Podręcznik. MOVIDRIVE Aplikacja Latająca piła. Wydanie 04/ / PL A5.J56

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. MOVIDRIVE Aplikacja Latająca piła. Wydanie 04/2004 11227850 / PL A5.J56"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE Aplikacja Latająca piła A5.J56 Wydanie 4/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Ważne wskazówki Opis systemowy Zakresy zastosowania Przykład zastosowania Identyfikacja programu Projektowanie Założenia Opis funkcji Ustalanie odcinka materiału oraz prędkości taśmociągu Obsadzenie danych procesowych Instalacja Oprogramowanie MOVIDRIVE MDX61B Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE compact MCH4_A I 5 Uruchomienie Informacje ogólne Prace wstępne Uruchomienie programu "Latająca piła" Parametry i zmienne IPOS Rozruch napędu Tryb ręczny Jazda referencyjna Pozycjonowanie Tryb automatyczny Eksploatacja i obsługa Wykresy taktowania Informacje o zakłóceniach Komunikaty o błędach Skorowidz MOVIDRIVE Latająca piła 3

4 1 Ważne wskazówki MOVIDRIVE 1 Ważne wskazówki Niniejszy podręcznik nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi! Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do instrukcji obsługi MOVIDRIVE! Dokumentacja Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie falowników MOVIDRIVE z danym modułem aplikacyjnym, zapoznaj się dokładnie z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVIDRIVE, w szczególności podręcznika systemowego MOVIDRIVE. Odsyłacze w niniejszym podręczniku oznaczone są za pomocą " ". W taki sposób ( Rozdz. X.X) oznacza przykładowo, że w rozdziale X.X w niniejszym podręczniku umieszczone są dodatkowe informacje. Przestrzeganie tej Dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Wskazówki bezpieczeństwa Należy bezwzględnie przestrzegać zawartych tutaj ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Zagrożenie elektryczne. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Porady i informacje przydatne dla użytkownika. 4 MOVIDRIVE Latająca piła

5 Opis systemowy Zakresy zastosowania 2 2 Opis systemowy 2.1 Zakresy zastosowania Moduł aplikacyjny "Latająca piła" pozwala na realizacje zastosowań, przy których wymagane jest cięcie ruchomego materiału ciągłego na odpowiednią długość. Dalsze zastosowania to synchroniczny transport materiału, stacje rozlewcze, "latający stempel tnący" lub "latający nóż tnący". Moduł aplikacyjny "Latająca piła" nadaje się szczególnie do zastosowań w następujących branżach przemysłu: obróbki drewna papieru, papy tworzywa sztucznego kamienia gliny Zasadniczo możliwe są dwa rodzaje stosowania: Piła pracująca równolegle, wymagany jest napęd dla wózka piły (przesuwanie synchronicznie z materiałem) i kolejny napęd do posuwu piły. Piła pracująca diagonalnie, wymagany tylko jeden napęd, wózek piły przesuwasię po przekątnej w kierunku materiału. "Latająca piła" wyróżnia się następującymi zaletami: Przyjazna użytkownikowi płaszczyzna obsługi Wystarczy wprowadzić wyłącznie parametry wymagane dla aplikacji "Latająca piła" (długość cięcia, droga zasprzęglania). Łatwa parametryzacja w miejsce skomplikowanego programowania. Tryb pracy z monitorem zapewnia optymalną diagnozę. Użytkownik nie musi posiadać doświadczenia w programowaniu. Bez długotrwałego wdrażania. MOVIDRIVE Latająca piła 5

6 2 Opis systemowy Przykład zastosowania 2.2 Przykład zastosowania Latająca piła Typowym przykładem realizacji aplikacji "Latająca piła" jest zastosowanie w przemyśle obróbki drewna. Długie płyty preszpanowe mają zostać przycięte na określoną długość Rys. 1: "Latająca piła" w przemyśle obróbki drewna 5839BXX 1. Napęd dla posuwu wózka wzdłuż osi podłużnej (w kierunku materiału) 2. Napęd dla posuwu piły 6 MOVIDRIVE Latająca piła

7 Opis systemowy Identyfikacja programu Identyfikacja programu Za pomocą pakietu oprogramowania MOVITOOLS można zidentyfikować program aplikacyjny, który jako ostatni został załadowany do urządzenia MOVIDRIVE. Należy przy tym postępować w następujący sposób: Komputer PC połączyć z MOVIDRIVE za pomocą złącza szeregowego. Uruchom MOVITOOLS. Uruchom "Shell". Uruchom w Shell "Display/IPOS information...". Rys. 2: Informacja IPOS w Shell 671AEN Otworzy się okno "IPOS Status". Z zawartych wpisów można uzyskać informację, które oprogramowanie aplikacyjne zostało zapisane w MOVIDRIVE. Rys. 3: Wyświetlenie aktualnej wersji programowej IPOS 6711AEN MOVIDRIVE Latająca piła 7

8 3 Projektowanie Założenia 3 Projektowanie 3.1 Założenia PC i oprogramowanie Moduł aplikacyjny "Flying Saw" realizowany jest jako program IPOS plus i jest elementem oprogramowania SEW MOVITOOLS. Aby korzystać z MOVITOOLS, niezbędny jest PC z systemem operacyjnym Windows 95, Windows 98, Windows NT 4., Windows Me lub Windows 2. Falownik, silnik, przekładnia Falownik Aplikacja "Latająca piła" może być realizowana tylko z urządzeniami MOVIDRIVE w wersji technologicznej (...-T). W przypadku MOVIDRIVE MDX61B falownik może być sterowany albo poprzez zaciski albo poprzez magistralę. W przypadku MOVIDRIVE compact MCH41_A sterowanie zaciskami nie jest możliwe. Można stosować standardową magistralę systemową Bus, złącze PROFIBUS-DP (MCH41A), złącze INTERBUS-LWL (MCH42A) lub Feldbus-Gateway. Aplikacja "Latająca piła" wymaga koniecznie sprzężenia zwrotnego enkodera i dlatego nie może być realizowana za pomocą MOVIDRIVE MDX6B. Możliwe z MOVIDRIVE Sterowanie poprzez MDX61B compact MCH41A compact MCH42A Zaciski Tak, z opcją DIO11B Nie Nie Magistrala systemowa Bus Tak, bez opcji Tak, bez opcji Tak, bez opcji PROFIBUS-DP Tak, z opcją DFP21B Tak, bez opcji Nie INTERBUS-LWL Tak, z opcją DFI21B Nie Tak, bez opcji INTERBUS Tak, z opcją DFI11B Tak, z opcją UFI11A Tak, z opcją UFI11A CANopen Tak, z opcją DFC11B Nie Nie DeviceNet Tak, z opcją DFD11B Tak, z opcją UFD11A Tak, z opcją UFD11A W przypadku MOVIDRIVE MDX61B ze sterowaniem Bus: W przypadku pracy ze sterowaniem Bus nie można montować opcji "Karta wejścia/wyjścia typ DIO11B". Jeśli opcja DIO11B jest podłączona, wówczas wirtualne zaciski nie mogą komunikować się poprzez magistralę Bus. Silniki i enkodery Dla pracy z MOVIDRIVE MDX61B wraz z DEH11B lub MOVIDRIVE compact MCH4_A: Asynchroniczne serwomotory CT/CV (enkoder wbudowany standardowo) lub silniki trójfazowe DR/DT/DV z enkoderem (Hiperface, sin/cos lub TTL). Dla pracy z MOVIDRIVE MDX61B wraz z DER11B: Synchroniczne serwomotory CM/DS z resolwerem. Dopuszczalne tryby pracy (P7) Silnik asynchroniczny (CT/CV/DR/DT/DV): Tryby pracy CFC, w trybach VFC-n-REGULACJA "Latająca piła" nie może być eksploatowana Silnik synchroniczny (CM/DS): Tryby pracy SERVO Koniecznie przestrzegać: Napęd Slave nie może wykazywać poślizgu. 8 MOVIDRIVE Latająca piła

9 Projektowanie Opis funkcji Opis funkcji Cechy funkcji Aplikacja "Latająca piła" oferuje następujące cechy funkcji: Sterowanie poprzez zaciski, magistralę systemową Bus lub złącze Feldbus: W przypadku MOVIDRIVE MDX61B aplikacją "Latająca piła" można sterować poprzez binarne zaciski wejściowe, albo poprzez magistralę systemową Bus lub poprzez Feldbus. W przypadku MOVIDRIVE compact MCH4_A możliwa jest tylko magistrala systemowa Bus lub złącze Feldbus. Sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie: Oferowany jest wybór między sterowaniem długością cięcia a sterowaniem w oparciu o oznakowanie. W przypadku sterowania długością cięcia można dodatkowo zainstalować czujnik materiałowy, który rozpocznie sterowanie długością. W przypadku sterowania długością cięcia bez czujnika materiałowego enkoder sterujący rozpoznaje posuw obrabianego materiału. Informacje te są przetwarzane przez falownik i wykorzystywane podczas uruchamiania wrzeciennika. Na obrabianym materiale nie muszą być obecne oznakowania cięcia. Rys. 4: Sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego 573AXX W przypadku sterowania długością cięcia z czujnikiem materiałowym również enkoder sterujący rozpoznaje posuw obrabianego materiału. Dodatkowo analizowany jest jednak czujnik materiałowy. Jeśli czujnik wykryje materiał który ma zostać poddany obróbce, wówczas uruchomi się sterowanie długością. Na obrabianym materiale nie muszą być obecne oznakowania cięcia. Jednakże może okazać się niezbędna obecność oznakowania przedniej krawędzi obrabianego materiału, które umożliwi rozpoznanie materiału przez czujnik materiałowy. Rys. 5: Sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym 571AXX MOVIDRIVE Latająca piła 9

10 3 Projektowanie Opis funkcji W przypadku sterowania w oparciu o oznakowanie czujnik rozpoznaje oznakowania cięcia na obrabianym materiale. Ten sygnał czujnika przetwarzany jest w falowniku na zasadzie przerywania i używany jest do rozpoczęcia pracy wrzeciennika piły. Rys. 6: Sterowanie w oparciu o oznakowanie 57AXX Ochrona krawędzi skrawającej oraz funkcja "Zrób odstęp": Za pomocą funkcji "Zrób odstęp" wózek zostanie na krótko przesunięty w kierunku materiałuzanim wysunięta zostanie tarcza piły. Dzięki temu tworzy się odstęp pomiędzykrawędzią ciętą a tarczą piły, który zapobiega pozostawaniu śladów po tarczypiły na krawędzi ciętej matariału. W przypadku stosowania delikatnego materiałufunkcja ta jest przydatna jako ochrona krawędzi ciętej. Poza tym funkcja ta może być stosowana do rozdzielania przeciętego materiału. Funkcja cięcia natychmiastowego poprzez manualne przerwanie: Za pomocą zbocza sygnału ""-"1" na jednym wejściu binarnym uruchamiany jest natychmiast wózek piły. Obszerna diagnoza: Podczas eksploatacji na monitorze wyświetlane są wszystkie ważne dane jak np. długość cięcia, prędkość posuwu materiału czy prędkość napędu piły. Proste połączenie ze sterowaniem nadrzędnym (SPS). Tryby pracy Funkcje te realizowane są za pomocą trzech trybów pracy: Tryb ręczny (DI1Ø = "" oraz DI11 = "") W przypadku sygnału "1" na wejściu binarnym DI13 "Skok +" silnik wózka piłyobraca się w kieunku w "Prawo". W przypadku sygnału "1" na wejściu binarnym DI14 "Skok -" silnik wózka piły obraca się w kierunku w "Lewo". Należy zwrócić uwagę, czy stosowana jest 2-stopniowa lub 3-stopniowa przekładnia. W przypadku sygnału "" na wejściu binarnym DI15 "Bieg szybki" następuje tryb ręczny z ruchem pełzającym. W przypadku sygnału "1" na wejściu binarnym DI15 "Bieg szybki" następuje tryb ręczny na biegu szybkim. Jazda referencyjna (DI1Ø = "1" oraz DI11 = "") Poprzez jazdę referencyjną na jednym z dwóch wyłączników krańcowych, ustalany jest punkt odniesienia. W przypadku sygnału "1" na wejściu binarnym DI12 "Start" rozpoczyna się jest jazda referencyjna. Sygnał "1" musi być obecny przy DI12 przez cały czas trwania jazdy referencyjnej. Przy uruchamianiu można wprowadzić offset odniesienia. Za pomocą offsetu odniesienia można zmieniać punkt zerowy maszyny, bez zmiany położenia wyłącznika krańcowego. Obowiązuje przy tym wzór: Punkt zerowy maszyny = punkt odniesienia + offset odniesienia 1 MOVIDRIVE Latająca piła

11 Projektowanie Opis funkcji 3 Pozycjonowanie (DI1Ø = "" oraz DI11 = "1") Tryb pracy "Pozycjonowanie" służy do przesuwania napędu piły regulowanego względem położenia między pozycją startową a pozycją postojową. W przypadku sygnału "" na wejściu binarnym DI13 wybierana jest pozycja startowa. W przypadku sygnału "1" na wejściu binarnym DI13 wybierana jest pozycja postojowa. Za pomocą sygnału "1" na wejściu binarnym DI12 "Start" uruchamiane jest pozycjonowanie. Sygnał "1" musi być obecny przy DI12 przez cały czas trwania pozycjonowania. Jeśli DI12 = "1" a za pomocą DI13 wybrana zostanie inna pozycja, wówczas napęd przesunie się natychmiast na nową pozycję. Tryb automatyczny (DI1Ø = "1" oraz DI11 = "1") Podczas uruchamiania należy zdefiniować, czy aktywne jest sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym, czy sterowanie w oparciu o oznakowanie. Sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego: Za pomocą zbocza sygnału ""-"1" na wejściu binarnym DI12 "Start" (wyjściowe dane procesowe PA1:1) uruchamiany jest tryb automatyczny. Sygnał "1" musi być obecny przy DI12 (PA1:1) przez cały czas trwania trybu automatycznego. Od zbocza sygnału ""-"1" na DI12 "Start" rozpoznawana jest również długość obrabianego materiału. Sterowanie zaciskami: Z tabeli długości cięcia ( Uruchomienie) należy wybrać kodowaną binarnie żądaną długość cięcia poprzez wejścia binarne DI15... DI17. Tryb pracy (sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie) ustawiany jest podczas uruchamiania i nie może być zmieniany podczas trwającej pracy. Aby ustawić inny tryb pracy, należy przeprowadzić ponowne uruchomienie. Sterowanie magistralą z 1 słowem danych procesowych (1PD): Z tabeli długości cięcia ( Uruchomienie) należy wybrać kodowaną binarnie żądaną długość cięcia poprzez wyjściowe dane procesowe PA1:13... PA1:15. Tryb pracy (sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie) ustawiany jest podczas uruchamiania i nie może być zmieniany podczas trwającej pracy. Aby ustawić inny tryb pracy, należy przeprowadzić ponowne uruchomienie. Sterowanie magistralą z 3 słowami danych procesowych (3 PD): Długość cięcia można ustawiać dowolnie poprzez Feldbus. Poprzez Feldbus można w trakcie bieżącej pracy zmieniać ustawiony wcześniej tryb pracy (sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie). Sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym: Za pomocą zbocza sygnału ""-"1" na wejściu binarnym DI12 "Start" (wyjściowe dane procesowe PA1:1) uruchamiany jest tryb automatyczny. Sygnał "1" musi być obecny przy DI12 (PA1:1) przez cały czas trwania trybu automatycznego. Dopiero od zbocza sygnału ""-"1" na DIØ2 "Czujnik" (= czujnik materiałowy) rozpoznawana jest długość obrabianego materiału. Sterowanie zaciskami: Z tabeli długości cięcia ( Uruchomienie) należy wybrać kodowaną binarnie żądaną długość cięcia poprzez wejścia binarne DI15... DI17. Tryb pracy (sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie) ustawiany jest podczas uruchamiania i nie może być zmieniany podczas trwającej pracy. Aby ustawić inny tryb pracy, należy przeprowadzić ponowne uruchomienie. MOVIDRIVE Latająca piła 11

12 3 Projektowanie Opis funkcji Sterowanie magistralą z 1 słowem danych procesowych (1PD): Z tabeli długości cięcia ( Uruchomienie) należy wybrać kodowaną binarnie żądaną długość cięcia poprzez wyjściowe dane procesowe PA1:13... PA1:15. Tryb pracy (sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie) ustawiany jest podczas uruchamiania i nie może być zmieniany podczas trwającej pracy. Aby ustawić inny tryb pracy, należy przeprowadzić ponowne uruchomienie. Sterowanie magistralą z 3 słowami danych procesowych (3 PD): Długość cięcia można ustawiać dowolnie poprzez Feldbus. Poprzez Feldbus można w trakcie bieżącej pracy zmieniać ustawiony wcześniej tryb pracy (sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego, sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym lub sterowanie w oparciu o oznakowanie). Sterowanie w oparciu o oznakowanie: Za pomocą sygnału "1" na wejściu binarnym DI12 "Start" (wyjściowe dane procesowe PA1:1) uruchamiany jest tryb automatyczny. Sygnał "1" musi być obecny przy DI12 (PA1:1) przez cały czas trwania trybu automatycznego. Po przeprowadzonym procesie piłowania można za pomocą funkcji "Zrób odstęp" odciągnąć tarczę piły od uciętej krawędzi. Za pomocą sygnału "1" na wejściu binarnym DI13 (wyjściowe dane procesowe PA1:11) uruchamiana jest funkcja "Zrób odstęp". Podczas uruchamiania należy ustawić wielkość odstępu. Jeśli napęd osiągnie pozycję nawrotną, wówczas można rozpocząć pozycjonowanie powrotne. Poprzez sygnał "1" na wejściu binarnym DI14 "Pozycjonowanie powrotne" (wyjściowe dane procesowe PA1:12) napęd zostanie przesunięty do pozycji startowej. Sygnał "1" może być nadany długotrwale. Jeśli długość cięcia zostanie ponownie osiągnięta wzgl. przy następnym zboczu sygnału na wejściu binarnym DIØ2 "Czujnik", wówczas wózek piły uruchomi się ponownie. Wejścia Tryb ręczny Jazda referencyjna Pozycjonowanie Tryb automatyczny PA1:8 / DI1 "" "1" "" "1" PA1:9 / DI11 "" "" "1" "1" PA1:1 / DI12 - Start jazdy referencyjnej Start pozycjonowanie PA1:11 / DI13 Skok + - Start pozycjonowania postojowego Start trybu automatycznego Zrób odstęp PA1:12 / DI14 Skok Pozycjonowanie powrotne PA1:13 / DI15 Bieg szybki - - Długość cięcia 2 PA1:14 / DI Długość cięcia 2 1 PA1:15 / DI Długość cięcia MOVIDRIVE Latająca piła

13 Projektowanie Ustalanie odcinka materiału oraz prędkości taśmociągu Ustalanie odcinka materiału oraz prędkości taśmociągu Aby ustawić długość cięcia dla procesu piłowania potrzebne jest zdefiniowanie prędkości taśmociągu. Prędkość taśmociągu może być ustalona na dwa sposoby: Enkoder montowany jest bezpoślizgowo na taśmociągu możliwie blisko "Latającej piły". Ten enkoder zostanie podłączony jako enkoder zewnętrzny (= enkoder Master) do X14: dla napędu wózka piły. Na podstawie inkrementalnej informacji z enkodera zewnętrznego ustalane są prędkość oraz przebyta droga materiału. Dla wystarczająco dokładnego ustalenia prędkości taśmociągu oraz odcinka materiału, stosunek wartości rozdzielczości odcinka enkodera silnika/zewnętrznego enkodera musi być mniejszy niż 2:1. Inkrementalna informacja z enkodera silnika przy napędzie dla posuwu materiału wykorzystywana jest do ustalania prędkości taśmociągu i drogi materiału. W tym celu wymagane jest połączenie X14-X14 falownika MOVIDRIVE napędu taśmociągu z falownikiem MOVIDRIVE dla napędu wózka piły. MOVIDRIVE Latająca piła 13

14 3 Projektowanie Obsadzenie danych procesowych 3.4 Obsadzenie danych procesowych Sterowanie modułem aplikacyjnym "Latająca piła" może odbywać się również poprzez magistralę Bus. Obsługiwane są przy tym wszystkie opcje Feldbus MOVIDRIVE oraz standardowo zainstalowana magistrala systemowa Bus (Sbus). W przypadku sterowania magistralą Bus wykorzystywane są wirtualne zaciski w obrębie słowa sterującego 2 ( Profil urządzenia Feldbus MOVIDRIVE ). Pamiętaj: W przypadku sterowania magistralą Bus nie można instalować opcji MOVIDRIVE "Karta wejścia/wyjścia typ DIO11B"! Cechy szczególne podczas pracy z 3 słowami danych procesowych: Wartości dla PA2 "Wartość zadana długości cięcia" oraz PA3 "minimalna pozycja nawrotna" są przesyłane do falownika wraz ze skalacją ",1 jednostka użytkownika". PA PA1 PA2 PA3 E Q PE1 PE2 PE3 PE Rys. 7: Przesyłanie danych poprzez dane procesowe 4427AXX PA = wyjściowe dane procesowe PE = wejściowe dane procesowe PA1 = słowo sterujące 2 PE1 = słowo statusowe 2 PA2 = wartość zadana długości cięcia (IPOS PA-DATA) PE2 = wartość rzeczywista długości cięcia (IPOS PE-DATA) PA3 = minimalna pozycja nawrotna (IPOS PA-DATA) PE3 = pozycja rzeczywista napędu piły (IPOS PE-DATA) Minimalna pozycja nawrotna: Możliwie najwcześniejsza pozycja wózka piły, na której można wysprzęglać i możliwa jest jazda powrotna do pozycji startowej. Wyjściowe dane procesowe Słowa procesowych danych wyjściowych są obsadzone w następujący sposób: PA1: Słowo sterujące 2 wirtualny zacisk 8 DI17 P617 wirtualny zacisk 7 DI16 P616 wirtualny zacisk 6 DI15 P615 wirtualny zacisk 5 DI14 P614 wirtualny zacisk 4 DI13 P613 wirtualny zacisk 3 DI12 P612 wirtualny zacisk 2 DI11 P611 wirtualny zacisk 1 DI1Ø P61 wirtualne zaciski wejściowe obsadzone na stałe Blokada stopnia mocy/ Zezwolenie Zezwolenie/ Szybkie zatrzymanie Zezwolenie/Stop /Regulacja pozycji postoju Przełączanie rampy Przełączanie rejestru danych Reset błędu zarezerwowany 14 MOVIDRIVE Latająca piła

15 Projektowanie Obsadzenie danych procesowych 3 PA2: wartość zadana długości cięcia PA2 wartość zadana długości cięcia [,1 jednostka użytkownika] PA3: minimalna pozycja nawrotna PA3 minimalna pozycja nawrotna [,1 jednostka użytkownika] Wejściowe dane procesowe Słowa wejściowych danych procesowych są obsadzone w następujący sposób: PE1: Słowo statusowe 2 wirtualny zacisk 8 DO17 P637 wirtualny zacisk 7 DO16 P636 wirtualny zacisk 6 DO15 P635 wirtualny zacisk 5 DO14 P634 wirtualny zacisk 4 DO13 P633 wirtualny zacisk 3 DO12 P632 wirtualny zacisk 2 DO11 P631 wirtualny zacisk 1 DO1Ø P63 wirtualne zaciski wyjściowe ustalone na stałe Końcówka mocy odblokowana Falownik gotowy do pracy Dane PA odblokowane Aktualny zestaw integratora Aktualny zestaw parametrów Usterka/ostrzeżenie Wyłącznik krańcowy prawy aktywny Wyłącznik krańcowy lewy aktywny PE2: wartość rzeczywista długości cięcia PE2 wartość rzeczywista długości cięcia [,1 jednostka użytkownika] PE3: pozycja rzeczywista napędu piły PE3 pozycja rzeczywista napędu piły [,1 jednostka użytkownika] MOVIDRIVE Latająca piła 15

16 4 Instalacja Oprogramowanie 4 Instalacja 4.1 Oprogramowanie MOVITOOLS Moduł aplikacyjny "Latająca piła" jest częścią oprogramowania MOVITOOLS (wersja 3. lub wyższa). Aby zainstalować w komputerze oprogramowanie MOVITOOLS postępuj w następujący sposób: Włóż płytę MOVITOOLS do czytnika w komputerze. Wybierz "Start\Run...". Wprowadź "{literę czytnika płyt CD}:setup" i przyciśnij klawisz enter. Uruchomiony zostanie menu setup dla MOVITOOLS. Stosuj się do wyświetlanych poleceń, poprowadzą Cię one automatycznie przez instalację. MOVITOOLS można uruchomić teraz poprzez menagera programu. Jeśli urządzenie MOVIDRIVE zostało podłączone do komputera PC, wówczas należy wybrać właściwe złącze (PC-COM) i utworzyć połączenie Punkt-w-Punkt. Za pomocą komendy <Update> wyświetlona zostanie w oknie informacja "Connected Inverters" (podłączone falowniki). Rys. 8: Okna MOVITOOLS 651AEN Wersja technologiczna Moduł aplikacyjny "Latająca piła" może być stosowany wraz z urządzeniami MOVIDRIVE w wersji technologicznej (-T). Dla urządzeń w wersji standardowej (-) moduł aplikacyjny nie może być stosowany. 16 MOVIDRIVE Latająca piła

17 Instalacja MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MDX61B SBus - 24 = V + 24 V + = - DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2 VO24 VI24 DGND DI1Ø DI11 DI12 DI13 DI14 DI15 DI16 DI17 DCOM DGND DO1Ø DO11 DO12 DO13 DO14 DO15 DO16 DO17 DGND DEH11B DGND SC11 SC X12: X13: X1: X22: X23: DER11B Magistrala systemowa bus Odniesienie Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low 1 8 X14: X15: MOVIDRIVE 1 /Blokada stopnia mocy 2 Zezwolenie/szybkie zatrzymanie 3 Czujnik oznakowania cięcia 4 Natychmiastowe cięcie/reset 5 Wyłącznik krańcowy Prawy 6 /Wyłącznik krańcowy Lewy 7 Odniesienie X13: DIØØ...DIØ V-wyjście 9 Potencjał odniesienia sygnałów binarnych 1 RS RS Wejście TF-/TH Potencjał odniesienia sygnałów binarnych /HAMULEC Styk przekaźnikowy /Zakłócenie Styk zwierny Styk rozwierny Napęd po referencji +24 V-wyjście +24 V-wejście Potencjał odniesienia sygnałów binarnych Wejście IPOS: Tryb 2^ Wejście IPOS: Tryb 2^1 Wejście IPOS: Zgodne z tabelą Wejście IPOS: Zgodne z tabelą Wejście IPOS: Zgodne z tabelą Wejście IPOS: Zgodne z tabelą Wejście IPOS: Zgodne z tabelą Wejście IPOS: Zgodne z tabelą Odniesienie X22: DI1Ø...DI17 Potencjał odniesienia sygnałów binarnych Wyjście IPOS: Tryb 2^ Wyjście IPOS: Tryb 2^1 Wyjście IPOS: Napęd w synchroniżmie Wyjście IPOS: Odstęp gotowy Wyjście IPOS: Długość cięcia 2^ Wyjście IPOS: Długość cięcia 2^1 Wyjście IPOS: Długość cięcia 2^2 Wyjście IPOS: Pozycja osiągnięta Potencjał odniesienia sygnałów binarnych MDX61B DIO11B Wejście zewnętrznego Enkodera (HIPERFACE, sin/cos lub 5V TTL) lub X14-X14-połączenie (Podłączenie Instrukcja obsługi MOVIDRIVE MDX61B) DER11B 5 Enkoder silnika: 9 Przy DEH11B: HIPERFACE sin/cos lub 5 V TTL Przy DER11B: resolwer 6-pinowy, 3,5 V AC_eff, 4kHz 6 1 (Podłączenie Instrukcja obsługi MOVIDRIVE MDX61B) X14 X DEH11B 15 1 X14 X Rys. 9: Schemat połączeń MOVIDRIVE MDX61B z opcją DIO11B i opcją DEH11B lub DER11B 651APL MOVIDRIVE Latająca piła 17

18 4 Instalacja MOVIDRIVE MDX61B Wejścia Tryb ręczny Jazda referencyjna Pozycjonowanie Tryb automatyczny DI1Ø "" "1" "" "1" DI11 "" "" "1" "1" DI12 - Start jazdy referencyjnej Start pozycjonowanie Start trybu automatycznego DI13 Skok + - Start pozycjonowania postojowego Zrób odstęp DI14 Skok Pozycjonowanie powrotne DI15 Bieg szybki - - Długość cięcia 2 DI Długość cięcia 2 1 DI Długość cięcia 2 2 Wyjścia Tryb ręczny Jazda referencyjna Pozycjonowanie Tryb automatyczny DO1Ø "" "1" "" "1" DO11 "" "" "1" "1" DO12 Master i Slave na biegu synchronicznym Master i Slave na biegu synchronicznym Master i Slave na biegu synchronicznym Master i Slave na biegu synchronicznym DO13 Zrób odstęp - wykonano Zrób odstęp - wykonano Zrób odstęp - wykonano Zrób odstęp - wykonano DO14 Długość cięcia 2^ Długość cięcia 2^ Długość cięcia 2^ Długość cięcia 2^ DO15 Długość cięcia 2^1 Długość cięcia 2^1 Długość cięcia 2^1 Długość cięcia 2^1 DO16 Długość cięcia 2^2 Długość cięcia 2^2 Długość cięcia 2^2 Długość cięcia 2^2 DO17 Pozycja osiągnięta Pozycja osiągnięta Pozycja osiągnięta Pozycja osiągnięta 18 MOVIDRIVE Latająca piła

19 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B Zestawienie Podczas instalacji magistrali należy przestrzegać wskazówek zawartych w podręcznikach dla magistrali polowych, które dostarczane są wraz ze złączami magistrali polowych. Przy instalacji magistrali systemowej Bus (SBus) należy przestrzegać wskazówek z niniejszej instrukcji obsługi. DFP21B PROFIBUS DP DFI21B INTERBUS DFI11B INTERBUS DFO11B CANopen PD(2) PD(1) PD() NA(6) DFD11B DEVICE-NET NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() 11 S1 BUS OFF STATE GUARD Mod/ Net PIO ADRESS COMM NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) BIO BUS- OFF 1 S1 nc R S2 3 NA(1) NA() DR(1) DR() S2 X3 PROFIBUS DP X3 CANopen X3 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Device Net SBus Rys. 1: Typy magistrali 654AXX Pamiętaj: W przypadku sterowania magistralą Bus nie można instalować opcji MOVIDRIVE "Karta wejścia/wyjścia typ DIO11B"! MOVIDRIVE Latająca piła 19

20 4 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B PROFIBUS (DFP21B) Dokładne informacje zawarte są w pakiecie dokumentacji PROFIBUS, który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Niniejszy pakiet dokumentacji zawiera pliki stałe urządzenia (GSD) oraz pliki typu dla MOVIDRIVE które są pomocne przy projektowaniu i prostym uruchamianiu. Dane techniczne DFP PROFIBUS DP RUN BUS FAULT ON nc ADDRESS! Opcja Złącze magistrali polowej PROFIBUS typ DFP21B Numer katalogowy Środki pomocnicze przy uruchamianiu Oprogramowanie MOVITOOLS oraz klawiatura DBG6B i diagnozie Wariant protokołu PROFIBUS-DP według EN 517 V2 / DIN E T3 Obsługiwane szybkości transmisji Połączenie Zakończenie Bus Adres stacji Plik GSD Numer identyfikacyjny DP Masa Automatyczne rozpoznanie szybkości transmisji 9,6 kbodów Mbodów 9-pinowe gniazdo Sub-D Obsadzenie zgodnie z EN 517 V2 / DIN T3 Nie zintegrowane, musi być zrealizowane we wtyku PROFIBUS , ustawiane przez przełączniki DIP SEW_63.GSD 63 hex = dez,2 kg (.44 lb) " X3 PROFIBUS DP 1. Zielona dioda LED: RUN 2. Czerwona dioda LED: BUS FAULT 3. Przełączniki DIP do ustawienia adresu stacji pinowe gniazdo Sub-D Przyłącze magistrali Okablowanie złącza (1) RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) (3) (2) 656AXX Rys. 11: Obsadzenie 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EN 517 (1) 9-pinowy wtyk Sub-D (2) Skręcić ze sobą przewody sygnału! (3) Niezbędne jest połączenie przewodnikowe pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem! 2 MOVIDRIVE Latająca piła

21 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B 4 INTERBUS ze światłowodem (DFI21B) Dokładne informacje zawarte są w pakiecie dokumentacji INTERBUS LWL, który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Dane techniczne DFI INTERBUS 1. Opcja Numer katalogowy Środki pomocnicze przy uruchamianiu i diagnozie Obsługiwane szybkości transmisji Połączenie Masa Złącze magistrali polowej INTERBUS typ DFI21B (LWL) Oprogramowanie MOVITOOLS, klawiatura DBG6B oraz narzędzie CMD-Tool 5 kbodów i 2 Mbodów, przełączane za pomocą przełącznika DIP Wejście magistrali zdalnej: 2 wtyki F-SMA Wyjście magistrali zdalnej: 2 wtyki F-SMA optycznie regulowane złącze LWL,2 kg (.44 lb) Przełącznik DIP dla długości danych procesowych, długość PCP i szybkość transmisji 2. Diagnoza diod LED 3. LWL: Remote IN 4. LWL: przychodząca magistrala zdalna 5. LWL: Remote OUT 6. LWL: wychodząca magistrala zdalna Obsadzenie przyłącza Pozycja Sygnał Kierunek Kolor żyły LWL 3 LWL Remote OUT Dane odbiorcze Pomarańczowy (OG) 4 Przychodząca magistrala zdalna Dane nadawcze Czarny (BK) 5 LWL Remote OUT Dane odbiorcze Czarny (BK) 6 Wychodząca magistrala zdalna Dane nadawcze Pomarańczowy (OG) MOVIDRIVE Latająca piła 21

22 4 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B INTERBUS (DFI11B) Dokładne informacje zawarte są w pakiecie dokumentacji INTERBUS, który można zamówić w firmie SEW. Dane techniczne DFI11B INTERBUS 1. Opcja Złącze magistrali polowej INTERBUS typ DFI11B Numer katalogowy Środki pomocnicze przy uruchamianiu i Oprogramowanie MOVITOOLS oraz klawiatura DBG6B diagnozie Połączenie Identyfikacja modułów Masa Wejście magistrali zdalnej: 9-pinowy wtyk Sub-D Wyjście magistrali zdalnej: 9-pinowe gniazdo Sub-D Technika przekazu RS-485, 6-żyłowy ekranowany i skręcone w pary łącze dwuprzewodowe. E3 hex = 227 dez,2 kg (.44 lb) Przełącznik DIP dla ustawiania ilości danych procesowych 2. 4 zielona dioda LED: Diagnoza diod LED 3. 1 czerwona dioda LED: Diagnoza diody LED 4. 9-pinowy wtyk Sub-D: Wejście magistrali zdalnej 5. 9-pinowe gniazdo Sub-D: Wyjście magistrali zdalnej Okablowanie złącza Oznaczenie skrótowe kolorów żył zgodnie z IEC 757. (1) (4) GN YE PK GY BN (2) (3) /DO DO /DI DI COM E Q /DO DO /DI DI COM (5) (2) (3) GN YE PK GY BN 4435AXX Rys. 12: Obsadzenie 9-pinowego gniazda Sub-D przychodzącego kabla magistrali zdalnej oraz 9-pinowy wtyk Sub-D wychodzącego przewodu magistrali zdalnej (1) 9-pinowe gniazdo Sub-D dla przychodzącego kabla magistrali zdalnej (2) Skręcić ze sobą przewody sygnału! (3) Niezbędne jest połączenie przewodnikowe pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem! (4) 9-pinowy wtyk Sub-D dla wychodzącego kabla magistrali zdalnej (5) Pin 5 zmostkować za pomocą Pin 9! 22 MOVIDRIVE Latająca piła

23 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B 4 CANopen (DFC11B) Dokładne informacje zawarte są w pakiecie dokumentacji CANopen, który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Dane techniczne DFO CANopen PD(2) PD(1) PD() NA(6) NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() S1 11 BUS OFF STATE GUARD COMM Opcja Złącze magistrali polowej CANopen typ DFC11B Numer katalogowy Środki pomocnicze przy uruchamianiu i Oprogramowanie MOVITOOLS oraz klawiatura DBG6B diagnozie Obsługiwane szybkości transmisji Wybór poprzez przełącznik DIP: 125 kbodów 25 kbodów 5 kbodów 1 kbodów 9-pinowy wtyk Sub-D Połączenie Obsadzenie według standardu CiA dwużyłowy, skręcony przewód zgodnie z ISO Zakończenie Bus Podłączane za pomocą przełącznika DIP (12 Ω) Zakres adresu wybór poprzez przełącznik DIP Masa,2 kg (.44 lb) nc R 3 3. S2 4. X3 CANopen 1. Przełącznik DIP dla długości danych procesowych, Modul-ID i szybkości transmisji 2. Diody LED wskazań i diagnozy 3. Przełącznik DIP dla załączania i odłączania opornika obciążeniowego magistrali pinowy wtyk Sub-D: Przyłącze magistrali Okablowanie złącza (1) (2) (3) DGND CAN High CAN Low DGND Rys. 13: Obsadzenie 9-pinowego gniazda Sub-D przewodu magistrali 657AXX (1) 9-pinowe gniazdo Sub-D (2) Skręcić ze sobą przewody sygnału! (3) Niezbędne jest połączenie przewodnikowe pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem! MOVIDRIVE Latająca piła 23

24 4 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B DeviceNet (DFD11B) Dokładne informacje zawarte są w pakiecie dokumentacji DeviceNet, który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Dane techniczne DFD DEVICE-NET NA(1) NA() NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) DR(1) DR() Mod/ Net PIO BIO BUS- OFF 1 S1 S Opcja Złącze magistrali polowej DeviceNet typ DFC11B Numer katalogowy Środki pomocnicze przy uruchamianiu i Oprogramowanie MOVITOOLS oraz klawiatura DBG6B diagnozie Obsługiwane szybkości transmisji Połączenie Dopuszczalny przekrój przewodów Zakończenie Bus Ustawiany zakres adresu (MAC-ID) Masa Wybór poprzez przełącznik DIP: 125 kbodów 25 kbodów 5 kbodów 5-pinowego zacisku Phoenix Obsadzenie według specyfikacji DeviceNet (Volume I, Appendix A) Zgodnie ze specyfikacją DeviceNet Wykorzystanie wtyków Bus ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym magistrali (12 Ω) na początku i na końcu odcinka magistrali Bus wybór poprzez przełącznik DIP,2 kg (.44 lb) X Wskazania diody LED 2. Przełącznik DIP dla ustawiania adresu kontaktowego (MAC-ID) oraz szybkości transmisji 3. 5-pinowy zacisk Phoenix: Przyłącze magistrali Obłożenie zacisków Obsadzenie zacisków przyłączeniowych opisano w Specyfikacji DeviceNet Volume I, Appendix A. Zacisk Znaczenie Kolor X3:1 V- (V24) czarny (BK) X3:2 CAN_L niebieska (BU) X3:3 DRAIN blank X3:4 CAN_H biała (WH) X3:5 V+ (+24 V) czerwona (RD) 24 MOVIDRIVE Latająca piła

25 Instalacja Instalacja magistrali MOVIDRIVE MDX61B 4 Połączenie magistrali systemowej Bus (SBus 1) Tylko przy P816 "Szybkość transmisji SBus" = 1 kbodów: W trybie zespolonej magistrali systemowej Bus nie wolno łączyć urządzeń MOVIDRIVE compact MCH4_A z innymi urządzeniami MOVIDRIVE. Przy szybkości transmisji 1 kbodów wolno łączyć w/w urządzenia. Schemat połączeń SBus Za pomocą magistrali systemowej Bus (SBus) może być połączonych wzajemnie maks. 64 abonentów CAN-Bus. SBus realizuje technikę przekazu zgodnie z ISO Szczegółowe informacje dot. magistrali systemowej Bus przedstawione są w dostępnym w firmie SEW-EURODRIVE podręczniku "Systembus". Moduł sterujący Magistrala systemowa bus Opornik obciążeniowy Magistrala systemowa bus Odniesienie Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low X1: S 11 S 12 S 13 S 14 ON OFF DGND SC11 SC Moduł sterujący Magistrala systemowa bus Opornik obciążeniowy Magistrala systemowa bus Odniesienie Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low S 11 S 12 S 13 S 14 ON OFF X1: DGND SC11 SC Moduł sterujący S 11 Magistrala systemowa bus Opornik obciążeniowy S 12 S 13 S 14 ON OFF X1: DGND 1 SC11 2 SC12 3 Magistrala systemowa bus Odniesienie Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low Rys. 14: Połączenie z magistralą systemową Bus Specyfikacja dla kabli Przyłączenie ekranu Długości przewodów Opornik obciążeniowy Stosuj dwużyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: przekrój żyły,75 mm 2 (AWG 18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz pojemność 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiednie będą przykładowo kable CAN-Bus lub DeviceNet. 6182APL Ekran przyłożyć płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki falownika lub sterowania Master a końce ekranu połączyć dodatkowo z DGND. Dopuszczalna długość przewodów zależna jest od ustawionej szybkości transmisji SBus (P816): 125 kbodów 32 m (156 ft) 25 kbodów 16 m (528 ft) 5 kbodów 8 m (264 ft) 1 kbodów 4 m (132 ft) Na początku i na końcu połączenia magistrali systemowej przyłączyć po jednym oporniku obciążeniowym (S12 = ON). W pozostałych urządzeniach, opornik obciążeniowy należy wyłączyć (S12 = OFF). Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu magistrali SBus nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. MOVIDRIVE Latająca piła 25

26 4 Instalacja MOVIDRIVE compact MCH4_A 4.4 MOVIDRIVE compact MCH4_A OUT OUT Rys. 15: Schemat połączeń MOVIDRIVE compact MCH4_A 5863APL 26 MOVIDRIVE Latająca piła

27 Instalacja MOVIDRIVE compact MCH4_A 4 Obsadzenie wtyku PROFIBUS-DP (MCH41A) Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi MOVIDRIVE compact (MCV/MCS lub MCH). (1) (2) RxD/TxD-P (B/ B) 3 RxD/TxD-N (A/ A) 8 CNTR-P 4 DGND (M5V) 5 VP (P5V) 6 DGND (M5V) 9 (3) 4915AXX Rys. 16: Obsadzenie 9-pinowej wtyk Sub-D zgodnie z EN 517 (1) X3: 9-pinowy wtyk Sub-D (2) Skręcić ze sobą przewody sygnału! (3) Niezbędne jest połączenie przewodnikowe pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem! Obsadzenie wtyku INTERBUS-LWL (MCH42A) Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi dla MOVIDRIVE compact MCH. OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X3 X31 X32 X33 X1 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X3 X31 X32 X33 Rys. 17: Obsadzenie przyłącza LWL 528AXX Połączenie Sygnał Kierunek Kolor żyły LWL X3 LWL Remote OUT Dane odbiorcze pomarańczowy (OG) X31 (przychodząca magistrala zdalna) Dane nadawcze czarny (BK) X32 LWL Remote OUT Dane odbiorcze czarny (BK) X33 (wychodząca magistrala zdalna) Dane nadawcze pomarańczowy (OG) MOVIDRIVE Latająca piła 27

28 4 Instalacja MOVIDRIVE compact MCH4_A Magistrala systemowa Bus (SBus) MCH Dokładne informacje zawarte są w podręczniku "Systembus (SBus)", który można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Za pomocą magistrali systemowej Bus (SBus) może być połączonych wzajemnie maks. 64 abonentów CAN-Bus. SBus realizuje technikę przekazu zgodnie z ISO Tylko przy P816 "Szybkość transmisji SBus" = 1 kbodów: W trybie zespolonej magistrali systemowej Bus nie wolno łączyć urządzeń MOVIDRIVE compact MCH4_A z innymi urządzeniami MOVIDRIVE. Przy szybkości transmisji 1 kbodów wolno łączyć w/w urządzenia. Moduł sterujący Moduł sterujący Moduł sterujący X1: X1: X1: Magistrala systemowa 6 Magistrala systemowa 6 Magistrala systemowa bus High SC11 7 bus High SC11 7 bus High Magistrala systemowa Magistrala systemowa Magistrala systemowa bus Low SC12 8 bus Low SC12 8 bus Low Potencjał odniesienia DGND 9 Potencjał odniesienia DGND 9 Potencjał odniesienia SC21 1 SC21 1 SC22 11 SC22 11 Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low Magistrala systemowa bus Opornik obciążeniowy Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low Magistrala systemowa bus High Magistrala systemowa bus Low SC11 SC12 DGND SC21 SC22 ON OFF Magistrala systemowa ON OFF Magistrala systemowa ON OFF S 12 bus Opornik obciążeniowy S 12 bus Opornik obciążeniowy S 12 S 11 S 11 S Rys. 18: Połączenie magistrali systemowej Bus MOVIDRIVE compact MCH4_A Specyfikacja dla kabli Przyłączenie ekranu Długości przewodów Opornik obciążeniowy 521APL Stosuj dwużyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: przekrój żyły,75 mm 2 (AWG 18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz pojemność 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiednie będą przykładowo kable CAN-Bus lub DeviceNet. Ekran przyłożyć płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki falownika lub sterowania Master a końce ekranu połączyć dodatkowo z DGND. Dopuszczalna długość przewodów zależna jest od ustawionej szybkości komunikacji SBus (P816): 125 kbodów 32 m (156 ft) 25 kbodów 16 m (528 ft) 5 kbodów 8 m (264 ft) 1 kbodów 4 m (132 ft) Na początku i na końcu połączenia magistrali systemowej Bus należy przyłączyć po jednym oporniku obciążeniowym (S12 = ON). W pozostałych urządzeniach, opornik obciążeniowy należy wyłączyć (S12 = OFF). Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu magistrali SBus nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. 28 MOVIDRIVE Latająca piła

29 Uruchomienie Informacje ogólne I 5 5 Uruchomienie 5.1 Informacje ogólne Warunkiem udanego uruchomienia jest właściwe zaprojektowanie napędu i prawidłowa instalacja. Szczegółowe wskazówki dotyczące projektowania zawarte są w podręcznikach systemowych MOVIDRIVE MDX6/61B i MOVIDRIVE compact. Sprawdź instalację, również przyłącze enkodera, stosując się do wskazówek instalacyjnych zawartych w instrukcji obsługi MOVIDRIVE oraz w niniejszym podręczniku ( Rozdz. Instalacja). 5.2 Prace wstępne Przed uruchomieniem wykonaj następujące kroki: Połącz falownik z komputerem PC za pomocą złącza szeregowego. W przypadku MDX61B: Xterminal poprzez opcję UWS21A z PC-COM W przypadku MCH4_A: TERMINAL poprzez opcję USS21A z PC-COM Zainstaluj oprogramowanie SEW MOVITOOLS (wersja 3. i wyżej). Uruchom falownik za pomocą "MOVITOOLS/Shell". MDX61B lub MCH4_A z silnikiem asynchronicznym: Tryby pracy CFC MDX61B lub MCH4_A z silnikiem synchronicznym: Tryby pracy SERVO W punkcie menu "MOVITOOLS/Shell/Startup/Select Technology Function..." wybierz funkcję technologiczną "ISynch". Rys. 19: Uruchamianie falownika 5864AEN Sygnał "" na zacisku DIØØ "/BLOKADA STOPNIA MOCY/". MOVIDRIVE Latająca piła 29

30 5 I Uruchomienie Uruchomienie programu "Latająca piła" 5.3 Uruchomienie programu "Latająca piła" Informacje ogólne Uruchom "MOVITOOLS/Shell". Wybierz "Startup/Flying Saw". Rys. 2: Uruchom program "Latająca piła" 5866AEN Pierwsze uruchomienie Jeśli aplikacja "Latająca piła" uruchamiana jest pierwszy raz, wówczas natychmiast otworzy się okno uruchamiania. 3 MOVIDRIVE Latająca piła

31 Uruchomienie Uruchomienie programu "Latająca piła" I 5 Źródło sterowania, parametry Feldbus oraz obsadzenie danych procesowych 5867AEN Rys. 21: Ustawianie źródła sterowania, parametrów Feldbus i obsadzenia danych procesowych Źródło sterowania: W przypadku sterowania magistralą automatycznie zostanie ustawiony "FELDBUS" lub "SBUS". W przypadku sterowania zaciskami automatycznie zostaną ustawione "ZACISKI". Parametry Feldbus: Ustaw parametry Feldbus. Nienastawialne parametry są zablokowane i nie mogą być w tym miejscu tu zmieniane. Obsadzenie danych procesowych: Ustaw funkcję dla wyjściowego słowa danych procesowych PA2. Można ustawić następujące funkcje: Brak funkcji: Ustawić w przypadku sterowania w oparciu o oznakowanie i trybu z 1 słowem danych procesowych (1 PD). Długości cięcia podane są jako wartości w tabeli. Zadana długość cięcia: Ustawić w przypadku trybu z 3 słowami danych procesowych (3 PD) i sterowania długością cięcia. Długość cięcia podawana jest jako zmienna przez magistralę Bus. W przypadku ustawienia "Brak funkcji", słowo wyjściowych danych procesowych PA3 również nie posiada funkcji. w przypadku ustawienia "Zadanej długości cięcia" PA3 pełni funkcję "Minimalnej pozycji nawrotnej". Minimalna pozycja nawrotna jest możliwie najwcześniejszą pozycją napędu piły, na której można wysprzęglać i możliwa jest jazda powrotna do pozycji startowej. MOVIDRIVE Latająca piła 31

32 5 I Uruchomienie Uruchomienie programu "Latająca piła" Obliczanie skali Master Rys. 22: Ustawianie parametru dla obliczania skali Master 5872AEN Średnica koła napędzającego lub skok wrzeciona: Wybierz które ustawienie ma być wprowadzone, "Diameter of driving wheel" (średnica koła napędzającego) lub "Spindle pitch" (skok wrzeciona). Wartość podać w [mm]. Uwzględnianie będą maksymalnie 3 miejsca po przecinku. Przełożenie przekładni (przekładnia-i): Wprowadź przełożenie przekładni. Uwzględnianie będą maksymalnie 3 miejsca po przecinku. Przełożenie przekładni wstępnej (przekładnia wstępna-i): W przypadku korzystania z przekładni wstępnej należy wprowadzić przełożenie dla tej przekładni. Jeśli przekładnia wstępna nie jest stosowana, wówczas wprowadzić wartość 1. Uwzględnianie będą maksymalnie 3 miejsca po przecinku. Rozdzielczość enkodera [Inc]: Wpisz rozdzielczość enkodera silnika w inkrementach zgodnie z tabliczką znamionową. Obliczanie skali Master: W polu tablicy programowej przyciśnij <Calculation>, program przeprowadzi wówczas wyliczenie impulsów przypadających na jeden odcinek w jednostce [Inkrementy/mm]. Sztywność regulatora synchronicznego: Można ustawiać sztywność obwodu regulacyjnego dla regulacji biegu synchronicznego. Wartość standardowa wynosi 1. Jeśli napęd Slave wykazuje tendencje do wibracji, wówczas należy ustawić wartość mniejszą niż 1. Jeśli Slave nie nadąża za Master (błąd nadążania), wówczas należy ustawić wartość większą niż 1. Zmiany należy wprowadzać stopniowo, małymi krokami np.,1. Podstawowy zakres wartości wynosi,7... 1,3. Jednostka użytkownika [Inc/...]: Jednostka użytkownika ustawiana jest standardowo w "mm". W przypadku odcinka przesunięcia większego jak 6,5 m należy wprowadzić większą wartość jednostki odcinka na przykład w "cm". Współczynnik kalkulacyjny należy zmieniać ręcznie np. "6" w miejsce "6", dla jednostki odcinka "cm" zamiast "mm". 32 MOVIDRIVE Latająca piła

33 Uruchomienie Uruchomienie programu "Latająca piła" I 5 Obliczanie skali Slave Rys. 23: Ustawianie parametru dla obliczania skali Slave 587AEN Średnica koła napędzającego lub skok wrzeciona: Wybierz które ustawienie ma być wprowadzone, "Diameter of driving wheel" (średnica koła napędzającego) lub "Spindle pitch" (skok wrzeciona). Wartość podać w [mm]. Uwzględnianie będą maksymalnie 3 miejsca po przecinku. Przełożenie przekładni (przekładnia-i): Wprowadź przełożenie przekładni. Uwzględnianie będą maksymalnie 3 miejsca po przecinku. Przełożenie przekładni odboczkowej (przekładnia odboczkowa-i): W przypadku stosowania przekładni odboczkowej należy wprowadzić przełożenie dla tej przekładni. Jeśli przekładnia odboczkowa nie jest stosowana, wówczas wprowadzić wartość 1. Uwzględnianie będą maksymalnie 3 miejsca po przecinku. Obliczanie skali Slave: W polu tablicy programowej przyciśnij <Calculation>, program przeprowadzi wówczas wyliczenie impulsów przypadających na jeden odcinek w jednostce [Inkrementy/mm]. Zmiana kierunku: Korzystaj z tego ustawienia jeśli Slave pracuje przeciwnie do Mastera. Nie używaj parametru P35 "Odwrócenie kierunku obrotów". Cięcie po przekątnej: Jeśli stosowana jest piła przekątna, wówczas należy wprowadzić żądaną wartość kąta między kierunkiem posuwu piły a kierunkiem posuwu materiału. Za pomocą wartości korekcyjnej można precyzyjnie określić kąt cięcia. Korygując kąt można wprowadzić wartość maks. ±1 %, rozdzielczość będzie wynosiła wówczas,1 %. Jeśli piła przekątna nie jest stosowana, wówczas należy wprowadzić dla kąta oraz korekty wartość. MOVIDRIVE Latająca piła 33

34 5 I Uruchomienie Uruchomienie programu "Latająca piła" Tryb ręczny, jazda referencyjna, pozycjonowanie 5873AEN Rys. 24: Ustawianie parametrów dla trybu ręcznego, jazdy referencyjnej, pozycjonowania Tryb ręczny: Ustaw parametry "Rapid Speed" (bieg szybki), "Slow Speed" (ruch pełzający) oraz "Ramp" (rampa). Jazda referencyjna: Ustal pozycję programowego wyłącznika krańcowego, offset odniesienia oraz rodzaj jazdy referencyjnej. Za pomocą offsetu odniesienia można zmieniać punkt zerowy maszyny, bez zmiany punktu odniesienia. Można ustawić następujące rodzaje jazdy referencyjnej: Typ : Referencja na kolejny impuls zerowy enkodera Typ 3: Referencja na prawy wyłącznik krańcowy (opadające zbocze wyłącznika krańcowego) Typ 4: Referencja na lewy wyłącznik krańcowy (opadające zbocze wyłącznika krańcowego) Typ 5: Brak jazdy referencyjnej, punkt zerowy maszyny jest pozycją aktualną Parametr pozycjonowania: Ustaw parametry "Prędkość przejazdu", "Rampa przejazdu", "Pozycja startowa" oraz "Pozycja postojowa". Pozycja startowa jest pozycją spoczynku dla "Latająca piła". Proces piłowania uruchamiany jest z pozycji startowej. Pozycja postojowa może być wykorzystywana do wysuwania "Latającej piły" z przestrzeni pracy w celu przeprowadzenia zadań konserwacyjnych. 34 MOVIDRIVE Latająca piła

35 Uruchomienie Uruchomienie programu "Latająca piła" I 5 Parametry dla piły W oknie uruchamiania ustalane jest, w jaki sposób odbywa się sterowanie "Latającą piłą". Można dokonać następujących ustawień: Sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego: Użytkownik podaje długość cięcia. Do przeprowadzenia pomiaru przemieszczenia materiału wykorzystywany jest albo enkoder zewnętrzny przy taśmie lub enkoder silnika dla napędu taśmociągu. W przypadku sterowania poprzez zaciski (MDX61B z opcją DIO11B) lub poprzez magistralę Bus (Feldbus lub magistrala systemowa Bus) z 1 słowem danych procesowych (1 PD) można podczas uruchamiania zdefiniować maksymalnie 8 długości cięcia. Obowiązująca dla danego procesu piłowania kodowana binarnie długość cięcia musi zostać wybrana za pomocą wejść binarnych DI15, DI16 lub DI17 (sterowanie zaciskami) lub za pomocą wyjściowych danych procesowych PA1:13, PA1:14 oraz PA1:15 (sterowanie magistralą z 1 PD). W przypadku sterowania poprzez Feldbus z 3 słowami danych procesowych (3 PD) można zadać długość cięcia za pomocą wyjściowego słowa danych procesowych PA2 zmiennie poprzez Feldbus. Rys. 25: Sterowanie długością cięcia bez czujnika materiałowego 573AXX Sterowanie długością cięcia z czujnikiem materiałowym: Użytkownik podaje długość cięcia tak jak w przypadku sterowania długością cięcia. Sterowanie odbywa się za pomocą czujnika umieszczonego za napędem piły. Sygnał czujnika prowadzony jest na wejście binarne DIØ2. Jeśli materiał znajdzie się w zasięgu tego czujnika, wówczas w zależności od ustawionej długości cięcia uruchomi się wózek piły. W przypadku wprowadzania długości cięcia należy przestrzegać następującej reguły: Długość cięcia odstęp czujnikowy + droga zasprzęglania (odstęp czujnikowy = odstęp między pozycją startową piły a czujnikiem materiałowym) MOVIDRIVE Latająca piła 35

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus" Wydanie 01/2005 11313641 / PL FA362000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus Wydanie 01/2005 11313641 / PL FA362000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus" FA362 Wydanie 1/25 11313641 /

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Rozszerzone pozycjonowanie magistrali Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDXB Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/200 3324 / PL FA32820 Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Wydanie 08/2003 Podręcznik 11221852 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci 1 Ważne wskazówki... 4 2 Opis systemu... 5 2.1 Zakresy zastosowania... 5 3 Projektowanie... 8 3.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVDRVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DP11B FA361771 Wydanie 8/24 11267445 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Terminale obsługi DOP11A. Wydanie 09/2004 11277033 / PL EE410000

Podręcznik systemowy. Terminale obsługi DOP11A. Wydanie 09/2004 11277033 / PL EE410000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Terminale obsługi DOP11A EE41 Wydanie 9/24 1127733 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Wydanie 6/21 1171552 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

przetwornica częstotliwości

przetwornica częstotliwości T MOVITRAC 31C przetwornica częstotliwości Instrukcja obsługi Wydanie 07/2000 08/198/96 0922 9000 / 072000 C U L U L Wskazówki ogólne Należy koniecznie przestrzegać zawartych tutaj wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 Dokumentacja techniczna Przed montażem i pierwszym uruchomieniem bezwzględnie należy zapoznać się z poniższą dokumentacją dotyczącą: POSIDRIVE

Bardziej szczegółowo

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone!

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone! SIPOS 5 Flash/HiMod Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych Instrukcja obsługi z funkcjami V0, V1 i V2 Wydanie 05.13 Zmiany zastrzeżone! Y070.023/PL Spis treści Strona 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydanie MOVIDRIVE MD_60A 09/2001. Instrukcja obsługi 1053 2749 / PL

Wydanie MOVIDRIVE MD_60A 09/2001. Instrukcja obsługi 1053 2749 / PL MOVIDRIVE MD_0A Wydanie 09/00 Instrukcja obsługi 0 79 / PL SEW-EURODRIVE Ważne wskazówki... Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... Konstrukcja urządzenia... 7. Opis typu, tabliczka znamionowa i zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend MDS POSIDRIVE MDS 5000 Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend Zalecane jest przeczytane i stosowanie się do dokumentacji POSIDRIVE MDS 5000 przed wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 7 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

4 osiowy kontroler Ethernet/CNC

4 osiowy kontroler Ethernet/CNC 4 osiowy kontroler Ethernet/CNC Instrukcja użytkownika Dotyczy wersji firmware u: v1.200 Wydanie pierwsze, rewizja 1.2 copyright 2012 CS-Lab s.c. Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1 Oznaczenia używane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo