MAJA 18, (025) , (025) KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE , NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAJA 18, (025) 6327251, (025) 6325980 KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111 0000 3656 0644, NIP"

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY SIEDLCE, ul. 3-GO MAJA 18, Tel. (025) , Fax. (025) KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE , NIP Siedlce dn r. L.dz. 680/12 KOMUNIKAT 4/ Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach informuje, że jesienne szkolenie dla kandydatów do PZŁ odbędzie się w dniach października 2012 roku. W szkoleniu uczestniczyć mogą kandydaci zamieszkali na terenie okręgu siedleckiego, którzy ukończyli, bądź ukończą roczny staż kandydacki do dnia 15 października 2012 roku (decyduje data wpisania do rejestru stażystów w ZO PZŁ). Przed rozpoczęciem szkolenia kandydaci winni złożyć w ZO PZŁ następujące dokumenty: Skierowanie na szkolenie z koła łowieckiego lub podanie kandydata o przyjęcie na szkolenie Odpis (kopię) uchwały Zarządu Koła o zaliczeniu stażu łowieckiego (kandydaci, którzy kończą staż po rozpoczęciu szkolenia, a przed 15 października br. zobowiązani są dostarczyć w/wym. dokument niezwłocznie po zaliczeniu stażu) Kserokopię dowodu osobistego Kandydaci zamieszkujący poza siedleckim okręgiem PZŁ a wyrażający chęć uczęszczania na organizowane przez nasz Zarząd szkolenie, winni przed jego rozpoczęciem uzyskać zgodę z Zarządu Okręgowego PZŁ w którym są zarejestrowani oraz mieć zaliczony staż łowiecki.

2 Wypełniony i podpisany przez Zarząd Koła i opiekuna Dziennik Stażysty kandydat winien mieć na zajęciach praktycznych (treningi strzeleckie) oraz na egzaminach do wglądu Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady), odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Siedlcach przy ul. 3-go Maja 16 (budynek sąsiadujący z siedzibą ZO PZŁ). Rozpoczęcie zajęć w dniu br. o godz Prosimy o poinformowanie o powyższym zainteresowanych stażystów. 2. Od dnia 01 października br. rozpoczyna się kolejny roczny okres ubezpieczenia Kół od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym prosimy telefonicznie lub pisemnie do dnia 15 września br. podać informację z którego wariantu ubezpieczenia będzie koło korzystało I wariant składka roczna wynosi 550zł przy sumie gwarancyjnej zł II wariant składka roczna wynosi 465zł przy sumie gwarancyjnej zł III wariant składka roczna wynosi 350zł przy sumie gwarancyjnej zł. Składkę w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia należy przekazać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2012 roku. Z uwagi na to, że Zarząd Okręgowy zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu informatycznego danych dot. składki (wariant i data wpłaty) prosimy o dotrzymanie powyższych terminów. W załączeniu Komunikat nr 4/2012 Zarządu Głównego PZŁ. 3. W załączeniu przesyłamy Komunikat ZG PZŁ nr 5/2012 dot. wznowienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych. Prosimy przeanalizować treść Komunikatu i w przypadku chęci przystąpienia Koła do ubezpieczenia

3 przesłać do naszego Zarządu wypełnioną deklarację w terminie do dnia r. 4. Z okazji jubileuszu 90 lecia PZŁ obchodzonego w roku 2013, Komisja Popularyzacji Łowiectwa, Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich oraz Komisja Ochrony Środowiska i Architektury Krajobrazu przy ORŁ w Siedlcach organizuje Konkurs Fotograficzny p.t. Zrównoważony Rozwój Dla Przyrody i Człowieka. Prosimy o rozpropagowanie konkursu szczególnie pośród dzieci i młodzieży. Jest to doskonała okazja do nawiązania współpracy ze szkołami działającymi na terenie obwodów łowieckich i organizacjami młodzieżowymi, wszędzie tam gdzie takiej współpracy jeszcze nie nawiązano. Regulamin Konkursu przesyłamy w załączeniu do Komunikatu. Będzie on również dostępny na naszej stronie internetowej 5. ZO PZŁ prosi o przesłanie w terminie do dnia 15 września br. informacji dotyczącej współpracy Koła ze szkołami. W informacji należy podać: pełną nazwę szkoły dokładny adres numer obwodu w którym szkoła się znajduje nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna) odpowiedzialnego z ramienia szkoły za współpracę z Kołem charakter współpracy (okazjonalny lub ciągły) krótki opis współpracy od 2010 roku (prelekcje, wycieczki, itp. imprezy organizowane dla młodzieży Jeżeli Koło nie współpracuje ze szkołami, prosimy o podanie powodów. 6. Zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie oceny liczebności populacji zająca metodą taksacji pasowej, którą należy przeprowadzić na części polnej dzierżawionych obwodów w końcu m-ca października.

4 Protokół z taksacji (wg załączonego wzoru) podpisany przez jej uczestników prosimy przesłać do ZO PZŁ. 7. Koła łowieckie które dokonały w ubiegłym sezonie 2011/2012 wsiedleń kuropatwy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zobowiązane są do dwukrotnej inwentaryzacji (wiosną i jesienią) kuropatw w obwodach gdzie były wsiedlane te ptaki. W związku z powyższym w m-cu wrześniu na wyznaczonych terenach kontrolnych (od 50 do 100 ha) łącznie obejmujących min. 5 10% powierzchni polnej obwodu, należy dokonać przy użyciu psów przeszukania pól, a wyniki przeliczyć na całą powierzchnię polną obwodu. Protokoły z wynikami inwentaryzacji należy przesłać do ZO PZŁ w terminie do r. 8. W załączeniu przesyłamy pismo Inspektoratu Weterynarii województwa mazowieckiego (dotyczy kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie województwa mazowieckiego) w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Prosimy o zastosowanie się do wytycznych zawartych w w/wym. piśmie. 9. Z okazji Jubileuszu 90 lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Członkowie Siedleckiej Okręgowej Rady Łowieckiej wystąpili z inicjatywą wykonania z brązu rzeźby pomnika łosia (skala 1:1) która jako dar myśliwych polujących w okręgu siedleckim przekazana zostanie w roku jubileuszowym 2013 społeczeństwu. Z uwagi na to, że przedsięwzięcie to jest bardzo kosztowne (materiał na odlew) zwracamy się do Kolegów o szerokie rozpropagowanie tej inicjatywy i zbiórkę metali kolorowych (miedź, mosiądz, cyna itp. ) na wykonanie odlewu łosia.

5 Sponsoring indywidualny i zbiorowy również będzie mile widziany. Wybrany motyw rzeźby łosia ma dla nas myśliwych wymiar bardzo symboliczny bo świadczący o naszym wkładzie w restytucję zwierząt którym groziło wyginięcie, a łoś jest obok żubra najlepszym tego przykładem, o czym poza myśliwymi wiedzą nieliczni. O tym należy mówić i przypominać tym co chcieli zapomnieć, a 90 ta rocznica PZŁ i ta inicjatywa są do tego stosowną okazją. Jak wszystkie duże i kosztowne projekty, ten również bez wsparcia i zaangażowania kół łowieckich i myśliwych może pozostać tylko w sferze projektu. Dlatego też o to wsparcie Kolegów prosimy. Informacje dotyczące zbiórki materiałów i środków finansowych podawać będziemy w kolejnych komunikatach i 21 października 2012 roku w Węgrowie organizowany jest IV Hubertus Węgrowski święto myśliwych i leśników. Impreza ta z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników. W roku bieżącym akces przyjęcia gości na polowanie w dniu br. zgłosiło 12 kół łowieckich. Zgłoszenia na polowanie hubertowskie gości przyjmowane będą w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Siedlcach w dniach 1 12 października 2012 roku, gdzie należy wnieść opłatę w wysokości 100 złotych (koszty polowania i biesiady na zamku). Wpłaty nie dotyczą myśliwych z kół organizatorów polowań. Z uwagi na ograniczone możliwości kół w przyjęciu gości o uczestnictwie w polowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą j.w. W załączeniu przesyłamy program imprezy. 11. Przypominamy o przesłaniu do ZO PZŁ planów polowań zbiorowych na sezon 2012/2013 (dotyczy kół łowieckich, które jeszcze planów nie przesłały). Plan polowań zbiorowych powinien zawierać:

6 datę polowania numer obwodu łowieckiego i nazwę łowiska nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie polowania wyszczególnienie gatunków zwierzyny przewidzianej do odstrzału miejsce i godzinę zbiórki uczestników w łowisku 12. W dniu 06 października br. (sobota) o godz w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach k/garwolina odprawiona będzie (tak jak w latach ubiegłych) Msza Święta w intencji myśliwych i leśników. Do udziału w mszy zapraszamy delegacje kół łowieckich, poczty sztandarowe kół oraz wszystkich Kolegów wraz z rodzinami. Na terenie Sanktuarium znajduje się jedyna w Polsce Grota Św. Huberta, którą zaprojektował i wykonał V-ce Prezes Siedleckiej ORŁ Kolega Eugeniusz Ochnio (warto zobaczyć!). Załączniki: - Komunikat ZG PZŁ nr 4/ Komunikat ZG PZŁ nr 5/ Regulamin Konkursu Fotograficznego - Protokół oceny liczebności zajęcy i kuropatw - Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii - Program IV Hubertusa Węgrowskiego Darz Bór Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach

Andrzej BIERNAT, Edward WOŹNY PORADNIK PRAWNY

Andrzej BIERNAT, Edward WOŹNY PORADNIK PRAWNY Andrzej BIERNAT, Edward WOŹNY PORADNIK PRAWNY Zagadnienia prawne w pytaniach czytelników i odpowiedziach prawników Łowca Polskiego oraz Braci Łowieckiej w latach 2006-2012 Kraków, listopad 2012 r. 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń,

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń, PROTOKÓŁ Z KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, nr REGON -u 450708638 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 UBEZPIECZENIA DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PORADNIK STAŻYSTY Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku GAZETA GMINY CHEŁMŻA (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957 Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku Pod taką nazwą odbyła się w Kończewicach impreza promocyjna Programu Leader+ połączona z Forum

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r.

CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r. CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 reklama reklama reklama 2 Wiadomości Nadarzyńskie 8(172) sierpień 2013 Z ostatnich Sesji... W dniu 31 lipca 2013 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. materiały informacyjne dla rolników. str. str. 32 BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

SZKODY ŁOWIECKIE. materiały informacyjne dla rolników. str. str. 32 BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ SZKODY ŁOWIECKIE materiały informacyjne dla rolników BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ str. 32 str. BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Opracowanie i druk: Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI

KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI Rok III Numer7 Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie Styczeń 2012 ROK 2011 W KRAKOWSKIM OKRĘGU PZŁ Fot. K. Szpetkowski Z ŻYCIA KRAKOWSKIEGO OKRĘGU PZŁ I CHARYTATYWNY

Bardziej szczegółowo

P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y

P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. 58 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Nr 2/2004 (4) Ósme Posiedzenie KRDL, z dnia 23 lutego 2004 roku 2 Dodaje się 5 w brzmieniu: Podmiot zainteresowany Uchwała nr 43/2004 otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo