T E Z Y DO OCENY KONSERWACJI I STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU ORAZ OPERACYJNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻNIC OSP POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO na 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T E Z Y DO OCENY KONSERWACJI I STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU ORAZ OPERACYJNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻNIC OSP POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO na 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Rozkazu Nr 18/ 01/PJRG Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie T E Z Y DO OCENY KONSERWACJI I STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU ORAZ OPERACYJNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻNIC OSP POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO na 01 r. I. Strażnica OSP wygląd zewnętrzny. 1. Drogi dojazdowe od strażnicy do pobocza drogi głównej. (za drogę główną uważa się drogę poza posesją remizy) Prawidłowo droga utwardzona: zapewniająca nośność, spełniająca warunki drogi twardej. - Nawierzchnia nieutwardzona, uszkodzona, z wybojami. Teren wokół remizy. Prawidłowo teren uporządkowany, tereny zielone zadbane a) Nieuporządkowany, zachwaszczony b) ogrodzenie zniszczone, zaniedbane, ślady korozji. Elewacja remizy. Prawidłowo otynkowana, czysta, bez ubytków a) brudna, zacieki, obite tynki, nieszczelne drzwi, bramy, odpryski farby b) wybite lub brudne szyby, zniszczone ramy, zamknięcia, odpryski farby, c) brak zabezpieczenia metalową kratą lub siatką okien w jednostkach posiadających Radiotelefon za każdy przypadek po: d) nieodpowiednie zabezpieczenie boksów i drzwi (zamek, kłódka ) e) brak odprowadzenia wody deszczowej, uszkodzone rynny f) brak tablicy emaliowanej lub estetycznego napisu na tynku z nazwą OSP 4 Oświetlenie zewnętrzne sprawne umożliwiające w nocy wykonanie czynności przy czyszczeniu sprzętu i uzbrajaniu samochodu - brak oświetlenia zewnętrznego II. Remiza OSP wygląd wewnętrzny i wyposażenie 1 Strażnica jednostki włączonej do KSRG posiada minimum dwa boksy garażowe na samochody a) brak jednego boksu /dotyczy jednostek z KSRG/ 1 Pomieszczenia warsztatowe i administracyjne w budynku remizy jednostki OSP włączonej do KSRG : a) brak wydzielonego pomieszczenia biurowego /dotyczy jednostek z KSRG/ b) brak wydzielonego pomieszczenia warsztatowego /dotyczy jednostek z KSRG/ - 1 -

2 Czystość pomieszczeń a) ściany brudne, odpryski tynków, grzyb pleśń b) nieporządek w pomieszczeniach remizy, szafach, stołach c) posadzka zniszczona, ubytki, pęknięcia, zabłocona d) brak na posadce malowanych pasów żółtych o szerokości 0 mm w odległości 00 mm od zewnętrznych opon do wewnątrz krawędzi pasa e) w przypadku nie odpowiedniej odległości (1 metra) na drzwiach powinna być umieszczona tablica zakazująca wsiadania do samochodu wewnątrz garaży - brak tablicy 4 Regały na węże pożarnicze rezerwa 0 % normy na każdy posiadany samochód prawidłowo każdy odcinek w oddzielnej przegrodzie. a) Regały bez przegród, nie posiadające odpowiedniej pojemności, wykonane nieestetycznie b) Regał na pozostały sprzęt o małej pojemności, sprzęt rozmieszczony nienależycie, regał nieestetyczny c) Brak regału na etatowe wyposażenie d) Brak rezerwy węży (nie dotyczy przyczep i wózków wężowych) Wywieszki i oznakowania (brak wywieszek za każdy przypadek) sprzęt bojowy sprzęt niesprawny sprzęt ćwiczebny sprzęt rezerwowy brak wody 6 Regały, szafy prawidłowo na ubrania ochronne (rezerwowe) rozmieszczone luźno półka na obuwie, na normatywną ilość zgodnie z obsadą samochodów: brak wyznaczonego regału 7 Stałe elektryczne oświetlenie w każdym pomieszczeniu - brak oświetlenia za każdy przypadek 8 Światło zapasowe prawidłowo stała, sprawna instalacja awaryjna zasilana z agregatu prądotwórczego lub akumulatora / instalacja stacjonarna lub przenośna a) brak zapasowego oświetlenia 9 Zapas paliwa Prawidłowo ogółem na motopompy nie mniej niż- l, ogółem na sprzęt silnikowy nie mniej niż (piły, agregat, itp. ) l. - brak wymaganego zapasu za każdy przypadek Brak lub niesprawny podręczy sprzęt gaśniczy 11 Ogrzewanie strażnicy ( samochód ze zbiornikiem). Prawidłowo stała instalacja grzewcza (węglowa, olejowa, gazowa, elektryczna) - brak lub niesprawna 1 Brak oznaczenia osób funkcyjnych zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego PSP nr. 14 z dnia 6 lipca 00 r. w sprawie jednolitego oznakowania osób funkcyjnych za każdy przypadek 1 Brak termometru w strażnicy 1 III. Standard wyposażenia strażaka ratownika OSP 1. Środki Ochrony indywidualnej(brak za każdy przypadek): 1 a) Ubranie specjalne b) Buty strażackie c) Hełm strażacki d) Kominiarka e) Rękawice specjalne - -

3 . Wyposażenie osobiste (brak za każdy przypadek): a) Pas strażacki lub komplety szelek bezpieczeństwa b) Toporek c) Zatrzaśnik d) Podpinka. Aparaty powietrzne ODO z sygnalizatorami: posiadanie minimum 4 aparatów powietrznych + 4 szt. sygnalizatorów (sprzęt sprawny i legalizowany) /nie dotyczy jednostek z poza KSRG/ 4. Umundurowanie (brak za każdy przypadek): a) Ubranie koszarowe kompletne. Odzież zawilgocona, uzbrojenie brudne, ślady korozji na częściach metalowych (za każdy przypadek): 1 Uwaga: Jednostki OSP w KSRG 1 kompletów - minimum Jednostki OSP pozostałe 6 kompletów minimum IV. Samochód pożarniczy 1 1. Samochód otrzyma 60 pkt. karnych w przypadku braku: a) ważnego dowodu rejestracyjnego b) sprawnych świateł i sygnałów uprzywilejowania c) ważnego przeglądu technicznego pojazdu d) ubezpieczenia OC. Wygląd samochodu a) nadwozie brudne, nie konserwowane, widoczne ślady korozji, brak klamek b) niesprawne punkty świetlne lub sygnały dźwiękowe c) brak lub niedostateczna konserwacja podwozia d) brak lub nieaktualny / nieestetyczny / numer operacyjny. Długotrwałe i przedłużające się (powyżej miesięcy) wycofanie pojazdu. Stan techniczny samochodu a) czystość i sprawność przyrządów, kontrolek, wycieraczek, spryskiwaczy - za każdy przypadek 1 Brudne i nie konserwowane przedziały załogi i skrytki na sprzęt 4 Brudne i nietrwałe, nie estetyczne oznakowanie rozmieszczenia sprzętu na samochodzie, przyczepie, tabliczki wykonane nietrwale Narzędzia i akcesoria a) brak gaśnicy, liny holowniczej /holu sztywnego/, trójkąta ostrzegawczego za każdy przypadek b) brak podnośnika o odpowiednim udźwigu, klucza do kół za każdy przypadek c) brak skrzynki narzędziowej z wyposażeniem podstawowym 6 Brak lub nie aktualne wpisy w dokumentach samochodu /karta drogowa/ 7 Nie uruchomienie silnika samochodu w 0 sek. 8 Niewłaściwie zabezpieczony sprzęt / za każdy przypadek / 9 Brak środków do odmrażania zaworów hydrantowych i instalacji wodnej samochodów 4 Apteczka samochodowa na każdy samochód brak Proponowane wyposażenie zestawu: (rękawiczki gumowe / jednorazowe, gaza opatrunkowa, bandaże elastyczne, medyk plaster, bandaże zwykłe, plaster opatrunkowy folia życia, nożyczki, woda utleniona ). 11 Kompletny Zestaw PSP R1 /dotyczy jednostek z KSRG/ - brak 1 Stan paliwa prawidłowo pełne zbiorniki we wszystkich samochodach a) Brak pełnego stanu paliwa w zbiornikach samochodów / za każdy przypadek/

4 V. Motopompa 1 Każda jednostka posiada normatywną ilość sprawnych typowych motopomp lub autopomp pożarniczych - S1- szt., S i S szt. - brak za każdy przypadek 0 Niewłaściwa konserwacja, zabrudzenia lub uszkodzenie: Brak lub nie estetyczny numer operacyjny 4 Brak lub nie aktualne wpisy w karcie pracy Brak torby mechanika 6 Brak kompletnej torby wężowej - uszczelki W- i 7 i 1, - klucze do węży szt. 7 Nie uruchomienie motopompy VI. Czystość i konserwacja pozostałego sprzętu 1. Niekonserwowany lub niesprawny inny sprzęt pożarniczy (za każdy przypadek). Oznakowanie sprzętu każdy sprzęt powinien być oznakowany numerami operac. - brak numerów operacyjnych powyżej przypadków. VII. BHP 1 W strażnicy apteczka wyposażona w środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, przeciw porażeniowe. Proponowane wyposażenie zestawu: (rękawiczki gumowe jednorazowe, gaza opatrunkowa, bandaże elastyczne, medyk plaster, bandaże zwykłe, plaster opatrunkowy folia życia, nożyczki, woda utleniona, Rivanol, Altacet ). a) brak apteczki b) apteczka nie kompletna Sanitariaty: a) brak sanitariatów b) za sanitariaty zastępcze na zewnątrz, bez wody i innych środków czystości Uszkodzone narzędzia pracy (młotki, piły, siekiery, łopaty, szpadle, imadła) za każdy przypadek 4 Stan techniczny instalacji elektrycznej a) przy stwierdzeniu powyżej usterek b) brak oznakowań gniazd 4V,0V,400V c) brak aktualnych badań instalacji elektrycznej Brak ubezpieczenia członków czynnych potwierdzenie z urzędu 6 Brak świadectw kwalifikacyjnych kierowców za każdy przypadek 0 7 Brak badań lekarskich członków czynnych przewidzianych normatywem za każdy przypadek 8 Posiadanie aktualnego szkolenia BHP (nie rzadziej niż raz w roku). Wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia

5 VIII. Łączność i alarmowanie 1 Tablica alarmowa-informacyjna Prawidłowo we wnęce oświetlona, czytelne napisy, prawidłowo wypełniona. - brak tablicy lub inny sposób wykonania Niesprawna syrena alarmowa Brak włącznika syreny na zewnątrz remizy 4 Wyłącznik syreny nieprawidłowo oznakowany Radiotelefony samochodowe i nasobne: a) brak lub niesprawny rtf samochodowy na każdym samochodzie b) brak lub niesprawny rtf nasobny na każdym samochodzie 1 6. Niesprawność sprzętu łączności lub brak wymaganej obsady kanałowej IX. Dokumentacja OSP. 1 OSP posiada i prowadzi następującą dokumentację: Książka pracy OSP, Książka zajęć i szkolenia MDP, KDP, Książka naczelnika OSP Książka inwentarzowa lub gospodarza a) Brak książki za każdy przypadek b) Brak aktualnych wpisów c) Dokumentacja prowadzona niestarannie Teczka operacyjna w samochodzie: - brak jednej z n/w. pozycji za każdy przypadek mapa powiatu druk potwierdzenia udziału w zdarzeniu mapa samochodowa lub atlas notatnik, brulion, notes aktualne dane radiowe 1 Teczka operacyjna jednostki OSP włączonej do KSRG dodatkowo: - brak jednej z n/w. pozycji za każdy druk przyjęcia jednostek, przypadek druk listy strażaków przybyłych, postanowienie o przekazaniu miejsca/terenu działań ratown., karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dokumentacja WOO (dot. wytypowanych OSP) Normatywna ilość przeszkolonych osób funkcyjnych: Szeregowców - brak wyszkolenia za każdy przypadek Naczelników - brak wyszkolenia za każdy przypadek Dowódców OSP - brak wyszkolenia za każdy przypadek Operatorów sprzętu 4 - brak wyszkolenia za każdy przypadek 4 W czasie przeglądu obowiązek mają uczestniczyć Kierowca mechanik przynajmniej jeden, Prezes lub Naczelnik / zastępca / Gospodarz - nieobecność jednej z wymienionych osób - -

6 X. Działalność operacyjno szkoleniowa. 1 Za każdy przypadek zaalarmowania jednostki a nie wyjechania do akcji i ćwiczeń 0 Za nie wystawienie sekcji członków czynnych do zawodów szczebla gminnego 1 Za nie wystawienie sekcji członków czynnych do zawodów szczebla powiatowego 1 / dot. tylko pierwszego przeglądu po zawodach powiatowych / 4 Za brak powołania Jednostki Operacyjno-technicznej (JOT) zgodnie z uchwałą prezydium ZG OSP RP z dnia r. XI. Punkty preferencyjne dodatnie przyznaje się za posiadanie: dodatnich 1. Posiadanie przez OSP z poza KSRG: a) wydzielonego pomieszczenia warsztatowego b) wydzielonego pomieszczenia szkoleniowego (w remizie). System usuwania spalin z garażu (wentylacja mechaniczna wymuszona).. Za zajęcie pierwszego miejsca przez sekcję członków czynnych na zawodach szczebla gminnego 4. Za zajęcie pierwszego miejsca przez sekcję członków czynnych na zawodach szczebla powiatowego / dot. tylko pierwszego przeglądu po zawodach powiatowych /. Drużyny młodzieżowe, kobiece za każdą drużynę aktywną (biorącą udział w zawodach) 6 Sprzęt ratownictwa technicznego (nożyce rozpieraki + pompa) /nie dotyczy jednostek z KSRG/ Za każdy dodatkowy osprzęt ratowniczy np. (dotyczy wszystkie OSP) a) zestawy do cięcia pedałów / wyważania drzwi b) sprzęt do usuwania i zabezpieczania szyb c) wyposażenie ochronne (zabezp. poduszki na kierownicę, maty, osłony węży, pokrowce ochronne itp) d) urządzenia do podnoszenia (siłowniki teleskopowe, zestawy podnośnikowe) e) poduszki pneumatyczne f) systemy stabilizacji (podpory, kliny) g) platformy ratownicze 1 7 Aparaty powietrzne - za posiadanie minimum aparatów powietrznych ( legalizowane ) /nie dotyczy jednostek z KSRG/ 8 Pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 00 l/min. /nie dotyczy jednostek z KSRG/ 9 Agregaty prądotwórcze minimum, kw z najaśnicami /nie dotyczy jednostek z KSRG/ Pilarki spalinowe lub elektryczne do drewna z zapasowym łańcuchem 11 Piły spalinowe lub elektryczne do cięcia betonu lub stali 1-6 -

7 1 Udzielanie pomocy przed medycznej / ukończony kursu kwalifikowanej I pomocy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.006 nr 191 poz. 14). za każdego przeszkolonego strażaka czynnego lub posiadającego tytuł ratownika medycznego w zakresie udzielania pomocy 1 Indywidualny system powiadamiania (SMS) 14 Selektywne wywoływanie OSP 1 System antywłamaniowy 16 Za posiadanie na każdym samochodzie: - szt. latarek przenośnych - szt. lizak do kierowania ruchem - szt. kamizelka ostrzegawcza - szt. pachołki lub lampy ostrzegawcze - za każdy kpl. 17 Za uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach organizowanych przez PSP np. komora dymowa, LPR - za każdego przeszkolonego strażaka 18 Maszt flagowy na terenie obiektu OSP 1 19 Jednostka wchodząca w skład struktur Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego 0 Sprzęt ratownictwa wodno lodowego Za każdy dodatkowy osprzęt ratowniczy np. - desko sanie, - ponton ratowniczy, - trap ratowniczy 1 Urządzenia do rozpoznawania substancji chemicznych + pomiar temperatury: Za każdy dodatkowy osprzęt ratowniczy np. - detektor na pomiar CO, inne substancje niebezpieczne - pirometr, itp., -Dodatkowy sprzęt ratownictwa medycznego defibrylator, - Torba medyczna - posiadana przez OSP z poza KSRG Sorbenty min. 0 kg i neutralizatory min l 4 Ubrania ochronne do usuwania owadów błonkoskrzydłych (kompletne) Wentylator oddymiający 6 Detektor napięcia lub inne urządzenie równorzędne (za każdy przypadek) Ustalenia końcowe 1. O kolejności miejsc decyduje uzyskana suma punktów i dodatnich.. Przy równej ilości punktów o kolejności miejsca decyduje ilość uzyskanych punktów.. Sprzęt znajdujący się w OSP obowiązkowo musi być wpisany do książki inwentarzowej, która jest przedkładana podczas przeglądu

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r.

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r. NORMATYWY W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W SPRZĘT, ŚRODKI TECHNICZNE I UMUNDUROWANIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ramowe Wytyczne Projektowania Strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych

Ramowe Wytyczne Projektowania Strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych Ramowe Wytyczne Projektowania Strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych Różne czynniki odgrywają rolę podczas projektowania budynków. Dla projektanta ważnymi czynnikami są m.in.: działka budowlana, plan zabudowy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok 2013

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok 2013 RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok 2013 I. Ochotnicza Straż Pożarna (**) ŁAZÓW (nazwa miejscowości w formie nie odmienionej) Adres OSP Gmina (**) Powiat (**) Województwo (**) Miejscowość (**) Ulica

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Nr 20 DECYZJE: 221 Nr 354/MON z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych............................................................................

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM Załącznik nr 6 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ LP WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I Warunki ogólne 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r. Gmina Stoszowice Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie NIP: 887-16-35-220 tel. (74) 8164 510, fax. (74) 8181 059; e-mail: gmina@stoszowice.pl Nr sprawy: RR.271.3.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/ Strona 2 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo