S p i s t r e ś c i. ZAŁĄCZNIK 1 Harmonogram 8 ZAŁĄCZNIK 2 Wymagania dodatkowe BK 9 ZAŁĄCZNIK 3 Zestaw kar regulaminowych 10. Rozdział Tytuł Str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p i s t r e ś c i. ZAŁĄCZNIK 1 Harmonogram 8 ZAŁĄCZNIK 2 Wymagania dodatkowe BK 9 ZAŁĄCZNIK 3 Zestaw kar regulaminowych 10. Rozdział Tytuł Str."

Transkrypt

1 S p i s t r e ś c i Rozdział Tytuł Str. Wstęp 3 Program Imprezy 3 1. Ustalenia ogólne 3 2. Organizacja 3 3. Zgłoszenia 4 4. Ubezpieczenie 5 5. Numery Identyfikacyjne 5 6. Odbiór Administracyjny 5 7. Badania kontrolne 5 8. Odprawa Uczestników 5 9. Przebieg imprezy Procedura startu Pomiar Czasu Interpretacja mety STOP Meta lotna Punkt Kontroli Czasu (PKC) Meta KJS Identyfikacja osób oficjalnych Nagrody Park serwisowy Kary Protesty Postanowienia końcowe 7 ZAŁĄCZNIK 1 Harmonogram 8 ZAŁĄCZNIK 2 Wymagania dodatkowe BK 9 ZAŁĄCZNIK 3 Zestaw kar regulaminowych 10 2

2 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2009 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP Regulaminu PPAiK na 2009r niniejszego regulaminu uzupełniającego. PROGRAM IMPREZY: Zamknięcie listy zgłoszeń godz Odbiór administracyjny godz godz Badanie Kontrolne BK godz Badanie Kontrolne BK-1A godz Pierwsze posiedzenie ZSS godz.7.30 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz.8:30 Odprawa uczestników godz.8:35 Start godz.9:00 Meta godz.15:00 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz.18:00 Rozdanie nagród godz.19:00 1.USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu 21 marca 2009r. Start - godz. 9:00 Meta godz. 15: Nazwa i ranga imprezy Konkursowa Jazda Samochodowa "Monte Karlino" zaliczana jest do: Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów 1.3 Numer wizy ZO PZM Numer wizy 4/2008 Wydana przez Zarząd Okręgowy PZM w Szczecinie 1.4 Lokalizacja biura Biuro do dnia do godz znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu, ul.gnieźnieńska 14, tel , W dniu od godz do godz w holu Urzędu Miasta Koszalina, w godz do na terenie Restauracji PETRICO, Krzywopłoty Lokalizacja startu i mety Start - Koszalin, Rynek Staromiejski, Urząd Miasta Meta - Krzywopłoty 7, Restauracja "Petrico" 1.6 Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednego etapu oraz z 2 sekcji. Na trasie zlokalizowanych bedzie 11 prób sprawnosciowych poprzedzonych PKC. Nawierzchnia trasy i prób: beton, asfalt, kostka. Długosc trasy: 85,05 km. Trasa imprezy jest obowiazkowa i została opisana w książce drogowej. 2.ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora Automobilklub Koszaliński 2.2 Adres ul.gnieźnieńska 14, Koszalin 2.3 Zespół Sędziów Sportowych Imię i Nazwisko Licencja Przewodniczący Józef Liszczak ISS 11/2008 Członek Ryszard Wolan 663/07 Członek Agata Kowalczyk 29/S/07 3

3 2.4 Osoby oficjalne Imię i Nazwisko Licencja Dyrektor Imprezy Maciej Raczewski 87/2002 Asystent Dyrektora Janusz Wikarski 6/89 Biuro Elżbieta Pściuk Komisja Obliczeń Mariusz Kawecki 10/S/2009 Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami Tadeusz Franckowiak Badania kontrolne Janusz Wikarski 6/89 Kierownicy Prób: PS-1, PS-6 Juliusz Sowiński 45/S/88 PS-2, PS-7 Jakub Herbowicz 11/S/2009 PS-3, PS-8 Marcin Kawecki 13/S/2009 PS-3a,PS-8a Kacper Wiatrowski 7/S/2009 PS-4 Łukasz Domaradz 6/S/2009 PS-4a Maciej Tłuszczak 12/S/2009 PS-5 Krzysztof Rudziński 8/S/ ZGŁOSZENIA 3.1 Załoga Załogę stanowią uczestnicy KJS (wyłącznie dwie osoby ), określani jako kierowca i pilot zwani dalej załogą. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportów samochodowych w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu Ramowego KJS Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona. 3.2 Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC i PKP w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylna szybę Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3.3 Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną i faksem do dnia do godz Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze zawodów Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników. 3.4 Maksymalna ilość uczestników Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy. 3.5 Pojazdy dopuszczone Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego. 3.6 Podział na klasy Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z Regulaminem PPAiK K- 1 do 903 cm3 włącznie K- 2 powyżej 903cm3 i do 1400cm3 włącznie K- 3 powyżej 1400cm3 i do 1600cm3 włącznie K- 4 powyżej 1600cm3 i do 2000cm3 włącznie K- 5 powyżej 2000cm3 K- 6 pojazdy z napędem na 4 koła bez względu na pojemność silnika Grupa "GOŚĆ zawodnicy z licencją sportową R, R1, R2 Pojazdy klasy K6 i Grupy Gość nie będą klasyfikowane w generalnej Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 4

4 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS. 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi 150zł dla załóg zrzeszonych w Automobilklubach oraz 200zł dla niezrzeszonych W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi odpowiednio 300 i 400 zł Wpłaty wpisowego przyjmowane będą na konto Automobilklubu Koszalińskiego - BANK PEKAO S.A II O. W KOSZALINIE nr w tytule "Nazwisko Imię - Monte Karlino 2009" oraz gotówką w czasie dokumentów w biurze zawodów Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4.UBEZPIECZENIE 4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW. 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1 Tablice Tablica rajdowa musi być umocowana na masce przedniej samochodu. 5.2 Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora: w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie. 5.3 Karta identyfikacyjna Podczas imprezy, wewnątrz pojazdu wymaga się, aby była umieszczona karta identyfikacyjna widoczna przez prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, aktualne informacje o członkach załogi i ich aktualne fotografie oraz podpisy. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary aż do wykluczenia włącznie. 6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 6.1 Miejsce i czas : Automobilklub Koszaliński, ul.gnieźnieńska 14, godz , : Urząd Miasta Koszalin, ul.ratuszowa, godz Dokumenty do okazania - prawo jazdy kierowcy - ubezpieczenia OC i NNW - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi - aktualne fotografie kierowcy i pilota - pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota. 7. BADANIA KONTROLNE 7.1 Miejsce i czas Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZORD", Koszalin ul.mieszka I 39 - godz Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZORD", Koszalin ul.mieszka I 39 - godz Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS. 7.2 Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 2 niniejszego Regulaminu uzupełniającego i z załącznikiem nr 3 Regulaminu Ramowego KJS 7.3 Na zgłoszeniu należy wpisać termin zgłoszenia się do Badania Kontrolnego (20 lub 21 marca 2009) 8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW 8.1 Miejsce i czas Urząd Miasta Koszalin, ul.ratuszowa, godz PRZEBIEG IMPREZY 9.1 Oficjalny czas podczas trwania KJS W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program I / AM 225 KHZ / 9.2 Czas i miejsce opublikowania listy startowej Urząd Miasta Koszalin, ul Ratuszowa godz

5 9.3 Oficjalny start Urząd Miasta Koszalin, ul Ratuszowa godz Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych. 9.4 Kolejność startu załóg Organizator przydzieli zawodnikom numery startowe według następującej kolejności : Pierwsze 10 załóg według aktualnej klasyfikacji generalnej PPAiK Pozostałe załogi zgodnie z aktualną klasyfikacją w klasach Kolejność klas : Grupa Gość, K6, K5, K4, K3, K2, K Zawodnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed zawodnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji. 9.5 Wymiana kart drogowych Karta drogowa do Sekcji 1, wydana będzie na PKC 0. Wymiana kart drogowych nastąpi na : Sekcja 2: PKC 4b 10.PROCEDURA STARTU 10.1 Start z linii startu z silnikiem uruchomionym z przednimi kołami nie dalej jak 10 cm od linii startu Po potwierdzeniu przez zawodnika gotowości do startu sędzia startu informujena 30 sekund przed startem, następnie 15 sekund przed startem, a ostatnie 5 sekund głośno odlicza i jednocześnie pokazuje na palcach jednej ręki kolejne sekundy W ostatniej sekundzie sędzia podnosi flagę do góry /sygnał startu/ Start przedwczesny /falstart/ -jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowca i pojazd są podporządkowani poleceniom startera Zabrania się powtórzenia startu Czas startu do próby sportowej jest jednocześnie czasem startu do następnego odcinka drogowego. 11.POMIAR CZASU 11.1 Całkowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. Odbicia nadwozia samochodu znajdującego się na linii mety, co spowoduje zakończenie pomiaru czasu - nie dotyczy Mety Lotnej Pomiar czasu na próbach dokonywany jest z dokładnością do 0,1 sekundy Interpretacja mety stop Kierowca jest zobowiązany zatrzymać samochód w taki sposób aby linia mety na próbie znalazła się między osiami samochodu - nie dotyczy na próbach z Metą Lotną Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu uzyskanego na danej próbie ZABRANIA SIĘ COFANIA NA LINII METY Cofanie samochodu w celu poprawienia jego ustawienia na mecie próby, będzie traktowane jako cofanie w strefie i spowoduje nałożenie na uczestnika kary przez ZSS Meta Lotna Zabrania się cofania w Strefie Punktu Kontrolnego kara do uznania przez ZSS. Obowiązek zatrzymania się na Mecie STOP w celu dokonania wpisu do karty drogowej. Nie zatrzymanie się na Mecie STOP będzie karane doliczeniem 25 sek. W przypadku, gdy chronometrażyści nie są w stanie natychmiast podać sędziemu punktu dokładnego czasu przekroczenia linii mety, sędzia jedynie ostempluje /podpisze/ kartę odcinka specjalnego, a czas zostanie wpisany w najbliższym punkcie komasacji, strefie neutralizacji lub punkcie przegrupowania Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będą nałożone następujące kary: - na starcie - wykluczenie z zawodów podjęte przez dyrektora rajdu - na mecie (w punkcie stop) - 25 sekund karnych. do czasu uzyskanego na próbie 11.4 Punkt Kontroli Czasu (PKC) W razie wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC załoga kontynuuje jazdę w nowym czasie, spóźnienia nie są odrabiane Meta KJS Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na PKC 8a bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd Po PKC 8a nie przewiduje się Parku Zamkniętego. 12.IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH Kierownik Próby Kierownik PKC Kierownik zabezpieczenia Sędzia Trasy Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Komisarze techniczni kamizelka koloru pomarańczowego kamizelka koloru zółtego kamizelka koloru żółtego kamizelka koloru żółtego kamizelka koloru białego kamizelka koloru granatowego 13.NAGRODY 13.1 Rozdanie nagród Restauracja "PETRICO", Krzywopłoty 7, godz

6 13.2 Nagrody: Za I, II i III miejsce w klasyfikacji generalnej: po 2 puchary Za I, II i III miejsce w klasie: po 2 puchary Za I, II i III miejsce w klasyfikacji klubowej: po 1 pucharze 14.PARK SERWISOWY Podczas serwisowania obowiązkowe jest umieszczenie pod samochodem folii o rozmiarach na tyle większych od wymiarów samochodu, aby podłoże było skutecznie zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia. Za niestosowanie się do powyższego, Dyrektor będzie mógł nałożyć na winnego zawodnika karę w wysokości 100% wpłaconego wpisowego za każdy stwierdzony przypadek. 15.KARY Kary zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu 16.PROTESTY 16.1 Termin składania. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych Kaucja. Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Odwołanie. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez zawodnika do OKSS PZM. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania dla zawodnika, od decyzji OKSS można złożyć odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań z MKS. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego. 17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyrektor zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS. Zatwierdzono przez:... Dyrektor KJS Maciej Raczewski 7

7 Załącznik 1 PKC PS KJS Monte Karlino - 1 runda Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów Lokalizacja HARMONOGRAM CZASOWY ETAP I sobota 21 marca 2009 Długość próby Odległość do PKC Długość odcinka Czas przejazdu Odjazd 1 załogi 0 START - Urząd Miasta Koszalin :00 1 Centrum - 1,20 1,20 7' 09:07 PS 1 Koszalin I (asfalt/kostka) 1, :10 2 ZOS - 2,05 3,05 17' 09:27 PS 2 Koszalin II (asfalt) 1, :30 3 Lotnisko Zegrze Pom. - 27,70 28,70 47' 10:17 PS 3 Zegrze I (beton) 1, :20 PS 3a Zegrze II (beton) 1, Zegrze Wieża - 0,30 2,30 32' 10:52 PS 4 Zegrze III (beton) 1, :55 PS 4a Zegrze IV (beton) 1, a Komasacja Białogard Plac Wolności - wjazd - 26,00 28,00 65' 12:00 4b Komasacja wyjazd; SERWIS- wjazd ' 12:40 4c SERWIS - wyjazd ' 13:00 5 Białogard ul.chocimska - 4,00 4,00 22' 13:22 PS 5 Imperial (asfalt/beton) 1, :25 6 Białogard ul.królowej Jadwigi - 0,50 1, :37 PS 6 Tomsol (asfalt/beton) 1, :40 7 Białogard - os.kołobrzeska - 2,15 3,15 17' 13:57 PS 7 Stamma (asfalt/beton) 1, :00 8 Krzywopłoty - 8,50 9,50 27' 14:27 PS 8 Karlino I (asfalt) 1, :30 PS 8a Karlino II (asfalt) 1, b META - Krzywopłoty "Petrico" - 1,65 3,65 30' 15:00 Podsumowanie etapu 11,00 74,05 85,05 8

8 Załącznik 2 Sprawdzenie przygotowania i wyposażenia samochodów zgodnie z prawem o ruchu drogowym i regulaminem imprezy BK dotyczy imprez KJS Do startu w KJS dopuszczone są pojazdy zgodne z homologacja producenta Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w zakresie dopuszczenia do ruchu posiadające ważną rejestracje. Samochody nie zgodne z homologacja producenta musza być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w zakresie dopuszczenia do ruchu, a zakres wykonanych przeróbek musi być zgodny z Załącznikiem J do MKS, w szczególności dotyczy to układów i wyposażenia bezpieczeństwa (hamulce, szerokość, średnica kół i opon, wnętrza kabiny, zbiorników, przewodów płynów eksploatacyjnych itd.). W skład obowiązkowego wyposażenia samochodów wchodzą: 1. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota. 2. Zagłówki foteli załogi. 3. Minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rak załogi). 4. Kaski ochronne dla załogi. 5. Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym. 6. Zderzaki przedni i tylny. 7. Opaski zaciskowe na przewodach paliwowych (na wszystkich końcach w komorze silnika). 8. Zbiornik spryskiwacza pełny. 9. Oznakowanie i obowiązkowe reklamy organizatora imprezy. 10. Karta Identyfikacyjna. 11. Ponadto każdy samochód musi odpowiadać następującym warunkom a) identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi, b) wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie musza być umocowane, c) w czasie całej imprezy żadna pokrywa nie może być zamknięta na klucz, dotyczy to również drzwi (zamek centralny musi być otwarty), d) dodatkowe punkty świetlne - zgodnie z Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym e) nie wolno stosować żadnych elementów przeciwślizgowych mechanicznych i chemicznych na oponach. f) opony posiadające znak homologacji E g) samochody zasilane gazem musza mieć wymontowany zbiornik gazu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagań, które musza być ogłoszone komunikatem przed impreza oraz prawo niedopuszczania do imprezy każdego samochodu, który Komisja Kontrolna uzna za zagrażający bezpieczeństwu ruchu. Pomiar głośności. - poziomu hałasu układu wydechowego wynosi 93 db(a) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy. Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z warunkami technicznymi. pojazdów/ Dz. U. nr 32 poz. 262 z dn r nie powinien przekroczyć Rodzaj silnika lp. Pojazd o zapłonie iskrowym o zapłonie samoczynnym 1 Samochód osobowy Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej: 2 nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej: 3 nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego

9 Załącznik 3 ZESTAW KAR REGULAMINOWYCH 1 Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu 2 Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 3 Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 4 Przejazd trasy niezgodny z książką drogowa Wykluczenie 5 Brak wpisów w karcie drogowej Wykluczenie 6 Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Wykluczenie 7 Niesportowe zachowanie Wykluczenie 8 Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 60 pkt. 9 Za każda minutę późniejszego wjazdu na PKC 10 pkt. 10 Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy 5 pkt. 11 Za potrącenie szykany 10 pkt. 12 Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami (za każdą linię) 5 pkt. 13 Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt. 14 Za cofanie na mecie próby lub w Strefie Punktu Kontrolnego Wykluczenie 15 Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut Wykluczenie 16 Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej Wykluczenie 17 Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową Wykluczenie 18 Za spóźnienie na PKC powyżej 15 minut Wykluczenie 19 Za sumę spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 minut Wykluczenie 20 Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie 21 Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych Kara pieniężna 22 Za drugie przekroczenie przepisów drogowych 300 pkt. 23 Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych Wykluczenie 24 Za nie podstawienie samochodu lub spóźnienie powyżej 5 minut na bad. BK 2 Wykluczenie 25 Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby Limit 150% czasu najlepszego uczestnika w klasie (patrz Reg. Ramowego KJS) 26 Brak Karty Identyfikacyjnej Do wykluczenia włącznie 27 Stosowanie ogumienia nie posiadającego znaku homologacji E wykluczenie 28 Holowanie pojazdu na trasie imprezy wykluczenie 29 Nie zatrzymanie się Mecie STOP w celu dokonania wpisu do karty drogowej 25 pkt do czasu na danej PS 30 Potrącenie lub przestawienie spowalniacza (występuje na PS-4a) 10 pkt za każdy przypadek 31 Stwierdzenie przed startem do próby przekroczenia limitu głośności 25 pkt do czasu na danej PS 10

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem KJS Rzeszów Rzeszów, 06 października 2013 Organizator: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AC Pokale KJS Rajd Tyski 5 RUNDA SMT 2015 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby Miasto Tychy 15 sierpień 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI 12.07.2015r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS MIELEC 06. 09. 2015 r. Organizator Automobilklub Mielecki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r. KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa XVIII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2013 " 29.06.2013 Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła Wieliczka 14.06.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo