Połączenie Lelewela i Wiwulskiego pomoże zachować obie szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Połączenie Lelewela i Wiwulskiego pomoże zachować obie szkoły"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 3 LISTOPADA 2011 r. Nr. 209 (16754) cena 1,20 Lt Połączenie Lelewela i Wiwulskiego pomoże zachować obie szkoły W NUMERZE W Poznaniu kwestowano na rzecz Rossy Str. 2 Nowa zaduszkowa tradycja: dobrze to, czy źle Str. 3 Brawurowe lądowanie w Warszawie Społeczność szkoły im. Lelewela podczas pikiety wyraziła swoje poparcie dla reorganizacji i sprzeciw przeciwko zakusom konserwatystów Fot. Marian Paluszkiewicz Szkoła Podstawowa im. A. Wiwulskiego przyszły rok szkolny rozpocznie jako filia Szkoły Średniej im. J. Lelewela. W ten sposób pozostaną zachowane obie szkoły, jedynie połączone zostaną administracje szkolne. Wczoraj została przyjęta taka decyzja przez Radę miasta Wilna. W tym czasie, gdy W piątek 28 października w Wilnie o godzinie na Placu Łukiskim odbył się wiec Wilno nasze było i będzie ( Vilnius mūsų buvo ir bus ), zorganizowany przez Centrum Młodzieży Narodowej Litwy, kierowane przez Juliusa Pankę. Zgromadzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu Litwy Tautiška giesmė. Po ważyły się losy szkół, przed budynkiem samorządu odbywały się pikiety stronników i przeciwników reorganizacji. Rada miasta Wilna podjęła decyzję w sprawie reorganizacji szkół. Zgodnie z nią Szkoła Podstawowa im. A. Wiwulskiego zostanie dołączona do Szkoły Średniej im. J. Lelewela. Szkoły pozostają w swoich budynkach, zmienia się jedynie administrowanie. Postanowiono również, że w części budynku szkoły im. Lelewela nadal będzie pobierało naukę część uczniów litewskiej Szkoły Średniej na Antokolu. str. 4 Wiec narodowców Wilno nasze czym swoim przemówieniem rozpoczął je poseł na Sejm RL Gintaras Songaila. Ubolewał nad tym, że nie ma na Placu Łukiskim pomnika upamiętniającego walki o wolność narodu litewskiego, przypomniał także o wielkich cierpieniach, jakich doznali prowadzący nielegalną działalność Litwini na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. Po pośle Songaile wypowiedział się sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy 11 Marca Vidmantas Povilionis, który apelował do litewskiej młodzieży, by nikomu nie oddała ani piędzi litewskiej ziemi i by odebrała wszystko to, co do niej należy. str. 5 Str. 6 Grecja znowu wywołała panikę na rynkach Str. 7 Awans Barcelony i Milanu Str. 8 Wycieczka do Warszawy Str. 11 Listy z rosyjskiego więzienia Str. 12 Największy błąd Mao Str. 13 ISSN

2 2 WYDARZENIA Czwartek Listopad Imieniny: Bogumiła, Cezarego, Germana, Ginewry, Huberta, Marcina, Sylwii, Szymona, Teofila, Walentego, Walentyna, Wenefryda i Witalisa...Viliji Galdikienė, głównego specjalisty Wydziału Żywności Państwowej Służby Weterynarii i Żywności Po zbadaniu wody w dwóch placówkach oświatowych w wileńskich Karolinkach inspektorzy Służby 1. Weterynaryjnej ustalili, że nie odpowiada ona normom higienicznym... Zbadaliśmy wodę w przedszkolu-szkole Lokiukas i żłobku-przedszkolu Strazdenis znajdujących się przy ulicy I. Šimulionio w Wilnie. Okazało się, że zawartość żelaza w niej nieznacznie odbiega od normy. Przedstawiciele spółki Vilniaus vandenys poinformowali, że w wodzie z wodociągów w Bukčiai-Jankiškiai nieznacznie wzrosła zawartość żelaza i dlatego planowane jest w najbliższym czasie zainstalowanie urządzeń oczyszczających. 2. Czy większe niż dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie stanowi wielkie zagrożenie dla zdrowia? Zwiększone ilości żelaza to bardzo aktualny i częsty problem, jeśli chodzi o jakość wody w wodociągach. W wodzie w sieciach wodociągowych na Litwie średnio jest ok. 1-2 mg/l żelaza. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, koncentracja żelaza w wysokości 2 mg/l w wodzie przeznaczonej do spożycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Tymczasem jakość wody znacznie się pogarsza już wtedy, gdy zawartość żelaza w niej wynosi 0,2 mg/l. Kolor wody staje się szaro-brunatny, może się pojawić nieprzyjemny przysmak metaliczny. 3. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Czy Służba często otrzymuje skargi od mieszkańców, jeśli chodzi o jakość wody? Takie skargi stanowią zaledwie 1 proc. wszystkich skarg dotyczących żywności. W ubiegłym roku w Wilnie i rejonie wileńskim mieliśmy zaledwie 6 skarg, w ciągu 9 miesięcy br. otrzymaliśmy 3 skargi. Dwie z nich z nich były uzasadnione. Statystycznie ok. 45 proc. skarg potwierdza się. Rozmawiała Edyta Szałkowska Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz, Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). W Poznaniu kwestowano na rzecz Rossy Ponad 41 tys. złotych (około 33 tys. litów), na renowację nagrobków na wileńskim cmentarzu na Rossie, zebrali we wtorek politycy, sportowcy, dziennikarze i artyści podczas kwesty na największych poznańskich cmentarzach. Zbiórka na Rossę prowadzona była po raz dwunasty. Jak powiedział inicjator akcji, ks. Edmund Jaworski, za zebrane w tym roku pieniądze zostanie odnowiona zrujnowana kaplica cmentarna rodziny Bartosiewiczów. On jest w stanie katastrofy budowlanej. Kolejne kaplice i nagrobki do odnowienia typowane są na miejscu, w Wilnie, na podstawie oceny stanu technicznego i po konsultacjach z konserwatorem Rossy powiedział ks. Jaworski. Od 2000 roku w trakcie kwest udało się zebrać ponad 324 tys. złotych. Za te pieniądze na wileńskiej nekropolii udało się uchronić od zniszczenia m. in. kaplice Mączyńskich, Malinowskich, Gimbuttów, Strumiłłów, Hermanowiczów, braci bonifratrów oraz rodziny Kondratowiczów, w której pochowany jest także poeta Władysław Syrokomla. PAP Fot. Waldemar Wylegalski Zbiórka na Rossę prowadzona była po raz dwunasty. W centrum ks. Edmund Jaworski W Poznaniu zebrano 41 tys. zł na renowację nagrobków na Rossie Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3000 egz. Redaktor dyżurny: Julitta Tryk

3 Nowa zaduszkowa tradycja: dobrze to, czy źle Kościół od wieków szuka nowych form wizualnych podkreślenia takich lub innych świąt. Na Boże Narodzenie mamy np. przystrojone bombkami choinki, na Wielkanoc Grób Pana Jezusa itp. A co np. z Zaduszkami? Jak ten smutny dzień trochę rozjaśnić? Halloween oczywiście nie odpowiada chrześcijańskim tradycjom, co nie oznacza, że Kościół nie poszukuje czegoś nowego, ale bardziej stosownego na ten dzień. W Kalwarii Wileńskiej młodzież wpadła na pomysł urządzenia tego dnia w kościele mini wiejskiego dawnego cmentarzyka. Młodzi ustawili kilka drewnianych krzyży zrobionych ze zwykłych brzozowych kijków, ułożyli kamyki, rozsypali kolorowe liście klonu, zapalili znicze. Taki obrazek można było jeszcze przed kilkudziesięciu laty spotkać w odległej wsi, gdzie było zaledwie kilka domów. Dziś takie krzyże też się jeszcze spotykają przy drogach, gdzie np. ktoś zginął. Gdy przed rozpoczęciem żałobnego nabożeństwa w kościele zrobił się półmrok, zapadła grobowa cisza, a skupienie zebranych było zdumiewające. Ktoś szepnął: To tak jak było w katakumbach pierwszych chrześcijan.... Ludzie modlili się w ciemności, ciszy i głębokim skupieniu. Gdy tak się rozglądałam na lewo i na prawo, widziałam, że wiele osób temu przytaknęło. Widocznie urzekła ich właśnie ta trochę tajemnicza, jakby z innego świata niecodzienna atmosfera. Owszem, było kilka babć, którym niezbyt się to podobało, ale przecież choinki upiększone bombkami i różnego rodzaju świecidełkami też nie każdego zachwycają. Są bowiem gusta i guściki, dlatego wszystko co nie jest sprzeczne z Kanonami Kościoła, nie podważa naszych dogmatów religijnych i nie profanuje powagi tego co święte, ma prawo racji bytu. Generalnie bowiem widać było, że ludzie wyszli z kościoła z jednej strony pełni powagi i skupienia, z drugiej zaś dyskutowali o nowej dekoracji, a byli i tacy, co to dziękowali ministrantom i młodzieży, gdyż był to właściwie ich pomysł i potrzeba do tego było tylko aprobaty proboszcza. Proboszcz pobłogosławił, a młodzież bardzo szybko i chętnie wzięła się do dzieła. Czy tego rodzaju nowa tradycja chwyci? Zobaczymy. Jednym się może podobać, innym nie, ale jak twierdzą kapłani, nie ubliża i nie narusza świętego spoczynku zmarłych. Wręcz odwrotnie, pobudza do głębszej refleksji. Julitta Tryk Taki oto mini cmentarzyk urządziła młodzież w jednym z wileńskich kościołów Fot. autorka ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA Świątynia ciszy i zadumy... WYDARZENIA Wczoraj w Mińsku rozpoczął się proces białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego. Oskarżenie było możliwe dzięki przekazaniu władzom Białorusi danych o jego kontach bankowych za granicą przez Litwę i Polskę Fot. EPA-ELTA Mówi się, że jeśli chcesz poznać zwyczaje i tradycje kraju, odwiedź bazar. Jeśli chcesz poznać kulturę kraju, odwiedź cmentarz. W tych dniach odwiedzaliśmy cmentarze: groby bliskich, znajomych, przyjaciół. Piękny to zwyczaj, pięknie też wyglądały nasze cmentarze. Uporządkowane, mieniące się różnokolorowymi kwiatami i licznymi zniczami groby mówią, że jesteśmy raczej cywilizowanym krajem. Niestety, jest jeszcze coś, co powinno nas niepokoić. Chodzi o nasze zachowanie się na cmentarzach. Jakże często sprowadza się ono tylko do zewnętrznej formy: uprzątnąć grób, postawić jak najładniejsze kwiaty, największe znicze. Tymczasem nie to jest najważniejsze. Zmarli czekają i potrzebują naszej modlitwy. W tych dniach odwiedziłam wiele grobów nie tylko, żeby się pomodlić, ale też trochę poobserwować tę atmosferę, jaka panuje na cmentarzach. Niestety, nie najlepiej jeszcze jest z naszą kulturą zachowania się w tych świętych miejscach. Głośne rozmowy, ploteczki, rozmowy przez komórkę itp. Wystarczyło, że szybko się przeżegnali, jak ten lub ów odszedł na parę kroków od grobów swoich bliskich i już wyjął i zapalił papierosa. Tylko tu i ówdzie stała przy jakimś grobie rodzina i cicho w skupieniu modliła się za najbliższych. Smutne to, że tak pojmujemy sens tego wielkiego święta, smutno, że tak bardzo nam brakuje kultury w tej dziedzinie. Julitta Tryk CYTAT DNIA Bez centralnego organu władzy, który wydawałby dyrektywy w sprawie polityki podatkowej wszystkim krajom członkowskim przetrwanie euro jest mocno zagrożone ostrzegł wczoraj laureat tegorocznej Nagrody Nobla z ekonomii Christopher Sims. LICZBA DNIA 7 miliardów ludzi przekroczyła w ostatnim dniu października populacja na Ziemi. 3

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Sprawa granicy morskiej Przybywający jutro na Litwę nowy minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevičs ma omówić sprawę granicy morskiej. Członkom Komitetu Spraw Europejskich parlamentu łotewskiego minister powiedział, że wciąż jeszcze nierozstrzygnięta kwestia jest w rękach legislatorów. Zaznaczył on, że nowy parlament powinien dokładnie ją rozpatrzyć. Podpisaną przed z górą 10 laty umowę o granicy Litwa już ratyfikowała, a Sejm łotewski zaaprobował ją tylko w pierwszej debacie. W Podbrodziu ćwiczenia NATO We wtorek na litewskim poligonie wojskowym w Podbrodziu rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia NATO, imitujące operację reakcji na kryzysy pod dowództwem Sojuszu oraz pomoc humanitarną w ramach mandatu ONZ. Ćwiczenia w dniach 1-12 listopada organizuje stacjonujący w Holandii (Brunsum) sztab połączonych sił sojuszniczych NATO. Ćwiczenia jednocześnie będą się odbywały nie tylko na Litwie, ale też w kilku innych państwach, a całe dowodzenie i zarządzanie będzie prowadzone przez kanały łączności i danych NATO. Na Litwie ćwiczenia będą się odbywały na poligonie podbrodzkim, jak też w Niemenczyńskim Ośrodku Szkolenia Bojowego. W ćwiczeniach na Litwie ma uczestniczyć kilkuset wojskowych innych państw NATO. Wilno upamiętni Sacharowa Dzisiaj w Wilnie zostanie odsłonięty pomnik w postaci ławki upamiętniającej obrońcę praw człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla akademika Andreja Sacharowa. Stworzona przez rzeźbiarza Vladasa Kančiauskasa ławeczka na placu przed Domem Prasy stanie z inicjatywy Litewskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka i sejmowego Komitetu Praw Człowieka. BNS Połączenie Lelewela i Wiwulskiego pomoże zachować obie szkoły ze str.1 Decyzję przyjęliśmy 26 głosami. 14 opowiedziało się przeciwko, 7 radnych powstrzymało się od głosowania poinformował Kurier radny Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Decyzja radnych stworzy warunki od przyszłego roku litewskiej szkole antokolskiej zostać gimnazjum, o co się ubiega od lat i o czym społeczność szkoły mówiła podczas wczorajszej pikiety pod samorządem. Podczas gdy wczoraj w samorządzie stołecznym ważyły się losy dwu polskich szkół podstawowej im. A. Wiwulskiego oraz średniej im. J. Lelewela, po obu przeciwległych stronach Placu Europy, przed budynkiem samorządu pikietowały dwie grupy społeczność szkoły im. Lelewela, popierająca zaproponowaną przez samorząd reorganizację szkół i przedstawiciele opozycyjnej w samorządzie frakcji konserwatystów wraz ze społecznością litewskiej Szkoły Średniej na Antokolu, opowiadający się przeciwko planom samorządu. Przedstawiciele AWPL, należący do koalicji rządzącej, zaproponowali dwie szkoły Wiwulskiego i Lelewela formalnie połączyć w jedną. W wyniku praktycznie jedna ze szkół staje się filią tej drugiej w ten sposób w obu budynkach nadal prowadzone jest nauczanie w języku polskim, wspólne jest tylko zarządzanie. Zaproponowany model połączenia administracji szkół Lelewela i Wiwulskiego natychmiast wzbudził protesty opozycyjnej frakcji konserwatystów. Od kilku lat żądają oni zwolnienia przez Polaków budynku, w którym mieści się najstarsza w Wilnie, mająca prawie 70-letnią tradycję Szkoła Średnia im. J. Lelewela. Swoje zakusy tłumaczą brakiem pomieszczeń. Szkoła ma aspiracje zostać gimnazjum, jednak ze względu na Regina Bogdanowicz niedostateczną ilość miejsca nie może nim zostać. Społeczność antokolskiej szkoły marzy o przeniesieniu do gmachu szkoły im. Lelewela również klas gimnazjalnych. Żadne inne rozwiązania administracja szkoły nie chce zaakceptować. Już od kilku lat jedno skrzydło szkoły im. Lelewela zajmują klasy początkowe litewskiej Szkoły Średniej na Antokolu. I od kilku już lat szkoła litewska chce przejąć budynek najstarszej szkoły polskiej w Wilnie. Nieprzytakujący reformie uczniowie i administracja szkoły mówili podczas pikiety, że chcą, by cały budynek Lelewela należał do nich, a uczniowie polskiej szkoły na Antokolu przenieśli się do Wiwulskiego. Nieraz proponowaliśmy litewskiej szkole inne wyjście. Mają po sąsiedzku inną szkołę litewską. Mogliby się podzielić. Jedna szkoła zostać gimnazjum, inna progimnazjum. Jednakże szkoła antokolska negatywnie odbiera nasze propozycje, bo widzą swoją szkołę wyłącznie w naszym budynku. A zwłaszcza apetyt wzrósł, odkąd nasz budynek został wyremontowany mówiła w rozmowie z Kurierem Regina Bogdanowicz, koordynator ds. nauczania pozalekcyjnego Szkoły Średniej im. J. Lelewela. Jak nam powiedziała, społeczność szkoły w zupełności popiera zaproponowaną przez koalicję rządzącą reorganizację szkoły. Popieramy zaproponowaną przez koalicję reorganizację szkoły. Uważamy, że społeczności żadnej ze szkół nie ucierpiałyby w wyniku takiego rozwiązania. Wręcz odwrotnie nauczyciele mieliby więcej godzin lekcyjnych. Nasza szkoła miałaby również zapewnioną 11 klasę. Uczniowie nie musieliby rozpraszać się po całym mieście, a mogliby kontynuować naukę w naszej szkole powiedziała. Edyta Szałkowska Fot. Marian Paluszkiewicz Społeczność litewskiej szkoły na Antokolu marzy o przeniesieniu się do gmachu szkoły im. Lelewela

5 WYDARZENIA 5 Wiec narodowców Wilno nasze ze str.1 Przemówienie zakończył stwierdzeniem, że każdy Litwin jest także prawdziwym wilnianinem. Następnie przewodniczący wileńskiego Sąjūdisu Leonas Korosiejus zaproponował minutą ciszy uczcić pamięć ofiar walk o niepodległość Litwy i cieszył się, że tak dużo osób się zebrało, by bronić Litwę i języka litewskiego. Zachęcał narodową młodzież do częstszego zbierania się i rozstrzygania kwestii państwowych. Po Leonasie Korosiejusie wystąpiła przedstawicielka partii Związek Zielonych Litwy i ksiądz Alfonsas Svarinskas, były dysydent, później deputowany do Rady Najwyższej Litwy, który zaapelował o walkę o Boga, wolność Litwy a także wolność i niepodległość Kościoła. Poprosił także Boga, by pozwolił mu żyć tak długo, aż wszystkich bolszewików wypędzi się z Litwy. Członek Rady Związku Skautów Litwy Algirdas Berkevičius przypomniał historię litewskiego skautingu w międzywojniu, a historyk dr Romas Batūra o liczącej cztery tysiące lat historii Bałtów, o tym, Zgromadzeni z plakatem Wilno nasze było i będzie! Fot. Marian Paluszkiewicz że region Wilna uformował się już przed paroma tysiącami lat i że Wilno jako stolica nie została ani razu zdobyta w wielkich walkach XIII-XIV w. Wyraził także opinię, że za krzywe myśli mieszkańców Litwy należy sądzić, wskazując, między innymi, na europarlamentarzystę Waldemara Tomaszewskiego. Jako ostatni wystąpił Juozas Dingelis, przewodniczący Towarzystwa Upiększenia Litwy, który przypomniał międzywojenne walki Litwinów o odzyskanie Wilna: m. in. okrzyki My bez Wilna nie spoczniemy i sadzenie dębów na rzecz odzyskania Wilna. Na zakończenie aktor Tomas Vaiseta zarecytował fragment swego monodramatu o ojczyźnie. Po przemówieniach, przerywanych śpiewem męskiego chóru ludowego Karužė, zgromadzeni zapalili pochodnie i ustawili się w formacji, mającej naśladować Słupy Giedymina, po czym inicjator wiecu Julius Panka odczytał postulaty rezolucji, która została następnie wysłana do prezydent RL Dali Grybauskaitė, premiera RL Andriusa Kubiliusa i marszałka Sejmu RL Ireny Degutienė. Na te postulaty zgromadzeni reagowali gromkim Zgadzam się!. W rezolucji zaznacza się, że dla autorów niedopuszczalne są szowinistyczne i ZGŁASZAMY KANDYDATÓW NA PLEBISCYT Polak Roku 2011 Tak się już tradycyjnie utarło, że wraz z każdym pierwszym miesiącem jesieni Kurier Wileński ogłasza swój kolejny konkurs plebiscyt Polak Roku Stał się on tak, jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy, doroczną tradycją. W tym roku odbędzie się po raz czternasty. Jak wskazuje nazwa, jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej kronice. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, to znaczy składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu Polak Roku Wybierzmy Polaków, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Następnie kapituła konkursu Polak Roku, w skład której wchodzą ludzie, którzy w latach poprzednich zwyciężyli w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę kandydatów składającą się z 10 osób do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez kupony nadsyłane do redakcji. Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: Kurier Wileński, Birbynių 4a, LT Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: Polak Roku 2011, do 28 października br. Można je również nadsyłać na Redakcja rozniecające waśni narodowościowe oświadczenia działaczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, żądające integracji etnicznych Litwinów na terenie Litwy Wschodniej z wynarodowieńcami i kolonistami, przybyłymi w okresie sowieckim i że autorów smuci fakt, że w regionie Wilna obchodzi się rocznice Armii Krajowej, a dla przestępców hołubionych przez ekstremistów budowane są pomniki. Autorzy rezolucji żądają od władz, m. in. by nie honorowano działalności Armii Krajowej, która na Litwie działała bezprawnie, kolaborowała z okupantami, mordowała pokojowo nastawionych Litwinów i zamachiwała się na jednolitość terytorialną Litwy. Zażądano też, by przygotowana została długofalowa strategia oświaty, mająca doprowadzić do wykładania w szkołach mniejszości narodowych 60 proc. przedmiotów w języku państwowym. Rajmund Klonowski OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,5097 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 2,9422 Dolar kanadyjski 2,4473 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6381 Funt szterling 4, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 3,9056 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 7, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,7868 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,0979 Bank Litewski 3 listopada 2011 r.

6 6 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA Zginął potrącony chłopiec W rejonie święciańskim we wtorek późnym wieczorem poniósł śmierć potrącony przez samochód chłopiec. O godz w Podbrodziu na ulicy Vilniaus samochód Honda Civic ze skutkiem śmiertelnym potrącił E. O. (ur. 1993). Samochód z miejsca wypadku odjechał, ale później został znaleziony obok sklepu w Podbrodziu. Siedzący w nim E. F., (ur. 1990) trafił do aresztu. Podpalono drzwi szkoły W Grzegorzewie we wtorek o godz ogień uszkodził drzwi Szkoły Średniej w Grzegorzewie przy ul. Kovo 11. Z okna wypadła kobieta W poniedziałek późnym wieczorem w Wilnie na skutek wypadnięcia z okna śmierć poniosła 30-letnia kobieta. Policja podejrzewa zabójstwo. Ciało kobiety znaleziono przed północą obok klatki schodowej domu przy ul. Justiniškių. Przypuszczalnie kobieta wypadła z okna siódmego piętra. Dwóch podejrzanych (ur i 1981) umieszczono w areszcie, a podejrzana 30-letnia kobieta jest przesłuchiwana. Ucierpieli dwaj policjanci W niedzielę w Wilnie podczas zmagania się z podejrzanymi ucierpieli dwaj funkcjonariusze policji i nietrzeźwy młody mężczyzna. Około godz. 3 w nocy policja ścigała podejrzany samochód Mitsubishi Space Runner, którym jechało dwoje mężczyzn i dwie kobiety. Na podwórku przy ulicy Gerovės porzucili oni samochód i próbowali uciec. Podczas incydentu dwóch policjantów doznało pobicia głowy i twarzy. Cała zatrzymana czwórka była nietrzeźwa. Jeden z nich (ur. 1981) pobicie głowy i klatki piersiowej leczy ambulatoryjnie. Brawurowe lądowanie w Warszawie Boeinga bez wysuniętego podwozia Szczęśliwie zakończyło się we wtorek awaryjne lądowanie Boeinga-767 z 220 pasażerami i 11 członkami załogi na pokładzie, któremu nie udało się wysunąć podwozia. Wylądował na brzuchu, nikomu nic się nie stało. Lotnisko Chopina zostało tymczasowo zamknięte. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT Boeing 767 leciał z Newark do Warszawy. Przed lądowaniem kapitan stwierdził, że są problemy z systemem zasilania podwozia. Nie można go było wysunąć. Wcześniej, już w 30 minut po starcie, załoga dostała sygnał o niesprawności w instalacji hydraulicznej maszyny. Pas startowy, na którym lądował samolot, zabezpieczyły jednostki lotniskowej straży pożarnej oraz 10 jednostek PSP. Samolotowi, który szczęśliwie wylądował, towarzyszyły dwa wojskowe myśliwce F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (Łódzkie). Tadeusz Wrona kapitan Boeinga, który lądował awaryjnie w Warszawie jest jednym z najbardziej doświadczonych pilotów. Od 20 lat lata na Boeingach i jest też szybownikiem. Przeprowadził to lądowanie awaryjne perfekcyjnie. Niestety, rzadko to się tak kończy. Wystarczy zły kąt natarcia, skrzywienie samolotu powiedział prezes LOT Marcin Piróg. Poinformował, że było to pierwsze na Okęciu lądowanie samolotu pasażerskiego bez wysuniętego podwozia. Od naszej załogi wiem, że nie było paniki na pokładzie powiedział. Zaraz po wylądowaniu samolotu na lotnisku im. Fryderyka Chopina uruchomiono zespół opieki nad rodzinami oraz pasażerami Boeinga 767, gdzie były udzielane informacje oraz pomoc medyczna i psychologiczna. Uszkodzona maszyna zablokowała obydwa pasy lotniska, w związku z czym było ono zamknięte do wczoraj do tego czasu nie były wykonywane ani starty, ani lądowania samolotów. Boeing-767 z 220 pasażerami i 11 członkami załogi na pokładzie, któremu nie udało się wysunąć podwozia, wylądował na brzuchu Fot. PAP Pilotom i załodze Boeinga podziękował podczas specjalnego wystąpienia prezydent Bronisław Komorowski. Zadziałał system skuteczny system, zadziałały w pełni procedury; świetnie zadziałali i sprawdzili się ludzie mówił Komorowski. Dziękował też pasażerom Boeinga. Wiem z rozmowy z kapitanem Tadeuszem Wroną (dowódcą samolotu red.), że i pasażerowie bardzo skutecznie współdziałali w tym szczególnie trudnym momencie, jakim było przygotowanie i przeprowadzenie lądowania awaryjnego, potem ewakuacja samolotu powiedział Komorowski. Możemy być pewni, że te zdjęcia z lądowania awaryjnego Boeinga na lotnisku, z tej ewakuacji sprawnie przeprowadzonej, z akcji przygotowania pasa lądowania obiegną cały świat. One będą świadczyły dobrze o Polsce, dobrze o polskim przewoźniku, dobrze o polskich pilotach, będą świadczyły, że w sytuacjach awaryjnych państwo polskie sprawdza się i radzi sobie dobrze zaznaczył Komorowski. Prezydent zapowiedział odznaczenia dla załogi Boeinga 767. Jeden z pasażerów Boeinga 767 ks. Piotr Chyła opowiadał, że lądowanie przebiegało dość spokojnie. Muszę pochwalić pilota i załogę, bo zachowali się bardzo profesjonalnie. Także pasażerowie zachowali się bardzo dojrzale, mimo że na pokładzie znajdowały się małe dzieci relacjonował. Kapitan Tadeusz Wrona za sterami samolotu Fot. archiwum

7 WYDARZENIA 7 Grecja znowu wywołała panikę na rynkach Rząd Grecji potwierdził zamiar organizacji referendum w sprawie zatwierdzenia programu pomocy. Taki plan wywołał zdumienie wśród wielu głów państw i szefów rządów krajów należących do strefy euro. Z kolei na reakcję światowych rynków finansowych też nie trzeba było długo czekać, gdyż już w pierwsze dni listopada odnotowano mocne spadki na giełdach. Jeszcze przed ubiegłym weekendem przywódcy europejscy uzgodnili, że dług Grecji zmaleje o 100 mld euro, a sam premier tego kraju Jeorjos Andreas Papandreu głośno wyrażał swoje zadowolenie mówiąc, że nadeszła nowa era dla Grecji. Jednak już w poniedziałkowy wieczór znikła nadzieja, że kryzys zadłużenia w Europie został zażegnany przynajmniej na jakiś czas, gdyż premier Grecji ogłosił, że drugi pakiet pomocy dla jego kraju zostanie poddany pod referendum. Rząd Grecji zgodził się z tą niespodziewaną propozycją premiera. Z kolei propozycja Jeorjosa Papandreu natychmiast wywołała niezadowolenie przywódców eurolandu. Jesteśmy przekonani, że uzgodnienia z ostatniego szczytu strefy euro są najlepszym rozwiązaniem dla Grecji. Mamy pełne zaufanie co do tego, że Grecja będzie przestrzegać zobowiązań podjętych wobec strefy euro i społeczności międzynarodowej oświadczyli we wspólnym komunikacie przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i szef Komisji Europejskiej Jose Barroso. Z powodu wątpliwości w sprawie zgody Greków na program reform zaniepokoił się także premier Belgii Yves Leterme: Na Papandreu spoczywa bardzo wielka odpowiedzialność. Trzeba zrozumieć, że mowa idzie nie tylko o wewnętrznym problemie Grecji. Z kolei niemieccy politycy przyznali, że są zirytowani postanowieniem Papandreu. Wielu polityków zirytowała inicjatywa Jeorjosa Andreasa Papandreu Fot. archiwum Drugi pakiet ratunkowy dla Grecji ma zredukować ponad 30 proc. długu tego państwa. Jednak wymaga on też wiele niewygodnych i bolesnych dla Greków reform finansowych, które nie zyskały popularności wśród obywateli tego kraju. Dlatego właśnie istnieje sporo obaw, że Grecy nie zadeklarują zgody na porozumienie, chociaż większość obywateli chciałaby utrzymania Grecji w strefie euro. Jeżeli Grecy odrzucą porozumienie, państwo czeka nieuniknione bankructwo oraz usunięcie ze strefy euro. W rozmowie z Kurierem Gitanas Nausėda, główny ekonomista i doradca prezesa banku SEB bankas, nie spekulował wiele na temat wyników referendum. Zaznaczył zaś, że dla samej Grecji bankructwo nie byłoby najgorszym wariantem. Grekom byłoby najwygodniej wrócić do waluty narodowej przynajmniej na jakiś czas. Z kolei po wzmocnieniu się gospodarki Grecja mogłaby wrócić do strefy euro, która, mam nadzieję, nie załamie się mówił Nausėda. Tymczasem plany referendum w sprawie przyjęcia pakietu pomocowego i programu drastycznych oszczędności stały się potężnym ciosem dla rynków finansowych. Na giełdach w Europie, Ameryce i Azji odnotowano spore straty. Z największą stratą 6,92 proc. wtorkową sesję zakończyła giełda w Atenach. W Mediolanie odnotowano straty 6,8 proc., w Paryżu 5,38 proc., we Frankfurcie nad Menem 5 proc., w Madrycie 4,19 proc., w Londynie 2,21 proc. Na Wall Street w Nowym Jorku listopad również rozpoczął się od mocnych spadków na wartości traciły akcje spółek ze wszystkich sektorów. Wydarzenia w Grecji odbiły się także na giełdach w Japonii i Chinach. Brygita Łapszewicz NADZWYCZAJNE KONSULTACJE Kryzys w Grecji będzie tematem nadzwyczajnych konsultacji, które odbędą się dzisiaj we francuskim Cannes, przed rozpoczęciem szczytu G20. Takie ustalenia zapadły podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy ego. KRONIKA KRYMINALNA Ukradziono ponad 70 kg rudy uranowej Radioaktywną rudę uranową ukradli złodzieje z kopalni w zachodniej Rumunii. Ukradziony uran nie był wzbogacony. Kradzież 73 kg uranu, ukrytego w ośmiu metalowych rurach, odkryto 26 października. Trwa policyjne śledztwo. Według przedstawiciela narodowej komisji ds. nuklearnych Florina Dobry, że możliwość radioaktywnego skażenia środowiska jest bardzo ograniczona. Do kradzieży mogło dojść nawet trzy miesiące temu dodał. Uran był przechowywany w bunkrze w Stei, w zachodniej Rumunii, które jest ośrodkiem górnictwa uranu. Zanim uran będzie wzbogacony na tyle, by mógł być wykorzystany w broni nuklearnej lub dla celów energetyki jądrowej musi przejść skomplikowane procesy. Zabójca skrył się pod maską Przebrany za czarownika uczestnik maskarady z okazji Halloween w Neapolu okazał się najprawdziwszym zabójcą: zastrzelił jedną osobę, a dwie inne poważnie ranił. Zabójca, ubrany w czarną pelerynę czarownika i skrywający twarz za stosowną maską, oddał strzały przed klubem kibiców piłkarskich w dzielnicy znanej z mafijnych porachunków. Doszło do tego w poniedziałek wieczorem, gdy miasto bawiło się na pełnej przebierańców paradzie wzorowanej na amerykańskim święcie Halloween. Rośnie liczba ofiar powodzi Do 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi i lawin błotnych, które zniszczyły 25 października ogromne obszary w Ligurii i okolice Massa Carrara w Toskanii. We wtorek w zalanym liguryjskim miasteczku Borghetto Vara znaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny. Cztery osoby nadal uważa się za zaginione. Strony przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP

8 8 SPORT SPRINTEM Osłabiona Wisła Bez sześciu podstawowych piłkarzy udała się na dzisiejszy mecz Ligi Europejskiej z FC Fulham Londyn krakowska Wisła. Nie zagrają kontuzjowani Gordan Bunoza, Patryk Małecki, Maor Melikson, Radosław Sobolewski, a także Tomas Jirsak. Ze względu na kartki nie może wystąpić Osman Chavez. W grupie K LE krakowianie po trzech kolejkach spotkań zajmują czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów. Londyńczycy z czteroma punktami na razie zajmują drugą lokatę. Prowadzi holenderskie Twente Enschede, a na trzeciej pozycji plasuje się duńskie BK Odense. Mecz w Londynie rozpocznie się o godz czasu litewskiego. Niecodzienny wynik w lidze koszykarek Niecodziennym wynikiem zakończył się mecz w czeskiej lidze koszykarek. Mistrz kraju USK ZVVZ Praga pokonał DSK Karlin 130:29, czyli różnicą aż 101 punktów. Koszykarkom USK zabrakło jednak nieco do pobicia rekordu wszech czasów czeskiej ligi. Dziewięć lat temu ówczesny mistrz Gambrinus Brno wygrał z drużyną z Prerova 171:31. Triumf Djokovica Novak Djokovic wygrał 65. mecz w tym roku. Wracający na kort po sześciotygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją pleców serbski tenisista w pierwszej rundzie halowego turnieju w Bazylei pokonał Belga Xaviera Malisse a 6:2, 4:6, 7:5. Awans Barcelony i Milanu Występujące w grupie H Barcelona i Milan jako pierwsze zapewniły sobie miejsce w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum awans wywalczyli, wygrywając w 4. kolejce z Viktorią Pilzno 4:0, a mistrzowie Włoch po remisie z Bate Borysów 1:1. Bohaterami spotkania w Pradze byli Lionel Messi i Victor Valdes. Argentyńczyk zdobył trzy bramki i przekroczył granicę 200 goli w barwach Blaugrany. Obecnie ma ich 202 i do najskuteczniejszego w historii klubu Cesara Rodrigueza brakuje mu 33. W obecnej edycji LM ma już w dorobku sześć bramek. Z kolei Valdes zachowując czyste konto przez 38 minut, został bramkarzem z najdłuższą serią bez puszczonego gola. Do tej pory rekord Barcelony wynosił 824 minuty i należał od sezonu 1972/73 do Miguela Reiny, ojca bramkarza Liverpoolu i reprezentacji Hiszpanii Pepe Reiny. 29-letni Valdes wyśrubował go do 877 minut. Bramkę dla gości zdobył też w Pradze Cesc Fabregas. Viktoria od 22. minuty grała w dziesiątkę, gdyż czerwoną kartką za faul na Messim został ukarany Marian Cisovsky. Szansy na awans nie zmarnował też inny zespół grupy H Milan, który zremisował w Mińsku z Bate Borysów 1:1. Goście prowadzili od 22. minuty po strzale będącego ostatnio w wielkiej formie Szweda Zlatana Ibrahimovica, ale 10 minut po przerwie wyrównał z rzutu karnego Renan Bressan. Milan ma sześć punktów więcej niż mistrz Białorusi, który nie wyprzedzi go z uwagi na gorszy bilans bezpośrednich meczów. Bliski zdobycia drugiego gola w LM był reprezentant Polski Robert Lewandowski. Zawodnik Borussii Dortmund w 60. minucie meczu z Olympiakosem Pireus przejął piłkę zagraną przez jednego z Bohaterami spotkania w Pradze był Lionel Messi (z prawa), zdobywca trzech bramek Fot. EPA-ELTA obrońców gości do bramkarza, minął go i z bardzo ostrego kąta trafił w słupek. Polak był jednak bardzo widoczny, a trzech rywali za faul na nim zostało ukaranych żółtymi kartkami. Mistrz Niemiec wygrał 1:0 po trafieniu w siódmej minucie Kevina Grosskreutza. Pierwsze zwycięstwo drużyny trenera Juergena Kloppa przedłużyło jej nadzieje na awans do kolejnej rundy. Oprócz Lewandowskiego, całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek, a Jakub Błaszczykowski pojawił się na boisku na ostatni kwadrans. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by dziś wygrać. A może nawet więcej podkreślił po meczu Klopp. Borussia ma obecnie cztery punkty i wyprzedziła Olympiakos w tabeli grupy F. Liderem jest Arsenal Londyn osiem, przed Olympique Marsylia siedem. Kanonierzy, których bramki strzegł Wojciech Szczęsny, a rezerwowym był Łukasz Fabiański, zremisowali z mistrzem Francji 0:0 i pozostają niepokonani w bieżącej edycji Champions League. Nie zwalnia tempa Apoel Nikozja. Tym razem pogromca Wisły Kraków z eliminacji pokonał FC Porto 2:1. Wszystkie gole zdobyli w tym meczu Brazylijczycy, ale najważniejsze było trafienie Gustavo Manduki w ostatniej minucie gry, które zapewniło gospodarzom drugie zwycięstwo w grupie G i pozycję lidera. W drugim meczu tej grupy Zenit St. Petersburg pokonał Szachtara Donieck 1:0. Gola na wagę trzech punktów zdobył uderzeniem głową w doliczonym do pierwszej połowy przez sędziego czasie gry belgijski obrońca Nicolas Lombaerts. W tabeli Apoel ma punkt przewagi nad Zenitem oraz cztery nad Smokami z Porto i sześć nad Szachtarem. Skomplikowała się sytuacja w grupie E. Szanse na awans w tej kolejce miały Chelsea Londyn i Bayer Leverkusen, ale łącznie wywalczyły jeden punkt. Zespół angielski zremisował w Belgii z KRC Genk 1:1, a jego brazylijski obrońca David Luiz nie wykorzystał rzutu karnego. Rezerwowym bramkarzem w ekipie belgijskiej był Grzegorz Sandomierski. W drugim spotkaniu Valencia wygrała z Bayerem Leverkusen 3:1, odnosząc pierwsze zwycięstwo w LM. Genk zamyka tabelę z dwoma punktami, ale trzy pozostałe drużyny dzielą trzy punkty (Chelsea 8, Bayer 6, Valencia 5).

9 Zespół Laimy Rickevičiutė rewelacją polskiej ligi Szósty mecz i sześć zwycięstw tak świetnego początku sezonu nie przewidywali chyba najzagorzalsi kibice koszykarek zespołu KK ROW Rybnik, którego barw broni Litwinka Laima Rickevičiutė. Z dziką kartą i bez sponsora tytularnego przystąpiły rybniczanki do nowego sezonu polskiej ekstraklasy. Na wiosnę zajęły 12., przedostatnie miejsce w tabeli i spadły z elity. W czerwcu Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet przyznał klubowi dziką kartę i śląska drużyna ponownie wystartowała w ekstraklasie. Zespół bardzo się wzmocnił przed obecnym sezonem. Do klubu dołączyły trzy Amerykanki oraz litewska skrzydłowa Rickevičiutė. W ostatnim spotkaniu rybniczanki zdeklasowały w Łodzi miejscowy Widzew, zwyciężając 84:57, a ich przewaga od pierwszej minuty meczu nie podlegała dyskusji. Zespół ze śląskiego miasta pokazał kawał dobrej koszykówki, a pod jej wrażeniem byli niemal wszyscy na hali. Przygotowywaliśmy się do tego meczu długo i efekty było chyba widać na parkiecie zdradza szczegóły dobrej gry Laima Rickevičiutė. Co w jej opinii było kluczem do sukcesu? W całym meczu prezentowałyśmy dobrą grę w obronie, a gdy dołoży się do tego skuteczną grę w ataku, to różnica na koniec jest spora dodała. Rybniczanki dominowały od pierwszej sekundy meczu, w pierwszej kwarcie prowadząc już nawet 19:4, a w drugiej 42:14. Od początku udało się jakoś narzucić swój styl gry i szybko uzyskałyśmy kilkunastopunktową przewagę. To wszystko ułożyło całe spotkanie kontynuuje Rickevičiutė. Lekko niezadowolona po meczu była natomiast sama Litwinka. Nie chodzi tu bynajmniej o wynik całego zespołu, ale o dyspozycję własną. Litwinka na swoim koncie zapisała 4 punkty, trafiając tylko 1 z 6 oddanych rzutów z gry, co zazwyczaj jest mocną siłą tej koszykarki. Zdecydowanie to nie był mój najlepszy dzień. Nie wiem co się stało, bo czułam się dobrze, a swoje rzuty oddawałam z otwartych pozycji. Niestety nie wpadały do kosza, co jest tylko i wyłącznie moją winą, gdyż dostawałam bardzo dobre podania w momentach, kiedy nie było przy mnie żadnej zawodniczki obrony. Pozostawało mi tylko trafić kończy Rickevičiutė. Litewska zawodniczka w tym meczu dostała dużo minut na parkiecie, co przełożyła oprócz wywalczenia 4 punktów na 3 zbiórki, 2 przechwyty i blok. Sama zainteresowana wie doskonale, że potrafi grać zdecydowanie lepiej i sama zapowiada, że jeszcze nie pokazała wszystkiego, na co ją stać. Kolejną na to szansę będzie miała już w sobotę, kiedy to KK ROW zagra z CCC Polkowice, a sama Rickevičiutė w podkoszowej walce zmierzy się m. in. ze swoją rodaczką Gintarė Petronytė. Laima Rickevičiutė (z prawa) zapowiada, że jeszcze nie pokazała wszystkiego, na co ją stać Fot. archiwum Zespół Kubicy szykuje plan B Zespół Renault przygotowuje plan B na wypadek, gdyby powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 okazał się niemożliwy. Musimy rozważyć wszystkie opcje. Wciąż czekamy, by Robert nam powiedział, czy może uczestniczyć w testach. Nie sądzę jednak, by szybko powrócił. Być może w najbliższych tygodniach, ale nie w najbliższych dniach powiedział szef zespołu Eric Boullier. Musimy mieć plan jego powrotu, ale także i drugi plan, na wypadek, gdyby nie wrócił, czego osobiście bym sobie nie życzył dodał Boullier. Odpowiedzialny za program rehabilitacji doktor Riccardo Ceccarelli oświadczył ostatnio, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy ćwiczeń, by Polak zasiadł ponownie za kierownicą bolidu F1. Natomiast chirurg Igor Rossello, który operował kierowcę, jak zapewnił, jego pacjent jest już gotowy do powrotu do rywalizacji. SPORT SPRINTEM Maradona zagra dla dzieci z Libii Słynny argentyński piłkarz Diego Armando Maradona wraca na boisko. Legenda futbolu zagra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w meczu charytatywnym, z którego dochód przekazany zostanie dzieciom z Libii. Argentyńczyk od kilku miesięcy jest trenerem Al Wasl Dubaj. W tym mieście 8 listopada rozegrane zostanie dobroczynne spotkanie. W awizowanym składzie zespołu Gwiazd, który poprowadzi Włoch Marcello Lippi, są m. in. francuscy i włoscy mistrzowie świata: David Trezeguet i Robert Pires (1998) oraz Fabio Cannavaro i Marco Materazzi (2006). Wystąpią też rodacy Maradony Javier Zanetti i Hernan Crespo, a także Czesi Pavel Nedved, Jan Koller i Anglik Nicky Butt. Liga VTB koszykarzy Koszykarze Asseco Prokom Gdynia, prowadzeni przez litewskiego szkoleniowca Tomasa Pačėsasa, pokonali na wyjeździe w grupie B Zjednoczonej Ligi VTB Mińsk :60 (31:20, 20:10, 21:18, 20:12). Mistrzowie Polski mają na koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki, natomiast drużyna ze stolicy Białorusi zanotowała czwartą kolejną przegraną. Złota Piłka FIFA 9 Ośmiu graczy Barcelony znalazło się w gronie 23 nominowanych do Złotej Piłki FI- FA - nagrody dla najlepszego zawodnika świata w 2011 roku. Real Madryt, odwieczny rywal Dumy Katalonii, ma pięciu przedstawicieli. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Liepynės najmłodszy cmentarz stolicy Adam81w, Październik 29, 2011 at 00:57 Ile tam będzie/jest polskich grobów/nazwisk? jasia, Październik 29, 2011 at 19:57 Z ludźmi jest trudno. Piszą polskie nazwisko jak w litewskim paszporcie. Na przykład Osipovičius a na pomniku Osipowiczus. To jest śmieszne i... Adam81w, Październik 29, 2011 at 21:33 Być może im się wydaje, że Osipowiczus to jest po polsku. Wg mnie potrzebna jest akcja społeczna, być może przeprowadzona przez AWPL albo i KW pt. polskie nazwiska na polskich grobach. Apelowano by o to, by Polacy na Litwie pisali swoje nazwiska po polsku na swoich grobach. Korzystne byłoby naturalne zaznaczenie polskiej obecności na Litwie. Jurgis, Październik 29, 2011 at 21:57 Czy Liepynės to Nowosiółki? andrzej, Październik 30, 2011 at 13:40 Nowosiółki, to obok Bołtupi teraz Naujakiemis. andrzej, Październik 30, 2011 at 13:45 Na Grochowej leży mój ojciec, tylko tam, niestety, odzyskał swoje prawdziwe imię i nazwisko, bo od okupacji 1939 wszystkie władze pisały je według swoich szowinistycznych zasad. pani, Październik 30, 2011 at 19:27 Liepa lipa, a Liepynės to jakby Lipówka, tylko o miejscu, w którym lipy rosną (w liczbie mnogiej), czyli jakby lipówki. Widzicie, jak to bałtycko-słowiańska wspólnota była i lipa czy liepa to niezbyt rożni się! Żal tylko, że brak lip i liepu na tym cmentarzu. Wojciech Krk, Październik 30, 2011 at 19:42 Podoba mi się pomysł Adama z tą akcją społeczną. Cmentarze to część naszej tożsamości. pani, Październik 30, 2011 at 20:05 Polacy powinni poznawać swoje genealogie pochodzenie przodków. Litwini i cały świat się interesują, a Polacy tu w małym stopniu. Tak mi się wydaje. Dlatego takie kazusy bywają jak Osipowiczus. Anna, Październik 31, 2011 at 10:51 Również mam swoje uwagi co do pisowni polskich nazwisk i imion na nagrobkach. Skoro się ma pieniądze na wystawienie pomnika, to warto też prawidłowo utrwalić na nim imię i nazwisko zmarłego. Jakże często zamiast Józef piszą Juzef albo Sienkiewicze zamiast Sienkiewiczowie czy groby Sienkiewiczów. Któż zadba o nas i nasze nazwiska, jeśli sami o to nie zadbamy. andrzej, Październik 31, 2011 at 13:11 do Jurgis: Wtedy nie wiem, a może chodzi o dzielnicę Nowy Świat, obecnie Naujininkai? Nowy Świat akurat graniczy z Porubankiem, ale nie wiem, gdzie jest miejscowość Podwysokie i jak się obecnie nazywa. A ten cmentarz to jest bliżej Lipówki, między cmentarzem karaimskim i lotniskiem na Porubanku. Aneta, Listopad 1, 2011 at 10:24 Wg mnie potrzebna jest akcja społeczna być może przeprowadzona przez AWPL albo i KW pt.»polskie nazwiska na polskich grobach«. Apelowano by o to, by Polacy na Litwie pisali swoje nazwiska po polsku na swoich grobach. Korzyścią byłoby naturalnie zaznaczenie polskiej obecności na Litwie. Polacy piszą swoje nazwiska po polsku. Po kiego kija pchać w to AWPL? A nawet jeśli piszą tak, jak w paszporcie to ich sprawa, ich wybór. Poznań: 12. kwesta na odnowienie kaplic na wileńskiej Rossie Zbyś, Listopad 2, 2011 at 09:06 Brawo Miłośnicy Wilna i Ziemi Wileńskiej. Piotrek Trybunalski, Listopad 2, 2011 at 10:13 Szacunek dla księdza Jaworskiego za to, że pamięta o polskiej nekropolii na Litwie i już 12 raz organizuje zbiórkę pieniędzy, które pozwolą nie tylko uratować groby, ale też ocalą od zapomnienia polskość na tym cmentarzu. Nie byłbym wcale zdziwiony, gdyby za jakiś czas Litwini sami nie zajęliby się tymi grobami, porządkując je, ze szczególnym uwzględnieniem nazwisk leżących tam osób. Prezydent Komorowski podziękował załodze Boeinga 767 Adam81w, Listopad 1, 2011 at 20:50 Naród polski jest dumny z kapitana Tadeusza Wrony. Dziś mówi o tym cały świat. Brawo! Kmicic, Listopad 1, 2011 at 23:11 Polscy piloci zawsze należeli do czołówki światowej. LOT potwierdził klasę swoich pilotów. PS. Gdyby tak jeszcze do Wilna można było latać dwa razy taniej niż do Madrytu? Polak ze Śląska, Listopad 1, 2011 at 23:25 Chociaż już chodzą plotki, że usterka wykryta była w 30 minut po starcie (podobno szef lotu tak powiedział) w co nikt nie wierzy, bo gdyby to była prawda to już uwielbiany pilot mógłby iść siedzieć. Lot co najmniej 8 godzin na niesprawnej instalacji hydraulicznej? Dlatego uważa się, że było przekłamanie, bo gdyby nie to, będzie afera jak cholera. NIE, Listopad 1, 2011 at 23:59 Doświadczenie pilotów swoje zrobiło, maszyna i bez podwozia po pasie startowym szła równiutko jak po szynach. Szacunek. Jan, Listopad 2, 2011 at 08:47 Do Polaka ze Śląska: Nie powtarzaj plotek i nie snuj teorii spiskowych. Nie obrażaj P. Prezydenta RP i nie podważaj jego wcześniejszych wypowiedzi: Polski pilot nawet na drzwiach od stodoły, a poleci. Najważniejsze, że nic nikomu się nie stało. Wypowiedzi zaś polityków, to nic więcej jak dalszy wyborczy spektakl. andrzej, Listopad 2, 2011 at 09:11 Lataj, jak Orzeł ląduj, jak Wrona. zozen, Listopad 2, 2011 at 10:18 A za co mógłby iść siedzieć? To już raczej mechanicy przygotowujący samolot do lotu zawalili. A decyzja lotu do Wa-wy wydaje się logiczna, bo w New Jersey też musiałby na brzuchu lądować, ale wcześniej sporo paliwa zrzucić do morza.

11 SZKOLNICTWO 11 Wycieczka do Warszawy Nowy rok szkolny dopiero nabiera tempa, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wiwulskiego, dzięki staraniom dyrektor Jolanty Suszyńskiej, wsparciu sponsorów ze Spółdzielczego Banku z Suwałk oraz rodziców zaliczyli już dwie wycieczki we wrześniu do Druskiennik, a w październiku do Warszawy. W trzydniowej wycieczce do Warszawy wzięło udział 40 uczniów i 4 opiekunów. Wraz z wicedyrektor Grażyną Hajdukiewicz oraz Felicją Bogdanową i Krystyną Tiažkienė wyruszyliśmy w podróż. Głównym celem wyjazdu było pogłębienie dotychczasowej wiedzy uczniów poprzez kontakt z żywą historią Warszawy. Po dojechaniu na miejsce, zakwaterowaniu się i spotkaniu z przewodnikiem Waldemarem Wilczyńskim, który nam towarzyszył w ciągu całego naszego pobytu, wyruszyliśmy na zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki. Zadziwił nas swoją wielkością. Windą wjechaliśmy na taras widokowy, z którego podziwialiśmy panoramę Warszawy z wysokości lotu ptaka. Następnego dnia wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Stare Miasto, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Mieliśmy też wspaniałą lekcję historii na Zamku Królewskim. Podziwialiśmy piękno budynku, który został zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym. Następnie poszliśmy na Rynek Starego Miasta. Tam przy pomniku Warszawskiej Syrenki robiliśmy zdjęcia pamiątkowe. Uczniowie mieli okazję zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza. Drugi dzień mieliśmy też bardzo treściwy, ponieważ wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego to niewiarygodne przeżycie nie tylko dla osób dorosłych, ale także dla młodzieży, która dopiero zaczyna poznawać historię drugiej wojny światowej. To możliwość odczucia, jak było przed laty, w czasie powstania. Niewątpliwie dało to naszym uczniom możliwość bliższego poznania historii Polski. Niesamowitą atrakcją dla uczniów było zwiedzanie stadionu legendarnego polskiego Mieliśmy okazję zwiedzić też pałac na wodzie i park w Łazienkach klubu Legia. Mieliśmy okazję zwiedzić też pałac na wodzie i park w Łazienkach. Przewodniczka oprowadziła nas po wszystkich salach Pałacu Łazienkowskiego. Miejsce jest szczególne, ponieważ była tu letnia rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Trzeciego dnia zwiedziliśmy pałac w Wilanowie, a więc perły polskiego baroku wzniesionej dla króla Jana III Sobieskiego. Piękny, obszerny, bogato zdobiony, przepełniony dziełami sztuki pałac na każdym z nas wywarł nieziemskie wrażenia. To tutaj w przeszłości mieszkał wybitny polski król i hetman Jan III Sobieski. To stąd wyruszał on na wojnę do Wiednia, zostawiając swoją piękną żonę Marysieńkę. Podzieleni na dwie grupy poszliśmy na żywą lekcję historii pt. Wizyta u króla. Uczniowie z ciekawością i fascynacją podziwiali przepiękne portrety szlachciców, władców, porcelanowe rzeźby. Na koniec lekcji mieli okazję przebrać się w przepiękne szaty szlacheckie. Pełni wrażeń opuściliśmy pałac, aby jak najszybciej zwiedzić jeszcze jedno bardzo ważne miejsce Cmentarz Powązkowski. Przeszliśmy Aleją Zasłużonych, zobaczyliśmy groby m. in. Leopolda Staffa, Marii Dąbrowskiej i wielu innych ludzi zasłużonych dla narodu polskiego. Nasza wycieczka dobiegła WRAŻENIA UCZNIÓW Fot. archiwum końca. W ciągu trzech dni zwiedzania Warszawy uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i doświadczenie, a swoimi przeżyciami i wiadomościami podzielą się z innymi. Regina Sinkiewicz nauczycielka jęz. polskiego Szk. Podst. im. A. Wiwulskiego Kamila Tomaszewska, klasa 8: Bardzo się cieszę, że pojechałam do Warszawy, ponieważ naprawdę było warto. Zwiedziliśmy dużo wartych uwagi miejsc i zabytków, jednak w mojej pamięci najbardziej utkwiły Stadion Legii, Zamek Królewski i Pałac w Wilanowie. Agata Budryk, klasa 7: W Polsce było ciekawie i bardzo fajnie. Najbardziej spodobał mi się Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Piękny widok oglądaliśmy z trzydziestego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Daniel Mikulski, klasa 8: W Muzeum Powstania Warszawskiego było bardzo ciekawie. Pierwszy raz byłem w takim muzeum, gdzie można dotykać prawdziwych eksponatów, usłyszeć głosy powstańców, którzy walczyli o Polskę. Paweł Wołczek, klasa 8: W Polsce byliśmy tylko trzy dni, ale zwiedziliśmy bardzo dużo. Byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Zamku Królewskim, w Królewskich Łazienkach, zwiedziliśmy Starówkę, Pałac Kultury i Nauki. Najbardziej spodobał mi się stadion Legii. Przewodnik nam wszystko o nim opowiedział ile mieści się osób, jakie są ceny biletów, zaprowadził nas tam, gdzie podczas meczu przebywają ważne osoby. Byliśmy w szatni piłkarzy. Było wspaniale!!!. Mariusz Ingilewicz, klasa 9: To była najwspanialsza wycieczka w moim życiu. Za trzy dni zwiedziliśmy najważniejsze miejsca w stolicy. Pełen wrażeń wróciłem do Wilna, a przez cały tydzień opowiadałem siostrom, jak wiele poznałem i zobaczyłem. Oby takich wycieczek było jak najwięcej!.

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii?

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 WRZEŚNIA 2011 r. Nr. 181 (16726) cena 1,20 Lt Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? W NUMERZE Żydzi nie chcą widzieć Ažubalisa w Nowym

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę

W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 26 STYCZNIA 2012 r. Nr. 18 (16812) cena 1,20 Lt Duża reorganizacja w wileńskich starostwach W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu tego roku najhojniejsi dla siebie byli współpracownicy prezydent Dali Grybauskaitė Fot. Marian Paluszkiewicz

W pierwszym półroczu tego roku najhojniejsi dla siebie byli współpracownicy prezydent Dali Grybauskaitė Fot. Marian Paluszkiewicz www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 28 LIPCA 2011 r. Nr. 142 (16687) cena 1,20 Lt Kryzys to dla plebsu, a dla władz jak zawsze W NUMERZE Na Wileńszczyźnie obóz dla litewskich narodowców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią Jeżeli ponad połowa uczestników

Bardziej szczegółowo

Ćwierć mieszkańców. Wymowne milczenie Warszawy? W NUMERZE. Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony

Ćwierć mieszkańców. Wymowne milczenie Warszawy? W NUMERZE. Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 11 STYCZNIA 2011 r. Nr. 6 (16551) cena 1,20 Lt Nadciąga nowa fala emigracji Zamiar wyemigrowania z Litwy wyraża trzecia część mieszkańców dużych miast

Bardziej szczegółowo

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 7 LISTOPADA 2014 r. Nr. 211 (17497) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków Mer Wilna Artūras Zuokas oraz przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Mimo tegorocznych perturbacji

Mimo tegorocznych perturbacji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 29 GRUDNIA 2011 r. Nr. 247 (16792) cena 1,20 Lt Białoruś pogrąża się, a Litwa... inwestuje W NUMERZE Rząd zrekompensuje nabycie przystawek telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie

Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 KWIETNIA 2011 r. Nr. 65 (16610) cena 1,20 Lt Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie W NUMERZE Rozpoczął się

Bardziej szczegółowo

Przed wizytą w Warszawie Linkevičius odwiedził Niemież

Przed wizytą w Warszawie Linkevičius odwiedził Niemież DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 LUTEGO 2013 r. Nr. 25 (17067) cena 1,20 Lt Przed wizytą w Warszawie Linkevičius odwiedził Niemież www.kurierwilenski.lt W NUMERZE Epidemia grypy została ogłoszona w Wilnie

Bardziej szczegółowo

Koniec wileńskiej koalicji

Koniec wileńskiej koalicji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 15 CZERWCA 2011 r. Nr. 114 (16659) cena 1,20 Lt Koniec wileńskiej koalicji W NUMERZE Według Burneikienė, Ustawa o Oświacie nie dyskryminuje Str. 2

Bardziej szczegółowo

Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki!

Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki! www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 14 WRZEŚNIA 2010 r. Nr.173 (16469) Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki! cena 1,20 Lt W NUMERZE Prawie dwie trzecie Litwinów kupuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 29 STYCZNIA 2013 r. Nr. 19 (17061) cena 1,20 Lt Polacy Roku 2012 uhonorowani!

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 29 STYCZNIA 2013 r. Nr. 19 (17061) cena 1,20 Lt Polacy Roku 2012 uhonorowani! www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 29 STYCZNIA 2013 r. Nr. 19 (17061) cena 1,20 Lt Polacy Roku 2012 uhonorowani! W NUMERZE Pamiętając o Holokauście Str. 2 Wystawa Grottgera zainaugurowała

Bardziej szczegółowo

Skandal i burza wokół projektu socjalnego modelu państwa

Skandal i burza wokół projektu socjalnego modelu państwa DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 20 MARCA 2015 r. Nr. 52 (17583) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Skandal i burza wokół projektu socjalnego modelu państwa www.kurierwilenski.lt POGODA Piątek na Litwie jeszcze będzie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Strajkują kierowcy trolejbusów

W NUMERZE Strajkują kierowcy trolejbusów www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 25 SIERPNIA 2009 r. Nr. 160 (16207) cena 1,20 Lt W Sejnach i Suwałkach uczczono 90. rocznicę Powstania Sejneńskiego Mieszkańcy Sejn oraz Suwałk obchodzili

Bardziej szczegółowo

AWPL: Chcą nam utrudnić start. do wyborów samorządowych

AWPL: Chcą nam utrudnić start. do wyborów samorządowych DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 STYCZNIA 2015 r. Nr. 14 (17545) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) AWPL: Chcą nam utrudnić start w wyborach samorządowych Rita Tamašunienė i Waldemar Urban mówili o problemach

Bardziej szczegółowo

wypłaty zasiłków macierzyńskich

wypłaty zasiłków macierzyńskich www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ÂRODA 23 WRZEŚNIA 2009 r. Nr. 181 (16228) cena 1,20 Lt Sejm znowu zmienił zdanie w sprawie zasiłków macierzyńskich W NUMERZE Po nowe doświadczenia do redakcji

Bardziej szczegółowo

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 13 SIERPNIA 2009 r. Nr. 153 (16200) cena 1,20 Lt Będą cięcia budżetowe emerytur i innych świadczeń z SoDry W NUMERZE Drawsko przebije Mrągowo? Str.

Bardziej szczegółowo

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2014 r. Nr. 133 (17419) cena 1,20 Lt Darmowe półkolonie dla każdego chętnego Młodzi chłopcy pasjonują się koszykówką Około 250 dzieci w

Bardziej szczegółowo

Nowe życie Czarnego Anioła

Nowe życie Czarnego Anioła www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 11 PONIEDZIAŁEK 13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Nr. 193 (17479) Cena 1,80 Lt (0,52 EUR) Nowe życie Czarnego Anioła POGODA W sobotę w nocy i rano na większej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 20 SIERPNIA 2014 r. Nr. 155 (17441) cena 1,20 Lt. Powrót Cytackiej do rządu grozi jego upadkiem?

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 20 SIERPNIA 2014 r. Nr. 155 (17441) cena 1,20 Lt. Powrót Cytackiej do rządu grozi jego upadkiem? www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 20 SIERPNIA 2014 r. Nr. 155 (17441) cena 1,20 Lt Powrót Cytackiej do rządu grozi jego upadkiem? POGODA Dzisiaj w dzień siła wiatru na wybrzeżu wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 30 LIPCA 2010 r. Nr.141 (16438) cena 1,20 Lt Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza W NUMERZE Za miesiąc otwarcie mostu w

Bardziej szczegółowo

Zabójstwa polityczne (I)

Zabójstwa polityczne (I) www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 4 MARCA 2015 r. Nr. 42 (17573) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Zabójstwa polityczne (I) POGODA W najbliższych dniach opady, przeważnie śniegu i nieco chłodniej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt + 22 + 10 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt W niedalekiej przyszłości elektryczność stanie się luksusem dla mieszkańców Litwy Energia elektryczna, dotychczas

Bardziej szczegółowo

Lato sezon na zatrucia pokarmowe

Lato sezon na zatrucia pokarmowe www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 LIPCA 2010 r. Nr.135 (16432) cena 1,20 Lt Lato sezon na zatrucia pokarmowe W NUMERZE Taksówkarze rabusie Podczas upałów należy uważać, aby mięso,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 STYCZNIA 2010 r. Nr.2 (16299) cena 1,20 Lt Kryzys skończy się w 2015 roku

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 STYCZNIA 2010 r. Nr.2 (16299) cena 1,20 Lt Kryzys skończy się w 2015 roku www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 STYCZNIA 2010 r. Nr.2 (16299) cena 1,20 Lt Kryzys skończy się w 2015 roku W NUMERZE Sodra zmienia tryb dostarczania emerytur Str. 2 Ruszył proces

Bardziej szczegółowo

Sportowcy będą walczyli

Sportowcy będą walczyli + 28 + 17 www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 8 SIERPNIA 2008 Nr. 151 (15947) cena 1,20 Lt Start XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Dzisiaj w stolicy Chin Pekinie rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem Niezależne pismo Polaków na Ukrainie ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 sierpnia 15 września 2014 nr 16 (212) Polacy Doniecka rozmowa z Heleną Krasowską s. 16 Od 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 28 LUTEGO PONIEDZIAŁEK, 2 MARCA 2015 r. Nr. 40 (17571) Cena 0,52 EUR (1,80 Lt) Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych POGODA Weekend z gołoledzią, mgłą

Bardziej szczegółowo

Za nami święto Pruszkowa

Za nami święto Pruszkowa POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XV NR 20 (578) 12-18 CZERWCA 2015 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Utonął w żwirowni str. II Za nami święto

Bardziej szczegółowo