Artykuł prasowy. Więcej chmur niż słońca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł prasowy. Więcej chmur niż słońca"

Transkrypt

1 Artykuł prasowy 22 lipca 2013, 12:00 Więcej chmur niż słońca 22 lipca 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) Ursula Fleischmann Corporate Communications (Komunikacja Korporacyjna) T +49 (0) F +49 (0) Ustalenia GfK Consumer Climate Europe dla drugiego kwartału 2013 roku Norymberga, 22 lipca 2013 Słabe dane gospodarcze i wysokie bezrobocie nadal utrzymują Europę w niepewności. Kryzys finansowy i ekonomiczny wciąż nie został przezwyciężony, choć recesja w niektórych państwach osiągnęła już najniższy punkt. Są to ustalenia badań agencji GfK Consumer Climate Europe, które pokazują poziom oczekiwań gospodarczych i dochodowych oraz skłonność do zakupów wśród konsumentów z 12 państw europejskich. GfK SE Nordwestring Nuremberg T +49 (0) F +49 (0) Management Board: Matthias Hartmann (CEO) Pamela Knapp (CFO) Dr. Gerhard Hausruckinger Debra A. Pruent Supervisory Board Chairman: Dr. Arno Mahlert Commercial register Nuremberg HRB Dyskusje w Unii Europejskiej (UE) nadal koncentrują się na problemach związanych z kryzysem finansowym w drugim kwartale 2013 roku. W efekcie, wejście Chorwacji do UE z dniem 1 lipca przebiegło w sposób niemal niezauważony. Debaty coraz bardziej skupiają się na sposobach zmniejszenia olbrzymiego zadłużenia. Jak dotąd, dominują dwie dość różne opinie, trudne do pogodzenia. Z jednej strony, Niemcy oraz inne państwa północnoeuropejskie opowiadają się za utrzymaniem stosowania surowych programów oszczędnościowych i konsolidacji. Z drugiej strony, państwa Europy Południowej i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) twierdzą, że w krótkim terminie należy zapewnić odpowiednie bodźce gospodarcze, nie zaś dokonywać cięć. Ich zdaniem, gospodarka musi najpierw zacząć się rozwijać i nabrać odpowiedniego tempa wzrostu, aby obywatele mogli znaleźć zatrudnienie i zdobyć środki finansowe, zanim będzie można spłacić długi i zająć się środkami strukturalnymi. Obecnie wydaje się, że rozwiązaniem może być połączenie tych dwóch kierunków. W efekcie, Francja i Hiszpania uzyskały dwa dodatkowe lata na sprowadzenie zadłużenia do poziomu poniżej kluczowej linii deficytowej, którą ustalono na 3 procent produktu krajowego brutto (PKB). Włochy mają być wykluczone z procedury związanej z nadmiernym deficytem, podobnie jak Węgry, Łotwa, Litwa i Rumunia. W świetle wysokiego bezrobocia w tych krajach, Bruksela nie chce ich nadmiernie obciążać i wolałaby uznać ich starania za odpowiednie. Jednakże, Komisja Europejska (KE) nadal nalega na reformy strukturalne, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki pracy, systemy emerytalne oraz gospodarkę ogólnie. W międzyczasie, w całej Europie wzrasta nadzieja, że kryzys finansowy zakończy się w okresie średnioterminowym. Strefa Euro pozostaje w recesji, ale w porównaniu z ostatnim kwartałem 2012 roku sytuacja gospodarcza nieznacznie się poprawiła. Europejski Bank Centralny (EBC) również zauważa stopniowe ożywienie od końca roku, ale jeszcze nie 1

2 prognozuje rzeczywistej poprawy koniunktury. Nastąpiła wyraźna poprawa wartości systemu wczesnego ostrzegania indeksu PMI (ang. Purchasing Manager Index wskaźnik określający koniunkturę przemysłową, opracowany przez instytut Markit) dla wszystkich państw strefy Euro. Indeks PMI jest uważany za wyjątkowo wiarygodny wczesny wskaźnik, ponieważ dane są oparte na sondażach i dlatego jest on bardziej aktualny niż oficjalne statystyki. Zawiera on dane twarde (liczby i wykresy) dotyczące produkcji, zatrudnienia i cen. We Francji, jego wartość wzrosła do 46,4 punktu, zamiast przewidywanych 45,5 punktu. Wskaźnik we Włoszech wzrósł w czerwcu do 47,3 punktu, a nie jak oczekiwano do 46,2 punktu. W Hiszpanii wzrost był wyjątkowo imponujący i wskaźnik wyniósł 48,1 punktu, co jest najwyższą wartością od 24 miesięcy i znacznie wyższą niż prognozowane 45,5 punktu. Wskaźnik dla Wielkiej Brytanii zdecydowanie utrzymuje się powyżej 50 punktów, co oznacza wzrost gospodarczy; obecnie wynosi on 51,3 punktu. Europa Wschodnia: państwa muszą inwestować w celu poprawy koniunktury gospodarczej Rozwój wypadków w państwach Europy Wschodniej pokazuje, jak trudno jest wypracować równowagę pomiędzy programem oszczędności i dokonywaniem inwestycji. Dawniej te kraje, w większości pokomunistyczne, zdecydowanie koncentrowały się na oszczędzaniu. Jednakże, ostatnia polityka dokonywania cięć nie jest dla nich korzystna. W pierwszym kwartale 2013 roku w Polsce wzrost był minimalny, a w Czechach doszło do wyraźnego pogorszenia się koniunktury. Inaczej wygląda sytuacja na Węgrzech, które znalazły sposób wyjścia z recesji, ale w tym procesie zlekceważyły brukselski nakaz wprowadzania środków oszczędnościowych. Bułgaria z powodzeniem dostosowała się do programu oszczędnego gospodarowania. Rząd tego najbiedniejszego państwa w UE wdrożył ogólne cięcia wydatków w administracji publicznej, o 15 procent. Ten krok znacznie poprawił sytuację finansową kraju. Dług publiczny wynosi obecnie prawie 20 procent PKB. Deficyt budżetowy to mniej niż 2 procent produkcji gospodarczej. Inaczej wygląda problem bezrobocia, które wzrosło do dwucyfrowej wartości, przy czym wzrost gospodarczy jest w fazie stagnacji, wskutek czego około 20 procent populacji żyje w ubóstwie. Po wyborach, nowy premier niezwłocznie ogłosił podjęcie środków, mających na celu ożywienie gospodarki i walkę z biedą. Zamierza on odejść od polityki oszczędnościowej poprzedniego rządu i pomóc zubożałym obywatelom przede wszystkim poprzez przywrócenie pozytywnego trendu rozwoju krajowej gospodarki. Pierwsze deklarowane działania to m.in. podwyższenie ryczałtu na zakup opału i zwiększenie świadczeń dla kobiet na urlopach macierzyńskich. Planowane są również podwyżki wynagrodzeń dla urzędników państwowych. Dodatkowo, zapoczątkowano też reformę prawa wyborczego. 2

3 Czechy pozostają w recesji. Produkcja gospodarcza spadła o 1,3 procenta w pierwszym kwartale 2013 roku. Bezrobocie wynosi obecnie 7,3 procenta. Aby ożywić gospodarkę, MFW zaleca, by w tym państwie czasowo zarzucono politykę surowych oszczędności i zaczęto inwestować w gospodarkę, w celu przywrócenia jej na drogę rozwoju. Niemniej jednak, czeski rząd preferuje opcję utrzymania dotychczasowego kierunku. W tym roku zamierza on obniżyć nowy dług do poziomu poniżej 3-procentowego progu, po raz pierwszy od 15 lat. Polska: Oczekiwania gospodarcze: Oczekiwania dochodowe: Skłonność do zakupów: -16,3 punktu -7,7 punktu -13,7 punktu Oczekiwania gospodarcze: po złagodzeniu surowych środków oszczędnościowych, Włosi mają nadzieję na ożywienie gospodarcze Konsumenci w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii wierzą, że ożywienie gospodarcze nastąpi do końca roku. Jednakże, w Europie Wschodniej oczekiwania gospodarcze zatrzymały się na niskim poziomie. Nadzieja na ożywienie bardzo powoli powraca w Portugalii (-43,0 punktu) i Grecji (-33,9 punktu). Wskaźnik w Grecji, wynoszący -30,4 punktu w maju, był najwyższy od kwietnia 2010 roku. Francja nadal zmaga się z osłabieniem koniunktury i zanim gospodarka zacznie się ożywiać, trzeba będzie przetrzymać surowe reformy. W efekcie ten kraj odnotował najniższe oczekiwania gospodarcze, ze wskaźnikiem -48,7 punktu. Poziom pesymizmu jest podobny wśród konsumentów w Portugalii (-43,0 punktu) i Grecji (-33,9 punktu). Najbardziej pozytywnie perspektywy rozwoju gospodarczego w najbliższych miesiącach oceniają (aktualnie) Niemcy (1,1 punktu), Austriacy (-6,9 punktu) i Bułgarzy (-10,7 punktu). 3

4 We Włoszech wskaźnik oczekiwań gospodarczych znacznie wzrósł, do 9,3 punktu. W maju nadal wynosił -32,3 punktu. Głównym powodem tej poprawy jest jednak szereg zmian w metodologii sondażu. Dlatego nie ma realnej możliwości porównania obecnych danych ze wcześniejszymi wynikami. Pomimo tego, nie można pominąć faktu, że Włosi ponownie odczuwają nadzieję. Nowy rząd ogłosił niedawno, że zarzuca drogę surowej polityki oszczędnościowej i w tym roku nie zamierza podwyższać podatków ani dokonywać dalszych cięć. Włosi mają nadzieję, że będzie to dostateczny bodziec dla gospodarki, który pozwoli krajowi wyjść z recesji - szczególnie, że zapoczątkowane reformy rzeczywiście przyczyniły się do poprawy wielu warunków ogólnych. Przykładowo, odnotowano znaczną poprawę konkurencyjności włoskich firm. Konsumenci w Hiszpanii również żyją nadzieję, że obecnie gospodarka odradza się i rygorystyczne starania oszczędnościowe nareszcie zaczynają przynosić stałą poprawę. Obecnie wskaźnik wynosi -24,4 punktu, co jest najwyższą wartością od lutego 2012 roku. Od wielu miesięcy reformy i środki oszczędnościowe w Hiszpanii są chwalone przez Trojkę, obejmującą KE, EBC oraz MFW. Pomimo wszystko, recesja nie została jeszcze przezwyciężona. Przewiduje się, że produkcja gospodarcza, która w 2012 roku wyniosła -1,4 procenta, w tym roku ponownie spadnie, o około 1,5 procenta. Zadłużenie dalej rośnie i rząd musi utrzymywać w mocy politykę surowych oszczędności. Lato wiąże się z możliwościami zatrudnienia w branży turystycznej. Choć bezrobocie stoi na rekordowym poziomie około 27 procent, w maju liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne była znacznie niższa niż oczekiwano. Cała Hiszpania ma nadzieję, że dobry sezon turystyczny pomoże temu krajowi nieco bardziej poprawić koniunkturę gospodarczą. We współpracy z Trojką, rząd Portugalii opracował nowy program oszczędnościowy, aby pomóc gospodarce podobnie nabrać dobrego tempa rozwoju w okresie średnioterminowym. W ramach programu tydzień pracy zostanie wydłużony z 35 do 40 godzin, a wiek emerytalny będzie podwyższony do 66 lat. Do końca 2015 roku te środki powinny przyczynić się do obniżenia deficytu państwowego poniżej 3-procentowego poziomu UE. Pomimo utrzymujących się protestów przeciwko rządowym programom oszczędnościowym, konsumenci żywią zdecydowane przekonanie, że recesję uda się przezwyciężyć w okresie średnioterminowym. Oczekiwania gospodarcze pozostają na bardzo niskim poziomie, -43 punkty. Jednak wskaźnik wzrósł od najniższej wartości -57,1 punktu we wrześniu 2012 roku i w ciągu ostatnich miesięcy ustabilizował się. Kierunek jest nieznacznie wzrostowy. 4

5 Oczekiwania dochodowe: Francuzi przygotowują się na trudne czasy W większości państw oczekiwania dochodowe konsumentów ustabilizowały się, ale pozostają na stosunkowo niskim poziomie. W Niemczech, po niewielkim spadku w marcu, oczekiwania dochodowe ponownie wzrosły. Tylko we Francji nadal widać stałe pogorszenie. Francuscy konsumenci spodziewają się największego spadku dochodów, co przekłada się na najniższy wskaźnik w Europie, -57,4 punktu. Sytuacja jest nieco lepsza w Portugalii (-43,6 punktu) i Grecji (-41,4 punktu). Niemcy (36,2 punktu), Czesi (8,4 punktu) i Austriacy (-3,2 punktu) oczekują wzrastającego lub przynajmniej stabilnego dochodu. We Francji coraz powszechniej przyznaje się, że potrzebne są kompleksowe reformy na rynku pracy i w całym społeczeństwie, jeśli ma pojawić się jakakolwiek nadzieja na ożywienie gospodarcze. Niedawno rząd ogłosił nowy program oszczędnościowy, który pozwoli zmniejszyć zadłużenie i w 2014 roku zredukować wydatki o 1,5 mld Euro, w porównaniu z rokiem Dla ogółu ludności oznacza to wzrost podatków i składek, wydłużony czas pracy za takie samo wynagrodzenie i podwyższenie wieku emerytalnego. Ponadto, bezrobocie z miesiąca na miesiąc wzrasta do nowego rekordowego poziomu. Obecnie stopa bezrobocia we Francji wynosi 10,4 procenta. W tej sytuacji oczekiwania dochodowe Francuzów kształtują się jednoznacznie: spadają. W maju wskaźnik osiągnął najniższą kiedykolwiek zarejestrowaną wartość, -60,8 punktu. W czerwcu wzrósł on bardzo nieznacznie i aktualnie wynosi -57,4 punktu. Oczekiwania dochodowe w Czechach w zauważalny sposób poprawiły się od początku roku. W styczniu wskaźnik wynosił jeszcze -32,4 punktu, ale 5

6 obecnie wzrósł do 8,4 punktu. Kluczem do wzrostu wskaźnika jest z pewnością pozytywny rozwój sytuacji na rynku pracy w ostatnich miesiącach. Od marca stopa bezrobocia spadła o 0,5 punktu procentowego. Według czeskich danych państwowych, w maju bezrobocie wynosiło 7,5 procenta. Pod koniec czerwca minister Petr Nečas został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, w wyniku szeregu skandali. Obecnie konsumenci upatrują nadzieję w nowym rządzie, który będzie w stanie wdrożyć konieczne reformy. Ponadto, MFW doradza Czechom, aby zarzuciły politykę surowych środków oszczędnościowych i skupiły się na zapewnieniu bodźców, stymulujących nowy wzrost gospodarczy. W Grecji można już zauważyć efekty polityki oszczędnościowej. Gospodarka nadal jest w recesji, ale ujemne wartości zaczynają wzrastać. Poza tym, reformy mające na celu ponowne podniesienie konkurencyjności ekonomicznej powoli przynoszą efekty, choć nie przekłada się to jeszcze na spadek bezrobocia. Jednakże nadchodzi lato i oczekuje się napływu około 17 milionów turystów więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego Grecy żywią uzasadnioną nadzieję na poprawę na rynku pracy, przynajmniej w miesiącach letnich. Kolejny promyk nadziei dla Greków to debata na temat dalszych cięć zadłużenia. Zdaniem wielu ekspertów, bez takich działań państwo nie przetrwa w skali długofalowej. Te różne aspekty sprawiają, że konsumenci spodziewają się zwiększenia dochodu, choć w niewielkiej skali. Obecnie wskaźnik wynosi -41,4 punktu i stabilizuje się. Odnotowuje on stały trend wzrostowy od września ubiegłego roku, kiedy był na niskim poziomie -57 punktów. Skłonność do zakupów: Austriacy ciężko doświadczeni powodziami W większości państw europejskich, obywatele nadal muszą ściśle kontrolować swoje portfele i budżet. Niemcy (36,5 punktu), Austriacy (11,6 punktu) i Bułgarzy (2,6 punktu) wykazują dobrą skłonność do zakupów. W odróżnieniu od nich, konsumenci we Włoszech (-49,0 punktów), Portugalii (-43,2 punktu) i Francji (-42,2 punktu) są zmuszeni do drastycznej oszczędności. 6

7 Wielka Brytania to jedna z niewielu europejskich gospodarek, które w pierwszym kwartale odnotowały wzrost. Według Brytyjskiej Izby Handlowej wyniósł on 0,3 procenta. Dla całego roku 2013 przewiduje się wzrost o 0,9 procenta. Inni ekonomiści prognozują nawet większe wartości. W związku z tym, indeks PMI podwyższył się w maju do 51,3 punktu, potwierdzając powrót na drogę wzrostową. Różnorodne reformy rządowe mają na celu ponowne ożywienie gospodarki. Poziom bezrobocia jest generalnie stabilny od roku i aktualnie wynosi 7,8 procenta. W świetle tych czynników, Brytyjczycy ponownie bardziej optymistycznie postrzegają przyszłość. Choć konsumenci nadal niezbyt chętnie inwestują w produkty o wysokiej wartości, nastoje znacznie się poprawiły. Skłonność do zakupów wzrosła od chwilowego niskiego poziomu w sierpniu 2012 roku (-51,5 punktu) do -29,5 punktu. Jest to najwyższa wartość od grudnia 2010 roku. W Austrii, po dużym wzroście skłonności do zakupów do maja (24,1 punktu), wskaźnik spadł w czerwcu do 11,6 punktu. Jest to związane głównie z potężnymi powodziami, które na początku czerwca najsilniej dały się we znaki właśnie w Austrii, a także w Czechach i Niemczech. Wylewające rzeki i obsuwające się stoki górskie spowodowały dotkliwe szkody w tym niewielkim alpejskim kraju. Trudno jeszcze przewidzieć pełne konsekwencje tych powodzi. Wydaje się jednak, że ich wpływ na regiony turystyczne będzie znaczny. Dotknięte powodziami hotele i restauracje nie są w stanie prowadzić działalności. Wiele firm produkcyjnych też nie może normalnie funkcjonować. Austriacy będą musieli wymienić wiele sprzętów gospodarczych i dokonać remontu domów (a niejednokrotnie całkowicie je przebudować). Pozostawia to bardzo niewiele środków na inne inwestycje. Do końca pierwszego kwartału te podstawowe wydatki będą zasadniczym motorem napędzającym gospodarkę. 7

8 Jedno z najbiedniejszych państw w Europie również zmaga się ze słabymi wynikami gospodarczymi. W pierwszym kwartale 2013 roku, PKB w Rumunii wzrósł o 0,7 procenta w porównaniu do poprzedniego kwartału, a o 2,6 procenta w stosunku do poprzedniego roku. Jednakże, bezrobocie nadal rośnie. Według informacji Eurostat, obecnie wynosi ono 7,5 procenta. Wzrasta także inflacja. Aktualnie utrzymuje się ona na poziomie 4,4 procenta i należy do najwyższych w Europie. Ma to wpływ na skłonność Rumunów do zakupów. Wiele osób bazuje na owocach i warzywach z własnych ogrodów i boleśnie odczuwa wzrost cen żywności. Środki wydawane są głównie na podstawowe rzeczy codzienne. W związku z powyższym, wskaźnik jest na niskim poziomie -22,5 punktu. O GfK GfK jest jedną z największych na świecie agencji badawczych. Zatrudnia ona ponad ekspertów, opracowujących nowe mechanizmy poznawania sposobów, w jaki każdego dnia żyją, myślą i dokonują zakupów konsumenci na ponad stu rynkach. GfK stale dokonuje innowacji, wykorzystując najnowsze technologie i metodologie w celu umożliwienia klientom jak najlepszego zrozumienia najważniejszych ludzi na świecie: nabywców. W 2012 roku sprzedaż GfK wyniosła 1,51 mld Euro. Więcej informacji w witrynie internetowej: lub na Twitterze: Odpowiedzialność w ramach prawa prasowego GfK SE, Komunikacja Korporacyjna Marion Eisenblätter Nordwestring 101 D Norymberga Niemcy Tel Faks

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy Komunikat z badań 15 lipca 2015 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Kryzys w Grecji silnie wpływa

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 7 / 2014 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Styczeń 2014 r. O

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie

VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie Copyright Ewa Ginger https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/vat-ratuje-wplywy-podatkowe-na-swi ecie/ VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie Wśród

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce - nowy ranking!

Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce - nowy ranking! Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce - nowy ranking! data aktualizacji: 2016.06.22 Polska zajmuje 29 miejsce pośród 113 krajów monitorowanych przez Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII

RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII GRUDZIEŃ 2015 www.spain.trade.gov.pl www.facebook.com/wphimadryt @WPHI_Madryt Spis treści 1. Sytuacja gospodarcza Hiszpanii i jej wpływ na rynek motoryzacyjny... 3 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa polskiej gospodarki

Transformacja systemowa polskiej gospodarki Transformacja systemowa polskiej gospodarki Wykład 12 WNE UW Jerzy Wilkin Główne cele transformacji Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przejście od autorytarnego socjalizmu

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce :38:46

Co warto wiedzieć o gospodarce :38:46 Co warto wiedzieć o gospodarce 2016-04-25 11:38:46 2 Irlandia to jeden z najbardziej zadłużonych krajów Unii Europejskiej. Jednak od dwóch lat PKB tego kraju wzrasta najszybciej w ramach UE W 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

Komentarz aktualny na godzinę 10:00. Artur Baron - Główny dealer w Internetowykantor.pl. Interwencja NBP nadal prawdopodobna

Komentarz aktualny na godzinę 10:00. Artur Baron - Główny dealer w Internetowykantor.pl. Interwencja NBP nadal prawdopodobna Komentarz aktualny na godzinę 10:00 Artur Baron - Główny dealer w Internetowykantor.pl Interwencja NBP nadal prawdopodobna Złotówka ponownie osłabiła się we wtorek. Premier Tusk przedstawił założenia do

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed Polską gospodarką Paweł Kruk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 04-12-2014 r. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o : Pieniądze

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 NAJNIŻSZY WYNIK W HISTORII BADANIA CCI W POLSCE W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf Strefę euro czeka kolejny rok pod znakiem spadku PKB perspektywy wzrostu gospodarczego państw strefy euro wg zimowej prognozy KE i ich znaczenie dla polskiej gospodarki Strefa euro prawdopodobnie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sektor odzieżowy :38:49

Sektor odzieżowy :38:49 Sektor odzieżowy 2015-12-20 21:38:49 2 Według danych Włoskiej Federacji Przemysłu Odzieżowego i Modowego, Sistema Moda Italia, sektor w 2013 roku wychodził z kryzysu. Obroty spadały nieznacznie - w sumie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego

Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego Materiał Informacyjny 14 lutego 2012, Warszawa 1 Globalny kontekst proponowanych zmian Od lat 90- tych prawie wszystkie kraje UE, ale także USA, Japonia i Kanada

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

A przecież na przykładzie Ghany widać, że pomoc nie uzależnia, lecz stymuluje rozwój. Ten. Europa: Cięcia wydatków na pomoc rozwojową 26 czerwca 2012

A przecież na przykładzie Ghany widać, że pomoc nie uzależnia, lecz stymuluje rozwój. Ten. Europa: Cięcia wydatków na pomoc rozwojową 26 czerwca 2012 Kraje biednej Afryki najbardziej ucierpią na cięciu wydatków pomocowych komentuje Adrian Lovett, jeden z autorów analizy struktury wydatków krajów europejskich na rzecz globalnego Południa. Analizę cięć

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie Międzynarodowe badanie ING na temat na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 PLUS JEDEN! CZY TO POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU? W drugim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia Polaków wzrósł o jeden punkt w stosunku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo