Artykuł prasowy. Więcej chmur niż słońca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł prasowy. Więcej chmur niż słońca"

Transkrypt

1 Artykuł prasowy 22 lipca 2013, 12:00 Więcej chmur niż słońca 22 lipca 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) Ursula Fleischmann Corporate Communications (Komunikacja Korporacyjna) T +49 (0) F +49 (0) Ustalenia GfK Consumer Climate Europe dla drugiego kwartału 2013 roku Norymberga, 22 lipca 2013 Słabe dane gospodarcze i wysokie bezrobocie nadal utrzymują Europę w niepewności. Kryzys finansowy i ekonomiczny wciąż nie został przezwyciężony, choć recesja w niektórych państwach osiągnęła już najniższy punkt. Są to ustalenia badań agencji GfK Consumer Climate Europe, które pokazują poziom oczekiwań gospodarczych i dochodowych oraz skłonność do zakupów wśród konsumentów z 12 państw europejskich. GfK SE Nordwestring Nuremberg T +49 (0) F +49 (0) Management Board: Matthias Hartmann (CEO) Pamela Knapp (CFO) Dr. Gerhard Hausruckinger Debra A. Pruent Supervisory Board Chairman: Dr. Arno Mahlert Commercial register Nuremberg HRB Dyskusje w Unii Europejskiej (UE) nadal koncentrują się na problemach związanych z kryzysem finansowym w drugim kwartale 2013 roku. W efekcie, wejście Chorwacji do UE z dniem 1 lipca przebiegło w sposób niemal niezauważony. Debaty coraz bardziej skupiają się na sposobach zmniejszenia olbrzymiego zadłużenia. Jak dotąd, dominują dwie dość różne opinie, trudne do pogodzenia. Z jednej strony, Niemcy oraz inne państwa północnoeuropejskie opowiadają się za utrzymaniem stosowania surowych programów oszczędnościowych i konsolidacji. Z drugiej strony, państwa Europy Południowej i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) twierdzą, że w krótkim terminie należy zapewnić odpowiednie bodźce gospodarcze, nie zaś dokonywać cięć. Ich zdaniem, gospodarka musi najpierw zacząć się rozwijać i nabrać odpowiedniego tempa wzrostu, aby obywatele mogli znaleźć zatrudnienie i zdobyć środki finansowe, zanim będzie można spłacić długi i zająć się środkami strukturalnymi. Obecnie wydaje się, że rozwiązaniem może być połączenie tych dwóch kierunków. W efekcie, Francja i Hiszpania uzyskały dwa dodatkowe lata na sprowadzenie zadłużenia do poziomu poniżej kluczowej linii deficytowej, którą ustalono na 3 procent produktu krajowego brutto (PKB). Włochy mają być wykluczone z procedury związanej z nadmiernym deficytem, podobnie jak Węgry, Łotwa, Litwa i Rumunia. W świetle wysokiego bezrobocia w tych krajach, Bruksela nie chce ich nadmiernie obciążać i wolałaby uznać ich starania za odpowiednie. Jednakże, Komisja Europejska (KE) nadal nalega na reformy strukturalne, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki pracy, systemy emerytalne oraz gospodarkę ogólnie. W międzyczasie, w całej Europie wzrasta nadzieja, że kryzys finansowy zakończy się w okresie średnioterminowym. Strefa Euro pozostaje w recesji, ale w porównaniu z ostatnim kwartałem 2012 roku sytuacja gospodarcza nieznacznie się poprawiła. Europejski Bank Centralny (EBC) również zauważa stopniowe ożywienie od końca roku, ale jeszcze nie 1

2 prognozuje rzeczywistej poprawy koniunktury. Nastąpiła wyraźna poprawa wartości systemu wczesnego ostrzegania indeksu PMI (ang. Purchasing Manager Index wskaźnik określający koniunkturę przemysłową, opracowany przez instytut Markit) dla wszystkich państw strefy Euro. Indeks PMI jest uważany za wyjątkowo wiarygodny wczesny wskaźnik, ponieważ dane są oparte na sondażach i dlatego jest on bardziej aktualny niż oficjalne statystyki. Zawiera on dane twarde (liczby i wykresy) dotyczące produkcji, zatrudnienia i cen. We Francji, jego wartość wzrosła do 46,4 punktu, zamiast przewidywanych 45,5 punktu. Wskaźnik we Włoszech wzrósł w czerwcu do 47,3 punktu, a nie jak oczekiwano do 46,2 punktu. W Hiszpanii wzrost był wyjątkowo imponujący i wskaźnik wyniósł 48,1 punktu, co jest najwyższą wartością od 24 miesięcy i znacznie wyższą niż prognozowane 45,5 punktu. Wskaźnik dla Wielkiej Brytanii zdecydowanie utrzymuje się powyżej 50 punktów, co oznacza wzrost gospodarczy; obecnie wynosi on 51,3 punktu. Europa Wschodnia: państwa muszą inwestować w celu poprawy koniunktury gospodarczej Rozwój wypadków w państwach Europy Wschodniej pokazuje, jak trudno jest wypracować równowagę pomiędzy programem oszczędności i dokonywaniem inwestycji. Dawniej te kraje, w większości pokomunistyczne, zdecydowanie koncentrowały się na oszczędzaniu. Jednakże, ostatnia polityka dokonywania cięć nie jest dla nich korzystna. W pierwszym kwartale 2013 roku w Polsce wzrost był minimalny, a w Czechach doszło do wyraźnego pogorszenia się koniunktury. Inaczej wygląda sytuacja na Węgrzech, które znalazły sposób wyjścia z recesji, ale w tym procesie zlekceważyły brukselski nakaz wprowadzania środków oszczędnościowych. Bułgaria z powodzeniem dostosowała się do programu oszczędnego gospodarowania. Rząd tego najbiedniejszego państwa w UE wdrożył ogólne cięcia wydatków w administracji publicznej, o 15 procent. Ten krok znacznie poprawił sytuację finansową kraju. Dług publiczny wynosi obecnie prawie 20 procent PKB. Deficyt budżetowy to mniej niż 2 procent produkcji gospodarczej. Inaczej wygląda problem bezrobocia, które wzrosło do dwucyfrowej wartości, przy czym wzrost gospodarczy jest w fazie stagnacji, wskutek czego około 20 procent populacji żyje w ubóstwie. Po wyborach, nowy premier niezwłocznie ogłosił podjęcie środków, mających na celu ożywienie gospodarki i walkę z biedą. Zamierza on odejść od polityki oszczędnościowej poprzedniego rządu i pomóc zubożałym obywatelom przede wszystkim poprzez przywrócenie pozytywnego trendu rozwoju krajowej gospodarki. Pierwsze deklarowane działania to m.in. podwyższenie ryczałtu na zakup opału i zwiększenie świadczeń dla kobiet na urlopach macierzyńskich. Planowane są również podwyżki wynagrodzeń dla urzędników państwowych. Dodatkowo, zapoczątkowano też reformę prawa wyborczego. 2

3 Czechy pozostają w recesji. Produkcja gospodarcza spadła o 1,3 procenta w pierwszym kwartale 2013 roku. Bezrobocie wynosi obecnie 7,3 procenta. Aby ożywić gospodarkę, MFW zaleca, by w tym państwie czasowo zarzucono politykę surowych oszczędności i zaczęto inwestować w gospodarkę, w celu przywrócenia jej na drogę rozwoju. Niemniej jednak, czeski rząd preferuje opcję utrzymania dotychczasowego kierunku. W tym roku zamierza on obniżyć nowy dług do poziomu poniżej 3-procentowego progu, po raz pierwszy od 15 lat. Polska: Oczekiwania gospodarcze: Oczekiwania dochodowe: Skłonność do zakupów: -16,3 punktu -7,7 punktu -13,7 punktu Oczekiwania gospodarcze: po złagodzeniu surowych środków oszczędnościowych, Włosi mają nadzieję na ożywienie gospodarcze Konsumenci w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii wierzą, że ożywienie gospodarcze nastąpi do końca roku. Jednakże, w Europie Wschodniej oczekiwania gospodarcze zatrzymały się na niskim poziomie. Nadzieja na ożywienie bardzo powoli powraca w Portugalii (-43,0 punktu) i Grecji (-33,9 punktu). Wskaźnik w Grecji, wynoszący -30,4 punktu w maju, był najwyższy od kwietnia 2010 roku. Francja nadal zmaga się z osłabieniem koniunktury i zanim gospodarka zacznie się ożywiać, trzeba będzie przetrzymać surowe reformy. W efekcie ten kraj odnotował najniższe oczekiwania gospodarcze, ze wskaźnikiem -48,7 punktu. Poziom pesymizmu jest podobny wśród konsumentów w Portugalii (-43,0 punktu) i Grecji (-33,9 punktu). Najbardziej pozytywnie perspektywy rozwoju gospodarczego w najbliższych miesiącach oceniają (aktualnie) Niemcy (1,1 punktu), Austriacy (-6,9 punktu) i Bułgarzy (-10,7 punktu). 3

4 We Włoszech wskaźnik oczekiwań gospodarczych znacznie wzrósł, do 9,3 punktu. W maju nadal wynosił -32,3 punktu. Głównym powodem tej poprawy jest jednak szereg zmian w metodologii sondażu. Dlatego nie ma realnej możliwości porównania obecnych danych ze wcześniejszymi wynikami. Pomimo tego, nie można pominąć faktu, że Włosi ponownie odczuwają nadzieję. Nowy rząd ogłosił niedawno, że zarzuca drogę surowej polityki oszczędnościowej i w tym roku nie zamierza podwyższać podatków ani dokonywać dalszych cięć. Włosi mają nadzieję, że będzie to dostateczny bodziec dla gospodarki, który pozwoli krajowi wyjść z recesji - szczególnie, że zapoczątkowane reformy rzeczywiście przyczyniły się do poprawy wielu warunków ogólnych. Przykładowo, odnotowano znaczną poprawę konkurencyjności włoskich firm. Konsumenci w Hiszpanii również żyją nadzieję, że obecnie gospodarka odradza się i rygorystyczne starania oszczędnościowe nareszcie zaczynają przynosić stałą poprawę. Obecnie wskaźnik wynosi -24,4 punktu, co jest najwyższą wartością od lutego 2012 roku. Od wielu miesięcy reformy i środki oszczędnościowe w Hiszpanii są chwalone przez Trojkę, obejmującą KE, EBC oraz MFW. Pomimo wszystko, recesja nie została jeszcze przezwyciężona. Przewiduje się, że produkcja gospodarcza, która w 2012 roku wyniosła -1,4 procenta, w tym roku ponownie spadnie, o około 1,5 procenta. Zadłużenie dalej rośnie i rząd musi utrzymywać w mocy politykę surowych oszczędności. Lato wiąże się z możliwościami zatrudnienia w branży turystycznej. Choć bezrobocie stoi na rekordowym poziomie około 27 procent, w maju liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne była znacznie niższa niż oczekiwano. Cała Hiszpania ma nadzieję, że dobry sezon turystyczny pomoże temu krajowi nieco bardziej poprawić koniunkturę gospodarczą. We współpracy z Trojką, rząd Portugalii opracował nowy program oszczędnościowy, aby pomóc gospodarce podobnie nabrać dobrego tempa rozwoju w okresie średnioterminowym. W ramach programu tydzień pracy zostanie wydłużony z 35 do 40 godzin, a wiek emerytalny będzie podwyższony do 66 lat. Do końca 2015 roku te środki powinny przyczynić się do obniżenia deficytu państwowego poniżej 3-procentowego poziomu UE. Pomimo utrzymujących się protestów przeciwko rządowym programom oszczędnościowym, konsumenci żywią zdecydowane przekonanie, że recesję uda się przezwyciężyć w okresie średnioterminowym. Oczekiwania gospodarcze pozostają na bardzo niskim poziomie, -43 punkty. Jednak wskaźnik wzrósł od najniższej wartości -57,1 punktu we wrześniu 2012 roku i w ciągu ostatnich miesięcy ustabilizował się. Kierunek jest nieznacznie wzrostowy. 4

5 Oczekiwania dochodowe: Francuzi przygotowują się na trudne czasy W większości państw oczekiwania dochodowe konsumentów ustabilizowały się, ale pozostają na stosunkowo niskim poziomie. W Niemczech, po niewielkim spadku w marcu, oczekiwania dochodowe ponownie wzrosły. Tylko we Francji nadal widać stałe pogorszenie. Francuscy konsumenci spodziewają się największego spadku dochodów, co przekłada się na najniższy wskaźnik w Europie, -57,4 punktu. Sytuacja jest nieco lepsza w Portugalii (-43,6 punktu) i Grecji (-41,4 punktu). Niemcy (36,2 punktu), Czesi (8,4 punktu) i Austriacy (-3,2 punktu) oczekują wzrastającego lub przynajmniej stabilnego dochodu. We Francji coraz powszechniej przyznaje się, że potrzebne są kompleksowe reformy na rynku pracy i w całym społeczeństwie, jeśli ma pojawić się jakakolwiek nadzieja na ożywienie gospodarcze. Niedawno rząd ogłosił nowy program oszczędnościowy, który pozwoli zmniejszyć zadłużenie i w 2014 roku zredukować wydatki o 1,5 mld Euro, w porównaniu z rokiem Dla ogółu ludności oznacza to wzrost podatków i składek, wydłużony czas pracy za takie samo wynagrodzenie i podwyższenie wieku emerytalnego. Ponadto, bezrobocie z miesiąca na miesiąc wzrasta do nowego rekordowego poziomu. Obecnie stopa bezrobocia we Francji wynosi 10,4 procenta. W tej sytuacji oczekiwania dochodowe Francuzów kształtują się jednoznacznie: spadają. W maju wskaźnik osiągnął najniższą kiedykolwiek zarejestrowaną wartość, -60,8 punktu. W czerwcu wzrósł on bardzo nieznacznie i aktualnie wynosi -57,4 punktu. Oczekiwania dochodowe w Czechach w zauważalny sposób poprawiły się od początku roku. W styczniu wskaźnik wynosił jeszcze -32,4 punktu, ale 5

6 obecnie wzrósł do 8,4 punktu. Kluczem do wzrostu wskaźnika jest z pewnością pozytywny rozwój sytuacji na rynku pracy w ostatnich miesiącach. Od marca stopa bezrobocia spadła o 0,5 punktu procentowego. Według czeskich danych państwowych, w maju bezrobocie wynosiło 7,5 procenta. Pod koniec czerwca minister Petr Nečas został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, w wyniku szeregu skandali. Obecnie konsumenci upatrują nadzieję w nowym rządzie, który będzie w stanie wdrożyć konieczne reformy. Ponadto, MFW doradza Czechom, aby zarzuciły politykę surowych środków oszczędnościowych i skupiły się na zapewnieniu bodźców, stymulujących nowy wzrost gospodarczy. W Grecji można już zauważyć efekty polityki oszczędnościowej. Gospodarka nadal jest w recesji, ale ujemne wartości zaczynają wzrastać. Poza tym, reformy mające na celu ponowne podniesienie konkurencyjności ekonomicznej powoli przynoszą efekty, choć nie przekłada się to jeszcze na spadek bezrobocia. Jednakże nadchodzi lato i oczekuje się napływu około 17 milionów turystów więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego Grecy żywią uzasadnioną nadzieję na poprawę na rynku pracy, przynajmniej w miesiącach letnich. Kolejny promyk nadziei dla Greków to debata na temat dalszych cięć zadłużenia. Zdaniem wielu ekspertów, bez takich działań państwo nie przetrwa w skali długofalowej. Te różne aspekty sprawiają, że konsumenci spodziewają się zwiększenia dochodu, choć w niewielkiej skali. Obecnie wskaźnik wynosi -41,4 punktu i stabilizuje się. Odnotowuje on stały trend wzrostowy od września ubiegłego roku, kiedy był na niskim poziomie -57 punktów. Skłonność do zakupów: Austriacy ciężko doświadczeni powodziami W większości państw europejskich, obywatele nadal muszą ściśle kontrolować swoje portfele i budżet. Niemcy (36,5 punktu), Austriacy (11,6 punktu) i Bułgarzy (2,6 punktu) wykazują dobrą skłonność do zakupów. W odróżnieniu od nich, konsumenci we Włoszech (-49,0 punktów), Portugalii (-43,2 punktu) i Francji (-42,2 punktu) są zmuszeni do drastycznej oszczędności. 6

7 Wielka Brytania to jedna z niewielu europejskich gospodarek, które w pierwszym kwartale odnotowały wzrost. Według Brytyjskiej Izby Handlowej wyniósł on 0,3 procenta. Dla całego roku 2013 przewiduje się wzrost o 0,9 procenta. Inni ekonomiści prognozują nawet większe wartości. W związku z tym, indeks PMI podwyższył się w maju do 51,3 punktu, potwierdzając powrót na drogę wzrostową. Różnorodne reformy rządowe mają na celu ponowne ożywienie gospodarki. Poziom bezrobocia jest generalnie stabilny od roku i aktualnie wynosi 7,8 procenta. W świetle tych czynników, Brytyjczycy ponownie bardziej optymistycznie postrzegają przyszłość. Choć konsumenci nadal niezbyt chętnie inwestują w produkty o wysokiej wartości, nastoje znacznie się poprawiły. Skłonność do zakupów wzrosła od chwilowego niskiego poziomu w sierpniu 2012 roku (-51,5 punktu) do -29,5 punktu. Jest to najwyższa wartość od grudnia 2010 roku. W Austrii, po dużym wzroście skłonności do zakupów do maja (24,1 punktu), wskaźnik spadł w czerwcu do 11,6 punktu. Jest to związane głównie z potężnymi powodziami, które na początku czerwca najsilniej dały się we znaki właśnie w Austrii, a także w Czechach i Niemczech. Wylewające rzeki i obsuwające się stoki górskie spowodowały dotkliwe szkody w tym niewielkim alpejskim kraju. Trudno jeszcze przewidzieć pełne konsekwencje tych powodzi. Wydaje się jednak, że ich wpływ na regiony turystyczne będzie znaczny. Dotknięte powodziami hotele i restauracje nie są w stanie prowadzić działalności. Wiele firm produkcyjnych też nie może normalnie funkcjonować. Austriacy będą musieli wymienić wiele sprzętów gospodarczych i dokonać remontu domów (a niejednokrotnie całkowicie je przebudować). Pozostawia to bardzo niewiele środków na inne inwestycje. Do końca pierwszego kwartału te podstawowe wydatki będą zasadniczym motorem napędzającym gospodarkę. 7

8 Jedno z najbiedniejszych państw w Europie również zmaga się ze słabymi wynikami gospodarczymi. W pierwszym kwartale 2013 roku, PKB w Rumunii wzrósł o 0,7 procenta w porównaniu do poprzedniego kwartału, a o 2,6 procenta w stosunku do poprzedniego roku. Jednakże, bezrobocie nadal rośnie. Według informacji Eurostat, obecnie wynosi ono 7,5 procenta. Wzrasta także inflacja. Aktualnie utrzymuje się ona na poziomie 4,4 procenta i należy do najwyższych w Europie. Ma to wpływ na skłonność Rumunów do zakupów. Wiele osób bazuje na owocach i warzywach z własnych ogrodów i boleśnie odczuwa wzrost cen żywności. Środki wydawane są głównie na podstawowe rzeczy codzienne. W związku z powyższym, wskaźnik jest na niskim poziomie -22,5 punktu. O GfK GfK jest jedną z największych na świecie agencji badawczych. Zatrudnia ona ponad ekspertów, opracowujących nowe mechanizmy poznawania sposobów, w jaki każdego dnia żyją, myślą i dokonują zakupów konsumenci na ponad stu rynkach. GfK stale dokonuje innowacji, wykorzystując najnowsze technologie i metodologie w celu umożliwienia klientom jak najlepszego zrozumienia najważniejszych ludzi na świecie: nabywców. W 2012 roku sprzedaż GfK wyniosła 1,51 mld Euro. Więcej informacji w witrynie internetowej: lub na Twitterze: Odpowiedzialność w ramach prawa prasowego GfK SE, Komunikacja Korporacyjna Marion Eisenblätter Nordwestring 101 D Norymberga Niemcy Tel Faks

PIONEER. To był dobry rok dla funduszy. Sukces, który zadziwia Europę. Oszczędzanie z ulgą. Przepis na pracę

PIONEER. To był dobry rok dla funduszy. Sukces, który zadziwia Europę. Oszczędzanie z ulgą. Przepis na pracę Wydarzenia Wiedza Edukacja grudzień 2014 PIONEER Sukces, który zadziwia Europę Na czym polega fenomen gospodarczy Wielkiej Brytanii Oszczędzanie z ulgą Dlaczego warto zainteresować się ike oraz ikze Przepis

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I EUROGRUPY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I EUROGRUPY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.2.2015 r. COM(2015) 85 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I EUROGRUPY Europejski semestr 2015: ocena wyzwań

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Kontekst i główne uwarunkowania członkostwa Polski w UE w okresie 2012-2013

Kontekst i główne uwarunkowania członkostwa Polski w UE w okresie 2012-2013 Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2004 1 maja 2013) Główne wnioski w związku z dziewiątą rocznicą przystąpienia Polski do UE Wnioski 1. Dobra kondycja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro www.pwc.pl Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro XXII Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój 4-6 września 2012 Spis treści 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Włoskie zadłużenie publiczne

Włoskie zadłużenie publiczne t. 2 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Grzegorz Górniewicz DŁUG PUBLICZNY WŁOCH NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW GRUPY PIIGS Słowa kluczowe: dług publiczny, kryzys finansowy, PIIGS.

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo