Artykuł prasowy. Więcej chmur niż słońca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł prasowy. Więcej chmur niż słońca"

Transkrypt

1 Artykuł prasowy 22 lipca 2013, 12:00 Więcej chmur niż słońca 22 lipca 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) Ursula Fleischmann Corporate Communications (Komunikacja Korporacyjna) T +49 (0) F +49 (0) Ustalenia GfK Consumer Climate Europe dla drugiego kwartału 2013 roku Norymberga, 22 lipca 2013 Słabe dane gospodarcze i wysokie bezrobocie nadal utrzymują Europę w niepewności. Kryzys finansowy i ekonomiczny wciąż nie został przezwyciężony, choć recesja w niektórych państwach osiągnęła już najniższy punkt. Są to ustalenia badań agencji GfK Consumer Climate Europe, które pokazują poziom oczekiwań gospodarczych i dochodowych oraz skłonność do zakupów wśród konsumentów z 12 państw europejskich. GfK SE Nordwestring Nuremberg T +49 (0) F +49 (0) Management Board: Matthias Hartmann (CEO) Pamela Knapp (CFO) Dr. Gerhard Hausruckinger Debra A. Pruent Supervisory Board Chairman: Dr. Arno Mahlert Commercial register Nuremberg HRB Dyskusje w Unii Europejskiej (UE) nadal koncentrują się na problemach związanych z kryzysem finansowym w drugim kwartale 2013 roku. W efekcie, wejście Chorwacji do UE z dniem 1 lipca przebiegło w sposób niemal niezauważony. Debaty coraz bardziej skupiają się na sposobach zmniejszenia olbrzymiego zadłużenia. Jak dotąd, dominują dwie dość różne opinie, trudne do pogodzenia. Z jednej strony, Niemcy oraz inne państwa północnoeuropejskie opowiadają się za utrzymaniem stosowania surowych programów oszczędnościowych i konsolidacji. Z drugiej strony, państwa Europy Południowej i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) twierdzą, że w krótkim terminie należy zapewnić odpowiednie bodźce gospodarcze, nie zaś dokonywać cięć. Ich zdaniem, gospodarka musi najpierw zacząć się rozwijać i nabrać odpowiedniego tempa wzrostu, aby obywatele mogli znaleźć zatrudnienie i zdobyć środki finansowe, zanim będzie można spłacić długi i zająć się środkami strukturalnymi. Obecnie wydaje się, że rozwiązaniem może być połączenie tych dwóch kierunków. W efekcie, Francja i Hiszpania uzyskały dwa dodatkowe lata na sprowadzenie zadłużenia do poziomu poniżej kluczowej linii deficytowej, którą ustalono na 3 procent produktu krajowego brutto (PKB). Włochy mają być wykluczone z procedury związanej z nadmiernym deficytem, podobnie jak Węgry, Łotwa, Litwa i Rumunia. W świetle wysokiego bezrobocia w tych krajach, Bruksela nie chce ich nadmiernie obciążać i wolałaby uznać ich starania za odpowiednie. Jednakże, Komisja Europejska (KE) nadal nalega na reformy strukturalne, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki pracy, systemy emerytalne oraz gospodarkę ogólnie. W międzyczasie, w całej Europie wzrasta nadzieja, że kryzys finansowy zakończy się w okresie średnioterminowym. Strefa Euro pozostaje w recesji, ale w porównaniu z ostatnim kwartałem 2012 roku sytuacja gospodarcza nieznacznie się poprawiła. Europejski Bank Centralny (EBC) również zauważa stopniowe ożywienie od końca roku, ale jeszcze nie 1

2 prognozuje rzeczywistej poprawy koniunktury. Nastąpiła wyraźna poprawa wartości systemu wczesnego ostrzegania indeksu PMI (ang. Purchasing Manager Index wskaźnik określający koniunkturę przemysłową, opracowany przez instytut Markit) dla wszystkich państw strefy Euro. Indeks PMI jest uważany za wyjątkowo wiarygodny wczesny wskaźnik, ponieważ dane są oparte na sondażach i dlatego jest on bardziej aktualny niż oficjalne statystyki. Zawiera on dane twarde (liczby i wykresy) dotyczące produkcji, zatrudnienia i cen. We Francji, jego wartość wzrosła do 46,4 punktu, zamiast przewidywanych 45,5 punktu. Wskaźnik we Włoszech wzrósł w czerwcu do 47,3 punktu, a nie jak oczekiwano do 46,2 punktu. W Hiszpanii wzrost był wyjątkowo imponujący i wskaźnik wyniósł 48,1 punktu, co jest najwyższą wartością od 24 miesięcy i znacznie wyższą niż prognozowane 45,5 punktu. Wskaźnik dla Wielkiej Brytanii zdecydowanie utrzymuje się powyżej 50 punktów, co oznacza wzrost gospodarczy; obecnie wynosi on 51,3 punktu. Europa Wschodnia: państwa muszą inwestować w celu poprawy koniunktury gospodarczej Rozwój wypadków w państwach Europy Wschodniej pokazuje, jak trudno jest wypracować równowagę pomiędzy programem oszczędności i dokonywaniem inwestycji. Dawniej te kraje, w większości pokomunistyczne, zdecydowanie koncentrowały się na oszczędzaniu. Jednakże, ostatnia polityka dokonywania cięć nie jest dla nich korzystna. W pierwszym kwartale 2013 roku w Polsce wzrost był minimalny, a w Czechach doszło do wyraźnego pogorszenia się koniunktury. Inaczej wygląda sytuacja na Węgrzech, które znalazły sposób wyjścia z recesji, ale w tym procesie zlekceważyły brukselski nakaz wprowadzania środków oszczędnościowych. Bułgaria z powodzeniem dostosowała się do programu oszczędnego gospodarowania. Rząd tego najbiedniejszego państwa w UE wdrożył ogólne cięcia wydatków w administracji publicznej, o 15 procent. Ten krok znacznie poprawił sytuację finansową kraju. Dług publiczny wynosi obecnie prawie 20 procent PKB. Deficyt budżetowy to mniej niż 2 procent produkcji gospodarczej. Inaczej wygląda problem bezrobocia, które wzrosło do dwucyfrowej wartości, przy czym wzrost gospodarczy jest w fazie stagnacji, wskutek czego około 20 procent populacji żyje w ubóstwie. Po wyborach, nowy premier niezwłocznie ogłosił podjęcie środków, mających na celu ożywienie gospodarki i walkę z biedą. Zamierza on odejść od polityki oszczędnościowej poprzedniego rządu i pomóc zubożałym obywatelom przede wszystkim poprzez przywrócenie pozytywnego trendu rozwoju krajowej gospodarki. Pierwsze deklarowane działania to m.in. podwyższenie ryczałtu na zakup opału i zwiększenie świadczeń dla kobiet na urlopach macierzyńskich. Planowane są również podwyżki wynagrodzeń dla urzędników państwowych. Dodatkowo, zapoczątkowano też reformę prawa wyborczego. 2

3 Czechy pozostają w recesji. Produkcja gospodarcza spadła o 1,3 procenta w pierwszym kwartale 2013 roku. Bezrobocie wynosi obecnie 7,3 procenta. Aby ożywić gospodarkę, MFW zaleca, by w tym państwie czasowo zarzucono politykę surowych oszczędności i zaczęto inwestować w gospodarkę, w celu przywrócenia jej na drogę rozwoju. Niemniej jednak, czeski rząd preferuje opcję utrzymania dotychczasowego kierunku. W tym roku zamierza on obniżyć nowy dług do poziomu poniżej 3-procentowego progu, po raz pierwszy od 15 lat. Polska: Oczekiwania gospodarcze: Oczekiwania dochodowe: Skłonność do zakupów: -16,3 punktu -7,7 punktu -13,7 punktu Oczekiwania gospodarcze: po złagodzeniu surowych środków oszczędnościowych, Włosi mają nadzieję na ożywienie gospodarcze Konsumenci w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii wierzą, że ożywienie gospodarcze nastąpi do końca roku. Jednakże, w Europie Wschodniej oczekiwania gospodarcze zatrzymały się na niskim poziomie. Nadzieja na ożywienie bardzo powoli powraca w Portugalii (-43,0 punktu) i Grecji (-33,9 punktu). Wskaźnik w Grecji, wynoszący -30,4 punktu w maju, był najwyższy od kwietnia 2010 roku. Francja nadal zmaga się z osłabieniem koniunktury i zanim gospodarka zacznie się ożywiać, trzeba będzie przetrzymać surowe reformy. W efekcie ten kraj odnotował najniższe oczekiwania gospodarcze, ze wskaźnikiem -48,7 punktu. Poziom pesymizmu jest podobny wśród konsumentów w Portugalii (-43,0 punktu) i Grecji (-33,9 punktu). Najbardziej pozytywnie perspektywy rozwoju gospodarczego w najbliższych miesiącach oceniają (aktualnie) Niemcy (1,1 punktu), Austriacy (-6,9 punktu) i Bułgarzy (-10,7 punktu). 3

4 We Włoszech wskaźnik oczekiwań gospodarczych znacznie wzrósł, do 9,3 punktu. W maju nadal wynosił -32,3 punktu. Głównym powodem tej poprawy jest jednak szereg zmian w metodologii sondażu. Dlatego nie ma realnej możliwości porównania obecnych danych ze wcześniejszymi wynikami. Pomimo tego, nie można pominąć faktu, że Włosi ponownie odczuwają nadzieję. Nowy rząd ogłosił niedawno, że zarzuca drogę surowej polityki oszczędnościowej i w tym roku nie zamierza podwyższać podatków ani dokonywać dalszych cięć. Włosi mają nadzieję, że będzie to dostateczny bodziec dla gospodarki, który pozwoli krajowi wyjść z recesji - szczególnie, że zapoczątkowane reformy rzeczywiście przyczyniły się do poprawy wielu warunków ogólnych. Przykładowo, odnotowano znaczną poprawę konkurencyjności włoskich firm. Konsumenci w Hiszpanii również żyją nadzieję, że obecnie gospodarka odradza się i rygorystyczne starania oszczędnościowe nareszcie zaczynają przynosić stałą poprawę. Obecnie wskaźnik wynosi -24,4 punktu, co jest najwyższą wartością od lutego 2012 roku. Od wielu miesięcy reformy i środki oszczędnościowe w Hiszpanii są chwalone przez Trojkę, obejmującą KE, EBC oraz MFW. Pomimo wszystko, recesja nie została jeszcze przezwyciężona. Przewiduje się, że produkcja gospodarcza, która w 2012 roku wyniosła -1,4 procenta, w tym roku ponownie spadnie, o około 1,5 procenta. Zadłużenie dalej rośnie i rząd musi utrzymywać w mocy politykę surowych oszczędności. Lato wiąże się z możliwościami zatrudnienia w branży turystycznej. Choć bezrobocie stoi na rekordowym poziomie około 27 procent, w maju liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne była znacznie niższa niż oczekiwano. Cała Hiszpania ma nadzieję, że dobry sezon turystyczny pomoże temu krajowi nieco bardziej poprawić koniunkturę gospodarczą. We współpracy z Trojką, rząd Portugalii opracował nowy program oszczędnościowy, aby pomóc gospodarce podobnie nabrać dobrego tempa rozwoju w okresie średnioterminowym. W ramach programu tydzień pracy zostanie wydłużony z 35 do 40 godzin, a wiek emerytalny będzie podwyższony do 66 lat. Do końca 2015 roku te środki powinny przyczynić się do obniżenia deficytu państwowego poniżej 3-procentowego poziomu UE. Pomimo utrzymujących się protestów przeciwko rządowym programom oszczędnościowym, konsumenci żywią zdecydowane przekonanie, że recesję uda się przezwyciężyć w okresie średnioterminowym. Oczekiwania gospodarcze pozostają na bardzo niskim poziomie, -43 punkty. Jednak wskaźnik wzrósł od najniższej wartości -57,1 punktu we wrześniu 2012 roku i w ciągu ostatnich miesięcy ustabilizował się. Kierunek jest nieznacznie wzrostowy. 4

5 Oczekiwania dochodowe: Francuzi przygotowują się na trudne czasy W większości państw oczekiwania dochodowe konsumentów ustabilizowały się, ale pozostają na stosunkowo niskim poziomie. W Niemczech, po niewielkim spadku w marcu, oczekiwania dochodowe ponownie wzrosły. Tylko we Francji nadal widać stałe pogorszenie. Francuscy konsumenci spodziewają się największego spadku dochodów, co przekłada się na najniższy wskaźnik w Europie, -57,4 punktu. Sytuacja jest nieco lepsza w Portugalii (-43,6 punktu) i Grecji (-41,4 punktu). Niemcy (36,2 punktu), Czesi (8,4 punktu) i Austriacy (-3,2 punktu) oczekują wzrastającego lub przynajmniej stabilnego dochodu. We Francji coraz powszechniej przyznaje się, że potrzebne są kompleksowe reformy na rynku pracy i w całym społeczeństwie, jeśli ma pojawić się jakakolwiek nadzieja na ożywienie gospodarcze. Niedawno rząd ogłosił nowy program oszczędnościowy, który pozwoli zmniejszyć zadłużenie i w 2014 roku zredukować wydatki o 1,5 mld Euro, w porównaniu z rokiem Dla ogółu ludności oznacza to wzrost podatków i składek, wydłużony czas pracy za takie samo wynagrodzenie i podwyższenie wieku emerytalnego. Ponadto, bezrobocie z miesiąca na miesiąc wzrasta do nowego rekordowego poziomu. Obecnie stopa bezrobocia we Francji wynosi 10,4 procenta. W tej sytuacji oczekiwania dochodowe Francuzów kształtują się jednoznacznie: spadają. W maju wskaźnik osiągnął najniższą kiedykolwiek zarejestrowaną wartość, -60,8 punktu. W czerwcu wzrósł on bardzo nieznacznie i aktualnie wynosi -57,4 punktu. Oczekiwania dochodowe w Czechach w zauważalny sposób poprawiły się od początku roku. W styczniu wskaźnik wynosił jeszcze -32,4 punktu, ale 5

6 obecnie wzrósł do 8,4 punktu. Kluczem do wzrostu wskaźnika jest z pewnością pozytywny rozwój sytuacji na rynku pracy w ostatnich miesiącach. Od marca stopa bezrobocia spadła o 0,5 punktu procentowego. Według czeskich danych państwowych, w maju bezrobocie wynosiło 7,5 procenta. Pod koniec czerwca minister Petr Nečas został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, w wyniku szeregu skandali. Obecnie konsumenci upatrują nadzieję w nowym rządzie, który będzie w stanie wdrożyć konieczne reformy. Ponadto, MFW doradza Czechom, aby zarzuciły politykę surowych środków oszczędnościowych i skupiły się na zapewnieniu bodźców, stymulujących nowy wzrost gospodarczy. W Grecji można już zauważyć efekty polityki oszczędnościowej. Gospodarka nadal jest w recesji, ale ujemne wartości zaczynają wzrastać. Poza tym, reformy mające na celu ponowne podniesienie konkurencyjności ekonomicznej powoli przynoszą efekty, choć nie przekłada się to jeszcze na spadek bezrobocia. Jednakże nadchodzi lato i oczekuje się napływu około 17 milionów turystów więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego Grecy żywią uzasadnioną nadzieję na poprawę na rynku pracy, przynajmniej w miesiącach letnich. Kolejny promyk nadziei dla Greków to debata na temat dalszych cięć zadłużenia. Zdaniem wielu ekspertów, bez takich działań państwo nie przetrwa w skali długofalowej. Te różne aspekty sprawiają, że konsumenci spodziewają się zwiększenia dochodu, choć w niewielkiej skali. Obecnie wskaźnik wynosi -41,4 punktu i stabilizuje się. Odnotowuje on stały trend wzrostowy od września ubiegłego roku, kiedy był na niskim poziomie -57 punktów. Skłonność do zakupów: Austriacy ciężko doświadczeni powodziami W większości państw europejskich, obywatele nadal muszą ściśle kontrolować swoje portfele i budżet. Niemcy (36,5 punktu), Austriacy (11,6 punktu) i Bułgarzy (2,6 punktu) wykazują dobrą skłonność do zakupów. W odróżnieniu od nich, konsumenci we Włoszech (-49,0 punktów), Portugalii (-43,2 punktu) i Francji (-42,2 punktu) są zmuszeni do drastycznej oszczędności. 6

7 Wielka Brytania to jedna z niewielu europejskich gospodarek, które w pierwszym kwartale odnotowały wzrost. Według Brytyjskiej Izby Handlowej wyniósł on 0,3 procenta. Dla całego roku 2013 przewiduje się wzrost o 0,9 procenta. Inni ekonomiści prognozują nawet większe wartości. W związku z tym, indeks PMI podwyższył się w maju do 51,3 punktu, potwierdzając powrót na drogę wzrostową. Różnorodne reformy rządowe mają na celu ponowne ożywienie gospodarki. Poziom bezrobocia jest generalnie stabilny od roku i aktualnie wynosi 7,8 procenta. W świetle tych czynników, Brytyjczycy ponownie bardziej optymistycznie postrzegają przyszłość. Choć konsumenci nadal niezbyt chętnie inwestują w produkty o wysokiej wartości, nastoje znacznie się poprawiły. Skłonność do zakupów wzrosła od chwilowego niskiego poziomu w sierpniu 2012 roku (-51,5 punktu) do -29,5 punktu. Jest to najwyższa wartość od grudnia 2010 roku. W Austrii, po dużym wzroście skłonności do zakupów do maja (24,1 punktu), wskaźnik spadł w czerwcu do 11,6 punktu. Jest to związane głównie z potężnymi powodziami, które na początku czerwca najsilniej dały się we znaki właśnie w Austrii, a także w Czechach i Niemczech. Wylewające rzeki i obsuwające się stoki górskie spowodowały dotkliwe szkody w tym niewielkim alpejskim kraju. Trudno jeszcze przewidzieć pełne konsekwencje tych powodzi. Wydaje się jednak, że ich wpływ na regiony turystyczne będzie znaczny. Dotknięte powodziami hotele i restauracje nie są w stanie prowadzić działalności. Wiele firm produkcyjnych też nie może normalnie funkcjonować. Austriacy będą musieli wymienić wiele sprzętów gospodarczych i dokonać remontu domów (a niejednokrotnie całkowicie je przebudować). Pozostawia to bardzo niewiele środków na inne inwestycje. Do końca pierwszego kwartału te podstawowe wydatki będą zasadniczym motorem napędzającym gospodarkę. 7

8 Jedno z najbiedniejszych państw w Europie również zmaga się ze słabymi wynikami gospodarczymi. W pierwszym kwartale 2013 roku, PKB w Rumunii wzrósł o 0,7 procenta w porównaniu do poprzedniego kwartału, a o 2,6 procenta w stosunku do poprzedniego roku. Jednakże, bezrobocie nadal rośnie. Według informacji Eurostat, obecnie wynosi ono 7,5 procenta. Wzrasta także inflacja. Aktualnie utrzymuje się ona na poziomie 4,4 procenta i należy do najwyższych w Europie. Ma to wpływ na skłonność Rumunów do zakupów. Wiele osób bazuje na owocach i warzywach z własnych ogrodów i boleśnie odczuwa wzrost cen żywności. Środki wydawane są głównie na podstawowe rzeczy codzienne. W związku z powyższym, wskaźnik jest na niskim poziomie -22,5 punktu. O GfK GfK jest jedną z największych na świecie agencji badawczych. Zatrudnia ona ponad ekspertów, opracowujących nowe mechanizmy poznawania sposobów, w jaki każdego dnia żyją, myślą i dokonują zakupów konsumenci na ponad stu rynkach. GfK stale dokonuje innowacji, wykorzystując najnowsze technologie i metodologie w celu umożliwienia klientom jak najlepszego zrozumienia najważniejszych ludzi na świecie: nabywców. W 2012 roku sprzedaż GfK wyniosła 1,51 mld Euro. Więcej informacji w witrynie internetowej: lub na Twitterze: Odpowiedzialność w ramach prawa prasowego GfK SE, Komunikacja Korporacyjna Marion Eisenblätter Nordwestring 101 D Norymberga Niemcy Tel Faks

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy Komunikat z badań 15 lipca 2015 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Kryzys w Grecji silnie wpływa

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 7 / 2014 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie

VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie Copyright Ewa Ginger https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/vat-ratuje-wplywy-podatkowe-na-swi ecie/ VAT ratuje wpływy podatkowe na świecie Wśród

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie Międzynarodowe badanie ING na temat na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII

RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII GRUDZIEŃ 2015 www.spain.trade.gov.pl www.facebook.com/wphimadryt @WPHI_Madryt Spis treści 1. Sytuacja gospodarcza Hiszpanii i jej wpływ na rynek motoryzacyjny... 3 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce :38:46

Co warto wiedzieć o gospodarce :38:46 Co warto wiedzieć o gospodarce 2016-04-25 11:38:46 2 Irlandia to jeden z najbardziej zadłużonych krajów Unii Europejskiej. Jednak od dwóch lat PKB tego kraju wzrasta najszybciej w ramach UE W 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

A przecież na przykładzie Ghany widać, że pomoc nie uzależnia, lecz stymuluje rozwój. Ten. Europa: Cięcia wydatków na pomoc rozwojową 26 czerwca 2012

A przecież na przykładzie Ghany widać, że pomoc nie uzależnia, lecz stymuluje rozwój. Ten. Europa: Cięcia wydatków na pomoc rozwojową 26 czerwca 2012 Kraje biednej Afryki najbardziej ucierpią na cięciu wydatków pomocowych komentuje Adrian Lovett, jeden z autorów analizy struktury wydatków krajów europejskich na rzecz globalnego Południa. Analizę cięć

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed Polską gospodarką Paweł Kruk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 04-12-2014 r. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o : Pieniądze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf Strefę euro czeka kolejny rok pod znakiem spadku PKB perspektywy wzrostu gospodarczego państw strefy euro wg zimowej prognozy KE i ich znaczenie dla polskiej gospodarki Strefa euro prawdopodobnie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PERYSKOP. Wpływ kryzysu gospodarczego na handel i BIZ państw Grupy Wyszehradzkiej

PERYSKOP. Wpływ kryzysu gospodarczego na handel i BIZ państw Grupy Wyszehradzkiej Wpływ kryzysu gospodarczego na handel i BIZ państw Grupy Wyszehradzkiej W maju 2012 roku ukazał się interesujący raport V4 Trade and FDI Observer dotyczący handlu i bezpośrednich zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne?

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? TNS 2012 1 Obecny kryzys finansowy w Europie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków - rośnie bezrobocie,

Bardziej szczegółowo

Monitorujący Komitet BCC:

Monitorujący Komitet BCC: Monitorujący Komitet BCC: Program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych Warszawa, 18 października 2010 r. Program dostępny jest w Internecie: www.bcc.org.pl Analizy ekonomistów nie pozostawiają

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 2 Wielka Brytania jest wciąż ekonomiczną potęgą. Według Banku Światowego to 6. gospodarka świata z PKB przekraczającym 2,5 bln dolarów, co stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

dr Jan Hagemejer Karol Pogorzelski

dr Jan Hagemejer Karol Pogorzelski Kryzys finansów publicznych i druga fala Wielkiej Recesji Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach prac nad projektem: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE

Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE grudzień 2012 Adrian Burda, Karol Urban Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE Ogłoszony 30 listopada 2012 r. wskaźnik PKB dla Polski zaskoczył wielu analityków. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

HANDEL W EUROPIE. Podsumowanie 2014, prognoza 2015.

HANDEL W EUROPIE. Podsumowanie 2014, prognoza 2015. HANDEL W EUROPIE Podsumowanie 2014, prognoza 2015. SPIS TREŚCI 3 Siła nabywcza w Europie 5 Obroty w handlu 7 Prognozy obrotów w sklepach stacjonarnych na 2015 rok 9 Nasycenie powierzchnią handlową na koniec

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii. 2013-09-09 05:24:21

Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii. 2013-09-09 05:24:21 Opracowanie dotyczące zmian populacji w Japonii. 2013-09-09 05:24:21 2 Populacja Japonii zmniejszyła się o rekordowe 0,2% do 127,8 mln w 2011 roku PRZEWIDYWANIA JAPOŃSKICH INSTYTUTÓW BADAWCZYCH DOT. POPULACJI

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Konwergencja nominalna a konwergencja realna kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro? Joanna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Irlandii w 2014 r :03:42

Sytuacja gospodarcza Irlandii w 2014 r :03:42 Sytuacja gospodarcza Irlandii w 2014 r. 2015-03-19 16:03:42 2 Sytuacja gospodarcza Irlandii w roku 2014 uległa wyraźnej poprawie. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego (ang. Central

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo