REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 2 KJS AMATORSKI WYŚCIG GÓRSKI SIENNA 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Amatorskiego Samochodowego Wyścigu Górskiego SIENNA czerwca 2015 r. Kłodzko, dnia

2 SPIS TREŚCI PROGRAM IMPREZY STRONA ORGANIZACJA USTALENIA OGÓLNE STRONA STRONA DOPUSZCZONE SAMOCHODY WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA STRONA STRONA DOPUSZCZENI UCZESTNICY/KIEROWCY STRONA ZGŁOSZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE STRONA KOMUNIKATY, TEKST OFICJALNY STRONA 7 8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW STRONA ODBIÓR ADMINISTRACYJNY, BADANIE KONTROLNE BK-1 STRONA 8 10 PRZEBIEG IMPREZY STRONA PARK ZAMKNIĘTY, BADANIE KONTROLNE 2 STRONA 9 12 PARK MASZYN - DEPO STRONA KLASYFIKACJE, PROTESTY, ODWOŁANIA STRONA NAGRODY, ROZDANIE NAGRÓD STRONA INNE POSTANOWIENIA STRONA 10. ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK NR 1 - ROZMIESZCZENIE NUMERÓW STRONA 11 STARTOWYCH I REKLAM ORGANIZATORA ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN TRASY STRONA 12 2

3 PROGRAM IMPREZY DATA GODZINA :00 Otwarcie listy zgłoszeń :00 Koniec 1 terminu zgłoszeń :00 2 termin zgłoszeń :00 Zamknięcie listy zgłoszeń :00 Publikacja listy zgłoszeń :00-09:00 Odbiór administracyjny Apartamenty Czarna Góra Sienna 11 07:30-09:30 Badanie kontrolne BK-1 Sienna parkingi na przeciwko Apartamentów Czarna Góra 09:00-09:30 Inspekcja trasy 09:45 1 posiedzenie ZSS Apartamenty Czarna Góra Sienna :00 Zamknięcie drogi (trasy imprezy) 10:15 Publikacja listy dopuszczonych do imprezy (podjazdy treningowe) Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS 10:15 Odprawa z zawodnikami Sienna rejon Startu KJS 10:30 1 podjazd treningowy 30 min po 2 podjazd treningowy zakończeniu 1 podjazdu 13:30 Publikacja listy dopuszczonych do podjazdów klasyfikacyjnych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS 14:00 1 podjazd klasyfikacyjny 2 podjazd klasyfikacyjny 30 min po zakończeniu 1 podjazdu Po 2 podjeździe wyścigowym Przy wjeździe do parku zamkniętego Po upływie regulaminowego czasu Cerenonia wręczenia pucharów (nagród) Sienna rejon Startu KJS Publikacja wyników końcowych nie oficjalnych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS Publikacja wyników końcowych oficjalnych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS 3

4 1 - ORGANIZACJA Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, ul. Harcerzy 3 a, Kłodzko, na zlecenie ZO PZM organizuje: Amatorską imprezę Samochodową Wyścigu Górskiego Na trasie SIENNA CZARNA GÓRA W dniu Niniejszy Regulamin Uzupełniający został zatwierdzony przez OKSS PZM i uzyskał wizę Nr 14/2015 ZO PZM Wr Komitet Organizacyjny, Biuro imprezy Komitet Organizacyjny: GRZEGORZ SKIBA ROBERT KARMELITA PRZEMYSŁAW BAŃKOWSKI DANIEL TRZCIŃSKI RAFAŁ KUBKA JACEK BRACH JACEK PUTERKO Przewodniczący, Prezes AZK Dyrektor Zawodów, Wicedyrektor ds. Zabezpieczenia Wyścigu, Wicedyrektor ds. Organizacyjnych, Kierownik ds. Trasy Wyścigu, Odpowiedzialny za kontakt z zawodnikami, Kierownik Finansowy Wyścigu Biuro imprezy, adres: Do dnia r. do godz. 15:00 siedziba Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej, ul. Harcerzy 3 a, Kłodzko tel./faks , r. godz. 07:00 19:00: Apartamenty Czarna Góra Sienna 11, tel.. strona 1.2 Władze imprezy Zespół Sędziów Sportowych (ZSS) Przewodniczący: Członek: Członek: Sekretarz ZSS: Kierownictwo imprezy Dyrektor imprezy: Wicedyrektor sportowy: Wicedyrektor ds. trasy i zabezpieczenia: Wicedyrektor ds. sędziów: Wicedyrektor ds. organizacyjnych: Lekarz imprezy : Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami : Obliczenia komputerowe: Kierownik komisji technicznej(bk): Sędzia techniczny: Sędzia techniczny Kierownik biura : Kierownik służby łączności, Internet: Kierownik Parku Maszyn - Start: Kierownik Startu: Kierownik Parku Maszyn - Meta: Pomiar czasu: Starter: Marcin Fiejdasz Leszek Biegus Mirosław Wiaderny Jakub Marnik Robert Karmelita Bogusław Gieshaimer Rafał Kubka Przemysław Bańkowski Daniel Trzciński Teodor Tutak Jacek Brach Łukasz Walter Radosław Chodorowski Marek Niewiadomy Marek Brdnarczyk Jadwiga Sorokowska Andrzej Buziewicz Jacek Sorokowski Marcin Korba Leszek Gogojewicz Bartłomiej Korzeń Piotr Siwiec 1.3 Oficjalna tablica ogłoszeń/wyników 4

5 Wszystkie oficjalne dokumenty imprezy: komunikaty, decyzje i wyniki będą ogłaszane poprzez wywieszenie na oficjalnej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy wyników. Miejsce lokalizacji tablic: tablica ogłoszeń Sienna rejon startu tablica z wynikami - Sienna rejon startu 2 USTALENIA OGÓLNE 2.1 Amatorskie Samochodowe Wyścigi Górskie (zwane dalej ASWG), jako otwarta impreza popularna przeznaczona jest dla uczestników/kierowców nieposiadających jeszcze żadnej licencji zawodnika/kierowcy. Dopuszcza się udział innych zawodników licencjonowanych, klasyfikowanych w odrębnej kategorii Gość. ASWG są własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM). Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (MKS), - Regulaminów Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2015, - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997), - Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, - Wymagania Techniczne i Bezpieczeństwa ZTiT PZM (z załącznikami), - Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. 2.2 Zgłoszenie się do imprezy jest umową uczestnika/kierowcy, i zobowiązuje się on do przestrzegania w/w przepisów i zrzeka się wszelkich roszczeń, postępowań arbitrażowych i sądowych nieprzewidzianych w MKS. 2.3 Impreza stanowi: nie dotyczy. 2.4 Trasa Zawody przeprowadzone zostaną na następującej trasie: Trasa:SIENNA 2015 (pomiędzy miejscowościami SIENNA PRZEŁĘCZ PUCHACZÓWKA) Specyfikacja : Długość: m Różnica wzniesień: 100 m Minimalna szerokość 5,5 m Liczba zakrętów 11 Wysokości: Start: 796,00 m n.p.m Meta: 896,00 m n.p.m Średni wznios: 6,6% 3 DOPUSZCZONE SAMOCHODY 3.1 Do imprezy dopuszczone zostaną samochody: spełniające wymogi Regulaminu Technicznego ASWG (w przypadku samochodów zgłoszonych przez zawodników/kierowców licencjonowanych wg. załącznika J), które zostaną podzielone na następujące kategorie i klasy: Kategoria Gość : bez względu na pojemność skokowa silnika ( klasyfikacja generalna) Podział na Klasy: (wg pojemności skokowej silnika lub rodzaju napędu): K1 do 1150 cm3 K2 powyżej 1150 do 1400cm3 K3 powyżej 1400 do 1600cm3 K4 powyżej 1600 do 2000cm3 K5 powyżej 2000 oraz samochody z napędem na 4 koła bez względu na poj. skokowa silnika 3.2 Każda forma podgrzewania opon i /lub kół przed startem jest zabroniona i może grozić nałożeniem sankcji do wykluczenia włącznie. 4 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 4.1 Kask dopuszczony do sportu samochodowego ( dopuszcza się kaski z utraconą homologacją) Obuwie niepalne sportowe lub pełne skórzane sznurowane. Odzież zewnętrzna z długimi rękawami i nogawkami. 4.2 Licencjonowanych zawodników/kierowców obowiązują wszystkie zasady i przepisy z Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP. 5 DOPUSZCZENI UCZESTNICY/KIEROWCY 5.1 Uczestnicy, każda osoba fizyczna posiadająca: - prawo jazdy co najmniej kategorii B. - ważny dowód rejestracyjny samochodu zgłoszonego do imprezy z aktualnym badaniem technicznym, - ubezpieczenie OC samochodu zgłoszonego do imprezy, (zalecane AC lub w tym od ryzyka w sporcie 5

6 samochodowym). - w przypadku udziału nie swoim samochodem Umowę użyczenia. 5.2 Licencjonowanych zawodników/kierowców obowiązują wszystkie zasady i przepisy z Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP. 6 ZGŁOSZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 6.1 Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą po opublikowaniu Regulaminu Uzupełniającego i powinny być wysłane na adres: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, ul. Harcerzy 3 a faks/tel , ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ: godz Na uczestniku/kierowcy spoczywa obowiązek terminowego i prawidłowego wypełnienia zgłoszenia. 6.2 Maksymalna liczba 50 przyjętych zgłoszeń. 6.3 Uczestnik/kierowca może dokonać zmiany samochodu po zamknięciu listy zgłoszeń, lecz nie później jak przed końcem BK-1. Zmieniony samochód musi należeć do tej samej klasy jak w zgłoszeniu. 6.5 Podwójny start (1 kierowca w 2 samochodach, 2 kierowców w 1 samochodzie) jest niedozwolony. 6.6 Kwoty wpisowego do imprezy są następujące: Uczestnik z reklamą dodatkową organizatora osoba fizyczna 100 PLN Dla uczestnika /kierowcy jako osoby będącej członkiem klubu organizatora 120 PLN Dla uczestnika/kierowcy i zawodników licencjonowanych, jako osoby zrzeszonej w klubach PZM 150 PLN Dla uczestnika/kierowcy, jako osoby niezrzeszonej w klubach PZM Uczestnik osoba fizyczna bez reklamy dodatkowej organizatora 150 PLN Dla uczestnika /kierowcy, jako osoby będącej członkiem klubu organizatora 170 PLN Dla uczestnika/kierowcy i zawodników licencjonowanych, jako osoby zrzeszonej w klubach PZM 200 PLN Dla uczestnika/kierowcy jako osoby nie zrzeszonej w klubach PZM Wpisowe należy wpłacić na poniższy nr konta: Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój Nr konta: PL Swift: GBWCPLPP 6.6 Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko wtedy, gdy towarzyszyć mu będzie potwierdzenie wpłaty wpisowego. 6.7 Wpisowe zostanie zwrócone w całości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia lub odwołania imprezy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników (min. 20 uczestników) z zwrotem wpisowego do 50% jego wysokości. 6.8 W przypadku przerwania imprezy z powodu działania siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń, bez zwrotu wpisowego i wypłaty jakichkolwiek odszkodowań. 6.9 Każdy uczestnik/kierowca bierze udział imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie trzeciej lub za uszkodzenia mienia w stosunku do pozostałych uczestników/kierowców i osób trzecich. 6

7 6.10 Zgodnie z przepisami prawa organizator wykupi polisę OC oraz NNW dla osób pracujących na rzecz organizatora a nieobjętych innym ubezpieczeniem. Posiadanie takiego ubezpieczenia jest obowiązkowe na okres trwania imprezy począwszy od dnia OA/BK-1 do ceremonii rozdania pucharów nagród włącznie.. Ubezpieczenie OC organizatora suma gwarancyjna PLN ubezpieczenie NNW osób organizatora suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu PLN. 7 KOMUNIKATY, TEKST OFICJALNY 7.1 Organizator zastrzega sobie prawo wydawania komunikatów, które będą stanowić integralną część regulaminu. Zastrzega sobie również prawo do anulowania lub przerwania imprezy w przypadku działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bez żadnych zobowiązań, co do świadczenia odszkodowania. 7.2 O wszystkich zmianach uczestnicy będą informowani przy pomocy komunikatów wywieszanych na oficjalnej tablicy ogłoszeń. (art. 1.3.) 7.3 Wszelkie przypadki nieprzewidziane Regulaminem Uzupełniającym będą rozstrzygane przez ZSS. 7.4 W przypadku różnic w interpretacji zapisów dotyczących przebiegu imprezy obowiązujący jest polski tekst Regulaminu Ramowego GSMP. 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 8.1 Numery startowe Organizator imprezy zapewni każdemu uczestnikowi/kierowcy zestaw numerów, które należy umieścić na samochodzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Uzupełniającego.. Samochody bez prawidłowych numerów startowych nie będą dopuszczone do udziału w imprezie. 8.2 Ustalenia przedstartowe Uczestnicy/kierowcy muszą znaleźć się na polach przedstartowych na 5 minut przed czasem startu. Każdy uczestnik/kierowca, który nie zgłosi się w swoim terminie startu może zostać wykluczony z podjazdu. 8.3 Reklama Na samochodach mogą być umieszczone reklamy pod warunkiem,że: - spełniają przepisy FIA i krajowe; - nie są obraźliwe. Żadnych reklam nie wolno umieszczać na szybach bocznych Organizator przewiduje następujące reklamy: - obowiązkowe (numer startowy): (Załącznik 1), - dodatkowe (Załącznik 1). Treść reklam zostanie podana komunikatem Dyrektora na oficjalnej stronie wyścigu w dniu r i opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń w dniu o godz. 07: Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek kampanii reklamowej nie uzgodnionej z organizatorem na trasie imprezy, w rejonie startu i mety, w parku maszyn (poza swoim stanowiskiem serwisowym), w biurze imprezy oraz podczas ceremonii zakończenia i rozdania pucharow i nagród. 8.4 Sygnalizacja flagami, przebieg Imprezy Poniższe flagi mogą być używane podczas podjazdów zapoznawczych, treningowych i klasyfikacyjnych.: FLAGA CZERWONA FLAGA ZÓŁTA POJEDYNCZA WYMACHIWANA DWIE FLAGI ŻÓŁTE WYMACHIWANE FLAGA ŻÓŁTA Z CZERWONYMI PASAMI FLAGA NIEBIESKA FLAGA ZIELONA FLAGA NARODOWA LUB KLUBOWA FLAGA Z SZACHOWNICĄ Zatrzymanie podjazdu. Bezwarunkowei i natychmiastowe zatrzymanie samochodu. Niebezpieczeństwo, zmniejszyć predkość, bądź przygotowany do zmiany toru jazdy. Niebezpieczeństwo, zmniejszyć predkość, bądź przygotowany do zmiany toru jazdy lub zatrzymania sie. Śliska nawierzchnia, zmiana przyczepności. Wyprzedzanie (flaga pokazana zawodnikowi wyprzedzanemu). Trasa przejezdna bez zagrożeń. Pokazywana na PO bezpośrednio za miejscem zagrożenia Start wyścigu Meta wyścigu Podczas poruszania się po trasie imprezy zabronione jest: - poruszanie się po trasie wyścigu w kierunku przeciwnym od obowiązującego, wynikającego z kolejnych etapów zawodów (podjazdy-zjazdy). Wyjątek stanowią wyraźne polecenia organizatora np. sprowadzenie na start w celu powtórzenia podjazdu. - przekraczanie linii krawędziowych podczas podjazdów treningowych i wyścigowych, 7

8 8.4.3 Podczas zjazdu do parku maszyn obowiązują zapięte pasy bezpieczeństwa, utrzymanie prędkości i toru jazdy narzuconego przez samochód sprowadzający organizatora( pilot ) zakazane jest wyprzedzanie, gwałtowne nieuzasadnione hamowanie, przyspieszanie lub wprowadzanie samochodu w poślizgi. Każde stwierdzone przez organizatora w/w przypadki będą traktowane, jako niesportowe zachowanie i na wniosek Dyrektora wyścigu będą rozpatrywane przez ZSS zgodnie z art MKS Kierowca, który zmuszony jest do przerwania swojego podjazdu z uwagi na problemy technicznie lub problemy innej natury, zobowiązany jest zatrzymać samochód daleko od toru jazdy oraz wykonywać polecenia służb organizatora. 9 ODBIÓR ADMINISTRACYJNY, BADANIE KONTROLNE BK Odbiór administracyjny Odbiór administracyjny odbędzie się: w godzinach 07:00 09:00, adres: Apartamenty Czarna Góra Sienna Na odbiorze administracyjnym uczestnicy/kierowcy mają obowiązek stawić się osobiście w godzinach wyznaczonych w harmonogramie odbioru administracyjnego, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu o godz. 14:00 i tablicy ogłoszeń w dniu o godz. 07: Podczas odbioru administracyjnego muszą być okazane następujące dokumenty: - podpisany przez uczestnika/kierowcy oryginał zgłoszenia - prawo jazdy co najmniej kategorii B. - ważny dowód rejestracyjny samochodu zgłoszonego do imprezy, - ubezpieczenie OC samochodu zgłoszonego do imprezy, ( zalecane AC lub w tym od ryzyka w sporcie samochodowym). - w przypadku udziału nie swoim samochodem Umowę użyczenia. Licencjonowanych zawodników/kierowców obowiązują wszystkie zasady i przepisy z Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP Odbiór administracyjny odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Nieprzestrzeganie harmonogramu pociągnie za sobą nałożenie kary w wysokości 50 PLN. Każda zmiana terminu przeprowadzenia Odbioru Administracyjnego powinna być uzgodniona z Dyrektorem Imprezy. Harmonogram Odbioru Administracyjnego zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu o godz. 14:00 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń organizatora w dniu o godz.07: Badanie Kontrolne BK Badanie kontrolne BK-1 odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu r. o godz. 14:00 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń w dniu o godz. 07: w godzinach 07:30 09:30, adres: Sienna parkingi na przeciwko Apartamentów Czarna Góra Koniecznym jest przedstawienie samochodu na BK-1 w celu jego identyfikacji i kontroli wyposażenia bezpieczeństwa Podczas BK 1 należy przedstawić następujące dokumenty: - Ważny dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową OC zgłoszonego do udziału w imprezie samochodu w celu identyfikacji przedstawionego samochodu BK-1 odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Nieprzestrzeganie harmonogramu pociągnie za sobą nałożenie kary w wysokości 50 PLN. Każda zmiana terminu przeprowadzenia Badania Kontrolnego powinna być uzgodniona z Dyrektorem Zawodów. Harmonogram BK-1 zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu o godz. 14:00 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń organizatora w dniu o godz. 07: Po zakończeniu BK-1 lista dopuszczonych doimprezy zostanie opublikowana przez Organizatora na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń. 10 PRZEBIEG IMPREZY 10.1 Start, meta, pomiar czasu Start do podjazdu odbywa się ze startu zatrzymanego, przy włączonym silniku. Dyrektor Imprezy za zgodą ZSS może swobodnie modyfikować procedurę startową w zależności od okoliczności, jakie mogą wystąpić Zabroniony jest start uczestnika/kierowcy poza swoją klasą, chyba, że uzyska on zgodę Dyrektora Imprezy Każdy samochód włączający aparaturę do pomiaru czasu będzie uważany za pojazd, który wystartował. Ruszenie samochodem zgodnie z procedurą startową i rozpoczęcie pomiaru czasu będzie uważane, jako rozpoczęty podjazd Każda odmowa startu lub nie wykonanie startu w wyznaczonym czasie skutkuje wykluczeniem z podjazdu, decyzją ZSS na wniosek Dyrektora Imprezy. 8

9 Meta jest lotna. Podjazd się kończy się, gdy samochód przetnie linię wyznaczającą metę. Następnie zawodnik ma obowiązek zdecydowanie zmniejszyć prędkość samochodu i skierować się do Parku Maszyn Meta Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą urządzeń pomiarowych (np. fotokomórka) z dokładnością pomiaru minimum do 1/100 sekundy oraz rejestracją wyników pomiarów Podjazdy Treningowe i Klasyfikowane Surowo zakazane jest odbywanie treningu w innych terminach jak podanych przez organizatora w programie imprezy Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Organizatora Do treningu będą dopuszczone tylko samochody, które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas BK Każdy uczestnik/kierowca ma obowiązek ukończyć minimum jeden podjazd treningowy. W szczególnych przypadkach uczestnik/kierowca, mimo nieukończenia treningów za zgodą ZSS może zostać dopuszczony do podjazdów klasyfikacyjnych na podstawie złożenia przez kierowcę pisemnego wniosku do Dyrektora Imprezy Podjazdy klasyfikacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem i opublikowaną listą dopuszczonych do imprezy przez Organizatora. Harmonogram imprezy ma charakter orientacyjny, organizator rezerwuje sobie prawo do zmian wynikających z realnego przebiegu imprezy Obca pomoc Obca pomoc podczas podjazdów treningowych i klasyfikacyjnych- jest zabroniona. Począwszy od 1 pola startowego do czasu sprowadzenia samochodów po odbytym podjeździe w rejon startu. Każdy stwierdzony przez organizatora przypadek obcej pomocy, skutkuje wykluczeniem z imprezy, decyzją ZSS. 11 PARK ZAMKNIĘTY, BADANIE KONTROLNE Park zamknięty Pomiędzy linią mety a Parkiem Maszyn Meta obowiązują zasady parku zamkniętego Na koniec imprezy wszystkie sklasyfikowane samochody pozostają w Parku Zamkniętym, do momentu jego rozwiązania przez ZSS Lokalizacja Parku Zamkniętego: 425m od linii Meta Lotna do 1,0 km od tej linii (koniec parku górnego) Po podjazdach treningowych 425m od linii Meta Lotna do 1,0 km od tej linii (koniec parku górnego) Po 1 i 2 podjeździe wyścigowym Na parkingu Czarna Góra (wysokość startu) Po zakończeniu zawodów 11.2 Badanie Kontrolne Wszystkie samochody uczestniczące w imprezie podlegają BK 2 polegającym na wizualnym stwierdzeniu braku uszkodzeń nadwozia i jego elementów Dla wybranych samochodów może zostać przeprowadzona kontrola i ocena potwierdzająca, że samochody po zakończeniu imprezy odpowiadają właściwej klasie Badanie kontrolne 2 będzie przeprowadzone w miejscu wyznaczonym przez organizatora (dopuszcza się przeprowadzenie w Parku Zamkniętym po zakończeniu imprezy). 12 PARK MASZYN DEPO 12.1 Lokalizacja Parku Maszyn - DEPO: Parkingi Czarna Góra oznakowane przez organizatora W trakcie imprezy, na terenie Parku Maszyn- DEPO obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ponadto każdy stwierdzony lub potwierdzony przypadek naruszenia przez uczestnika/kierowcę, obowiązujących zasad funkcjonowania Parku Maszyn, zostanie potraktowany, jako wykroczenie i nałożona zostanie kara wg uznania ZSS Organizator wyznaczy pola serwisowe dla wszystkich uczestnikow uczestniczących w imprezie. Lokalizacja pól serwisowych zostanie opublikowana na stronie organizatora w dniu Samowolna zmiana lokalizacji pola serwisowego jest zabroniona KLASYFIKACJE, PROTESTY, ODWOŁANIA 13.1 Klasyfikacja Warunkiem sklasyfikowania uczestnika / kierowcy jest ukończenie wymaganych podjazdów klasyfikacyjnych imprezy oraz wstawienie samochód do wyznaczonego parku zamkniętego po zakończeniu imprezy W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej uczestników/kierowców o wyższym miejscu w klasyfikacji decydują następujące kryteria: lepszy wynik jednego z podjazdu klasyfikacyjnego; w przypadku takich samych rezultatów przyznaje się ex-equo Klasyfikacja imprezy jest następująca: indywidualna w klasach pojemności skokowej silnika, 13.2 Protesty 9

10 Składanie protestów powinno odbywać się zgodnie z przepisami MKS FIA Protesty dotyczące klasyfikacji muszą być wniesione w ciągu 30 min. od wywieszenia wyników nie oficjalnych końcowych, na oficjalnej tablicy wyników. (zgodnie z art. 13 MKS) Kaucja protestu wynosi 100% wartości wpisowego. Kaucja płatna jest gotówką i zostanie zwrócona, jeśli protest zostanie uznany Protesty grupowe, protesty na pomiar czasu lub decyzje sędziów faktu nie będą przyjmowane Prawo do składania protestów mają wyłącznie uczestniczący/kierowcy Odwołania Odwołania i związane z nimi tryby postępowania oraz kaucje zgodnie z przepisami art. 14 MKS FIA Kaucja dla odwołań krajowych PZM wynosi: 500 PLN 14 NAGRODY, ROZDANIE NAGRÓD 14.1 Puchary / Nagrody Zostaną rozdane następujące puchary/nagród/: a) indywidualne w klasach : - przy sklasyfikowanych 3-ech uczestnikach za I m-ce; - przy sklasyfikowanych od 4-ech do 5-ciu uczestników,za I i II m-ce; - przy sklasyfikowanych 6-ciu i więcejuczestników, za I, II i III m-ce; W przypadku wystąpienia nagród rzeczowych, lista tych nagród zostanie opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem podjazdów klasyfikacyjnych Ceremonia wręczenia nagród Punktem honoru każego uczestnika/kierowcy bioracego udział w imprezie w jest udział w ceremonii rozdania nagród Ceremonia wręczenia pucharów/nagród odbędzie się w rejonie Startu KJS w dniu po zjeździe uczestników po 2 podjeździe wyścigowym 15 INNE POSTANOWIENIA Zobowiązuje się wszystkich uczestników /kierowców do stosowania płacht zabezpieczających pod samochody przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem podłoża materiałami ropo-pochodnymi. Stwierdzenie przez organizatora wykonywania prac przy samochodzie bez wymaganego zabezpieczenia pociągnie za sobą nałożenie kary 400 PLN. Każdy stwierdzony przez organizatora taki przypadek na wniosek Dyrektora wyścigu będzie rozpatrywany przez ZSS zgodnie z art i 12.4 MKS Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie GKSS. Do kwestii nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy MKS wraz z jego załącznikami Terminy i miejsce kolejnych posiedzeń ZSS zostaną ustalone podczas I posiedzenia i bedą opublikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń. Kłodzko, dnia, Dyrektor Imprezy ROBERT KARMELITA 10

11 Załącznik 1 Rozmieszczenie numerów startowych i reklam organizatora 11

12 Załącznik nr 2 Plan trasy 12

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SIENNA CZARNA GÓRA 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 i 4 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) 2015 Kłodzko - 05-07.06.2015r SPIS TREŚCI PROGRAM ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W JEŹDZIE NA REGULARNOŚĆ (PSE) - RUNDA 1 i 2 PUCHAR SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH W JEŹDZIE NA REGULARNOŚĆ (PSH) - RUNDA 1 i 2 43. BIESZCZADZKI WYŚCIG

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 1 Spis treści 1. Ustalenia ogólne 2. Wpisowe, zgłoszenia, reklama 3. Pojazdy dopuszczone do startu, podział na klasy, kolejność startu 4. Władze imprezy 5. Klasyfikacja w rundach

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

11. WYŚCIG GÓRSKI PRZĄDKI 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP)

11. WYŚCIG GÓRSKI PRZĄDKI 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) Krosno, 30 lipca 2014 SPIS TREŚCI PROGRAM ZAWODÓW... 3 1 - ORGANIZACJA... 4 2 WARUNKI OGÓLNE... 5 3 DOPUSZCZONE SAMOCHODY...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY NA ROK 2015

REGULAMIN RAMOWY NA ROK 2015 AMATORSKIE SAMOCHODOWE WYŚCIGI GÓRSKIE przeznaczone dla kierowców bez licencji REGULAMIN RAMOWY NA ROK 2015 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO 1 Spis Treści: 1. Regulamin Ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016" Automobilklubu Bieckiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający

Regulamin uzupełniający Regulamin uzupełniający Runda 4 1. Cel i charakter imprezy. Impreza jest imprezą otwartą, a celem imprezy jest podnoszenie bezpieczeństwa na drodze poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 17 GRAND PRIX SOPOT GDYNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 7 I 8 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) SOPOT 11-13 LIPCA 2014 R. SPIS TREŚCI PROGRAM ZAWODÓW STRONA 3 1. ORGANIZACJA STRONA 4

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2016 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2016 Mikołajki 12.11.2016 20.10.2016 12.11.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School Legionowo 06.04.2013 WSTĘP Rally School jest imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów, i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda WSTĘP Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS 12 Świąteczny Puchar Forda jest VII rundą cyklu o tytuł Kierowca Roku Opolszczyzny 2008. Jest to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 12. WYŚCIG GÓRSKI PRZĄDKI 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13 i 14 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) Korczyna, dn. 11-13 września 2015 r. Spis treści PROGRAM ZAWODÓW... 3 1. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super Oes Dębica 2015 o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 23 sierpień 2015 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS Rajdowy Dzień Kobiet KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowy Dzień Kobiet REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 08.03.2015 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający 46 Lew Kłodzki 28-29 maja 2016 Super KJS

Regulamin Uzupełniający 46 Lew Kłodzki 28-29 maja 2016 Super KJS 28-29 maja 2016 r. Regulamin Uzupełniający 46 Lew Kłodzki 28-29 maja 2016 Super KJS KŁODZKO 11.04.2016 Organizator Automobilklub Ziemi Kłodzkiej 57-300 Kłodzko, ul. Harcerzy 3a tel. +48 74 812 40 64 e-mail.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego Organizator Automobilklub Warmiński 10-162 Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1 www.akwarminski.pl e-mail: biuro@akwarminski.pl

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Dębicka Motoorkiestra 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 10 stycznia 2016 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821 www.akstomil.pl akstomil@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stan prawny na dzień 19.02.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Runda MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM 22.03.2015r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią I Rundę Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 17.05.2015 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowe Walentynki 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno, 08.02.2015 r. WSTĘP SUPER OS RAJDOWE WALENTYNKI 2015 Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2011 www.automiblklubnml.com

Bardziej szczegółowo

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 5 Samochodowe Grand Prix Olsztyna 2011 INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 11.12.2011 OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

RallySprint. Pszczółki. Organizator 12.12.2015. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia

RallySprint. Pszczółki. Organizator 12.12.2015. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia EnjoyDriving RALLYSPRINT Autodrom Pomorze REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RallySprint Pszczółki 12.12.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub Obywatelski I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Gutowo Wspomnienie Rajdu Warszawskiego

Rally Sprint Gutowo Wspomnienie Rajdu Warszawskiego REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Gutowo Wspomnienie Rajdu Warszawskiego Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer wizy 22/13 wydana

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN RALLY SPRINTU Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego 5 Runda o Puchar 5 Torów Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów

Bardziej szczegółowo

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 o Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński Współorganizator Automobilklub Warmińsko-Mazurski 20.12.2015r. OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem

Konkursowa Jazda Samochodem 2. Rajd Walentynkowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Pruszcz Gdański 14.02.2015 Organizator Automobilklub Morski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA KJS SKOCZOWSKI KISIELÓW 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 10 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2016 Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński OLSZTYN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Rally Sprint rozgrywany jest jako impreza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 11 i 12 RUNDA - GSMP Sienna Czarna Góra 2013-16-18 sierpnia 2013 rok REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3 a, 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ)

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) 3 Runda Królewski Cup 3 Runda MiniMax Rally Legionowo 1.04.2012 WSTĘP Testy techniki jazdy są imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super Oes Millenium 2015 o Puchar Wójta Gminy Żyraków REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Dębica 4 października 2015 roku Organizator: Automobilklub Stomil w Dębicy 39 200 Dębica, ul. Kochanowskiego 5 tel: 146703821

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014 II Runda RSPMO Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB OSTROWSKI KROTOSZYŃSKA 95 63-400

Bardziej szczegółowo