REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 2 KJS AMATORSKI WYŚCIG GÓRSKI SIENNA 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Amatorskiego Samochodowego Wyścigu Górskiego SIENNA czerwca 2015 r. Kłodzko, dnia

2 SPIS TREŚCI PROGRAM IMPREZY STRONA ORGANIZACJA USTALENIA OGÓLNE STRONA STRONA DOPUSZCZONE SAMOCHODY WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA STRONA STRONA DOPUSZCZENI UCZESTNICY/KIEROWCY STRONA ZGŁOSZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE STRONA KOMUNIKATY, TEKST OFICJALNY STRONA 7 8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW STRONA ODBIÓR ADMINISTRACYJNY, BADANIE KONTROLNE BK-1 STRONA 8 10 PRZEBIEG IMPREZY STRONA PARK ZAMKNIĘTY, BADANIE KONTROLNE 2 STRONA 9 12 PARK MASZYN - DEPO STRONA KLASYFIKACJE, PROTESTY, ODWOŁANIA STRONA NAGRODY, ROZDANIE NAGRÓD STRONA INNE POSTANOWIENIA STRONA 10. ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK NR 1 - ROZMIESZCZENIE NUMERÓW STRONA 11 STARTOWYCH I REKLAM ORGANIZATORA ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN TRASY STRONA 12 2

3 PROGRAM IMPREZY DATA GODZINA :00 Otwarcie listy zgłoszeń :00 Koniec 1 terminu zgłoszeń :00 2 termin zgłoszeń :00 Zamknięcie listy zgłoszeń :00 Publikacja listy zgłoszeń :00-09:00 Odbiór administracyjny Apartamenty Czarna Góra Sienna 11 07:30-09:30 Badanie kontrolne BK-1 Sienna parkingi na przeciwko Apartamentów Czarna Góra 09:00-09:30 Inspekcja trasy 09:45 1 posiedzenie ZSS Apartamenty Czarna Góra Sienna :00 Zamknięcie drogi (trasy imprezy) 10:15 Publikacja listy dopuszczonych do imprezy (podjazdy treningowe) Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS 10:15 Odprawa z zawodnikami Sienna rejon Startu KJS 10:30 1 podjazd treningowy 30 min po 2 podjazd treningowy zakończeniu 1 podjazdu 13:30 Publikacja listy dopuszczonych do podjazdów klasyfikacyjnych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS 14:00 1 podjazd klasyfikacyjny 2 podjazd klasyfikacyjny 30 min po zakończeniu 1 podjazdu Po 2 podjeździe wyścigowym Przy wjeździe do parku zamkniętego Po upływie regulaminowego czasu Cerenonia wręczenia pucharów (nagród) Sienna rejon Startu KJS Publikacja wyników końcowych nie oficjalnych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS Publikacja wyników końcowych oficjalnych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon Startu KJS 3

4 1 - ORGANIZACJA Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, ul. Harcerzy 3 a, Kłodzko, na zlecenie ZO PZM organizuje: Amatorską imprezę Samochodową Wyścigu Górskiego Na trasie SIENNA CZARNA GÓRA W dniu Niniejszy Regulamin Uzupełniający został zatwierdzony przez OKSS PZM i uzyskał wizę Nr 14/2015 ZO PZM Wr Komitet Organizacyjny, Biuro imprezy Komitet Organizacyjny: GRZEGORZ SKIBA ROBERT KARMELITA PRZEMYSŁAW BAŃKOWSKI DANIEL TRZCIŃSKI RAFAŁ KUBKA JACEK BRACH JACEK PUTERKO Przewodniczący, Prezes AZK Dyrektor Zawodów, Wicedyrektor ds. Zabezpieczenia Wyścigu, Wicedyrektor ds. Organizacyjnych, Kierownik ds. Trasy Wyścigu, Odpowiedzialny za kontakt z zawodnikami, Kierownik Finansowy Wyścigu Biuro imprezy, adres: Do dnia r. do godz. 15:00 siedziba Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej, ul. Harcerzy 3 a, Kłodzko tel./faks , r. godz. 07:00 19:00: Apartamenty Czarna Góra Sienna 11, tel.. strona 1.2 Władze imprezy Zespół Sędziów Sportowych (ZSS) Przewodniczący: Członek: Członek: Sekretarz ZSS: Kierownictwo imprezy Dyrektor imprezy: Wicedyrektor sportowy: Wicedyrektor ds. trasy i zabezpieczenia: Wicedyrektor ds. sędziów: Wicedyrektor ds. organizacyjnych: Lekarz imprezy : Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami : Obliczenia komputerowe: Kierownik komisji technicznej(bk): Sędzia techniczny: Sędzia techniczny Kierownik biura : Kierownik służby łączności, Internet: Kierownik Parku Maszyn - Start: Kierownik Startu: Kierownik Parku Maszyn - Meta: Pomiar czasu: Starter: Marcin Fiejdasz Leszek Biegus Mirosław Wiaderny Jakub Marnik Robert Karmelita Bogusław Gieshaimer Rafał Kubka Przemysław Bańkowski Daniel Trzciński Teodor Tutak Jacek Brach Łukasz Walter Radosław Chodorowski Marek Niewiadomy Marek Brdnarczyk Jadwiga Sorokowska Andrzej Buziewicz Jacek Sorokowski Marcin Korba Leszek Gogojewicz Bartłomiej Korzeń Piotr Siwiec 1.3 Oficjalna tablica ogłoszeń/wyników 4

5 Wszystkie oficjalne dokumenty imprezy: komunikaty, decyzje i wyniki będą ogłaszane poprzez wywieszenie na oficjalnej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy wyników. Miejsce lokalizacji tablic: tablica ogłoszeń Sienna rejon startu tablica z wynikami - Sienna rejon startu 2 USTALENIA OGÓLNE 2.1 Amatorskie Samochodowe Wyścigi Górskie (zwane dalej ASWG), jako otwarta impreza popularna przeznaczona jest dla uczestników/kierowców nieposiadających jeszcze żadnej licencji zawodnika/kierowcy. Dopuszcza się udział innych zawodników licencjonowanych, klasyfikowanych w odrębnej kategorii Gość. ASWG są własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM). Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (MKS), - Regulaminów Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2015, - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997), - Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, - Wymagania Techniczne i Bezpieczeństwa ZTiT PZM (z załącznikami), - Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. 2.2 Zgłoszenie się do imprezy jest umową uczestnika/kierowcy, i zobowiązuje się on do przestrzegania w/w przepisów i zrzeka się wszelkich roszczeń, postępowań arbitrażowych i sądowych nieprzewidzianych w MKS. 2.3 Impreza stanowi: nie dotyczy. 2.4 Trasa Zawody przeprowadzone zostaną na następującej trasie: Trasa:SIENNA 2015 (pomiędzy miejscowościami SIENNA PRZEŁĘCZ PUCHACZÓWKA) Specyfikacja : Długość: m Różnica wzniesień: 100 m Minimalna szerokość 5,5 m Liczba zakrętów 11 Wysokości: Start: 796,00 m n.p.m Meta: 896,00 m n.p.m Średni wznios: 6,6% 3 DOPUSZCZONE SAMOCHODY 3.1 Do imprezy dopuszczone zostaną samochody: spełniające wymogi Regulaminu Technicznego ASWG (w przypadku samochodów zgłoszonych przez zawodników/kierowców licencjonowanych wg. załącznika J), które zostaną podzielone na następujące kategorie i klasy: Kategoria Gość : bez względu na pojemność skokowa silnika ( klasyfikacja generalna) Podział na Klasy: (wg pojemności skokowej silnika lub rodzaju napędu): K1 do 1150 cm3 K2 powyżej 1150 do 1400cm3 K3 powyżej 1400 do 1600cm3 K4 powyżej 1600 do 2000cm3 K5 powyżej 2000 oraz samochody z napędem na 4 koła bez względu na poj. skokowa silnika 3.2 Każda forma podgrzewania opon i /lub kół przed startem jest zabroniona i może grozić nałożeniem sankcji do wykluczenia włącznie. 4 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 4.1 Kask dopuszczony do sportu samochodowego ( dopuszcza się kaski z utraconą homologacją) Obuwie niepalne sportowe lub pełne skórzane sznurowane. Odzież zewnętrzna z długimi rękawami i nogawkami. 4.2 Licencjonowanych zawodników/kierowców obowiązują wszystkie zasady i przepisy z Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP. 5 DOPUSZCZENI UCZESTNICY/KIEROWCY 5.1 Uczestnicy, każda osoba fizyczna posiadająca: - prawo jazdy co najmniej kategorii B. - ważny dowód rejestracyjny samochodu zgłoszonego do imprezy z aktualnym badaniem technicznym, - ubezpieczenie OC samochodu zgłoszonego do imprezy, (zalecane AC lub w tym od ryzyka w sporcie 5

6 samochodowym). - w przypadku udziału nie swoim samochodem Umowę użyczenia. 5.2 Licencjonowanych zawodników/kierowców obowiązują wszystkie zasady i przepisy z Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP. 6 ZGŁOSZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 6.1 Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą po opublikowaniu Regulaminu Uzupełniającego i powinny być wysłane na adres: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, ul. Harcerzy 3 a faks/tel , ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ: godz Na uczestniku/kierowcy spoczywa obowiązek terminowego i prawidłowego wypełnienia zgłoszenia. 6.2 Maksymalna liczba 50 przyjętych zgłoszeń. 6.3 Uczestnik/kierowca może dokonać zmiany samochodu po zamknięciu listy zgłoszeń, lecz nie później jak przed końcem BK-1. Zmieniony samochód musi należeć do tej samej klasy jak w zgłoszeniu. 6.5 Podwójny start (1 kierowca w 2 samochodach, 2 kierowców w 1 samochodzie) jest niedozwolony. 6.6 Kwoty wpisowego do imprezy są następujące: Uczestnik z reklamą dodatkową organizatora osoba fizyczna 100 PLN Dla uczestnika /kierowcy jako osoby będącej członkiem klubu organizatora 120 PLN Dla uczestnika/kierowcy i zawodników licencjonowanych, jako osoby zrzeszonej w klubach PZM 150 PLN Dla uczestnika/kierowcy, jako osoby niezrzeszonej w klubach PZM Uczestnik osoba fizyczna bez reklamy dodatkowej organizatora 150 PLN Dla uczestnika /kierowcy, jako osoby będącej członkiem klubu organizatora 170 PLN Dla uczestnika/kierowcy i zawodników licencjonowanych, jako osoby zrzeszonej w klubach PZM 200 PLN Dla uczestnika/kierowcy jako osoby nie zrzeszonej w klubach PZM Wpisowe należy wpłacić na poniższy nr konta: Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój Nr konta: PL Swift: GBWCPLPP 6.6 Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko wtedy, gdy towarzyszyć mu będzie potwierdzenie wpłaty wpisowego. 6.7 Wpisowe zostanie zwrócone w całości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia lub odwołania imprezy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników (min. 20 uczestników) z zwrotem wpisowego do 50% jego wysokości. 6.8 W przypadku przerwania imprezy z powodu działania siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń, bez zwrotu wpisowego i wypłaty jakichkolwiek odszkodowań. 6.9 Każdy uczestnik/kierowca bierze udział imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie trzeciej lub za uszkodzenia mienia w stosunku do pozostałych uczestników/kierowców i osób trzecich. 6

7 6.10 Zgodnie z przepisami prawa organizator wykupi polisę OC oraz NNW dla osób pracujących na rzecz organizatora a nieobjętych innym ubezpieczeniem. Posiadanie takiego ubezpieczenia jest obowiązkowe na okres trwania imprezy począwszy od dnia OA/BK-1 do ceremonii rozdania pucharów nagród włącznie.. Ubezpieczenie OC organizatora suma gwarancyjna PLN ubezpieczenie NNW osób organizatora suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu PLN. 7 KOMUNIKATY, TEKST OFICJALNY 7.1 Organizator zastrzega sobie prawo wydawania komunikatów, które będą stanowić integralną część regulaminu. Zastrzega sobie również prawo do anulowania lub przerwania imprezy w przypadku działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bez żadnych zobowiązań, co do świadczenia odszkodowania. 7.2 O wszystkich zmianach uczestnicy będą informowani przy pomocy komunikatów wywieszanych na oficjalnej tablicy ogłoszeń. (art. 1.3.) 7.3 Wszelkie przypadki nieprzewidziane Regulaminem Uzupełniającym będą rozstrzygane przez ZSS. 7.4 W przypadku różnic w interpretacji zapisów dotyczących przebiegu imprezy obowiązujący jest polski tekst Regulaminu Ramowego GSMP. 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 8.1 Numery startowe Organizator imprezy zapewni każdemu uczestnikowi/kierowcy zestaw numerów, które należy umieścić na samochodzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Uzupełniającego.. Samochody bez prawidłowych numerów startowych nie będą dopuszczone do udziału w imprezie. 8.2 Ustalenia przedstartowe Uczestnicy/kierowcy muszą znaleźć się na polach przedstartowych na 5 minut przed czasem startu. Każdy uczestnik/kierowca, który nie zgłosi się w swoim terminie startu może zostać wykluczony z podjazdu. 8.3 Reklama Na samochodach mogą być umieszczone reklamy pod warunkiem,że: - spełniają przepisy FIA i krajowe; - nie są obraźliwe. Żadnych reklam nie wolno umieszczać na szybach bocznych Organizator przewiduje następujące reklamy: - obowiązkowe (numer startowy): (Załącznik 1), - dodatkowe (Załącznik 1). Treść reklam zostanie podana komunikatem Dyrektora na oficjalnej stronie wyścigu w dniu r i opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń w dniu o godz. 07: Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek kampanii reklamowej nie uzgodnionej z organizatorem na trasie imprezy, w rejonie startu i mety, w parku maszyn (poza swoim stanowiskiem serwisowym), w biurze imprezy oraz podczas ceremonii zakończenia i rozdania pucharow i nagród. 8.4 Sygnalizacja flagami, przebieg Imprezy Poniższe flagi mogą być używane podczas podjazdów zapoznawczych, treningowych i klasyfikacyjnych.: FLAGA CZERWONA FLAGA ZÓŁTA POJEDYNCZA WYMACHIWANA DWIE FLAGI ŻÓŁTE WYMACHIWANE FLAGA ŻÓŁTA Z CZERWONYMI PASAMI FLAGA NIEBIESKA FLAGA ZIELONA FLAGA NARODOWA LUB KLUBOWA FLAGA Z SZACHOWNICĄ Zatrzymanie podjazdu. Bezwarunkowei i natychmiastowe zatrzymanie samochodu. Niebezpieczeństwo, zmniejszyć predkość, bądź przygotowany do zmiany toru jazdy. Niebezpieczeństwo, zmniejszyć predkość, bądź przygotowany do zmiany toru jazdy lub zatrzymania sie. Śliska nawierzchnia, zmiana przyczepności. Wyprzedzanie (flaga pokazana zawodnikowi wyprzedzanemu). Trasa przejezdna bez zagrożeń. Pokazywana na PO bezpośrednio za miejscem zagrożenia Start wyścigu Meta wyścigu Podczas poruszania się po trasie imprezy zabronione jest: - poruszanie się po trasie wyścigu w kierunku przeciwnym od obowiązującego, wynikającego z kolejnych etapów zawodów (podjazdy-zjazdy). Wyjątek stanowią wyraźne polecenia organizatora np. sprowadzenie na start w celu powtórzenia podjazdu. - przekraczanie linii krawędziowych podczas podjazdów treningowych i wyścigowych, 7

8 8.4.3 Podczas zjazdu do parku maszyn obowiązują zapięte pasy bezpieczeństwa, utrzymanie prędkości i toru jazdy narzuconego przez samochód sprowadzający organizatora( pilot ) zakazane jest wyprzedzanie, gwałtowne nieuzasadnione hamowanie, przyspieszanie lub wprowadzanie samochodu w poślizgi. Każde stwierdzone przez organizatora w/w przypadki będą traktowane, jako niesportowe zachowanie i na wniosek Dyrektora wyścigu będą rozpatrywane przez ZSS zgodnie z art MKS Kierowca, który zmuszony jest do przerwania swojego podjazdu z uwagi na problemy technicznie lub problemy innej natury, zobowiązany jest zatrzymać samochód daleko od toru jazdy oraz wykonywać polecenia służb organizatora. 9 ODBIÓR ADMINISTRACYJNY, BADANIE KONTROLNE BK Odbiór administracyjny Odbiór administracyjny odbędzie się: w godzinach 07:00 09:00, adres: Apartamenty Czarna Góra Sienna Na odbiorze administracyjnym uczestnicy/kierowcy mają obowiązek stawić się osobiście w godzinach wyznaczonych w harmonogramie odbioru administracyjnego, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu o godz. 14:00 i tablicy ogłoszeń w dniu o godz. 07: Podczas odbioru administracyjnego muszą być okazane następujące dokumenty: - podpisany przez uczestnika/kierowcy oryginał zgłoszenia - prawo jazdy co najmniej kategorii B. - ważny dowód rejestracyjny samochodu zgłoszonego do imprezy, - ubezpieczenie OC samochodu zgłoszonego do imprezy, ( zalecane AC lub w tym od ryzyka w sporcie samochodowym). - w przypadku udziału nie swoim samochodem Umowę użyczenia. Licencjonowanych zawodników/kierowców obowiązują wszystkie zasady i przepisy z Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP Odbiór administracyjny odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Nieprzestrzeganie harmonogramu pociągnie za sobą nałożenie kary w wysokości 50 PLN. Każda zmiana terminu przeprowadzenia Odbioru Administracyjnego powinna być uzgodniona z Dyrektorem Imprezy. Harmonogram Odbioru Administracyjnego zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu o godz. 14:00 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń organizatora w dniu o godz.07: Badanie Kontrolne BK Badanie kontrolne BK-1 odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu r. o godz. 14:00 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń w dniu o godz. 07: w godzinach 07:30 09:30, adres: Sienna parkingi na przeciwko Apartamentów Czarna Góra Koniecznym jest przedstawienie samochodu na BK-1 w celu jego identyfikacji i kontroli wyposażenia bezpieczeństwa Podczas BK 1 należy przedstawić następujące dokumenty: - Ważny dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową OC zgłoszonego do udziału w imprezie samochodu w celu identyfikacji przedstawionego samochodu BK-1 odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Nieprzestrzeganie harmonogramu pociągnie za sobą nałożenie kary w wysokości 50 PLN. Każda zmiana terminu przeprowadzenia Badania Kontrolnego powinna być uzgodniona z Dyrektorem Zawodów. Harmonogram BK-1 zostanie opublikowany na oficjalnej stronie wyścigu w dniu o godz. 14:00 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń organizatora w dniu o godz. 07: Po zakończeniu BK-1 lista dopuszczonych doimprezy zostanie opublikowana przez Organizatora na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń. 10 PRZEBIEG IMPREZY 10.1 Start, meta, pomiar czasu Start do podjazdu odbywa się ze startu zatrzymanego, przy włączonym silniku. Dyrektor Imprezy za zgodą ZSS może swobodnie modyfikować procedurę startową w zależności od okoliczności, jakie mogą wystąpić Zabroniony jest start uczestnika/kierowcy poza swoją klasą, chyba, że uzyska on zgodę Dyrektora Imprezy Każdy samochód włączający aparaturę do pomiaru czasu będzie uważany za pojazd, który wystartował. Ruszenie samochodem zgodnie z procedurą startową i rozpoczęcie pomiaru czasu będzie uważane, jako rozpoczęty podjazd Każda odmowa startu lub nie wykonanie startu w wyznaczonym czasie skutkuje wykluczeniem z podjazdu, decyzją ZSS na wniosek Dyrektora Imprezy. 8

9 Meta jest lotna. Podjazd się kończy się, gdy samochód przetnie linię wyznaczającą metę. Następnie zawodnik ma obowiązek zdecydowanie zmniejszyć prędkość samochodu i skierować się do Parku Maszyn Meta Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą urządzeń pomiarowych (np. fotokomórka) z dokładnością pomiaru minimum do 1/100 sekundy oraz rejestracją wyników pomiarów Podjazdy Treningowe i Klasyfikowane Surowo zakazane jest odbywanie treningu w innych terminach jak podanych przez organizatora w programie imprezy Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Organizatora Do treningu będą dopuszczone tylko samochody, które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas BK Każdy uczestnik/kierowca ma obowiązek ukończyć minimum jeden podjazd treningowy. W szczególnych przypadkach uczestnik/kierowca, mimo nieukończenia treningów za zgodą ZSS może zostać dopuszczony do podjazdów klasyfikacyjnych na podstawie złożenia przez kierowcę pisemnego wniosku do Dyrektora Imprezy Podjazdy klasyfikacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem i opublikowaną listą dopuszczonych do imprezy przez Organizatora. Harmonogram imprezy ma charakter orientacyjny, organizator rezerwuje sobie prawo do zmian wynikających z realnego przebiegu imprezy Obca pomoc Obca pomoc podczas podjazdów treningowych i klasyfikacyjnych- jest zabroniona. Począwszy od 1 pola startowego do czasu sprowadzenia samochodów po odbytym podjeździe w rejon startu. Każdy stwierdzony przez organizatora przypadek obcej pomocy, skutkuje wykluczeniem z imprezy, decyzją ZSS. 11 PARK ZAMKNIĘTY, BADANIE KONTROLNE Park zamknięty Pomiędzy linią mety a Parkiem Maszyn Meta obowiązują zasady parku zamkniętego Na koniec imprezy wszystkie sklasyfikowane samochody pozostają w Parku Zamkniętym, do momentu jego rozwiązania przez ZSS Lokalizacja Parku Zamkniętego: 425m od linii Meta Lotna do 1,0 km od tej linii (koniec parku górnego) Po podjazdach treningowych 425m od linii Meta Lotna do 1,0 km od tej linii (koniec parku górnego) Po 1 i 2 podjeździe wyścigowym Na parkingu Czarna Góra (wysokość startu) Po zakończeniu zawodów 11.2 Badanie Kontrolne Wszystkie samochody uczestniczące w imprezie podlegają BK 2 polegającym na wizualnym stwierdzeniu braku uszkodzeń nadwozia i jego elementów Dla wybranych samochodów może zostać przeprowadzona kontrola i ocena potwierdzająca, że samochody po zakończeniu imprezy odpowiadają właściwej klasie Badanie kontrolne 2 będzie przeprowadzone w miejscu wyznaczonym przez organizatora (dopuszcza się przeprowadzenie w Parku Zamkniętym po zakończeniu imprezy). 12 PARK MASZYN DEPO 12.1 Lokalizacja Parku Maszyn - DEPO: Parkingi Czarna Góra oznakowane przez organizatora W trakcie imprezy, na terenie Parku Maszyn- DEPO obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ponadto każdy stwierdzony lub potwierdzony przypadek naruszenia przez uczestnika/kierowcę, obowiązujących zasad funkcjonowania Parku Maszyn, zostanie potraktowany, jako wykroczenie i nałożona zostanie kara wg uznania ZSS Organizator wyznaczy pola serwisowe dla wszystkich uczestnikow uczestniczących w imprezie. Lokalizacja pól serwisowych zostanie opublikowana na stronie organizatora w dniu Samowolna zmiana lokalizacji pola serwisowego jest zabroniona KLASYFIKACJE, PROTESTY, ODWOŁANIA 13.1 Klasyfikacja Warunkiem sklasyfikowania uczestnika / kierowcy jest ukończenie wymaganych podjazdów klasyfikacyjnych imprezy oraz wstawienie samochód do wyznaczonego parku zamkniętego po zakończeniu imprezy W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej uczestników/kierowców o wyższym miejscu w klasyfikacji decydują następujące kryteria: lepszy wynik jednego z podjazdu klasyfikacyjnego; w przypadku takich samych rezultatów przyznaje się ex-equo Klasyfikacja imprezy jest następująca: indywidualna w klasach pojemności skokowej silnika, 13.2 Protesty 9

10 Składanie protestów powinno odbywać się zgodnie z przepisami MKS FIA Protesty dotyczące klasyfikacji muszą być wniesione w ciągu 30 min. od wywieszenia wyników nie oficjalnych końcowych, na oficjalnej tablicy wyników. (zgodnie z art. 13 MKS) Kaucja protestu wynosi 100% wartości wpisowego. Kaucja płatna jest gotówką i zostanie zwrócona, jeśli protest zostanie uznany Protesty grupowe, protesty na pomiar czasu lub decyzje sędziów faktu nie będą przyjmowane Prawo do składania protestów mają wyłącznie uczestniczący/kierowcy Odwołania Odwołania i związane z nimi tryby postępowania oraz kaucje zgodnie z przepisami art. 14 MKS FIA Kaucja dla odwołań krajowych PZM wynosi: 500 PLN 14 NAGRODY, ROZDANIE NAGRÓD 14.1 Puchary / Nagrody Zostaną rozdane następujące puchary/nagród/: a) indywidualne w klasach : - przy sklasyfikowanych 3-ech uczestnikach za I m-ce; - przy sklasyfikowanych od 4-ech do 5-ciu uczestników,za I i II m-ce; - przy sklasyfikowanych 6-ciu i więcejuczestników, za I, II i III m-ce; W przypadku wystąpienia nagród rzeczowych, lista tych nagród zostanie opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem podjazdów klasyfikacyjnych Ceremonia wręczenia nagród Punktem honoru każego uczestnika/kierowcy bioracego udział w imprezie w jest udział w ceremonii rozdania nagród Ceremonia wręczenia pucharów/nagród odbędzie się w rejonie Startu KJS w dniu po zjeździe uczestników po 2 podjeździe wyścigowym 15 INNE POSTANOWIENIA Zobowiązuje się wszystkich uczestników /kierowców do stosowania płacht zabezpieczających pod samochody przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem podłoża materiałami ropo-pochodnymi. Stwierdzenie przez organizatora wykonywania prac przy samochodzie bez wymaganego zabezpieczenia pociągnie za sobą nałożenie kary 400 PLN. Każdy stwierdzony przez organizatora taki przypadek na wniosek Dyrektora wyścigu będzie rozpatrywany przez ZSS zgodnie z art i 12.4 MKS Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie GKSS. Do kwestii nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy MKS wraz z jego załącznikami Terminy i miejsce kolejnych posiedzeń ZSS zostaną ustalone podczas I posiedzenia i bedą opublikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń. Kłodzko, dnia, Dyrektor Imprezy ROBERT KARMELITA 10

11 Załącznik 1 Rozmieszczenie numerów startowych i reklam organizatora 11

12 Załącznik nr 2 Plan trasy 12

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 12. WYŚCIG GÓRSKI PRZĄDKI 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13 i 14 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) Korczyna, dn. 11-13 września 2015 r. Spis treści PROGRAM ZAWODÓW... 3 1. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 11 i 12 RUNDA - GSMP Sienna Czarna Góra 2013-16-18 sierpnia 2013 rok REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3 a, 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Górski Rally Sprint. 09 maja 2015 3 Runda Mistrzostw Warmii i Mazur 3 Runda Pucharu Automobilklubu Nowomiejskiego 3 Runda Pucharu Hondy

Górski Rally Sprint. 09 maja 2015 3 Runda Mistrzostw Warmii i Mazur 3 Runda Pucharu Automobilklubu Nowomiejskiego 3 Runda Pucharu Hondy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Górski Rally Sprint 09 maja 2015 3 Runda Mistrzostw Warmii i Mazur 3 Runda Pucharu Automobilklubu Nowomiejskiego 3 Runda Pucharu Hondy Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AC Pokale KJS Rajd Tyski 5 RUNDA SMT 2015 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby Miasto Tychy 15 sierpień 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Rzeszów, 30-31 maja 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 USTALENIA OGÓLNE 1. Borzęciński Rally Sprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI 12.07.2015r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem KJS Rzeszów Rzeszów, 06 października 2013 Organizator: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 2. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Krosno, 01-02 sierpnia 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo