Rynkowy Raport Miesięczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić główną stopę referencyjną na poziomie 4,75%. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 1,2% r/r po wzroście w maju o 4,6% r/r. Eksperci spodziewali się wzrostu o 3%. Wzrost sprzedaży detalicznej w czerwcu wyniósł 6,4% r/r w porównaniu z 7,7% w maju. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,4% w porównaniu z 12,6% w maju. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 4,3% r/r wobec wzrostu o 3,8% w kwietniu. ndeks PM (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski wzrósł w lipcu do 49,7 pkt. z 48 pkt. w czerwcu. Polska dane makroekonomiczne: Wzrost PKB 3,80% Stopa infl acji 4,30% Stopa bezrobocia 12,40% Wzrost produkcji przemysłowej Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 1,20% 4,30% Stopa referencyjna NBP 4,75% nfl acja w strefi e euro wyniosła w czerwcu 2,4%, nie zmieniając się w stosunku do poprzedniego miesiąca. ndeks PM (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w lipcu 44 pkt. spadając z poziomu 45,1 miesiąc wcześniej, zaś dla Niemiec wyniósł 43 pkt. wobec 45 pkt. w czerwcu tak niski poziom ostatni raz zaobserwowano w czerwcu 2009 r. ndeks klimatu w niemieckim biznesie fo spadł w lipcu do 103,3 pkt. ze 105,3 pkt. w czerwcu, co potwierdza spowolnienie w niemieckiej gospodarce. Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych (ZEW) spadło w lipcu do -19,6 pkt. z -16,9 pkt. zanotowanych w czerwcu. Stopa bezrobocia w USA w czerwcu wyniosła 8,3%, lekko rosnąc z 8,2% zanotowanych miesiąc wcześniej, natomiast zmiana zatrudnienia (+163 tys. miejsc pracy) znacznie przekroczyła oczekiwania analityków. Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu wzrosła o 3,8% r/r wobec wzrostu w maju o 5,3% r/r. Produkcja przemysłowa w USA w czerwcu wzrosła o 4,7% r/r, nie zmieniając się względem maja.

2 str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Ceny konsumpcyjne w czerwcu (infl acja CP) wzrosły w Stanach Zjednoczonych o 1,7% r/r, nie zmieniając się od maja. Wskaźnik SM (odpowiednik PM) w przetwórstwie USA wyniósł w lipcu 49,8 pkt. wobec 49,7 pkt. w czerwcu. ndeks zaufania konsumentów w USA Conference Board wzrósł w lipcu do 65,9 pkt. z 62 pkt. w czerwcu. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł w lipcu do 72,3 pkt. z 73,2 pkt. w czerwcu. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PM wzrósł w lipcu do 53,7 pkt. z 52,9 pkt. odnotowanym w czerwcu. Komentarz Zmiana PKB w ciągu ostatnich lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie ndeks Źródło: Reuters Zeszłomiesięczny spadek wskaźnika PM przemysłu został potwierdzony przez słaby odczyt produkcji przemysłowej w lipcu (wzrost o 1,2% wobec 4,6% ostatnio). Widoczny staje się spadek zamówień ze strefy euro, szczególnie z Niemiec. Z drugiej strony odczyt PM przemysłu za lipiec wydaje się pozytywny wynik 49,7 pkt., wobec 48 pkt. zanotowanych ostatnio, wskazuje, że według logistyków w przyszłym okresie możliwa jest już stabilizacja. Nadal obserwujemy sezonowy spadek bezrobocia, które wynosi obecnie 12,4% wobec 12,6% w poprzednim miesiącu, natomiast na koniec roku rząd zakłada poziom 12,3%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia, w głównej mierze decydującego o konsumpcji, wyniósł 4,3%. Oznacza to wynik powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 3,6%. Poziom taki oznacza jednak, że realnie spadła siła nabywcza Polaków (infl acja zjadła wzrost). Roczny wzrost sprzedaży detalicznej nadal utrzymuje się na solidnym poziomie 6,4% mimo spadku z 7,7% miesiąc wcześniej. Warto dodać, że to właśnie ten wskaźnik w dużej mierze decyduje o wzroście gospodarczym Polski, jako że stanowi jego główną część składową.

3 str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Powiększył się defi cyt obrotów bieżących Polski z zagranicą (-1 mld euro wobec oczekiwanych -0,6 mld euro). Obrazuje to, że więcej kupujemy od zagranicy, co w efekcie negatywnie wpływa na odczyt produktu krajowego brutto. Ważny wydaje się fakt, że w większości wskaźników widzimy już wpływ EURO Nie okazał się on jednak tak silny, jak można się było tego spodziewać, a zasadne wydaje się pytanie, jak bez tego wpływu wskaźniki wypadną w przyszłym okresie. Na świecie coraz bardziej widoczne jest zróżnicowanie kondycji gospodarek europejskich i amerykańskiej. W strefi e euro praktycznie wszystkie wskaźniki pokazują znaczące spowolnienie. Bezrobocie osiągnęło 11,1%, co jest największą wartością od chwili powstania grupy euro. Niemcy, ze spadkiem produkcji przemysłowej r/r wynoszącym 6,6% (w całej strefi e euro spadek wyniósł 2,8%), nie jawią się już jako lokomotywa wzrostu. Nadal nierozwiązany problem zadłużeniowy powoduje, że kolejne cięcia wydatków fi skalnych jeszcze bardziej ograniczają konsumpcję gospodarstw w coraz większej liczbie krajów. Sprzedaż detaliczna całej strefy spadła r/r o 1,2%. nflacja w Polsce nadal wysoka ndeks cze gru cze gru cze gru cze Źródło: Reuters Po drugiej stronie Atlantyku sytuacja jak dotąd wydaje się stabilna. W czerwcu produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 4,7% r/r, a sprzedaż detaliczna o 3,8%. Jednak i tam, w obliczu problemów Starego Kontynentu, coraz śmielej mówi się o zagrożeniu amerykańskiego wzrostu. Scenariusz taki mógłby się urzeczywistnić w przypadku długotrwałego braku zapotrzebowania Europejczyków na towary i usługi ze Stanów Zjednoczonych (eksport już zanotował spadek o 2,1% względem poziomu sprzed roku). Pociesza jednak fakt, że szefowie rządów strefy euro coraz śmielej opowiadają się za stymulacją popytu i wzrostu gospodarczego, a nie tylko za ograniczaniem wydatków. Trzeba także pamiętać, że obserwujemy już bardzo niskie wskaźniki (PM Niemiec na poziomie 43 pkt., strefy euro 44 pkt.), które czasami mogą zwiastować przyszłe odreagowanie (zgodnie z cyklami gospodarczymi). Proces ten jest widoczny na przykład w saldzie bilansu zagranicznego, którego nadwyżka wyniosła 6,9 mld euro w maju względem 3,7 mld euro miesiąc wcześniej (rosnąca konkurencyjność). Jednakże na razie kolejne odczyty nie pozwalają jeszcze kreślić optymistycznej wizji dla Europy.

4 str. 4 Rynek akcji Wydarzenia PKO Bank Polski podał informację o wypracowaniu 1,95 mld zł skonsolidowanego zysku netto w połowie 2012 r. wobec 1,84 mld zł zysku rok wcześniej. Zysk netto grupy Banku Pekao S.A. w kw r. spadł do 704,2 mln zł z 714 mln zł rok wcześniej poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się wyższy, niż przewidywał rynek, który spodziewał się, że wyniesie on 659 mln zł. Zysk netto grupy BZ WBK w kw r. wzrósł do 380,4 mln zł; okazał się o 17% wyższy niż oczekiwania rynku, który spodziewał się zysku w wysokości 326,2 mln zł. Analitycy oceniają wyniki jako dobre, zwracają również uwagę na sprawność operacyjną banku i dyscyplinę kosztową. Zysk netto grupy BRE Banku w kwartale 2012 r. wzrósł do 319,5 mln zł z 313 mln zł rok wcześniej poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się lepszy od oczekiwań rynku (na poziomie 293,9 mln zł). Koncern General Motors Co. zanotował w kw r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 90 centów wobec oczekiwań na poziomie 75 centów. Facebook w kw r. zanotował stratę na akcję na poziomie 0,08 dolara amerykańskiego wobec oczekiwanego zysku 0,113 dolara amerykańskiego na akcję. Przychody wyniosły 1,18 mld dolarów amerykańskich przy oczekiwaniach analityków na poziomie 1,16 mld dolarów amerykańskich. Zysk McDonald s w kw r. wyniósł 1,32 dolara amerykańskiego na akcję analitycy spodziewali się 1,38 dolara amerykańskiego. Zysk koncernu chemicznego DuPont wyniósł w kw r. 1,48 dolara amerykańskiego na akcję. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 1,46 dolara amerykańskiego na akcję. Stopy zwrotu sektorów Lipiec 2012 T -6,38% -1,34% Żywność 10,08% 3,86% Media -5,35% -6,78% Telekomunikacja 0,47% 2,39% Banki -5,89% 4,53% Paliwa -3,29% 3,36% Budownictwo -8,04% -39,74% swg80-1,85% 9,98% mwg40-2,77% 2,87% WG -1,59% 6,83% WG20-3,94% 1,92% Zmiana indeksu WG w okresie 31 lipca 2011 r sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip

5 str. 5 Rynek akcji Komentarz W minionym miesiącu wszystkie główne indeksy giełdowe zanotowały spadki. Wartość indeksu szerokiego rynku, WG, spadła o 1,59%, a wartość WG20 o 3,94%, mwg40 stracił na wartości 2,77%, a indeks małych spółek swg80 odnotował spadek o 1,85%. Najlepsze wyniki osiągnęły spółki takie, jak Kernel (+14,7%), PZU (+6,0%) oraz TP S.A. (+1,2%). Natomiast najgorsze rezultaty zanotowały: TVN (-14,5%), Boryszew (-11,7%) oraz Synthos (-10,6%). Ponownie najgorszym sektorem był sektor budowlany, który stracił 8%, zaś najlepszy okazał się sektor spożywczy (wzrost na poziomie 10%). Negatywnie zaskoczył sektor bankowy spadał mocniej niż WG20 (o 5,9%), co może wynikać z oczekiwań nadchodzących słabych wyników samych banków (szacunki NBP). Tradycyjnie w miesiącu spadkowym defensywnie nastawiony sektor komunikacyjny zdołał ograniczyć spadki. ndeks odwzorowujący spółki z tego sektora wzrósł o symboliczne 0,5%. Dane rynkowe na dzień Lipiec 2012 NDU 1,00% 6,48% SPX 1,26% 9,68% RTS 1,99% -0,33% UKX 1,15% 1,13% PX -1,07% -2,17% CAC 2,97% 4,17% BUX 0,39% 2,56% Nikkei -3,46% 2,84% DAX 5,55% 14,82% WG -1,59% 6,83% WG20-3,94% 1,92% Na giełdach zagranicznych, mimo pogorszenia nastrojów w ciągu ostatniego miesiąca, większości indeksów udało się utrzymać nad kreską. Amerykański Dow Jones (grupuje 30 największych spółek) zyskał 1%, a indeks szerokiego rynku (500 spółek) S&P 500 zyskał 1,26%. Nawet ostatnio gorzej prezentująca się giełda moskiewska zyskała, a jej główny indeks RTS poszedł w górę o prawie 2%. Prawdziwe odreagowanie miało miejsce na parkiecie niemieckim oraz francuskim, gdzie kolejno DAX poszedł w górę o 5,55%, a CAC o 2,97%. Pokazuje to, że chwila uspokojenia nastrojów związanych z krajami zagrożonymi bankructwem wprowadza na parkiety europejskie silne reakcje wzrostowe. Od początku roku szczególnie atrakcyjnie wyglądają wzrosty na parkiecie niemieckim (+14,82%) oraz amerykańskim (9,68%). Nadal jednak widoczna jest duża zmienność, a ryzyko negatywnie wpływa na indeksy giełdowe, które są notowane w krajach rozwijających się. Główny indeks w Czechach stracił w ciągu miesiąca -1,07%, węgierski zyskał zaledwie 0,39%. Przytoczone wyniki były wspierane przez w większości pozytywne raporty spółek w USA. Zmiana indeksu Dow Jones ndustrial Average w okresie 31 lipca 2011 r sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip

6 str. 6 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Po podwyżce przez RPP stóp procentowych w maju rynek reagował lekko nerwowo, ale okazało się, że po dwóch miesiącach obserwujemy bliskie rekordów, niskie rentowności obligacji 10-letnich, które na koniec lipca wynosiły 4,9%. Pierwsza połowa miesiąca przebiegała bardzo pozytywnie dla polskiego długu, później nastąpiła lekka korekta, po której widoczny był jeszcze mocniejszy trend spadkowy rentowności. Ministerstwo Finansów pokryło już prawie 90% potrzeb pożyczkowych na ten rok, na razie całkowicie rezygnując z emisji bonów skarbowych, a większość agencji ratingowych utrzymuje pozytywne oceny. Podobnie rzecz się ma z krótkim końcem krzywej rentowności; 2-letnie obligacje na koniec lipca charakteryzowały się rentownością na poziomie 4,2% (ostatnio tak dobre poziomy obserwowane były w lutym 2006 r.). Ponownie okazuje się, że nawet w obliczu zamieszania w strefi e euro inwestorzy coraz bardziej cenią polską stabilność fi skalną i wypełnianie zapowiedzianych celów. Podsumowując, warto podkreślić, że rentowność 2-letnich papierów spadła z 4,66% do 4,2%, 5-letnich z 4,72% do 4,42%, a 10-letnich z 5,15% do 4,9%. Złotówka także nieznacznie umocniła się względem euro (zyskała 3,5%). Na taką sytuację w większym stopniu wpłynął problem strefy euro niż rosnący sentyment do naszej waluty, ponieważ względem dolara zmiana była wręcz symboliczna (z 3,34 zł na 3,33 zł). Można jednak zauważyć, że nie zostaliśmy wrzuceni do jednego worka z krajami rozwijającymi się, a nasze umocnienie względem euro wyglądało podobnie, jak umocnienie dolara. Dane rynkowe na dzień EUR/PLN 4,11 USD/PLN 3,34 EUR/USD 1,22 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 4,20% 5-letnie 4,42% 10-letnie 4,90% Kurs EUR/PLN i USD/PLN osłabienie kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: NBP

7 str. 7 Rynek obligacji i rynek walutowy Na świecie cała uwaga skierowana jest na Hiszpanię, która zmaga się z rentownościami 10-letniego długu przekraczającymi momentami poziom 7%, który określany jest jako granica obsługiwalności. Coraz dokładniejsze analizy pokazują, że w razie problemów tego kraju wystarczająca pomoc może być trudna do uzyskania. Do tej pory w systemie ratunkowym zagwarantowano około 350 mld euro pomocy, a sama Hiszpania pochłonęłaby co najmniej 300 mld euro. Dodatkowo już teraz obiecano Hiszpanom środki na ratowanie banków w kwocie 100 mld euro. Ostatecznie rentowność 10-letniego długu na koniec lipca wyniosła 6,71%. Jak dotąd nie pogarsza się sytuacja Włoch, ale obligacje zapadające za 10 lat z rentownością 5,92% (koniec miesiąca) nie są dla Włochów na pożądanym poziomie. Wraz ze zmiennością na papierach krajów dotkniętych kryzysem zadłużeniowym wciąż wzrastają ceny obligacji amerykańskich i niemieckich. W Niemczech papiery 10-letnie charakteryzują się obecnie rentownością 1,39%, co jest poziomem nieobserwowanym w obecnych realiach fi nansowych. Podobnie rentowność analogicznych obligacji amerykańskich spadła do poziomu 1,46%. Starania Hiszpanii o nowe środki pomocowe nie wpływają pozytywnie na kurs euro/dolar. W ciągu miesiąca dolar umocnił się o 3,2%, a cały miesiąc charakteryzował się silnymi wahaniami. nwestorzy, mimo że patrzą obecnie na Hiszpanię, coraz częściej zatrzymują wzrok na Włoszech. Pomimo drastycznych cięć w wydatkach publicznych nowego premiera ewentualne długotrwałe spowolnienie mogłoby zapędzić Włochy w kozi róg. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że zadłużenie Włoch w stosunku do PKB zbliża się do 130%, a nominalny dług wynosi 2000 mld euro (dla porównania dług Grecji wynosił 350 mld euro), brak możliwości obsługi takiego zadłużenia mógłby prowadzić w prostej linii do rozpadu strefy euro.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień nie zaplanowano publikacji krajowych danych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 13 Warszawa, 12 lutego 2013 r. Warszawa, 12 lutego 2013 r. Monitoring Makroekonomiczny 1 1 Wprowadzenie Drogi Czytelniku, Trzymasz w tej chwili kolejny nr Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2013 r.

Rynek akcji w 2013 r. 10 grudnia 2012 Opracowanie cykliczne Strategia 2012 BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Polska. Kwiecień 2015. Deflacja niepokoi, Rada obniża stopy. Przemysł trzyma się dobrze

Polska. Kwiecień 2015. Deflacja niepokoi, Rada obniża stopy. Przemysł trzyma się dobrze Kwiecień 2015 Polska Początek roku minął pod znakiem optymistycznych danych płynących z polskiej gospodarki. Dynamika PKB w IV kwartale nieco zwolniła, ale tempo rozwoju gospodarki było szybsze od oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r.

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r. Rynki wschodzące pod presją Barometr Inwestycyjny 7 sierpnia 2015 r. 1 Okres wakacyjny na rynkach finansowych rzadko przynosi większe ruchy indeksów. Ten rok jest jednak pod tym względem wyjątkowy i po

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo