CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Grecja Co dalej? 22 lipca stron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Grecja Co dalej? 22 lipca 2015 13 stron"

Transkrypt

1 Gospodarka i Rynki Finansowe lipca 1 13 stron CitiMonthly Grecja Co dalej? W tym miesiącu przyglądamy się perspektywom porozumienia Grecji z tzw. Trojką. Najbliższe tygodnie będą przebiegać pod znakiem rozmów na temat trzeciego programu pomocowego, który może opiewać na ponad 8 mld. Podpisanie tego porozumienia oddali na pewien czas ryzyko wyjścia Grecji ze strefy euro. Piotr Kalisz, CFA Cezary Chrapek Aby program okazał się skuteczny kraje strefy euro musiałyby się zgodzić na znaczną restrukturyzację zadłużenia Grecji, na co się jednak nie zanosi. Dostrzegamy więc ryzyko błędnego koła cięć budżetowych, po których następuje dalsze spowolnienie wzrostu i konieczność jeszcze głębszych cięć. Jeżeli nasze przypuszczenia się potwierdzą i restrukturyzacja zadłużenia będzie zbyt mała, temat Grexit może wkrótce powrócić i w ciągu 1-3 lat Grecja mogłaby ostatecznie wyjść z unii walutowej (jest to obecnie nasz podstawowy scenariusz). W polskiej gospodarce ostatni miesiąc nie przyniósł istotnych zmian. Wciąż wzrost PKB wydaje się utrzymywać na poziomie powyżej 3,%, o czym świadczą choćby niezłe dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji. Gospodarka korzysta z wspierającej polityki gospodarczej. Stopy procentowe utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, kurs złotego jest relatywnie słaby, a polityka kredytowa banków jest stopniowo rozluźniana. Dodatkowo kampania wyborcza zapowiada, że w najbliższych kwartałach wsparciem dla wzrostu może okazać się również polityka fiskalna (poprzez niższe podatki). Biorąc to wszystko pod uwagę wciąż oczekujemy, że wzrost gospodarczy w 1 i prawdopodobnie 1 r. okaże się silniejszy niż zakłada konsensus rynkowy, nawet pomimo rosnących zagrożeń związanych z sytuacją w Grecji. Inflacja wciąż utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i choć w kolejnych miesiącach powinna kontynuować trend wzrostowy, naszym zdaniem CPI zbliży się do % dopiero w 1 roku. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian i zacznie je podnosić około września 1 r.

2 /7/1 Przegląd Makroekonomiczny Wykres 1. Wzrost gospodarczy (% r/r) Wykres. Inflacja HICP (% r/r) % r/r % r/r -8 1Q 3Q1 1Q3 3Q 1Q 3Q7 1Q9 3Q1 1Q1 3Q13 1Q1 Polska Węgry Czechy Strefa euro Źródło: Eurostat, GUS, Citi Handlowy Wykres 3. Stopa bezrobocia (%) 1 % Polska Węgry Czechy Strefa euro Źródło: Eurostat, Citi Handlowy. - sty kwi lip 7 paź 8 sty 1 kwi 11 lip 1 paź 13 sty 1 Polska Węgry Czechy Strefa euro Źródło: Eurostat, GUS, Citi Handlowy Wykres. Stopy procentowe banków centralnych % sty sty 7 sty 8 sty 9 sty 1 sty 11 sty 1 sty 13 sty 1 sty 1 Polska Węgry Czechy Strefa euro Rumunia Źródło: Bloomberg, Reuters, Citi Handlowy Tabela 1. Kryteria konwergencji porównanie krajów regionu Europy Środkowej. Inflacja Stopy procentowe Saldo budżetu* Dług publiczny* Czechy,,9 -, 1, Węgry -,3 3,8 -, 7, Polska -,,8 -,8,9 Rumunia 1,1 3, -1,,1 Kryterium konwergencji 1,, -3,, Źródło: Ministerstwo Finansów, Eurostat, Citi Handlowy. *prognozy Komisji Europejskiej na rok 1, opublikowane w maju 1 r. Uwaga: Inflacja została obliczona, jako dwunastomiesięczna średnia wskaźników HICP. Stopa procentowa to średnia dwunastomiesięczna z rentowności dziesięcioletnich obligacji rządowych. Dług i saldo sektora inst. rządowych i samorządowych (general government) jest zdefiniowany zgodnie z metodologią ESA-1.

3 /7/1 Temat miesiąca Grecja co dalej? Grecja rozpoczyna rozmowy na temat nowego -3 letniego programu pomocowego na kwotę 8-8 mld. Aby program okazał się skuteczny kraje strefy euro musiałyby się zgodzić na znaczną restrukturyzację zadłużenia Grecji. Na razie nie widać jednak poparcia dla tej idei. Jeżeli restrukturyzacja będzie zbyt mała, temat Grexit może wkrótce powrócić i wciągu 1-3 lat Grecja mogłaby wyjść z unii walutowej. Negatywne konsekwencje tego wydarzenia powinny jednak zostać złagodzone przez aktywne działania Europejskiego Banku Centralnego. Z punktu widzenia europejskiej gospodarki, w ciągu ostatniego miesiąca trudno o ważniejsze wydarzenie niż nasilenie się greckiego kryzysu. Decyzja greckiego rządu o zorganizowaniu referendum, w którym obywatele opowiedzieli się przeciw warunkom nałożonym przez instytucje unijne, omal nie doprowadziła do wyjścia Grecji ze strefy euro. Ostatecznie, po wyczerpujących negocjacjach, rząd grecki zaakceptował warunki Trojki i rozpoczął dyskusje na temat trzeciego pakietu pomocowego (8-8 mld ). Zostało to jednak okupione głębokim załamaniem aktywności gospodarczej w związku z wprowadzeniem ograniczeń w przepływie kapitału oraz limitami na wypłatę depozytów z banków. Kluczowe pytanie dotyczy jednak tego, jak dalej może rozwijać się sytuacja w Grecji. Naszym zdaniem Grecja najprawdopodobniej zdecyduje się na skorzystanie z -3 letniego programu pomocowego Trojki. Dzięki temu ryzyko wyjścia ze strefy euro (tzw. Grexit) w najbliższych dwóch-trzech kwartałach będzie ograniczone. Sam pakiet pomocowy będzie jednak powtarzać błędy poprzednich programów przygotowanych przez Troikę, w tym niewystarczającą skalę restrukturyzacji zadłużenia. Komunikat po szczycie przywódców strefy euro pokazuje, że Grecja może zostać zobowiązana do quasi-automatycznych cięć fiskalnych w przypadku niezrealizowania zadanych celów budżetowych. Oznacza to, że w przypadku rozczarowujących wyników gospodarczych rząd grecki będzie zobowiązany do cięć wydatków lub podwyżek podatków, jeszcze bardziej wyhamowując wzrost, a co za tym idzie również dochody budżetowe. Negatywna spirala, która ujawniała się już w przeszłości (spowolnienie - słabsze dochody budżetowe - cięcia budżetowe - jeszcze słabszy wzrost - konieczność jeszcze głębszych cięć) ma szansę ujawnić się po raz kolejny. Aby oddalić ryzyko takiego błędnego koła, kraje strefy euro musiałyby zaakceptować sugestie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zgodzić się na znaczną restrukturyzację greckiego długu (przeprowadzoną jako umorzenie kilkudziesięciu procent długu lub przynajmniej odroczenie jego spłaty). Na razie jednak po stronie krajów strefy euro nie widać najmniejszych oznak gotowości do zaakceptowania tak znacznej redukcji długu. 3

4 /7/1 W przypadku niewystarczającej restrukturyzacji zadłużenia Grecji ryzyko Grexit może się ponownie ujawnić za rok do trzech lat. Wyjście ze strefy euro wcale nie jest przesądzone, a jego uniknięcie byłoby łatwiejsze na przykład gdyby grecka gospodarka weszła na ścieżkę szybszego niż obecnie oczekujemy wzrostu PKB. Analitycy Citi odpowiedzialni za strefę euro uważają, że szanse zaistnienia aż tak korzystnego scenariusza są na tyle niewielkie, że Grexit (w horyzoncie 1-3 lat) należy traktować jako scenariusz podstawowy. Niemniej jeżeli do niego dojdzie, bezpośrednie konsekwencje dla wzrostu krajów strefy euro powinny być ograniczone choćby ze względu na bardzo aktywne wsparcie ze strony EBC (program QE). Biorąc to pod uwagę, koszt Grexit dla wzrostu strefy euro zapewne byłby ograniczony i wzrost w latach 1-17 byłby o zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego niższy niż w scenariuszu bez wyjścia Grecji z unii walutowej. Dużo istotniejsze konsekwencje może mieć fakt, że wyjście Grecji ze strefy euro potwierdziłoby tylko przekonanie wielu inwestorów o tym, że unia walutowa jest odwracalna. W rezultacie spekulacje na temat wyjścia innych krajów ze strefy euro mogłyby się pojawiać za każdym razem, gdy blok przechodziłby jakiś poważniejszy kryzys.

5 /7/1 Gospodarka w skrócie Sprzyjające policy mix Luźna polityka gospodarcza będzie sprzyjać silnemu wzrostowi PKB w najbliższych kwartałach. Oprócz niskich stóp procentowych oraz słabego złotego, również polityka fiskalna będzie dodawać do wzrostu popytu krajowego. Inflacja pozostanie na razie bardzo niska, ale w przyszłym roku powinna zbliżyć się do %. Dopiero pod koniec 1 roku spodziewamy się pierwszych podwyżek stóp procentowych. Mocne wsparcie dla wzrostu Polityka gospodarcza w najbliższym czasie powinna sprzyjać dalszemu szybkiemu wzrostowi PKB. Już obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, a kurs złotego pozostaje słaby, sprzyjając eksporterom. Firmy ankietowane przez NBP wskazują, że próg opłacalności eksportu znajduje się w przypadku kursu EUR/PLN w okolicach 3,88, a więc ponad groszy poniżej kursu rynkowego. Przy tak sprzyjającej polityce pieniężnej w naturalny sposób polska gospodarka jest w stanie utrzymywać wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w czerwcu zaskoczyły pozytywnie, a nasze szacunki sugerują, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł około 3,7% r/r (dane zostaną opublikowane w połowie sierpnia) i wciąż był napędzany inwestycjami oraz konsumpcją indywidualną. Wykres. Głównym motorem wzrostu w pozostanie popyt krajowy % r/r, pkt proc. Konrybucja do wzrostu PKB 1 P Wykres. przy lekkim spowolnieniu inwestycji i przyspieszeniu konsumpcji prywatnej % r/r Główne skłdowe wzrotu PKB 8 %r/r q9 1q1 1q11 1q1 1q13 1q1 1q1F Spożycie zbiorowe Konsumpcja prywatna Inwestycje Zmiana zapasów Eksport netto PKB r/r q9 q9 3q1 q11 1q1 q1 3q13 q1 1q1F q1 PKB r/r Konsumpcja prywatna Inwestycje

6 /7/1 Wykres 7. Kurs złotego zapewnia opłacalność eksporterom EUR/PLN.. 3. Wykres 8. Spowolnienie importu za sprawą niższych cen ropy prowadzi do wysokiej nadwyżki handlowej % r/r Obroty handlowe q1 3q q3 1q q 3q7 q8 1q1 q11 3q1 q13 1q1 Kurs progowy EUR/PLN Kurs rynkowy EUR/PLN Źródło: prognozy przygotowane przez Citi Research. -1 sty 1 lip 1 sty 13 lip 13 sty 1 lip 1 sty 1 Eksport r/r Import r/r Wykres 9. Wzrost produkcji przemysłowej utrzymuje się na umiarkowanym poziomie % r/r % r/r - sty 8 sty 9 sty 1 sty 11 sty 1 sty 13 sty 1 sty 1 Produkcja przemysłowa r/r (lewa oś) Produkcja budowlana r/r (prawa oś) Wykres 1. Realna sprzedaż detaliczna odreagowała w czerwcu mimo przejściowego naszym zdaniem spowolnienia funduszu płac % r/r Sprzedaz detaliczna vs. fundusz płac lip lip lip 7 lip 8 lip 9 lip 1 lip 11 lip 1 lip 13 lip 1 Realny wzrost funduszu płac Sprzedaż detaliczna (realnie) Źródło: GUS, Citi Handlowy Wciąż podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą 3,9% wzrost w całym roku. Ankieta NBP przeprowadzona wśród banków sugeruje, że w najbliższym czasie polityka kredytowa może być w dalszym ciągu łagodzona. Do tego dochodzi możliwość lekkiego poluzowania polityki budżetowej (więcej poniżej). Chociaż naszym zdaniem rzeczywisty impuls fiskalny będzie mniejszy niż sugerują zapowiedzi okołowyborcze, można przypuszczać, że rozluźnienie fiskalne doda do przyszłorocznego wzrostu PKB około,1-, punktu procentowego. W rezultacie, przy tak sprzyjającej mieszance czynników krajowych, spodziewamy się, że nawet pomimo niepewności dotyczącej Grecji oraz Chin, wzrost w Polsce w latach 1-1 będzie się utrzymywał w przedziale 3,-,%, prawdopodobnie bliżej jego górnej granicy. Co więcej, gdyby nie kryzys grecki, rozważalibyśmy nawet konieczność podniesienia naszej (i tak optymistycznej na tle konsensusu) prognozy PKB.

7 /7/1 Wykres 11. Wzrost kredytów inwestycyjnych i konsumpcyjnych pozostaje stosunkowo wysoki. % r/r Kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne Jul 3 Jul Jul 7 Jul 9 Jul 11 Jul 13 Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne gospodarstw domowych Wykres 1. Nasza prognoza wzrostu PKB 3,9% jest wciąż powyżej konsensusu, który wzrósł w ostatnich miesiącach % r/r Prognoza PKB: Citi vs. konsensus Chiny Polska USA Czechy Węgry Niemcy euro Grecja Rosja Citi Konsensus Okres przedwyborczy w finansach publicznych Polityka fiskalna powoli staje w centrum uwagi ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne. Zarówno opozycja jak i partie rządzące zaprezentowały listę propozycji, spośród których część mogłaby być kosztowna dla budżetu. Największa partia opozycyjna (PiS), która obecnie prowadzi w sondażach wyborczych proponuje wprowadzenie obniżonego wieku emerytalnego, zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie dodatków dla rodzin z dziećmi. Przedstawiciele partii oszacowali koszt tych propozycji na kwotę 39 mld zł (,% PKB) i chcą sfinansować je zwiększając ściągalność podatków ( mld zł) oraz wprowadzając dodatkowe podatki. W szczególności planowany podatek od aktywów sektora finansowego (stopa opodatkowania na poziomie,39%) ma przynieść ok. mld zł, co stanowiłoby ok.,3% PKB. Planowany jest również podatek nałożony na sieci handlowe. Choć istnieje przestrzeń do zwiększenia ściągalności podatków, w tym przede wszystkim VAT, założona kwota wydaje się ambitna i sądzimy, że wzrost dochodów z tego źródła byłby bardzo stopniowy i rozłożony w czasie. To oznacza, że jeśli zaproponowane rozwiązania zostaną wprowadzone po wyborach wówczas ich implementacja byłaby rozłożona na lata. Wykres 13. Deficyt sektora rządowego i samorządowego będzie najprawdopodobniej się obniżał % PKB Deficyt sektora rządowego i samorządowego % PKB P Deficyt sektora rządowego i samorz. (% PKB) Wykres 1. Dług publiczny pozostanie pod kontrolą % PKB Dług publiczny próg % PKB P 1 P Dług publiczny (% PKB) 7

8 /7/1 Wykres 1. Oczekujemy dalszego stopniowego wzrostu inflacji do 1,9% średnio w 1 r. pkt proc. Kontrybucja do inflacji Prognoza sty 1 lip 1 sty 13 lip 13 sty 1 lip 1 sty 1 lip 1 sty 1 lip 1 Żywność Alkohol Odzież Transport Inne CPI Z kolei klub PO przedstawił ustawę, która ma na celu zaadresować kwestię kredytów walutowych. Zakłada ona, że kredyty o najwyższych LTV mogłyby zostać przewalutowane na złote po odpowiednim kursie historycznym, a zrealizowana w ten sposób strata byłaby rozłożona na bank oraz kredytobiorcę. Propozycje te mogłyby kosztować banki posiadające portfele kredytów frankowych ok. 9 mld zł, ale nie byłyby obciążeniem dla budżetu. Partia rządząca planuje także przedstawić w najbliższych tygodniach nowe zmiany dotyczące zarówno podatkowej, jak i wydatkowej strony budżetu. Mogą one obejmować między innymi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego, obniżenie stawki VAT oraz redukcję CIT dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników na standardowe kontrakty. Koszt tych miar mógłby przekroczyć 1 mld zł. Naszym zdaniem przestrzeń do poluzowania polityki fiskalnej jest bardzo ograniczona i zakładamy, że nowy rząd będzie prowadził bardziej ostrożną politykę fiskalną niż wynikałoby to z zapowiedzi w trakcie kampanii wyborczej. Gdyby jednak wszystkie zmiany miały zostać wprowadzone w życie w najbliższym czasie, efektem byłby wzrost deficytu oraz dalsze wyraźne przyspieszenie PKB. W przyszłym roku inflacja na poziomie 1,-,% Przy szybko rosnącej gospodarce z czasem powinna zacząć rosnąć również inflacja. Dane o cenach konsumpcyjnych z ostatnich miesięcy wskazują na stopniowe wychodzenie z deflacji, jednak proces ten najprawdopodobniej będzie postępował stopniowo. W czerwcu wskaźnik CPI wyniósł bowiem -,8%, a według naszych szacunków wzrośnie on powyżej zera dopiero około października. Na razie wzrosty inflacji będą przede wszystkim efektem wypadnięcia z indeksu CPI miesięcznych danych o spadkach cen żywności oraz paliw (tzw. efekty bazy). Niemniej wzrost gospodarczy zbliżony do % przekracza tempo wzrostu bezinflacyjnego (około 3%) i jeżeli różnice te będą się utrzymywać dłużej, inflacja bazowa powoli zacznie rosnąć. Biorąc to pod uwagę oczekujemy, że wskaźnik CPI w przyszłym roku zbliży się do % r/r. Wykres 1. Wciąż zakładamy dwie podwyżki stóp procentowych w II połowie 1 r. % NBP rate implied from FRA rates current NBP rate 1. Aug-1 Dec-1 Apr-1 Aug-1 Dec-1 Źródło: NBP, Citi Handlowy. NBP reference rate (assuming bp steps) NBP rate implied by the FRA curve 8

9 /7/1 Podwyżki stóp procentowych w II połowie 1. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, wciąż sądzimy, że kolejną zmianą stóp procentowych będzie podwyżka. Wskazuje na to wysoka dynamika wzrostu gospodarczego oraz stopniowa poprawa na rynku pracy. Niemniej naszym zdaniem na tę podwyżkę będzie trzeba poczekać przynajmniej do września przyszłego roku. Szybsze zacieśnienie monetarne wydaje się mało prawdopodobne, szczególnie, że inflacja nawet nie zbliżyła się jeszcze do dolnej granicy celu inflacyjnego, nie mówiąc już o osiągnięciu samego celu. Zmiana składu RPP na początku 1 roku również nie pomaga nowi członkowie Rady po objęciu urzędu zapewne będą chcieli poczekać kilka miesięcy zanim zdecydują się na dostosowanie stóp procentowych. Biorąc to wszystko pod uwagę oczekujemy, że do pierwszej podwyżki o pb dojdzie około września 1 roku, a kolejnej można spodziewać się około listopada lub grudnia tego samego roku. Złoty może tracić w najbliższych miesiącach Oczekujemy osłabienia złotego w perspektywie najbliższych miesięcy w związku ze spodziewanym rozpoczęciem podwyżek stóp przez Fed i zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Analitycy Citi spodziewają się podwyżki stóp procentowych przez Fed już we wrześniu. W środowisku rosnących stóp procentowych w USA waluty rynków wschodzących, w tym również złoty, mogą tracić na wartości na skutek dalszego odpływu kapitału. Jednocześnie w związku z tymi wydarzeniami pozytywny wpływ skupu aktywów przez EBC na złotego może być ograniczony. Jeżeli chodzi o czynniki krajowe, naszym zdaniem złoty może okresowo słabnąć w związku z utrzymującą się wyższą premią za ryzyko w okresie październikowych wyborów parlamentarnych. Niemniej wrażliwość złotego na szoki zewnętrzne i wahania nastrojów inwestorów portfelowych powinna być mniejsza niż w przeszłości dzięki poprawie salda na rachunku obrotów bieżących i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. W związku z tym w dłuższej perspektywie oczekujemy stopniowego odreagowania złotego (tabela i ). 9

10 /7/1 Wybrane Dane Makroekonomiczne i Rynkowe Tabela 3. Polska - Wybrane dane makroekonomiczne i rynkowe 1 1 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Strefa Realna Produkcja przemysłow a (% r/r) Produkcja przemysłow a (% m/m) Przetw órstw o przemysłow e (% r/r) Prod. budow lano-montażow a (% r/r) Sprzedaż detaliczna (% r/r) Stopa bezrobocia (%) Zatrudnienie - przeds. (% r/r) Ceny Inflacja (% r/r) Inflacja (% m/m) Wskaźnik cen producentów (% r/r) Wskaźnik cen producentów (% m/m) Płace - sektor przedsięb. (% r/r) Przepływy zagraniczne Saldo obrotów bieżących (mln EUR) , , ,73 1,19 1,18 - Saldo obrotów bieżących (%PKB) Saldo obr. tow arow ych (mln EUR) Eksport f.o.b. (mln EUR) Eksport (% r/r) Import f.o.b. (mln EUR) Import (% r/r) Strefa monetarna* Podaż pieniądza M3 (% r/r) Depozyty gospod. domow ych (% r/r) Depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty dla gosp. domow ych (% r/r) Kredyty przedsiębiorstw (% r/r) Rynki finansowe Stopa referencyjna (koniec mies.) WIBOR 3M (średnio) WIBOR 3M (koniec okresu) Bony tyg. (koniec mies.) Obligacje -letnie (koniec mies.) Obligacje -letnie (koniec mies.) EUR/PLN (koniec okresu) USD/PLN (koniec okresu) EUR/USD (koniec okresu) Wskaźniki fiskalne Def. budżetow y kum. (mld PLN) Def. budżetow y kum. (% planu) 3.%.% 1.9% 7.1% 7.%.1% 1.% 1.3%.% 3.% 3.%.% 7.% Źródło: GUS, NBP, Reuters oraz Citi Handlowy. 1

11 /7/1 Prognozy Makroekonomiczne Tabela. Polska - Prognozy średnioterminowe dla gospodarki polskiej P 1P Najważniejsze wskaźniki Nominalny PKB (mld USD) Nominalny PKB w walucie krajowej (mld PLN) 1,3 1,37 1, 1,1 1,3 1,79 1,79 1,897 PKB per capita (USD) 11,8 1,38 13, 1,879 13,7 1,7 11,9 11,897 Populacja (mln) Stopa bezrobocia (%) Aktywność ekonomiczna Realny wzrost PKB (%, r/r) Inwestycje (%, r/r) Spożycie ogółem (%, r/r) Konsumpcja indywidualna (%, r/r) Eksport (%, r/r) Import (%, r/r) Ceny, pieniądz i kredyt Inflacja CPI (%, r/r) Inflacja CPI (% średnia) Płace nominalne (%, r/r) Stopa referencyjna NBP (%, koniec okresu) WIBOR1M, (%, koniec okresu) Rentowność obligacji 1-letnich USD/PLN (Koniec okresu) USD/PLN (Średnia) EUR/PLN (Koniec okresu) EUR/PLN (Średnia) Bilans płatniczy (mld USD) Rachunek bieżący Saldo obrotów bieżących (% PKB) Saldo handlu zagranicznego Eksport Import Saldo usług Saldo dochodów Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne netto Rezerwy międzynarodowe Amortyzacja Finanse publiczne (% PKB) Saldo budżetu sektora publicznego (ESA9) Saldo pierwotne sektora finansów publicz, Dług publiczny (Polska metodologia) Źródło: GUS, NBP, Reuters oraz Citi Handlowy. 11

12 /7/1 Tabela. Polska - Prognozy długoterminowe dla polskiej gospodarki 1 1P 1P 17P 18P 19P Realny wzrost PKB (%, r/r) Inflacja CPI (% średnia) Saldo obrotów bieżących (% PKB) Stopa referencyjna NBP (%, koniec okresu) USD/PLN (Koniec okresu) USD/PLN (Średnia) EUR/PLN (Koniec okresu) EUR/PLN (Średnia) Źródło: GUS, NBP, Reuters oraz Citi Handlowy 1

13 /7/1 Zespół Analiz Ekonomicznych i Rynkowych Piotr Kalisz, CFA Główny Ekonomista na region Europy Środkowo-Wschodniej +8 () Cezary Chrapek Starszy Analityk Rynku Walutowego i Obligacji +8 () 9-91 Citi Handlowy Senatorska 1-93 Warszawa Polska Fax: Osoby zainteresowane otrzymywaniem naszej publikacji prosimy o kontakt: Niniejszy materiał został przygotowany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Materiał nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. pkt ustawy z dnia 9 lipca r. o obrocie instrumentami finansowymi. Materiał nie stanowi także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fakty przedstawione w niniejszym materiale pochodzą i bazują na źródłach uznawanych powszechnie za wiarygodne. Bank dołożył wszelkich starań by opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością, kompletnością oraz starannością, jednak nie gwarantuje dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadkach, gdyby informacje na podstawie których zostało sporządzone opracowanie okazały się niekompletne. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym materiale są wyrazem oceny Banku w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez Bank nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Bank zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Bank (lub inny podmiot zależny od Citigroup Inc. lub jego dyrektorzy, specjaliści lub pracownicy) mogą być zaangażowany w lub może dokonywać inwestycji zarówno kupna jak i sprzedaży instrumentów opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie może on być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości. Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 13

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy przejściowego spadku inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 10 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Oczekujemy przejściowego spadku inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 10 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 10 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Oczekujemy przejściowego spadku inflacji W tym tygodniu oczekujemy dobrego i nieco wyższego niż zakłada rynek wstępnego odczytu PKB za

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 12 stycznia 2015 6 stron CitiWeekly Stopy spadną jeszcze o 50pb Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych o inflacji w Europie Środkowej. W Polsce spodziewamy

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 6 lipca 2015 r. 7 stron CitiWeekly Niekończąca się opowieść W niedzielnym referendum 61,3% Greków opowiedziało się za odrzuceniem pakietu reform proponowanego przez instytucje

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Jeden krok bliżej do Grexit. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 29 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Jeden krok bliżej do Grexit. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 29 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Jeden krok bliżej do Grexit W piątek grecki rząd ogłosił referendum, które teoretycznie ma dotyczyć poparcia dla programu bolesnych reform,

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Prognozy krótko i średnioterminowe W lutowym numerze Nawigatora nie dokonaliśmy zmian w naszym średnioterminowym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY MIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY, Nr 107 (2) SPIS TREŚCI Główne wskaźniki makroekonomiczne s. 2 Gospodarka polska s. 3 Gospodarka globalna s. 6 Euromonitor s. 9 Na rynku s. 10 Kalendarz s. 12 ERNEST

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Złoty bliski kursowi równowagi? Polska. 05 czerwca 2013 6 stron

Raport Specjalny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Złoty bliski kursowi równowagi? Polska. 05 czerwca 2013 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 05 czerwca 2013 6 stron Raport Specjalny Złoty bliski kursowi równowagi? W niniejszym raporcie staramy się ocenić na ile obecny poziom kursu złotego może być wsparciem

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień nie zaplanowano publikacji krajowych danych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2014 EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania 1 Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej (0,05% dla

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków 2008/06. Komisja Nadzoru Finansowego

Informacja o sytuacji banków 2008/06. Komisja Nadzoru Finansowego Informacja o sytuacji banków 28/6 Komisja Nadzoru Finansowego Opracowanie pod kierunkiem Andrzeja Kotowicza Zespół autorski: Piotr Domański Tomasz Hoffman Andrzej Kotowicz Włodzimierz Maciaszczyk Ewa Miętkiewska

Bardziej szczegółowo