CAFE EUROPE CZERWIEC Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAFE EUROPE CZERWIEC 2011. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych"

Transkrypt

1 CAFE EUROPE CZERWIEC 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2 Najnowsze aktualności Wizerunek Polski podczas prezydencji Polskie priorytety podczas prezydencji Bankructwo i co dalej? Firmy promujące polską prezydencję Ruszył portal polskiej prezydencji

3 Źródło: Wizerunek Polski podczas prezydencji Z najnowszych badań dotyczących polskiej Prezydencji przeprowadzonych przez CBOS wynika, że jedynie 64% ankietowanych jest świadomych, że Polska 1 lipca 2011 roku obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Natomiast 70% uważa, że prezydencja pozwoli na poprawienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Ankietowani na pytanie dotyczące tematów, które powinny być poruszone podczas polskiej Prezydencji wymienili m. in. kwestie gospodarcze (22%), sytuację na rynku pracy (18%), wzrost poziomu życia (12%). Co ciekawe 48% osób badanych oznajmiło, że Polska podczas prezydencji powinna działać głównie na rzecz naszego kraju, natomiast 47% sądzi, że problemy Wspólnoty powinny być najważniejsze. Oczywiście zgodnie z przyjętymi zasadami w UE państwo sprawujące przewodnictwo w UE powinno działać na rzecz wszystkich członków UE.

4 Źródło: Polskie priorytety podczas prezydencji Głównym celem polskiej prezydencji będzie wzmocnienie siły politycznej wspólnoty i szybki wzrost gospodarczy. W drodze do realizacji tych celów Polska skupi się na trzech podstawowych zagadnieniach: 1. Integracja europejska jako źródło wzrostu wypracowanie przez UE nowego modelu wzrostu gospodarczego, dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi, dokończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego, rozwój usług elektronicznych, poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Bezpieczna Europa żywność, energia, obronność - wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE, stworzenie zrębów zewnętrznej polityki energetycznej, reforma Wspólnej Polityki Rolnej. 3. Europa korzystająca na otwartości - dalsze rozszerzanie Unii i rozwój współpracy z państwami sąsiedzkimi, budowa strefy wolnego handlu z państwami Partnerstwa Wschodniego, finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów może ulec zmianie ze względu na sytuację w UE.

5 Bankructwo i co dalej? Przyznawanie pomocy Grecji, będącej na skraju bankructwa, nie koniecznie oznacza, że sytuacja w państwie się poprawi. Z kolei nieudzielenie pomocy Grecji może spowodować niewypłacalność państwa, tym samym Grecja będzie pierwszym krajem strefy euro, który ogłosi bankructwo. Oznaczałoby to poważne problemy dla całej globalnej gospodarki, pod znakiem zostałaby postawiona integracja europejska, a szczególnie wspólna polityka monetarna. Panika ogarnęłaby większość kontynentu, a szczególnie francuskie i niemieckie instytucje finansowe. Bankructwo państwa wg. prof. Witolda Orłowskiego to utrata płynności związana z niezdolnością do wykupienia na czas i za uzgodnioną cenę obligacji. Oczywiście ogrom konsekwencji spada na każdego obywatela w postaci utraty dobrobytu społecznego, aktywów ulokowanych w bankach oraz podwyżki podatków. Dług Grecji w wysokości 160% PKB jest właściwie niemożliwy do spłacenia, nawet w sytuacji gdy rząd uchwali nowy pakiet oszczędnościowy, to od decyzji do czynów jest często bardzo długa droga na końcu której nie zawsze jest jasne światełko. Źródło:

6 Firmy promujące polską prezydencję 430 mln złotych to wydatki, które zostały przewidziane na sfinansowanie polskiej prezydencji w Radzie UE. Ponadto poprzez włączenie sześciu firm w organizację i promocję prezydencji, polski rząd zaoszczędzi 10 mln złotych, które to miały być przekazane na ten cel z budżetu państwa. Firmami wspierającymi polską prezydencję będą: Coca Cola, Peugeot, Microsoft, Orange, PKN Orlen. Firma Peugeot użyczy nieodpłatnie 117 aut osobowych, do których paliwo jest sponsorowane przez PKN Orlen. Łączna wartość kart paliwowych to 1 milion złotych brutto. Oprogramowaniem sprzętu komputerowego zajmie się firma Microsoft. Sieć Orange udostępniła dla wszystkich organizatorów telefony komórkowe. Natomiast firma Coca-Cola dostarczy ponad 100 tysięcy litrów wody i napojów na zaplanowane spotkania. Firmy w zamian za pomoc przy organizacji polskiej prezydencji będą mogły reklamować się jako partnerzy prezydencji. To, co firmy czerpią w zamian za swoją pomoc, to możliwość posługiwania się oficjalnym tytułem partnera prezydencji. Jest to bardzo duży prestiż" Konrad Niklewicz, rzecznik prezydencji. Źródło:

7 Ruszył portal polskiej prezydencji - pl2011.eu Od czerwca zaczął działać portal polskiej prezydencji (pl2011.eu), na którym każdy może znaleźć wszelkie informacje dotyczące polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Zespół Regionalnego Centrum Informacji w Rzeszowie szczególnie poleca zapoznanie się z programem kulturalnym prezydencji. Pragniemy podkreślić, że Rzeszów, jako pierwsze miasto w Polsce przywitało polską prezydencję spektaklem muzycznym w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej Piosenka, Europa i... ślub. Widzowie o północy mieli okazję wznieść ze sceny stosowny toast na samym progu polskiej prezydencji. Udział w imprezie wzięli m. in.: wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz,, wicemarszałek województwa, odpowiedzialna m.in. za kulturę, Anna Kowalska oraz zastępca prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko. Źródło:

8 Film promujący polską prezydencję Źródło:

9 Warto zapamiętać Źródło: The Economist

10 Najciekawsze cytaty To klasyczna historia małego kraju, który od dawna wydawał więcej niż zarabiał, ponieważ dostawał pożyczki bardzo nisko oprocentowane Pascal Lamy, Światowa Organizacja Handlu (WTO) Nie pozwolimy Grecji upaść, będziemy bronić euro, to leży w interesie nas wszystkich Nicolas Sarkozy, prezydent Francji

11 Ciekawe pojęcia PRAWO KOPERNIKA-GRESHAMA prawo znane już w XIV wieku, dotyczące obiegu pieniądza, mówiące o tym, że jeżeli w obiegu znajdują się jednocześnie monety o tej samej wartości nominalnej, ale różnej zawartości kruszcu to pieniądz lepszy jest gromadzony przez ludzi, a gorszy (zniszczony, sfałszowany) pozostaje w obiegu MNIEJSZOŚĆ BLOKUJĄCA obejmująca co najmniej 4 państwa, których liczba ludności stanowi co najmniej 35% ludności UE przy podejmowaniu decyzji przez Radę Unii Europejskiej

12 Kalendarium wybranych wydarzeń europejskich 1 lipca 2011 symboliczne przekazanie przez Premiera Węgier prezydencji w Radzie UE (lunch wydany przez Prezesa Rady Ministrów RP w Warszawie) 8 lipca 2011 spotkanie członków Rady Ministrów z Przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz spotkanie Rady Ministrów z kolegium komisarzy UE (Zamek Królewski w Warszawie lipca wizyta reprezentantów Komitetu Stałych Przedstawicieli krajów członkowskich przy Radzie UE COREPER I w województwie podkarpackim (Rzeszów, Łańcut, Bieszczady) 25 lipca 2011 spotkanie wyższych urzędników UE USA (uczestnikami będą Sekretarze Stanu, urzędnicy państwa sprawującego prezydencję, USA, Danii oraz Komisji Europejskiej; Kraków) 28 lipca 2011 nieformalne spotkanie ministrów i sekretarzy stanu ds. europejskich (dyskusja na temat nowej perspektywy finansowej po 2013 roku; Sopot)

13 Polecane artykuły Polish presidency: ambition and practicality Presidential ambitions Polska prezydencja w Unii: realna szansa czy tylko wizerunkowy balon Donald Tusk: Polacy wierzą w projekt europejski Polska przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

14 Działalność RCIE Rzeszów czerwiec Spotkania i lekcje europejskie poruszające tematykę polskiej prezydencji już na stałe wpisały się w kalendarz działań Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Podejmowane przedsięwzięcia realizowane były zarówno w siedzibie ośrodka jak i instytucjach zewnętrznych. W bieżącym miesiącu odbyły się przedwakacyjne spotkania zamykające całoroczony cykl lekcji prowadzonych przez konsultantów RCIE. Do spotkań i lekcji przeprowadzonych w siedzibie należy zaliczyć m.in. lekcje europejskie w których udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie oraz młodzież Zespołu Szkół w Trzęsówce. Seminarium informacyjne, Podkarpackie podczas polskiej prezydencji, głównym gościem spotkania była Pani Katarzyna Lechowska, Pełnomocnik Wojewody ds. polskiej prezydencji. Prelegentka przedstawiła zebranym uczestnikom najważniejsze przedsięwzięcia w jakie zaangażuje się nasz region w kontekście polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Ponadto pracownicy RCIE brali udział w kilku wywiadach radiowych i telewizyjnych nt. Prezydencji (m.in. Radio Leliwa, Radio VIA, TVK Stella)

15 Działalność RCIE Rzeszów czerwiec Na miesiąc przed rozpoczęciem polskiej prezydencji, RCIE zorganizowało szereg spotkań zewnętrznych przybliżających zainteresowanym grupom cel i główne założenia tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia. Wśród spotkań jakie odbyły się poza siedzibą punktu należy wyróżnić: - wykłady otwarte, przeprowadzone podczas konferencji Prezydencja w UE. Eurolekcje dla młodzieży. Spotkanie zorganizował Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Prelegentami byli m.in. dyrektor RCIE Dominik Łazarz oraz studentki Forum Inicjatyw Europejskich Maria Marciniszyn i Vira Nazarenko. - lekcje europejskie przeprowadzone w Zespole Szkół w Kupnie i Społecznym Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie, - spotkania środowiskowe w Filii nr 15 i Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Dodatkowe spotkanie poruszające tematykę polskiej prezydencji odbyło się w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej w Krośnie.

16 Działania RCIE Rzeszów w roku polskiej prezydencji Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie jest punktem informacyjnym ds. prezydencji na terenie Polski południowo-wschodniej. Od lipca do grudnia br. Centrum będzie realizatorem zadania publicznego Informacja o prezydencji Polski w Radzie UE wsparcie działań RCIE w Rzeszowie. W ramach wykonywanego projektu RCIE zorganizuje m.in.: Konferencję informacyjną nt. polskiej prezydencji, skierowaną głównie do środowiska akademickiego i lokalnego. W trakcie spotkania poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Konkurs na esej Polska prezydencja w Radzie UE, a jej wizerunek na arenie międzynarodowej. Inicjatywa ta skierowana jest głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, a główną nagrodą jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim. Debatę, skierowaną do podkarpackiej młodzieży, a jej tematem przewodnim będzie realizacja priorytetów polskiej prezydencji oraz ich ocena. Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla szkół podstawowych, przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Rzeszowie. Uczniowie mają za zadanie przygotować w formie programu artystycznego element promocyjny naszego regionu w kontekście polskiej prezydencji.

17 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Dziękujemy za uwagę Zespół RCIE Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 8 grudnia 2008 r.

Bruksela, 8 grudnia 2008 r. Bruksela, dnia 15 grudnia 2008 r. Sprawozdanie nr 30/2008 Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych państw członkowskich nt. Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców luty 2012 1 2 luty 2012 Szanowni Państwo Za nami VII Regionalne Spotkanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 21 LIPIEC 2007 BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH Kto by się spodziewał, że tak szybko przyjdą wakacje...? W wakacyjnym numerze EUlotki proponujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 W tym numerze: Zapraszamy na wystawę "Nasz Świat w Twoim mieście" 2-3 Hołd dla ofiar totalitaryzmu 4-5 Rok 2013

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej drugie półrocze 2011 Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli rok 2013 Wykaz skrótów AEM AER BAC BRWS CSR EFG EIO EKES ERRIN KE KR ITRE PE PO POT ROK RIG Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 09/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ WRZESIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

Ryby. Etykieta. świeże owoce i warzywa str. 11. mają głos str. 15. a rzeczywistość str. 13. Pod bacznym okiem Inspekcji

Ryby. Etykieta. świeże owoce i warzywa str. 11. mają głos str. 15. a rzeczywistość str. 13. Pod bacznym okiem Inspekcji INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 2 (22)/2011 ISSN 1896-9569 Ryby mają głos str. 15 Etykieta a rzeczywistość str. 13 Pod bacznym okiem Inspekcji świeże owoce i

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Warszawa, 2009 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III SPIS TREŚCI NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 Wstęp PKB rośnie,

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r.

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r. Raport roczny 2013 10 34 60 70 76 Spis treści Kalejdoskop najważniejszych wydarzeń 2013 r. Sukcesy legislacyjne 2013 r. Lewiatan w Unii Europejskiej Goście Lewiatana Projekty unijne 6 30 38 64 72 82 List

Bardziej szczegółowo