Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera Oznaczenie masy osobnej Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy"

Transkrypt

1 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Informacja o dokonaniu pomiarów zgodnie z rozporządzeniem Art Model przepisów przejściowych Kwestie przejściowe Upadłości deweloperów przed nową ustawą Różnice praw klientów deweloperskich Legitymacja do żądania upadłości dewelopera Art Definicja dewelopera Deweloperzy sprzed ustawy deweloperskiej Deweloper z jednym nabywcą w rozumieniu ustawy Upadłość deweloperska przy jednym nabywcy Pojedynczy nabywca w upadłości deweloperskiej Wnioskowy status nabywcy Działalność nadaje status deweloperski Deweloper upada jak przedsiębiorca Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper Związanie nabywcy z przedsięwzięciem deweloperskim Upadłość deweloperska jako likwidacyjna lub układowa Uznanie upadłości za deweloperską Postępowanie o ogłoszenie upadłości deweloperskiej Upadłość deweloperska a plan likwidacyjny Status deweloperski oznacza sędzia-komisarz Uznanie czynnika deweloperskiego w upadłości Jawność celów postępowania Art Pojęcie osobnej masy upadłości Czynnik deweloperski w upadłości emitenta obligacji Osobna masa a przedsięwzięcie deweloperskie Przedsięwzięcie deweloperskie a zadanie inwestycyjne Przedsięwzięcie deweloperskie i zadanie inwestycyjne Związanie osobnej masy z przedsięwzięciem Tyle mas osobnych, ile przedsięwzięć deweloperskich Początek i koniec przedsięwzięcia deweloperskiego

2 Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera Oznaczenie masy osobnej Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy osobnej Skład masy osobnej Ustalenie masy osobnej a wyłączenie z masy upadłości Ścisła wykładnia przepisów o masie osobnej Prawa do środków na rachunku powierniczym Środki na powierniczym rachunku mieszkaniowym Ograniczenie dostępu nabywców do środków na rachunku powierniczym Indywidualizacja środków na rachunku powierniczym Mienie osób trzecich w masie osobnej Finansowanie przedsięwzięcia ze środków powierzonych Klient deweloperski po odstąpieniu od umowy Umowa deweloperska jako umowa wzajemna Odstąpienie i wykonanie umowy wzajemnej po upadłości Przejściowe wyłączenie prawa odstąpienia od umowy Nabywcy deweloperscy nieuprawnieni do masy osobnej Nabywcy deweloperscy w ustawie deweloperskiej Niedeweloperscy nabywcy w upadłości dewelopera Przedsiębiorcy jako nabywcy deweloperscy Nabywcy przedsiębiorcy i konsumenci Skutki przejścia praw z umowy deweloperskiej Przejście praw nabywcy na gwaranta Zakres gwarancji a koniunktura gospodarcza Wierzytelności zgłaszane przeciw deweloperom Nieobligatoryjność gwarancji dla nabywców Racjonalność gospodarcza gwarancji dla nabywców Przelew praw z umowy deweloperskiej jako zabezpieczenie kredytu Cudze prawa do nieruchomości w masie osobnej Dynamiczny skład masy osobnej Ustalenie masy osobnej przez sędziego-komisarza Mienie cudze w masie osobnej Cudza nieruchomość w masie osobnej i ogólnej Prawa rzeczowe przed przywilejem nabywcy deweloperskiego Masa osobna a odrębne plany podziału Zaspokojenie niezapłaconego sprzedawcy nieruchomości

3 Masa osobna a nieruchomość osoby trzeciej Zaspokojenie z masy osobnej a hipoteka Art Zamiana wierzytelności niepieniężnych na pieniężne Trwałe skutki konwersji wierzytelności na pieniężne Zobowiązania niepieniężne a prawa i roszczenia osobiste Zasada realnego wykonania umowy deweloperskiej Prawa i roszczenia osobiste a nieruchomość osoby trzeciej Przejściowe wyłączenie konwersji wierzytelności Konwersja wierzytelności zależna od celu upadłości Ujęcie wierzytelności na liście a sposób jej zaspokojenia Zgłoszenie praw i roszczeń osobistych do masy Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności Zgłoszenie i ustalenie praw i roszczeń osobistych Zgłoszenie praw i roszczeń osobistych do nieruchomości cudzej Art Układ ogólny a masa osobna Brak masy osobnej na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli Nabywca deweloperski jako wierzyciel w postępowaniu Zamknięty katalog uchwał zgromadzenia nabywców Kolejność uchwał na zgromadzeniu nabywców Propozycje układowe wobec masy osobnej Przygotowanie zgromadzenia nabywców Zaspokojenie nabywców ze środków na rachunku powierniczym Pierwszeństwo uchwały nabywców przed indywidualną ich decyzją Wyłączenie z masy środków powierzonych Wyłączenie z masy kompetencją sędziego-komisarza Środki z rachunku powierniczego wydane deweloperowi Kontynuacja budowy przez syndyka lub zarządcę Wpływ kontynuacji budowy na tempo postępowania Kontynuacja przedsięwzięcia przez zarządcę Uchwała nabywców a bieg ogólny upadłości Wybór wykonawcy dla kontynuacji budowy Istotne warunki umowy o kontynuację budowy Dopłaty w układzie likwidacyjnym Dopłaty na kontynuację przedsięwzięcia

4 Wspólnota nabywców w toku kontynuacji budowy Masa osobna a koszty postępowania Należności z umowy deweloperskiej w masie osobnej Kalkulacja dopłat w uchwale nabywców Dopłaty a koszty upadłości Układ a uchwała w PUiN Nabywcy deweloperscy a wierzyciele hipoteczni Finansowanie zaspokojenia nabywców deweloperskich Zalety układu likwidacyjnego Układ likwidacyjny jako wskazanie kierunku upadłości Układ likwidacyjny jako dyspozycja masą osobną Wykonanie umów deweloperskich a hipoteka Hipoteka a sprzedaż w upadłości układowej Kolejność zaspokojenia hipotek i praw na nieruchomości Sprzedaż lokalu w upadłości układowej Upadłość układowa i wierzyciel hipoteczny Gospodarcze kalkulacje wierzyciela hipotecznego Ogólny i osobny układ likwidacyjny Wykonanie układów osobnych w czasie upadłości Wierzytelności nabywców po zaspokojeniu z masy osobnej Nabywcy jako grupa interesów w układzie ogólnym Prawa nabywcy jako wierzyciela Warunki dopuszczenia nabywcy do udziału w zgromadzeniu Zasady zwołania zgromadzenia nabywców Przebieg zgromadzenia nabywców Ograniczenia prawa do głosowaniav Odroczenie zgromadzenia nabywców Kworum i większości na zgromadzeniu nabywców Prawa nabywców jako wierzytelności Głosowanie przez nabywców grupami interesów Uchylenie uchwały zgromadzenia nabywców Zatwierdzenie uchwały przez sąd upadłościowy Przekazanie nadwyżki masy osobnej do ogólnej Rozwiązanie ogólnej masy upadłości Skutki braku uchwały co do masy osobnej Art Kontynuacja przedsięwzięcia przez syndyka Rutynowa kontrola czynności syndyka Moment zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego

5 Wskazanie nabywców do umów sprzedaży Sprzedaż nieruchomości nieobjętych umowami deweloperskimi Zarządca jako wykonawca umów deweloperskich Kupno od syndyka jako nabycie pierwotne Zmiana uchwały zgromadzenia nabywców Aktualizacja uchwał zgromadzenia nabywców Koszty upadłości i masa osobna Przejęcie powierzonych środków bez kosztów upadłości Ujęcie kosztów upadłości w uchwale nabywców Art Art Art Art Art Index rzeczowy Autorzy akapitów

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Komentarz praktyczny Autorzy: Aleksandra Widziewicz (radca prawny/partner) Sławomir Szepietowski (radca prawny/partner) Katarzyna Otwinowska (radca prawny) Michał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Upadłość deweloperska uwagi krytyczne

Upadłość deweloperska uwagi krytyczne Upadłość deweloperska uwagi krytyczne Bartosz Sierakowski, Marianna Kokowska Przepisy o upadłości deweloperskiej są najlepszym dowodem tego, że dobre chęci ustawodawcy to za mało, by dana ustawa odniosła

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 Andrzej Saniewski Bolesław Meluch Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 I. Wprowadzenie Specyficzne warunki działania polskiego rynku mieszkaniowego (m. in. brak uregulowań

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów

Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Niemcy Umowa zawierana między deweloperem a nabywcą lokalu uregulowana jest w niemieckim kodeksie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku 2 Szanowni Państwo! W dniu 14 maja 2012 r., po szeregu spotkań i rozmów, podczas których zapoznałem się

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.]

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] USTAWA z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. 2014 r. Prawo restrukturyzacyjne CZĘŚĆ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH TYTUŁ I

U S T A W A. z dnia. 2014 r. Prawo restrukturyzacyjne CZĘŚĆ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH TYTUŁ I U S T A W A z dnia. 2014 r. Prawo restrukturyzacyjne CZĘŚĆ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH TYTUŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wstępne Art. 1. Ustawa reguluje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek Pracodawców

Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek Pracodawców Polski Związek Firm Deweloperskich Związek Pracodawców Warszawa, 21 stycznia 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Adam Jasser Pl. Powstańców 1, 00-950 Warszawy Dot: DDK-073-20/14/JTB

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo