O P I N I A IX KM 443/14 AUTOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A IX KM 443/14 AUTOR:"

Transkrypt

1 IX KM 443/14 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś przy ul. Ulubionej 49, składającej się z działki ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/ /3. WŁAŚCICIEL: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie AUTOR: Kraków, 1 września 2014 r.

2 WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES Modlnica, Gm. Wielka Wieś, ul. Ulubiona 49 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA // OBRĘB _2, Wielka Wieś // Modlnica, Nr 0006 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/ /3 OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI Właściciel: Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia 1 września 2014r., protokół załączono do opracowania). DZIAŁ III 1.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 1459/11, na rzecz: Zakład Usługowy "Ogród Service" J. Banaś, B. Dziewoński,T. Kantaruk sp.jawna z siedzibą w Krakowie. 2.Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX Km 970/12, na rzecz: Jarosław Knap. 3.Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 354/12, z wniosku wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. 4.Przyłączenie postępowania egzekucyjnego o sygn. IX KM 3546/12 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy, z wniosku wierzyciela: ELPRO EKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie. 5.Przyłączenie do prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Na rzecz: Monika Szewczuk 6.Przyłączenie kolejnego wierzyciela do egzekucji z prawa niniejszej nieruchomości w sprawie o sygn. IX Km 443/14. Na rzecz: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7.Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp. z o.o. w celu wyegzekwowania należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia w sprawie IC 1229/11. Na rzecz: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. DZIAŁIV 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/42159/14/1 2.Hipoteka umowna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3.Hipoteka umowna kaucyjna ,10 zł; odsetki, należności uboczne, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 4.Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 5.Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 6.Hipoteka umowna kaucyjna 20800,00 zł, zabezpieczenie przyszłych roszczeń o zapłatę za sprzedaż paliwa gazowego, na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego nr 200/O/ANUP1/1159/08. Na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. 7.Hipoteka przymusowa łączna 17670,13 zł, należność objęta tytułem wykonawczym. Na rzecz: Wójt Gminy Wielka Wieś. 8. Hipoteka przymusowa łączna 40000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Na rzecz: Janina Stanisława Noworyta oraz Andrzej Stanisław Noworyta. KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Zakresem wyceny objęto nieruchomość składającą się z następujących składników: działka ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej obiekt z wykonanymi tynkami i rozprowadzonymi instalacjami; brak wylewek. pozostałe elementy zagospodarowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drobi publicznej. Dostęp do budynku poprzez wewnętrzną drogę osiedlową zrealizowaną na działkach nr 97/5 i nr 879/2; które prowadzą do drogi gminnej ul. Ulubionej. Działki ew. nr 97/5 i 879/2 stanowią własność prywatną; właścicielem działki nr 110 jest gmina (inf. tel.). Celem zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zmuszony nabyć udział w prawie współwłasności działek ew. nr 97/5 i 879/2 lub ustanowić służebność drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (budynki zespolone garażami). Obiekt obejmujący kondygnacje: parteru, półpiętra i poddasza użytkowego. Dom wybudowany w oparciu o technologię tradycyjną. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji i poszyciu z dachówki ceramicznej. Na elewacji jako element wykończeniowy zastosowana została cegła klinkierowa. Na parterze znajduje się: salon, kuchnia, hol wejściowy, pomieszczenie pod schodami (WC), hol do garażu, garaż i kotłownia. Na półpiętrze wydzielono: pomieszczenie przejściowe oraz pokój (nad garażem). Na poddaszu użytkowym znajduje się: łazienka, korytarz, garderoba i trzy pokoje. Budek w częściowym stanie deweloperskim, stolarka okienna PCV, okna połaciowe drewniane. Brak stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej. Wewnątrz rozprowadzono instalację oraz wykonano tynki. Brak wylewek. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 181,51 m 2 (na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) CEL WYCENY określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb prowadzonego postępowania sądowego- egzekucji z nieruchomości. WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI: ,00 zł (brutto) słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 1 września 2014 r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości 29 maja 2014 r. AUTOR: DATA SPORZĄDZENIA OPINII 1 września 2014 r. Strona 2 z 16

3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem opracowania jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Modlnica przy ulicy Ulubionej 49, gm. Wielka Wieś, składająca się z działki ewidencyjnej nr 874/1 o pow. 346m 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/ /3. Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej prawa własności szczegółowo wyżej opisanej nieruchomości gruntowej. Oznaczenie nieruchomości Powiat Krakowski Jednostka ewidencyjna _2, Wielka Wieś Obręb Modlnica, Nr 0006 Ulica Ulubiona 49 Nr działki 874/1 Powierzchnia dz. 346m 2 Księga Wieczysta KR1P/ /3 Właściciel Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 1.2. CEL WYCENY Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś, obr. 6 działka nr 874/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla potrzeb egzekucji komorniczej (IX KM 443/14) wg stanu na dzień oględzin oraz poziomu cen na dzień wyceny PODSTAWY WYCENY PODSTAWY FORMALNE Podstawę formalną stanowi postanowienie o powołaniu biegłego do oszacowania wartości nieruchomości wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszka Dumnickiego OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO Data sporządzenia wyceny: 1 września 2014r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 1 września 2014r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 29 maja 2014r. Strona 3 z 16

4 Data dokonania oględzin nieruchomości: 29 maja 2014r. 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2.1. OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAWNY Stan prawny ustalono na podstawie badania księgi wieczystej KW nr KR1P/ /3. KR1P/ /3 Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Badanie KW przeprowadzone dnia 1 września 2014r. TYP KSIĘGI: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA DZIAŁ I - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI wzmianka: DZ.KW./KR1P/42269/10/ 1 województwo: małopolskie, gmina: Wielka Wieś, miejscowość: Modlnica dz. nr 874/1, sposób korzystania: R- grunty orne, obszar: 0,0346ha DZIAŁ I SPIS PRAW Brak wpisu DZIAŁ II WŁASNOŚĆ Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części. DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 1459/11-przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o., na rzecz: Zakład Usługowy "Ogród Service" J. Banaś, B. Dziewoński,T. Kantaruk sp.jawna z siedzibą w Krakowie. 2. Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX Km 970/12- przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o., na rzecz: Jarosław Knap. 3. Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 354/12- przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z wniosku wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. 4. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego o sygn. IX KM 3546/12 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy - do egzekucji z niniejszej nieruchomości przeciwko dłużnikowi: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. - z wniosku wierzyciela: ELPRO EKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie. 5. Przyłączenie do prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości celem wyegzekwowania od dłużnika - Spółki Małopolska Kompania Deweloperska Strona 4 z 16

5 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z dnia r w sprawie IV P 528/13/N. Na rzecz: Monika Szewczuk 6. Przyłączenie kolejnego wierzyciela do egzekucji z prawa niniejszej nieruchomości w sprawie o sygn. IX Km 443/14 przeciwko dłużnikowi: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na rzecz: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp. z o.o. w celu wyegzekwowania należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia w sprawie IC 1229/11 - zgodnie z zawiadomieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy Leszka Dumnickiego z dnia r. sygn. akt IX Km 3545/12. Na rzecz: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. DZIAŁ IV HIPOTEKI 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/42159/14/1 2. Hipoteka umowna zwykła ,00 zł, kredyt udzielony Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp.z o.o. na podstawie aktu ustanowienia hipoteki z dnia Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3. Hipoteka umowna kaucyjna ,10 zł; odsetki, należności uboczne, kredyt udzielony Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp.z o.o. na podstawie aktu ustanowienia hipoteki z dnia Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 6. Hipoteka umowna kaucyjna 20800,00 zł, zabezpieczenie przyszłych roszczeń o zapłatę za sprzedaż paliwa gazowego, na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego nr 200/O/ANUP1/1159/08. Na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Hipoteka przymusowa łączna 17670,13 zł, należność objęta tytułem wykonawczym. Na rzecz: Wójt Gminy Wielka Wieś. 8. Hipoteka przymusowa łączna 40000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Na rzecz: Janina Stanisława Noworyta oraz Andrzej Stanisław Noworyta. Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2014 r. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Zakresem wyceny objęto nieruchomość składającą się z następujących składników: Strona 5 z 16

6 działka ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej obiekt z wykonanymi tynkami i rozprowadzonymi instalacjami; brak wylewek. pozostałe elementy zagospodarowania terenu. POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Wielka Wieś leży na południowym cyplu pasa Jury Krakowsko- Częstochowskiej, na północny zachód od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum). Część południowa gminy ma charakter łagodnie wznoszącego się płaskowyżu, część północna opada gwałtownie ku dolinom Prądnika, Kluczwody i Będkówki. Charakterystyczną cechą terenu są formy krasowe oraz liczne wapienne ostańce - skałki wznoszące się ponad pofałdowany teren rolniczy. Teren Gminy ze względu na swe wysokie walory krajobrazowe i liczne atrakcje turystyczne jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku i jest również oazą spokoju, gdzie wielu Krakowian postanowiło zamieszkać na stałe uciekając od wielkomiejskiego gwaru. Teren dzisiejszej gminy Wielka Wieś to obszar zasiedlony już od najdawniejszych czasów. Odnotowano tu liczne ślady osadnictwa wielokulturowego zaczynające się od epoki paleolitu. Stanowiska archeologiczne znajdują się w Bęble (znaleziska w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym) w Będkowicach (wczesno średniowieczne grodzisko na skałce Sokolica nad Doliną Będkowską; kopiec prehistoryczny) w Wierzchowiu (znaleziska w Jaskini Wierzchowskiej Górnej). Strona 6 z 16

7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI: Modlnica to sołectwo graniczące bezpośrednio z Krakowem. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w połowie XIII w. Przez miejscowość przebiega droga krajową Kraków Olkusz, która dzieli ją na część wschodnią i zachodnią. W zachodniej części Modlnicy znajduje się zabytkowy drewniany kościół oraz zespół dworski będący we władaniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Szczegółowo przedmiotowa działka położona jest po północnej stronie ulicy Ulubionej, która jest przecznicą ulicy Częstochowskiej (droga krajowa nr 94). Odległość od centrum miejscowości wynosi około 1km w linii prostej. Lokalizacja w układzie lokalnym korzystna. Źródło: strona Gminy Wielka Wieś OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: Działka położona na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna głównie budynki nowe wzniesione w Strona 7 z 16

8 ostatnim dziesięcioleciu. W sąsiedztwie także dużo działek jeszcze niezabudowanych. W miejscowości znajdują się sklepy wielobranżowe, remiza OSP, zespół szkolnoprzedszkolny, Dwór Konopków z otaczającym go Parkiem Dworskim a także zabytkowy Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej. W odległości około 4 km znajduje się skrzyżowanie łączące trasę olkuską, wylot z autostrady A4 oraz ważne trakty komunikacyjne Krakowa ulice Opolska i Armii Krajowej. W obrębie tego skrzyżowania zlokalizowane są tereny handlowe (Makro, IKEA) oraz biurowce klasy A. Wszelkie niezbędne obiekty użyteczności publicznej dostępne w miejscowości Wielka Wieś- miejscowości gminnej lub w Krakowie. W sąsiedztwie brak obiektów mogących negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego oraz powietrza atmosferycznego. Poniżej przedmiotowa nieruchomość- widok z lotu ptaka: DOSTĘPNOŚĆ: Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drobi publicznej. Dostęp do budynku poprzez wewnętrzną drogę osiedlową zrealizowaną na działkach nr 97/5 i nr 879/2; które prowadzą do drogi gminnej ul. Ulubionej. Działki ew. nr 97/5 i 879/2 stanowią własność prywatną; właścicielem działki nr 110 jest gmina Wielka Wieś (inf. tel. W U.G.). Strona 8 z 16

9 Celem zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zmuszony nabyć udział w prawie współwłasności działek stanowiących wewnętrzną drogę osiedlową lub ustanowić służebność drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Przez Modlnicę kursuje autobus krakowskiego MPK oraz sieć przewoźników prywatnych. OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW : źródło: Jednostka ewidencyjna _2, Wielka Wieś Nr jednostki rejestrowej G.884 Obręb Modlnica, 0006 Położenie Modlnica, ul. Ulubiona 49 Nr działki 874/1 Powierzchnia działki ha Użytki R, RIIIa (0,0346 ha) Księga wieczysta KR1P/ /3 Właściciel Spółka pod firmą: Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części Stan na dzień r. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze objętym ustaleniami uchwały Nr XXXVIII / 178 / 2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, zgodnie z którą znajduje się w obszarze 6.MNR tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usług. Strona 9 z 16

10 UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Działka kształtem zbliżona do prostokąta, o szerokości około 17m i długości około 20m. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno- budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Media doprowadzone do nieruchomości. Konieczne wykonanie indywidualnych przyłączy. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym szczegółowo opisanym poniżej. Dojście do budynku i dojazd do garażu został utwardzony kostką brukową, pozostały obszar porośnięty roślinnością. Strona 10 z 16

11 OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO CHARAKTERYSTYKA: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (budynki zespolone garażami). Obiekt obejmujący kondygnacje: parteru, półpiętra i poddasza użytkowego. Dom wybudowany w oparciu o technologię tradycyjną. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji i poszyciu z dachówki ceramicznej. Na elewacji jako element wykończeniowy zastosowana została cegła klinkierowa. Na parterze znajduje się: salon, kuchnia, hol wejściowy, pomieszczenie pod schodami (WC), hol do garażu, garaż i kotłownia. Na półpiętrze wydzielono: pomieszczenie przejściowe oraz pokój (nad garażem). Na poddaszu użytkowym znajduje się: łazienka, korytarz, garderoba i trzy pokoje. Budek w częściowym stanie deweloperskim, stolarka okienna PCV, okna połaciowe drewniane. Brak stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej. Wewnątrz rozprowadzono instalację oraz wykonano tynki. Brak wylewek. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji: parter, półpiętro oraz poddasze użytkowe Podpiwniczenie: brak Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 181,51 m 2 (na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE: RODZAJ CECHY Rodzaj budynku ze względu na podstawową funkcję użytkową Piwnice Ściany konstrukcyjne Kanały wentylacyjne i spalinowe OPIS Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej Brak Technologia tradycyjna murowana + ocieplenie w systemie lekkim Murowane Strona 11 z 16

12 Dach Dach wielospadowy o drewnianej konstrukcji, pokrycie dachówką, Podłogi -brak wylewek Tynki Wewnętrzne: tradycyjne. Na zewnątrz tynk elewacyjny. Wykończenie ścian Tynki wewnętrznych Stolarka Stolarka okienna zespolona PCV. Brak stolarki drzwiowej i bramy garażowej Schody Schody wewnętrzne betonowe, brak okąłdzin Instalacje Rozprowadzone SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek mieszkalny jednorodzinny wzniesiony w technologii tradycyjnej,w zabudowie bliźniaczej. Obiekt niewykończony i niezasiedlony. Wykonana elewacja budynku. Budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi. Sposób użytkowania, jako mieszkalny jest optymalny dla wyznaczonej funkcji podstawowej i zgodny jest z pierwotnym przeznaczeniem obiektu po wykonaniu prac adaptacyjnych / wykończeniowych. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono dokumentacji projektowej budynku, decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia/przyjęcia do użytkowania. Wycenę sporządzono przy założeniu pełnej zgodności wzniesienia budynku z przepisami obowiązującego prawa. Zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego w Krakowie, (PINB- 0513/87/4710/14, z dnia r.): Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego uprzejmie informuje, że na podstawie prowadzonych rejestrów nie odnotowano zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 874/1 w miejscowości Modlnica przy ul. Ulubionej 49 stanowiącej własność Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej Sp.z o.o. STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: o Zużycie funkcjonalne Obiekt zaprojektowany do funkcji mieszkalnej. Korzystny układ funkcjonalny, zużycie w tym zakresie przyjęto na poziomie 0%. o Zużycie środowiskowe W otoczeniu nie znajdują się żadne obiekty negatywnie wpływające na stan środowiska naturalnego. Zużycie w tym zakresie przyjęto na poziomie zerowym. o Zużycie techniczne W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako dobry (nie dokonywano szczegółowych badań ani testów). Wartość tego zużycia przyjęto na poziomie 2-5%. Strona 12 z 16

13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Strona 13 z 16

14 Strona 14 z 16

15 Strona 15 z 16

16 Strona 16 z 16

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES // POŁOŻENIE JEDN. EWID. // OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana działa gruntu ADRES//POŁOŻENIE Będkowice, JEDN. EWID // OBRĘB 120615_2 Wielka Wieś obr. 0002 Będkowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1690/13

O P I N I A IX KM 1690/13 IX KM 1690/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Siemaszki 54. Dla przedmiotowego prawa Sąd

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1378/13

O P I N I A IX KM 1378/13 IX KM 1378/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 o pow. 0,27ha położonej w miejscowości Dębnik, gm. Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1803/14 AUTOR :

O P I N I A IX KM 1803/14 AUTOR : IX KM 1803/14 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Pachońskiego 4 Dla przedmiotowego prawa Sąd

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2 OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 40 przy ulicy Zielony Most, składającej się z działki ew. nr 394/2 o powierzchni 3959m2

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym RODZAJ NIERUCHOMOŚCI jednorodzinnym ADRES Kraków Krowodrza, ul. Poziomkowa 4 OBRĘB Nr 33, Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANEGO

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, tj. :

O P I N I A. określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, tj. : IX KMP 18/16 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, tj. : działki ew. nr 395 o pow. 0,52 ha położonej w Mnikowie gm. Liszki, obj. KR1K/00023531/8,

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny ADRES Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 5/14 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie w odległości około 4 km na północ od ścisłego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej ADRES Kraków 0040, ul. Tetmajera 16 OBRĘB 0040// Kraków - Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW-KROWODRZA, OBR. 6, UL. HAMERNIA 13/2 ORAZ DZIAŁKI NR 352/7 I 352/8 IX KM 2183/15 WYCIĄG Z OPINII

KRAKÓW-KROWODRZA, OBR. 6, UL. HAMERNIA 13/2 ORAZ DZIAŁKI NR 352/7 I 352/8 IX KM 2183/15 WYCIĄG Z OPINII IX KM 2183/15 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: - nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Krakowie- Krowodrzy przy ul. Hamernia 13, obj. KW nr KR1P/00309036/2,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES ul. Władysława Żeleńskiego 84/8 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr 40 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2019/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Sępiej 1 - dz. ew. nr 947/2 o pow. 0,0893ha,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII SZACUNKOWEJ

WYCIĄG Z OPINII SZACUNKOWEJ OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 40 przy ul. Batalionów Chłopskich 7d, składającej się z dz. ew.: nr 188/21 o pow. 135m2 i nr

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /3

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /3 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00019803/3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański w sprawie z wniosku: Marek Wąsiewicz 62-814 Blizanów,, Bogucice 5 którego reprezentuje radca prawny:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1K/00008660/0 położona w miejscowości Dąbrowa Szlachecka, gmina Czernichów,

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN

MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów PLN Sygn. akt KM 593/13 Egz. 1/3 OPINIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ KR1W/00055542/1 MIEJSCOWOŚĆ: Zagórnik GMINA: Andrychów Wartość rynkowa nieruchomości w dniu wyceny: 319.100 PLN trzysta

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe niezabudowane ADRES Krzeszowice, Gm. Krzeszowice OBRĘB 0001, Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR2K/00025778/2 położona w Zabierzowie, powiat krakowski, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem.

UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Komuny Paryskiej 27/9 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Podgórze Obr. 69 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Pachońskiego 6/249 OBRĘB Kraków- Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Własność KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00340958/0

Bardziej szczegółowo

słownie: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote słownie: siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych

słownie: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote słownie: siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Niezabudowane działki gruntu OBRĘB Cholerzyn nr 0002, gm. Liszki RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1K/00017183/8, KR1K/00006580/1, KR1K/00001000/7

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu: - działki nr 366 o powierzchni 17 000 m 2, niezabudowanej, Szacowana nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57 Nieruchomość do sprzedania Radomno 57 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m 2 usytuowany na parterze w budynku funkcji mieszkaniowej, położonego w miejscowości Radomno

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2628/13 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Krowodrzy obr. 16 przy ul. Wodociągowej 17 - działka ew.

Bardziej szczegółowo

Rozgarty - działka nr 97/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Rozgarty - działka nr 97/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Rozgarty - działka nr 97/4 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Rozgarty Ulica, nr budynku Toruńska Powierzchnia nieruchomości 1452 m kw Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

OBRĘB Prawo własności. OKREŚLENIE OSÓB Konrad Bochenek s. Krzysztofa i Magdaleny, udział 1/1 części

OBRĘB Prawo własności. OKREŚLENIE OSÓB Konrad Bochenek s. Krzysztofa i Magdaleny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wzniesionym bez wydanej decyzji pozwolenie na budowę Kraków Podgórze, ul. Romana Żelazowskiego ADRES 0099// Kraków - Podgórze OBRĘB

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości 7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Mogilanach, obręb ewidencyjny nr 9, gmina Mogilany, powiat krakowski. Nieruchomość położona jest

Bardziej szczegółowo

ŁAPINO KARTUSKIE. gmina Żukowo pow. kartuski woj. Pomorskie

ŁAPINO KARTUSKIE. gmina Żukowo pow. kartuski woj. Pomorskie OFERTA TECHNICZNA: ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ 200 METRÓW OD JEZIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI NA GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE (Z HIPOTERAPIĄ ) W MIEJSCOWOŚCI ŁAPINO KARTUSKIE gmina Żukowo pow. kartuski woj.

Bardziej szczegółowo

Rybotycze 26. Nieruchomość na sprzedaż

Rybotycze 26. Nieruchomość na sprzedaż Rybotycze 26 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Rybotycze, gmina Fredropol, woj. podkarpackie Ulica, nr budynku 26 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES Wola Filipowska ul. Krzywa 15, gm. Krzeszowice, JEDN.

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

AUTOR: IXKM 213/14 OSOBA, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: KRAKÓW, 26 maja 2017 r. Beata Chruścicka

AUTOR: IXKM 213/14 OSOBA, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: KRAKÓW, 26 maja 2017 r. Beata Chruścicka IXKM 213/14 O P I N I A określająca wartość rynkową własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ulicy Mackiewicza 19. Dla przedmiotowego prawa

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś KM 4300/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 107 położonego w Krakowie- Podgórzu przy ul. Jerzmanowskiego 34. Dla przedmiotowego spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 550/3, położona jest w miejscowości Lednica Górna, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Wąwelno ul. Długa 5 Lokal mieszkalny nr 3. Nieruchomość na sprzedaż

Wąwelno ul. Długa 5 Lokal mieszkalny nr 3. Nieruchomość na sprzedaż Wąwelno ul. Długa 5 Lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wąwelno Ulica, nr budynku Ul. Długa 5/3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Wyki 12/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego ul. Wybickiego 5, 31-261 Kraków ; biuro@si-dembowski.com Nieruchomości - ul. Wybickiego 5 - Kraków Na sprzedaż 1. Przedmiot sprzedaży 1. Nieruchomość nr 1: Prawo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW Sz1W/ /3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW Sz1W/ /3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło Kancelaria Komornicza w Świnoujściu 72-600 Świnoujście ul.wojska Polskiego 1/19 tel. 91 888 90 91 e-mail: kancelaria@komornikwswinoujsciu.pl

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 1735/13 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ew. nr 439/2 o pow. 868m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 68/12 o powierzchni 556 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomości nr KR1W/00075197/3 położona w Łączanach, gmina Brzeźnica, składająca się z działki 810/41 o powierzchni 806m 2. Na

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia, informacje ogólne Gmina Wieliczka leży na południowy - wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km2. Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż Jędrychowo 47 Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jędrychowo Ulica, nr budynku 47 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo