O P I N I A IX KM 443/14 AUTOR:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A IX KM 443/14 AUTOR:"

Transkrypt

1 IX KM 443/14 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś przy ul. Ulubionej 49, składającej się z działki ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/ /3. WŁAŚCICIEL: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie AUTOR: Kraków, 1 września 2014 r.

2 WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES Modlnica, Gm. Wielka Wieś, ul. Ulubiona 49 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA // OBRĘB _2, Wielka Wieś // Modlnica, Nr 0006 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/ /3 OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI Właściciel: Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia 1 września 2014r., protokół załączono do opracowania). DZIAŁ III 1.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 1459/11, na rzecz: Zakład Usługowy "Ogród Service" J. Banaś, B. Dziewoński,T. Kantaruk sp.jawna z siedzibą w Krakowie. 2.Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX Km 970/12, na rzecz: Jarosław Knap. 3.Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 354/12, z wniosku wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. 4.Przyłączenie postępowania egzekucyjnego o sygn. IX KM 3546/12 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy, z wniosku wierzyciela: ELPRO EKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie. 5.Przyłączenie do prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Na rzecz: Monika Szewczuk 6.Przyłączenie kolejnego wierzyciela do egzekucji z prawa niniejszej nieruchomości w sprawie o sygn. IX Km 443/14. Na rzecz: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7.Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp. z o.o. w celu wyegzekwowania należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia w sprawie IC 1229/11. Na rzecz: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. DZIAŁIV 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/42159/14/1 2.Hipoteka umowna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3.Hipoteka umowna kaucyjna ,10 zł; odsetki, należności uboczne, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 4.Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 5.Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 6.Hipoteka umowna kaucyjna 20800,00 zł, zabezpieczenie przyszłych roszczeń o zapłatę za sprzedaż paliwa gazowego, na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego nr 200/O/ANUP1/1159/08. Na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. 7.Hipoteka przymusowa łączna 17670,13 zł, należność objęta tytułem wykonawczym. Na rzecz: Wójt Gminy Wielka Wieś. 8. Hipoteka przymusowa łączna 40000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Na rzecz: Janina Stanisława Noworyta oraz Andrzej Stanisław Noworyta. KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Zakresem wyceny objęto nieruchomość składającą się z następujących składników: działka ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej obiekt z wykonanymi tynkami i rozprowadzonymi instalacjami; brak wylewek. pozostałe elementy zagospodarowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drobi publicznej. Dostęp do budynku poprzez wewnętrzną drogę osiedlową zrealizowaną na działkach nr 97/5 i nr 879/2; które prowadzą do drogi gminnej ul. Ulubionej. Działki ew. nr 97/5 i 879/2 stanowią własność prywatną; właścicielem działki nr 110 jest gmina (inf. tel.). Celem zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zmuszony nabyć udział w prawie współwłasności działek ew. nr 97/5 i 879/2 lub ustanowić służebność drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (budynki zespolone garażami). Obiekt obejmujący kondygnacje: parteru, półpiętra i poddasza użytkowego. Dom wybudowany w oparciu o technologię tradycyjną. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji i poszyciu z dachówki ceramicznej. Na elewacji jako element wykończeniowy zastosowana została cegła klinkierowa. Na parterze znajduje się: salon, kuchnia, hol wejściowy, pomieszczenie pod schodami (WC), hol do garażu, garaż i kotłownia. Na półpiętrze wydzielono: pomieszczenie przejściowe oraz pokój (nad garażem). Na poddaszu użytkowym znajduje się: łazienka, korytarz, garderoba i trzy pokoje. Budek w częściowym stanie deweloperskim, stolarka okienna PCV, okna połaciowe drewniane. Brak stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej. Wewnątrz rozprowadzono instalację oraz wykonano tynki. Brak wylewek. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 181,51 m 2 (na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) CEL WYCENY określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb prowadzonego postępowania sądowego- egzekucji z nieruchomości. WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI: ,00 zł (brutto) słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 1 września 2014 r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości 29 maja 2014 r. AUTOR: DATA SPORZĄDZENIA OPINII 1 września 2014 r. Strona 2 z 16

3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem opracowania jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Modlnica przy ulicy Ulubionej 49, gm. Wielka Wieś, składająca się z działki ewidencyjnej nr 874/1 o pow. 346m 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/ /3. Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej prawa własności szczegółowo wyżej opisanej nieruchomości gruntowej. Oznaczenie nieruchomości Powiat Krakowski Jednostka ewidencyjna _2, Wielka Wieś Obręb Modlnica, Nr 0006 Ulica Ulubiona 49 Nr działki 874/1 Powierzchnia dz. 346m 2 Księga Wieczysta KR1P/ /3 Właściciel Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 1.2. CEL WYCENY Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś, obr. 6 działka nr 874/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla potrzeb egzekucji komorniczej (IX KM 443/14) wg stanu na dzień oględzin oraz poziomu cen na dzień wyceny PODSTAWY WYCENY PODSTAWY FORMALNE Podstawę formalną stanowi postanowienie o powołaniu biegłego do oszacowania wartości nieruchomości wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszka Dumnickiego OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO Data sporządzenia wyceny: 1 września 2014r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 1 września 2014r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 29 maja 2014r. Strona 3 z 16

4 Data dokonania oględzin nieruchomości: 29 maja 2014r. 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2.1. OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAWNY Stan prawny ustalono na podstawie badania księgi wieczystej KW nr KR1P/ /3. KR1P/ /3 Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Badanie KW przeprowadzone dnia 1 września 2014r. TYP KSIĘGI: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA DZIAŁ I - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI wzmianka: DZ.KW./KR1P/42269/10/ 1 województwo: małopolskie, gmina: Wielka Wieś, miejscowość: Modlnica dz. nr 874/1, sposób korzystania: R- grunty orne, obszar: 0,0346ha DZIAŁ I SPIS PRAW Brak wpisu DZIAŁ II WŁASNOŚĆ Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części. DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 1459/11-przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o., na rzecz: Zakład Usługowy "Ogród Service" J. Banaś, B. Dziewoński,T. Kantaruk sp.jawna z siedzibą w Krakowie. 2. Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX Km 970/12- przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o., na rzecz: Jarosław Knap. 3. Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 354/12- przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z wniosku wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. 4. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego o sygn. IX KM 3546/12 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy - do egzekucji z niniejszej nieruchomości przeciwko dłużnikowi: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. - z wniosku wierzyciela: ELPRO EKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie. 5. Przyłączenie do prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości celem wyegzekwowania od dłużnika - Spółki Małopolska Kompania Deweloperska Strona 4 z 16

5 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z dnia r w sprawie IV P 528/13/N. Na rzecz: Monika Szewczuk 6. Przyłączenie kolejnego wierzyciela do egzekucji z prawa niniejszej nieruchomości w sprawie o sygn. IX Km 443/14 przeciwko dłużnikowi: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na rzecz: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp. z o.o. w celu wyegzekwowania należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia w sprawie IC 1229/11 - zgodnie z zawiadomieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy Leszka Dumnickiego z dnia r. sygn. akt IX Km 3545/12. Na rzecz: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. DZIAŁ IV HIPOTEKI 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/42159/14/1 2. Hipoteka umowna zwykła ,00 zł, kredyt udzielony Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp.z o.o. na podstawie aktu ustanowienia hipoteki z dnia Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3. Hipoteka umowna kaucyjna ,10 zł; odsetki, należności uboczne, kredyt udzielony Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp.z o.o. na podstawie aktu ustanowienia hipoteki z dnia Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 6. Hipoteka umowna kaucyjna 20800,00 zł, zabezpieczenie przyszłych roszczeń o zapłatę za sprzedaż paliwa gazowego, na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego nr 200/O/ANUP1/1159/08. Na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Hipoteka przymusowa łączna 17670,13 zł, należność objęta tytułem wykonawczym. Na rzecz: Wójt Gminy Wielka Wieś. 8. Hipoteka przymusowa łączna 40000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Na rzecz: Janina Stanisława Noworyta oraz Andrzej Stanisław Noworyta. Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2014 r. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Zakresem wyceny objęto nieruchomość składającą się z następujących składników: Strona 5 z 16

6 działka ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej obiekt z wykonanymi tynkami i rozprowadzonymi instalacjami; brak wylewek. pozostałe elementy zagospodarowania terenu. POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Wielka Wieś leży na południowym cyplu pasa Jury Krakowsko- Częstochowskiej, na północny zachód od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum). Część południowa gminy ma charakter łagodnie wznoszącego się płaskowyżu, część północna opada gwałtownie ku dolinom Prądnika, Kluczwody i Będkówki. Charakterystyczną cechą terenu są formy krasowe oraz liczne wapienne ostańce - skałki wznoszące się ponad pofałdowany teren rolniczy. Teren Gminy ze względu na swe wysokie walory krajobrazowe i liczne atrakcje turystyczne jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku i jest również oazą spokoju, gdzie wielu Krakowian postanowiło zamieszkać na stałe uciekając od wielkomiejskiego gwaru. Teren dzisiejszej gminy Wielka Wieś to obszar zasiedlony już od najdawniejszych czasów. Odnotowano tu liczne ślady osadnictwa wielokulturowego zaczynające się od epoki paleolitu. Stanowiska archeologiczne znajdują się w Bęble (znaleziska w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym) w Będkowicach (wczesno średniowieczne grodzisko na skałce Sokolica nad Doliną Będkowską; kopiec prehistoryczny) w Wierzchowiu (znaleziska w Jaskini Wierzchowskiej Górnej). Strona 6 z 16

7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI: Modlnica to sołectwo graniczące bezpośrednio z Krakowem. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w połowie XIII w. Przez miejscowość przebiega droga krajową Kraków Olkusz, która dzieli ją na część wschodnią i zachodnią. W zachodniej części Modlnicy znajduje się zabytkowy drewniany kościół oraz zespół dworski będący we władaniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Szczegółowo przedmiotowa działka położona jest po północnej stronie ulicy Ulubionej, która jest przecznicą ulicy Częstochowskiej (droga krajowa nr 94). Odległość od centrum miejscowości wynosi około 1km w linii prostej. Lokalizacja w układzie lokalnym korzystna. Źródło: strona Gminy Wielka Wieś OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: Działka położona na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna głównie budynki nowe wzniesione w Strona 7 z 16

8 ostatnim dziesięcioleciu. W sąsiedztwie także dużo działek jeszcze niezabudowanych. W miejscowości znajdują się sklepy wielobranżowe, remiza OSP, zespół szkolnoprzedszkolny, Dwór Konopków z otaczającym go Parkiem Dworskim a także zabytkowy Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej. W odległości około 4 km znajduje się skrzyżowanie łączące trasę olkuską, wylot z autostrady A4 oraz ważne trakty komunikacyjne Krakowa ulice Opolska i Armii Krajowej. W obrębie tego skrzyżowania zlokalizowane są tereny handlowe (Makro, IKEA) oraz biurowce klasy A. Wszelkie niezbędne obiekty użyteczności publicznej dostępne w miejscowości Wielka Wieś- miejscowości gminnej lub w Krakowie. W sąsiedztwie brak obiektów mogących negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego oraz powietrza atmosferycznego. Poniżej przedmiotowa nieruchomość- widok z lotu ptaka: DOSTĘPNOŚĆ: Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drobi publicznej. Dostęp do budynku poprzez wewnętrzną drogę osiedlową zrealizowaną na działkach nr 97/5 i nr 879/2; które prowadzą do drogi gminnej ul. Ulubionej. Działki ew. nr 97/5 i 879/2 stanowią własność prywatną; właścicielem działki nr 110 jest gmina Wielka Wieś (inf. tel. W U.G.). Strona 8 z 16

9 Celem zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zmuszony nabyć udział w prawie współwłasności działek stanowiących wewnętrzną drogę osiedlową lub ustanowić służebność drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Przez Modlnicę kursuje autobus krakowskiego MPK oraz sieć przewoźników prywatnych. OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW : źródło: Jednostka ewidencyjna _2, Wielka Wieś Nr jednostki rejestrowej G.884 Obręb Modlnica, 0006 Położenie Modlnica, ul. Ulubiona 49 Nr działki 874/1 Powierzchnia działki ha Użytki R, RIIIa (0,0346 ha) Księga wieczysta KR1P/ /3 Właściciel Spółka pod firmą: Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części Stan na dzień r. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze objętym ustaleniami uchwały Nr XXXVIII / 178 / 2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, zgodnie z którą znajduje się w obszarze 6.MNR tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usług. Strona 9 z 16

10 UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Działka kształtem zbliżona do prostokąta, o szerokości około 17m i długości około 20m. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno- budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Media doprowadzone do nieruchomości. Konieczne wykonanie indywidualnych przyłączy. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym szczegółowo opisanym poniżej. Dojście do budynku i dojazd do garażu został utwardzony kostką brukową, pozostały obszar porośnięty roślinnością. Strona 10 z 16

11 OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO CHARAKTERYSTYKA: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (budynki zespolone garażami). Obiekt obejmujący kondygnacje: parteru, półpiętra i poddasza użytkowego. Dom wybudowany w oparciu o technologię tradycyjną. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji i poszyciu z dachówki ceramicznej. Na elewacji jako element wykończeniowy zastosowana została cegła klinkierowa. Na parterze znajduje się: salon, kuchnia, hol wejściowy, pomieszczenie pod schodami (WC), hol do garażu, garaż i kotłownia. Na półpiętrze wydzielono: pomieszczenie przejściowe oraz pokój (nad garażem). Na poddaszu użytkowym znajduje się: łazienka, korytarz, garderoba i trzy pokoje. Budek w częściowym stanie deweloperskim, stolarka okienna PCV, okna połaciowe drewniane. Brak stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej. Wewnątrz rozprowadzono instalację oraz wykonano tynki. Brak wylewek. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji: parter, półpiętro oraz poddasze użytkowe Podpiwniczenie: brak Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 181,51 m 2 (na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE: RODZAJ CECHY Rodzaj budynku ze względu na podstawową funkcję użytkową Piwnice Ściany konstrukcyjne Kanały wentylacyjne i spalinowe OPIS Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej Brak Technologia tradycyjna murowana + ocieplenie w systemie lekkim Murowane Strona 11 z 16

12 Dach Dach wielospadowy o drewnianej konstrukcji, pokrycie dachówką, Podłogi -brak wylewek Tynki Wewnętrzne: tradycyjne. Na zewnątrz tynk elewacyjny. Wykończenie ścian Tynki wewnętrznych Stolarka Stolarka okienna zespolona PCV. Brak stolarki drzwiowej i bramy garażowej Schody Schody wewnętrzne betonowe, brak okąłdzin Instalacje Rozprowadzone SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek mieszkalny jednorodzinny wzniesiony w technologii tradycyjnej,w zabudowie bliźniaczej. Obiekt niewykończony i niezasiedlony. Wykonana elewacja budynku. Budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi. Sposób użytkowania, jako mieszkalny jest optymalny dla wyznaczonej funkcji podstawowej i zgodny jest z pierwotnym przeznaczeniem obiektu po wykonaniu prac adaptacyjnych / wykończeniowych. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono dokumentacji projektowej budynku, decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia/przyjęcia do użytkowania. Wycenę sporządzono przy założeniu pełnej zgodności wzniesienia budynku z przepisami obowiązującego prawa. Zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego w Krakowie, (PINB- 0513/87/4710/14, z dnia r.): Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego uprzejmie informuje, że na podstawie prowadzonych rejestrów nie odnotowano zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 874/1 w miejscowości Modlnica przy ul. Ulubionej 49 stanowiącej własność Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej Sp.z o.o. STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: o Zużycie funkcjonalne Obiekt zaprojektowany do funkcji mieszkalnej. Korzystny układ funkcjonalny, zużycie w tym zakresie przyjęto na poziomie 0%. o Zużycie środowiskowe W otoczeniu nie znajdują się żadne obiekty negatywnie wpływające na stan środowiska naturalnego. Zużycie w tym zakresie przyjęto na poziomie zerowym. o Zużycie techniczne W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako dobry (nie dokonywano szczegółowych badań ani testów). Wartość tego zużycia przyjęto na poziomie 2-5%. Strona 12 z 16

13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Strona 13 z 16

14 Strona 14 z 16

15 Strona 15 z 16

16 Strona 16 z 16

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Rząska, ul. Krótka 2/1 gmina Zabierzów OBRĘB Nr 0018, Rząska RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2K/00051099/9

Bardziej szczegółowo

4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych

4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem Hotelu Green wraz RODZAJ NIERUCHOMOŚCI z pozostałym zagospodarowaniem terenu ADRES Sąspów, Gm. JerzmanowicePrzeginia OBRĘB Sąspów,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES ul. Władysława Żeleńskiego 84/8 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr 40 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Pachońskiego 6/249 OBRĘB Kraków- Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Własność KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00340958/0

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P E R A T S Z A C U N K O W Y Agencja Doradczo-Handlowa T A X E R mgr inż. Krzysztof Krzywicki Adres: 44-117 Gliwice, ul. Saturna 6/24 032/239 96 92; 603 603 544 e mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9 opisu i oszacowania niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 719, zabudowana nieruchomość o pow.0,60.00 ha położonej: 62-831 Korzeniew, dla

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NR 4/3). (wyciąg z operatu szacunkowego) STAN PRAWNY W Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka 104 59-816 Platerówka

BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka 104 59-816 Platerówka BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka 104 59-816 Platerówka tel. (75) 722 16 34 NIP 613-116-86-60 tadeusz.drapala@onet.eu tel. kom. 603 651 196 fax (75) 722 16 34 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

gm. Tarnowo Podgórne

gm. Tarnowo Podgórne 6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia operatu szacunkowego Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie

Bardziej szczegółowo

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM 71-140

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY: OPERAT SZACUNKOWY Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA 41-800 ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113, KW Nr GL1Z/00030973/3 PODSTAWA WYCENY:

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P E R A T S Z A C U N K O W Y Agencja Doradczo-Handlowa T A X E R mgr inż. Krzysztof Krzywicki Adres: 44-117 Gliwice, ul. Saturna 6/24 032/239 96 92; 603 603 544 e mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień 12.10.2010r: W = 18

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIK, GM

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIK, GM W yy cc ee nn yy nn ii iee rr uu cc hh oom oo śś cc ii i EE ww aa JJ Juu nn gg 66 22 -- 88 00 00 KK aa ll lii iss zz,,, uu ll l... PP tt oo ll leem ee uu ss zz aa 33 tt ee ll l... 66 66 55 -- 11 99 66

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo