O P I N I A IX KM 443/14 AUTOR:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A IX KM 443/14 AUTOR:"

Transkrypt

1 IX KM 443/14 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś przy ul. Ulubionej 49, składającej się z działki ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/ /3. WŁAŚCICIEL: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie AUTOR: Kraków, 1 września 2014 r.

2 WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES Modlnica, Gm. Wielka Wieś, ul. Ulubiona 49 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA // OBRĘB _2, Wielka Wieś // Modlnica, Nr 0006 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/ /3 OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI Właściciel: Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia 1 września 2014r., protokół załączono do opracowania). DZIAŁ III 1.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 1459/11, na rzecz: Zakład Usługowy "Ogród Service" J. Banaś, B. Dziewoński,T. Kantaruk sp.jawna z siedzibą w Krakowie. 2.Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX Km 970/12, na rzecz: Jarosław Knap. 3.Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 354/12, z wniosku wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. 4.Przyłączenie postępowania egzekucyjnego o sygn. IX KM 3546/12 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy, z wniosku wierzyciela: ELPRO EKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie. 5.Przyłączenie do prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Na rzecz: Monika Szewczuk 6.Przyłączenie kolejnego wierzyciela do egzekucji z prawa niniejszej nieruchomości w sprawie o sygn. IX Km 443/14. Na rzecz: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7.Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp. z o.o. w celu wyegzekwowania należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia w sprawie IC 1229/11. Na rzecz: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. DZIAŁIV 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/42159/14/1 2.Hipoteka umowna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3.Hipoteka umowna kaucyjna ,10 zł; odsetki, należności uboczne, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 4.Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 5.Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 6.Hipoteka umowna kaucyjna 20800,00 zł, zabezpieczenie przyszłych roszczeń o zapłatę za sprzedaż paliwa gazowego, na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego nr 200/O/ANUP1/1159/08. Na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. 7.Hipoteka przymusowa łączna 17670,13 zł, należność objęta tytułem wykonawczym. Na rzecz: Wójt Gminy Wielka Wieś. 8. Hipoteka przymusowa łączna 40000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Na rzecz: Janina Stanisława Noworyta oraz Andrzej Stanisław Noworyta. KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Zakresem wyceny objęto nieruchomość składającą się z następujących składników: działka ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej obiekt z wykonanymi tynkami i rozprowadzonymi instalacjami; brak wylewek. pozostałe elementy zagospodarowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drobi publicznej. Dostęp do budynku poprzez wewnętrzną drogę osiedlową zrealizowaną na działkach nr 97/5 i nr 879/2; które prowadzą do drogi gminnej ul. Ulubionej. Działki ew. nr 97/5 i 879/2 stanowią własność prywatną; właścicielem działki nr 110 jest gmina (inf. tel.). Celem zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zmuszony nabyć udział w prawie współwłasności działek ew. nr 97/5 i 879/2 lub ustanowić służebność drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (budynki zespolone garażami). Obiekt obejmujący kondygnacje: parteru, półpiętra i poddasza użytkowego. Dom wybudowany w oparciu o technologię tradycyjną. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji i poszyciu z dachówki ceramicznej. Na elewacji jako element wykończeniowy zastosowana została cegła klinkierowa. Na parterze znajduje się: salon, kuchnia, hol wejściowy, pomieszczenie pod schodami (WC), hol do garażu, garaż i kotłownia. Na półpiętrze wydzielono: pomieszczenie przejściowe oraz pokój (nad garażem). Na poddaszu użytkowym znajduje się: łazienka, korytarz, garderoba i trzy pokoje. Budek w częściowym stanie deweloperskim, stolarka okienna PCV, okna połaciowe drewniane. Brak stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej. Wewnątrz rozprowadzono instalację oraz wykonano tynki. Brak wylewek. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 181,51 m 2 (na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) CEL WYCENY określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb prowadzonego postępowania sądowego- egzekucji z nieruchomości. WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI: ,00 zł (brutto) słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 1 września 2014 r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości 29 maja 2014 r. AUTOR: DATA SPORZĄDZENIA OPINII 1 września 2014 r. Strona 2 z 16

3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem opracowania jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Modlnica przy ulicy Ulubionej 49, gm. Wielka Wieś, składająca się z działki ewidencyjnej nr 874/1 o pow. 346m 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/ /3. Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej prawa własności szczegółowo wyżej opisanej nieruchomości gruntowej. Oznaczenie nieruchomości Powiat Krakowski Jednostka ewidencyjna _2, Wielka Wieś Obręb Modlnica, Nr 0006 Ulica Ulubiona 49 Nr działki 874/1 Powierzchnia dz. 346m 2 Księga Wieczysta KR1P/ /3 Właściciel Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 1.2. CEL WYCENY Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś, obr. 6 działka nr 874/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla potrzeb egzekucji komorniczej (IX KM 443/14) wg stanu na dzień oględzin oraz poziomu cen na dzień wyceny PODSTAWY WYCENY PODSTAWY FORMALNE Podstawę formalną stanowi postanowienie o powołaniu biegłego do oszacowania wartości nieruchomości wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszka Dumnickiego OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO Data sporządzenia wyceny: 1 września 2014r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 1 września 2014r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 29 maja 2014r. Strona 3 z 16

4 Data dokonania oględzin nieruchomości: 29 maja 2014r. 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2.1. OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAWNY Stan prawny ustalono na podstawie badania księgi wieczystej KW nr KR1P/ /3. KR1P/ /3 Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Badanie KW przeprowadzone dnia 1 września 2014r. TYP KSIĘGI: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA DZIAŁ I - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI wzmianka: DZ.KW./KR1P/42269/10/ 1 województwo: małopolskie, gmina: Wielka Wieś, miejscowość: Modlnica dz. nr 874/1, sposób korzystania: R- grunty orne, obszar: 0,0346ha DZIAŁ I SPIS PRAW Brak wpisu DZIAŁ II WŁASNOŚĆ Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części. DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 1459/11-przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o., na rzecz: Zakład Usługowy "Ogród Service" J. Banaś, B. Dziewoński,T. Kantaruk sp.jawna z siedzibą w Krakowie. 2. Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX Km 970/12- przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o., na rzecz: Jarosław Knap. 3. Przyłączenie do postępowania egzekucyjnego do sygn. akt IX KM 354/12- przeciwko dłużnikowi Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z wniosku wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. 4. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego o sygn. IX KM 3546/12 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy - do egzekucji z niniejszej nieruchomości przeciwko dłużnikowi: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. - z wniosku wierzyciela: ELPRO EKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie. 5. Przyłączenie do prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości celem wyegzekwowania od dłużnika - Spółki Małopolska Kompania Deweloperska Strona 4 z 16

5 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z dnia r w sprawie IV P 528/13/N. Na rzecz: Monika Szewczuk 6. Przyłączenie kolejnego wierzyciela do egzekucji z prawa niniejszej nieruchomości w sprawie o sygn. IX Km 443/14 przeciwko dłużnikowi: Małopolska Kompania Deweloperska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na rzecz: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przeciwko dłużnikowi Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp. z o.o. w celu wyegzekwowania należności objętej tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia w sprawie IC 1229/11 - zgodnie z zawiadomieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy Leszka Dumnickiego z dnia r. sygn. akt IX Km 3545/12. Na rzecz: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dobrego Pasterza 28 w Krakowie z siedzibą w Krakowie. DZIAŁ IV HIPOTEKI 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/42159/14/1 2. Hipoteka umowna zwykła ,00 zł, kredyt udzielony Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp.z o.o. na podstawie aktu ustanowienia hipoteki z dnia Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3. Hipoteka umowna kaucyjna ,10 zł; odsetki, należności uboczne, kredyt udzielony Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej sp.z o.o. na podstawie aktu ustanowienia hipoteki z dnia Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kredyt. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty. Na rzecz: Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 6. Hipoteka umowna kaucyjna 20800,00 zł, zabezpieczenie przyszłych roszczeń o zapłatę za sprzedaż paliwa gazowego, na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego nr 200/O/ANUP1/1159/08. Na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Hipoteka przymusowa łączna 17670,13 zł, należność objęta tytułem wykonawczym. Na rzecz: Wójt Gminy Wielka Wieś. 8. Hipoteka przymusowa łączna 40000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Na rzecz: Janina Stanisława Noworyta oraz Andrzej Stanisław Noworyta. Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2014 r. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Zakresem wyceny objęto nieruchomość składającą się z następujących składników: Strona 5 z 16

6 działka ew. nr 874/1 o pow. 346m 2, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej obiekt z wykonanymi tynkami i rozprowadzonymi instalacjami; brak wylewek. pozostałe elementy zagospodarowania terenu. POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Wielka Wieś leży na południowym cyplu pasa Jury Krakowsko- Częstochowskiej, na północny zachód od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum). Część południowa gminy ma charakter łagodnie wznoszącego się płaskowyżu, część północna opada gwałtownie ku dolinom Prądnika, Kluczwody i Będkówki. Charakterystyczną cechą terenu są formy krasowe oraz liczne wapienne ostańce - skałki wznoszące się ponad pofałdowany teren rolniczy. Teren Gminy ze względu na swe wysokie walory krajobrazowe i liczne atrakcje turystyczne jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku i jest również oazą spokoju, gdzie wielu Krakowian postanowiło zamieszkać na stałe uciekając od wielkomiejskiego gwaru. Teren dzisiejszej gminy Wielka Wieś to obszar zasiedlony już od najdawniejszych czasów. Odnotowano tu liczne ślady osadnictwa wielokulturowego zaczynające się od epoki paleolitu. Stanowiska archeologiczne znajdują się w Bęble (znaleziska w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym) w Będkowicach (wczesno średniowieczne grodzisko na skałce Sokolica nad Doliną Będkowską; kopiec prehistoryczny) w Wierzchowiu (znaleziska w Jaskini Wierzchowskiej Górnej). Strona 6 z 16

7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI: Modlnica to sołectwo graniczące bezpośrednio z Krakowem. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w połowie XIII w. Przez miejscowość przebiega droga krajową Kraków Olkusz, która dzieli ją na część wschodnią i zachodnią. W zachodniej części Modlnicy znajduje się zabytkowy drewniany kościół oraz zespół dworski będący we władaniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Szczegółowo przedmiotowa działka położona jest po północnej stronie ulicy Ulubionej, która jest przecznicą ulicy Częstochowskiej (droga krajowa nr 94). Odległość od centrum miejscowości wynosi około 1km w linii prostej. Lokalizacja w układzie lokalnym korzystna. Źródło: strona Gminy Wielka Wieś OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: Działka położona na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna głównie budynki nowe wzniesione w Strona 7 z 16

8 ostatnim dziesięcioleciu. W sąsiedztwie także dużo działek jeszcze niezabudowanych. W miejscowości znajdują się sklepy wielobranżowe, remiza OSP, zespół szkolnoprzedszkolny, Dwór Konopków z otaczającym go Parkiem Dworskim a także zabytkowy Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej. W odległości około 4 km znajduje się skrzyżowanie łączące trasę olkuską, wylot z autostrady A4 oraz ważne trakty komunikacyjne Krakowa ulice Opolska i Armii Krajowej. W obrębie tego skrzyżowania zlokalizowane są tereny handlowe (Makro, IKEA) oraz biurowce klasy A. Wszelkie niezbędne obiekty użyteczności publicznej dostępne w miejscowości Wielka Wieś- miejscowości gminnej lub w Krakowie. W sąsiedztwie brak obiektów mogących negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego oraz powietrza atmosferycznego. Poniżej przedmiotowa nieruchomość- widok z lotu ptaka: DOSTĘPNOŚĆ: Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drobi publicznej. Dostęp do budynku poprzez wewnętrzną drogę osiedlową zrealizowaną na działkach nr 97/5 i nr 879/2; które prowadzą do drogi gminnej ul. Ulubionej. Działki ew. nr 97/5 i 879/2 stanowią własność prywatną; właścicielem działki nr 110 jest gmina Wielka Wieś (inf. tel. W U.G.). Strona 8 z 16

9 Celem zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zmuszony nabyć udział w prawie współwłasności działek stanowiących wewnętrzną drogę osiedlową lub ustanowić służebność drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego. Przez Modlnicę kursuje autobus krakowskiego MPK oraz sieć przewoźników prywatnych. OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW : źródło: Jednostka ewidencyjna _2, Wielka Wieś Nr jednostki rejestrowej G.884 Obręb Modlnica, 0006 Położenie Modlnica, ul. Ulubiona 49 Nr działki 874/1 Powierzchnia działki ha Użytki R, RIIIa (0,0346 ha) Księga wieczysta KR1P/ /3 Właściciel Spółka pod firmą: Małopolska Kompania Deweloperska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, udział 1/1 części Stan na dzień r. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze objętym ustaleniami uchwały Nr XXXVIII / 178 / 2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, zgodnie z którą znajduje się w obszarze 6.MNR tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usług. Strona 9 z 16

10 UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Działka kształtem zbliżona do prostokąta, o szerokości około 17m i długości około 20m. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno- budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Media doprowadzone do nieruchomości. Konieczne wykonanie indywidualnych przyłączy. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym szczegółowo opisanym poniżej. Dojście do budynku i dojazd do garażu został utwardzony kostką brukową, pozostały obszar porośnięty roślinnością. Strona 10 z 16

11 OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO CHARAKTERYSTYKA: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej (budynki zespolone garażami). Obiekt obejmujący kondygnacje: parteru, półpiętra i poddasza użytkowego. Dom wybudowany w oparciu o technologię tradycyjną. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji i poszyciu z dachówki ceramicznej. Na elewacji jako element wykończeniowy zastosowana została cegła klinkierowa. Na parterze znajduje się: salon, kuchnia, hol wejściowy, pomieszczenie pod schodami (WC), hol do garażu, garaż i kotłownia. Na półpiętrze wydzielono: pomieszczenie przejściowe oraz pokój (nad garażem). Na poddaszu użytkowym znajduje się: łazienka, korytarz, garderoba i trzy pokoje. Budek w częściowym stanie deweloperskim, stolarka okienna PCV, okna połaciowe drewniane. Brak stolarki drzwiowej oraz bramy garażowej. Wewnątrz rozprowadzono instalację oraz wykonano tynki. Brak wylewek. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji: parter, półpiętro oraz poddasze użytkowe Podpiwniczenie: brak Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 181,51 m 2 (na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE: RODZAJ CECHY Rodzaj budynku ze względu na podstawową funkcję użytkową Piwnice Ściany konstrukcyjne Kanały wentylacyjne i spalinowe OPIS Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej Brak Technologia tradycyjna murowana + ocieplenie w systemie lekkim Murowane Strona 11 z 16

12 Dach Dach wielospadowy o drewnianej konstrukcji, pokrycie dachówką, Podłogi -brak wylewek Tynki Wewnętrzne: tradycyjne. Na zewnątrz tynk elewacyjny. Wykończenie ścian Tynki wewnętrznych Stolarka Stolarka okienna zespolona PCV. Brak stolarki drzwiowej i bramy garażowej Schody Schody wewnętrzne betonowe, brak okąłdzin Instalacje Rozprowadzone SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek mieszkalny jednorodzinny wzniesiony w technologii tradycyjnej,w zabudowie bliźniaczej. Obiekt niewykończony i niezasiedlony. Wykonana elewacja budynku. Budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi. Sposób użytkowania, jako mieszkalny jest optymalny dla wyznaczonej funkcji podstawowej i zgodny jest z pierwotnym przeznaczeniem obiektu po wykonaniu prac adaptacyjnych / wykończeniowych. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono dokumentacji projektowej budynku, decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia/przyjęcia do użytkowania. Wycenę sporządzono przy założeniu pełnej zgodności wzniesienia budynku z przepisami obowiązującego prawa. Zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego w Krakowie, (PINB- 0513/87/4710/14, z dnia r.): Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego uprzejmie informuje, że na podstawie prowadzonych rejestrów nie odnotowano zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 874/1 w miejscowości Modlnica przy ul. Ulubionej 49 stanowiącej własność Małopolskiej Kompanii Deweloperskiej Sp.z o.o. STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: o Zużycie funkcjonalne Obiekt zaprojektowany do funkcji mieszkalnej. Korzystny układ funkcjonalny, zużycie w tym zakresie przyjęto na poziomie 0%. o Zużycie środowiskowe W otoczeniu nie znajdują się żadne obiekty negatywnie wpływające na stan środowiska naturalnego. Zużycie w tym zakresie przyjęto na poziomie zerowym. o Zużycie techniczne W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako dobry (nie dokonywano szczegółowych badań ani testów). Wartość tego zużycia przyjęto na poziomie 2-5%. Strona 12 z 16

13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Strona 13 z 16

14 Strona 14 z 16

15 Strona 15 z 16

16 Strona 16 z 16

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES // POŁOŻENIE JEDN. EWID. // OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bardziej szczegółowo

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana działa gruntu ADRES//POŁOŻENIE Będkowice, JEDN. EWID // OBRĘB 120615_2 Wielka Wieś obr. 0002 Będkowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1690/13

O P I N I A IX KM 1690/13 IX KM 1690/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Siemaszki 54. Dla przedmiotowego prawa Sąd

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1378/13

O P I N I A IX KM 1378/13 IX KM 1378/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 o pow. 0,27ha położonej w miejscowości Dębnik, gm. Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2 OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 40 przy ulicy Zielony Most, składającej się z działki ew. nr 394/2 o powierzchni 3959m2

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym RODZAJ NIERUCHOMOŚCI jednorodzinnym ADRES Kraków Krowodrza, ul. Poziomkowa 4 OBRĘB Nr 33, Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANEGO

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny ADRES Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 5/14 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej ADRES Kraków 0040, ul. Tetmajera 16 OBRĘB 0040// Kraków - Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2019/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Sępiej 1 - dz. ew. nr 947/2 o pow. 0,0893ha,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII SZACUNKOWEJ

WYCIĄG Z OPINII SZACUNKOWEJ OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 40 przy ul. Batalionów Chłopskich 7d, składającej się z dz. ew.: nr 188/21 o pow. 135m2 i nr

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES ul. Władysława Żeleńskiego 84/8 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr 40 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe niezabudowane ADRES Krzeszowice, Gm. Krzeszowice OBRĘB 0001, Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem.

UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Komuny Paryskiej 27/9 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Podgórze Obr. 69 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Pachońskiego 6/249 OBRĘB Kraków- Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Własność KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00340958/0

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

OBRĘB Prawo własności. OKREŚLENIE OSÓB Konrad Bochenek s. Krzysztofa i Magdaleny, udział 1/1 części

OBRĘB Prawo własności. OKREŚLENIE OSÓB Konrad Bochenek s. Krzysztofa i Magdaleny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wzniesionym bez wydanej decyzji pozwolenie na budowę Kraków Podgórze, ul. Romana Żelazowskiego ADRES 0099// Kraków - Podgórze OBRĘB

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2628/13 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Krowodrzy obr. 16 przy ul. Wodociągowej 17 - działka ew.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ADRES Wola Filipowska ul. Krzywa 15, gm. Krzeszowice, JEDN.

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00082357/3 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00082357/3 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00082357/3 - wyciąg 1. opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 123,0600m2 położony na 4,5 kondygnacji, składający się z 7 pokoi,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Wyki 12/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Czerwonka Parcele przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nie stwierdzono zagrożeń środowiskowych. Do centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Rząska, ul. Krótka 2/1 gmina Zabierzów OBRĘB Nr 0018, Rząska RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2K/00051099/9

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

https://www.google.pl/maps

https://www.google.pl/maps 6. Opis i określenie stanu nieruchomości 6.1. Lokalizacja, sąsiedztwo https://www.google.pl/maps Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Włosań przy ulicy Łobzowskiej, gmina Mogilany, powiat

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Andrychów, na działce nr 6869/1, gmina Andrychów, powiat Wadowicki, województwo małopolskie. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe składające się z: działki gruntu nr 20/4 o powierzchni 1 100 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OPINIA IX KM 473/15. Kraków, 3 lipca 2015r.

OPINIA IX KM 473/15. Kraków, 3 lipca 2015r. IX KM 473/15 OPINIA określająca wartość rynkową własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 80 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ulicy Na Błonie 3B Dla spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej ADRES Kraków, ul. Maurycego Beniowskiego 27 OBRĘB// JEDNOSTKA 0012 / 126102_9,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Część nieruchomości gruntowej - działka zabudowana budynkiem RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnym jednorodzinnym ADRES Zalas 261 JEDN. EWID // OBRĘB Krzeszowice obręb Zalas RODZAJ

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI nieruchomość gruntowa - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ADRES Wola Filipowska; ul. Morgi 30 JEDN. EWID // OBRĘB 120606_5 Krzeszowice

Bardziej szczegółowo

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa właściciel nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Wybickiego 16/60, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 1895/13 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej, położonej w Woli Filipowskiej, gm. Krzeszowice w obrębie ulicy Trzebińskiej, składającej się

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Dz. ew. nr 1266: 10 622,00 zł Słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote

Dz. ew. nr 1266: 10 622,00 zł Słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa niezabudowana ADRES Piekary, gm. Liszki działka ewidencyjna nr 1266 OBRĘB Piekary, nr 00011 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności

Bardziej szczegółowo

najbliższe LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

najbliższe LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI najbliższe LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI Lp. Przedmiot licytacji Termin licytacji cena wywoławcza [PLN] Komornik prowadzący Sygn. akt Opis nieruchomości 1. Nieruchomość KW nr NS1S/00064516/9 04.09.2014 godz.

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Zabierzów, gm. Zabierzów, ul. Śląska

WYCIĄG Z OPINII. Zabierzów, gm. Zabierzów, ul. Śląska WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalno usługowej oraz garażem ADRES Zabierzów, gm. Zabierzów, ul. Śląska JEDN. EWID. // OBRĘB Zabierzów, obr.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Lokal stanowiący odrębną nieruchomość ADRES Kraków, ul. Felińskiego 29/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 28 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25 Nieruchomość do sprzedania Suwałki ul. Kościuszki 25 Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11421/3 obszaru 7096 m 2, wraz z posadowionymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

(reprezentatywna fotografia nieruchomości)

(reprezentatywna fotografia nieruchomości) Nieruchomość do sprzedania (reprezentatywna fotografia nieruchomości) Tłumaczów 78, gmina Radków Wrocław 6 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Kietrz, ul. Wojska Polskiego 19 (gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Kietrz, ul. Wojska Polskiego 19 (gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Kietrz, ul. Wojska Polskiego 19 (gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Krynica Morska ul. Gdańska Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W BARANOWIE PRZY UL. SREBRNEJ 2B, GMINA TARNOWO PODGÓRNE ZAPISANEJ W KW NR PO1P/00100408/5

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W BARANOWIE PRZY UL. SREBRNEJ 2B, GMINA TARNOWO PODGÓRNE ZAPISANEJ W KW NR PO1P/00100408/5 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W BARANOWIE PRZY UL. SREBRNEJ 2B, GMINA TARNOWO PODGÓRNE ZAPISANEJ W KW NR PO1P/00100408/5 Sygnatura akt: KM 1365/14 OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Bardziej szczegółowo