str. 1 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA LĘBORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA LĘBORK"

Transkrypt

1 str. 1 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA LĘBORK

2 1. Zaludnienie. Lębork miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. Położone nad rzeką Łebą i jej dopływem Okalicą w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubowidzkiego na wschodzie. Oddalone o ok. 80 km na zachód od Gdańska. Położony jest w miejscu przyjaznym dla turystów. Leży ok. 30 km od Morza Bałtyckiego. Gęstość zaludnienia miasta wynosi osób/km. Liczba mieszkańców osób - w tym mężczyzn: w tym kobiet: W przewadze są mężczyźni i kobiety w wieku lat ze szczególnym uwzględnieniem granicy oraz Zatrudnienie Liczba zatrudnionych w powiecie w 2011 r. wyniosła osób, w gminie W 2011 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1227 zł i był realnie niższy o 1,4% od dochodu z roku 2010 Spadek realnego poziomu dochodu rozporządzalnego wystąpił we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w końcu lutego 2013 r. wynosiła osoby i była o 27 osób, tj. o ok. 1,0 % wyższa niż na początku miesiąca. Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasoby siły roboczej). Dokładny rozkład progów procentowych stopy bezrobocia podaję poniższa tabelka. str. 2

3 Stopa bezrobocia w latach według GUS ROK KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT LĘBORSKI ( % ) ( % ) ( % ) 2004 r. 19,1 21,3 31, r. 17,6 19,2 28, r. 14,8 15,3 26, r. 11,2 10,7 20, r. 9,5 8,4 16, r. 12,1 11,9 18, r. 12,4 12,3 19, r. 12,5* 12,5* 19,5* 2012 r. 13,4 13,4 21, r. styczeń 14,2 14,3 22,4 * Korekta stopy bezrobocia dokonana przez GUS w październiku 2012 r. str. 3

4 3. Mapka miasta. str. 4

5 Szczególnie warte uwagi w Lęborku są następujące miejsca: - Kościół Św. Jakuba - Mury obronne - baszta bluszczowa -zamek krzyżacki - ratusz miejski - pagórek Czartoryja str. 5

6 4. Skłonność do oszczędzania. Zniknęły zupełnie podatkowe zachęty do oszczędzania w postaci ulg od podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecny rząd pozostaje głuchy na apele rozmaitych środowisk o zachęty do oszczędzania na rynku ubezpieczeń emerytalnych, mieszkaniowym czy kapitałowym. Nic dziwnego, skłonność do oszczędzania spada już od przeszło ponad pół roku, chociaż wcześniej przez siedem lat nieprzerwanie rosła. Nadmierny fiskalizm (stopień opodatkowania naszych przychodów) państwa w stosunku do gospodarstw domowych musi także odbić się czkawką na wysokości oszczędności. Społeczeństwo, mając do swojej dyspozycji po zapłacie wszystkich należnych podatków i składek coraz mniej, przestaje oszczędzać po to, aby utrzymać poziom bieżącej konsumpcji. Taki stan rzeczy albo zaowocuje zmniejszeniem wydatków mieszkaniowych, albo zwiększeniem popytu na kredyt. Póki co, mamy i jedno, i drugie. Mieszkań sprzedaje się coraz mniej, a zadłużenie kredytowe rośnie. Mieszkańcy wymagają z jednej strony oddechu podatkowego z uwagi na swoje zubożenie, a z drugiej strony zachęt ekonomicznych do oszczędzania, aby cały oddech nie poszedł w kierunku konsumpcji. 5. Dostępność do systemów kredytów na zakup i rozwój nieruchomości. Banki proponują różnorodny rodzaj kredytów - ile banków, tyle różnych ofert. Kredyt hipoteczny to standardowy kredyt, który można przeznaczyć zarówno na zakup nieruchomości, jak i na zakup działki czy prace remontowe. Kredyty mieszkaniowe kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy (zakup, budowa domu/mieszkania, remont, rozbudowa, etc.). Zabezpieczeniem z reguły jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej. W kontekście nieruchomości mieszkalnych możemy rozumieć zarówno domy jednorodzinne jak i właśnie mieszkania w zabudowie wielorodzinnej. Co charakteryzuje tego rodzaju zobowiązania na nieruchomości mieszkalne? Przede wszystkim są to kredyty długoterminowe zaciągane na okres od kilu do kilkudziesięciu lat. Poza tym mamy tu do czynienia ze stosunkowo wysokimi kwotami, a zatem i okres kredytowania musi ulec wydłużeniu. Kolejną sprawą jest zabezpieczenie kredytu na zakup mieszkania. Jak w przypadku każdej formy kredytu mieszkaniowego również i tu podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka nieruchomości, na której zakup udzielany jest kredyt bankowy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z zakupem nieruchomości w budowie do czasu jej zakończenia i ustalenia zabezpieczenia docelowego mamy do czynienia z zabezpieczeniami tymczasowymi. Poniżej kilka przykładowych opcji kredytu: - Kredyt mieszkaniowy Getin Bank Okres kredytowania: do 50 lat Waluty kredytu: PLN, EURO str. 6

7 Maksymalna kwota kredytu: 100% wartości nieruchomości Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku Bank BPH SA już od 5,59% w PLN finansowanie różnych celów jednym kredytem długi okres kredytowania nawet do 40 lat do 3 miesięcy przerwy w spłacie rat kredytu Bank Millennium finansowanie do 100% wartości nieruchomości prowizja 2% obniżka marży o 0,5 pkt. proc.* korzystny okres kredytowania - do 35 lat - Kredyt hipoteczny Alior Bank decyzja w 1 dzień, środki w 10 dni prowizja od 0% marża od 1,3% - Pożyczka hipoteczna Bank Millennium okres kredytowania do 25 lat do 70% wartości nieruchomości możliwość odroczenia spłaty kapitału karencja do 6 miesięcy wakacje kredytowe raz do roku możliwość zawieszenia jednej rat PKO BP szybka decyzja kredytowa nie określona minimalna kwota pożyczki możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji Kredyt walutowy Większość przyszłych klientów banków na kredyt hipoteczny, decyduje się na kredyt w EUR, ale jaki kredyt walutowy wybrać, denominowany do kursu EUR, czy indeksowany. Warto zwrócić uwagę na to jaki kredyt w swojej ofercie ma dany bank. Kredyt denominowany to taki gdzie we wniosku wnioskuje się o kwotę w PLN (mieszkanie kupujemy w złotówkach), bank natomiast w dniu podjęcia decyzji kredytowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy określa kwotę zaciąganego przez nas kredytu w EUR, po kursie waluty z tego dnia. Podpisujemy więc umowę z bankiem gdzie wiemy jaką kwotę w EUR, przyjdzie nam spłacać. Trafiamy jednak w pułapkę, bo środki z kredytu będzie bank uruchamiał na konto naszego dewelopera w transzach zgodnie z harmonogramem, który mamy określony przy umowie przedwstępnej zakupu mieszkania. Bank wypłaca transzę w PLN, przeliczając to z udzielonych nam EUR po kursie z dnia wypłaty. Po uruchomieniu str. 7

8 całego kredytu dochodzi do sytuacji, gdzie wnioskowana przez nas kwota kredytu nie jest już tą kwotą jaką otrzymał deweloper. Może się okazać, że bank uruchomił już cały przyznany kredyt, a deweloper nie dostał 100% ceny sprzedawanego mieszkania. Jeżeli bank stosuje kredyt walutowy indeksowany do kursu, sytuacja jest inna. Podpisujemy z bankiem umowę kredytową na wnioskowaną kwotę w złotówkach i bank tą kwotę co do grosza uruchamia na rachunek dewelopera. Przeliczenie na walutę następuje w momencie uruchomienia poszczególnych transz kredytu. Ostateczną kwotę zaciągniętego przez nas kredytu walutowego poznamy dopiero po wypłaceniu wszystkich transz. W ten sposób unikamy ryzyka związanego z tym, że deweloper nie otrzyma z banku całej kwoty mu należnej, sami jednak musimy liczyć się z tym, że wysokość naszego kredytu może być inna niż w chwili ubiegania się o kredyt. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, cała kwota kredytu przyznanego przez bank, wypłacana jest zbywcy po akcie notarialnym, jednorazowo, więc w tym przypadku nie ma istotnej różnicy, czy wybrany przez nas kredyt będzie indeksowany czy denominowany. Zabezpieczenie kredytu - rynek wtórny Jednym z zabezpieczeń stosowanych przez banki udzielające kredyty hipoteczne jest ubezpieczenie kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki. Głównym zabezpieczeniem banku przy wnioskowanym przez nas kredycie jest wpis do hipoteki nabywanego mieszkania. W okresie przejściowym banki stosują dodatkowe ubezpieczenie, gdzie zobowiązani jesteśmy do płacenia składki ubezpieczeniowej lub niektóre banki na ten okres podwyższają oprocentowanie udzielonego kredytu. Decydując się na zakup mieszkania na rynku wtórnym, od razu po podpisaniu aktu notarialnego sprzedaży/kupna, składamy do Sądu wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku. Czekamy tylko na to, aż Sąd rozpatrzy wniosek i dokona wpisu a wpis uprawomocni się. Po przedłożeniu w banku odpisu KW z wpisana już hipoteką, bank zaprzestaje pobierania składki ubezpieczenia lub obniża nam oprocentowanie kredytu, które na ten okres było podwyższone. Na wpis hipoteki czekamy kilka miesięcy. Zabezpieczenie kredytu - rynek pierwotny Przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym, mieszkanie jest dopiero budowane, nie posiada jeszcze księgi wieczystej. Dopiero po wybudowaniu przez dewelopera naszego mieszkania, oddaniu go do użytkowania, możemy z deweloperem podpisać akt notarialny i wtedy dopiero Sąd dla tego mieszkania założy księgę wieczystą i będzie możliwe wpisanie hipoteki. Przy założeniu, że deweloper będzie realizował inwestycje w okresie 18 miesięcy i w niedługim okresie po oddaniu lokalu do użytkowania podpisze z nami akt notarialny, okres przejściowy do ustanowienia zabezpieczenia banku w postaci wpisu do hipoteki, może wynosić ok. 24 miesiące. Zaciągnięty przez nas kredyt na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, będzie wypłacany przez bank w transzach, które określił nam deweloper a powinny być związane z postępem robót budowlanych, bank przed uruchomieniem kolejnej transzy może dokonać inspekcji nieruchomości, sprawdzić postęp prac i zaawansowanie robót budowlanych. W większości banków każdorazowa inspekcja wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 do 200 zł. Z wypłatą kredytu w formie transz wiąże się również karencja w okresie wypłat transz kredytu. W całym okresie kiedy mieszkanie jest budowane, a deweloper otrzymuje kolejne transze, klient zaciągający kredyt hipoteczny płaci jedynie odsetki od kredytu. Tak więc czekając na nasze przyszłe mieszkanie nie jesteśmy w dużym stopniu obarczeni spłatą zaciągniętego kredytu. str. 8

9 6. Wielkość, struktura wiekowa i jakościowa obiektów budowlanych, wysokość czynszów. W Gminnym zasobie mieszkaniowym jest: - ogółem lokali socjalnych ogółem lokali mieszkalnych o umowie na czas nieoznaczony ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przeznaczonych do sprzedaży ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach nie przeznaczonych do sprzedaży ogółem lokal mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do kolejnej sprzedaży ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Wielkość zasobu mieszkaniowego w latach będzie ulegała zmianom zależnym od ilości sprzedanych lokali na rzecz najemców oraz lokali sprzedanych w przetargach. Planuje się, że w latach Gmina Miasto Lębork sprzeda rocznie około 50 lokali mieszkalnych przyjmując średnią powierzchnie użytkową lokalu 50 m 2, tj. łącznie m 2 W latach Gmina Miasto Lębork będzie starała powiększyć swój zasób mieszkaniowy poprzez wybudowanie nowych lokali komunalnych. Planuje się zrealizować budowę dwóch budynków: - budynek komunalny z około 16 lokalami socjalnym - 1 pokojowym o powierzchni około 20 m 2 i 2 pokojowymi o powierzchni użytkowej około 30 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku około 430 m 2. - budynek komunalny z około 45 lokalami mieszkalnymi o umowie najmu na czas nieoznaczony 1 pokojowe o powierzchni użytkowej około 30 m 2 I 2 pokojowe o powierzchni około 45 m 2. łączna powierzchnia użytkowa budynku około m 2. Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Lębork w 85,64% (dot. ilości budynków) jest zasobem przedwojennym wybudowany w okresie przed 1945 rokiem, i tak: Rok budowy Ilość budynków Do W budynkach nadających się do dalszej eksploatacji określono potrzebę remontów w zakresie m.in.: 1) wymiana stolarki okiennej, 2) wymiana i remont pokryć dachowych, 3) remont konstrukcji dachowych, 4) roboty dociepleniowe ścian budynków, str. 9

10 5) roboty dociepleniowe stropodachów budynków, 6) wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych budynków, 7) wymiana wewnętrznych linii zasilania elektrycznego, 8) malowanie klatek schodowych, 9) malowanie elewacji budynków, 10) doprowadzenie do budynków kanalizacji, 11) doprowadzenie do budynków instalacji gazowej, 12) roboty zduńskie, 13) wymiana wewnętrznych instalacji gazowych, 14) wymiana wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnej, 15) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 16) roboty ogólno budowlane 17) wymiana drzwi wejściowych do lokali Opłaty całkowite (w zł) w komunalnych lokalach mieszkalnych Opłaty razem PLN z tego : czynsz PLN za wodę, ścieki i wywóz śmieci - 95 PLN za c.o.i c.c.w PLN Opłaty całkowite (w zł) w spółdzielczych lokalach mieszkalnych Wyszczególnienie Opłaty razem 431 PLN z tego : eksploatacyjno-remontowa PLN za wodę, ścieki i wywóz śmieci 107 PLN za c.o. i c.c.w PLN str. 10

11 Szacunkowe opłaty całkowite w lokalach o najwyższym standardzie: W grupie domów prywatnych czynszowych przeciętne średnie stawki czynszu osiągnęły wysokość 6,50 zł, co przy przyjęciu średniego kosztu odtworzenia w wysokości 3100 zł. stanowiło to ponad 2,5%. W przypadku przeciętnych najwyższych stawek, kształtujących się w wysokości 9,40 za 1 m2 miesięcznie, stanowiło to ponad 3,6% średniego kosztu odtworzenia 1. Ustala się następujące rodzaje czynszów: a) za lokale mieszkalne oddane w najem na czas nieoznaczony b) za lokale zamienne c) za lokale socjalne 2. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu oddanego w najem na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego oraz lokalu socjalnego ustala Burmistrz Miasta Lęborka Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty eksploatacji, koszty konserwacji i drobnych napraw, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania czystości i porządku, energii cieplnej i elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości Najemca lokalu oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela lokalu, tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz za odbiór nieczystości płynnych i stałych, w wypadkach gdy najemca lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. str. 11

12 4. 1. Ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu 1. Lokal bez wyposażenia technicznego - 2. Lokal wyposażony w 1 element techniczny + 10% 3. Lokal wyposażony w 2 elementy techniczne + 20% 4. Lokal wyposażony w 3 elementy techniczne + 30% 5. Lokal wyposażony w 4 elementy techniczne + 40% 6. Lokal położony w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na stan techniczny - w trakcie wykwaterowania - 40% 7. Lokal położony w suterenie lub na poddaszu - 10% 8. Lokal z częścią wspólną (wc, łazienka, przedpokój, kuchnia, itp.) - 10% 9. Lokal z kuchnią bez światła dziennego - 5% 10. Lokal wybudowany i oddany do użytku w latach: przed rokiem 1920 w latach w latach po roku % - 5% 0% + 5% 7. Ilość zarządców i administratorów nieruchomości, ich forma organizacyjnoprawna. W centralnym rejestrze zarządców zarejestrowanych jest 40 mieszkańców Lęborka. Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych i właściciele lokali często zastanawiają się, kogo zatrudnić - zarządcę czy administratora - i jaką zawrzeć umowę - o zarządzanie czy o administrowanie. Nie wiedzą też, czym się różni licencjonowany zarządca nieruchomości od administratora. Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie Administrowanie jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością jest więc znacznie szerszym zakresem działalności, choć najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie. Administrowanie obejmuje takie czynności jak: bieżące kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwacja bieżąca, str. 12

13 sprzątanie, wywóz odpadów bytowych itp. Administrator nieruchomości, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektem, lub grupą obiektów o określonym charakterze; kamienicą, osiedlem mieszkaniowym, ośrodkiem rekreacyjnym, budynkiem o zastosowaniu przemysłowym lub halą produkcyjną czy magazynem. W zależności od rodzaju obiektów podległych osobie obsadzonej na tym stanowisku, jej codzienne obowiązki będą dość zróżnicowane. Administrator zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej będzie więc dbał o czystość budynków mieszkalnych, prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych w ich obrębie, stan techniczny urządzeń i instalacji, a także przyjmowanie skarg czy zgłoszeń innego rodzaju od lokatorów. Zupełnie inny zakres obowiązków przypadnie administratorowi ośrodka rekreacyjnego lub wypoczynkowego; będzie on przeważnie kierownikiem ośrodka, decydującym o realizacji budżetu, zapewnieniu jak najlepszej obsługi dla gości, ich wyżywienie, etc. Każda firma prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami musi zapewnić wykonywanie czynności zarządzania przez osobę posiadającą odpowiednią licencję. Część czynności mogą wykonywać inne osoby, lecz to osoba z licencją prowadzi nadzór nad tymi czynnościami i ponosi odpowiedzialność zawodową. Formy prowadzenia działalności Zarządzanie nieruchomościami można prowadzić: jako samodzielny przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w określonej formie, jako pracownik najemny. Zarządca i administrator nieruchomości działa na podstawie szeregu aktów prawnych i przepisów wykonawczych, w tym: Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. ] Komunikat Ministra Budownictwa z dn. 6 grudnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarządców nieruchomości. 8. Ilość pośredników w obrocie nieruchomościami oraz biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie nieruchomościami zarejestrowanych jest 15 mieszkańców Lęborka. Działają na podstawie z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Są to zawody regulowane. Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku pośrednika w obrocie nieruchomościami jest to odpowiednia licencja. Samych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terenie Lęborka jest ok. 30. str. 13

14 9. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości na terenie Lęborka. W dziurce jaką jest Lębork wciąż ubywa młodzieży i studentów, bo pracę tu dostaje się po znajomości w większości przypadków, a ci właśnie bardziej rozsądniejsi przeprowadzają się do trójmiasta gdzie o pracę łatwiej. Najwięcej, bo aż 41% kupujących, poszukuje mieszkania dwupokojowego o powierzchni około 49 m2. Najmniejszym zainteresowaniem nabywców cieszą się duże mieszkania powyżej trzech pokoi w blokach z wielkiej płyty lub starych kamienicach. Często cena ofertowa takich lokali jest niewspółmierna do ich jakości i odstrasza potencjalnych klientów. Nieruchomości te wymagają dużych nakładów finansowych, a oczekiwana cena za metr kwadratowy przez zbywców jest porównywalna do mieszkań mniejszych i gotowych do zamieszkania. 10. Ceny nieruchomości niezabudowanych oraz mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Transakcje na rynku pierwotnym dotyczą zakupu nieruchomości bezpośrednio od inwestora (Deweloper lub Spółdzielnia Mieszkaniowa). Nabywca staje się pierwszym właścicielem danej nieruchomości. Transakcje na rynku wtórnym dotyczą zakupu nieruchomości od poprzedniego użytkownika nieruchomości. Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, musimy je jeszcze wykończyć i urządzić, jeśli nie mamy odłożonych środków własnych na ten cel, warto poprosić bank o skredytowanie oprócz zakupu mieszkania, również kosztów związanych z remontem. Obecnie na rynku wtórnym cenę 3 tys. za metr w centrum Lęborka można uznać za przyzwoitą. Można co prawda wystawić lokal za 3,5-4 tys., ale wówczas będzie to cena nierealna i szanse na sprzedaż będą dużo mniejsze. Natomiast na rynku pierwotnym średnia cena waha się pomiędzy 3,2 tys. a 4 tys. zł. Także obecna tendencja jest taka, że rynek wtórny zrównuje się cenowo z pierwotnym. W Lęborku za mieszkanie w kilkunastoletnim bloku o wielkości ok. 40 m kw. sprzedający żądają od 120 do 160 tys. zł. Zdaniem bardzo wielu osób, ceny mieszkań nie odbiegają od tych z okolic Trójmiasta. To duża, za dużo. Przykładowe ceny nieruchomości niezabudowanych: Powierzchnia m2 Cena zł 16,22 m2 Powierzchnia 1042,00 m2 Cena zł Powierzchnia 1060,00 m2 Cena zł Powierzchnia 5000,00 m2 Cena zł Powierzchnia 800 m2 Cena zł str. 14

15 Powierzchnia 819 m2 Cena zł Przykładowe ceny mieszkań na rynku pierwotnym: Powierzchnia 42 m2 Cena zł Powierzchni 71 m2 Cena zł Ceny mieszkań na rynku wtórnym: Powierzchnia 68 m2 Cena zł Powierzchnia 21 m2 Cena zł Oczywiście ceny mieszkań mogą się wahać w zależności od wyposażenia oraz usytuowania mieszkania. Przykładowe ceny domów wraz z opisem: - Dom wolno stojący cena ok zł 219m2 rok budowy 2003 Dom znajduje się w spokojnej willowej okolicy w sąsiedztwie Parku Chrobrego oraz kortów tenisowych. Idealne miejsce z uwagi na położenie oraz komunikację. Budynek posadowiony jest na działkach o łącznej powierzchni m 2. Stan techniczny budynku bardzo dobry. W całym domu zainstalowane rolety antywłamaniowe, instalacja alarmowa Ogrzewanie: gazowy piec centralnego ogrzewania oraz kominek (obudowa kominka marmur). Rozkład domu: Parter: duży salon z jadalnią (z wyjściem na taras - 70 m2) + kuchnia + hall + WC + kotłownia + garaż z wejściem bezpośrednim do budynku; Piętro: pokój (z balkonem) + pokój (z balkonem) + pokój + łazienka + pom. gospodarcze + hall. Powierzchnia użytkowa domu 219 m 2.Przy domu znajduje się urządzone podwórze., W okolicy: Plac zabaw / Park, Szkoła, - Dom wolno stojący cena ok zł 200 m2 Parterowy dom z poddaszem użytkowym posadowiony na działce o pow.1363 m² oddany do użytku w 2003 roku. Budynek wykonany jest ze ścian trójwarstwowych. Do budowy użyto cegły porotherm 25 cm + ocieplenie 8 cm + porotherm 12 cm. Dach pokryto dachówką ceramiczną. Okna antywłamaniowe i alarm. Na parterze znajduje się salon aneksem kuchennym, pokój gościnny, przedpokój, łazienka, kotłownia i garaż. Na piętrze (poddaszu) trzy pokoje, łazienka, garderoba i duża przestrzeń do wykorzystania na inne cele. Do ogrzania budynku zastosowano piec na olej opałowy. Posesja jest ogrodzona i zagospodarowana trawnikiem, krzewami i zadrzewiona. Oferta godna uwagi! W okolicy: Transport publiczny, Ścieżka rowerowa, Parking, Kosciół, Rzeka, str. 15

16 11. Ceny na rynku najmu mieszkań. Przykładowe ceny najmu: - Powierzchnia 64 m2 Cena 800 zł 12,54 zł/m2 3-pokojowe mieszkanie, zlokalizowane w centrum Lęborka. Usytuowane jest na 3 piętrze w budynku V kondygnacyjnym. Mieszkanie jest nieumeblowane i niewyposażone w sprzęt domowy. Składa się z dużego salonu, 2 ustawnych pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Lokal jest słoneczny i ciepły, nowe okna (wyposażone w rolety) w pokojach i w przedpokoju panele podłogowe, w kuchni, łazience oraz toalecie terakota i glazura. - Powierzchnia 47 m2 Cena 750 zł 15,96 zł/m2 Wynajmę komfortowe mieszkanie 2 pokojowe, częściowo wyposażone: - kuchnia zabudowana + kuchenka gazowa - przedpokój zabudowany (duża szafa typu komandor) - pokoje nieumeblowane - łazienka - kosz na pranie + miejsce na podłączenie pralki Mieszkanie na 3 piętrze, bardzo słoneczne, zadbane. Posiada duży balkon. Przy bloku przedszkole i szkoła, blisko sklepy i apteka. Miesięczny czynsz w zależności od sezonu grzewczego, od 350 do 580zł. Kaucja PLN. - Powierzchnia 33 m2 Cena 680 zł 20,61 zł/m2 z piwnicą Wynajmę na dłuższy okres mieszkanie dwu pokojowe z piwnicą w bloku na ulicy Legionów Polskich. Najem 680zł/mies.+ czynsz+ liczniki (media). Kaucja 1 mies. Mieszkanie ciche, ciepłe, stolarka PCV, po remoncie. 12. Porównanie cen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w stosunku do miast ościennych. W Lęborku w kwocie 1300 zł. mamy wynajem, czynsz, prąd, gaz i Internet za porządne mieszkanie a w trójmieście 1300 zł to sam wynajem za małą kawalerkę. W Lęborku ceny mieszkań są dużo tańsze niż w Wejherowie, Redzie czy Rumi a w Trójmieście to nie ma nawet porównań. W Lęborku za m2 płaci się od 2000 do 3000 zł a w Gdyni, Gdańsku czy Sopocie od 5000 wzwyż. W praktyce oznacza to, że dysponując taką samą kwotą pieniędzy w Gdańsku kupi się ciasną kawalerkę, a w Lęborku można dostać bez większych problemów przestronny lokal z trzema pokojami można usłyszeć w jednym z lokalnych biur nieruchomości. 13. Kształtowanie się popytu i podaży na rynku nieruchomości. W praktyce wycena wygląda tak, że sprzedający mieszkanie bądź dom, przegląda informacje o cenach oferowanych za sprzedaż nieruchomości i w oparciu o tę wiedzę kształtuje cenę swojej nieruchomości. Bywa, chociaż jest to niekorzystne zjawisko, że sprzedający ustalają cenę nieruchomości wedle swoich potrzeb, nie uwzględniając sytuacji na rynku, przez co zmniejszają szansę na sprzedaż po niejednokrotnie str. 16

17 wygórowanej cenie. Obecnie kwestia wyceny jest o tyle trudna, że ceny stale spadają, choć bywają wyjątki od reguły. Firma Graf-Dom postawiła cztery budynki. Elwoz ma nową kamienicę przy dworcu. Natomiast przy ul. Jedności Robotniczej Firma Pana Witolda Kellera zbudowała kamienicę z dziewięcioma mieszkaniami wraz z funkcję użytkową na poziomie parteru i po tej inwestycji firma chce zabrać się za kolejną. Podaż więc jest. Jest też popyt, bo ludzie kupują te mieszkania. Chociaż rynek deweloperski jest o tyle ciężki, bo ciężko jest sprzedać tę przysłowiową dziurę w ziemi. Ludzie wolą zobaczyć budynek kiedy on już stoi i wówczas łatwiej im jest podjąć decyzję o zakupie Rynek mieszkaniowy- istotne zmiany Rok 2011 i 2012 upłynął pod znakiem ograniczonego popytu i spadku cen mieszkań, a rok 2013 nie wróży zmian na lepsze. Zmiany które nastały w ubiegłym roku okazały się bardzo istotne dla przyszłych klientów, deweloperów i biur nieruchomości. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: wygaśnięcie programu "Rodzina na swoim"; wejście w życie znowelizowanej rekomendacji S - nakazującej liczenie zdolności kredytowej dla maksymalnie 25-letniego okresu spłaty kredytu; przeprowadza również zmianę w wysokości wskaźnika DTI, czyli wysokości sumy rat zaciągniętych pożyczek w stosunku do osiąganych dochodów. Wskaźnik ten wyniesie dla kredytów walutowych 42%, a nie jak dotychczas 50%. Szacuje się, że nowa rekomendacja wpłynie na zmniejszenie zdolności kredytowej kredytobiorców o kilka, maksymalnie kilkanaście procent; wejście w życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku tzw. ustawy deweloperskiej - celem tej ustawy jest zapewnienie jak najpełniejszej ochrony klientom firm deweloperskich i ograniczenie ryzyka związanego z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym. Niektóre przepisy nowej ustawy można uznać za rewolucyjne, ponieważ istotnie zmienią one obowiązujący dotychczas sposób nabywania nieruchomości od deweloperów. Nowością tej ustawy jest definicja umowy deweloperskiej oraz szereg nowych zobowiązań nałożonych na deweloperów, tj. konieczność założenia rachunku powierniczego dla każdej realizowanej inwestycji, na którym będą kumulowały się wpłaty klientów - ma to na celu zabezpieczenie interesów nabywców mieszkań w przypadku upadłości dewelopera; innym obowiązkiem jest dostarczenie każdemu klientowi prospektu informacyjnego, który ma zawierać istotne informacje na temat realizowanej inwestycji, nabywanego mieszkania, bądź domu oraz informacje na temat sytuacji finansowej dewelopera. Wprowadzenie powyższych przepisów jest bardzo potrzebne dla zapewnienia lepszej ochrony nabywcom nowych mieszkań i domów. Obie zmiany prawne zostały krytycznie przyjęte przez branżę deweloperską, gdyż spowodują wzrost kosztów tej działalności. Większość firm przerzuci je najprawdopodobniej na klientów, wliczając je do cen mieszkań. Rynek nieruchomości wczoraj, dziś i jutro Według prognoz Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, nasz rynek będzie w zapaści jeszcze przez 3 lata. Według przeprowadzonych wśród pośredników przez federację badań wynika, że 60 proc. z nich spodziewa się w ciągu najbliższych dwóch lat dalszych spadków cen mieszkań o ok. 20 proc., a 40 proc. też przewiduje spadki cen, ale str. 17

18 tylko o ok. 10 procent. Również prognozy Home Broker potwierdzają spadki cen na rynku nieruchomości. Wiele wskazuje na to, że w dalszym ciągu to sprzedający - zarówno osoby prywatne, jak i deweloperzy - będą musieli dostosowywać swoje oczekiwania i ceny swoich ofert do możliwości finansowych kupujących. Należy również zaznaczyć, że po stronie popytowej rynku kluczowe znaczenie będzie mieć też tzw. percepcja kryzysu. Chodzi z jednej strony o to, jak duże będą obawy potencjalnych nabywców o pogorszenie sytuacji na rynku pracy. 14. Wnioski i podsumowanie. Decydującym o popularności nieruchomości czynnikiem na pewno jest cena. Dzięki temu, że stosunkowo małą powierzchnię udaje się optymalnie wykorzystać możemy np. nabyć mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 36 m kw. za cenę zbliżoną do kawalerki. Do potrzeb nabywców dostosowują się również deweloperzy, którzy często zmieniają pierwotne plany i zamiast mieszkań trzypokojowych o powierzchni 66 m kw. oferują lokale 55 m kw. również składające się z trzech pokoi w atrakcyjniejszej cenie. Najemcy najczęściej wybierają nieruchomości usytuowane w pobliżu ich miejsca pracy/uczelni i w rejonie gdzie są wszystkie potrzebne do życia punkty użyteczności publicznej. Wśród osób pracujących najpopularniejsze są mieszkania jedno- i dwupokojowe, których miesięczny czynsz najmu wraz z opłatami nie przekracza 1500 zł. Kilka nowych bloków mieszkaniowych, kilkanaście nowych mieszkań oferowanych do sprzedaży, no i kilkunastu chętnych. Tak w skrócie można opisać mieszkaniowy rynek pierwotny w Lęborku. Kto kupuje mieszkania w Lęborku? Według lokalnych specjalistów od nieruchomości, są to głównie mieszkańcy miasta, czasem pojawiają się też osoby z zewnątrz. Opracowała: Marlena Kosma str. 18

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5676 UCHWAŁA NR XXVII/246/2016 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 608 UCHWAŁA NR XXIII-345/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-60/2011

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013 Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2009 do 2013. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/175/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA 2016 2022 I. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 95 000 zł Przestawiam Państwu słoneczną kawalerkę o powierzchni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 40 m, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 79 800 zł Przedstawiam Państwu pokojowe mieszkanie o powierzchni 40m znajdujące się w Centrum Siemianowic

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Lublin, dnia 25 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2925 UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon...

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon... Metryczka mieszkania Część I Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania.....dzielnica...... Imię i nazwisko sprzedającego...... telefon...... Imię i nazwisko pośrednika...... nr licencji. telefon...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz. 3698 UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr LXV/273/2014 z dnia 19 września 2014r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA 2014-2020 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wieloletni program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2040 UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Nowy dom w doskonałej cenie

Nowy dom w doskonałej cenie Nowy dom w doskonałej cenie http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-jelenia-gora-wtorny-nowy-dom-w-doskonalej- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Liczba pokoi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia r.

UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia.. 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata

Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata Projekt z dnia 20 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 93 000 zł Oferujemy Państwu przestronne 4 pokojowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm ) oraz

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14 Kontakt: Adam Rogacz +48 606425080 Domy - Sprzedaż, 429 000,00 PLN, numer 4074/165 Powierzchnia 112.9 m 2, powierzchnia działki 463 m 2, pokoje: 4 Lokalizacja: Poznań,, Konarzewo Informacje o nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2013-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Informacje w zakresie danych demograficznych miasta Chorzów

WSTĘP. Informacje w zakresie danych demograficznych miasta Chorzów WSTĘP Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jako dokument opracowywany w perspektywie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo