PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj godzina 12:00 str. 1 AMP

2 CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA APARTAMENTY MOKOTÓW PARK I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA SPÓŁKA MATKA DEWELOPER: MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. ADRES: Warszawa ul. Prosta 32 NIP: REGON: TELEFON: FAX: ADRES WWW: II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka Marvipol S.A. (dalej: Spółka) powstała w 1996 roku. Na początku działalność Spółki koncentrowała się na usługach związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego, tj. pozyskiwaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także szeroko rozumianym konsultingiem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Od 2000 roku Spółka realizuje własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego - począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom, a także zarządzania tymi obiektami. Spółka posiada Certyfikat Dewelopera i należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marvipol S.A. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień nadanych przez różnorodne renomowane instytucje. Marvipol S.A. konsoliduje Grupę Kapitałową. Od 2008 roku akcje Marvipol S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystkie publiczne komunikaty i raporty są dostępne na stronie w sekcji Dla Inwestorów. UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIE inwestycja adres dzielnica rok lokale mieszkalne lokale usługowe Stawki Residence Warszawa ul. Stawki 3a Śródmieście Dom pod Klonem Warszawa ul. Wrzeciono 5 Bielany Międzynarodowa Residence Warszawa ul. Międzynarodowa 50A Saska Kępa Bielański Dom Warszawa ul. Wrzeciono 33 Bielany Kazimierzowska Residence Warszawa ul. Kazimierzowska 43 Mokotów Dom Przy Agorze Warszawa ul. Przy Agorze 28 Bielany Villa Marina Warszawa al.wilanowska 208 Mokotów 2006/ Villa Cameratta Warszawa ul. Drogomilska 20 Bemowo Mokotów Residence Warszawa ul. Pory 61 Mokotów str. 2 AMP

3 Osiedle Platany Wiatraczna Residence Melody Park Villa Avanti Villa Cavaletti Apartamenty Mokotów Park etap I Warszawa ul. Ryżowa 42/44 Ursus Warszawa ul. Wiatraczna 15 Praga Południe Warszawa ul. Puławska 257 Mokotów Warszawa ul. Grenadierów 25 Praga Południe Warszawa ul. Wyścigowa 39 Mokotów Warszawa ul. Bernardyńska 53 Mokotów W okresie realizacji inwestycji ukończonych oraz aktualnie przeciwko Deweloperowi nie było i nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 53/1 i 53/2 z obrębu Dzielnica Mokotów WA2M/ /4 Hipoteka na rzecz BRE Bank S.A. oddział korporacyjny Warszawa: Hipoteka umowna zwykła zł Hipoteka umowna zwykła zł Hipoteka umowna zwykła zł Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek: Przeznaczenie w planie Dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach: - budowa napowietrznej linii energetycznej wzdłuż ulicy Wolickiej w odległości c.a. 800 m od inwestycji Brak innych informacji dostępnych w ramach dostępu do informacji publicznej o inwestycjach w promieniu 1 kilometra w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę TAK NIE Czy pozwolenie na budowę jest TAK NIE ostateczne: Czy pozwolenie na budowę jest TAK NIE str. 3 AMP

4 zaskarżone: Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja nr 142/MOK/2011 z dnia Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Rozpoczęcie budowy nastąpiło: 15 października 2011 roku Planowane zakończenie: 31 grudnia czerwiec 2014 Liczba budynków 2 Rozmieszczenie ich na nieruchomości (odległość) PN-70/B m Środki własne w szczególności w I etapie realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem sprzedaży), Kredyt bankowy uruchamiany w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, a także wpłaty od nabywców kierowane na wyodrębniony przez bank rachunek zgodnie z zawartą z bankiem zawierającą wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego umową kredytową Brak stosowania środków ochrony o których mowa w art. 4 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w związku z art. 38. Spółka publiczna notowana na GPW opis poniżej Współfinansowanie inwestycji przez bank w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Monitorowanie przez Bank stopnia realizacji inwestycji przed każdą wypłatą środków, w tym poprzez dokonywanie inspekcji na terenie budowy z prawem wglądu do pełnej dokumentacji, sporządzanie przez bank okresowych raportów ze stanu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem których uruchamiane są poszczególne transze kredytowe, BRE Bank S.A. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach Zakup i przygotowanie gruntu 25% Wykonanie stanu 0 25% Wykonanie Stanu surowego otwartego 25% Pozostałe Prace 25% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Waloryzacja ceny nie występuje ZALETY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PUBLICZNĄ str. 4 AMP

5 Na każdą spółkę, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. spółkę publiczną, nałożony jest mocą prawa szereg obowiązków informacyjnych, które realizowane są w postaci komunikatów zamieszczanych w serwisach internetowych zarówno spółki, jak i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podlegających bieżącej kontroli sprawowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu każdy potencjalny klient spółki publicznej dysponuje dostępem do rzetelnej informacji na temat dotychczasowych dokonań takiej spółki, ale przede wszystkim otrzymuje narzędzie dające mu możliwość pozyskania wiedzy w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółka publiczna, w przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarczych, obowiązana jest do publikowania, co kwartał, sprawozdań finansowych obrazujących aktualną sytuację finansową zarówno własną, jak też aktualną sytuację finansową spółek powiązanych kapitałowo, przy czym, co ważne, sprawozdania półroczne i roczne audytowane są przez niezależnego biegłego rewidenta, aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej spółka publiczna obowiązana jest do przekazywania, w formie raportów bieżących, do publicznej wiadomości, informacji o istotnych, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej zdarzeniach, w tym w szczególności podejmowanych przez zarząd czy walne zgromadzenie spółki uchwałach, a także umowach zawieranych zarówno na własną rzecz, jak też umowach zawieranych przez spółki powiązane kapitałowo. Z punktu widzenia klienta, ale co bardzo istotne również z punktu widzenia banku kredytującego zakup lokalu, analiza i w rezultacie dokonanie oceny wiarygodności i rzetelności dewelopera będącego, jak Marvipol S.A., spółką publiczną, jest w porównaniu do każdego prywatnego podmiotu gospodarczego relatywnie proste i możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie. Z opisanych powyżej przyczyn spółki giełdowe cieszą się lepszą niż inne podmioty gospodarcze reputacją, a zatem i zaufaniem kontrahentów. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ : Na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz zgodnie z art. 29 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. INNE INFORMACJE Oświadczenie Banku kredytującego inwestycję: w dniu 28 listopada 2011 roku BRE Bank S.A. zobowiązał się do zwolnienia spod obciążeń hipotecznych lokali znajdujących się w budynkach w ramach inwestycji Apartamenty Mokotów Park w Warszawie, wraz z proporcjonalnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Kopia Oświadczenia Banku stanowi załącznik do niniejszego prospektu. Spółka Marvipol S.A informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie spółki tj. w Warszawie przy ul. Prostej 32 przez każdą osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej, z następującymi dokumentami: 1) aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 2) kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sadowego 3) kopia pozwolenia na budowę 4) sprawozdaniami finansowymi spółki za ostatnie dwa lata umieszczony na stronie w sekcji Dla Inwestorów 5) projektem budowlanym CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej zł brutto liczba kondygnacji 6 kondygnacji technologia wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 str. 5 AMP

6 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych do których zobowiązuje się deweloper Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiąca część wspólną nieruchomości Załącznik umowy deweloperskiej informujący o standardach w budynku Liczba lokali w budynku Villa Ventus B 146 oraz 451,4m2 usług (5 lokali) Villa Aqua C 147 oraz 362,5m2 usług (4 lokale) Liczba miejsc garażowych i Villa Ventus B postojowych Villa Aqua C Dostępne media w budynku Prąd, woda, CO, telefon, Internet, telewizja kablowa Dostęp do drogi publicznej Dostęp do ulicy Bernardyńskiej i ulicy Powsińskiej Zgodnie z załącznikiem nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 2. Standard lokalu 3. Wzór umowy deweloperskiej 4. Oświadczenie Banku BRE Otrzymałem dnia Data Podpis str. 6 AMP

7 Załącznik nr 1 Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego str. 7 AMP

8 str. 8 AMP

9 Standard wykonania mieszkań w projekcie Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej Załącznik nr 2 Inwestycja Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej to sześciokondygnacyjny budynek o podwyższonym standardzie. Mieszkania rozmieszczone zostały na sześciu kondygnacjach, w czterech klatkach. Na piętrach, w poszczególnych klatkach znajdują się od jednego do czterech lokali. Kondygnacja podziemna zarezerwowana została na jednopoziomowy garaż oferujący 192 miejsca parkingowe. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni ca 5 hektarów. Komfort inwestycji podkreślony zostanie przez bogato zagospodarowaną strefę otaczającej zieleni z własnym jeziorkiem o walorach ekologicznych, bogatą strefą przybrzeżnej roślinności oraz ścieżki spacerowo-rowerowe. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie system kamer obejmujący swoim zasięgiem cały teren inwestycji. Budynek został zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie strefy i urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o tych osobach i w sposób ułatwiający korzystanie z budynku. OTOCZENIE TEREN ogrodzony od strony terenu zielonego, o ogrodzenie stalowe, przezierne, teren zagospodarowany: o zieleń wysoka i niska, chodniki, dojazdy, plac zabaw, pergole. o teren rekreacyjny zagospodarowany małymi formami architektury dostępny z budynku o jezioro ok m 2 wjazdy z ulicy do podziemnej hali garażowej OCHRONA teren dozorowany i monitorowany systemem kamer obejmujący atrium oraz wejścia do klatek schodowych oraz wjazd do podziemnej hali garażowej pomieszczenie ochrony zlokalizowane w budynku video domofon zlokalizowany przy, bramie, furtkach, wejściach do klatek schodowych z (zawierający funkcję monitorowania otoczenia) łączność z ochroną przez video domofon (foniczna) DROGI, CHODNIKI płyty betonowe, kostka z elementami decku drewnianego wokół jeziora MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW wbudowane w budynku, z osobnym wejściem INSTALACJE W OTOCZENIU BUDYNKU kanalizacja deszczowa wodociągowa miejska odgromowa elektryczna - złącze kablowe, stacja trafo wewnątrz budynku, oświetlenie terenu przeciwpożarowa wodociągowa utrzymanie wspólnych terenów zielonych w atrium osiedlowa sieć cieplna SPEC FUNDAMENTY płyta żelbetowa, monolityczne KONSTRUKCJA BUDYNKU KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU str. 9 AMP

10 żelbetowa, ścianowo płytowa ŚCIANY ZEWNĘTRZNE murowane z pustaków ceramicznych, żelbetowe w miejscach przewidzianych w projekcie wykończone okładziną elewacyjną z piaskowca, blachy i innych elementów elewacyjnych wg projektu materiały elewacyjne to: okładzina kamienna, okładzina z blachy tytanowo-cynkowej, elementy z płyt laminowanych drewnopodobnych, tynk, obudowy aluminiowe, obróbki balkonów, parapetów zewnętrznych tarasów - blacha powlekana STROPY żelbetowe monolityczne DACH płaski pokrycie izolacja przeciwwodna zabezpieczona żwirem odwodnienie system podciśnieniowy lub grawitacyjny obróbki blacharskie GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE, KONSTRUKCYJNE, SŁUPY ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i słupy żelbetowe ściany wewnętrzne murowane pustak betonowy ściany żelbetowe SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKI betonowe z wyznaczeniem i oznakowaniem miejsc parkingowych o wymiarach nie mniejszych niż 2.3m x 5m DRZWI stalowe według wymagań p.poż WROTA GARAŻOWE otwieranie automatyczne - sterowanie pilotem INSTALACJE wentylacja mechaniczna, elektryczna oświetleniowa z oprawami sterowana czujkami ruchu kanalizacja z odwodnieniem liniowym i z separatorem związków ropopochodnych instalacja p.poż instalacja detekcji tlenku węgla instalacja detekcji LPG węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej SPEC instalacja oddymiająca SCHOWKI LOKATORSKIE ŚCIANY lekkie, systemowe SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKA betonowa malowana DRZWI lekkie, systemowe WENTYLACJA wentylacja - mechaniczna INSTALACJA ELEKTRYCZNA oprawy oświetleniowe KLATKI SCHODOWE str. 10 AMP

11 WEJŚCIE DO BUDYNKU dostępne od strony atrium dostępne dla osób niepełnosprawnych i wózków inwalidzkich DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowe przeszklone ŚCIANY I SUFITY tynkowane tynk gipsowy, malowane, elementy z płyt laminowanych drewnopodobnych SUFITY sufity podwieszane G.K., malowane POSADZKI w strefach ogólnodostępnych płyty z konglomeratu kamiennego, korytarze - wykładzina dywanowa BIEGI SCHODOWE schody - rodzaj (konstrukcja) żelbetowe, monolityczne, stopnie z konglomeratu kamiennego, spoczniki - płyty z konglomeratu kamiennego BALUSTRADY i POCHWYTY stalowe malowane z pochwytem drewnianym INSTALACJE ELEKTRYCZNE oprawy oświetleniowe załączane czujkami ruchu tablice piętrowe WINDY bezreduktorowe WYPOSAŻENIE skrzynki na listy wbudowane, wycieraczka i inne elementy wg. projektu wnętrz MIESZKANIA DRZWI WEJŚCIOWE antywłamaniowe o podwyższonej wysokości klasy C, płytowe / przeciwpożarowe z samozamykaczem, portal drewniany o podwyższonej wysokości ŚCIANY WEWNĘTRZNE międzylokalowe pustak akustyczny betonowy, konstrukcyjne żelbetowe, monolityczne wg. projektu działowe murowane z pustaka ceramicznego tynk gipsowy, łazienki cementowo wapienny malowanie jednokrotne SUFITY tynk gipsowy, kategoria 3, mechanicznie nakładany jednokrotnie malowane na biało wysokość piętra 2,8m z obniżeniami w miejscach wskazanych na kartach lokalu POSADZKI wylewki cementowe zacierane mechanicznie OKNA I DRZWI BALKONOWE drewniane, rozwieralne, malowane transparentnie, nawietrzaki okienne zgodnie z projektem w każdym pomieszczeniu jedno skrzydło z dodatkową funkcją uchylania parapety kamień / konglomerat * DRZWI WEWNĘTRZNE otwory przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych KUCHNIE instalacja kanalizacji podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń( zlewozmywak, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja wodna - podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń (zlewozmywak, kuchnia elektryczna, lodówka, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie zmywarki, obwód siłowy 400V dla kuchni elektrycznej, wypust okapu kuchennego str. 11 AMP

12 ŁAZIENKI instalacja kanalizacji piony kanalizacyjne* instalacja wodna - podejścia do odbiorników w miejscach przewidzianych w projekcie (np.: pralka, umywalka, miska ustępowa, wanna / natrysk) instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie pralki INSTALACJA C.O. grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi w łazienkach grzejniki drabinkowe, w miejscach przewidzianych w projekcie dodatkowo grzejnik płytowy instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne liczniki ciepła umieszczone na klatce schodowej elektroniczny system sterowania ogrzewaniem z programatorem temperatury (element systemu inteligentny dom ) INSTALACJA WODY instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody umieszczone na klatce schodowej INSTALACJA KANALIZACYJNA z tworzywa sztucznego INSTALACJA WENTYLACYJNA wentylacja wyciągowa mechaniczna w kuchni dodatkowy pion do podłączenia okapu kuchennego INSTALACJA ELEKTRYCZNA kable miedziane z osprzętem, tj. z gniazdami, kostkami tablice elektryczne z ochronnikami przepięciowymi instalacja trójfazowa dla kuchni elektrycznych elektroniczny system sterowania strefami (element systemu inteligentny dom ) INNE INSTALACJE TV - okablowanie umożliwiające podłączenie do zewnętrznej sieci TV kablowej kable rozprowadzony po mieszkaniu i wprowadzony do szachtu telefoniczna kabel rozprowadzony po mieszkaniu do jednego punktu i doprowadzony do szachtu internetowa - orurowanie umożliwiające podłączenie do internetu video domofonowa wraz z urządzeniem videodomofonu dzwonkowa jako funkcja videodomofonu BALKONY / TARASY / LOGIE greting drewniany balustrady zewnętrzne stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, wypełnienie szklane, pochwyt drewniany ścianki oddzielające na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wypełnienie szklane *rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem wykonawczym str. 12 AMP

13 Repertorium A Nr /2012 Załącznik nr 3 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące dwunastego ( 2012) przede mną, [ ] notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32, w Kancelarii tej stawili się : , używający imienia, zamieszkały w., legitymujący się dowodem osobistym numer, wydanym z terminem ważności do dnia.., posiadający numer ewidencyjny (PESEL):, który oświadczył, iż działa jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz spółki pod firmą MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [adres spółki: Warszawa, ulica Prosta 32, NIP: , REGON ], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie odpisu aktualnego z tego rejestru wydanego w dniu.. roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego [Sygnatura wniosku ], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Spółki w dniu 22 maja 2012 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Jana Jodłowskiego notariusza w Warszawie za Repertorium A numer 494/2012, który nadto zapewnił, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane, dane zawarte w okazanym odpisie z rejestru przedsiębiorców pozostają aktualne, w stosunku do reprezentowanej przez niego Spółki nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne, zabezpieczające, upadłościowe, naprawcze lub inne podobne postępowania, ani nie został złożony wniosek lub oświadczenie o wszczęciu takiego postępowania, zwany w dalszej części aktu Pełnomocnikiem Dewelopera, zaś reprezentowana przez niego Spółka zwana w dalszej części aktu Deweloperem, A., używająca imienia.., córka, zamieszkała w Warszawie (.), ulica., legitymująca się dowodem osobistym numer.., wydanym z terminem ważności do dnia, posiadająca numer ewidencyjny (PESEL):.., wskazująca adres dla korespondencji : zwana w dalszej części aktu Stroną Nabywającą Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dokumentów, powołanych przy nazwiskach, zaś dane osobowe nie wynikające z okazanych dokumentów notariusz stwierdził na podstawie oświadczenia stawających Stawający zapewniają, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanych przez nich dokumentach tożsamości, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę ich unieważnienia UMOWA DEWELOPERSKA 1.1. Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że : reprezentowany przez niego Deweloper jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, w Warszawie mieście na prawach powiatu, w dzielnicy Mokotów przy ulicy Bernardyńskiej numer 16A, 16B i 16C, stanowiącej działki z obrębu _ oznaczone numerami ewidencyjnymi 53/1 (pięćdziesiąt trzy łamane przez jeden) i 53/2 (pięćdziesiąt trzy łamane przez dwa) o łącznym obszarze 4,4853 ha oraz w takim samym udziale współwłaścicielem wzniesionego na niej, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku, zwanej dalej Nieruchomością, prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości Deweloper nabył na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, sporządzonej w dniu 01 sierpnia 2007 roku przez Jolantę Jaworską notariusza w Warszawie za Repertorium A numer 1063/2007, zawartej w wykonaniu postanowień umowy sprzedaży (warunkowej) sporządzonej w dniu 12 czerwca 2007 roku przez Jolantę Jaworską notariusza w Warszawie za Repertorium A numer 790/2007; dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WA2M/ /4 (WA dwa M łamane przez sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt łamane przez cztery) Przy akcie okazano odpis zwykły powołanej wyżej księgi wieczystej, wydany w dniu. roku przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych [Sygnatura wniosku ], z treści którego wynika, że : Pełnomocnik Dewelopera oświadczył ponadto, że : str. 13 AMP

14 1) przysługujący Deweloperowi udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu i własności budynku nie jest obciążony innymi niż opisane w niniejszym akcie prawami rzeczowymi ograniczonymi, długami, roszczeniami osób trzecich ani innymi ograniczeniami w rozporządzaniu, ) nie istnieją żadne nie wykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno - prawne osób trzecich, które uniemożliwiałyby zawarcie niniejszej umowy, ) Deweloper nie zalega z opłatami podatku od nieruchomości oraz podatkami i innymi płatnościami, co do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zmianami/; ) zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa Deweloper w zakresie czynności objętych umową przyrzeczoną jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku, Nr 54, poz.535 ze zmianami) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku; ) zbycie przez Dewelopera nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, o czym stanowi 26 ustęp 2 tekstu jednolitego Statutu; ) przedmiot działalności Dewelopera obejmuje między innymi budownictwo i zarządzanie nieruchomościami; Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że : ) Deweloper posiada ostateczną decyzję numer 142/MOK/2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, wydaną w dniu 16 maja 2011 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; ) powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania postepowania oraz prawomocna i w stosunku do niej nie została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego; ) na podstawie powołanej wyżej decyzji Deweloper realizuje na Nieruchomości inwestycję pod nazwą Apartamenty Mokotów Park, w ramach której wznosi dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (Przedsięwzięcie deweloperskie), w tym między innymi budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i podziemnym garażem, oznaczony numerem porządkowym od ulicy Bernardyńskiej (etap II...), (Budynek), a nadto urządza tzw. teren zielony (park z infrastrukturą towarzyszącą), miejsca postojowe i tzw. przedogródki; ) rozpoczęcie prac budowlanych powołanego wyżej Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło w dniu od dnia 15 października 2011 roku, zaś ich zakończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2013 roku ; ) Nieruchomość na której wznoszony jest Budynek posiada dostęp do drogi publicznej; Pełnomocnik Dewelopera oświadczył ponadto, że : ) w Budynku wybudowany zostanie na.. kondygnacji nadziemnej [. piętrze] samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem., o planowanej powierzchni użytkowej. metra kwadratowego, zawierający.. pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, hall,, zwany dalej Lokalem Do Lokalu przylegać będzie balkon / loggia o planowanej powierzchni metra kwadratowego Pomieszczeniem przynależnym do Lokalu będzie komórka numer.. o planowanej powierzchni. metra kwadratowego, usytuowana na.. kondygnacji budynku (poziom hali garażowej) ) lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, obejmującym w szczególności wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji, z jednokrotnym malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów, z wylewkami cementowymi zacieranymi mechanicznie, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych dołączonym do prospektu informacyjnego; ) z własnością Lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, obliczony na podstawie art.3.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. Nr 80, poz. 903 z 08 sierpnia 2000 roku), którą to nieruchomość wspólną stanowić będzie prawo wieczystego użytkowania gruntu opisanego w 1 niniejszego aktu oraz części wzniesionych na tym gruncie trzech budynków wielomieszkaniowych oznaczonych numerami 16A, 16B i 16C i urządzenia, które nie będą służyły wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy czym na gruncie znajdować się będą miejsca postojowe oraz przedogródki, które w oparciu o umowy określające sposób korzystania z nieruchomości wspólnej przyznane zostaną do wyłącznego korzystania właścicielom poszczególnych lokali (Nieruchomość wspólna); ) na podstawie umowy określającej sposób korzystania z Nieruchomości wspólnej [quoad usum] właściciel powołanego wyżej Lokalu korzystał będzie i pobierał pożytki na zasadach wyłączności z części Nieruchomości wspólnej stanowiącej : balkon/loggię.... przylegającą/y bezpośrednio do tego Lokalu, stanowisko garażowe numer.. znajdujące się w podziemnej hali garażowej Budynku (poziom. hali garażowej).-- Usytuowanie Lokalu, komórki oraz stanowiska garażowego oznaczone zostało na rzutach odpowiednich kondygnacji, stanowiących załączniki do prospektu informacyjnego, będącego załącznikiem do niniejszego aktu; ) Deweloper nie ma zawartych żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia ani zbycie na rzecz osób trzecich Lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy; ) Deweloper nie ma zawartych żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zawarcia umowy określającej sposób korzystania z Nieruchomości wspólnej w zakresie powołanych wyżej części Nieruchomości wspólnej przeznaczonej do wyłącznego korzystania przez właściciela Lokalu; str. 14 AMP

15 4. Strona Nabywająca oświadczyła, że : ) odebrała od Dewelopera prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego Lokal będący przedmiotem niniejszej umowy, wraz z załącznikami, z treścią którego się zapoznała; ) została poinformowana przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, projektem architektoniczno budowlanym Przedsięwzięcia deweloperskiego; ) zostały jej przedstawione przez Dewelopera szczegółowe informacje dotyczące: sytuacji prawno-finansowej Dewelopera, Przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży Lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że w czasie pomiędzy doręczeniem Stronie Nabywającej prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej * nastąpiły zmiany w treści prospektu informacyjnego / załączniku dotyczące, zaś Strona Nabywająca oświadczyła, iż wyraża zgodę na ich włączenie do treści niniejszej umowy * nie nastąpiły zmiany zarówno w treści prospektu informacyjnego jak i załącznikach do niego Stawający zawierają niniejszym umowę w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 z 2011 roku, poz. 1377) (Ustawa), mocą której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku opisanego w 2 ustęp 2 niniejszego aktu, wyodrębnienia (ustanowienia wraz z ze Stroną Nabywającą odrębnej własności) Lokalu opisanego w 2 ustęp 3 pkt 1) niniejszego aktu i przeniesienia na Stronę Nabywającą własności tego Lokalu wraz z niezbędnymi do korzystania z niego prawami, oraz ustanowienia wraz ze Stroną Nabywającą sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej w sposób określony w 2 ustęp 3 pkt 4) niniejszego aktu, bez jakichkolwiek obciążeń, z wyłączeniem: ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gestorów mediów dostarczanych do Nieruchomości, służebności gruntowych, ograniczeń wynikających z ustanowienia praw do wyłącznego korzystania oraz praw użytkowania poszczególnych części Nieruchomości wspólnej na rzecz osób trzecich za cenę.. brutto zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT (Cena); a Strona Nabywająca zobowiązuje się ustanowić wraz z Deweloperem odrębną własność Lokalu na warunkach określonych w niniejszej umowie, Lokal ten wraz ze związanymi z nim prawami za wskazanę Cenę nabyć do majątku wspólnego oraz ustanowić wraz z Deweloperem sposób korzystania z Nieruchomości wspólnej w sposób określony w 2 ustęp 3 pkt 4) niniejszego aktu Na zlecenie Strony Nabywającej Deweloper może dokonać zmian w aranżacji i wyposażeniu Lokalu. Podstawą do dokonania zmian będzie przekazana przez Stronę Nabywającą dokumentacja, a w przypadku zmian powodujących podniesienie wartości Lokalu, dodatkowo zatwierdzona przez Stronę Nabywającą wycena. Należność wynikająca z wyceny zostanie zapłacona przez Stronę Nabywającą najpóźniej z ostatnią ratą należnej Deweloperowi Ceny Strony ustalają, że : ) zawarcie umowy przeniesienia własności Lokalu w wykonaniu objętej niniejszym aktem Umowy deweloperskiej (Umowa przeniesienia własności) nastąpi po : uzyskaniu przez Dewelopera wypisu z kartoteki lokali dla Lokalu oraz zaświadczenia o samodzielności Lokalu; uregulowaniu przez Stronę Nabywającą wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy ; podpisaniu protokółu odbioru lokalu; w każdym razie nie później niż w terminie do dnia do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.VI.2014);- 2) Deweloper poinformuje Stronę Nabywającą listem poleconym o terminie zawarcia Umowy przeniesienia własności nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej zawarciem; ) za zgodą Strony Nabywającej Deweloper może ustalić inny aniżeli opisany wyżej termin zawarcia Umowy przeniesienia własności ) Termin zawarcia Umowy przeniesienia własności ulegnie przesunięciu w przypadku : nie zgłoszenia się przez Stronę Nabywającą do odbioru lokalu lub w przypadku nie podpisania Protokółu odbioru lokalu przez Stronę Nabywającą - o okres liczony od daty wskazanej jako data pierwszego odbioru lokalu do daty podpisania Protokółu odbioru lokalu; opóźnienia Strony Nabywającej w dokonywanych płatnościach o łączny okres tych opóźnień zmiany, na wniosek Strony Nabywającej w aranżacji i wyposażeniu Lokalu, o termin niezbędny dla ich realizacji, uzgodniony pomiędzy stronami w formie aneksu do niniejszej umowy Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że reprezentowany przez niego Deweloper, przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał od Strony Nabywającej na poczet Ceny kwotę, odbiór której to kwoty niniejszym kwituje Strony postanawiają, że pozostałą do zapłaty na poczet Ceny kwotę Strona Nabywająca zapłaci Deweloperowi w następujący sposób : str. 15 AMP

16 a.. b.. c.. 3. Wpłaty powyższe dokonywane będą na rachunek bankowy Dewelopera numer.. prowadzony przez W przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z płatności Strona Nabywająca zobowiązana jest zapłacić Deweloperowi odsetki ustawowe liczone od kwoty, której terminu uchybiła za okres od dnia uchybienia do dnia zapłaty Deweloper zapłaci Stronie Nabywającej karę umowną w wysokości równej wysokości odsetek ustawowych liczonych od kwoty przypadającej na dany etap realizacji umowy, który uległ opóźnieniu Pełnomocnik Dewelopera oświadczył nadto, iż wobec faktu, że rozpoczęcie sprzedaży, w rozumieniu art.3 pkt 10 Ustawy nastąpiło przed dniem wejścia w życie Ustawy, to jest przed dniem 29 kwietnia 2012 roku do jej postanowień nie stosuje się art.4 Ustawy Strona Nabywająca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia : jeżeli niniejsza Umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy; jeżeli informacje zawarte w niniejszej Umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy ( 2 ustęp 5 Umowy deweloperskiej); ) jeżeli Deweloper nie doręczył Stronie Nabywającej prospektu informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy; ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą Umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy deweloperskiej; ) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy; Strona Nabywająca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku nieprzeniesienia na Stronę Nabywającą własności Lokalu w terminie określonym w niniejszej Umowie deweloperskiej. Przed skorzystaniem z powyższego prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Strona Nabywająca wyznaczy Deweloperowi 120 (studwudziesto) dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy. Strona Nabywająca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia W przypadku skorzystania przez Stronę Nabywającą z prawa odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 lub 2 niniejszego aktu, objęta nim Umowa deweloperska uważana jest za niezawartą, a Strona Nabywająca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od tej umowy Oświadczenie woli Strony Nabywającej o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Strony Nabywającej o przeniesienie własności nieruchomości (Lokalu) złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi W przypadku skorzystania przez Stronę Nabywającą z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w ustępach 1 i 2 powyżej Deweloper zwróci Stronie Nabywającej wszystkie wpłacone przez Stronę Nabywającą do dnia odstąpienia kwoty, przy czym zwrot nastąpi w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia odstąpienia od niniejszej umowy przelewem na wskazany przez Stronę Nabywającą rachunek bankowy. numer Deweloper ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku : ) niespełnienia przez Stronę Nabywającą świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej Umowie deweloperskiej, mimo wezwania Strony Nabywającej w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Stronę Nabywającą świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej; ) niestawienia się Strony Nabywającej do odbioru Lokalu lub podpisania aktu notarialnego dokumentującego Umowę przenoszącą własność, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Strony Nabywającej jest spowodowane działaniem siły wyższej W razie odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy w przypadkach, o których mowa w ustępie 6 powyżej : ) Strona Nabywająca zobowiązuje się doręczyć Deweloperowi zgodę Strony Nabywającej na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Strony Nabywającej o przeniesienie własności nieruchomości (Lokalu) złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; ) W przypadku nie doręczenia przez Stronę Nabywającą Deweloperowi powołanej wyżej zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia Strona Nabywająca zobowiązana jest zapłacić Deweloperowi karę umowną w wysokości 5% (pięciu procent) Ceny brutto, a w przypadku poniesienia przez Dewelopera szkody przewyższającej wysokość kary umownej Deweloper uprawniony jest do dochodzenia od Strony Nabywającej odszkodowania w pełni pokrywającego szkodę; ) Deweloper zwróci Stronie Nabywającej wszystkie wpłacone przez Stronę Nabywającą do dnia odstąpienia kwoty, pomniejszone o ewentualną karę umowną w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia doręczenia Deweloperowi przez Stronę Nabywającą zgody na wykreślenia roszczenia, o której mowa w punkcie 1) powyżej, a zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Stronę Nabywającą rachunek bankowy. Numer str. 16 AMP

17 7.1 Strony ustalają, że : ) wydanie Lokalu Stronie Nabywającej nastąpi na podstawie protokołu odbioru Lokalu, w dniu zawarcia Umowy przenoszącej własność, przed jej zawarciem; ) po wybudowaniu Lokalu Deweloper zawiadomi pisemnie Stronę Nabywającą o dacie przeprowadzenia przeglądu technicznego Lokalu, który ma na celu usprawnienie przebiegu odbioru Lokalu. W czasie przeprowadzenia przeglądu technicznego Lokalu zostanie spisany protokół z technicznego przeglądu zawierający obmiar Lokalu i ewentualną listę uwag;-- 3) obmiar Lokalu (wraz z ewentualnym pomieszczeniem przynależnym) przeprowadzony będzie z zachowaniem Polskiej Normy PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru, zgodnie z którą : pomiar dokonywany jest metr nad podłogą, w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu, wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 dolicza się do powierzchni mieszkania, powierzchni zewnętrznych niezamkniętych z wszystkich stron dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, antresole, loggie, tarasy, itp.) nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu, wymiary liniowe mierzone są z dokładnością do 0,01 m, powierzchnie liczone są z dokładnością do 0,1 m kw ) w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Deweloper zawiadomi Stronę Nabywającą listem poleconym, wysłanym na adres do korespondencji Strony Nabywającej, wskazany w komparycji niniejszego aktu, o dacie przeprowadzenia Odbioru Lokalu, przy czym : ze Stroną Nabywającą, która podczas przeglądu technicznego Lokalu potwierdzi na piśmie wykonanie Lokalu bez wad, Odbiór Lokalu odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony albo w dniu zawarcia Umowy przeniesienia własności, przed jej zawarciem, a w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Dewelopera; w czasie Odbioru Lokalu sporządzony zostanie, podpisany przez obie Strony, Protokół odbioru Lokalu, do którego Strona Nabywająca przed jego podpisaniem może zgłosić wady lokalu. Brak takiego zgłoszenia strony uznają za potwierdzenie wykonania lokalu bez wad i zgodnie z niniejszą umową; Strona Nabywająca nie może odmówić odbioru Lokalu gdy pozostają do wykonania prace dotyczące zagospodarowania terenu i małej infrastruktury w zakresie Przedsięwzięcia deweloperskiego; Odbiór Lokalu odbędzie się nie później niż do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.VI.2014); w dacie przeprowadzenia odbioru lokalu Deweloper musi spełnić warunki określone w art. 27 pkt. 1 Ustawy; ) Deweloper zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia podpisania protokółu odbioru Lokalu doręczyć Stronie Nabywającej oświadczenie o uznaniu wad wraz ze zobowiązaniem do ich usunięcia w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia podpisania protokołu lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach odmowy, ) jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad we wskazanym wyżej terminie może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia; ) wydanie Stronie Nabywającej kluczy do Lokalu nastąpi po zapłacie przez Stronę Nabywającą całej Ceny oraz po podpisaniu przez Stronę Nabywającą protokołu odbioru Lokalu bez zgłoszonych wad lub po ich usunięciu; ) od dnia wydania kluczy Strona Nabywająca uprawniona będzie do dokonywania nakładów w Lokalu. Wszelkie prace dodatkowe oraz wykończeniowe Lokalu dokonywane przez Stronę Nabywającą we własnym zakresie mogą być prowadzone w Budynku przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd Nieruchomości wspólnej. Wszelkie koszty wynikłe ze zniszczenia lub zabrudzenia Nieruchomości wspólnej, które powstały podczas prowadzenia wskazanych wyżej robót przez Stronę Nabywającą, bądź też powstałe w trakcie przeprowadzki do i z Lokalu Strony Nabywającej, zostaną w pełni przez nią pokryte (odpowiedzialność Strony Nabywającej na zasadzie ryzyka); W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Strony Nabywającej, wszelkie nakłady poczynione przez Stronę Nabywającą na przedmiotowy Lokal Strona Nabywająca zobowiązana jest usunąć własnym staraniem i na własny koszt w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia skorzystania z prawa odstąpienia, a nakłady nieusunięte w tym terminie przechodzą nieodpłatnie na rzecz Dewelopera ) Deweloper udzieli Stronie Nabywającej gwarancji na wady Budynku, na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia zakończenia budowy Budynku oraz gwarancji na okres jednego roku od tej daty w zakresie wad urządzeń i wyposażenia Lokalu, na zasadach określonych w karcie gwarancji, którą przedłoży Stronie Nabywającej w dniu zawarcia Umowy przenoszącej własność, przed jej zawarciem Strony kształtują wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego; Deweloper wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku udzielającego Stronie Nabywającej kredytu z przeznaczeniem na nabycie przedmiotu niniejszej umowy, w związku z zabezpieczeniem umowy kredytowej. Strona Nabywająca zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować Dewelopera o zawarciu takiej umowy Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że : Deweloper przelał wierzytelność z tytułu niniejszej umowy zgodnie z przepisami art Kodeksu cywilnego na rzecz BRE BANK S.A. w Warszawie (Bank) jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej numer 02/579/10/Z/LF z dnia 27 grudnia 2010 roku; str. 17 AMP

18 - po dokonaniu przez Stronę Nabywającą wpłaty całej Ceny Bank wyda zgodę na wydzielenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Lokalu wraz z prawami z nim związanymi do nowej księgi wieczystej, bez przenoszenia hipotek wpisanych na rzecz Banku w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, Strona Nabywająca wyraża nadto zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku udzielającego kredytu Deweloperowi na finansowanie budowy oraz na ustanowienie na Nieruchomości hipoteki zabezpieczającej spłatę wymienionego kredytu pod warunkiem uzyskania przez Dewelopera zaświadczenia z takiego banku kredytującego, iż po dokonaniu przez Stronę Nabywającą wpłaty całej Ceny, bank ten wyda zgodę na wydzielenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Lokalu wraz z prawami z nim związanymi do nowej księgi wieczystej, bez przenoszenia hipotek wpisanych na rzecz tego banku w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Strona Nabywająca wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy na spółkę celową powołaną przez Dewelopera do realizacji przedmiotu niniejszej umowy W przypadku gdy jedna ze Stron niniejszej umowy wyrazi wolę przeniesienia praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią wówczas druga strona winna wyrazić na to zgodę, o ile nie zachodzą istotne okoliczności uzasadniające odmowę, z tym zastrzeżeniem, że Stronie Nabywającej prawo cesji przysługuje od daty, w której dokona wpłaty na poczet Ceny co najmniej jej dwudziestu procent (20%). Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, obie strony umowy oraz osoba trzecia sporządzą i podpiszą dokumenty w takiej formie i treści aby osiągnąć skutek przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Postanowienia te nie dotyczą przypadków opisanych ustępie 1 i 3 niniejszego paragrafu Strony postanawiają, że zarząd i administrację Nieruchomością wspólną, do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o wyznaczeniu nowego zarządcy wykonać będzie odpłatnie, przez czas nieoznaczony spółka pod firmą MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która odrębnym regulaminem określiła zasady administrowania nieruchomością wspólną [powierzenie zarządu w trybie art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali], co stanowi umowę o administrowanie budynkiem na czas nieoznaczony Strona Nabywająca oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej MOKOTÓW PARK i akceptuje jego postanowienia Strony ustalają, że : od dnia wydania kluczy do lokalu ale nie później niż od pierwszej daty zawarcia Umowy przeniesienia własności wyznaczonej przez Dewelopera, Stronę Nabywającą obciążały będą koszty określone w art.13 i art.14 Ustawy o własności lokali, ponoszone w związku używaniem i utrzymywaniem lokalu oraz części wspólnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymywania przekazanych Stronie Nabywającej do wyłącznego korzystania części Nieruchomości wspólnej (miejsc parkingowych); opłaty, o których mowa wyżej, dokonywane będą przez Stronę Nabywającą zaliczkowo co miesiąc z góry, nie później niż do dnia trzydziestego poprzedniego miesiąca za miesiąc bieżący, na rachunek wskazany przez spółkę zarządzającą w odrębnym zawiadomieniu i rozliczane w terminie co sześć miesięcy Z uwagi na fakt, że całość inwestycji realizowana jest etapami, celem zabezpieczenia ciągłości i sprawności procesu inwestycyjnego, Strona Nabywająca zobowiązuje się w Umowie przenoszącej własność wyrazić zgodę na dalsze prowadzenie inwestycji, udzielić Deweloperowi prawa do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane oraz zobowiązuje się udzielić Deweloperowi nieodwołalnego i nie wygasającego do chwili zakończenia inwestycji (ustanowienia odrębnej własności ostatniego z lokali w budynku realizowanym w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego), pełnomocnictwa do : składania wszelkich oświadczeń w ramach procesu budowlanego, które mogą dotyczyć Nieruchomości, a ponadto wszelkich oświadczeń w przedmiocie ustanawiania na Nieruchomości dodatkowych służebności bądź użytkowań, w tym na rzecz podmiotów, których zadaniem jest działalność w zakresie dostawy mediów, polegających na umożliwieniu dokonania czynności zmierzających do budowy i instalacji urządzeń przetwarzających i przesyłowych, jak i późniejszego dostępu do tych urządzeń w celu dokonywania niezbędnych napraw, konserwacji i innych czynności związanych z obsługą sieci poszczególnych mediów, wszelkich czynności prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem inwestycji, a polegających na budowie pozostałych etapów inwestycji, w tym do uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, a w szczególności występowania i uzyskania od odpowiednich organów pozwoleń na budowę, zmiany wysokości udziału jaki związany będzie z Lokalem będącym przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z art.3 ustawy o własności lokali, w sytuacji gdy udział ten będzie wymagał korekty na skutek zmiany powierzchni użytkowej wszystkich lokali realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z budową pozostałych budynków, ewentualnymi błędami rachunkowymi mogącymi się pojawić w trakcie pozyskiwania dokumentów lub wyodrębniania lokali, a wobec tego do skorygowania udziału w Nieruchomości wspólnej w zakresie mianownika ułamka udziału w Nieruchomości wspólnej oraz do ujawnienia skorygowanej wysokości udziałów w księdze wieczystej Nieruchomości wspólnej oraz księgach wieczystych lokali, w tym do złożenia stosownych wniosków do sądu wieczystoksięgowego, postanawiając jednocześnie, że str. 18 AMP

19 pełnomocnictwo w tym zakresie będzie nieodwołalne i niegasnące do chwili zakończenia przez Dewelopera budowy i zagospodarowania inwestycji W przypadku zbycia Lokalu przed zakończeniem całej inwestycji (ustanowienia odrębnej własności ostatniego z lokali w budynkach realizowanych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego), Strona Nabywająca zobowiąże się w umowie zbycia wyjednać pełnomocnictwo w zakresie tożsamym z powyższym pełnomocnictwem. Ponadto Strona Nabywająca zobowiąże się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów ani w inny sposób opóźniać, utrudniać lub uniemożliwiać kontynuacji przedmiotowej inwestycji budowlanej do czasu jej ukończenia Strona Nabywająca oświadcza, że Spółka upoważniona będzie do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli w zakresie realizacji inwestycji oraz będzie mogła działać jako strona czynności, jak również będzie upoważniona do ustanawiania dalszych pełnomocników spośród swoich pracowników Ponadto, z uwagi na fakt, że do niektórych lokali będą przylegały balkony, loggie, tarasy lub przedogródki Strona Nabywająca zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie przenoszącej własność na dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom lokali, do których będą przylegały balkony, loggie, tarasy lub przedogródki będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania, przy czym nabywcy przedogródków partycypować będą w kosztach ich zagospodarowania, a nadto zobowiązani będą do korzystania z nich wyłącznie jako terenu zielonego bez prawa wznoszenia na nich jakichkolwiek obiektów, urządzenia ich na swój koszt, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pielęgnacji i utrzymania w estetycznym stanie W przypadku określenia prawa do korzystania w ramach udziału we współwłasności Nieruchomości wspólnej z pomieszczenia gospodarczego (komórki), stanowiska garażowego lub miejsca postojowego, Strona Nabywająca zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie przenoszącej własność na dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom niektórych lokali, partycypujących w kosztach budowy pomieszczenia gospodarczego (komórki), stanowiska garażowego lub miejsca postojowego będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania; Strona Nabywająca wyraża niniejszym zgodę na takie określenie sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej, które polegać będzie na wydzieleniu nabywcom lokali niemieszkalnych (użytkowych) do wyłącznego korzystania powierzchni elewacji zewnętrznej Budynku (budynków) z przeznaczeniem na umieszczenie w miejscu przewidzianym przez projektanta Budynku (budynków) szyldu reklamowego oraz tablic informacyjnych. Koszty związane z umieszczeniem, zmianą oraz ich utrzymaniem ponosił będzie uprawniony Powyższe zgody obejmują również zgody na ujawnienie roszczeń wynikających z tak ustalonego sposobu korzystania w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że w celu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego Deweloper zastrzega sobie prawo dołączania dodatkowych terenów do Nieruchomości jak również podziału lub scalenia Nieruchomości w ramach tych samych lub nowych ksiąg wieczystych celem właściwej aranżacji Nieruchomości na której prowadzone jest Przedsięwzięcie deweloperskie. Nieruchomość może zostać podzielona, scalona lub mogą zostać z niej wyodrębnione inne działki, jeżeli konieczność takich zmian będzie wynikać z przepisów prawa, ostatecznych decyzji administracyjnych lub będzie niezbędna dla należytej realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, na co Strona Nabywająca wyraża zgodę Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Deweloper zastrzega sobie prawo do obciążenia Nieruchomości niezbędnymi dla należytej realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego służebnościami lub prawami użytkowania, na co Strona Nabywająca wyraża zgodę Wszelkie zawiadomienia dokonywane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą miały formę pisemną i będą doręczane osobiście lub listownie na adresy Stron podane w komparycji niniejszego aktu Strona Nabywająca zobowiązuje się do powiadomienia Dewelopera o zmianie adresu do korespondencji Strony Nabywającej w terminie 14 (czternastu) dni od takiej zmiany, zaś w przypadku nieobecności do ustanowienia w przewidzianej prawem formie pełnomocnika dla skutecznej realizacji postanowień zawartej umowy Strona Nabywająca oświadczyła, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF a dotyczy to również faktur korygujących i duplikatów faktur, wskazując adres e- mail:. oraz zobowiązuje się do przesłania na adres, z którego otrzymała fakturę, potwierdzenia otrzymania faktur. 4. Strony wskazują następujące telefony i adresy do bieżącego kontaktu: Deweloper: tel.: , Strona Nabywająca: 13. Do niniejszego aktu załączono : ) Plan sytuacyjny osiedla z zaznaczonym Budynkiem, ) Rzut Lokalu określający jego usytuowanie na kondygnacji Budynku oraz układ pomieszczeń; ) Rzut kondygnacji Budynku z zaznaczonym stanowiskiem garażowym oraz pomieszczeniem gospodarczym (komórką); ) Prospekt informacyjny wraz z załącznikami Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy (w tym opłatę sądową i koszty wypisów wydanych przy zawarciu niniejszej umowy) ponoszą strony po połowie, a wszystkie koszty związane z zawarciem Umowy przeniesienia str. 19 AMP

20 własności na Stronę Nabywającą (w tym taksy notarialnej i należnego od niej podatku VAT, opłat sądowych i innych opłat, które będą pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami), obciążają Stronę Nabywającą Za podstawę do obliczenia opłat od tego aktu przyjęto podaną przez Strony Cenę Na podstawie niniejszej umowy Strona Nabywająca wnosi do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie w dziale III księgi wieczystej Kw numer WA2M/ /4 - wynikającego z niniejszej umowy roszczenia na rzecz o wybudowanie budynku oznaczonego numerem.. przy ulicy Bernardyńskiej w Warszawie, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer i przeniesienie na ich rzecz własności tego lokalu Notariusz poinformował o treści art. 37 i 38 w zw. z art. 4 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Pobrano : / opłaty sądowej, która została zarejestrowana w Repertorium A pod numerem jak na pierwszej stronie niniejszego aktu gotówką/przelewem po połowie od Stron na podstawie art.43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz.U. Nr 90, poz.594) ,00 złotych 2/wynagrodzenie notariusza na podstawie 3 i 5 oraz 15a i 16 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 ze zmianami) ,00 złotych 3/podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku Dz.U. Nr 177 poz.1054 ze zmianami) ,00 złotych Zawarta w niniejszym akcie umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako nie wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 roku Dz.U. Nr 101 poz.649 ze zmianami) Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. str. 20 AMP

- Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni 5 hektarów.

- Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni 5 hektarów. Standard wykonania mieszkań w projekcie Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej - INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE - Inwestycja Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej to sześciokondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska).

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska). Standard wykonania mieszkań w projekcie Osiedle Zielona Italia przy ul. Obywatelskiej i ul. Świerszcza - INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE - Osiedle Zielona Italia, w kwadracie ulic Chrościckiego, Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 569/4, obr. 17 V etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych 1 Standard prac wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI I ) TEREN ZEWNĘTRZNY I OTOCZENIE Teren teren na tyle budynku ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz wejście do budynku od strony ul. Prochowej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMORSKA 37 STANDARD REALIZACJI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMORSKA 37 STANDARD REALIZACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMORSKA 37 STANDARD REALIZACJI I ) TEREN ZEWNĘTRZNY I OTOCZENIE Teren teren na tyle budynku ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz wejście do budynku od strony ul. Komorskiej,

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Teren Ochrona Drogi i chodniki Zieleń i DFA Rekreacja Miejsce gromadzenia odpadów Instalacje związane z otoczeniem budynku Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo