SPAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W LATACH 2010-2014"

Transkrypt

1 SPAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W LATACH Okres sprawozdawczy dotyczy okresu od Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków Związku, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2010 roku w Dębe k/warszawy do dnia dzisiejszego. W posiedzeniu w Dębe udział wzięło 26 członków Związku. Obecni podczas Walnego Zgromadzenia Członkowie, zatwierdzili główne cele działań Związku oraz wybrali nowe organy statutowe Związku na okres czterech lat. I INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa: POLSKIE OKNA I DRZWI Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów. Siedziba: Warszawa, ul. Modlińska 6 Oznaczenie rodzaju organizacji: Związek Pracodawców Wpis do KRS: Nr. KRS: Nr. REGON: NIP II STAN ORGANIZACYJNY Władze wybrane w maju 2010 na czteroletnią kadencję wykonywały swoje statutowe obowiązki w pierwotnym składzie : 1. Janusz Komurkiewicz Prezes Zarządu 2. Marian Krzysztofik - Vice Prezes Zarządu 3. Ryszard Szpura Vice Prezes Zarządu 4. Tomasz Łasowski Członek Zarządu 5. Michał Kowalczyk Członek Zarządu 6. Janusz Uberna Członek Zarządu 7. Szymon Nadzieja Członek Zarządu Obecny skład Zarządu : 1. Janusz Komurkiewicz - Prezes Zarządu - firma FAKRO 2. Marian Krzysztofik - Vice Prezes Zarządu - firma PIOMAR 3. Ryszard Szpura - Vice Prezes Zarządu - firma AIB 4. Szymon Nadzieja - Członek Zarządu - firma PROVENTUSS 5. Michał Kowalczyk - Członek Zarządu - firma KOWALCZYK FABRYKA OKIEN 6. Agnieszka Olędzka - Członek Zarządu - firma HORMANN 7. Maciej Mańko - Członek Zarządu - firma GLASSOLUTIONS Wybrana Rada Związku: 1. Maria Waśkiewicz firma WIMAR

2 2. Włodzimierz Mazurek firma MAZUREK 3. Ryszard Kusiak firma STOLARKA BUDOWLANA RYSZARD KUSIAK 4. Marcin Szewczuk firma ALUPLAST 5. Robert Klos firma CENTRUM INFORMACJI BRANŻOWEJ 6. Tomasz Naguschewski firma KARO OKNA DREWNIANE Obecny skład Rady Związku: 1. Marcin Szewczuk firma ALUPLAST 2. Tomasz Naguschewski firma KARO OKNA DREWNIANE 3. Włodzimierz Sendrowicz - firma SI WIELKOPOLANKA 4. Jerzy Gęsicki - firma STOL-REM 5. Artur Blukacz - firma YAWAL SYSTEM Komisja Rewizyjna: 1. Marek Kryński Przewodniczy Komisji - firma ANMARK 2. Agnieszka Olędzka - Członek Komisji - firma HORMANN 3. Edward Skał Członek Komisji - firma ARIES Obecny skład Komisji Rewizyjnej: 1. Janusz Uberna - Przewodniczący Komisji - firma SOUDAL 2. Maria Waśkiewicz - Członek Komisji - firma WIMAR 3. Edward Skał - Członek Komisji - firma ARIES W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku odbył 25 swoich posiedzeń, ponadto ośmiokrotnie obradowała Rada Związku, zwołano również Walne Zgromadzenia Członków w Falentach k/warszawy w roku Podczas Walnego Zgromadzenia Członków w roku 2012 z przyczyn formalnych nastąpiły zmiany w składach osobowych członków Organów Statutowych. Organy statutowe w omawianym okresie podjęły 28 uchwał wyznaczając zadania dla Biura Związku, które w ocenie Zarządu zostały zrealizowane. Biuro Związku. Stan zatrudnienia biura Związku w okresie sprawozdawczym wynosił 3 etaty. W roku 2010 zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków został przeprowadzony ogólnopolski konkurs na stanowisko Dyrektora Związku. Po przeprowadzeniu dwóch etapów konkursu decyzją Zarządu stanowisko Dyrektora Związku powierzono panu Pawłowi Wróblewskiemu, który funkcję tę sprawował w latach W chwili obecnej w biurze zatrudnione są następujące osoby: 1. Paweł Wróblewski - Dyrektor Biura Związku - etat 2. Aleksandra Komorowska Kierownik Biura - etat 3. Zdzisław Maliszewski Doradca Związku - etat

3 W okresie sprawozdawczym pani Aleksandra Komorowska przebywała na urlopie rodzicielskim ( ), w tym czasie w biurze zatrudniona została pani Aneta Getka, zajmująca się sprawami administracyjnymi biura. Firmy członkowskie. Związek na koniec okresu sprawozdawczego zrzesza 89 członków reprezentujących 89 firm. Liczebność członków Związku w okresie sprawozdawczym charakteryzuje się dużą fluktuacją. Do organizacji w latach wstąpiło 30 firm, wystąpiło 10 firm, ze względów statutowych wykreślono 37 firm. Struktura firm członkowskich: Producenci okien - 41 firm Producenci drzwi i bram - 10 firm Producenci okuć - 8 firm Producenci szyb - 5 firm producenci profili - 7 firm. Producenci chemii oraz uszczelnień 10 firm Inne 8 firm III DZIAŁANIA MERYTORYCZNE Założenia programu pracy Związku ukierunkowane zostały podczas WZCZ w roku 2010 w postaci wyznaczonych celów działań: 1. Stworzenie forum do wymiany myśli, zgłaszania pomysłów i prowadzenia dyskusji. 2. Aktywne wspieranie działań eksportowych. 3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z promowaniem termomodernizacji budynków. 4. Stworzenie platformy negocjacyjnej dla członków Związku z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług. 5. Podjęcie starań o utrzymanie ulgowej stawki podatku VAT na rok 2011 i lata następne. 6. Eliminacja wyrobów niecertyfikowanych z przetargów publicznych i obrotu handlowego. 7. Kontynuowanie działalności statutowej w zakresie informacyjno-szkoleniowym. 8. Stworzenie branżowego kodeksu etycznego. IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW.

4 Stworzenie forum do wymiany myśli, zgłaszania pomysłów i prowadzenia dyskusji. 1. Odbyło się 35 posiedzeń Organów Statutowych Związku. 2. Zorganizowano 4 Kongresy Stolarki Polskiej. 3. Zorganizowano 2 Ogólnopolskie Fora Stolarki Polskiej. 4. Działał punkt konsultacyjny w siedzibie Związku. 5. Umożliwiono na stronie Związku kontakty z ekspertami w kilku zakresach tematycznych stolarki budowlanej. Aktywne wspieranie działań eksportowych. 1. Stolarka budowlana została wybrana "polską specjalnością eksportową" (2011r.). 2. Nakręcono i rozpowszechniono film promujący polską branże stolarki Budowlanej (2011r.). 3. Zrealizowane zostały polskie stoiska branży stolarki budowlanej na targach: MADE EXPO w Mediolanie ( 2012r.,2013r.), EQUIBAIE w Paryżu ( 2012r.), BAU w Monachium ( 2013r.), IBF w Brnie ( 2013r.), BATIMAT w Paryżu ( 2013r.), FENSTERBAU FRONTALE ( 2014r.), NORDBYG w Sztokholmie ( 2014r.) 4. Odbyło się 5 seminariów dla kontrahentów zagranicznych z udziałem polskich ekspertów na temat jakości polskiej stolarki budowlanej ( Niemcy, Francja, Czechy, Włochy, Szwecja). 5. Odbyło się 7 spotkań z przedstawicielami WPHI w Niemczech, Włoszech, Francji, Czechach i Szwecji na temat wsparcia eksportu polskich producentów. 6. Odbyły się 4 misje handlowe ( Rzym, Brno, Sztokholm, Paryż). 7. Odbyły się 3 wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych. 8. Kwartalnie od 2012r. rozsyłane są newslettery z informacją do dziennikarzy branżowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Czechach, Słowacji, Szwecji z informacją o polskiej branży stolarki budowlanej. 9. Wydany został katalog na temat polskiej branży stolarki budowlanej w języku angielskim, szwedzkim, włoskim, francuskim i niemieckim. 10. Zorganizowane zostały dwa szkolenia dla działów eksportowych ( 2013r., 2014r.). 11. Wydany został katalog eksportowy członków Związku POiD w języku angielskim, który został rozesłany do wszystkich Ambasad RP na świecie oraz został umieszczony w formie elektronicznej na wielu stronach WPHI na świecie. 12. Powstała wielojęzykowa strona www Związku POiD. 13. Złożone zostały protesty w Czechach i Włoszech przeciwstawiające się dyskryminacji polskiej stolarki ze względu na kraj pochodzenia. 14. W trakcie IV i V edycji Kongresu Stolarki Polskiej realizowana była tematyka proeksportowa. 15. Nawiązanie współpracy oraz udział w spotkaniu międzynarodowej organizacji FEMIB w Kopenhadze.

5 Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z promowaniem termomodernizacji budynków. 1. Nawiązana została współpraca z Dolnośląską Agencją Poszanowania Energii w sprawie etykiet energetycznych dla okien, drzwi i bram garażowych. 2. Wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w zakresie zmian warunków technicznych budynków. 3. Zawiązanie Klastra "Energooszczędna Stolarka" 4. Konsultacje zmian Warunków Technicznych na temat zmian współczynnika Uw dla stolarki. 5. Wykonano 4 wstępne badania typu ( ITT) dla konstrukcji o podwyższonej izolacyjności termicznej. Stworzenie platformy negocjacyjnej dla członków Związku z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług. 1. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą BBU Epsilon na temat zakupów ubezpieczeń przez firmy członkowskie. 2. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą GKPL na temat zakupów energii przez firmy członkowskie. 3. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą Sternick na temat budowania stron internetowych przez firmy członkowskie. 4. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą GM SOLUTIONS na temat szkoleń miękkich dla firm członkowskich. 5. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą Red Pen na temat wspólnych kampanii PR. 6. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą CTO na temat badań wyrobów przez firmy członkowskie. 7. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą METALPLAST KARO ZŁOTÓW na temat badań wyrobów przez firmy członkowskie. 8. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą TENET na temat windykacji należności poza granicami Polski przez firmy członkowskie. 9. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą LMI na temat szkoleń z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem przez firmy członkowskie. 10. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą ASM na temat zakupu wyników badań marketingowych przez firmy członkowskie. 11. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą PANELBUDOWLANEY na temat promocji firm członkowskich w social mediach. 12. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą GRAU na temat obsługi prawnej firm członkowskich w Niemczech. 13. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą ŚWIAT SZKŁA na temat zakupu powierzchni reklamowych przez firmy członkowskie.

6 14. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą OKNONET na temat zakupu powierzchni reklamowych przez firmy członkowskie. 15. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą MTP na temat zakupu powierzchni wystawienniczej na targach BUDMA w Poznaniu przez firmy członkowskie. 16. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą DOMEXPO na temat dzierżawy powierzchni wystawienniczej w centrach ekspozycyjnych w Opolu i Warszawie przez firmy członkowskie. Podjęcie starań o utrzymanie ulgowej stawki podatku VAT na rok 2011 i lata następne. 1. Wysłane stanowisko branży stolarki budowlanej do Ministra Finansów. 2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki. 3. Współpraca z Polską Izbą Przemysłowo Handlową Budownictwa. 4. Współpraca z Kongresem Budownictwa. 5. Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą. Eliminacja wyrobów niecertyfikowanych z przetargów publicznych i obrotu handlowego. 1. Wykonanie wstępnych badań typu ( ITT) dla14 różnych konstrukcji. 2. Przekazanie wyników wstępnych badań typu 86 firmom audytów i wdrożeń Zakładowej Kontroli Produkcji w firmach. 4. Wysłanie pisma do Urzędu Zamówień Publicznych ze stanowiskiem branży stolarki budowlanej. 5. Współpraca z GUNB. 6. Udział GUNB w spotkaniach organizowanych przez Związek POiD interwencje w Wojewódzkich Urzędach Nadzoru Budowlanego w sprawie wprowadzenie niecertyfikowanych wyrobów do obrotu. Kontynuowanie działalności statutowej w zakresie informacyjno-szkoleniowym. 1. Zorganizowano kolejne edycje Kongresu Stolarki Polskiej (2011r., 2012r., 2013r., 2014r.). 2. Udział w targach BUDMA (2011r.,2012r., 2013r., 2014r.). 3. Zorganizowano Ogólnopolskie Forum Stolarki Polskiej (2012r., 2013r.). 4. Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia dla montażystów. 5. Zorganizowano 2 szkolenia dla działów eksportowych. 6. Zrealizowano 9 konferencji prasowych na temat Związku oraz Branżowego Programu Promocji. 7. Przeprowadzono 2 letnią kampanię PR.

7 8. Wydano 8 numerów Związkowego Biuletynu Informacyjnego. 9. Rozesłano średnio 15 newsletterów związkowych rocznie. 10. Przeprowadzono średnio 8 wystąpień eksperckich rocznie podczas konferencji i seminariów. 11. Doprowadzono do porozumienia branży w sprawie pracy nad nowelizacją instrukcji montażowej ITB. 12. Doprowadzenie do porozumienia branży w sprawie Deklaracji Własności Użytkowych okien i drzwi. Stworzenie "Branżowego Kodeksu Etycznego". 1. Powołanie grupy roboczej do stworzenia Kodeksu. IV PODSUMOWANIE Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Związku POiD, zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, które wymagają podejmowania aktywnych działań. Z tego powodu spotkaliśmy się, aby wypracować rozwiązania, które sprawią, że Związek POiD jeszcze lepiej odpowie na potrzeby swoich członków. Nasze dzisiejsze spotkanie ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu organizacji i przeprowadzenie wyborów do nowych władz statutowych Związku. Na zwiększenie zakresu działalności POiD i jeszcze szersze otwarcie na współpracę z różnorodnymi podmiotami pozwoli zmiana statutu, która umożliwi członkostwo w strukturach organizacji osobom prywatnym oraz instytucjom branżowym niebędącym firmami. Wśród proponowanych zmian jest również m.in. zlikwidowanie drugiej części składki członkowskiej dla najmniejszych firm. Eksport imperatywem rozwoju. Działalność Związku Polskie Okna i Drzwi znacznie się rozwinęła. Do grona członków Związku dołączyły uznane, silne marki, których obecność w szeregach organizacji świadczy o jej ważnej roli jako reprezentanta interesów branży. Organizacja podjęła liczne inicjatywy mające na celu aktywne wspieranie działań eksportowych. Intensyfikacja obecności rodzimych przedsiębiorstw i ich rozwiązań na rynkach zagranicznych została uznana za jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju sektora. W ramach tych projektów realizowany jest Branżowy Program Promocji Polskich Okien i Drzwi, który umożliwił m.in. udział firm z branży w najważniejszych, międzynarodowych imprezach targowych, organizację misji handlowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla działów eksportowych przedsiębiorstw. Związek POiD stanowczo reagował również na próby dyskryminacji wyrobów polskiej

8 stolarki, do jakich doszło w Czechach i we Włoszech. Wszystkie działania służyły wzmacnianiu wizerunku rodzimych rozwiązań jako wyrobów spełniających najwyższe wymagania. Tematyka proeksportowa była przedmiotem dwóch ostatnich edycji Kongresu Stolarki Polskiej. Wydarzenia zgromadziły rekordową liczbę uczestników, a poprzez przyjęte rezolucje, pozwoliły na wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju branży stolarki budowlanej. Inicjatywy wspierające energooszczędność budynków. Działalność Związku w objęła także inicjowanie i wspieranie projektów związanych z promowaniem termomodernizacji budynków, w tym m.in. zawiązanie Klastra "Energooszczędna Stolarka" oraz konsultacje zmian Warunków Technicznych na temat modyfikacji w zakresie współczynnika U w dla stolarki. Ważnym aspektem funkcjonowania organizacji było również stworzenie platformy negocjacyjnej dla członków Związku z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług. Dzięki temu możliwe było wspólne wynegocjowanie korzystniejszch warunków umów. To ważny krok w integracji i zacieśnianiu współpracy między członkami Związku. Dbałość o jakość stolarki budowlanej Związek aktywnie działał na rzecz utrzymania ulgowej stawki podatku VAT i eliminacji wyrobów niecertyfikowanych z przetargów publicznych i obrotu handlowego. W zakresie tych inicjatyw wykonano m.in. wstępne badania typu (ITT) dla 14 różnych konstrukcji i przeprowadzono 45 audytów i wdrożeń Zakładowej Kontroli Produkcji w firmach. Działania informacyjno-szkoleniowe. Działalność POiD koncentrowała się także na inicjatywach informacyjno-szkoleniowych, w tym, oprócz Kongresu Stolarki Polskiej i Ogólnopolskiego Forum Stolarki Polskiej, m.in. na konferencjach prasowych, szkoleniach dla montażystów, kampanii PR i doprowadzeniu do porozumienia w branży w sprawie Deklaracji Własności Użytkowych okien i drzwi oraz w sprawie pracy nad nowelizacją instrukcji montażowej ITB. Ważnym zadaniem, które podjął Związek było rozpoczęcie działań nad opracowaniem "Branżowego Kodeksu Etycznego". Funkcjonowanie Związku, wspierane przez aktywność obecnych w nim firm członkowskich, jest ważnym elementem dalszego budowania wizerunku polskiej branży stolarki budowlanej i pozwala na wypracowanie skutecznych rozwiązań wynikających ze stojących przed nami wyzwań. Z pozdrowieniem Janusz Komurkiewicz Prezes Zarządu POiD

Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych

Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych SPC House of Media SPOTKANIE 17 grudnia 2012 Warszawa Budżet na promocję branży Promocja: 1. Finansowana i planowana przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLISH WINDOWS AND DOORS ASSOCIATION MEMBERS CATALOG

POLISH WINDOWS AND DOORS ASSOCIATION MEMBERS CATALOG POLISH WINDOWS AND DOORS ASSOCIATION MEMBERS CATALOG Jakie loga dokładnie? POLSKIE OKNA I DRZWI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW Spotkania biznesowe skupia największe firmy z branży stolarki

Bardziej szczegółowo

VI Kongres Stolarki Polskiej

VI Kongres Stolarki Polskiej VI Kongres Stolarki Polskiej Podsumowanie IV KSP Podsumowanie V edycja Kongresu Stolarki Polskiej w liczbach: Najwyższa w historii frekwencja: blisko 300 uczestników! Ponad 100 firm z branży stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

Strategia PUBLIC RELATIONS dla członków ZWIĄZKU POiD

Strategia PUBLIC RELATIONS dla członków ZWIĄZKU POiD Strategia PUBLIC RELATIONS dla członków ZWIĄZKU POiD Kampania - edycja IV Częściowe podsumowanie III edycji kampanii PR listopad 2013 maj 2014 Edycja III Podsumowanie działań PR prowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej. Założenia ogólne

Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej. Założenia ogólne Branżowy Program Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej Założenia ogólne Branżowy Program Promocji (BPP) Branżowe programy promocji to przedsięwzięcia realizowane w ramach koncepcji stworzonej przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

IV KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 16-17 maja 2013

IV KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 16-17 maja 2013 IV KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 16-17 maja 2013 IV Kongres Stolarki Polskiej Patronat honorowy: Partnerzy merytoryczni: IV Kongres Stolarki Polskiej Główny Partner medialny: Patroni medialni: Uczestnicy Kongresu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROGRAMU VIP- NAJLEPSZE OKNA I DRZWI III EDYCJA VIP 2010

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROGRAMU VIP- NAJLEPSZE OKNA I DRZWI III EDYCJA VIP 2010 1 ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1. Organizatorem konkursu w ramach Programu VIP- Najlepsze Okna i Drzwi ( Program ) jest INFOOKNO.PL Sp. z o.o. (Organizator). 2. Celem Programu jest szeroko pojęta promocja

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polska Unia Dystrybutorów Stali

Polska Unia Dystrybutorów Stali Polska Unia Dystrybutorów Stali Czym jest PUDS? Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) powstała w 1999 r. jako organizacja reprezentująca firmy zajmujące się handlem wyrobami hutniczymi i przetwórstwem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY SZUKAM DROGI 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. STAROBIELSKA 9

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY SZUKAM DROGI 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. STAROBIELSKA 9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY SZUKAM DROGI 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. STAROBIELSKA 9 Bielsko-Biała, 2006-4-05 I Dane porządkowe i informacje wstępne. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

6-7 października 2015 Wrocław

6-7 października 2015 Wrocław 6-7 października 2015 Kolejna, VI już edycja Dni Dewelopera to najważniejsze wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Istotne zagadnienia do dyskusji w gronie ekspertów koncentrują się wokół

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań eksportowych. Konin, 19 marzec 2015

Wsparcie działań eksportowych. Konin, 19 marzec 2015 Wsparcie działań eksportowych Konin, 19 marzec 2015 Wsparcie dla Eksporterów COIE UMWW/MG WPHI + WWW 2 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Współpraca COIE - EKSPORTER Wykazy kontaktów do potencjalnych

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń, działającym na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Demeter Polska. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Demeter Polska. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Demeter Polska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Demeter-Polska zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Załącznik Nr 1 do statutu Federacji Przedsiębiorstw Społecznych Pakiet wsparcia dla Członków Zwyczajnych Federacji Przedsiębiorstw Społecznych. W Związku z opłacaniem abonamentu w 2014 roku każdy z Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

opis zawartości Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy edycja 2015

opis zawartości Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy edycja 2015 opis zawartości Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy edycja 2015 Rynek okien i drzwi w wybranych krajach Europy to raport skierowany do przedsiębiorstw z branży okien i drzwi, które aktywnie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/427/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2010 roku STATUT STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel Strategia Rozwoju Agenda 1. SOIT struktury, zdiagnozowane problemy 2. Cel długookresowy, misja, wartości, pozycja 3. Zadania SOIT 4. Cele SOT 2010 Struktury

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Hackerspace, w skrócie Hackerspace, w języku angielskim Warsaw Hackerspace, w dalszych

Bardziej szczegółowo

Warsaw Build 2015 zakończone!

Warsaw Build 2015 zakończone! Warszawa, 18 września 2015 r. Warsaw Build 2015 zakończone! 100 wystawców z 11 krajów zaprezentowało najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz, podczas tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND

STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND Stan na dzień 22 kwietnia 2009r. STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND ROZDZIAŁ I. NAZWA CZAS TRWANIA TEREN DZIAŁANIA- SIEDZIBA Art. 1. Nazwa stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania 6.5.1 Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN w Gdańsku

STATUT Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN w Gdańsku STATUT Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN w Gdańsku tekst jednolity Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba 1 Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, zwany dalej Związkiem, utworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r.

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. 1 Źródła finansowania działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI POSTANOWIENIA OGÓLNE

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI POSTANOWIENIA OGÓLNE Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI zwany dalej ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROKU 1. Stan prawny. 1.1. Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu 16.09.2009 r. do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Orły Polskiej Stolarki. IV Kongres Stolarki Polskiej zgromadził. Forum Stolarki Polskiej.

OKNA&DRZWI. Orły Polskiej Stolarki. IV Kongres Stolarki Polskiej zgromadził. Forum Stolarki Polskiej. N a s z e OKNA&DRZWI Związkowy biuletyn informacyjny Numer 7 Jesień 2013 Orły Polskiej Stolarki Po raz pierwszy w historii WRĘCZONO Orły Polskiej Stolarki - PRESTIŻOWE NAGRODY STANO- WIĄCE WYRAZ UZNANIA

Bardziej szczegółowo

Media-Tech Polska to producent szerokiej gamy akcesoriów komputerowych, dostarczający funkcjonalnych rozwiązań na rynek międzynarodowy.

Media-Tech Polska to producent szerokiej gamy akcesoriów komputerowych, dostarczający funkcjonalnych rozwiązań na rynek międzynarodowy. Media-Tech Polska to producent szerokiej gamy akcesoriów komputerowych, dostarczający funkcjonalnych rozwiązań na rynek międzynarodowy. Produkty Media-Tech są obecne w krajach Europy, Azji i w Ameryce

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Szanse polskich MSP na wejście na rynek włoski. ENRICO SEMINARA AGENT321 Międzynarodowe Biuro Agentów Handlowych, Brokerów i Dystrybutorów

Szanse polskich MSP na wejście na rynek włoski. ENRICO SEMINARA AGENT321 Międzynarodowe Biuro Agentów Handlowych, Brokerów i Dystrybutorów Szanse polskich MSP na wejście na rynek włoski ENRICO SEMINARA AGENT321 Międzynarodowe Biuro Agentów Handlowych, Brokerów i Dystrybutorów 1 agentów handlowych Kim jesteśmy i co robimy? Agent321 - Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Amicus Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA. Amicus Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amicus Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amicus Copernicus i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 ROKU I. Cele statutowe Federacji Cele działania Federacji to: 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. STATUT STOWARZYSZENIA NASZE GADY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU 1. Stan prawny. 1.1. Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu 16.09.2009 r. do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1.1. Nazwa Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BUSINESS COACHING POLSKA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie i jego misja

STATUT STOWARZYSZENIA BUSINESS COACHING POLSKA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie i jego misja STATUT STOWARZYSZENIA BUSINESS COACHING POLSKA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie i jego misja Stowarzyszenie Business Coaching Polska (BCP), zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na druk folderów katalogów produktowych Budmat na Imprezy Targowe 2014-2015

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na druk folderów katalogów produktowych Budmat na Imprezy Targowe 2014-2015 ZAPROSZENIE do złożenia oferty na druk folderów katalogów produktowych Budmat na Imprezy Targowe 2014-2015 Częścią materiałów promocyjno reklamowych Firmy BUDMAT podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich

Bardziej szczegółowo

STATUT Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. tekst jednolity. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. tekst jednolity. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie tekst jednolity ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Lesznie, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną, samorządową

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok zwane dalej w skrócie klubem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Nr 36/V/SGPEP/2003 V Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dnia 15.10.2003 r. STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Targi. Okno Drzwi Fasada.

Targi. Okno Drzwi Fasada. fensterbau frontale 2014 Targi. Okno Drzwi Fasada. Norymbergia, 26 29 marca 2014 frontale.de Równolegle do frontale.de Termin obowiązkowy Targi fensterbau/frontale to światowe wiodące targi branży okien,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie, w skrócie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu przyjęty w dn. 7. sierpnia 2012 r. Postanowienia ogólne Rozdział 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Z jakiej paki LOGIPAK?

Z jakiej paki LOGIPAK? 30 EDYCJA Z jakiej paki LOGIPAK? Konrad Fleśman dyrektor targów TAROPAK i LOGIPAK Warto rozmawiać. I warto słuchać. To właśnie rozmowy z przedstawicielami branży skłoniły nas do podjęcia decyzji o wydzieleniu

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby działania 2

Rozdział II Cele i sposoby działania 2 Statut Stowarzyszenia Coachów Polskich Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Coachów Polskich w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

- CZAS POLSKIEJ MARKI

- CZAS POLSKIEJ MARKI - CZAS POLSKIEJ MARKI BADANIA WIZERUNKOWE I MARKA POLSKIEJ GOPODARKI BADANIA RYNKOWE 9 krajów: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Czechy, USA, Chinach, Ukraina 900 firm - badania fokusowe 9000 przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIĄZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIĄZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 2014 OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIĄZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 2014-05-26 OFERTA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO ZWIAZKU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasz fundusz pożyczkowy: 1. Miał szybki

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont Prezentacja związku stowarzyszeń i założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa Polsko Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo