SPAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W LATACH 2010-2014"

Transkrypt

1 SPAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W LATACH Okres sprawozdawczy dotyczy okresu od Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków Związku, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2010 roku w Dębe k/warszawy do dnia dzisiejszego. W posiedzeniu w Dębe udział wzięło 26 członków Związku. Obecni podczas Walnego Zgromadzenia Członkowie, zatwierdzili główne cele działań Związku oraz wybrali nowe organy statutowe Związku na okres czterech lat. I INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa: POLSKIE OKNA I DRZWI Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów. Siedziba: Warszawa, ul. Modlińska 6 Oznaczenie rodzaju organizacji: Związek Pracodawców Wpis do KRS: Nr. KRS: Nr. REGON: NIP II STAN ORGANIZACYJNY Władze wybrane w maju 2010 na czteroletnią kadencję wykonywały swoje statutowe obowiązki w pierwotnym składzie : 1. Janusz Komurkiewicz Prezes Zarządu 2. Marian Krzysztofik - Vice Prezes Zarządu 3. Ryszard Szpura Vice Prezes Zarządu 4. Tomasz Łasowski Członek Zarządu 5. Michał Kowalczyk Członek Zarządu 6. Janusz Uberna Członek Zarządu 7. Szymon Nadzieja Członek Zarządu Obecny skład Zarządu : 1. Janusz Komurkiewicz - Prezes Zarządu - firma FAKRO 2. Marian Krzysztofik - Vice Prezes Zarządu - firma PIOMAR 3. Ryszard Szpura - Vice Prezes Zarządu - firma AIB 4. Szymon Nadzieja - Członek Zarządu - firma PROVENTUSS 5. Michał Kowalczyk - Członek Zarządu - firma KOWALCZYK FABRYKA OKIEN 6. Agnieszka Olędzka - Członek Zarządu - firma HORMANN 7. Maciej Mańko - Członek Zarządu - firma GLASSOLUTIONS Wybrana Rada Związku: 1. Maria Waśkiewicz firma WIMAR

2 2. Włodzimierz Mazurek firma MAZUREK 3. Ryszard Kusiak firma STOLARKA BUDOWLANA RYSZARD KUSIAK 4. Marcin Szewczuk firma ALUPLAST 5. Robert Klos firma CENTRUM INFORMACJI BRANŻOWEJ 6. Tomasz Naguschewski firma KARO OKNA DREWNIANE Obecny skład Rady Związku: 1. Marcin Szewczuk firma ALUPLAST 2. Tomasz Naguschewski firma KARO OKNA DREWNIANE 3. Włodzimierz Sendrowicz - firma SI WIELKOPOLANKA 4. Jerzy Gęsicki - firma STOL-REM 5. Artur Blukacz - firma YAWAL SYSTEM Komisja Rewizyjna: 1. Marek Kryński Przewodniczy Komisji - firma ANMARK 2. Agnieszka Olędzka - Członek Komisji - firma HORMANN 3. Edward Skał Członek Komisji - firma ARIES Obecny skład Komisji Rewizyjnej: 1. Janusz Uberna - Przewodniczący Komisji - firma SOUDAL 2. Maria Waśkiewicz - Członek Komisji - firma WIMAR 3. Edward Skał - Członek Komisji - firma ARIES W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku odbył 25 swoich posiedzeń, ponadto ośmiokrotnie obradowała Rada Związku, zwołano również Walne Zgromadzenia Członków w Falentach k/warszawy w roku Podczas Walnego Zgromadzenia Członków w roku 2012 z przyczyn formalnych nastąpiły zmiany w składach osobowych członków Organów Statutowych. Organy statutowe w omawianym okresie podjęły 28 uchwał wyznaczając zadania dla Biura Związku, które w ocenie Zarządu zostały zrealizowane. Biuro Związku. Stan zatrudnienia biura Związku w okresie sprawozdawczym wynosił 3 etaty. W roku 2010 zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków został przeprowadzony ogólnopolski konkurs na stanowisko Dyrektora Związku. Po przeprowadzeniu dwóch etapów konkursu decyzją Zarządu stanowisko Dyrektora Związku powierzono panu Pawłowi Wróblewskiemu, który funkcję tę sprawował w latach W chwili obecnej w biurze zatrudnione są następujące osoby: 1. Paweł Wróblewski - Dyrektor Biura Związku - etat 2. Aleksandra Komorowska Kierownik Biura - etat 3. Zdzisław Maliszewski Doradca Związku - etat

3 W okresie sprawozdawczym pani Aleksandra Komorowska przebywała na urlopie rodzicielskim ( ), w tym czasie w biurze zatrudniona została pani Aneta Getka, zajmująca się sprawami administracyjnymi biura. Firmy członkowskie. Związek na koniec okresu sprawozdawczego zrzesza 89 członków reprezentujących 89 firm. Liczebność członków Związku w okresie sprawozdawczym charakteryzuje się dużą fluktuacją. Do organizacji w latach wstąpiło 30 firm, wystąpiło 10 firm, ze względów statutowych wykreślono 37 firm. Struktura firm członkowskich: Producenci okien - 41 firm Producenci drzwi i bram - 10 firm Producenci okuć - 8 firm Producenci szyb - 5 firm producenci profili - 7 firm. Producenci chemii oraz uszczelnień 10 firm Inne 8 firm III DZIAŁANIA MERYTORYCZNE Założenia programu pracy Związku ukierunkowane zostały podczas WZCZ w roku 2010 w postaci wyznaczonych celów działań: 1. Stworzenie forum do wymiany myśli, zgłaszania pomysłów i prowadzenia dyskusji. 2. Aktywne wspieranie działań eksportowych. 3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z promowaniem termomodernizacji budynków. 4. Stworzenie platformy negocjacyjnej dla członków Związku z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług. 5. Podjęcie starań o utrzymanie ulgowej stawki podatku VAT na rok 2011 i lata następne. 6. Eliminacja wyrobów niecertyfikowanych z przetargów publicznych i obrotu handlowego. 7. Kontynuowanie działalności statutowej w zakresie informacyjno-szkoleniowym. 8. Stworzenie branżowego kodeksu etycznego. IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW.

4 Stworzenie forum do wymiany myśli, zgłaszania pomysłów i prowadzenia dyskusji. 1. Odbyło się 35 posiedzeń Organów Statutowych Związku. 2. Zorganizowano 4 Kongresy Stolarki Polskiej. 3. Zorganizowano 2 Ogólnopolskie Fora Stolarki Polskiej. 4. Działał punkt konsultacyjny w siedzibie Związku. 5. Umożliwiono na stronie Związku kontakty z ekspertami w kilku zakresach tematycznych stolarki budowlanej. Aktywne wspieranie działań eksportowych. 1. Stolarka budowlana została wybrana "polską specjalnością eksportową" (2011r.). 2. Nakręcono i rozpowszechniono film promujący polską branże stolarki Budowlanej (2011r.). 3. Zrealizowane zostały polskie stoiska branży stolarki budowlanej na targach: MADE EXPO w Mediolanie ( 2012r.,2013r.), EQUIBAIE w Paryżu ( 2012r.), BAU w Monachium ( 2013r.), IBF w Brnie ( 2013r.), BATIMAT w Paryżu ( 2013r.), FENSTERBAU FRONTALE ( 2014r.), NORDBYG w Sztokholmie ( 2014r.) 4. Odbyło się 5 seminariów dla kontrahentów zagranicznych z udziałem polskich ekspertów na temat jakości polskiej stolarki budowlanej ( Niemcy, Francja, Czechy, Włochy, Szwecja). 5. Odbyło się 7 spotkań z przedstawicielami WPHI w Niemczech, Włoszech, Francji, Czechach i Szwecji na temat wsparcia eksportu polskich producentów. 6. Odbyły się 4 misje handlowe ( Rzym, Brno, Sztokholm, Paryż). 7. Odbyły się 3 wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych. 8. Kwartalnie od 2012r. rozsyłane są newslettery z informacją do dziennikarzy branżowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Czechach, Słowacji, Szwecji z informacją o polskiej branży stolarki budowlanej. 9. Wydany został katalog na temat polskiej branży stolarki budowlanej w języku angielskim, szwedzkim, włoskim, francuskim i niemieckim. 10. Zorganizowane zostały dwa szkolenia dla działów eksportowych ( 2013r., 2014r.). 11. Wydany został katalog eksportowy członków Związku POiD w języku angielskim, który został rozesłany do wszystkich Ambasad RP na świecie oraz został umieszczony w formie elektronicznej na wielu stronach WPHI na świecie. 12. Powstała wielojęzykowa strona www Związku POiD. 13. Złożone zostały protesty w Czechach i Włoszech przeciwstawiające się dyskryminacji polskiej stolarki ze względu na kraj pochodzenia. 14. W trakcie IV i V edycji Kongresu Stolarki Polskiej realizowana była tematyka proeksportowa. 15. Nawiązanie współpracy oraz udział w spotkaniu międzynarodowej organizacji FEMIB w Kopenhadze.

5 Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z promowaniem termomodernizacji budynków. 1. Nawiązana została współpraca z Dolnośląską Agencją Poszanowania Energii w sprawie etykiet energetycznych dla okien, drzwi i bram garażowych. 2. Wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w zakresie zmian warunków technicznych budynków. 3. Zawiązanie Klastra "Energooszczędna Stolarka" 4. Konsultacje zmian Warunków Technicznych na temat zmian współczynnika Uw dla stolarki. 5. Wykonano 4 wstępne badania typu ( ITT) dla konstrukcji o podwyższonej izolacyjności termicznej. Stworzenie platformy negocjacyjnej dla członków Związku z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług. 1. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą BBU Epsilon na temat zakupów ubezpieczeń przez firmy członkowskie. 2. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą GKPL na temat zakupów energii przez firmy członkowskie. 3. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą Sternick na temat budowania stron internetowych przez firmy członkowskie. 4. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą GM SOLUTIONS na temat szkoleń miękkich dla firm członkowskich. 5. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą Red Pen na temat wspólnych kampanii PR. 6. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą CTO na temat badań wyrobów przez firmy członkowskie. 7. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą METALPLAST KARO ZŁOTÓW na temat badań wyrobów przez firmy członkowskie. 8. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą TENET na temat windykacji należności poza granicami Polski przez firmy członkowskie. 9. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą LMI na temat szkoleń z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem przez firmy członkowskie. 10. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą ASM na temat zakupu wyników badań marketingowych przez firmy członkowskie. 11. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą PANELBUDOWLANEY na temat promocji firm członkowskich w social mediach. 12. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą GRAU na temat obsługi prawnej firm członkowskich w Niemczech. 13. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą ŚWIAT SZKŁA na temat zakupu powierzchni reklamowych przez firmy członkowskie.

6 14. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą OKNONET na temat zakupu powierzchni reklamowych przez firmy członkowskie. 15. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą MTP na temat zakupu powierzchni wystawienniczej na targach BUDMA w Poznaniu przez firmy członkowskie. 16. Wynegocjowanie warunków umowy z firmą DOMEXPO na temat dzierżawy powierzchni wystawienniczej w centrach ekspozycyjnych w Opolu i Warszawie przez firmy członkowskie. Podjęcie starań o utrzymanie ulgowej stawki podatku VAT na rok 2011 i lata następne. 1. Wysłane stanowisko branży stolarki budowlanej do Ministra Finansów. 2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki. 3. Współpraca z Polską Izbą Przemysłowo Handlową Budownictwa. 4. Współpraca z Kongresem Budownictwa. 5. Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą. Eliminacja wyrobów niecertyfikowanych z przetargów publicznych i obrotu handlowego. 1. Wykonanie wstępnych badań typu ( ITT) dla14 różnych konstrukcji. 2. Przekazanie wyników wstępnych badań typu 86 firmom audytów i wdrożeń Zakładowej Kontroli Produkcji w firmach. 4. Wysłanie pisma do Urzędu Zamówień Publicznych ze stanowiskiem branży stolarki budowlanej. 5. Współpraca z GUNB. 6. Udział GUNB w spotkaniach organizowanych przez Związek POiD interwencje w Wojewódzkich Urzędach Nadzoru Budowlanego w sprawie wprowadzenie niecertyfikowanych wyrobów do obrotu. Kontynuowanie działalności statutowej w zakresie informacyjno-szkoleniowym. 1. Zorganizowano kolejne edycje Kongresu Stolarki Polskiej (2011r., 2012r., 2013r., 2014r.). 2. Udział w targach BUDMA (2011r.,2012r., 2013r., 2014r.). 3. Zorganizowano Ogólnopolskie Forum Stolarki Polskiej (2012r., 2013r.). 4. Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia dla montażystów. 5. Zorganizowano 2 szkolenia dla działów eksportowych. 6. Zrealizowano 9 konferencji prasowych na temat Związku oraz Branżowego Programu Promocji. 7. Przeprowadzono 2 letnią kampanię PR.

7 8. Wydano 8 numerów Związkowego Biuletynu Informacyjnego. 9. Rozesłano średnio 15 newsletterów związkowych rocznie. 10. Przeprowadzono średnio 8 wystąpień eksperckich rocznie podczas konferencji i seminariów. 11. Doprowadzono do porozumienia branży w sprawie pracy nad nowelizacją instrukcji montażowej ITB. 12. Doprowadzenie do porozumienia branży w sprawie Deklaracji Własności Użytkowych okien i drzwi. Stworzenie "Branżowego Kodeksu Etycznego". 1. Powołanie grupy roboczej do stworzenia Kodeksu. IV PODSUMOWANIE Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Związku POiD, zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, które wymagają podejmowania aktywnych działań. Z tego powodu spotkaliśmy się, aby wypracować rozwiązania, które sprawią, że Związek POiD jeszcze lepiej odpowie na potrzeby swoich członków. Nasze dzisiejsze spotkanie ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu organizacji i przeprowadzenie wyborów do nowych władz statutowych Związku. Na zwiększenie zakresu działalności POiD i jeszcze szersze otwarcie na współpracę z różnorodnymi podmiotami pozwoli zmiana statutu, która umożliwi członkostwo w strukturach organizacji osobom prywatnym oraz instytucjom branżowym niebędącym firmami. Wśród proponowanych zmian jest również m.in. zlikwidowanie drugiej części składki członkowskiej dla najmniejszych firm. Eksport imperatywem rozwoju. Działalność Związku Polskie Okna i Drzwi znacznie się rozwinęła. Do grona członków Związku dołączyły uznane, silne marki, których obecność w szeregach organizacji świadczy o jej ważnej roli jako reprezentanta interesów branży. Organizacja podjęła liczne inicjatywy mające na celu aktywne wspieranie działań eksportowych. Intensyfikacja obecności rodzimych przedsiębiorstw i ich rozwiązań na rynkach zagranicznych została uznana za jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju sektora. W ramach tych projektów realizowany jest Branżowy Program Promocji Polskich Okien i Drzwi, który umożliwił m.in. udział firm z branży w najważniejszych, międzynarodowych imprezach targowych, organizację misji handlowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla działów eksportowych przedsiębiorstw. Związek POiD stanowczo reagował również na próby dyskryminacji wyrobów polskiej

8 stolarki, do jakich doszło w Czechach i we Włoszech. Wszystkie działania służyły wzmacnianiu wizerunku rodzimych rozwiązań jako wyrobów spełniających najwyższe wymagania. Tematyka proeksportowa była przedmiotem dwóch ostatnich edycji Kongresu Stolarki Polskiej. Wydarzenia zgromadziły rekordową liczbę uczestników, a poprzez przyjęte rezolucje, pozwoliły na wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju branży stolarki budowlanej. Inicjatywy wspierające energooszczędność budynków. Działalność Związku w objęła także inicjowanie i wspieranie projektów związanych z promowaniem termomodernizacji budynków, w tym m.in. zawiązanie Klastra "Energooszczędna Stolarka" oraz konsultacje zmian Warunków Technicznych na temat modyfikacji w zakresie współczynnika U w dla stolarki. Ważnym aspektem funkcjonowania organizacji było również stworzenie platformy negocjacyjnej dla członków Związku z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług. Dzięki temu możliwe było wspólne wynegocjowanie korzystniejszch warunków umów. To ważny krok w integracji i zacieśnianiu współpracy między członkami Związku. Dbałość o jakość stolarki budowlanej Związek aktywnie działał na rzecz utrzymania ulgowej stawki podatku VAT i eliminacji wyrobów niecertyfikowanych z przetargów publicznych i obrotu handlowego. W zakresie tych inicjatyw wykonano m.in. wstępne badania typu (ITT) dla 14 różnych konstrukcji i przeprowadzono 45 audytów i wdrożeń Zakładowej Kontroli Produkcji w firmach. Działania informacyjno-szkoleniowe. Działalność POiD koncentrowała się także na inicjatywach informacyjno-szkoleniowych, w tym, oprócz Kongresu Stolarki Polskiej i Ogólnopolskiego Forum Stolarki Polskiej, m.in. na konferencjach prasowych, szkoleniach dla montażystów, kampanii PR i doprowadzeniu do porozumienia w branży w sprawie Deklaracji Własności Użytkowych okien i drzwi oraz w sprawie pracy nad nowelizacją instrukcji montażowej ITB. Ważnym zadaniem, które podjął Związek było rozpoczęcie działań nad opracowaniem "Branżowego Kodeksu Etycznego". Funkcjonowanie Związku, wspierane przez aktywność obecnych w nim firm członkowskich, jest ważnym elementem dalszego budowania wizerunku polskiej branży stolarki budowlanej i pozwala na wypracowanie skutecznych rozwiązań wynikających ze stojących przed nami wyzwań. Z pozdrowieniem Janusz Komurkiewicz Prezes Zarządu POiD