Samorząd w służbie obywatelowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd w służbie obywatelowi"

Transkrypt

1 Ciekawy temat? Reklama lub ogłoszenie? GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nr 1/2011 (17) styczeń 2011 ISSN Samorząd w służbie Rada Miejska w Piasecznie pod koniec grudnia przyjęła gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Partnerzy pozarządowi czekają na ruchy urzędu. str. 1 Czystość potrzebna współpraca Odwilż w pierwszej połowie stycznia i obserwacja naszej przestrzeni publicznej zainspirowały mnie do działań i przemyśleń w obszarze czystości tejże przestrzeni. str. 2 Czy stowarzyszenia będą musiały zmieniać statuty Senatorowie chcą, żebyś zmienił statut i publikował swoje plany finansowe i sprawozdanie! Kropelka nadziei str. 2 Czerpiemy ze świata pełnymi garściami, w zamian dając wyłącznie to, czego już sami nie potrzebujemy - tony śmieci. str. 3 Wywiad z Marią Majewską Byłam bardzo zmęczona dużym miastem. Hałas i ogromna liczba mieszkańców były uciążliwe. Nie podobało mi się również, że wszyscy byli anonimowi. str. 4 Dobra akcja Od lutego 2011 r. rusza nowy cykl programowy audycji w RadioFlash poświęcony inicjatywom społecznym. str. 5 Samorząd w służbie Łukasz Kamiński Rada Miejska w Piasecznie pod koniec grudnia przyjęła gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Partnerzy pozarządowi czekają na ruchy urzędu. Organizacje pozarządowe to nadal niedoceniany element społeczeństwa obywatelskiego. Na terenie gminy Piaseczno działa ponad 120 różnych organizacji: stowarzyszeń, fundacji, grup interesu. Na mocy ustawy: O organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie samorządy mogą Paweł Dobosz Jest mi niezmiernie miło przekazać Wam kolejny numer Okolicy. Znajdziecie w nim artykuły poświęcone naszej lokalnej społeczności, sprawom mieszkańców Piaseczna i okolic, inicjatywom społecznym i kulturalnym. W styczniowym numerze poruszamy również tematy dotyczące organizacji pozarządowych i ekologii rok rozpoczynamy ze zmienionym składem redakcyjnym. W grudniu ub.r. z kierowania Okolicą zrezygnowała dotychczasowa redaktor naczelna Ewelina Gościcka. W związku z powyższym, od stycznia br. podjąłem się roli redaktora naczelnego. To duże wyzwanie, ale wierzę, że wspólnie z całym zespołem redakcyjnym uda mi się mu podołać. nawiązywać współpracę z partnerami społecznymi przy realizacji zadań publicznych. Jak działać? Kluczem do zrozumienia problemów w relacjach NGOsy a samorząd terytorialny jest rozumienie Artykułu 5 wspomnianego wyżej aktu prawnego. Jednostka samorządu może, ale nie musi współpracować z partnerami społecznymi. Ponadto charakter współpracy może być różny. Samorządy wychodząc, mam wrażenie, z błędnego założenia ograniczają tę współpracę do zakupu usług. A więc dają pieniądze i wymagają realizacji zadań. Czy to dobrze? Odpowiedź jest prosta żadna ze stron takiej umowy nie jest i nie będzie nigdy zadowolona. Kluczowym zatem problemem jest odpowiednie rozpoznanie terenu działania. Tylko odpowiednia charakterystyka dziennikarstwem obywatelskim serdecznie zapraszamy do współpracy. W związku natomiast z pojawieniem się na rynku nowego Drodzy czytelnicy czasopisma wydanego pod tytułem Piaseczyńskiego, pragniemy poinformować, iż podjęliśmy rozmowy z jego wydawcą mające na celu odróżnienie nowego społeczeństwa danego regionu: zakresu potrzeb różnych grup społecznych, charakteru partnerów pozarządowych może dać realne możliwości opracowania szerokiego wachlarza form współpracy. Te formy współpracy nie muszą opierać się tylko o wydatkowanie przez samorząd pieniędzy. Współpraca może mieć charakter: programowy, monitoringu, konsultingowy, rzeczowy, gwarancyjny. Organizacja pozarządowa to partner, a nie petent wyciągający rękę do kasy samorządowej. Bardzo ważnymi elementami współpracy powinny być różnego rodzaju formy komunikacji: rady, fora organizacyjne, spotkania partnerskie. W miarę rozwoju dokończenie na str. 3 tytułu od wydawanej przez nasze stowarzyszenie Okolicy. Wydawca Okolicy. Gazety Powiatu Piaseczyńskiego zadeklarował modyfikację tytułu oraz logo nowego czasopisma. Jednocześnie w związku z opublikowaniem na stronie 8 czasopisma wydanego pod tytułem Piaseczyńskiego, nr 1/2011 (1) z dnia 5 stycznia 2011 r. nieprawdziwych informacji dotyczących Okolicy, przekazaliśmy wydawcy nowego tytułu sprostowanie prasowe. Treść sprostowania publikujemy również na str. 4 Okolicy. Paweł Dobosz, Redaktor Naczelny Plany na 2011 rok mamy ambitne. Chcemy stopniowo zwiększać nakład Okolicy tak, by docierała ona do wszystkich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Zamierzamy też poszerzyć grono redaktorów i współpracowników gazety. Wszystkie osoby zainteresowane fot. Paweł Dobosz Paweł Dobosz, społecznik, Prezes Zarządu Piaseczyńskiej Grupy Obywatelskiej, pasjonuje się wszystkim, co związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, z wykształcenia ekonomista, z zawodu manager, ekspert ds. zarządzania.

2 2 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA Czy stowarzyszenia będą musiały zmienić statuty? Twoje stowarzyszenie otrzymało jakąkolwiek dotację z samorządu? Prowadzicie zbiórki publiczne? Macie roczne przychody powyżej 50 tys. złotych? Senatorowie chcą, żebyś zmienił statut i publikował swoje plany finansowe i sprawozdanie! Grupa senatorów opracowała składający się z 213 artykułów projekt Ustawy o zrzeszeniach. Od 1 stycznia 2013 roku miałby on zastąpić obowiązujące od 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Proponowane przepisy mogą objąć kilkadziesiąt tysięcy stowarzyszeń w całej Polsce. Zgodnie z proponowanym projektem, wszystkie stowarzyszenia, które albo otrzymały dotację z samorządu, albo prowadziły zbiórkę publiczną albo mają przychody w kwocie 50 tys. złotych rocznie, mają opublikować roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie. Aby przygotować plan finansowy (ustawa nie mówi o jego zakresie) konieczna będzie zmiana statutu. To w nim ma się znaleźć informacja do kiedy taki plan stowarzyszenie uchwali. Plan finansowy oraz sprawozdanie będzie trzeba opublikować na swojej stronie internetowej, a stowarzyszenia korzystające z dotacji będą obowiązkowo prowadziły Biuletyn Informacji Publicznej. Jeżeli projekt wejdzie w życie - osoby niepełnoletnie nie będą mogły być członkami stowarzyszenia. A jeżeli Twoje stowarzyszenie ma oddziały terenowe - każdy z nich w swojej nazwie będzie musiał zawierać oznaczenie - nazwa organizacji + dopisek oddział z siedzibą w... + nazwa miasta. O ile statut nie zastrzeże inaczej, każdy członek stowarzyszenia będzie miał prawo kontrolować dokumenty organizacji. Będzie to też mogła zrobić każda upoważniona przez niego osoba. Jeżeli jesteście stowarzyszeniem zwykłym (bez osobowości prawnej) obejmie was obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czystość potrzebna współpraca Katarzyna Obłąkowska-Kubiak służby miejskie? Plac zabaw w Zalesiu Dolnym Osobiście postanowiłam zainterweniować w sprawie czystości na placu zabaw w Zalesiu Dolnym przy ul. Kopernika. O ten plac zabaw dbam od pewnego czasu. Niestety powstał on w dość karłowatej formie (są tu tylko cztery zabawki, nie jest on zamykany na noc) i w związku z tym w niewielkim wymiarze służy dzieciom do zabawy. Gromadzi on za to starszych miłośników innych zabaw, których skutki są opłakane dla przestrzeni tego placu. Zabawki są zdewastowane, a plac permanentnie pełen śmieci. Nigdy jednak jeszcze nie było tu fot.katarzyna Obłąkowska-Kubiak takiego składowiska śmieci jak na początku stycznia. Na przywitanie nowego roku młodszym i starszym użytkownikom plac ten oferował możliwość siedzenia na ławkach wśród butelek, puszek, plastikowych toreb, papierów i niedopałków papierosów. Bujanie się na koniku w kałuży pomiędzy butelkami. Wyskakiwanie z karuzeli na potłuczone szkło i inne tego typu atrakcje. Stan tego placu smuci mnie tym bardziej, że zlokalizowany jest on w jednej z najpiękniejszych części Piaseczna: miasto-las Zalesie. Obszar Zalesia Dolnego z pewnością mógłby służyć wszystkim mieszkańcom Piaseczna jako miejsce rekreacji (spacery, Nordic Walking, bieganie, rower, rolki, biegówki, saneczkarstwo, plac zabaw) pod warunkiem większej dbałości o przestrzeń publiczną. Interwencja Skontaktowałam się z Wydziałem Utrzymania Terenów Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Poinformowałam o stanie czystości placu zabaw w Zalesiu Dolnym i poprosiłam o interwencję. Następnego dnia rano służby porządkowe uprzątnęły plac i teren wokół niego. Odwilż w pierwszej p o ł o w i e stycznia i obserwacja naszej przestrzeni publicznej zainspiro- wały mnie do działań i przemyśleń w obszarze czystości tejże przestrzeni. Śmieci widać było wszędzie: na poboczach ulic, w rowach, w lasach, na placach zabaw. Dziś znów przykrywa je śnieg, ale pod tym śniegiem czekają one na wiosnę. Czy możemy winą za ten stan obarczać tylko cy nie przedstawiają skutków finansowych, jakie projektowana ustawa będzie za sobą pociągać. Po przeanalizowaniu zaproponowanych zmian, Forum Darczyńców ocenia, że ewentualne przyjęcie tego aktu prawnego wygeneruje liczne koszty zarówno po stronie organizacji pozarządowych, jak i administracji. Forum Darczyńców przygotowało krótkie badanie, które pozwoli oszacować, jakie koszty poniosą stowarzyszenia już działające w związku z projektowanymi dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi oraz zwiększeniem złożoności procedur. Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia do wzięcia udziału w badaniu, które ma na celu zgromadzenie danych potr- Odpowiedź Za trzy dni plac zabaw w Zalesiu Dolnym wyglądał jak przed interwencją służb porządkowych - znów pełen był śmieci. My Gmina Gminą jesteśmy my mieszkańcy. Samorządowi (i lokalnym służbom publicznym) zaś przekazujemy wykonywanie pewnych zadań w naszym imieniu. Przekazujemy też środki finansowe na ich realizację w postaci części naszego podatku dochodowego. Im więcej my zarabiamy tym większą kwotą dysponuje samorząd gminy, do której przekazujemy nasz podatek. Samorząd może tym lepiej dbać o przestrzeń publiczną i potrzeby gminy, im więcej ma środków finansowych (i oczywiście mądrych włodarzy). Nic w gminie nie dzieje się zatem bez naszego - mieszkańców udziału. Od nas pochodzą środki na działania władz, od nas także pochodzi informacja o naszych potrzebach. Nasze potrzeby są, a przynajmniej powinny być, kierunkowskazem w działaniach władz lokalnych. Współpraca w dbaniu o czystość przestrzeni publicznej Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wspólne dbanie o czystość przestrzeni publicznej: mieszkańców i samorządu terytorialnego. Śmieci przy ulicach, To tylko wybrane zmiany z projektu ustawy o zrzeszeniach. Łącznie projekt chce zmienić ponad 100 innych ustaw! Jednak w uzasadnieniu projektodawzebnych do obliczenia kosztów dostosowania statutów, wdrożenia nowych procedur sprawozdawczych oraz dokonania zmian w strukturze wewnętrznej organizacji. Wyniki ankiety będą podstawą w ustaleniu, jakie koszty nałoży na stowarzyszenia ewentualne wprowadzenie danej regulacji w trzech wybranych aspektach. Badanie prowadzone jest przez Forum Darczyńców we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Siecią SPLOT. Weź udział w badaniu. Wypełnij ankietę na stronie Źródło: w lasach, czy na placach zabaw nie biorą się znikąd i bez naszego - mieszkańców udziału. Dlaczego w miejscach publicznych jest tyle śmieci? Dlaczego w lasach powstają całe ich składowiska? Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że system sprzątania w gminie jest nieefektywny, że są tu braki, niedociągnięcia organizacyjne. Ale to i tak byłaby tylko połowa medalu. Druga połowa to nasza - mieszkańców postawa w stosunku do przestrzeni publicznej. Nadal pokutuje przekonanie, że jeśli coś jest publiczne (plac zabaw, rów, pobocze drogi, chodnik, las) to jest niczyje. A przecież to jest nasze! Nam służy i jest przez nas utrzymywane! Władze lokalne muszą podjąć decyzję: czy przeznaczyć więcej środków finansowych na sprzątanie przestrzeni publicznych (bowiem normą społeczną jest wyrzucanie przez mieszkańców śmieci gdziekolwiek, ale mają oni potrzebę, aby było czysto), czy też np. dostawić nowe zabawki na placu zabaw. Ta decyzja tak naprawdę zależy od nas. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak jest socjologiem, Radną Powiatu Piaseczyńskiego, członkiem Piaseczyńskiej Grupy Obywatelskiej oraz Partnerstwa dla Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego, mieszkanką Zalesia Dolnego. kontakt: wp.pl

3 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA 3 Samorząd w służbie dokończenie ze str. 1 liczby organizacji koniecznym stanie się wyłączenie oddzielnej komórki organizacyjnej zajmującej się III sektorem w urzędzie. Następną i oddzielną sprawą jest konieczność oceny efektów współpracy. Ta ocena nie może się opierać tylko o wskaźniki ilościowe. Ocena jakościowa wydaje się konieczna. Budując sieć Stosując podstawową zasadę pomocniczości samorząd może efektywniej realizować swoje zadania. Organizacje realizują zadania taniej i lepiej tak wynika z ogólnych ocen. Celem samorządu powinno być budowanie konkretnych rozwiązań, swoistej sieci organizacyjnej, która zapewni rozwiązania dla najważniejszych problemów społecznych. Piaseczno? Gminny program uchwalony pod koniec roku realizuje wspomniane formy w podstawowym zakresie. Zapewnia to stabilną sytuację na rynku pozarządowym w gminie. Niemniej Piaseczno nie wykorzystuje w ten sposób potencjału społecznego mieszkańców a szkoda. Brakuje gruntownej oceny bazy pozarządowej oraz katalogu potrzeb społecznych. Ocena realizacji zadań przez urząd odbywa się również w podstawowym zakresie. Nie ma zatem możliwości patrzenia w dłuższej perspektywie czasowej. Widać zatem, że w gminie Piaseczno drzemią olbrzymie możliwości. Organizacje pozarządowe wiążą duże nadzieje z ogłoszonym na 10 lutego 2011 roku spotkaniem Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych. Kropelka nadziei? Igor Protasowicki Pod koniec minionego roku dokonałem na moim blogu małego rachunku sumienia, którym chciałbym się podzielić. W przeciwieństwie do typowego podejścia rozmyślałem nie o swoim postępowaniu, a o postępowaniu naszej cywilizacji. Moje spostrzeżenia wydają się chwilami dość alarmujące. Marznąc na przystanku, podobnie jak wszyscy dzielący wówczas mój los, patrzyłem na mijające mnie samochody, ale w przeciwieństwie do innych nie zazdrościłem pasażerom. Moje myśli poszły w zupełnie innym kierunku. Myślałem o silnikach tych samochodów, a konkretnie o paliwie, które spalają. N a s z a cywilizacja, jeśli chcieć rozłożyć ją na części, przypomina ogromny i skomplikowany związek chemiczny, pełen różnych atomów i wiązań między nimi, lecz czynnikiem łączącym nie są elektrony, a ropa i inne nośniki energii. Tak, znacznie oddaliliśmy się od stanu symbiozy z otaczającym nas światem i obecnie, zamiast z nim współżyć, czerpiemy ze świata pełnymi garściami, w zamian dając wyłącznie to, czego już sami nie potrzebujemy - tony śmieci. Ale wróćmy do głównego wątku - nie tylko do rozwoju, bo do samego istnienia w naszej cywilizacji potrzebujemy energii. Uzyskujemy ją spalając paliwa, które czerpiemy z ziemi. Tym samym bezpowrotnie tracimy część naszego świata. Na moim blogu pokusiłem się o prostą kalkulację. Auto, którego używam spala 8 litrów benzyny na 100 kilometrów, miesięcznie pokonuję 1000 kilometrów, tym samym z naszego świata znika 80 litrów paliwa produkowanego z ropy fot. Igor Protasowicki naftowej. Rzecz jasna nie jestem sam, to auto nie pali najwięcej, a ropę wykorzystujemy nie tylko do napędzania samochodów. Konkluzją mojego wywodu było stwierdzenie, że odkryte na ziemi złoża ropy naftowej szacuje się na około 140 mld ton, rocznie zużywamy 3,5 mld ton, a to oznacza, że mamy zapas na około 40 lat. Nie rozpisując się tak dokładnie nadmienię, że w przypadku gazu ziemnego i węgla sytuacja wygląda podobnie, choć zapasy wystarczą na nieco więcej, bo nawet 60 lat. Co to oznacza dla nas w praktyce? Czekają nas zmiany i tylko od nas zależy, w którą stronę nasza cywilizacja będzie się rozwijać. Powiem więcej - najwyższy czas na podjęcie decyzji. Jeremy Clarkson w jednej ze swoich książek wyraził dość ryzykowną tezę - nasza cywilizacja już osiągnęła szczyt swoich możliwości i teraz będziemy się już tylko cofać. Posłużył się w tym przypadku przykładem samolotu Concorde, który służył nam przez lata do podróżowania przez Atlantyk z ponaddźwiękową prędkością. Kilka lat temu ostatecznie zrezygnowano z eksploatacji tych maszyn, a możliwość pokonania trasy z Paryża do Nowego Jorku w niewiele ponad godzinę znikła bezpowrotnie. Do tej pory to rozwiązania lepsze wypierały dobre, w przypadku Concorde-a nie zaoferowano nic w zamian. Wniosek jest prosty - nie mamy technicznych możliwości, by stworzyć samolot szybszy i lepszy, niż maszyna, którą stworzono w latach 70-tych. Nasz stosunek do konsumpcji złóż naturalnych skłania do budowy wnętrz luksusowych samochodów, swą finezją przypominać będą wykonanie współczesnych nam toi-toi ów Może zatem jednak warto czerpać przykład od naszych zachodnich sąsiadów i opakowania szklane i plastikowe wykorzystywać wielokrotnie zamiast wyrzucać po spożyciu zawartości? Albo chociaż segregować odpady Albert Einstein powiedział, że nie wie, jaką broń wykorzystamy w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie, jego teoria nabiera nowego znaczenia - niby na co mielibyśmy walczyć, jak nie będzie czym zatankować czołgów, samolotów i okrętów bojowych? Ale choć teoria ta brzmi niezwykle prawdopodobnie, ja wciąż mam nadzieję, że zamiast cofać się w rozwoju ktoś w końcu dokona przełomowego odkrycia i znów wykonamy ogromny skok naprzód. A jako że ropa skończy się nam za 40 lat nawet tego momentu doczekam. mnie do podobnych wniosków. Jak już wspomniałem ropa służy nam nie tylko do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Ze szkoły podstawowej pamiętam hasło Chemia bawi, uczy, ubiera i przyznam szczerze, trudno jest w jakiejkolwiek maksymie znaleźć więcej prawdy. Tylko że ja w tym momencie mówiąc chemia mam na myśli w pierwszej kolejności tworzywa sztuczne, polimery, które uzyskujemy z ropy naftowej. One są wszędzie, nosimy je, pijemy z nich, na nich jemy, one nas grzeją, nawet nimi jeździmy Tak, ropa nie tylko napędza nasze auta, z tworzyw, które z ropy powstają nasze auta są zbudowane. I nie tylko one. Jednym słowem jeśli zużyjemy całą ropę skazani będziemy na wykorzystanie tego, co z taką pieczołowitością od lat staramy się ukryć - nasze własne śmieci. Wszyscy widzą odpadek, który często brzydzą się dotknąć, ja zaczynam dostrzegać nic innego jak pieniądze. Właściwie to zaczynam wierzyć, że pieniądze faktycznie leżą na ulicy, bo jeśli nie zaczniemy gospodarować zasobami naturalnymi z myślą o przyszłości, a nie wychodząc z założenia, że po nas choćby potop, nic dobrego nas nie czeka. Swoją drogą ciekaw jestem, kiedy braki na światowych rynkach minerałów sprawią, że tworzywa, rzecz jasna pochodzące już z recyclingu, wykorzystywane Redakcja ul. Główna 32, Piaseczno, Redaktor naczelny: Paweł Dobosz Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. Drukarnia Prasowa Ignatki 40/2, Kleosin Wydawca:

4 4 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA Wywiad z mieszkanką Gołkowa Letnisko Panią Marią Majewską Michał Rosa Michał Rosa: Witam serdecznie. Zacznijmy może od informacji podstawowych. Jak długo mieszka Pani w Gołkowie Letnisko? Od urodzenia czy też jest Pani osobą przyjezdną? Maria Majewska: Sprowadziłam się do Gołkowa z Warszawy. Mieszkam tutaj 15 lat. M.R.: Jakie były powody przeprowadzki? Czy była Pani zadowolona z takiej zmiany? M.M.: Byłam bardzo zmęczona dużym miastem. Hałas i ogromna liczba mieszkańców były uciążliwe. Nie podobało mi się również, że wszyscy byli anonimowi. Nie znałam sąsiadów, którzy mieszkali dwa piętra wyżej. Było to przykre. Liczyłam na to, że w mniejszej miejscowości lokalna społeczność będzie bardziej zżyta. Czy jestem zadowolona? Teraz bardzo. Na początku bardzo uciążliwe były dla mnie dojazdy do pracy, którą miałam nadal w stolicy. Przez wiele lat w zasadzie wszystko miałam na wyciągnięcie ręki. Tutaj musiałam poświęcić przynajmniej godzinę na dojazd. Jednak z biegiem czasu przyzwyczaiłam się. M.R.: Udało się lepiej zaprzyjaźnić z nowymi sąsiadami? M.M.: Zdecydowanie tak. Trafiłam na świetnych ludzi. Mogę liczyć na ich pomoc w każdej sprawie. Wreszcie wiem, jak wszyscy nazywają się. Przyjemnie jest stanąć z sąsiadem obok przysłowiowego płotu i porozmawiać, jak minął tydzień. M.R.: Dojeżdża Pani do pracy komunikacją czy też samochodem? M.M.: Nie mam prawa jazdy, dlatego używam komunikacji miejskiej. M.R.: Ciesze się z tego, ponieważ chciałbym, aby oceniła Pani komunikację autobusową i kolejową z Warszawą. M.M.: Zadał mi Pan bardzo trudne zadanie. Może zrobię to od czasu moich początków w Gołkowie Letnisko. 15 lat temu było w mojej ocenie dość mało możliwości dojazdu autobusem do centrum Piaseczna. To był największy problem. Z samego centrum można było skorzystać z pociągu lub większej ilości autobusów. Obecnie połączeń jest dużo więcej. Linia 727, PKS-y czy też linie dojazdowe L. Niestety pojawił się problem, pod nazwą korki. Samochodów jest coraz więcej. Ulica Puławska jest w godzinach szczytu nieprzejezdna. M.R.: A pociągi? M.M.: Przestałam z nich korzystać jakiś czas temu. Dają one możliwość szybszego dojazdu do pracy ale niestety często spóźniają się a mam pracę, która mi na to nie pozwala. Koleje Mazowieckie zdecydowanie nie są przyjazne swoim klientom. M.R.: Przejdźmy do naszej najbliższej okolicy. Czy Gołków Letnisko zmienił się w ostatnich latach na lepsze czy na gorsze? M.M.: Raczej należałoby zapytać czy w ogóle się zmienił. Na pewno w ostatnich pięciu, sześciu latach sprowadziło się wiele osób. Przeważnie młodych. Nasza szkoła została rozbudowana. Doprowadzono do naszych domów kanalizację. Ale co poza tym? Brak utwardzonych dróg, terenu zielonego do spędzania czasu wolnego, nie ma imprez dla mieszkańców. Mam takie wrażenie, że władze naszej gminy dawno temu zapomniały o Gołkowie. Tutaj naprawdę nic się dzieje. A jest do tego wielki potencjał. M.R.: Z czego mogą wynikać zaniedbania władz? M.M.: Trzeba ich o to zapytać. Może mieszkańcy nie zabiegają o to? Mam wrażenie, że to jest problem. Wiem, że w Zalesiu Dolnym takie zabiegi są cały czas. Na pewno każdy widzi efekty pod postacią np. nowych dróg wyłożonych kostką brukową. M.R.: Ma Pani może zapadłą w pamięć śmieszną sytuację, która miała miejsce w Pani sąsiedztwie? M.M.: Podajże w listopadzie pojawił się na mojej ulicy spychacz, który miał za zadanie wyrównać drogę. Zauważyłam, że prowadzący ten pojazd długo zastanawiał się czy rozpocząć pracę bo padał deszcz. Zdecydował się, jednak i ruszył. Oczywiście tworzył ogromne błoto za sobą. Zapytałam go czy nie może trochę odczekać aż pogoda będzie bardziej sprzyjająca dla tych czynności. Zgodził się ze mną i powiedział, że poczeka. Byłam przekonana, że wróci, gdy będzie słońce. Okazało się, że spychać wrócił po dużych opadach śniegu i dokończył tworzenie wielkiego błota. Kiedy przypomniałam o naszej rozmowie to stwierdził, że przecież wrócił po zmianie pogody. W zasadzie to nie wiem czy śmiać się z tego czy płakać. M.R. Rzeczywiście. Pamiętam to równanie dróg. Ulice wyglądały dużo gorzej po niż przed równaniem. Na zakończenie może opowie mi Pani, jak Gołków Letnisko może zmienić się w najbliższych dwóch latach? M.M.: Na pewno będzie rosła liczba nowych mieszkańców. Dalej nie będę oceniała. Przekażę tylko prośbę do władz i do mieszkańców. Zadbajmy aby nasza okolica zmieniła się na lepsze. Michał Rosa - od urodzenia mieszkaniec Piaseczna, działacz społeczny, radny Rady Miejskiej w Piasecznie. Pan Roman Sacharczuk Biuro Rachunkowe Roman Sacharczuk Wydawca czasopisma Piaseczyńskiego Pani Ewelina Gościcka Redaktor Naczelna czasopisma Piaseczyńskiego W nawiązaniu do informacji opublikowanych na stronie 8 czasopisma wydanego pod tytułem Piaseczyńskiego nr 1/2011 (1) z dnia 5 stycznia 2011 r., Piaseczyńska Grupa Obywatelska, działając na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) wnosi o opublikowanie w trybie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy, następującego sprostowania: Na stronie 8 czasopisma wydanego pod tytułem Piaseczyńskiego, nr 1/2011 (1) z dnia 5 stycznia 2011 r., zawarto nieprawdziwe informacje. N i e p r a w d z i w e jest stwierdzenie, iż Redakcja gazety Okolica [wydawanej przez PGO (Piaseczyńską Grupę Obywatelską) przypis red.] połączyła się z redakcją Radia Flash i odłączyła od PGO ( ), tworząc nowy tytuł: Gazeta Okolica. Prawdą jest natomiast, iż redakcja wydawanej od czerwca 2008 r. przez Piaseczyńską Grupę Obywatelską gazety Okolica cały czas funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, zaś ze współpracy z Piaseczyńską Grupą Obywatelską w zakresie kierowania redakcją Okolicy zrezygnowała dotychczasowa Redaktor Naczelna. Nieprawdziwymi są ponadto stwierdzenia, m.in. rozpoczynające się od słów: Nie zmienia się również profil gazety, który zakłada, że Okolica ma być ( ) oraz Na ten rok redakcja Okolicy przygotowała ( ) zakładające, bądź sugerujące, iż czasopismo wydane pod tytułem Okolica. Gazeta Powiatu Piaseczyńskiego jest tożsame z tytułem Okolica. Prawdą jest natomiast, iż Okolica jest niezależnym, w tym od Radia Flash, tytułem wydawanym przez Piaseczyńską Grupę Obywatelską. Zarząd Piaseczyńskiej Grupy Obywatelskiej

5 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA 5 Dobra Akcja zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe do współpracy Od lutego 2011 r. rusza nowy cykl programowy audycji w RadioFlash poświęcony inicjatywom społecznym. Głównymi bohaterami Dobrej Akcji będą zwykli mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, które działają w naszej okolicy. Najogólniej mówiąc, wszyscy Ci, którzy robią coś dobrego, angażują się w promowanie aktywności kulturalnej, sportowej, ekologicznej, edukacyjnej itp. w naszym mieście. Lub zwyczajnie, mają chęci i pomysł na przeprowadzenie nietypowej akcji, a szukają innych osób do współpracy. Audycje będą nagrywane co dwa tygodnie w czwartek. Emisje natomiast będą odbywały się w każdy piątek, sobotę i niedziele o godzinie Będziecie mogli ich posłuchać, wchodząc na stronę internetową oraz wybierając odpowiedni program do odtwarzania ścieżek dźwiękowych. Sami, jako inicjatorzy audycji: stowarzyszenie Inny Punkt Widzenia, będziemy bacznie obserwować naszą okolicę, szukać oraz kontaktować się z pomysłodawcami ciekawych inicjatyw społecznych i zapraszać ich do udziału w naszym cyklu radiowym. Podejmowani goście będą mieli okazję opowiedzieć o swojej organizacji, obecnie prowadzonych akcjach, czy też tych planowanych, oraz, co najważniejsze, zaprosić mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do aktywnego udziału w najbliższym przedsięwzięciu. Na bieżąco, wywiady z naszymi gośćmi będą się ukazywały również w formie pisemnej jako artykuły w gazecie Okolica oraz notki na serwisie lokalnym Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Dobrej Akcji do bezpośredniego kontaktu z nami. Wystarczy wysłać a na adres pl. Napiszcie do nas i opowiedzcie wszystkim co fajnego robicie. Pozdrawiam serdecznie, koordynator audycji Dobra Akcja stowarzyszenie Inny Punkt Widzenia - działaczka społeczna w Piasecznie, organizatorka m.in. Piaseczyńskiego Kina Plenerowe, Dobrej Akcji, drużyny siatkarskiej DreamTeam, członkini Piaseczyńskiej Grupy Obywatelskiej, stowarzyszenia Inny Punkt Widzenia, oraz zespołów redakcyjnych gazety Okolica, Radia Flash i działu kultura w serwisu lokalnym PROGRAM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 1. lutego, godz , Spotkania z pieśnią - Kolędy 1. lutego, godz , Wtorek Teatralny 2. lutego, godz , Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wstęp wolny. 4 lutego, godz , 4 lutego, godz , 4 lutego, godz , 4 lutego, godz , Świeczowisko 5 lutego, godz , Koncert Zespołu Czerwieńsza Strona Jabłka 6 lutego, godz , Bajkowa Niedziela 8 lutego, godz , Wtorek Jazzowy 9 lutego, godz , Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 11 lutego, godz , Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna 11 lutego, godz , PePe Scena lutego, Warsztaty w ramach akcji Zima w mieście 20 lutego, godz , Bajkowa Niedziela 25 lutego - 11 marca, Antarktyda - wernisaż wystawy fotografii Małgorzaty Fibur ZAMÓW REKLAMĘ LUB OGŁOSZENIE Skontaktuj się z nami Cennik 1 moduł reklamowy (ok. 3,5 x 5 cm) 40 zł 2 5 emisji 10% rabatu; 6 10 emisji 20% rabatu 2 5 modułów 10% rabatu; 6 10 modułów 20% rabatu 1 moduł artykuły sponsorowane 12 gr. za znak ogłoszenia drobne do 30 znaków darmowe, powyżej 30 znaków stawka jak za artykuły sponsorowane

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nr 5/2009 (7) 18 września 2009 2 tys. egz. ISSN 1689-7900

GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nr 5/2009 (7) 18 września 2009 2 tys. egz. ISSN 1689-7900 Ciekawy temat? redakcjaokolica@gazeta.pl Reklama lub ogłoszenie? reklamaokolica@gazeta.pl GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nr 5/2009 (7) 18 września 2009 2 tys. egz. ISSN 1689-7900 Skuteczność stowarzyszeń Według

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Klucz w samorządzie gminnym. Nr 9/2008

Klucz w samorządzie gminnym. Nr 9/2008 Klucz w samorządzie gminnym Nr 9/2008 Spis treści: Gminy często boją się korzystać z pracy spółdzielni socjalnej, bo podlegają ustawie o zamówieniach publicznych i żaden wójt, burmistrz nie chce być narażony

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne Nr 22/2014 z dnia 23 września 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne PRZYSTĘPUJEMY DO OPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK Jak co roku przystępujemy

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 17.04.2015 r. nr 16/1003 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Co dalej

Bardziej szczegółowo

60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba

60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł 60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna

Bardziej szczegółowo

Wyborcy chcą zmiany Burmistrza

Wyborcy chcą zmiany Burmistrza w numerze: str. 2 12 pierwszych działań dla mieszkańców str. 3 Alfabet rozwoju str. 3 str. 4 O finansach raz jeszcze Kto nas popiera Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Marka

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka

Przedsiębiorczość akademicka ISSN 1730-5152 / Numer 3[91] / styczeń 2011 / Rok XII TEMAT NUMERU Przedsiębiorczość akademicka Programy na udany Startup strona 4 Wywiady z młodymi przedsiębiorcami strona 6 STYCZEŃ 2011 Repertuar 7.01

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Większość spółdzielców ma z tym kłopoty Lista problemów str.

Spis treści: Spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Większość spółdzielców ma z tym kłopoty Lista problemów str. Trud tworzenia Spis treści: Spółdzielczość socjalna stanowi w Polsce nową ideę, opartą na zasadach gospodarki społecznej, dynamicznie rozwijającej się w krach zachodnich Unii Europejskiej, szczególnie

Bardziej szczegółowo

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25 Listopad 2013 www.panoramalubelska.pl O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł Starosta Montis Łukowski Hotel&Spa 6 7 w Poniatowej zaprasza

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania NGO

Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Redakcja: dr Wojciech Wciseł Copyright: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Warszawa, 2015 Opracowanie: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy

Bardziej szczegółowo

Cztery lata w Straszynie

Cztery lata w Straszynie Dolina Raduni Czasopismo społeczności lokalnej Gminy Pruszcz Gdański wydawane od 1999r. ISSN 1643-7993, listopad 2014, nr 2/2014(33) www.dolinaraduni.pl Cztery lata w Straszynie Mijają cztery lata kolejnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy. Sfi nansowano ze środków KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE

Szanowni Mieszkańcy. Sfi nansowano ze środków KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE Sfi nansowano ze środków Szanowni Mieszkańcy Kiedy przejeżdżam przez sąsiednie miasto, widzę nowy tunel, nowe przedszkole, nowy basen, nową trybunę na stadionie, nowe i remontowane drogi. To wszystko dzieje

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo