5. Ustanowienie kuratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Ustanowienie kuratora"

Transkrypt

1 MSiG 128/2006 (2473) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Myszkowski. Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 186/06. [BM-7769/2006] Przed Sądem Rejonowym w Myszkowie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 186/06 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Myszkowskiego o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Myszkowie, składającej się z działki oznaczonej nr. geodezyjnym 6744/3 o powierzchni 0,3450 ha (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych). 3) nieruchomości stanowiącej drogę, położonej w miejscowości Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,23 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/1 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta o numerze WA5M/ /2; 4) nieruchomości stanowiącej drogę położonej w miejscowości Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,52 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się mniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Gmina Konstancin-Jeziorna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 291/06. [BM-7796/2006] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w Wydziale II Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 291/06 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Konstancin-Jeziorna z udziałem: Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Piaseczyńskiego, Jadwigi Oklei, Krystyny Furgi, Ryszarda Piwońskiego, Danuty Piwońskiej, Michała Romanowskiego, Ines Romanowskiej, Leszka Ceremużyńskiego, Czesława Oklei, Anety Oklei, Leokadii Dolacińskiej, Andrzeja Grochulskiego, Agnieszki Likus, Katarzyny Świderskiej, Andrzeja Walickiego, Beaty Walickiej, Marii Kosewskiej, Marka Lipskiego, Grażyny Lipskiej, Andrzeja Niespodziewańskiego, Urszuli Niespodziewańskiej, Zenona Pluty, Anny Pluty, Ewy Baran, Piotra Samsona, Pawła Wojnickiego, Agaty Wojnickiej, Grzegorza Dziekana, Grażyny Dziekan, Elżbiety Pages, Krzysztofa Riege, Donata Hopfera, Renaty Hopfer, Krzysztofa Hopfera, Haliny Gugały, Ryszarda Romanka, Zdzisława Lichimira, Agaty Raciborskiej, Małgorzaty Barańskiej, Jana Mirkowskiego, Sylwestra Cegłowskiego, Elżbiety Cegłowskiej, Krzysztofa Łukomskiego, Dariusza Barana, Bogumiły Mirkowskiej, Janiny Burskiej, Elżbiety Sucheckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności: 1) nieruchomości stanowiącej drogę położonej w miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,14 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/1 z obrębu 0021 Słomczyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta; 2) nieruchomości stanowiącej drogę położonej w miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,72 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/2 z obrębu 0021 Słomczyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta; 5. Ustanowienie kuratora Poz Powód Wieczerzak Elżbieta. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 285/06. [BM-7784/2006] Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, zarządzeniem z dnia 18 maja 2006 r. ustanowił dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu Zbigniewa Wieczerzaka ostatnio zamieszkałego w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 5/16 kuratora w osobie Moniki Falkiewicz urzędującej w Sądzie Okręgowym w Toruniu przy ul. Piekary Inne Poz Wnioskodawca Płocharczykowie Marian i Sabina. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 538/05. [BM-7768/2006] W Sądzie Rejonowym w Koninie, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 538/05 z wniosku Mariana i Sabiny Płocharczyków o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Kolonii Golona, gmina Golina, oznaczonej numerem geodezyjnym 340 o powierzchni 0,11 ha i nie- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 20 4 LIPCA 2006 R.

2 MSiG 128/2006 (2473) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ruchomości położonej w Golinie, gmina Golina, oznaczonej numerem geodezyjnym 422 o powierzchni 0,4540, niemających urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa do opisanej nieruchomości, albowiem Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione. Poz Powód Kowalczuk Dariusz. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 83/04. [BM-7731/2006] Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 8 grudnia 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSR (del.) Danuta Brejtkopf, protokolant - st. referent Krystyna Tymoszuk, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2005 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Dariusza Kowalczuka przeciwko Piotrowi Kaczmarkowi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: - uznaje za niedozwolone i zakazuje Piotrowi Kaczmarkowi stosowania w obrocie z konsumentami niedozwolonej klauzuli umownej w brzmieniu: Rezygnacja z usług świadczonych przez usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu. SSR (del.) Danuta Brejtkopf Poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 53/05. [BM-7733/2006] Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 17 listopada 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSR del. Marta Sadowska, protokolant - sekr. sąd. Monika Rasińska, po rozpoznaniu w dniu r. w Warszawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko GYMNASION Spółce z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o nazwie Regulamin korzystania z usług Klubu GYMNA- SION o treści następującej: 1) 3 ust. 4: W przypadku unieważnienia członkostwa w Klubie wpisowe oraz opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi, 2) 7 ust. 8: GYMNASION ma prawo zmiany Regulaminu Klubu. Aktualny regulamin Klubu jest dostępny w recepcji. SSR Marta Sadowska Poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 16/05. [BM-7734/2006] Wyrok zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 24 stycznia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Andrzej Turliński, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2006 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowo-Produkcyjnemu COSMOS Spółce z o.o. w Łodzi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznaje za niedozwolone i zakazuje Przedsiębiorstwu Handlowo- -Usługowo-Produkcyjnemu COSMOS Spółce z o.o. w Łodzi stosowania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umownego - Regulaminu i Zasad Użytkowania Sieci Cosmosnet o treści: 1) w przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Cosmosnet i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń, 2) Cosmosnet uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co abonent wyraża zgodę, podpisując umowę. SSO Andrzej Turliński 4 LIPCA 2006 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 128/2006 (2473) A T INDEKS A AGENCJA DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNA PRZED- SIĘBIORSTWO USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-7740/2006] - s. 5, poz AUTOMATIC-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rotmance [BM-7770/2006] - s. 16, poz B Bajer Danuta, Mijalska Urszula i Ksepka Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe MATBUD Spółka cywilna w Nowej Rudzie [BM-7791/2006] - s. 18, poz BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-7753/2006] - s. 6, poz C CIECH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-7749/2006] - s. 8, poz D DOBRA FERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Chwiramie [BM-7766/2006] - s. 5, poz DOKUMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie [BM-7739/2006] - s. 5, poz DOM SCHINDELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BM-7755/2006] - s. 5, poz E INDEKS K KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie [BM-7765/2006] - s. 10, poz M MATBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno- -Usługowe Spółka cywilna - Bajer Danuta, Mijalska Urszula i Ksepka Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Nowej Rudzie [BM-7791/2006] - s. 18, poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA AKCYJNA w Książenicach [BM-7799/2006] - s. 15, poz P POLSKA ENERGETYKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7742/2006] - s. 9, poz POLSKI CEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7751/2006] - s. 14, poz POLSKIE INWESTYCJE I HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7750/2006] - s. 15, poz Powód Kowalczuk Dariusz. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 83/04 [BM-7731/2006] - s. 21, poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 53/05 [BM-7733/2006] - s. 21, poz. 8309; sygn. akt XVII Amc 16/05 [BM-7734/2006] - s. 21, poz Powód Wieczerzak Elżbieta. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 285/06 [BM-7784/2006] - s. 20, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach [BM-7748/2006] - s. 16, poz Przedsiębiorstwo KAZIMIERZ GAWIŃSKI w Bydgoszczy [BM-7764/2006] - s. 16, poz ELKOP Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego S.A. w Chorzowie [BM-7754/2006] - s. 17, poz ENERGOTECH-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu [BM-7756/2006] - s. 5, poz EUROPE CEMENT INVESTMENT AND TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7752/2006] - s. 8, poz G G.EN. GAZ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BM-7735/2006] - s. 8, poz GOBEST INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BM-7744/2006] - s. 17, poz GONDAL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Jeleninie [BM-7762/2006] - s. 5, poz R RAH AUDYT BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BM-7779/2006] - s. 6, poz S SAREMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rzeszowie [BM-7790/2006] - s. 6, poz T TARA Odzieżowa Spółdzielnia Pracy w Turku [BM-7758/2006] - s. 17, poz TOPLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie [BM-7777/2006] - s. 6, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 4 LIPCA 2006 R.

4 MSiG 128/2006 (2473) T Z INDEKS TROJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rzeszowie [BM-7795/2006] - s. 6, poz V VITRO-BUD PIOTR NOWAK SPÓŁKA JAWNA w Bielsku- -Białej [BM-7763/2006] - s. 17, poz W Wnioskodawca Damboń Stefania. Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 68/06 [BM-7759/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Fitkau-Perepeczko Barbara Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 208/06 [BM-7743/2006] - s. 18, poz Wnioskodawca Gawlik Helena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2806/05 [BM-7757/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Gmina Konstancin-Jeziorna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 291/06 [BM-7796/2006] - s. 20, poz Wnioskodawca Jakubowska Irena. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 406/06 [BM-7761/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Kordecka Mirosława. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 455/05 [BM-7736/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 588/06 [BM-7747/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Pełczyńska Taisa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział X Cywilny, sygn. akt X Ns 74/06 [BM-7767/2006] - s. 18, poz Wnioskodawca Płocharczykowie Marian i Sabina. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 538/05 [BM-7768/2006] - s. 20, poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Myszkowski. Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 188/06 [BM-7760/2006] - s. 19, poz. 8303; sygn. akt I Ns 186/06 [BM-7769/2006] - s. 20, poz Wnioskodawca Staszczak Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 809/02, I Ns 36/06 [BM-7745/2006] - s. 18, poz Wnioskodawca Wierzbicka Maria. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 1475/05/7 [BM-7883/2006] - s. 18, poz WROCŁAWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BM-7746/2006] - s. 13, poz Z ZGODA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7788/2006] - s. 17, poz LIPCA 2006 R. 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5

6 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 11220. Wnioskodawca Cyrulińska Teresa Barbara. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Wydział II Cywilny,

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 68/2006 (2413) poz. 3797-3802 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3797. K&K GONTARZ, TRZECIAK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000004445. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 126/2002 (1458) poz. 7159-7165 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO w dniu 25.07.2001 r. pod nr. ewid. 1100/01, jako działka oznaczona nr 1/16 o powierzchni 0,0107 ha (sto siedem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 128/2006 (2473) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 8265. AGENCJA DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNA PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 33/2006 (2378) poz. 1869-1874 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 1869. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO z wniosku Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 lipca 2006 r. Nr 128 (2473) Poz. 8265 8310 Poz. w KRS 72101 73300 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 123/2007 (2720) poz. 8308-8311 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 5. Ustanowienie kuratora Poz. 8311. Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 41/2003 (1624) poz. 1812-1818 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.11.2001 r. pod nr. 1765/01 jako działki oznaczone numerami: 199/1,

Bardziej szczegółowo

6. Inne. MSiG 239/2010 (3597) poz. 14907-14913 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. MSiG 239/2010 (3597) poz. 14907-14913 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 239/2010 (3597) poz. 14907-14913 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 14908. Wnioskodawca Wepner Halina. Sąd Rejonowy w Grajewie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 59/10.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO o pow. 1825 m 2 ; 2638 k.m. 18 o pow. 526 m 2 ; 2648 k.m. 18 o pow. 2201 m 2 ; 2675 k.m. 18 o pow. 817 m

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215 MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO nie nabycia spadku po Janie Marii Opolskim, synu Ludwika i Magdaleny, zmarłym w dniu 25 maja 2011 r. w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2004 (2032) poz. 10635-10639. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

MSiG 196/2004 (2032) poz. 10635-10639. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 196/2004 (2032) poz. 10635-10639 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 5. Ustanowienie kuratora Poz. 10635. Wnioskodawca Wantrych Romana. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

MSiG 157/2006 (2502) poz. 10098-10102

MSiG 157/2006 (2502) poz. 10098-10102 MSiG 157/2006 (2502) poz. 10098-10102 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, prawa własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

MSiG 182/2003 (1765) poz. 9825-9831

MSiG 182/2003 (1765) poz. 9825-9831 MSiG 182/2003 (1765) poz. 9825-9831 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 182/2010 (3540) poz. 11460-11464 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 11460. Wnioskodawca Jagielska

Bardziej szczegółowo

MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034

MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034 MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 419/3 (powstałej na skutek podziału działki 419/1), wpisanych do Rejestru Gruntów numer jednostki rejestrowej

Bardziej szczegółowo

6. Inne. MSiG 232/2008 (3081) poz. 15104-15109 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. MSiG 232/2008 (3081) poz. 15104-15109 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 232/2008 (3081) poz. 15104-15109 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 15104. Wnioskodawca Szotek Zofia. Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1226/08.

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 48/2011 (3661) poz. 2913-2918 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zainteresowanym służy w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 Prawa

Bardziej szczegółowo

MSiG 216/2011 (3829) poz. 14149-14154

MSiG 216/2011 (3829) poz. 14149-14154 MSiG 216/2011 (3829) poz. 14149-14154 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W protokole stwierdzenia stanu władania gruntami jako władająca działką nr 523 położoną w Wielopolu ujawniona

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 81/2004 (1917) poz. 3911-3914 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3911. Wnioskodawca Wawrzyniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns

Bardziej szczegółowo

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego MSiG 47/2010 (3405) poz. 2770-2775 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Barbary Teofilii Paszkiewicz, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 161/2003 (1744) poz. 8766-8769 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 8766. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 177/2004 (2013) poz. 9741-9745 III. PRRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca, licząc od niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

MSiG 1/2012 (3866) poz. 65-69

MSiG 1/2012 (3866) poz. 65-69 MSiG 1/2012 (3866) poz. 65-69 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO za niedozwolone: X-press Couriers ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 135/2009 (3238) poz. 9277-9282 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 9277. Wnioskodawca Hryckowie Jolanta i Bartosz. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 112/2006 (2457) poz. 7372-7376 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 7372. Wnioskodawca Magdziarska Alicja, Magdziarski Franciszek, Magdziarski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

MSiG 240/2007 (2837) poz. 15390-15396

MSiG 240/2007 (2837) poz. 15390-15396 MSiG 240/2007 (2837) poz. 15390-15396 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

MSiG 94/2002 (1426) poz. 4962-4968

MSiG 94/2002 (1426) poz. 4962-4968 MSiG 94/2002 (1426) poz. 4962-4968 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 40/2006 (2385) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 40/2006 (2385) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 40/2006 (2385) poz. 2247-2254 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w

Bardziej szczegółowo

MSiG 228/2009 (3331) poz. 14614-14618

MSiG 228/2009 (3331) poz. 14614-14618 MSiG 228/2009 (3331) poz. 14614-14618 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO dzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Ela Usługi Przewozowe Tomasz Marzec w Sosnowcu o

Bardziej szczegółowo

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu MSiG 186/2004 (2022) poz. 10175-10179 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu Poz. 10175. Wnioskodawca Kowalczyk Kazimierz.

Bardziej szczegółowo

MSiG 6/2009 (3109) poz. 339-345

MSiG 6/2009 (3109) poz. 339-345 MSiG 6/2009 (3109) poz. 339-345 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 220/2009 (3323) poz. 14077-14082 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO wództwo mazowieckie, ostatnio widzianego w Krubinie, gmina Wieliszew, w grudniu 1996 r. Sąd wzywa Marcina

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 232/2007 (2829) poz. 14863 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 57/2012 (3922) poz. 3730-3735 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 57/2012 (3922) poz. 3730-3735 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 57/2012 (3922) poz. 3730-3735 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3730. Wnioskodawca Spółdzielnia Usług Rolniczych w Bielawie. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny,

Bardziej szczegółowo

MSiG 74/2003 (1657) poz. 3490-3496

MSiG 74/2003 (1657) poz. 3490-3496 MSiG 74/2003 (1657) poz. 3490-3496 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3490. Wnioskodawca Wróbel Zofia i Wróbel Edward. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt

Bardziej szczegółowo

MSiG 28/2004 (1864) poz. 1263-1269

MSiG 28/2004 (1864) poz. 1263-1269 MSiG 28/2004 (1864) poz. 1263-1269 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Solipską a Szczerą, na którą składają się działki ewidencyjne nr 50 o pow. 3.648 m 2 i nr 51 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 229/2009 (3332) poz. 14664-14669 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 14664. Wnioskodawca Sabaj Genowefa, Giża Bronisław, Giża Tadeusz. Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział

Bardziej szczegółowo

MSiG 119/2012 (3984) poz. 8411-8417

MSiG 119/2012 (3984) poz. 8411-8417 MSiG 119/2012 (3984) poz. 8411-8417 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Krystyny Czochary, Stanisława Sudoła, Eugeniusza Sudoła, Krystyny Mrugalli, Józefa Sudoła, Andrzeja Sudoła,

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 222/2004 (2058) poz. 11980-11982 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE chomości położonej w Sławicach, stanowiących działki: działka zabudowana 629/57

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII ArnA 156/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Witkowska

Bardziej szczegółowo

MSiG 187/2010 (3545) poz. 11733-11739

MSiG 187/2010 (3545) poz. 11733-11739 MSiG 187/2010 (3545) poz. 11733-11739 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 86/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 listopada 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

MSiG 171/2003 (1754) poz. 9254-9256

MSiG 171/2003 (1754) poz. 9254-9256 MSiG 171/2003 (1754) poz. 9254-9256 I. PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 9254. SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu. KRS 0000044457. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmA 109/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński SSO Andrzej Turliński

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 170/2007 (2767) poz. 11103-11104 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 5. Ustanowienie kuratora. MSiG 127/2009 (3230) poz. 8782-8787 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. 5. Ustanowienie kuratora. MSiG 127/2009 (3230) poz. 8782-8787 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 127/2009 (3230) poz. 8782-8787 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Juliana Ptaka, Anny z Trębaczów

Bardziej szczegółowo

6. Inne. MSiG 200/2011 (3813) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. MSiG 200/2011 (3813) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 200/2011 (3813) poz. 13163-13168 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO toczy się sprawa z wniosku Tomasza Madei przy uczestnictwie nieznanego z miejsca pobytu Franciszka Pagińskiego

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSIG 246/2014 (4625) poz. 16886 16892 Poz. 16886. CERAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gniewkowie. KRS 0000070145. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców poz. 3251 3255 Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą wierzytelność zgłoszoną przez Geo Mieszkanie i Dom Spółkę z o.o. w Krakowie, którą to listę może przeglądać w sekretariacie

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 6537 6542 Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. 9. Inne 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 14/5 o pow. 0,0263 ha obr. 116 jednostka

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 98/2014 (4477) poz. 6447 6450 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 193/2010 (3551) poz. 12048-12053

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 193/2010 (3551) poz. 12048-12053 MSiG 193/2010 (3551) poz. 12048-12053 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO własności nieruchomości położonej w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk, o powierzchni 0,2405 ha, dla

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 9517 9521 likwidacyjnego w trybie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 2013.1203 z późn. zm.). Równocześnie Sąd wzywa wszystkie

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356 MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356 w sprawie o sygn. akt X GUp 28/12 zostało zakończone postępowanie upadłościowe likwidacyjne wobec Terramost Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 147/2004 (1983) poz. 8235-8241 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Ignacego Potkańskiego, aby w terminie

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 4189 4194 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 4189. Wnioskodawca Gronek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 12318-12323 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 12318. Wnioskodawca Gmina i Miasto Zduny. Sąd Rejonowy w Krotoszynie, I Wydział Cywilny, sygn.

Bardziej szczegółowo

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215 MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 4. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Poz. 6213. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W PŁOCKU SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 1937 1942 dził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika BIOENERGIA OIL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Sieradzu (sygn. akt V GUp 1/10). Poz. 1940. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 7. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 7. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego poz. 9226 9231 7. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego Poz. 9226. UNIVERSAL COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000326344. SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 130/2007 (2727) poz. 8752-8755 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 9. Sprawozdaniami Zarządów łączących się Spółek sporządzonymi dla celów połączenia. 10. Opinią biegłego co do poprawności i rzetelności

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 2. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 2. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 115/2003 (1698) poz. 6482-6486 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sędzią komisarzem została wyznaczona SSR Grażyna Madej, zaś nadzorcą sądowym Alicja Branicka. Termin sprawdzania

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 231/2014 (4610) poz. 15950 15952 cha Piłki, oraz dokumenty akcji imiennych serii A o numerach od 2.790.118 do 5.580.234 należących do Iwony Piłki. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE MSiG 41/2003 (1624) poz. 1786-1787 III. PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE Wynagrodzenia, do wysokości określonej zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy i jej załączników. Spółka przekazywać będzie na rzecz

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 44/2015 (4675) poz. 2690 2692 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 28/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sylwestra Cwynara

Bardziej szczegółowo

MSiG 11/2003 (1594) poz. 437-442

MSiG 11/2003 (1594) poz. 437-442 MSiG 11/2003 (1594) poz. 437-442 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE Poz. 437. FF COMPUTERS Spółka z o.o. w Bielsku-Białej, w upadłości. RHB 1715. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 152/2010 (3510) poz. 9938-9941 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE obwódką. Nad i pod tym napisem usytuowane są sylwetki kobiet, mężczyzn i dzieci koloru białego z czarną obwódką (wzór graficzny stanowi

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 225/2006 (2570) poz. 14396-14400 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 14396. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Tarnogórski. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. 9.

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. 9. MSIG 131/2015 (4762) poz. 10003 10006 9. Inne W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:35:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:35:31 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2016 godz. 10:35:31 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 2417 2420 Poz. 2417. PM PRESTIGE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA w Warszawie. KRS 0000536590. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 138/2015 (4769) poz. 10580 10583 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10580. Kuźmiński Przemysław Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku,

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSIG 204/2014 (4583) poz. 14237 14241 z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. odwołać z funkcji zarządcy Wiesława Michalaka; 3. ustanowić

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 3892 3895 Przedsiębiorców przekształcenie w trybie art. 551 i następnych k.s.h. formy prawnej Spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 6918 6921 4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 6918. ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 125/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 192/2006 (2537) poz. 12037-12039 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 201/2014 (4580) poz. 14010 14013 Marek Miłek, zam.: ul. Batalionów Chłopskich 287, 25-671 Kielce. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 14010. ENEKOGROUP

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:22:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:22:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2017 godz. 09:22:22 Numer KRS: 0000324377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 21/2010 (3379) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 1196. THEOLIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców poz. 10207 10211 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego w terminie sześciu miesięcy zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 9/2010 (3367) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 472. QUATRO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie..............

Bardziej szczegółowo

II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO

II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO MSiG 14/2002 (1346) poz. 674-676 II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO Poz. 674. SCOPE POLSKA S.A. w Warszawie. KRS 0000021899. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

MSiG 69/2006 (2414) poz

MSiG 69/2006 (2414) poz MSiG 69/2006 (2414) poz. 3850-3856 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 215/2009 (3318) poz. 13684-13686 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 5721 5725 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 5721. Wnioskodawca GPM VINDEXUS NSFIZ w Warszawie. Sąd Rejonowy w Mławie, I Wydział Cywilny, sygn.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:14:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:14:00 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:14:00 Numer KRS: 0000329877 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:54:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:54:08 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2016 godz. 22:54:08 Numer KRS: 0000056262 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 148/2015 (4779) poz. 11375 11377 Plan połączenia Spółek - uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 czerwca 2015 roku - opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 5. Ustanowienie kuratora. MSiG 119/2008 (2968) poz. 8300-8305 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. 5. Ustanowienie kuratora. MSiG 119/2008 (2968) poz. 8300-8305 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 119/2008 (2968) poz. 8300-8305 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 8300. Wnioskodawca Zalewski Jerzy i Zalewska Halina. Sąd Rejonowy w Wołominie, I Wydział Cywilny, sygn.

Bardziej szczegółowo