5. Ustanowienie kuratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Ustanowienie kuratora"

Transkrypt

1 MSiG 128/2006 (2473) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Myszkowski. Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 186/06. [BM-7769/2006] Przed Sądem Rejonowym w Myszkowie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 186/06 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Myszkowskiego o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Myszkowie, składającej się z działki oznaczonej nr. geodezyjnym 6744/3 o powierzchni 0,3450 ha (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych). 3) nieruchomości stanowiącej drogę, położonej w miejscowości Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,23 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/1 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta o numerze WA5M/ /2; 4) nieruchomości stanowiącej drogę położonej w miejscowości Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,52 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się mniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Gmina Konstancin-Jeziorna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 291/06. [BM-7796/2006] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w Wydziale II Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 291/06 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Konstancin-Jeziorna z udziałem: Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Piaseczyńskiego, Jadwigi Oklei, Krystyny Furgi, Ryszarda Piwońskiego, Danuty Piwońskiej, Michała Romanowskiego, Ines Romanowskiej, Leszka Ceremużyńskiego, Czesława Oklei, Anety Oklei, Leokadii Dolacińskiej, Andrzeja Grochulskiego, Agnieszki Likus, Katarzyny Świderskiej, Andrzeja Walickiego, Beaty Walickiej, Marii Kosewskiej, Marka Lipskiego, Grażyny Lipskiej, Andrzeja Niespodziewańskiego, Urszuli Niespodziewańskiej, Zenona Pluty, Anny Pluty, Ewy Baran, Piotra Samsona, Pawła Wojnickiego, Agaty Wojnickiej, Grzegorza Dziekana, Grażyny Dziekan, Elżbiety Pages, Krzysztofa Riege, Donata Hopfera, Renaty Hopfer, Krzysztofa Hopfera, Haliny Gugały, Ryszarda Romanka, Zdzisława Lichimira, Agaty Raciborskiej, Małgorzaty Barańskiej, Jana Mirkowskiego, Sylwestra Cegłowskiego, Elżbiety Cegłowskiej, Krzysztofa Łukomskiego, Dariusza Barana, Bogumiły Mirkowskiej, Janiny Burskiej, Elżbiety Sucheckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności: 1) nieruchomości stanowiącej drogę położonej w miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,14 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/1 z obrębu 0021 Słomczyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta; 2) nieruchomości stanowiącej drogę położonej w miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, stanowiącej działkę o powierzchni 0,72 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/2 z obrębu 0021 Słomczyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta; 5. Ustanowienie kuratora Poz Powód Wieczerzak Elżbieta. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 285/06. [BM-7784/2006] Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, zarządzeniem z dnia 18 maja 2006 r. ustanowił dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu Zbigniewa Wieczerzaka ostatnio zamieszkałego w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 5/16 kuratora w osobie Moniki Falkiewicz urzędującej w Sądzie Okręgowym w Toruniu przy ul. Piekary Inne Poz Wnioskodawca Płocharczykowie Marian i Sabina. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 538/05. [BM-7768/2006] W Sądzie Rejonowym w Koninie, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 538/05 z wniosku Mariana i Sabiny Płocharczyków o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Kolonii Golona, gmina Golina, oznaczonej numerem geodezyjnym 340 o powierzchni 0,11 ha i nie- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 20 4 LIPCA 2006 R.

2 MSiG 128/2006 (2473) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ruchomości położonej w Golinie, gmina Golina, oznaczonej numerem geodezyjnym 422 o powierzchni 0,4540, niemających urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa do opisanej nieruchomości, albowiem Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie udowodnione. Poz Powód Kowalczuk Dariusz. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 83/04. [BM-7731/2006] Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 8 grudnia 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSR (del.) Danuta Brejtkopf, protokolant - st. referent Krystyna Tymoszuk, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2005 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Dariusza Kowalczuka przeciwko Piotrowi Kaczmarkowi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: - uznaje za niedozwolone i zakazuje Piotrowi Kaczmarkowi stosowania w obrocie z konsumentami niedozwolonej klauzuli umownej w brzmieniu: Rezygnacja z usług świadczonych przez usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu. SSR (del.) Danuta Brejtkopf Poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 53/05. [BM-7733/2006] Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 17 listopada 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSR del. Marta Sadowska, protokolant - sekr. sąd. Monika Rasińska, po rozpoznaniu w dniu r. w Warszawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko GYMNASION Spółce z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o nazwie Regulamin korzystania z usług Klubu GYMNA- SION o treści następującej: 1) 3 ust. 4: W przypadku unieważnienia członkostwa w Klubie wpisowe oraz opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi, 2) 7 ust. 8: GYMNASION ma prawo zmiany Regulaminu Klubu. Aktualny regulamin Klubu jest dostępny w recepcji. SSR Marta Sadowska Poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 16/05. [BM-7734/2006] Wyrok zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 24 stycznia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Andrzej Turliński, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2006 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowo-Produkcyjnemu COSMOS Spółce z o.o. w Łodzi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznaje za niedozwolone i zakazuje Przedsiębiorstwu Handlowo- -Usługowo-Produkcyjnemu COSMOS Spółce z o.o. w Łodzi stosowania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umownego - Regulaminu i Zasad Użytkowania Sieci Cosmosnet o treści: 1) w przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Cosmosnet i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń, 2) Cosmosnet uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co abonent wyraża zgodę, podpisując umowę. SSO Andrzej Turliński 4 LIPCA 2006 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 128/2006 (2473) A T INDEKS A AGENCJA DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNA PRZED- SIĘBIORSTWO USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-7740/2006] - s. 5, poz AUTOMATIC-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rotmance [BM-7770/2006] - s. 16, poz B Bajer Danuta, Mijalska Urszula i Ksepka Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe MATBUD Spółka cywilna w Nowej Rudzie [BM-7791/2006] - s. 18, poz BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-7753/2006] - s. 6, poz C CIECH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-7749/2006] - s. 8, poz D DOBRA FERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Chwiramie [BM-7766/2006] - s. 5, poz DOKUMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie [BM-7739/2006] - s. 5, poz DOM SCHINDELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BM-7755/2006] - s. 5, poz E INDEKS K KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN W KLECZEWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie [BM-7765/2006] - s. 10, poz M MATBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno- -Usługowe Spółka cywilna - Bajer Danuta, Mijalska Urszula i Ksepka Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Nowej Rudzie [BM-7791/2006] - s. 18, poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA AKCYJNA w Książenicach [BM-7799/2006] - s. 15, poz P POLSKA ENERGETYKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7742/2006] - s. 9, poz POLSKI CEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7751/2006] - s. 14, poz POLSKIE INWESTYCJE I HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7750/2006] - s. 15, poz Powód Kowalczuk Dariusz. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 83/04 [BM-7731/2006] - s. 21, poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Okręgowy, sygn. akt XVII Amc 53/05 [BM-7733/2006] - s. 21, poz. 8309; sygn. akt XVII Amc 16/05 [BM-7734/2006] - s. 21, poz Powód Wieczerzak Elżbieta. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 285/06 [BM-7784/2006] - s. 20, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach [BM-7748/2006] - s. 16, poz Przedsiębiorstwo KAZIMIERZ GAWIŃSKI w Bydgoszczy [BM-7764/2006] - s. 16, poz ELKOP Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego S.A. w Chorzowie [BM-7754/2006] - s. 17, poz ENERGOTECH-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu [BM-7756/2006] - s. 5, poz EUROPE CEMENT INVESTMENT AND TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7752/2006] - s. 8, poz G G.EN. GAZ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BM-7735/2006] - s. 8, poz GOBEST INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BM-7744/2006] - s. 17, poz GONDAL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Jeleninie [BM-7762/2006] - s. 5, poz R RAH AUDYT BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BM-7779/2006] - s. 6, poz S SAREMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rzeszowie [BM-7790/2006] - s. 6, poz T TARA Odzieżowa Spółdzielnia Pracy w Turku [BM-7758/2006] - s. 17, poz TOPLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie [BM-7777/2006] - s. 6, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 4 LIPCA 2006 R.

4 MSiG 128/2006 (2473) T Z INDEKS TROJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rzeszowie [BM-7795/2006] - s. 6, poz V VITRO-BUD PIOTR NOWAK SPÓŁKA JAWNA w Bielsku- -Białej [BM-7763/2006] - s. 17, poz W Wnioskodawca Damboń Stefania. Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 68/06 [BM-7759/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Fitkau-Perepeczko Barbara Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 208/06 [BM-7743/2006] - s. 18, poz Wnioskodawca Gawlik Helena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2806/05 [BM-7757/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Gmina Konstancin-Jeziorna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 291/06 [BM-7796/2006] - s. 20, poz Wnioskodawca Jakubowska Irena. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 406/06 [BM-7761/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Kordecka Mirosława. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 455/05 [BM-7736/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 588/06 [BM-7747/2006] - s. 19, poz Wnioskodawca Pełczyńska Taisa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział X Cywilny, sygn. akt X Ns 74/06 [BM-7767/2006] - s. 18, poz Wnioskodawca Płocharczykowie Marian i Sabina. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 538/05 [BM-7768/2006] - s. 20, poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Myszkowski. Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 188/06 [BM-7760/2006] - s. 19, poz. 8303; sygn. akt I Ns 186/06 [BM-7769/2006] - s. 20, poz Wnioskodawca Staszczak Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 809/02, I Ns 36/06 [BM-7745/2006] - s. 18, poz Wnioskodawca Wierzbicka Maria. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 1475/05/7 [BM-7883/2006] - s. 18, poz WROCŁAWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BM-7746/2006] - s. 13, poz Z ZGODA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-7788/2006] - s. 17, poz LIPCA 2006 R. 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5

6 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 3357 3361 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 3357. Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 145/2012 (4010) poz. 10248-10251 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz. 10248. Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAUL

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r. Nr 235(3338) Poz. 14991 15038 Poz. w KRS 209509-210151 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 września 2009 r. Nr 180(3283) Poz. 11624 11671 Poz. w KRS 161173 162294 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 790 836 Poz. w KRS 9001 9500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r. Nr 19(1602) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 16/2015 (4647) poz. 897 899 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że: - dotychczasowa treść 9 ust. 4: Uchwały Zarządu zapadają

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 8520 8607 Poz. w KRS 73101 73850 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2005 r. Nr 141(2233) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 144/2006 (2489) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 9278. LECH PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Nr 135 (4514) UWAGA Poz. 9452-9529 Poz. w KRS 147544-149440 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 222/2004 (2058) poz. 11980-11982 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE chomości położonej w Sławicach, stanowiących działki: działka zabudowana 629/57

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 września 2013 r. Nr 180 (4297) Poz. 13064-13123 Poz. w KRS 219607 221521 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. Nr 231 (4096) Poz. 15610 15708 Poz. w KRS 259124 260010 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. Nr 234 (4613) UWAGA Poz. 16115-16175 Poz. w KRS 307539-309566 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr 76 (4455) UWAGA Poz. 4711-4796 Poz. w KRS 67783-69189 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r. Nr 230 (4095) Poz. 15564 15609 Poz. w KRS 258203 259123 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6244 6339 Poz. w KRS 61351 61950 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 czerwca 2004 r. Nr 112(1948) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo