Instrukcja obsługi. Logatherm WPS Geotermiczna pompa ciepła (2009/03) pl I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła I Logatherm WPS (2009/03) pl

2 Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem - i to od ponad 275 lat. Od początku całą naszą energię i zamiłowanie inwestujemy w kreowanie indywidualnych rozwiązań tworzących komfortowy klimat. Niezależnie od tego, czy chodzi o ciepło, ciepłą wodę lub wentylację - produkty firmy Buderus zapewniają najekonomiczniejszą technikę grzewczą w potwierdzonej jakości Buderus, która zapewni klientowi komfort w sposób niezawodny i na długie lata. W naszej firmie produkcja odbywa się przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, zwracamy uwagę na to, aby nasze produkty były w efektywny sposób ze sobą zestrojone. Pierwszoplanową rolę odgrywają przy tym ekonomiczność oraz przyjazność dla środowiska naturalnego. Dziękujemy Państwu za to, że zdecydowaliście się na zakup produktu naszej firmy a tym samym także na efektywne wykorzystanie energii przy równocześnie wysokim komforcie. Aby zachować takie warunki na dłuższy czas, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gdyby mimo to pojawiły się problemy, proszę zwrócić się do swojego instalatora. Udzieli on Państwu w każdej chwili wszelkiej pomocy. Instalator jest w danej chwili nieosiągalny? Nasz serwis działa całą dobę! Życzymy Państwu dużo zadowolenia z nowego produktu firmy Buderus. Zespół firmy Buderus 2 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie Informacje ogólne Opis działania Regulator Dogrzewanie Produkcja c.w.u Pole obsługowe z wyświetlaczem Przegląd opcji obsługowych Wyłącznik główny (ZAŁ/WYŁ) Dioda sygnalizująca pracę i usterki Wyświetlacz Przycisk menu i pokrętło nastawcze Przycisk "Powrót" Przycisk trybu Przycisk info Ustawienia Funkcje przycisku trybu Tryb pracy progr dla pomieszczenia i CWU Program dla pomieszczenia i CWU CWU i Dodatkowa CWU Dezynfekcja termiczna Tryb pracy letni/zimowy Wakacje Ustawienia ogólne Alarmy Wyświetl.alarmu Powrót do ustawień fabrycznych Zakłócenia Lampka alarmowa i czujnik temperatury pomieszczenia Brzęczyk alarmowy przy alarmie Potwierdzenie alarmu Tryb alarmowy Kategorie alarmów Wskazanie alarmowe Funkcje alarmowe Ostrzeżenia Zestawienie opcji menu Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Obsługa menu Wskazanie standardowe Wywołanie funkcji i zmiana wartości Funkcja pomocnicza na wyświetlaczu Informacje pompy ciepła Informacje robocze Przycisk info Symbole robocze Ustawienia fabryczne Powrót do ustawień fabrycznych Notatki Ogrzewanie - informacje ogólne Obiegi grzewcze Układ regulacji instalacji grzewczej Sterowanie czasowe ogrzewaniem Tryby pracy Temperatura stała Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Informacje ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i przedstawione są na szarym tle. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy. Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy zagrożenia, jeżeli nie wykonane zostaną działania do zapobieżenia zagrożenia. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą występować szkody materialne. PRZESTROGA oznacza, że może dojść do lekkich (do średniociężkich) obrażeń u ludzi. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających życiu obrażeń u ludzi. Ważne informacje Ważne informacje nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. 1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje ogólne B Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją przechowywać. Montaż i uruchomienie B Instalację i uruchomienie pompy ciepła zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej. Szkody przez błędy obsługi Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób lub do szkód rzeczowych. B Upewnić się, że dzieci nie obsługują tego urządzenia bez nadzoru lub nie bawią się urządzeniem. B Upewnić się, że dostęp do tego urządzenia mają tylko osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać. Konserwacja i naprawa B Napraw urządzenia może dokonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i pogorszyć pracę urządzenia. B Stosować tylko oryginalne części zamienne! B Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej wykonanie corocznego przeglądu oraz konserwacji zależnych od zapotrzebowania. Inne symbole Symbol B Znaczenie Krok czynności Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów. Wyliczanie/wypunktowanie Wyliczenie/wypunktowanie (2 poziom) Tab. 1 4 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Zastosowanie 2 2 Zastosowanie 2.1 Informacje ogólne Pompy ciepła Logatherm WPS wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego zakumulowane w gruncie do ogrzewania i przygotowywania c.w.u I Rys. 1 Przykłady dolnych źródeł ciepła dla pompy ciepła 1 Sondy pionowe 2 Poziomy kolektor gruntowy 3 Kolektor ułożony w wodzie WPS to pompy ciepła do podłączenia zewnętrznego podgrzewacza c.w.u. i zasobnika buforowego. Po zainstalowaniu i uruchomieniu pompy ciepła, należy w regularnych odstępach czasu sprawdzić działanie określonych funkcji. Może się zdarzyć, że wystąpi usterka, lub że będą konieczne drobne prace konserwacyjne. Jeżeli problem nadal będzie występował należy zwrócić się do serwisu. 2.2 Opis działania Pompa ciepła składa się z czterech głównych elementów składowych: Parownik Zachodzi w nim proces odparowywania ciekłego czynnika chłodniczego do postaci gorącego gazu pod wpływem dostarczanego ciepła z kolektora gruntowego (np. sonda pionowa). Skraplacz Tutaj następuje przekazanie ciepła do instalacji grzewczej i jednoczesne skroplenie czynnika chłodniczego. Zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika chłodniczego. Sprężarka podwyższa ciśnienie czynnika chłodniczego. Te cztery elementy składowe połączone są ze sobą hermetycznie, tworząc układ chłodniczy. W układzie chłodniczym krąży czynnik chłodniczy, który zmienia swój stan skupienia z ciekłego na gazowy i odwrotnie. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 2 Zastosowanie I Rys. 2 Opis działania 1 Pompa obiegowa dolnego źródła ciepła 2 Parownik 3 Sprężarka 4 Skraplacz 5 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 6 Ogrzewanie podłogowe 7 Instalacja grzejnikowa 8 Pompa ciepła 9 Pompa obiegowa górnego źródła ciepła 10 Zawór rozprężny 11 Sonda pionowa 12 Poziomy kolektor gruntowy Nośnik ciepła źródła dolnego (solanka), mieszanka wody i środka przeciw zamarzaniu, cyrkuluje w instalacji dolnego źródła (sondy pionowe lub poziomy kolektor gruntowy) wykonanej z tworzywa sztucznego. Ciecz odbiera energię słoneczną zgromadzoną w gruncie i przy pomocy pompy obiegowej dolnego źródła ciepła jest transportowana do parownika znajdującego się wewnątrz pompy ciepła. Temperatura cieczy na wejściu do pompy ciepła wynosi ok. 0 C. W parowniku solanka ma kontakt z płynnym czynnikiem chłodniczym, którego temperatura wynosi ok. -10 C. W wyniku różnicy temperatur następuje wymiana ciepła, a ciekły czynnik chłodniczy wrze i zmienia się w parę. Para zasysana jest przez sprężarkę, a jej temperatura wynosi ok. 0 C. Sprężarka gwałtownie podnosi ciśnienie czynnika chłodniczego i wytłacza go do skraplacza. Temperatura tłoczenia wynosi ok. 100 C. W skraplaczu energia cieplna przekazywana jest od czynnika chłodniczego do wody w instalacji górnego źródła ciepła (instalacji grzewczej lub c.w.u.). Jednocześnie czynnik chłodniczy oddając ciepło ciepło ulega skropleniu. Dalej czynnik chłodniczy w postaci cieczy przepływa do zaworu rozprężnego przy czym jego ciśnienie jest ciągle wysokie. W zaworze rozprężnym ciśnienie czynnika chłodniczego gwałtownie maleje. Równocześnie jego temperatura spada do ok. -10 C. Kiedy czynnik chłodniczy przepływa ponownie przez parownik, następuje jego ponowne odparowanie dzięki energii cieplnej z dolnego źródła. Nośnik ciepła źródła dolnego (solanka) cały czas cyrkuluje między pompą ciepła a instalacją dolnego źródła ciepła (sondy pionowe lub poziomy kolektor gruntowy), pobierając energię cieplną zgromadzoną w gruncie. Temperatura cieczy (solanki) na wyściu z pompy ciepła wynosi około -3 C. 6 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Regulator 3 3 Regulator Regulator steruje i nadzoruje pracę pompy ciepła, dogrzewacza instalacji grzewczej i c.w.u. Funkcja nadzorująca wyłącza urządzenie w przypadku ewentualnych usterek pompy ciepła, aby zabezpieczyć ważne elementy składowe przed uszkodzeniami. Pompa ciepła wyposażona jest w dwie sprężarki, które sterowane są przez regulator. Ustawień dla każdej sprężarki należy dokonać osobno w menu pompy ciepła 1 i pompy ciepła 2 lub dla sprężarki 1 i sprężarki Dogrzewanie Pompa ciepła może być dobrana na 100% zapotrzebowania na ciepło budynku, a tym samym nie wymagany jest żaden dogrzewacz. Pompa ciepła może zostać także tak dobrana, aby zapotrzebowanie ciepła budynku było pokrywane tylko w takim zakresie, że w chłodniejszych porach roku potrzebny byłby dogrzewacz. Dogrzewacz pomaga także w trybie awaryjnym. Funkcję dogrzewacza może spełniać grzałka elektryczna lub konwecjonalne źródło ciepła na przykład kocioł olejowy lub gazowy. Dla funkcji dodatkowej c.w.u. i dezynfekcji termicznej wymagany jest dogrzewacz elektryczny (grzałka) do ciepłej wody. Dogrzewanie w razie potrzeby jest aktywowane w regulatorze automatycznie. 3.2 Produkcja c.w.u. Ogrzewanie c.w.u. następuje w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. Gdy tylko wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, regulator wyłącza ogrzewanie i przełącza się na priorytet c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. posiada czujnik temperatury, który nadzoruje temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu. Stopień 1 pracy pompy ciepła nadaje wyższy priorytet produkcji c.w.u., podczas gdy stopień 2 nadaje wyższy priorytet ogrzewaniu. W instalacjach o wyższym zapotrzebowaniu c.w.u. obydwa stopnie pracy mogą produkować c.w.u. W zależności od wybranego rozwiązania systemowego produkcja c.w.u. może następować w jednym lub dwóch podgrzewaczach c.w.u. Ustawienia dla produkcji c.w.u. dokonywane są przez instalatora stosownie do wybranego rozwiązania systemowego. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 I 4 Pole obsługowe z wyświetlaczem 4 Pole obsługowe z wyświetlaczem Ustawienia sterowania pompy ciepła dokonywane są w polu obsługowym regulatora. Wewnętrzny wyświetlacz wskazuje informacje o aktualnym statusie. 4.1 Przegląd opcji obsługowych MODE INFO MENU 4.4 Wyświetlacz Na wyświetlaczu można: Odczytać informacje pompy ciepła. Przejrzeć menu, do którego jest dostęp. Zmienić ustalone wartości. 4.5 Przycisk menu i pokrętło nastawcze Przycisk i pokrętło nastawcze umożliwia: Nawigację wskazaniami menu i wskazaniami nastawczymi. Zmianę ustawionych wartości na wskazaniu nastawczym. Rys. 3 Pole obsługowe 1 Dioda sygnalizująca pracę i usterki 2 Wyłącznik główny (ZAŁ/WYŁ) 3 Przycisk trybu 4 Przycisk info 5 Przycisk menu 6 Przycisk powrót 7 Wyświetlacz 8 Pokrętło nastawcze 4.2 Wyłącznik główny (ZAŁ/WYŁ) Przy pomocy wyłącznika głównego pompa ciepła jest załączana i wyłączana. 4.3 Dioda sygnalizująca pracę i usterki 4.6 Przycisk powrót Przycisk umożliwia: Przejście do nadrzędnego poziomu menu. Wyjście ze wskazania nastawczego bez zmiany ustawionych wartości. 4.7 Przycisk trybu Przycisk umożliwia: Wskazania aktualnego trybu pracy (np. urlop). Zmianę trybu pracy. 4.8 Przycisk info Przyciskiem można wywołać informacje dotyczące pracy, temperatur, wersji programu itd. Dioda świeci się na zielono Dioda miga na zielono Dioda miga na czerwono Dioda świeci się na czerwono Pompa ciepła pracuje Pompa ciepła jest w trybie gotowości Wskazywane jest ostrzeżenie, które jednak w większości przypadków nie musi być potwierdzane Wskazywany jest alarm, który musi zostać potwierdzony Alarm został potwierdzony, ale przyczyna alarmu nie została usunięta Dioda nie świeci się Brak napięcia zasilania regulatora Tab. 2 Funkcje diody 8 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Zestawienie opcji menu 5 5 Zestawienie opcji menu Tryb pracy programu dla pomieszczenia i CWU Obieg 1 Obieg 2, 3... Program CWU Program dla pomieszczenia i CWU Obieg 1 Obieg 2, 3... CWU CWU Dezynfekcja termiczna Temperatura CWU Czas dla dodatkowej CWU Temp. zatrzym. dodatkowej CWU Dzień tyg. Odstęp tygodniowy Godz. startu Tryb pracy letni/zimowy Obieg 1, Obieg 2, 3... > Tryb zimowy > Granica temp. zewnętrznej dla zmiany Wakacje Ogólne Alarmy Wyświetl.alarmu Obieg 1 i CWU Obieg 2, 3... Ustawianie daty Ustawianie godz. Pora letnia/zimowa Jasność wyświetlacza Język Protokół alarmów Kasowanie protokołu alarmów Sygnał alarmowy Wyśw.alarmu regulat. Wyśw.alarmu czujnika pokoj. Powrót do ustawień fabrycznych Tab. 3 Zestawienie opcji menu Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 6 Obsługa menu 6 Obsługa menu 6.1 Wskazanie standardowe Wskazanie standardowe wyświetla Temp. zewnętrzna, Temp. na zasilaniu, Temperatura CWU, Temperatura pokojowa, godzinę i aktualne symbole robocze. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby wskazać dalsze możliwe ustawienia I Rys. 4 Wskazanie standardowe I 6.2 Wywołanie funkcji i zmiana wartości Przegląd menu pokazuje wszystkie funkcje, które mogą zostać wybrane przyciskiem i pokrętłem nastawczym. B Nacisnąć przycisk. Rys. 8 B Wybrać żądane ustawienie. B Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby zmienić ustawioną wartość. B Przekręcić pokrętło nastawcze (przy naciśniętym przycisku ), aż wyświetlona zostanie wskazana wartość. B Zwolnić przycisk. Wartość zostaje zapisana w pamięci. Przykład: B Nacisnąć przycisk, jeżeli zaznaczone jest CWU. Wskazywana jest Temperatura CWU I Rys. 5 B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć funkcję I Rys. 9 B Nacisnąć i przytrzymać przycisk. Aktualnie ustawiona wartość (55,0 C) zostaje zaznaczona I Rys. 6 B Nacisnąć przycisk, aby wywołać funkcję. Pokazana zostaje pierwsza możliwa opcja ustawienia I Rys. 10 B Przekręcić pokrętło nastawcze (przy naciśniętym przycisku ), aż zostanie wskazana żądana wartość np. 53 C I Rys I Rys Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Obsługa menu 6 B Zwolnić przycisk. Wartość zostaje zapisana w pamięci I I Rys Funkcja pomocnicza na wyświetlaczu Rys. 15 Informacja 3 1 Graficzne wskazanie wartości. 2 Największa wartość. 3 Jednostka. 4 Poprzednia wartość. 5 Wartość zmieniona. (Zwolnić przycisk, aby zapisać wartość w pamięci.) 6 Najmniejsza wartość I Rys. 13 Informacja 1 1 Poziom Klient. 2 Lista wyboru. Zaznaczone pole wskazuje aktualną pozycję w poziomie Klient. 3 Strzałka wskazuje możliwość ustawienia/nowe menu na nowym poziomie. 4 Pierwsze pięć funkcji poziomu Klient. 5 Funkcja jest zaznaczona. Rys. 16 Informacja 4 1 Alternatywa 4 z I I Rys. 14 Informacja 2 1 Poziom CWU. 2 Listaw wyboru. Zaznaczone pole wskazuje aktualną pozycję w poziomie CWU. 3 Ustawiona wartość. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 11

12 7 Informacje pompy ciepła 7 Informacje pompy ciepła Pompa ciepła podaje informacje o temperaturach, trybach pracy i ewentualnych usterkach itp. 7.1 Informacje robocze Na wskazaniu standardowym wyświetlane są aktualne Temperatura pokojowa z Obieg 1, godzina, a w najwyższej linijce na zmianę Temp. zewnętrzna, Temp. na zasilaniu i Temperatura CWU. Różne symbole robocze wskazują, jakie funkcje są wymagane lub jakie aktualnie są wykonywane. Jeżeli w obiegu 1 nie jest zainstalowany żaden czujnik temperatury pomieszczenia to wyświetlana jest Temp. na zasilaniu w miejsce Temperatura pokojowa. 7.3 Symbole robocze Na wskazaniu standardowym wyświetlonych zostaje na dole po prawej stronie sześć symboli różnych funkcji i komponentów, które są wymagane lub aktualnie są wykorzystywane Rys I Przycisk info B Na wskazaniu standardowym nacisnąć przycisk. Wskazywane są szczegółowe informacje o temperaturach, trybie pracy itp. B Przekręcić pokrętło nastawcze z naciśniętym przyciskiem, aby przejrzeć wszystkie informacje. B W pierwszym oknie menu nacisnąć. Szczegółowe informacje wyświetlane są tak długo, aż naciśnięty zostanie przycisk. B Zwolnić przycisk. Wyświetlone zostaje okno menu. Rys I Rys. 19 Symbole robocze 1 Sprężarka 2 Alarm (sprężarka, dogrzewacz) 3 System grzewczy 4 Urlop 5 Zatrzymanie zasilania energią (czas blokady) 6 Dogrzewacz 7 Ciepła woda użytkowa 8 Dodatkowa CWU (+CWU) 9 Dezynfekcja termiczna 10 Regulacja zewnętrzna 11 Program/sterowanie czasowe 12 Moduł party 13 Suszenie jastrychu I 12 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Ogrzewanie - informacje ogólne 8 8 Ogrzewanie - informacje ogólne System grzewczy składa się z jednego lub więcej obiegów. System grzewczy konstruowany jest zależnie od rodzaju dogrzewacza i dostępu do niego zgodnie z trybem pracy. 8.1 Obiegi grzewcze Obieg 1: układ regulacji pierwszego obiegu należy do standardowego wyposażenia regulatora i kontrolowany jest poprzez zamontowany czujnik temperatury zasilania lub w kombinacji z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia. Obieg 2 (z mieszaniem): układ regulacji obiegu 2 należy również do standardowego wyposażenia regulatora i musi zostać skompletowany jedynie z zaworem mieszającym, pompą obiegową oraz czujnikiem temperatury zasilania i ewentualnie dodatkowym czujnikiem temperatury pomieszczenia. Obieg 3-4 (z mieszaniem): układ regulacji do dwóch dalszych obiegów stanowi osprzęt dodatkowy. Tutaj każdy obieg wyposażony zostaje w moduł zaworu mieszającego, zawór mieszający, pompę obiegową, czujnik temperatury zasilania i ewentualnie czujnik temperatury pomieszczenia. Zawsze zainstalować i używać obieg 1. Obiegi 2-4 nie mogą mieć wyższych temperatur zasilania niż obieg 1. Oznacza to, że nie jest możliwe połączenie ogrzewania podłogowego z obiegu 1 z grzejnikami z innego obiegu. Obniżenie temperatury pomieszczenia dla obiegu 1 może mieć pewien wpływ na inne obiegi grzewcze. Jeżeli instalator ustalił użycie funkcji Zastosuj temperaturę obwodu z najwyższą temperaturą w Obieg 1, to nie jest konieczne dostosowywanie krzywej grzewczej dla Obieg 1 dla obiegów grzewczych z mieszaniem. Pompa ciepła wybiera wtedy automatycznie najwyższą wartość zadaną dla zasilania. 8.2 Układ regulacji instalacji grzewczej Czujnik temperatury zewnętrznej: na ścianie zewnętrznej domu montowany jest czujnik. Czujnik temperatury zewnętrznej sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę zewnętrzną. Zależnie od temperatury zewnętrznej regulator automatycznie dostosowuje temperaturę pokojową w budynku. Użytkownik może ustawić na regulatorze temperaturę na zasilaniu dla ogrzewania w stosunku do temperatury zewnętrznej poprzez ustawienie krzywej grzewczej. Czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury pokojowej (możliwy jest jeden czujnik temperatury pokojowej na obieg grzewczy): dla regulacji przy pomocy czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury pokojowej należy zamontować centralnie w budynku jeden (lub więcej) czujników temperatury. Czujnik temperatury pokojowej podłączany jest do pompy ciepła i sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę pokojową. Sygnał ten ma wpływ na czujnik temperatury zasilania. Temperatura zasilania jest obniżana, gdy czujnik temperatury pomieszczenia zmierzy temperaturę wyższą od ustawionej. Zastosowanie czujnika temperatury pokojowej zalecane jest wtedy, gdy poza temperaturą zewnętrzną na temperaturę w budynku mają wpływ inne czynniki, jak np. otwarty kominek, ogrzewanie nadmuchowe, wpływ wiatru lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Na regulację temperatury pokojowej ma wpływ tylko pomieszczenie, w którym zamontowany jest czujnik temperatury pokojowej danego obiegu grzewczego. 8.3 Sterowanie czasowe ogrzewaniem Sterowanie programowe: regulator dysponuje dwoma programami czasowymi nastawianymi indywidualnie (dzień/godzina). Urlop: regulator dysponuje programem trybu urlopowego, który ustawia temperaturę pokojową podczas ustawionego okresu czasu na niższy lub wyższy poziom. Program może także wyłączać wytwarzanie ciepłej wody. Regulacja zewnętrzna; regulator może być regulowany zewnętrznie. Oznacza to, że wykonywana jest wybrana wstępnie funkcja, gdy tylko regulator otrzyma sygnał wejściowy. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 13

14 8 Ogrzewanie - informacje ogólne 8.4 Tryby pracy System monowalentny: pompa ciepła jest tak dobrana, że pokrywa 100% zapotrzebowania na ciepło budynku. System monoenergetyczny: pompa ciepła jest tak dobrana, że jej moc jest nieco niższa od zapotrzebowania. Grzałka elektryczna sterowana jest poprzez sygnał 0-10 V, który podłączany jest do wyjścia zaworu mieszającego. Poza tym sterowanie grzałki elektrycznej działa w ten sam sposób, jak Biwalentny równoległy. System biwalentny równoległy: grzałka elektryczna z zaworem mieszającym, która w razie potrzeby pracuje wraz z pompą ciepła w trybie awaryjnym lub pracuje somodzielnie, gdy z powodu zbyt niskiej temperatury pompa ciepła jest wyłączona. W celu wytworzenia dodatkowej ciepłej wody użytkowej i dezynfekcji termicznej w podgrzewaczu c.w.u. wymagana jest grzałka elektryczna. Alternatywny system biwalentny: grzałka elektryczna z zaworem mieszającym, która aktywowana jest przy wyłączonej pompie ciepła, np. z powodu zbyt niskiej temperatury zewnętrznej lub w trybie alarmowym. W celu wytworzenia dodatkowej ciepłej wody i dezynfekcji termicznej w podgrzewaczu c.w.u. wymagana jest grzałka elektryczna. Monoenergetyczny (dogrzewacz sterowany sygnałem 0-10 V): Biwalentny równoległy wybierany jest przez instalatora. 8.5 Temperatura stała Obieg 1 może być ustawiony na stałą temperaturę. Pompa ciepła pracuje w tym układzie po to, aby utrzymać zasobnik buforowy w stabilnej temperaturze. Następnie ciepło z zasobnika buforowego zostaje rozprowadzone do instalacji grzewczej. Grzałka elektryczna musi być zawsze zamontowana w podgrzewaczu c.w.u., jeżeli pompa ciepła zaopatruje więcej niż dwa mieszkania. Przy użyciu kotła olejowego/gazowego jako dogrzewacza z zaworem mieszającym można zastosować kocioł do przygotowania c.w.u., dodatkowej c.w.u. i do dezynfekcji termicznej. W tym przypadku nie jest konieczna grzałka elektryczna w podgrzewaczu c.w.u. 14 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Ustawienia 9 9 Ustawienia 9.1 Funkcje przycisku trybu Poprzez naciśnięcie przycisku można wybrać bezpośrednio następujące funkcje: Przyjęcie Wakacje Dezaktywacja chłodzenia Czas dla dodatkowej CWU Przyjęcie W trybie Przyjęcie wykonywany program temperatury pomieszczenia przerywany jest na ustawiony okresu czasu, aby zapobiec obniżeniom temperatury. Tryb Przyjęcie można aktywować także bez aktywnego programu ogrzewania pomieszczenia. Funkcja ta nie ma w tym przypadku żadnego wpływu, ponieważ obowiązuje temperatura normalna. Przyjęcie > Liczba godzin Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 4 Okresy funkcji Przyjęcie B Wybrać ilość godzin, w których ma być aktywny tryb Przyjęcie. Funkcja jest natychmiastowo aktywowana w aktywowanych obiegach. > Obieg 1 > Obieg 2, 3... B Wybrać Tak, aby aktywować tryb Przyjęcie. Tryb Przyjęcie można wybrać dla każdego zainstalowanego obiegu grzewczego. Menu wskazane jest tylko wtedy, jeżeli zainstalowano więcej niż jeden obieg grzewczy. 0h 0h 99h Nie Alternatywa Nie/Tak Tab. 5 Aktywowanie trybu Przyjęcie > Dezaktywacja trybu przyjęcia Nie Alternatywa Nie/Tak Tab. 6 Dezaktywowanie trybu Przyjęcie B Wybrać Tak, aby zdezaktywować tryb Przyjęcie we wszystkich aktywowanych obiegach. Pompa ciepła przechodzi w tryb programowy. Menu wyświetlone zostaje tylko wtedy, jeżeli aktywowano tryb Przyjęcie Wakacje Funkcja odpowiada ustawieniom w punkcie menu Wakacje poziomu użytkownika. Szczegółowy opis znajduje się w ( rozdział 9.7) Dezaktywacja chłodzenia To menu wskazywane jest tylko wtedy, gdy zainstalowano funkcję chłodzenia. Menu ma wpływ na wszystkie obiegi z chłodzeniem. Alternatywa Tab. 7 Dezaktywacja chłodzenia Nie Nie/Tak Zanim tryb chłodzenia będzie miał wpływ na temperaturę w budynku mija bardzo dużo czasu. Z tego względu po dezaktywacji/aktywacji tego trybu trzeba odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokona się innych ustawień Czas dla dodatkowej CWU Dodatkowa ciepła woda jest wytwarzana w taki sposób, że w czasie ustawionych godzin temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. zwiększona zostaje do podanej temperatury zatrzymania. Najmniejsza wartość Największa wartość 48h Tab. 8 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u. 0h 0h Zalecamy, aby po czasie zablokowanej produkcji c.w.u. (np. w czasie urlopu) aktywować funkcję dodatkowej c.w.u., aby usunąć możliwe bakterie i szybko osiągnąć żądaną temperaturę c.w.u. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 15

16 9 Ustawienia 9.2 Tryb pracy programu dla pomieszczenia i CWU W tym miejscu podaje się, jak ma przebiegać tryb programowy ( rozdział 9.3) dla każdego z zainstalowanych obiegów i dla ciepłej wody. Program uruchamiany jest tylko wtedy, jeżeli wybrano tryb pracy Automatyczny. Temper. normalna oznacza tryb pracy wg żądanej temperatury pomieszczenia. Temperatura odmienna oznacz tryb wg żądanego obniżenia/podwyższenia temperatury. > Obieg 1 CO >> Tryb pracy programu >> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych > Obieg 2, 3... >> Tryb pracy programu > CWU >> Tryb pracy programu Automatyczny Alternatywa Bez ogrzewania Automatyczny Temper. normalna Temperatura odmienna Tab. 9 Program obiegu 1 Alternatywa Tab. 10 Kopiowanie Nie Nie/Tak Automatyczny Alternatywa Bez ogrzewania Automatyczny Temper. normalna Temperatura odmienna Tab. 11 Program pozostałych obiegów Automatyczny Alternatywa Automatyczny Zawsze wł Zawsze wył Tab. 12 Program przygotowania c.w.u. 9.3 Program dla pomieszczenia i CWU W tym menu znajdują się funkcje do wyboru i ustawienia różnych programów regulacji instalacji grzewczej i c.w.u. Zmiana ustawień parametrów cieplnych, np. podwyższenie lub obniżenie temperatury pomieszczenia odnosi skutek dopiero po pewnym czasie. To samo dzieje się przy szybszych zmianach temperatury zewnętrznej. Z tego względu należy odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokonywane będą ewentualne nowe zmiany Program temperatury pokojowej > Obieg 1 CO >> Program aktywny PC zoptymal. Alternatywa PC zoptymal. Program 1 Program 2 Rodzina Rano Wieczór Seniorzy Tab. 13 Wybór programu obiegu 1 B Wybrać, czy obieg ma być regulowany przy pomocy programu czy nie. Poniżej znajduje się opis różnych programów: >>> PC zoptymal. W trybie zoptymalizowanym regulator steruje wg ustawionej temperatury pokojowej bez zaprogramowanych zmian w ciągu dnia. >>> Program 1, Program 2 Wybór ten umożliwia poprzez ustawienie czasów załączania oraz temperatury normalnej i odchylonej zdefiniowanie własnych programów dla sterowania czasowego. Program Dzień Start Stop Program 1, 2 Pn. - Nd. 5:30 22:00 Tab. 14 Program 1 i 2 Automatyczny oznacza, że sterowanie programowe odbywa się wg wybranych Program CWU (rozdział 9.3). Zawsze wł oznacza, że ciągle wytwarzana jest ciepła woda. Zawsze wył oznacza, że produkcja c.w.u. zostaje zablokowana. 16 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Ustawienia 9 Ustawienie żądanego czasu w czasie dnia: B Wybrać Program 1 lub Program 2. B Wywołać menu Wyświetl/zmień program aktywny. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień. Programy zintegrowane Zintegrowane programy mają następujące ustawienia: Program Rodzina Dzień Pon. - Czw. Temperatura normalna 5:30 Temperatura odchylona 22:00 Pt 5:30 23:00 So 6:30 23:30 Rano N Pon. - Czw. 7:00 4:30 22:00 22: I Pt 4:30 23:00 Rys. 20 B Nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawioną wartość., aby zmienić Wieczór So N Pn. - Pt So 6:30 7:00 6:30 6:30 23:30 22:00 23:00 23: I Rys. 21 B Przekręcić pokrętło nastawcze (przy naciśniętym przycisku ), aż wskazane zostanie żądane ustawienie. B Zwolnić przycisk. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dodaktowe wartości jak wyżej. B Nacisnąć przycisk, aby cofnąć się o jeden poziom menu. B Wybrać Alternatywa przy zapisie: Powrót bez zapisywania Program 1 Program 2 Ustawione zmiany zapisane zostają w pamięci jako wybrany program lub nie zostają zapisane. B Wywołać menu Temper.normalna w pomieszcz.. B Wywołać menu Temp.odmienna w pomieszcz.. N 7:00 23:00 Seniorzy Pn. - Nd. 5:30 22:00 Tab. 15 Program standardowy Po wybraniu programu podczas obrotu pokrętłem nastawczym pojawia się następujące wskazanie: >> Wyświetl/zmień program aktywny W tym menu można zmienić program standardowy a następnie zapisać go w pamięci jako program 1 lub 2. Postępowanie jest takie samo, jak w Program 1, Program 2 - opis powyżej. >> Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 16 Normalna temperatura pomieszczenia >> Temp.odmienna w pomieszcz. 17,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 30,0 C Tab. 17 Temperatura odchylona pomieszczenia B Ustawić temperaturę, która dla tego pomieszczenia ma być temperaturą odchyloną. Menu wyświetlane jest tylko wtedy, jeżeli wybrano program czasowy. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 17

18 9 Ustawienia >> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych Alternatywa Tab. 18 Wszystkie obiegi Nie Nie/Tak B Dla takiej samej regulacji wszystkich zainstalowanych obiegów wybrać Tak. Menu wyświetlane jest tylko dla Obieg 1. W przypadku Nie każdy dalszy obieg może być ustawiany indywidualnie. Program temperatury pomieszczenia bez zainstalowanego czujnika temperatury pomieszczenia: > Obieg 1 CO >> Program aktywny >> Wyświetl/zmień program aktywny Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. >> Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 19 Normalna temperatura pomieszczenia B Ustawić wartość zmierzoną w pomieszczeniu. Program temperaturowy stosuje podaną wartość do obliczenia różnicy między temperaturą normalną a odchyloną. >> Temperatura +/- = Alternatywa,, =, +, ++ Tab. 20 Ciepło +/ B Przy pomocy tej funkcji można tak ustawić temperaturę pomieszczenia, żeby normalna temperatura pomieszczenia (patrz poprzednie menu) stała się żądaną temperaturą pomieszczenia. B Funkcja ta stosowana jest do prostego podwyższania i obniżania temperatury ogrzewania, jeżeli nie zainstalowano żadnego czujnika temperatury pomieszczenia. daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 1 C. daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 0,5 C. + daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 0,5 C. ++ daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 1 C. >> Wpływ czujnika pokojowego 3,0 Najmniejsza wartość 0,0 Największa wartość 10,0 Tab. 21 Wpływ czujnika pokojowego B Ustawić, o ile zmieniona zostanie temperatura zasilania przy odchyleniu temperatury otoczenia o jeden stopień. Ustawienie stosowane jest w programie temperaturowym do obliczenia temperatury zasilania przy obowiązującym odchyleniu temperatury. Dla różnicy 3 C temperatura zasilania zmieniona zostaje o 9 C. >> Temp.odmienna w pomieszcz. Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. >> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. Zmiana ustawień parametrów cieplnych, np. podwyższenie lub obniżenie temperatury pomieszczenia odnosi skutek dopiero po pewnym czasie, ponieważ ogrzewanie podłogowe i grzejniki nie mogą od razu przejąć żądanej temperatury. To samo dzieje się przy szybszych zmianach temperatury zewnętrznej. Z tego względu należy odczekać jakiś czas, zanim dokonywane będą ewentualne nowe zmiany. > Obieg 2, 3... Tutaj znajdują się te same funkcje jak w Obieg 1 CO bez Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych. B Ustawić wartości zgodnie z opisem dla Obieg 1 CO. 18 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Ustawienia Program CWU > Program CWU Program 1 i Program 2 umożliwiają w ustawionym czasie zablokowanie produkcji c.w.u. >> Program aktywny >> Wyświetl/zmień program aktywny Menu wyświetlane jest tylko wtedy, jeżeli wybrano Program 1 lub Program 2. Programy ustawione zostają zgodnie z opisem punktu menu Program temperatury pokojowej ( rozdział 9.3.1). 9.4 CWU i Dodatkowa CWU W CWU znajduja się następujące funkcje: Podanie żądanej temperatury c.w.u. Priorytet ciepłej wody użytkowej Żądanie dodatkowej c.w.u. CWU > Temperatura CWU Zawsze CWU Alternatywa Zawsze CWU Program 1 Program 2 Tab. 22 Program przygotowania c.w.u. Dodatkowa CWU i Dezynfekcja termiczna wymagają ustawienia Tak w Dogrzewacz elektr. CWU instalatora. 55,0 C Najmniejsza wartość 40,0 C Największa wartość 60,0 C Tab. 23 Temperatura c.w.u. B Ustawienie żądanej temperatury c.w.u. Obniżyć temperaturę, aby zaoszczędzić energię. Im wyższa temperatura, tym większe zużycie energii. Ustawienia określają przybliżoną wartość temperatury c.w.u. Po produkcji c.w.u. temperatura jest wyższa od ustawionej wartości. Jeżeli instalator uaktywnił parametr Pompa cyrkulacyjna CWU, to temperatura c.w.u. zostaje automatycznie zmieniona na 60,0 C i menu nie jest już wyświetlane. > Czas dla dodatkowej CWU Dodatkowa ciepła woda jest wytwarzana w taki sposób, że w czasie ustawionych godzin temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. zwiększona zostaje do podanej temperatury zatrzymania. Najmniejsza wartość Największa wartość 48h Tab. 24 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u. B Ustawić, jak długo ma być produkowana c.w.u. > Temp. zatrzym. dodatkowej CWU B Ustawić temperaturę zatrzymania wytwarzania dodatkowej c.w.u. Pompa ciepła uruchamia funkcje bezpośrednio i wykorzystuje do podwyższenia temperatury najpierw sprężarkę a następnie dogrzewacz. Po upływie ustawionej liczby godzin, pompa ciepła powraca do normalnego trybu pracy. 9.5 Dezynfekcja termiczna Funkcja Dezynfekcja termiczna podnosi temperaturę c.w.u. do ok. 65 C w celu termicznego usunięcia bakterii. Do podwyższenia temperatury c.w.u. najpierw wykorzystywana jest sprężarka do ok. 60 C a następnie tylko dogrzewacz. Dezynfekcja termiczna > Dzień tyg. B Ustawić, w jaki dzień ma nastąpić dezynfekcja termiczna. Żaden oznacza, że funkcja została zdezaktywowana. Wszystkie oznacza, że dezynfekcja termiczna przeprowadzana jest raz dziennie. 0h 0h 65 C Najmniejsza wartość 50 C Największa wartość 65 C Tab. 25 Temperatura c.w.u. Alternatywa Tab. 26 Dzień tygodnia Środa Żaden, Dzień tygodnia, Wszystkie Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 19

20 9 Ustawienia > Odstęp tygodniowy 1 Najmniejsza wartość 1 Największa wartość 4 Tab. 27 Odstęp tygodniowy B Ustawić, jak często ma być wykonywana dezynfekcja termiczna. 1 oznacza co tydzień. 2 oznacza, że dezynfekcja termiczna odbywa się we wszystkie parzyste tygodnie roku, tzn. w tygodniach kalendarzowych: 2, 4, 6 itd. 3 oznacza tydzień 3, 6, 9 itp. 4 oznacza tydzień 4, 8, 12 itp. > Godz. startu 3:00 Najmniejsza wartość 00:00 Największa wartość 23:00 Tab. 28 Godzina startu B Ustawić godzinę dezynfekcji termicznej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku temperatury wody ponad 60 C istnieje ryzyko poparzenia. B Bezpośredni pobór wody podczas dezynfekcji termicznej oraz zaraz po niej powinien odbywać się z zachowanie szczególnej ostrożności. Nadzorować tryb pracy lub zamontować zawór mieszający c.w.u. 9.6 Tryb pracy letni/zimowy W trybie letnim nie jest wytwarzane jest ciepło do ogrzewania. Ciepła woda produkowana jest w razie potrzeby. Tryb pracy letni/zimowy > Obieg 1 >> Tryb zimowy Alternatywa Tab. 29 Tryb letni/zimowy Automatyczny Wł/Automatyczny/Wył Wł oznacza ciągły tryb zimowy. Produkowane są ciepło i c.w.u. Wył oznacza ciągły tryb letni. Produkowana jest tylko ciepła woda. Automatyczny oznacza zmianę zgodnie z ustawionymi temperaturami zewnętrznymi. >> Granica temp. zewnętrznej dla zmiany 18 C Najmniejsza wartość 5 C Największa wartość 35 C Tab. 30 Temperatura zminany trybu letni/zimowy Menu wskazywane jest tylko przy ustawieniu Automatyczny w Tryb zimowy. Zmiana między trybem letnim i zimowym dokonywana jest z opóźnieniem, aby uniknąć częstego uruchamiania i zatrzymywania sprężarki przy temperaturach zewnętrznych zbliżonych do ustawionej wartości. Jeżeli instalator ustawił funkcję dla Zastosuj temperaturę obwodu z najwyższą temperaturą Obieg 1, to także wskazywany jest Obieg 2, 3... w Tryb pracy letni/zimowy. Dla każdego obiegu można ustawić Tryb zimowy i Granica temp. zewnętrznej dla zmiany. Ustawienia fabryczne odpowiadają ustawieniom dla Obieg 1. Obieg 1 nie może nigdy przełączyć się w tryb letni, jeżeli którykolwiek z pozostałych obiegów pracuje w trybie zimowym. 20 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Ustawienia Wakacje W punkcie menu Urlop (nieobecność) można utrzymać ciepło na wyższym lub niższym poziomie i wyłączyć produkcję c.w.u. Wakacje > Obieg 1 i CWU >> Aktywacja funkcji wakacyjnej Alternatywa Tab. 31 Funkcja urlopowa >> Data startu >> Data zakończ. B Ustawić datę startową i końcową dla żądanego okresu w formacie RRRR-MM-DD. Okres czasu rozpoczyna się i kończy o godzinie 00:00. Data rozpoczęcia i zakończenia należy do tego okresu. B W menu Aktywacja funkcji wakacyjnej wybrać Nie, aby przedwcześnie zakończyć funkcję. >> Temperatura pokojowa B Ustawić temperaturę pomieszczenia dla obiegu grzewczego podczas tego okresu czasu. >> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych >> Blokuj produkcję CWU Nie Nie/Tak 17 C Najmniejsza wartość 10 C Największa wartość 35 C Tab. 32 Temperatura pomieszczenia - urlop Alternatywa Tab. 33 Kopiowanie obiegów Alternatywa Tab. 34 Blokada c.w.u. Nie Nie/Tak Nie Nie/Tak > Obieg 2, 3... >> Aktywacja funkcji wakacyjnej >> Data startu >> Data zakończ. >> Temperatura pokojowa B Ustawić wartości zgodnie z opisem dla Obieg 1 i CWU. 9.8 Ustawienia ogólne Ogólne > Ustawianie daty Format Tab. 35 Data > Ustawianie godz. Format Tab. 36 Godzina > Pora letnia/zimowa > Jasność wyświetlacza RRRR-MM-DD hh:mm:ss Automatyczny Alternatywa Ręczny/Automatyczny Tab. 37 Pora letnia/zimowa 100 % Najmniejsza wartość 20 % Największa wartość 100 % Tab. 38 Jasność > Język B W razie potrzeby zmienić datę i godzinę. Ustawienia te używane są przez regulator do sterowania różnych programów czasowych, np. do programu urlopowego i temperatury pomieszczenia. B Ustawić, czy między czasem letnim i zimowym ma następować automatyczna zmiana (czasy odpowiadają standardom EU). B W razie potrzeby zmienić jasność wyświetlacza. B W razie potrzeby zmienić język. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 21

22 9 Ustawienia 9.9 Alarmy Różne alarmy opisane są w ( rozdział 10). Alarmy > Protokół alarmów > Kasowanie protokołu alarmów Protokół alarmowy wskazuje wszystkie wygenerowane alarmy, ostrzeżenia i inne informacje. Kategoria alarmu ( rozdział 10.5) wskazywana jest u góry z lewej strony. Jeżeli alarm jest aktywny, to wskazywany jest także symbol alarmu ( rozdział 7.3) w protokole alarmowym i na wskazaniu standardowym pola obsługowego Wyświetl.alarmu Tutaj dokonywane są ustawienia dla brzęczyka alarmowego, lampki roboczej i usterek. Wyświetl.alarmu > Sygnał alarmowy Ustawienia obowiązują dla sygnału brzęczyka czujnika temperatury i pompy ciepła. >> Interwał Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 39 Interwał B Ustawić przedział czasowy uruchomienia brzęczyka alarmowego. Brzęczyk alarmowy uruchamia się na sekundę, przez pozostały czas w interwale brzęczyk jest cichy. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich brzęczyków alarmowych. >> Czas blokady 2s 2s 3600 s (60 min.) Wył > Wyśw.alarmu regulat. >> Blokada sygnału alarmowego Nie Alternatywa Nie/Tak Tab. 41 Blokada brzęczyka alarmowego Ustawienie dotyczy tylko brzęczyka alarmowego regulatora > Wyśw.alarmu czujnika pokoj. >> Blokada sygnału alarmowego Tak Alternatywa Nie/Tak Tab. 42 Blokada brzęczyka alarmowego Ustawienie obowiązuje dla Obieg 1 i czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS. >> Blokuj lampkę alarmu Tak Alternatywa Nie/Tak Tab. 43 Blokada lampki alarmowej Ustawienie obowiązuje dla wszystkich czujników temperatury pomieszczenia Powrót do ustawień fabrycznych B Wybrać Powrót do ustawień fabrycznych i Tak, aby zresetować wszystkie ustawienia użytkownika do wstępnych ustawień fabrycznych. Ustawienia instalatora nie są przez to zmieniane. Nie Alternatywa Nie/Tak Tab. 44 Powrót do ustawień fabrycznych Czas rozpoczęcia 00:00-23:45 Czas zakończenia 00:00-23:45 Tab. 40 Czas blokady B Ustawić, między jakimi czasami brzęczyk alarmowy nie będzie generował sygnału dźwiękowego. 22 Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Zakłócenia Zakłócenia 10.1 Lampka alarmowa i czujnik temperatury pomieszczenia Lampka kontrolna pracy i usterek regulatora wskazuje status pompy ciepła oraz ewentualny alarm. Lampka ta jest dlatego nazywana lampką alarmową. Jeżeli zainstalowane są czujniki temperatury pomieszczenia to lampka alarmowa wskazuje tą samą informację co lampka pompy ciepła. W przypadku ostrzeżenia lampka alarmowa miga na czerwono, aż usunięta zostanie przyczyna ostrzeżenia i ewentualnie potwierdzi się ostrzeżenie. W przypadku alarmu lampka świeci się nieprzerwanie, aż alarm zostanie potwierdzony i usterka zostanie usunięta. Lampka czujnika temperatury pomieszczenia może zostać zablokowana. Zachowanie Opis działania Miganie na czerwono Wskazywane jest ostrzeżenie, które jednak w większości przypadków nie musi być potwierdzane Światło czerwone bez Wskazywany jest alarm, który musi zostać potwierdzony przerwy Przyczyna alarmu została usunięta, ale alarm nie został jeszcze potwierdzony. Alarm został potwierdzony, ale przyczyna alarmu nie została usunięta Miganie na zielono Pompa ciepła w trybie gotowości, nie zachodzi żadna przyczyna dla alarmu Światło zielone bez przerwy Pompa ciepła załączona, nie zachodzi żadna przyczyna dla alarmu Tab. 45 Lampka alarmowa 10.2 Brzęczyk alarmowy przy alarmie W przypadku alarmu brzęczyk alarmowy pompy ciepła i czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS wydaje dźwięk w ustawionych przedziałach czasowych każdorazowo na jedną sekundę. Brzęczyk alarmowy może zostać zablokowany na konkretny czas lub całkowicie. W przypadku ostrzeżenia brzęczyk alarmowy nie wydaje dźwięku Potwierdzenie alarmu Potwierdzenie alarmu wymaga naciśnięcia przycisku, aby wyłączyć wskazanie alarmu. Z opisu alarmu można wywnioskować, co zrobić po potwierdzeniu alarmu. Ostrzeżenia najczęściej nie muszą być potwierdzane. Wskaźnik alarmowy jest automatycznie wyłączany po usunięciu przyczyny ostrzeżenia. Jednakże można potwierdzać ostrzeżenia 10.4 Tryb alarmowy W przypadku alarmu zatrzymującego sprężarkę, dogrzewacz pracuje aby można było utrzymać temperaturę zasilania na poziomie wartości zadanej 20 C do momentu potwierdzenia alarmu. Następnie dla osiągnięcia żądanej temperatury pomieszczenia wykorzystywany jest dogrzewacz, który pracuje aż do usunięcia przyczyny alarmu. Lampka alarmowa czujnika temperatury CAN-BUS wskazuje tą samą informację jak lampka alarmowa regulatora. Lampki pozostałych czujników temperatury pomieszczenia migają w czasie alarmu z mniejszą częstotliwością. Jeżeli nie ma alarmu, lampki się nie świecą. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 23

24 10 Zakłócenia 10.5 Kategorie alarmów Alarmy podzielone są pod względem rodzaju i ciężaru gatunkowego usterki na różne kategorie. Kategoria alarmu wyświetlana jest na wskazaniu alarmowym i w protokole alarmowym. Kategorie A-H to alarmy, kategorie I-M to ostrzeżenia, kategoria Z to informacja. Znaczenie A B C D E F G H I J K L M Z Zatrzymanie sprężarki X X X X X X X Zatrzymanie dogrzewacza/ X X X zaworu mieszającego Aktywowany jest brzęczyk X X X X X X X X alarmowy Aktywowana jest lampka X X X X X X X X X X X X X alarmowa Opóźnienie alarmu 5s 3s 15 min. 1 min. 1s 1s 1s 1s 5s 5s 2s 5s 0s 0s Dla nowego uruchomienia X X X X X wymagane jest potwierdzenie Można uruchomić X X X X X X X ponownie bez potwierdzenia Wskazanie alarmowe musi X X X X X X X X X X być potwierdzone Tab. 46 Kategorie alarmów I: Okazjonalne zatrzymanie sprężarki. J: Okazjonalne zatrzymanie sprężarki. Ostrzeżenie może występować ponownie przez pewien okres czasu. Przy częstym występowaniu wywołany jest alarm kategorii A. M: Problemy z podłączeniem obwodu drukowanego 10.6 Wskazanie alarmowe Wyświetlacz wskazuje, jeżeli wystąpi alarm/ ostrzeżenie. Informacja ta zapisana jest także w protokole alarmowym. Na wskazaniu standardowym pola obsługowego wyświetlony jest symbol alarmowy ( rozdział 7.3). Przykład alarmu: I Rys Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

25 Zakłócenia Funkcje alarmowe Tutaj znajduje się wykaz różnych alarmów. Tytuł zawiera tekst alarmu. Większość tekstów alarmu zawiera oznaczenie części pompy ciepła, która spowodowała alarm. W przypadku kontaktu z obsługą klienta należy zawsze podać pełną informację alarmową. E21 odnosi się do wyższej pompy ciepła 1, E22 do niższej pompy ciepła 2. E11 odnosi się do obiegu 1, E12 do obiegu 2, E13 do obiegu 3 itd. Txx odnosi się do różnych czujników temperatury Wysoka temp. gorąc. gazu E2x.T6 Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, gdy tylko temperatura sprężarki będzie za wysoka. Alarm może wystąpić w pojedynczo w ekstremalnych sytuacjach roboczych. Warunki do zresetowania: temperatura gorącego gazu spada do temperatury dopuszczalnej. Kategoria: A. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie Zadziałał presostat niskiego ciśnienia E2x.RLP Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, gdy tylko ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego pompy ciepła będzie zbyt niskie. Warunki do zresetowania: ciśnienie wzrasta do dopuszczalnej wartości. Kategoria: A. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie. B Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w dalszym ciągu pozostaje aktywny Zadziałał presostat wysokiego ciśnienia E2x.RHP Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, gdy tylko ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego jest zbyt wysokie. Warunki do zresetowania: ciśnienie wzrasta do dopuszczalnej wartości. Kategoria: A. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie. B Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w dalszym ciągu pozostaje aktywny Niskie ciśnienie w obiegu dol. źródła Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, gdy tylko ciśnienie w obiegu dolnego źródła ciepła jest zbyt niskie. Warunki do zresetowania: ciśnienie spada do dopuszczalnej wartości. Kategoria: A. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie. B Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w dalszym ciągu pozostaje aktywny Niska temperatura obiegu dol. źródła wej. E2x.T10 Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli ostrzeżenie z powodu zbyt niskiej temperatury obiegu dolnego źródła ciepła wystąpiło kilkukrotnie. Warunki do zresetowania: temperatura obiegu dolnego źródła ciepła przekracza najniższą dopuszczalną temperaturę. Kategoria: A. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie. B Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w dalszym ciągu pozostaje aktywny. Logatherm WPS Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 25

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 lub 4 z magistralą US lub ze złączem analogowym 1-2-4 6 720 612

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania FB 100

Moduł zdalnego sterowania FB 100 Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania F 100 dla modulu FW 100 lub FW 200 na kotle z systemem Heatronic przystosowanym do magistrali US OSW 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 6 720 807 409 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji. Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł obsługi BM WOLF GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3062602_0709 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych 6 720 616 999-03/2008

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie elektryczne. elektrycznych posiadającego stosowne uprawnienia.

Uwaga! Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie elektryczne. elektrycznych posiadającego stosowne uprawnienia. Montaż / Nastawy Regulator pokojowy RRG Uwaga! Instalacja elektryczna: Pierwsze uruchomienie: Instalacja elektryczna: Ważne wskazówki: Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym Instrukcja obsługi Szanowni Państwo, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo zapewni Państwu komfort użytkowania

Bardziej szczegółowo

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 57719 11/08 (DJU) Instrukcja Montażu WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 Developed by OJ Electronics A/S - www.oj.dk 1 GRATULACJE Gratulujemy zakupu nowoczesnego systemu kontroli ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 45/2011

Deklaracja zgodności nr 45/2011 Deklaracja zgodności nr 45/2011 My, firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-709 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

www.euronom.pl Instrukcja instalajci i obsługi pomp ciepła

www.euronom.pl Instrukcja instalajci i obsługi pomp ciepła www.euronom.pl Instrukcja instalajci i obsługi pomp ciepła Strona 2 2006-05-04 Ver. 2.05 Manual ExoAir Spis tresci Strona 1. Elementy pompy ciepła... 3 2. Lokalizacja... 4 3. Podłączenie pompy cyrkulacyjnej...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1120 MOS PL 0520-1XD 511257 FIGHTER 1120 LEK

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1120 MOS PL 0520-1XD 511257 FIGHTER 1120 LEK MO PL 0520-1XD 511257 R INTRKCJA INTALACJI I OBŁGI LEK pis treści 1 Informacje ogólne Krótki opis produktu... 2 Tabela nastaw... 2 Opis systemu Zasada działania... 3 Panel przedni kład klawiatury... 4

Bardziej szczegółowo

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G PL Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3 1.1

Bardziej szczegółowo