INSTRUKCJA OBSŁUGI MENEDŻER KONFIGURACJI CZUJKI VV 700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI MENEDŻER KONFIGURACJI CZUJKI VV 700"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MENEDŻER KONFIGURACJI CZUJKI VV 700 1

2 2

3 Spis treści 1. Wstęp 1.1 Uniwersalna, programowana czujka sejsmiczna seria Program konfiguracji czujki sejsmicznej (SCM700) 2. Przygotowanie do pracy 2.1 Niezbędne narzędzia 2.2 Instalacja programu komputerowego 2.3 Odinstalowanie programu 2.4 Przegląd systemu 3. Ustawienia systemowe 3.1 Język / Atesty 3.2 Komunikacja / Ustawienia portu szeregowego 3.3 Status komunikacji 4. Konfiguracja czujki 4.1 Okno konfiguracji Sposób postępowania przy konfiguracji Ustawienia dla aplikacji Płytki wyjsciowe Czułość Test systemu Wejscia dodatkowe Alarm licznika impulsów Alarm licznika impulsów Ściągnij z detektora Kasuj ustawienia aplikacji Zapisz do pliku Przesyłanie do detektora 4.2 Ustawienia opcjonalne Czas alarmu typu zatrzask Zdalne tłumienie Poziom ostrzegania Czas integracji Ustawienie napięcia Ustawienie temperatury Negacjia funkcji 5. Weryfikacja ustawień czujki 5.1 Kanały licznika 5.2 Kanał wybuchu 5.3 Kanały integratora 5.4 Sygnały w czasie rzeczywistym 5.5 Sygnały tła 5.6 Alarmy 6. Analiza ustawień czujki 7. Funkcje zaawansowane 7.1 Licznik czasu 7.2 Widok I/O (Wejść / Wyjść) 7.3 Informacja o detektorze 7.4 Rejestr zdarzeń 8. Drukuj formularz uruchomienia 8.1 Drukuj formularz uruchomienia 8.2 Identyfikacja 8.3 Logo firmy 9. Wyposażenie 9.1 Zestaw startowy VVK Płytka przekaźnikowa typ A 9.3 Płytka przekaźnikowa typ C 10. Serwis fabryczny 11. Zastosowania specjalne 3

4 1. Wstęp 1.1 Uniwersalna, programowana czujka sejsmiczna seria 700 Czujka VV700 jest w pełni cyfrową czujka sejsmiczną. Dzięki zastosowaniu mikroprocesora, możliwa jest 100% analiza cyfrowego sygnału i w rezultacie czujka może być w pełni adoptowana do różnych warunków pracy. Ponieważ czujka może być programowana w miejscu zamontowania, możliwe jest takie zaprogramowanie parametrów, aby wyeliminować fałszywe alarmy. Poprzez zastosowanie nowych technologii, możliwa jest analiza kilku różnych sygnałów w tym samym urządzeniu. Czyni to VV700 w pełni uniwersalną czujką, mającą zastosowanie do wszystkich obiektów, takich jak sejfy, skarbce, drzwi do skarbców, nocne sejfy depozytowe, magazyny broni itp. Czujka sejsmiczna reaguje na charakterystyczne wzorce wibracji pochodzące od narzędzi, takich jak młoty, wiertła, piły diamentowe, prasy hydrauliczne oraz palniki spawalnicze czy lance termiczne. Czujka wykrywa wibracje w promieniu 3 do 14m od miejsca zamontowania, w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże oraz w zależności od konstrukcji chronionego obiektu 1.2 Program konfiguracyjny (SCM700) Program konfiguracyjny (SCM700) jest narzędziem programowym służącym do ustawień parametrów czujek VV700. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest przystosowanie czujki sejsmicznej do każdego typu obiektu chronionego. W ten sposób, za pomocą tylko jednego typu czujki, można w 100% zabezpieczyć obiekty o różnej konstrukcji i zbudowane z różnych materiałów. Program jest łatwy do instalacji na komputerze przenośnym i daje dostęp do wielu nowych i użytecznych funkcji takich jak poziom sygnału tła, ustawienie parametrów czujki i weryfikacja tych ustawień, wizualizację pomiarów parametrów czujki w miejscu jej zainstalowania itp. Może to ułatwić instalatorom ustawienie czujki tak, aby wyeliminować fałszywe alarmy przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnej wykrywalności sygnałów alarmowych. 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY 2.1 Niezbędne urządzenia Do podłączenia programowanej czujki sejsmicznej do komputera przenośnego niezbędny jest kabel VVI740. Komputer powinien posiadać port RS232. Kabel ten jest jedynym urządzeniem niezbędnym do konfiguracji czujki. Programowana czujka sejsmiczna posiada złącze, wykonane zgodnie ze standardem IEC do podłączenia płytki przekaźnikowej. Płytka przekaźnikowa, zaopatrzona w konektory śrubowe, jednoznacznie określa sposób podłączenia czujki do systemu alarmowego. W sprawie dostępności różnych typów płytek przekaźnikowych należy kontaktować się z lokalny dystrybutorem. Płytka przekaźnikowa nie jest niezbędna do komunikacji czujki z komputerem zawierającym oprogramowanie SCM700. VV700 = Uniwersalna programowana czujka sejsmiczna SCM700 = Konfiguracyjny program komputerowy Menadżer czujki 700 VVK700 = Zestaw konfiguracyjny: składa się z kabla (VVI740) i programu komputerowego (SCM700). VVI760 = Płytka przekaźnikowa z przekaźnikami typu A (lub VVI770 z przekaźnikami typu C) 4

5 Programowana czujka sejsmiczna musi być zaopatrzona w płytkę przekaźnikową (1) podłączoną do głowicy (2). Kablem VVI740 (4) należy połączyć 5-cio końcówkowy port czujki (3) z 9-końcówkowym portem komputera (5). 2.2 Instalacja programu komputerowego Program komputerowy Manager 700 (SCM700) jest dostarczany na płycie CD-ROM i pracuje pod systemem operacyjnym Windows 95, NT i Jeżeli zainstalowana jest wcześniejsza wersja oprogramowania SCM700, wersja ta powinna być odinstalowana przed zainstalowaniem wersji nowej zobacz p.2.3. Należy włożyć CD-ROM do stacji i odczekać ok. 10s. Program instalacyjny otworzy się automatycznie. Następnie należy wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie powinna pojawić się ikona SCM700. Podwójne kliknięcie na ikonie uruchomi program. 2.3 Odinstalowanie programu Jeżeli na komputerze zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu SCM700, należy ją odinstalować przed zainstalowaniem wersji nowszej. Wybierz <Start>, <Ustawienia>, <Panel sterowania>, <Dodaj/Usuń programy> i usuń poprzednią wersją SCM Przegląd systemu Program oparty jest na systemie Windows i wykorzystuje takie elementy jak rozwijane w dół menu czy pola. Wszystkie właściwości i funkcje dostępne są poprzez rozwijane menu na górnej listwie. Ikony odnoszą się do funkcji specjalnych, aktywowanych poprzez kliknięcie na nich myszą. Funkcja kasowania powoduje wyczyszczenie pola lub kanałów Przycisk w prawym dolnym rogu oznacza funkcję Cofnij powrót do poprzednich ustawień 5

6 3. USTAWIENIA SYSTEMOWE W pierwszej kolejności należy skonfigurować program SCM700 w zależności od wymagań. Ustawienia będą zapamiętane tak, że czynność tę wykonuje się tylko raz. Należy otworzyć program i wybrać menu <Konfiguracja>. Dostępnych będzie kilka funkcji umożliwiających ustawienie oprogramowania zgodnie z wymaganiami. 3.1 Język /Atesty Domyślnie ustawiona jest angielska wersja językowa. W menu <Konfiguracja>, <Język/Atesty> można wybrać wersję językową oprogramowania. Jeżeli konieczne są specjalne wymagania dla danego rynku, można wybrać następujące standardy: NFA2P, VdS, IMQ, ANPI, SBSC, Skafor, CAPP, FG, Techom, SCB oraz UL/CUL. Wybór odpowiednich wymagań zapewni, że wszystkie wybrane modele są automatycznie konfigurowane z odpowiednimi charakterystykami i czułościami. Należy zwrócić uwagę, że niektóre ustawienia mogą być automatycznie zmieniane zgodnie z określonymi wymaganiami. Domyślnie ustawienie jest na <Brak>. W celu zapamiętania zmiany należy kliknąć na przycisk <Uaktualnij>. 3.2 Komunikacja/Ustawienia portu szeregowego W menu <Konfiguracja>, <Komunikacja> należy wybrać ustawienia portu szeregowego, zgodnie z wymaganiami komputera. Aby zatwierdzić dokonane zmiany, należy kliknąć <Uaktualnij>. Domyślnie wybrany jest COM1. Komunikacja pomiędzy czujka i komputerem wymaga następujących ustawień: Port szeregowy: 1, 2, 3, lub 4 (w zależności od komputera) Szybkość: 9600 Bity danych: 8 Parzystość: Brak Bity stopu: Status komunikacji Kolor w oknie Statusu Komunikacji w prawym dolnym rogu ekranu określa, jaki jest stan połączenia pomiędzy czujką a komputerem. Jeżeli nie ma komunikacji, należy sprawdzić, czy kabel połączeniowy jest właściwe dołączony od strony czujki i komputera oraz czy czujka ma właściwe napięcie zasilania 12VDC (pomiędzy łączówką 1 i 2) Wskaźnik zielony = komunikacja OK Wskaźnik czerwony = brak komunikacji Kiedy uruchomimy program bez podłączonej czujki, wyświetli się informacja o braku komunikacji. Kiedy komunikacja zostanie nawiązania, informacja znika i wskaźnik Statusu Komunikacji automatycznie zmieni się na zielony. Następnym razem, gdy komunikacja zostanie przerwana, informacja o braku komunikacji nie zniknie automatycznie. Informacja o braku komunikacji musi być potwierdzona, nim program spróbuje połączyć się 6

7 znowu. Rozwiązanie to zapewnia, że operator jest świadomy braku komunikacji i wie, że poprzednia próba nie powiodła się. Jeżeli nie ma połączenia, należy wybrać <Konfiguracja>, <Komunikacja> i odpowiedni port szeregowy. Należy sprawdzić poprawność ustawień parametrów portu, jak w p KONFIGURACJA CZUJKI Programowana czujka sejsmiczna jest dostarczana w postaci NIEOPROGRAMOWANEJ, co w rezultacie daje fałszywe sygnały. Poniżej przedstawiono sposób postępowania przy konfigurowania czujki dla danego zastosowania za pomocą programu komputerowego. 4.1 Okno konfiguracji Aby wejść w Okno Konfiguracji należy wybrać z menu <Konfiguracja>. Okno to zawsze na początku będzie miało puste pola. Linia poleceń w dolnym lewym rogu ekranu opisuje status wyświetlanego okna. Jest kilka dróg dalszego postępowania: 1. Wybrać <Ściągnij z detektora>, aby odczytać ustawienia czujki podłączonej do komputera. Wszystkie parametry będą uaktualnione. 2. Wybrać wstępnie zaprogramowany typ czujki z menu pola <Ustawienie dla aplikacji>. Wszystkie wartości będą odpowiadać ustawieniom domyślnym dla danego typu czujki. 3. Wybrac <Kasuj ustawienia aplikacji >. Wszystkie wartości będą odpowiadać domyślnym ustawieniom dla czujki 700. Wybrane wartości parametrów mogą być zapisane w pamięci czujki poprzez wybór funkcji <Prześlij do detektora>. Można także zapisać ustawienia parametrów czujki w pliku wybierając polecenie <Zapisz do pliku>. Ustawienia te są zapamiętywane na twardym dysku komputera. 7

8 4.1.1 Sposób postępowania przy konfiguracji (pięć stopni konfiguracji) Aby zaprogramować czujkę należy wykonać następujące czynności. 1. Wybrać <Konfiguracja> 2. Wybrać <Ustawienie dla aplikacji> 3. Wybrać <Płytki wyjściowe> 4. Jeśli to konieczne, zmienić stopień czułości, <Czułość> 5. Kliknąć na polu <Prześlij do detektora> Czujka jest gotowa do użycia Ustawienia dla aplikacji W oknie <Ustawienia dla aplikacji> należy wybrać typ czujki najbardziej odpowiedni dla danego zastosowania. Wszystkie wyszczególnione typy czujek serii700 posiadają domyślne ustawienia parametrów. Ustawienia te są określone poprzez wybór odpowiedniego atestu w menu <Konfiguracja>, <Język/Atesty>, zob. p Ustawienia aplikacji dla skarbca - Zabezpiecza każdą litą konstrukcję jak skarbce, drzwi od skarbców, sejfy, magazyny broni itp. 701 (TNO) Ustawienia aplikacji dla skarbca - Zabezpiecza skarbce i sejfy ze zwiększoną czułością zgodnie z normą TNO. 702 Ustawienia aplikacji dla wrzutni/bankomatów - Zabezpiecza bankomaty, nocne sejfy depozytowe I inne obiekty, które wytwarzają wibracje I stukanie podczas normalnej pracy. 703 Ustawienia aplikacji dla niewielkiego skarbca - Zabezpiecza lekkie sejfy z regulowaną skalą częstotliwości I amplitudy 704 Ustawienia aplikacji dla niewielkich wrzutni/bankomatów - Zabezpiecza bankomaty o nocne sejfy depozytowe o lekkiej konstrukcji Opcje specjalne/ustawienia użytkownika - Ta opcja daje dostęp do plików Model Użytkownika (*.cmf). Gdy operator zapisze ustawienia parametrów czujki (zob. p ) istnieje możliwość odtworzyć te ustawienia. Po wyborze UŻYTKOWNIK pojawi się okno z wszystkimi dostępnymi plikami *.cmf. UWAGA: Wszystkie pliki *.cmf zawierają różne warianty modeli czujek. Dlatego każdy odczytany plik *.cmf będzie zawierał konkretne ustawienia parametrów czujki 8

9 4.1.3 Płytki wyjściowe Należy wybrać jedną z opcji menu <Płytki wyjściowe> odpowiadające dołączonej płytce: 1. Wyjścia przekaźnikowe - Płytka przekaźnikowa typu A (VVI760) - Płytka przekaźnikowa typu C (VVI770) 2. PID-Transponder Połączenia zgodnie ze standardem IEC Obecnie nie dostępne. 3. UŻYTKOWNIK Obecnie nie dostępne Czułość W menu <Czułość> należy wybrać jedną z możliwych opcji. Do wyboru jest pięć stopni zmniejszającej się czułości co 6 db. Poprzez sprawdzenie zachowania się czujki w oknie Weryfikacji można dostosować czujkę do warunków pracy, zob. p.5. Domyślnie czułość ustawiona jest na GREF (100%) Test systemu W oknie Konfiguracji dostępne są trzy typy testów. W zależności od instalacji należy wybrać Typ testu z menu <Test Systemu>: 1. Test Automatyczny Czujka wykonuje automatycznie 5 auto-testów w ciągu 24h. Jakiekolwiek działania zewnętrzne nie są potrzebne. Okresy pomiędzy poszczególnymi testami są określane w sposób losowy przez program SCM700 i zapisywany do pamięci czujki. Do czujki należy zainstalować Nadajnik Testu. Czujka wysterowuje nadajnik testu przez połączenia wewnętrzne. Gdy czujka wykryje podczas auto-testu wibracje, próba jest pozytywna i nie ma żadnej reakcji. Jeżeli czujka nie wykryje wibracji, uaktywnia się wyjście uszkodzenia. Ten stan wyjścia utrzymuje się, aż do następnej pozytywnej próby. 9

10 2. Test Zdalny Ten rodzaj auto-testu wymaga zainstalowania w czujce Nadajnika Testu. Test jest wyzwalany zewnętrznie, ręcznie lub poprzez centralę. Zobacz w instrukcji do płytek przekaźnikowych, jak wyzwalać auto-test ręcznie. Gdy auto-test jest wyzwalany, czujka wysterowuje wewnętrznie nadajnik testu. Gdy czujka wykryje podczas auto-testu wibracje, próba jest pozytywna i nie ma żadnej reakcji. Jeżeli czujka nie wykryje wibracji, uaktywnia się wyjście uszkodzenia. Ten stan wyjścia utrzymuje się, aż do następnej pozytywnej próby. 3. Test zasięgu Ten rodzaj auto-testu nie wymaga Nadajnika Testu. Wibracje są generowane za pomocą zewnętrznego Testera Ręcznego. Test jest wyzwalany zewnętrznie, ręcznie lub poprzez centralę. Zobacz w instrukcji do płytek przekaźnikowych, jak wyzwalacz auto-test ręcznie. Gdy autu-test jest wyzwalany, czujka czeka na wykrycie wibracji. Jeżeli wibracje zostaną wykryte, próba jest pozytywna i uaktywnia się wyjście alarmowe. Gdy czujka nie wykryje wibracji nie ma żadnej reakcji. Sygnał alarmowy zostanie skasowany po zakończeniu czasu trwania alarmu zob. p Obszar zastosowań: Test ten służy do jednoczesnego sprawdzania kilku zainstalowanych czujek, np. na obiekcie zabezpieczanym przez 4 czujki. Wszystkie czujki powinny być ustawione w trybie Testu zasięgu. Centrala aktywuje auto-testy równoległymi liniami we wszystkich czujkach. Po zaprogramowanym czasie wszystkie czujki powinny wykryć wibracje i aktywować swoje wyjścia alarmowe Wejście dodatkowe Programowana czujka sejsmiczna posiada wejście dodatkowe (końcówka 3). Wejście to pracuje podobnie jak zewnętrzny przełącznik sabotażowy. Gdy to wejście jest załączone, aktywowany jest sygnał alarmowy, Wejście to może być używane do podłączenia jednego z dodatkowych wyposażeń dla czujek serii 700. Jeżeli zachodzi potrzeba zainstalowania czujki wraz z Zestawem do montażu czujki na drzwiach (praca dzień/noc) lub Zestawem zabezpieczającym otwór klucza, należy w menu <Wejście dodatkowe> wybrać <Włączone> (ustawienie domyślne jest <Wyłączone> Alarm Licznika Impulsów 5 Czujki typu 700 i 703 posiadają licznik impulsów. Należy wybrać liczbę impulsów (z zakresu 2-25), po osiągnięciu której zostanie wyzwolony alarm. Domyślnie ustawienie licznika jest na 5 impulsów. W przypadku wyboru innych typów czujek okno to jest nieaktywne Alarm Licznika Impulsów 6 Czujka typu 701 posiada specjalny licznik impulsów, zgodny z normą TNO. Należy wybrać liczbę impulsów (z zakresu 2-25), po osiągnięciu której zostanie wyzwolony alarm. Domyślnie ustawienie licznika jest na 5 impulsów. W przypadku wyboru innych typów czujek okno to jest nieaktywne. 10

11 4.1.9 Ściągnij z detektora W każdej chwili instalator może wejść w okno Konfiguracji, gdzie wszystkie pola są puste. Aby otrzymać bieżące ustawienia dołączonej czujki, należy nacisnąć <Ściągnij z detektora>. Program SCM700 Each time the operator enters the Configuration window, all boxes are empty. To receive the actual settings of the attached detector, press <Upload from detector>. Program SCM700 ściąga ustawienia czujki I natychmiast wypełnia pola parametrami. Po ściągnięciu ustawień, na linii poleceń (lewy dolny róg ekranu) wyświetli się uwaga Ustawienia detektora. W ten łatwy sposób można zobaczyć bieżące ustawienia parametrów czujki Kasuj ustawienia aplikacji Kliknięcie na polu <Kasuj ustawienia aplikacji> powoduje automatyczny wybór domyślnych parametrów dla modelu czujki Zapisz do pliku Instalator może zapisać szczególne ustawienia parametrów czujki. Jeżeli jest kilka czujek, które mają specyficzne ustawienia inne niż domyślne, ustawienia te można zapamiętać zapisując je na twardym dysku komputera. W celu zapisu ustawień na twardym dysku należy wybrać <Zapisz do pliku>, wpisz nazwę pliku i wybierz <Zapisz>. Pliki te będą dostępne do odtworzenia po wybraniu opcji <UŻYTKOWNIK> w menu <Ustawienia dla aplikacji> - zob.p Przesyłanie do detektora Gdy wszystkie ustawienia zostaną dokonane przez instalatora, należy kliknąć w pole <Przesyłanie do detektora>, aby zapisać ustawienia w pamięci czujki. Program powiadamia, że bieżące ustawienia podłączonej czujki będą stracone i zastąpione ustawieniami wybranymi w programie SMC700. Następnie pojawia się informacja Wykonanie tego polecenia nadpisze obecne ustawienia w pamięci; Kontynuować?. Należy wybrać <Tak>. Gdy informacja ta zostanie potwierdzona, pojawi się linijka wskazująca postęp przesyłu danych. Wszystkie zmiany dokonane w Oknie Konfiguracji i <Ustawieniach opcjonalnych> są prze3syłane do pamięci czujki po kliknięciu na pole <Przesyłanie do detektora>. 11

12 4.2 Ustawienia opcjonalne Ustawiając <Ustawienia opcjonalne> w Oknie Konfiguracji można dokonać jeszcze większych zmian w ustawieniach celem lepszego dostosowania do specyficznej instalacji. Ustawienia te są opcjonalne. Jeżeli nie dokona się żadnych zmian, program automatycznie wybierze ustawienia domyślne. Wszystkie zmiany w ustawieniach dokonane w oknie <Ustawienia opcjonalne> przesyłane są do pamięci czujki po kliknięciu na polu <Przesyłanie do detektora> w Oknie Konfiguracji Czas alarmu typu zatrzask Czas alarmu typu zatrzask jest okresem czasu aktywacji wyjścia alarmowego po spełnieniu warunku alarmu. Po zakończeniu okresu czasu, wyjście alarmowe powraca do stanu poprzedniego. Centrala alarmowa współpracująca z czujką powinna wykryć sygnał alarmowy w czasie jego trwania. W polu <Czas alarmu typu zatrzask> można zmienić długość okresu w zakresie 0 do 120s. Domyślnie są to 3s Zdalne tłumienie Funkcja Zdalnego tłumienia eliminuje fałszywe alarmy przy zabezpieczaniu urządzeń generujących wibracje podczas normalnej pracy, np. automatyczne sejfy depozytowe. Wybierając jedną z opcji w polu <Zdalnego tłumienia>, chwilowo można zmniejszyć czułość. Redukcję czułości przeprowadzić stopniowo co 6dB. Domyślne ustawienie jest na <Brak (100%)>, co oznacza bez zmniejszenia czułości. Moment i okres czasu redukcji czułości jest zewnętrznie sterowana. Zabezpieczane urządzenie powinno mieć możliwość sterowania wejściem zdalnego tłumienia. W instrukcji do płytek wyjściowych jest opisany sposób pracy wejścia zmiany czułości. Uwaga: Czujki typu 702/704 posiadają specjalnie zaprojektowane kanały integratora dla automatycznych sejfów depozytowych I biorą pod uwagę charakterystyczne sygnały wytwarzane przez te urządzenia. Funkcję zewnętrznego tłumienia należy stosować jedynie gdy nie można wykorzystać typów czujek domyślnych. 12

13 4.2.3 Poziom ostrzegania integratora W polu <Poziom ostrzegania integratora> można ustawić warunki powstawania pre-alarmu w zakresie 0 100%. Domyślnie ustawienie jest na 75%, co oznacza, że jeżeli aktywowane kanały integratora osiągną 75% wartości progowej, w czujce powstanie pre-alarm jako ostrzeżenie. W instrukcji do płytek wyjściowych opisany jest sposób wykorzystania sygnału ostrzeżenia Czas integracji Jeżeli zachodzi konieczność zmiany czasu integracji (czasu do uzyskania alarmu), należy w polu <Czas integracji> wybrać <200%>. Będzie to w przybliżeniu dwa razy dłużej, zanim czujka osiągnie poziom alarmowy. Domyślne ustawienie wynosi <100%> Ustawienie napięcia Czujka wyzwala alarm sabotażowy, jeżeli napięcie zasilania spadnie lub wzrośnie ponad ustawione progi. Progi napięcia można zmieniać od 8,0 d0 16V. Domyślnie progi ustawione są na 8,6V oraz 13,6V Ustawienie temperatury Czujka wyzwala alarm sabotażowy, gdy temperatura spadnie lub wrośnie ponad ustawione progi. Progi temperatury można ustawić od -20ºC do +85ºC. Domyślnie ustawione są na -15ºC oraz +83ºC Negacja funkcji Funkcja negacji posiada umożliwia zmianę polaryzacji czterech wejść: wejście dodatkowego wyposażenia (końcówka 3), tryb dzień/noc (końcówka 12), wejście testera (końcówka 13) i zdalne tłumienie (końcówka 14). Aby zmienić polaryzację należy kliknąć na pole <N> (normalna) lub <I> (odwrócona). Funkcja ta jest tylko dostępna, gdy zainstalowana jest wyjściowa płytka przekaźnikowa zob.p

14 5. WERYFIKACJA USTAWIEŃ CZUJKI Okno to umożliwia zweryfikowanie ustawień czujki przesłanych do czujki w Oknie Konfiguracji. Wykorzystując tę funkcję, można dostosować parametry czujki do właściwości chronionego obiektu. Jeżeli do testowania czujki użyjemy Testera Ręcznego, w oknie tym można zaobserwować reakcję czujki w czasie rzeczywistym na generowane wibracje. Jeżeli czujka wykazuje zbyt dużą czułość, należy powrócić do Okna konfiguracji i zmienić parametry, aby uniknąć fałszywych alarmów. Uwaga: Należy pamiętać, aby przesłać dokonane zmiany w Oknie konfiguracji do pamięci czujki, gdyż w przeciwnym razie nie zobaczy się zmian w reakcji czujki. 5.1 Kanały licznika W zależności od wyboru typu czujki w Oknie konfiguracji, aktywny jest odpowiedni Kanał licznika. Gdy czujka wykrywa impulsy, kanał zaczyna je zliczać (zapalają się kolejne pola skali), aż czujka osiągnie poziom alarmowy. Kanał licznika, który jest nie aktywny, jest ma wygaszoną skalę. Wygląd Kanału licznika zależy także od ustawionej ilości impulsów i ostrzeżenia. Żółte pola skali wskazują stan ostrzeżenia, a czerwone stan alarmu. Rysunek ukazuje domyślne ustawienia czujki typu 700 z licznikiem 5 impulsów. Dwa impulsy zostały zliczone. 5.2 Kanał wybuchu Gdy czujka wykryje wybuch, pole Eksplozja zmienia kolor na czerwony. 14

15 5.3 Kanały integratora W zależności od wyboru typu czujki w Oknie konfiguracji, aktywny jest odpowiednie kanały integratora. Gdy czujka wykrywa wibracje, zaczyna działać integrator (podświetlenie linijki skali wzrasta), aż do osiągnięcia stanu alarmowego. Kanał integratora, który nie jest aktywny, wyświetlany jest w kolorze szarym. Kanał integratora reaguje różnie w zależności od ustawionej czułości i ustawionego czasu integracji w Oknie konfiguracji. Pole na skali w kolorze żółtym oznacza obszar ostrzeżenia, a w kolorze czerwonym - alarm. Rysunek ukazuje ustawienie domyślne dla czujki typu 700 z poziomem ostrzeżenia 75%. 5.4 Sygnały w czasie rzeczywistym Skala Sygnałów w czasie rzeczywistym ukazuje energię wykrywanych wibracji. Gdy sygnały stają się zbyt silne, czujka może rozpocząć proces integracji sygnałów i przełączyć się w stan alarmu. W oknie ukazane są dwa różne wykrywane sygnały. Jeden sygnał ma zastosowanie do kanałów o dużej czułości, drugi do kanałów o małej czułości. Oba kanały są analizowane i mogą przejść w stan alarmu. Zaleca się, aby próbować raczej usunąć źródła zakłócających sygnałów, niż zmniejszać czułość. 5.5 Sygnały tła Czujki serii 700 są zaprojektowane do wykrywania bardzo słabych sygnałów (np. od lancy tlenowej). Jeżeli czujka jest zbyt czuła, może zacząć integrować sygnały pochodzące z wibracji podłoża. Zewnętrzne urządzenia, ruch uliczny itp. mogą być przyczyną powstawania sygnałów tła. Jeżeli sygnały tła są zbyt silne, czujka rozpoczyna proces integracji lub liczenia impulsów. Jeżeli wskaźniki sygnału tła zmieniają kolor na niebieski, odpowiednie integratory i/lub liczniki staja się aktywne, co może spowodować wyzwolenie fałszywego alarmu. Oznacza to, że należy usunąć źródło zakłócających sygnałów lub wyregulować czułość tak, że gdy występują tylko wibracje środowiskowe wskaźniki sygnału tła nie zmieniały koloru na niebieski. 5.6 Alarmy Poniżej wymienione są zdarzenia, które mogą być wykrywane przez czujkę. Sygnał będzie generowany, gdy: Sabotaż: Połączenie sabotażu i prób otwarcia Aux: Zdarzenie wykrywane na wejściu dodatkowym (zob. p ) Temperatura: Maksymalna i minimalna temperatura progowa (zob. p.4.2.6) Napięcie: Maksymalne i minimalne napięcie progowe (zob. p.4.2.5) Suma kontrolna: Ustawienia czujki są błędne. Zaprogramowane ustawienia w czujce są sprawdzane co 24h Auto-test: Próba auto-testu niepomyślna Konfiguracja: Gdy programowana czujka sejsmiczna opuszcza fabrykę NIE jest zaprogramowana. Gdy instalator, nie zaprogramuje czujki, generowany jest sygnał błędu konfiguracji. Wybrane sygnały wyjściowe są wyszczególnione. Zdarzenia mogą być kierowane do jednego z 4 wyjść: Alarmu, Sabotażu, Ostrzeżenia lub Uszkodzenia. 15

16 Szary kolor wskaźnika oznacza, że dane zdarzenie zostało wybrane. Gdy kolor wskaźnika zmieni się na czerwony, zdarzenie jest wykrywane i uaktywnione zostaje odpowiednie wyjście. Na rysunku poniżej (ustawienia domyślne), zdarzenie typu sabotaż jest sygnalizowane na wyjściu Sabotaż. 6. ANALIZA USTAWIEŃ CZUJKI Okno analizy zapamiętuje wszystkie szczytowe wartości sygnału z czujki w czasie aktywacji, Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy wybrać z menu <Analiza>. Do Okna analizy dostęp jest zawsze i zawsze można skasować wyświetlane wartości szczytowe. Tryb Dzień/Noc jest podobny do funkcji Zazbrojenie/Rozbrojenie centrali alarmowej. Gdy aktywny jest tryb nocny (zazbrojenie), w prawym górnym rogu wyświetli się księżyc. Gdy aktywny jest tryb dzienny (rozbrojenie), wyświetli się słońce. Aby zresetować pole czasu/daty, należy kliknąć na przycisk kasowania. Pole czasu/daty jest zapisywane w pamięci czujki. Lokalne resetowanie funkcji Okna analizy jest uzależnione od trybu Dzień/Noc. Jeżeli czujka jest przełączana z trybu nocnego na dzienny, wartości i zdarzenia są zapamiętywane. Zdarzenia, które pojawiają się gdy czujka jest w trybie dziennym NIE są zapamiętywane. Pozwala tp instalatorowi otworzyć czujkę i odczytać zawartość pamięci bez zmiany wartości szczytowych. Uwaga: Gdy instalator otwiera czujkę i zdejmuję obudowę, system z 24 godzinną liną zabezpieczającą przełącznik sabotażowy czujki powinien być rozbrojony. Wartości szczytowe sygnałów są zapamiętywane w pamięci czujki. Komputer i oprogramowanie SCM700 nie musi być podłączone do czujki aby używać tej funkcji. Gdy od czujki odłączymy zasilanie, informacja z analizy zostanie utracona. 16

17 7. FUNKCJE ZAAWANSOWANE W menu <Narzędzia> znajduje się kolka funkcji zaawansowanych, które mogą pomóc w optymalnym ustawieniu właściwości czujki. Są dostępne także narzędzia umożliwiające bardziej szczegółowe przedstawienie pomiarów. 7.1 Licznik czasu Wybierz menu <Narzędzia>, <Licznik czasu>. W Oknie licznika czasu można dokonać testu czujki posługując się stoperem. Skala Sygnału w czasie rzeczywistym ukazuje energię wibracji mierzone przez czujkę. Jest to ten sam sygnał, jaki ukazuje się w Oknie weryfikacji. Przy Aktywacji zdarzeniem instalator może wybrać energię sygnału, która odpowiada energii sygnału ukazanym w oknie Sygnał w czasie rzeczywistym. Gdy energia mierzonego sygnału przekroczy określony poziom (np. za pomocą Testera Ręcznego), funkcja Licznik czasu zostaje aktywowana. Wszystkie dostępne integratory /liczniki mogą być obserwowane podczas testu. Wyświetlane są tylko sygnały aktywujące. (w zależności od wybranego typu czujki w Oknie konfiguracyjnym). Aby rozpocząć test, należy kliknąć na zielonym świetle w polu <Start/Stop>. Test jest aktywowany, ale licznik czasu startuje, gdy wskaźnik energii Sygnału w czasie rzeczywistym wskaże przekroczenie poziomu. Za pomocą Ręcznego Testera należy wywołać wibracje. Rezultat wywołanych wibracji ukazuje się w polu <Sygnały detektora>. Gdy czujka przejdzie w stan alarmu, stoper automatycznie zatrzymuje się i można w prosty sposób odczytać czas do alarmu. Jeżeli wynik jest nie zadawalający, należy powrócić do Okna konfiguracji i wyregulować ustawienia czujki. Należy pamiętać, aby przesłać zmiany do pamięci czujki, klikajac na polu <Przesyłanie do detektora>. 17

18 Aby zatrzymać test przed osiągnięciem przez czujkę stanu alarmowego, należy kliknąć na czerwonym świetle w polu <Start/Stop>. Dla wyczyszczenia pól przed rozpoczęciem testu, należy kliknąć na polu Kasowanie. 7.2 Widok I/O (Wejść/Wyjść) Należy wybrać menu <Narzędzia>, <Okno widoku I/O>. Okno widoku I/O ukazuje aktualny stan sygnałów wejściowych i wyjściowych. Obraz symulacyjny wejść i wyjść zależy od wybranej opcji przekaźnikowej płytki wyjściowej. Obraz ukazuje sygnały wejściowe i wyjściowe na wybranej płytce. W polu <Odczyt temperatury> można zobaczyć aktualną temperaturę czujki oraz ustawione progi. Zmiana ustawienia progów temperatury opisana jest w p W polu <Odczyt napięcia> można zobaczyć aktualne napięcie zasilające oraz ustawione progi. Zmiana ustawienia progów napięcia opisana jest w p Uwaga: wartość temperatury I napięcia jest ukazywana z mało znaczącym błędem tolerancji 7.3 Informacja o detektorze Należy wybrać menu <Narzędzia>, <Informacja o detektorze> - pojawią się iformacje o czujce, takie jak data produkcji, numer fabryczny i wersja oprogramowania. 18

19 7.4 Rejestr zdarzeń W rejestrze zdarzeń zapisywane są wszystkie zdarzenia czujki w postaci pliku. W celu odczytu zdarzeń z określonego okresu czasu, niezbędne jest podłączenie komputera z oprogramowaniem SCM700. Zdarzenia sa definiowane jako: Zmniejszanie / zwiększanie liczników impulsów Zmniejszanie / zwiększanie integratorów o przyrost 10% Przejście integratora w obszar ostrzeżenia Alarm z integratora / licznika Aktywacja wyjścia takiego jak: 1. Alarm 2. Sabotaż 3. Ostrzeżenie 4. Uszkodzenie Plik rejestru zdarzeń (*.ELF) może być importowany do programu EXCEL. Aby aktywować rejestr zdarzeń, należy wybrać menu <Narzędzia>, <Rejestr zdarzeń>. Gdy rejestr zdarzeń jest aktywny, po lewej stronie napisu pojawi się znacznik. W linii rozkazów pojawi się tekst Rejestr zdarzeń. Program automatycznie zapamiętuje wszystkie zdarzenia z aktywnych kanałów w pliku rejestru zdarzeń. Aby zatrzymać zapisywanie w rejestrze, należy ponownie wybrać <Narzędzia> i <Rejestr zdarzeń> - znacznik po lewej stronie zniknie. Aby otworzyć plik rejestru zdarzeń, należy uruchomić program Excel, wybrać <Plik>, <Otwórz> (pliki są przechowywane w folderze Files oprogramowania SCM700: C:\program files\scm700\files). Ponieważ pliki mają rozszerzenie.elf, aby je zobaczyć, należy wybrać polecenie: czytaj wszystkie pliki (*.*). Podwójne kliknięcie na pliku <log.elf> spowoduje wyświetlenie się okna Kreator importu tekstu. Aby zmienić rejestr zdarzeń na format Excela należy: Krok 1: wybrać <Z separatorami> kliknąć <Dalej> 19

20 Krok 2: wybrać <Tabulator> i <Przecinek> kliknąć <Dalej> Krok 3: wybrać <Dane> wybrać z menu <MDR> kliknąć <Zakończ> aby przekształcić plik w format Excela Kolumny pokażą: Datę, Czas, Wyjście alarmowe, Wyjście sabotażu, Wyjście uszkodzenia, Wyjście ostrzeżenia, Licznik impulsów 5, Licznik impulsów 6, Integrator 1, Integrator 2, Integrator 3, energię sygnału w czasie rzeczywistym dla dużej i małej czułości. Wartości ukazane w kolumnie C do F zawierają kody zdarzeń. Np. w linii 8, dla wyjścia ostrzeżenia (F) jest aktywacja z kodem 100. Kod ten oznacza, że został osiągnięty przez licznik impulsów 5 poziom ostrzeżenia (domyślnie 4 impulsy). W linii 9 aktywne jest wyjście alarmowe, także spowodowane osiągnięciem progu alarmowego licznika impulsów 5. (kod 100). 20

21 Następnym razem, gdy zostanie wykonany rejestr zdarzeń, program nadpisze nowy plik na stary, jeżeli nie zostanie zmieniona nazwa starego pliku. Dane z rejestru zdarzeń zawsze zapisywane są w katalogu C:\program files\scm700\files pod nazwą log.elf. 8. DRUKUJ FORMULARZ URUCHOMIENIA Formularz uruchomienia jest dokumentem zawierającym wszystkie ustawienia czujki po całkowym zaprogramowaniu. Można go wydrukować lub zapisać w pliku; powinien być także podpisany przez instalatora. Ten dokument jest formą potwierdzenia ustawień parametrów czujki przez instalatora dla użytkownika. 8.1 Drukuj formularz uruchomienia Należy wybrać menu <Plik>, <Drukuj formularz uruchomienia>. Dokument ukazuje następujące ustawienia zaprogramowane w czujce oraz informacje dodatkowe. Udostępniony Wersja oprogramowania Data produkcji czujki Nr fabryczny czujki Typ czujki Atest Czułość Zewnętrzne tłumienie Płytka przekaźnikowa Test systemu Licznik 5 Licznik 6 Czas utrzymania alarmu Czas integracji Poziom ostrzegania Niska temperatura Wysoka temperatura Niskie napięcie Wysokie napięcie 21

22 Dokument można wydrukować lub zapisać w komputerze lub na dyskietce. W tym celu należy powrócić do Konfiguracji i wybrać menu <Zamknij>. Personalizacja Formularza uruchomienia następuje poprzez wpisanie danych identyfikacyjnych lub logo firmy zob. p 8.2 i Identyfikacja Aby spersonalizować Formularz uruchomienia, należy wybrać menu <Konfiguracja>, <Identyfikacja> i wpisać nazwę i adres firmy a następnie kliknać na pole <Uaktualnij>. 8.3 Logo firmy Aby wydrukować logo firmy na Formularzu uruchomienia, należy wybrać menu <Konfiguracja>, <Logo firmy>. Następnie należy kliknąć w ikonę Otwórz plik aby uruchomić Eksplorera Windows i wybrać plik z logo firmy. Nazwa pliku pojawi się w Oknie Logo firmy. Aby uaktualnić Formularz uruchomienia z tą informacją, należy kliknąć w polu <uaktualnij>, aby usunąć plik logo firmy, należy klinać ikonę kasuj. Uwaga: Logo firmy powinno odpowiadać następującym wymaganiom: format JPG (Rysunek będzie automatycznie przeskalowany) 22

23 9. WYPOSAŻENIE 9.1 Zestaw startowy VVK700 Kabel konfiguracyjny umożliwia podłączenie komputera do czujki. Kabel ten jest jedynym urządzeniem niezbędnym dla instalatora, aby skonfigurować czujkę, Dostarczany jest wraz z oprogramowaniem SCM Płytka przekaźnikowa typ A Wyjściowa płytka przekaźnikowa typ A, zaopatrzona w złącze do podłączenia do głowicy czujki posiada symbol VVI760. Rysunek opisów łączówki odnosi się do czujek VVS700 / VV Płytka przekaźnikowa typ C Wyjściowa płytka przekaźnikowa typ C, zaopatrzona w złącze do podłączenia do głowicy czujki posiada symbol VVI770. Rysunek opisów łączówki odnosi się do czujek VVS700 / VV

24 10. SERWIS FABRYCZNY Dział ten nie jest dostępny dla instalatora i użytkownika. Aby skorzystać z tej sekcji niezbędna jest znajomość hasła. Hasło może być udostępnione tylko pracownikom firmy Interlogix, którzy ukończyli specjalne przeszkolenie. 11. ZASTOSOWANIA SPECJALNE Seria 700 posiada możliwość użycia w prawie wszystkich zastosowaniach. Możliwe jest wybranie 5 domyślnych ustawień parametrów. Ustawienia zostały przetestowane i zatwierdzone przez specjalistyczne agencje. Domyślne typy czujek są optymalne dla zastosować do skarbców, drzwi skarbców, sejfów, automatycznych sejfów depozytowych, magazynów broni, szaf na akta itp. Tym niemniej te typy detektorów mogą być użyte i w innych zastosowaniach. Jeżeli dla danego zastosowania ustawienia domyślne nie są wystarczające, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, który zorganizuje spotkanie z inżynierem specjalistą celem przedyskutowania potrzeb. Seria czujek 700 może być przeprogramowana nawet dla bardzo nietypowych zastosowań. Specjalne wymagania mogą obejmować zmiany czułości, konfigurację sygnałów wejścia / wyjścia, zmiany polaryzacji sygnału itp. Wymagania te mogą być przetestowane i przechowywane z dedykowanym dla danego użytkownika pliku. 24

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center.

Instalacja i uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center. Instalacja i uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center. Instalacja dodatkowego oprogramowania umożliwiającego uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center. Do instalacji potrzebne będą:

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo