INSTRUKCJA OBSŁUGI MENEDŻER KONFIGURACJI CZUJKI VV 700

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI MENEDŻER KONFIGURACJI CZUJKI VV 700"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MENEDŻER KONFIGURACJI CZUJKI VV 700 1

2 2

3 Spis treści 1. Wstęp 1.1 Uniwersalna, programowana czujka sejsmiczna seria Program konfiguracji czujki sejsmicznej (SCM700) 2. Przygotowanie do pracy 2.1 Niezbędne narzędzia 2.2 Instalacja programu komputerowego 2.3 Odinstalowanie programu 2.4 Przegląd systemu 3. Ustawienia systemowe 3.1 Język / Atesty 3.2 Komunikacja / Ustawienia portu szeregowego 3.3 Status komunikacji 4. Konfiguracja czujki 4.1 Okno konfiguracji Sposób postępowania przy konfiguracji Ustawienia dla aplikacji Płytki wyjsciowe Czułość Test systemu Wejscia dodatkowe Alarm licznika impulsów Alarm licznika impulsów Ściągnij z detektora Kasuj ustawienia aplikacji Zapisz do pliku Przesyłanie do detektora 4.2 Ustawienia opcjonalne Czas alarmu typu zatrzask Zdalne tłumienie Poziom ostrzegania Czas integracji Ustawienie napięcia Ustawienie temperatury Negacjia funkcji 5. Weryfikacja ustawień czujki 5.1 Kanały licznika 5.2 Kanał wybuchu 5.3 Kanały integratora 5.4 Sygnały w czasie rzeczywistym 5.5 Sygnały tła 5.6 Alarmy 6. Analiza ustawień czujki 7. Funkcje zaawansowane 7.1 Licznik czasu 7.2 Widok I/O (Wejść / Wyjść) 7.3 Informacja o detektorze 7.4 Rejestr zdarzeń 8. Drukuj formularz uruchomienia 8.1 Drukuj formularz uruchomienia 8.2 Identyfikacja 8.3 Logo firmy 9. Wyposażenie 9.1 Zestaw startowy VVK Płytka przekaźnikowa typ A 9.3 Płytka przekaźnikowa typ C 10. Serwis fabryczny 11. Zastosowania specjalne 3

4 1. Wstęp 1.1 Uniwersalna, programowana czujka sejsmiczna seria 700 Czujka VV700 jest w pełni cyfrową czujka sejsmiczną. Dzięki zastosowaniu mikroprocesora, możliwa jest 100% analiza cyfrowego sygnału i w rezultacie czujka może być w pełni adoptowana do różnych warunków pracy. Ponieważ czujka może być programowana w miejscu zamontowania, możliwe jest takie zaprogramowanie parametrów, aby wyeliminować fałszywe alarmy. Poprzez zastosowanie nowych technologii, możliwa jest analiza kilku różnych sygnałów w tym samym urządzeniu. Czyni to VV700 w pełni uniwersalną czujką, mającą zastosowanie do wszystkich obiektów, takich jak sejfy, skarbce, drzwi do skarbców, nocne sejfy depozytowe, magazyny broni itp. Czujka sejsmiczna reaguje na charakterystyczne wzorce wibracji pochodzące od narzędzi, takich jak młoty, wiertła, piły diamentowe, prasy hydrauliczne oraz palniki spawalnicze czy lance termiczne. Czujka wykrywa wibracje w promieniu 3 do 14m od miejsca zamontowania, w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże oraz w zależności od konstrukcji chronionego obiektu 1.2 Program konfiguracyjny (SCM700) Program konfiguracyjny (SCM700) jest narzędziem programowym służącym do ustawień parametrów czujek VV700. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest przystosowanie czujki sejsmicznej do każdego typu obiektu chronionego. W ten sposób, za pomocą tylko jednego typu czujki, można w 100% zabezpieczyć obiekty o różnej konstrukcji i zbudowane z różnych materiałów. Program jest łatwy do instalacji na komputerze przenośnym i daje dostęp do wielu nowych i użytecznych funkcji takich jak poziom sygnału tła, ustawienie parametrów czujki i weryfikacja tych ustawień, wizualizację pomiarów parametrów czujki w miejscu jej zainstalowania itp. Może to ułatwić instalatorom ustawienie czujki tak, aby wyeliminować fałszywe alarmy przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnej wykrywalności sygnałów alarmowych. 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY 2.1 Niezbędne urządzenia Do podłączenia programowanej czujki sejsmicznej do komputera przenośnego niezbędny jest kabel VVI740. Komputer powinien posiadać port RS232. Kabel ten jest jedynym urządzeniem niezbędnym do konfiguracji czujki. Programowana czujka sejsmiczna posiada złącze, wykonane zgodnie ze standardem IEC do podłączenia płytki przekaźnikowej. Płytka przekaźnikowa, zaopatrzona w konektory śrubowe, jednoznacznie określa sposób podłączenia czujki do systemu alarmowego. W sprawie dostępności różnych typów płytek przekaźnikowych należy kontaktować się z lokalny dystrybutorem. Płytka przekaźnikowa nie jest niezbędna do komunikacji czujki z komputerem zawierającym oprogramowanie SCM700. VV700 = Uniwersalna programowana czujka sejsmiczna SCM700 = Konfiguracyjny program komputerowy Menadżer czujki 700 VVK700 = Zestaw konfiguracyjny: składa się z kabla (VVI740) i programu komputerowego (SCM700). VVI760 = Płytka przekaźnikowa z przekaźnikami typu A (lub VVI770 z przekaźnikami typu C) 4

5 Programowana czujka sejsmiczna musi być zaopatrzona w płytkę przekaźnikową (1) podłączoną do głowicy (2). Kablem VVI740 (4) należy połączyć 5-cio końcówkowy port czujki (3) z 9-końcówkowym portem komputera (5). 2.2 Instalacja programu komputerowego Program komputerowy Manager 700 (SCM700) jest dostarczany na płycie CD-ROM i pracuje pod systemem operacyjnym Windows 95, NT i Jeżeli zainstalowana jest wcześniejsza wersja oprogramowania SCM700, wersja ta powinna być odinstalowana przed zainstalowaniem wersji nowej zobacz p.2.3. Należy włożyć CD-ROM do stacji i odczekać ok. 10s. Program instalacyjny otworzy się automatycznie. Następnie należy wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie powinna pojawić się ikona SCM700. Podwójne kliknięcie na ikonie uruchomi program. 2.3 Odinstalowanie programu Jeżeli na komputerze zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu SCM700, należy ją odinstalować przed zainstalowaniem wersji nowszej. Wybierz <Start>, <Ustawienia>, <Panel sterowania>, <Dodaj/Usuń programy> i usuń poprzednią wersją SCM Przegląd systemu Program oparty jest na systemie Windows i wykorzystuje takie elementy jak rozwijane w dół menu czy pola. Wszystkie właściwości i funkcje dostępne są poprzez rozwijane menu na górnej listwie. Ikony odnoszą się do funkcji specjalnych, aktywowanych poprzez kliknięcie na nich myszą. Funkcja kasowania powoduje wyczyszczenie pola lub kanałów Przycisk w prawym dolnym rogu oznacza funkcję Cofnij powrót do poprzednich ustawień 5

6 3. USTAWIENIA SYSTEMOWE W pierwszej kolejności należy skonfigurować program SCM700 w zależności od wymagań. Ustawienia będą zapamiętane tak, że czynność tę wykonuje się tylko raz. Należy otworzyć program i wybrać menu <Konfiguracja>. Dostępnych będzie kilka funkcji umożliwiających ustawienie oprogramowania zgodnie z wymaganiami. 3.1 Język /Atesty Domyślnie ustawiona jest angielska wersja językowa. W menu <Konfiguracja>, <Język/Atesty> można wybrać wersję językową oprogramowania. Jeżeli konieczne są specjalne wymagania dla danego rynku, można wybrać następujące standardy: NFA2P, VdS, IMQ, ANPI, SBSC, Skafor, CAPP, FG, Techom, SCB oraz UL/CUL. Wybór odpowiednich wymagań zapewni, że wszystkie wybrane modele są automatycznie konfigurowane z odpowiednimi charakterystykami i czułościami. Należy zwrócić uwagę, że niektóre ustawienia mogą być automatycznie zmieniane zgodnie z określonymi wymaganiami. Domyślnie ustawienie jest na <Brak>. W celu zapamiętania zmiany należy kliknąć na przycisk <Uaktualnij>. 3.2 Komunikacja/Ustawienia portu szeregowego W menu <Konfiguracja>, <Komunikacja> należy wybrać ustawienia portu szeregowego, zgodnie z wymaganiami komputera. Aby zatwierdzić dokonane zmiany, należy kliknąć <Uaktualnij>. Domyślnie wybrany jest COM1. Komunikacja pomiędzy czujka i komputerem wymaga następujących ustawień: Port szeregowy: 1, 2, 3, lub 4 (w zależności od komputera) Szybkość: 9600 Bity danych: 8 Parzystość: Brak Bity stopu: Status komunikacji Kolor w oknie Statusu Komunikacji w prawym dolnym rogu ekranu określa, jaki jest stan połączenia pomiędzy czujką a komputerem. Jeżeli nie ma komunikacji, należy sprawdzić, czy kabel połączeniowy jest właściwe dołączony od strony czujki i komputera oraz czy czujka ma właściwe napięcie zasilania 12VDC (pomiędzy łączówką 1 i 2) Wskaźnik zielony = komunikacja OK Wskaźnik czerwony = brak komunikacji Kiedy uruchomimy program bez podłączonej czujki, wyświetli się informacja o braku komunikacji. Kiedy komunikacja zostanie nawiązania, informacja znika i wskaźnik Statusu Komunikacji automatycznie zmieni się na zielony. Następnym razem, gdy komunikacja zostanie przerwana, informacja o braku komunikacji nie zniknie automatycznie. Informacja o braku komunikacji musi być potwierdzona, nim program spróbuje połączyć się 6

7 znowu. Rozwiązanie to zapewnia, że operator jest świadomy braku komunikacji i wie, że poprzednia próba nie powiodła się. Jeżeli nie ma połączenia, należy wybrać <Konfiguracja>, <Komunikacja> i odpowiedni port szeregowy. Należy sprawdzić poprawność ustawień parametrów portu, jak w p KONFIGURACJA CZUJKI Programowana czujka sejsmiczna jest dostarczana w postaci NIEOPROGRAMOWANEJ, co w rezultacie daje fałszywe sygnały. Poniżej przedstawiono sposób postępowania przy konfigurowania czujki dla danego zastosowania za pomocą programu komputerowego. 4.1 Okno konfiguracji Aby wejść w Okno Konfiguracji należy wybrać z menu <Konfiguracja>. Okno to zawsze na początku będzie miało puste pola. Linia poleceń w dolnym lewym rogu ekranu opisuje status wyświetlanego okna. Jest kilka dróg dalszego postępowania: 1. Wybrać <Ściągnij z detektora>, aby odczytać ustawienia czujki podłączonej do komputera. Wszystkie parametry będą uaktualnione. 2. Wybrać wstępnie zaprogramowany typ czujki z menu pola <Ustawienie dla aplikacji>. Wszystkie wartości będą odpowiadać ustawieniom domyślnym dla danego typu czujki. 3. Wybrac <Kasuj ustawienia aplikacji >. Wszystkie wartości będą odpowiadać domyślnym ustawieniom dla czujki 700. Wybrane wartości parametrów mogą być zapisane w pamięci czujki poprzez wybór funkcji <Prześlij do detektora>. Można także zapisać ustawienia parametrów czujki w pliku wybierając polecenie <Zapisz do pliku>. Ustawienia te są zapamiętywane na twardym dysku komputera. 7

8 4.1.1 Sposób postępowania przy konfiguracji (pięć stopni konfiguracji) Aby zaprogramować czujkę należy wykonać następujące czynności. 1. Wybrać <Konfiguracja> 2. Wybrać <Ustawienie dla aplikacji> 3. Wybrać <Płytki wyjściowe> 4. Jeśli to konieczne, zmienić stopień czułości, <Czułość> 5. Kliknąć na polu <Prześlij do detektora> Czujka jest gotowa do użycia Ustawienia dla aplikacji W oknie <Ustawienia dla aplikacji> należy wybrać typ czujki najbardziej odpowiedni dla danego zastosowania. Wszystkie wyszczególnione typy czujek serii700 posiadają domyślne ustawienia parametrów. Ustawienia te są określone poprzez wybór odpowiedniego atestu w menu <Konfiguracja>, <Język/Atesty>, zob. p Ustawienia aplikacji dla skarbca - Zabezpiecza każdą litą konstrukcję jak skarbce, drzwi od skarbców, sejfy, magazyny broni itp. 701 (TNO) Ustawienia aplikacji dla skarbca - Zabezpiecza skarbce i sejfy ze zwiększoną czułością zgodnie z normą TNO. 702 Ustawienia aplikacji dla wrzutni/bankomatów - Zabezpiecza bankomaty, nocne sejfy depozytowe I inne obiekty, które wytwarzają wibracje I stukanie podczas normalnej pracy. 703 Ustawienia aplikacji dla niewielkiego skarbca - Zabezpiecza lekkie sejfy z regulowaną skalą częstotliwości I amplitudy 704 Ustawienia aplikacji dla niewielkich wrzutni/bankomatów - Zabezpiecza bankomaty o nocne sejfy depozytowe o lekkiej konstrukcji Opcje specjalne/ustawienia użytkownika - Ta opcja daje dostęp do plików Model Użytkownika (*.cmf). Gdy operator zapisze ustawienia parametrów czujki (zob. p ) istnieje możliwość odtworzyć te ustawienia. Po wyborze UŻYTKOWNIK pojawi się okno z wszystkimi dostępnymi plikami *.cmf. UWAGA: Wszystkie pliki *.cmf zawierają różne warianty modeli czujek. Dlatego każdy odczytany plik *.cmf będzie zawierał konkretne ustawienia parametrów czujki 8

9 4.1.3 Płytki wyjściowe Należy wybrać jedną z opcji menu <Płytki wyjściowe> odpowiadające dołączonej płytce: 1. Wyjścia przekaźnikowe - Płytka przekaźnikowa typu A (VVI760) - Płytka przekaźnikowa typu C (VVI770) 2. PID-Transponder Połączenia zgodnie ze standardem IEC Obecnie nie dostępne. 3. UŻYTKOWNIK Obecnie nie dostępne Czułość W menu <Czułość> należy wybrać jedną z możliwych opcji. Do wyboru jest pięć stopni zmniejszającej się czułości co 6 db. Poprzez sprawdzenie zachowania się czujki w oknie Weryfikacji można dostosować czujkę do warunków pracy, zob. p.5. Domyślnie czułość ustawiona jest na GREF (100%) Test systemu W oknie Konfiguracji dostępne są trzy typy testów. W zależności od instalacji należy wybrać Typ testu z menu <Test Systemu>: 1. Test Automatyczny Czujka wykonuje automatycznie 5 auto-testów w ciągu 24h. Jakiekolwiek działania zewnętrzne nie są potrzebne. Okresy pomiędzy poszczególnymi testami są określane w sposób losowy przez program SCM700 i zapisywany do pamięci czujki. Do czujki należy zainstalować Nadajnik Testu. Czujka wysterowuje nadajnik testu przez połączenia wewnętrzne. Gdy czujka wykryje podczas auto-testu wibracje, próba jest pozytywna i nie ma żadnej reakcji. Jeżeli czujka nie wykryje wibracji, uaktywnia się wyjście uszkodzenia. Ten stan wyjścia utrzymuje się, aż do następnej pozytywnej próby. 9

10 2. Test Zdalny Ten rodzaj auto-testu wymaga zainstalowania w czujce Nadajnika Testu. Test jest wyzwalany zewnętrznie, ręcznie lub poprzez centralę. Zobacz w instrukcji do płytek przekaźnikowych, jak wyzwalać auto-test ręcznie. Gdy auto-test jest wyzwalany, czujka wysterowuje wewnętrznie nadajnik testu. Gdy czujka wykryje podczas auto-testu wibracje, próba jest pozytywna i nie ma żadnej reakcji. Jeżeli czujka nie wykryje wibracji, uaktywnia się wyjście uszkodzenia. Ten stan wyjścia utrzymuje się, aż do następnej pozytywnej próby. 3. Test zasięgu Ten rodzaj auto-testu nie wymaga Nadajnika Testu. Wibracje są generowane za pomocą zewnętrznego Testera Ręcznego. Test jest wyzwalany zewnętrznie, ręcznie lub poprzez centralę. Zobacz w instrukcji do płytek przekaźnikowych, jak wyzwalacz auto-test ręcznie. Gdy autu-test jest wyzwalany, czujka czeka na wykrycie wibracji. Jeżeli wibracje zostaną wykryte, próba jest pozytywna i uaktywnia się wyjście alarmowe. Gdy czujka nie wykryje wibracji nie ma żadnej reakcji. Sygnał alarmowy zostanie skasowany po zakończeniu czasu trwania alarmu zob. p Obszar zastosowań: Test ten służy do jednoczesnego sprawdzania kilku zainstalowanych czujek, np. na obiekcie zabezpieczanym przez 4 czujki. Wszystkie czujki powinny być ustawione w trybie Testu zasięgu. Centrala aktywuje auto-testy równoległymi liniami we wszystkich czujkach. Po zaprogramowanym czasie wszystkie czujki powinny wykryć wibracje i aktywować swoje wyjścia alarmowe Wejście dodatkowe Programowana czujka sejsmiczna posiada wejście dodatkowe (końcówka 3). Wejście to pracuje podobnie jak zewnętrzny przełącznik sabotażowy. Gdy to wejście jest załączone, aktywowany jest sygnał alarmowy, Wejście to może być używane do podłączenia jednego z dodatkowych wyposażeń dla czujek serii 700. Jeżeli zachodzi potrzeba zainstalowania czujki wraz z Zestawem do montażu czujki na drzwiach (praca dzień/noc) lub Zestawem zabezpieczającym otwór klucza, należy w menu <Wejście dodatkowe> wybrać <Włączone> (ustawienie domyślne jest <Wyłączone> Alarm Licznika Impulsów 5 Czujki typu 700 i 703 posiadają licznik impulsów. Należy wybrać liczbę impulsów (z zakresu 2-25), po osiągnięciu której zostanie wyzwolony alarm. Domyślnie ustawienie licznika jest na 5 impulsów. W przypadku wyboru innych typów czujek okno to jest nieaktywne Alarm Licznika Impulsów 6 Czujka typu 701 posiada specjalny licznik impulsów, zgodny z normą TNO. Należy wybrać liczbę impulsów (z zakresu 2-25), po osiągnięciu której zostanie wyzwolony alarm. Domyślnie ustawienie licznika jest na 5 impulsów. W przypadku wyboru innych typów czujek okno to jest nieaktywne. 10

11 4.1.9 Ściągnij z detektora W każdej chwili instalator może wejść w okno Konfiguracji, gdzie wszystkie pola są puste. Aby otrzymać bieżące ustawienia dołączonej czujki, należy nacisnąć <Ściągnij z detektora>. Program SCM700 Each time the operator enters the Configuration window, all boxes are empty. To receive the actual settings of the attached detector, press <Upload from detector>. Program SCM700 ściąga ustawienia czujki I natychmiast wypełnia pola parametrami. Po ściągnięciu ustawień, na linii poleceń (lewy dolny róg ekranu) wyświetli się uwaga Ustawienia detektora. W ten łatwy sposób można zobaczyć bieżące ustawienia parametrów czujki Kasuj ustawienia aplikacji Kliknięcie na polu <Kasuj ustawienia aplikacji> powoduje automatyczny wybór domyślnych parametrów dla modelu czujki Zapisz do pliku Instalator może zapisać szczególne ustawienia parametrów czujki. Jeżeli jest kilka czujek, które mają specyficzne ustawienia inne niż domyślne, ustawienia te można zapamiętać zapisując je na twardym dysku komputera. W celu zapisu ustawień na twardym dysku należy wybrać <Zapisz do pliku>, wpisz nazwę pliku i wybierz <Zapisz>. Pliki te będą dostępne do odtworzenia po wybraniu opcji <UŻYTKOWNIK> w menu <Ustawienia dla aplikacji> - zob.p Przesyłanie do detektora Gdy wszystkie ustawienia zostaną dokonane przez instalatora, należy kliknąć w pole <Przesyłanie do detektora>, aby zapisać ustawienia w pamięci czujki. Program powiadamia, że bieżące ustawienia podłączonej czujki będą stracone i zastąpione ustawieniami wybranymi w programie SMC700. Następnie pojawia się informacja Wykonanie tego polecenia nadpisze obecne ustawienia w pamięci; Kontynuować?. Należy wybrać <Tak>. Gdy informacja ta zostanie potwierdzona, pojawi się linijka wskazująca postęp przesyłu danych. Wszystkie zmiany dokonane w Oknie Konfiguracji i <Ustawieniach opcjonalnych> są prze3syłane do pamięci czujki po kliknięciu na pole <Przesyłanie do detektora>. 11

12 4.2 Ustawienia opcjonalne Ustawiając <Ustawienia opcjonalne> w Oknie Konfiguracji można dokonać jeszcze większych zmian w ustawieniach celem lepszego dostosowania do specyficznej instalacji. Ustawienia te są opcjonalne. Jeżeli nie dokona się żadnych zmian, program automatycznie wybierze ustawienia domyślne. Wszystkie zmiany w ustawieniach dokonane w oknie <Ustawienia opcjonalne> przesyłane są do pamięci czujki po kliknięciu na polu <Przesyłanie do detektora> w Oknie Konfiguracji Czas alarmu typu zatrzask Czas alarmu typu zatrzask jest okresem czasu aktywacji wyjścia alarmowego po spełnieniu warunku alarmu. Po zakończeniu okresu czasu, wyjście alarmowe powraca do stanu poprzedniego. Centrala alarmowa współpracująca z czujką powinna wykryć sygnał alarmowy w czasie jego trwania. W polu <Czas alarmu typu zatrzask> można zmienić długość okresu w zakresie 0 do 120s. Domyślnie są to 3s Zdalne tłumienie Funkcja Zdalnego tłumienia eliminuje fałszywe alarmy przy zabezpieczaniu urządzeń generujących wibracje podczas normalnej pracy, np. automatyczne sejfy depozytowe. Wybierając jedną z opcji w polu <Zdalnego tłumienia>, chwilowo można zmniejszyć czułość. Redukcję czułości przeprowadzić stopniowo co 6dB. Domyślne ustawienie jest na <Brak (100%)>, co oznacza bez zmniejszenia czułości. Moment i okres czasu redukcji czułości jest zewnętrznie sterowana. Zabezpieczane urządzenie powinno mieć możliwość sterowania wejściem zdalnego tłumienia. W instrukcji do płytek wyjściowych jest opisany sposób pracy wejścia zmiany czułości. Uwaga: Czujki typu 702/704 posiadają specjalnie zaprojektowane kanały integratora dla automatycznych sejfów depozytowych I biorą pod uwagę charakterystyczne sygnały wytwarzane przez te urządzenia. Funkcję zewnętrznego tłumienia należy stosować jedynie gdy nie można wykorzystać typów czujek domyślnych. 12

13 4.2.3 Poziom ostrzegania integratora W polu <Poziom ostrzegania integratora> można ustawić warunki powstawania pre-alarmu w zakresie 0 100%. Domyślnie ustawienie jest na 75%, co oznacza, że jeżeli aktywowane kanały integratora osiągną 75% wartości progowej, w czujce powstanie pre-alarm jako ostrzeżenie. W instrukcji do płytek wyjściowych opisany jest sposób wykorzystania sygnału ostrzeżenia Czas integracji Jeżeli zachodzi konieczność zmiany czasu integracji (czasu do uzyskania alarmu), należy w polu <Czas integracji> wybrać <200%>. Będzie to w przybliżeniu dwa razy dłużej, zanim czujka osiągnie poziom alarmowy. Domyślne ustawienie wynosi <100%> Ustawienie napięcia Czujka wyzwala alarm sabotażowy, jeżeli napięcie zasilania spadnie lub wzrośnie ponad ustawione progi. Progi napięcia można zmieniać od 8,0 d0 16V. Domyślnie progi ustawione są na 8,6V oraz 13,6V Ustawienie temperatury Czujka wyzwala alarm sabotażowy, gdy temperatura spadnie lub wrośnie ponad ustawione progi. Progi temperatury można ustawić od -20ºC do +85ºC. Domyślnie ustawione są na -15ºC oraz +83ºC Negacja funkcji Funkcja negacji posiada umożliwia zmianę polaryzacji czterech wejść: wejście dodatkowego wyposażenia (końcówka 3), tryb dzień/noc (końcówka 12), wejście testera (końcówka 13) i zdalne tłumienie (końcówka 14). Aby zmienić polaryzację należy kliknąć na pole <N> (normalna) lub <I> (odwrócona). Funkcja ta jest tylko dostępna, gdy zainstalowana jest wyjściowa płytka przekaźnikowa zob.p

14 5. WERYFIKACJA USTAWIEŃ CZUJKI Okno to umożliwia zweryfikowanie ustawień czujki przesłanych do czujki w Oknie Konfiguracji. Wykorzystując tę funkcję, można dostosować parametry czujki do właściwości chronionego obiektu. Jeżeli do testowania czujki użyjemy Testera Ręcznego, w oknie tym można zaobserwować reakcję czujki w czasie rzeczywistym na generowane wibracje. Jeżeli czujka wykazuje zbyt dużą czułość, należy powrócić do Okna konfiguracji i zmienić parametry, aby uniknąć fałszywych alarmów. Uwaga: Należy pamiętać, aby przesłać dokonane zmiany w Oknie konfiguracji do pamięci czujki, gdyż w przeciwnym razie nie zobaczy się zmian w reakcji czujki. 5.1 Kanały licznika W zależności od wyboru typu czujki w Oknie konfiguracji, aktywny jest odpowiedni Kanał licznika. Gdy czujka wykrywa impulsy, kanał zaczyna je zliczać (zapalają się kolejne pola skali), aż czujka osiągnie poziom alarmowy. Kanał licznika, który jest nie aktywny, jest ma wygaszoną skalę. Wygląd Kanału licznika zależy także od ustawionej ilości impulsów i ostrzeżenia. Żółte pola skali wskazują stan ostrzeżenia, a czerwone stan alarmu. Rysunek ukazuje domyślne ustawienia czujki typu 700 z licznikiem 5 impulsów. Dwa impulsy zostały zliczone. 5.2 Kanał wybuchu Gdy czujka wykryje wybuch, pole Eksplozja zmienia kolor na czerwony. 14

15 5.3 Kanały integratora W zależności od wyboru typu czujki w Oknie konfiguracji, aktywny jest odpowiednie kanały integratora. Gdy czujka wykrywa wibracje, zaczyna działać integrator (podświetlenie linijki skali wzrasta), aż do osiągnięcia stanu alarmowego. Kanał integratora, który nie jest aktywny, wyświetlany jest w kolorze szarym. Kanał integratora reaguje różnie w zależności od ustawionej czułości i ustawionego czasu integracji w Oknie konfiguracji. Pole na skali w kolorze żółtym oznacza obszar ostrzeżenia, a w kolorze czerwonym - alarm. Rysunek ukazuje ustawienie domyślne dla czujki typu 700 z poziomem ostrzeżenia 75%. 5.4 Sygnały w czasie rzeczywistym Skala Sygnałów w czasie rzeczywistym ukazuje energię wykrywanych wibracji. Gdy sygnały stają się zbyt silne, czujka może rozpocząć proces integracji sygnałów i przełączyć się w stan alarmu. W oknie ukazane są dwa różne wykrywane sygnały. Jeden sygnał ma zastosowanie do kanałów o dużej czułości, drugi do kanałów o małej czułości. Oba kanały są analizowane i mogą przejść w stan alarmu. Zaleca się, aby próbować raczej usunąć źródła zakłócających sygnałów, niż zmniejszać czułość. 5.5 Sygnały tła Czujki serii 700 są zaprojektowane do wykrywania bardzo słabych sygnałów (np. od lancy tlenowej). Jeżeli czujka jest zbyt czuła, może zacząć integrować sygnały pochodzące z wibracji podłoża. Zewnętrzne urządzenia, ruch uliczny itp. mogą być przyczyną powstawania sygnałów tła. Jeżeli sygnały tła są zbyt silne, czujka rozpoczyna proces integracji lub liczenia impulsów. Jeżeli wskaźniki sygnału tła zmieniają kolor na niebieski, odpowiednie integratory i/lub liczniki staja się aktywne, co może spowodować wyzwolenie fałszywego alarmu. Oznacza to, że należy usunąć źródło zakłócających sygnałów lub wyregulować czułość tak, że gdy występują tylko wibracje środowiskowe wskaźniki sygnału tła nie zmieniały koloru na niebieski. 5.6 Alarmy Poniżej wymienione są zdarzenia, które mogą być wykrywane przez czujkę. Sygnał będzie generowany, gdy: Sabotaż: Połączenie sabotażu i prób otwarcia Aux: Zdarzenie wykrywane na wejściu dodatkowym (zob. p ) Temperatura: Maksymalna i minimalna temperatura progowa (zob. p.4.2.6) Napięcie: Maksymalne i minimalne napięcie progowe (zob. p.4.2.5) Suma kontrolna: Ustawienia czujki są błędne. Zaprogramowane ustawienia w czujce są sprawdzane co 24h Auto-test: Próba auto-testu niepomyślna Konfiguracja: Gdy programowana czujka sejsmiczna opuszcza fabrykę NIE jest zaprogramowana. Gdy instalator, nie zaprogramuje czujki, generowany jest sygnał błędu konfiguracji. Wybrane sygnały wyjściowe są wyszczególnione. Zdarzenia mogą być kierowane do jednego z 4 wyjść: Alarmu, Sabotażu, Ostrzeżenia lub Uszkodzenia. 15

16 Szary kolor wskaźnika oznacza, że dane zdarzenie zostało wybrane. Gdy kolor wskaźnika zmieni się na czerwony, zdarzenie jest wykrywane i uaktywnione zostaje odpowiednie wyjście. Na rysunku poniżej (ustawienia domyślne), zdarzenie typu sabotaż jest sygnalizowane na wyjściu Sabotaż. 6. ANALIZA USTAWIEŃ CZUJKI Okno analizy zapamiętuje wszystkie szczytowe wartości sygnału z czujki w czasie aktywacji, Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy wybrać z menu <Analiza>. Do Okna analizy dostęp jest zawsze i zawsze można skasować wyświetlane wartości szczytowe. Tryb Dzień/Noc jest podobny do funkcji Zazbrojenie/Rozbrojenie centrali alarmowej. Gdy aktywny jest tryb nocny (zazbrojenie), w prawym górnym rogu wyświetli się księżyc. Gdy aktywny jest tryb dzienny (rozbrojenie), wyświetli się słońce. Aby zresetować pole czasu/daty, należy kliknąć na przycisk kasowania. Pole czasu/daty jest zapisywane w pamięci czujki. Lokalne resetowanie funkcji Okna analizy jest uzależnione od trybu Dzień/Noc. Jeżeli czujka jest przełączana z trybu nocnego na dzienny, wartości i zdarzenia są zapamiętywane. Zdarzenia, które pojawiają się gdy czujka jest w trybie dziennym NIE są zapamiętywane. Pozwala tp instalatorowi otworzyć czujkę i odczytać zawartość pamięci bez zmiany wartości szczytowych. Uwaga: Gdy instalator otwiera czujkę i zdejmuję obudowę, system z 24 godzinną liną zabezpieczającą przełącznik sabotażowy czujki powinien być rozbrojony. Wartości szczytowe sygnałów są zapamiętywane w pamięci czujki. Komputer i oprogramowanie SCM700 nie musi być podłączone do czujki aby używać tej funkcji. Gdy od czujki odłączymy zasilanie, informacja z analizy zostanie utracona. 16

17 7. FUNKCJE ZAAWANSOWANE W menu <Narzędzia> znajduje się kolka funkcji zaawansowanych, które mogą pomóc w optymalnym ustawieniu właściwości czujki. Są dostępne także narzędzia umożliwiające bardziej szczegółowe przedstawienie pomiarów. 7.1 Licznik czasu Wybierz menu <Narzędzia>, <Licznik czasu>. W Oknie licznika czasu można dokonać testu czujki posługując się stoperem. Skala Sygnału w czasie rzeczywistym ukazuje energię wibracji mierzone przez czujkę. Jest to ten sam sygnał, jaki ukazuje się w Oknie weryfikacji. Przy Aktywacji zdarzeniem instalator może wybrać energię sygnału, która odpowiada energii sygnału ukazanym w oknie Sygnał w czasie rzeczywistym. Gdy energia mierzonego sygnału przekroczy określony poziom (np. za pomocą Testera Ręcznego), funkcja Licznik czasu zostaje aktywowana. Wszystkie dostępne integratory /liczniki mogą być obserwowane podczas testu. Wyświetlane są tylko sygnały aktywujące. (w zależności od wybranego typu czujki w Oknie konfiguracyjnym). Aby rozpocząć test, należy kliknąć na zielonym świetle w polu <Start/Stop>. Test jest aktywowany, ale licznik czasu startuje, gdy wskaźnik energii Sygnału w czasie rzeczywistym wskaże przekroczenie poziomu. Za pomocą Ręcznego Testera należy wywołać wibracje. Rezultat wywołanych wibracji ukazuje się w polu <Sygnały detektora>. Gdy czujka przejdzie w stan alarmu, stoper automatycznie zatrzymuje się i można w prosty sposób odczytać czas do alarmu. Jeżeli wynik jest nie zadawalający, należy powrócić do Okna konfiguracji i wyregulować ustawienia czujki. Należy pamiętać, aby przesłać zmiany do pamięci czujki, klikajac na polu <Przesyłanie do detektora>. 17

18 Aby zatrzymać test przed osiągnięciem przez czujkę stanu alarmowego, należy kliknąć na czerwonym świetle w polu <Start/Stop>. Dla wyczyszczenia pól przed rozpoczęciem testu, należy kliknąć na polu Kasowanie. 7.2 Widok I/O (Wejść/Wyjść) Należy wybrać menu <Narzędzia>, <Okno widoku I/O>. Okno widoku I/O ukazuje aktualny stan sygnałów wejściowych i wyjściowych. Obraz symulacyjny wejść i wyjść zależy od wybranej opcji przekaźnikowej płytki wyjściowej. Obraz ukazuje sygnały wejściowe i wyjściowe na wybranej płytce. W polu <Odczyt temperatury> można zobaczyć aktualną temperaturę czujki oraz ustawione progi. Zmiana ustawienia progów temperatury opisana jest w p W polu <Odczyt napięcia> można zobaczyć aktualne napięcie zasilające oraz ustawione progi. Zmiana ustawienia progów napięcia opisana jest w p Uwaga: wartość temperatury I napięcia jest ukazywana z mało znaczącym błędem tolerancji 7.3 Informacja o detektorze Należy wybrać menu <Narzędzia>, <Informacja o detektorze> - pojawią się iformacje o czujce, takie jak data produkcji, numer fabryczny i wersja oprogramowania. 18

19 7.4 Rejestr zdarzeń W rejestrze zdarzeń zapisywane są wszystkie zdarzenia czujki w postaci pliku. W celu odczytu zdarzeń z określonego okresu czasu, niezbędne jest podłączenie komputera z oprogramowaniem SCM700. Zdarzenia sa definiowane jako: Zmniejszanie / zwiększanie liczników impulsów Zmniejszanie / zwiększanie integratorów o przyrost 10% Przejście integratora w obszar ostrzeżenia Alarm z integratora / licznika Aktywacja wyjścia takiego jak: 1. Alarm 2. Sabotaż 3. Ostrzeżenie 4. Uszkodzenie Plik rejestru zdarzeń (*.ELF) może być importowany do programu EXCEL. Aby aktywować rejestr zdarzeń, należy wybrać menu <Narzędzia>, <Rejestr zdarzeń>. Gdy rejestr zdarzeń jest aktywny, po lewej stronie napisu pojawi się znacznik. W linii rozkazów pojawi się tekst Rejestr zdarzeń. Program automatycznie zapamiętuje wszystkie zdarzenia z aktywnych kanałów w pliku rejestru zdarzeń. Aby zatrzymać zapisywanie w rejestrze, należy ponownie wybrać <Narzędzia> i <Rejestr zdarzeń> - znacznik po lewej stronie zniknie. Aby otworzyć plik rejestru zdarzeń, należy uruchomić program Excel, wybrać <Plik>, <Otwórz> (pliki są przechowywane w folderze Files oprogramowania SCM700: C:\program files\scm700\files). Ponieważ pliki mają rozszerzenie.elf, aby je zobaczyć, należy wybrać polecenie: czytaj wszystkie pliki (*.*). Podwójne kliknięcie na pliku <log.elf> spowoduje wyświetlenie się okna Kreator importu tekstu. Aby zmienić rejestr zdarzeń na format Excela należy: Krok 1: wybrać <Z separatorami> kliknąć <Dalej> 19

20 Krok 2: wybrać <Tabulator> i <Przecinek> kliknąć <Dalej> Krok 3: wybrać <Dane> wybrać z menu <MDR> kliknąć <Zakończ> aby przekształcić plik w format Excela Kolumny pokażą: Datę, Czas, Wyjście alarmowe, Wyjście sabotażu, Wyjście uszkodzenia, Wyjście ostrzeżenia, Licznik impulsów 5, Licznik impulsów 6, Integrator 1, Integrator 2, Integrator 3, energię sygnału w czasie rzeczywistym dla dużej i małej czułości. Wartości ukazane w kolumnie C do F zawierają kody zdarzeń. Np. w linii 8, dla wyjścia ostrzeżenia (F) jest aktywacja z kodem 100. Kod ten oznacza, że został osiągnięty przez licznik impulsów 5 poziom ostrzeżenia (domyślnie 4 impulsy). W linii 9 aktywne jest wyjście alarmowe, także spowodowane osiągnięciem progu alarmowego licznika impulsów 5. (kod 100). 20

21 Następnym razem, gdy zostanie wykonany rejestr zdarzeń, program nadpisze nowy plik na stary, jeżeli nie zostanie zmieniona nazwa starego pliku. Dane z rejestru zdarzeń zawsze zapisywane są w katalogu C:\program files\scm700\files pod nazwą log.elf. 8. DRUKUJ FORMULARZ URUCHOMIENIA Formularz uruchomienia jest dokumentem zawierającym wszystkie ustawienia czujki po całkowym zaprogramowaniu. Można go wydrukować lub zapisać w pliku; powinien być także podpisany przez instalatora. Ten dokument jest formą potwierdzenia ustawień parametrów czujki przez instalatora dla użytkownika. 8.1 Drukuj formularz uruchomienia Należy wybrać menu <Plik>, <Drukuj formularz uruchomienia>. Dokument ukazuje następujące ustawienia zaprogramowane w czujce oraz informacje dodatkowe. Udostępniony Wersja oprogramowania Data produkcji czujki Nr fabryczny czujki Typ czujki Atest Czułość Zewnętrzne tłumienie Płytka przekaźnikowa Test systemu Licznik 5 Licznik 6 Czas utrzymania alarmu Czas integracji Poziom ostrzegania Niska temperatura Wysoka temperatura Niskie napięcie Wysokie napięcie 21

22 Dokument można wydrukować lub zapisać w komputerze lub na dyskietce. W tym celu należy powrócić do Konfiguracji i wybrać menu <Zamknij>. Personalizacja Formularza uruchomienia następuje poprzez wpisanie danych identyfikacyjnych lub logo firmy zob. p 8.2 i Identyfikacja Aby spersonalizować Formularz uruchomienia, należy wybrać menu <Konfiguracja>, <Identyfikacja> i wpisać nazwę i adres firmy a następnie kliknać na pole <Uaktualnij>. 8.3 Logo firmy Aby wydrukować logo firmy na Formularzu uruchomienia, należy wybrać menu <Konfiguracja>, <Logo firmy>. Następnie należy kliknąć w ikonę Otwórz plik aby uruchomić Eksplorera Windows i wybrać plik z logo firmy. Nazwa pliku pojawi się w Oknie Logo firmy. Aby uaktualnić Formularz uruchomienia z tą informacją, należy kliknąć w polu <uaktualnij>, aby usunąć plik logo firmy, należy klinać ikonę kasuj. Uwaga: Logo firmy powinno odpowiadać następującym wymaganiom: format JPG (Rysunek będzie automatycznie przeskalowany) 22

23 9. WYPOSAŻENIE 9.1 Zestaw startowy VVK700 Kabel konfiguracyjny umożliwia podłączenie komputera do czujki. Kabel ten jest jedynym urządzeniem niezbędnym dla instalatora, aby skonfigurować czujkę, Dostarczany jest wraz z oprogramowaniem SCM Płytka przekaźnikowa typ A Wyjściowa płytka przekaźnikowa typ A, zaopatrzona w złącze do podłączenia do głowicy czujki posiada symbol VVI760. Rysunek opisów łączówki odnosi się do czujek VVS700 / VV Płytka przekaźnikowa typ C Wyjściowa płytka przekaźnikowa typ C, zaopatrzona w złącze do podłączenia do głowicy czujki posiada symbol VVI770. Rysunek opisów łączówki odnosi się do czujek VVS700 / VV

24 10. SERWIS FABRYCZNY Dział ten nie jest dostępny dla instalatora i użytkownika. Aby skorzystać z tej sekcji niezbędna jest znajomość hasła. Hasło może być udostępnione tylko pracownikom firmy Interlogix, którzy ukończyli specjalne przeszkolenie. 11. ZASTOSOWANIA SPECJALNE Seria 700 posiada możliwość użycia w prawie wszystkich zastosowaniach. Możliwe jest wybranie 5 domyślnych ustawień parametrów. Ustawienia zostały przetestowane i zatwierdzone przez specjalistyczne agencje. Domyślne typy czujek są optymalne dla zastosować do skarbców, drzwi skarbców, sejfów, automatycznych sejfów depozytowych, magazynów broni, szaf na akta itp. Tym niemniej te typy detektorów mogą być użyte i w innych zastosowaniach. Jeżeli dla danego zastosowania ustawienia domyślne nie są wystarczające, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, który zorganizuje spotkanie z inżynierem specjalistą celem przedyskutowania potrzeb. Seria czujek 700 może być przeprogramowana nawet dla bardzo nietypowych zastosowań. Specjalne wymagania mogą obejmować zmiany czułości, konfigurację sygnałów wejścia / wyjścia, zmiany polaryzacji sygnału itp. Wymagania te mogą być przetestowane i przechowywane z dedykowanym dla danego użytkownika pliku. 24

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 pl Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 O instrukcji 5 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji 5 1.3 Archive Player 5 1.4 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką!

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! 1 Spis treści 1. Spis treści 2. Opis 3. Instalacja programu ADP 186 4. Wsparcie 5. Podstawowe wyposażenia 6. Kontrolki i przyciski

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0.

NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0. NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0.600 Wersja 3.0.0.600 1 ALNET SYSTEMS Spis treści 1. Wstęp... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Wersja oprogramowania : 2.1.24.60 Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME IP 5000 HD, AUTODOME IP 5000 IR

AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME IP 5000 HD, AUTODOME IP 5000 IR AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME IP 5000 HD, AUTODOME IP 5000 IR NEZ-xxxx-xxxx4 pl Operation Manual AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME pl 3 Spis treści 1 7 1.1 Wymagania systemowe 7 1.2 Nawiązywanie połączenia

Bardziej szczegółowo