CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BMS...5. PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM Str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BMS...5. PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM Str. 1"

Transkrypt

1 Spis treści PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA, ZAKRES...3 OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU...3 WIZUALIZACJA BUDYNKU...4 WSTĘP...4 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BMS...5 WŁAŚCIWOŚCI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW SYSTEMU...6 SYSTEM OPERACYJNY...8 MENADŻER BAZY DANYCH...8 GRAFICZNY INTERFEJS OPERATORA...8 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU...8 SYSTEM OBSŁUGI ALARMÓW...9 SYSTEM SYNCHRONIZACJI CZASU...10 MODUŁ REJESTRACJI DANYCH BIEŻĄCYCH I HISTORYCZNYCH...10 EDYCJA WYKRESÓW...11 EDYCJA RAPORTÓW...11 Spis załączników DECYZJA MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI, ZAP/0218/POE/11...ZAŁĄCZNIK 1 ZAŚWIADCZENIE MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI, ZAP/IE/0278/2011 DECYZJA MGR INŻ. MARIUSZ PIĄTKOWSKI, ZAP/0125/PWOE/11...ZAŁĄCZNIK 2 ZAŚWIADCZENIE MGR INŻ. MARIUSZ PIĄTKOWSKI, ZAP/IE/0165/11 KARTY KATALOGOWE... ZAŁĄCZNIK 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW... ZAŁĄCZNIK 4 Spis rysunków SCHEMAT SYSTEMU BMS... RYSUNEK BMS 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TP-1, TP RYSUNEK BMS 2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TP-2.2, TP RYSUNEK BMS 3 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TP-3.2, TP RYSUNEK BMS 4 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TP-3.4, TP RYSUNEK BMS 5 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TP-3.6, TP-3.7, TW-6...RYSUNEK BMS 6 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TPI-1, TP RYSUNEK BMS 7 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS TPI-3.2, TPI RYSUNEK BMS 8 Str. 1

2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ BMS RG1 TK1, RG2 TK2...RYSUNEK BMS 9 RZUT SYSTEMU BMS SZKOŁA, PARTER 1/3...RYSUNEK BMS 10 RZUT SYSTEMU BMS ŚWIETLICA I PRZEDSZKOLE, PATER 2/3...RYSUNEK BMS 11 RZUT SYSTEMU BMS SZKOŁA, PARTER 3/3...RYSUNEK BMS 12 RZUT SYSTEMU BMS SZKOŁA, PIĘTRO 1/2...RYSUNEK BMS 13 RZUT SYSTEMU BMS SZKOŁA, PIĘTRO 2/2...RYSUNEK BMS 14 RZUT SYSTEMU BMS DACH 1/2... RYSUNEK BMS 15 RZUT SYSTEMU BMS DACH 2/2... RYSUNEK BMS 16 Str.2

3 Przedmiot i zakres opracowania Projekt wykonawczy dla nowo budowanego obiektu: BUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ ZE ŻŁOBKIEM I ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ Inwestor: GMINA KOBIERZYCE Aleja Pałacowa 1, Kobierzyce Adres inwestycji: działki nr 43/67, 43/68, AM-1, obr. Wysoka (przy ul. Chabrowej, gmina Kobierzyce) Podstawa prawna opracowania, zakres a) umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem b) koncepcja rozwiązań techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem c) projekty branżowe instalacji i architektury d) obowiązujące normy i przepisy e) katalogi, karty katalogowe producentów. Opis projektowanego systemu Magistrale LON należy wykonać przy użyciu przewodu BELDEN 8471, który zgodnie z deklaracją producenta zezwala na bezpieczną i bez awaryjną pracę systemu przy długości sieci LON do 1200m. System oparty będzie na sterownikach lokalnych rozproszonych na całym obiekcie i zlokalizowanych w poszczególnych rozdzielnicach elektrycznych sekcyjnych. Zasilanie sterowników z wydzielonego pola rozdzielnic sekcyjnych zabezpieczone S301-C10 poprzez transformator 30VA. W korytarzach głównych, klatkach schodowych i na elewacji projektuje się zdalne sterowanie oświetleniem z systemu BMS za pośrednictwem styczników umieszczonych w poszczególnych podrozdzielni. W klasach zastosowano łączniki lokalne, zaś w toaletach sterowanie odbywa się za pomocą czujek ruchu. Projektuje się połączenie systemu BMS z systemami SSWiN, SSP i KD nastąpi poprzez bramki komunikacyjne. Integracja nastąpi na płaszczyźnie programowej. System BSM otrzyma protokół dostępu do systemu KD, SSP i SSWiN, skąd będzie mógł na bieżąco pobierać informacje dotyczące tych systemów. Niezbędna jest również synchronizacja czasów w systemach. Nadrzędnym systemem będzie BMS. Na etapie wykonawstwa, wykonawca zobowiązany jest do zaprogramowani systemu zgodnie z przebaczeniem i funkcją obiektu z podziałem na poszczególne dni tygodnia, w porozumieniu z inwestorem. Ponadto: System będzie umożliwiał zdalnego sterowania centralami wentylacyjnymi i klimakonwektorami poprzez moduły komunikacyjne w podrozdzielniach wentylacji. Str.3

4 Na etapie wykonawstwa należy ustalić z inwestorem harmonogramy pracy systemu, np. dzień, noc, dni pracujące, weekendy, wakacje. Należy zdefiniować numery telefonów, adresy w celu powiadamiania o wystąpieniu awarii/zdarzenia urządzeń monitorowanych przez system BMS. Zaprogramować system tak, aby była możliwość zdalnego monitorowania pracy przez Internet. W rozdzielnicy kotłowni projektuje się moduł komunikacyjny umożliwiający monitorowanie jej pracy. Na etapie programowania zdefiniować użytkowników systemu poprzez nadanie indywidualnych haseł. W systemie istnieje możliwość rejestracji oraz archiwizacji zdarzeń przez zalogowanych użytkowników. Należy zdefiniować, które zdarzenia mają być archiwizowane. Wykonać wizualizację budynku z naniesieniem aktywnych punktów automatyki i urządzeń monitorowanych. Algorytm działania central wentylacyjnych będzie zaprogramowany przez branżę sanitarną. Z poziomu systemu BMS istnieje możliwość ustawienia w trybie ciągłym wydajności i temperatury. Można także ustalić interwały pracy wentylacji oraz zmienić godziny pracy, stany postoju. Wizualizacja budynku Na etapie wykonawstwa należy opracować wizualizację budynku na podstawie podkładów architektonicznych. Nanieść należy aktywne punkty automatyki, urządzenia monitorowane, sterowanie oświetleniem, czujniki z odczytanymi wartościami. Ponadto należy wykonać kopie zapasowe pakietu integratorskiego. Wstęp. Zakres niniejszego opracowania systemu BMS oparty jest na najnowszych produktach firmy TAC. Podstawowymi składnikami systemu są: program TAC Vista V pracujący w środowisku Windows, sterowniki swobodnie programowalne TAC Xenta 280/300/400 oraz inne urządzenia wykonane w technologii LonWorks. Dla zwiększenia komfortu obsługi, program TAC Vista, programy aplikacyjne sterowników TAC Xenta oraz informacje wyświetlane na ich panelach operacyjnych, są prezentowane w języku polskim. TAC Vista jako oprogramowanie systemowe, jest gotowym narzędziem software owym zawierającym moduły komunikacyjne i funkcyjne, gwarantujące pewną i komfortową pracę systemu nadzoru. Dostosowanie programu TAC Vista, do konkretnych wymagań obiektowych będzie polegało jedynie na stworzeniu bazy danych, zawierającej obiekty odwzorowujące nadzorowane elementy systemu (czujniki pomiarowe, siłowniki, pompy itp.) oraz obiekty związane z organizacją pracy systemu (kolorowa grafika, obsługa alarmów, uprawnienia użytkowników itp.). Modułowa budowa programu umożliwia optymalne dostosowanie go do potrzeb oraz zapewnia prostą rozbudowę. Koncepcja oparta jest na programie TAC Vista V, który jest najnowszą wersją rodziny komputerowych systemów zdalnego zarządzania i nadzoru, tworzonych przez TAC od 1974 roku, sprawdzonych w praktyce na tysiącach instalacji pracujących na całym świecie. Program ten stworzono i rozwijano specjalnie dla potrzeb BMS. TAC Xenta jest najnowszą rodziną sterowników swobodnie programowanych firmy TAC. Programowanie ich odbywa się przy pomocy unikalnego narzędzia do programowania graficznego TAC Menta. TAC Xenta 300 była pierwszym na świecie sterownikiem, stosowanym w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, wykorzystującym otwarty protokół Str.4

5 komunikacji standardu LonWorks. Modułowa budowa sterowników pozwala na optymalne dopasowanie ich konfiguracji do potrzeb oraz zapewnia prostą rozbudowę. Do lokalnej obsługi sterowników wykorzystuje się panele operatorów. Ich prosta obsługa oraz duży podświetlany wyświetlacz, z tekstami w języku polskim, czyni go bardzo przyjaznym dla użytkowników. Pierwsza Charakterystyka systemu BMS zawiera opis rozwiązań oraz dane techniczne oferowanych urządzeń. Wszystkie opisane rozwiązania bazują na ogólnie dostępnych standardach światowych: LonWorks, TCP/IP OPC Server, MS Windows. Oznacza to, że firma TAC nie oferuje własnych zamkniętych rozwiązań fabrycznych, które skazywałyby przyszłego użytkownika na stosowanie urządzeń i oprogramowania jednego producenta. Zastosowany w sterownikach TAC Xenta standard komunikacji LonWorks umożliwia podłączenie do wspólnej sieci urządzeń różnych producentów. Dynamiczny rozwój międzynarodowej organizacji LonMark, zrzeszającej setki producentów, gwarantuje dostęp do szerokiego asortymentu urządzeń pracujących w standardzie LonWorks. Członkami tej organizacji jest większość producentów urządzeń stosowanych w klimatyzacji i ciepłownictwie. Obecnie dostępne są na rynku: sterowniki, przetworniki częstotliwości, liczniki ciepła, przystosowane do komunikacji w standardzie LonWorks. Zaoferowany program TAC Vista wyposażony jest w moduł komunikacyjny umożliwiający bezpośrednie zarządzanie urządzeniami wykorzystującymi standard komunikacji LonWorks. Przedstawione wyżej właściwości decydują o otwartości systemu. Oznacza to, że nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości, będzie on mógł być rozbudowywany, bez dodatkowych nakładów związanych z dopasowaniem protokołów komunikacyjnych dołączanych urządzeń. Koszt opracowania programów tłumaczących różne protokoły komunikacyjne (drver) dla indywidualnych urządzeń jest bardzo wysoki. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BMS Podstawowe elementy: a) Stanowiska operatorów oparte o komputery klasy PC, wraz z oprogramowaniem graficznym umożliwiające równorzędny dostęp do wszystkich sterowanych i monitorowanych punktów, funkcjonujące jako podstawowy interfejs operatora do systemu BMS. Oprogramowanie stanowisk operatorów TAC Vista V umożliwia pracę w lokalnej sieci LAN (Local Area Network), jak również pracę z oddalonymi sieciami LAN poprzez publiczne łącza telefonii cyfrowej (ISDN) lub Internet. Program TAC Vista V umożliwia wykorzystanie sieci Internet na poziomie stanowisk operatorów. W tym celu należy zainstalować w sieci oprogramowanie TAC Vista V Web Server oraz TAC Vista V Webstation. Umożliwia ono dostęp do zasobów na dowolnym stanowisku operatora z dowolnej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer. Podstawową zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość wykorzystania istniejących grafik z bazy danych i udostępnienie ich w Internecie. Str.5

6 System TAC Vista daje również możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów poprzez standardowe mechanizmy wymiany danych na poziomie stanowisk komputerowych: OPC (OLE for Process Control jest to otwarty standard wymiany informacji stosowany w przemyśle przez wiele firm oraz DDE (DDE Dynamic Data Exchange standard wymiany informacji między programami Microsoft). TAC Vista posiada strukturę modułową, bez ograniczenia liczby podłączanych punktów, umożliwiającą optymalne dostosowanie go do własnych potrzeb oraz zapewniającą prostą rozbudowę. b) Swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe TAC Xenta 280/300/401, bezpośrednio sprzężone z aparaturą obiektową (np. czujniki pomiarowe, siłowniki klap i zaworów, napędy pomp, wentylatorów, itp.) służące do sterowania i kontroli urządzeń w źródłach ciepła, instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnych i grzewczych, zarządzania energią oraz sterowania i monitorowania innych urządzeń technicznych w budynku. Właściwości dotyczące poszczególnych składników systemu a) Stanowiska operatorskie - wymagania sprzętowe. W pomieszczeniu portierni (pom. 0.75) projektuje się stanowisko operatorskie. Składać się będzie z komputera klasy PC wyposażonego w oprogramowanie TAC Vista. b) Sterowniki cyfrowe. Sterowniki TAC Xenta 280/300/401 są oparte o mikroprocesor z systemem operacyjnym przechowywanym w nieulotnej pamięci EPROM o pojemności minimum 64 Kbytes. Program aplikacyjny i dane są przechowywane w nieulotnej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM, celem umożliwienia prostych uzupełnień i zmian w trakcie Str.6

7 uruchomienia. Każdy ze sterowników posiada podtrzymanie pamięci RAM przez czas nie krótszy niż 72 godziny. Sterowniki są wyposażone w gniazdka do podłączenia przenośnego panelu operatorskiego. Sterowniki TAC Xenta 280/300/400 mają budowę modułową, możliwe jest rozbudowa o dodatkowe moduły wejść/wyjść, umożliwiającą optymalizację połączeń elektrycznych, przez montaż poszczególnych modułów blisko sterowanych i monitorowanych punktów. Takie rozwiązanie umożliwia późniejszą swobodną rozbudowę instalacji. Wejścia są przystosowane do odczytu wszystkich typów sygnałów od czujników i sygnalizatorów występujących na obiekcie tj. binarne, analogowe (0-10 V lub 2-10 V) oraz termistorowe NTC. Sterowniki posiadają wyjścia dwóch typów: binarne, zapewniające sterowanie dwustawne oraz analogowe zmienno napięciowe w zakresie 0-10 V lub 2-10 V. Sterowniki umożliwiają odczyt i załadowanie parametrów programu aplikacyjnego bezpośrednio ze stanowiska operatora poprzez sieć. Ma to na celu zmniejszenie czasochłonności obsługi oraz ułatwienie serwisowania instalacji. Każdy sterownik posiada integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to ma możliwość pracy niezależnej od systemu nadrzędnego. Czas każdego sterownika w sieci jest synchronizowany systemowo. Każdy sterownik posiadać bufor pamięci dla rejestracji 50 różnych wielkości analogowych i cyfrowych. Sterowniki TAC Xenta posiadają wskaźniki diodowe sygnalizujące zasilanie, pracę programu i awarii sterownika. Moduły sterowników posiadają także diody wskazujące status komunikacji z jednostką główną. Wszystkie wskaźniki diodowe są widoczne bez zdejmowania obudowy sterownika i/lub otwierania drzwiczek panelu operatorskiego zainstalowanego bezpośrednio na sterowniku. c) Sieć komunikacyjna. Wszystkie sterowniki będą połączone ze sobą siecią komunikacyjną. Dla sprawnego działania i łatwości obsługi sieć komunikacyjna może pomieścić minimum 64 urządzenia przy długości 2,7 km, bez dodatkowych wzmacniaczy. Sieć powinna być oparta na przewodzie dwuparowym (skrętka) w standardzie komunikacji LonWorks. Awaria któregokolwiek ze sterowników nie powoduje zakłócenia w komunikacji pozostałych elementów sieci. Z uwagi na bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie zasobów systemu sterowniki pracujące w sieci umożliwiają wspólne korzystanie z czujników oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci, bez ingerencji nadrzędnego systemu komputerowego BMS. Poza przypadkami wspólnego wykorzystywania czujników czy danych (włącznie z procedurami awaryjnymi), programy aplikacyjne sterowników nie będą uzależnione od danych czy czujników fizycznie przyłączonych do innego sterownika. d) Oprogramowanie stanowiska operatora. Str.7

8 Program na stanowisku operatora TAC Vista V ma formę narzędzia umożliwiającego budowę bazy danych oraz umożliwia dostosowanie funkcji zarządzających zasobami fizycznymi do aktualnych instalacji BMS. Oprogramowanie stanowiska operatora składać się będzie z następujących elementów: - systemu operacyjnego; - menadżera bazy danych; - graficznego interfejsu operatora; - system kontroli dostępu; - systemu obsługi alarmów; - systemu synchronizacji czasu; - modułu rejestracji danych bieżących i historycznych; - edycja wykresów; - edycja raportów. System operacyjny System operacyjny działający w czasie rzeczywistym powinien zapewniać wielozadaniową, współbieżną realizację wielu programów. Zalecane z uwagi na swoją popularność jest środowisko Windows XP lub Vista. W celu ograniczenia ilości komunikatów przesyłanych w sieci stanowisk operatorów oraz zapewnienia poufności danych, system powinien dysponować mechanizmem udostępniania zasobów sieci tylko wybranym użytkownikom. Menadżer bazy danych Menadżer bazy danych umożliwia zarządzanie wszystkimi obiektami odzwierciedlającymi zasoby fizyczne systemu. Umożliwia dodawanie i usuwanie składników bazy danych bez uszczerbku dla istniejących rekordów danych. Ponadto powinien zapewniać automatyczne tworzenie okresowych kopii bezpieczeństwa bazy danych. Graficzny interfejs operatora Graficzny interfejs operatora zapewnia dynamiczny dostęp do monitorowanych parametrów technologicznych systemu, umożliwia ich modyfikowanie oraz zdalne sterowanie urządzeń technologicznych za pomocą hierarchicznie powiązanych grafik. Podstawowym narzędziem interfejsu operatora jest mysz komputerowa i klawiatura oraz ekran monitora PC. System kontroli dostępu Str.8

9 System kontroli dostępu umożliwia korzystanie z systemu BMS tylko osobom upoważnionym. Aby rozpocząć pracę w systemie operator musi podać swoje dane identyfikacyjne i hasło. Administrator systemu powinien ma możliwość określenia, dla każdego operatora osobno, odpowiedniego zakresu uprawnień. Indywidualne zakresy uprawnień mają umożliwiać dobrze zorganizowaną współpracę pomiędzy zarządzającym systemem, operatorami i innymi użytkownikami. Uprawnienia operatora określają jego możliwości w zakresie wykonywania określonych operacji i poleceń w systemie. Przykładowa lista uprawnień operatora może obejmować następujące możliwości: - może tylko oglądać; - zmieniać obiekty; - dodawać obiekty; - usuwać obiekty; - forsować tryby pracy urządzeń; - blokować alarmy. Uprawnienia operatora systemu umożliwiają zdefiniowanie, jakimi obiektami systemu może zarządzać dany operator i jakie kategorie obiektów będą wyświetlane na jego stanowisku. Przy podziale systemu na różne kategorie (źródła ciepła, ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie itp.), system umożliwia przydzielenie zarządzania poszczególnych części systemu różnym grupom użytkowników. Wylogowanie się z systemu odbywa się: przez samego operatora lub automatycznie. System obsługi alarmów Oprogramowanie systemu zdalnego nadzoru i sterowania przekazuje operatorowi wszystkie alarmy generowane w urządzeniach na obiektach oraz wszystkie komunikaty awaryjne generowane w systemie. Alarm informuje operatora systemu o niedozwolonej zmianie stanu monitorowanych parametrów. Wielkość sygnału jest porównywana z zadanymi wartościami granicznymi i w przypadku ich przekroczenia, następuje automatyczne generowanie alarmu. Alarm może być generowany z określonym opóźnieniem, zabezpieczającym przed zbędnym generowaniem alarmów przy chwilowych przekroczeniach wartości granicznych. System TAC Vista V posiada możliwość buforowania wszystkich alarmów zgłaszanych jednocześnie. Obsługa alarmów jest aktywna zarówno w przypadku pracy operatora w systemie, jaki i po jego wylogowaniu. Komunikaty alarmowe są wyświetlane w osobnym okienku dialogowym i zawierają następujące informacje: - identyfikator alarmu; - datę i czas wystąpienia; - opis alarmu. W celu uniknięcia wielokrotnego wystąpienia tego samego alarmu w krótkim okresie czasu, istnieje możliwość blokowania powtarzających się alarmów. Str.9

10 Alarmy powinny być na tyle elastycznie zarządzane w całym systemie, żeby minimalizować tłok komunikacyjny w sieci stanowisk operatorów oraz aby trafiały do przypisanych adresatów. Aby to zrealizować system TAC Vista V posiada mechanizmy swobodnego adresowania alarmów do poszczególnych stanowisk operatorów jak również do innych użytkowników systemu (np. pocztą elektroniczną). System synchronizacji czasu System TAC Vista V zapewnia synchronizację czasu poszczególnych jego elementów i poprawne działanie wszystkich operacji związanych z funkcjami czasowymi. Synchronizacja czasu zapewnia kontrolę pracy zegarów w komputerach na stanowiskach operatorów oraz w sterownikach i innych urządzeniach obiektowych. System synchronizacji czasu zapewnia automatyczną zmianę czasu zimowego na letni, z uwzględnieniem lat przestępnych. Moduł rejestracji danych bieżących i historycznych System TAC Vista V zapewnia możliwość rejestracji danych bieżących i historycznych. Istnieje możliwość zdefiniowania dwóch typów rejestracji z wykorzystaniem programu TAC Trend Viewer. Rejestracja bieżąca powinna być używana do automatycznego gromadzenia danych pochodzących z monitorowanych obiektów, w możliwym do zdefiniowania, określonym czasie. Dane te następnie mogą być udostępniane do wykorzystania przy tworzeniu raportów lub prezentacji w postaci wykresów. W celu ograniczenia ilości danych przesyłanych pomiędzy monitorowanymi obiektami a stanowiskami operatorów, rejestracja bieżąca może odbywać się w sterowniku TAC Xenta 280/300/401, z definiowaną częstotliwością i okresem przechowywania. Pamięć sterowników TAC Xenta 280/300/401 umożliwia przechowywanie danych w okresie od 10 sekund do 10 lat w ilości co najmniej: danych w formacie zmiennoprzecinkowym; danych w formacie całkowitym; danych binarnych. Przekazywanie zarejestrowanych danych ze sterowników do stanowiska operatora może odbywać się cyklicznie lub po zapełnieniu pamięci. Rejestracja danych historycznych umożliwiać zapisywanie i przechowywanie informacji o wszystkich zdarzeniach, które wystąpiły w systemie. Zapisane w takim rejestrze zdarzenie zawiera datę i czas wystąpienia oraz dane osoby odpowiedzialnej za czynności związane z tym zdarzeniem. Ponadto rejestrowane są wszystkie stany alarmowe, wydawane polecenia, zmiany statusów obiektów i komunikaty systemowe. Str.10

11 Edycja wykresów Trend Viewer jest programem systemu do przeglądania w postaci wykresów wielkości rejestrowanych on-line lub wielkości historycznych. Program umożliwia rejestrowanie na wykresie wielkości on-line wybranych ręcznie przez operatora z bazy danych jak również korzystanie z przygotowanego wcześniej obiektu bazy danych typu wykres bieżący lub historyczny. Po otwarciu obiektu typu wykres w Trend Viewer na wykresie pojawią się przypisane do obiektu wielkości. Takie podejście umożliwia szybki dostęp do przygotowanych wcześniej wzorców. Trend Viever posiada szereg funkcji umożliwiających sprawne zarządzanie wykresem np.: skalowanie osi, zmiany atrybutów krzywych (kształt, kolory linii i wypełnienia, wykresy dwu- i trójwymiarowe itp.), powiększanie, przesuwanie wykresu na osi czasu, itd. Program Trend Viewer może pracować w sposób ciągły bez negatywnego wpływu na działanie całego systemu. Wykresy mogą być zamrażane, mogą być także zapisywane na dysku komputera. Korzystanie z programu Trend Viewer jest bardzo proste i nie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy informatycznej. Edycja raportów Generator raportów jest oddzielnym programem bazującym na Microsoft Excel. Umożliwia operatorowi tworzenie dokumentacji: stanu nadzorowanej instalacji, wartości mierzonych, statusów alarmów oraz dostarcza informacji o zużyciu energii, tendencjach itp. Treść opisów oraz rodzaj rejestrowanych danych mogą być dowolnie wybierane, tak żeby forma raportu dokładnie odpowiadała wymaganiom operatora. Raporty statusów zawierają listę bieżących wartości oraz stany pracy urządzeń systemu. Format raportu i opisy są określane przez operatora. Raporty zdarzeń zawierają informacje o koniecznych środkach zaradczych, które należy podjąć w przypadku wystąpienia zdarzenia, np. pojawienia się alarmu. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej raport może zawierać informacje o niezbędnych środkach zaradczych. Raporty energetyczne zawierają dane dotyczące zużycia energii, a także informacje wynikające z ich analizy. Zarówno forma jak i zawartość raportu są określane przez operatora. Zgromadzone dane o zużyciu energii można bezpośrednio wydrukować lub użyć jako dane źródłowe do dalszej analizy i prezentacji. Operator w prosty sposób wybiera formę prezentacji oraz rodzaj prezentowanych danych. Dane mogą być przedstawiane w postaci wykresów liniowych, słupkowych, kołowych oraz diagramów. Edycja i operacje na rejestrowanych danych mogą być przeprowadzane w czasie ich zapisywania bądź po zakończeniu rejestracji. Na danych można przeprowadzać operacje arytmetyczne, np.: sumowanie, obliczanie wartości średnich i zużycia. Raporty mogą być generowane na wiele sposobów: - na żądanie - okresowo (dobowe, tygodniowe i.in.) - generowane pewnym zdarzeniem Str.11

12 Samo przygotowanie raportów jest bardzo proste dzięki narzędziu TAC Vista Generator raportów i opiera się na znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel. g) Programy aplikacyjne sterowników. Programy aplikacyjne dla sterowników swobodnie programowalnych TAC Xenta 280/300/401 tworzone za pomocą narzędzia programowania graficznego TAC Menta. Program narzędziowy do tworzenia aplikacji powinien umożliwić wydrukowanie pełnej dokumentacji. Projektował: mgr inż. Piotr Markowski upr. proj. ZAP/0218/POOE/11... Str.12

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS)

OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS) OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS) I. CEL OPRACOWANIA Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wykonania systemu monitorowania i sterowania infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca 02 Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Daikin zapewnia nowe rozwiązanie przeznaczone do monitorowania i sterowania głównymi funkcjami jednostek wewnętrznych. System

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Budowa, działanie, funkcje uŝytkowe i przykłady typowego zastosowania sterowników do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Systemy i oprogramowanie SCADA Gdańsk, 2015 Systemy SCADA SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH

PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH Pomiar natężenia oświetlenia Ogrzewanie basenów Zapobieganie bakteriom legionella 4 2 1 17 7 3 10 9 8 ZESTAW BCP-240 1 13 12 6 11 14 2 3 18 17 REZYDENCJE

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Sterowniki i moduły opcjonalne

Sterowniki i moduły opcjonalne Sterowniki i moduły opcjonalne ecomax 350R seria KSR Beta i KSR Beta Plus Sterownik elektroniczny pozwalający na automatyczną kontrolę i optymalizację procesu spalania w kotłach na paliwo stałe z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Jan Syposz

Prowadzący: Jan Syposz Automatyzacja w klimatyzacji i ciepłownictwie Prowadzący: Ćwiczenia audytoryjne Jan Syposz Zaliczanie przedmiotu Zakres tematyczny ćwiczeń audytoryjnych: charakterystyka wybranych układów automatyki (węzeł,

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe...

Bardziej szczegółowo

sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem

sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem Karta katalogowa DS 3.00 aa sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem 1/6 2/6 SB-TP/IP PANEL ZOŁOWY OGÓLNA HARAKTERYSTYKA SB-TP/IP jest następcą sterownika SB-01 z dodatkowym portem komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009 EMITER Sp. z o.o. Katowice Rozwiązania DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej Wrocław 28-29.05.2009 DIVUS Domus. system automatyki budynkowej DIVUS Domus to innowacyjny komputer PC do automatyki

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Regio Regulatory Pomieszczeniowe

Regio Regulatory Pomieszczeniowe Regio Regulatory Pomieszczeniowe Stylowa i komfortowa regulacja strefowa na każdym poziomie Regulacja strefowa na każdym poziomie... Regio jest nowym typoszeregiem regulatorów dla systemów HVAC oraz dla

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie Viessmann

Zdalne sterowanie Viessmann Zdalne sterowanie Viessmann Bardzo szybko zmieniający się rynek techniki cyfrowej i nowych technologii, wszechobecna komputeryzacja powodują, że coraz więcej produktów ogólno pojętej automatyki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Aut A o ut ma m t a yz y acja acja w kli kli a m t a y t z y acji acji i ciepł ciep ow o nic n tw t ie Ćwic i z c en e ia i a a ud yto r j y ne

Aut A o ut ma m t a yz y acja acja w kli kli a m t a y t z y acji acji i ciepł ciep ow o nic n tw t ie Ćwic i z c en e ia i a a ud yto r j y ne Automatyzacja w klimatyzacji i ciepłownictwie. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 1 Zakres tematyczny ćwiczeń audytoryjnych Przykłady doboru układów i elementów automatyki do węzła ciepłowniczego, kotłowni

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o.

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o. GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27 74-200 Pyrzyce Tel. 91 5702796 fax 91 5702797 e-mail: geotermia@inet.pl Wytyczne dla przetargu ograniczonego organizowanego przez Geotermię Pyrzyce Sp.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r.

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Piotr Kukla p.kukla@fewe.pl Michał Wawer m.wawer@fewe.pl ENERGIA W SZPITALU Na co zużywana jest

Bardziej szczegółowo