PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 PRORAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 240 IMNAZJUM Nr 100 w WARSZAWIE

2 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 2. Uczenie postaw proekologicznych 1.Wycieczki do muzeów, galerii sztuki, miejsc pamięci narodowej ( nekropolie ) 1. Segregacja odpadów w klasach wg nowych zasad 2.Oszczędne gospodarowanie energią elektryczną 3. Przekazywanie informacji z zakresu seksualności człowieka 1.Przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących dojrzewania płciowego dzieci i młodzieży 4. Opieka nad młodszymi kolegami 1. Nawiązanie współpracy z przedszkolami specjalnymi i integracyjnymi - przygotowanie inscenizacji dla przedszkolaków np. jasełka oraz zaproszenie na bal karnawałowy Zima 2013/14 2.Przygotowanie upominków przez uczniów gimnazjum z okazji Mikołajek dla uczniów klas 0 III rudzień Preorientacja zawodowa 6. Pogłębianie wiedzy rodziców na temat problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole 7. Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających rodzinę 3. Olimpiada sportowa dla maluchów - przedszkolaki i klasy 0 - III 1. Zapoznanie z zawodami, zgodnymi z ofertą edukacyjną szkół zawodowych specjalnych 2. Wycieczki do szkół zawodowych specjalnych i masowych 1. Warsztaty dla rodziców Jak twórczo bawić się z dzieckiem w domu (włączenie rodziców z wczesnego wspomagania) 1. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami OPS Marzec 2014 I semestr II semestr Listopad 2013 styczeń 2014 i SP 8. Jak cię widzą, tak cię 1. Apel dotyczący higieny osobistej październik

3 piszą Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Szkoła 2. Cykl spotkań dotyczących Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, Dnia Tolerancji, Praw Człowieka 3. Lekcje wychowawcze dotyczące kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym 4. Apel przypominający o obowiązkach szkolnych 2 październik listopad grudzień 2013 Wrzesień 2013 i SP 9. Korzystanie z dóbr kultury 1. Zwiedzanie muzeów warszawskich i udział w lekcjach muzealnych 10. Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób akceptowany społecznie 1. Apel aktywny prezentowanie klasowych scenek pt. Nie rób drugiemu co tobie nie miłe 2. Wykorzystanie bajek terapeutycznych do rozwiązywania konfliktów pomiędzy dziećmi. Styczeń 2014 i SP ( IV VI) Klasy młodsze i klasy życia 11.Wskazanie uczniów jako wzorów do naśladowania 12. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego. 1. Nasi wspaniali tablica informacyjna prezentująca wyróżniających się uczniów w następujących kategoriach: - mistrz frekwencji, - najlepszy sportowiec, - mistrz- ekolog, - mistrz czytelnictwa - zdobywcy nagród artystycznych 1. Zachęcanie do uczestniczenia w kołach zainteresowań i agendach działających na terenie szkoły Koniec pierwszego półrocza, koniec roku szkolnego 2013/14 i SP 13. Współpraca z Policja i Strażą Miejską 1. Stały kontakt z instytucjami wspomagającymi pracę profilaktyczną i wychowawczą szkoły 2. Udział uczniów w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez Straż Miejską 3. Organizowanie spotkań prewencyjnych z 3

4 14. Świadome korzystanie z ofert instytucji użyteczności kulturalnej 15. Przygotowanie do aktywności zawodowej 16. Wdrażanie uczniów do sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych przedstawicielami Sekcji ds. Nieletnich KP i strażnikami miejskimi 1. Organizowanie lekcji informatyki w celu: przygotowania tras przejazdu ze szkoły do danej instytucji kulturalnej, posługiwanie się rozkładem jazdy, 2. Wyszukiwanie adresów i zakresów działalności wybranych instytucji kulturalnych 1. Wycieczka do Urzędu Pracy 2.Spotkanie z doradcą zawodowym dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej 1. Akcja Pamiętamy o pracy domowej zorganizowanie kącika cichej nauki w świetlicy szkolnej i bibliotece maj Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia frekwencji na comiesięcznych zebraniach dla rodziców 18. Organizowanie pomocy materialnej i innych form opieki potrzebującym uczniom 2.Akcja plakatowa w klasach Pamiętam o pracy domowej 1. Comiesięczne spotkania z rodzicami, poprzedzone wpisami informacyjnymi do dzienniczków ucznia 2. Wywieszenie listy z godzinami konsultacji specjalistów na tablicy informacyjnej 3. Możliwość umówienia się na indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami, psychologiem, pedagogiem 1. Pomoc rodzicom w uzyskaniu stypendiów i zasiłków szkolnych 2. Współpraca z PCK, Fundacja Pożywienie darem serca oraz OPS-ami wrzesień co miesiąc 19. Współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi szkolę w działaniach opiekuńczo wychowawczych 1. Współpraca z koordynatorem ds. romskich 2. Kierowanie dzieci do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych 20. Zapewnienie opieki 1. Przygotowanie dla rodziców dokonań uczniów w dwa razy w roku 4

5 nad uczniami w czasie wolnym 21. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 22. Współpraca z Sądem Rodzinnym Sekcja ds. Nieletnich oraz kuratorami zawodowymi formie wystaw, pokazów itp., szkolnych kół zainteresowań, świetlicy, biblioteki 1. Konsultacje psychologa szkolnego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w sprawach diagnozowania uczniów, przygotowania opinii psychologiczno-pedagogicznej na wniosek Poradni 1. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów w szkole, z pedagogiem, psychologiem, wychowawca nt. podopiecznych 2. Przygotowywanie opinii przez psychologa, pedagoga, wychowawców do Sadów Rodzinnych 23.Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów zagrożonych występowaniem zachowań ryzykownych 1. Regularne, indywidualne konsultacje rodziców z psychologiem, pedagogami szkolnymi oraz dyrektorem szkoły 24.Organizowanie próbnych alarmów 25. Zapoznanie pracowników administracji i obsługi z postępowaniem z uczniami i rodzicami w sytuacjach trudnych wychowawczo 26.Spotkania rodziców z psychologiem, pedagogiem i specjalistami 1.Przypomnienie na Radzie Pedagogicznej zasad zachowania podczas alarmu 2.Przeprowadzenie apelu dla uczniów dotyczącego zachowania w sytuacjach zagrożenia i sytuacji kryzysowych 3.Przeprowadzenie próbnych alarmów Zorganizowanie szkolenia dla pracowników obsługi i administracji 1. Prezentacja dla rodziców nowych metod stosowanych podczas zajęć korekcyjnokompensacyjnych (metoda Tomatisa, Biofeedback, pracownia Poznawania świata, pracownie Wrzesień 2013 Wrzesień 2013 Październik 2013 Marzec

6 prowadzącymi zajęcia rewalidacyjne komputerowe) 27. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu (napoje energetyzujące, leki, papierosy, alkohol, hałas, stres, komputer, telewizor) 1. Pogadanki w klasach na tematy zagrożeń cywilizacyjnych 2. Apel Jestem bezpieczny na wakacjach-unikam zagrożeń cywilizacyjnych Czerwiec

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie

Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie 1 I. DZIAŁ PRACY DYDAKTYCZNEJ L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej STAŁE: 1. Klasyfikacja za I półrocze 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo