Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Skierniewice ul. Rybickiego 10 tel: (46) fax: (46) NETAFIM NMC-15 Sterownik Nawodnieniowy Podręcznik Użytkownika Netafim Irygacja Skierniewice ul. Rybickiego 10

2 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 OPIS OGÓLNY (GENERAL DESCRIPTION)...3 GŁÓWNE CECHY (MAIN FEATURES)...3 KLAWIATURA (KEYPAD)...4 EKRAN GŁÓWNY (MAIN SCREEN)...5 EKRANY INFORMACYJNE (STATUS SCREENS)...6 PORUSZANIE (BROWNING)...7 GŁÓWNA STRUKTURA MENU (MAIN MENU STRUCTURE) KONTROLA (CONTROL) PROGRAMOWANIE ZAWORÓW (VALVE PROGRAM) CYKLE DNIA (CYCLE DAYS) PIERWSZY DZIEŃ NAWADNIANIA (FIRST IRRIGATION DAY) RĘCZNE NAWADNIANIE (MANUAL IRRIGATION) FILTRACJA (FILTRATION) SCHŁADZANIE (COOLING) DESZCZOWNIA (LISTING) PRZERWA (PAUSE) ALARM (ALARM) RESTART ALARMU (ALARM RESET) NIEKONTROLOWANA ILOŚĆ WODY/NAWOZU (UNCONTROLLED WATER/FERT) PRZEPŁYW WODY WYSOKI/NISKI (WATER HIGH/LOW FLOW) NAWÓZ BŁĄD (FERT. FAULT) EC/PH BŁĄD (EC/PH FAULT) PAUZA ZEWNĘTRZNA (EXTERNAL PAUSE) HISTORIA (HISTORY) OSTATNIE NAWODNIANIA (LAST IRRIGATIONS) AKUMULACJA WODY/NAWOZU (ACCUMULATE WATER/FERT) CZYSZCZENIE HISTORII (ACCUMCALATORS RESET) ALARM (ALARM) ZDARZENIA (EVENTS) TEST PRZEKAŹNIKI (RELAYS) WYJŚCIE CYFROWE (DIGITAL INPUT) WYJŚCIE ANALOGOWE (ANALOG INPUT) KALIBRACJA (CALIBRATION) TEMPERATURA (TEMPERATURE) WILGOTNOŚĆ (HUMIDITY) EC PH KONFIGURACJA (CONFIGURATION) UKŁAD PRZEKAŹNIKÓW (RELAY LAYOUT) WEJŚCIA CYFROWE (DIGITAL INPUTS) WEJŚCIA ANALOGOWE (ANALOG INPUTS) USTAWIENIA ZAWORÓW I PRZEPŁYWU (VALVES SETUP & FLOW RATE) DEFINICJA NAWOZU (FERTILIZER DEFINITION) DEFINICJA KOMUNIKACJI (COMMUNICATION DEFINITIONS) USTAWIENIE CZASU/DATY (TIME/DATE SETTING) KONFIGURACJA GENERALNA (GENERAL CONFIGURATION)...22 OPIS TECHNICZNY (TECHNICAL SPECIFICATIONS)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA (WIRING DIAGRAM)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 2

3 OPIS OGÓLNY (GENERAL DESCRIPTION) GŁÓWNE CECHY (MAIN FEATURES) Urządzenie NETAFIM NMC-15 jest 15-zaworowym sterownikiem nawadniającym. Prosta budowa i oprogramowanie. Zawory mogą być programowane na czas lub ilość. Maksymalnie 10 programów nawadniających na zawór. Ilość czystej wody przed i po nawożeniu. Bateria do podtrzymania zaprogramowanych ustawień w programie. Dodatkowa komunikacja z PC & HMI. Wbudowana optyczna sygnalizacja o stanie zasilania i zaworu. Wbudowany 50-Watowy 24VAC transformator do zasilania zaworów. Szczegółowy histogram i zarządzanie informacjami zbioru. 3

4 KLAWIATURA (KEYPAD) Klawiatura składa się z ośmiu klawiszy: 1.MENU Klawisz MENU przełącza między ekranami menu sterownika NMC ENTER - Klawisz ENTER wybiera lub zmienia pozycje wewnątrz menu, lub zatwierdza edytowane zmiany. 3.LEFT & RIGHT ARROWS Klawisze, lewa i prawa strzałka umożliwiają poruszenie kursora odpowiednio w lewą i prawą stronę we wszystkich ekranach i tabelach. W przypadku, gdy na ekranie znajduje się kilka pozycji, kursor może być przesuwany po całym ekranie. 4.UP & DOWN ARROWS Klawisze, górna i dolna strzałka umożliwiają odpowiednie przemieszczanie kursora w dół i w górę między menu i tabelami. Mogą być także użyte do modyfikowania liczb, ustawiając wartość wyższą lub niższą. 5.STATUS Klawisz STATUS jest używany do przeglądania ekranów. 6.DELETE Klawisz DELETE kasuje wartość. UWAGA: Zmiany nie będą zapisane, aż do zatwierdzenia klawiszem ENTER. 4

5 EKRAN GŁÓWNY (MAIN SCREEN) Sterownik NMC-15 wyświetla czas, date i aktualne dane zaworu, takie jak: numer aktywnego zaworu i ilość pozostałej wody/pożywki do dostarczenia do końca aktywnego podlewania. Jeżeli żaden zawór nie jest aktywny, wyświetlacz będzie pokazywał stan następnego uruchomienia. NEXT IRR. 14-FEB AT: 16:45 14:03:44 VALVE: 01 PROGRAM: FEB-04 Jeżeli alarm jest aktywny, na ekranie będzie wyświetlana wiadomość alarmu. Podczas podlewania, na głównym ekranie będą informacje: typ nawadniania, generalna ilość, ilość dostarczona i pozostała. Jeżeli nawadnianie jest uruchomiona na czas, ekran będzie zawierał w kolumnach aktualną i pozostałą ilość, w taki sposób jak poniżej. VL# 1 PROGRAM ACTUAL LEFT 14:03:44 WATER FEB-04 5

6 EKRANY INFORMACYJNE (STATUS SCREENS) Oprócz ekranu głównego, sterownik posiada 3 ekrany informacyjne - szybkiego wyboru. Użycie klawisza Status w ekranie głównym powoduje pojawianie się kolejnych ekranów informacyjnych: 1.Ekran czujników: Temp-1 Temp-2 Humidity EC ph Ten ekran pokazuje aktualne wartości czujników. 2.Ekran dzisiejszego podlewania: LINE VLV# PRG# TIME DAY STATUS :00 1 STOP Ten ekran pokazuje generalne informacje wszystkich uruchomień w dniu (góra 100). Informacja zawiera czas, dzień cyklu, numer zaworu i pozycję aktualną. 3.Ekran postępu podlewania: WATER FLOW FERT-1 FERT-2 FERT Ten ekran jest dostępny tylko podczas aktywnego podlewania. Na ekranie pokazana jest ilość wody/pożywki, przepływ. Jeżeli podlewanie jest na czas, wtedy będzie wyświetlana kolumna wody. 6

7 PORUSZANIE (BROWNING) Naciśnięcie klawisza MENU jeden raz powoduje przejęcie kontroli nad menu. Kolejne naciśnięcie klawisz Menu powraca do ekranu standardowego. Naciśnięcie klawisza UP lub DOWN powoduje zmianę pozycji aktualnego menu. Naciśnięcie klawisza LEFT lub RIGHT powoduje zmianę menu. UWAGA: Strzałki po prawej stronie ekranu wskazują możliwość użycia klawiszy UP/DOWN lub LEFT/RIGHT. 1.1 VALVE PROGRAM * CONTROL * * ALARM * 2.1 ALARM * CONTROL * 1.2 CYCLE DAYS Podczas programowania używaj strzałek LEFT, RIGHT do przesuwania kursora na boki. Poniżej przedstawiono jak zaprogramować ilość wody dla zaworu nr 2, programu 3. 1.Przytrzymaj klawisz BUTTON do momentu pojawienia się na ekranie menu * control *. Jeżeli zajdzie potrzeba przeglądania menu, użyj klawiszy left/right do odszukania Programu Zaworów i naciśnij Enter. 2.Naciśnij ponownie Enter dla zmiany numeru zaworu. 3.Użyj klawiszy Up/Down do zmiany wartości, a klawiszy Left/Right do przesunięcia numeru. Naciśnij Enter do zatwierdzenia ustawionych zmian. 4.Użyj klawisza Down i naciśniej Enter kiedy kursor pojawi się na wartości 3. Zrób zmiany używając klawiszy Left/Right i naciśnij Enter do zatwierdzenia zmian. Postępuj podobnie w innych przypadkach. 7

8 GŁÓWNA STRUKTURA MENU (MAIN MENU STRUCTURE) 8

9 1. KONTROLA (CONTROL) 1.1. PROGRAMOWANIE ZAWORÓW (VALVE PROGRAM) VL# PRG# From Water Before?1 1 10:30 05: After Fert-1 Fert-2 Fert Używając klawiszy góra/dół można przewijać ekran do góry i w dół. Na wyświetlaczu przedstawione są następujące informacje: VL# - Numer zaworu. Zmianę zaworu należy dokonać według przykładu na stronie 7. FROM - Czas rozpoczęcia nawadniania. WATER Ilość wody/czas podawana na zawór, wliczając w to wodę bez nawozu. BEFORE/AFTER - Ilość/Czas wody podanej bez nawozu. FRT 1,2,3 Czas lub ilość nawozu 1, 2 i 3 na litr/m3 wody. 9

10 1.2. CYKLE DNIA (CYCLE DAYS) Poniższa tabela pokazuje jak ustawić cykle dnia, dla zaworów pracujących na ilość. Maksymalna liczba cykli w ciągu dnia może wynosić 14. VL# Cycle Day 1 2 [3] F W F F F F F F F W W W W VL# - numer zaworu. CYCLE DAYS - Wpisz liczbę dni w cyklu. Jeżeli ustawisz 1, program będzie powtarzany każdego dnia. Każdy program może być ustawiony maksymalnie do 14 dni. Numer dni będzie pojawiał się po prawej stronie ekranu, gdzie można wybrać podlewanie z nawożeniem, podlewanie bez nawożenia lub brak polewania, oddzielnie dla każdego dnia cyklu. DAY - Oznaczenia dnia będącego aktualnym dniem cyklu. W cyklu powyżej pierwszym dniem będzie dzień 3. Poniżej każdy numer tabeli jest wybierany między: F - Woda + nawóz. Nawadnianie z nawozem. W - Tylko woda. Nawadnianie bez nawozu. (-) - Brak. Brak nawadniania. 10

11 1.3. PIERWSZY DZIEŃ NAWADNIANIA (FIRST IRRIGATION DAY) Ta tabela pokazuje wszystkie zawory. Przewijając ekran w dół ukazują się pozostałe zawory. Valve# Start From Date 1 01-SEP-03 Dla każdego zaworu można przyporządkować datę pierwszego dnia nawadniania. Dla zaworu wyszczególnionego w powyższej tabeli nawadnianie nie zostanie rozpoczęte, jeżeli ustawiona data pierwszego nawadniania jest wcześniejsza od daty aktualnej RĘCZNE NAWADNIANIE (MANUAL IRRIGATION) Poniższa tabela przedstawia przydział ilości/czasu na zawór. Każdy zawór posiada opcję ustawienia nawadniania dodatkowego. Tutaj decydujemy, który program nawadniający będzie wykonywany natychmiastowo. VL# WATER FERT1 FERT2 FERT3 STATE STOP Do wykonania natychmiastowego nawadniania: 1.Wpisz ilość/czas wody w kolumnie WATER, 2.Wpisz ilość nawozu w kolumnie FERT, 3.Kolumna STATE (Stan) posiada 4 opcje: Start - Start nawadniania. Stop - Stop nawadniania. Pause - Przerwę nawadniania. Reles - Kontynuację pracy. Wait - Oczekiwanie na zakończenie pracy innych zaworów przed rozpoczęciem operacji. Irrig - Zawór aktywny. Istotne opcje będą wyświetlane zgodnie ze stanem systemu. 11

12 1.5. FILTRACJA (FILTRATION) FILTRATION 1 Time Between Flushing (hh:mm) 20:00 2 Flushing (mm:ss) 10:00 3 Delay Between Filters(mm:ss) 00:10 4 D.P. Reiteration 2 5 Dwell time Main(mm:ss) 00:05 TEAM BETWEEN FLUSHING Czas pomiędzy cyklem płukania. Czas liczony jest tylko podczas nawadniana. Np:, jeżeli czas pomiędzy płukaniami jest ustawiony na 01:00, oznacza to, że po 1 godzinie nawadniania cykl płukania będzie aktywny. Czas pomiędzy płukankami 00:00 Brak płukania. FLUSHING Czas płukania filtrów. Uwaga, czas ten jest w minutach i sekundach. DELAY BETWEEN FILTERS Czas opóźnienia pomiędzy płukaniem każdego filtru. Uwaga, czas ten jest w minutach i sekundach. D.P. REITERATION Numer kolejnych cykli płukania uruchamianych przez różnicę ciśnień (DELTA P). Opcja to zapobiega częstemu płukaniu filtra przy uszkodzonym pomiarze różnicy ciśnień filtra. Np.: jeżeli opcja D.P. REITERATION jest ustawiona na 2 i DELTA P. uaktywniona, to płukanie ma miejsce najwyżej dwa razy przed upływem czasu TEAM BETWEEN FLUSHING. DELTA P. (różnica ciśnień) Pomiar ciśnienia po obu stronach filtra. Jeżeli ciśnienie na wyjściu jest zbyt małe, DELTA P. alarmuje sterownik NMC-15 i rozpoczyna się sekwencja płukania automatycznego. Jeżeli masz DELTA P. i chcesz pracować z tym opcją, ustaw zmianę na YES. Znajdują się dwie możliwe opcje: tryb YES i NO (Wejścia Cyfrowe). Ustawienie tego polega na umieszczeniu znaku pod symbolem on/off i naciśnięciu klawisza Enter. Znak wskażę miejsce i następnie naciskamy Enter. DWELL TIME MAIN FILTER - Okres czasu między płukaniem filtra, a otwarciem głównego zaworu. 12

13 1.6. SCHŁADZANIE (COOLING) Znajdują się 2 programy umożliwiające ustawienie schładzania. PRG# From To From t To %rh 1? 8:00 16: On Off 10:00 05:00 FROM/TO Odstęp czasu obsługi cyklów schładzania. FROM t - Rozpoczęcie schładzania poniżej temperatury. TO RH% - Zatrzymanie schładzania po osiągnięciu wilgotności. ON/OFF Długość cyklu schładzania w sekundach wewnątrz ramy czasowej From/To DESZCZOWNIA (LISTING) Deszczowanie może być ustawione do 30 programów. PRG# MST# From To On(mm:ss) Off :00 16:00 00:05 0:07:00 MST# - Numer zaworu w każdym programie deszczowni. FROM/TO - Przedział czasowy obsługi cyklów deszczowni. ON/OFF - Cykle schładzania wewnątrz okresu czasowego From/To PRZERWA (PAUSE) Ustawienie Pause System na Yes pozwala na zatrzymanie aktywnych nawodnień aż, do przełączenia opcji na NO. Pause System NO Opcja Pause system jest użyteczna, kiedy użytkownik wykrył problem i chce zatrzymać proces nawadniana nawet przed alarmem. Wybór Yes lub No następuje przez użycie klawiszy strzałek Up i Down, a Enter zatwierdza. 13

14 2. ALARM (ALARM) 2.1. RESTART ALARMU (ALARM RESET) ALARM RESET Reset Alarm? NO Do kasowania alarmu użyj klawisza Enter, a klawiszy strzałek Up/Down do zmiany opcji z NO na YES NIEKONTROLOWANA ILOŚĆ WODY/NAWOZU (UNCONTROLLED WATER/FERT) Niekontrolowana ilość wody lub nawozu po uruchomieniu programu nawadniania. Uncontrolled Pulse No. Dur.Time (mm:ss) Water 5 00:30 Fert. 3 00:30 Ustawiona ilość pulsów wody/nawozu w okresie czasu nie będzie wpływała na alarm. Powyżej ustalonych wartości alarm będzie aktywny PRZEPŁYW WODY WYSOKI/NISKI (WATER HIGH/LOW FLOW) Konfiguracja Wysokiego lub Niskiego przepływu. Flow Irrig. Alarm Delay(mm:ss) High STOP NO 01:00 Low STOP NO 01:00 IRRIG. Kontynuuj nawadnianie, jeżeli przepływ jest zbyt wysoki lub niski (Stop/Cont.) ALARM Włącz alarm, jeżeli przepływ jest zbyt wysoki lub zbyt niski. (Yes/No) DELAY Opóźnienie czasowe pomiędzy przekroczonym przepływem a aktywnym alarmem. 14

15 2.4. NAWÓZ BŁĄD (FERT. FAULT) FERTILIZER FAULT 1 Stop Fert Keep Irrig. NO 2 Stop Irrigation NO 3 According EC/PH NO Ustaw czy zatrzymać nawożenie, podlewanie lub pracować zgodnie z EC/PH (tabela 2.5) w przypadku błędnego alarmu nawozu. Wybierz Yes/No i naciśnij Enter aby zatwierdzić EC/PH BŁĄD (EC/PH FAULT) Set. Irrig Alarm Del. (mm:ss) EC High 3.00 STOP YES 01:00 EC Low 1.00 STOP YES 01:00 ph High 8.00 STOP YES 01:00 ph Low 5.00 STOP YES 01:00 SET Wysoki lub niski poziom EC/PH. IRRIG. Kontynuuj podlewanie (Stop/Cont.) jeżeli EC/PH zbyt wysoki lub zbyt niskie. ALARM Włącz alarm (Yes/No) jeżeli EC/PH zbyt wysokie lub zbyt niskie. DELAY Opóźnienie czasu pomiędzy przekroczonym poziomem EC/PH a aktywnym alarmem PAUZA ZEWNĘTRZNA (EXTERNAL PAUSE) External Pause External Pause Delay (Sec.) 5 Ustaw czas pomiędzy niskim ciśnieniem a wprowadzonym trybem pauzy. 15

16 3. HISTORIA (HISTORY) 3.1. OSTATNIE NAWODNIANIA (LAST IRRIGATIONS) Historia ostatnich programów nawodnieniowych. Numer zaworu, numer programu, data, końcowy czas, całkowita ilość/czas wody i całkowita ilość każdego nawozu. LN# Valve Date Time JAN-03 14:53 Water-Q Water-T Fert-1 Fert-2 Fert :50: Do sprawdzenia wszystkich wartości używaj klawiszy ze strzałkami Up/Down i Left/Right AKUMULACJA WODY/NAWOZU (ACCUMULATE WATER/FERT) Historia ta zapamiętywana jest dla 15 zaworów. Podsumowanie ilości/czasu wody i ilość nawozu we wszystkich liniach programu na każdy zawór. Dane są wyświetlane od daty ostatniego uruchomienia CZYSZCZENIE HISTORII (ACCUMCALATORS RESET) Usunięcie zgromadzonych danych i tablic historii. Upewnij się przed usunięciem danych, że masz ich kopię. Last Reset Last 1-NOV-03 Reset NO 3.4. ALARM (ALARM) Pokaz ostatnich 50 alarmów według czasu, daty i przyczyny. # Date Time Description 1 1-JAN-04 19:04 water overflow 3.5. ZDARZENIA (EVENTS) Pokaz ostatnich 50 zdarzeń według czasu, daty i przyczyny. # Date Time Description 1 1-JAN-04 19:04 VALVE 1 OFF 16

17 4. TEST 4.1. PRZEKAŹNIKI (RELAYS) Relay# Status Każdy przekaźnik może zostać przetestowany przez wskazanie kursora na odpowiedni przekaźnik i naciśnięciu klawisza RETURN do włączenia/wyłączenia przekaźnika. Przekaźniki powracają do oryginalnego stanu pracy, podczas wyjścia z menu TEST PRZEKAŹNIKI. Jeżeli użytkownik nieświadomie zapomni wyjść z menu PRZEKAŹNIKI, oprogramowanie automatycznie opuści to menu po 10 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza klawiatury WYJŚCIE CYFROWE (DIGITAL INPUT) Water Fert-1 Fert-2 Fert-3 Delta P Press Ekran testowy WYJŚCIE CYFROWE pokazuje aktualnie zliczane impulsy każdego wyjścia cyfrowego WYJŚCIE ANALOGOWE (ANALOG INPUT) Input Temp-1 Temp-2 Humidity EC ph A/D Ekran testowy WYJŚCIE ANALOGOWE pokazuje aktualnie zliczaną wartość A/D każdego wyjścia analogowego. 17

18 5. KALIBRACJA (CALIBRATION) 5.1. TEMPERATURA (TEMPERATURE) Sensor# Factor Temperature Temp Temp W tym menu można skalibrować czujnik temperatury. Przy pomocy strzałek góra/dół wybierz czujnik podlegający kalibracji. Następnie w kolumnie Temperarure wprowadź temperaturę odczytywaną przez zewnętrzny czujnik. Przy zatwierdzaniu zmian używaj klawisza Enter WILGOTNOŚĆ (HUMIDITY) CALIBRATION Factor 0.20 Value W tym menu można skalibrować czujnik wilgotności. W sekcji Humidity należy wprowadzić wartość wilgotność odczytywaną przez zewnętrzny czujnik. Przy zatwierdzaniu zmian używać należy klawisza Enter EC CALIBRATION Factor 0.02 Value 1.80 Kalibracji czujnika EC dokonujemy poprzez wybór czujnika zewnętrznego EC dla wody i ustawienie odczytu tego czujnika w sekcji EC powyższej tabeli ph CALIBRATION Factor 0.01 Value 6.00 Kalibracji czujnika ph dokonujemy poprzez wybór czujnika zewnętrznego ph dla wody i ustawienie odczytu tego czujnika w sekcji EC powyższej tabeli. 18

19 6. KONFIGURACJA (CONFIGURATION) 6.1. UKŁAD PRZEKAŹNIKÓW (RELAY LAYOUT) Relay Function Function# Alarm Misting Cooling Main Cooling Filter Main Filter Fertilizer Main Fert. Valve Main Valve Aby zaprogramować przekaźnik sterownika NMC-15 należy przy pomocy kursora wskazać odpowiedni przekaźnik i nacisnąć klawisz Enter. Na wyświetlaczu sterownika pojawi się okienko z dostępnymi funkcjami wyboru. Właściwą funkcję dla danego przekaźnika należy wskazać przy pomocy klawiszy góra/dół. Klawisz Enter zatwierdza wybór i dana funkcja zostaje przyporządkowana dla przekaźnika. Po wybraniu funkcji trzeba wybrać numer funkcji np.: wartość 01, 02 lub 03 itd. 19

20 6.2. WEJŚCIA CYFROWE (DIGITAL INPUTS) Digital Input Active Mode F. Rate 1.Water Meter YES Pulse Fert. Meter-1 YES Pulse Fert. Meter-2 NO F.R Fert. Meter-3 NO Pulse Press NO 6.Delta P NO Wszystkie wyjścia cyfrowe są ustalone z góry. Ustawienie każdego wyjścia może być: Aktywność (Active) - Tak/Nie (Yes/No). Tryb (Mode) Pulsacyjny (Pulse) lub Współczynnik Przepływu (Flow Rate). Współczynnik Przepływu (F. Rate) Ustaw wartość pożądanego przepływu WEJŚCIA ANALOGOWE (ANALOG INPUTS) Analog Input Active 1 EC YES 2 ph NO 3 Humidity YES 4 Temp-1 YES 5 Temp-2 NO Wszystkie wejścia analogowe są ustalone z góry. Dla każdego wyjścia można wybrać tryb pracy aktywności (Tak, Nie) - Active mode (Yes/No). 20

21 6.4. USTAWIENIA ZAWORÓW I PRZEPŁYWU (VALVES SETUP & FLOW RATE) VL# Mode Nominal Min Max 1 QTY QTY TRYB (MODE) Przepływ ilościowy lub czasowy. This setup will determine all irrigation control tables. NOMINALNY (NOMINAL) Nominalny współczynnik przepływu. Kiedy ustawisz wartość nominalnego współczynnika przepływu, to automatycznie minimalna wartość zostanie ustalona na 25% mniej, a maksymalna wartość na 25% więcej. Jednakże istnieje możliwość regulacji ustawienia minimalnego i maksymalnego po ustawieniu opcji nominalnej. MIN/MAX Minimalny i maksymalny przepływ dla każdego zaworu. Ta konfiguracja będzie także używana w tabeli alarm DEFINICJA NAWOZU (FERTILIZER DEFINITION) FERTILIZER DEFINITION 1. Fertilizer mode 1/ Ignore After Closed (sec.) 5 3. Minimum On Time (sec.) 3 4. Minimum Off Time (sec.) 3 1.Wybierz nawożenie na czas, ilość lub 1/1000 (1/1000 jest 1 jednostką nawozu na 1000 jednostek wody, Litry/m³ lub Galon/1000 Galon, w zależności od tego, co zostało ustawione w Konfiguracji Generalnej Jednostka Objętości (Volume Unit)). 2.Ustaw czas przerwy generacji pulsu po zamknięciu zaworu nawożenia. 3.Minimalny czas operacji w czasie cyklu. 4.Minimum czas spoczynku w czasie cyklu. 21

22 6.6. DEFINICJA KOMUNIKACJI (COMMUNICATION DEFINITIONS) COMMUNICATION Baudrate 9600 Controller number 02 Ustaw szybkość komunikacji (Baudrate) na taką jaka jest ustawiona w systemie komunikacyjnym, w przeciwnym razie komunikacja nie będzie działać. Nr kontroli (Controller numer) musi odpowiadać nr kontroli w systemie komunikacyjnym USTAWIENIE CZASU/DATY (TIME/DATE SETTING) TIME : 16:57 DATE : 12-Nov-03 Ustaw czas i datę KONFIGURACJA GENERALNA (GENERAL CONFIGURATION) GENERAL 1. Line Filling Time (mm:ss) 00:20 2. Stop Fert. During Flushing Yes/No 3. Stop Irrig. During Flushing Yes/No 4. Volume Unit Metric 1.Czas wypełniania linii wodą. Przez ten okres czasu kontrola ignoruje wysoki przepływ. 2.Czy zatrzymać nawożenie podczas płukania filtrów lub nie. 3.Czy zatrzymać nawadnianie podczas czyszczenia filtrów lub nie. 4.Wybierz miarę jednostki objętości (litery lub jednostki US lub galony). 22

23 OPIS TECHNICZNY (TECHNICAL SPECIFICATIONS) Zasilanie Napięcie jedno fazowe Częstotliwość Maksymalny pobór mocy 230 / 110 V 50/60HZ 50VA Dostępne zasilanie dla urządzeń zewnętrznych 24VAC 50VA / 2A Wejścia analogowe 2 wejścia dla czujnika temperatury RTS-2 (THERMISTOR) 2 wejścia dla pomiaru EC i Ph 4-20ma EC, Ph Transmitters 1 humidity sensor input 0-:-3V Wejścia cyfrowe 3 liczniki nawozu (Fert1 to Fert3) suchy kontakt 5V/2mA 1 licznik przepływu wody 5V/2mA 1 prezostat 5V/2mA 1 ciśnieniomierz 5V/2mA Maksymalna ilość pulsów 100 Pulse/Sec Wyjścia 15 N.O. wyjść 24VAC 5 A Maksymalny czas załączenia 0.4 Sec Obudowa Plastikowa obudowa z przykręcanym wiekiem IP 66 Wymiary( dłux szer x wys) 400x300x130 Warunki klimatyczne Temperatura otoczenia od 0 ºC do + 60 ºC Temperatura magazynowania od -10 ºC do + 70 ºC 23

24 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (WIRING DIAGRAM) Nawóz 1 Nawóz 2 Nawóz 3 Zawór 1 Zawór 15 KOLORY 4 Pomarańczowy 5 Żółty 6 Zielony 10 Brązowo/czerwony 13 Bezbarwny 1,2,3,4,5,6 +, - 1,2,3,4,5,6 Czujnik EC Czujnik ph 24

RENOIR: 1.10 CNC / PLC:

RENOIR: 1.10 CNC / PLC: RENOIR INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi wersja 1.1 Dotyczy oprogramowania w wersji: RENOIR: 1.10 CNC / PLC: 4.40/4.21 INFORMACJE OGÓLNE... 6 WPROWADZENIE...6 WERSJA...7 STRUKTURA...7 INTERFEJS OPERATORA...7

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Sterownik Modularny ESP-LX Instrukcja Obsługi i Programowania

Sterownik Modularny ESP-LX Instrukcja Obsługi i Programowania Sterownik Modularny ESP-LX Instrukcja Obsługi i Programowania INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UWAGA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA POWINNA BYĆ WYPO- SAŻONA W BEZPIECZNIK LUB WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCY W CELU ZAPEWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0 Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809 Instrukcja V1.0 1 ZAWARTOŚĆ 1.WŁAŚCIWOŚCI...4 2.OPIS PŁYT CZOŁOWEJ I TYLNEJ...6 2.1Widok płyty czołowej...6 3.USTAWIENIA...9 3.1Tryb obserwacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-025 Data publikacji: marzec 2014 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA STERUJĄCEGO PCS ph-redox Strona 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 Podstawowe możliwości urządzenia... 3 Specyfikacja urządzenia... 3 Wymiary urządzenia... 4 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3 Przepływomierz elektromagnetyczny Firma ABB ABB Automation jest uznanym, światowym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem oraz produkcją urządzeń do

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3A II-4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3A II-4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3A II-4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 3 1.1 INFOMACJE OGÓLNE BŁĄD! NIE

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy,

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop

Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop 1 Instrukcja obsługi i instalacji WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu instalator powinien dokładnie przeczytad instrukcję i upewnid się, że wszystko jest zrozumiałe.

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 9-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 9-kanałowy Rejestrator cyfrowy 9-kanałowy AVC 776W User Manual INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo