Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Skierniewice ul. Rybickiego 10 tel: (46) fax: (46) NETAFIM NMC-15 Sterownik Nawodnieniowy Podręcznik Użytkownika Netafim Irygacja Skierniewice ul. Rybickiego 10

2 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 OPIS OGÓLNY (GENERAL DESCRIPTION)...3 GŁÓWNE CECHY (MAIN FEATURES)...3 KLAWIATURA (KEYPAD)...4 EKRAN GŁÓWNY (MAIN SCREEN)...5 EKRANY INFORMACYJNE (STATUS SCREENS)...6 PORUSZANIE (BROWNING)...7 GŁÓWNA STRUKTURA MENU (MAIN MENU STRUCTURE) KONTROLA (CONTROL) PROGRAMOWANIE ZAWORÓW (VALVE PROGRAM) CYKLE DNIA (CYCLE DAYS) PIERWSZY DZIEŃ NAWADNIANIA (FIRST IRRIGATION DAY) RĘCZNE NAWADNIANIE (MANUAL IRRIGATION) FILTRACJA (FILTRATION) SCHŁADZANIE (COOLING) DESZCZOWNIA (LISTING) PRZERWA (PAUSE) ALARM (ALARM) RESTART ALARMU (ALARM RESET) NIEKONTROLOWANA ILOŚĆ WODY/NAWOZU (UNCONTROLLED WATER/FERT) PRZEPŁYW WODY WYSOKI/NISKI (WATER HIGH/LOW FLOW) NAWÓZ BŁĄD (FERT. FAULT) EC/PH BŁĄD (EC/PH FAULT) PAUZA ZEWNĘTRZNA (EXTERNAL PAUSE) HISTORIA (HISTORY) OSTATNIE NAWODNIANIA (LAST IRRIGATIONS) AKUMULACJA WODY/NAWOZU (ACCUMULATE WATER/FERT) CZYSZCZENIE HISTORII (ACCUMCALATORS RESET) ALARM (ALARM) ZDARZENIA (EVENTS) TEST PRZEKAŹNIKI (RELAYS) WYJŚCIE CYFROWE (DIGITAL INPUT) WYJŚCIE ANALOGOWE (ANALOG INPUT) KALIBRACJA (CALIBRATION) TEMPERATURA (TEMPERATURE) WILGOTNOŚĆ (HUMIDITY) EC PH KONFIGURACJA (CONFIGURATION) UKŁAD PRZEKAŹNIKÓW (RELAY LAYOUT) WEJŚCIA CYFROWE (DIGITAL INPUTS) WEJŚCIA ANALOGOWE (ANALOG INPUTS) USTAWIENIA ZAWORÓW I PRZEPŁYWU (VALVES SETUP & FLOW RATE) DEFINICJA NAWOZU (FERTILIZER DEFINITION) DEFINICJA KOMUNIKACJI (COMMUNICATION DEFINITIONS) USTAWIENIE CZASU/DATY (TIME/DATE SETTING) KONFIGURACJA GENERALNA (GENERAL CONFIGURATION)...22 OPIS TECHNICZNY (TECHNICAL SPECIFICATIONS)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA (WIRING DIAGRAM)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 2

3 OPIS OGÓLNY (GENERAL DESCRIPTION) GŁÓWNE CECHY (MAIN FEATURES) Urządzenie NETAFIM NMC-15 jest 15-zaworowym sterownikiem nawadniającym. Prosta budowa i oprogramowanie. Zawory mogą być programowane na czas lub ilość. Maksymalnie 10 programów nawadniających na zawór. Ilość czystej wody przed i po nawożeniu. Bateria do podtrzymania zaprogramowanych ustawień w programie. Dodatkowa komunikacja z PC & HMI. Wbudowana optyczna sygnalizacja o stanie zasilania i zaworu. Wbudowany 50-Watowy 24VAC transformator do zasilania zaworów. Szczegółowy histogram i zarządzanie informacjami zbioru. 3

4 KLAWIATURA (KEYPAD) Klawiatura składa się z ośmiu klawiszy: 1.MENU Klawisz MENU przełącza między ekranami menu sterownika NMC ENTER - Klawisz ENTER wybiera lub zmienia pozycje wewnątrz menu, lub zatwierdza edytowane zmiany. 3.LEFT & RIGHT ARROWS Klawisze, lewa i prawa strzałka umożliwiają poruszenie kursora odpowiednio w lewą i prawą stronę we wszystkich ekranach i tabelach. W przypadku, gdy na ekranie znajduje się kilka pozycji, kursor może być przesuwany po całym ekranie. 4.UP & DOWN ARROWS Klawisze, górna i dolna strzałka umożliwiają odpowiednie przemieszczanie kursora w dół i w górę między menu i tabelami. Mogą być także użyte do modyfikowania liczb, ustawiając wartość wyższą lub niższą. 5.STATUS Klawisz STATUS jest używany do przeglądania ekranów. 6.DELETE Klawisz DELETE kasuje wartość. UWAGA: Zmiany nie będą zapisane, aż do zatwierdzenia klawiszem ENTER. 4

5 EKRAN GŁÓWNY (MAIN SCREEN) Sterownik NMC-15 wyświetla czas, date i aktualne dane zaworu, takie jak: numer aktywnego zaworu i ilość pozostałej wody/pożywki do dostarczenia do końca aktywnego podlewania. Jeżeli żaden zawór nie jest aktywny, wyświetlacz będzie pokazywał stan następnego uruchomienia. NEXT IRR. 14-FEB AT: 16:45 14:03:44 VALVE: 01 PROGRAM: FEB-04 Jeżeli alarm jest aktywny, na ekranie będzie wyświetlana wiadomość alarmu. Podczas podlewania, na głównym ekranie będą informacje: typ nawadniania, generalna ilość, ilość dostarczona i pozostała. Jeżeli nawadnianie jest uruchomiona na czas, ekran będzie zawierał w kolumnach aktualną i pozostałą ilość, w taki sposób jak poniżej. VL# 1 PROGRAM ACTUAL LEFT 14:03:44 WATER FEB-04 5

6 EKRANY INFORMACYJNE (STATUS SCREENS) Oprócz ekranu głównego, sterownik posiada 3 ekrany informacyjne - szybkiego wyboru. Użycie klawisza Status w ekranie głównym powoduje pojawianie się kolejnych ekranów informacyjnych: 1.Ekran czujników: Temp-1 Temp-2 Humidity EC ph Ten ekran pokazuje aktualne wartości czujników. 2.Ekran dzisiejszego podlewania: LINE VLV# PRG# TIME DAY STATUS :00 1 STOP Ten ekran pokazuje generalne informacje wszystkich uruchomień w dniu (góra 100). Informacja zawiera czas, dzień cyklu, numer zaworu i pozycję aktualną. 3.Ekran postępu podlewania: WATER FLOW FERT-1 FERT-2 FERT Ten ekran jest dostępny tylko podczas aktywnego podlewania. Na ekranie pokazana jest ilość wody/pożywki, przepływ. Jeżeli podlewanie jest na czas, wtedy będzie wyświetlana kolumna wody. 6

7 PORUSZANIE (BROWNING) Naciśnięcie klawisza MENU jeden raz powoduje przejęcie kontroli nad menu. Kolejne naciśnięcie klawisz Menu powraca do ekranu standardowego. Naciśnięcie klawisza UP lub DOWN powoduje zmianę pozycji aktualnego menu. Naciśnięcie klawisza LEFT lub RIGHT powoduje zmianę menu. UWAGA: Strzałki po prawej stronie ekranu wskazują możliwość użycia klawiszy UP/DOWN lub LEFT/RIGHT. 1.1 VALVE PROGRAM * CONTROL * * ALARM * 2.1 ALARM * CONTROL * 1.2 CYCLE DAYS Podczas programowania używaj strzałek LEFT, RIGHT do przesuwania kursora na boki. Poniżej przedstawiono jak zaprogramować ilość wody dla zaworu nr 2, programu 3. 1.Przytrzymaj klawisz BUTTON do momentu pojawienia się na ekranie menu * control *. Jeżeli zajdzie potrzeba przeglądania menu, użyj klawiszy left/right do odszukania Programu Zaworów i naciśnij Enter. 2.Naciśnij ponownie Enter dla zmiany numeru zaworu. 3.Użyj klawiszy Up/Down do zmiany wartości, a klawiszy Left/Right do przesunięcia numeru. Naciśnij Enter do zatwierdzenia ustawionych zmian. 4.Użyj klawisza Down i naciśniej Enter kiedy kursor pojawi się na wartości 3. Zrób zmiany używając klawiszy Left/Right i naciśnij Enter do zatwierdzenia zmian. Postępuj podobnie w innych przypadkach. 7

8 GŁÓWNA STRUKTURA MENU (MAIN MENU STRUCTURE) 8

9 1. KONTROLA (CONTROL) 1.1. PROGRAMOWANIE ZAWORÓW (VALVE PROGRAM) VL# PRG# From Water Before?1 1 10:30 05: After Fert-1 Fert-2 Fert Używając klawiszy góra/dół można przewijać ekran do góry i w dół. Na wyświetlaczu przedstawione są następujące informacje: VL# - Numer zaworu. Zmianę zaworu należy dokonać według przykładu na stronie 7. FROM - Czas rozpoczęcia nawadniania. WATER Ilość wody/czas podawana na zawór, wliczając w to wodę bez nawozu. BEFORE/AFTER - Ilość/Czas wody podanej bez nawozu. FRT 1,2,3 Czas lub ilość nawozu 1, 2 i 3 na litr/m3 wody. 9

10 1.2. CYKLE DNIA (CYCLE DAYS) Poniższa tabela pokazuje jak ustawić cykle dnia, dla zaworów pracujących na ilość. Maksymalna liczba cykli w ciągu dnia może wynosić 14. VL# Cycle Day 1 2 [3] F W F F F F F F F W W W W VL# - numer zaworu. CYCLE DAYS - Wpisz liczbę dni w cyklu. Jeżeli ustawisz 1, program będzie powtarzany każdego dnia. Każdy program może być ustawiony maksymalnie do 14 dni. Numer dni będzie pojawiał się po prawej stronie ekranu, gdzie można wybrać podlewanie z nawożeniem, podlewanie bez nawożenia lub brak polewania, oddzielnie dla każdego dnia cyklu. DAY - Oznaczenia dnia będącego aktualnym dniem cyklu. W cyklu powyżej pierwszym dniem będzie dzień 3. Poniżej każdy numer tabeli jest wybierany między: F - Woda + nawóz. Nawadnianie z nawozem. W - Tylko woda. Nawadnianie bez nawozu. (-) - Brak. Brak nawadniania. 10

11 1.3. PIERWSZY DZIEŃ NAWADNIANIA (FIRST IRRIGATION DAY) Ta tabela pokazuje wszystkie zawory. Przewijając ekran w dół ukazują się pozostałe zawory. Valve# Start From Date 1 01-SEP-03 Dla każdego zaworu można przyporządkować datę pierwszego dnia nawadniania. Dla zaworu wyszczególnionego w powyższej tabeli nawadnianie nie zostanie rozpoczęte, jeżeli ustawiona data pierwszego nawadniania jest wcześniejsza od daty aktualnej RĘCZNE NAWADNIANIE (MANUAL IRRIGATION) Poniższa tabela przedstawia przydział ilości/czasu na zawór. Każdy zawór posiada opcję ustawienia nawadniania dodatkowego. Tutaj decydujemy, który program nawadniający będzie wykonywany natychmiastowo. VL# WATER FERT1 FERT2 FERT3 STATE STOP Do wykonania natychmiastowego nawadniania: 1.Wpisz ilość/czas wody w kolumnie WATER, 2.Wpisz ilość nawozu w kolumnie FERT, 3.Kolumna STATE (Stan) posiada 4 opcje: Start - Start nawadniania. Stop - Stop nawadniania. Pause - Przerwę nawadniania. Reles - Kontynuację pracy. Wait - Oczekiwanie na zakończenie pracy innych zaworów przed rozpoczęciem operacji. Irrig - Zawór aktywny. Istotne opcje będą wyświetlane zgodnie ze stanem systemu. 11

12 1.5. FILTRACJA (FILTRATION) FILTRATION 1 Time Between Flushing (hh:mm) 20:00 2 Flushing (mm:ss) 10:00 3 Delay Between Filters(mm:ss) 00:10 4 D.P. Reiteration 2 5 Dwell time Main(mm:ss) 00:05 TEAM BETWEEN FLUSHING Czas pomiędzy cyklem płukania. Czas liczony jest tylko podczas nawadniana. Np:, jeżeli czas pomiędzy płukaniami jest ustawiony na 01:00, oznacza to, że po 1 godzinie nawadniania cykl płukania będzie aktywny. Czas pomiędzy płukankami 00:00 Brak płukania. FLUSHING Czas płukania filtrów. Uwaga, czas ten jest w minutach i sekundach. DELAY BETWEEN FILTERS Czas opóźnienia pomiędzy płukaniem każdego filtru. Uwaga, czas ten jest w minutach i sekundach. D.P. REITERATION Numer kolejnych cykli płukania uruchamianych przez różnicę ciśnień (DELTA P). Opcja to zapobiega częstemu płukaniu filtra przy uszkodzonym pomiarze różnicy ciśnień filtra. Np.: jeżeli opcja D.P. REITERATION jest ustawiona na 2 i DELTA P. uaktywniona, to płukanie ma miejsce najwyżej dwa razy przed upływem czasu TEAM BETWEEN FLUSHING. DELTA P. (różnica ciśnień) Pomiar ciśnienia po obu stronach filtra. Jeżeli ciśnienie na wyjściu jest zbyt małe, DELTA P. alarmuje sterownik NMC-15 i rozpoczyna się sekwencja płukania automatycznego. Jeżeli masz DELTA P. i chcesz pracować z tym opcją, ustaw zmianę na YES. Znajdują się dwie możliwe opcje: tryb YES i NO (Wejścia Cyfrowe). Ustawienie tego polega na umieszczeniu znaku pod symbolem on/off i naciśnięciu klawisza Enter. Znak wskażę miejsce i następnie naciskamy Enter. DWELL TIME MAIN FILTER - Okres czasu między płukaniem filtra, a otwarciem głównego zaworu. 12

13 1.6. SCHŁADZANIE (COOLING) Znajdują się 2 programy umożliwiające ustawienie schładzania. PRG# From To From t To %rh 1? 8:00 16: On Off 10:00 05:00 FROM/TO Odstęp czasu obsługi cyklów schładzania. FROM t - Rozpoczęcie schładzania poniżej temperatury. TO RH% - Zatrzymanie schładzania po osiągnięciu wilgotności. ON/OFF Długość cyklu schładzania w sekundach wewnątrz ramy czasowej From/To DESZCZOWNIA (LISTING) Deszczowanie może być ustawione do 30 programów. PRG# MST# From To On(mm:ss) Off :00 16:00 00:05 0:07:00 MST# - Numer zaworu w każdym programie deszczowni. FROM/TO - Przedział czasowy obsługi cyklów deszczowni. ON/OFF - Cykle schładzania wewnątrz okresu czasowego From/To PRZERWA (PAUSE) Ustawienie Pause System na Yes pozwala na zatrzymanie aktywnych nawodnień aż, do przełączenia opcji na NO. Pause System NO Opcja Pause system jest użyteczna, kiedy użytkownik wykrył problem i chce zatrzymać proces nawadniana nawet przed alarmem. Wybór Yes lub No następuje przez użycie klawiszy strzałek Up i Down, a Enter zatwierdza. 13

14 2. ALARM (ALARM) 2.1. RESTART ALARMU (ALARM RESET) ALARM RESET Reset Alarm? NO Do kasowania alarmu użyj klawisza Enter, a klawiszy strzałek Up/Down do zmiany opcji z NO na YES NIEKONTROLOWANA ILOŚĆ WODY/NAWOZU (UNCONTROLLED WATER/FERT) Niekontrolowana ilość wody lub nawozu po uruchomieniu programu nawadniania. Uncontrolled Pulse No. Dur.Time (mm:ss) Water 5 00:30 Fert. 3 00:30 Ustawiona ilość pulsów wody/nawozu w okresie czasu nie będzie wpływała na alarm. Powyżej ustalonych wartości alarm będzie aktywny PRZEPŁYW WODY WYSOKI/NISKI (WATER HIGH/LOW FLOW) Konfiguracja Wysokiego lub Niskiego przepływu. Flow Irrig. Alarm Delay(mm:ss) High STOP NO 01:00 Low STOP NO 01:00 IRRIG. Kontynuuj nawadnianie, jeżeli przepływ jest zbyt wysoki lub niski (Stop/Cont.) ALARM Włącz alarm, jeżeli przepływ jest zbyt wysoki lub zbyt niski. (Yes/No) DELAY Opóźnienie czasowe pomiędzy przekroczonym przepływem a aktywnym alarmem. 14

15 2.4. NAWÓZ BŁĄD (FERT. FAULT) FERTILIZER FAULT 1 Stop Fert Keep Irrig. NO 2 Stop Irrigation NO 3 According EC/PH NO Ustaw czy zatrzymać nawożenie, podlewanie lub pracować zgodnie z EC/PH (tabela 2.5) w przypadku błędnego alarmu nawozu. Wybierz Yes/No i naciśnij Enter aby zatwierdzić EC/PH BŁĄD (EC/PH FAULT) Set. Irrig Alarm Del. (mm:ss) EC High 3.00 STOP YES 01:00 EC Low 1.00 STOP YES 01:00 ph High 8.00 STOP YES 01:00 ph Low 5.00 STOP YES 01:00 SET Wysoki lub niski poziom EC/PH. IRRIG. Kontynuuj podlewanie (Stop/Cont.) jeżeli EC/PH zbyt wysoki lub zbyt niskie. ALARM Włącz alarm (Yes/No) jeżeli EC/PH zbyt wysokie lub zbyt niskie. DELAY Opóźnienie czasu pomiędzy przekroczonym poziomem EC/PH a aktywnym alarmem PAUZA ZEWNĘTRZNA (EXTERNAL PAUSE) External Pause External Pause Delay (Sec.) 5 Ustaw czas pomiędzy niskim ciśnieniem a wprowadzonym trybem pauzy. 15

16 3. HISTORIA (HISTORY) 3.1. OSTATNIE NAWODNIANIA (LAST IRRIGATIONS) Historia ostatnich programów nawodnieniowych. Numer zaworu, numer programu, data, końcowy czas, całkowita ilość/czas wody i całkowita ilość każdego nawozu. LN# Valve Date Time JAN-03 14:53 Water-Q Water-T Fert-1 Fert-2 Fert :50: Do sprawdzenia wszystkich wartości używaj klawiszy ze strzałkami Up/Down i Left/Right AKUMULACJA WODY/NAWOZU (ACCUMULATE WATER/FERT) Historia ta zapamiętywana jest dla 15 zaworów. Podsumowanie ilości/czasu wody i ilość nawozu we wszystkich liniach programu na każdy zawór. Dane są wyświetlane od daty ostatniego uruchomienia CZYSZCZENIE HISTORII (ACCUMCALATORS RESET) Usunięcie zgromadzonych danych i tablic historii. Upewnij się przed usunięciem danych, że masz ich kopię. Last Reset Last 1-NOV-03 Reset NO 3.4. ALARM (ALARM) Pokaz ostatnich 50 alarmów według czasu, daty i przyczyny. # Date Time Description 1 1-JAN-04 19:04 water overflow 3.5. ZDARZENIA (EVENTS) Pokaz ostatnich 50 zdarzeń według czasu, daty i przyczyny. # Date Time Description 1 1-JAN-04 19:04 VALVE 1 OFF 16

17 4. TEST 4.1. PRZEKAŹNIKI (RELAYS) Relay# Status Każdy przekaźnik może zostać przetestowany przez wskazanie kursora na odpowiedni przekaźnik i naciśnięciu klawisza RETURN do włączenia/wyłączenia przekaźnika. Przekaźniki powracają do oryginalnego stanu pracy, podczas wyjścia z menu TEST PRZEKAŹNIKI. Jeżeli użytkownik nieświadomie zapomni wyjść z menu PRZEKAŹNIKI, oprogramowanie automatycznie opuści to menu po 10 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza klawiatury WYJŚCIE CYFROWE (DIGITAL INPUT) Water Fert-1 Fert-2 Fert-3 Delta P Press Ekran testowy WYJŚCIE CYFROWE pokazuje aktualnie zliczane impulsy każdego wyjścia cyfrowego WYJŚCIE ANALOGOWE (ANALOG INPUT) Input Temp-1 Temp-2 Humidity EC ph A/D Ekran testowy WYJŚCIE ANALOGOWE pokazuje aktualnie zliczaną wartość A/D każdego wyjścia analogowego. 17

18 5. KALIBRACJA (CALIBRATION) 5.1. TEMPERATURA (TEMPERATURE) Sensor# Factor Temperature Temp Temp W tym menu można skalibrować czujnik temperatury. Przy pomocy strzałek góra/dół wybierz czujnik podlegający kalibracji. Następnie w kolumnie Temperarure wprowadź temperaturę odczytywaną przez zewnętrzny czujnik. Przy zatwierdzaniu zmian używaj klawisza Enter WILGOTNOŚĆ (HUMIDITY) CALIBRATION Factor 0.20 Value W tym menu można skalibrować czujnik wilgotności. W sekcji Humidity należy wprowadzić wartość wilgotność odczytywaną przez zewnętrzny czujnik. Przy zatwierdzaniu zmian używać należy klawisza Enter EC CALIBRATION Factor 0.02 Value 1.80 Kalibracji czujnika EC dokonujemy poprzez wybór czujnika zewnętrznego EC dla wody i ustawienie odczytu tego czujnika w sekcji EC powyższej tabeli ph CALIBRATION Factor 0.01 Value 6.00 Kalibracji czujnika ph dokonujemy poprzez wybór czujnika zewnętrznego ph dla wody i ustawienie odczytu tego czujnika w sekcji EC powyższej tabeli. 18

19 6. KONFIGURACJA (CONFIGURATION) 6.1. UKŁAD PRZEKAŹNIKÓW (RELAY LAYOUT) Relay Function Function# Alarm Misting Cooling Main Cooling Filter Main Filter Fertilizer Main Fert. Valve Main Valve Aby zaprogramować przekaźnik sterownika NMC-15 należy przy pomocy kursora wskazać odpowiedni przekaźnik i nacisnąć klawisz Enter. Na wyświetlaczu sterownika pojawi się okienko z dostępnymi funkcjami wyboru. Właściwą funkcję dla danego przekaźnika należy wskazać przy pomocy klawiszy góra/dół. Klawisz Enter zatwierdza wybór i dana funkcja zostaje przyporządkowana dla przekaźnika. Po wybraniu funkcji trzeba wybrać numer funkcji np.: wartość 01, 02 lub 03 itd. 19

20 6.2. WEJŚCIA CYFROWE (DIGITAL INPUTS) Digital Input Active Mode F. Rate 1.Water Meter YES Pulse Fert. Meter-1 YES Pulse Fert. Meter-2 NO F.R Fert. Meter-3 NO Pulse Press NO 6.Delta P NO Wszystkie wyjścia cyfrowe są ustalone z góry. Ustawienie każdego wyjścia może być: Aktywność (Active) - Tak/Nie (Yes/No). Tryb (Mode) Pulsacyjny (Pulse) lub Współczynnik Przepływu (Flow Rate). Współczynnik Przepływu (F. Rate) Ustaw wartość pożądanego przepływu WEJŚCIA ANALOGOWE (ANALOG INPUTS) Analog Input Active 1 EC YES 2 ph NO 3 Humidity YES 4 Temp-1 YES 5 Temp-2 NO Wszystkie wejścia analogowe są ustalone z góry. Dla każdego wyjścia można wybrać tryb pracy aktywności (Tak, Nie) - Active mode (Yes/No). 20

21 6.4. USTAWIENIA ZAWORÓW I PRZEPŁYWU (VALVES SETUP & FLOW RATE) VL# Mode Nominal Min Max 1 QTY QTY TRYB (MODE) Przepływ ilościowy lub czasowy. This setup will determine all irrigation control tables. NOMINALNY (NOMINAL) Nominalny współczynnik przepływu. Kiedy ustawisz wartość nominalnego współczynnika przepływu, to automatycznie minimalna wartość zostanie ustalona na 25% mniej, a maksymalna wartość na 25% więcej. Jednakże istnieje możliwość regulacji ustawienia minimalnego i maksymalnego po ustawieniu opcji nominalnej. MIN/MAX Minimalny i maksymalny przepływ dla każdego zaworu. Ta konfiguracja będzie także używana w tabeli alarm DEFINICJA NAWOZU (FERTILIZER DEFINITION) FERTILIZER DEFINITION 1. Fertilizer mode 1/ Ignore After Closed (sec.) 5 3. Minimum On Time (sec.) 3 4. Minimum Off Time (sec.) 3 1.Wybierz nawożenie na czas, ilość lub 1/1000 (1/1000 jest 1 jednostką nawozu na 1000 jednostek wody, Litry/m³ lub Galon/1000 Galon, w zależności od tego, co zostało ustawione w Konfiguracji Generalnej Jednostka Objętości (Volume Unit)). 2.Ustaw czas przerwy generacji pulsu po zamknięciu zaworu nawożenia. 3.Minimalny czas operacji w czasie cyklu. 4.Minimum czas spoczynku w czasie cyklu. 21

22 6.6. DEFINICJA KOMUNIKACJI (COMMUNICATION DEFINITIONS) COMMUNICATION Baudrate 9600 Controller number 02 Ustaw szybkość komunikacji (Baudrate) na taką jaka jest ustawiona w systemie komunikacyjnym, w przeciwnym razie komunikacja nie będzie działać. Nr kontroli (Controller numer) musi odpowiadać nr kontroli w systemie komunikacyjnym USTAWIENIE CZASU/DATY (TIME/DATE SETTING) TIME : 16:57 DATE : 12-Nov-03 Ustaw czas i datę KONFIGURACJA GENERALNA (GENERAL CONFIGURATION) GENERAL 1. Line Filling Time (mm:ss) 00:20 2. Stop Fert. During Flushing Yes/No 3. Stop Irrig. During Flushing Yes/No 4. Volume Unit Metric 1.Czas wypełniania linii wodą. Przez ten okres czasu kontrola ignoruje wysoki przepływ. 2.Czy zatrzymać nawożenie podczas płukania filtrów lub nie. 3.Czy zatrzymać nawadnianie podczas czyszczenia filtrów lub nie. 4.Wybierz miarę jednostki objętości (litery lub jednostki US lub galony). 22

23 OPIS TECHNICZNY (TECHNICAL SPECIFICATIONS) Zasilanie Napięcie jedno fazowe Częstotliwość Maksymalny pobór mocy 230 / 110 V 50/60HZ 50VA Dostępne zasilanie dla urządzeń zewnętrznych 24VAC 50VA / 2A Wejścia analogowe 2 wejścia dla czujnika temperatury RTS-2 (THERMISTOR) 2 wejścia dla pomiaru EC i Ph 4-20ma EC, Ph Transmitters 1 humidity sensor input 0-:-3V Wejścia cyfrowe 3 liczniki nawozu (Fert1 to Fert3) suchy kontakt 5V/2mA 1 licznik przepływu wody 5V/2mA 1 prezostat 5V/2mA 1 ciśnieniomierz 5V/2mA Maksymalna ilość pulsów 100 Pulse/Sec Wyjścia 15 N.O. wyjść 24VAC 5 A Maksymalny czas załączenia 0.4 Sec Obudowa Plastikowa obudowa z przykręcanym wiekiem IP 66 Wymiary( dłux szer x wys) 400x300x130 Warunki klimatyczne Temperatura otoczenia od 0 ºC do + 60 ºC Temperatura magazynowania od -10 ºC do + 70 ºC 23

24 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (WIRING DIAGRAM) Nawóz 1 Nawóz 2 Nawóz 3 Zawór 1 Zawór 15 KOLORY 4 Pomarańczowy 5 Żółty 6 Zielony 10 Brązowo/czerwony 13 Bezbarwny 1,2,3,4,5,6 +, - 1,2,3,4,5,6 Czujnik EC Czujnik ph 24

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Netafim. NMC-64 Instrukcja obsługi / instalacji

Netafim. NMC-64 Instrukcja obsługi / instalacji 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 10 tel: (46) 833 22 66 fax: (46) 833 34 84 Netafim NMC-64 / instalacji Netafim Irygacja Sp. z o.o 96-100 Skierniewice ul.rybickiego 10 tel: +48 (46) 832 32 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTU RESTARTU SERWERA W SIECI HOSTINGS.PL Poniżej przedstawiamy instrukcja logowania się do portu firmy APC służącego do zdalnego fizycznego restartowania Serwerów dedykowanych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de Instalacja i instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy wodomierz HYDRUS Przewodnik instalacji Ten przewodnik instalacji jest przeznaczony dla przeszkolonego personelu i dlatego nie zawiera podstawowych czynności

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 Szanowny UŜytkowniku, dziękujemy za zakup sterownika exclusive 85 w Twoim systemie uzdatniania wody, który pozwoli Ci na wygodne i ekonomiczne uŝytkowanie Twojego urządzenia.

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

HMI Advance MULTI 16. Dane techniczne: Montaż naścienny: Opis złącza:

HMI Advance MULTI 16. Dane techniczne: Montaż naścienny: Opis złącza: SIMPLE/EXT. Vac GND B HMI dvance MULTI 16 Dane techniczne: - wymiary: 100 x 118 x 31 mm - napięcie zasilania: 24 V C/DC +/-10% - łącze komunikacyjne: RS 485 - współpraca ze sterownikami z serii ELP...

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie Analizator parametrów energii elektrycznej Analizator parametrów energii elektrycznej CVM-MINI mierzy, oblicza oraz wyświetla podstawowe parametry w trójfazowych sieciach energetycznych (skompensowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MCD-120 Pakowarka Próżniowa PP_30

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MCD-120 Pakowarka Próżniowa PP_30 wersja. 1.10 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MCD-120 Pakowarka Próżniowa PP_30 Wydanie: A Sp. z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. 0 32 763 77 77 Fax: 0 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Water Specialist TC STEROWNIK FIRMY CLACK TC - CZASOWY (3 PRZYCISKI) INSTRUKCJA INSTALATORA

Water Specialist TC STEROWNIK FIRMY CLACK TC - CZASOWY (3 PRZYCISKI) INSTRUKCJA INSTALATORA Water Specialist TC STEROWNIK FIRMY CLACK TC - CZASOWY (3 PRZYCISKI) INSTRUKCJA INSTALATORA Alamo Water Poland Sp. z o.o. ul. Warszawska 291 A Zielonki Parcele 05-082 Stare Babice - Polska tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość.

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość. Graficzne rejestratory VM7000 Dużo funkcji i łatwa obsługa! Panel dotykowy Mniej klawiszy i łatwiejsza obsługa Ekran 5.7 (TFT) Kolorowy LCD(320 x 240 pikseli) Kontrolka statusu Sygalizuje włączenie/wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1 SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI (c)www.viaken.pl Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 1.

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Waga Libra wersja 4.1x Modbus TCP

Waga Libra wersja 4.1x Modbus TCP Waga Libra wersja 4.1x Modbus TCP Listopad 2011 r. Systemy Sterowania i Ważenia Marek Chwierut, Zenon Garczarek sp.j. ul. Żółkiewskiego 3 63-400 Ostrów Wielkopolski tel/fax + 48 62 737 27 48, tel. +48

Bardziej szczegółowo