Podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Skierniewice ul. Rybickiego 10 tel: (46) fax: (46) NETAFIM NMC-15 Sterownik Nawodnieniowy Podręcznik Użytkownika Netafim Irygacja Skierniewice ul. Rybickiego 10

2 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 OPIS OGÓLNY (GENERAL DESCRIPTION)...3 GŁÓWNE CECHY (MAIN FEATURES)...3 KLAWIATURA (KEYPAD)...4 EKRAN GŁÓWNY (MAIN SCREEN)...5 EKRANY INFORMACYJNE (STATUS SCREENS)...6 PORUSZANIE (BROWNING)...7 GŁÓWNA STRUKTURA MENU (MAIN MENU STRUCTURE) KONTROLA (CONTROL) PROGRAMOWANIE ZAWORÓW (VALVE PROGRAM) CYKLE DNIA (CYCLE DAYS) PIERWSZY DZIEŃ NAWADNIANIA (FIRST IRRIGATION DAY) RĘCZNE NAWADNIANIE (MANUAL IRRIGATION) FILTRACJA (FILTRATION) SCHŁADZANIE (COOLING) DESZCZOWNIA (LISTING) PRZERWA (PAUSE) ALARM (ALARM) RESTART ALARMU (ALARM RESET) NIEKONTROLOWANA ILOŚĆ WODY/NAWOZU (UNCONTROLLED WATER/FERT) PRZEPŁYW WODY WYSOKI/NISKI (WATER HIGH/LOW FLOW) NAWÓZ BŁĄD (FERT. FAULT) EC/PH BŁĄD (EC/PH FAULT) PAUZA ZEWNĘTRZNA (EXTERNAL PAUSE) HISTORIA (HISTORY) OSTATNIE NAWODNIANIA (LAST IRRIGATIONS) AKUMULACJA WODY/NAWOZU (ACCUMULATE WATER/FERT) CZYSZCZENIE HISTORII (ACCUMCALATORS RESET) ALARM (ALARM) ZDARZENIA (EVENTS) TEST PRZEKAŹNIKI (RELAYS) WYJŚCIE CYFROWE (DIGITAL INPUT) WYJŚCIE ANALOGOWE (ANALOG INPUT) KALIBRACJA (CALIBRATION) TEMPERATURA (TEMPERATURE) WILGOTNOŚĆ (HUMIDITY) EC PH KONFIGURACJA (CONFIGURATION) UKŁAD PRZEKAŹNIKÓW (RELAY LAYOUT) WEJŚCIA CYFROWE (DIGITAL INPUTS) WEJŚCIA ANALOGOWE (ANALOG INPUTS) USTAWIENIA ZAWORÓW I PRZEPŁYWU (VALVES SETUP & FLOW RATE) DEFINICJA NAWOZU (FERTILIZER DEFINITION) DEFINICJA KOMUNIKACJI (COMMUNICATION DEFINITIONS) USTAWIENIE CZASU/DATY (TIME/DATE SETTING) KONFIGURACJA GENERALNA (GENERAL CONFIGURATION)...22 OPIS TECHNICZNY (TECHNICAL SPECIFICATIONS)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA (WIRING DIAGRAM)...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 2

3 OPIS OGÓLNY (GENERAL DESCRIPTION) GŁÓWNE CECHY (MAIN FEATURES) Urządzenie NETAFIM NMC-15 jest 15-zaworowym sterownikiem nawadniającym. Prosta budowa i oprogramowanie. Zawory mogą być programowane na czas lub ilość. Maksymalnie 10 programów nawadniających na zawór. Ilość czystej wody przed i po nawożeniu. Bateria do podtrzymania zaprogramowanych ustawień w programie. Dodatkowa komunikacja z PC & HMI. Wbudowana optyczna sygnalizacja o stanie zasilania i zaworu. Wbudowany 50-Watowy 24VAC transformator do zasilania zaworów. Szczegółowy histogram i zarządzanie informacjami zbioru. 3

4 KLAWIATURA (KEYPAD) Klawiatura składa się z ośmiu klawiszy: 1.MENU Klawisz MENU przełącza między ekranami menu sterownika NMC ENTER - Klawisz ENTER wybiera lub zmienia pozycje wewnątrz menu, lub zatwierdza edytowane zmiany. 3.LEFT & RIGHT ARROWS Klawisze, lewa i prawa strzałka umożliwiają poruszenie kursora odpowiednio w lewą i prawą stronę we wszystkich ekranach i tabelach. W przypadku, gdy na ekranie znajduje się kilka pozycji, kursor może być przesuwany po całym ekranie. 4.UP & DOWN ARROWS Klawisze, górna i dolna strzałka umożliwiają odpowiednie przemieszczanie kursora w dół i w górę między menu i tabelami. Mogą być także użyte do modyfikowania liczb, ustawiając wartość wyższą lub niższą. 5.STATUS Klawisz STATUS jest używany do przeglądania ekranów. 6.DELETE Klawisz DELETE kasuje wartość. UWAGA: Zmiany nie będą zapisane, aż do zatwierdzenia klawiszem ENTER. 4

5 EKRAN GŁÓWNY (MAIN SCREEN) Sterownik NMC-15 wyświetla czas, date i aktualne dane zaworu, takie jak: numer aktywnego zaworu i ilość pozostałej wody/pożywki do dostarczenia do końca aktywnego podlewania. Jeżeli żaden zawór nie jest aktywny, wyświetlacz będzie pokazywał stan następnego uruchomienia. NEXT IRR. 14-FEB AT: 16:45 14:03:44 VALVE: 01 PROGRAM: FEB-04 Jeżeli alarm jest aktywny, na ekranie będzie wyświetlana wiadomość alarmu. Podczas podlewania, na głównym ekranie będą informacje: typ nawadniania, generalna ilość, ilość dostarczona i pozostała. Jeżeli nawadnianie jest uruchomiona na czas, ekran będzie zawierał w kolumnach aktualną i pozostałą ilość, w taki sposób jak poniżej. VL# 1 PROGRAM ACTUAL LEFT 14:03:44 WATER FEB-04 5

6 EKRANY INFORMACYJNE (STATUS SCREENS) Oprócz ekranu głównego, sterownik posiada 3 ekrany informacyjne - szybkiego wyboru. Użycie klawisza Status w ekranie głównym powoduje pojawianie się kolejnych ekranów informacyjnych: 1.Ekran czujników: Temp-1 Temp-2 Humidity EC ph Ten ekran pokazuje aktualne wartości czujników. 2.Ekran dzisiejszego podlewania: LINE VLV# PRG# TIME DAY STATUS :00 1 STOP Ten ekran pokazuje generalne informacje wszystkich uruchomień w dniu (góra 100). Informacja zawiera czas, dzień cyklu, numer zaworu i pozycję aktualną. 3.Ekran postępu podlewania: WATER FLOW FERT-1 FERT-2 FERT Ten ekran jest dostępny tylko podczas aktywnego podlewania. Na ekranie pokazana jest ilość wody/pożywki, przepływ. Jeżeli podlewanie jest na czas, wtedy będzie wyświetlana kolumna wody. 6

7 PORUSZANIE (BROWNING) Naciśnięcie klawisza MENU jeden raz powoduje przejęcie kontroli nad menu. Kolejne naciśnięcie klawisz Menu powraca do ekranu standardowego. Naciśnięcie klawisza UP lub DOWN powoduje zmianę pozycji aktualnego menu. Naciśnięcie klawisza LEFT lub RIGHT powoduje zmianę menu. UWAGA: Strzałki po prawej stronie ekranu wskazują możliwość użycia klawiszy UP/DOWN lub LEFT/RIGHT. 1.1 VALVE PROGRAM * CONTROL * * ALARM * 2.1 ALARM * CONTROL * 1.2 CYCLE DAYS Podczas programowania używaj strzałek LEFT, RIGHT do przesuwania kursora na boki. Poniżej przedstawiono jak zaprogramować ilość wody dla zaworu nr 2, programu 3. 1.Przytrzymaj klawisz BUTTON do momentu pojawienia się na ekranie menu * control *. Jeżeli zajdzie potrzeba przeglądania menu, użyj klawiszy left/right do odszukania Programu Zaworów i naciśnij Enter. 2.Naciśnij ponownie Enter dla zmiany numeru zaworu. 3.Użyj klawiszy Up/Down do zmiany wartości, a klawiszy Left/Right do przesunięcia numeru. Naciśnij Enter do zatwierdzenia ustawionych zmian. 4.Użyj klawisza Down i naciśniej Enter kiedy kursor pojawi się na wartości 3. Zrób zmiany używając klawiszy Left/Right i naciśnij Enter do zatwierdzenia zmian. Postępuj podobnie w innych przypadkach. 7

8 GŁÓWNA STRUKTURA MENU (MAIN MENU STRUCTURE) 8

9 1. KONTROLA (CONTROL) 1.1. PROGRAMOWANIE ZAWORÓW (VALVE PROGRAM) VL# PRG# From Water Before?1 1 10:30 05: After Fert-1 Fert-2 Fert Używając klawiszy góra/dół można przewijać ekran do góry i w dół. Na wyświetlaczu przedstawione są następujące informacje: VL# - Numer zaworu. Zmianę zaworu należy dokonać według przykładu na stronie 7. FROM - Czas rozpoczęcia nawadniania. WATER Ilość wody/czas podawana na zawór, wliczając w to wodę bez nawozu. BEFORE/AFTER - Ilość/Czas wody podanej bez nawozu. FRT 1,2,3 Czas lub ilość nawozu 1, 2 i 3 na litr/m3 wody. 9

10 1.2. CYKLE DNIA (CYCLE DAYS) Poniższa tabela pokazuje jak ustawić cykle dnia, dla zaworów pracujących na ilość. Maksymalna liczba cykli w ciągu dnia może wynosić 14. VL# Cycle Day 1 2 [3] F W F F F F F F F W W W W VL# - numer zaworu. CYCLE DAYS - Wpisz liczbę dni w cyklu. Jeżeli ustawisz 1, program będzie powtarzany każdego dnia. Każdy program może być ustawiony maksymalnie do 14 dni. Numer dni będzie pojawiał się po prawej stronie ekranu, gdzie można wybrać podlewanie z nawożeniem, podlewanie bez nawożenia lub brak polewania, oddzielnie dla każdego dnia cyklu. DAY - Oznaczenia dnia będącego aktualnym dniem cyklu. W cyklu powyżej pierwszym dniem będzie dzień 3. Poniżej każdy numer tabeli jest wybierany między: F - Woda + nawóz. Nawadnianie z nawozem. W - Tylko woda. Nawadnianie bez nawozu. (-) - Brak. Brak nawadniania. 10

11 1.3. PIERWSZY DZIEŃ NAWADNIANIA (FIRST IRRIGATION DAY) Ta tabela pokazuje wszystkie zawory. Przewijając ekran w dół ukazują się pozostałe zawory. Valve# Start From Date 1 01-SEP-03 Dla każdego zaworu można przyporządkować datę pierwszego dnia nawadniania. Dla zaworu wyszczególnionego w powyższej tabeli nawadnianie nie zostanie rozpoczęte, jeżeli ustawiona data pierwszego nawadniania jest wcześniejsza od daty aktualnej RĘCZNE NAWADNIANIE (MANUAL IRRIGATION) Poniższa tabela przedstawia przydział ilości/czasu na zawór. Każdy zawór posiada opcję ustawienia nawadniania dodatkowego. Tutaj decydujemy, który program nawadniający będzie wykonywany natychmiastowo. VL# WATER FERT1 FERT2 FERT3 STATE STOP Do wykonania natychmiastowego nawadniania: 1.Wpisz ilość/czas wody w kolumnie WATER, 2.Wpisz ilość nawozu w kolumnie FERT, 3.Kolumna STATE (Stan) posiada 4 opcje: Start - Start nawadniania. Stop - Stop nawadniania. Pause - Przerwę nawadniania. Reles - Kontynuację pracy. Wait - Oczekiwanie na zakończenie pracy innych zaworów przed rozpoczęciem operacji. Irrig - Zawór aktywny. Istotne opcje będą wyświetlane zgodnie ze stanem systemu. 11

12 1.5. FILTRACJA (FILTRATION) FILTRATION 1 Time Between Flushing (hh:mm) 20:00 2 Flushing (mm:ss) 10:00 3 Delay Between Filters(mm:ss) 00:10 4 D.P. Reiteration 2 5 Dwell time Main(mm:ss) 00:05 TEAM BETWEEN FLUSHING Czas pomiędzy cyklem płukania. Czas liczony jest tylko podczas nawadniana. Np:, jeżeli czas pomiędzy płukaniami jest ustawiony na 01:00, oznacza to, że po 1 godzinie nawadniania cykl płukania będzie aktywny. Czas pomiędzy płukankami 00:00 Brak płukania. FLUSHING Czas płukania filtrów. Uwaga, czas ten jest w minutach i sekundach. DELAY BETWEEN FILTERS Czas opóźnienia pomiędzy płukaniem każdego filtru. Uwaga, czas ten jest w minutach i sekundach. D.P. REITERATION Numer kolejnych cykli płukania uruchamianych przez różnicę ciśnień (DELTA P). Opcja to zapobiega częstemu płukaniu filtra przy uszkodzonym pomiarze różnicy ciśnień filtra. Np.: jeżeli opcja D.P. REITERATION jest ustawiona na 2 i DELTA P. uaktywniona, to płukanie ma miejsce najwyżej dwa razy przed upływem czasu TEAM BETWEEN FLUSHING. DELTA P. (różnica ciśnień) Pomiar ciśnienia po obu stronach filtra. Jeżeli ciśnienie na wyjściu jest zbyt małe, DELTA P. alarmuje sterownik NMC-15 i rozpoczyna się sekwencja płukania automatycznego. Jeżeli masz DELTA P. i chcesz pracować z tym opcją, ustaw zmianę na YES. Znajdują się dwie możliwe opcje: tryb YES i NO (Wejścia Cyfrowe). Ustawienie tego polega na umieszczeniu znaku pod symbolem on/off i naciśnięciu klawisza Enter. Znak wskażę miejsce i następnie naciskamy Enter. DWELL TIME MAIN FILTER - Okres czasu między płukaniem filtra, a otwarciem głównego zaworu. 12

13 1.6. SCHŁADZANIE (COOLING) Znajdują się 2 programy umożliwiające ustawienie schładzania. PRG# From To From t To %rh 1? 8:00 16: On Off 10:00 05:00 FROM/TO Odstęp czasu obsługi cyklów schładzania. FROM t - Rozpoczęcie schładzania poniżej temperatury. TO RH% - Zatrzymanie schładzania po osiągnięciu wilgotności. ON/OFF Długość cyklu schładzania w sekundach wewnątrz ramy czasowej From/To DESZCZOWNIA (LISTING) Deszczowanie może być ustawione do 30 programów. PRG# MST# From To On(mm:ss) Off :00 16:00 00:05 0:07:00 MST# - Numer zaworu w każdym programie deszczowni. FROM/TO - Przedział czasowy obsługi cyklów deszczowni. ON/OFF - Cykle schładzania wewnątrz okresu czasowego From/To PRZERWA (PAUSE) Ustawienie Pause System na Yes pozwala na zatrzymanie aktywnych nawodnień aż, do przełączenia opcji na NO. Pause System NO Opcja Pause system jest użyteczna, kiedy użytkownik wykrył problem i chce zatrzymać proces nawadniana nawet przed alarmem. Wybór Yes lub No następuje przez użycie klawiszy strzałek Up i Down, a Enter zatwierdza. 13

14 2. ALARM (ALARM) 2.1. RESTART ALARMU (ALARM RESET) ALARM RESET Reset Alarm? NO Do kasowania alarmu użyj klawisza Enter, a klawiszy strzałek Up/Down do zmiany opcji z NO na YES NIEKONTROLOWANA ILOŚĆ WODY/NAWOZU (UNCONTROLLED WATER/FERT) Niekontrolowana ilość wody lub nawozu po uruchomieniu programu nawadniania. Uncontrolled Pulse No. Dur.Time (mm:ss) Water 5 00:30 Fert. 3 00:30 Ustawiona ilość pulsów wody/nawozu w okresie czasu nie będzie wpływała na alarm. Powyżej ustalonych wartości alarm będzie aktywny PRZEPŁYW WODY WYSOKI/NISKI (WATER HIGH/LOW FLOW) Konfiguracja Wysokiego lub Niskiego przepływu. Flow Irrig. Alarm Delay(mm:ss) High STOP NO 01:00 Low STOP NO 01:00 IRRIG. Kontynuuj nawadnianie, jeżeli przepływ jest zbyt wysoki lub niski (Stop/Cont.) ALARM Włącz alarm, jeżeli przepływ jest zbyt wysoki lub zbyt niski. (Yes/No) DELAY Opóźnienie czasowe pomiędzy przekroczonym przepływem a aktywnym alarmem. 14

15 2.4. NAWÓZ BŁĄD (FERT. FAULT) FERTILIZER FAULT 1 Stop Fert Keep Irrig. NO 2 Stop Irrigation NO 3 According EC/PH NO Ustaw czy zatrzymać nawożenie, podlewanie lub pracować zgodnie z EC/PH (tabela 2.5) w przypadku błędnego alarmu nawozu. Wybierz Yes/No i naciśnij Enter aby zatwierdzić EC/PH BŁĄD (EC/PH FAULT) Set. Irrig Alarm Del. (mm:ss) EC High 3.00 STOP YES 01:00 EC Low 1.00 STOP YES 01:00 ph High 8.00 STOP YES 01:00 ph Low 5.00 STOP YES 01:00 SET Wysoki lub niski poziom EC/PH. IRRIG. Kontynuuj podlewanie (Stop/Cont.) jeżeli EC/PH zbyt wysoki lub zbyt niskie. ALARM Włącz alarm (Yes/No) jeżeli EC/PH zbyt wysokie lub zbyt niskie. DELAY Opóźnienie czasu pomiędzy przekroczonym poziomem EC/PH a aktywnym alarmem PAUZA ZEWNĘTRZNA (EXTERNAL PAUSE) External Pause External Pause Delay (Sec.) 5 Ustaw czas pomiędzy niskim ciśnieniem a wprowadzonym trybem pauzy. 15

16 3. HISTORIA (HISTORY) 3.1. OSTATNIE NAWODNIANIA (LAST IRRIGATIONS) Historia ostatnich programów nawodnieniowych. Numer zaworu, numer programu, data, końcowy czas, całkowita ilość/czas wody i całkowita ilość każdego nawozu. LN# Valve Date Time JAN-03 14:53 Water-Q Water-T Fert-1 Fert-2 Fert :50: Do sprawdzenia wszystkich wartości używaj klawiszy ze strzałkami Up/Down i Left/Right AKUMULACJA WODY/NAWOZU (ACCUMULATE WATER/FERT) Historia ta zapamiętywana jest dla 15 zaworów. Podsumowanie ilości/czasu wody i ilość nawozu we wszystkich liniach programu na każdy zawór. Dane są wyświetlane od daty ostatniego uruchomienia CZYSZCZENIE HISTORII (ACCUMCALATORS RESET) Usunięcie zgromadzonych danych i tablic historii. Upewnij się przed usunięciem danych, że masz ich kopię. Last Reset Last 1-NOV-03 Reset NO 3.4. ALARM (ALARM) Pokaz ostatnich 50 alarmów według czasu, daty i przyczyny. # Date Time Description 1 1-JAN-04 19:04 water overflow 3.5. ZDARZENIA (EVENTS) Pokaz ostatnich 50 zdarzeń według czasu, daty i przyczyny. # Date Time Description 1 1-JAN-04 19:04 VALVE 1 OFF 16

17 4. TEST 4.1. PRZEKAŹNIKI (RELAYS) Relay# Status Każdy przekaźnik może zostać przetestowany przez wskazanie kursora na odpowiedni przekaźnik i naciśnięciu klawisza RETURN do włączenia/wyłączenia przekaźnika. Przekaźniki powracają do oryginalnego stanu pracy, podczas wyjścia z menu TEST PRZEKAŹNIKI. Jeżeli użytkownik nieświadomie zapomni wyjść z menu PRZEKAŹNIKI, oprogramowanie automatycznie opuści to menu po 10 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza klawiatury WYJŚCIE CYFROWE (DIGITAL INPUT) Water Fert-1 Fert-2 Fert-3 Delta P Press Ekran testowy WYJŚCIE CYFROWE pokazuje aktualnie zliczane impulsy każdego wyjścia cyfrowego WYJŚCIE ANALOGOWE (ANALOG INPUT) Input Temp-1 Temp-2 Humidity EC ph A/D Ekran testowy WYJŚCIE ANALOGOWE pokazuje aktualnie zliczaną wartość A/D każdego wyjścia analogowego. 17

18 5. KALIBRACJA (CALIBRATION) 5.1. TEMPERATURA (TEMPERATURE) Sensor# Factor Temperature Temp Temp W tym menu można skalibrować czujnik temperatury. Przy pomocy strzałek góra/dół wybierz czujnik podlegający kalibracji. Następnie w kolumnie Temperarure wprowadź temperaturę odczytywaną przez zewnętrzny czujnik. Przy zatwierdzaniu zmian używaj klawisza Enter WILGOTNOŚĆ (HUMIDITY) CALIBRATION Factor 0.20 Value W tym menu można skalibrować czujnik wilgotności. W sekcji Humidity należy wprowadzić wartość wilgotność odczytywaną przez zewnętrzny czujnik. Przy zatwierdzaniu zmian używać należy klawisza Enter EC CALIBRATION Factor 0.02 Value 1.80 Kalibracji czujnika EC dokonujemy poprzez wybór czujnika zewnętrznego EC dla wody i ustawienie odczytu tego czujnika w sekcji EC powyższej tabeli ph CALIBRATION Factor 0.01 Value 6.00 Kalibracji czujnika ph dokonujemy poprzez wybór czujnika zewnętrznego ph dla wody i ustawienie odczytu tego czujnika w sekcji EC powyższej tabeli. 18

19 6. KONFIGURACJA (CONFIGURATION) 6.1. UKŁAD PRZEKAŹNIKÓW (RELAY LAYOUT) Relay Function Function# Alarm Misting Cooling Main Cooling Filter Main Filter Fertilizer Main Fert. Valve Main Valve Aby zaprogramować przekaźnik sterownika NMC-15 należy przy pomocy kursora wskazać odpowiedni przekaźnik i nacisnąć klawisz Enter. Na wyświetlaczu sterownika pojawi się okienko z dostępnymi funkcjami wyboru. Właściwą funkcję dla danego przekaźnika należy wskazać przy pomocy klawiszy góra/dół. Klawisz Enter zatwierdza wybór i dana funkcja zostaje przyporządkowana dla przekaźnika. Po wybraniu funkcji trzeba wybrać numer funkcji np.: wartość 01, 02 lub 03 itd. 19

20 6.2. WEJŚCIA CYFROWE (DIGITAL INPUTS) Digital Input Active Mode F. Rate 1.Water Meter YES Pulse Fert. Meter-1 YES Pulse Fert. Meter-2 NO F.R Fert. Meter-3 NO Pulse Press NO 6.Delta P NO Wszystkie wyjścia cyfrowe są ustalone z góry. Ustawienie każdego wyjścia może być: Aktywność (Active) - Tak/Nie (Yes/No). Tryb (Mode) Pulsacyjny (Pulse) lub Współczynnik Przepływu (Flow Rate). Współczynnik Przepływu (F. Rate) Ustaw wartość pożądanego przepływu WEJŚCIA ANALOGOWE (ANALOG INPUTS) Analog Input Active 1 EC YES 2 ph NO 3 Humidity YES 4 Temp-1 YES 5 Temp-2 NO Wszystkie wejścia analogowe są ustalone z góry. Dla każdego wyjścia można wybrać tryb pracy aktywności (Tak, Nie) - Active mode (Yes/No). 20

21 6.4. USTAWIENIA ZAWORÓW I PRZEPŁYWU (VALVES SETUP & FLOW RATE) VL# Mode Nominal Min Max 1 QTY QTY TRYB (MODE) Przepływ ilościowy lub czasowy. This setup will determine all irrigation control tables. NOMINALNY (NOMINAL) Nominalny współczynnik przepływu. Kiedy ustawisz wartość nominalnego współczynnika przepływu, to automatycznie minimalna wartość zostanie ustalona na 25% mniej, a maksymalna wartość na 25% więcej. Jednakże istnieje możliwość regulacji ustawienia minimalnego i maksymalnego po ustawieniu opcji nominalnej. MIN/MAX Minimalny i maksymalny przepływ dla każdego zaworu. Ta konfiguracja będzie także używana w tabeli alarm DEFINICJA NAWOZU (FERTILIZER DEFINITION) FERTILIZER DEFINITION 1. Fertilizer mode 1/ Ignore After Closed (sec.) 5 3. Minimum On Time (sec.) 3 4. Minimum Off Time (sec.) 3 1.Wybierz nawożenie na czas, ilość lub 1/1000 (1/1000 jest 1 jednostką nawozu na 1000 jednostek wody, Litry/m³ lub Galon/1000 Galon, w zależności od tego, co zostało ustawione w Konfiguracji Generalnej Jednostka Objętości (Volume Unit)). 2.Ustaw czas przerwy generacji pulsu po zamknięciu zaworu nawożenia. 3.Minimalny czas operacji w czasie cyklu. 4.Minimum czas spoczynku w czasie cyklu. 21

22 6.6. DEFINICJA KOMUNIKACJI (COMMUNICATION DEFINITIONS) COMMUNICATION Baudrate 9600 Controller number 02 Ustaw szybkość komunikacji (Baudrate) na taką jaka jest ustawiona w systemie komunikacyjnym, w przeciwnym razie komunikacja nie będzie działać. Nr kontroli (Controller numer) musi odpowiadać nr kontroli w systemie komunikacyjnym USTAWIENIE CZASU/DATY (TIME/DATE SETTING) TIME : 16:57 DATE : 12-Nov-03 Ustaw czas i datę KONFIGURACJA GENERALNA (GENERAL CONFIGURATION) GENERAL 1. Line Filling Time (mm:ss) 00:20 2. Stop Fert. During Flushing Yes/No 3. Stop Irrig. During Flushing Yes/No 4. Volume Unit Metric 1.Czas wypełniania linii wodą. Przez ten okres czasu kontrola ignoruje wysoki przepływ. 2.Czy zatrzymać nawożenie podczas płukania filtrów lub nie. 3.Czy zatrzymać nawadnianie podczas czyszczenia filtrów lub nie. 4.Wybierz miarę jednostki objętości (litery lub jednostki US lub galony). 22

23 OPIS TECHNICZNY (TECHNICAL SPECIFICATIONS) Zasilanie Napięcie jedno fazowe Częstotliwość Maksymalny pobór mocy 230 / 110 V 50/60HZ 50VA Dostępne zasilanie dla urządzeń zewnętrznych 24VAC 50VA / 2A Wejścia analogowe 2 wejścia dla czujnika temperatury RTS-2 (THERMISTOR) 2 wejścia dla pomiaru EC i Ph 4-20ma EC, Ph Transmitters 1 humidity sensor input 0-:-3V Wejścia cyfrowe 3 liczniki nawozu (Fert1 to Fert3) suchy kontakt 5V/2mA 1 licznik przepływu wody 5V/2mA 1 prezostat 5V/2mA 1 ciśnieniomierz 5V/2mA Maksymalna ilość pulsów 100 Pulse/Sec Wyjścia 15 N.O. wyjść 24VAC 5 A Maksymalny czas załączenia 0.4 Sec Obudowa Plastikowa obudowa z przykręcanym wiekiem IP 66 Wymiary( dłux szer x wys) 400x300x130 Warunki klimatyczne Temperatura otoczenia od 0 ºC do + 60 ºC Temperatura magazynowania od -10 ºC do + 70 ºC 23

24 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (WIRING DIAGRAM) Nawóz 1 Nawóz 2 Nawóz 3 Zawór 1 Zawór 15 KOLORY 4 Pomarańczowy 5 Żółty 6 Zielony 10 Brązowo/czerwony 13 Bezbarwny 1,2,3,4,5,6 +, - 1,2,3,4,5,6 Czujnik EC Czujnik ph 24

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPEED Bieżąca prędkość podczas treningu od 0 do 99,9 km lub mil TIME Zlicza całkowity czas od 0 do 99,59 (minut/sekund) DISTANCE Zlicza całkowity dystans od 0 do 999 km lub mil

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Netafim. NMC-64 Instrukcja obsługi / instalacji

Netafim. NMC-64 Instrukcja obsługi / instalacji 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 10 tel: (46) 833 22 66 fax: (46) 833 34 84 Netafim NMC-64 / instalacji Netafim Irygacja Sp. z o.o 96-100 Skierniewice ul.rybickiego 10 tel: +48 (46) 832 32 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości Reset Służy do resetowania wybranych funkcji w dowolnym momencie. Przed zresetowaniem musi zostać naciśnięty przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi układu SZR ze sterownikiem InteliATS PWR

Instrukcja obsługi układu SZR ze sterownikiem InteliATS PWR INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi układu SZR ze sterownikiem InteliATS PWR INSTRUKCJA ORYGINALNA Ver. 140718 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 2 2. Zasady bezpieczeństwa, montażu, obsługi i konserwacji....

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik kranowy WTA 2875 STEROWNIK KRANOWY WTA 2875 RAIN BIRD Dziękujemy za wybór firmy RAIN BIRD. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby w pełni wykorzystać możliwości

Bardziej szczegółowo

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTU RESTARTU SERWERA W SIECI HOSTINGS.PL Poniżej przedstawiamy instrukcja logowania się do portu firmy APC służącego do zdalnego fizycznego restartowania Serwerów dedykowanych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTALOWANIE BATERII

INSTALOWANIE BATERII OPIS TERMOSTATU ThermoTronic T-300 to termostat przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub innego elektrycznego o mocy do 3500W. Posiada on hermetyczny czujnik temperatury zamontowany w przewodzie o dł.

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 Szanowny UŜytkowniku, dziękujemy za zakup sterownika exclusive 85 w Twoim systemie uzdatniania wody, który pozwoli Ci na wygodne i ekonomiczne uŝytkowanie Twojego urządzenia.

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100

UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100 UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI marzec 2002 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. OGÓLNY OPIS PRĘDKOŚCIOMIERZA, JEGO FUNKCJI I WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.0 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.1 PODŁĄCZENIE PRĘDKOŚCIOMIERZA...

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Programowanie. Instrukcja Obsługi

Instalacja. Programowanie. Instrukcja Obsługi Instalacja Programowanie Instrukcja Obsługi 1 Opcje Sterownika OFF [ wył.] wstrzymuje wszelkie działanie. Rain delay [opóźnienie z powodu deszczu] pozwala na opóźnienie rozpoczęcia wykonywania programów

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI PL ELITE SP Pr E l i t e S P P r Opakowanie A) sterownik "ELITE SP Pr" do ph i REDOX B) wąż ssawny PVC Crystal 4x6 (2 m) C) wąż ciśnieniowy z polietylenu (3 m) D)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

Klawiatura komputerowa.

Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa. Zdjęcie: www.xpec.pl Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania lub wprowadzania danych do komputera. Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego INSTRUKJA OBSŁUGI systemu pomiarowego AL154DA01.TPH ztery kanały pomiaru ph i temperatury wykonanie M1 http://www.apek.pl Aparatura Elektroniczna i Oprogramowanie 02-804 WARSZAWA ul. Gżegżółki 7 tel/fax

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

VRT300 PL_2014 TECSYSTEM

VRT300 PL_2014 TECSYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI VRT300 PL_2014 TECSYSTEM S.r.l. 20094 Corsico (MI) phone +39-0248601011 / 024581861 Fax: +39-0248600783 http://www.tecsystem.it przekaźnik VRT300 1) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Obsługa i Programowanie

Obsługa i Programowanie Obsługa i rogramowanie TeeJet 844-E Obsługa i rogramowanie (Soft 5.E9) age 1 of 8 Wyświetlacze robocze: Gęstość = 1.00 (woda) Gęstość 1.00 (płynny nawóz sztuczny) Ciśnienie rędkość Ilość docelowa Ilość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik temperatury TES-1319A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik temperatury TES-1319A INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik temperatury TES-1319A Wydanie czerwiec 2009 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 789 00 00, fax

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I CITIZEN cal. U600 SKLEP CHRONOS-ZEGARKI w w w. c h r o n o s z e g a r k i. c o m. p l Łatwo można zamienić czas analogowy z czasem cyfrowym, w tym celu - Odciągnik

Bardziej szczegółowo