Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********"

Transkrypt

1 Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* SUSZARKI BĘBNOWE STEROWANE CYFROWO Modele: SRE/G/V-10 MP SRE/G/V-13 MP SRE/G/V-23 MP SRE/G/V- 31 MP SRE/G/V- 40 MP

2 Spis treści 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTY SKŁADOWE WIDOK I WYMIARY INSTALACJA LOKALIZACJA Transport i przechowywanie Miejsce pracy INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODPROWADZANIE POWIETRZA PODŁĄCZENIE GAZU (TYLKO W MODELACH GAZOWYCH) PODŁĄCZENIE PARY I KONDENSATU (TYLKO MODELE PAROWE) WIDOK SUSZARKI BĘBNOWEJ Z TYŁU OBSŁUGA OPIS DZIAŁANIA CYFROWY PANEL STEROWANIA Użycie przycisków Informacje pokazywane na wyświetlaczu Symbole LED Jak użyć standardowego programu Jak użyć suszarki z nastawieniami operatora Alarmy i ostrzeżenia Tabela programu KONSERWACJA FILTR PRZECIWPYŁOWY BATERIA GRZEWCZA DMUCHAWA BEZPIECZEŃSTWO DRZWICZKI TERMOSTAT ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA (TYLKO W MODELACH GAZOWYCH) WYŁĄCZNIK TERMICZNY DMUCHAWY WYŁĄCZNIK PODCIŚNIENIOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA USUWANIE PROBLEMÓW TABELA PROBLEM-PRZYCZYNA-ROZWIĄZANIE

3 OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna przeznaczona jest tylko do profesjonalnego suszenia materiałów tekstylnych po praniu w wodzie. W przypadku zauważenia zapachu gazu: Zamknij główne zawór gazu i przewietrz pomieszczenie. Nie włączaj żadnego oświetlenia i nie podłączaj żądnych urządzeń elektrycznych. Nie używaj telefonu w tym samym pomieszczeniu. Nie pozostawiaj benzyny, ani innych palnych płynów lub gazów w pobliżu suszarki. Nie susz wyrobów, które były poddane działaniu lub wydzielają pary łatwopalnych substancji. Zawsze przestrzegaj wskazówek znajdujących się na etykietach lub metkach przymocowanych do materiałów, które mają być suszone. Nie pozostawiaj pracującej suszarki bez nadzoru. Nigdy nie pozwalaj na gromadzenie się włókien, pyłu, lub brudu dokoła maszyny. Istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się w przypadku wyjmowania ładunku z maszyny przed zakończeniem cyklu suszenia, jeżeli wybrana została nadmiernie wysoka temperatura suszenia. W przypadku awarii zasilania zaleca się, aby drzwiczki suszarki były otwarte, aby uniknąć samozapłonu ładunku. Czynności konserwatorskie i instalacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Po zakończeniu dnia pracy, a także przed zdjęciem jakichkolwiek osłon w celu czyszczenia, konserwacji lub testowania, wyłącz lub odłącz maszynę od sieci zasilającej. Zaleca się zainstalowanie kołnierzy z elastycznego materiału na wyjściu powietrza, aby uniknąć drgań powietrza, powodujących nadmiernie duży poziom hałasu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedzenia. W przypadku instalacji urządzeń zasilanych gazem zastosuj się do obowiązujących przepisów, określających warunki instalacji urządzeń gazowych. Ważne: Urządzenie musi być eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych w czasie zimy. 3

4 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI Nasze suszarki zaprojektowane zostały w celu spełnienia najostrzejszych wymagań działania, niezawodności i wydajności suszenia. Maszyny, z wyjątkiem modeli ogrzewanych parą, wyposażone zostały w system COOL DOWN (stopniowe ochładzanie) dla uniknięcia marszczenia się delikatnych tkanin. Maszyna składa się z trzech części: korpusu, gdzie umieszczone jest grzanie, bębna w części środkowej oraz systemu odprowadzającego gorące powietrze w części dolnej. Wyposażenie podstawowe: System ogrzewania Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy System ochładzania - Cool Down (w modelu ogrzewanym parą, odcina on ponowne wprowadzanie pary do baterii grzewczej) Bęben ze stali AISI-304. Komora spalania gazu ze stali AISI-304 (w modelach ogrzewanych gazem). Wizualne i dźwiękowe sygnały po zakończeniu procesu (standardowo w wersji cyfrowej) Obroty bębna w obydwu kierunkach Wyposażenie dodatkowe: Zasilanie innymi napięciami. System kontroli nadmiernej wilgotności. Dane techniczne poszczególnych modeli przedstawione są w następującej tabeli: MODEL Ciężar załadunku (Rel. 1:25) kg 8,4 13, Wydajność kg/godz Średnica bębna mm Głębokość bębna mm Moc silnika bębna kw , Moc silnika dmuchawy kw , Przetłaczana objętość powietrza m 3 /godz Grzanie elektryczne kw Grzanie parowe (8 bar) kg/h Grzanie gazowe (kw) 20,5 20, Zużycie GLP kg/godz , ,83 5,20 Zużycie gazu ziemnego m 3 /godz , ,20 5,45 Ciężar netto kg Ciężar brutto kg

5 1.1 Elementy składowe Sterowanie maszyny: Sterowanie maszyny odbywa się za pomocą elektronicznego mikroprocesora, który włącza i wyłącza poszczególne systemy. Interfejs użytkownika zawiera klawiaturę i cztero-cyfrowy wyświetlacz, u góry z przodu maszyny. Mikroprocesor wykonuje 10 programów standardowych, plus jeden program użytkownika. Cyfrowa sonda temperatury, umieszczona u dołu bębna, utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz suszarki. Temperatura docelowa może być dostosowywana za pomocą opisanego wyżej sterownika elektronicznego, a więc w celu uzyskania optymalnej temperatury dla każdego rodzaju tkaniny mogą być wybierane wartości w zakresie od 0 0 C do 95 0 C. Sonda wysyła sygnał do płytki sterownika elektronicznego, który włącza i wyłącza obszar grzania. Oprogramowanie pracuje na zasadzie cyklu, o histerezie wynoszącej 3 0 C. Sterowanie czasem odbywa się wewnętrznie za pomocą mikroprocesora. Proces rozprostowywania tkanin uruchamia się automatycznie po zakończeniu każdego cyklu (suszenie + schładzanie). Mikroprocesor posiada wbudowaną sygnalizację, która powiadamia użytkownika o potrzebie oczyszczenia filtru. Elementy grzejne: System grzewczy stanowi bateria grzewcza, która może być elektryczna, gazowa lub parowa. Bateria zamocowana jest u góry, z tyłu maszyny. Filtr przeciwpyłowy: Filtr ten, zainstalowany u dołu maszyny, nie dopuszcza do dmuchawy usuwającej powietrze włókien, puchu i wszelkich cząstek ciał stałych pochodzących z materiału obrabianego przez suszarkę, zabezpieczając ją przed zablokowaniem. Pyły gromadzą się wewnątrz pojemnika filtra. Chociaż wielkość filtru pozwala na opróżnianie go co kilka dni, ale zaleca się czyścić go co 4-5 godzin pracy. Aby oczyścić filtr, otwórz drzwiczki u dołu, wyjmij pojemnik filtru i opróżnij go. Wytrząśnij pojemnik, aby ułatwić cyrkulację powietrza. Pojemnik może być także prany. Zaleca się również sprawdzanie dmuchawy raz na miesiąc i czyszczenie jej, ponieważ brudna dmuchawa utrudnia cyrkulację powietrza. DOBRE I BEZAWARYJNE DZIAŁANIE SUSZARKI ZALEŻY GŁÓWNIE OD PRAWIDŁO- WEJ KONSERWACJI (CZYSZCZENIA) TYCH ELEMENTÓW. 5

6 1.2 Widok i wymiary CZĘŚCI SKŁADOWE 2 Pokrywa filtra 3 Drzwiczki suszarki 4 Filtr przeciwpyłowy 5 Bęben ze stali nierdzewnej 6 Panel sterowania 7 Wyłącznik bezpieczeństwa WYMIARY GABARYTOWE: 2. INSTALACJA 2.1 Lokalizacja WYMIAR A ,118 1,270 B 1,665 1,665 1,781 1,781 2,490 C 857 1,127 1,330 1,342 1,085 D Transport i przechowywanie Maszyna powinna być transportowana w oryginalnym opakowaniu na palecie, aby zapewnić bezpieczny transport. Jeżeli maszyna ma być składowana przez dłuższy czas, nie powinna być rozpakowana, w celu zabezpieczenia jej przed czynnikami zewnętrznymi i nie powinna być podłączona do zasilania elektrycznego, gazowego lub parowego. Rozpakuj urządzenie i sprawdź jego stan lub możliwe uszkodzenie podczas transportu. 6

7 2.1.2 Miejsce pracy Umieść maszynę w pomieszczeniu o dostatecznej powierzchni, aby uzyskać największą wydajność pracy i zagwarantować swobodę poruszania się operatorów używających maszyny. Rysunek pokazuje odległość pomiędzy maszyną i ścianami. Wypoziomuj powierzchnię, na której maszyna ma być ustawiona, i po zdjęciu palety ostrożnie umieść ją na miejscu. Nie popychaj maszyny bez palety, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. Nie mocuj maszyny do podłogi, umieść ją tylko na płaskiej powierzchni i wyreguluj cztery nóżki, które dostarczone są z maszyną. Rys. 2 Minimalna przestrzeń do pracy dla operatora: 1.50 m z przodu, pozostałe wymiary wg rysunku. WAŻNA UWAGA: Nie transportuj maszyny bez palety. 2.2 Instalacja elektryczna Upewnij się, że napięcie sieci energetycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, umieszczonej z tyłu maszyny. Maszyna posiada kompletną instalację elektryczną, a więc wystarczy zdjąć pokrywę puszki podłączeniowej, umieszczonej z tyłu suszarki, i połączyć odpowiednie końcówki z fazami R,S,T plus N i Pe do sieci energetycznej. Zaleca się pomiędzy maszyną i siecią umieścić różnicowo-prądowy wyłącznik magnetotermiczny o czułości 300 ma. Większa czułość (np. 30 ma, jak dla zastosowań domowych) mogła by powodować nieprawidłową pracę maszyny. Podłącz trzy fazy, przewód neutralny ochronny oraz przewód uziemiający, jak pokazano w tabeli niżej (przekroje przewodów podane w mm 2 ). MODEL V V V ogrzewanie RST elektryczne Neutralny ,5 2.5 Ochronny inne typy ogrzewania RST ,5 2.5 Neutralny ,5 1.5 Ochronny ,

8 UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE KIERUNEK CYKLICZNY FAZ ODPOWIADA KIERUNKOWI W MASZYNIE. JEŻELI NIE, DOKONAJ ODPOWIEDNICH ZMIAN. BARDZO WAŻNE PRAWIDŁOWE OBROTY DMUCHAWY ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z KIERUNKIEM RU- CHU WSKAZÓWEK ZEGARA, PATRZĄC OD PRZODU MASZYNY. Następująca tabela ilustruje zmiany podłączenia maszyny w przypadku zmiany napięcia zasilania: 1- Elementy grzejne 2- Puszka podłączeniowa silnika dmuchawy 3- Puszka podłączeniowa zasilania maszyny MODELE SR-10 / SR-13 MP 400 III 220 III Elementy grzejne Silnik dmuchawy Zasilanie maszyny 8

9 MODELE SR-23 /SR-31/ SR-40 MP WAŻNA UWAGA: W modelach SR/E-23: SR/E-31 i SR/E-40 zmiana z 400V na 220V nie może być dokonana bez zmiany stycznika grzania, sekcji okablowania i głównego wyłącznika. Proszę sprawdzić w Instrukcji Serwisowej. Aby zmienić zasilanie z 220V na 400V, wykonaj połączenia jak wskazano w następującej tabeli. Jeżeli suszarka bębnowa posiada ogrzewanie elektryczne, pamiętaj, że musisz zmienić stycznik grzania, sekcję okablowania i główny wyłącznik. 400V III Elementy grzejne 220 III Silnik dmuchawy Zasilanie maszyny 9

10 2.3 Odprowadzanie powietrza Aby odprowadzić wilgotne powietrze poza budynek, podłącz rurę o wewnętrznej średnicy równej zewnętrznej średnicy rury wylotowej maszyny, umieszczonej u dołu, z tyłu maszyny. Ten przepływ powietrza musi być odprowadzony poza obszar roboczy i nie powinien nigdy być podłączony do innych przewodów kominowych, używanych do usuwania innych spalin. Rury te muszą być umieszczone zgodnie z ograniczeniami stanowionymi przez przepisy dotyczące temperatury otoczenia. Użyta rura musi wytrzymywać maksymalną temperaturę C. Nigdy nie umieszczaj rury w pobliżu palnych materiałów lub materiałów, które mogą rozkładać się na skutek przegrzania. Zaleca się, aby przebieg rury był możliwie najkrótszy (nie powinien być dłuższy niż 4 m lub mieć więcej niż dwa zagięcia o 90 stopni), z 2% spadkiem w stronę wylotu, w części poziomej, aby uniknąć powrotu kondensatu do maszyny. Dłuższa rura będzie wymagała większej średnicy lub nawet wyposażenia jej w dodatkowe urządzenie odprowadzające gazy. Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzania powietrza, przestrzegaj następujących zasad dotyczących wymiarów: Każdemu zagięciu rury o 90 0 odpowiada 2.5 m odcinek poziomej rury. Na każde 6 m długości poziomej rury, po przekroczeniu długości 4 m, należy zwiększyć średnicę rury o 25%. Schemat podłączenia rur odprowadzających jeżeli używane są dwie maszyny lub więcej: Zawsze połączenia typu Y. Nigdy połączenia typu T. Powiększenie przekroju rury przed miejscem podłączenia, tak aby sekcja końcowa miała w sumie szerokość dwóch poprzednich. WAŻNA UWAGA: Pomieszczenie powinno być zaopatrzone w jeden lub kilka dopływów świeżego powietrza, aby można było uzyskać przepływ niezbędny dla objętości powietrza, która ma być odprowadzana i aby nie dopuścić do ujemnego bilanu powietrza w pomieszczeniu. 10

11 2.4 Podłączenie gazu (tylko w modelach gazowych) Suszarka posiada doprowadzenie gazu o średnicy ½. Wszystkie modele gazowe są przygotowane i kalibrowane do pracy z propanem (GPB) lub gazem ziemnym GZ-50. Nie powinny być stosowane przewody rurowe o średnicy wewnętrznej mniejszej niż zainstalowana w maszynie. Przed maszyną powinny być zainstalowane: reduktor ciśnienia, zawór ręczny odcinający oraz filtr gazu. Upewnij się, że podczas instalacji żadne zabrudzenia nie dostały się do zaworu. Po instalacji powinien być wykonany test szczelności instalacji: Dla propanu GPB (G31) 36 mbar zastosuj regulator ciśnienia i minimalny przepływ równy 7 kg/godz. Dla gazu ziemnego GZ-50 (G20) - bez regulatora, podłącz bezpośrednio do sieci (18 22 mbar) i zainstaluj zawór ręczny odcinajacy. MODEL 10 kg / 13 kg Ciśn. teoret. Ciśn. min. Ciśn. maks. GPB (G31) Ø0.7 mm (12u) 36 mbar 34 mbar 40 mbar Gaz GZ-50 (G20) Ø1.1 mm (12u) 20 mbar 18 mbar 22 mbar MODEL 23 kg/31 kg / 40 kg Ciśn. teoret. Ciśn. min. Ciśn. maks. GPB (G31) Ø0.7 mm (24u) 37 mbar 34 mbar 40 mbar Gaz GZ-50 (G20) Ø1.1 mm (24u) 20 mbar 18 mbar 22 mbar Dostarczane maszyny przygotowane są dla typu gazu zgodnie z zamówieniem klienta. Jeżeli potrzebne jest dostosowanie do innego typu gazu, wraz z niniejszym podręcznikiem dostarczamy zestaw 12 iniektorów (w przypadku dostarczenia modelu zasilanego gazem GPB załączamy 12 iniektorów o średnicy 1.1 mm w celu ewentualnej ich wymiany i przystosowania urzadzenia do zasilanie gazem miejskim GZ-50). Prawidłowość spalania można sprawdzić podczas pracy maszyny. Sprawdź prawidłowe ciśnienie gazu (skala od 0 do 100 mbar). W elektromagnetycznym zaworze gazu znajdują się dwa otwory zablokowane wkrętami. Ciśnienie wejściowe może być zmierzone po obróceniu wkrętu (A) o jeden obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podłączeniu manometru. Podłączenie manometru do otworu (B) pozwala na pomiar ciśnienia zasilania palników, które powinno być zgodne z teoretycznym ciśnieniem podanym w tabeli wyżej. Po zdjęciu aluminiowej pokrywki (C) znajdziesz nylonowy wkręt, który reguluje ciśnienie zasilania palnika. Dokręcanie tego wkrętu zwiększa ciśnienie, a więc zwiększa stosunek gazu do pobieranego powietrza. WAŻNA UWAGA: Nie dokręcaj tego wkrętu zbyt mocno, ponieważ jest ryzyko zerwania gwintu, co spowoduje wyciek paliwa. 11

12 2.5 Podłączenie pary i kondensatu (tylko modele parowe) Instalacja suszarek ogrzewanych parą (zasilanych parą o wysokim lub niskim ciśnieniu) powinna być przeprowadzona zgodnie z aktualnymi normami. Średnice rur zasilania i kondensatu oraz kurków odcinających muszą być odpowiednie do poziomów ciśnienia i temperatury wymaganych przez maszynę (zużycie pary). Ich średnica nie może nigdy być mniejsza niż końcówek wejściowej i wyjściowej maszyny. Suszarki te zwykle pracują pod ciśnieniem w zakresie od 150 kpa do 800 kpa. Prawidłowe ciśnienie robocze znajdzie Czytelnik na tabliczce znamionowej. Końcówka wejściowa pary w suszarce musi być podłączona do dostarczonego zaworu elektromagnetycznego. Zainstaluj filtr siatkowy o drobnych oczkach, aby uniknąć uszkodzenia membrany zaworu przez zanieczyszczenia oraz zawór odcinający, aby umożliwić konserwację i użycie w sytuacjach niebezpiecznych. Odprowadzania kondensatu z maszyny powinno być podłączone do zbiornika kondensacyjnego o odpowiedniej wielkości, zależnie od odległości zbiornika od końcówki wyjściowej i możliwości instalacji. Za zbiornikiem kondensacyjnym zaleca się zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć powrotu płynnego kondensatu. Zawór odcinający jest niezbędny dla wykonywania prac konserwacyjnych i w przypadku niebezpieczeństwa, a końcówka pomiarowa służy do kontrolowania stanu instalacji parowej. Inne elementy składowe, jak zawory upustowe, wymienniki ciepła, pompy kondensatu, przegrzewacze pary, lub zbiorniki wyrównawcze, powinny być dodane w miarę wymagań instalacyjnych i charakterystyki działania. UWAGA: UŻYJ ELEMENTÓW O KONSTRUKCJI WYTRZYMUJĄCEJ AKTUALNE CI- ŚNIENIE PARY / KONDENSATU I TEMPERATURĘ. 12

13 2.6 Widok suszarki bębnowej z tyłu A Elektryczność B Powietrze C Gaz D Para E Kondensat Ø A1 A2 Ø B1 B2 Ø C1 C2 Ø D1 D2 Ø E1 E2 SR ½ ½ ½ SF ½ ¾ ¾

14 3. OBSŁUGA 3.1 Opis działania Niniejsza maszyna suszy materiały tekstylne, przepuszczając przez nie gorące powietrze. Ten przepływ powietrza odprowadza wilgotność poza budynek. Kroki prawidłowego procesu suszenia: Pracuj z jednym tylko rodzajem włókna. Nie mieszaj różnych rodzajów włókien w tym samym cyklu suszenia. Załaduj suszarkę Zamknij drzwiczki Włącz maszynę Wybierz program suszenia za pomocą mikroprocesora, obejmujący wszystkie parametry wymagane do optymalizacji procesu suszenia. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć cykl. 3.2 Cyfrowy panel sterowania Przycisk wyboru Przycisk Start / Stop Przyciski Zwiększanie / Zmniejszanie Lampka sygn. włączenie suszarki Lampka sygn. pracę elementów grzejnych Lampka sygn. konieczność oczyszczenia filtru 14

15 3.2.1 Użycie przycisków Naciskanie różnych przycisków powoduje zmiany stanu maszyny. Użycie ich objaśnione jest niżej. Przycisk Stan maszyny Wyświetlacz Akcja Wybór Gotowość Prst/Strt Przejdź do wyboru programu Wybór programu P001 Przejdź do ręcznego wyboru czasu Wybór czasu 025 Przejdź do ręcznego wyboru temp. Wybór temperatury Przejdź do wyboru czasu chłodzenia Wybór czasu chłodzenia C05 Przejdź do stanu gotowości W działaniu - - Strzałki Gotowość - - Wybór programu P001 Zwiększ/zmniejsz numer programu Wybór czasu 025 Zwiększ/zmniejsz czas Wybór temperatury Zwiększ/zmniejsz temperaturę Wybór czasu chłodzenia C05 Zwiększ/zmniejsz czas chłodzenia W działaniu 025 /060 0 Zwiększ/zmniejsz czas Start/Stop Gotowość Prst/Strt Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór programu P001 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór czasu 025 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór temperatury Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór czasu chłodzenia C05 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. W działaniu 025 /060 0 Zatrzymaj cykl Alarm AL-3 Resetuj alarm Wybór + strzałki W działaniu 025 /060 0 Zwiększ nastawienie temperatury Chłodzenie C05 /C Informacje pokazywane na wyświetlaczu Wyświetlacz pokazuje różne informacje, zależnie od wprowadzonych danych i stanu maszyny w danym momencie. Następująca tabela zawiera możliwe typy przedstawianych informacji i stanów maszyny: Wyświetlacz Stan maszyny Komentarz EDU / R 100 Włączenie zasilania Przedstawienie wersji oprogramowania PRES / STRT Gotowość (lub pauza) Maszyna może zostać uruchomiona STAR / TING Początek programu Pierwsze kilka minut cyklu suszenia sprawdzanie maszyny 012 / Podczas programu Wyświetla czas pozostały do końca i temperaturę C05 / C35 0 Podczas chłodzenia Wyświetla czas pozostały do końca chłodzenia i temperaturę (1) END Koniec/Rozprostowanie Koniec cyklu / faza rozprostowania (2) AL-1 Pauza Drzwiczki otwarte AL-2 Pauza Otwarta pokrywa filtru AL-3 Alarm Alarm gazu AL-4 Alarm Alarm braku przepływu powietrza AL-5 Alarm Przeciążenie silnika dmuchawy 15

16 (1) Czas chłodzenia podany jest jako czas maksymalny. Aby uzyskać maksymalną wydajność, schładzanie kontrolowane jest elektronicznie i kończy się automatycznie gdy temperatura osiągnie 35 0 C. (2) Końcowa faza cyklu rozprostowanie, trwa maksymalnie 99 minut. Podczas tej fazy co trzy minuty odzywa się alarm, aby przypomnieć operatorowi, że cykl został zakończony. Po 99 minutach maszyna powraca do stanu gotowości (stand-by) Symbole LED Na panelu sterowania znajduje się 5 lampek LED. Następująca tabela odnosi się do rysunku na początku niniejszego podręcznika: LED Znaczenie 4 Suszarka w fazie suszenia 5 Grzanie włączone (w przypadku gazu - palenie się płomienia) 6 Te LED y wskazują ilość zanieczyszczeń w filtrze. Po oczyszczeniu filtru lampki te gasną i zliczanie rozpoczyna się ponownie Jak użyć standardowego programu Gdy maszyna jest w stanie gotowości (STAND-BY), naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać żądaną fazę programu suszenia. W tym stanie użyj przycisków 3 (ZWIĘKSZ lub ZMNIEJSZ) w celu wybrania żądanego numeru programu. Gdy żądany program jest wyświetlony, naciśnij START/STOP i program rozpoczyna się natychmiast Jak użyć suszarki z nastawieniami operatora Gdy maszyna jest w stanie gotowości (STAND-BY), naciśnij dwukrotnie przycisk SELECT i gdy wyświetlony zostanie czas suszenia 025, za pomocą przycisków ze strzałkami możesz zmodyfikować ten czas. Naciśnij ponownie SELECT i po wyświetleniu czasu chłodzenia 060, przyciskami ze strzałkami możesz modyfikować ten czas. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć program suszenia. Naciśnij ponownie SELECT w celu zmodyfikowania maksymalnego czasu schładzania. Wskazówka: Ostatnio dokonane nastawienie jest domyślnie użyte w następnym programie suszenia. Jeżeli masz zamiar zmienić czas suszenia BEZ ZMIANY temperatury lub czasu chłodzenia, wystarczy wybrać tylko czas i nacisnąć przycisk START/STOP Alarmy i ostrzeżenia Oprogramowanie EDU daje szereg informacji dotyczących alarmów oraz sygnałów o stanie maszyny. 16

17 Alarmy otwarcia drzwiczek - open-door lub otwarcia pokrywy filtru open-filter wstrzymują chwilowo działanie programu; a po zniknięciu warunków alarmu proces suszenia może być kontynuowany, gdy tylko alarm zostanie skasowany. Inne alarmy zatrzymują aktualnie używany program i uruchamiają sygnał dźwiękowy. Sygnał ten można skasować za pomocą przycisku START/STOP lub eliminując problem, który wywołał alarm. W następującej tabeli znajduje się lista alarmów i ich proponowanych rozwiązań. Alarm Znaczenie Proponowane rozwiązanie AL- 1 Otwarcie drzwiczek * Zamknij drzwiczki AL- 2 Otwarcie pokrywy filtru * Zamknij pokrywę AL- 3 Brak płomienia * Przed powstaniem alarmu maszyna próbowała już trzykrotnie resetować system. * Sprawdź czy zawór zasilania gazem jest otwarty. * Sprawdź czy ciśnienie jest prawidłowe. Patrz 3.4 AL- 4 Temperatura nie spada * Upewnij się, że rura wylotowa nie jest zatkana, sprawdź, czy nie jest nadmiernie długa. Patrz 3.3. AL- 5 Przeciążenie silnika dmuchawy * Upewnij się, że rura wylotowa jest prawidłowo podłączona i pracuje prawidłowo. Jeżeli którykolwiek z alarmów nie daje się skasować, skonsultuj się z serwisem technicznym. W kontaktach z serwisem zawsze podawaj numer seryjny maszyny Tabela programu Zalecane Suszenie Czas Czas Program użycie wirowania chłodzenia min 0 C s min 1 Ręczniki Bawełna Bawełna Syntetyki Delikatne Intensywne Intensywne Ekstra Ekstra Testy Temperatura schłodzenia: 35 0 C Tabela przedstawia programy zdefiniowane fabrycznie. 17

18 4. KONSERWACJA Funkcjonowanie maszyny nie wymaga żadnej skomplikowanej konserwacji (napęd, wentylacja, ogrzewanie). Cała maszyna została zaprojektowana do ciągłej pracy bez konserwacji. Do czyszczenia zewnętrznych części maszyny używaj wilgotnej szmatki z nie rysującym powierzchni detergentem. Nigdy nie myj urządzenia wodą pod ciśnieniem. Głównym wrogiem maszyny jest pył i włókna pochodzące z suszonych materiałów; maszyna i wszystkie jej części składowe muszą być wolne od gromadzących się włókien i pyłu, które mogłyby utrudniać ich pracę. Raz w miesiącu zaleca się generalne czyszczenie maszyny z użyciem odkurzacza. Maszyny z elektrycznym systemem podgrzewu przynajmniej raz na kwartał wymagają czyszczenia zewnętrznych elementów grzejnych. W tym celu należy odłączyć zasilanie maszyny zewnętrznym wyłącznikiem, zdemontować tylną górną pokrywę urządzenia i przy pomocy odkurzacza oczyścić zewnętrzne widoczne elementy grzejne. 4.1 Filtr przeciwpyłowy Aby uzyskać największą sprawność działania maszyny konieczne jest czyszczenie filtru przeciwpyłowego co 4 do 6 godzin pracy. 4.2 Bateria grzewcza W wersjach ogrzewanych elektrycznie lub innym czynnikiem grzewczym zaleca się unikać możliwego ryzyka samozapłonu nagromadzonych pyłów, usuwając raz na miesiąc nagromadzone włókna i pyły z baterii grzewczej. Również co dwa miesiące we wszystkich modelach zasilanych gazem należy oczyścić palnik, aby zanieczyszczenia nie dostały się do środka. 4.3 Dmuchawa Co miesiąc sprawdź, czy łopatki turbiny są czyste. Zapchane łopatki tamują przepływ powietrza. 18

19 5. BEZPIECZEŃSTWO 5.1 Drzwiczki Maszyna wyposażona jest w mikro-wyłącznik, który pozwala jej pracować tylko wtedy, gdy drzwiczki są zamknięte. 5.2 Termostat Suszarka posiada termostat bezpieczeństwa, zabezpieczający maszynę przed przegrzaniem. 5.3 Zawór bezpieczeństwa (tylko w modelach gazowych) Suszarka wyposażona jest w dwie elektrody kontrolne w wyższej części palników. Jeżeli proces zapłonu nie powiedzie się, zostanie podświetlony przycisk RESET. Naciśnij reset i uruchom cykl ponownie. W maszynach zasilanych z butli gazowych, podczas ich wymiany, do przewodów zasilających może dostać się pewna ilość powietrza, co może wydłużyć czas zapalenia się gazu. Maszyna wykonuje trzy próby zapłonu, jedną po drugiej. Jeżeli zapłon nadal nie następuje, zaczekaj 30 sekund i restartuj system ponownie. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wezwij serwis techniczny. 5.4 Wyłącznik termiczny dmuchawy Wyłącznik ten zainstalowany jest w dmuchawie i wyłączy zasilanie w przypadku przegrzania silnika dmuchawy bądź utrudnionego tłoczenia powietrza przez rury odprowadzające (Zatkanie, zanieczyszczenie). 5.5 Wyłącznik podciśnieniowy W głównej części maszyny znajduje się wyłącznik podciśnieniowy, pracujący w zakresie od 8 do 20 mbar podciśnienia. Jeżeli odprowadzanie powietrza jest niedostateczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa, wyłącznik ten wyłącza maszynę. 5.6 Wyłącznik bezpieczeństwa W rogu maszyny z przodu znajduje się przycisk bezpieczeństwa, który wyłącza zasilanie i całkowicie zatrzymuje maszynę po naciśnięciu. Aby móc pracować dalej, obróć przycisk w kierunku ruchu wskazówek zegara. 6. USUWANIE PROBLEMÓW 6.1 Tabela Problem-Przyczyna-Rozwiązanie Problem Przyczyna Rozwiązanie Czas nastawiony na 0 Wybierz właściwy czas Otwarte drzwiczki Zamknij drzwiczki Otwarta pokrywa filtru Zamknij pokrywę filtru Suszarka nie uruchamia Nie działa mikrowyłącznik drzwiczek/pokrywy filtru Wymień mikrowyłącznik lub drzwiczki się Przycisk bezpieczeństwa Obróć go o ¼ obrotu Brak zasilania elektrycznego Sprawdź czy główny wyłącznik jest włączony Sprawdź bezpieczniki Sprawdź napięcie sieci Czasownik w stanie chłodzenia Zwiększ wybrany czas Sprawdź termostat/płytka sterownika Elementy grzejne nie odbierają elektronicznego 19

20 Suszarka nie grzeje sygnału ON Sprawdź termostat bezpieczeństwa (1) Alarm gazu Resetuj alarm (2) Niedostateczne ciśnienie pary Włącz kocioł parowy Suszarka nie suszy odpowiednio Niedostateczny czas cyklu Niedostateczny przepływ Naprawy i zgłoszenia awarii. WAŻNE: Zwiększ czas cyklu Oczyść filtr przeciwpyłowy Sprawdź czy rura odpływowa jest czysta i nie zatkana Oczyść łopatki turbiny Rura odprowadzając zbyt długa Sprawdź czy pomieszczenie ma dostateczny dopływ powietrza Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego użytkowania, powinna być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu sprzedawcy mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu/pary i wyłączone zasilanie elektryczne. Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na Karcie Gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, lub wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją nie podlega gwarancji. W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, oraz dopełnienia warunków gwarancji, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić płatny przegląd techniczny urządzenia wraz z adnotacją o dacie wykonania przeglądu w karcie gwarancyjnej. WAŻNE Każde urządzenie gazowe musi być przynajmniej raz w roku poddane płatnemu przeglądowi serwisowemu wykonanemu przez uprawniony autoryzowany serwis. ( kontrola, poprawności działania, konserwacja zaworów gazowych, oraz próba szczelności urządzenia). WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja na prawidłowe działanie urządzenia jest udzielana na okres 12 miesięcy. Okres gwarancyjny może być dłuższy (24 miesiące), jeżeli taki wpis został dokonany w zawartej pisemnej umowie sprzedaży indywidualnej lub przetargowej. Każdorazowo gwarancja 24 miesięczna jest uwarunkowana wykonaniem płatnego przeglądu serwisowego przed upły- 20

21 wem roku eksploatacji. Użytkownik zgłasza chęć wykonanie przeglądu serwisowego. Nie wykonanie płatnego przeglądu, skutkuje zakończeniem gwarancji po upływie 12 miesięcy. Czas gwarancji jest liczony od daty faktury zakupu urządzenia, lub od daty podpisania przez uprawnionego technika protokołu uruchomienia nie później niż miesiąc od daty zakupu. 2. Urządzenia gazowe bezwzględnie przynajmniej raz w roku muszą by poddane płatnemu przeglądowi konserwacyjnemu, oraz próbie szczelności. 3. Producent (Dostawca) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia w okresie ważności gwarancji, a wynikających z winy producenta. W przypadku braku części koniecznych do wykonania naprawy, Producent zobowiązuje się do sprowadzenia ich w ciągu 21 dni roboczych. 4. Gwarancją nie są objęte czynności eksploatacyjne (odkamienianie, czyszczenie, konserwacja, smarowanie, przeglądy okresowe) oraz elementy takie jak: żarówki, elementy gumowe, elementy ulegające naturalnemu zużyciu (palniki, pokrycie wałków, pasy prasujące, pasy napędowe amortyzatory, filtry), szyby oraz uszkodzenia mechaniczne urządzeń bądź ich elementów. 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podłączenie urządzeń do zasilania elektrycznego, gazowego i wodnego niezgodnego z tabliczką znam. urządzenia, za wadliwy sposób montażu, oraz za uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: pożar, powódź, bądź wyładowania atmosferyczne. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy niezwłocznie powiadomić dostawcę lub producenta. Gwarantem w pierwszej kolejności jest Sprzedawca urządzenia. 7. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku montażu i uruchomienia urządzenia przez osoby nie posiadające autoryzacji, i uprawnień, inne niż Dostawca lub Producent. 8. Dostawca jest zobowiązany do montażu urządzenia, przeszkolenia użytkownika z zakresu obsługi, oraz do próbnego uruchomienia. 9. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest faktura zakupu lub jej kopia. W przypadku naprawy gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie dokumentu zakupu urządzenia. (faktura lub jej kopia). W przypadku drugiego roku gwarancji należy przedstawić dokument potwierdzający wykonanie płatnego przeglądu wykonanego przed upływem pierwszego roku trwania gwarancji. 10. Gwarancja obejmuje urządzenia zainstalowane na terenie Polski. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń należy zgłaszać w formie pisemnej na podane poniżej dane: lub Fax. (22)

22 22

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji MODEL: GAZOWE PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HGC-10/21 HGV-10/21 20/21

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw KONDENSACYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw KONDENSACYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI

ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI KOCIO GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY WISZ CY Z ZAMKNIÊT KOMOR SPALANIA ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo