Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********"

Transkrypt

1 Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* SUSZARKI BĘBNOWE STEROWANE CYFROWO Modele: SRE/G/V-10 MP SRE/G/V-13 MP SRE/G/V-23 MP SRE/G/V- 31 MP SRE/G/V- 40 MP

2 Spis treści 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTY SKŁADOWE WIDOK I WYMIARY INSTALACJA LOKALIZACJA Transport i przechowywanie Miejsce pracy INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODPROWADZANIE POWIETRZA PODŁĄCZENIE GAZU (TYLKO W MODELACH GAZOWYCH) PODŁĄCZENIE PARY I KONDENSATU (TYLKO MODELE PAROWE) WIDOK SUSZARKI BĘBNOWEJ Z TYŁU OBSŁUGA OPIS DZIAŁANIA CYFROWY PANEL STEROWANIA Użycie przycisków Informacje pokazywane na wyświetlaczu Symbole LED Jak użyć standardowego programu Jak użyć suszarki z nastawieniami operatora Alarmy i ostrzeżenia Tabela programu KONSERWACJA FILTR PRZECIWPYŁOWY BATERIA GRZEWCZA DMUCHAWA BEZPIECZEŃSTWO DRZWICZKI TERMOSTAT ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA (TYLKO W MODELACH GAZOWYCH) WYŁĄCZNIK TERMICZNY DMUCHAWY WYŁĄCZNIK PODCIŚNIENIOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA USUWANIE PROBLEMÓW TABELA PROBLEM-PRZYCZYNA-ROZWIĄZANIE

3 OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna przeznaczona jest tylko do profesjonalnego suszenia materiałów tekstylnych po praniu w wodzie. W przypadku zauważenia zapachu gazu: Zamknij główne zawór gazu i przewietrz pomieszczenie. Nie włączaj żadnego oświetlenia i nie podłączaj żądnych urządzeń elektrycznych. Nie używaj telefonu w tym samym pomieszczeniu. Nie pozostawiaj benzyny, ani innych palnych płynów lub gazów w pobliżu suszarki. Nie susz wyrobów, które były poddane działaniu lub wydzielają pary łatwopalnych substancji. Zawsze przestrzegaj wskazówek znajdujących się na etykietach lub metkach przymocowanych do materiałów, które mają być suszone. Nie pozostawiaj pracującej suszarki bez nadzoru. Nigdy nie pozwalaj na gromadzenie się włókien, pyłu, lub brudu dokoła maszyny. Istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się w przypadku wyjmowania ładunku z maszyny przed zakończeniem cyklu suszenia, jeżeli wybrana została nadmiernie wysoka temperatura suszenia. W przypadku awarii zasilania zaleca się, aby drzwiczki suszarki były otwarte, aby uniknąć samozapłonu ładunku. Czynności konserwatorskie i instalacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Po zakończeniu dnia pracy, a także przed zdjęciem jakichkolwiek osłon w celu czyszczenia, konserwacji lub testowania, wyłącz lub odłącz maszynę od sieci zasilającej. Zaleca się zainstalowanie kołnierzy z elastycznego materiału na wyjściu powietrza, aby uniknąć drgań powietrza, powodujących nadmiernie duży poziom hałasu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedzenia. W przypadku instalacji urządzeń zasilanych gazem zastosuj się do obowiązujących przepisów, określających warunki instalacji urządzeń gazowych. Ważne: Urządzenie musi być eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych w czasie zimy. 3

4 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI Nasze suszarki zaprojektowane zostały w celu spełnienia najostrzejszych wymagań działania, niezawodności i wydajności suszenia. Maszyny, z wyjątkiem modeli ogrzewanych parą, wyposażone zostały w system COOL DOWN (stopniowe ochładzanie) dla uniknięcia marszczenia się delikatnych tkanin. Maszyna składa się z trzech części: korpusu, gdzie umieszczone jest grzanie, bębna w części środkowej oraz systemu odprowadzającego gorące powietrze w części dolnej. Wyposażenie podstawowe: System ogrzewania Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy System ochładzania - Cool Down (w modelu ogrzewanym parą, odcina on ponowne wprowadzanie pary do baterii grzewczej) Bęben ze stali AISI-304. Komora spalania gazu ze stali AISI-304 (w modelach ogrzewanych gazem). Wizualne i dźwiękowe sygnały po zakończeniu procesu (standardowo w wersji cyfrowej) Obroty bębna w obydwu kierunkach Wyposażenie dodatkowe: Zasilanie innymi napięciami. System kontroli nadmiernej wilgotności. Dane techniczne poszczególnych modeli przedstawione są w następującej tabeli: MODEL Ciężar załadunku (Rel. 1:25) kg 8,4 13, Wydajność kg/godz Średnica bębna mm Głębokość bębna mm Moc silnika bębna kw , Moc silnika dmuchawy kw , Przetłaczana objętość powietrza m 3 /godz Grzanie elektryczne kw Grzanie parowe (8 bar) kg/h Grzanie gazowe (kw) 20,5 20, Zużycie GLP kg/godz , ,83 5,20 Zużycie gazu ziemnego m 3 /godz , ,20 5,45 Ciężar netto kg Ciężar brutto kg

5 1.1 Elementy składowe Sterowanie maszyny: Sterowanie maszyny odbywa się za pomocą elektronicznego mikroprocesora, który włącza i wyłącza poszczególne systemy. Interfejs użytkownika zawiera klawiaturę i cztero-cyfrowy wyświetlacz, u góry z przodu maszyny. Mikroprocesor wykonuje 10 programów standardowych, plus jeden program użytkownika. Cyfrowa sonda temperatury, umieszczona u dołu bębna, utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz suszarki. Temperatura docelowa może być dostosowywana za pomocą opisanego wyżej sterownika elektronicznego, a więc w celu uzyskania optymalnej temperatury dla każdego rodzaju tkaniny mogą być wybierane wartości w zakresie od 0 0 C do 95 0 C. Sonda wysyła sygnał do płytki sterownika elektronicznego, który włącza i wyłącza obszar grzania. Oprogramowanie pracuje na zasadzie cyklu, o histerezie wynoszącej 3 0 C. Sterowanie czasem odbywa się wewnętrznie za pomocą mikroprocesora. Proces rozprostowywania tkanin uruchamia się automatycznie po zakończeniu każdego cyklu (suszenie + schładzanie). Mikroprocesor posiada wbudowaną sygnalizację, która powiadamia użytkownika o potrzebie oczyszczenia filtru. Elementy grzejne: System grzewczy stanowi bateria grzewcza, która może być elektryczna, gazowa lub parowa. Bateria zamocowana jest u góry, z tyłu maszyny. Filtr przeciwpyłowy: Filtr ten, zainstalowany u dołu maszyny, nie dopuszcza do dmuchawy usuwającej powietrze włókien, puchu i wszelkich cząstek ciał stałych pochodzących z materiału obrabianego przez suszarkę, zabezpieczając ją przed zablokowaniem. Pyły gromadzą się wewnątrz pojemnika filtra. Chociaż wielkość filtru pozwala na opróżnianie go co kilka dni, ale zaleca się czyścić go co 4-5 godzin pracy. Aby oczyścić filtr, otwórz drzwiczki u dołu, wyjmij pojemnik filtru i opróżnij go. Wytrząśnij pojemnik, aby ułatwić cyrkulację powietrza. Pojemnik może być także prany. Zaleca się również sprawdzanie dmuchawy raz na miesiąc i czyszczenie jej, ponieważ brudna dmuchawa utrudnia cyrkulację powietrza. DOBRE I BEZAWARYJNE DZIAŁANIE SUSZARKI ZALEŻY GŁÓWNIE OD PRAWIDŁO- WEJ KONSERWACJI (CZYSZCZENIA) TYCH ELEMENTÓW. 5

6 1.2 Widok i wymiary CZĘŚCI SKŁADOWE 2 Pokrywa filtra 3 Drzwiczki suszarki 4 Filtr przeciwpyłowy 5 Bęben ze stali nierdzewnej 6 Panel sterowania 7 Wyłącznik bezpieczeństwa WYMIARY GABARYTOWE: 2. INSTALACJA 2.1 Lokalizacja WYMIAR A ,118 1,270 B 1,665 1,665 1,781 1,781 2,490 C 857 1,127 1,330 1,342 1,085 D Transport i przechowywanie Maszyna powinna być transportowana w oryginalnym opakowaniu na palecie, aby zapewnić bezpieczny transport. Jeżeli maszyna ma być składowana przez dłuższy czas, nie powinna być rozpakowana, w celu zabezpieczenia jej przed czynnikami zewnętrznymi i nie powinna być podłączona do zasilania elektrycznego, gazowego lub parowego. Rozpakuj urządzenie i sprawdź jego stan lub możliwe uszkodzenie podczas transportu. 6

7 2.1.2 Miejsce pracy Umieść maszynę w pomieszczeniu o dostatecznej powierzchni, aby uzyskać największą wydajność pracy i zagwarantować swobodę poruszania się operatorów używających maszyny. Rysunek pokazuje odległość pomiędzy maszyną i ścianami. Wypoziomuj powierzchnię, na której maszyna ma być ustawiona, i po zdjęciu palety ostrożnie umieść ją na miejscu. Nie popychaj maszyny bez palety, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. Nie mocuj maszyny do podłogi, umieść ją tylko na płaskiej powierzchni i wyreguluj cztery nóżki, które dostarczone są z maszyną. Rys. 2 Minimalna przestrzeń do pracy dla operatora: 1.50 m z przodu, pozostałe wymiary wg rysunku. WAŻNA UWAGA: Nie transportuj maszyny bez palety. 2.2 Instalacja elektryczna Upewnij się, że napięcie sieci energetycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, umieszczonej z tyłu maszyny. Maszyna posiada kompletną instalację elektryczną, a więc wystarczy zdjąć pokrywę puszki podłączeniowej, umieszczonej z tyłu suszarki, i połączyć odpowiednie końcówki z fazami R,S,T plus N i Pe do sieci energetycznej. Zaleca się pomiędzy maszyną i siecią umieścić różnicowo-prądowy wyłącznik magnetotermiczny o czułości 300 ma. Większa czułość (np. 30 ma, jak dla zastosowań domowych) mogła by powodować nieprawidłową pracę maszyny. Podłącz trzy fazy, przewód neutralny ochronny oraz przewód uziemiający, jak pokazano w tabeli niżej (przekroje przewodów podane w mm 2 ). MODEL V V V ogrzewanie RST elektryczne Neutralny ,5 2.5 Ochronny inne typy ogrzewania RST ,5 2.5 Neutralny ,5 1.5 Ochronny ,

8 UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE KIERUNEK CYKLICZNY FAZ ODPOWIADA KIERUNKOWI W MASZYNIE. JEŻELI NIE, DOKONAJ ODPOWIEDNICH ZMIAN. BARDZO WAŻNE PRAWIDŁOWE OBROTY DMUCHAWY ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z KIERUNKIEM RU- CHU WSKAZÓWEK ZEGARA, PATRZĄC OD PRZODU MASZYNY. Następująca tabela ilustruje zmiany podłączenia maszyny w przypadku zmiany napięcia zasilania: 1- Elementy grzejne 2- Puszka podłączeniowa silnika dmuchawy 3- Puszka podłączeniowa zasilania maszyny MODELE SR-10 / SR-13 MP 400 III 220 III Elementy grzejne Silnik dmuchawy Zasilanie maszyny 8

9 MODELE SR-23 /SR-31/ SR-40 MP WAŻNA UWAGA: W modelach SR/E-23: SR/E-31 i SR/E-40 zmiana z 400V na 220V nie może być dokonana bez zmiany stycznika grzania, sekcji okablowania i głównego wyłącznika. Proszę sprawdzić w Instrukcji Serwisowej. Aby zmienić zasilanie z 220V na 400V, wykonaj połączenia jak wskazano w następującej tabeli. Jeżeli suszarka bębnowa posiada ogrzewanie elektryczne, pamiętaj, że musisz zmienić stycznik grzania, sekcję okablowania i główny wyłącznik. 400V III Elementy grzejne 220 III Silnik dmuchawy Zasilanie maszyny 9

10 2.3 Odprowadzanie powietrza Aby odprowadzić wilgotne powietrze poza budynek, podłącz rurę o wewnętrznej średnicy równej zewnętrznej średnicy rury wylotowej maszyny, umieszczonej u dołu, z tyłu maszyny. Ten przepływ powietrza musi być odprowadzony poza obszar roboczy i nie powinien nigdy być podłączony do innych przewodów kominowych, używanych do usuwania innych spalin. Rury te muszą być umieszczone zgodnie z ograniczeniami stanowionymi przez przepisy dotyczące temperatury otoczenia. Użyta rura musi wytrzymywać maksymalną temperaturę C. Nigdy nie umieszczaj rury w pobliżu palnych materiałów lub materiałów, które mogą rozkładać się na skutek przegrzania. Zaleca się, aby przebieg rury był możliwie najkrótszy (nie powinien być dłuższy niż 4 m lub mieć więcej niż dwa zagięcia o 90 stopni), z 2% spadkiem w stronę wylotu, w części poziomej, aby uniknąć powrotu kondensatu do maszyny. Dłuższa rura będzie wymagała większej średnicy lub nawet wyposażenia jej w dodatkowe urządzenie odprowadzające gazy. Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzania powietrza, przestrzegaj następujących zasad dotyczących wymiarów: Każdemu zagięciu rury o 90 0 odpowiada 2.5 m odcinek poziomej rury. Na każde 6 m długości poziomej rury, po przekroczeniu długości 4 m, należy zwiększyć średnicę rury o 25%. Schemat podłączenia rur odprowadzających jeżeli używane są dwie maszyny lub więcej: Zawsze połączenia typu Y. Nigdy połączenia typu T. Powiększenie przekroju rury przed miejscem podłączenia, tak aby sekcja końcowa miała w sumie szerokość dwóch poprzednich. WAŻNA UWAGA: Pomieszczenie powinno być zaopatrzone w jeden lub kilka dopływów świeżego powietrza, aby można było uzyskać przepływ niezbędny dla objętości powietrza, która ma być odprowadzana i aby nie dopuścić do ujemnego bilanu powietrza w pomieszczeniu. 10

11 2.4 Podłączenie gazu (tylko w modelach gazowych) Suszarka posiada doprowadzenie gazu o średnicy ½. Wszystkie modele gazowe są przygotowane i kalibrowane do pracy z propanem (GPB) lub gazem ziemnym GZ-50. Nie powinny być stosowane przewody rurowe o średnicy wewnętrznej mniejszej niż zainstalowana w maszynie. Przed maszyną powinny być zainstalowane: reduktor ciśnienia, zawór ręczny odcinający oraz filtr gazu. Upewnij się, że podczas instalacji żadne zabrudzenia nie dostały się do zaworu. Po instalacji powinien być wykonany test szczelności instalacji: Dla propanu GPB (G31) 36 mbar zastosuj regulator ciśnienia i minimalny przepływ równy 7 kg/godz. Dla gazu ziemnego GZ-50 (G20) - bez regulatora, podłącz bezpośrednio do sieci (18 22 mbar) i zainstaluj zawór ręczny odcinajacy. MODEL 10 kg / 13 kg Ciśn. teoret. Ciśn. min. Ciśn. maks. GPB (G31) Ø0.7 mm (12u) 36 mbar 34 mbar 40 mbar Gaz GZ-50 (G20) Ø1.1 mm (12u) 20 mbar 18 mbar 22 mbar MODEL 23 kg/31 kg / 40 kg Ciśn. teoret. Ciśn. min. Ciśn. maks. GPB (G31) Ø0.7 mm (24u) 37 mbar 34 mbar 40 mbar Gaz GZ-50 (G20) Ø1.1 mm (24u) 20 mbar 18 mbar 22 mbar Dostarczane maszyny przygotowane są dla typu gazu zgodnie z zamówieniem klienta. Jeżeli potrzebne jest dostosowanie do innego typu gazu, wraz z niniejszym podręcznikiem dostarczamy zestaw 12 iniektorów (w przypadku dostarczenia modelu zasilanego gazem GPB załączamy 12 iniektorów o średnicy 1.1 mm w celu ewentualnej ich wymiany i przystosowania urzadzenia do zasilanie gazem miejskim GZ-50). Prawidłowość spalania można sprawdzić podczas pracy maszyny. Sprawdź prawidłowe ciśnienie gazu (skala od 0 do 100 mbar). W elektromagnetycznym zaworze gazu znajdują się dwa otwory zablokowane wkrętami. Ciśnienie wejściowe może być zmierzone po obróceniu wkrętu (A) o jeden obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podłączeniu manometru. Podłączenie manometru do otworu (B) pozwala na pomiar ciśnienia zasilania palników, które powinno być zgodne z teoretycznym ciśnieniem podanym w tabeli wyżej. Po zdjęciu aluminiowej pokrywki (C) znajdziesz nylonowy wkręt, który reguluje ciśnienie zasilania palnika. Dokręcanie tego wkrętu zwiększa ciśnienie, a więc zwiększa stosunek gazu do pobieranego powietrza. WAŻNA UWAGA: Nie dokręcaj tego wkrętu zbyt mocno, ponieważ jest ryzyko zerwania gwintu, co spowoduje wyciek paliwa. 11

12 2.5 Podłączenie pary i kondensatu (tylko modele parowe) Instalacja suszarek ogrzewanych parą (zasilanych parą o wysokim lub niskim ciśnieniu) powinna być przeprowadzona zgodnie z aktualnymi normami. Średnice rur zasilania i kondensatu oraz kurków odcinających muszą być odpowiednie do poziomów ciśnienia i temperatury wymaganych przez maszynę (zużycie pary). Ich średnica nie może nigdy być mniejsza niż końcówek wejściowej i wyjściowej maszyny. Suszarki te zwykle pracują pod ciśnieniem w zakresie od 150 kpa do 800 kpa. Prawidłowe ciśnienie robocze znajdzie Czytelnik na tabliczce znamionowej. Końcówka wejściowa pary w suszarce musi być podłączona do dostarczonego zaworu elektromagnetycznego. Zainstaluj filtr siatkowy o drobnych oczkach, aby uniknąć uszkodzenia membrany zaworu przez zanieczyszczenia oraz zawór odcinający, aby umożliwić konserwację i użycie w sytuacjach niebezpiecznych. Odprowadzania kondensatu z maszyny powinno być podłączone do zbiornika kondensacyjnego o odpowiedniej wielkości, zależnie od odległości zbiornika od końcówki wyjściowej i możliwości instalacji. Za zbiornikiem kondensacyjnym zaleca się zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć powrotu płynnego kondensatu. Zawór odcinający jest niezbędny dla wykonywania prac konserwacyjnych i w przypadku niebezpieczeństwa, a końcówka pomiarowa służy do kontrolowania stanu instalacji parowej. Inne elementy składowe, jak zawory upustowe, wymienniki ciepła, pompy kondensatu, przegrzewacze pary, lub zbiorniki wyrównawcze, powinny być dodane w miarę wymagań instalacyjnych i charakterystyki działania. UWAGA: UŻYJ ELEMENTÓW O KONSTRUKCJI WYTRZYMUJĄCEJ AKTUALNE CI- ŚNIENIE PARY / KONDENSATU I TEMPERATURĘ. 12

13 2.6 Widok suszarki bębnowej z tyłu A Elektryczność B Powietrze C Gaz D Para E Kondensat Ø A1 A2 Ø B1 B2 Ø C1 C2 Ø D1 D2 Ø E1 E2 SR ½ ½ ½ SF ½ ¾ ¾

14 3. OBSŁUGA 3.1 Opis działania Niniejsza maszyna suszy materiały tekstylne, przepuszczając przez nie gorące powietrze. Ten przepływ powietrza odprowadza wilgotność poza budynek. Kroki prawidłowego procesu suszenia: Pracuj z jednym tylko rodzajem włókna. Nie mieszaj różnych rodzajów włókien w tym samym cyklu suszenia. Załaduj suszarkę Zamknij drzwiczki Włącz maszynę Wybierz program suszenia za pomocą mikroprocesora, obejmujący wszystkie parametry wymagane do optymalizacji procesu suszenia. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć cykl. 3.2 Cyfrowy panel sterowania Przycisk wyboru Przycisk Start / Stop Przyciski Zwiększanie / Zmniejszanie Lampka sygn. włączenie suszarki Lampka sygn. pracę elementów grzejnych Lampka sygn. konieczność oczyszczenia filtru 14

15 3.2.1 Użycie przycisków Naciskanie różnych przycisków powoduje zmiany stanu maszyny. Użycie ich objaśnione jest niżej. Przycisk Stan maszyny Wyświetlacz Akcja Wybór Gotowość Prst/Strt Przejdź do wyboru programu Wybór programu P001 Przejdź do ręcznego wyboru czasu Wybór czasu 025 Przejdź do ręcznego wyboru temp. Wybór temperatury Przejdź do wyboru czasu chłodzenia Wybór czasu chłodzenia C05 Przejdź do stanu gotowości W działaniu - - Strzałki Gotowość - - Wybór programu P001 Zwiększ/zmniejsz numer programu Wybór czasu 025 Zwiększ/zmniejsz czas Wybór temperatury Zwiększ/zmniejsz temperaturę Wybór czasu chłodzenia C05 Zwiększ/zmniejsz czas chłodzenia W działaniu 025 /060 0 Zwiększ/zmniejsz czas Start/Stop Gotowość Prst/Strt Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór programu P001 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór czasu 025 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór temperatury Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór czasu chłodzenia C05 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. W działaniu 025 /060 0 Zatrzymaj cykl Alarm AL-3 Resetuj alarm Wybór + strzałki W działaniu 025 /060 0 Zwiększ nastawienie temperatury Chłodzenie C05 /C Informacje pokazywane na wyświetlaczu Wyświetlacz pokazuje różne informacje, zależnie od wprowadzonych danych i stanu maszyny w danym momencie. Następująca tabela zawiera możliwe typy przedstawianych informacji i stanów maszyny: Wyświetlacz Stan maszyny Komentarz EDU / R 100 Włączenie zasilania Przedstawienie wersji oprogramowania PRES / STRT Gotowość (lub pauza) Maszyna może zostać uruchomiona STAR / TING Początek programu Pierwsze kilka minut cyklu suszenia sprawdzanie maszyny 012 / Podczas programu Wyświetla czas pozostały do końca i temperaturę C05 / C35 0 Podczas chłodzenia Wyświetla czas pozostały do końca chłodzenia i temperaturę (1) END Koniec/Rozprostowanie Koniec cyklu / faza rozprostowania (2) AL-1 Pauza Drzwiczki otwarte AL-2 Pauza Otwarta pokrywa filtru AL-3 Alarm Alarm gazu AL-4 Alarm Alarm braku przepływu powietrza AL-5 Alarm Przeciążenie silnika dmuchawy 15

16 (1) Czas chłodzenia podany jest jako czas maksymalny. Aby uzyskać maksymalną wydajność, schładzanie kontrolowane jest elektronicznie i kończy się automatycznie gdy temperatura osiągnie 35 0 C. (2) Końcowa faza cyklu rozprostowanie, trwa maksymalnie 99 minut. Podczas tej fazy co trzy minuty odzywa się alarm, aby przypomnieć operatorowi, że cykl został zakończony. Po 99 minutach maszyna powraca do stanu gotowości (stand-by) Symbole LED Na panelu sterowania znajduje się 5 lampek LED. Następująca tabela odnosi się do rysunku na początku niniejszego podręcznika: LED Znaczenie 4 Suszarka w fazie suszenia 5 Grzanie włączone (w przypadku gazu - palenie się płomienia) 6 Te LED y wskazują ilość zanieczyszczeń w filtrze. Po oczyszczeniu filtru lampki te gasną i zliczanie rozpoczyna się ponownie Jak użyć standardowego programu Gdy maszyna jest w stanie gotowości (STAND-BY), naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać żądaną fazę programu suszenia. W tym stanie użyj przycisków 3 (ZWIĘKSZ lub ZMNIEJSZ) w celu wybrania żądanego numeru programu. Gdy żądany program jest wyświetlony, naciśnij START/STOP i program rozpoczyna się natychmiast Jak użyć suszarki z nastawieniami operatora Gdy maszyna jest w stanie gotowości (STAND-BY), naciśnij dwukrotnie przycisk SELECT i gdy wyświetlony zostanie czas suszenia 025, za pomocą przycisków ze strzałkami możesz zmodyfikować ten czas. Naciśnij ponownie SELECT i po wyświetleniu czasu chłodzenia 060, przyciskami ze strzałkami możesz modyfikować ten czas. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć program suszenia. Naciśnij ponownie SELECT w celu zmodyfikowania maksymalnego czasu schładzania. Wskazówka: Ostatnio dokonane nastawienie jest domyślnie użyte w następnym programie suszenia. Jeżeli masz zamiar zmienić czas suszenia BEZ ZMIANY temperatury lub czasu chłodzenia, wystarczy wybrać tylko czas i nacisnąć przycisk START/STOP Alarmy i ostrzeżenia Oprogramowanie EDU daje szereg informacji dotyczących alarmów oraz sygnałów o stanie maszyny. 16

17 Alarmy otwarcia drzwiczek - open-door lub otwarcia pokrywy filtru open-filter wstrzymują chwilowo działanie programu; a po zniknięciu warunków alarmu proces suszenia może być kontynuowany, gdy tylko alarm zostanie skasowany. Inne alarmy zatrzymują aktualnie używany program i uruchamiają sygnał dźwiękowy. Sygnał ten można skasować za pomocą przycisku START/STOP lub eliminując problem, który wywołał alarm. W następującej tabeli znajduje się lista alarmów i ich proponowanych rozwiązań. Alarm Znaczenie Proponowane rozwiązanie AL- 1 Otwarcie drzwiczek * Zamknij drzwiczki AL- 2 Otwarcie pokrywy filtru * Zamknij pokrywę AL- 3 Brak płomienia * Przed powstaniem alarmu maszyna próbowała już trzykrotnie resetować system. * Sprawdź czy zawór zasilania gazem jest otwarty. * Sprawdź czy ciśnienie jest prawidłowe. Patrz 3.4 AL- 4 Temperatura nie spada * Upewnij się, że rura wylotowa nie jest zatkana, sprawdź, czy nie jest nadmiernie długa. Patrz 3.3. AL- 5 Przeciążenie silnika dmuchawy * Upewnij się, że rura wylotowa jest prawidłowo podłączona i pracuje prawidłowo. Jeżeli którykolwiek z alarmów nie daje się skasować, skonsultuj się z serwisem technicznym. W kontaktach z serwisem zawsze podawaj numer seryjny maszyny Tabela programu Zalecane Suszenie Czas Czas Program użycie wirowania chłodzenia min 0 C s min 1 Ręczniki Bawełna Bawełna Syntetyki Delikatne Intensywne Intensywne Ekstra Ekstra Testy Temperatura schłodzenia: 35 0 C Tabela przedstawia programy zdefiniowane fabrycznie. 17

18 4. KONSERWACJA Funkcjonowanie maszyny nie wymaga żadnej skomplikowanej konserwacji (napęd, wentylacja, ogrzewanie). Cała maszyna została zaprojektowana do ciągłej pracy bez konserwacji. Do czyszczenia zewnętrznych części maszyny używaj wilgotnej szmatki z nie rysującym powierzchni detergentem. Nigdy nie myj urządzenia wodą pod ciśnieniem. Głównym wrogiem maszyny jest pył i włókna pochodzące z suszonych materiałów; maszyna i wszystkie jej części składowe muszą być wolne od gromadzących się włókien i pyłu, które mogłyby utrudniać ich pracę. Raz w miesiącu zaleca się generalne czyszczenie maszyny z użyciem odkurzacza. Maszyny z elektrycznym systemem podgrzewu przynajmniej raz na kwartał wymagają czyszczenia zewnętrznych elementów grzejnych. W tym celu należy odłączyć zasilanie maszyny zewnętrznym wyłącznikiem, zdemontować tylną górną pokrywę urządzenia i przy pomocy odkurzacza oczyścić zewnętrzne widoczne elementy grzejne. 4.1 Filtr przeciwpyłowy Aby uzyskać największą sprawność działania maszyny konieczne jest czyszczenie filtru przeciwpyłowego co 4 do 6 godzin pracy. 4.2 Bateria grzewcza W wersjach ogrzewanych elektrycznie lub innym czynnikiem grzewczym zaleca się unikać możliwego ryzyka samozapłonu nagromadzonych pyłów, usuwając raz na miesiąc nagromadzone włókna i pyły z baterii grzewczej. Również co dwa miesiące we wszystkich modelach zasilanych gazem należy oczyścić palnik, aby zanieczyszczenia nie dostały się do środka. 4.3 Dmuchawa Co miesiąc sprawdź, czy łopatki turbiny są czyste. Zapchane łopatki tamują przepływ powietrza. 18

19 5. BEZPIECZEŃSTWO 5.1 Drzwiczki Maszyna wyposażona jest w mikro-wyłącznik, który pozwala jej pracować tylko wtedy, gdy drzwiczki są zamknięte. 5.2 Termostat Suszarka posiada termostat bezpieczeństwa, zabezpieczający maszynę przed przegrzaniem. 5.3 Zawór bezpieczeństwa (tylko w modelach gazowych) Suszarka wyposażona jest w dwie elektrody kontrolne w wyższej części palników. Jeżeli proces zapłonu nie powiedzie się, zostanie podświetlony przycisk RESET. Naciśnij reset i uruchom cykl ponownie. W maszynach zasilanych z butli gazowych, podczas ich wymiany, do przewodów zasilających może dostać się pewna ilość powietrza, co może wydłużyć czas zapalenia się gazu. Maszyna wykonuje trzy próby zapłonu, jedną po drugiej. Jeżeli zapłon nadal nie następuje, zaczekaj 30 sekund i restartuj system ponownie. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wezwij serwis techniczny. 5.4 Wyłącznik termiczny dmuchawy Wyłącznik ten zainstalowany jest w dmuchawie i wyłączy zasilanie w przypadku przegrzania silnika dmuchawy bądź utrudnionego tłoczenia powietrza przez rury odprowadzające (Zatkanie, zanieczyszczenie). 5.5 Wyłącznik podciśnieniowy W głównej części maszyny znajduje się wyłącznik podciśnieniowy, pracujący w zakresie od 8 do 20 mbar podciśnienia. Jeżeli odprowadzanie powietrza jest niedostateczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa, wyłącznik ten wyłącza maszynę. 5.6 Wyłącznik bezpieczeństwa W rogu maszyny z przodu znajduje się przycisk bezpieczeństwa, który wyłącza zasilanie i całkowicie zatrzymuje maszynę po naciśnięciu. Aby móc pracować dalej, obróć przycisk w kierunku ruchu wskazówek zegara. 6. USUWANIE PROBLEMÓW 6.1 Tabela Problem-Przyczyna-Rozwiązanie Problem Przyczyna Rozwiązanie Czas nastawiony na 0 Wybierz właściwy czas Otwarte drzwiczki Zamknij drzwiczki Otwarta pokrywa filtru Zamknij pokrywę filtru Suszarka nie uruchamia Nie działa mikrowyłącznik drzwiczek/pokrywy filtru Wymień mikrowyłącznik lub drzwiczki się Przycisk bezpieczeństwa Obróć go o ¼ obrotu Brak zasilania elektrycznego Sprawdź czy główny wyłącznik jest włączony Sprawdź bezpieczniki Sprawdź napięcie sieci Czasownik w stanie chłodzenia Zwiększ wybrany czas Sprawdź termostat/płytka sterownika Elementy grzejne nie odbierają elektronicznego 19

20 Suszarka nie grzeje sygnału ON Sprawdź termostat bezpieczeństwa (1) Alarm gazu Resetuj alarm (2) Niedostateczne ciśnienie pary Włącz kocioł parowy Suszarka nie suszy odpowiednio Niedostateczny czas cyklu Niedostateczny przepływ Naprawy i zgłoszenia awarii. WAŻNE: Zwiększ czas cyklu Oczyść filtr przeciwpyłowy Sprawdź czy rura odpływowa jest czysta i nie zatkana Oczyść łopatki turbiny Rura odprowadzając zbyt długa Sprawdź czy pomieszczenie ma dostateczny dopływ powietrza Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego użytkowania, powinna być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu sprzedawcy mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu/pary i wyłączone zasilanie elektryczne. Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na Karcie Gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, lub wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją nie podlega gwarancji. W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, oraz dopełnienia warunków gwarancji, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić płatny przegląd techniczny urządzenia wraz z adnotacją o dacie wykonania przeglądu w karcie gwarancyjnej. WAŻNE Każde urządzenie gazowe musi być przynajmniej raz w roku poddane płatnemu przeglądowi serwisowemu wykonanemu przez uprawniony autoryzowany serwis. ( kontrola, poprawności działania, konserwacja zaworów gazowych, oraz próba szczelności urządzenia). WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja na prawidłowe działanie urządzenia jest udzielana na okres 12 miesięcy. Okres gwarancyjny może być dłuższy (24 miesiące), jeżeli taki wpis został dokonany w zawartej pisemnej umowie sprzedaży indywidualnej lub przetargowej. Każdorazowo gwarancja 24 miesięczna jest uwarunkowana wykonaniem płatnego przeglądu serwisowego przed upły- 20

21 wem roku eksploatacji. Użytkownik zgłasza chęć wykonanie przeglądu serwisowego. Nie wykonanie płatnego przeglądu, skutkuje zakończeniem gwarancji po upływie 12 miesięcy. Czas gwarancji jest liczony od daty faktury zakupu urządzenia, lub od daty podpisania przez uprawnionego technika protokołu uruchomienia nie później niż miesiąc od daty zakupu. 2. Urządzenia gazowe bezwzględnie przynajmniej raz w roku muszą by poddane płatnemu przeglądowi konserwacyjnemu, oraz próbie szczelności. 3. Producent (Dostawca) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia w okresie ważności gwarancji, a wynikających z winy producenta. W przypadku braku części koniecznych do wykonania naprawy, Producent zobowiązuje się do sprowadzenia ich w ciągu 21 dni roboczych. 4. Gwarancją nie są objęte czynności eksploatacyjne (odkamienianie, czyszczenie, konserwacja, smarowanie, przeglądy okresowe) oraz elementy takie jak: żarówki, elementy gumowe, elementy ulegające naturalnemu zużyciu (palniki, pokrycie wałków, pasy prasujące, pasy napędowe amortyzatory, filtry), szyby oraz uszkodzenia mechaniczne urządzeń bądź ich elementów. 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podłączenie urządzeń do zasilania elektrycznego, gazowego i wodnego niezgodnego z tabliczką znam. urządzenia, za wadliwy sposób montażu, oraz za uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: pożar, powódź, bądź wyładowania atmosferyczne. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy niezwłocznie powiadomić dostawcę lub producenta. Gwarantem w pierwszej kolejności jest Sprzedawca urządzenia. 7. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku montażu i uruchomienia urządzenia przez osoby nie posiadające autoryzacji, i uprawnień, inne niż Dostawca lub Producent. 8. Dostawca jest zobowiązany do montażu urządzenia, przeszkolenia użytkownika z zakresu obsługi, oraz do próbnego uruchomienia. 9. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest faktura zakupu lub jej kopia. W przypadku naprawy gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie dokumentu zakupu urządzenia. (faktura lub jej kopia). W przypadku drugiego roku gwarancji należy przedstawić dokument potwierdzający wykonanie płatnego przeglądu wykonanego przed upływem pierwszego roku trwania gwarancji. 10. Gwarancja obejmuje urządzenia zainstalowane na terenie Polski. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń należy zgłaszać w formie pisemnej na podane poniżej dane: lub Fax. (22)

22 22

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********

Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* SUSZARKI BĘBNOWE STEROWANE CYFROWO Modele: SRE/G/V-10 MPP SRE/G/V-13 MPP SRE/G/V-23 MPP SRE/G/V-40 MPP Spis treści 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********

Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* SUSZARKI BĘBNOWE STEROWANE CYFROWO Modele: SRE/G/V-10 PSM SRE/G/V-13 PSM SRE/G/V-23 PSM SRE/G/V- 31 PSM SRE/G/V- 40 PSM Spis treści 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji BEMARY ELEKTRYCZNE Modele.: BME9-05 BME9-10 BME-705 BME-710 1 2 3 4 BME9-10 wymiry komory 700 x 635 BME9-05

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********

Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* SUSZARKI BĘBNOWE STEROWANE CYFROWO I ANALOGOWO Modele: SRE/G/V-32 ANALOG SRE/G/V-32 PSM WAŻNE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji PAROWY KOCIOŁ WARZELNY MODEL: MV9-10 BM; MV9-10

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU Mod: CPE9-05 CPE9-05 S CPE-705 1 CPE9-05 D: odpływ 1 EA: przyłącze wody 1/2' R: elementy grzejne EAC: rurka napełniania wodą E:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY 1 DANE TECHNICZNE Z BOJLEREM 1,8L BETA 3 L 1,8 Zasilanie 230V - 50/60Hz-F+N+T

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL 04308247) 2 3 4 5 6 7 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Mod: CV6-20 CV6-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI KUCHENKA CERAMICZNA

Mod: CV6-20 CV6-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI KUCHENKA CERAMICZNA Mod: CV6-20 CV6-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI KUCHENKA CERAMICZNA Wymiary CV6-20 E przepust przewodu elektrycznego M pokrętło nastawy mocy P kontrolka załączenia CV6-40 E przepust przewodu

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNE PATELNIE PRZECHYLNE Modele: SBE9-10, SBE9-10I SBE9-10 M, SBE9-10I M, SBE9-15I SBE9-10 S, SBE9-10I S SBE9-10 M S, SBE9-10I M S, SBE9-15I M S SBE7-10

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

www.odczynniki-chemiczne.com

www.odczynniki-chemiczne.com WYPARKA PRÓŻNIOWA 30-RE000B Zmiana fali±c0 50-000ml 000ml pionowa,podwójna spiralna,zwrotna,szlify standard PTFE, z pokrywą,.4kw 0~50 mm(automatycznie) 0~00 rpm(nastawny), 40W >.5 l/h cyfrowa opcja 0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODULAR (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODULAR (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODULAR (PL 0430187) 2 3 4 5 6 7 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Napełnianie płynem chłodzącym

Napełnianie płynem chłodzącym Praca przy układzie chłodzenia pojazdu Praca przy układzie chłodzenia pojazdu OSTRZEŻENIE! Dokonując modyfikacji układu chłodzenia, należy poddać go opróżnieniu, ponownemu napełnieniu i próbie ciśnieniowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI BME6-05 1 WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WWWBME6-05 D- rurka spustu wody E- przepust zasilania elektrycznego Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 1- Pokrętło włączenia i nastawy temp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo