Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji *********"

Transkrypt

1 Instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* SUSZARKI BĘBNOWE STEROWANE CYFROWO Modele: SRE/G/V-10 MP SRE/G/V-13 MP SRE/G/V-23 MP SRE/G/V- 31 MP SRE/G/V- 40 MP

2 Spis treści 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTY SKŁADOWE WIDOK I WYMIARY INSTALACJA LOKALIZACJA Transport i przechowywanie Miejsce pracy INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODPROWADZANIE POWIETRZA PODŁĄCZENIE GAZU (TYLKO W MODELACH GAZOWYCH) PODŁĄCZENIE PARY I KONDENSATU (TYLKO MODELE PAROWE) WIDOK SUSZARKI BĘBNOWEJ Z TYŁU OBSŁUGA OPIS DZIAŁANIA CYFROWY PANEL STEROWANIA Użycie przycisków Informacje pokazywane na wyświetlaczu Symbole LED Jak użyć standardowego programu Jak użyć suszarki z nastawieniami operatora Alarmy i ostrzeżenia Tabela programu KONSERWACJA FILTR PRZECIWPYŁOWY BATERIA GRZEWCZA DMUCHAWA BEZPIECZEŃSTWO DRZWICZKI TERMOSTAT ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA (TYLKO W MODELACH GAZOWYCH) WYŁĄCZNIK TERMICZNY DMUCHAWY WYŁĄCZNIK PODCIŚNIENIOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA USUWANIE PROBLEMÓW TABELA PROBLEM-PRZYCZYNA-ROZWIĄZANIE

3 OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna przeznaczona jest tylko do profesjonalnego suszenia materiałów tekstylnych po praniu w wodzie. W przypadku zauważenia zapachu gazu: Zamknij główne zawór gazu i przewietrz pomieszczenie. Nie włączaj żadnego oświetlenia i nie podłączaj żądnych urządzeń elektrycznych. Nie używaj telefonu w tym samym pomieszczeniu. Nie pozostawiaj benzyny, ani innych palnych płynów lub gazów w pobliżu suszarki. Nie susz wyrobów, które były poddane działaniu lub wydzielają pary łatwopalnych substancji. Zawsze przestrzegaj wskazówek znajdujących się na etykietach lub metkach przymocowanych do materiałów, które mają być suszone. Nie pozostawiaj pracującej suszarki bez nadzoru. Nigdy nie pozwalaj na gromadzenie się włókien, pyłu, lub brudu dokoła maszyny. Istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się w przypadku wyjmowania ładunku z maszyny przed zakończeniem cyklu suszenia, jeżeli wybrana została nadmiernie wysoka temperatura suszenia. W przypadku awarii zasilania zaleca się, aby drzwiczki suszarki były otwarte, aby uniknąć samozapłonu ładunku. Czynności konserwatorskie i instalacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Po zakończeniu dnia pracy, a także przed zdjęciem jakichkolwiek osłon w celu czyszczenia, konserwacji lub testowania, wyłącz lub odłącz maszynę od sieci zasilającej. Zaleca się zainstalowanie kołnierzy z elastycznego materiału na wyjściu powietrza, aby uniknąć drgań powietrza, powodujących nadmiernie duży poziom hałasu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedzenia. W przypadku instalacji urządzeń zasilanych gazem zastosuj się do obowiązujących przepisów, określających warunki instalacji urządzeń gazowych. Ważne: Urządzenie musi być eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych w czasie zimy. 3

4 1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI Nasze suszarki zaprojektowane zostały w celu spełnienia najostrzejszych wymagań działania, niezawodności i wydajności suszenia. Maszyny, z wyjątkiem modeli ogrzewanych parą, wyposażone zostały w system COOL DOWN (stopniowe ochładzanie) dla uniknięcia marszczenia się delikatnych tkanin. Maszyna składa się z trzech części: korpusu, gdzie umieszczone jest grzanie, bębna w części środkowej oraz systemu odprowadzającego gorące powietrze w części dolnej. Wyposażenie podstawowe: System ogrzewania Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy System ochładzania - Cool Down (w modelu ogrzewanym parą, odcina on ponowne wprowadzanie pary do baterii grzewczej) Bęben ze stali AISI-304. Komora spalania gazu ze stali AISI-304 (w modelach ogrzewanych gazem). Wizualne i dźwiękowe sygnały po zakończeniu procesu (standardowo w wersji cyfrowej) Obroty bębna w obydwu kierunkach Wyposażenie dodatkowe: Zasilanie innymi napięciami. System kontroli nadmiernej wilgotności. Dane techniczne poszczególnych modeli przedstawione są w następującej tabeli: MODEL Ciężar załadunku (Rel. 1:25) kg 8,4 13, Wydajność kg/godz Średnica bębna mm Głębokość bębna mm Moc silnika bębna kw , Moc silnika dmuchawy kw , Przetłaczana objętość powietrza m 3 /godz Grzanie elektryczne kw Grzanie parowe (8 bar) kg/h Grzanie gazowe (kw) 20,5 20, Zużycie GLP kg/godz , ,83 5,20 Zużycie gazu ziemnego m 3 /godz , ,20 5,45 Ciężar netto kg Ciężar brutto kg

5 1.1 Elementy składowe Sterowanie maszyny: Sterowanie maszyny odbywa się za pomocą elektronicznego mikroprocesora, który włącza i wyłącza poszczególne systemy. Interfejs użytkownika zawiera klawiaturę i cztero-cyfrowy wyświetlacz, u góry z przodu maszyny. Mikroprocesor wykonuje 10 programów standardowych, plus jeden program użytkownika. Cyfrowa sonda temperatury, umieszczona u dołu bębna, utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz suszarki. Temperatura docelowa może być dostosowywana za pomocą opisanego wyżej sterownika elektronicznego, a więc w celu uzyskania optymalnej temperatury dla każdego rodzaju tkaniny mogą być wybierane wartości w zakresie od 0 0 C do 95 0 C. Sonda wysyła sygnał do płytki sterownika elektronicznego, który włącza i wyłącza obszar grzania. Oprogramowanie pracuje na zasadzie cyklu, o histerezie wynoszącej 3 0 C. Sterowanie czasem odbywa się wewnętrznie za pomocą mikroprocesora. Proces rozprostowywania tkanin uruchamia się automatycznie po zakończeniu każdego cyklu (suszenie + schładzanie). Mikroprocesor posiada wbudowaną sygnalizację, która powiadamia użytkownika o potrzebie oczyszczenia filtru. Elementy grzejne: System grzewczy stanowi bateria grzewcza, która może być elektryczna, gazowa lub parowa. Bateria zamocowana jest u góry, z tyłu maszyny. Filtr przeciwpyłowy: Filtr ten, zainstalowany u dołu maszyny, nie dopuszcza do dmuchawy usuwającej powietrze włókien, puchu i wszelkich cząstek ciał stałych pochodzących z materiału obrabianego przez suszarkę, zabezpieczając ją przed zablokowaniem. Pyły gromadzą się wewnątrz pojemnika filtra. Chociaż wielkość filtru pozwala na opróżnianie go co kilka dni, ale zaleca się czyścić go co 4-5 godzin pracy. Aby oczyścić filtr, otwórz drzwiczki u dołu, wyjmij pojemnik filtru i opróżnij go. Wytrząśnij pojemnik, aby ułatwić cyrkulację powietrza. Pojemnik może być także prany. Zaleca się również sprawdzanie dmuchawy raz na miesiąc i czyszczenie jej, ponieważ brudna dmuchawa utrudnia cyrkulację powietrza. DOBRE I BEZAWARYJNE DZIAŁANIE SUSZARKI ZALEŻY GŁÓWNIE OD PRAWIDŁO- WEJ KONSERWACJI (CZYSZCZENIA) TYCH ELEMENTÓW. 5

6 1.2 Widok i wymiary CZĘŚCI SKŁADOWE 2 Pokrywa filtra 3 Drzwiczki suszarki 4 Filtr przeciwpyłowy 5 Bęben ze stali nierdzewnej 6 Panel sterowania 7 Wyłącznik bezpieczeństwa WYMIARY GABARYTOWE: 2. INSTALACJA 2.1 Lokalizacja WYMIAR A ,118 1,270 B 1,665 1,665 1,781 1,781 2,490 C 857 1,127 1,330 1,342 1,085 D Transport i przechowywanie Maszyna powinna być transportowana w oryginalnym opakowaniu na palecie, aby zapewnić bezpieczny transport. Jeżeli maszyna ma być składowana przez dłuższy czas, nie powinna być rozpakowana, w celu zabezpieczenia jej przed czynnikami zewnętrznymi i nie powinna być podłączona do zasilania elektrycznego, gazowego lub parowego. Rozpakuj urządzenie i sprawdź jego stan lub możliwe uszkodzenie podczas transportu. 6

7 2.1.2 Miejsce pracy Umieść maszynę w pomieszczeniu o dostatecznej powierzchni, aby uzyskać największą wydajność pracy i zagwarantować swobodę poruszania się operatorów używających maszyny. Rysunek pokazuje odległość pomiędzy maszyną i ścianami. Wypoziomuj powierzchnię, na której maszyna ma być ustawiona, i po zdjęciu palety ostrożnie umieść ją na miejscu. Nie popychaj maszyny bez palety, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. Nie mocuj maszyny do podłogi, umieść ją tylko na płaskiej powierzchni i wyreguluj cztery nóżki, które dostarczone są z maszyną. Rys. 2 Minimalna przestrzeń do pracy dla operatora: 1.50 m z przodu, pozostałe wymiary wg rysunku. WAŻNA UWAGA: Nie transportuj maszyny bez palety. 2.2 Instalacja elektryczna Upewnij się, że napięcie sieci energetycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, umieszczonej z tyłu maszyny. Maszyna posiada kompletną instalację elektryczną, a więc wystarczy zdjąć pokrywę puszki podłączeniowej, umieszczonej z tyłu suszarki, i połączyć odpowiednie końcówki z fazami R,S,T plus N i Pe do sieci energetycznej. Zaleca się pomiędzy maszyną i siecią umieścić różnicowo-prądowy wyłącznik magnetotermiczny o czułości 300 ma. Większa czułość (np. 30 ma, jak dla zastosowań domowych) mogła by powodować nieprawidłową pracę maszyny. Podłącz trzy fazy, przewód neutralny ochronny oraz przewód uziemiający, jak pokazano w tabeli niżej (przekroje przewodów podane w mm 2 ). MODEL V V V ogrzewanie RST elektryczne Neutralny ,5 2.5 Ochronny inne typy ogrzewania RST ,5 2.5 Neutralny ,5 1.5 Ochronny ,

8 UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE KIERUNEK CYKLICZNY FAZ ODPOWIADA KIERUNKOWI W MASZYNIE. JEŻELI NIE, DOKONAJ ODPOWIEDNICH ZMIAN. BARDZO WAŻNE PRAWIDŁOWE OBROTY DMUCHAWY ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z KIERUNKIEM RU- CHU WSKAZÓWEK ZEGARA, PATRZĄC OD PRZODU MASZYNY. Następująca tabela ilustruje zmiany podłączenia maszyny w przypadku zmiany napięcia zasilania: 1- Elementy grzejne 2- Puszka podłączeniowa silnika dmuchawy 3- Puszka podłączeniowa zasilania maszyny MODELE SR-10 / SR-13 MP 400 III 220 III Elementy grzejne Silnik dmuchawy Zasilanie maszyny 8

9 MODELE SR-23 /SR-31/ SR-40 MP WAŻNA UWAGA: W modelach SR/E-23: SR/E-31 i SR/E-40 zmiana z 400V na 220V nie może być dokonana bez zmiany stycznika grzania, sekcji okablowania i głównego wyłącznika. Proszę sprawdzić w Instrukcji Serwisowej. Aby zmienić zasilanie z 220V na 400V, wykonaj połączenia jak wskazano w następującej tabeli. Jeżeli suszarka bębnowa posiada ogrzewanie elektryczne, pamiętaj, że musisz zmienić stycznik grzania, sekcję okablowania i główny wyłącznik. 400V III Elementy grzejne 220 III Silnik dmuchawy Zasilanie maszyny 9

10 2.3 Odprowadzanie powietrza Aby odprowadzić wilgotne powietrze poza budynek, podłącz rurę o wewnętrznej średnicy równej zewnętrznej średnicy rury wylotowej maszyny, umieszczonej u dołu, z tyłu maszyny. Ten przepływ powietrza musi być odprowadzony poza obszar roboczy i nie powinien nigdy być podłączony do innych przewodów kominowych, używanych do usuwania innych spalin. Rury te muszą być umieszczone zgodnie z ograniczeniami stanowionymi przez przepisy dotyczące temperatury otoczenia. Użyta rura musi wytrzymywać maksymalną temperaturę C. Nigdy nie umieszczaj rury w pobliżu palnych materiałów lub materiałów, które mogą rozkładać się na skutek przegrzania. Zaleca się, aby przebieg rury był możliwie najkrótszy (nie powinien być dłuższy niż 4 m lub mieć więcej niż dwa zagięcia o 90 stopni), z 2% spadkiem w stronę wylotu, w części poziomej, aby uniknąć powrotu kondensatu do maszyny. Dłuższa rura będzie wymagała większej średnicy lub nawet wyposażenia jej w dodatkowe urządzenie odprowadzające gazy. Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzania powietrza, przestrzegaj następujących zasad dotyczących wymiarów: Każdemu zagięciu rury o 90 0 odpowiada 2.5 m odcinek poziomej rury. Na każde 6 m długości poziomej rury, po przekroczeniu długości 4 m, należy zwiększyć średnicę rury o 25%. Schemat podłączenia rur odprowadzających jeżeli używane są dwie maszyny lub więcej: Zawsze połączenia typu Y. Nigdy połączenia typu T. Powiększenie przekroju rury przed miejscem podłączenia, tak aby sekcja końcowa miała w sumie szerokość dwóch poprzednich. WAŻNA UWAGA: Pomieszczenie powinno być zaopatrzone w jeden lub kilka dopływów świeżego powietrza, aby można było uzyskać przepływ niezbędny dla objętości powietrza, która ma być odprowadzana i aby nie dopuścić do ujemnego bilanu powietrza w pomieszczeniu. 10

11 2.4 Podłączenie gazu (tylko w modelach gazowych) Suszarka posiada doprowadzenie gazu o średnicy ½. Wszystkie modele gazowe są przygotowane i kalibrowane do pracy z propanem (GPB) lub gazem ziemnym GZ-50. Nie powinny być stosowane przewody rurowe o średnicy wewnętrznej mniejszej niż zainstalowana w maszynie. Przed maszyną powinny być zainstalowane: reduktor ciśnienia, zawór ręczny odcinający oraz filtr gazu. Upewnij się, że podczas instalacji żadne zabrudzenia nie dostały się do zaworu. Po instalacji powinien być wykonany test szczelności instalacji: Dla propanu GPB (G31) 36 mbar zastosuj regulator ciśnienia i minimalny przepływ równy 7 kg/godz. Dla gazu ziemnego GZ-50 (G20) - bez regulatora, podłącz bezpośrednio do sieci (18 22 mbar) i zainstaluj zawór ręczny odcinajacy. MODEL 10 kg / 13 kg Ciśn. teoret. Ciśn. min. Ciśn. maks. GPB (G31) Ø0.7 mm (12u) 36 mbar 34 mbar 40 mbar Gaz GZ-50 (G20) Ø1.1 mm (12u) 20 mbar 18 mbar 22 mbar MODEL 23 kg/31 kg / 40 kg Ciśn. teoret. Ciśn. min. Ciśn. maks. GPB (G31) Ø0.7 mm (24u) 37 mbar 34 mbar 40 mbar Gaz GZ-50 (G20) Ø1.1 mm (24u) 20 mbar 18 mbar 22 mbar Dostarczane maszyny przygotowane są dla typu gazu zgodnie z zamówieniem klienta. Jeżeli potrzebne jest dostosowanie do innego typu gazu, wraz z niniejszym podręcznikiem dostarczamy zestaw 12 iniektorów (w przypadku dostarczenia modelu zasilanego gazem GPB załączamy 12 iniektorów o średnicy 1.1 mm w celu ewentualnej ich wymiany i przystosowania urzadzenia do zasilanie gazem miejskim GZ-50). Prawidłowość spalania można sprawdzić podczas pracy maszyny. Sprawdź prawidłowe ciśnienie gazu (skala od 0 do 100 mbar). W elektromagnetycznym zaworze gazu znajdują się dwa otwory zablokowane wkrętami. Ciśnienie wejściowe może być zmierzone po obróceniu wkrętu (A) o jeden obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podłączeniu manometru. Podłączenie manometru do otworu (B) pozwala na pomiar ciśnienia zasilania palników, które powinno być zgodne z teoretycznym ciśnieniem podanym w tabeli wyżej. Po zdjęciu aluminiowej pokrywki (C) znajdziesz nylonowy wkręt, który reguluje ciśnienie zasilania palnika. Dokręcanie tego wkrętu zwiększa ciśnienie, a więc zwiększa stosunek gazu do pobieranego powietrza. WAŻNA UWAGA: Nie dokręcaj tego wkrętu zbyt mocno, ponieważ jest ryzyko zerwania gwintu, co spowoduje wyciek paliwa. 11

12 2.5 Podłączenie pary i kondensatu (tylko modele parowe) Instalacja suszarek ogrzewanych parą (zasilanych parą o wysokim lub niskim ciśnieniu) powinna być przeprowadzona zgodnie z aktualnymi normami. Średnice rur zasilania i kondensatu oraz kurków odcinających muszą być odpowiednie do poziomów ciśnienia i temperatury wymaganych przez maszynę (zużycie pary). Ich średnica nie może nigdy być mniejsza niż końcówek wejściowej i wyjściowej maszyny. Suszarki te zwykle pracują pod ciśnieniem w zakresie od 150 kpa do 800 kpa. Prawidłowe ciśnienie robocze znajdzie Czytelnik na tabliczce znamionowej. Końcówka wejściowa pary w suszarce musi być podłączona do dostarczonego zaworu elektromagnetycznego. Zainstaluj filtr siatkowy o drobnych oczkach, aby uniknąć uszkodzenia membrany zaworu przez zanieczyszczenia oraz zawór odcinający, aby umożliwić konserwację i użycie w sytuacjach niebezpiecznych. Odprowadzania kondensatu z maszyny powinno być podłączone do zbiornika kondensacyjnego o odpowiedniej wielkości, zależnie od odległości zbiornika od końcówki wyjściowej i możliwości instalacji. Za zbiornikiem kondensacyjnym zaleca się zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć powrotu płynnego kondensatu. Zawór odcinający jest niezbędny dla wykonywania prac konserwacyjnych i w przypadku niebezpieczeństwa, a końcówka pomiarowa służy do kontrolowania stanu instalacji parowej. Inne elementy składowe, jak zawory upustowe, wymienniki ciepła, pompy kondensatu, przegrzewacze pary, lub zbiorniki wyrównawcze, powinny być dodane w miarę wymagań instalacyjnych i charakterystyki działania. UWAGA: UŻYJ ELEMENTÓW O KONSTRUKCJI WYTRZYMUJĄCEJ AKTUALNE CI- ŚNIENIE PARY / KONDENSATU I TEMPERATURĘ. 12

13 2.6 Widok suszarki bębnowej z tyłu A Elektryczność B Powietrze C Gaz D Para E Kondensat Ø A1 A2 Ø B1 B2 Ø C1 C2 Ø D1 D2 Ø E1 E2 SR ½ ½ ½ SF ½ ¾ ¾

14 3. OBSŁUGA 3.1 Opis działania Niniejsza maszyna suszy materiały tekstylne, przepuszczając przez nie gorące powietrze. Ten przepływ powietrza odprowadza wilgotność poza budynek. Kroki prawidłowego procesu suszenia: Pracuj z jednym tylko rodzajem włókna. Nie mieszaj różnych rodzajów włókien w tym samym cyklu suszenia. Załaduj suszarkę Zamknij drzwiczki Włącz maszynę Wybierz program suszenia za pomocą mikroprocesora, obejmujący wszystkie parametry wymagane do optymalizacji procesu suszenia. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć cykl. 3.2 Cyfrowy panel sterowania Przycisk wyboru Przycisk Start / Stop Przyciski Zwiększanie / Zmniejszanie Lampka sygn. włączenie suszarki Lampka sygn. pracę elementów grzejnych Lampka sygn. konieczność oczyszczenia filtru 14

15 3.2.1 Użycie przycisków Naciskanie różnych przycisków powoduje zmiany stanu maszyny. Użycie ich objaśnione jest niżej. Przycisk Stan maszyny Wyświetlacz Akcja Wybór Gotowość Prst/Strt Przejdź do wyboru programu Wybór programu P001 Przejdź do ręcznego wyboru czasu Wybór czasu 025 Przejdź do ręcznego wyboru temp. Wybór temperatury Przejdź do wyboru czasu chłodzenia Wybór czasu chłodzenia C05 Przejdź do stanu gotowości W działaniu - - Strzałki Gotowość - - Wybór programu P001 Zwiększ/zmniejsz numer programu Wybór czasu 025 Zwiększ/zmniejsz czas Wybór temperatury Zwiększ/zmniejsz temperaturę Wybór czasu chłodzenia C05 Zwiększ/zmniejsz czas chłodzenia W działaniu 025 /060 0 Zwiększ/zmniejsz czas Start/Stop Gotowość Prst/Strt Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór programu P001 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór czasu 025 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór temperatury Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. Wybór czasu chłodzenia C05 Rozpocznij cykl z poprzednimi nastaw. W działaniu 025 /060 0 Zatrzymaj cykl Alarm AL-3 Resetuj alarm Wybór + strzałki W działaniu 025 /060 0 Zwiększ nastawienie temperatury Chłodzenie C05 /C Informacje pokazywane na wyświetlaczu Wyświetlacz pokazuje różne informacje, zależnie od wprowadzonych danych i stanu maszyny w danym momencie. Następująca tabela zawiera możliwe typy przedstawianych informacji i stanów maszyny: Wyświetlacz Stan maszyny Komentarz EDU / R 100 Włączenie zasilania Przedstawienie wersji oprogramowania PRES / STRT Gotowość (lub pauza) Maszyna może zostać uruchomiona STAR / TING Początek programu Pierwsze kilka minut cyklu suszenia sprawdzanie maszyny 012 / Podczas programu Wyświetla czas pozostały do końca i temperaturę C05 / C35 0 Podczas chłodzenia Wyświetla czas pozostały do końca chłodzenia i temperaturę (1) END Koniec/Rozprostowanie Koniec cyklu / faza rozprostowania (2) AL-1 Pauza Drzwiczki otwarte AL-2 Pauza Otwarta pokrywa filtru AL-3 Alarm Alarm gazu AL-4 Alarm Alarm braku przepływu powietrza AL-5 Alarm Przeciążenie silnika dmuchawy 15

16 (1) Czas chłodzenia podany jest jako czas maksymalny. Aby uzyskać maksymalną wydajność, schładzanie kontrolowane jest elektronicznie i kończy się automatycznie gdy temperatura osiągnie 35 0 C. (2) Końcowa faza cyklu rozprostowanie, trwa maksymalnie 99 minut. Podczas tej fazy co trzy minuty odzywa się alarm, aby przypomnieć operatorowi, że cykl został zakończony. Po 99 minutach maszyna powraca do stanu gotowości (stand-by) Symbole LED Na panelu sterowania znajduje się 5 lampek LED. Następująca tabela odnosi się do rysunku na początku niniejszego podręcznika: LED Znaczenie 4 Suszarka w fazie suszenia 5 Grzanie włączone (w przypadku gazu - palenie się płomienia) 6 Te LED y wskazują ilość zanieczyszczeń w filtrze. Po oczyszczeniu filtru lampki te gasną i zliczanie rozpoczyna się ponownie Jak użyć standardowego programu Gdy maszyna jest w stanie gotowości (STAND-BY), naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać żądaną fazę programu suszenia. W tym stanie użyj przycisków 3 (ZWIĘKSZ lub ZMNIEJSZ) w celu wybrania żądanego numeru programu. Gdy żądany program jest wyświetlony, naciśnij START/STOP i program rozpoczyna się natychmiast Jak użyć suszarki z nastawieniami operatora Gdy maszyna jest w stanie gotowości (STAND-BY), naciśnij dwukrotnie przycisk SELECT i gdy wyświetlony zostanie czas suszenia 025, za pomocą przycisków ze strzałkami możesz zmodyfikować ten czas. Naciśnij ponownie SELECT i po wyświetleniu czasu chłodzenia 060, przyciskami ze strzałkami możesz modyfikować ten czas. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć program suszenia. Naciśnij ponownie SELECT w celu zmodyfikowania maksymalnego czasu schładzania. Wskazówka: Ostatnio dokonane nastawienie jest domyślnie użyte w następnym programie suszenia. Jeżeli masz zamiar zmienić czas suszenia BEZ ZMIANY temperatury lub czasu chłodzenia, wystarczy wybrać tylko czas i nacisnąć przycisk START/STOP Alarmy i ostrzeżenia Oprogramowanie EDU daje szereg informacji dotyczących alarmów oraz sygnałów o stanie maszyny. 16

17 Alarmy otwarcia drzwiczek - open-door lub otwarcia pokrywy filtru open-filter wstrzymują chwilowo działanie programu; a po zniknięciu warunków alarmu proces suszenia może być kontynuowany, gdy tylko alarm zostanie skasowany. Inne alarmy zatrzymują aktualnie używany program i uruchamiają sygnał dźwiękowy. Sygnał ten można skasować za pomocą przycisku START/STOP lub eliminując problem, który wywołał alarm. W następującej tabeli znajduje się lista alarmów i ich proponowanych rozwiązań. Alarm Znaczenie Proponowane rozwiązanie AL- 1 Otwarcie drzwiczek * Zamknij drzwiczki AL- 2 Otwarcie pokrywy filtru * Zamknij pokrywę AL- 3 Brak płomienia * Przed powstaniem alarmu maszyna próbowała już trzykrotnie resetować system. * Sprawdź czy zawór zasilania gazem jest otwarty. * Sprawdź czy ciśnienie jest prawidłowe. Patrz 3.4 AL- 4 Temperatura nie spada * Upewnij się, że rura wylotowa nie jest zatkana, sprawdź, czy nie jest nadmiernie długa. Patrz 3.3. AL- 5 Przeciążenie silnika dmuchawy * Upewnij się, że rura wylotowa jest prawidłowo podłączona i pracuje prawidłowo. Jeżeli którykolwiek z alarmów nie daje się skasować, skonsultuj się z serwisem technicznym. W kontaktach z serwisem zawsze podawaj numer seryjny maszyny Tabela programu Zalecane Suszenie Czas Czas Program użycie wirowania chłodzenia min 0 C s min 1 Ręczniki Bawełna Bawełna Syntetyki Delikatne Intensywne Intensywne Ekstra Ekstra Testy Temperatura schłodzenia: 35 0 C Tabela przedstawia programy zdefiniowane fabrycznie. 17

18 4. KONSERWACJA Funkcjonowanie maszyny nie wymaga żadnej skomplikowanej konserwacji (napęd, wentylacja, ogrzewanie). Cała maszyna została zaprojektowana do ciągłej pracy bez konserwacji. Do czyszczenia zewnętrznych części maszyny używaj wilgotnej szmatki z nie rysującym powierzchni detergentem. Nigdy nie myj urządzenia wodą pod ciśnieniem. Głównym wrogiem maszyny jest pył i włókna pochodzące z suszonych materiałów; maszyna i wszystkie jej części składowe muszą być wolne od gromadzących się włókien i pyłu, które mogłyby utrudniać ich pracę. Raz w miesiącu zaleca się generalne czyszczenie maszyny z użyciem odkurzacza. Maszyny z elektrycznym systemem podgrzewu przynajmniej raz na kwartał wymagają czyszczenia zewnętrznych elementów grzejnych. W tym celu należy odłączyć zasilanie maszyny zewnętrznym wyłącznikiem, zdemontować tylną górną pokrywę urządzenia i przy pomocy odkurzacza oczyścić zewnętrzne widoczne elementy grzejne. 4.1 Filtr przeciwpyłowy Aby uzyskać największą sprawność działania maszyny konieczne jest czyszczenie filtru przeciwpyłowego co 4 do 6 godzin pracy. 4.2 Bateria grzewcza W wersjach ogrzewanych elektrycznie lub innym czynnikiem grzewczym zaleca się unikać możliwego ryzyka samozapłonu nagromadzonych pyłów, usuwając raz na miesiąc nagromadzone włókna i pyły z baterii grzewczej. Również co dwa miesiące we wszystkich modelach zasilanych gazem należy oczyścić palnik, aby zanieczyszczenia nie dostały się do środka. 4.3 Dmuchawa Co miesiąc sprawdź, czy łopatki turbiny są czyste. Zapchane łopatki tamują przepływ powietrza. 18

19 5. BEZPIECZEŃSTWO 5.1 Drzwiczki Maszyna wyposażona jest w mikro-wyłącznik, który pozwala jej pracować tylko wtedy, gdy drzwiczki są zamknięte. 5.2 Termostat Suszarka posiada termostat bezpieczeństwa, zabezpieczający maszynę przed przegrzaniem. 5.3 Zawór bezpieczeństwa (tylko w modelach gazowych) Suszarka wyposażona jest w dwie elektrody kontrolne w wyższej części palników. Jeżeli proces zapłonu nie powiedzie się, zostanie podświetlony przycisk RESET. Naciśnij reset i uruchom cykl ponownie. W maszynach zasilanych z butli gazowych, podczas ich wymiany, do przewodów zasilających może dostać się pewna ilość powietrza, co może wydłużyć czas zapalenia się gazu. Maszyna wykonuje trzy próby zapłonu, jedną po drugiej. Jeżeli zapłon nadal nie następuje, zaczekaj 30 sekund i restartuj system ponownie. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wezwij serwis techniczny. 5.4 Wyłącznik termiczny dmuchawy Wyłącznik ten zainstalowany jest w dmuchawie i wyłączy zasilanie w przypadku przegrzania silnika dmuchawy bądź utrudnionego tłoczenia powietrza przez rury odprowadzające (Zatkanie, zanieczyszczenie). 5.5 Wyłącznik podciśnieniowy W głównej części maszyny znajduje się wyłącznik podciśnieniowy, pracujący w zakresie od 8 do 20 mbar podciśnienia. Jeżeli odprowadzanie powietrza jest niedostateczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa, wyłącznik ten wyłącza maszynę. 5.6 Wyłącznik bezpieczeństwa W rogu maszyny z przodu znajduje się przycisk bezpieczeństwa, który wyłącza zasilanie i całkowicie zatrzymuje maszynę po naciśnięciu. Aby móc pracować dalej, obróć przycisk w kierunku ruchu wskazówek zegara. 6. USUWANIE PROBLEMÓW 6.1 Tabela Problem-Przyczyna-Rozwiązanie Problem Przyczyna Rozwiązanie Czas nastawiony na 0 Wybierz właściwy czas Otwarte drzwiczki Zamknij drzwiczki Otwarta pokrywa filtru Zamknij pokrywę filtru Suszarka nie uruchamia Nie działa mikrowyłącznik drzwiczek/pokrywy filtru Wymień mikrowyłącznik lub drzwiczki się Przycisk bezpieczeństwa Obróć go o ¼ obrotu Brak zasilania elektrycznego Sprawdź czy główny wyłącznik jest włączony Sprawdź bezpieczniki Sprawdź napięcie sieci Czasownik w stanie chłodzenia Zwiększ wybrany czas Sprawdź termostat/płytka sterownika Elementy grzejne nie odbierają elektronicznego 19

20 Suszarka nie grzeje sygnału ON Sprawdź termostat bezpieczeństwa (1) Alarm gazu Resetuj alarm (2) Niedostateczne ciśnienie pary Włącz kocioł parowy Suszarka nie suszy odpowiednio Niedostateczny czas cyklu Niedostateczny przepływ Naprawy i zgłoszenia awarii. WAŻNE: Zwiększ czas cyklu Oczyść filtr przeciwpyłowy Sprawdź czy rura odpływowa jest czysta i nie zatkana Oczyść łopatki turbiny Rura odprowadzając zbyt długa Sprawdź czy pomieszczenie ma dostateczny dopływ powietrza Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego użytkowania, powinna być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu sprzedawcy mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu/pary i wyłączone zasilanie elektryczne. Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na Karcie Gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, lub wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją nie podlega gwarancji. W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, oraz dopełnienia warunków gwarancji, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić płatny przegląd techniczny urządzenia wraz z adnotacją o dacie wykonania przeglądu w karcie gwarancyjnej. WAŻNE Każde urządzenie gazowe musi być przynajmniej raz w roku poddane płatnemu przeglądowi serwisowemu wykonanemu przez uprawniony autoryzowany serwis. ( kontrola, poprawności działania, konserwacja zaworów gazowych, oraz próba szczelności urządzenia). WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja na prawidłowe działanie urządzenia jest udzielana na okres 12 miesięcy. Okres gwarancyjny może być dłuższy (24 miesiące), jeżeli taki wpis został dokonany w zawartej pisemnej umowie sprzedaży indywidualnej lub przetargowej. Każdorazowo gwarancja 24 miesięczna jest uwarunkowana wykonaniem płatnego przeglądu serwisowego przed upły- 20

21 wem roku eksploatacji. Użytkownik zgłasza chęć wykonanie przeglądu serwisowego. Nie wykonanie płatnego przeglądu, skutkuje zakończeniem gwarancji po upływie 12 miesięcy. Czas gwarancji jest liczony od daty faktury zakupu urządzenia, lub od daty podpisania przez uprawnionego technika protokołu uruchomienia nie później niż miesiąc od daty zakupu. 2. Urządzenia gazowe bezwzględnie przynajmniej raz w roku muszą by poddane płatnemu przeglądowi konserwacyjnemu, oraz próbie szczelności. 3. Producent (Dostawca) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia w okresie ważności gwarancji, a wynikających z winy producenta. W przypadku braku części koniecznych do wykonania naprawy, Producent zobowiązuje się do sprowadzenia ich w ciągu 21 dni roboczych. 4. Gwarancją nie są objęte czynności eksploatacyjne (odkamienianie, czyszczenie, konserwacja, smarowanie, przeglądy okresowe) oraz elementy takie jak: żarówki, elementy gumowe, elementy ulegające naturalnemu zużyciu (palniki, pokrycie wałków, pasy prasujące, pasy napędowe amortyzatory, filtry), szyby oraz uszkodzenia mechaniczne urządzeń bądź ich elementów. 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podłączenie urządzeń do zasilania elektrycznego, gazowego i wodnego niezgodnego z tabliczką znam. urządzenia, za wadliwy sposób montażu, oraz za uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: pożar, powódź, bądź wyładowania atmosferyczne. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy niezwłocznie powiadomić dostawcę lub producenta. Gwarantem w pierwszej kolejności jest Sprzedawca urządzenia. 7. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku montażu i uruchomienia urządzenia przez osoby nie posiadające autoryzacji, i uprawnień, inne niż Dostawca lub Producent. 8. Dostawca jest zobowiązany do montażu urządzenia, przeszkolenia użytkownika z zakresu obsługi, oraz do próbnego uruchomienia. 9. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest faktura zakupu lub jej kopia. W przypadku naprawy gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie dokumentu zakupu urządzenia. (faktura lub jej kopia). W przypadku drugiego roku gwarancji należy przedstawić dokument potwierdzający wykonanie płatnego przeglądu wykonanego przed upływem pierwszego roku trwania gwarancji. 10. Gwarancja obejmuje urządzenia zainstalowane na terenie Polski. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń należy zgłaszać w formie pisemnej na podane poniżej dane: lub Fax. (22)

22 22

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

www.odczynniki-chemiczne.com

www.odczynniki-chemiczne.com WYPARKA PRÓŻNIOWA 30-RE000B Zmiana fali±c0 50-000ml 000ml pionowa,podwójna spiralna,zwrotna,szlify standard PTFE, z pokrywą,.4kw 0~50 mm(automatycznie) 0~00 rpm(nastawny), 40W >.5 l/h cyfrowa opcja 0V

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH MODELE: MC-120 MC-180 MCP-120 MPC-180 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI Obrotowe Łopatkowe Pompy Próżniowe / Kompresory Typ:bezolejowe Kompresory Pompy próżniowe DRT 410 VRT 410 DRT 416 VRT 416 DRT 425 VRT 425 DRT 440 VRT 440 1 Koniecznie zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA CE6-20 CE6-40 CE6-41 J036501 0 DANE TECHNICZNE CE6-20 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego CE6-40 M: pokrętło

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN CAYMAN Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę (bez podgrzewania). Silnik elektryczny 1 lub 3 fazowy zapewnia długą i bezawaryjną pracę Silnik elektryczny zabezpieczony jest przed przegrzaniem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo