Strona 1. Wygląd pilota. Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Otwórz bagaŝnik Znajdź samochód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1. Wygląd pilota. Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Otwórz bagaŝnik Znajdź samochód"

Transkrypt

1 Wygląd pilota Strona 1 Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Otwórz bagaŝnik Znajdź samochód Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Znajdź samochód

2 Strona 2 Wygląd pilota Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Znajdź samochód Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Znajdź samochód

3 Strona 3 Działanie Uzbrój alarm / Zamknij / Znajdź samochód Rozbrój alarm / Otwórz / Otwórz bagaŝnik Uzbrój alarm bez dźwięku / Mrugnięcie światłami / System antywłamaniowy Uzbrój alarm / Zamknij / Znajdź samochód Przy stanie normalnym przycisk blokuje drzwi i uzbraja alarm Przy stanie uzbrojony przycisk odnajduje auto - dźwięk syreny Podczas jazdy przycisk blokuje drzwi Podczas stanu alarmowania tymczasowo wstrzymuje sygnał alarmowy Rozbrój alarm / Otwórz / Otwórz bagaŝnik Przy stanie uzbrojonym przycisk otwiera i rozbraja alarm Podczas stanu alarmowania - przerywa proces i rozbraja alarm Podczas jazdy przycisk otwiera drzwi Przy stanie rozbrojonym, a przycisk przytrzymany ponad 2 sekundy otwiera bagaŝnik Uzbrój alarm bez dźwięku / Mrugnięcie światłami / System antywłamaniowy Przy stanie normalnym przycisk zamyka drzwi i zbroi alarm bez efektów dźwiękowych silnika. Przy stanie uzbrojonego alarmu przycisk mrugnięcie światłami potem przycisk powoduje zdalny start Zdalny start silnika Przy stanie uzbrojonego alarmu naciśnij najpierw samochód będzie mrugał światłami, w przeciągu 4 kolejnych sekund naciśnij nastąpi zdalne uruchomienie silnika.

4 Strona 4 Funkcje i działanie Zbrojenie / Zamykanie W stanie zwyczajnym naciśnięcie powoduje mrugnięcie światłami, pojedynczy sygnał syreny zablokowanie drzwi oraz silnika, wejście w stan uzbrojony JeŜeli samochód zostanie poruszony, po wejściu w stan uzbrojony - odezwie się sygnał syreny kilkakrotnie. JeŜeli drzwi są otwarte lub kluczyk jest przekręcony na pozycję ON (włączony) sygnał syreny będzie trąbić a światła mrugać Podczas alarmowania, wywołanie przerwanie powoduje po ok sekund przerwanie alarmowania, naciśnięcie powoduje czasowe przerwanie alarmowania (system pozostaje w stanie alarmowania), naciśniecie powoduje całkowite przerwanie alarmowania i pozostawienie systemu w stanie rozbrojonym. Ciche zbrojenie Naciśnięcie powoduje mrugnięcie światłami, zablokowanie drzwi oraz silnika i wejście w stan cichego uzbrojenia. Jeśli samochód został poruszony w stanie cichego uzbrojenia, tylko światła będą mrugały, dodatkowo zostanie przekazany sygnał do pilota, syrena nie będzie trąbić. JeŜeli drzwi zostaną otwarte w trybie uzbrojenia cichego, syrena będzie trąbić. Brak alarmu na poruszenie pojazdu (obejście czujnika wstrząsu) Naciśnij przez ok. 2 sekundy, aŝ usłyszysz jeden dźwięk, puść przycisk system zablokuje drzwi i silnik po czym wejdzie w stan uzbrojony bez detekcji wstrząsów. W tym stanie system nie uŝywa czujników wstrząsów, niemniej jednak nadal będzie alarmował w przypadku otwarcia drzwi lub uruchomienia silnika. Rozbrój / Otwórz Naciśnięcie powoduje dwukrotne mrugnięcie świateł oraz dwukrotny sygnał dźwiękowy, po czym odblokowanie drzwi i silnika. JeŜeli samochód został uszkodzony, sygnał dźwiękowy będzie czterokrotny - właściciela powinien sprawdzić samochód JeŜeli samochód zostanie rozbrojony, a drzwi nie zostaną otwarte lub silnik uruchomiony, po 15 sekundach system wejdzie automatycznie w stan uzbrojony.

5 Zatrzymaj alarmowania Strona 5 Podczas alarmowania naciśnięcie, lub zatrzyma czasowo zbrojenie, system będzie ciągle w stanie uzbrojonym Znajdowanie samochodu Znajdowanie poprzez sygnał świetlny: naciśnięcie Znajdowanie poprzez sygnał dźwiękowy: naciśnięcie mrugnięcie światłami powoduje mrugnięcie świateł powoduje sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy oraz Anty-włamanie Podczas stanu normalnego - naciśnij, kiedy pilot zapiszczy naciśnij przycisk jeszcze raz samochód będzie mrugał przez 15 sekund z sygnałem dźwiękowym, wyłącz auto i zablokuj silnik Dziennik alarmowania JeŜeli system był w stanie alarmowania, ostrzeŝenie jest wyświetlane na panelu LCD aŝ właściciel zaakceptuje ten komunikat naciskając pilota Funkcja turbo Włączenie opcji (program Turbo ustawiony na pozycji ON) turbo powoduje po zaciągnięciu hamulca ręcznego i wyłączeniu silnika, automatyczne uruchomienie silnika przez następne 3 minuty, aby silnik z opcją Turbo mógł się powoli wychłodzić, dzięki czemu zwiększamy Ŝywotności silnika. Sygnalizacja otwartych drzwi Jeśli drzwi są otwarte, w stanie rozbrajany lub jazda, system będzie dawał sygnału świetlne aŝ drzwi nie zostaną zamknięte, MoŜna wyłączyć tą funkcję w procesie wyboru programów.

6 Strona 6 Zdalne uruchomienie samochodu i ogrzewanie samochodu Naciśnięcie, gdy system jest w stanie uzbrojonym powoduje mrugnięcie światłami, naciśnięcie dodatkowo przycisku powoduje ustawienie pozycji w stacyjce na włączony ON, odczekanie 5 sekund (aby samochód mógł się nagrzać) i podjęcie próby uruchomienia silnika, jeŝeli przycisk nie zostanie naciśnięty w przeciągu 4 sekund system wejdzie powrotem w stan uzbrojony. JeŜeli silnika nie uda się uruchomić, np. w czasie zimy, system będzie próbował 6 razy. 20 sekund po włączeniu silnika światłą mrugną i włączy się ACC (Auto Alarm Cut), klimatyzacja włączy się, aby ogrzać lub schłodzić wnętrze samochodu Naciśnięcie w stanie ogrzewania samochodu spowoduje wyłączenie silnika i powrót do stanu uzbrojonego, następnie naciśnięcie spowoduje podwójny sygnał dźwiękowy, odblokowanie samochodu i przejście systemu w stan rozbrojony, światła będą szybko mrugały, kierowca moŝe otworzyć drzwi przez kolejne 20 sekund i przekręcić kluczyk do pozycji włączony ON, jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty aby drzwi zostały odblokowane po 15 minutach system wyłączy silnik i przejdzie w stan uzbrojony. Domyślny czas ogrzewania samochodu to 15 minut, po tym czasie silnik będzie wyłączony a system przejdzie w stan uzbrojony. JeŜeli system jest w stanie ogrzewania samochodu naciśnięcie wydłuŝenie czasu ogrzewania do 30 minut. Kolejne naciśniecie powoduje sygnał dźwiękowy i powoduje podwójny sygnał dźwiękowy i wydłuŝenie czasu do 45 minut, naciśnięcie po raz trzeci powoduje potrójny sygnał i wydłuŝenie czasu ogrzewania do 60 minut. Kolejne naciśnięcie powoduje powrót do stanu domyślnego. JeŜeli hamulec ręczny jest wyłączony, system nie uruchomi silnika jednocześnie informując czterokrotnym sygnałem dźwiękowym. JeŜeli zostanie ustawiony tryb pracy rezerwacja, to w samochodach z manualną skrzynią biegów system nie uruchomi silnika informując jednocześnie dwukrotnym sygnałem dźwiękowym. Uwaga: aby zdalnie uruchomić silnik, przed opuszczeniem samochodu naleŝy się upewnić, Ŝe hamulec ręczny jest zaciągnięty, a skrzynia biegów jest w pozycji P (tylko dla automatycznych skrzyni biegów) Awaryjne kasowanie ustawień / asocjowanie usuwanie pilota JeŜeli nastąpiło uszkodzenie system i jest w stanie alarmowania naleŝy włoŝyć kluczyk do stacyjki i przekręcić z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtórzyć procedurę 8 razy system skasuje ustawienia do domyślnych i rozbroi alarm, jednocześnie informując sygnałem dźwiękowym. Gdy system jest stanie normalnym przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 8 razy, przy czym za ósmym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje pojedynczym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później drugim sygnałem dźwiękowym, naciśnij pilota Remoter, usłyszysz kolejny sygnał dźwięków, system będzie się asocjował z pilotem, powtórz procedurę dla drugiego pilota zakupiony system moŝe pracować tylko z dwoma pilotami. Gdy system jest stanie normalnym przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 12 razy, przy czym za dwunastym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje podwójnym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później usłyszysz ten sam sygnał, system wejdzie w stan ustawiania programów, w takim stanie moŝesz włączyć lub wyłączyć pewne funkcjonalności systemu np. licznik czasu Turbo, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach zobacz rozdział poświęcony wyborowi programów. Gdy system jest stanie normalnym przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 16 razy, system poinformuje potrójnym sygnałem dźwiękowym, system skasuje wszystkie dane o pilotach z swojej jednostki centralnej, dodatkowo wszystkie ustawienia programów zostaną zresetowane do ustawień domyślnych. Po tej operacji Ŝaden z pilotów nie będzie w stanie sterować systemem. JeŜeli zgubisz pilota zalecamy skasowanie wszystkich kodów z jednostki centralnej i ponowną asocjację z juŝ uŝywanym oraz nowym pilotem.

7 Strona 7 Tryb parkingowego Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję włączony (ON), naciśnij przycisk Asocjacja/Kasowanie cztery razy, system poinformuje jednokrotnym sygnałem wchodząc w tryb parkingowego. W tym trybie moŝesz zamykać i otwierać drzwi bez zbrojenia alarmu. Powtórz powyŝszą procedurę, aby wyjść z trybu parkingowego (usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy) Przewodnik wyboru programów Przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 12 razy, przy czym za dwunastym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje podwójnym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później usłyszysz ten sam sygnał, system wejdzie w stan ustawiania programów. UŜywaj pilota do sterowania programami, włączanie - przycisk Otwórz/Rozbrój, podwójny sygnał dźwiękowy, wyłączanie przycisk Zablokuj/Uzbrój z pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Pierwszym programem jest program nr 1 (patrz tabela), aby przejść do kolejnego programu przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji włączonej (ON) do wyłączonej (OFF) i wróć do pozycji włączonej (ON) usłyszysz liczbę sygnałów dźwiękowych odpowiadającą numerowi programu który właśnie ustawiasz. JeŜeli przez 5 sekund nie dokonasz Ŝadnego wyboru system automatycznie zapisze konfigurację i wyjdzie z trybu ustawianiu programów. Numer Przycisk Zablokuj (domyślne ustawienie) Przycisk Odblokuj programu 1 Pojedyncze otwieranie Podwójne otwieranie 2 Turbo wyłączone Opóźnienie Turbo włączone 3 Sygnalizacja otwartych drzwi włączona Sygnalizacja otwartych drzwi wyłączona sekundy na otwarcie drzwi 4 sekundowe opóźnienie dla kompresora 5 Brak wbudowanego domykania okien Domykanie okien jednym naciśnięciem 6 Brak wbudowanego domykania okien Domykanie okien dwukrotnym naciśnięciem 7 Pozwól na 10 sekundowe opóźnienie gaszenie świateł wewnętrznych Pozwól na 60 sekundowe opóźnienie gaszenie świateł wewnętrznych 8 Dźwięki przy zbrojenie lub rozbrajaniu Brak efektów dźwiękowych systemu 9 Brak automatycznego zbrojenia Automatyczne zbrojenie uruchomione 10 Brak rezerwacji startu zdalnego rezerwacji zdalnego startu włączona Program1 Otwieranie z podwójnym naciśnięciem. Niektóre samochody otwierają się sekwencyjnie tzn. jedno naciśnięcie powoduje otwarcie drzwi kierowcy, drugie naciśniecie otwiera pozostałe drzwi dla tych modeli ustaw podwójne otwieranie. Program2 Opóźnione zatrzymanie dla Turbo. Włączenie powoduje po zaciągnięciu hamulca ręcznego i wyłączeniu silnika, automatyczne uruchomienie silnika przez następne 3 minuty, aby chronić silnik z opcją Turbo.

8 Strona8 Program3 Sygnalizacja otwartych drzwi - jeśli drzwi są otwarte, w stanie rozbrajany lub podczas jazdy, system będzie dawał sygnał świetlne przez 15 sekund. Program4 Blokada dla kompresora powietrza. W Audi i Mercedesie drzwi są otwierane przy uŝyciu kompresora powietrza, czas otwarcia to 4 sekundy. Włączenie tego programu wydłuŝa czas otwarcia do 4 sekund Uwaga: Aby ustawić programy 3 i 4 moŝna równieŝ przeciąć kabel wyboru obok jednostki centralnej. Obie metody mogą uaktywnić te funkcje. Program5 Zamykanie okien jednym naciśnięciem. Niektóre modele aut np. Audi, Passat, Jetta mają wbudowane domykanie okien, jeśli aktywujesz tą funkcję, przy zamykaniu drzwi system wygeneruje na wyjściu długi sygnał na kabel zamykający aby zmusić wbudowany system do domknięcia okien. Dla innych modeli samochodów upewnij się, ze moŝna włączyć tą opcję. Normalnie w samochodach niewyposaŝonych w system domykania okien włączenie opcji moŝe uszkodzić silniczki zamykające okna. Program6 Dla niektórych modeli samochodów np. Honda do domykania okien potrzebne jest generowanie podwójnego sygnału, włączenie tej opcji pozwoli na automatyczne domykanie drzwi. Uwaga, jeśli jednocześnie załączysz opcję 5 i 6 system wygeneruje pojedynczy sygnał na wyjściu zamykającym Program7 Włącz na 60 opóźnienie dla lampki wewnętrznej. Wiele samochodów ma włączoną lampkę wewnętrzne przez chwilę po zamknięciu drzwi. System akceptuje domyślnie 10 sekund opóźnienia. Włączenie powoduje wydłuŝenie czasu świecenie do 60 sekund. Program 8 Dźwięk przy zbrojeniu i rozbrajaniu alarmu. Przy zbrojeniu i rozbrajaniu systemu słychać pojedynczy lub podwójny dźwięk. Opcja pozwala na wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej. Program9 Funkcja automatycznego zbrojenia. Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne zbrojenie alarmu w 30 sekund po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi. Drzwi nie są blokowane aby uniknąć przypadkowego pozostawienia kluczyków wewnątrz samochodu. Alarmowanie na uderzenie, otwarcie drzwi działa tak jak przy zablokowanych drzwiach. Aby zablokować drzwi wystarczy nacisnąć przycisk zamknij na pilocie. Program10 Tryb rezerwacji dla skrzyni manualnej. Dla manualnej skrzyni biegów pozostawienie auta na biegu moŝe spowodować wypadek przy zdalnym włączeniu silnika. Włączenie tej funkcji umoŝliwia zdalny start silnika. Po zatrzymanie samochodu, zaciągnięcie ręcznego hamulca i wyłączeniu silniki, zamykamy samochód, silnik będzie pracował, naciśnij Zamknij na pilocie, samochód się wyłączy się. Rezerwacja zdalnego uruchomienia silnika zakończona sukcesem, w kaŝdej chwili moŝesz teraz włączyć silnik zdalnie JeŜeli kolejność wykonanych działań będzie się róŝnic od opisanej powyŝej np. najpierw wyłączony silnik potem zaciągnięty hamulec ręczny, rezerwacja się nie uda. Uwaga: dla samochodów wyposaŝonych w manualną skrzynię biegów zalecane jest uruchomienie tej opcji, aby uniknąć przypadkowej stłuczki.

9 S4 czarny kabel blokowania powietrza przycisk zapamiętywania i kasowania interfejs do alarmu GSM Blokowanie wyboru Kompresor powietrza S2 Kabel Czerwony wybór TURBO Strona 9 odetnij dla opóźnienia Turbo, gdy podłączone brak Turbo Jednostka Centralna RSV1 Drzwi otwarte wyzwalacz dodatni Drzwi otwarte wyzwalacz ujemny Uwaga: S2 i S4 są tym samym co programy 2 i 4. odetnij kable i ustaw programowo, aby móc zmienić ustawienia programowo w przyszłości Antena Naciagnij, nie zginaj Syrena Włącz światła 10 RóŜwy Klakson - Wyjście + Czarny Czerwony Bateria Uziemienie Zobacz diagramy zamków centralnych 11 Brązowy Włącz Światła - Wyjście + 12 Brązowy Włącz Światła - Wyjście + 10 Czerwony z czarnym paskiem przekaźnik otwarcie bagaŝnika Jeśli podłączone do silnika naleŝy podłączyć do przekaźnika Podłącz do przekaźnika uruchamiającego Przekaźnik 6.śółty przekaźnik odcięcia - wyjście - Źółty 5. Sygnalizacja otwartych drzwi Wyzwalacz (-) Zielony Odetnij Cewka wysokiego napięcia Zielony Biały Klucz włączony Klucz 4. Biały Klucz włączony ON wyzwalacz + Klucz włączony Klucz 3. Pomarańczowy hamulec wyzwalacz + Światło - 2. Zielony - sygnał (-) hamulca ręcznego Syganalizator hamulca 1. Fioletowy - sygnał startowy Hamulec Kabel monitorujący (+) Czujnik wstrząsów Korektor czułości 1 Gdy wystąpi wstrząs dioda błyska 2 Dostosuj czułość, pchnij delikatnie auto aŝ dioda błyśnie 3. Zalecamy dopasowywanie czułości małymi krokami Cewka wysokie go napięcia Hamulec ręczny Uziemienie Światło - Syganalizator hamulca Dioda kotrolna Obwiń 20 razy kabel cewki wysokiego napięcia, jeśli sygnał będzie za słaby moŝna nawiną jeszcze kilka. MoŜna równieŝ uŝyć sygnalizatora poziomu oleju lub obrotomierza Opornik Opornik Opornik Opornik Przekaźnik Podłącz Silniczek Otwierania bagaŝnika Opornik śółty Start silnika Brązowy Klucz w pozycji włączony ON Niebieski ACC Auto Alarm Cut Czerwony Opornik Podłącz do 9 Pin złączki Uwaga: w niektórych modelach nowych aut, które mają alarm w kluczu nie da się uruchomić silnika bez klucza dla tych modeli nie będziesz mógł korzystać z takich funkcji

10 Diagram instalacji zamka centralnego Strona 10 Legenda: orange pomarańczowy white biały orange/black pomarańczowy z czarnym paskiem white/black biały z czarnym paskiem yellow/white Ŝółty z czarnym paskiem lock zamknij unlock otwórz Rysunek A: JeŜeli samochód jest wyposaŝony w oryginalny system zamykania, sprawdź czy wyzwalacz jest dodatni czy ujemy, dla wyzwalacza dodatniego przejdź do rysunku B, schemat podłączenia dla wyzwalacza ujemnego jest opisana na diagramie A legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć lock zamknij unlock otwórz gnd uziemieni oryginal control domyślne sterowanie

11 Rysunek B Dla dodatniego wyzwalacza zastosuj schemat B Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć lock zamknij unlock otwórz gnd uziemieni control domyślne sterowanie fuse bezpiecznik Rysunek C Dla samochodów wyposaŝonych w zamki 3 drzwiowe naleŝy dodać 2 przewody prowadzące do silniczka Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem fuse bezpiecznik

12 Rysunek D Diagram dla samochodów wyposaŝonych w zamki z kompresorem powietrza np. Audi, Mercedes Poza główną skrzynką jest czarny przewód, przecięcie spowoduje 4 sekundowy czas zamknięcia. JeŜeli działanie jest anulowana przy pomocy pilota, zamień zasilanie i uziemienie na kablach 3 i 6.e. Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni air compressor kompresor powietrza fuse bezpiecznik lock switch przełącznik zamykający Rysunek E Podwójne zasilanie jedna linia wyzwalająca (Polo, Bora, Passat etc.). UŜyj miernika aby sprawdzić linię sterującą na oryginalnym panelu kontrolującym zamek zamykanie i otwieranie jest kontrolowane przez jeden przewód. Otwarcie jest podłączone bezpośrednio do uziemienia, zamkniecie jest podłączone do uziemienia przez opornik 200 ohm. JeŜeli pomierzone napięcie jest inne uŝyj odpowiedniego opornika. Przewód sterujący w Passat jest koloru Ŝółto czarnego, w Bora Ŝółto niebieskiego, dla innych samochodów naleŝy to sprawdzić przed podłączeniem. Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem

13 w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni air compressor kompresor powietrza resistor - bezpiecznik connect ot control line on the original lock control panel podłącz do linii sterującej na oryginalnym panelu kontrolnym Rysunek F Jedna linia szeregowa z ujemnym wyzwalaczem. Sprawdź uŝywając miernika, kiedy podczas zamykania drzwi przewód sterujący jest podłączony do uziemieni, a kiedy linia sterująca jest otwarta. Jetta etc. Linia sterująca w Jetta jest cienkim czerwonym przewodem Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni original lock control line oryginalny przewód sterujący original control box oryginalna skrzynka sterująca motor silnik Rysunek G Jedna linia szeregowa z ujemnym wyzwalaczem. Sprawdź uŝywając miernika linię sterującą podłączoną do uziemieni dla drzwi otwartych, oraz gdy przewód sterujący jest otwarty. Przewód sterujący dla Sanatan jest cienkim czerwonym kablem.

14 Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni original lock control line oryginalny przewód sterujący original control box oryginalna skrzynka sterująca motor silnik Rysunek H Dodatnie obwód zapętlony. Sprawdź przewód podłączony do silniczka, zamknij i otwórz drzwi, kabel jest podłączony do uziemienia, zainstaluj tak jak poniŝej, większość samochodów uŝywa tej metody. Proszę się upewnić, Ŝe silniczki w czterech drzwiach są połączone ze sobą Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem green - zielony cut odciąć gnd uziemieni original control box oryginalna skrzynka sterująca four door lock motor silniczek zamka dla czworo drzwi.

15 Strona11 Opis okablowania Kabel 12 Ŝyłowy Numer Kolor kabla Nazwa Opis kabla 1 Pomarańczowy Zamknij połączenie normalne Przekaźnik zamykający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 2 Biały Zamknij połączenie wyjście Przekaźnik zamykający - pozycja wyjście, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 3 śółty Zamknij połączenie otwórz Przekaźnik zamykający pozycja otwarty, zobacz diagram podłączenia zamka 4 Pomarańczowy z czarnym paskiem 5 Biały z czarnym paskiem Otwórz połączenie normalne Otwórz połączenie wyjście Przekaźnik otwierający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego Przekaźnik otwierający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 6 śółty z czarnym paskiem Otwórz połączenie otwórz Przekaźnik otwierający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 7 Czarny GND (nadwozie) Uziemienie, podłącz do nadwozia lub 8 9 uziemienia samochodu Czerwony 12 V zasilanie Zasilanie systemu, podłącz do bieguna dodatniego akumulatora. System pasuje tylko do zasilania 12V, nie działa z 24V. 10 RóŜowy Wyjście dla syreny alarmowej Napięcie wyjściowe 12V dodatnie, podłącz do standardowego zasilania syreny Czerwony kabel 12V lub do zapasowego akumulatora syreny Biały dodatni kabel z sygnałem wyzwalającym 11 Brązowy Światła postojowe wyjście Światła postojowe (włącz lewe lub prawe) sygnał sterujący (Max 10A), wyjście 12V, tak jak dla kabla Brązowy Światła postojowe napęd wyjście Światła postojowe (włącz lewe lub prawe) sygnał sterujący (Max 10A), wyjście 12V, tak jak dla kabla 11

16 Strona12 Kabel 10 Ŝyłowy Numer Kolor kabla Nazwa Opis kabla 1 Fioletowy Sygnał startu obrotomierza wejście Sygnał włączonego silnika ten sygnał jest uŝywany do potwierdzenia, Ŝe silnik został włączony; wejście to dodatni wyzwalacz - moŝna podłączyć do obrotomierza, wskaźnika oleju lub przewodu ładującego akumulator lub obwodu wysokiego napięcia cewki zapłonowej 2 Zielony Hamulec ręczny wejście Sygnał wejściowy z zaciągniętego hamulca ręcznego wyzwalacz negatywny. JeŜeli hamulec ręczny nie jest w pozycji Włączony (ON) zdalne uruchamianie silnika nie zadziała. 3 Pomarańczowy Hamulec wejście Naciśnięcie hamulca powoduje sygnał wejściowy, jest to wyzwalacz dodatni, jest uŝywany do monitorowania drzwi podczas jazdy.15 sekund po zamknięciu drzwi w stanie jazda i naciśnięciu hamulca drzwi zablokują się automatycznie 4 Biały Kluczyk w pozycji ON (włączony) Silnik jest włączony lub startowany - sygnał wejściowy, dodatni wyzwalacz podłączany do stacyjki pozycja włączony ON/ACC 5 Niebieski Drzwi otwarte wejście Otwarte drzwi, wygnał wejściowy, wyzwalacz negatywny, zwyczajowo podłączony do lampek wewnętrznych samochodu, system akceptuje 10 sekundowe opóźnienie (przełączenie wartości domyślnej programu 7 moŝe wydłuŝyć ten czas do 60 sekund). Połączenie przewodów 2i3 z J1 moŝe zmienia wyzwalacz na dodatni 12V (zobacz diagram połączeń)

17 Strona13 Kabel 10 Ŝyłowy Cd. Numer Kolor kabla Nazwa Opis kabla 6 śółty Blokada zapłonu (immobilizer) Sygnał przekaźnika blokady zapłonu - wyjście ujemne (maksymalne wyjście 500mA), podłącz do Ŝółtego kabla przekaźnika (Pin 86) 7 śółty Przekaźnik Silnika - wyjście Przekaźnik zdalnego uruchamiania silnika (maksymalne wyjście 500mA), wyjście ujemne. Podłączyć do modułu przekaźnika zdalnego startu 8 Brązowy Kluczyk w pozycji ON wyjście Przekaźnik pozycji klucza w stanie włączony (ON) uŝywany przy zdalnym starcie (maksymalne wyjście 500mA) i przekaźnik linii zasilania ON - wyjście negatywne naleŝy podłączyć do modułu przekaźnika zdalnego startu 9 Niebieski Przekaźnik ACC wyjście Przekaźnik pozycji klucza w stanie ACC uŝywany przy zdalnym starcie (maksymalne wyjście 500mA) i przekaźnik linii zasilania ACC - wyjście negatywne naleŝy podłączyć do modułu przekaźnika zdalnego startu 10 Czerwony z czarnym paskiem Otwarcie bagaŝnika wyjście Przekaźnik otwierania bagaŝnika wyjście ujemne (maksymalne wyjście 500mA) naleŝy podłączyć do przekaźnika silniczka otwierania bagaŝnika

18 Strona14 Gwarancja System przed sprzedaŝą został przetestowany. Zalecamy aby system został zainstalowany przez profesjonalistów. Na system udzielamy rocznej gwarancji, która nie obowiązuje w następujących przypadkach: 1. Zainstalowany, naprawiany lub modyfikowany przez uŝytkownika lub przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji 2. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli właściciel samochodu się zmienił 3. System został uszkodzony przez działanie fizyczne 4. Gwarancja nie obejmuje baterii, przewodów, syreny Nazwisko Klient: Modelu samochodu: Data zakupu:.. Model:. Numer seryjny: Dystrybutor systemu:..

19 Funkcje i działanie Strona15 Sygnał Funkcja wejściowy 11# Uzbrój/Zamknij 22# Rozbrój/Otwórz 33# Monitoruj dzwięk w samochodzie / Nakrzycz na złodzieja 44# Zatrzymaj i unieruchom samochód 55# Sprawdź status samochodu 66# Wybór trybu alarmu 77# Funkcja auto startu silnika 88# Zmiana hasła 99# Zmień numer telefonu alarmowego 00# Rozłącz rozmowę Uwagi Opis funkcjonalności Uruchamianie: Usuń metalową obudowę gniazda karty SIM znajdującą się na górze urządzenia, umieść kartę SIM w gnieździe, przymocuj powrotem obudowę i podłącz do kablem do systemu alarmowego samochodu oraz do innych części. Włącz zasilanie, usłyszysz komunikat Carscope car system oznaczający, Ŝe instalcja przebiegła pomyślnie. Zamykanie i zbrojenie samochodu Po podłączeniu alarmu GSM z telefonem usłyszysz: proszę wybrać tryb pracy, jeśli naciśniesz 11# jednostka alarmowa GSM oraz alarm samochodu wejdą w stan uzbrojony. W stanie uzbrojonym, jeśli samochód alarmował, jednostka GSM wyśle SMS oraz zadzwoni na numer zdefiniowany wcześniej w jednostce GSM. Jeśli tryb alarmowania o wstrząsie/uderzeniu był ustawiony na alarm przez telefon i alarm będzie uruchomiony, jednostka GSM zadzwoni pod wskazany numer. JeŜeli tryb alarmowania o wstrząsie/uderzeniu jest ustawiony na alarm przez SMS i alarm zostanie uruchomiony. Jednostka GSM wyśle wiadomość tekstową pod wskazany numer. Jeśli ustawimy tryb alarmowania o wstrząsie/uderzeniu na pomijanie i system będzie alarmował, jednostka GSM nie wyśle SMS ani teŝ nie będzie dzwonić, tylko syrena alarmu samochodowy będzie informować. W przypadku otwarcia drzwi lub uruchomienia silnika system zawsze będzie informował właściciela dzwoniąc na wyznaczony numer. System GSM moŝe informować o alarmie dwa numery telefonu. JeŜeli nie uda się nawiązać połączenie będzie próbował 6 razy, jeŝeli próby połączeń się nie powiodą stan systemu zostanie zapisany do momentu zmiany statusu samochodu. Kiedy system GSM alarmuje, a chcemy system rozbroić, naleŝy zadzwonić na numer GSM systemu, usłyszymy Lease select operation wpisanie 11# spowoduje zakończenie alarmowania a system wróci do stanu uzbrojony, natomiast wybranie komendy 22# spowoduje zakończenie alarmowania oraz otwarcie i rozbrojenie samochodu. Otwórz/Rozbrój samochód Kiedy system GSM alarmuje lub jest w stanie uzbrojonym, po połączeniu z numerem GSM systemu, usłyszymy Lease select operation wpisanie 22# spowoduje zakończenie alarmowania oraz otwarcie i rozbrojenie samochodu. Monitor / Krzyknięcie Po połączeniu z numerem GSM systemu, usłyszymy Lease select operation wpisanie 33# spowoduje przejście w stan monitorowania, od tego momentu słyszysz głos z samochodu. Naciśnięcie * powoduje przejście do stanu Krzyknięcie, w którym moŝesz nakrzyczeć na złodzieja, syrena w samochodzie będzie transmitować twój głos. Naciśnięcie # powoduje zakończenie trybu Monitor/Krzyknięcie. Zatrzymanie i unieruchomienie samochodu Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 44# powoduje zatrzymanie samochodu. Proces wygląda następująco, najpierw przez 15 sekund mrugają światła, potem syrena trąbi przez 15 sekund, po czym auto zatrzymuje się i silnik jest blokowany przed ponownym uruchomieniem.

20 Strona16 Sprawdź status Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 55# powoduje otrzymanie informacji na temat statusu samochodu. Wybór trybu alarmowania Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 66# powoduje wejście do procesu wyboru trybu alarmowania. Naciśnij 1 aby uruchomić alarmowanie przez telefon, 2 aby uruchomić alarmowanie przez SMS lub 3 aby pominąć alarmowanie, naciśnij * aby wrócić do menu selekcji funkcji Uruchomienie silnika Po zrealizowaniu połączenia z modułem GSM i usłyszeniu Lease select operation naciśnięcie 77# powoduje przejście w tryb uruchamiania silnika. Naciśnięcie 1 powoduje natychmiastowy start silnika, 2 powoduje włączanie silnika co 4 godziny, 3 powoduje włączanie silnika co 8 godzin, 4 powoduje uruchamianie silnika raz dziennie. Naciśnięcie 0 powoduje usunięcie zadań uruchamiania silnika, * powoduje powrót do menu selekcji funkcji. Zmiana hasła Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 88# powoduje wejście do procesu zmiany hasła. Wpisz hasło dwa razu zakończając #, system poinformuje o pomyślnej zmianie hasła. Hasło moŝe mieć maksymalnie 6 znaków, domyślne hasło to Ustaw telefon alarmowy Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 99# powoduje wejście do procesu ustawiania telefonu alarmowego, moŝesz ustawić dwa takie numery. Naciśnij 1 lub 2 w zaleŝności, który z numerów alarmowych chcesz ustawić (zmienić). JeŜeli pojawi się zdarzenie alarmowe system będzie dzwonił na ten numer, aby poinformować o potencjalnym problemie. Po zainstalowaniu systemu naleŝy ustawić, co najmniej jeden numer Rozłączanie telefonu Aby zakończyć połączenie z jednostką GSM wciśnij 00# lub po prostu zakończ połączenie. Kasowanie ustawień systemu JeŜeli zapomniałeś hasła system nie będzie działał poprawnie. Aby przywrócić domyślne domyślne ustawienia systemu musisz przytrzymać przycisk reset na przez 8 sekund. System wróci do ustawień fabrycznych, naleŝy teraz zmienić hasło i ustawić telefon alarmowy. Diagram instalacyjny Czerwony Purpurowy Zasilanie Syrena Czerwony Czarny Uziemienie - Nadwozie Czarny Biały - Wyjście Dane Niebieski - Wyjście CLK Podłącz do modułu uruchamiania Gniazdko - Mikrofon Wtyczka mikrofonowa Mikrofon Karta SIM Gniazdko Resetowanie ustawień Wtyczka reset Przycisk reset

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

1. Audio-wizualny system antywłamaniowy

1. Audio-wizualny system antywłamaniowy 12 1 12 1 Przycisk ustawiania Funkcje przycisków Opis skrócony Krótkie naciśnięcie przycisku ustawiania - blokada drzwi, odcięcie zapłonu silnika oraz przejście do stanu autowizualnego ostrzegania go.

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ. Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcje i zapoznać

Bardziej szczegółowo

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

Radiopowiadomienie. Lca2200

Radiopowiadomienie. Lca2200 Radiopowiadomienie Lca2200 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przyciski Naciśnij przycisk włącznik / wyłącznik Aby włączyć urządzenie; przytrzymanie przez kilka sekund spowoduje wyłączenie wybór powiadomienia (wibracyjne

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1-

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- SPIS TREŚCI: UZBRAJANIE (AKTYWACJA) ALARMU... 2 ROZBRAJANIE ( DEAKTYWACJA ) ALARMU... 2 UZBRAJANIE Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

ALARM SAMOCHODOWY BLOKER 40, 41, 42, 44, 45, 47H, 48, 49

ALARM SAMOCHODOWY BLOKER 40, 41, 42, 44, 45, 47H, 48, 49 ALARM SAMOCHODOWY BLOKER 40, 41, 42, 44, 45, 47H, 48, 49 PILOTY ALARMU oznaczenie przycisków (3 zworki) PILOTY WERSJA 40 PILOTY WERSJA 41 PILOTY WERSJA 42 PILOTY WERSJA 44 PILOTY WERSJA 45 PILOTY WERSJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUKIERUNKOWY ALARM SAMOCHODOWY Zaleca się, aby przed instalacją, przeczytać uważnie tę instrukcję. Zatrzymać ją dla przyszłego

INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUKIERUNKOWY ALARM SAMOCHODOWY Zaleca się, aby przed instalacją, przeczytać uważnie tę instrukcję. Zatrzymać ją dla przyszłego INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUKIERUNKOWY ALARM SAMOCHODOWY Zaleca się, aby przed instalacją, przeczytać uważnie tę instrukcję. Zatrzymać ją dla przyszłego wykorzystania. noxon standard Rozwiązywanie problemów...11

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

1.Rozbrojony 2.Głośne uzbrajanie 3. Ciche uzbrajanie 4. Bez czułego udaru 5. Bez udaru 6. Lekkie uderzenie

1.Rozbrojony 2.Głośne uzbrajanie 3. Ciche uzbrajanie 4. Bez czułego udaru 5. Bez udaru 6. Lekkie uderzenie Instrukcja obsługi i montażu Model LCD z modułem rozruchowym. 1.Rozbrojony 2.Głośne uzbrajanie 3. Ciche uzbrajanie 4. Bez czułego udaru 5. Bez udaru 6. Lekkie uderzenie 7.Silne uderzenie 8. Otwarte drzwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD.

Instrukcja instalacji samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD. Instrukcja instalacji samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD. Samochodowy system ochrony i zabezpieczenia pojazdu naleŝy zamontować w kabinie kierowcy. Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07 Alarm bezpilotowy Ver. 199.01.07 Centrala alarmowa Forteca BP przeznaczona jest do współpracy z dowolnym pojazdem z instalacją 12 V, który posiada sprawny zamek centralny sterowany pilotem. GWARANCJA.

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 Instrukcja obsługi INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. OPIS TECHNICZNY Opis radiowego sterownika zamka centralnego z kodem zmiennym. jest programowalnym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC UWAGI OGÓLNE: 1. Chwilowe dotknięcie przewodem awaryjnym do masy przy wyłączonej stacyjce spowoduje zrestartowanie się procesora co potwierdzone będzie

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD

Instrukcja obsługi samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD Instrukcja obsługi samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD Pilot zdalnego sterowania bez wyświetlacza (bez łączności dwustronnej) - wykorzystywany jest tylko do sterowania

Bardziej szczegółowo

Inferno ver. (03) UWAGA! Pamięć alarmu zawsze jest potwierdzana pikaniem syrenki, bez względu na ustawienie opcji cichego/głośnego sygnalizowania.

Inferno ver. (03) UWAGA! Pamięć alarmu zawsze jest potwierdzana pikaniem syrenki, bez względu na ustawienie opcji cichego/głośnego sygnalizowania. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. FUNKCJE AUTOALARMU - dwa dwuprzyciskowe piloty z niepowtarzalnym, dynamicznie zmienny kodem kroczącym (KEELOQ ); - funkcja ANTYNAPADOWA, zabezpiecza auto przed kradzieżą kluczyków

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty antena AKUMULATOR SAMOCHODU 12V Blokada (max. 15A 12V) 12 3 12345678910 czarny Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA LED LOCK - zamkniêcie UNLOCK - otwarcie czarno-czerwony czarny czerwony ó³ty ó³ty KIERUNKOWSKAZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Podłączenie zasilania Masa ( ) Przewód CZARNY centralki alarmu

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand W2/W2A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Instrukcja Obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis i funkcje. Opis W2 / W2A to czytnik kart z kontrolerem dostępu z interfejsem

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

intelligent www.intelle.pl Moduł wielofunkcyjny INTELLE do samochodu VW T5 TD, TDI energy

intelligent www.intelle.pl Moduł wielofunkcyjny INTELLE do samochodu VW T5 TD, TDI energy intelligent energy oduł wielofunkcyjny INTELLE do samochodu VW T5 TD, TDI www.intelle.pl oduł wielofunkcyjny INTELLE - obsługa ładowania za alternatora 2 akumulatorów: startowego oraz dodatkowego serwisowego

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja montażu i programowania Przed podłączenie i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo