Strona 1. Wygląd pilota. Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Otwórz bagaŝnik Znajdź samochód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1. Wygląd pilota. Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Otwórz bagaŝnik Znajdź samochód"

Transkrypt

1 Wygląd pilota Strona 1 Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Otwórz bagaŝnik Znajdź samochód Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Znajdź samochód

2 Strona 2 Wygląd pilota Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Znajdź samochód Zamknij / Uzbrój alarm Otwórz / Rozbrój alarm Uzbrój alarm bez dźwięku / Włącz Znajdź samochód

3 Strona 3 Działanie Uzbrój alarm / Zamknij / Znajdź samochód Rozbrój alarm / Otwórz / Otwórz bagaŝnik Uzbrój alarm bez dźwięku / Mrugnięcie światłami / System antywłamaniowy Uzbrój alarm / Zamknij / Znajdź samochód Przy stanie normalnym przycisk blokuje drzwi i uzbraja alarm Przy stanie uzbrojony przycisk odnajduje auto - dźwięk syreny Podczas jazdy przycisk blokuje drzwi Podczas stanu alarmowania tymczasowo wstrzymuje sygnał alarmowy Rozbrój alarm / Otwórz / Otwórz bagaŝnik Przy stanie uzbrojonym przycisk otwiera i rozbraja alarm Podczas stanu alarmowania - przerywa proces i rozbraja alarm Podczas jazdy przycisk otwiera drzwi Przy stanie rozbrojonym, a przycisk przytrzymany ponad 2 sekundy otwiera bagaŝnik Uzbrój alarm bez dźwięku / Mrugnięcie światłami / System antywłamaniowy Przy stanie normalnym przycisk zamyka drzwi i zbroi alarm bez efektów dźwiękowych silnika. Przy stanie uzbrojonego alarmu przycisk mrugnięcie światłami potem przycisk powoduje zdalny start Zdalny start silnika Przy stanie uzbrojonego alarmu naciśnij najpierw samochód będzie mrugał światłami, w przeciągu 4 kolejnych sekund naciśnij nastąpi zdalne uruchomienie silnika.

4 Strona 4 Funkcje i działanie Zbrojenie / Zamykanie W stanie zwyczajnym naciśnięcie powoduje mrugnięcie światłami, pojedynczy sygnał syreny zablokowanie drzwi oraz silnika, wejście w stan uzbrojony JeŜeli samochód zostanie poruszony, po wejściu w stan uzbrojony - odezwie się sygnał syreny kilkakrotnie. JeŜeli drzwi są otwarte lub kluczyk jest przekręcony na pozycję ON (włączony) sygnał syreny będzie trąbić a światła mrugać Podczas alarmowania, wywołanie przerwanie powoduje po ok sekund przerwanie alarmowania, naciśnięcie powoduje czasowe przerwanie alarmowania (system pozostaje w stanie alarmowania), naciśniecie powoduje całkowite przerwanie alarmowania i pozostawienie systemu w stanie rozbrojonym. Ciche zbrojenie Naciśnięcie powoduje mrugnięcie światłami, zablokowanie drzwi oraz silnika i wejście w stan cichego uzbrojenia. Jeśli samochód został poruszony w stanie cichego uzbrojenia, tylko światła będą mrugały, dodatkowo zostanie przekazany sygnał do pilota, syrena nie będzie trąbić. JeŜeli drzwi zostaną otwarte w trybie uzbrojenia cichego, syrena będzie trąbić. Brak alarmu na poruszenie pojazdu (obejście czujnika wstrząsu) Naciśnij przez ok. 2 sekundy, aŝ usłyszysz jeden dźwięk, puść przycisk system zablokuje drzwi i silnik po czym wejdzie w stan uzbrojony bez detekcji wstrząsów. W tym stanie system nie uŝywa czujników wstrząsów, niemniej jednak nadal będzie alarmował w przypadku otwarcia drzwi lub uruchomienia silnika. Rozbrój / Otwórz Naciśnięcie powoduje dwukrotne mrugnięcie świateł oraz dwukrotny sygnał dźwiękowy, po czym odblokowanie drzwi i silnika. JeŜeli samochód został uszkodzony, sygnał dźwiękowy będzie czterokrotny - właściciela powinien sprawdzić samochód JeŜeli samochód zostanie rozbrojony, a drzwi nie zostaną otwarte lub silnik uruchomiony, po 15 sekundach system wejdzie automatycznie w stan uzbrojony.

5 Zatrzymaj alarmowania Strona 5 Podczas alarmowania naciśnięcie, lub zatrzyma czasowo zbrojenie, system będzie ciągle w stanie uzbrojonym Znajdowanie samochodu Znajdowanie poprzez sygnał świetlny: naciśnięcie Znajdowanie poprzez sygnał dźwiękowy: naciśnięcie mrugnięcie światłami powoduje mrugnięcie świateł powoduje sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy oraz Anty-włamanie Podczas stanu normalnego - naciśnij, kiedy pilot zapiszczy naciśnij przycisk jeszcze raz samochód będzie mrugał przez 15 sekund z sygnałem dźwiękowym, wyłącz auto i zablokuj silnik Dziennik alarmowania JeŜeli system był w stanie alarmowania, ostrzeŝenie jest wyświetlane na panelu LCD aŝ właściciel zaakceptuje ten komunikat naciskając pilota Funkcja turbo Włączenie opcji (program Turbo ustawiony na pozycji ON) turbo powoduje po zaciągnięciu hamulca ręcznego i wyłączeniu silnika, automatyczne uruchomienie silnika przez następne 3 minuty, aby silnik z opcją Turbo mógł się powoli wychłodzić, dzięki czemu zwiększamy Ŝywotności silnika. Sygnalizacja otwartych drzwi Jeśli drzwi są otwarte, w stanie rozbrajany lub jazda, system będzie dawał sygnału świetlne aŝ drzwi nie zostaną zamknięte, MoŜna wyłączyć tą funkcję w procesie wyboru programów.

6 Strona 6 Zdalne uruchomienie samochodu i ogrzewanie samochodu Naciśnięcie, gdy system jest w stanie uzbrojonym powoduje mrugnięcie światłami, naciśnięcie dodatkowo przycisku powoduje ustawienie pozycji w stacyjce na włączony ON, odczekanie 5 sekund (aby samochód mógł się nagrzać) i podjęcie próby uruchomienia silnika, jeŝeli przycisk nie zostanie naciśnięty w przeciągu 4 sekund system wejdzie powrotem w stan uzbrojony. JeŜeli silnika nie uda się uruchomić, np. w czasie zimy, system będzie próbował 6 razy. 20 sekund po włączeniu silnika światłą mrugną i włączy się ACC (Auto Alarm Cut), klimatyzacja włączy się, aby ogrzać lub schłodzić wnętrze samochodu Naciśnięcie w stanie ogrzewania samochodu spowoduje wyłączenie silnika i powrót do stanu uzbrojonego, następnie naciśnięcie spowoduje podwójny sygnał dźwiękowy, odblokowanie samochodu i przejście systemu w stan rozbrojony, światła będą szybko mrugały, kierowca moŝe otworzyć drzwi przez kolejne 20 sekund i przekręcić kluczyk do pozycji włączony ON, jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty aby drzwi zostały odblokowane po 15 minutach system wyłączy silnik i przejdzie w stan uzbrojony. Domyślny czas ogrzewania samochodu to 15 minut, po tym czasie silnik będzie wyłączony a system przejdzie w stan uzbrojony. JeŜeli system jest w stanie ogrzewania samochodu naciśnięcie wydłuŝenie czasu ogrzewania do 30 minut. Kolejne naciśniecie powoduje sygnał dźwiękowy i powoduje podwójny sygnał dźwiękowy i wydłuŝenie czasu do 45 minut, naciśnięcie po raz trzeci powoduje potrójny sygnał i wydłuŝenie czasu ogrzewania do 60 minut. Kolejne naciśnięcie powoduje powrót do stanu domyślnego. JeŜeli hamulec ręczny jest wyłączony, system nie uruchomi silnika jednocześnie informując czterokrotnym sygnałem dźwiękowym. JeŜeli zostanie ustawiony tryb pracy rezerwacja, to w samochodach z manualną skrzynią biegów system nie uruchomi silnika informując jednocześnie dwukrotnym sygnałem dźwiękowym. Uwaga: aby zdalnie uruchomić silnik, przed opuszczeniem samochodu naleŝy się upewnić, Ŝe hamulec ręczny jest zaciągnięty, a skrzynia biegów jest w pozycji P (tylko dla automatycznych skrzyni biegów) Awaryjne kasowanie ustawień / asocjowanie usuwanie pilota JeŜeli nastąpiło uszkodzenie system i jest w stanie alarmowania naleŝy włoŝyć kluczyk do stacyjki i przekręcić z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtórzyć procedurę 8 razy system skasuje ustawienia do domyślnych i rozbroi alarm, jednocześnie informując sygnałem dźwiękowym. Gdy system jest stanie normalnym przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 8 razy, przy czym za ósmym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje pojedynczym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później drugim sygnałem dźwiękowym, naciśnij pilota Remoter, usłyszysz kolejny sygnał dźwięków, system będzie się asocjował z pilotem, powtórz procedurę dla drugiego pilota zakupiony system moŝe pracować tylko z dwoma pilotami. Gdy system jest stanie normalnym przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 12 razy, przy czym za dwunastym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje podwójnym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później usłyszysz ten sam sygnał, system wejdzie w stan ustawiania programów, w takim stanie moŝesz włączyć lub wyłączyć pewne funkcjonalności systemu np. licznik czasu Turbo, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach zobacz rozdział poświęcony wyborowi programów. Gdy system jest stanie normalnym przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 16 razy, system poinformuje potrójnym sygnałem dźwiękowym, system skasuje wszystkie dane o pilotach z swojej jednostki centralnej, dodatkowo wszystkie ustawienia programów zostaną zresetowane do ustawień domyślnych. Po tej operacji Ŝaden z pilotów nie będzie w stanie sterować systemem. JeŜeli zgubisz pilota zalecamy skasowanie wszystkich kodów z jednostki centralnej i ponowną asocjację z juŝ uŝywanym oraz nowym pilotem.

7 Strona 7 Tryb parkingowego Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję włączony (ON), naciśnij przycisk Asocjacja/Kasowanie cztery razy, system poinformuje jednokrotnym sygnałem wchodząc w tryb parkingowego. W tym trybie moŝesz zamykać i otwierać drzwi bez zbrojenia alarmu. Powtórz powyŝszą procedurę, aby wyjść z trybu parkingowego (usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy) Przewodnik wyboru programów Przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając procedurę 12 razy, przy czym za dwunastym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje podwójnym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później usłyszysz ten sam sygnał, system wejdzie w stan ustawiania programów. UŜywaj pilota do sterowania programami, włączanie - przycisk Otwórz/Rozbrój, podwójny sygnał dźwiękowy, wyłączanie przycisk Zablokuj/Uzbrój z pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Pierwszym programem jest program nr 1 (patrz tabela), aby przejść do kolejnego programu przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji włączonej (ON) do wyłączonej (OFF) i wróć do pozycji włączonej (ON) usłyszysz liczbę sygnałów dźwiękowych odpowiadającą numerowi programu który właśnie ustawiasz. JeŜeli przez 5 sekund nie dokonasz Ŝadnego wyboru system automatycznie zapisze konfigurację i wyjdzie z trybu ustawianiu programów. Numer Przycisk Zablokuj (domyślne ustawienie) Przycisk Odblokuj programu 1 Pojedyncze otwieranie Podwójne otwieranie 2 Turbo wyłączone Opóźnienie Turbo włączone 3 Sygnalizacja otwartych drzwi włączona Sygnalizacja otwartych drzwi wyłączona sekundy na otwarcie drzwi 4 sekundowe opóźnienie dla kompresora 5 Brak wbudowanego domykania okien Domykanie okien jednym naciśnięciem 6 Brak wbudowanego domykania okien Domykanie okien dwukrotnym naciśnięciem 7 Pozwól na 10 sekundowe opóźnienie gaszenie świateł wewnętrznych Pozwól na 60 sekundowe opóźnienie gaszenie świateł wewnętrznych 8 Dźwięki przy zbrojenie lub rozbrajaniu Brak efektów dźwiękowych systemu 9 Brak automatycznego zbrojenia Automatyczne zbrojenie uruchomione 10 Brak rezerwacji startu zdalnego rezerwacji zdalnego startu włączona Program1 Otwieranie z podwójnym naciśnięciem. Niektóre samochody otwierają się sekwencyjnie tzn. jedno naciśnięcie powoduje otwarcie drzwi kierowcy, drugie naciśniecie otwiera pozostałe drzwi dla tych modeli ustaw podwójne otwieranie. Program2 Opóźnione zatrzymanie dla Turbo. Włączenie powoduje po zaciągnięciu hamulca ręcznego i wyłączeniu silnika, automatyczne uruchomienie silnika przez następne 3 minuty, aby chronić silnik z opcją Turbo.

8 Strona8 Program3 Sygnalizacja otwartych drzwi - jeśli drzwi są otwarte, w stanie rozbrajany lub podczas jazdy, system będzie dawał sygnał świetlne przez 15 sekund. Program4 Blokada dla kompresora powietrza. W Audi i Mercedesie drzwi są otwierane przy uŝyciu kompresora powietrza, czas otwarcia to 4 sekundy. Włączenie tego programu wydłuŝa czas otwarcia do 4 sekund Uwaga: Aby ustawić programy 3 i 4 moŝna równieŝ przeciąć kabel wyboru obok jednostki centralnej. Obie metody mogą uaktywnić te funkcje. Program5 Zamykanie okien jednym naciśnięciem. Niektóre modele aut np. Audi, Passat, Jetta mają wbudowane domykanie okien, jeśli aktywujesz tą funkcję, przy zamykaniu drzwi system wygeneruje na wyjściu długi sygnał na kabel zamykający aby zmusić wbudowany system do domknięcia okien. Dla innych modeli samochodów upewnij się, ze moŝna włączyć tą opcję. Normalnie w samochodach niewyposaŝonych w system domykania okien włączenie opcji moŝe uszkodzić silniczki zamykające okna. Program6 Dla niektórych modeli samochodów np. Honda do domykania okien potrzebne jest generowanie podwójnego sygnału, włączenie tej opcji pozwoli na automatyczne domykanie drzwi. Uwaga, jeśli jednocześnie załączysz opcję 5 i 6 system wygeneruje pojedynczy sygnał na wyjściu zamykającym Program7 Włącz na 60 opóźnienie dla lampki wewnętrznej. Wiele samochodów ma włączoną lampkę wewnętrzne przez chwilę po zamknięciu drzwi. System akceptuje domyślnie 10 sekund opóźnienia. Włączenie powoduje wydłuŝenie czasu świecenie do 60 sekund. Program 8 Dźwięk przy zbrojeniu i rozbrajaniu alarmu. Przy zbrojeniu i rozbrajaniu systemu słychać pojedynczy lub podwójny dźwięk. Opcja pozwala na wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej. Program9 Funkcja automatycznego zbrojenia. Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne zbrojenie alarmu w 30 sekund po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi. Drzwi nie są blokowane aby uniknąć przypadkowego pozostawienia kluczyków wewnątrz samochodu. Alarmowanie na uderzenie, otwarcie drzwi działa tak jak przy zablokowanych drzwiach. Aby zablokować drzwi wystarczy nacisnąć przycisk zamknij na pilocie. Program10 Tryb rezerwacji dla skrzyni manualnej. Dla manualnej skrzyni biegów pozostawienie auta na biegu moŝe spowodować wypadek przy zdalnym włączeniu silnika. Włączenie tej funkcji umoŝliwia zdalny start silnika. Po zatrzymanie samochodu, zaciągnięcie ręcznego hamulca i wyłączeniu silniki, zamykamy samochód, silnik będzie pracował, naciśnij Zamknij na pilocie, samochód się wyłączy się. Rezerwacja zdalnego uruchomienia silnika zakończona sukcesem, w kaŝdej chwili moŝesz teraz włączyć silnik zdalnie JeŜeli kolejność wykonanych działań będzie się róŝnic od opisanej powyŝej np. najpierw wyłączony silnik potem zaciągnięty hamulec ręczny, rezerwacja się nie uda. Uwaga: dla samochodów wyposaŝonych w manualną skrzynię biegów zalecane jest uruchomienie tej opcji, aby uniknąć przypadkowej stłuczki.

9 S4 czarny kabel blokowania powietrza przycisk zapamiętywania i kasowania interfejs do alarmu GSM Blokowanie wyboru Kompresor powietrza S2 Kabel Czerwony wybór TURBO Strona 9 odetnij dla opóźnienia Turbo, gdy podłączone brak Turbo Jednostka Centralna RSV1 Drzwi otwarte wyzwalacz dodatni Drzwi otwarte wyzwalacz ujemny Uwaga: S2 i S4 są tym samym co programy 2 i 4. odetnij kable i ustaw programowo, aby móc zmienić ustawienia programowo w przyszłości Antena Naciagnij, nie zginaj Syrena Włącz światła 10 RóŜwy Klakson - Wyjście + Czarny Czerwony Bateria Uziemienie Zobacz diagramy zamków centralnych 11 Brązowy Włącz Światła - Wyjście + 12 Brązowy Włącz Światła - Wyjście + 10 Czerwony z czarnym paskiem przekaźnik otwarcie bagaŝnika Jeśli podłączone do silnika naleŝy podłączyć do przekaźnika Podłącz do przekaźnika uruchamiającego Przekaźnik 6.śółty przekaźnik odcięcia - wyjście - Źółty 5. Sygnalizacja otwartych drzwi Wyzwalacz (-) Zielony Odetnij Cewka wysokiego napięcia Zielony Biały Klucz włączony Klucz 4. Biały Klucz włączony ON wyzwalacz + Klucz włączony Klucz 3. Pomarańczowy hamulec wyzwalacz + Światło - 2. Zielony - sygnał (-) hamulca ręcznego Syganalizator hamulca 1. Fioletowy - sygnał startowy Hamulec Kabel monitorujący (+) Czujnik wstrząsów Korektor czułości 1 Gdy wystąpi wstrząs dioda błyska 2 Dostosuj czułość, pchnij delikatnie auto aŝ dioda błyśnie 3. Zalecamy dopasowywanie czułości małymi krokami Cewka wysokie go napięcia Hamulec ręczny Uziemienie Światło - Syganalizator hamulca Dioda kotrolna Obwiń 20 razy kabel cewki wysokiego napięcia, jeśli sygnał będzie za słaby moŝna nawiną jeszcze kilka. MoŜna równieŝ uŝyć sygnalizatora poziomu oleju lub obrotomierza Opornik Opornik Opornik Opornik Przekaźnik Podłącz Silniczek Otwierania bagaŝnika Opornik śółty Start silnika Brązowy Klucz w pozycji włączony ON Niebieski ACC Auto Alarm Cut Czerwony Opornik Podłącz do 9 Pin złączki Uwaga: w niektórych modelach nowych aut, które mają alarm w kluczu nie da się uruchomić silnika bez klucza dla tych modeli nie będziesz mógł korzystać z takich funkcji

10 Diagram instalacji zamka centralnego Strona 10 Legenda: orange pomarańczowy white biały orange/black pomarańczowy z czarnym paskiem white/black biały z czarnym paskiem yellow/white Ŝółty z czarnym paskiem lock zamknij unlock otwórz Rysunek A: JeŜeli samochód jest wyposaŝony w oryginalny system zamykania, sprawdź czy wyzwalacz jest dodatni czy ujemy, dla wyzwalacza dodatniego przejdź do rysunku B, schemat podłączenia dla wyzwalacza ujemnego jest opisana na diagramie A legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć lock zamknij unlock otwórz gnd uziemieni oryginal control domyślne sterowanie

11 Rysunek B Dla dodatniego wyzwalacza zastosuj schemat B Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć lock zamknij unlock otwórz gnd uziemieni control domyślne sterowanie fuse bezpiecznik Rysunek C Dla samochodów wyposaŝonych w zamki 3 drzwiowe naleŝy dodać 2 przewody prowadzące do silniczka Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem fuse bezpiecznik

12 Rysunek D Diagram dla samochodów wyposaŝonych w zamki z kompresorem powietrza np. Audi, Mercedes Poza główną skrzynką jest czarny przewód, przecięcie spowoduje 4 sekundowy czas zamknięcia. JeŜeli działanie jest anulowana przy pomocy pilota, zamień zasilanie i uziemienie na kablach 3 i 6.e. Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni air compressor kompresor powietrza fuse bezpiecznik lock switch przełącznik zamykający Rysunek E Podwójne zasilanie jedna linia wyzwalająca (Polo, Bora, Passat etc.). UŜyj miernika aby sprawdzić linię sterującą na oryginalnym panelu kontrolującym zamek zamykanie i otwieranie jest kontrolowane przez jeden przewód. Otwarcie jest podłączone bezpośrednio do uziemienia, zamkniecie jest podłączone do uziemienia przez opornik 200 ohm. JeŜeli pomierzone napięcie jest inne uŝyj odpowiedniego opornika. Przewód sterujący w Passat jest koloru Ŝółto czarnego, w Bora Ŝółto niebieskiego, dla innych samochodów naleŝy to sprawdzić przed podłączeniem. Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem

13 w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni air compressor kompresor powietrza resistor - bezpiecznik connect ot control line on the original lock control panel podłącz do linii sterującej na oryginalnym panelu kontrolnym Rysunek F Jedna linia szeregowa z ujemnym wyzwalaczem. Sprawdź uŝywając miernika, kiedy podczas zamykania drzwi przewód sterujący jest podłączony do uziemieni, a kiedy linia sterująca jest otwarta. Jetta etc. Linia sterująca w Jetta jest cienkim czerwonym przewodem Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni original lock control line oryginalny przewód sterujący original control box oryginalna skrzynka sterująca motor silnik Rysunek G Jedna linia szeregowa z ujemnym wyzwalaczem. Sprawdź uŝywając miernika linię sterującą podłączoną do uziemieni dla drzwi otwartych, oraz gdy przewód sterujący jest otwarty. Przewód sterujący dla Sanatan jest cienkim czerwonym kablem.

14 Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem cut odciąć gnd uziemieni original lock control line oryginalny przewód sterujący original control box oryginalna skrzynka sterująca motor silnik Rysunek H Dodatnie obwód zapętlony. Sprawdź przewód podłączony do silniczka, zamknij i otwórz drzwi, kabel jest podłączony do uziemienia, zainstaluj tak jak poniŝej, większość samochodów uŝywa tej metody. Proszę się upewnić, Ŝe silniczki w czterech drzwiach są połączone ze sobą Legenda: orange pomarańczowy white biały o/b pomarańczowy z czarnym paskiem w/b biały z czarnym paskiem y/w Ŝółty z czarnym paskiem green - zielony cut odciąć gnd uziemieni original control box oryginalna skrzynka sterująca four door lock motor silniczek zamka dla czworo drzwi.

15 Strona11 Opis okablowania Kabel 12 Ŝyłowy Numer Kolor kabla Nazwa Opis kabla 1 Pomarańczowy Zamknij połączenie normalne Przekaźnik zamykający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 2 Biały Zamknij połączenie wyjście Przekaźnik zamykający - pozycja wyjście, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 3 śółty Zamknij połączenie otwórz Przekaźnik zamykający pozycja otwarty, zobacz diagram podłączenia zamka 4 Pomarańczowy z czarnym paskiem 5 Biały z czarnym paskiem Otwórz połączenie normalne Otwórz połączenie wyjście Przekaźnik otwierający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego Przekaźnik otwierający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 6 śółty z czarnym paskiem Otwórz połączenie otwórz Przekaźnik otwierający - pozycja normalna, zobacz diagram podłączenia zamka centralnego 7 Czarny GND (nadwozie) Uziemienie, podłącz do nadwozia lub 8 9 uziemienia samochodu Czerwony 12 V zasilanie Zasilanie systemu, podłącz do bieguna dodatniego akumulatora. System pasuje tylko do zasilania 12V, nie działa z 24V. 10 RóŜowy Wyjście dla syreny alarmowej Napięcie wyjściowe 12V dodatnie, podłącz do standardowego zasilania syreny Czerwony kabel 12V lub do zapasowego akumulatora syreny Biały dodatni kabel z sygnałem wyzwalającym 11 Brązowy Światła postojowe wyjście Światła postojowe (włącz lewe lub prawe) sygnał sterujący (Max 10A), wyjście 12V, tak jak dla kabla Brązowy Światła postojowe napęd wyjście Światła postojowe (włącz lewe lub prawe) sygnał sterujący (Max 10A), wyjście 12V, tak jak dla kabla 11

16 Strona12 Kabel 10 Ŝyłowy Numer Kolor kabla Nazwa Opis kabla 1 Fioletowy Sygnał startu obrotomierza wejście Sygnał włączonego silnika ten sygnał jest uŝywany do potwierdzenia, Ŝe silnik został włączony; wejście to dodatni wyzwalacz - moŝna podłączyć do obrotomierza, wskaźnika oleju lub przewodu ładującego akumulator lub obwodu wysokiego napięcia cewki zapłonowej 2 Zielony Hamulec ręczny wejście Sygnał wejściowy z zaciągniętego hamulca ręcznego wyzwalacz negatywny. JeŜeli hamulec ręczny nie jest w pozycji Włączony (ON) zdalne uruchamianie silnika nie zadziała. 3 Pomarańczowy Hamulec wejście Naciśnięcie hamulca powoduje sygnał wejściowy, jest to wyzwalacz dodatni, jest uŝywany do monitorowania drzwi podczas jazdy.15 sekund po zamknięciu drzwi w stanie jazda i naciśnięciu hamulca drzwi zablokują się automatycznie 4 Biały Kluczyk w pozycji ON (włączony) Silnik jest włączony lub startowany - sygnał wejściowy, dodatni wyzwalacz podłączany do stacyjki pozycja włączony ON/ACC 5 Niebieski Drzwi otwarte wejście Otwarte drzwi, wygnał wejściowy, wyzwalacz negatywny, zwyczajowo podłączony do lampek wewnętrznych samochodu, system akceptuje 10 sekundowe opóźnienie (przełączenie wartości domyślnej programu 7 moŝe wydłuŝyć ten czas do 60 sekund). Połączenie przewodów 2i3 z J1 moŝe zmienia wyzwalacz na dodatni 12V (zobacz diagram połączeń)

17 Strona13 Kabel 10 Ŝyłowy Cd. Numer Kolor kabla Nazwa Opis kabla 6 śółty Blokada zapłonu (immobilizer) Sygnał przekaźnika blokady zapłonu - wyjście ujemne (maksymalne wyjście 500mA), podłącz do Ŝółtego kabla przekaźnika (Pin 86) 7 śółty Przekaźnik Silnika - wyjście Przekaźnik zdalnego uruchamiania silnika (maksymalne wyjście 500mA), wyjście ujemne. Podłączyć do modułu przekaźnika zdalnego startu 8 Brązowy Kluczyk w pozycji ON wyjście Przekaźnik pozycji klucza w stanie włączony (ON) uŝywany przy zdalnym starcie (maksymalne wyjście 500mA) i przekaźnik linii zasilania ON - wyjście negatywne naleŝy podłączyć do modułu przekaźnika zdalnego startu 9 Niebieski Przekaźnik ACC wyjście Przekaźnik pozycji klucza w stanie ACC uŝywany przy zdalnym starcie (maksymalne wyjście 500mA) i przekaźnik linii zasilania ACC - wyjście negatywne naleŝy podłączyć do modułu przekaźnika zdalnego startu 10 Czerwony z czarnym paskiem Otwarcie bagaŝnika wyjście Przekaźnik otwierania bagaŝnika wyjście ujemne (maksymalne wyjście 500mA) naleŝy podłączyć do przekaźnika silniczka otwierania bagaŝnika

18 Strona14 Gwarancja System przed sprzedaŝą został przetestowany. Zalecamy aby system został zainstalowany przez profesjonalistów. Na system udzielamy rocznej gwarancji, która nie obowiązuje w następujących przypadkach: 1. Zainstalowany, naprawiany lub modyfikowany przez uŝytkownika lub przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji 2. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli właściciel samochodu się zmienił 3. System został uszkodzony przez działanie fizyczne 4. Gwarancja nie obejmuje baterii, przewodów, syreny Nazwisko Klient: Modelu samochodu: Data zakupu:.. Model:. Numer seryjny: Dystrybutor systemu:..

19 Funkcje i działanie Strona15 Sygnał Funkcja wejściowy 11# Uzbrój/Zamknij 22# Rozbrój/Otwórz 33# Monitoruj dzwięk w samochodzie / Nakrzycz na złodzieja 44# Zatrzymaj i unieruchom samochód 55# Sprawdź status samochodu 66# Wybór trybu alarmu 77# Funkcja auto startu silnika 88# Zmiana hasła 99# Zmień numer telefonu alarmowego 00# Rozłącz rozmowę Uwagi Opis funkcjonalności Uruchamianie: Usuń metalową obudowę gniazda karty SIM znajdującą się na górze urządzenia, umieść kartę SIM w gnieździe, przymocuj powrotem obudowę i podłącz do kablem do systemu alarmowego samochodu oraz do innych części. Włącz zasilanie, usłyszysz komunikat Carscope car system oznaczający, Ŝe instalcja przebiegła pomyślnie. Zamykanie i zbrojenie samochodu Po podłączeniu alarmu GSM z telefonem usłyszysz: proszę wybrać tryb pracy, jeśli naciśniesz 11# jednostka alarmowa GSM oraz alarm samochodu wejdą w stan uzbrojony. W stanie uzbrojonym, jeśli samochód alarmował, jednostka GSM wyśle SMS oraz zadzwoni na numer zdefiniowany wcześniej w jednostce GSM. Jeśli tryb alarmowania o wstrząsie/uderzeniu był ustawiony na alarm przez telefon i alarm będzie uruchomiony, jednostka GSM zadzwoni pod wskazany numer. JeŜeli tryb alarmowania o wstrząsie/uderzeniu jest ustawiony na alarm przez SMS i alarm zostanie uruchomiony. Jednostka GSM wyśle wiadomość tekstową pod wskazany numer. Jeśli ustawimy tryb alarmowania o wstrząsie/uderzeniu na pomijanie i system będzie alarmował, jednostka GSM nie wyśle SMS ani teŝ nie będzie dzwonić, tylko syrena alarmu samochodowy będzie informować. W przypadku otwarcia drzwi lub uruchomienia silnika system zawsze będzie informował właściciela dzwoniąc na wyznaczony numer. System GSM moŝe informować o alarmie dwa numery telefonu. JeŜeli nie uda się nawiązać połączenie będzie próbował 6 razy, jeŝeli próby połączeń się nie powiodą stan systemu zostanie zapisany do momentu zmiany statusu samochodu. Kiedy system GSM alarmuje, a chcemy system rozbroić, naleŝy zadzwonić na numer GSM systemu, usłyszymy Lease select operation wpisanie 11# spowoduje zakończenie alarmowania a system wróci do stanu uzbrojony, natomiast wybranie komendy 22# spowoduje zakończenie alarmowania oraz otwarcie i rozbrojenie samochodu. Otwórz/Rozbrój samochód Kiedy system GSM alarmuje lub jest w stanie uzbrojonym, po połączeniu z numerem GSM systemu, usłyszymy Lease select operation wpisanie 22# spowoduje zakończenie alarmowania oraz otwarcie i rozbrojenie samochodu. Monitor / Krzyknięcie Po połączeniu z numerem GSM systemu, usłyszymy Lease select operation wpisanie 33# spowoduje przejście w stan monitorowania, od tego momentu słyszysz głos z samochodu. Naciśnięcie * powoduje przejście do stanu Krzyknięcie, w którym moŝesz nakrzyczeć na złodzieja, syrena w samochodzie będzie transmitować twój głos. Naciśnięcie # powoduje zakończenie trybu Monitor/Krzyknięcie. Zatrzymanie i unieruchomienie samochodu Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 44# powoduje zatrzymanie samochodu. Proces wygląda następująco, najpierw przez 15 sekund mrugają światła, potem syrena trąbi przez 15 sekund, po czym auto zatrzymuje się i silnik jest blokowany przed ponownym uruchomieniem.

20 Strona16 Sprawdź status Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 55# powoduje otrzymanie informacji na temat statusu samochodu. Wybór trybu alarmowania Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 66# powoduje wejście do procesu wyboru trybu alarmowania. Naciśnij 1 aby uruchomić alarmowanie przez telefon, 2 aby uruchomić alarmowanie przez SMS lub 3 aby pominąć alarmowanie, naciśnij * aby wrócić do menu selekcji funkcji Uruchomienie silnika Po zrealizowaniu połączenia z modułem GSM i usłyszeniu Lease select operation naciśnięcie 77# powoduje przejście w tryb uruchamiania silnika. Naciśnięcie 1 powoduje natychmiastowy start silnika, 2 powoduje włączanie silnika co 4 godziny, 3 powoduje włączanie silnika co 8 godzin, 4 powoduje uruchamianie silnika raz dziennie. Naciśnięcie 0 powoduje usunięcie zadań uruchamiania silnika, * powoduje powrót do menu selekcji funkcji. Zmiana hasła Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 88# powoduje wejście do procesu zmiany hasła. Wpisz hasło dwa razu zakończając #, system poinformuje o pomyślnej zmianie hasła. Hasło moŝe mieć maksymalnie 6 znaków, domyślne hasło to Ustaw telefon alarmowy Będąc w kaŝdym ze stanów systemu, po zrealizowaniu połączenia GSM i odsłuchania propozycji Lease select operation naciśnięcie 99# powoduje wejście do procesu ustawiania telefonu alarmowego, moŝesz ustawić dwa takie numery. Naciśnij 1 lub 2 w zaleŝności, który z numerów alarmowych chcesz ustawić (zmienić). JeŜeli pojawi się zdarzenie alarmowe system będzie dzwonił na ten numer, aby poinformować o potencjalnym problemie. Po zainstalowaniu systemu naleŝy ustawić, co najmniej jeden numer Rozłączanie telefonu Aby zakończyć połączenie z jednostką GSM wciśnij 00# lub po prostu zakończ połączenie. Kasowanie ustawień systemu JeŜeli zapomniałeś hasła system nie będzie działał poprawnie. Aby przywrócić domyślne domyślne ustawienia systemu musisz przytrzymać przycisk reset na przez 8 sekund. System wróci do ustawień fabrycznych, naleŝy teraz zmienić hasło i ustawić telefon alarmowy. Diagram instalacyjny Czerwony Purpurowy Zasilanie Syrena Czerwony Czarny Uziemienie - Nadwozie Czarny Biały - Wyjście Dane Niebieski - Wyjście CLK Podłącz do modułu uruchamiania Gniazdko - Mikrofon Wtyczka mikrofonowa Mikrofon Karta SIM Gniazdko Resetowanie ustawień Wtyczka reset Przycisk reset

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI

System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Wprowadzenie do systemu Inteligentny bezprzewodowy elektroniczny antykradzieżowy system alarmowy GSM jest innowacyjnym bezprzewodowym mobilnym inteligentnym ostrzegającym

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU

PYTHON SP 3000 RDM MAX (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi

Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi Drodzy Klienci, Dziękujemy za użytkowanie naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.2. UŜytkownicy systemu...5 1.3. System, a urządzenia detekujące

Bardziej szczegółowo

AMPIO MINI CAN www.ampio.pl

AMPIO MINI CAN www.ampio.pl INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl SPIS TREŚCI 1. Instrukcja montaŝu... 3 2. Instrukcja obsługi... 3 3. Programowanie parametrów centralki... 5 4. MontaŜ centralki... 7 5.

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Administratora. ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Administratora. ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Administratora ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl Ultrak Security Systems Sp. z o.o Lubieszyn 8 72-002 Dołuje k/szczecin Tel: 91 485 40 60-79 Fax: 91

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI POWERMAX+ Bezprzewodowa centrala alarmowa Poradnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp...4 1.1 Przegląd...4 1.2 Cechy systemu...5 1.3 Pojęcia...5 1.4 Symbole użyte w tej instrukcji...5 1.5 Klawisze sterujące...5

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu od ver._1.3.0.0 zmiany w oprogramowaniu stosunku do wersji 1.2.x.x: PP (czerwono - czarny) - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty antena AKUMULATOR SAMOCHODU 12V Blokada (max. 15A 12V) 12 3 12345678910 czarny Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA LED LOCK - zamkniêcie UNLOCK - otwarcie czarno-czerwony czarny czerwony ó³ty ó³ty KIERUNKOWSKAZ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO Drodzy klienci, Dziękujemy za wybór naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika SYSTEMU GEMINI OPARTEGO NA CENTRALACH : GEM-P9600, GEM-P3200, GEM-P816, GEM-P1632, GEM-P1664, GEM-X255 z manipulatorem GEM-DXK1

Instrukcja Użytkownika SYSTEMU GEMINI OPARTEGO NA CENTRALACH : GEM-P9600, GEM-P3200, GEM-P816, GEM-P1632, GEM-P1664, GEM-X255 z manipulatorem GEM-DXK1 S t r o n a 1 Instrukcja Użytkownika SYSTEMU GEMINI OPARTEGO NA CENTRALACH : GEM-P9600, GEM-P3200, GEM-P816, GEM-P1632, GEM-P1664, GEM-X255 z manipulatorem GEM-DXK1 SYSTEM GOTOWY 10/01/0 0/01/07 12:09

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A WERSJA 3.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail: aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl

Bardziej szczegółowo

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji w Państwa nowym samochodzie XC90 Twin Engine. Kompletne informacje dotyczące samochodu są zawarte w Instrukcji obsługi na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 Instalacja...7 Obsługa systemu AZOR...14 Ustawienia...17 Rozbudowa systemu AZOR...

Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 Instalacja...7 Obsługa systemu AZOR...14 Ustawienia...17 Rozbudowa systemu AZOR... Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 AZ-10K Centrala sterująca z wbudowanym GSM...4 AZ-10D RFID czytnik breloków zbliżeniowych...5 AZ-10M Czujnik otwarcia okna i drzwi...5 AZ-10P Czujnik

Bardziej szczegółowo