instrukcja obsługi Suszarka EDC 77550W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instrukcja obsługi Suszarka EDC 77550W"

Transkrypt

1 instrukcja obsługi Suszarka EDC 77550W

2

3 electrolux 3 Witamy w świecie Electrolux Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, ze korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicja Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachecamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety i wygodę użytkowania. Powodzenia!

4 4 electrolux ważne informacje Spis treści Ważne informacje Panel sterowania Opis urządzenia Panel sterowania Eksploatacja Cykle suszenia Możliwości programowania Czyszczenie i konserwacja Co zrobić, gdy Dane techniczne Instalacja Utylizacja Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie: Trójkat ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie! Upomnienie!) mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle ważne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzenia. Prosimy o ich przestrzeganie. Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego używania urządzenia.. Symbol tulipan oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego korzystania z urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.

5 spis treści electrolux 5 Ważne informacje Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia poprawnego stosowania, należy przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika wraz z wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady bezpiecznej jego obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania pralki oraz przekazanie jej w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi. Ogólne zasady bezpieczeństwa Zmiany parametrów lub inne modyfikacje urządzenia grożą niebezpieczeństwem. Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych i sensorycznych, ani przez osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie prawidłowej obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe nie weszły do bębna suszarki. W tym celu przed użyciem proszę sprawdzić bęben. Przedmioty takie jak monety, pinezki lub śrubki mogą spowodować znaczne uszkodzenie sprzętu i nie wolno ich wkładać do pralki. Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy: Poduszki, kołdry, itp. (rzeczy te akumulują ciepło). Przedmioty takie jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki zawierające podkładki z gumowej pianki nie mogą być suszone w suszarce. Po zakończeniu suszenia, czyszczenia i konserwacji, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób reperacji. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia cielesne lub wadliwe działanie urządzenia. Należy kontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się użycia oryginalnych części zamiennych. Przed suszeniem w suszarce rzeczy zabrudzonych substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku, należy je wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu. Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować wybuch. W suszarce suszyć jedynie rzeczy wyprane w wodzie. Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich wkładać do suszarki. Jeśli pranie zostało wykonane z użyciem odplamiacza, wówczas należy wykonać dodatkowy cykl płukania przed wysuszeniem w suszarce. Należy się upewnić, czy przez przypadek nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek w kieszeniach ubrań, które mają zostać wysuszone w suszarce

6 6 electrolux ważne informacje OSTRZEŻENIE! Nie zatrzymywać suszarki przed końcem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z urządzenia i rozłożyć, aby ciepło się rozproszyło. Instalacja Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy przenoszeniu. Podczas wypakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono uszkodzone. W przypadku wątpliwości, nie uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z serwisem. Przed użyciem należy usunąć całość opakowania i wszystkie blokady na czas transportu. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w instrukcji użytkownika. Ostatnia część cyklu suszenia suszarki jest przeprowadzana bez udziału ciepła ( cykl schładzania ), aby rzeczy były schłodzone do temperatury, która ich nie uszkodzi. Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę. Należy dopilnować aby suszarka nie stała na przewodzie zasilającym. Jeśli urządzenie zostanie usytuowane na miękkiej wykładzinie, należy wyregulować, za pomocą nóżek, wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym. Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, należy zastosować zestaw oddzielający (dodatkowe akcesoria). Możliwości zastosowania Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Należy je używać zgodnie z przeznaczeniem. Suszyć można jedynie materiały nadające się do suszenia w suszarce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach. W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane. Urządzenia nie należy przepełniać. Patrz stosowny rozdział w instrukcji użytkownika. Nie wkładać do suszarki mokrej, kapiącej odzieży. Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być suszone w suszarce. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed włożeniem do pralki. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód; Należy zawsze wyjmować trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy używać suszarki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, powierzchnia lub podstawa są uszkodzone w taki sposób, że widoczne jest wnętrze suszarki. Zmiękczacze do tkanin oraz podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta zmiękczacza. Zabezpieczenie przed dziećmi Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby chore bez nadzoru. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy je trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy upewnić się, czy dzieci i zwierzęta domowe nie weszły do bębna pralki.

7 panel sterowania /opis urządzenia electrolux 7 Opis urządzenia Panel sterowania Filtry zanieczyszczeń Etykieta znamionowa Wymiennik ciepła Pojemnik na wodę Regulowane stopki Lampka bębna Panel sterowania Pokrętło wyboru programu 6 Przycisk Start/Pausa 2 Przycisk Delikatne 7 Przycisk START OPÓŹNIONY 3 Przycisk - sygnał dźwiękowy 8 Lampki sygnalizacyjne 4 Przycisk Poziom wysuszenia 9 Wyświetlacz 5 OCHRONA PRZED ZAGNIECENIEM

8 8 electrolux eksploatacja Eksploatacja Pierwsze suszenie Należy upewnić się przed uruchomieniem suszarki, czy napięcie znamionowe i rodzaj prądu, podane na tabliczce znamionowej urządzenia, są zgodne z napięciem zasilającym i rodzajem prądu w miejscu ustawienia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zdjąć polietylenowy worek zawierający blok polistyrenowy. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wskazane jest umieszczenie w bębnie kilku wilgotnych ścierek i włączenie suszarki na okolo 30 min. Zapewni to usunięcie ewentualnych zabrudzeń i kurzu z powierzchni bębna. Podłączyć urządzenie.otworzyć drzwiczki. Ładować rzeczy pojedynczo, uprzednio je wstrząsając aby były luźne. Zamknąć drzwiczki. Sprawdzić czy elementy prania nie utknęły między drzwiczkami a filtrem. Pokrętło wyboru programu Przekręcić pokrętło regulatora czasu suszenia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i ustawić na wybrany czas suszenia (w zakresie wyższych lub obniżonych temperatur): zapali się lampka kontrolna pracy i rozpocznie się program suszenia. Selektor dzieli się na sekcje: Bawełna Syntetyki Czas Specjalne Służy do wyboru programu suszenia elektronicznego lub na czas. Należy ustawić przełącznik programów na odpowiednim programie lub na żadanym czasie. Suszenie elektroniczne (automatyczne) Maszyna wykonuje te programy poprzez zastosowanie czujników, które odczytują stopień wilgotności w fazie suszenia. Należy wybrać program odpowiedni do danego rodzaju bielizny i żądanego stopnia wysuszenia. Suszenie na czas Program ten jest stosowany do suszenia każdego rodzaju bielizny. Wybrać program 60 minutowy dla bawełny i program 30 minutowy dla syntetycznych. Aby przerwać suszenie ustawić przełącznik na 0. Aby wyłączyć suszarkę w celu wyciągnicia bielizny po zakończeniu cyklu suszenia przekręcić pokretłem ustawiając je na pozycji 0.

9 eksploatacja electrolux 9 Wybranie żądanej opcji: Delikatne Po wciśnięciu tego przycisku suszenie bielizny delikatnej odbędzie się w obniżonej temperaturze. Zaświeci się właściwa lampka sygnalizacyjna. Funkcja ta może być stosowana także w programach suszenia na czas. Oznaczenia MIN do MAX wskazują stopień wysuszenia bielizny (MINnajmniejszy stopień wysuszenia, MAX największy stopień wysuszenia). Wciskać ten przycisk, dopóki nie zaoewieci się wskaźnik żądanego stopnia wysuszenia bielizny. Ochrona przed zagnieceniem Delikatne - ten przycisk służy do suszenia z maksymalnym wsadem 3 kg! Sygnał dźwiękowy Po zakończeniu cyklu suszenia w odstępach czasowych rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. W przypadku wyboru tej funkcji dodatkowej czas trwania fazy przeciw zagnieceniom zostanie wydłużony po zakończeniu cyklu suszenia o 90 minut. Podczas trwania fazy przeciw zagnieceniom w każdej chwili można wyjąć bieliznę. START/PAUSA po wybraniu programu po wciśnięciu przycisku po wybraniu niewłaściwej funkcji gdy przełącznik programów zostanie ustawiony na pozycji innej od wykonywanego programu lub kiedy podczas suszenia wciśnięty zostanie przycisk poniższych funkcji. Zaświeci się właściwa lampka sygnalizacyjna. Poziom wysuszenia Do ustawienia poziomu wysuszenia w bieliźnie można przy większości programów dodatkowo dobrać stopnie wysuszenia bielizny MIN, MED lub MAX. Aby włączyć suszenie po wybraniu programu i właściwej funkcji należy wcisnąć przycisk Start/Pause. Przestanie pulsować właściwa lampka sygnalizacyjna. Jeśli wybrana opcja opóźnionego startu maszyna zacznie liczyć czas do tyłu. Gdy drzwiczki suszarki lub drzwiczki pod suszarką zostaną otwarte w trakcie wykonywania programu należy ponownie wcisnąć ten przycisk, aby rozpocząć wykonywanie programu od momentu, w którym został przerwany. Przycisk ten należy również nacisnąć po ewentualnym przerwaniu dopływu prądu, oraz ponownym włożeniu do suszarki opróżnionego zbiornika w trakcie wykonywania programu i gdy zaświeciła się lampka W obydwu przypadkach lampka sygnalizacyjna Start/Pause pulsuje co oznacza, że przycisk ten należy wcisnąć ponownie.

10 10 electrolux eksploatacja START OPÓŹNIONY Przyciskiem Start opóźniony można opóźnić start programu suszenia o 30 minut (30' do maks. 20 godzin (20h). 1. Wybrać program suszenia. 2. Przycisk Start opóźniony wciskać, dopóki na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nie pojawi się żądany czas opóźnienia startu programu, np.: 12h, jeżeli program powinien rozpocząć się za 12 godzin. Wskaźnik Start opóźniony jest podświetlony. Jeżeli wskaźnik wyświetla czas opóźnienia suszenia 20h i zostanie kolejny raz wciśnięty, to podany czas opóźnienia programu zostaje anulowany. Wskaźnik wyświetla czas 0' a następnie czas trwania ustawionego programu suszenia. Maszyna zacznie liczenie do tyłu, a czas ten będzie widoczny na wyświetlaczu. Podczas opcji opóźnienia startu można zmienić program lub wybrane opóźnienie. Gdy zamierzamy wprowadzić zmiany należy najpierw skasować przełącznikiem programów wszystkie dotychczasowe ustawienia na pozycje 0. Wybrać nowy program i czas opóźnienia, po czym wcisnąć przycisk START /PAUSE. Opcje można zmienić tylko wtedy, gdy są one zgodne z wybranym programem. Podczas przerwy w opóźnieniu suszenia należy wcisnąć właściwy przycisk wybierając nową lub nowe opcje i ponownie wcisnać przycisk START/PAUSE. Możliwe jest dołożenie wypranej bielizny do suszarki podczas gdy suszarka odlicza czas do tyłu. Pamiętać jedynie należy, aby zamknąć drzwiczki suszarki, oraz ponownie wcisnać przycisk START/PAUSE, a maszyna zacznie liczyć czas opóźnienia. Wyświetlacz Wyświetlacz pokazuje następujące informacje: Czas trwania wybranego programu Po wyborze programu na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu (w godzinach i minutach). Automatycznie zostaje wyliczony czas dla maksymalnego ładunku przyjętgo dla każdego typu materiału i odpowiedniego poziomu suszenia 1.20 Kiedy program się rozpocznie, pozostały czas będzie wyświetlany co 5 minut. Opóźniony start Jeśli zostanie wybrany Start opóźniony za pomocą odpowiedniego przcisku, wyświetlacz pokaże to przez 3 sekundy; potem pokaże się czas uprzedniego wybranego programu. Maszyna zacznie liczenie do tyłu wyświtlając czas co 1 godzinę do 90 minut a później co 30 minut. 3 Koniec programu Pojawienie się mrugającego zera oznacza koniec programu i to wyświetala się po fazie przeciw zgnieceniowej Zły wybór opcji Jeśli zostanie wybrane opcja nie współpracująca z programem wówczas na wyświetlaczu pojawi się Err (błąd). Kod Alarmu w czasie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości na wyświetlaczu

11 eksploatacja electrolux 11 pojawi się kod alarmu (np. E 21) E.27 Suszenie Pokazuje, że suszarka znajduje się w fazie suszenia. Chłodzenie Pokazuje, że suszarka znajduje się w fazie chłodzenia. Po fazie suszenia odbywa się10 minutowa faza chłodzenia bielizny. Koniec programu Informuje, o zakończeniu fazy chłodzenia, podczas fazy przeciwko zgnieceniu bielizny i po zakończeniu programu. Lampki sygnalizacyjne Lampka Czyszczenie filtrów Lampka ta zaświeci się po zakończeniu programu i przypomina o konieczności wyczyszczenia filtrów Lampka Zbiornik napełniony wodą Lampka ta zaświeci się po zakończeniu programu przypominając o konieczności opróżnienia zbiornika z wody. Gdy lampka zaświeci się podczas wykonywania programu oznacza to, że zbiornik jest pełny. Wówczas włącza się alarm, program zostaje przerwany automatycznie i pulsuje lampka Start/Pausa. Lampka Czyszczenie wymiennika ciepła Zaświeca się co 80 cykli suszenia przypominajac o konieczności wyczyszczenia wymiennika ciepła. Koniec suszenia Wszystkie programy suszenia kończą się 10 minutową faza chłodzenia (świeci się lampka ). Po zakończeniu tej fazy można wyciągnąć bieliznę z suszarki. Lampki i zaświecą sie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Gdy bielizna nie zostanie wyciągnięta z suszarki wówczas suszarka wykona fazę przeciw zgnieceniu (która trwa do maksymalnie 30 minut). Gdy również po tej fazie bielizna nie zostanie wyciągnieta z bębna suszarka zatrzyma się automatycznie. Lampki, i będą się świecić nadal i alarm będzie włączony przez następne dwie minuty. Ustawić przełącznik programów na pozycję 0 ; a wszystkie lampki zgasną. Wyciągnać bieliznę. Po każdym użyciu Oczyścić filtry Wylać wodę ze zbiornika Ważne Jeśli program suszenia zostanie przerwany przed jego końcem, zalecane jest uruchomienie cyklu chłodzenia przed opróżnieniem bębna. Nastąpi obniżenie temperatury wewnątrz urządzenia. Korekta programu Aby zmienić program, który jest w trakcie realizacji, należy ustawić pokrętło programatora w pozycji "0". Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk START.

12 12 electrolux eksploatacja Blokada przed dziećmi Można ustawić blokadę przed dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu zresetowaniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego programu. Blokada przed dziećmi blokuje również wszystkie przyciski i pokrętło programowania. Blokadę przed dziećmi można włączyć lub wyłączyć naciskając jednocześnie przyciski Poziom wysuszenia i Ochrona przed zagnieceniem przez 5 sekund Przed rozpoczęciem programu: Urządzenie nie może zostać użyte Po rozpoczęciu programu: Nie można zmienić trwającego programu Ikona pojawia się na wyświetlaczu, aby zasygnalizować włączenie się blokady przed dziećmi. Blokada przed dziećmi nie zostaje wyłączana po zakończeniu programu. Aby ustawić nowy program, należy najpierw wyłączyć blokadę przed dziećmi.

13 praktyczne wskazówki electrolux 13 Praktyczne wskazówki W suszarce nie wolno suszyć: Odzieży pranej na sucho i czyszczonej chemicznie, tkanin wełnianych lub z domieszką wełny, które mogą pod wpływem temperatury filcować się, angory, tkanin delikatnych (sztuczny jedwab lub firanki syntetyczne), wyrobów z dodatkiem gumy piankowej i włókna szklanego. Należy przestrzegać wskazówek o sposobie suszenia zawartych na metkach odzieży. Sprawdzić symbole podane na metkach odzieży: Dozwolone suszenie mechaniczne. Jakkolwiek nie precyzuje sie jednak czy w temperaturze normalnej, czy też obniżonej. suszenie w temperaturze normalnej. suszenie delikatne w niskiej temperaturze nie wolno suszyć mechanicznie. Przed włożeniem bielizny do suszarki należy pozapinać guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i przyszyć "luźne" guziki. Posortować odzież w zależności od rodzaju tkaniny oraz pożądanego stopnia wysuszenia. Należy zwrócić uwagę, aby nie przesuszać ubrań. W ten sposób chronicie Państwo tkaniny i oszczędzacie energię elektryczną. Do suszarki powinno się wkładać bieliznę dobrze odwirowaną, gdyż pozwala to skrócić czas suszenia, a tym samym zaoszczędzić energię elektryczną. Tkaniny delikatne należy wstępnie odwirować przed suszeniem (na 30 sekund lub używać specjalnych programów krótkiego wirowania w pralce automatycznej). Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin włóknistych, jak ręczniki, gdyż resztki włókien mogą osiąść na ubraniach. Szczególnie ostrożnie obchodzić się z tkaninami robionymi na drutach. Nie przesuszać tkanin tego rodzaju. Do suszarki można także wkładać wykrochmalone tkaniny. Aby uzyskać pożądany stopień krochmalenia należy wybrać program suszenia - do prasowania. Po wysuszeniu tkanin ewentualne pozostałości krochmalu wewnątrz bębna wytrzeć wilgotną szmatką. Tkaniny syntetyczne, które elektryzują się podczas suszenia, należy prać z dodatkiem płynu zmiękczającego. Suszenie w suszarce powoduje obniżenie działania środków zmiękczających i należy o tym pamiętać przy ich dozowaniu. Po zakończonym programie suszenia należy niezwłocznie wyjąć bieliznę z suszarki. Jeżeli po zakończeniu suszenia pojedyncze sztuki odzieży pozostały jeszcze wilgotne należy ustawić program krótkiego suszenia, nie dłuższy niż 30 minut. Jest to możliwe w przypadku ubrań wielowarstwowych (kieszenie w spodniach itp.).

14 14 electrolux praktyczne wskazówki Aby uniknąć splątania się bielizny należy: pozasuwać zamki błyskawiczne, pozapinać guziki w powłoczkach, powiązać luźne tasiemki (np.: ze sznurówek). Opróżnić kieszenie. Usunąć metalowe części (spinacze biurowe, agrafki,...). Przewrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np.: wiatrówkę podszytą bawełną przewrócić bawełnianą stroną na zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin. Zaleca się suszenie z pełnym wsadem bielizny, gdyż suszenie małej ilości bielizny jest nieekonomiczne. Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk bielizny : Prześcieradło 1200 g Obrus 100 g Ścierka 00 g Serwetka 500 g Ręcznik frotte (mały) 200 g Szlafrok kąpielowy 250 g Poduszka 200 g Poszewka 100 g Letnia sukienka 200 g Koszulka polo 100 g Koszula nocna damska 600 g Męska koszula 200 g Piżama męska 500 g Bluza 100 g Męskie spodenki 100 g Ładunek Często trudno jest oszacować wagę rzeczy, które mają być suszone. Dlatego zalecamy przyjęcie następujących wytycznych: bawełna, bielizna: bęben pełny, lecz nie mocno upakowany; syntetyki: bęben załadowany nie więcej jak do połowy; tkaniny delikatne: bęben załadowany nie więcej jak w jednej trzeciejl.

15 cykle suszenia electrolux 15 Cykle suszenia Czas suszenia Ekstra suche Rodzaj prania BAWEŁNA Funkcje dodatkowe Poziom wysuszenia Zastosowanie/właściwości Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np.: rzeczy z froty, płaszcze kąpielowe. Mocno wysuszone BAWEŁNA Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy o równomiernej grubości, np.: rzeczy z froty, trykotów, ręczników frotowych. Do szafy BAWEŁNA Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy o równomiernej grubości, np.: rzeczy z froty, trykotów, ręczników frotowych. Lekko suche BAWEŁNA Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy, które będą prasowane, np.: trykotów, koszul bawełnianych. Do prasowania Extra suche Do szafy Do prasowania BAWEŁNA Poziom wysuszenia SYNTETYKI SYNTETYKI SYNTETYKI Poziom wysuszenia Poziom wysuszenia Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy z bawełny lub lnu, np.: pościeli, obrusów. Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np.: swetrów, pościeli, obrusów. Program do suszenia cienkiej odzieży, która nie będzie prasowana, np.: łatwych w pielęgnacji koszul, obrusów, ubrań niemowlęcych, skarpet, gorsetów. Program do suszenia cienkich rzeczy, które będą prasowane, np.: trykotów, koszul bawełnianych. Czas (Suszenie czasowe) SYNTETYKI BAWEŁNA Program do powtórnego suszenia pojedynczych sztuk bielizny lub niewielkich ilości bielizny o wadze poniżej 1kg.

16 16 electrolux cykle suszenia Cykle suszenia Czas suszenia Rodzaj prania Funkcje dodatkowe Zastosowanie/właściwości Mieszane Mix Poziom wysuszenia BAWEŁNA SYNTETYKI Program przenaczony do suszenia bawełny i syntetków tym samym czasie. Łatwe prasowanie Jeans Odświeżanie BAWEŁNA SYNTETYKI Poziom BAWEŁNA wysuszenia SYNTETYKI BAWEŁNA SYNTETYKI Specjalny program z funkcją przeciwdziałającą gnieceniu, przeznaczony do łatwej w pielęgnacji odzieży, jak koszule i bluzki; zapewnia łatwość prasowania. Wynik jest zależny od rodzaju bielizny, jej elastyczności i gładkości. (Wsad obejmuje ok. 5 do 7 koszul). Zalecenie: Suszyć odzież bezpośrednio po wirowaniu. Natychmiast po zakończeniu suszenia wyjąć odzież z suszarki i powiesić na wieszaku. Specjalny program przeznaczony do suszenia odzieży noszonej w wolnym czasie, jak dżinsy, bluzy sportowe, itp., o różnej grubości materiału (np.: na ściągaczach i szwach). Specjalny program trwający ok. 10 minut, przeznaczony do odświeżenia lub delikatnego czyszczenia odzieży przy pomocy dostępnych w handlu zestawów do prania suchego. (Używać tylko takich produktów, które producent określi jako nadające się do prania suchego; proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania.) Maksymalny wsad suszenia: Bawełna: 7 kg Syntetki: 3 kg Czasowe suszenie: 1 kg Mix: Jeans: 3 kg 7 kg

17 Możliwości programowania electrolux 17 Możliwości programowania Cel Sposób programowania Woda zawiera różną ilość kamienia wapiennego oraz soli mineralnych, których ilość zmienia się wraz z położeniem geograficznym, co zmienia wartość przewodności. Zmiany przewodności wody w porównaniu z wielkościami przyjętymi fabrycznie mogą mieć pewien wpływ na pozostałości wilgotności suszonych ubrań na końcu cyklu. Suszarka pozwala na regulację czułości czujnika w oparciu o wartości przewodności wody za pomocą następującej procedury. Porocedura: 1. Należy włączyć urządzenia obracając pokrętłem programatora. 2.Należy równocześnie nacisnąć przyciskistart/pausa i Stopień wysuszenia aż na wyświetlaczu pojawi się symbol CO, a za pomocą poziomych linii można wybrać żądany poziom. Regulacja Regulacja poziomu przewodności: poziomu Naciskając ciągle przycisk Start, można określić odpowiedni przewodności poziom przewodności wody jak w poniższe tabeli. Wyświetlacz Poziom przewodności Przybliżona wartość qs/cm CO Niska < 300 CO Średnia CO Wysoka > 600 Normalnie, urządzenie ma ustawienia fabryczne na poziom najwyższy, jednak pewne moduły można skonfigurować inaczej. O = Zmiana Zapamiętywanie nowego ustawienia: Aby zapamiętać wybór, należ nacisnąć przyciski Start/Pausa i Stopień wysuszenia. Poprzednio wybrany cykl suszenia oraz opcje pojawią się ponownie na wyświetlaczu i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby zmienić wykonywany program należy najpierw ten program wyłączyć ustawiając przełącznik programów na pozycję 0. Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk Start.

18 18 electrolux czyszczenie i konserwacja Czyszczenie i konserwacja Przed przystąpieniem do czyszczenia bądź jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, należy odłączyć dopływ prądu do urządzenia. Czyszczenie elementów zewnętrznych Wyczyścić obudowę zewnętrzną przy użyciu wody z dodatkiem łagodnego detergentu i dokladnie ją osuszyć. Ważne: Nie należy stosować spirytusu, rozpuszczalników ani innych produktów o podobnym działaniu. Czyszczenie drzwi Wewnętrzna strona drzwi powinna być okresowo poddawana czyszczeniu w celu usunięcia resztek włókien osadzających się na uszczelkach wokół filtra. Skrupulatne przeprowadzenie tego zabiegu stanowi gwarancje niezawodnego suszenia. Natomiast aby wyczyścić filtr umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi, należy go wyciągnąć. Ilość nagromadzonych na filtrze włókien może się wydać niepokojąca: zjawisko to nie jest jednak spowodowane zbyt intensywnym działaniem mechanicznym suszarki. Wszystkie tkaniny tracą włókna w trakcie suszenia, z tym że podczas suszenia na wolnym powietrzu są one rozwiewane przez wiatr. W suszarce natomiast zbierają się na filtrze. Czyszczenie filtrów Staranne czyszczenie filtrów jest niezbędne dla zagwarantowania prawidłowego działania urządzenia. Filtry zatrzymują resztki wlókien gromadzące się podczas suszenia, a zatem powinny być oczyszczane za pomocą wilgotnej szmatki przed wyjęciem bielizny, po każdorazowym zakończeniu programu suszenia. Po dłuższym czasie na filtrach może się pojawić białawy osad. Tworzy się on pod wpływem nieznacznych pozostałosci środków piorących w bieliźnie. Filtry należy wyczyścić w gorącej wodzie przy użyciu szczoteczki. W celu wyjęcia filtra z drzwi należy wysunąć go, tak jak to

19 czyszczenie i konserwacja electrolux 19 przedstawiono na rysunku. Filtr można umieszczać dwustronnie, tj. z wpustem zwróconym w lewą lub w prawą stronę. Nie należy nigdy używać urządzenia pozbawionego filtrów Czyszczenie wymiennika ciepła Kiedy lampka zaświeci się należy wyczyścić wymiennik ciepła. Wymiennika ciepła znajduje się za drzwiczkami w przedniej dolnej części urządzenia. -wyczyścić przy użyciu szczotki i spłukać: najwygodniej strumieniem prysznica. Czyszczenie przeprowadza sie w sposób następujący: -otworzyć drzwiczki poprzez naciśnięcie wewnętrznego przycisku, tak, jak to pokazano na rysunku; -w trakcie lub po zakończeniu cyklu suszenia normalnym jest fakt, że obecna jest woda w miejscu zakładania kondensatora. -obrócić dwa czerwone krążki w stronę wewnętrzna; Oczyścić również obudowę zewnętrzną oraz przednie i tylne uszczelki. Przetrzeć wilgotną szmatką uszczelki znajdujące się wewnątrz drzwiczek. Ważne: Do czyszczenia wymiennika ciepła nie wolno używać żadnych zaostrzonych przedmiotów, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Wsunąć z powrotem wymiennik ciepła do wnęki, zablokować poprzez obrócenie dwóch czerwonych krążków na zewnątrz, po czym zamknąć drzwiczki. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie ma w nim wymiennika ciepła. -wyciągnąć wymiennik ciepła za pomoca specjalnej rączki;. Usuwanie wody ze zbiornika Usunięta woda z suszonej bielizny skrapla się w suszarce i zbiera się w

20 20 electrolux czyszczenie i konserwacja pojemniku. Pojemnik należy opróżniać po każdym cyklu suszenia w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania suszarki. Czynność ta przypominana jest zaświeceniem się właściwej lampki sygnalizacyjne Czynność ta przypominana jest zaświeceniem się właściwej lampki sygnalizacyjnej. Postąpić następująco: wyciągnąć zbiornik odwrócić i wylać wodę. ponownie zamontować. START aby wznowić program po opróżnieniu i właściwym zamontowaniu zbiornika. Czyszczenie tylnej kratki wlotowej Usunąć odkurzaczem kurz i drobiny włókien. Czyszczenie wnętrza bębna E1157 Zbiornik na wodę należy założyć poprawnie. W przeciwnym wypadku przy następnym cyklu suszenia lampka sygnalizacyjna, zaświeci się i program przerwie sie bez zakończenia cyklu suszenia. Włączy się również alarm. Należy ponownie wcisnąć przycisk Jeżeli bielizna nie osiąga oczekiwanego stopnia wysuszenia, to znaczy, okazuje się albo jest przesuszona albo zbyt wilgotna, wskazane byłoby oczyszczenie wnętrza bębna przy użyciu ściereczki nasączonej octem. W bębnie osadza się ledwie widoczny nalot, którego przyczyną są resztki środków piorących lub krochmalu i preparatów zmiękczających nie do końca wypłukanych z bielizny, bądź też ewentualnym odkładaniem się kamienia obecnego, nawet w śladowych ilościach, w wodzie używanej do prania. Osad ten utrudnia prawidłowe działanie sensorów mierzących stopień wilgotności bielizny.

21 co zrobić, gdy... electrolux 21 Co zrobić, gdy... Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem Electrolux, należy sprawdzić co następuje: Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy Urządzenie nie pracuje. Wynik suszenia nie jest zadowalający. Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do sieci elektrycznej lub nie działa bezpiecznik. Drzwiczki urządzenia są otwarte. Czy przycisk (START/PAUZA) został wciśnięty? Został wybrany niewłaściwy program suszenia. Podłączyć wtyczkę do sieci elektrycznej. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa). Zamknąć drzwiczki urządzenia. Ponownie wcisnąć przycisk (START/PAUZA). Przy następnym suszeniu wybrać inny program (patrz rozdział Cykl suszenia ). Filtry są zapchane lub filtry są zanieczyszczone. Niewłaściwa wielkość wsadu. Wyczyścić filtry. Przestrzegać wielkości maksymalnego wsadu bielizny. Kratka wentylacyjna w podstawie urządzenia jest zakryta. Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie urządzenia. Osad na wewnętrznej powierzchni bębna suszarki lub na żebrach bębna. Oczyścić wewnętrzną powierzchnię bębna suszarki i żebra bębna. Drzwi suszarki nie dają się zamknąć. Filtr drobny nie został włożony na miejsce i/lub filtr wstępny nie zatrzasnął się. Włożyć na miejsce filtr drobny i/lub zatrzasnąć filtr wstępny. Nie działa oświetlenie bębna suszarki. Wartooeć na wskaźniku Opóźniony start zmienia się co chwilę lub przez dłuższy czas nie ulega zmianie. Programator znajduje się w pozycji O WYŁ. Żarówka jest spalona. Automatyczna korekta czasu pracy następuje w zależności od rodzaju bielizny, ilości wsadu i stopnia wilgoci bielizny. Przekręcić programator na dowolny program. Wymienić żarówkę. Proces zautomatyzowany, nie występuje żadna usterka urządzenia.

22 22 electrolux co zrobić, gdy... Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy Podczas wciskania jednego z przycisków migotają się lampki. Ochrona bielizny. Po rozpoczęciu programu nie można już ustawić funkcji dodatkowej. Przekręcić programator na pozycję O. Ponownie ustawić program. Cykl suszenia trwa nadzwyczaj długo. Wskazówka: Suszenie kończy się automatycznie po ok. 5 godzinach Filtry są zapchane. Filtry są zanieczyszczone. Niewłaściwa wielkość wsadu. Za duża wielkość wsadu. Wyczyścić filtry. Wyczyścić filtry. Przestrzegać wielkości maksymalnego wsadu bielizny. Zmniejszyć wielkość wsadu. Bielizna nie została wystarczająco odwirowana. Odpowiednio odwirować bieliznę. Wyjątkowo wysoka temperatura pokojowa. Aby zabezpieczyć urządzenie przed skutkami przeciążenia, wyłączyć na pewien czas kompresor. Proces automatyczny, nie świadczy o wadzie urządzenia. (ewentualnie obniżyć temperaturę pokojową. Proces suszenia kończy się krótko po starcie programu suszenia. Świeci się wskaźnik Koniec programu Włożono zbyt mało lub zbyt dużo bielizny w stosunku do wybranego programu suszenia. Wybrać program czasowy lub wyższy stopień suszenia (np.: BARDZO SUCHE zamiast» DO SZAFY). Program zatrzymuje się, podświetla się wskaźnik Podczas wciskania jednego z przycisków na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się Err. Pojemnik na skropliny jest pełny. Ochrona bielizny. Po rozpoczęciu programu nie można już ustawić funkcji dodatkowej. Opróżnić pojemnik na skropliny, a następnie uruchomić program suszenia przyciskiem START/ PAUSA. Przekręcić programator na pozycję O WYŁ. Ponownie ustawić program.

23 co zrobić, gdy... electrolux 23 Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów, wada pozostała, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Electrolux, podając typ modelu oraz jego numer seryjny. Informacje te znajdują się na etykiecie znamionowej 1206

24 24 electrolux dane techniczne Dane techniczne Wymiary: Szeroka 60 cm Wysoka 85 cm Głębokość 58 cm Podłączenie do zasilania elektrycznego Głębokość z otwartymi drzwiami Dane dotyczące napięcia sieciowego, rodzaju prądu oraz wymaganego zabezpieczenia należy odczytać z tabliczki znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się przy drzwiach suszarki 109 cm Maksymalny wsad: Możliwości zastosowania Bawełna, len Syntetyki 7 kg 3 kg gospodarstwo domowe + 5 C + 35 C Urządzenie to odpowiada następującym Dyrektywom UE: 2006/95/EC z dnia (Dyrektywa dot. niskiego napięcia) 89/336/EWG z dnia (Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej łącznie z jej nowelizacją 92/31/EWG) 93/68/EWG z dnia (Dyrektywa dot. znaku jakości UE znaku CE).

25 parametry eksploatacyjne electrolux 25 Parametry eksploatacyjne Program Czas suszenia (w minutach) Zużycie energii kwh Liczba obrotów w min Bawełna do szafy 1) Bawełna do prasowania 1) Bawełna do szafy 1) Bawełna do prasowania 1) Syntetyki do szafy 2) 125 3, , ,6 95 2,8 48 1, Maksymalny wsad: 1) Bawełna: 7 kg 2) Syntetyki: 3 kg Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizowanych. W związku z tym w trakcie normalnego użytkowania mogą przybierać nieco inne wartości.

26 26 electrolux instalacja Instalacja Rozpakowywanie Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyciągnij rękaw foliowy ze styropianową kształtką. Wyciągnąć taśmy klejące z wnętrza suszarki na górze bębna. Aby drgania i hałas pozostawały na minimalnym poziomie, urządzenie powinno stać na mocnej, poziomej powierzchni. Kiedy urządzenie znajdzie się w ustalonym położeniu do pracy, należy sprawdzić czy jest ustawione dokładnie poziomu za pomocą poziomnicy. Jeśli nie, należy podnieść lub obniżyć nóżki aż do uzyskania położenia poziomego. Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych czy podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować wydzielanie się ciepła, co utrudniałoby działanie urządzenia. Ważne Ustawić urządzenie poziomo. Zabrania się zabudowywania urządzenia. Nie umieszczać urządzenia za zamykanymi drzwiami, drzwiami rozsuwanymi, drzwiami, których zawiasy znajdują się naprzeciwko zawiasów urządzenia. Podczas transportu urządzenie musi być w pozycji pionowej. Ustawianie Zaleca się, by dla wygody urządzenie znajdowało się w pobliżu pralki. Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud. Powietrze musi mieć możliwość swobodnego obiegu wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kraty wentylacyjnej ani krat otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki. Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia, w którym się ona znajduje, nie może przekraczać +35 o C, ponieważ może to wpłynąć ujemnie na jej pracę. Suszarka w zestawie Możliwe jest ustawienie suszarki na pralce przy użyciu dodatkowych elementów montażowych, dostępnych u dostawcy

27 instalacja electrolux 27 Montaż drzwiczek Dla ułatwienia ładowania i rozładowywania prania istnieje możliwość zmiany położenia drzwiczek (lewe/prawe). Zabrania się przekładania zawiasów drzwiowych, jeżeli na skutek tej czynności zawiasy drzwiczek urządzenia znalazłyby się naprzeciwko zawiasów drzwi znajdujących się przed urządzeniem. Zmiana ta może być wykonana jedynie przez wykwalifikowany personel. Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Electrolux. Przyłącze elektryczne Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem jednofazowym 230 V, o częstotliwosci 50 Hz. Należy sprawdzić czy domowa instalacja elektryczna będzie mogła być obciążona dodatkowym poborem mocy dla maksymalnego obciążenia suszarki, który wynosi ~ kw. Gniazdko, do którego będzie podłączona suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z obowiązującymi normami. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikłe z niedostosowania się do powyższych wymogów zabezpieczeń Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego urządzenia można dokonać jedynie w Serwisie. Po zainstalowaniu urzadzenia przewód zasilajacy musi byc latwo dostepny.

28 28 electrolux utylizacja Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony środowiska Elementy pakowe Materiały oznaczone tym symbolem są odzyskiwane. Oznacza to, że mogą być one powtórnie przetworzone jeśli zostaną właściwie posegregowane i umieszczone w odpowiednich kontenerach. Urządzenie Likwidację starego urządzenia należy zlecić upoważnionym jednostkom utylizacyjnym. Przyczyńmy się do utrzymania czystości w swoim kraju! Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Dla oszczędności energii i pomocy w ochronie środowiska zaleca się postępowanie według poniższych wskazówek: Należy starać się przy suszeniu wykorzystywać maksymalną ładowność bębna, suszenie małych ilości jest nieekonomiczne. Należy zawsze ładować pranie dobrze odwirowane. Im wyższe obroty wirowania, tym niższe zużycie energii i krótszy czas suszenia. Nie należy nadmiernie suszyć prania, unika się wtedy pofałdowań i oszczędza energię. Wybieramy program suszenia według rodzaju prania i wymaganego stopnia suchości. Dla wykorzystania maksymalnej ładowności bębna, pranie które ma być dokładnie wysuszone ("do szafy"), może być suszone razem z rzeczami przeznaczonymi do prasowania, należy wtedy wybrać program "do prasowania", wyjąć rzeczy przeznaczone do prasowania po zakończeniu programu a następnie dokończyć suszenia pozostałych rzeczy. Czyścić regularnie filtry aby uniknąć nadmiernego czasu suszenia i wysokiego zużycia energii. Wietrzyć dobrze pomieszczenie. Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać +35 o C.

29

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na "Wył." ("O").

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na Wył. (O). OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie prania zgodnie z symbolami na metkach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Sortować pranie zgodnie z symbolami na etykietach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA TABELA PROGRAMÓW BROSZURA

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA TABELA PROGRAMÓW BROSZURA SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE RZECZY DO SUSZENIA WYBIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA JUŻ WYBRANEGO PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OSŁUGI TAELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE IELIZNY NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OSŁUGI! WYIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA JUŻ WYRANEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register Przed użyciem urządzenia, prosimy

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Wood s MRD9

Osuszacz powietrza Wood s MRD9 Osuszacz powietrza Wood s MRD9 1 1. Włącznik/Wyłącznik 2. Prawa strona osuszacza 3. Przednia obudowa 4. Rączka 5. Wlot powietrza 6. Otwór spustowy 7. Zbiornik na wodę Panel kontroli Zbiornik jest pełen

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706 Instrukcja obsługi Termowentylator Model HL 706 Szanowny Kliencie. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Bardzo prosimy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW... EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121 PL Instrukcja obsługi Pralka ZWQ 76121 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 5 Obsługa pralki _ 6 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo