instrukcja obsługi Suszarka EDC 77550W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instrukcja obsługi Suszarka EDC 77550W"

Transkrypt

1 instrukcja obsługi Suszarka EDC 77550W

2

3 electrolux 3 Witamy w świecie Electrolux Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, ze korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicja Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachecamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety i wygodę użytkowania. Powodzenia!

4 4 electrolux ważne informacje Spis treści Ważne informacje Panel sterowania Opis urządzenia Panel sterowania Eksploatacja Cykle suszenia Możliwości programowania Czyszczenie i konserwacja Co zrobić, gdy Dane techniczne Instalacja Utylizacja Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie: Trójkat ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie! Upomnienie!) mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle ważne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzenia. Prosimy o ich przestrzeganie. Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego używania urządzenia.. Symbol tulipan oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego korzystania z urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.

5 spis treści electrolux 5 Ważne informacje Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia poprawnego stosowania, należy przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika wraz z wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady bezpiecznej jego obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania pralki oraz przekazanie jej w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi. Ogólne zasady bezpieczeństwa Zmiany parametrów lub inne modyfikacje urządzenia grożą niebezpieczeństwem. Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych i sensorycznych, ani przez osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie prawidłowej obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe nie weszły do bębna suszarki. W tym celu przed użyciem proszę sprawdzić bęben. Przedmioty takie jak monety, pinezki lub śrubki mogą spowodować znaczne uszkodzenie sprzętu i nie wolno ich wkładać do pralki. Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy: Poduszki, kołdry, itp. (rzeczy te akumulują ciepło). Przedmioty takie jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki zawierające podkładki z gumowej pianki nie mogą być suszone w suszarce. Po zakończeniu suszenia, czyszczenia i konserwacji, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób reperacji. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia cielesne lub wadliwe działanie urządzenia. Należy kontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się użycia oryginalnych części zamiennych. Przed suszeniem w suszarce rzeczy zabrudzonych substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku, należy je wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu. Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować wybuch. W suszarce suszyć jedynie rzeczy wyprane w wodzie. Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich wkładać do suszarki. Jeśli pranie zostało wykonane z użyciem odplamiacza, wówczas należy wykonać dodatkowy cykl płukania przed wysuszeniem w suszarce. Należy się upewnić, czy przez przypadek nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek w kieszeniach ubrań, które mają zostać wysuszone w suszarce

6 6 electrolux ważne informacje OSTRZEŻENIE! Nie zatrzymywać suszarki przed końcem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z urządzenia i rozłożyć, aby ciepło się rozproszyło. Instalacja Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy przenoszeniu. Podczas wypakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono uszkodzone. W przypadku wątpliwości, nie uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z serwisem. Przed użyciem należy usunąć całość opakowania i wszystkie blokady na czas transportu. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w instrukcji użytkownika. Ostatnia część cyklu suszenia suszarki jest przeprowadzana bez udziału ciepła ( cykl schładzania ), aby rzeczy były schłodzone do temperatury, która ich nie uszkodzi. Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę. Należy dopilnować aby suszarka nie stała na przewodzie zasilającym. Jeśli urządzenie zostanie usytuowane na miękkiej wykładzinie, należy wyregulować, za pomocą nóżek, wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym. Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, należy zastosować zestaw oddzielający (dodatkowe akcesoria). Możliwości zastosowania Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Należy je używać zgodnie z przeznaczeniem. Suszyć można jedynie materiały nadające się do suszenia w suszarce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach. W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane. Urządzenia nie należy przepełniać. Patrz stosowny rozdział w instrukcji użytkownika. Nie wkładać do suszarki mokrej, kapiącej odzieży. Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być suszone w suszarce. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed włożeniem do pralki. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód; Należy zawsze wyjmować trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy używać suszarki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, powierzchnia lub podstawa są uszkodzone w taki sposób, że widoczne jest wnętrze suszarki. Zmiękczacze do tkanin oraz podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta zmiękczacza. Zabezpieczenie przed dziećmi Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby chore bez nadzoru. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy je trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy upewnić się, czy dzieci i zwierzęta domowe nie weszły do bębna pralki.

7 panel sterowania /opis urządzenia electrolux 7 Opis urządzenia Panel sterowania Filtry zanieczyszczeń Etykieta znamionowa Wymiennik ciepła Pojemnik na wodę Regulowane stopki Lampka bębna Panel sterowania Pokrętło wyboru programu 6 Przycisk Start/Pausa 2 Przycisk Delikatne 7 Przycisk START OPÓŹNIONY 3 Przycisk - sygnał dźwiękowy 8 Lampki sygnalizacyjne 4 Przycisk Poziom wysuszenia 9 Wyświetlacz 5 OCHRONA PRZED ZAGNIECENIEM

8 8 electrolux eksploatacja Eksploatacja Pierwsze suszenie Należy upewnić się przed uruchomieniem suszarki, czy napięcie znamionowe i rodzaj prądu, podane na tabliczce znamionowej urządzenia, są zgodne z napięciem zasilającym i rodzajem prądu w miejscu ustawienia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zdjąć polietylenowy worek zawierający blok polistyrenowy. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wskazane jest umieszczenie w bębnie kilku wilgotnych ścierek i włączenie suszarki na okolo 30 min. Zapewni to usunięcie ewentualnych zabrudzeń i kurzu z powierzchni bębna. Podłączyć urządzenie.otworzyć drzwiczki. Ładować rzeczy pojedynczo, uprzednio je wstrząsając aby były luźne. Zamknąć drzwiczki. Sprawdzić czy elementy prania nie utknęły między drzwiczkami a filtrem. Pokrętło wyboru programu Przekręcić pokrętło regulatora czasu suszenia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i ustawić na wybrany czas suszenia (w zakresie wyższych lub obniżonych temperatur): zapali się lampka kontrolna pracy i rozpocznie się program suszenia. Selektor dzieli się na sekcje: Bawełna Syntetyki Czas Specjalne Służy do wyboru programu suszenia elektronicznego lub na czas. Należy ustawić przełącznik programów na odpowiednim programie lub na żadanym czasie. Suszenie elektroniczne (automatyczne) Maszyna wykonuje te programy poprzez zastosowanie czujników, które odczytują stopień wilgotności w fazie suszenia. Należy wybrać program odpowiedni do danego rodzaju bielizny i żądanego stopnia wysuszenia. Suszenie na czas Program ten jest stosowany do suszenia każdego rodzaju bielizny. Wybrać program 60 minutowy dla bawełny i program 30 minutowy dla syntetycznych. Aby przerwać suszenie ustawić przełącznik na 0. Aby wyłączyć suszarkę w celu wyciągnicia bielizny po zakończeniu cyklu suszenia przekręcić pokretłem ustawiając je na pozycji 0.

9 eksploatacja electrolux 9 Wybranie żądanej opcji: Delikatne Po wciśnięciu tego przycisku suszenie bielizny delikatnej odbędzie się w obniżonej temperaturze. Zaświeci się właściwa lampka sygnalizacyjna. Funkcja ta może być stosowana także w programach suszenia na czas. Oznaczenia MIN do MAX wskazują stopień wysuszenia bielizny (MINnajmniejszy stopień wysuszenia, MAX największy stopień wysuszenia). Wciskać ten przycisk, dopóki nie zaoewieci się wskaźnik żądanego stopnia wysuszenia bielizny. Ochrona przed zagnieceniem Delikatne - ten przycisk służy do suszenia z maksymalnym wsadem 3 kg! Sygnał dźwiękowy Po zakończeniu cyklu suszenia w odstępach czasowych rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. W przypadku wyboru tej funkcji dodatkowej czas trwania fazy przeciw zagnieceniom zostanie wydłużony po zakończeniu cyklu suszenia o 90 minut. Podczas trwania fazy przeciw zagnieceniom w każdej chwili można wyjąć bieliznę. START/PAUSA po wybraniu programu po wciśnięciu przycisku po wybraniu niewłaściwej funkcji gdy przełącznik programów zostanie ustawiony na pozycji innej od wykonywanego programu lub kiedy podczas suszenia wciśnięty zostanie przycisk poniższych funkcji. Zaświeci się właściwa lampka sygnalizacyjna. Poziom wysuszenia Do ustawienia poziomu wysuszenia w bieliźnie można przy większości programów dodatkowo dobrać stopnie wysuszenia bielizny MIN, MED lub MAX. Aby włączyć suszenie po wybraniu programu i właściwej funkcji należy wcisnąć przycisk Start/Pause. Przestanie pulsować właściwa lampka sygnalizacyjna. Jeśli wybrana opcja opóźnionego startu maszyna zacznie liczyć czas do tyłu. Gdy drzwiczki suszarki lub drzwiczki pod suszarką zostaną otwarte w trakcie wykonywania programu należy ponownie wcisnąć ten przycisk, aby rozpocząć wykonywanie programu od momentu, w którym został przerwany. Przycisk ten należy również nacisnąć po ewentualnym przerwaniu dopływu prądu, oraz ponownym włożeniu do suszarki opróżnionego zbiornika w trakcie wykonywania programu i gdy zaświeciła się lampka W obydwu przypadkach lampka sygnalizacyjna Start/Pause pulsuje co oznacza, że przycisk ten należy wcisnąć ponownie.

10 10 electrolux eksploatacja START OPÓŹNIONY Przyciskiem Start opóźniony można opóźnić start programu suszenia o 30 minut (30' do maks. 20 godzin (20h). 1. Wybrać program suszenia. 2. Przycisk Start opóźniony wciskać, dopóki na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nie pojawi się żądany czas opóźnienia startu programu, np.: 12h, jeżeli program powinien rozpocząć się za 12 godzin. Wskaźnik Start opóźniony jest podświetlony. Jeżeli wskaźnik wyświetla czas opóźnienia suszenia 20h i zostanie kolejny raz wciśnięty, to podany czas opóźnienia programu zostaje anulowany. Wskaźnik wyświetla czas 0' a następnie czas trwania ustawionego programu suszenia. Maszyna zacznie liczenie do tyłu, a czas ten będzie widoczny na wyświetlaczu. Podczas opcji opóźnienia startu można zmienić program lub wybrane opóźnienie. Gdy zamierzamy wprowadzić zmiany należy najpierw skasować przełącznikiem programów wszystkie dotychczasowe ustawienia na pozycje 0. Wybrać nowy program i czas opóźnienia, po czym wcisnąć przycisk START /PAUSE. Opcje można zmienić tylko wtedy, gdy są one zgodne z wybranym programem. Podczas przerwy w opóźnieniu suszenia należy wcisnąć właściwy przycisk wybierając nową lub nowe opcje i ponownie wcisnać przycisk START/PAUSE. Możliwe jest dołożenie wypranej bielizny do suszarki podczas gdy suszarka odlicza czas do tyłu. Pamiętać jedynie należy, aby zamknąć drzwiczki suszarki, oraz ponownie wcisnać przycisk START/PAUSE, a maszyna zacznie liczyć czas opóźnienia. Wyświetlacz Wyświetlacz pokazuje następujące informacje: Czas trwania wybranego programu Po wyborze programu na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu (w godzinach i minutach). Automatycznie zostaje wyliczony czas dla maksymalnego ładunku przyjętgo dla każdego typu materiału i odpowiedniego poziomu suszenia 1.20 Kiedy program się rozpocznie, pozostały czas będzie wyświetlany co 5 minut. Opóźniony start Jeśli zostanie wybrany Start opóźniony za pomocą odpowiedniego przcisku, wyświetlacz pokaże to przez 3 sekundy; potem pokaże się czas uprzedniego wybranego programu. Maszyna zacznie liczenie do tyłu wyświtlając czas co 1 godzinę do 90 minut a później co 30 minut. 3 Koniec programu Pojawienie się mrugającego zera oznacza koniec programu i to wyświetala się po fazie przeciw zgnieceniowej Zły wybór opcji Jeśli zostanie wybrane opcja nie współpracująca z programem wówczas na wyświetlaczu pojawi się Err (błąd). Kod Alarmu w czasie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości na wyświetlaczu

11 eksploatacja electrolux 11 pojawi się kod alarmu (np. E 21) E.27 Suszenie Pokazuje, że suszarka znajduje się w fazie suszenia. Chłodzenie Pokazuje, że suszarka znajduje się w fazie chłodzenia. Po fazie suszenia odbywa się10 minutowa faza chłodzenia bielizny. Koniec programu Informuje, o zakończeniu fazy chłodzenia, podczas fazy przeciwko zgnieceniu bielizny i po zakończeniu programu. Lampki sygnalizacyjne Lampka Czyszczenie filtrów Lampka ta zaświeci się po zakończeniu programu i przypomina o konieczności wyczyszczenia filtrów Lampka Zbiornik napełniony wodą Lampka ta zaświeci się po zakończeniu programu przypominając o konieczności opróżnienia zbiornika z wody. Gdy lampka zaświeci się podczas wykonywania programu oznacza to, że zbiornik jest pełny. Wówczas włącza się alarm, program zostaje przerwany automatycznie i pulsuje lampka Start/Pausa. Lampka Czyszczenie wymiennika ciepła Zaświeca się co 80 cykli suszenia przypominajac o konieczności wyczyszczenia wymiennika ciepła. Koniec suszenia Wszystkie programy suszenia kończą się 10 minutową faza chłodzenia (świeci się lampka ). Po zakończeniu tej fazy można wyciągnąć bieliznę z suszarki. Lampki i zaświecą sie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Gdy bielizna nie zostanie wyciągnięta z suszarki wówczas suszarka wykona fazę przeciw zgnieceniu (która trwa do maksymalnie 30 minut). Gdy również po tej fazie bielizna nie zostanie wyciągnieta z bębna suszarka zatrzyma się automatycznie. Lampki, i będą się świecić nadal i alarm będzie włączony przez następne dwie minuty. Ustawić przełącznik programów na pozycję 0 ; a wszystkie lampki zgasną. Wyciągnać bieliznę. Po każdym użyciu Oczyścić filtry Wylać wodę ze zbiornika Ważne Jeśli program suszenia zostanie przerwany przed jego końcem, zalecane jest uruchomienie cyklu chłodzenia przed opróżnieniem bębna. Nastąpi obniżenie temperatury wewnątrz urządzenia. Korekta programu Aby zmienić program, który jest w trakcie realizacji, należy ustawić pokrętło programatora w pozycji "0". Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk START.

12 12 electrolux eksploatacja Blokada przed dziećmi Można ustawić blokadę przed dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu zresetowaniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego programu. Blokada przed dziećmi blokuje również wszystkie przyciski i pokrętło programowania. Blokadę przed dziećmi można włączyć lub wyłączyć naciskając jednocześnie przyciski Poziom wysuszenia i Ochrona przed zagnieceniem przez 5 sekund Przed rozpoczęciem programu: Urządzenie nie może zostać użyte Po rozpoczęciu programu: Nie można zmienić trwającego programu Ikona pojawia się na wyświetlaczu, aby zasygnalizować włączenie się blokady przed dziećmi. Blokada przed dziećmi nie zostaje wyłączana po zakończeniu programu. Aby ustawić nowy program, należy najpierw wyłączyć blokadę przed dziećmi.

13 praktyczne wskazówki electrolux 13 Praktyczne wskazówki W suszarce nie wolno suszyć: Odzieży pranej na sucho i czyszczonej chemicznie, tkanin wełnianych lub z domieszką wełny, które mogą pod wpływem temperatury filcować się, angory, tkanin delikatnych (sztuczny jedwab lub firanki syntetyczne), wyrobów z dodatkiem gumy piankowej i włókna szklanego. Należy przestrzegać wskazówek o sposobie suszenia zawartych na metkach odzieży. Sprawdzić symbole podane na metkach odzieży: Dozwolone suszenie mechaniczne. Jakkolwiek nie precyzuje sie jednak czy w temperaturze normalnej, czy też obniżonej. suszenie w temperaturze normalnej. suszenie delikatne w niskiej temperaturze nie wolno suszyć mechanicznie. Przed włożeniem bielizny do suszarki należy pozapinać guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i przyszyć "luźne" guziki. Posortować odzież w zależności od rodzaju tkaniny oraz pożądanego stopnia wysuszenia. Należy zwrócić uwagę, aby nie przesuszać ubrań. W ten sposób chronicie Państwo tkaniny i oszczędzacie energię elektryczną. Do suszarki powinno się wkładać bieliznę dobrze odwirowaną, gdyż pozwala to skrócić czas suszenia, a tym samym zaoszczędzić energię elektryczną. Tkaniny delikatne należy wstępnie odwirować przed suszeniem (na 30 sekund lub używać specjalnych programów krótkiego wirowania w pralce automatycznej). Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin włóknistych, jak ręczniki, gdyż resztki włókien mogą osiąść na ubraniach. Szczególnie ostrożnie obchodzić się z tkaninami robionymi na drutach. Nie przesuszać tkanin tego rodzaju. Do suszarki można także wkładać wykrochmalone tkaniny. Aby uzyskać pożądany stopień krochmalenia należy wybrać program suszenia - do prasowania. Po wysuszeniu tkanin ewentualne pozostałości krochmalu wewnątrz bębna wytrzeć wilgotną szmatką. Tkaniny syntetyczne, które elektryzują się podczas suszenia, należy prać z dodatkiem płynu zmiękczającego. Suszenie w suszarce powoduje obniżenie działania środków zmiękczających i należy o tym pamiętać przy ich dozowaniu. Po zakończonym programie suszenia należy niezwłocznie wyjąć bieliznę z suszarki. Jeżeli po zakończeniu suszenia pojedyncze sztuki odzieży pozostały jeszcze wilgotne należy ustawić program krótkiego suszenia, nie dłuższy niż 30 minut. Jest to możliwe w przypadku ubrań wielowarstwowych (kieszenie w spodniach itp.).

14 14 electrolux praktyczne wskazówki Aby uniknąć splątania się bielizny należy: pozasuwać zamki błyskawiczne, pozapinać guziki w powłoczkach, powiązać luźne tasiemki (np.: ze sznurówek). Opróżnić kieszenie. Usunąć metalowe części (spinacze biurowe, agrafki,...). Przewrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np.: wiatrówkę podszytą bawełną przewrócić bawełnianą stroną na zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin. Zaleca się suszenie z pełnym wsadem bielizny, gdyż suszenie małej ilości bielizny jest nieekonomiczne. Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk bielizny : Prześcieradło 1200 g Obrus 100 g Ścierka 00 g Serwetka 500 g Ręcznik frotte (mały) 200 g Szlafrok kąpielowy 250 g Poduszka 200 g Poszewka 100 g Letnia sukienka 200 g Koszulka polo 100 g Koszula nocna damska 600 g Męska koszula 200 g Piżama męska 500 g Bluza 100 g Męskie spodenki 100 g Ładunek Często trudno jest oszacować wagę rzeczy, które mają być suszone. Dlatego zalecamy przyjęcie następujących wytycznych: bawełna, bielizna: bęben pełny, lecz nie mocno upakowany; syntetyki: bęben załadowany nie więcej jak do połowy; tkaniny delikatne: bęben załadowany nie więcej jak w jednej trzeciejl.

15 cykle suszenia electrolux 15 Cykle suszenia Czas suszenia Ekstra suche Rodzaj prania BAWEŁNA Funkcje dodatkowe Poziom wysuszenia Zastosowanie/właściwości Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np.: rzeczy z froty, płaszcze kąpielowe. Mocno wysuszone BAWEŁNA Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy o równomiernej grubości, np.: rzeczy z froty, trykotów, ręczników frotowych. Do szafy BAWEŁNA Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy o równomiernej grubości, np.: rzeczy z froty, trykotów, ręczników frotowych. Lekko suche BAWEŁNA Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy, które będą prasowane, np.: trykotów, koszul bawełnianych. Do prasowania Extra suche Do szafy Do prasowania BAWEŁNA Poziom wysuszenia SYNTETYKI SYNTETYKI SYNTETYKI Poziom wysuszenia Poziom wysuszenia Poziom wysuszenia Program do suszenia rzeczy z bawełny lub lnu, np.: pościeli, obrusów. Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np.: swetrów, pościeli, obrusów. Program do suszenia cienkiej odzieży, która nie będzie prasowana, np.: łatwych w pielęgnacji koszul, obrusów, ubrań niemowlęcych, skarpet, gorsetów. Program do suszenia cienkich rzeczy, które będą prasowane, np.: trykotów, koszul bawełnianych. Czas (Suszenie czasowe) SYNTETYKI BAWEŁNA Program do powtórnego suszenia pojedynczych sztuk bielizny lub niewielkich ilości bielizny o wadze poniżej 1kg.

16 16 electrolux cykle suszenia Cykle suszenia Czas suszenia Rodzaj prania Funkcje dodatkowe Zastosowanie/właściwości Mieszane Mix Poziom wysuszenia BAWEŁNA SYNTETYKI Program przenaczony do suszenia bawełny i syntetków tym samym czasie. Łatwe prasowanie Jeans Odświeżanie BAWEŁNA SYNTETYKI Poziom BAWEŁNA wysuszenia SYNTETYKI BAWEŁNA SYNTETYKI Specjalny program z funkcją przeciwdziałającą gnieceniu, przeznaczony do łatwej w pielęgnacji odzieży, jak koszule i bluzki; zapewnia łatwość prasowania. Wynik jest zależny od rodzaju bielizny, jej elastyczności i gładkości. (Wsad obejmuje ok. 5 do 7 koszul). Zalecenie: Suszyć odzież bezpośrednio po wirowaniu. Natychmiast po zakończeniu suszenia wyjąć odzież z suszarki i powiesić na wieszaku. Specjalny program przeznaczony do suszenia odzieży noszonej w wolnym czasie, jak dżinsy, bluzy sportowe, itp., o różnej grubości materiału (np.: na ściągaczach i szwach). Specjalny program trwający ok. 10 minut, przeznaczony do odświeżenia lub delikatnego czyszczenia odzieży przy pomocy dostępnych w handlu zestawów do prania suchego. (Używać tylko takich produktów, które producent określi jako nadające się do prania suchego; proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania.) Maksymalny wsad suszenia: Bawełna: 7 kg Syntetki: 3 kg Czasowe suszenie: 1 kg Mix: Jeans: 3 kg 7 kg

17 Możliwości programowania electrolux 17 Możliwości programowania Cel Sposób programowania Woda zawiera różną ilość kamienia wapiennego oraz soli mineralnych, których ilość zmienia się wraz z położeniem geograficznym, co zmienia wartość przewodności. Zmiany przewodności wody w porównaniu z wielkościami przyjętymi fabrycznie mogą mieć pewien wpływ na pozostałości wilgotności suszonych ubrań na końcu cyklu. Suszarka pozwala na regulację czułości czujnika w oparciu o wartości przewodności wody za pomocą następującej procedury. Porocedura: 1. Należy włączyć urządzenia obracając pokrętłem programatora. 2.Należy równocześnie nacisnąć przyciskistart/pausa i Stopień wysuszenia aż na wyświetlaczu pojawi się symbol CO, a za pomocą poziomych linii można wybrać żądany poziom. Regulacja Regulacja poziomu przewodności: poziomu Naciskając ciągle przycisk Start, można określić odpowiedni przewodności poziom przewodności wody jak w poniższe tabeli. Wyświetlacz Poziom przewodności Przybliżona wartość qs/cm CO Niska < 300 CO Średnia CO Wysoka > 600 Normalnie, urządzenie ma ustawienia fabryczne na poziom najwyższy, jednak pewne moduły można skonfigurować inaczej. O = Zmiana Zapamiętywanie nowego ustawienia: Aby zapamiętać wybór, należ nacisnąć przyciski Start/Pausa i Stopień wysuszenia. Poprzednio wybrany cykl suszenia oraz opcje pojawią się ponownie na wyświetlaczu i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby zmienić wykonywany program należy najpierw ten program wyłączyć ustawiając przełącznik programów na pozycję 0. Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk Start.

18 18 electrolux czyszczenie i konserwacja Czyszczenie i konserwacja Przed przystąpieniem do czyszczenia bądź jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, należy odłączyć dopływ prądu do urządzenia. Czyszczenie elementów zewnętrznych Wyczyścić obudowę zewnętrzną przy użyciu wody z dodatkiem łagodnego detergentu i dokladnie ją osuszyć. Ważne: Nie należy stosować spirytusu, rozpuszczalników ani innych produktów o podobnym działaniu. Czyszczenie drzwi Wewnętrzna strona drzwi powinna być okresowo poddawana czyszczeniu w celu usunięcia resztek włókien osadzających się na uszczelkach wokół filtra. Skrupulatne przeprowadzenie tego zabiegu stanowi gwarancje niezawodnego suszenia. Natomiast aby wyczyścić filtr umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi, należy go wyciągnąć. Ilość nagromadzonych na filtrze włókien może się wydać niepokojąca: zjawisko to nie jest jednak spowodowane zbyt intensywnym działaniem mechanicznym suszarki. Wszystkie tkaniny tracą włókna w trakcie suszenia, z tym że podczas suszenia na wolnym powietrzu są one rozwiewane przez wiatr. W suszarce natomiast zbierają się na filtrze. Czyszczenie filtrów Staranne czyszczenie filtrów jest niezbędne dla zagwarantowania prawidłowego działania urządzenia. Filtry zatrzymują resztki wlókien gromadzące się podczas suszenia, a zatem powinny być oczyszczane za pomocą wilgotnej szmatki przed wyjęciem bielizny, po każdorazowym zakończeniu programu suszenia. Po dłuższym czasie na filtrach może się pojawić białawy osad. Tworzy się on pod wpływem nieznacznych pozostałosci środków piorących w bieliźnie. Filtry należy wyczyścić w gorącej wodzie przy użyciu szczoteczki. W celu wyjęcia filtra z drzwi należy wysunąć go, tak jak to

19 czyszczenie i konserwacja electrolux 19 przedstawiono na rysunku. Filtr można umieszczać dwustronnie, tj. z wpustem zwróconym w lewą lub w prawą stronę. Nie należy nigdy używać urządzenia pozbawionego filtrów Czyszczenie wymiennika ciepła Kiedy lampka zaświeci się należy wyczyścić wymiennik ciepła. Wymiennika ciepła znajduje się za drzwiczkami w przedniej dolnej części urządzenia. -wyczyścić przy użyciu szczotki i spłukać: najwygodniej strumieniem prysznica. Czyszczenie przeprowadza sie w sposób następujący: -otworzyć drzwiczki poprzez naciśnięcie wewnętrznego przycisku, tak, jak to pokazano na rysunku; -w trakcie lub po zakończeniu cyklu suszenia normalnym jest fakt, że obecna jest woda w miejscu zakładania kondensatora. -obrócić dwa czerwone krążki w stronę wewnętrzna; Oczyścić również obudowę zewnętrzną oraz przednie i tylne uszczelki. Przetrzeć wilgotną szmatką uszczelki znajdujące się wewnątrz drzwiczek. Ważne: Do czyszczenia wymiennika ciepła nie wolno używać żadnych zaostrzonych przedmiotów, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Wsunąć z powrotem wymiennik ciepła do wnęki, zablokować poprzez obrócenie dwóch czerwonych krążków na zewnątrz, po czym zamknąć drzwiczki. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie ma w nim wymiennika ciepła. -wyciągnąć wymiennik ciepła za pomoca specjalnej rączki;. Usuwanie wody ze zbiornika Usunięta woda z suszonej bielizny skrapla się w suszarce i zbiera się w

20 20 electrolux czyszczenie i konserwacja pojemniku. Pojemnik należy opróżniać po każdym cyklu suszenia w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania suszarki. Czynność ta przypominana jest zaświeceniem się właściwej lampki sygnalizacyjne Czynność ta przypominana jest zaświeceniem się właściwej lampki sygnalizacyjnej. Postąpić następująco: wyciągnąć zbiornik odwrócić i wylać wodę. ponownie zamontować. START aby wznowić program po opróżnieniu i właściwym zamontowaniu zbiornika. Czyszczenie tylnej kratki wlotowej Usunąć odkurzaczem kurz i drobiny włókien. Czyszczenie wnętrza bębna E1157 Zbiornik na wodę należy założyć poprawnie. W przeciwnym wypadku przy następnym cyklu suszenia lampka sygnalizacyjna, zaświeci się i program przerwie sie bez zakończenia cyklu suszenia. Włączy się również alarm. Należy ponownie wcisnąć przycisk Jeżeli bielizna nie osiąga oczekiwanego stopnia wysuszenia, to znaczy, okazuje się albo jest przesuszona albo zbyt wilgotna, wskazane byłoby oczyszczenie wnętrza bębna przy użyciu ściereczki nasączonej octem. W bębnie osadza się ledwie widoczny nalot, którego przyczyną są resztki środków piorących lub krochmalu i preparatów zmiękczających nie do końca wypłukanych z bielizny, bądź też ewentualnym odkładaniem się kamienia obecnego, nawet w śladowych ilościach, w wodzie używanej do prania. Osad ten utrudnia prawidłowe działanie sensorów mierzących stopień wilgotności bielizny.

21 co zrobić, gdy... electrolux 21 Co zrobić, gdy... Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem Electrolux, należy sprawdzić co następuje: Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy Urządzenie nie pracuje. Wynik suszenia nie jest zadowalający. Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do sieci elektrycznej lub nie działa bezpiecznik. Drzwiczki urządzenia są otwarte. Czy przycisk (START/PAUZA) został wciśnięty? Został wybrany niewłaściwy program suszenia. Podłączyć wtyczkę do sieci elektrycznej. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa). Zamknąć drzwiczki urządzenia. Ponownie wcisnąć przycisk (START/PAUZA). Przy następnym suszeniu wybrać inny program (patrz rozdział Cykl suszenia ). Filtry są zapchane lub filtry są zanieczyszczone. Niewłaściwa wielkość wsadu. Wyczyścić filtry. Przestrzegać wielkości maksymalnego wsadu bielizny. Kratka wentylacyjna w podstawie urządzenia jest zakryta. Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie urządzenia. Osad na wewnętrznej powierzchni bębna suszarki lub na żebrach bębna. Oczyścić wewnętrzną powierzchnię bębna suszarki i żebra bębna. Drzwi suszarki nie dają się zamknąć. Filtr drobny nie został włożony na miejsce i/lub filtr wstępny nie zatrzasnął się. Włożyć na miejsce filtr drobny i/lub zatrzasnąć filtr wstępny. Nie działa oświetlenie bębna suszarki. Wartooeć na wskaźniku Opóźniony start zmienia się co chwilę lub przez dłuższy czas nie ulega zmianie. Programator znajduje się w pozycji O WYŁ. Żarówka jest spalona. Automatyczna korekta czasu pracy następuje w zależności od rodzaju bielizny, ilości wsadu i stopnia wilgoci bielizny. Przekręcić programator na dowolny program. Wymienić żarówkę. Proces zautomatyzowany, nie występuje żadna usterka urządzenia.

22 22 electrolux co zrobić, gdy... Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy Podczas wciskania jednego z przycisków migotają się lampki. Ochrona bielizny. Po rozpoczęciu programu nie można już ustawić funkcji dodatkowej. Przekręcić programator na pozycję O. Ponownie ustawić program. Cykl suszenia trwa nadzwyczaj długo. Wskazówka: Suszenie kończy się automatycznie po ok. 5 godzinach Filtry są zapchane. Filtry są zanieczyszczone. Niewłaściwa wielkość wsadu. Za duża wielkość wsadu. Wyczyścić filtry. Wyczyścić filtry. Przestrzegać wielkości maksymalnego wsadu bielizny. Zmniejszyć wielkość wsadu. Bielizna nie została wystarczająco odwirowana. Odpowiednio odwirować bieliznę. Wyjątkowo wysoka temperatura pokojowa. Aby zabezpieczyć urządzenie przed skutkami przeciążenia, wyłączyć na pewien czas kompresor. Proces automatyczny, nie świadczy o wadzie urządzenia. (ewentualnie obniżyć temperaturę pokojową. Proces suszenia kończy się krótko po starcie programu suszenia. Świeci się wskaźnik Koniec programu Włożono zbyt mało lub zbyt dużo bielizny w stosunku do wybranego programu suszenia. Wybrać program czasowy lub wyższy stopień suszenia (np.: BARDZO SUCHE zamiast» DO SZAFY). Program zatrzymuje się, podświetla się wskaźnik Podczas wciskania jednego z przycisków na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się Err. Pojemnik na skropliny jest pełny. Ochrona bielizny. Po rozpoczęciu programu nie można już ustawić funkcji dodatkowej. Opróżnić pojemnik na skropliny, a następnie uruchomić program suszenia przyciskiem START/ PAUSA. Przekręcić programator na pozycję O WYŁ. Ponownie ustawić program.

23 co zrobić, gdy... electrolux 23 Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów, wada pozostała, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Electrolux, podając typ modelu oraz jego numer seryjny. Informacje te znajdują się na etykiecie znamionowej 1206

24 24 electrolux dane techniczne Dane techniczne Wymiary: Szeroka 60 cm Wysoka 85 cm Głębokość 58 cm Podłączenie do zasilania elektrycznego Głębokość z otwartymi drzwiami Dane dotyczące napięcia sieciowego, rodzaju prądu oraz wymaganego zabezpieczenia należy odczytać z tabliczki znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się przy drzwiach suszarki 109 cm Maksymalny wsad: Możliwości zastosowania Bawełna, len Syntetyki 7 kg 3 kg gospodarstwo domowe + 5 C + 35 C Urządzenie to odpowiada następującym Dyrektywom UE: 2006/95/EC z dnia (Dyrektywa dot. niskiego napięcia) 89/336/EWG z dnia (Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej łącznie z jej nowelizacją 92/31/EWG) 93/68/EWG z dnia (Dyrektywa dot. znaku jakości UE znaku CE).

25 parametry eksploatacyjne electrolux 25 Parametry eksploatacyjne Program Czas suszenia (w minutach) Zużycie energii kwh Liczba obrotów w min Bawełna do szafy 1) Bawełna do prasowania 1) Bawełna do szafy 1) Bawełna do prasowania 1) Syntetyki do szafy 2) 125 3, , ,6 95 2,8 48 1, Maksymalny wsad: 1) Bawełna: 7 kg 2) Syntetyki: 3 kg Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizowanych. W związku z tym w trakcie normalnego użytkowania mogą przybierać nieco inne wartości.

26 26 electrolux instalacja Instalacja Rozpakowywanie Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyciągnij rękaw foliowy ze styropianową kształtką. Wyciągnąć taśmy klejące z wnętrza suszarki na górze bębna. Aby drgania i hałas pozostawały na minimalnym poziomie, urządzenie powinno stać na mocnej, poziomej powierzchni. Kiedy urządzenie znajdzie się w ustalonym położeniu do pracy, należy sprawdzić czy jest ustawione dokładnie poziomu za pomocą poziomnicy. Jeśli nie, należy podnieść lub obniżyć nóżki aż do uzyskania położenia poziomego. Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych czy podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować wydzielanie się ciepła, co utrudniałoby działanie urządzenia. Ważne Ustawić urządzenie poziomo. Zabrania się zabudowywania urządzenia. Nie umieszczać urządzenia za zamykanymi drzwiami, drzwiami rozsuwanymi, drzwiami, których zawiasy znajdują się naprzeciwko zawiasów urządzenia. Podczas transportu urządzenie musi być w pozycji pionowej. Ustawianie Zaleca się, by dla wygody urządzenie znajdowało się w pobliżu pralki. Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud. Powietrze musi mieć możliwość swobodnego obiegu wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kraty wentylacyjnej ani krat otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki. Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia, w którym się ona znajduje, nie może przekraczać +35 o C, ponieważ może to wpłynąć ujemnie na jej pracę. Suszarka w zestawie Możliwe jest ustawienie suszarki na pralce przy użyciu dodatkowych elementów montażowych, dostępnych u dostawcy

27 instalacja electrolux 27 Montaż drzwiczek Dla ułatwienia ładowania i rozładowywania prania istnieje możliwość zmiany położenia drzwiczek (lewe/prawe). Zabrania się przekładania zawiasów drzwiowych, jeżeli na skutek tej czynności zawiasy drzwiczek urządzenia znalazłyby się naprzeciwko zawiasów drzwi znajdujących się przed urządzeniem. Zmiana ta może być wykonana jedynie przez wykwalifikowany personel. Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Electrolux. Przyłącze elektryczne Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem jednofazowym 230 V, o częstotliwosci 50 Hz. Należy sprawdzić czy domowa instalacja elektryczna będzie mogła być obciążona dodatkowym poborem mocy dla maksymalnego obciążenia suszarki, który wynosi ~ kw. Gniazdko, do którego będzie podłączona suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z obowiązującymi normami. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikłe z niedostosowania się do powyższych wymogów zabezpieczeń Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego urządzenia można dokonać jedynie w Serwisie. Po zainstalowaniu urzadzenia przewód zasilajacy musi byc latwo dostepny.

28 28 electrolux utylizacja Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony środowiska Elementy pakowe Materiały oznaczone tym symbolem są odzyskiwane. Oznacza to, że mogą być one powtórnie przetworzone jeśli zostaną właściwie posegregowane i umieszczone w odpowiednich kontenerach. Urządzenie Likwidację starego urządzenia należy zlecić upoważnionym jednostkom utylizacyjnym. Przyczyńmy się do utrzymania czystości w swoim kraju! Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Dla oszczędności energii i pomocy w ochronie środowiska zaleca się postępowanie według poniższych wskazówek: Należy starać się przy suszeniu wykorzystywać maksymalną ładowność bębna, suszenie małych ilości jest nieekonomiczne. Należy zawsze ładować pranie dobrze odwirowane. Im wyższe obroty wirowania, tym niższe zużycie energii i krótszy czas suszenia. Nie należy nadmiernie suszyć prania, unika się wtedy pofałdowań i oszczędza energię. Wybieramy program suszenia według rodzaju prania i wymaganego stopnia suchości. Dla wykorzystania maksymalnej ładowności bębna, pranie które ma być dokładnie wysuszone ("do szafy"), może być suszone razem z rzeczami przeznaczonymi do prasowania, należy wtedy wybrać program "do prasowania", wyjąć rzeczy przeznaczone do prasowania po zakończeniu programu a następnie dokończyć suszenia pozostałych rzeczy. Czyścić regularnie filtry aby uniknąć nadmiernego czasu suszenia i wysokiego zużycia energii. Wietrzyć dobrze pomieszczenie. Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać +35 o C.

29

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D Wprowadzenie Zapoznaj się uważnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz postępuj zgodnie z nimi podczas użytkowania pralko-suszarki.

Bardziej szczegółowo

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle EN INSTRUKCJA OBSłUGI I MONTAŻU INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania parowego Condenser tumble dryer and steam wrinkle remover Szanowny Kliencie: Pragniemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny; Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i technologicznie zaawansowane produkty w pełnej gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego wsparcia w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23 Drodzy Klienci! Niniejsza instrukcja opisuje funkcje zakupionej pralki automatycznej (w dalszej części instrukcji nazywanej pralką

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka WMB 81242 LMBB WMB 81242 LMS Pralka automatyczna Instrukcja obsługi utomatická pračka Používateľská príručka Numer dokumentu 2820523274_PL / 14-01-13.(16:03) 1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści BWMD 742

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści BWMD 742 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 BWMD 742 Spis treści Instalacja, 2-3-4-5 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Instrukcje kierowane

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S

Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S Zmywarka Instrukcja obsługi DW12-T1347/S Dziękujemy za zakup wyrobu firmy Haier. Przed jego użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zawiera ona ważne informacje, które pomogą najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA. Spis treści WDG 8640

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA. Spis treści WDG 8640 Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA! Ten symbol przypomina o przeczytaniu tej instrukcji obsługi. Polski Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowywanie i wypoziomowanie Podłączenie do instalacji wodnej i elektrycznej

Bardziej szczegółowo

HDC 70 X HDC 75 TEX ENGLISH

HDC 70 X HDC 75 TEX ENGLISH 0565111 English.qxd 14-11-01 10:45 Page 2 ENGLISH HDC 70 X HDC 75 TEX English 1-17 Français 18-0 Deutsch 1-4 Italiano 44-56 Nederlands 57-69 Português 70-82 Dansk 8-95 Norsk 96-108 Svenska 109-121 Suomi

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3-4 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja i serwis, 5-6 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

TAWE 8123 LCLDS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI. Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0014 (04.2015/1)

TAWE 8123 LCLDS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI. Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0014 (04.2015/1) TAWE 8123 LCLDS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0014 (04.2015/1) SPIS TREŚCI Podstawowe informacje...3 Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

EMAWP 6123 LSLDW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI. Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0011 (04.2015/1)

EMAWP 6123 LSLDW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI. Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0011 (04.2015/1) EMAWP 6123 LSLDW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0011 (04.2015/1) SPIS TREŚCI Podstawowe informacje...3 Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo