Greenline HE C6-C11 E6-E17 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Greenline HE C6-C11 E6-E17 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Greenline HE C6-C11 E6-E I Instrukcja obsługi Nr katalogowy: ; wydanie 2010/03

2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie Informacje ogólne Działanie modułu zewnętrznego AE Pomiary energii Regulator Dogrzewacz Produkcja CWU Panel kontrolny Przegląd opcji obsługowych Wyłącznik sieciowy (WŁ/WYŁ) Lampka kontrolna Okno menu Przycisk menu i pokrętło nastawcze Przycisk powrót Przycisk trybu Przycisk info Przegląd menu Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Funkcje przycisku trybu Temperatura pokojowa CWU Urlop Pomiary energii Sterowniki czasowe Sterowanie zewnętrzne Informacje ogólne Alarmy Poziom dostępu Powrót do ustawień fabrycznych Alarmy Lampka alarmowa i czujnik temperatury pomieszczenia Brzęczyk alarmowy przy alarmie Potwierdzenie alarmu Sterownik czasowy alarmu, tryb alarmowy Kategorie alarmów Wyświetlanie alarmów Funkcje alarmowe Ostrzeżenia Rejestr informacyjny Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Obsługa menu Położenie wyjściowe Wybór funkcji i zmiana wartości Informacje pomocnicze na wyświetlaczu 11 8 Informacja z pompy ciepła Informacja eksploatacyjna Przycisk informacyjny Symbole robocze Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej Obiegi instalacji grzewczej Sposób sterowania pracą instalacji grzewczej Sterowanie czasowe instalacją grzewczą Tryby pracy (2010/03)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Informacje ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i przedstawione są na szarym tle. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy. Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy zagrożenia, jeżeli nie wykonane zostaną działania do zapobieżenia zagrożenia. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą występować szkody materialne. PRZESTROGA oznacza, że może dojść do lekkich (do średniociężkich) obrażeń u ludzi. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających życiu obrażeń u ludzi. Ważne informacje Ważne informacje nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. 1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje ogólne B Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją przechowywać. Montaż i uruchomienie B Instalację i uruchomienie pompy ciepła zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej. Szkody przez błędy obsługi Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób lub do szkód rzeczowych. B Upewnić się, że dzieci nie obsługują tego urządzenia bez nadzoru lub nie bawią się urządzeniem. B Upewnić się, że dostęp do tego urządzenia mają tylko osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać. Konserwacja i naprawa B Napraw urządzenia może dokonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i pogorszyć pracę urządzenia. B Stosować tylko oryginalne części zamienne! B Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej wykonanie corocznego przeglądu oraz konserwacji zależnych od zapotrzebowania. Inne symbole Symbol B Znaczenie Krok czynności Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów. Wyliczanie/wypunktowanie Tab. 1 Wyliczenie/wypunktowanie (2 poziom) (2010/03) 3

4 Zastosowanie 2 Zastosowanie 2.1 Informacje ogólne Greenline HE to seria pomp ciepła wykorzystujących zmagazynowaną energię słoneczną do produkcji rozprowadzanego za pomocą instalacji wodnej ciepła wykorzystywanego w instalacji c.o. oraz CWU I Rys. 1 Zmagazynowana energia słoneczna 1 Ciepło ze zbocza góry 2 Ciepło z gruntu 3 Ciepło z jeziora C6 - C11 to pompy ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem CWU. E6 - E17 to pompy ciepła uzupełniane zewnętrznym podgrzewaczem CWU. Po zainstalowaniu i uruchomieniu pompy ciepła, należy w regularnych odstępach czasu sprawdzić działanie określonych funkcji. Może się zdarzyć, że wystąpi usterka, lub że będą konieczne drobne prace konserwacyjne. Jeżeli problem nadal będzie występował należy zwrócić się do serwisu. 2.2 Działanie modułu zewnętrznego AE Pompa ciepła składa się z czterech głównych elementów składowych: Parownik Zachodzi w nim proces odparowywania ciekłego czynnika chłodniczego do postaci gorącego gazu pod wpływem dostarczanego ciepła z kolektora gruntowego (np. sonda pionowa). Skraplacz Tutaj następuje przekazanie ciepła do instalacji grzewczej i jednoczesne skroplenie czynnika chłodniczego. Zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika chłodniczego. Sprężarka podwyższa ciśnienie czynnika chłodniczego. Te cztery elementy składowe połączone są ze sobą hermetycznie, tworząc układ chłodniczy. W układzie chłodniczym krąży czynnik chłodniczy, który zmienia swój stan skupienia z ciekłego na gazowy i odwrotnie (2010/03)

5 Zastosowanie I Rys. 2 Opis działania 1 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego 2 Parownik 3 Sprężarka 4 Skraplacz 5 Podgrzewacz CWU 6 Ogrzewanie podłogowe 7 Grzejnik 8 Pompa ciepła 9 Pompa czynnika grzewczego 10 Zawór rozprężny 11 Odwiert (ciepło z kolektora głębinowego) 12 Wężownica gruntowa Nośnik ciepła źródła dolnego (solanka), mieszanka wody i środka przeciw zamarzaniu, cyrkuluje w instalacji dolnego źródła (sondy pionowe lub poziomy kolektor gruntowy) wykonanej z tworzywa sztucznego. Ciecz odbiera energię słoneczną zgromadzoną w gruncie i przy pomocy pompy obiegowej dolnego źródła ciepła jest transportowana do parownika znajdującego się wewnątrz pompy ciepła. Temperatura cieczy na wejściu do pompy ciepła wynosi ok. 0 C. W parowniku płyn niezamarzający łączy się z czynnikiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy ma wówczas postać płynną, utrzymuje temperaturę wynoszącą ok. -10 C. Gdy czynnik chłodniczy styka się z płynem niezamarzającym o temperaturze zero stopni, dochodzi do wrzenia. Tworzy się para, która wprowadzana jest następnie do sprężarki. Temperatura pary wynosi ok. 0 C. W sprężarce podnosi się ciśnienie czynnika chłodniczego, a temperatura pary wzrasta do ok C. Ciepły gaz jest następnie wtłaczany do skraplacza. Tutaj następuje przekazanie ciepła do instalacji grzewczej budynku (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Para schładza się i przechodzi w stan ciekły. Ciśnienie czynnika chłodniczego jest nadal wysokie, gdy jest on odprowadzany dalej do zaworu rozprężnego. W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia czynnika chłodniczego. Równocześnie temperatura spada do ok. -10 C. Czynnik chłodniczy, przechodząc przez parownik, ponownie przechodzi w stan pary. Płyn niezamarzający jest odprowadzany z pompy ciepła do odwiertu/wężownicy gruntowej w celu pobrania nowej porcji zmagazynowanej energii słonecznej. Temperatura płynu wynosi wówczas ok. - 3 C (2010/03) 5

6 Pomiary energii 3 Pomiary energii Pomiar energii pompy ciepła polega na ustaleniu przybliżonej wartości opierającej się na sumie nominalnej mocy wydatkowanej w analizowanym okresie pomiarowym. W obliczeniach zakłada się np., że pompa ciepła jest zainstalowana prawidłowo, oraz że przepływ i temperatury Δ po stronie ciepłej i zimnej są ustawione zgodnie z zaleceniami. Wartość tę należy więc postrzegać jako szacunkową rzeczywiście wydatkowanej mocy. Margines błędu w obliczeniach ocenia się zwykle na 5-10% Na efektywność energetyczną wpływa ponadto temperatura zewnętrzna, ustawienia regulacji termostatu lub temperatury pokojowej oraz wykorzystanie pompy ciepła. Decydującą rolę może tu odgrywać wentylacja, temperatura wewnątrz budynku i zapotrzebowanie na CWU (2010/03)

7 Regulator 4 Regulator Regulator steruje i nadzoruje pracę pompy ciepła, dogrzewacza instalacji grzewczej i c.w.u. Funkcja nadzorująca wyłącza urządzenie w przypadku ewentualnych usterek pompy ciepła, aby zabezpieczyć ważne elementy składowe przed uszkodzeniami. 4.1 Dogrzewacz Pompa ciepła może posiadać parametry zapewniające samodzielne pokrycie maksymalnej mocy budynku, zwykle nie potrzebuje więc dogrzewania. Można jednak zainstalować dogrzewacz, który jest wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy pompa ciepła nie pracuje. Pompa ciepła może być również zaprojektowana tak, by pokrywać zapotrzebowanie budynku w nieco niższym stopniu, wówczas potrzebne jest dogrzewanie na najzimniejszy okres w roku. Dogrzewacz wspomaga pompę również w trybie awaryjnym, podczas produkcji dodatkowej CWU i szczytowego zapotrzebowania na CWU. Dogrzewanie zapewnia dogrzewacz elektryczny. Dogrzewanie w razie potrzeby jest aktywowane w regulatorze automatycznie. 4.2 Produkcja CWU Ogrzewanie c.w.u. następuje w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. Gdy tylko wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, regulator wyłącza ogrzewanie i przełącza się na priorytet c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. posiada czujnik temperatury, który nadzoruje temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu (2010/03) 7

8 Panel kontrolny 5 Panel kontrolny Ustawienia sterowania pompy ciepła dokonywane są w polu obsługowym regulatora. Wewnętrzny wyświetlacz wskazuje informacje o aktualnym statusie. 5.1 Przegląd opcji obsługowych 5.4 Okno menu Na wyświetlaczu można: Odczytać informacje pompy ciepła. Przejrzeć menu, do którego jest dostęp. Zmienić ustalone wartości Przycisk menu i pokrętło nastawcze Wcisnąć przycisk by przejść z położenia wyjściowego do menu. Pokrętło menu służy do: Przechodzenia między menu i do okien ustawień. 3 i mode menu 7 Obrócić pokrętło, żeby zobaczyć inne menu z tego poziomu lub zmienić ustawioną wartość. 2 6 Wcisnąć pokrętło, aby przejść do niższego poziomu menu lub zapisać zmianę. Rys. 3 Panel kontrolny 1 Włącznik główny (ZAŁ/WYŁ) 2 Przycisk trybu 3 Przycisk info 4 Pokrętło menu 5 Lampka kontrolna 6 Przycisk powrotu 7 Przycisk menu 8 Okno menu I 5.6 Przycisk powrót Wcisnąć przycisk aby wykonać następującą czynność: Przejście do nadrzędnego poziomu menu. Wyjście ze wskazania nastawczego bez zmiany ustawionych wartości. 5.7 Przycisk trybu Wcisnąć przycisk aby zmienić tryb pracy. 5.2 Wyłącznik sieciowy (WŁ/WYŁ) Przy pomocy wyłącznika głównego pompa ciepła jest załączana i wyłączana. 5.3 Lampka kontrolna Dioda zapala się na zielono. Pompa ciepła pracuje. Zmiana trybu pracy. 5.8 Przycisk info Wcisnąć przycisk aby odczytać informacje z centrali sterującej na temat trybu roboczego, temperatury, wersji programu itp. Dioda pulsuje na czerwono.. Lampka świeci się na czerwono. Kontrolka pulsuje powoli, okno menu nie jest podświetlone. Kontrolka się nie pali, okno menu nie jest podświetlone. Zgłoszono alarm, alarm nie został potwierdzony Alarm został potwierdzony, ale przyczyna alarmu nie została usunięta Pompa ciepła znajduje się w trybie czuwania 1). Do centrali sterującej nie dociera napięcie zasilania. Tab. 2 Funkcje kontrolki 1) Tryb czuwania oznacza, że pompa ciepła pracuje, ale nie ma zapotrzebowania na ciepło lub CWU (2010/03)

9 Przegląd menu 6 Przegląd menu Temperatura pokojowa CWU Wakacje Pomiary energii Licznik czasu Ogólne (Tryb pracy letni/zimowy, Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU) Obieg 1 CO (Ogrzewanie, Czujnik pokojowy, Program temperatury pokojowej) Obieg 2, 3... (opcja dodatkowa) (Ogrzewanie, Czujnik pokojowy, Program temperatury pokojowej) Dodatkowa CWU (okres, Temp. zatrzym.) Dezynfekcja termiczna (Dzień tyg., Interwał, czas) Program CWU Tryb pracy z CWU Priorytet CWU Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO Obieg 1 i CWU Obieg 2, 3... (opcja dodatkowa) Energia wytworz Zużycie energii przez.dogrz.elektr. Wyświetlane są pracujące sterowniki czasowe, np. sterownik funkcji Czas dla dodatkowej CWU Regulacja zewnętrzna Wejście zewn. 1, 2 Wejście zewn. obieg 2, 3... (opcja dodatkowa) Ogólne Alarmy Ustawianie daty Ustawianie godz. Pora letnia/zimowa Jasność wyświetlacza Język Rejestr inform Wyczyść rejestr inform Protokół alarmów Wyczyść rejestr alarmów Wyświetl.alarmu (Sygnał alarmowy, Wyśw.alarmu regulat.i Czujnik pokojowy) Poziom dostępu Powrót do ustawień fabrycznych Tab. 3 Przegląd menu (2010/03) 9

10 Obsługa menu 7 Obsługa menu 7.1 Położenie wyjściowe W położeniu wyjściowym podawane są różne wartości temperatur, czas oraz aktualne symbole robocze. W oknie podawana jest zamiennie informacja Temperatura pokojowa (jeśli zainstalowany jest czujnik temperatury pokojowej) oraz Temp. na zasilaniu każdego zainstalowanego obiegu. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć funkcję I Rys. 7 B Wybrać funkcję, wciskając pokrętło. Pojawiają się trzy pierwsze wiersze menu CWU I Rys. 4 Położenie wyjściowe 1 Temperatura zewnętrzna 2 Aktualnie wyświetlane symbole robocze 3 Temperatura pokojowa danego obiegu 4 Aktualna godzina 5 Temperatura CWU 6 Temperatura obiegu zasilającego w danym obiegu 7 Numer obiegu Rys I B Obrócić pokrętłem, żeby przejść do pozostałych wierszy menu I Rys. 5 Położenie wyjściowe, przedstawiony jest obieg Wybór funkcji i zmiana wartości W zestawieniu opcji menu ( strona 9) widać główne funkcje, do których można przejść za pomocą oraz pokrętła. Rys. 9 B Wcisnąć pokrętło, aby wybrać funkcję I B Nacisnąć przycisk I I Rys. 10 Rys (2010/03)

11 Obsługa menu B Obrócić pokrętło w celu zmiany ustawionej wartości. 7.3 Informacje pomocnicze na wyświetlaczu I Rys. 11 B Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez dokonania zmiany. Rys. 14 Informacja pomocnicza I 1 Poziom menu to CWU 2 Lista rozwijana Wypełnione pole pokazuje lokalizację użytkownika wśród funkcji z części CWU. 3 Strzałka informuje o tym, że na kolejnym poziomie dostępne jest nowe menu. 4 Punkty pokazują, że kolejnym poziomem jest okno ustawień. 5 Funkcja jest zaznaczona. 6 Trzy z funkcji w menu CWU I Rys. 12 Po zapisaniu wartości centrala sterująca wraca automatycznie do menu I Rys I Rys. 15 Informacja pomocnicza 2 1 Graficzna ilustracja wartości. 2 Maksymalna możliwa wartość. 3 Jednostka. 4 Poprzednia wartość. 5 Nowa wartość. (zapisywana po wciśnięciu pokrętła) 6 Najniższa możliwa wartość Ekonomiczny i Komfortowysą opisane bardziej szczegółowo w rozdziale dotyczącym trybu podgrzewania CWU ( Rozdział 10.3) I Rys. 16 Informacja pomocnicza 3 1 Alternatywa 4 z (2010/03) 11

12 Informacja z pompy ciepła 8 Informacja z pompy ciepła Pompa ciepła podaje informacje o temperaturach, trybach pracy i ewentualnych usterkach itp. 8.1 Informacja eksploatacyjna W położeniu wyjściowym podawane są różne wartości temperatur i godzina. Różne symbole robocze wskazują, z których funkcji należy skorzystać lub które funkcje aktualnie są wykorzystywane. 8.3 Symbole robocze Na wskazaniu standardowym wyświetlonych zostaje na dole po prawej stronie sześć symboli różnych funkcji i komponentów, które są wymagane lub aktualnie są wykorzystywane I Rys Przycisk informacyjny B Nacisnąć przycisk w położeniu wyjściowym. Podawana jest szczegółowa informacja na temat temperatury, trybu pracy itp. B Obrócić pokrętło w celu wyświetlenia wszystkich danych. B Nacisnąć przycisk w celu powrotu do położenia wyjściowego. B Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu. Szczegółowa informacja jest wyświetlana, dopóki wciśnięty jest przycisk. B Puścić przycisk. Pokazuje się wyświetlacz Rys. 19 Symbole robocze I Rys I 1 Sprężarka 2 Alarm (sprężarka, dogrzewacz) 3 Ogrzewanie 4 Dogrzewacz elektryczny 5 Przerwa w dostawie energii 6 CWU 7 Dodatkowa CWU 8 Szczytowe zapotrzebowanie na CWU 9 Basen (opcja dodatkowa) 10 Chłodzenie (opcja dodatkowa) 11 Podgrzewacz solarny (opcja dodatkowa) 12 Suszenie 13 Sterowanie zewnętrzne 14 Program/sterowanie czasowe 15 Tryb party 16 Urlop 17 Rejestr informacyjny (2010/03)

13 Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej 9 Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej 9.1 Obiegi instalacji grzewczej Obieg 1: układ regulacji pierwszego obiegu należy do standardowego wyposażenia regulatora i kontrolowany jest poprzez zamontowany czujnik temperatury zasilania lub w kombinacji z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia. Obieg 2-4 (z zaworem mieszającym); opcjonalnie dostępne jest sterowanie maksymalnie 3 dodatkowymi obiegami. Do każdego z obwodów przypisany wówczas zostaje moduł zaworu mieszającego, zawór mieszający, pompa cyrkulacyjna, czujnik temperatury obiegu zasilającego oraz ew. czujnik temperatury pokojowej. Obiegi 2-4 nie mogą mieć wyższych temperatur zasilania niż obieg 1. Oznacza to, że nie jest możliwe połączenie ogrzewania podłogowego z obiegu 1 z grzejnikami z innego obiegu. Obniżenie temperatury pomieszczenia dla obiegu 1 może mieć pewien wpływ na inne obiegi grzewcze. Maksymalna liczba obwodów redukowana jest o jeden obwód na każdy element wyposażenia dodatkowego, opierający się na XB2, jak np. IVT PKS Sposób sterowania pracą instalacji grzewczej Czujnik temperatury zewnętrznej: na ścianie zewnętrznej domu montowany jest czujnik. Czujnik temperatury zewnętrznej sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę zewnętrzną. Zależnie od temperatury zewnętrznej regulator automatycznie dostosowuje temperaturę pokojową w budynku. Użytkownik może ustawić na regulatorze temperaturę na zasilaniu dla ogrzewania w stosunku do temperatury zewnętrznej poprzez ustawienie krzywej grzewczej. Czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury pokojowej (możliwy jest jeden czujnik temperatury pokojowej na obieg grzewczy): dla regulacji przy pomocy czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury pokojowej należy zamontować centralnie w budynku jeden (lub więcej) czujników temperatury. Czujnik temperatury pokojowej podłączany jest do pompy ciepła i sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę pokojową. Sygnał ten ma wpływ na czujnik temperatury zasilania. Temperatura zasilania jest obniżana, gdy czujnik temperatury pomieszczenia zmierzy temperaturę wyższą od ustawionej. Zastosowanie czujnika temperatury pokojowej zalecane jest wtedy, gdy poza temperaturą zewnętrzną na temperaturę w budynku mają wpływ inne czynniki, jak np. otwarty kominek, ogrzewanie nadmuchowe, wpływ wiatru lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Na regulację temperatury pokojowej ma wpływ tylko pomieszczenie, w którym zamontowany jest czujnik temperatury pokojowej danego obiegu grzewczego. 9.3 Sterowanie czasowe instalacją grzewczą Sterowanie programowe: regulator dysponuje dwoma programami czasowymi nastawianymi indywidualnie (dzień/godzina). Urlop: regulator dysponuje programem trybu urlopowego, który ustawia temperaturę pokojową podczas ustawionego okresu czasu na niższy lub wyższy poziom. Program może także wyłączać wytwarzanie ciepłej wody. Regulacja zewnętrzna; regulator może być regulowany zewnętrznie. Oznacza to, że wykonywana jest wybrana wstępnie funkcja, gdy tylko regulator otrzyma sygnał wejściowy. 9.4 Tryby pracy Z dogrzewaczem elektrycznym; pompa ciepła jest zaprojektowana do produkcji ciepła w ilości mniejszej od maksymalnej mocy budynku, a dogrzewacz elektryczny może pracować jednocześnie z pompą ciepła w celu pokrycia zapotrzebowania w sytuacji, gdy praca samej pompy ciepła nie wystarcza. Dogrzewacz elektryczny włączany jest również przez tryb alarmowy, funkcję dodatkowej CWU i szczytowego zapotrzebowania na CWU oraz wtedy, gdy przy zbyt niskiej temperaturze zewnętrznej wyłączona jest pompa ciepła (2010/03) 13

14 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10.1 Funkcje przycisku trybu Wciskając przycisk, można skorzystać bezpośrednio z następujących funkcji: Przyjęcie Wakacje Dezaktywacja chłodzenia Czas dla dodatkowej CWU > Przyjęcie > Wakacje Funkcja odpowiada ustawieniom w punkcie menu Wakacje poziomu użytkownika. Szczegółowy opis znajduje się w ( rozdział 10.4). > Dezaktywacja chłodzenia To menu wskazywane jest tylko wtedy, gdy zainstalowano funkcję chłodzenia. Menu ma wpływ na wszystkie obiegi z chłodzeniem. W trybie Przyjęcie wykonywany program temperatury pomieszczenia przerywany jest na ustawiony okresu czasu, aby zapobiec obniżeniom temperatury. >> Liczba godzin Alternatywa Tab. 7 Dezaktywacja chłodzenia Nie Nie/Tak Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 4 Okresy funkcji Przyjęcie B Wybrać ilość godzin, w których ma być aktywny tryb Przyjęcie. Funkcja jest natychmiastowo aktywowana w aktywowanych obiegach. 0h 0h 99h Zanim tryb chłodzenia będzie miał wpływ na temperaturę w budynku mija bardzo dużo czasu. Z tego względu po dezaktywacji/ aktywacji tego trybu trzeba odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokona się innych ustawień. > Dodatkowy okres podgrzewania CWU B Opis ustawień Dodatkowa CWU ( Rozdział 10.3). >> Obieg 1 >> Obieg x Najmniejsza wartość 0h 0h Nie Największa wartość 48h Alternatywa Nie/Tak Tab. 8 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u. Tab. 5 Aktywowanie trybu Przyjęcie B Wybrać Tak, aby aktywować tryb Przyjęcie. Tryb Przyjęcie można wybrać dla każdego zainstalowanego obiegu grzewczego. Menu wskazane jest tylko wtedy, jeżeli zainstalowano więcej niż jeden obieg grzewczy. Zalecamy, aby po czasie zablokowanej produkcji c.w.u. (np. w czasie urlopu) aktywować funkcję dodatkowej c.w.u., aby usunąć możliwe bakterie i szybko osiągnąć żądaną temperaturę c.w.u. >> Dezaktywacja trybu przyjęcia Alternatywa Nie Nie/Tak Tab. 6 Dezaktywowanie trybu Przyjęcie B Wybrać Tak, aby zdezaktywować tryb Przyjęcie we wszystkich aktywowanych obiegach. Pompa ciepła przechodzi w tryb programowy. Menu wyświetlone zostaje tylko wtedy, jeżeli aktywowano tryb Przyjęcie (2010/03)

15 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10.2 Temperatura pokojowa Nacisnąć przycisk w położeniu wyjściowym, aby przejść do najwyższego poziomu menu. Wybrać opcję Temperatura pokojowaaby ustawić temperaturę. W menu Temperatura pokojowaznajdują się następujące opcje: Ogólne Obieg 1 CO Obieg 2, 3... > Ogólne W przypadku Obieg 2, 3...wymagane jest wyposażenie dodatkowe IVT Shuntmodul 1000 >> Pora letnia/zimowa >>> Tryb zimowy Alternatywa Tab. 9 Tryb letni/zimowy Automatyczny Wł/Automatyczny/Wył Wł oznacza ciągły tryb zimowy. Produkowane są ciepło i c.w.u. Wył oznacza ciągły tryb letni. Produkowana jest tylko ciepła woda. Automatyczny oznacza zmianę zgodnie z ustawionymi temperaturami zewnętrznymi. >>> Granica temp. zewnętrznej dla zmiany 18 C Najmniejsza wartość 5 C Największa wartość 35 C Tab. 10 Temperatura zminany trybu letni/zimowy Menu wskazywane jest tylko przy ustawieniu Automatyczny w Tryb zimowy. Zmiana między trybem letnim i zimowym dokonywana jest z opóźnieniem, aby uniknąć częstego uruchamiania i zatrzymywania sprężarki przy temperaturach zewnętrznych zbliżonych do ustawionej wartości. >> Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU Menu nie jest wyświetlane, jeśli opcja Priorytet CWUjest ustawiona na Tak( Rozdział 10.3). Wartość F Wartość minimalna Wartość maksymalna Tab. 11 Czas pracy instalacji grzewczej > Obieg 1 CO >> Krzywa grzewcza Krzywa grzewcza reguluje temperaturę zasilania dla obiegów grzewczych. Krzywa grzewcza podaje, jak wysoka może być temperatura zasilania w porównaniu do temperatury zewnętrznej. Regulator zwiększa temperaturę zasilania, gdy tylko spadnie temperatura zewnętrzna. Temperatura zasilania mierzona jest przez czujnik T1 dla obiegu 1 (pełna nazwa E11.T1) i przez czujnik T1 dla obiegu 2 (pełna nazwa E12.T1). Każdy z obiegów sterowany jest swoją krzywą grzewczą. Instalator ustawia dla każdego obiegu typ instalacji grzewczej, tj. Grzejniklub Podłoga. Krzywa grzewcza Podłogama niższą wartość, ponieważ podłoga nie toleruje równie wysokich temperatur. T1( C) Rys. 20 Grzejnik 20min 0min 120min T2( C) I Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie krzywa obiegu grzejnika. Przy -2,5 C wartość zadana przewodu zasilającego to 37,4 C (2010/03) 15

16 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta T1( C) Rys I Rys. 21 Ogrzewanie podłogowe T2( C) I Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie krzywa obiegu ogrzewania podłogowego. Przy -2,5 C wartość zadana przewodu zasilającego to 27,2 C. Krzywa grzewcza ustawiana jest dla każdego obwodu. Jeśli temperatura pomieszczenia w obwodzie wydaje się zbyt wysoka lub zbyt niska, warto skorygować krzywą grzewczą. Krzywą grzewczą można zmieniać na różne sposoby. Nachylenie krzywej można zmienić, przesuwając temperaturę obiegu zasilającego w górę lub w dół wyznaczoną w punkcie lewym (wartość przy temperaturze zewnętrznej 20 C, wartość ustawiona fabrycznie 22,0 C) i prawym (wartość przy temperaturze zewnętrznej -35 C, wartość ustawiona fabrycznie 60,0 C). Ponadto krzywą można zmienić przy co piątym stopniu temperatury zewnętrznej. Wartość przy 0 C podawana jest nad lewą częścią krzywej, wartość ustawiona fabrycznie 35,7 C. B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania. Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. zmieniona wartość podana jest po krzyżyku. Poza tym krzywa została zmieniona przy uwzględnieniu nowej wartości. Zmiana prawego punktu: B Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk. Krzyżyk znajdujący się najwyżej zostaje zmieniony na temperaturę zewnętrzną, przy odpowiedniej wartości krzywej po dwukropku. Aktualna pozycja krzywej zaznaczona jest kółkiem. B Obracać dalej pokrętło do momentu, kiedy przed dwukropkiem znów widoczny będzie krzyżyk. B Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość I Rys I Rys. 22 Okno ustawień krzywej grzewczej (grzejnik) B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania. Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. zmieniona wartość podana jest po krzyżyku. Poza tym krzywa została zmieniona przy uwzględnieniu nowej wartości. Zmiana lewego punktu: B Wcisnąć przycisk menu, kiedy zaznaczony jest krzyżyk. Wartość zostaje zaznaczona (2010/03)

17 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Zmiana pojedynczej wartości, np. wartości przy temperaturze zewnętrznej 0 C: B Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk, do momentu, kiedy zaznaczona będzie wartość 0 C ( rys. 25). B Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość. Rys. 25 B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Rys I I B Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania. B Wcisnąć przycisk aby wyjść z okna ustawień krzywej i wrócić do menu. Zalecenia: B Podwyższyć wartość prawego punktu, jeśli wydaje się być za zimno przy niskich temperaturach zewnętrznych. B Podwyższyć wartość krzywej przy 0 C, jeśli wydaje się być zbyt chłodno przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej ok. 0. B Podwyższyć lub obniżyć wartość krzywej w prawym i lewym punkcie o taką samą wartość celem skorygowania temperatury (krzywa zostaje przesunięta równolegle). >> Czujnik pokojowy >>> Wpływ czujnika pokojowego 3,0 Najmniejsza wartość 0,0 Największa wartość 10,0 Tab. 12 Wpływ czujnika pokojowego B Ustawić, jaki wpływ na wartość zadaną temperatury zasilania będzie miało odchylenie temperatury pomieszczenia o 1 K ( C). Przykład: przy odchyleniu 2 K ( C) od ustawionej temperatury pomieszczenia wartość zadana temperatury zasilania zmieniona zostaje o 6 K ( C) (odchylenie 2 K * współczynnik 3 = 6 K). >>> Zakres pracy pokrętła Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 13 Zakres pracy pokrętła B Ustawić, o ile stopni ma być wykonany obrót pokrętła nastawczego czujnika temperatury pomieszczenia między + i. 6K oznacza zmianę wartości o +3K przy przestawieniu w kierunku + i ok. -3K przy przestawieniu w kierunku. Czujnik temperatury pokojowej mierzy temperaturę w pomieszczeniu, w którym jest umieszczony. Wartość porównywana jest z ustawioną, żądaną temperaturą pokojową w funkcji. Oddziaływania czujnika temperatury pokojowej opisane są w ( Rozdziale 9.2). >> Program temperatury pokojowej B Wybrać, czy obieg ma być regulowany przy pomocy programu czy nie. Praca optymalna 6K 0K 6K Wartość F Praca optymalna Alternatywnie Praca optymalna Program 1 Program 2 Tab. 14 Wybór programu, obieg 1 Funkcja ta oznacza, że centrala sterująca ustala wartości, uwzględniając jedynie wartość zadaną przewodu zasilającego ( Rozdział ), nie uwzględnia natomiast zaprogramowanych zmian na czas trwania doby. Praca optymalna zapewnia w większości przypadków największy komfort i oszczędność energii (2010/03) 17

18 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Program 1 i 2 Wybór ten umożliwia poprzez ustawienie czasów załączania oraz temperatury normalnej i odchylonej zdefiniowanie własnych programów dla sterowania czasowego. Program Dzień Start Stop Program 1, 2 Pn. - Nd. 5:30 22:00 Tab. 15 Program 1 i 2 Ustawienie żądanego czasu w czasie dnia: B Wybrać Program 1 lub Program 2. B Wejść w menu Wyświetl/zmień program aktywny. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień. Program temperatury pokojowej przy zamontowanym czujniku temperatury pokojowej: >> Program temperatury pokojowej >>> Program aktywny Po wybraniu programu podczas obrotu pokrętłem nastawczym pojawia się następujące wskazanie: >>> Wyświetl/zmień program aktywny >>> Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 16 Normalna temperatura pomieszczenia B Ustawić żądaną wartość zadaną temperatury pokojowej. >>> Temp.odmienna w pomieszcz. Rys I B Wcisnąć pokrętło menu, aby zaznaczyć wartość, która ma być zmieniona. 17,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 30,0 C Tab. 17 Temperatura odchylona pomieszczenia B Ustawić temperaturę, która ma być temperaturą wyjątkową w programie. Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Program 1lub Program 2. >>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych I Nie Rys. 28 B Obracać pokrętłem do momentu uzyskania żądanego ustawienia. B Nacisnąć pokrętło menu. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dodaktowe wartości jak wyżej. B Cofnąć się o krok za pomocą. B Wybrać Alternatywa przy zapisie: Powrót bez zapisywania Program 1 Program 2 Ustawione zmiany zapisane zostają w pamięci jako wybrany program lub nie zostają zapisane. B Wywołać menu Temper.normalna w pomieszcz.. B Wywołać menu Temp.odmienna w pomieszcz.. Alternatywa Tab. 18 Wszystkie obiegi B Dla takiej samej regulacji wszystkich zainstalowanych obiegów wybrać Tak. Menu wyświetlane jest tylko dla Obieg 1. Program temperatury pomieszczenia bez zainstalowanego czujnika temperatury pomieszczenia: >> Program temperatury pokojowej >>> Program aktywny >>> Wyświetl/zmień program aktywny Nie/Tak Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej (2010/03)

19 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta >>> Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 19 Normalna temperatura pomieszczenia B Ustawić wartość zmierzoną w pomieszczeniu. Program temperaturowy stosuje podaną wartość do obliczenia różnicy między temperaturą normalną a odchyloną. >>> Temperatura +/- = Alternatywa,, =, +, ++ Tab. 20 Ciepło +/ B Przy pomocy tej funkcji można tak ustawić temperaturę pomieszczenia, żeby normalna temperatura pomieszczenia (patrz poprzednie menu) stała się żądaną temperaturą pomieszczenia. B Funkcja ta stosowana jest do prostego podwyższania i obniżania temperatury ogrzewania, jeżeli nie zainstalowano żadnego czujnika temperatury pomieszczenia. daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 1 C. daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 0,5 C. + daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 0,5 C. ++ daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 1 C. >>> Wpływ czujnika pokojowego Ustawiane są w ten sam sposób w menu Czujnik pokojowy ( Rozdział 10.2 ). Ustawienie to jest wykorzystywane w programie temperatur w celu obliczenia, jak zmienia się temperatura obiegu zasilającego wtedy, gdy ma obowiązywać temperatura wyjątkowa. >>> Temp.odmienna w pomieszcz. Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. >>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. Zmiana ustawień parametrów cieplnych, np. podwyższenie lub obniżenie temperatury pomieszczenia odnosi skutek dopiero po pewnym czasie. To samo dzieje się przy szybszych zmianach temperatury zewnętrznej. Z tego względu należy odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokonywane będą ewentualne nowe zmiany. > Obieg 2, 3...(opcja dodatkowa) W obiegach 2, 3... można ustawiać te same wartości, co w obiegu 1, ( rozdział 10.2). W przypadku Obieg 2, 3...wymagane jest wyposażenie dodatkowe IVT Shuntmodul Wartość zadana Wartość zadana dla obiegu grzewczego to temperatura zasilania, która ma być utrzymywana przez pompę ciepła. Czasami ze względu na wahania temperatury wewnętrznej lub duże zapotrzebowanie c.w.u. zmierzona wartość rzeczywista jest trochę wyższa lub niższa od wartości zadanej. Podana przez użytkownika/instalatora wartość zadana obowiązuje najczęściej dla temperatury pomieszczenia. Wartość ta przeliczana jest przez regulator na odpowiednią wartość zadaną dla temperatury zasilania. 1 K ( C) temperatury pomieszczenia odpowiada w normalnych warunkach wartości ok. 3 K ( C) temperatury zasilania. Wartość zadana bazuje zwykle na: aktualne wartości krzywej grzewczej (temperatura zasilania przy aktualnej temperaturze zewnętrznej odpowiednio do krzywej grzewczej) aktualnego wpływu na krzywą grzewczą poprzez: Czujnik pokojowy Wakacje Program aktywny Regulacja zewnętrzna Obliczenie wartości zadanej Wartość zadana obiegu grzewczego to aktualna wartość krzywej grzewczej, która zmieniana jest o aktualny wpływ na krzywą grzewczą (jeśli taki ustalono) (2010/03) 19

20 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Kolejność priorytetu wpływu na krzywą grzewczą: Regulacja zewnętrzna Program aktywny Wakacje Czujnik pokojowy Aktywny może być tylko jeden typ wpływu. Kiedy i jak duży ma być wpływ ustawiane jest w odnośnej funkcji. Stała wartość zadana Stała wartość zadana (nie bazująca na krzywej) obowiązuje przy: Zewnętrzna wartość zadana. Zgodnie z sygnałem wejściowym wartość zadana wynosi 0-10V, gdzie 1V to 10 C, a 10V to 80 C (wartość 0V uruchamia alarm). Ograniczenie temperatury zadanej Obliczona wartość kontrolowana jest na bieżąco przez obowiązujące dopuszczalne ograniczenia temperatury. Obowiązująca wartość T1 dla Obieg 1 i zmierzona wartość rzeczywista dla T1 są stosowane w celu załączenia lub wyłączenia zapotrzebowania ogrzewania. Dla Obieg 2, 3... obowiązuje zasada: przy niskiej wartości rzeczywistej T1 obiegu grzewczego z mieszaniem w porównaniu z wartością zadaną, do obiegu zostaje domieszane więcej wody grzewczej w celu utrzymania wartości zadanej. Jeśli przez pewien czas temperatura obiegu zasilającego jest niższa od wartości zadanej, to powstaje zapotrzebowanie na ciepło, a sprężarka wytwarza ciepło, zanim temperatura wewnątrz budynku zbyt mocno się obniży. Proces wytwarzania ciepła toczy się do chwili, gdy temperatura obiegu zasilającego jest kilka stopni wyższa od wartości zadanej. (Lub do chwili, gdy minie Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU.) W trybie letnim zapotrzebowanie grzewcze zostaje zdezaktywowane CWU W CWU znajduja się następujące funkcje: Żądanie Dodatkowa CWU Wprowadzenie informacji, kiedy ma być wykonana Dezynfekcja termicznaw celu usunięcia bakterii. Ewentualnie ustawić Program CWU Wybrać tryb pracy Zablokować zapotrzebowanie na ogrzewanie podczas podgrzewania CWU Ograniczyć podgrzewanie CWU podczas zapotrzebowania na ogrzewanie > Dodatkowa CWU Dodatkowa ciepła woda jest wytwarzana w taki sposób, że w czasie ustawionych godzin temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. zwiększona zostaje do podanej temperatury zatrzymania. >> Dodatkowy okres podgrzewania CWU Najmniejsza wartość Największa wartość B Ustawić, jak długo ma być produkowana c.w.u. >> Temp. zatrzym. dodatkowej CWU B Ustawić temperaturę zatrzymania wytwarzania dodatkowej c.w.u. Pompa ciepła uruchamia funkcje bezpośrednio i wykorzystuje do podwyższenia temperatury najpierw sprężarkę a następnie dogrzewacz. Po upływie ustawionej liczby godzin, pompa ciepła powraca do normalnego trybu pracy. > Dezynfekcja termiczna Funkcja Dezynfekcja termiczna podnosi temperaturę c.w.u. do ok. 65 C w celu termicznego usunięcia bakterii. W celu podwyższenia temperatury c.w.u. najpierw wykorzystywana jest sprężarka a następnie tylko dogrzewacz. >> Dzień tyg. 0h 0h 48h Tab. 21 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u. 65 C Najmniejsza wartość 50 C Największa wartość 65 C Tab. 22 Temperatura c.w.u. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko oparzeń. B Jeśli temperatura CWU jest wyższa od 60 C, należy korzystać z zaworu mieszającego. Alternatywa Tab. 23 Dzień tygodnia Środa Żaden, Dzień tygodnia, Wszystkie (2010/03)

21 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta B Ustawić dzień dezynfekcji termicznej. Żadenoznacza, że funkcja jest wyłączona. Wszystkieoznacza, że szczytowe zapotrzebowanie na CWU występuje codziennie. Jeśli funkcja szczytowego zapotrzebowania na wodę zostanie wyłączona, należy wybrać tryb pracy zapewniający uzyskanie komfortu cieplnego w menu Tryb pracy z CWU. >> Odstęp tygodniowy 1 Najmniejsza wartość 1 Największa wartość 4 Tab. 24 Odstęp tygodniowy B Ustawić, jak często ma być wykonywana dezynfekcja termiczna. 1 oznacza co tydzień. 2 oznacza, że dezynfekcja termiczna odbywa się we wszystkie parzyste tygodnie roku, tzn. w tygodniach kalendarzowych: 2, 4, 6 itd. 3 oznacza tydzień 3, 6, 9 itp. 4 oznacza tydzień 4, 8, 12 itp. >> Godz. startu 3:00 Najmniejsza wartość 00:00 Największa wartość 23:00 Tab. 25 Godzina startu B Ustawić godzinę dezynfekcji termicznej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku temperatury wody ponad 60 C istnieje ryzyko poparzenia. > Program CWU B Bezpośredni pobór wody podczas dezynfekcji termicznej oraz zaraz po niej powinien odbywać się z zachowanie szczególnej ostrożności. Nadzorować tryb pracy lub zamontować zawór mieszający c.w.u. Program 1 i Program 2umożliwia zablokowanie produkcji CWU w ustawionym okresie. >> Program aktywny >> Wyświetl/zmień program aktywny Menu wyświetlane jest tylko wtedy, jeżeli wybrano Program 1 lub Program 2. Programy ustawione zostają zgodnie z opisem punktu menu Program temperatury pokojowej ( rozdział 10.2). > Tryb pracy z CWU B Wybrać typ trybu wytwarzania CWU. Ekonomiczny oznacza, że CWU może się nieco ochłodzić przed rozpoczęciem produkcji CWU w porównaniu z Komfortowy. Woda przestaje być także podgrzewana przy nieco niższej temperaturze. B Zmienić tryb na Komfortowyjeśli potrzeba więcej CWU lub CWU ma mieć wyższą temperaturę. Z ustawienia tego należy korzystać, kiedy nie ma dogrzewacza elektrycznego lub kiedy stosowany jest obieg CWU, ponieważ w przeciwnym razie temperatura w obiegu CWU będzie zbyt niska. Fabrycznie w trybie ekonomicznym wartość temperatury na dopływie i odpływie jest ok. 8 K niższa niż w trybie komfortowym. Wartości te może zmienić instalator. > Priorytet CWU Zawsze CWU Alternatywa Zawsze CWU Program 1 Program 2 Tab. 26 Program przygotowania c.w.u. Wartość F Alternatywnie Tab. 27 Tryb wytwarzania CWU Wartość F Alternatywnie Tab. 28 Blokowanie ogrzewania Tryb ekonomiczny Ekonomiczny/komfortowy Nie Tak/nie B Wybrać opcję Takjeśli zapotrzebowanie na CWU ma mieć zawsze wyższy priorytet niż zapotrzebowanie na ciepło. B Wybrać opcję Niejeśli produkcja CWU ma zostać przerwana, gdy pojawia się zapotrzebowanie na ogrzewanie. B W przypadku wybrania funkcji Nienależy również ustawić czas wytwarzania CWU przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie (2010/03) 21

22 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta > Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO >> Blokuj produkcję CWU Wartość F 30 min Nie Wartość minimalna Wartość maksymalna Tab. 29 Czas pracy CWU 10.4 Urlop Podczas urlopu (nieobecności) można np. ustawić niższą lub wyższą temperaturę i wyłączyć opcję wytwarzania CWU. Funkcje Data uruchomienia i Data zakończenia, Temperatura pokojowa i Blokuj produkcję CWU wyświetlane są tylko wtedy, gdy funkcja urlopowa jest aktywna. > Obieg 1 i CWU >> Aktywacja funkcji wakacyjnej Alternatywa Tab. 30 Funkcja urlopowa >> Data startu >> Data zakończ. B Ustawić datę startową i końcową dla żądanego okresu w formacie RRRR-MM-DD. Okres czasu rozpoczyna się i kończy o godzinie 00:00. Data rozpoczęcia i zakończenia należy do tego okresu. B W menu Aktywacja funkcji wakacyjnej wybrać Nie, aby przedwcześnie zakończyć funkcję. >> Temperatura pokojowa B Ustawić temperaturę pomieszczenia dla obiegu grzewczego podczas tego okresu czasu. >> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych 5 min 60 min Nie Nie/Tak 17 C Najmniejsza wartość 10 C Największa wartość 35 C Tab. 31 Temperatura pomieszczenia - urlop Alternatywa Tab. 32 Kopiowanie obiegów Nie Nie/Tak Alternatywa Tab. 33 Blokada c.w.u. > Obieg 2, 3... >> Aktywacja funkcji wakacyjnej >> Data startu >> Data zakończ. >> Temperatura pokojowa B Ustawić wartości zgodnie z opisem dla Obieg 1 i CWU Pomiary energii > Energia wytworz Tu podawana jest wartość Energia wytworzw kwh w podziale na Ogrzewanieoraz CWU. > Zużycie energii przez.dogrz.elektr. Tu podawana jest wartość Zużycie dogrzewacza elektrycznego w kwh w podziale na Ogrzewanieoraz CWU Sterowniki czasowe Sterowniki wykorzystywane są przez centralę sterującą, służą one do odliczania czasu trwania funkcji ograniczonych czasowo, jak np. Czas dla dodatkowej CWU. Z poziomu klienta widoczne są następujące sterowniki czasowe (pokazane są tylko sterowniki odmierzające czas): Sterownik czasowy Dodatkowa CWU Opóźnienie trybu alarmowego Przyjęcie Czas pracy CO przy zapotrzebowaniu na CWU Czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO Licznik czasu dla pompy ciepła x Nie/Tak Wartość F 0h 1h 0h 20min 30min > Opóźnienie startu sprężarki 10min Licznik czasu dogrzew. > Opóźnienie startu dogrzewacza 60min > Opóźnienie regulacji mieszacza po starcie dogrz. Tab. 34 Sterowniki czasowe 20min (2010/03)

23 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10.7 Sterowanie zewnętrzne Kiedy zamknięte zostanie wejście zewnętrzne, centrala sterująca wykonuje te czynności, które są ustawione na Taklub których wartość jest różna od 0 (Temperatura pokojowa). Kiedy wejście zewnętrzne nie jest zamknięte, centrala sterująca wraca do położenia normalnego. Wyświetlane są tylko zainstalowane funkcje. > Wejście zewn. 1, 2 >> Blokuj sprężarkę >> Blokada CO >> Temperatura pokojowa >> Blokuj produkcję CWU > Wejście zewn. obieg 2, 3...(opcja dodatkowa) >> Blokada CO >> Temperatura pokojowa Temperatura pokojowa: B Ustawić temperaturę pomieszczenia, która ma być osiągnięta podczas uaktywnionej regulacji zewnętrznej. B Wartość > 0 C aktywuje funkcję. Pozostałe funkcje: 10.8 Informacje ogólne Tu znajdują się m.in. ustawienia daty i godziny. > Ustawianie daty Nie (0,0 C) Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 35 Temperatura pokojowa Wartość F Alternatywnie Tab. 36 Funkcje Format Tab. 37 Data Nie Tak/nie RRRR-MM-DD > Ustawianie godz. Format Tab. 38 Godzina B W razie potrzeby zmienić datę i godzinę. Regulator używa tych danych do sterowania programami czasowymi (np. urlop lub program temperatury pomieszczenia). > Pora letnia/zimowa Alternatywa Tab. 39 Pora letnia/zimowa B Ustawić, czy między czasem letnim i zimowym ma następować automatyczna zmiana (data odpowiada standardom EU). > Jasność wyświetlacza B W razie potrzeby zmienić jasność wyświetlacza. > Język B Zmiana języka na życzenie Alarmy Różne alarmy opisane są w ( rozdział 11). W menu Alarmyznajdują się następujące opcje: Rejestr inform Wyczyść rejestr inform Protokół alarmów Kasowanie protokołu alarmów Wyświetl.alarmu > Rejestr inform hh:mm:ss Automatyczny Ręczny/Automatyczny 100 % Najmniejsza wartość 20 % Największa wartość 100 % Tab. 40 Jasność W rejestrze informacyjnym znajdują się informacje przekazywane przez pompę ciepła. Jeśli pojawiają się aktywne informacje, w położeniu wyjściowym panelu kontrolnego wyświetla się symbol rejestru informacyjnego. > Wyczyść rejestr inform Ta opcja służy do kasowania rejestru informacyjnego (2010/03) 23

24 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta > Rejestr alarmów W protokole alarmowym wyświetlane są pojawiające się alarmy i ostrzeżenia. Kategoria alarmu ( Rozdział 11.5) podana jest u góry, po lewej stronie okna; jeśli alarm jest aktywny, widoczny jest również symbol alarmu ( Rozdział 8.3) w protokole alarmowym i w położeniu wyjściowym panelu kontrolnego. > Kasowanie protokołu alarmów Ta opcja służy do kasowania protokołu alarmowego > Wyświetl.alarmu W menu Wyświetl.alarmuwprowadzane są ustawienia numerów alarmów i kontrolki. >> Sygnał alarmowy >>> Interwał Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 41 Interwał B Ustawić przedział czasowy uruchomienia brzęczyka alarmowego. Brzęczyk alarmowy uruchamia się na sekundę, przez pozostały czas w interwale brzęczyk jest cichy. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich brzęczyków alarmowych. >>> Czas blokady B Ustawić, między jakimi czasami brzęczyk alarmowy nie będzie generował sygnału dźwiękowego. 2s 2s 3600 s (60 min.) Wył Czas rozpoczęcia 00:00-23:45 Czas zakończenia 00:00-23:45 Tab. 42 Czas blokady >> Wyśw.alarmu czujnika pokoj. >>> Blokada sygnału alarmowego Alternatywa Tab. 44 Blokada brzęczyka alarmowego Ustawienia dotyczą jedynie obiegu 1. Ustawienie obowiązuje dla Obieg 1 i czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS. Alternatywa Tab. 45 Blokada lampki alarmowej Ustawienie obowiązuje dla wszystkich czujników temperatury pomieszczenia Poziom dostępu Standardowy poziom dostępu to Klient. Z tego poziomu można dotrzeć do wszystkich funkcji potrzebnych dla użytkownika. Instalator ma również dostęp do funkcji dodatkowych, wykorzystywanych podczas instalacji Powrót do ustawień fabrycznych B Wybrać Powrót do ustawień fabrycznych i Tak, aby zresetować wszystkie ustawienia użytkownika do wstępnych ustawień fabrycznych. Ustawienia instalatora nie są przez to zmieniane. Alternatywa Tab. 46 Powrót do ustawień fabrycznych Tak Nie/Tak Tak Nie/Tak Nie Nie/Tak >> Wyśw.alarmu regulat. >>> Blokada sygnału alarmowego Nie Alternatywa Tab. 43 Blokada brzęczyka alarmowego Nie/Tak Ustawienie dotyczy tylko brzęczyka alarmowego regulatora (2010/03)

25 Alarmy 11 Alarmy 11.1 Lampka alarmowa i czujnik temperatury pomieszczenia Lampka kontrolna pracy i usterek regulatora wskazuje status pompy ciepła oraz ewentualny alarm. Lampka ta jest dlatego nazywana lampką alarmową. Jeżeli zainstalowane są czujniki temperatury pomieszczenia to lampka alarmowa wskazuje tą samą informację co lampka pompy ciepła. Alarm sygnalizowany jest miganiem czerwonej lampki (centrala sterująca). Lampka miga do chwili usunięcia przyczyny alarmu. Lampka nie zapala się w przypadku alarmu ostrzegawczego. Istnieje możliwość zablokowania lampki alarmowej czujnika temperatury pokojowej. Sygnalizacja Lampka świeci stałym, zielonym światłem. Funkcja Pompa ciepła pracuje. W przypadku ostrzeżenia brzęczyk alarmowy nie wydaje dźwięku Potwierdzenie alarmu Potwierdzenie oznacza, że należy wcisnąć aby zniknęło ostrzeżenie alarmowe. W każdym z opisów alarmu podana jest informacja o tym, co się dzieje po potwierdzeniu alarmu. Ostrzeżenia najczęściej nie muszą być potwierdzane. Wskaźnik alarmowy jest automatycznie wyłączany po usunięciu przyczyny ostrzeżenia. Jednakże można potwierdzać ostrzeżenia 11.4 Sterownik czasowy alarmu, tryb alarmowy Jeśli pojawia się alarm, który zatrzymuje sprężarkę, centrala sterująca uruchamia sterownik czasowy, ustawiony na 1 h. Jeśli błąd nie zniknie, po upływie tego czasu włącza się dogrzewacz. Lampka pulsuje na czerwono Lampka świeci stałym, czerwonym światłem Lampka powoli pulsuje na zielono Zgłoszono alarm, alarm nie został potwierdzony Alarm został potwierdzony, ale przyczyna alarmu nie została usunięta Pompa ciepła znajduje się w trybie czuwania 1) Tab. 47 Lampka alarmowa w centrali sterującej 1) Tryb czuwania oznacza, że pompa ciepła pracuje, ale brakuje zapotrzebowania na ciepło lub CWU. Lampka alarmowa czujnika temperatury CAN-BUS wskazuje tą samą informację jak lampka alarmowa regulatora. Lampki pozostałych czujników temperatury pomieszczenia migają w czasie alarmu z mniejszą częstotliwością. Jeżeli nie ma alarmu, lampki się nie świecą Brzęczyk alarmowy przy alarmie W przypadku alarmu brzęczyk alarmowy pompy ciepła i czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS wydaje dźwięk w ustawionych przedziałach czasowych każdorazowo na jedną sekundę. Brzęczyk alarmowy może zostać zablokowany na konkretny czas lub całkowicie (2010/03) 25

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 lub 4 z magistralą US lub ze złączem analogowym 1-2-4 6 720 612

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania FB 100

Moduł zdalnego sterowania FB 100 Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania F 100 dla modulu FW 100 lub FW 200 na kotle z systemem Heatronic przystosowanym do magistrali US OSW 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 6 720 807 409 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji. Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł obsługi BM WOLF GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3062602_0709 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych 6 720 616 999-03/2008

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie elektryczne. elektrycznych posiadającego stosowne uprawnienia.

Uwaga! Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie elektryczne. elektrycznych posiadającego stosowne uprawnienia. Montaż / Nastawy Regulator pokojowy RRG Uwaga! Instalacja elektryczna: Pierwsze uruchomienie: Instalacja elektryczna: Ważne wskazówki: Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

www.euronom.pl Instrukcja instalajci i obsługi pomp ciepła

www.euronom.pl Instrukcja instalajci i obsługi pomp ciepła www.euronom.pl Instrukcja instalajci i obsługi pomp ciepła Strona 2 2006-05-04 Ver. 2.05 Manual ExoAir Spis tresci Strona 1. Elementy pompy ciepła... 3 2. Lokalizacja... 4 3. Podłączenie pompy cyrkulacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 57719 11/08 (DJU) Instrukcja Montażu WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 Developed by OJ Electronics A/S - www.oj.dk 1 GRATULACJE Gratulujemy zakupu nowoczesnego systemu kontroli ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G PL Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1120 MOS PL 0520-1XD 511257 FIGHTER 1120 LEK

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1120 MOS PL 0520-1XD 511257 FIGHTER 1120 LEK MO PL 0520-1XD 511257 R INTRKCJA INTALACJI I OBŁGI LEK pis treści 1 Informacje ogólne Krótki opis produktu... 2 Tabela nastaw... 2 Opis systemu Zasada działania... 3 Panel przedni kład klawiatury... 4

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym Siłownik mieszacza zamyka się a powinien się otwierać, temperatura za mieszaczem niższa niż zadana w parametrze nastawa mieszacza/ podłogi Siłowni mieszacza reaguje zbyt wolno, otwiera się zbyt małymi

Bardziej szczegółowo