Greenline HE C6-C11 E6-E17 Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Greenline HE C6-C11 E6-E17 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Greenline HE C6-C11 E6-E I Instrukcja obsługi Nr katalogowy: ; wydanie 2010/03

2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie Informacje ogólne Działanie modułu zewnętrznego AE Pomiary energii Regulator Dogrzewacz Produkcja CWU Panel kontrolny Przegląd opcji obsługowych Wyłącznik sieciowy (WŁ/WYŁ) Lampka kontrolna Okno menu Przycisk menu i pokrętło nastawcze Przycisk powrót Przycisk trybu Przycisk info Przegląd menu Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Funkcje przycisku trybu Temperatura pokojowa CWU Urlop Pomiary energii Sterowniki czasowe Sterowanie zewnętrzne Informacje ogólne Alarmy Poziom dostępu Powrót do ustawień fabrycznych Alarmy Lampka alarmowa i czujnik temperatury pomieszczenia Brzęczyk alarmowy przy alarmie Potwierdzenie alarmu Sterownik czasowy alarmu, tryb alarmowy Kategorie alarmów Wyświetlanie alarmów Funkcje alarmowe Ostrzeżenia Rejestr informacyjny Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Obsługa menu Położenie wyjściowe Wybór funkcji i zmiana wartości Informacje pomocnicze na wyświetlaczu 11 8 Informacja z pompy ciepła Informacja eksploatacyjna Przycisk informacyjny Symbole robocze Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej Obiegi instalacji grzewczej Sposób sterowania pracą instalacji grzewczej Sterowanie czasowe instalacją grzewczą Tryby pracy (2010/03)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Informacje ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i przedstawione są na szarym tle. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy. Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy zagrożenia, jeżeli nie wykonane zostaną działania do zapobieżenia zagrożenia. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą występować szkody materialne. PRZESTROGA oznacza, że może dojść do lekkich (do średniociężkich) obrażeń u ludzi. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających życiu obrażeń u ludzi. Ważne informacje Ważne informacje nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. 1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje ogólne B Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją przechowywać. Montaż i uruchomienie B Instalację i uruchomienie pompy ciepła zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej. Szkody przez błędy obsługi Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób lub do szkód rzeczowych. B Upewnić się, że dzieci nie obsługują tego urządzenia bez nadzoru lub nie bawią się urządzeniem. B Upewnić się, że dostęp do tego urządzenia mają tylko osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać. Konserwacja i naprawa B Napraw urządzenia może dokonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i pogorszyć pracę urządzenia. B Stosować tylko oryginalne części zamienne! B Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej wykonanie corocznego przeglądu oraz konserwacji zależnych od zapotrzebowania. Inne symbole Symbol B Znaczenie Krok czynności Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów. Wyliczanie/wypunktowanie Tab. 1 Wyliczenie/wypunktowanie (2 poziom) (2010/03) 3

4 Zastosowanie 2 Zastosowanie 2.1 Informacje ogólne Greenline HE to seria pomp ciepła wykorzystujących zmagazynowaną energię słoneczną do produkcji rozprowadzanego za pomocą instalacji wodnej ciepła wykorzystywanego w instalacji c.o. oraz CWU I Rys. 1 Zmagazynowana energia słoneczna 1 Ciepło ze zbocza góry 2 Ciepło z gruntu 3 Ciepło z jeziora C6 - C11 to pompy ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem CWU. E6 - E17 to pompy ciepła uzupełniane zewnętrznym podgrzewaczem CWU. Po zainstalowaniu i uruchomieniu pompy ciepła, należy w regularnych odstępach czasu sprawdzić działanie określonych funkcji. Może się zdarzyć, że wystąpi usterka, lub że będą konieczne drobne prace konserwacyjne. Jeżeli problem nadal będzie występował należy zwrócić się do serwisu. 2.2 Działanie modułu zewnętrznego AE Pompa ciepła składa się z czterech głównych elementów składowych: Parownik Zachodzi w nim proces odparowywania ciekłego czynnika chłodniczego do postaci gorącego gazu pod wpływem dostarczanego ciepła z kolektora gruntowego (np. sonda pionowa). Skraplacz Tutaj następuje przekazanie ciepła do instalacji grzewczej i jednoczesne skroplenie czynnika chłodniczego. Zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika chłodniczego. Sprężarka podwyższa ciśnienie czynnika chłodniczego. Te cztery elementy składowe połączone są ze sobą hermetycznie, tworząc układ chłodniczy. W układzie chłodniczym krąży czynnik chłodniczy, który zmienia swój stan skupienia z ciekłego na gazowy i odwrotnie (2010/03)

5 Zastosowanie I Rys. 2 Opis działania 1 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego 2 Parownik 3 Sprężarka 4 Skraplacz 5 Podgrzewacz CWU 6 Ogrzewanie podłogowe 7 Grzejnik 8 Pompa ciepła 9 Pompa czynnika grzewczego 10 Zawór rozprężny 11 Odwiert (ciepło z kolektora głębinowego) 12 Wężownica gruntowa Nośnik ciepła źródła dolnego (solanka), mieszanka wody i środka przeciw zamarzaniu, cyrkuluje w instalacji dolnego źródła (sondy pionowe lub poziomy kolektor gruntowy) wykonanej z tworzywa sztucznego. Ciecz odbiera energię słoneczną zgromadzoną w gruncie i przy pomocy pompy obiegowej dolnego źródła ciepła jest transportowana do parownika znajdującego się wewnątrz pompy ciepła. Temperatura cieczy na wejściu do pompy ciepła wynosi ok. 0 C. W parowniku płyn niezamarzający łączy się z czynnikiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy ma wówczas postać płynną, utrzymuje temperaturę wynoszącą ok. -10 C. Gdy czynnik chłodniczy styka się z płynem niezamarzającym o temperaturze zero stopni, dochodzi do wrzenia. Tworzy się para, która wprowadzana jest następnie do sprężarki. Temperatura pary wynosi ok. 0 C. W sprężarce podnosi się ciśnienie czynnika chłodniczego, a temperatura pary wzrasta do ok C. Ciepły gaz jest następnie wtłaczany do skraplacza. Tutaj następuje przekazanie ciepła do instalacji grzewczej budynku (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Para schładza się i przechodzi w stan ciekły. Ciśnienie czynnika chłodniczego jest nadal wysokie, gdy jest on odprowadzany dalej do zaworu rozprężnego. W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia czynnika chłodniczego. Równocześnie temperatura spada do ok. -10 C. Czynnik chłodniczy, przechodząc przez parownik, ponownie przechodzi w stan pary. Płyn niezamarzający jest odprowadzany z pompy ciepła do odwiertu/wężownicy gruntowej w celu pobrania nowej porcji zmagazynowanej energii słonecznej. Temperatura płynu wynosi wówczas ok. - 3 C (2010/03) 5

6 Pomiary energii 3 Pomiary energii Pomiar energii pompy ciepła polega na ustaleniu przybliżonej wartości opierającej się na sumie nominalnej mocy wydatkowanej w analizowanym okresie pomiarowym. W obliczeniach zakłada się np., że pompa ciepła jest zainstalowana prawidłowo, oraz że przepływ i temperatury Δ po stronie ciepłej i zimnej są ustawione zgodnie z zaleceniami. Wartość tę należy więc postrzegać jako szacunkową rzeczywiście wydatkowanej mocy. Margines błędu w obliczeniach ocenia się zwykle na 5-10% Na efektywność energetyczną wpływa ponadto temperatura zewnętrzna, ustawienia regulacji termostatu lub temperatury pokojowej oraz wykorzystanie pompy ciepła. Decydującą rolę może tu odgrywać wentylacja, temperatura wewnątrz budynku i zapotrzebowanie na CWU (2010/03)

7 Regulator 4 Regulator Regulator steruje i nadzoruje pracę pompy ciepła, dogrzewacza instalacji grzewczej i c.w.u. Funkcja nadzorująca wyłącza urządzenie w przypadku ewentualnych usterek pompy ciepła, aby zabezpieczyć ważne elementy składowe przed uszkodzeniami. 4.1 Dogrzewacz Pompa ciepła może posiadać parametry zapewniające samodzielne pokrycie maksymalnej mocy budynku, zwykle nie potrzebuje więc dogrzewania. Można jednak zainstalować dogrzewacz, który jest wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy pompa ciepła nie pracuje. Pompa ciepła może być również zaprojektowana tak, by pokrywać zapotrzebowanie budynku w nieco niższym stopniu, wówczas potrzebne jest dogrzewanie na najzimniejszy okres w roku. Dogrzewacz wspomaga pompę również w trybie awaryjnym, podczas produkcji dodatkowej CWU i szczytowego zapotrzebowania na CWU. Dogrzewanie zapewnia dogrzewacz elektryczny. Dogrzewanie w razie potrzeby jest aktywowane w regulatorze automatycznie. 4.2 Produkcja CWU Ogrzewanie c.w.u. następuje w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. Gdy tylko wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, regulator wyłącza ogrzewanie i przełącza się na priorytet c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. posiada czujnik temperatury, który nadzoruje temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu (2010/03) 7

8 Panel kontrolny 5 Panel kontrolny Ustawienia sterowania pompy ciepła dokonywane są w polu obsługowym regulatora. Wewnętrzny wyświetlacz wskazuje informacje o aktualnym statusie. 5.1 Przegląd opcji obsługowych 5.4 Okno menu Na wyświetlaczu można: Odczytać informacje pompy ciepła. Przejrzeć menu, do którego jest dostęp. Zmienić ustalone wartości Przycisk menu i pokrętło nastawcze Wcisnąć przycisk by przejść z położenia wyjściowego do menu. Pokrętło menu służy do: Przechodzenia między menu i do okien ustawień. 3 i mode menu 7 Obrócić pokrętło, żeby zobaczyć inne menu z tego poziomu lub zmienić ustawioną wartość. 2 6 Wcisnąć pokrętło, aby przejść do niższego poziomu menu lub zapisać zmianę. Rys. 3 Panel kontrolny 1 Włącznik główny (ZAŁ/WYŁ) 2 Przycisk trybu 3 Przycisk info 4 Pokrętło menu 5 Lampka kontrolna 6 Przycisk powrotu 7 Przycisk menu 8 Okno menu I 5.6 Przycisk powrót Wcisnąć przycisk aby wykonać następującą czynność: Przejście do nadrzędnego poziomu menu. Wyjście ze wskazania nastawczego bez zmiany ustawionych wartości. 5.7 Przycisk trybu Wcisnąć przycisk aby zmienić tryb pracy. 5.2 Wyłącznik sieciowy (WŁ/WYŁ) Przy pomocy wyłącznika głównego pompa ciepła jest załączana i wyłączana. 5.3 Lampka kontrolna Dioda zapala się na zielono. Pompa ciepła pracuje. Zmiana trybu pracy. 5.8 Przycisk info Wcisnąć przycisk aby odczytać informacje z centrali sterującej na temat trybu roboczego, temperatury, wersji programu itp. Dioda pulsuje na czerwono.. Lampka świeci się na czerwono. Kontrolka pulsuje powoli, okno menu nie jest podświetlone. Kontrolka się nie pali, okno menu nie jest podświetlone. Zgłoszono alarm, alarm nie został potwierdzony Alarm został potwierdzony, ale przyczyna alarmu nie została usunięta Pompa ciepła znajduje się w trybie czuwania 1). Do centrali sterującej nie dociera napięcie zasilania. Tab. 2 Funkcje kontrolki 1) Tryb czuwania oznacza, że pompa ciepła pracuje, ale nie ma zapotrzebowania na ciepło lub CWU (2010/03)

9 Przegląd menu 6 Przegląd menu Temperatura pokojowa CWU Wakacje Pomiary energii Licznik czasu Ogólne (Tryb pracy letni/zimowy, Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU) Obieg 1 CO (Ogrzewanie, Czujnik pokojowy, Program temperatury pokojowej) Obieg 2, 3... (opcja dodatkowa) (Ogrzewanie, Czujnik pokojowy, Program temperatury pokojowej) Dodatkowa CWU (okres, Temp. zatrzym.) Dezynfekcja termiczna (Dzień tyg., Interwał, czas) Program CWU Tryb pracy z CWU Priorytet CWU Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO Obieg 1 i CWU Obieg 2, 3... (opcja dodatkowa) Energia wytworz Zużycie energii przez.dogrz.elektr. Wyświetlane są pracujące sterowniki czasowe, np. sterownik funkcji Czas dla dodatkowej CWU Regulacja zewnętrzna Wejście zewn. 1, 2 Wejście zewn. obieg 2, 3... (opcja dodatkowa) Ogólne Alarmy Ustawianie daty Ustawianie godz. Pora letnia/zimowa Jasność wyświetlacza Język Rejestr inform Wyczyść rejestr inform Protokół alarmów Wyczyść rejestr alarmów Wyświetl.alarmu (Sygnał alarmowy, Wyśw.alarmu regulat.i Czujnik pokojowy) Poziom dostępu Powrót do ustawień fabrycznych Tab. 3 Przegląd menu (2010/03) 9

10 Obsługa menu 7 Obsługa menu 7.1 Położenie wyjściowe W położeniu wyjściowym podawane są różne wartości temperatur, czas oraz aktualne symbole robocze. W oknie podawana jest zamiennie informacja Temperatura pokojowa (jeśli zainstalowany jest czujnik temperatury pokojowej) oraz Temp. na zasilaniu każdego zainstalowanego obiegu. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć funkcję I Rys. 7 B Wybrać funkcję, wciskając pokrętło. Pojawiają się trzy pierwsze wiersze menu CWU I Rys. 4 Położenie wyjściowe 1 Temperatura zewnętrzna 2 Aktualnie wyświetlane symbole robocze 3 Temperatura pokojowa danego obiegu 4 Aktualna godzina 5 Temperatura CWU 6 Temperatura obiegu zasilającego w danym obiegu 7 Numer obiegu Rys I B Obrócić pokrętłem, żeby przejść do pozostałych wierszy menu I Rys. 5 Położenie wyjściowe, przedstawiony jest obieg Wybór funkcji i zmiana wartości W zestawieniu opcji menu ( strona 9) widać główne funkcje, do których można przejść za pomocą oraz pokrętła. Rys. 9 B Wcisnąć pokrętło, aby wybrać funkcję I B Nacisnąć przycisk I I Rys. 10 Rys (2010/03)

11 Obsługa menu B Obrócić pokrętło w celu zmiany ustawionej wartości. 7.3 Informacje pomocnicze na wyświetlaczu I Rys. 11 B Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez dokonania zmiany. Rys. 14 Informacja pomocnicza I 1 Poziom menu to CWU 2 Lista rozwijana Wypełnione pole pokazuje lokalizację użytkownika wśród funkcji z części CWU. 3 Strzałka informuje o tym, że na kolejnym poziomie dostępne jest nowe menu. 4 Punkty pokazują, że kolejnym poziomem jest okno ustawień. 5 Funkcja jest zaznaczona. 6 Trzy z funkcji w menu CWU I Rys. 12 Po zapisaniu wartości centrala sterująca wraca automatycznie do menu I Rys I Rys. 15 Informacja pomocnicza 2 1 Graficzna ilustracja wartości. 2 Maksymalna możliwa wartość. 3 Jednostka. 4 Poprzednia wartość. 5 Nowa wartość. (zapisywana po wciśnięciu pokrętła) 6 Najniższa możliwa wartość Ekonomiczny i Komfortowysą opisane bardziej szczegółowo w rozdziale dotyczącym trybu podgrzewania CWU ( Rozdział 10.3) I Rys. 16 Informacja pomocnicza 3 1 Alternatywa 4 z (2010/03) 11

12 Informacja z pompy ciepła 8 Informacja z pompy ciepła Pompa ciepła podaje informacje o temperaturach, trybach pracy i ewentualnych usterkach itp. 8.1 Informacja eksploatacyjna W położeniu wyjściowym podawane są różne wartości temperatur i godzina. Różne symbole robocze wskazują, z których funkcji należy skorzystać lub które funkcje aktualnie są wykorzystywane. 8.3 Symbole robocze Na wskazaniu standardowym wyświetlonych zostaje na dole po prawej stronie sześć symboli różnych funkcji i komponentów, które są wymagane lub aktualnie są wykorzystywane I Rys Przycisk informacyjny B Nacisnąć przycisk w położeniu wyjściowym. Podawana jest szczegółowa informacja na temat temperatury, trybu pracy itp. B Obrócić pokrętło w celu wyświetlenia wszystkich danych. B Nacisnąć przycisk w celu powrotu do położenia wyjściowego. B Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu. Szczegółowa informacja jest wyświetlana, dopóki wciśnięty jest przycisk. B Puścić przycisk. Pokazuje się wyświetlacz Rys. 19 Symbole robocze I Rys I 1 Sprężarka 2 Alarm (sprężarka, dogrzewacz) 3 Ogrzewanie 4 Dogrzewacz elektryczny 5 Przerwa w dostawie energii 6 CWU 7 Dodatkowa CWU 8 Szczytowe zapotrzebowanie na CWU 9 Basen (opcja dodatkowa) 10 Chłodzenie (opcja dodatkowa) 11 Podgrzewacz solarny (opcja dodatkowa) 12 Suszenie 13 Sterowanie zewnętrzne 14 Program/sterowanie czasowe 15 Tryb party 16 Urlop 17 Rejestr informacyjny (2010/03)

13 Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej 9 Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej 9.1 Obiegi instalacji grzewczej Obieg 1: układ regulacji pierwszego obiegu należy do standardowego wyposażenia regulatora i kontrolowany jest poprzez zamontowany czujnik temperatury zasilania lub w kombinacji z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia. Obieg 2-4 (z zaworem mieszającym); opcjonalnie dostępne jest sterowanie maksymalnie 3 dodatkowymi obiegami. Do każdego z obwodów przypisany wówczas zostaje moduł zaworu mieszającego, zawór mieszający, pompa cyrkulacyjna, czujnik temperatury obiegu zasilającego oraz ew. czujnik temperatury pokojowej. Obiegi 2-4 nie mogą mieć wyższych temperatur zasilania niż obieg 1. Oznacza to, że nie jest możliwe połączenie ogrzewania podłogowego z obiegu 1 z grzejnikami z innego obiegu. Obniżenie temperatury pomieszczenia dla obiegu 1 może mieć pewien wpływ na inne obiegi grzewcze. Maksymalna liczba obwodów redukowana jest o jeden obwód na każdy element wyposażenia dodatkowego, opierający się na XB2, jak np. IVT PKS Sposób sterowania pracą instalacji grzewczej Czujnik temperatury zewnętrznej: na ścianie zewnętrznej domu montowany jest czujnik. Czujnik temperatury zewnętrznej sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę zewnętrzną. Zależnie od temperatury zewnętrznej regulator automatycznie dostosowuje temperaturę pokojową w budynku. Użytkownik może ustawić na regulatorze temperaturę na zasilaniu dla ogrzewania w stosunku do temperatury zewnętrznej poprzez ustawienie krzywej grzewczej. Czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury pokojowej (możliwy jest jeden czujnik temperatury pokojowej na obieg grzewczy): dla regulacji przy pomocy czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury pokojowej należy zamontować centralnie w budynku jeden (lub więcej) czujników temperatury. Czujnik temperatury pokojowej podłączany jest do pompy ciepła i sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę pokojową. Sygnał ten ma wpływ na czujnik temperatury zasilania. Temperatura zasilania jest obniżana, gdy czujnik temperatury pomieszczenia zmierzy temperaturę wyższą od ustawionej. Zastosowanie czujnika temperatury pokojowej zalecane jest wtedy, gdy poza temperaturą zewnętrzną na temperaturę w budynku mają wpływ inne czynniki, jak np. otwarty kominek, ogrzewanie nadmuchowe, wpływ wiatru lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Na regulację temperatury pokojowej ma wpływ tylko pomieszczenie, w którym zamontowany jest czujnik temperatury pokojowej danego obiegu grzewczego. 9.3 Sterowanie czasowe instalacją grzewczą Sterowanie programowe: regulator dysponuje dwoma programami czasowymi nastawianymi indywidualnie (dzień/godzina). Urlop: regulator dysponuje programem trybu urlopowego, który ustawia temperaturę pokojową podczas ustawionego okresu czasu na niższy lub wyższy poziom. Program może także wyłączać wytwarzanie ciepłej wody. Regulacja zewnętrzna; regulator może być regulowany zewnętrznie. Oznacza to, że wykonywana jest wybrana wstępnie funkcja, gdy tylko regulator otrzyma sygnał wejściowy. 9.4 Tryby pracy Z dogrzewaczem elektrycznym; pompa ciepła jest zaprojektowana do produkcji ciepła w ilości mniejszej od maksymalnej mocy budynku, a dogrzewacz elektryczny może pracować jednocześnie z pompą ciepła w celu pokrycia zapotrzebowania w sytuacji, gdy praca samej pompy ciepła nie wystarcza. Dogrzewacz elektryczny włączany jest również przez tryb alarmowy, funkcję dodatkowej CWU i szczytowego zapotrzebowania na CWU oraz wtedy, gdy przy zbyt niskiej temperaturze zewnętrznej wyłączona jest pompa ciepła (2010/03) 13

14 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10.1 Funkcje przycisku trybu Wciskając przycisk, można skorzystać bezpośrednio z następujących funkcji: Przyjęcie Wakacje Dezaktywacja chłodzenia Czas dla dodatkowej CWU > Przyjęcie > Wakacje Funkcja odpowiada ustawieniom w punkcie menu Wakacje poziomu użytkownika. Szczegółowy opis znajduje się w ( rozdział 10.4). > Dezaktywacja chłodzenia To menu wskazywane jest tylko wtedy, gdy zainstalowano funkcję chłodzenia. Menu ma wpływ na wszystkie obiegi z chłodzeniem. W trybie Przyjęcie wykonywany program temperatury pomieszczenia przerywany jest na ustawiony okresu czasu, aby zapobiec obniżeniom temperatury. >> Liczba godzin Alternatywa Tab. 7 Dezaktywacja chłodzenia Nie Nie/Tak Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 4 Okresy funkcji Przyjęcie B Wybrać ilość godzin, w których ma być aktywny tryb Przyjęcie. Funkcja jest natychmiastowo aktywowana w aktywowanych obiegach. 0h 0h 99h Zanim tryb chłodzenia będzie miał wpływ na temperaturę w budynku mija bardzo dużo czasu. Z tego względu po dezaktywacji/ aktywacji tego trybu trzeba odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokona się innych ustawień. > Dodatkowy okres podgrzewania CWU B Opis ustawień Dodatkowa CWU ( Rozdział 10.3). >> Obieg 1 >> Obieg x Najmniejsza wartość 0h 0h Nie Największa wartość 48h Alternatywa Nie/Tak Tab. 8 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u. Tab. 5 Aktywowanie trybu Przyjęcie B Wybrać Tak, aby aktywować tryb Przyjęcie. Tryb Przyjęcie można wybrać dla każdego zainstalowanego obiegu grzewczego. Menu wskazane jest tylko wtedy, jeżeli zainstalowano więcej niż jeden obieg grzewczy. Zalecamy, aby po czasie zablokowanej produkcji c.w.u. (np. w czasie urlopu) aktywować funkcję dodatkowej c.w.u., aby usunąć możliwe bakterie i szybko osiągnąć żądaną temperaturę c.w.u. >> Dezaktywacja trybu przyjęcia Alternatywa Nie Nie/Tak Tab. 6 Dezaktywowanie trybu Przyjęcie B Wybrać Tak, aby zdezaktywować tryb Przyjęcie we wszystkich aktywowanych obiegach. Pompa ciepła przechodzi w tryb programowy. Menu wyświetlone zostaje tylko wtedy, jeżeli aktywowano tryb Przyjęcie (2010/03)

15 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10.2 Temperatura pokojowa Nacisnąć przycisk w położeniu wyjściowym, aby przejść do najwyższego poziomu menu. Wybrać opcję Temperatura pokojowaaby ustawić temperaturę. W menu Temperatura pokojowaznajdują się następujące opcje: Ogólne Obieg 1 CO Obieg 2, 3... > Ogólne W przypadku Obieg 2, 3...wymagane jest wyposażenie dodatkowe IVT Shuntmodul 1000 >> Pora letnia/zimowa >>> Tryb zimowy Alternatywa Tab. 9 Tryb letni/zimowy Automatyczny Wł/Automatyczny/Wył Wł oznacza ciągły tryb zimowy. Produkowane są ciepło i c.w.u. Wył oznacza ciągły tryb letni. Produkowana jest tylko ciepła woda. Automatyczny oznacza zmianę zgodnie z ustawionymi temperaturami zewnętrznymi. >>> Granica temp. zewnętrznej dla zmiany 18 C Najmniejsza wartość 5 C Największa wartość 35 C Tab. 10 Temperatura zminany trybu letni/zimowy Menu wskazywane jest tylko przy ustawieniu Automatyczny w Tryb zimowy. Zmiana między trybem letnim i zimowym dokonywana jest z opóźnieniem, aby uniknąć częstego uruchamiania i zatrzymywania sprężarki przy temperaturach zewnętrznych zbliżonych do ustawionej wartości. >> Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU Menu nie jest wyświetlane, jeśli opcja Priorytet CWUjest ustawiona na Tak( Rozdział 10.3). Wartość F Wartość minimalna Wartość maksymalna Tab. 11 Czas pracy instalacji grzewczej > Obieg 1 CO >> Krzywa grzewcza Krzywa grzewcza reguluje temperaturę zasilania dla obiegów grzewczych. Krzywa grzewcza podaje, jak wysoka może być temperatura zasilania w porównaniu do temperatury zewnętrznej. Regulator zwiększa temperaturę zasilania, gdy tylko spadnie temperatura zewnętrzna. Temperatura zasilania mierzona jest przez czujnik T1 dla obiegu 1 (pełna nazwa E11.T1) i przez czujnik T1 dla obiegu 2 (pełna nazwa E12.T1). Każdy z obiegów sterowany jest swoją krzywą grzewczą. Instalator ustawia dla każdego obiegu typ instalacji grzewczej, tj. Grzejniklub Podłoga. Krzywa grzewcza Podłogama niższą wartość, ponieważ podłoga nie toleruje równie wysokich temperatur. T1( C) Rys. 20 Grzejnik 20min 0min 120min T2( C) I Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie krzywa obiegu grzejnika. Przy -2,5 C wartość zadana przewodu zasilającego to 37,4 C (2010/03) 15

16 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta T1( C) Rys I Rys. 21 Ogrzewanie podłogowe T2( C) I Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie krzywa obiegu ogrzewania podłogowego. Przy -2,5 C wartość zadana przewodu zasilającego to 27,2 C. Krzywa grzewcza ustawiana jest dla każdego obwodu. Jeśli temperatura pomieszczenia w obwodzie wydaje się zbyt wysoka lub zbyt niska, warto skorygować krzywą grzewczą. Krzywą grzewczą można zmieniać na różne sposoby. Nachylenie krzywej można zmienić, przesuwając temperaturę obiegu zasilającego w górę lub w dół wyznaczoną w punkcie lewym (wartość przy temperaturze zewnętrznej 20 C, wartość ustawiona fabrycznie 22,0 C) i prawym (wartość przy temperaturze zewnętrznej -35 C, wartość ustawiona fabrycznie 60,0 C). Ponadto krzywą można zmienić przy co piątym stopniu temperatury zewnętrznej. Wartość przy 0 C podawana jest nad lewą częścią krzywej, wartość ustawiona fabrycznie 35,7 C. B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania. Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. zmieniona wartość podana jest po krzyżyku. Poza tym krzywa została zmieniona przy uwzględnieniu nowej wartości. Zmiana prawego punktu: B Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk. Krzyżyk znajdujący się najwyżej zostaje zmieniony na temperaturę zewnętrzną, przy odpowiedniej wartości krzywej po dwukropku. Aktualna pozycja krzywej zaznaczona jest kółkiem. B Obracać dalej pokrętło do momentu, kiedy przed dwukropkiem znów widoczny będzie krzyżyk. B Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość I Rys I Rys. 22 Okno ustawień krzywej grzewczej (grzejnik) B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania. Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. zmieniona wartość podana jest po krzyżyku. Poza tym krzywa została zmieniona przy uwzględnieniu nowej wartości. Zmiana lewego punktu: B Wcisnąć przycisk menu, kiedy zaznaczony jest krzyżyk. Wartość zostaje zaznaczona (2010/03)

17 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Zmiana pojedynczej wartości, np. wartości przy temperaturze zewnętrznej 0 C: B Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk, do momentu, kiedy zaznaczona będzie wartość 0 C ( rys. 25). B Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość. Rys. 25 B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Rys I I B Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć aby wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania. B Wcisnąć przycisk aby wyjść z okna ustawień krzywej i wrócić do menu. Zalecenia: B Podwyższyć wartość prawego punktu, jeśli wydaje się być za zimno przy niskich temperaturach zewnętrznych. B Podwyższyć wartość krzywej przy 0 C, jeśli wydaje się być zbyt chłodno przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej ok. 0. B Podwyższyć lub obniżyć wartość krzywej w prawym i lewym punkcie o taką samą wartość celem skorygowania temperatury (krzywa zostaje przesunięta równolegle). >> Czujnik pokojowy >>> Wpływ czujnika pokojowego 3,0 Najmniejsza wartość 0,0 Największa wartość 10,0 Tab. 12 Wpływ czujnika pokojowego B Ustawić, jaki wpływ na wartość zadaną temperatury zasilania będzie miało odchylenie temperatury pomieszczenia o 1 K ( C). Przykład: przy odchyleniu 2 K ( C) od ustawionej temperatury pomieszczenia wartość zadana temperatury zasilania zmieniona zostaje o 6 K ( C) (odchylenie 2 K * współczynnik 3 = 6 K). >>> Zakres pracy pokrętła Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 13 Zakres pracy pokrętła B Ustawić, o ile stopni ma być wykonany obrót pokrętła nastawczego czujnika temperatury pomieszczenia między + i. 6K oznacza zmianę wartości o +3K przy przestawieniu w kierunku + i ok. -3K przy przestawieniu w kierunku. Czujnik temperatury pokojowej mierzy temperaturę w pomieszczeniu, w którym jest umieszczony. Wartość porównywana jest z ustawioną, żądaną temperaturą pokojową w funkcji. Oddziaływania czujnika temperatury pokojowej opisane są w ( Rozdziale 9.2). >> Program temperatury pokojowej B Wybrać, czy obieg ma być regulowany przy pomocy programu czy nie. Praca optymalna 6K 0K 6K Wartość F Praca optymalna Alternatywnie Praca optymalna Program 1 Program 2 Tab. 14 Wybór programu, obieg 1 Funkcja ta oznacza, że centrala sterująca ustala wartości, uwzględniając jedynie wartość zadaną przewodu zasilającego ( Rozdział ), nie uwzględnia natomiast zaprogramowanych zmian na czas trwania doby. Praca optymalna zapewnia w większości przypadków największy komfort i oszczędność energii (2010/03) 17

18 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Program 1 i 2 Wybór ten umożliwia poprzez ustawienie czasów załączania oraz temperatury normalnej i odchylonej zdefiniowanie własnych programów dla sterowania czasowego. Program Dzień Start Stop Program 1, 2 Pn. - Nd. 5:30 22:00 Tab. 15 Program 1 i 2 Ustawienie żądanego czasu w czasie dnia: B Wybrać Program 1 lub Program 2. B Wejść w menu Wyświetl/zmień program aktywny. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień. Program temperatury pokojowej przy zamontowanym czujniku temperatury pokojowej: >> Program temperatury pokojowej >>> Program aktywny Po wybraniu programu podczas obrotu pokrętłem nastawczym pojawia się następujące wskazanie: >>> Wyświetl/zmień program aktywny >>> Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 16 Normalna temperatura pomieszczenia B Ustawić żądaną wartość zadaną temperatury pokojowej. >>> Temp.odmienna w pomieszcz. Rys I B Wcisnąć pokrętło menu, aby zaznaczyć wartość, która ma być zmieniona. 17,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 30,0 C Tab. 17 Temperatura odchylona pomieszczenia B Ustawić temperaturę, która ma być temperaturą wyjątkową w programie. Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Program 1lub Program 2. >>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych I Nie Rys. 28 B Obracać pokrętłem do momentu uzyskania żądanego ustawienia. B Nacisnąć pokrętło menu. B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dodaktowe wartości jak wyżej. B Cofnąć się o krok za pomocą. B Wybrać Alternatywa przy zapisie: Powrót bez zapisywania Program 1 Program 2 Ustawione zmiany zapisane zostają w pamięci jako wybrany program lub nie zostają zapisane. B Wywołać menu Temper.normalna w pomieszcz.. B Wywołać menu Temp.odmienna w pomieszcz.. Alternatywa Tab. 18 Wszystkie obiegi B Dla takiej samej regulacji wszystkich zainstalowanych obiegów wybrać Tak. Menu wyświetlane jest tylko dla Obieg 1. Program temperatury pomieszczenia bez zainstalowanego czujnika temperatury pomieszczenia: >> Program temperatury pokojowej >>> Program aktywny >>> Wyświetl/zmień program aktywny Nie/Tak Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej (2010/03)

19 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta >>> Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 C Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 19 Normalna temperatura pomieszczenia B Ustawić wartość zmierzoną w pomieszczeniu. Program temperaturowy stosuje podaną wartość do obliczenia różnicy między temperaturą normalną a odchyloną. >>> Temperatura +/- = Alternatywa,, =, +, ++ Tab. 20 Ciepło +/ B Przy pomocy tej funkcji można tak ustawić temperaturę pomieszczenia, żeby normalna temperatura pomieszczenia (patrz poprzednie menu) stała się żądaną temperaturą pomieszczenia. B Funkcja ta stosowana jest do prostego podwyższania i obniżania temperatury ogrzewania, jeżeli nie zainstalowano żadnego czujnika temperatury pomieszczenia. daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 1 C. daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 0,5 C. + daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 0,5 C. ++ daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 1 C. >>> Wpływ czujnika pokojowego Ustawiane są w ten sam sposób w menu Czujnik pokojowy ( Rozdział 10.2 ). Ustawienie to jest wykorzystywane w programie temperatur w celu obliczenia, jak zmienia się temperatura obiegu zasilającego wtedy, gdy ma obowiązywać temperatura wyjątkowa. >>> Temp.odmienna w pomieszcz. Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. >>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz wyżej. Zmiana ustawień parametrów cieplnych, np. podwyższenie lub obniżenie temperatury pomieszczenia odnosi skutek dopiero po pewnym czasie. To samo dzieje się przy szybszych zmianach temperatury zewnętrznej. Z tego względu należy odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokonywane będą ewentualne nowe zmiany. > Obieg 2, 3...(opcja dodatkowa) W obiegach 2, 3... można ustawiać te same wartości, co w obiegu 1, ( rozdział 10.2). W przypadku Obieg 2, 3...wymagane jest wyposażenie dodatkowe IVT Shuntmodul Wartość zadana Wartość zadana dla obiegu grzewczego to temperatura zasilania, która ma być utrzymywana przez pompę ciepła. Czasami ze względu na wahania temperatury wewnętrznej lub duże zapotrzebowanie c.w.u. zmierzona wartość rzeczywista jest trochę wyższa lub niższa od wartości zadanej. Podana przez użytkownika/instalatora wartość zadana obowiązuje najczęściej dla temperatury pomieszczenia. Wartość ta przeliczana jest przez regulator na odpowiednią wartość zadaną dla temperatury zasilania. 1 K ( C) temperatury pomieszczenia odpowiada w normalnych warunkach wartości ok. 3 K ( C) temperatury zasilania. Wartość zadana bazuje zwykle na: aktualne wartości krzywej grzewczej (temperatura zasilania przy aktualnej temperaturze zewnętrznej odpowiednio do krzywej grzewczej) aktualnego wpływu na krzywą grzewczą poprzez: Czujnik pokojowy Wakacje Program aktywny Regulacja zewnętrzna Obliczenie wartości zadanej Wartość zadana obiegu grzewczego to aktualna wartość krzywej grzewczej, która zmieniana jest o aktualny wpływ na krzywą grzewczą (jeśli taki ustalono) (2010/03) 19

20 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta Kolejność priorytetu wpływu na krzywą grzewczą: Regulacja zewnętrzna Program aktywny Wakacje Czujnik pokojowy Aktywny może być tylko jeden typ wpływu. Kiedy i jak duży ma być wpływ ustawiane jest w odnośnej funkcji. Stała wartość zadana Stała wartość zadana (nie bazująca na krzywej) obowiązuje przy: Zewnętrzna wartość zadana. Zgodnie z sygnałem wejściowym wartość zadana wynosi 0-10V, gdzie 1V to 10 C, a 10V to 80 C (wartość 0V uruchamia alarm). Ograniczenie temperatury zadanej Obliczona wartość kontrolowana jest na bieżąco przez obowiązujące dopuszczalne ograniczenia temperatury. Obowiązująca wartość T1 dla Obieg 1 i zmierzona wartość rzeczywista dla T1 są stosowane w celu załączenia lub wyłączenia zapotrzebowania ogrzewania. Dla Obieg 2, 3... obowiązuje zasada: przy niskiej wartości rzeczywistej T1 obiegu grzewczego z mieszaniem w porównaniu z wartością zadaną, do obiegu zostaje domieszane więcej wody grzewczej w celu utrzymania wartości zadanej. Jeśli przez pewien czas temperatura obiegu zasilającego jest niższa od wartości zadanej, to powstaje zapotrzebowanie na ciepło, a sprężarka wytwarza ciepło, zanim temperatura wewnątrz budynku zbyt mocno się obniży. Proces wytwarzania ciepła toczy się do chwili, gdy temperatura obiegu zasilającego jest kilka stopni wyższa od wartości zadanej. (Lub do chwili, gdy minie Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU.) W trybie letnim zapotrzebowanie grzewcze zostaje zdezaktywowane CWU W CWU znajduja się następujące funkcje: Żądanie Dodatkowa CWU Wprowadzenie informacji, kiedy ma być wykonana Dezynfekcja termicznaw celu usunięcia bakterii. Ewentualnie ustawić Program CWU Wybrać tryb pracy Zablokować zapotrzebowanie na ogrzewanie podczas podgrzewania CWU Ograniczyć podgrzewanie CWU podczas zapotrzebowania na ogrzewanie > Dodatkowa CWU Dodatkowa ciepła woda jest wytwarzana w taki sposób, że w czasie ustawionych godzin temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. zwiększona zostaje do podanej temperatury zatrzymania. >> Dodatkowy okres podgrzewania CWU Najmniejsza wartość Największa wartość B Ustawić, jak długo ma być produkowana c.w.u. >> Temp. zatrzym. dodatkowej CWU B Ustawić temperaturę zatrzymania wytwarzania dodatkowej c.w.u. Pompa ciepła uruchamia funkcje bezpośrednio i wykorzystuje do podwyższenia temperatury najpierw sprężarkę a następnie dogrzewacz. Po upływie ustawionej liczby godzin, pompa ciepła powraca do normalnego trybu pracy. > Dezynfekcja termiczna Funkcja Dezynfekcja termiczna podnosi temperaturę c.w.u. do ok. 65 C w celu termicznego usunięcia bakterii. W celu podwyższenia temperatury c.w.u. najpierw wykorzystywana jest sprężarka a następnie tylko dogrzewacz. >> Dzień tyg. 0h 0h 48h Tab. 21 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u. 65 C Najmniejsza wartość 50 C Największa wartość 65 C Tab. 22 Temperatura c.w.u. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko oparzeń. B Jeśli temperatura CWU jest wyższa od 60 C, należy korzystać z zaworu mieszającego. Alternatywa Tab. 23 Dzień tygodnia Środa Żaden, Dzień tygodnia, Wszystkie (2010/03)

21 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta B Ustawić dzień dezynfekcji termicznej. Żadenoznacza, że funkcja jest wyłączona. Wszystkieoznacza, że szczytowe zapotrzebowanie na CWU występuje codziennie. Jeśli funkcja szczytowego zapotrzebowania na wodę zostanie wyłączona, należy wybrać tryb pracy zapewniający uzyskanie komfortu cieplnego w menu Tryb pracy z CWU. >> Odstęp tygodniowy 1 Najmniejsza wartość 1 Największa wartość 4 Tab. 24 Odstęp tygodniowy B Ustawić, jak często ma być wykonywana dezynfekcja termiczna. 1 oznacza co tydzień. 2 oznacza, że dezynfekcja termiczna odbywa się we wszystkie parzyste tygodnie roku, tzn. w tygodniach kalendarzowych: 2, 4, 6 itd. 3 oznacza tydzień 3, 6, 9 itp. 4 oznacza tydzień 4, 8, 12 itp. >> Godz. startu 3:00 Najmniejsza wartość 00:00 Największa wartość 23:00 Tab. 25 Godzina startu B Ustawić godzinę dezynfekcji termicznej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku temperatury wody ponad 60 C istnieje ryzyko poparzenia. > Program CWU B Bezpośredni pobór wody podczas dezynfekcji termicznej oraz zaraz po niej powinien odbywać się z zachowanie szczególnej ostrożności. Nadzorować tryb pracy lub zamontować zawór mieszający c.w.u. Program 1 i Program 2umożliwia zablokowanie produkcji CWU w ustawionym okresie. >> Program aktywny >> Wyświetl/zmień program aktywny Menu wyświetlane jest tylko wtedy, jeżeli wybrano Program 1 lub Program 2. Programy ustawione zostają zgodnie z opisem punktu menu Program temperatury pokojowej ( rozdział 10.2). > Tryb pracy z CWU B Wybrać typ trybu wytwarzania CWU. Ekonomiczny oznacza, że CWU może się nieco ochłodzić przed rozpoczęciem produkcji CWU w porównaniu z Komfortowy. Woda przestaje być także podgrzewana przy nieco niższej temperaturze. B Zmienić tryb na Komfortowyjeśli potrzeba więcej CWU lub CWU ma mieć wyższą temperaturę. Z ustawienia tego należy korzystać, kiedy nie ma dogrzewacza elektrycznego lub kiedy stosowany jest obieg CWU, ponieważ w przeciwnym razie temperatura w obiegu CWU będzie zbyt niska. Fabrycznie w trybie ekonomicznym wartość temperatury na dopływie i odpływie jest ok. 8 K niższa niż w trybie komfortowym. Wartości te może zmienić instalator. > Priorytet CWU Zawsze CWU Alternatywa Zawsze CWU Program 1 Program 2 Tab. 26 Program przygotowania c.w.u. Wartość F Alternatywnie Tab. 27 Tryb wytwarzania CWU Wartość F Alternatywnie Tab. 28 Blokowanie ogrzewania Tryb ekonomiczny Ekonomiczny/komfortowy Nie Tak/nie B Wybrać opcję Takjeśli zapotrzebowanie na CWU ma mieć zawsze wyższy priorytet niż zapotrzebowanie na ciepło. B Wybrać opcję Niejeśli produkcja CWU ma zostać przerwana, gdy pojawia się zapotrzebowanie na ogrzewanie. B W przypadku wybrania funkcji Nienależy również ustawić czas wytwarzania CWU przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie (2010/03) 21

22 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta > Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO >> Blokuj produkcję CWU Wartość F 30 min Nie Wartość minimalna Wartość maksymalna Tab. 29 Czas pracy CWU 10.4 Urlop Podczas urlopu (nieobecności) można np. ustawić niższą lub wyższą temperaturę i wyłączyć opcję wytwarzania CWU. Funkcje Data uruchomienia i Data zakończenia, Temperatura pokojowa i Blokuj produkcję CWU wyświetlane są tylko wtedy, gdy funkcja urlopowa jest aktywna. > Obieg 1 i CWU >> Aktywacja funkcji wakacyjnej Alternatywa Tab. 30 Funkcja urlopowa >> Data startu >> Data zakończ. B Ustawić datę startową i końcową dla żądanego okresu w formacie RRRR-MM-DD. Okres czasu rozpoczyna się i kończy o godzinie 00:00. Data rozpoczęcia i zakończenia należy do tego okresu. B W menu Aktywacja funkcji wakacyjnej wybrać Nie, aby przedwcześnie zakończyć funkcję. >> Temperatura pokojowa B Ustawić temperaturę pomieszczenia dla obiegu grzewczego podczas tego okresu czasu. >> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych 5 min 60 min Nie Nie/Tak 17 C Najmniejsza wartość 10 C Największa wartość 35 C Tab. 31 Temperatura pomieszczenia - urlop Alternatywa Tab. 32 Kopiowanie obiegów Nie Nie/Tak Alternatywa Tab. 33 Blokada c.w.u. > Obieg 2, 3... >> Aktywacja funkcji wakacyjnej >> Data startu >> Data zakończ. >> Temperatura pokojowa B Ustawić wartości zgodnie z opisem dla Obieg 1 i CWU Pomiary energii > Energia wytworz Tu podawana jest wartość Energia wytworzw kwh w podziale na Ogrzewanieoraz CWU. > Zużycie energii przez.dogrz.elektr. Tu podawana jest wartość Zużycie dogrzewacza elektrycznego w kwh w podziale na Ogrzewanieoraz CWU Sterowniki czasowe Sterowniki wykorzystywane są przez centralę sterującą, służą one do odliczania czasu trwania funkcji ograniczonych czasowo, jak np. Czas dla dodatkowej CWU. Z poziomu klienta widoczne są następujące sterowniki czasowe (pokazane są tylko sterowniki odmierzające czas): Sterownik czasowy Dodatkowa CWU Opóźnienie trybu alarmowego Przyjęcie Czas pracy CO przy zapotrzebowaniu na CWU Czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO Licznik czasu dla pompy ciepła x Nie/Tak Wartość F 0h 1h 0h 20min 30min > Opóźnienie startu sprężarki 10min Licznik czasu dogrzew. > Opóźnienie startu dogrzewacza 60min > Opóźnienie regulacji mieszacza po starcie dogrz. Tab. 34 Sterowniki czasowe 20min (2010/03)

23 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 10.7 Sterowanie zewnętrzne Kiedy zamknięte zostanie wejście zewnętrzne, centrala sterująca wykonuje te czynności, które są ustawione na Taklub których wartość jest różna od 0 (Temperatura pokojowa). Kiedy wejście zewnętrzne nie jest zamknięte, centrala sterująca wraca do położenia normalnego. Wyświetlane są tylko zainstalowane funkcje. > Wejście zewn. 1, 2 >> Blokuj sprężarkę >> Blokada CO >> Temperatura pokojowa >> Blokuj produkcję CWU > Wejście zewn. obieg 2, 3...(opcja dodatkowa) >> Blokada CO >> Temperatura pokojowa Temperatura pokojowa: B Ustawić temperaturę pomieszczenia, która ma być osiągnięta podczas uaktywnionej regulacji zewnętrznej. B Wartość > 0 C aktywuje funkcję. Pozostałe funkcje: 10.8 Informacje ogólne Tu znajdują się m.in. ustawienia daty i godziny. > Ustawianie daty Nie (0,0 C) Najmniejsza wartość 10,0 C Największa wartość 35,0 C Tab. 35 Temperatura pokojowa Wartość F Alternatywnie Tab. 36 Funkcje Format Tab. 37 Data Nie Tak/nie RRRR-MM-DD > Ustawianie godz. Format Tab. 38 Godzina B W razie potrzeby zmienić datę i godzinę. Regulator używa tych danych do sterowania programami czasowymi (np. urlop lub program temperatury pomieszczenia). > Pora letnia/zimowa Alternatywa Tab. 39 Pora letnia/zimowa B Ustawić, czy między czasem letnim i zimowym ma następować automatyczna zmiana (data odpowiada standardom EU). > Jasność wyświetlacza B W razie potrzeby zmienić jasność wyświetlacza. > Język B Zmiana języka na życzenie Alarmy Różne alarmy opisane są w ( rozdział 11). W menu Alarmyznajdują się następujące opcje: Rejestr inform Wyczyść rejestr inform Protokół alarmów Kasowanie protokołu alarmów Wyświetl.alarmu > Rejestr inform hh:mm:ss Automatyczny Ręczny/Automatyczny 100 % Najmniejsza wartość 20 % Największa wartość 100 % Tab. 40 Jasność W rejestrze informacyjnym znajdują się informacje przekazywane przez pompę ciepła. Jeśli pojawiają się aktywne informacje, w położeniu wyjściowym panelu kontrolnego wyświetla się symbol rejestru informacyjnego. > Wyczyść rejestr inform Ta opcja służy do kasowania rejestru informacyjnego (2010/03) 23

24 Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta > Rejestr alarmów W protokole alarmowym wyświetlane są pojawiające się alarmy i ostrzeżenia. Kategoria alarmu ( Rozdział 11.5) podana jest u góry, po lewej stronie okna; jeśli alarm jest aktywny, widoczny jest również symbol alarmu ( Rozdział 8.3) w protokole alarmowym i w położeniu wyjściowym panelu kontrolnego. > Kasowanie protokołu alarmów Ta opcja służy do kasowania protokołu alarmowego > Wyświetl.alarmu W menu Wyświetl.alarmuwprowadzane są ustawienia numerów alarmów i kontrolki. >> Sygnał alarmowy >>> Interwał Najmniejsza wartość Największa wartość Tab. 41 Interwał B Ustawić przedział czasowy uruchomienia brzęczyka alarmowego. Brzęczyk alarmowy uruchamia się na sekundę, przez pozostały czas w interwale brzęczyk jest cichy. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich brzęczyków alarmowych. >>> Czas blokady B Ustawić, między jakimi czasami brzęczyk alarmowy nie będzie generował sygnału dźwiękowego. 2s 2s 3600 s (60 min.) Wył Czas rozpoczęcia 00:00-23:45 Czas zakończenia 00:00-23:45 Tab. 42 Czas blokady >> Wyśw.alarmu czujnika pokoj. >>> Blokada sygnału alarmowego Alternatywa Tab. 44 Blokada brzęczyka alarmowego Ustawienia dotyczą jedynie obiegu 1. Ustawienie obowiązuje dla Obieg 1 i czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS. Alternatywa Tab. 45 Blokada lampki alarmowej Ustawienie obowiązuje dla wszystkich czujników temperatury pomieszczenia Poziom dostępu Standardowy poziom dostępu to Klient. Z tego poziomu można dotrzeć do wszystkich funkcji potrzebnych dla użytkownika. Instalator ma również dostęp do funkcji dodatkowych, wykorzystywanych podczas instalacji Powrót do ustawień fabrycznych B Wybrać Powrót do ustawień fabrycznych i Tak, aby zresetować wszystkie ustawienia użytkownika do wstępnych ustawień fabrycznych. Ustawienia instalatora nie są przez to zmieniane. Alternatywa Tab. 46 Powrót do ustawień fabrycznych Tak Nie/Tak Tak Nie/Tak Nie Nie/Tak >> Wyśw.alarmu regulat. >>> Blokada sygnału alarmowego Nie Alternatywa Tab. 43 Blokada brzęczyka alarmowego Nie/Tak Ustawienie dotyczy tylko brzęczyka alarmowego regulatora (2010/03)

25 Alarmy 11 Alarmy 11.1 Lampka alarmowa i czujnik temperatury pomieszczenia Lampka kontrolna pracy i usterek regulatora wskazuje status pompy ciepła oraz ewentualny alarm. Lampka ta jest dlatego nazywana lampką alarmową. Jeżeli zainstalowane są czujniki temperatury pomieszczenia to lampka alarmowa wskazuje tą samą informację co lampka pompy ciepła. Alarm sygnalizowany jest miganiem czerwonej lampki (centrala sterująca). Lampka miga do chwili usunięcia przyczyny alarmu. Lampka nie zapala się w przypadku alarmu ostrzegawczego. Istnieje możliwość zablokowania lampki alarmowej czujnika temperatury pokojowej. Sygnalizacja Lampka świeci stałym, zielonym światłem. Funkcja Pompa ciepła pracuje. W przypadku ostrzeżenia brzęczyk alarmowy nie wydaje dźwięku Potwierdzenie alarmu Potwierdzenie oznacza, że należy wcisnąć aby zniknęło ostrzeżenie alarmowe. W każdym z opisów alarmu podana jest informacja o tym, co się dzieje po potwierdzeniu alarmu. Ostrzeżenia najczęściej nie muszą być potwierdzane. Wskaźnik alarmowy jest automatycznie wyłączany po usunięciu przyczyny ostrzeżenia. Jednakże można potwierdzać ostrzeżenia 11.4 Sterownik czasowy alarmu, tryb alarmowy Jeśli pojawia się alarm, który zatrzymuje sprężarkę, centrala sterująca uruchamia sterownik czasowy, ustawiony na 1 h. Jeśli błąd nie zniknie, po upływie tego czasu włącza się dogrzewacz. Lampka pulsuje na czerwono Lampka świeci stałym, czerwonym światłem Lampka powoli pulsuje na zielono Zgłoszono alarm, alarm nie został potwierdzony Alarm został potwierdzony, ale przyczyna alarmu nie została usunięta Pompa ciepła znajduje się w trybie czuwania 1) Tab. 47 Lampka alarmowa w centrali sterującej 1) Tryb czuwania oznacza, że pompa ciepła pracuje, ale brakuje zapotrzebowania na ciepło lub CWU. Lampka alarmowa czujnika temperatury CAN-BUS wskazuje tą samą informację jak lampka alarmowa regulatora. Lampki pozostałych czujników temperatury pomieszczenia migają w czasie alarmu z mniejszą częstotliwością. Jeżeli nie ma alarmu, lampki się nie świecą Brzęczyk alarmowy przy alarmie W przypadku alarmu brzęczyk alarmowy pompy ciepła i czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS wydaje dźwięk w ustawionych przedziałach czasowych każdorazowo na jedną sekundę. Brzęczyk alarmowy może zostać zablokowany na konkretny czas lub całkowicie (2010/03) 25

PremiumLine EQ C6-C10RF E6-E17 Instrukcja obsługi

PremiumLine EQ C6-C10RF E6-E17 Instrukcja obsługi PremiumLine EQ C6-C10RF E6-E17 6 720 641 855-01.1I Instrukcja obsługi 6 720 649 702(2011/07) pl Informacja Informacja Urządzenie IVT Premiumline EQ jest wyposażone w energooszczędne pompy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 967-36.1I Logatherm WPS 22...60 6 720 640 766(2009/03) pl Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem - i to od ponad 275 lat. Od początku

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

GEO 312 C TABLE OF CONTENTS. Instrukcja obsługi

GEO 312 C TABLE OF CONTENTS. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi GEO 312 C 6 720 818 707 (2016/02) pl TABLE OF CONTENTS 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl Instrukcja obsługi Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D 6 720 643 112 (2010/03) pl Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla człowieka jednym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 249 PL (2007/06) OSW Szanowni

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

System EZR Manager 128028.1314

System EZR Manager 128028.1314 System EZR Manager Informacje ogólne.... Opis.... Założenia.... Konto użytkownika i funkcja Cloud.... Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej... Instrukcja obsługi.... Informacje ogólne.... Stacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator solarny 7747006071-00.1 SD Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 008 505 PL (03/2007) OSW

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 6 720 613 748 pl (2007/04) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 3 1.1 Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego VITOTROL 200A 3/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy Moduł obsługowy EMS plus 6 720 808 471-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR 6 720 813 261 (2014/10) pl Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika RET1000 B/M/MS Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym VITOTROL 200 RF 2/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Sterowniki i moduły opcjonalne

Sterowniki i moduły opcjonalne Sterowniki i moduły opcjonalne ecomax 350R seria KSR Beta i KSR Beta Plus Sterownik elektroniczny pozwalający na automatyczną kontrolę i optymalizację procesu spalania w kotłach na paliwo stałe z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo