Stacja robocza. Wprowadzenie. Właściwości. Kompatybilność z rozwiązaniem SmartStruxure. StruxureWare Building Operation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja robocza. Wprowadzenie. Właściwości. Kompatybilność z rozwiązaniem SmartStruxure. StruxureWare Building Operation"

Transkrypt

1 1 Stacja robocza Ustawienia językowe i regionalne System automatycznie używa ustawień regionalnych (formaty jednostek, czasu i daty) oraz preferowanego języka. Możliwa jest konfiguracja automatycznego przeliczenia jednostek w zależności do lokalizacji użytkownika. Wprowadzenie Stacja robocza do systemu StruxureWare Building Operation jest w pełni funkcjonalnym środowiskiem obsługi i administrowania wszystkimi aspektami systemu. Stacja robocza jest oknem, przez które użytkownicy mogą monitorować zużycie energii oraz w sposób ciągły udoskonalać sprawność energetyczną budynków. Właściwości Stacja robocza jest zaawansowanym interfejsem użytkownika, z którego operatorzy i inżynierowie mają dostęp do serwerów SmartStruxure. Operatorzy mogą wyświetlać i zarządzać grafikami, alarmami, rejestracjami trendów i raportami. Inżynierowie mogą konfigurować i przeprowadzać czynności serwisowe wszystkich elementów oprogramowania SmartStruxure. Bezpieczne konta użytkownika SmartStruxure wymaga od każdego użytkownika posiadania własnego konta. Możliwy jest dostęp poprzez konto w SmartStruxure lub poprzez konto systemu Windows, jakie jest używane przy logowaniu do komputera PC. Gwarantuje to, że są przestrzegane indywidualne zasady IT dla formatowania hasła, terminu ważności. Dostosowywany widok systemu SmartStruxure ma możliwość pełnego dostosowywania widoku systemu do preferencji poszczególnych użytkowników. Główny interfejs, nazywany przestrzenią roboczą, jest interfejsem panelowym, gdzie użytkownik może wybrać, rozmieścić i zmienić rozmiar wielu różnych elementów, takich jak alarmy, grafiki oraz edytory. Do każdego konta użytkownika jest przypisana domyślna przestrzeń robocza, ale użytkownicy mogą w łatwy sposób modyfikować, zapisywać i tworzyć wiele wersji do późniejszego wyboru. Przestrzeń roboczą można też modyfikować na bieżąco. Efektywne zarządzanie alarmami Alarmy wymagają szybkiej oceny i reakcji. Dzięki stacji roboczej SmartStruxure może wyświetlać dużą ilość alarmów w prosty i sprawny sposób, dzięki czemu żaden alarm nie zostanie pominięty. Alarmy mogą być oznaczane kolorami, grupowane i filtrowane w celu maksymalizacji wydajności. Za pomocą stacji roboczej dyspozytor lub administrator może przypisywać alarmy do konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Za pomocą filtra operatorzy mogą wyświetlać tylko alarmy przypisane do nich oraz decydować o przyjęciu przypisania alarmu lub jego odrzuceniu. Sprawne śledzenie alarmów Alarmy wymagające potwierdzenia i odpowiedzi mogą być potwierdzane z różnym stopniem szczegółowości, w zależności od wagi alarmu. Operator może wprowadzać uwagi, w jaki sposób problem został rozwiązany lub wybrać opis czynności z listy działań. Stacja robocza może wyświetlać operatorom instrukcje lub określone widoki z elementami systemu, które powiązane są z danym alarmem. W dzienniku alarmów zapisywane są czynności wykonane przez użytkownika.

2 2 Alarmy Wykresy trendów można tworzyć w łatwy sposób. Można definiować kolory i szerokość wszystkich przedstawionych linii. Dane cyfrowe są automatycznie przedstawiane jako wysokie i niskie słupki, co eliminuje potrzebę dodatkowego skalowania. Dane rejestracji, oprócz samej wartości bieżącej, mogą być przedstawiane jako średnia, minimum, maksimum lub delta. Użytkownik może powiększać widok, aby zobaczyć szczegóły bez utraty przejrzystości. Wykres trendu posiada dwie skale umożliwiające śledzenie relacji pomiędzy danymi. Rysunek: Panel alarmów SmartStruxure umożliwia dostosowanie widoku wszystkich zdarzeń systemowych, łącznie z alarmami i aktywnością użytkowników. Każdy widok może zostać przefiltrowany według dowolnej właściwości zdarzenia. Można definiować typ czcionki, kolory, rozmiar kolumn oraz ich kolejność. Wgląd w działania wykonywane w systemie Rozwiązanie SmartStruxure umożliwia rejestrację nie tylko działań podstawowych. W systemie każde działanie jest rejestrowane ze znacznikiem czasu, użytkownikiem, który wykonał czynność oraz wartościami, które zostały zmienione. Łatwy odczyt rejestracji trendów i wykresów System może rejestrować dane na różne sposoby: metodą okresową (każdego dnia, co godzinę, minutę) oraz metodą zmiany wartości (COV), która rejestruje wielkość jedynie w przypadku przekroczenia określonych wartości progowych. Rejestracje trendów można wyświetlać na listach i wykresach trendów w celu wizualizacji dla potrzeb diagnostycznych i optymalizacyjnych. Na jednym wykresie może być przedstawionych wiele serii, dlatego wartości różnych wielkości można łatwo porównać. Wykres trendów Rysunek: Widok wykresu trendów Intuicyjne harmonogramy czasowe Sprawność energetyczna jest uzyskiwana, gdy urządzenia działają wtedy, kiedy jest to niezbędne. Harmonogramy zarządzają tym procesem poprzez łatwy w obsłudze interfejs graficzny. Zmiana czasów odbywa się za pomocą kilku prostych kliknięć myszką. Wszechstronny edytor harmonogramów może ustawić cykliczne wydarzenia (każdego poniedziałku, co trzeci wtorek, każdego pierwszego stycznia) lub nieograniczoną liczbę wyjątków z określonymi priorytetami. Harmonogramy wykonują znacznie więcej niż tylko funkcje włączania i wyłączania, umożliwiając bezpośrednią kontrolę wartości analogowych. Dla przykładu, można ustawić harmonogram na określoną wartość procentową w celu kontrolowania poziomu oświetlenia bez konieczności pisania programu. Bezpieczny i przyjazny systemom IT Stacja robocza komunikuje się za pomocą standardów sieciowych, takich jak DHCP oraz HTTP i HTTPS. Zapewnia to łatwą instalację, proste zarządzanie i bezpieczne transakcje. Zaawansowane funkcje graficzne W systemie SmartStruxure grafikę można dostosowywać, tak aby zapewnić interfejs potrzebny do sprawnego zarządzania każdym z obiektów. Grafika jest zapisywana lokalnie na Serwerze Automatyki lub Serwerach Enterprise i jest dostępna dla uprawnionych użytkowników niezależnie od miejsca zalogowania. Grafiki są tworzone i edytowane za pomocą edytora graficznego StruxureWare Building Operation: potężnego narzędzia, które pomaga użytkownikowi wizualizować wszystkie elementy systemu. Edytor graficzny zapewnia różnorodne, łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia każdej wymaganej grafiki, od grafik prostych symboli po grafiki z realistycznym rysunkami. Edytor graficzny może importować obiekty graficzne z różnych formatów, łącznie formatem.jpg oraz rysunkami CAD. Za pomocą języka JavaScript, można programować sposób działania grafiki, np. można tworzyć animacje. Animacja może uwidaczniać zmiany w systemie lub ułatwiać nawigację. Dla przykładu, można utworzyć widok piętra budynku z wartościami temperatur zmieniającymi kolor w zależności od temperatury.

3 3 Interaktywne, gotowe do użycia elementy Użytkownicy mogą obsługiwać system bezpośrednio z grafiki i zmieniać nastawy oraz włączać/wyłączać urządzenia oraz zmieniać pozycje siłowników wszystko w prosty sposób metodą wskaż i kliknij. Biblioteka komponentów graficznych jest dostępna na stronie www. Grafiki można zmieniać dostosowując je do konkretnych potrzeb każdej instalacji. Rysunek: Przykładowa grafika Skalowana grafika wektorowa SmartStruxure używa techniki skalowanej grafiki wektorowej (SVG), dzięki czemu użytkownicy mogą powiększać widok w celu zobaczenia szczegółów, bez utraty przejrzystości. Grafika jest tworzona raz, ale może być używana na każdym monitorze, bez względu na rozmiar lub rozdzielczość. Rozmiary plików grafiki wektorowej są niewielkie, dzięki czemu mogą być zapisywane i wyświetlane bezpośrednio z Serwera Automatyki. Rysunek: Przykładowa grafika Dynamiczna aktualizacja danych w czasie rzeczywistym Standardowa aktualizacja danych zapewnia wyświetlanie wartości w zależności od zmiany warunków w instalacji. Z dynamiczną aktualizacją SmartStruxure, wraz ze zmianą wartości, mogą zmieniać się wszystkie aspekty elementów graficznych Funkcje inżynierskie Wydajne narzędzia inżynierskie systemu pomagają zrealizować projekt w terminie i w ramach budżetu. System SmartStruxure nie tylko redukuje prace projektowe, ale także rozszerza możliwości monitorowania i sterowania poprzez możliwość dostosowania wyglądu systemu przez obsługę. Aktualizacje online Możliwość wysyłania aktualizacji online do serwera SmartStruxure bez przerywania innych zadań sprawia, że urządzenia działają płynnie nawet podczas aktualizacji. Kopie zapasowe i przywracanie System ibms może zawierać tysiące utworzonych i skonfigurowanych obiektów Szybkie przywracanie z powodu nieoczekiwanego zdarzenia, takiego jak np. niezamierzone usunięcie pliku lub awaria sprzętowa, ma kluczowe znaczenie. System SmartStruxure ma wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowych i przywracania, która może wykonywać kopie zapasowe, przechowywać je oraz przywracać system z wielu kopii bazy danych serwera. Funkcja ta znajduje się na serwerze SmartStruxure i można ją aktywować i konfigurować poprzez stację roboczą. Import / eksport Konfiguracje i programy można w łatwy sposób przenosić z jednego systemu SmartStruxre do innego za pomocą funkcji import/export. Interfejs importowania zawiera podgląd obiektów importowanych, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawdzić ich zawartość. Współpraca z serwerem SmartStruxure Bezpośrednie podłączenie stacji roboczej do Serwerów Automatyki i Serwerów Enterprise zapewnia zoptymalizowaną konfigurację i działanie. Rysunek: Przykładowa grafika Menedżer wykrywania Menedżer wykrywania pomaga zredukować czas inżynierski poprzez odnajdywanie nowych urządzeń w sieci oraz automatyczne tworzenie odpowiednika urządzenia w systemie SmartStruxure.

4 4 Narzędzie do bindowania zmiennych Dzięki wbudowanemu mechanizmowi bindowania dane są w łatwy sposób wymieniane pomiędzy punktami, programami, serwerami i systemami innych producentów. Narzędzie do bindowania w systemie SmartStruxure jest intuicyjne i umożliwia szybkie konfigurowanie wymiany danych, między innymi za pomocą wykorzystania szablonów. Zmiany grupowe System często zawiera setki obiektów o takiej samej konfiguracji. Dzięki funkcji grupowego tworzenia zmian można tworzyć duplikaty obiektów oraz zarządzać nimi za pomocą paru kliknięć. Programowanie Współczesne budynki wymagają więcej niż podstawowej kontroli. Wymagają aplikacji, które mogą być dostosowywane w celu spełnienia specyficznych potrzeb w zakresie automatyzacji ochrony budynku. W przeciwieństwie do innych systemów, które wymagają zaangażowania producenta w nietypowych lub specjalnych zastosowaniach, system SmartStruxure dostosowuje się w łatwy sposób. Programowanie może odbywać się na miejscu, oszczędzając czas i pieniądze w każdym projekcie. Dwie metody programowania Jako nieliczne w branży, serwery SmartStruxure mają możliwość programowania za pomocą pisania skryptów lub składania i łączenia bloków funkcyjnych. Ta elastyczność zapewnia, że dla określonej aplikacji można wybrać najlepszą metodę programowania. Zoptymalizowane wykonywanie programu Każdy program można przypisać do określonego zadania i czasu cyklu, który jest odpowiedni dla programu aplikacyjnego. Dzięki temu programy do zastosowań krytycznych uruchamiają się bez żadnego wpływu ze strony innych zadań. Sekwencjonowanie wykonywania programu odbywa się automatycznie przez serwer. Dynamiczne programowanie Nie ma przestojów podczas programowania, ponieważ program działa nawet wtedy, gdy jest edytowany. Gdy program zostanie zapisany, wymieniany jest jego kod i rozpoczyna się jego nowa sekwencja. Działanie innych programów nie jest zakłócane podczas procesu aktualizacji. Zredukowany czas instalacji Wejścia, wyjścia oraz inne obiekty w systemie są podłączane za pomocą narzędzia do bindowania. Taki sposób łączenia redukuje czas instalacji i zwiększa stabilność systemu. W samym kodzie nie ma żadnych przypisań. Każdy program staje się łatwy do skopiowania w systemie, co oszczędza czas i zapewnia spójność. Łatwy w użyciu Edytor Skryptów Unikalną cechą w branży są dwie opcje programowania za pomocą pisania skryptów lub składania i łączenia bloków funkcyjnych. Ta elastyczność sprawia, że dla określonej aplikacji można wybrać najlepszą metodę programowania. Edytor skryptów Edycja w arkuszu kalkulacyjnym Edycja w arkuszu kalkulacyjnym pozwala tworzyć i edytować wiele obiektów w formacie tabelarycznym jednocześnie. Obsługa metody kopiuj/wklej dla komórek do/z Microsoft Excel bezpośrednio w arkuszu SmartStruxure. Edycja w arkuszu kalkulacyjnym obejmuje konfigurację obiektów typu: wartości, alarmy, rejestracje, moduły i punkty I/O Serwera Automatyki oraz zmienne Modbus. Edycja wielu programów System StruxureWare Building Operation posiada potężne środowisko programistyczne, umożliwiające edycję wielu programów w tym samym czasie. Funkcja kopiowania i wklejania gwarantuje, że wiele programów będzie współpracowało ze sobą w celu sterowania większym systemem. Rysunek: Edytor skryptów Wyświetlanie kodów kolorystycznych dla każdej części wiersza w skrypcie Funkcje autokorekty i autouzupełniania wyświetlają błędy składniowe oraz uzupełniają znane słowa kluczowe i zdefiniowane zmienne Wytnij/Kopiuj/Wklej, Szukaj/Zastąp, Cofnij/Powtórz, Przejdź do Wiersza/Deklaracja/Definicja Dostosowywanie rozmiaru i koloru czcionki oraz koloru tła środowiska edycji

5 5 Zapis części (fragmentów) kodu i szybkie wstawianie ich do innych programów Wstawianie słowa kluczowego do kodu przez wybranie słowa z okna szybkiego wyboru Odniesienie do lokalnej zmiennej lub stałej w całym programie Wyświetlanie listy błędów z powiązaniem do miejsca, którym znajduje się problem Zapis wyników pracy bez wpływu na kod wykonawczy Programy skryptowe odczytuje się jak tekst z łatwymi do nauczenia się poleceniami, takimi jak: Turn on the Fan (włącz wentylator) Close the Valve (zamknij zawór) If temperature >Setpoint then goto CoolingOn (jeśli temperatura > nastawy, włącz chłodzenie) Zrozumiały status programu Ponieważ programy skryptowe składają się z podstawowych, codziennych wyrażeń, można łatwo zrozumieć zasadę ich działania oraz wykonywane w danej chwili funkcje. Mogą być dodawane opisowe nazwy wierszy w celu określenia wykonywanej czynności w tej sekcji programu. W rezultacie użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły diagnostyki działającego programu, aby ocenić, jak długo utrzymuje się dany stan. Efektywne zarządzanie bibliotekami Aby zaoszczędzić czas i wyeliminować potrzebę pisania programu wielokrotnie, system StruxureWare może w łatwy sposób importować i eksportować programy do/z zewnętrznej biblioteki. Script Editor w systemie StruxureWare Building Operation jest ewolucją języka programowania Plain English (PE), używanego przez systemy Infinity i Continuum, dzięki czemu bibliotek kodu PE można importować do Script Editor. W procesie importowania kod PE jest automatycznie konwertowany na zaktualizowany format Script. Obsługa standardowych sterowników z językiem Plain English Script Editor obsługuje sterowniki z Plain English (PE), dzięki czemu nie ma potrzeby uczenia się i programowania dwóch różnych zestawów zasad formatowania. Zamiast tego, format PE jest używany w tle podczas instalacji sterowników, które wymagają formatu PE. Obsługa BACnet Obsługa BACnet zapewnia bezpośrednią kontrolę za pomocą określonych usług BACnet, takich jak ReadProperty i WriteProperty. Zaawansowane aplikacje mogą nawet wyznaczać priorytety BACnet. Edytor bloków funkcyjnych Rysunek: Edytor bloków funkcyjnych Tworzenie programu poprzez dodawanie bloków funkcyjnych i połączeń pomiędzy nimi Hierarchiczne bloki umożliwiają zwinięcie funkcji w jeden blok, co zwiększa czytelność Wyświetlanie bieżących danych wykonawczych w blokach ułatwia wykrywanie i usuwanie błędów oraz weryfikację Wytnij/Kopiuj/Wklej, Szukaj/Zastąp i Cofnij Dodawanie tekstów opisowych, zmiana koloru linii, zmiana czcionki, rozmiaru lub koloru w celu zwiększenia czytelności Sprawdzanie i wyświetlanie błędów ze wskazaniem miejsca, którym znajduje się problem Import uprzednio utworzonych programów z biblioteki Zapis wyników pracy bez wpływu na kod wykonawczy Programowanie metodą bloków funkcyjnych Programowanie graficzne zapewnia poziom czytelności niespotykany w innych typach języków programowania. Wizualizacja elementów graficznych, bloków oraz ich połączeń ułatwia szybkie zrozumienie wykonywania funkcji logicznych programu. Czytelność jest dodatkowo poprawiona przez zastosowanie hierarchicznych bloków funkcyjnych, które umożliwiają przechowywanie złożonych funkcji w jednym bloku, a tym samym zapewniają wysoką przejrzystość programu. Symulacja w trybie offline i testowanie online Za pomocą debugera wbudowanego w edytor można symulować krokowo działanie aplikacji, symulując pomiary lub zmiany stanów na wejściach. Testowanie online przeprowadzane jest w stacji roboczej, gdzie wyświetlany jest schemat graficzny aplikacji z bieżącym wartościami i statusami z możliwością rejestracji trendu lub wykreślania wartości w celu wykrywania i rozwiązywania problemów oraz do precyzyjnego ustawiania parametrów pracy aplikacji.

6 6 Zarządzanie bibliotekami W edytorze bloków funkcyjnych (Function Block) kod można importować lub eksportować do zewnętrznej biblioteki, przez co nie ma potrzeby powtórnego tworzenia kodu. Ponieważ bloki funkcyjne są ewolucją języka programowania TAC Menta używanego przez system TAC Vista, to biblioteki kodu Menta mogą być importowane do edytora Function Block. Podczas procesu importowania kod Menta jest automatycznie konwertowany na zaktualizowany format Function Block. Edytor graficzny Edytor graficzny jest dostępny z poziomu stacji roboczej i umożliwia użytkownikowi tworzenie i edycję grafiki w systemach StruxureWare Building Operation. Edytor graficzny jest wspólny dla stacji roboczej i stacji WWW, więc grafika jest projektowana tylko raz. Podstawowe kształty Linia Linia wielokątna Krzywa Wielokąt Prostokąt Elipsa Łuk Koło Tekst Pole tekst Obraz Standardowe biblioteki komponentów Basic Controls Symbole DIN (EN) Symbole ISO Symbole SE (EN) Basic Function Snippets Rysunek: Edytor graficzny Grafiki termiczne : Plany kondygnacji mogą być skonfigurowane w strefach, które zmieniają kolor w zależności od zmierzonej temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu zajętości lub innych danych dostarczonych przez SmartStruxure. Wartości są aktualizowane przy użyciu najbardziej efektywnego systemu gromadzenia danych. Gdy obsługiwane są przez sterownik lub serwer, można zastosować poniższe metody: Subskrypcje zmiany wartości (COV) Odczyt wielu właściwości jednocześnie W celu udostępniania komponentów i fragmentów funkcji, mogą one być wklejane do wiadomości , programu Live Messenger lub Windows Explorer w celu łatwego rozpowszechniania. Świetna grafika niewielki wysiłek Edytor Graficzny został tak zaprojektowany, by pomagać użytkownikom bez dużych zdolności artystycznych lub technicznych w tworzeniu wysokiej jakości grafik. Jeśli użytkownik posiada wyższy poziom zaawansowania, możliwości stają się praktycznie nieograniczone. Komponenty z biblioteki i fragmenty funkcji (snipety) Elementy graficzne można grupować komponenty do wielokrotnego użytku z właściwościami, które można łatwo edytować. Ponadto fragmenty funkcji, które powodują animacje lub zmianę kolorów komponentów w zależności od zmiany wartości, mogą być także zapisywane i ponownie wykorzystywane. Użytkownicy mogą kopiować komponenty i zmieniać ich kolor, czcionkę oraz rozmiar obramowania bez wpływu na oryginalne funkcje. Warstwy, narzędzia do formatowania i tworzenia W edytorze graficznym udostępniana jest duża liczb podstawowych narzędzi graficznych. W celu wyświetlania danych dynamicznych można tworzyć schematy urządzeń, plany kondygnacji, mapy, panele nawigacyjne, a także inne rodzaje grafiki. Unikalne funkcje warstw w edytorze graficznym umożliwiają łatwiejszą edycję grafiki z różnymi rodzajami informacji. Warstwy mogą być kontrolowane programowo, tak by odpowiednie informacje były wyświetlane właściwym użytkownikom w odpowiednim czasie.

7 7 Efekty Grafika może zawierać efekty wizualne, takie ja gradienty i kolory półprzezroczyste. Dynamiczny obrót, skalowanie i ruch również mogą być dodane do podkreślenia ważnych zdarzeń. Importowanie Edytor graficzny pozwala wykorzystać zdjęcia grafiki utworzone w zewnętrznych aplikacjach Można osadzać bitmapy w różnych formatach, a typowe formaty wektorowe konwertować do standardowego formatu grafiki StruxureWare Building Operation za pomocą edytora graficznego. Dane techniczne Wymagania sprzętowe Procesor... Minimum: 2.0 GHz... Zalecane: 3.0 GHz lub więcej Pamięć...Minimum: 2 GB...Zalecane: 4 GB lub więcej Dysk twardy...minimum: 20 GB Wyświetlacz... Minimum: rozdzielczość 1.024x768 pikseli Napęd...Jeśli kopia StruxureWare Building Operation została dostarczona na płycie, wymagany jest napęd DVD. Pozostałe urządzenia...wymagana jest myszka zgodna z systemem Windows lub inne urządzenie wskazujące. Wymagania systemowe Systemy operacyjne...microsoft Windows 7 (32-bity)...Microsoft Windows 7 (64-bity)...Microsoft Windows 8.1 (32-bity)...Microsoft Windows 8.1 (64-bity)...Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bity) Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows 7: Professional, Enterprise i Ultimate. Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows 8.1: Pro, Pro N, Enterprise i Enterprise N. Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows Server 2008 R2: Standard, Web, Enterprise, Datacenter i Itanium. Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows Server 2012 i Microsoft Windows Server 2012 R2: Datacenter, Standard, Essentials i Foundation. Wymagane dodatkowe oprogramowanie...microsoft.net Framework 4.5 Komunikacja (z serwerem SmartStruxure) HTTP...Niebinarne, przez konfigurowalny, port domyślny 80 HTTPS... Szyfrowane, wspiera SSL 1.0, 2.0, 3.0 i TSL 1.0, przez konfigurowalny, port domyślny 443 Grafiki Formaty wstawianej grafiki... BMP... JPG...GIF... Animowane GIF Formaty importowane... DWF...DWG...DXF... OGC (TAC Vista)... SVG (częściowe wsparcie)

8 8 Numery części SW-STATION-STD-0, Stacja robocza StruxureWare Building Operation Standard Dla 1 zalogowanego użytkownika, bez licencji aktualizacji:... SXWSWWORK00001 SW-STATION-PRO-0, Stacja robocza StruxureWare Building Operation Professional Licencja na Editor dla 1 zalogowanego użytkownika. (Wersja Professional zawiera: Edytor WorkPlace Tech, Edytor grafik, Edytor bloków funkcyjnych oraz skryptów) Dla 1 zalogowanego użytkownika, bez licencji aktualizacji:... SXWSWWORK00002 SW-EDITORS-0, Edytory StruxureWare Building Operation Edytor WorkPlace Tech, Edytor grafik, Edytor bloków funkcyjnych oraz skryptów dla 1 zalogowanego użytkownika, (licencja jest rozszerzeniem dla licencji Stacja robocza StruxureWare Standard) bez licencji aktualizacji:...sxwswedit00001

StruxureWareTM Building Operation Stacja robocza

StruxureWareTM Building Operation Stacja robocza StruxureWareTM Building Operation do systemu StruxureWare jest w pełni funkcjonalnym środowiskiem obsługi i administrowania wszystkimi aspektami systemu. jest oknem, przez które użytkownicy mogą monitorować

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ikon oprogramowania

Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Aliro to pełna lista wszystkich ikon używanych w oprogramowaniu. Stworzono go po to, aby użytkownik mógł łatwo zidentyfikować ikony i zorientować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projektant stron www Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin 7.11.2011 (g. 16.30-19.40) P. Zubkowicz Wprowadzenie do tematyki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony 3 Animowanie witryny 4 Tworzenie filmów

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony  3 Animowanie witryny  4 Tworzenie filmów 1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony WWW... 3 Animowanie witryny WWW... 4 Tworzenie filmów interaktywnych... 6 Wyświetlanie przycisków... 7 Transformacja

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Word 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-418 Microsoft Office Specialist: Word 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo