Stacja robocza. Wprowadzenie. Właściwości. Kompatybilność z rozwiązaniem SmartStruxure. StruxureWare Building Operation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja robocza. Wprowadzenie. Właściwości. Kompatybilność z rozwiązaniem SmartStruxure. StruxureWare Building Operation"

Transkrypt

1 1 Stacja robocza Ustawienia językowe i regionalne System automatycznie używa ustawień regionalnych (formaty jednostek, czasu i daty) oraz preferowanego języka. Możliwa jest konfiguracja automatycznego przeliczenia jednostek w zależności do lokalizacji użytkownika. Wprowadzenie Stacja robocza do systemu StruxureWare Building Operation jest w pełni funkcjonalnym środowiskiem obsługi i administrowania wszystkimi aspektami systemu. Stacja robocza jest oknem, przez które użytkownicy mogą monitorować zużycie energii oraz w sposób ciągły udoskonalać sprawność energetyczną budynków. Właściwości Stacja robocza jest zaawansowanym interfejsem użytkownika, z którego operatorzy i inżynierowie mają dostęp do serwerów SmartStruxure. Operatorzy mogą wyświetlać i zarządzać grafikami, alarmami, rejestracjami trendów i raportami. Inżynierowie mogą konfigurować i przeprowadzać czynności serwisowe wszystkich elementów oprogramowania SmartStruxure. Bezpieczne konta użytkownika SmartStruxure wymaga od każdego użytkownika posiadania własnego konta. Możliwy jest dostęp poprzez konto w SmartStruxure lub poprzez konto systemu Windows, jakie jest używane przy logowaniu do komputera PC. Gwarantuje to, że są przestrzegane indywidualne zasady IT dla formatowania hasła, terminu ważności. Dostosowywany widok systemu SmartStruxure ma możliwość pełnego dostosowywania widoku systemu do preferencji poszczególnych użytkowników. Główny interfejs, nazywany przestrzenią roboczą, jest interfejsem panelowym, gdzie użytkownik może wybrać, rozmieścić i zmienić rozmiar wielu różnych elementów, takich jak alarmy, grafiki oraz edytory. Do każdego konta użytkownika jest przypisana domyślna przestrzeń robocza, ale użytkownicy mogą w łatwy sposób modyfikować, zapisywać i tworzyć wiele wersji do późniejszego wyboru. Przestrzeń roboczą można też modyfikować na bieżąco. Efektywne zarządzanie alarmami Alarmy wymagają szybkiej oceny i reakcji. Dzięki stacji roboczej SmartStruxure może wyświetlać dużą ilość alarmów w prosty i sprawny sposób, dzięki czemu żaden alarm nie zostanie pominięty. Alarmy mogą być oznaczane kolorami, grupowane i filtrowane w celu maksymalizacji wydajności. Za pomocą stacji roboczej dyspozytor lub administrator może przypisywać alarmy do konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Za pomocą filtra operatorzy mogą wyświetlać tylko alarmy przypisane do nich oraz decydować o przyjęciu przypisania alarmu lub jego odrzuceniu. Sprawne śledzenie alarmów Alarmy wymagające potwierdzenia i odpowiedzi mogą być potwierdzane z różnym stopniem szczegółowości, w zależności od wagi alarmu. Operator może wprowadzać uwagi, w jaki sposób problem został rozwiązany lub wybrać opis czynności z listy działań. Stacja robocza może wyświetlać operatorom instrukcje lub określone widoki z elementami systemu, które powiązane są z danym alarmem. W dzienniku alarmów zapisywane są czynności wykonane przez użytkownika.

2 2 Alarmy Wykresy trendów można tworzyć w łatwy sposób. Można definiować kolory i szerokość wszystkich przedstawionych linii. Dane cyfrowe są automatycznie przedstawiane jako wysokie i niskie słupki, co eliminuje potrzebę dodatkowego skalowania. Dane rejestracji, oprócz samej wartości bieżącej, mogą być przedstawiane jako średnia, minimum, maksimum lub delta. Użytkownik może powiększać widok, aby zobaczyć szczegóły bez utraty przejrzystości. Wykres trendu posiada dwie skale umożliwiające śledzenie relacji pomiędzy danymi. Rysunek: Panel alarmów SmartStruxure umożliwia dostosowanie widoku wszystkich zdarzeń systemowych, łącznie z alarmami i aktywnością użytkowników. Każdy widok może zostać przefiltrowany według dowolnej właściwości zdarzenia. Można definiować typ czcionki, kolory, rozmiar kolumn oraz ich kolejność. Wgląd w działania wykonywane w systemie Rozwiązanie SmartStruxure umożliwia rejestrację nie tylko działań podstawowych. W systemie każde działanie jest rejestrowane ze znacznikiem czasu, użytkownikiem, który wykonał czynność oraz wartościami, które zostały zmienione. Łatwy odczyt rejestracji trendów i wykresów System może rejestrować dane na różne sposoby: metodą okresową (każdego dnia, co godzinę, minutę) oraz metodą zmiany wartości (COV), która rejestruje wielkość jedynie w przypadku przekroczenia określonych wartości progowych. Rejestracje trendów można wyświetlać na listach i wykresach trendów w celu wizualizacji dla potrzeb diagnostycznych i optymalizacyjnych. Na jednym wykresie może być przedstawionych wiele serii, dlatego wartości różnych wielkości można łatwo porównać. Wykres trendów Rysunek: Widok wykresu trendów Intuicyjne harmonogramy czasowe Sprawność energetyczna jest uzyskiwana, gdy urządzenia działają wtedy, kiedy jest to niezbędne. Harmonogramy zarządzają tym procesem poprzez łatwy w obsłudze interfejs graficzny. Zmiana czasów odbywa się za pomocą kilku prostych kliknięć myszką. Wszechstronny edytor harmonogramów może ustawić cykliczne wydarzenia (każdego poniedziałku, co trzeci wtorek, każdego pierwszego stycznia) lub nieograniczoną liczbę wyjątków z określonymi priorytetami. Harmonogramy wykonują znacznie więcej niż tylko funkcje włączania i wyłączania, umożliwiając bezpośrednią kontrolę wartości analogowych. Dla przykładu, można ustawić harmonogram na określoną wartość procentową w celu kontrolowania poziomu oświetlenia bez konieczności pisania programu. Bezpieczny i przyjazny systemom IT Stacja robocza komunikuje się za pomocą standardów sieciowych, takich jak DHCP oraz HTTP i HTTPS. Zapewnia to łatwą instalację, proste zarządzanie i bezpieczne transakcje. Zaawansowane funkcje graficzne W systemie SmartStruxure grafikę można dostosowywać, tak aby zapewnić interfejs potrzebny do sprawnego zarządzania każdym z obiektów. Grafika jest zapisywana lokalnie na Serwerze Automatyki lub Serwerach Enterprise i jest dostępna dla uprawnionych użytkowników niezależnie od miejsca zalogowania. Grafiki są tworzone i edytowane za pomocą edytora graficznego StruxureWare Building Operation: potężnego narzędzia, które pomaga użytkownikowi wizualizować wszystkie elementy systemu. Edytor graficzny zapewnia różnorodne, łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia każdej wymaganej grafiki, od grafik prostych symboli po grafiki z realistycznym rysunkami. Edytor graficzny może importować obiekty graficzne z różnych formatów, łącznie formatem.jpg oraz rysunkami CAD. Za pomocą języka JavaScript, można programować sposób działania grafiki, np. można tworzyć animacje. Animacja może uwidaczniać zmiany w systemie lub ułatwiać nawigację. Dla przykładu, można utworzyć widok piętra budynku z wartościami temperatur zmieniającymi kolor w zależności od temperatury.

3 3 Interaktywne, gotowe do użycia elementy Użytkownicy mogą obsługiwać system bezpośrednio z grafiki i zmieniać nastawy oraz włączać/wyłączać urządzenia oraz zmieniać pozycje siłowników wszystko w prosty sposób metodą wskaż i kliknij. Biblioteka komponentów graficznych jest dostępna na stronie www. Grafiki można zmieniać dostosowując je do konkretnych potrzeb każdej instalacji. Rysunek: Przykładowa grafika Skalowana grafika wektorowa SmartStruxure używa techniki skalowanej grafiki wektorowej (SVG), dzięki czemu użytkownicy mogą powiększać widok w celu zobaczenia szczegółów, bez utraty przejrzystości. Grafika jest tworzona raz, ale może być używana na każdym monitorze, bez względu na rozmiar lub rozdzielczość. Rozmiary plików grafiki wektorowej są niewielkie, dzięki czemu mogą być zapisywane i wyświetlane bezpośrednio z Serwera Automatyki. Rysunek: Przykładowa grafika Dynamiczna aktualizacja danych w czasie rzeczywistym Standardowa aktualizacja danych zapewnia wyświetlanie wartości w zależności od zmiany warunków w instalacji. Z dynamiczną aktualizacją SmartStruxure, wraz ze zmianą wartości, mogą zmieniać się wszystkie aspekty elementów graficznych Funkcje inżynierskie Wydajne narzędzia inżynierskie systemu pomagają zrealizować projekt w terminie i w ramach budżetu. System SmartStruxure nie tylko redukuje prace projektowe, ale także rozszerza możliwości monitorowania i sterowania poprzez możliwość dostosowania wyglądu systemu przez obsługę. Aktualizacje online Możliwość wysyłania aktualizacji online do serwera SmartStruxure bez przerywania innych zadań sprawia, że urządzenia działają płynnie nawet podczas aktualizacji. Kopie zapasowe i przywracanie System ibms może zawierać tysiące utworzonych i skonfigurowanych obiektów Szybkie przywracanie z powodu nieoczekiwanego zdarzenia, takiego jak np. niezamierzone usunięcie pliku lub awaria sprzętowa, ma kluczowe znaczenie. System SmartStruxure ma wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowych i przywracania, która może wykonywać kopie zapasowe, przechowywać je oraz przywracać system z wielu kopii bazy danych serwera. Funkcja ta znajduje się na serwerze SmartStruxure i można ją aktywować i konfigurować poprzez stację roboczą. Import / eksport Konfiguracje i programy można w łatwy sposób przenosić z jednego systemu SmartStruxre do innego za pomocą funkcji import/export. Interfejs importowania zawiera podgląd obiektów importowanych, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawdzić ich zawartość. Współpraca z serwerem SmartStruxure Bezpośrednie podłączenie stacji roboczej do Serwerów Automatyki i Serwerów Enterprise zapewnia zoptymalizowaną konfigurację i działanie. Rysunek: Przykładowa grafika Menedżer wykrywania Menedżer wykrywania pomaga zredukować czas inżynierski poprzez odnajdywanie nowych urządzeń w sieci oraz automatyczne tworzenie odpowiednika urządzenia w systemie SmartStruxure.

4 4 Narzędzie do bindowania zmiennych Dzięki wbudowanemu mechanizmowi bindowania dane są w łatwy sposób wymieniane pomiędzy punktami, programami, serwerami i systemami innych producentów. Narzędzie do bindowania w systemie SmartStruxure jest intuicyjne i umożliwia szybkie konfigurowanie wymiany danych, między innymi za pomocą wykorzystania szablonów. Zmiany grupowe System często zawiera setki obiektów o takiej samej konfiguracji. Dzięki funkcji grupowego tworzenia zmian można tworzyć duplikaty obiektów oraz zarządzać nimi za pomocą paru kliknięć. Programowanie Współczesne budynki wymagają więcej niż podstawowej kontroli. Wymagają aplikacji, które mogą być dostosowywane w celu spełnienia specyficznych potrzeb w zakresie automatyzacji ochrony budynku. W przeciwieństwie do innych systemów, które wymagają zaangażowania producenta w nietypowych lub specjalnych zastosowaniach, system SmartStruxure dostosowuje się w łatwy sposób. Programowanie może odbywać się na miejscu, oszczędzając czas i pieniądze w każdym projekcie. Dwie metody programowania Jako nieliczne w branży, serwery SmartStruxure mają możliwość programowania za pomocą pisania skryptów lub składania i łączenia bloków funkcyjnych. Ta elastyczność zapewnia, że dla określonej aplikacji można wybrać najlepszą metodę programowania. Zoptymalizowane wykonywanie programu Każdy program można przypisać do określonego zadania i czasu cyklu, który jest odpowiedni dla programu aplikacyjnego. Dzięki temu programy do zastosowań krytycznych uruchamiają się bez żadnego wpływu ze strony innych zadań. Sekwencjonowanie wykonywania programu odbywa się automatycznie przez serwer. Dynamiczne programowanie Nie ma przestojów podczas programowania, ponieważ program działa nawet wtedy, gdy jest edytowany. Gdy program zostanie zapisany, wymieniany jest jego kod i rozpoczyna się jego nowa sekwencja. Działanie innych programów nie jest zakłócane podczas procesu aktualizacji. Zredukowany czas instalacji Wejścia, wyjścia oraz inne obiekty w systemie są podłączane za pomocą narzędzia do bindowania. Taki sposób łączenia redukuje czas instalacji i zwiększa stabilność systemu. W samym kodzie nie ma żadnych przypisań. Każdy program staje się łatwy do skopiowania w systemie, co oszczędza czas i zapewnia spójność. Łatwy w użyciu Edytor Skryptów Unikalną cechą w branży są dwie opcje programowania za pomocą pisania skryptów lub składania i łączenia bloków funkcyjnych. Ta elastyczność sprawia, że dla określonej aplikacji można wybrać najlepszą metodę programowania. Edytor skryptów Edycja w arkuszu kalkulacyjnym Edycja w arkuszu kalkulacyjnym pozwala tworzyć i edytować wiele obiektów w formacie tabelarycznym jednocześnie. Obsługa metody kopiuj/wklej dla komórek do/z Microsoft Excel bezpośrednio w arkuszu SmartStruxure. Edycja w arkuszu kalkulacyjnym obejmuje konfigurację obiektów typu: wartości, alarmy, rejestracje, moduły i punkty I/O Serwera Automatyki oraz zmienne Modbus. Edycja wielu programów System StruxureWare Building Operation posiada potężne środowisko programistyczne, umożliwiające edycję wielu programów w tym samym czasie. Funkcja kopiowania i wklejania gwarantuje, że wiele programów będzie współpracowało ze sobą w celu sterowania większym systemem. Rysunek: Edytor skryptów Wyświetlanie kodów kolorystycznych dla każdej części wiersza w skrypcie Funkcje autokorekty i autouzupełniania wyświetlają błędy składniowe oraz uzupełniają znane słowa kluczowe i zdefiniowane zmienne Wytnij/Kopiuj/Wklej, Szukaj/Zastąp, Cofnij/Powtórz, Przejdź do Wiersza/Deklaracja/Definicja Dostosowywanie rozmiaru i koloru czcionki oraz koloru tła środowiska edycji

5 5 Zapis części (fragmentów) kodu i szybkie wstawianie ich do innych programów Wstawianie słowa kluczowego do kodu przez wybranie słowa z okna szybkiego wyboru Odniesienie do lokalnej zmiennej lub stałej w całym programie Wyświetlanie listy błędów z powiązaniem do miejsca, którym znajduje się problem Zapis wyników pracy bez wpływu na kod wykonawczy Programy skryptowe odczytuje się jak tekst z łatwymi do nauczenia się poleceniami, takimi jak: Turn on the Fan (włącz wentylator) Close the Valve (zamknij zawór) If temperature >Setpoint then goto CoolingOn (jeśli temperatura > nastawy, włącz chłodzenie) Zrozumiały status programu Ponieważ programy skryptowe składają się z podstawowych, codziennych wyrażeń, można łatwo zrozumieć zasadę ich działania oraz wykonywane w danej chwili funkcje. Mogą być dodawane opisowe nazwy wierszy w celu określenia wykonywanej czynności w tej sekcji programu. W rezultacie użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły diagnostyki działającego programu, aby ocenić, jak długo utrzymuje się dany stan. Efektywne zarządzanie bibliotekami Aby zaoszczędzić czas i wyeliminować potrzebę pisania programu wielokrotnie, system StruxureWare może w łatwy sposób importować i eksportować programy do/z zewnętrznej biblioteki. Script Editor w systemie StruxureWare Building Operation jest ewolucją języka programowania Plain English (PE), używanego przez systemy Infinity i Continuum, dzięki czemu bibliotek kodu PE można importować do Script Editor. W procesie importowania kod PE jest automatycznie konwertowany na zaktualizowany format Script. Obsługa standardowych sterowników z językiem Plain English Script Editor obsługuje sterowniki z Plain English (PE), dzięki czemu nie ma potrzeby uczenia się i programowania dwóch różnych zestawów zasad formatowania. Zamiast tego, format PE jest używany w tle podczas instalacji sterowników, które wymagają formatu PE. Obsługa BACnet Obsługa BACnet zapewnia bezpośrednią kontrolę za pomocą określonych usług BACnet, takich jak ReadProperty i WriteProperty. Zaawansowane aplikacje mogą nawet wyznaczać priorytety BACnet. Edytor bloków funkcyjnych Rysunek: Edytor bloków funkcyjnych Tworzenie programu poprzez dodawanie bloków funkcyjnych i połączeń pomiędzy nimi Hierarchiczne bloki umożliwiają zwinięcie funkcji w jeden blok, co zwiększa czytelność Wyświetlanie bieżących danych wykonawczych w blokach ułatwia wykrywanie i usuwanie błędów oraz weryfikację Wytnij/Kopiuj/Wklej, Szukaj/Zastąp i Cofnij Dodawanie tekstów opisowych, zmiana koloru linii, zmiana czcionki, rozmiaru lub koloru w celu zwiększenia czytelności Sprawdzanie i wyświetlanie błędów ze wskazaniem miejsca, którym znajduje się problem Import uprzednio utworzonych programów z biblioteki Zapis wyników pracy bez wpływu na kod wykonawczy Programowanie metodą bloków funkcyjnych Programowanie graficzne zapewnia poziom czytelności niespotykany w innych typach języków programowania. Wizualizacja elementów graficznych, bloków oraz ich połączeń ułatwia szybkie zrozumienie wykonywania funkcji logicznych programu. Czytelność jest dodatkowo poprawiona przez zastosowanie hierarchicznych bloków funkcyjnych, które umożliwiają przechowywanie złożonych funkcji w jednym bloku, a tym samym zapewniają wysoką przejrzystość programu. Symulacja w trybie offline i testowanie online Za pomocą debugera wbudowanego w edytor można symulować krokowo działanie aplikacji, symulując pomiary lub zmiany stanów na wejściach. Testowanie online przeprowadzane jest w stacji roboczej, gdzie wyświetlany jest schemat graficzny aplikacji z bieżącym wartościami i statusami z możliwością rejestracji trendu lub wykreślania wartości w celu wykrywania i rozwiązywania problemów oraz do precyzyjnego ustawiania parametrów pracy aplikacji.

6 6 Zarządzanie bibliotekami W edytorze bloków funkcyjnych (Function Block) kod można importować lub eksportować do zewnętrznej biblioteki, przez co nie ma potrzeby powtórnego tworzenia kodu. Ponieważ bloki funkcyjne są ewolucją języka programowania TAC Menta używanego przez system TAC Vista, to biblioteki kodu Menta mogą być importowane do edytora Function Block. Podczas procesu importowania kod Menta jest automatycznie konwertowany na zaktualizowany format Function Block. Edytor graficzny Edytor graficzny jest dostępny z poziomu stacji roboczej i umożliwia użytkownikowi tworzenie i edycję grafiki w systemach StruxureWare Building Operation. Edytor graficzny jest wspólny dla stacji roboczej i stacji WWW, więc grafika jest projektowana tylko raz. Podstawowe kształty Linia Linia wielokątna Krzywa Wielokąt Prostokąt Elipsa Łuk Koło Tekst Pole tekst Obraz Standardowe biblioteki komponentów Basic Controls Symbole DIN (EN) Symbole ISO Symbole SE (EN) Basic Function Snippets Rysunek: Edytor graficzny Grafiki termiczne : Plany kondygnacji mogą być skonfigurowane w strefach, które zmieniają kolor w zależności od zmierzonej temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu zajętości lub innych danych dostarczonych przez SmartStruxure. Wartości są aktualizowane przy użyciu najbardziej efektywnego systemu gromadzenia danych. Gdy obsługiwane są przez sterownik lub serwer, można zastosować poniższe metody: Subskrypcje zmiany wartości (COV) Odczyt wielu właściwości jednocześnie W celu udostępniania komponentów i fragmentów funkcji, mogą one być wklejane do wiadomości , programu Live Messenger lub Windows Explorer w celu łatwego rozpowszechniania. Świetna grafika niewielki wysiłek Edytor Graficzny został tak zaprojektowany, by pomagać użytkownikom bez dużych zdolności artystycznych lub technicznych w tworzeniu wysokiej jakości grafik. Jeśli użytkownik posiada wyższy poziom zaawansowania, możliwości stają się praktycznie nieograniczone. Komponenty z biblioteki i fragmenty funkcji (snipety) Elementy graficzne można grupować komponenty do wielokrotnego użytku z właściwościami, które można łatwo edytować. Ponadto fragmenty funkcji, które powodują animacje lub zmianę kolorów komponentów w zależności od zmiany wartości, mogą być także zapisywane i ponownie wykorzystywane. Użytkownicy mogą kopiować komponenty i zmieniać ich kolor, czcionkę oraz rozmiar obramowania bez wpływu na oryginalne funkcje. Warstwy, narzędzia do formatowania i tworzenia W edytorze graficznym udostępniana jest duża liczb podstawowych narzędzi graficznych. W celu wyświetlania danych dynamicznych można tworzyć schematy urządzeń, plany kondygnacji, mapy, panele nawigacyjne, a także inne rodzaje grafiki. Unikalne funkcje warstw w edytorze graficznym umożliwiają łatwiejszą edycję grafiki z różnymi rodzajami informacji. Warstwy mogą być kontrolowane programowo, tak by odpowiednie informacje były wyświetlane właściwym użytkownikom w odpowiednim czasie.

7 7 Efekty Grafika może zawierać efekty wizualne, takie ja gradienty i kolory półprzezroczyste. Dynamiczny obrót, skalowanie i ruch również mogą być dodane do podkreślenia ważnych zdarzeń. Importowanie Edytor graficzny pozwala wykorzystać zdjęcia grafiki utworzone w zewnętrznych aplikacjach Można osadzać bitmapy w różnych formatach, a typowe formaty wektorowe konwertować do standardowego formatu grafiki StruxureWare Building Operation za pomocą edytora graficznego. Dane techniczne Wymagania sprzętowe Procesor... Minimum: 2.0 GHz... Zalecane: 3.0 GHz lub więcej Pamięć...Minimum: 2 GB...Zalecane: 4 GB lub więcej Dysk twardy...minimum: 20 GB Wyświetlacz... Minimum: rozdzielczość 1.024x768 pikseli Napęd...Jeśli kopia StruxureWare Building Operation została dostarczona na płycie, wymagany jest napęd DVD. Pozostałe urządzenia...wymagana jest myszka zgodna z systemem Windows lub inne urządzenie wskazujące. Wymagania systemowe Systemy operacyjne...microsoft Windows 7 (32-bity)...Microsoft Windows 7 (64-bity)...Microsoft Windows 8.1 (32-bity)...Microsoft Windows 8.1 (64-bity)...Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bity) Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows 7: Professional, Enterprise i Ultimate. Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows 8.1: Pro, Pro N, Enterprise i Enterprise N. Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows Server 2008 R2: Standard, Web, Enterprise, Datacenter i Itanium. Obsługiwane są następujące wersje Microsoft Windows Server 2012 i Microsoft Windows Server 2012 R2: Datacenter, Standard, Essentials i Foundation. Wymagane dodatkowe oprogramowanie...microsoft.net Framework 4.5 Komunikacja (z serwerem SmartStruxure) HTTP...Niebinarne, przez konfigurowalny, port domyślny 80 HTTPS... Szyfrowane, wspiera SSL 1.0, 2.0, 3.0 i TSL 1.0, przez konfigurowalny, port domyślny 443 Grafiki Formaty wstawianej grafiki... BMP... JPG...GIF... Animowane GIF Formaty importowane... DWF...DWG...DXF... OGC (TAC Vista)... SVG (częściowe wsparcie)

8 8 Numery części SW-STATION-STD-0, Stacja robocza StruxureWare Building Operation Standard Dla 1 zalogowanego użytkownika, bez licencji aktualizacji:... SXWSWWORK00001 SW-STATION-PRO-0, Stacja robocza StruxureWare Building Operation Professional Licencja na Editor dla 1 zalogowanego użytkownika. (Wersja Professional zawiera: Edytor WorkPlace Tech, Edytor grafik, Edytor bloków funkcyjnych oraz skryptów) Dla 1 zalogowanego użytkownika, bez licencji aktualizacji:... SXWSWWORK00002 SW-EDITORS-0, Edytory StruxureWare Building Operation Edytor WorkPlace Tech, Edytor grafik, Edytor bloków funkcyjnych oraz skryptów dla 1 zalogowanego użytkownika, (licencja jest rozszerzeniem dla licencji Stacja robocza StruxureWare Standard) bez licencji aktualizacji:...sxwswedit00001

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Dostępny od ponad 10 lat na polskim rynku automatyki system wizualizacji ifix firmy GE Intelligent Platforms jest kluczowym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

Nowa, zaawansowana technologicznie platforma oprogramowania przemysłowego

Nowa, zaawansowana technologicznie platforma oprogramowania przemysłowego Nowa, zaawansowana technologicznie platforma oprogramowania przemysłowego I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT Firma PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA Nr postępowania: Załącznik nr 1c do SIWZ RAP.272.67.2014 część 1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA Część 1 Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane 1 I. Systemy operacyjne 2 System

Bardziej szczegółowo

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika Uwagi o prawach autorskich 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Pomoc dla użytkowników systemu asix 5,6,7 www.asix.com.pl AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Dok. Nr PLP6070 Wersja: 2012-03-16 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo