Instrukcja modułu radiowego VIPER-4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja modułu radiowego VIPER-4."

Transkrypt

1 Instrukcja modułu radiowego VIPER-4. "MUEL" ul. Szobera Warszawa tel./fax: (0-22)

2 Strona 2

3 MUEL 1999 Strona Przeznaczenie: Moduł radiowy VIPER-4 jest elementem radiowej sieci transmisji danych, służącej do monitorowania i sterowania obiektów technologicznych. Posiada 4 wejścia parametryzowane, i 4 wyjścia cyfrowe (OC). Moduł pracuje pod kontrolą procesora Motorola 68HC11. Stan wejść i wyjść cyfrowych przekazywany jest drogą radiową w zadanych interwałach czasowych lub na każde żądanie operatora stacji monitorującej. Stan 4 wyjść sterownika zmieniany jest według wpisanego przez instalatora algorytmu lub drogą radiową na każde żądanie operatora stacji monitorującej. Ponadto moduł posiada: 1. Wejście TAMPER używane do informowania stacji monitorującej o wtargnięciu niepowołanej osoby do obiektu. 2. Możliwość podłączenia akumulatora w celu podtrzymania pracy modułu w przypadku zaniku napięcia zasilającego. W czasie normalnej pracy akumulator jest doładowywany informacja o jego obecności i stanie naładowania jest dostępna w stacji bazowej. 3. Jeśli akumulator jest zainstalowany, w stacji bazowej jest informacja o stanie napięcia zasilającego (~220V) 1.1. Dane techniczne: Wejścia cyfrowe: Liczba wejść cyfrowych 4 Standard Parametryzowane Wyjścia sterujące: Liczba wyjść sterujących 4 Typ wyjść OC Obciążenie wyjść 45V 0.3A (max 150 mw) Wyjście radiowe: Protokół transmisji Opracowany w firmie MUEL Szybkość transmisji 1200 BPS Rodzaj modulacji AFSK częstotliwość MARK = 1200 Hz częstotliwość SPACE = 2200 Hz czułość wejścia 50 mv RMS Poziom wyjściowy sygnału modulującego regulowany od 0 do 1000mV RMS Linie do współpracy z radiostacją RX Audio TX Audio PTT (kluczowanie nadajnika) Wejście "Tamper" stan obudowy rozwarte - otwarta zwarte - zamknięta

4 Strona Pozostałe dane techniczne: Zasilanie Transformator TST50/007 Temperatura pracy ºC Zasilanie awaryjne Akumulator 12V 6,5 Ah Ładownie akumulatora Automatyczne z regulowanym napięciem odcięcia Pobór prądu ok. 150 ma wymiary 211x114x50 mm Masa ok. 350 g 2.0. Warunki pracy: Moduł radiowy VIPER-4 jest przystosowany do pracy w warunkach stacjonarnych w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie spełnia wymagania klimatyczne i mechaniczne przewidziane dla przyrządów tej grupy Warunki odniesienia: a. temperatura otoczenia 23 C (296 K) b. wilgotność względna 45 55% c. ciśnienie atmosferyczne mbar d. zasilanie jak w p Znamionowe warunki pracy: a. temperatura otoczenia C b. wilgotność względna 20 90% c. ciśnienie atmosferyczne mbar d. warunki zasilania jak p Wyposażenie: 1. Moduł radiowy VIPER-4 szt Kabel sygnałowy szt Transformator TST 50/007 szt Instrukcja obsługi szt. 1

5 MUEL 1999 Strona Instalacja modułu radiowego 4.1. Zasilacz Moduł radiowy wyposażone jest we własny zasilacz stabilizowany. Do poprawnej pracy urządzenia wystarczy podłączyć transformator sieciowy TST50/007. Wkręty mocujące doprowadzenia oznaczone są napisem AC AC 16.5VAC. Układ zasilacza zabezpieczony jest bezpiecznikiem topikowym F2 2,5A. UWAGA: Podczas instalacji transformator nie może być podłączony do sieci. Rysunek 1 AC AC 16.5VAC 315mA ~220V Akumulator o pojemności 6.5Ah (lub większej) powinien być przykręcony do wyprowadzeń oznaczonych ACCU+ i ACCU-. Prąd ładowania ustawiony jest na 0.3A i maleje ze wzrostem napięcia na akumulatorze. Maksymalne napięcie ładowania ustawiane jest potencjometrem R108 przy odłączonym akumulatorze (patrz rysunek płytki drukowanej). Punktem pomiarowym są wyprowadzenia akumulatora. Fabrycznie ustawione jest napięcie około 13.8V. Akumulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem topikowym F1-2A. Odwrotne podłączenie akumulatora spowoduje jego przepalenie. UWAGA : Minus akumulatora nie znajduje się na potencjale masy urządzenia! - + ACCU Rysunek 2 12V/6.5Ah

6 Strona Podłączenie radionadajnika. Radionadajnik podłączamy do 8-stykowego gniazda RADIO-CN2. Zasilanie nadajnika pobierane jest z tego gniazda (lub z zacisków AUX PWR ). Poziom napięcia modulującego nadajnik regulowany jest potencjometrem R91. Opis wyprowadzeń gniazda radiowego zawiera tabelka 1. Tabela 1 Wyprowadzenie Oznaczenie Funkcja 1 VDD Napięcie zasilające 12-15V 3 PTT Włączanie nadajnika 4 SQL Sygnał fali nośnej 6 RXA Wejście z demodulatora 7 TXA Wyjście modulujące 8 GND Masa sygnałowa PTT - Wyjście typu OC włączające stanem niskim nadajnik (zwarcie do GND). Posiada zabezpieczenie typu Watch-Dog. TXA - Wyjście modulujące audio. Podłączamy do wejścia modulującego nadajnik. RXA - Wejście sygnału audio. Podłączamy do wyjścia demodulatora odbiornika. SQL - Wejście informacyjne o obecności fali nośnej. Nadawanie i odbiór sygnalizowane jest lampkami kontrolnymi znajdującymi się na płycie modułu: Nadawanie - czerwoną diodą LED podpisaną TX. Odbiór - zieloną diodą LED podpisaną RX. UWAGA: Wyciszanie szumów (squelch) radionadajnika regulujemy tak, aby przy braku odbieranego sygnału nie świeciła się zielona dioda RX na płycie modułu. 4.3 Wejście telefoniczne. Wejście telefoniczne służy do podłączenia modułu radiowego Viper-4 do centralki alarmowej wyposażonej w dialer telefoniczny. Do tego celu wykorzystujemy wyprowadzenia oznaczone napisem DIALER i DRET. Jeśli centralka alarmowa ma przesyłać informacje do bazy drogą telefoniczną (w przypadku uszkodzenia modułu Viper-4), należy wyprowadzenia oznaczone napisem LINE podłączyć do centrali telefonicznej, a lokalną sieć telefoniczną do wyprowadzeń oznaczonych napisem PHONE. 4.4 Wejścia informacyjne. Wejścia informacyjne są to wejścia parametryzowane, 24-godzinne o działaniu natychmiastowym. Rozpoznają trzy stany: normalny, zwarcie i rozwarcie. Rezystor parametryzujący o wartości 3.3 kω podłączamy pomiędzy wejście i masę. W przypadku długich przewodów doprowadzających należy zmienić jego wartość tak, aby napięcie panujące na zacisku wejściowym było równe połowie napięcia mierzonego na zaciskach ACCU+ i ACCU-. Sąsiednie wejścia mają wspólne zaciski masy. Oznaczenie wejść informacyjnych przedstawia tabela 3.

7 MUEL 1999 Strona 7 Tabela 3 Zacisk Funkcja Input Wejście informacyjne 1 1 GND Masa wejścia 1 i 2 Input Wejście informacyjne 2 2 Input Wejście informacyjne 3 3 GND Masa wejścia 3 i 4 Input Wejście informacyjne 4 4 Programowanie wejść odbywa się zdalnie z programu bazowego. Wejścia można włączać i wyłączać z dozoru. Stan alarmowy na dowolnym wejściu, można zaprogramować jako zwarcie lub rozwarcie. W pierwszym przypadku, czujnik jest rozwarty w położeniu neutralnym a zwarty w stanie alarmowym. Na poniższym rysunku prawidłowe podłączenie czujnika przedstawione jest dla wejścia 1. Stan rozwarcia na wejściu może sygnalizować uszkodzenie okablowania lub czujnika. W drugim przypadku, czujnik jest zwarty w położeniu neutralnym a rozwarty w stanie alarmowym. Prawidłowe podłączenie czujnika w tym wypadku przedstawione jest dla wejścia 4. Stan zwarcia na wejściu może sygnalizować nieprawidłowość w działaniu czujnika lub okablowania. 4 GND 3 2 GND 1 INPUTS 3,3kΩ 3,3kΩ Rysunek Włącznik obudowy "TAMPER": Moduł radiowy Viper-4 posiada wejście zabezpieczające przed niepowołanym dostępem do systemu. Wystarczy do wejść TAMPER GND i TAMPER INP podłączyć wyłącznik, w którym po zamknięciu obudowy urządzenia zwierane są styki. Rozwarcie styków przełącznika, po otwarciu obudowy, wywołuje alarm w programie bazowym. Rysunek 4 GND INP TAMPER

8 Strona Uwagi dodatkowe. Podstawę modułu stanowi aluminiowa blacha, która jest radiatorem odprowadzającym ciepło od stabilizatora napięcia, chroni płytkę przed przypadkowymi zwarciami i umożliwia zamocowanie mechaniczne modułu Widok płytki drukowanej modułu radiowego Viper-4. Widok płytki drukowanej przedstawia rysunek 5. Regulacja napięcia ładowania akumulatora Regulacja napięcia modulującego nadajnik radiowy Rysunek 5 Zwory rozprogramowania pamięci EEPROM

9 MUEL 1999 Strona Działanie modułu radiowego Viper Przygotowanie do pracy. Moduł Viper-4 programowany jest zdalnie z programu bazowego. Wszystkie parametry pracy są przekazywane do modułu z bazy podczas nawiązania pierwszej łączności. Parametry te są zapamiętywane przez moduł w pamięci EEPROM. Przed uruchomieniem modułu w nowym systemie należy go rozprogramować. W tym celu należy założyć zworę na wyprowadzenia PGM JP3 i zewrzeć na moment wyprowadzenia RST JP3 (przy włączonym napięciu zasilającym). Po wyzerowaniu pamięci EEPROM, moduł zamruga diodą LED oznaczoną napisem BAT. Następnie należy zdjąć zworę PGM JP3 i ponownie zewrzeć na moment wyprowadzenia RST JP3. UWAGA: Moduł dostarczany do klienta jest rozprogramowany Opis działania diod LED Dioda LED oznaczona napisem "BAT". Dioda LED oznaczona napisem "BAT" posiada trzy podstawowe tryby informowania użytkownika o stanie modułu radiowego Viper-4: a) sygnalizowanie zakończenia rozprogramowania pamięci EEPROM. b) sygnalizowanie błędu, jeśli wystąpił w module po włączeniu napięcia zasilającego. c) sygnalizowanie stanu akumulatora podczas pracy urządzenia. Przypadek a) opisany jest w podrozdziale 5.1. W przypadku b), dioda sygnalizuje wystąpienie błędu lub uszkodzenia w module radiowym po włączeniu napięcia zasilającego. Dioda szybko mruga określoną liczbę razy, po czym następuje krótka przerwa. Cykl ten jest powtarzany do chwili usunięcia przyczyny sygnalizacji błędu lub do wyłączenia napięcia zasilającego. Liczba impulsów określa przyczynę: jedno mrugnięcie - uszkodzenie pamięci EPROM dwa mrugnięcia - uszkodzenie pamięci RAM trzy mrugnięcia - uszkodzenie pamięci EEPROM cztery mrugnięcia - za niskie napięcie zasilające moduł radiowy Viper-4. - przy zasilaniu tylko z transformatora błąd występuje, jeśli napięcie na kondensatorze 2200µF/35V jest mniejsze niż 16,8V - przy zasilaniu tylko z akumulatora błąd występuje, jeśli napięcie na akumulatorze jest mniejsze niż 11,5V. Kiedy napięcia zasilające są prawidłowe, a dioda sygnalizuje błędy, moduł należy oddać do naprawy. W przypadku c) dioda LED sygnalizuje stan akumulatora. - brak świecenia oznacza brak akumulatora lub za niskie napięcie na jego zaciskach (niższe niż 11,5V).

10 Strona 10 - Powolne mruganie diody LED wskazuje na 3 minutowy tryb testowania akumulatora. Podczas trybu testowania akumulatora, procesor obniża napięcie zasilające do około 11V. Mierząc napięcie na zaciskach akumulatora, procesor jest w stanie określić brak lub uszkodzenie akumulatora, co natychmiast sygnalizuje zgaszeniem diody. Mierząc spadek napięcia w ciągu 3 minut procesor jest w stanie określić w przybliżeniu jakość akumulatora. Po tym czasie procesor podnosi napięcie zasilające i rozpoczyna się etap ładowania akumulatora - ciągłe świecenie diody LED. - Świecenie ciągłe diody LED jest oznaką sprawności akumulatora. UWAGA: Tryb testowania akumulatora uruchamiany jest tylko raz po włączeniu napięcia zasilającego moduł. Później można go wymusić zdalnie z programu bazowego. Po zaniku napięcia sieci 220V, napięcie na akumulatorze jest stale mierzone i stan poniżej 11,5V jest sygnalizowany w programie bazowym Dioda LED oznaczona napisem "ERR". Stan zwarcia lub/i rozwarcia na każdym wejściu informacyjnym, oprócz stanu normalnego, można zaprogramować w programie bazowym jako alarmowy. Informacja o tym ustawieniu jest przesyłana do modułu radiowego Viper-4. Jeśli stan na dowolnym wejściu jest alarmowy, zaświecana jest dioda LED oznaczona napisem "ERR". Po ustąpieniu stanów alarmowych na wszystkich wejściach dioda gaśnie. Stan alarmowy na wejściu informacyjnym jest sygnalizowany jako alarm w programie bazowym. W przeciwnym przypadku pojawia się tylko informacja o zmianie stanu wejścia w zapisie zdarzeń Dioda LED oznaczona napisem "TX". Świecenie diody LED oznaczonej napisem "TX" sygnalizuje włączenie części nadawczej radionadajnika, który jest podłączony do złącza CN2 RADIO. Długie świecenie diody (około 1 sekundy) występuje po rozprogramowaniu modułu radiowego Viper-4. Krótkie świecenie diody wskazuje, że moduł został zaprogramowany przez program bazowy. Długość świecenia zależy od parametrów transmisyjnych przesłanych z bazy Dioda LED oznaczona napisem "RX". Świecenie diody LED oznaczonej napisem "RX" sygnalizuje otwarcie blokady szumów części odbiorczej radionadajnika podłączonego do złącza CN2 RADIO. Blokada szumów otwiera się w momencie odbierania danych z bazy, wystąpienia zakłóceń na wejściu antenowym odbiornika lub w przypadku niewłaściwego ustawienia potencjometru blokady. Potencjometr blokady szumów (znajdujący się w radionadajniku) regulujemy przy braku sygnału z bazy w następujący sposób: - ustawiamy potencjometr tak, aby zaświeciła się dioda LED "RX". - kręcimy potencjometrem do momentu zgaśnięcia diody LED "RX". - kręcimy w tym samym kierunku jeszcze około 10 poza punkt zgaśnięcia diody. Jeśli potencjometr blokady szumów jest ustawiony prawidłowo a dioda świeci się światłem ciągłym, oznacza to występowanie zakłóceń radiowych. Przyczyna występowania zakłóceń może być zewnętrzna (od nas niezależna) lub wewnętrzna. W tym drugim przypadku należy

11 MUEL 1999 Strona 11 sprawdzić instalację antenową, uziemienia oraz zbadać, czy w pobliżu nie znajdują się inne urządzenia wytwarzające zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli zakłócenia są niewielkie, to informacja o ciągłym świeceniu diody "RX" jest przesyłana do bazy i sygnalizowana w zapisie zdarzeń tekstem "KANAŁ ZAJĘTY". Zgaszenie diody sygnalizowane jest tekstem "kanał wolny". Moduł radiowy Viper-4 nie wysyła ramek transmisyjnych w przypadku zajętości kanału, sygnalizowanego przez świecenie diody "RX". Ale ze względu na bezpieczeństwo (celowe zagłuszanie kanału), po około minucie występowania ciągłej zajętości kanału, przechodzi w tryb wymuszonego nadawania. W tym trybie moduł nie zważa na zajętość kanału i włącza nadajnik w przypadku potrzeby transmisji danych. Tryb wymuszonego nadawania mija po około 30 sekundach braku świecenia diody "RX" (kanał wolny) Status urządzenia. Moduł radiowy Viper-4 posiada wewnętrzny rejestr statusu urządzenia. W statucie znajdują się następujące informacje: - Stan zasilania sieciowego (jest lub brak) - Stan akumulatora (sprawny lub brak) - Stan wejścia telefonicznego (włączone lub wyłączone) - Stan wyłącznika obudowy (zwarty lub rozwarty) - Stan diody LED oznaczonej napisem "RX" (kanał wolny lub kanał zajęty) - Stan łączności z bazą (brak łączności lub jest łączność) Każda ramka transmisyjna, wysyłana z modułu radiowego do bazy, zawiera status urządzenia. Stacja bazowa jest informowana o stanie łącza radiowego widzianego od strony modułu radiowego. Brak odpowiedzi modułu na ramkę odpytującą ze strony bazy wyzwala stan alarmowy w programie bazowym. Pojawia się wtedy informacja o utracie łączności z obiektem Algorytm działania Po włączeniu rozprogramowanego modułu Viper-4 do napięcia zasilającego, moduł wysyła do bazy inicjującą ramkę transmisyjną. W odpowiedzi baza przesyła do modułu dane programujące algorytm działania modułu: - parametry transmisyjne ramek radiowych - numer obiektu w systemie - czas automatycznego zgłoszenia się modułu - sposób działania wejść informacyjnych - sposób działania wyjść modułu - sposób działania wejścia telefonicznego Dane te są umieszczane w pamięci EEPROM modułu i pozostają niezmienione do momentu przeprogramowania lub rozprogramowania modułu. Przeprogramowanie modułu może nastąpić zdalnie z programu bazowego. Rozprogramowanie należy przeprowadzić na module radiowym tak jak opisuje to podrozdział 5.1. UWAGA: Włączenie rozprogramowanego i zaprogramowanego modułu radiowego Viper-4 daje różne komunikaty informacyjne w programie bazowym!

12 Strona 12 Program bazowy co określony czas odpytuje obiekt. Brak odpowiedzi jest alarmem. W przypadku wystąpienia stanu alarmowego w obiekcie, informacja o zdarzeniu przesyłana jest do bazy. Każda ramka transmisyjna musi być potwierdzona. W przypadku braku potwierdzenia, moduł radiowy lub stacja bazowa ponawiają kilkakrotnie próbę nawiązania utraconej łączności. Brak łączności jest sygnalizowany w systemie. Na powyższy moduł udzielana jest 12 miesięczna gwarancja na zasadach ogólnych. Napraw dokonuje punkt serwisowy firmy "MUEL " w Warszawie przy ulicy Szobera 5 tel

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC5020 wer. 3.0 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SG1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.02a 1. Spis treści 2. Charakterystyka nadajnika 2.1 Przeznaczenie 2.2

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programowa 2.13 gsmlt-2_pl 06/12 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI NBUSJY 6 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową INSTRUKCJA INSTALACJI RINS614/615-1 Do central od wersji 1.32 Niniejszej instrukcji nie należy używać do starszych wersji central. Pyronix Association of

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Wersja oprogramowania 1.14 gsmlt-1_pl 04/13 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 Rev.1.1 Keratronik 15-stycznia-2004 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Zasada pracy urządzenia... 3 3. Podłączenie K-GSM120...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemy Automatyki Przemysłowej Wersja 02 2012 Katowice SPIS TREŚCI ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI STEROWNIKA 1 PANEL OPERATORSKI 3 KONFIGURACJA STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo