Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318"

Transkrypt

1 Legenda: Kursywa: nacisnąć Kursywa: nacisnąć i przytrzymać 2 sek. Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art pulsuje - szybsze przewijanie do przodu Wskazówki do rys. 3 A. Moduł normalnego czasu. B. Strefa alarmu. C. Moduł strefy- timera. D. Profil użytkownika E. Program treningowy. F. Moduł stopera. G. Moduł normalnego czasu. Rys. 3

2

3

4 Wprowadzenie Urządzenie kontroluje ilość uderzeń serca, zużycie kalorii podczas treningu i umożliwia ustawienie optymalnego programu treningowego na bazie aktualnego stopnia sprawności. System skład się z pasa na klatkę piersiową do pomiaru ilości uderzeń serca i monitorem na rękę ze wskaźnikiem czasu zegarowego i stoperem. Program treningowy. Przed rozpoczęciem treningu zaleca się poznanie swojej maksymalnej sprawności serca i stref treningowych tzn. górnych i dolnych wartości granicznych uderzeń serca. Znajomość tych wartości umożliwia czerpanie maksymalnych korzyści z treningu.

5 HR309 wyposażony jest w program treningowy przeznaczony do określania maksymalnej sprawności serca, w taki sposób, aby górna i dolna wartość graniczna sprawności podanego poziomu treningowego była automatycznie ustawiana podczas całego procesu treningowego Górną i dolną wartość graniczną można wyliczyć samodzielnie wg następującej zasady: Określenie maksymalnej sprawności serca: Mężczyźni: 220 wiek = maks. sprawność serca Kobiety: 230 wiek= maks. sprawność serca Istnieją trzy strefy treningowe, których korzyści dla zdrowia i odniesienie do maks. sprawności serca przedstawione zostały poniżej: 50% umiarkowana aktywność 60% kontrola wagi 70% aerobik 80% ćwiczenia wymagające większego wysiłku 90% 100% Górną i dolną granica ilości uderzeń można obliczyć mnożąc maksymalną ilość uderzeń serca przez procentową wartość wybranej strefy treningowej Przykład: Wartości dla mężczyzny 40 letniego, trenującego dla zdrowia: Wartość górna: (220-40) x 70% = 126 (uderzeń na minutę) Wartość dolna: (220-40) x 60% = 108 (uderzeń na minutę) Wartość dla kobiety 30 letniej, uprawiającej aerobik: Wartość górna: (230-30) x 80%= 160 Wartość dolna: (230 30) x 70%= 140 Program treningowy prowadzi Użytkownika od rozgrzewki do zakończenia treningu. Podczas całego procesu można wyświetlić ilość spalonych kalorii. Współczynnik fitness

6 Wskaźnik w formie zegarka na rękę. Wskaźnik do założenia na rękę lub przymocowania do roweru. Przyciski obsługi wskaźnika 1. Przycisk [MEM] wskaźnik zarejestrowanej wartości treningu. 2. Przycisk [SET] nacisnąć i przytrzymać, aby przejść do modułu ustawienia; wywołanie miejsce wskaźnika w celu ustawienia, wywołanie wskaźnik spalania kalorii podczas treningu. 3. Przycisk [ST/SP/+] sterowanie programem treningowym i stoperem, ustawianie wartości w module ustawienia. 4. Przycisk [MODUS] przełączanie między modułami działania. Pas na klatkę piersiową do kontroli pracy serca. Pas na klatkę piersiową mierzy i przekazuje dane do wskaźnika na ręku. 1. Zwilżyć powierzchnię przewodzącą dolnej części pasa kilkoma kroplami wody lub żelu do EKG. Zapewni to lepszy kontakt. 2. Założyć pas zgodnie z poniższym rysunkiem. 3. Ustawić pas w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszy komfort noszenia i kontakt ze skórą. 4. W suchym, zimnym otoczeniu ustabilizowanie się przekazu wartości trwa nie co dłużej. Jest to zjawisko prawidłowe, ponieważ pot zwiększa zdolność przewodzenia skóry. Efektywny zakres przekazu. Nadajnik na pasie i wskaźnik na rękę podejmą działanie natychmiast po włożeniu baterii. Odstęp między obydwoma urządzeniami nie powinien przekraczać ok. 76 cm (30 cali). W przypadku problemów z odbiorem sygnału należy: - zmniejszyć odległość między nadajnikiem, a odbiornikiem - sprawdzić pozycję nadajnika na pasie. - sprawdzić stan baterii- jeżeli to konieczne wymienić je. Zastosowanie Moduł działania Wskaźnik na rękę dysponuje 6 modułami działania: czasem zegarowym, czasem alarmu, drugą strefą czasową, profilem użytkownika, programem treningowym i stoperem Zasada przełączania między modułami przedstawiona jest na rys. 3. Ustawienie czasu zegarowego. Dokonać ustawienia zgodnie z rys. 4.

7 Model HR309 wyposażony jest w automatyczny zegar z kalendarzem na 50 lat. Dnia tygodnia nie trzeba ustawiać manualnie. Zastosowanie alarmu Ustawić czas alarmu zgodnie z rys. 5. Podczas wskazywania czasu nacisnąć przycisk SET, funkcja alarmu zostanie aktywowana lub dezaktywowana. Przy aktywnej funkcji, wskaźnik alarmu zostanie wyświetlony (rys. 5a). Przy aktywnej funkcji, alarm rozbrzmi codziennie. Nacisnąć dowolny przycisk, aby alarm wyłączyć. Funkcja pozostanie aktywna i alarm rozbrzmi następnego dnia o ustawionym czasie. Zastosowanie drugiej strefy czasowej. Funkcja drugiej strefy umożliwia wskazywanie czasu zegarowego z innej strefy czasowej świata. Czas drugiej strefy należy ustawić tak samo jak zegarowy (rys 4a). Kontrolowanie ilości uderzeń serca. Profil użytkownika Przed skorzystaniem z funkcji programu treningowego, należy wprowadzić profil użytkownika (płeć, wiek, wagę, wielkość ciała i profil aktywności). Ustawienia dokonać zgodnie z rys 6. Profil aktywności. Profil aktywności reprezentuje ogólny stopień fitness. Jeżeli użytkownik nie bierze udziału w żadnym programie ćwiczeń lub treningów, należy wprowadzić 0. Jeżeli użytkownik dwa lub trzy razy w tygodniu uprawia sport przez ok. 1 godzinę np. gra w golfa, jeździ konno, ćwiczy, gimnastykuje się, gra w tenisa, w kręgle, pracuje w ogrodzie należy wprowadzić 1. Jeżeli użytkownik aktywnie i regularnie uprawia jakiś sport należy wprowadzić 2. Wyświetlenie wskaźnika fitness. Wskaźnik fitness wyświetlony zostanie po wprowadzeniu profilu użytkownika. Jeżeli zegar znajduje się w module profilu użytkownika, należy nacisnąć MEM, aby wskaźnik fitness został wyświetlony. Rys 6a. Przed rozpoczęciem programu treningowego. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów profilu użytkownika, należy wprowadzić aktywność i czas ćwiczeń dla danego treningu (rys. 7) przestrzegając następujących wskazówek:: 1. Upewnić się, czy profil aktywności i wszystkie parametry profilu użytkownika zostały wprowadzone. W przeciwnym razie wskaźnik spalania kalorii podczas treningu nie zostanie obliczony. 2. Sprawdzić ustawienie dolnej i górnej wartości granicznej dla ilości uderzeń pulsu. Program treningowy obliczy automatycznie optymalne wartości dla parametrów. 3. Upewnić się, czy wartość dolna nie jest wyższa od wartości górnej. 4. Wskaźniki ( ) i ( ) zostaną wyświetlone przy przekroczeniu jednej z wartości granicznych (rys.8). Przekroczenie zostanie zasygnalizowane poprzez sygnał alarmu. Uruchomienie programu treningowego. Nacisnąć przycisk [ST/SP/+], aby uruchomić program treningowy (rys 9).Nacisnąć SET, aby wskazany został współczynnik zużytych kalorii. (rys 12a). Po upływie zaprogramowanego czasu ćwiczeń, rozbrzmią trzy krótkie sygnały akustyczne. Wskazówki. 1. Program treningowy można przerwać w dowolnym momencie. Po zatrzymaniu programu, można rozpocząć nowy etap treningu (rys 9 b). 2. Podczas korzystania z innych funkcji zegara z wyjątkiem stopera, program treningowy może być wskazany w tle. Wskaźnik TIMER będzie pulsował, sygnalizując, że program działania nadal (rys. 9c). 3. Program treningowy i stoper nie mogą być aktywowane jednocześnie. Wykorzystanie stopera podczas treningu. Przed uruchomieniem stopera, należy ustawić poziom treningu (rys 10). Po ustawieniu poziomu treningu można rozpocząć ćwiczenia ze stoperem (rys 11). Po zatrzymaniu stopera, nacisnąć MEM, aby wyświetlić następujące dane: - czas treningu w obrębie strefy czasowej - łączny czas treningu i średnią ilość uderzeń serca - ilość spalonych kalorii.

8 Wskazówki: 1. Wprowadzić wszystkie parametry. W przeciwnym razie ilość spalonych kalorii podczas treningu nie będzie wskazywana. 2. Wprowadzenie wartości granicznych górnej i dolnej jest optymalne. Program treningowy określa automatycznie parametry. 3. Po wprowadzeniu wartości granicznych upewnić się, czy wartość górna jest wyższa od wartości dolnej. 4. Wskaźniki ( ) i ( ) zostaną wyświetlone przy przekroczeniu jednej z wartości granicznych (rys.8). Przekroczenie zostanie zasygnalizowane poprzez sygnał alarmu. 5. Funkcja stopera może być wyświetlona w tle, podczas działania innych funkcji z wyjątkiem programu treningowego. Pulsujący wskaźnik STW będzie sygnalizował działanie stopera (rys 11b). 6. Program treningowy nie może być aktywowany jednocześnie ze stoperem. Wskazywanie informacji dotyczących treningu. Podczas trwania programu treningowego i po jego zakończeniu należy przestrzegać rys. 12a i 12. Przestrzegać rys 11c, aby ilość spalonych kalorii podczas ćwiczeń została wskazana. Przestrzegać rys. 11a dla wskaźnika spalonych kalorii. Dodatkowe informacje. Wskazówki dotyczące użytkowania Zegar jest wodoodporny do wartości ciśnienia 3 bar, nie należy z niego korzystać podczas nurkowania. Przed narażeniem urządzenia na działanie wody, należy dokonać wszystkich ustawień. Naciśnięcie przycisków pod wodą lub podczas deszczu może prowadzić do przedostanie się wody do wnętrza urządzenia. Wskazówki dotyczące baterii. Model HR309 wymaga zastosowania jednej baterii litowych typu CR2025 do zegara i jednej baterii litowej typu CR2032 do nadajnika pulsu. Baterie do obydwu części wchodzą w skład dostawy. Konieczność wymiany baterii w zegarze sygnalizowana jest poprzez odpowiedni symbol na wyświetlaczu. Konieczność wymiany baterii w nadajniku nie jest sygnalizowana. Dane techniczne: Wskaźnik czasu: format 12/ 24 godz. Data: dzień-miesiąc lub miesiąc- dzień i dzień tygodnia] Zakres kalendarza: (kalendarz automatyczny) Strefy czasowe: +23 (-23) Stoper: 00:00:00 99:59:50 (godz.: min.: sek.) Alarm: codzienny alarm, alarm dla wartości granicznych Wartość graniczne sprawności serca: Zakres pomiaru: uderzeń /min. Zakres ustawienia strefy treningowej: uderzeń/min. Timer programu treningowego: 00:05 99:59 (ustawienie standardowe) (godz.:min)

9 Obliczenie kalorii: kal Baterie zegara: 1 x CR2025 Baterie pasa z nadajnikiem: 1 x CR2032 Temperatura robocza: 5 st.c 40 st.c (41 st.f 158 st.f) Temperatura przechowywania: -20 st.c 70 st.c (-4 st.f 158 st.f) Wodoodporność: 3 bar bez naciskania przycisków

Hama Sprytne rozwiązania. Pulsuhr >>HRM-108<< Monitor pracy serca

Hama Sprytne rozwiązania. Pulsuhr >>HRM-108<< Monitor pracy serca Hama GmbH & Co KG 0-86651 Monheim/Niemcy www.hama.com Wszystkie wymienione nazwy to znaki handlowe należące do spółek będących ich właścicielami. W przypadku jakichkolwiek błędów i pominięć, podlegają

Bardziej szczegółowo

SHE17 BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK. Instrukcja obsługi

SHE17 BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK. Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 15.11 Polski Русский Magyar SPIS TREŚCI 1 Wstęp 4 2 Zawartość opakowania 4 3 Zasady bezpieczeństwa 5 4 Przegląd 5 4.1 Aktywacja pulsometru 5 4.2 Zakładanie pasa piersiowego

Bardziej szczegółowo

PL ONrhythm 310 1/22 SCHEMA 1 SCHEMA 2. 50 cm* *19.68 inchs. *29,50 inchs. 75 cm* 75 cm* 75 cm*

PL ONrhythm 310 1/22 SCHEMA 1 SCHEMA 2. 50 cm* *19.68 inchs. *29,50 inchs. 75 cm* 75 cm* 75 cm* ONrhythm 310 SCHEMA 1 50 cm* *19.68 inchs SCHEMA 2 *29,50 inchs 75 cm* 75 cm* 75 cm* 2 1/22 D : LIGHT A: STR/STP C : MODE B : VIEW SCHEMA 3 3 2/22 3 sec 4 3/22 SCHEMA 4 5 4/22 ON rhythm 310 access to prosty

Bardziej szczegółowo

PULSOMETRY TOPLINE SERIA ONYX INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI

PULSOMETRY TOPLINE SERIA ONYX INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI PULSOMETRY TOPLINE SERIA ONYX INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI Spis treści 1. Wstęp i zawartość opakowania 3 2. Zasady funkcjonowania pulsometru 4 2.1 Przegląd funkcji 4 2.2 Funkcje przycisków i zasady

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTER NA RĘKĘ Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks +358 9 87587301 Suunto USA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA M400

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA M400 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA M400 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Wstęp 10 M400 10 Nadajnik na klatkę piersiową H7 11 Kabel USB 11 Aplikacja Polar Flow 11 Oprogramowanie Polar FlowSync 11 Serwis internetowy Polar

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Polar RCX5 Instrukcja obsługi

POLSKI. Polar RCX5 Instrukcja obsługi Polar RCX5 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. ELEMENTY KOMPUTERA TRENINGOWEGO... 6 Elementy komputera treningowego Polar RCX5... 6 Akcesoria opcjonalne... 6 3. PIERWSZE KROKI... 8 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pulsometr Beurer AS 50 Instrukcja obsługi

Pulsometr Beurer AS 50 Instrukcja obsługi Pulsometr Beurer AS 50 Instrukcja obsługi Numer produktu: 860343 Strona 1 z 19 AKTYWNOŚĆ, ZDROWIE I FITNESS Ćwiczenia są nieodzownym warunkiem zdrowego życia. Aktywność fizyczna pomaga utrzymać dobrą formę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT 2009 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym

Bardziej szczegółowo

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 2 1 BEZPIECZEŃSTWO... 6 2 Wprowadzenie... 9 2.1 Przyciski i menu... 9 2.2 Konfiguracja... 10 2.3 Zmienianie ustawień... 13 3 Funkcje... 15 3.1 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Październik 2013 190-01631-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

POLAR RCX3. Instrukcja obsługi

POLAR RCX3. Instrukcja obsługi POLAR RCX3 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. KOMPLETNY SYSTEM TRENINGOWY... 6 Elementy komputera treningowego... 6 Oprogramowanie treningowe... 6 Dostępne akcesoria... 7 3. PIERWSZE KROKI...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi Polar CS500

POLSKI. Instrukcja obsługi Polar CS500 Instrukcja obsługi Polar CS500 SPIS TREŚCI POZNAJ SWÓJ KOMPUTER ROWEROWY CS500... 4 PIERWSZE KRI... Funkcje przycisków i budowa menu... Ustawienia podstawowe... Pomiar obwodu koła... Zakładanie uchwytu

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01631-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Polar FT60 Instrukcja obsługi

POLSKI. Polar FT60 Instrukcja obsługi Polar FT60 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI ROZPOCZĘCIE... Poznaj swojego Polara FT60... Rozpocznij od ustawień podstawowych.... Przyciski i struktura menu... Symbole na wyświetlaczu... 3 3 3 4 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Polar RS400 Sposób Uzicia

POLSKI. Polar RS400 Sposób Uzicia Polar RS400 Sposób Uzicia SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. CZĘŚCI SKŁADOWE KOMPUTERA BIEGOWEGO... 5 3. PIERWSZE KROKI... 6 Podstawowe ustawienia... 6 Struktura Menu... 7 4. PRZYGOTOWANIE DO ĆWICZEŃ... Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Edge. 510 Podręcznik użytkownika

Edge. 510 Podręcznik użytkownika Edge 510 Podręcznik użytkownika Styczeń 2013 190-01531-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika

Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika Wrzesień 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01765-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT

instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT 2009 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200

Bardziej szczegółowo

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. CZESCI SKLADOWE KOMPUTERA ROWEROWEGO... 6 Akcesoria (Opcjonalnie)... 6 3. ROZPOCZĘCIE... Pomiar rozmiaru koła.... Podstawowe ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Polar RC3 GPS. Instrukcja użytkowania

Polar RC3 GPS. Instrukcja użytkowania Polar RC3 GPS Instrukcja użytkowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................... 3 2. PRZYGOTOWANIE............. 8 3. TRENING....................... 11 4. ANALIZA........................ 17 5. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA pl 2 TRYBY i WIDOKI Zegar Trening Ekran 1* Trening Ekran 1* wiersz 1: data wiersz 2: godzina widoki: dzień tygodnia sekundy godzina w innej strefie czasowej wysokość nad poziomem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 9 str. 11 str. 13 str. 17 str. 18 str. 21 str. 22 str.

SPIS TREŚCI str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 9 str. 11 str. 13 str. 17 str. 18 str. 21 str. 22 str. INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Model z datownikiem...str. 2 Model z mechanizmem automatycznym...str. 3 Model ze wskaźnikami rezerwy chodu i daty TY2714...str. 3 Mechanizm Jumping Hour TY2709...str. 4 Retrograde

Bardziej szczegółowo

Wstęp 8. Stacja dokująca Polar Team Pro 12. Nadajnik Polar Pro 8. Aplikacja Polar Team Pro 9. Serwis internetowy Polar Team Pro 9

Wstęp 8. Stacja dokująca Polar Team Pro 12. Nadajnik Polar Pro 8. Aplikacja Polar Team Pro 9. Serwis internetowy Polar Team Pro 9 TABLE OF CONTENTS Wstęp 8 Stacja dokująca Polar Team Pro 8 Nadajnik Polar Pro 8 Aplikacja Polar Team Pro 9 Serwis internetowy Polar Team Pro 9 ipad (sprzedawany oddzielnie) 9 Informacje i funkcje 10 Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pierwsze Kroki... 5. Trening... 18. Licznik kroków... 25. Ustawienia... 25. Znajdź i Jedź... 12

Spis treści. Pierwsze Kroki... 5. Trening... 18. Licznik kroków... 25. Ustawienia... 25. Znajdź i Jedź... 12 Instrukcja obsługi 2 Pierwsze Kroki... 5 Twój Rider 50... 5 Resetowanie Ridera 50... 6 Akcesoria... 6 Ikony statusu... 6 Ładowanie baterii... 7 Montaż Ridera 50... 8 Montaż Ridera 50 na rowerze... 8 Ściąganie

Bardziej szczegółowo