Dr Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK"

Transkrypt

1 Bart OOIJEN Bart Ooijen jest specjalistą ds. polityki w Komisji Europejskiej od 2009 r. W dziale sportowym odpowiada za sport i kształcenie, włączenie społeczne i równe szanse oraz za walkę z przemocą i nietolerancją w sporcie i poprzez sport. Przed dołączeniem do personelu Komisji pracował w Holenderskiej Radzie Młodzieży (Netherlands Youth Council) oraz w departamencie sportu w Ministerstwie Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w Holandii, gdzie odpowiadał za modernizację systemu kształcenia w sporcie w ramach związków sportowych. Ukończył Wolny Uniwersytet w Amsterdamie na wydziale wychowania fizycznego i sportu. Bart udzielał się aktywnie w różnych lokalnych i krajowych organizacjach sportowych. W Akademii Trenerskiej gościł w 2013 roku podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji. Prowadził wówczas wykład na temat: Europejska Rama Kwalifikacji w sporcie.

2 Dr Anna SZUMILEWICZ Doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, na Wydziale Turystyki i Rekreacji, w Katedrze Sportu Powszechnego. Rozprawę doktorską poświęciła tematowi polskiego systemu kształcenia instruktorów fitnessu w kontekście oczekiwań uczestniczek zajęć rekreacyjnych. Wnioski z pracy naukowej wykorzystuje w działaniach modernizujących edukację specjalistów powszechnej aktywności fizycznej. Po deregulacji zawodu instruktora rekreacji ruchowej w Polsce w 2010 r., współtworzyła Porozumienie Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej (2012 r.). Pełni funkcję eksperta ds. kształcenia w Krajowym Ośrodku Metodyczno-Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu oraz współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest autorką propozycji Polskiej Ramy Kwalifikacji w Rekreacji Ruchowej oraz w Fitnessie Rekreacyjnym. Obecnie pracuje nad Ramą Kwalifikacji dla Specjalistów Prenatalnej i Postnatalnej Aktywności Fizycznej. Od dzieciństwa realizowała zainteresowania związane ze sportem jako zawodniczka łyżwiarstwa figurowego w SKS Start-Wisła Toruń. Po zakończeniu kariery zawodniczej zajęła się rekreacją ruchową. W proponowanych rozwiązaniach systemowych opiera się na wieloletnim doświadczeniu praktycznym szkoleniowca i instruktora fitnessu. Prowadziła grupowe zajęcia rekreacyjne dla kobiet w różnym wieku w fitness klubach Trójmiasta i w Atlancie. Obecnie realizuje programy ćwiczeń zdrowotnych dla kobiet ciężarnych w AWFiS w Gdańsku. Posiada kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnościami: fitness nowoczesne formy gimnastyki, aerobik, fitness ćwiczenia siłowe i narciarstwo powszechne, instruktora sportu w: łyżwiarstwie figurowym, piłce siatkowej, koszykówce i piłce ręcznej oraz trenera II klasy w gimnastyce sportowej (nadane w Polsce, według zasad sprzed

3 deregulacji zawodów w sporcie), a także specjalisty prenatalnych i postnatalnych ćwiczeń fizycznych (nadanych przez AFPA, USA). Jest autorką ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prozdrowotnej aktywności fizycznej. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i spotkaniach branżowych w kraju oraz w Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, USA, na Łotwie i Ukrainie. Za dotychczasowe osiągnięcia została czterokrotnie nagrodzona przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Stypendium Prezesa Kultury Fizycznej i Sportu oraz Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Jest członkiem European Health and Fitness Assiociation (EHFA) oraz International Assiociation for Physical Education in Higher Education (AIESEP). W Akademii Trenerskiej gościła w 2013 roku podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji. Prowadziła wówczas wykład na temat: Zastosowanie ramy w praktyce. Kwalifikacje w rekreacji ruchowej na przykładzie fitnessu i pre/postnatalnej aktywności fizycznej jako element sektorowej ramy kwalifikacji dla sportu.

4 Benjamin John GITTUS Dyrektor ds. standardów w EOSE. Posiada dyplom w dziedzinie rozwoju sportu i przez ostatnie 12 lat pracuje na polu kształcenia i kwalifikacji w sporcie. Specjalizuje się w opracowywaniu norm kompetencji oraz w pracy z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie kształcenia zapewniając, aby kwalifikacje ich odpowiadały potrzebom rynku pracy. Ben pracował przez 10 lat w SkillsActive, brytyjskiej sektorowej radzie ds. umiejętności (Sector Skills Council) oraz brał udział w wielu projektach finansowanych przez Komisję Europejską w zakresie rozwoju sektora sportowego poprzez kształcenie i połączenie sportu z europejskimi ramami kwalifikacji (EQF) - czego godny uwagi przykład możemy obserwować w sektorze golfa. Ben współpracował z krajowymi i międzynarodowymi związkami sportowymi, a w 2013 r. przebywał na Bliskim Wschodzi gdzie doradzał miejscowym władzom sportowym na temat kształcenia i ram kwalifikacji w Dubaju i Arabii Saudyjskiej. W Akademii Trenerskiej gościł w 2013 roku podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji. Prowadził wówczas wykład na temat: Sport i edukacja w Europie: przykłady współpracy partnerskiej i dobre praktyki.

5 Dr Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK Lider Projektu KRK. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończyła studia na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora na tej uczelni. W latach pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu Ministerstwie Polityki Społecznej ( ) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). Kierowała m.in. pracami nad programem Solidarność pokoleń 50+, ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych. W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego. W Akademii Trenerskiej gościła w 2013 roku podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji. Prowadziła wówczas wykład na temat: Polska Rama Kwalifikacji jako instrument «uczenia się przez całe życie».

6 Beata MICHALSKA Absolwentka informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, MBA na Franklin University oraz studiów podyplomowych z zarządzania, komunikacji w biznesie i coachingu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Treningu, Rozwoju i Uczenia się wydany przez Thames Valley University w Londynie. Zajmowała się wdrażaniem systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwami, specjalizowała się w finansach. Pracowała przy wdrożeniach dla wielu dużych firm, w tym m.in. dla: Grupy Bumar, Grupy Kęty, BP, ING Banku. Przez ponad 10 lat zarządzała firmą szkoleniową, gdzie prowadziła szkolenia dla największych korporacji (np. CU, BP, Philip Morris, Carlsberg Okocim) oraz zrealizowała sześć projektów szkoleniowych finansowanych z EFS, które objęły ponad 2000 uczestników oraz ponad innych 100 szkoleń i konferencji. Doradzała instytucjom w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia systemów szkoleń i rozwoju pracowników oraz wdrażania e-learningu, a także przygotowywała i wspierała prowadzenie wielu szkoleń e- learningowych. Aktualnie doradza w zakresie rozwoju kariery (mentoring i coaching) oraz prowadzi szkoły dla trenerów i szkolenia z zakresu e-learningu. W projekcie odpowiada za

7 gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy o KRK oraz za współpracę krajową i zagraniczną z interesariuszami. W Akademii Trenerskiej gościła w 2013 roku podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji. Prowadziła wówczas warsztaty język efektów uczenia się w opisie kwalifikacji i standard kompetencji dla kwalifikacji.

8 Steve MCQUAID Steve McQuaid (Kierownik ds. kształcenia i rozwoju trenerów, sports coach UK) Steve wspiera zespół utalentowanych doradców ds. kształcenia trenerów w organizacji sports coach UK. Zespół ten pomaga wielu partnerom z całego Zjednoczonego Królestwa opracowywać wysokiej jakości system kształcenia trenerów. Steve pełni rolę lidera strategicznego do spraw kształcenia trenerów w sports coach UK, oraz zdobywał doświadczenie w zakresie kształcenia trenerów we władzach lokalnych (Rada Miasta Bath), w związkach sportowych (Związek Tenisowy) oraz w instytucjach kształcenia wyższego i uniwersyteckiego (Instytut Colchester). Obecnie jest on członkiem unijnej grupy roboczej ds. kształcenia i szkolenia w sporcie i dyrektorem niewykonawczym w organizacji ASA Qualifications. Steve pływał w szkockiej drużynie młodzików, juniorów i seniorów od końca lat osiemdziesiątych do wczesnych lat dziewięćdziesiątych, trenował w klubie pływackim Warrender Baths w połowie lat dziewięćdziesiątych oraz od tamtych lat uczył i trenował w wielu środowiskach. W Akademii Trenerskiej gościł w 2013 roku podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji. Prowadził wówczas wykład na temat: Przykład zastosowania ramy w praktyce - Anglia.

9 Prof. Jolanta ŻYŚKO Jolanta Żyśko jest doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej, profesorem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Kierownikiem Zakładu Organizacji Kultury Fizycznej. Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem. Członek wielu organizacji naukowych i profesjonalnych, m. in. pełni funkcję prezydenta Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, od 2002 roku członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem (European Association for Sport Management (EASM), od 2003 pełniła rolę narodowego korespondenta tej organizacji, od 2006 była członkiem komitetu naukowego konferencji, recenzentem wstąpień konferencyjnych oraz przewodniczącą sekcji podczas dorocznych konferencji, a od 2009 roku pełni funkcję członka zarządu tej organizacji. Ponadto jest także członkiem zarządu Europejskiej Sieci Nauk o Sporcie, Edukacji i Zatrudnieniu (European Network of Sport Science, Education and Employment (ENSSEE), członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (European Association for Sociology of Sport (EASS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Społecznych w Sporcie (International Society for the Social Sciences of Sport - ISSSS), Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Porównawczych

10 w Wychowaniu Fizycznym i Sporcie (International Society for Comparative Physical Education and Sport). Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących zarządzania sportem w wielu aspektach. Wzięła udział w kilku projektach badawczych realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Jest autorką ponad 100 publikacji (w tym ponad 40 w języku angielskim), wzięła udział w ponad 80 konferencjach, w tym w 50 z referatami (30 na międzynarodowych konferencjach i kongresach). W Akademii Trenerskiej gościła w 2013 roku. Podczas szkolenia Organizacja i zarządzanie sportem: International Sport Coaching Framework referowała temat Systemy zarządzania sportem zmiany w systemie kształcenia. Natomiast podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji prowadziła wykład na temat: Polska Rama Kwalifikacji w sporcie.

11 Dr hab. prof. nadzw. Marcin KRAWCZYŃSKI Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczajny AWFiS w Gdańsku, psycholog; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i prorektorem ds. rozwoju i finansów w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Interesuje się problematyką wykorzystania psychologii w teorii sportu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień grupy i komunikacji interpersonalnej (zespołowe gry sportowe) oraz problematyką emocji ze szczególnym uwzględnieniem niepokoju i lęku, a także problematyką promocji zdrowia publicznego i kultury fizycznej z wykorzystaniem metod psychologicznych u osób w różnym wieku. Jest też trenerem i instruktorem narciarstwa PZN oraz instruktorem żeglarstwa PZŻ. W Akademii Trenerskiej gościł kilkakrotnie. W 2012 roku wygłosił wykład na temat: Poziom lęku i pobudzenia, a optymalna mobilizacja do startu. W 2013 roku w ramach szkolenia Organizacja i zarządzanie sportem: International Sport Coaching Framework

12 przeprowadził warsztaty Perspektywy planowania szkoleń trenerów w kontekście ISCF. Natomiast podczas konferencji pt. Organizacja i zarządzanie sportem sektorowe ramy kwalifikacji prowadził wykład na temat: Polska Rama Kwalifikacji w sporcie.

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Oferta Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH to nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI Simon Chadwick Kevin Jackson Shaun Whatling William Fenton Tom Cannon Michael Brill Barry Pollen George Williams Szymon Dobrzyński Piotr Drobek Dorota Idzi Artur Kotliński Piotr

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O c z n y

R A P O R T R O c z n y R A P O R T R O c z n y Copyright by Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 ISBN: 978-83-7689-046-3 Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 22 tel.

Bardziej szczegółowo

European CSR Award Scheme

European CSR Award Scheme European CSR Award Scheme RADA EKSPERTÓW Julia Koczanowicz-Chondzyńska od 5 lat w Fundacji Inicjatyw Społecznoekonomicznych. Menedżerka i pełnomocniczka Zarządu FISE ds. Systemu Zarządzania Jakością wg

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Weekend ABSOLWENTA 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Spis treści Badminton... 5 Bottle Art... 6 Brydż dla początkujących... 7 Brydż dla zaawansowanych... 8 Brydż sportowy turniej na maksy... 9 Budowa wartości

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych. Mariusz Dzieciątko

Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych. Mariusz Dzieciątko Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy

Obszar Metropolitalny Warszawy INFORMATOR MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy Warszawa, 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Mówcy i prelegenci PROGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo