PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WYDARZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WYDARZENIA"

Transkrypt

1 Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K arola Marcinkowskiego PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WYDARZENIA

2

3 ELEKTRORADIOLOGIA / ELECTRORADIOLOGY Piątek, r. dzień 1, SESJA ELEKTRORADIOLOGIA Friday, 26th June 2015 DAY 1, Session of ELEKTRORADIOLOGY Sesja/Session: Nowoczesne Techniki Radioterapii - State of the Art Radiation Therapy Przewodniczący / Chairman: mgr Bartosz Bąk Członkowie składu / Members: mgr Dorota Wojtusik E (20 min) Planowanie leczenia w Radioterapii. Treatment Planning in Radiotherapy. dr hab. Tomasz Piotrowski E (20 min) Ocena stabilności znaczników śródtkankowych GoldAnchor implantowanych do stercza u chorych napromienianych z powodu raka gruczołu krokowego. An evaluation of the GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the standard prostate cancer patients radiotherapy. mgr Dawid Bodusz E (20 min) Radioterapia raka prostaty na zrobotyzowanym akceleratorze CyberKnife. Radiosurgery prostate cancer treatment - Cyberknife. mgr Weronika Jackowiak E (20 min) Radioterapia stereotaktyczna w nowotworach płuc. Stereotactic radiotherapy in lung cancer. mgr Edmund Naczk

4 E (20 min) Ocena występowania skutków ubocznych radioterapii oraz czynników mogących potencjalnie mieć wpływ na ich częstość. Evaluation of radiation therapy side-effects and factors that may potentially affect their frequency. dr Sara Ferenc E (20 min) Rejestracja i klasyfikacja zdarzeń niepożądanych w radioterapii w Polsce i Europie. Registration and classification of adverse events in radiotherapy in Poland and Europe. mgr Anna Kowalik (30 min) Przerwa kawowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja/Session: Edukacja i Medycyna Education and Medicine Przewodniczący / Chairman: mgr Dawid Bodusz Członkowie składu / Members: mgr Jolanta Tomczak E (20 min) Sokrates Erasmus w edukacji elektroradiologii - doświadczenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Socrates Erasmus in education for electroradiology Experience gained at Gdansk University of Medical Science. prof. Piotr Lass E (30 min) 99mTc direct production using low-energy cyclotrons: could it be an option to the use of nuclear reactors?. prof. Luis Metello E (30 min) Studia elektroradiologii łączone w kilku uczelniach EU na przykładzie projektu EMPIRION. A joint course for electroradiology at multiple EU Universities. prof. Julian Malicki

5 E (30 min) Elektroradiologia w Radioterapii - Porównanie edukacji akademickiej w Polsce i Irlandii. Electroradiology in Radiotherapy comparison between academic education systems in Poland and Ireland. mgr Bartosz Bąk (60 min) Przerwa obiadowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Lunch break Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja/Session: Radiologia i Medycyna Nuklearna Radiology and Nuclear Medicine Przewodniczący / Chairman: Anna Kowalik Członkowie składu / Members: Piotr Olejnik E (20 min) Ocena przydatności akwizycji w projekcji bocznej, w scyntygraficznej detekcji węzła wartowniczego w badaniu SNOLL u pacjentek z rakiem piersi. The usefulness at the acquisition in lateral projection in scintigraphic detection of sentinel lymph node in SNOLL examination in patients with breast cancer. mgr Aleksandra Kaczmarek E (20 min) Medycyna Nuklearna między teorią a praktyką. Nuclear Medicine - between theory and practice. mgr Agata Sackiewiecz E (20 min) Audyty kliniczne w radiologii. Clinical audits In radiology. mgr Jerzy Kowski E (20 min) MR kręgosłupa szyjnego i kanału kręgowego od podstawowych do zaawansowanych technik obrazowania w 1.5 T. MRI of the cervical spine from basic to advanced imaging techniques in the 1.5 T. mgr Elżbieta Zawada

6 E (20 min) Ocena tętnic szyjnych przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów poddanych radioterapii regionu głowy i szyi. Evaluation of carotid artery by Doppler ultrasound in patients after radiotherapy of the head and neck region. mgr Jolanta Ferenc E (20 min) Rola Elektroradiologa w diagnostyce chorób oczu. The Role of an Electroradiologist in the Opthalmology Diagnostic. mgr Dorota Wojtusik (30 min) Przerwa kawowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań 58 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

7 Piątek, r. dzień 1, II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Friday, 26th June 2015 DAY 1, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Sesja / Session: FIZJOTERAPIA W PEDIATRII / PHYSIOTHERAPY IN PEDIATRICS Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki Członkowie składu / Members: dr hab. Elżbieta Rostkowska Prof. UM, dr Roksana Malak F (30 min) Istotna rola terapetów widzenia we wczesnej interwencji The important role of therapists including Vision as an integral part in early intervension prof. Lea Hyvärinen University of Dortmund, Germany University of Helsinki, Finland F (20 min) Badanie równowagi ciała, oczopląsu porotacyjnego, rozwoju motorycznego i stóp u dzieci z zespołem Downa Body balance, postrotatory nystagmus, motor development and feet posture in children with Down syndrome dr Roksana Malak, Polska F (20 min) Jakość życia rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym Quality of life family disabled children with cerebral palsy dr Grzegorz Gałuszka Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych- Kolegium Medyczne, Kielce, Polska F (20 min) Analiza stanu wiedzy fizjoterapeutów na temat przedniego łuku poprzecznego stopy i zagadnienia płaskostopia poprzecznego The analysis of the physiotherapists knowledge on the subject of the existence of the transverse metatarsal arch mgr Anna Fryzowicz Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 59

8 F (20 min) Badanie i terapia narządu żucia u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi The examination and therapy of masticatory system in children with neurological diseases. Katarzyna Kosiorek Studenckie Koło Naukowe Open Physiotherapy, Poznań, Polska (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja / Session: FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII / PHYSIOTHERAPY IN ORTHOPAEDICS Przewodniczący / Chairman: dr hab. Jacek Kaczmarczyk, Prof. UM Członkowie składu / Members: prof. dr hab. Lechosław Dworak, dr Katarzyna Pawlak-Buś F (30 min) Model 3D szkieletu do oceny postawy i ruchomości kręgosłupa, multisensoryczna analiza biomechaniczna 3D Full skeleton model for spine posture and movement, multi-sensor biomechanical analysis dr eng. Moreno D Amico Department of Neuroscience & Imaging Università degli Studi G. d Annunzio Chieti e Pescara, Chieti, Italy F (20 min) Rola sportów zimowych w pokonywaniu ograniczeń The use of snow sports in breaking limitations dr Aleksandra Bojarska University Hospital of South Manchester NHS FT, UK F :20-12:35 (15 min) Podstawy metody FDM. Diagnoza i terapia FDM w stanach pourazowych i przeciążeniach kończyn dolnych. Basic Principles of FDM. The diagnosis and treatment according to FDM in lower extremities injuries and overuse syndrome problems dr Maciej Jurasz Archeus, Poznań, Polska 60 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

9 F (10 min) Zmiany parametrów kinetycznych i kinematycznych chodu u pacjentów po całkowitym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego przed i po zastosowaniu kinesiotapingu Changes of kinetic and kinematic parameters of gait in patients with the complete ACL tear before and after the application of the Kinesio Taping dr Katarzyna Ogrodzka Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska F (10 min) Zastosowanie koncepcji Kinetic Control i fali uderzeniowej w leczeniu zespołów bólowych stawu rzepkowo-udowego Applying the concepts of Kinetic Control and Shock Wave Therapy in the treatment of Patellofemoral Pain Syndrome. mgr Katarzyna Kniaziew- Gomoluch Śląski, Katowice, Polska F (15 min) Nowoczesne metody rehabilitacji u chorych na hemofilię Modern rehabilitation of patients with hemophilia. mgr Adrian Dudek wykład sponsorowany Novonordisc F :10-13:35 (25min) Zastosowanie miejscowych NLPZ w praktyce - jak forma leku wpływa na efekt kliniczny The use of topical NSAIDs in practice - how form of drug affects the clinical outcome dr Michał Kołodziejczyk wykład sponsorowany Berlin-Chemie (60 min) Przerwa obiadowa Hol główny Centrum Kongresowo Dydaktyczne Lunch break Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 61

10 WARSZTATY / WORKSHOPS Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Marcelińska 25 / University s Sport Center 25 Marcelinska St Poznan University of Medical Sciences Metoda FDM - diagnoza i terapia w stanach pourazowych i przeciążeniach kończyn dolnych. Fascial Distortion Model - Diagnosis and therapy of lower extremity overuse injuries dr Maciej Jurasz :30 Wykorzystanie zabawy i terapii do obserwacji i oceny funkcji widzenia. Introduction in the use of play and therapy situations for observation and measuring visual functions. prof. Lea Hyvarynien Innowacyjne metody ortezowania i protezowania. Innovative splinting and orthosing methods Joanna Remlein Stanley, Poznań, Polska SESJA PLAKATOWA / POSTER SESSION Centrum Kongresowo-Dydaktyczne / Poznan Congress-Didactic Centre 62 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

11 F.1.14 Skuteczność terapii postawy ciała w leczeniu stawu skroniowożuchwowego. Przegląd literatury. Effectiveness of body posture rehabilitation in temporomandibular joint treatment. A review. mgr Ciesielska Jagoda, Polska F :30 (2h) Badanie czucia pozycji stawu jako składowej propriocepcji kończyny górnej Joint position sense measurement as an component of upper limb proprioception examination mgr Marta Jokiel, Polska F.1.16 Występowanie uogólnionej hipermobilności w stawach (ang. Generalized Joint Hypermobility) u osób trenujących wyczynowo pływanie. The Prevalence of Generalized Joint Hypermobility in Competitive Swimmers. mgr Natalia Radlińska Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 63

12 F.1.17 Prewencja wtórna dolegliwości bólowych kręgosłupa u kobiet w ciąży. Secondary prevention of back pain in pregnant women. dr Renata Gałuszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska F.1.18 Czynniki wpływające na poziom depresji u nieformalnych opiekunów osób cierpiących na demencję. Factors affecting the level of depression in informel caregivers of pe ople with dementi. mgr Przemysław Keczmer, Polska F :30 (2h) Natychmiastowy wpływ manualnej trakcji odcinka lędźwiowego na aktywację oraz grubość spoczynkową i skurczową mięśnia wielodzielnego u osób bez dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Immediate effects of lumbar spine traction on the activation, resting and contraction thickness of lumbar multifidus in subject without low back pain. Grzegorz Stępień Studenckie Koło Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska F.1.20 Komponenta bólu neuropatycznego w niespecyficznych bólach krzyża. Neuropathic pain components in patients with nonspecific low back pain. mgr Marta Rosołek, Polska (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań 64 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

13 Sobota, r. dzień 2, II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Saturday, 27th June 2015 DAY 2, 2 nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Sesja / Session: FIZJOTERAPIA W GERIATRII / PHYSIOTHERAPY IN GERIATRICS Przewodniczący / Chairman: dr hab. Mariola Pawlaczyk Członkowie składu / Members: dr hab. Przemysław Lisiński, dr Elżbieta Skorupska F (30 min) Fizjoterapia dla serca Physiotherapy for the Heart prof. Richard Vincent Institute of Postgraduate Medicine Brighton and Sussex Medical School PRIME (Partnerships in International Medical Education), UK F (20 min) Konwergencja jako technologia wspomagająca proces edukacji w 21 wieku Convergence - a technology enhanced approach to education in the 21st century Lars Peter Bech Kjeldsen PhD Hanne Wacher Kjaergaard VIA University College, Denmark F (15 min) UnderstAID - jak aplikacje e-learningowe wspierają opiekunów rodzinnych osób z chorobami neurodegeneracyjnymi Caring for the caregiver using Understaid. How can e-learning apps support family caregivers? dr Katarzyna Warchoł- Biedermann, Polska II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 65

14 F (15 min) Ocena wydolności statycznej stóp u osób w wieku geriatrycznym. The assessment of static function of foot in elderly people. mgr Zofia Dzięcioł w Białymstoku, Polska F (15 min) Wysiłek fizyczny jako terapia zajęciowa skierowana do osób starszych Physical exercise as occupational therapy targeted to the elderly Sławomir Kujawski Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska F (15 min) Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na poziom lęku przed ruchem u osób ze schorzeniami układu krążenia Effects of cardiac rehabilitation on the level of fear of movement in patients with cardiovascular diseases mgr Marek Brdak Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska F (15 min) UndesrstAID - platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnymi z demencją - ocena nieformalnych opiekunów - badania pilotażowe. UnderstAID - a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives - assessment of informal caregivers - a pilot study. mgr Julia Jajor, Polska (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja / Session:FIZJOTERAPIA W NEUROLOGII / PHYSIOTHERAPY IN NEUROLOGY Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Juliusz Huber Członkowie składu / Members: dr Marcin Bączyk dr Edyta Kinel 66 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

15 F (30 min) Rezonans stochastyczny w układzie czuciowo-ruchowym Stochastic resonance in the sensory-motor system dr Lourdes Martinez-Silva Centre de Neurophysique, Physiologie et Pathologie Uni ver sité Paris Descartes, Paris, France F (15 min) Monosynaptyczna aferentacja Ia w mysim (SOD1) modelu stwardnienia zanikowego bocznego Ia monosynaptic pathway in SOD1 mouse model of Amyotrophic Lateral Sclerosis dr Marcin Bączyk, Polska Centre de Neurophysique, Physiologie et Pathologie Uni ver sité Paris Descartes, Paris, France F (15 min) Wpływ stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na spastyczność kończyny górnej u pacjentów z przewlekłym udarem mózgu: pilotażowe badanie prospektywne, randomizowane z grupą kontrolną-placebo. The effect of extracorporeal shock wave stimulation on upper limb spasticity in chronic stroke patients: a pilot prospective, randomized, single-blind, placebo-controlled trial. mgr Robert Dymarek, Wrocław, Polska F (15 min) Ocena nasilenia depresji poudarowej w odniesieniu do czasu od wystąpienia udaru oraz dysfunkcji ruchowych i poznawczych Evaluation of intensification of post-stroke depression in relation to time of occurrence of the stroke and to motor and cognitive dysfunctions mgr Marta Majewska- Pulsakowska, Wrocław, Polska

16 F (15 min) Poznawcze uwarunkowania zarządzania procesem własnego leczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Cognitive predictors of self-management in multiple sclerosis dr Maciej Wilski Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska F (30 min) Nowoczesne metody w rehabilitacji Modern methods in rehabilitation mgr Magdalena Hertel wykład sponsorowany BTL Polska (60 min) Przerwa obiadowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Lunch break Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre WARSZTATY / WORKSHOPS

17 Punkty spustowe i technika dry-needling fakty i mity Trigger points and dry needling techniques facts and myths dr Elżbieta Skorupska Trening funkcjonalny w rehabilitacji Functional training system in rehabilitation mgr Paweł Krótki :30 Nowoczesny trendy w terapii manualnej Modern trends in manual therapy dr Marian Majchrzycki Sztuka komunikacji dla fizjoterapeutów Communication skills for physiotherapists prof. Richard Vincent dr Aleksandra Bojarska dr Magdalena Witt (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre

18

19 PIELĘGNIARSTWO / NURSING Piątek, r. dzień 1, SESJA PIELĘGNIARSTWO/ Friday, June 26, 2015 Day 1, NURSING SESSION Sesja pt. Edukacja w pielęgniarstwie problemy i wyzwania: kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe pielęgniarek, kształcenie w systemie dwustopniowym, kształcenie a kompetencje zawodowe pielęgniarek. Session: Education in nursing - problems and challenges: Undergraduate and postgraduate education, a two-stage system of higher education in nursing, education and professional competences. Przewodniczący / Chairman: dr hab. n. med. Krystyna Jaracz Członkowie składu / Members: dr hab. n. med. Krystyna Górna, prof. dr hab. n. hum. Maria Kózka P (20 min) Perspektywy uniwersyteckiego kształcenia pielęgniarek. Prospects of nurses education for the university. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie P (20 min) Kształcenie podyplomowe pielęgniarek wczoraj, dziś i jutro. Postdiploma education in nursing - the past, present and future. mgr Małgorzata Olszewska Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie P (10 min) E-learning i blended learning jako potencjalne narzędzie w edukacji podyplomowej w zakresie prawa medycznego pielęgniarek i położnych. Is e-learning and blended learning as a potential tool to provide a post-graduate education in terms of medical law for nurses and midwifes. mgr prawa Aleksander Zarzeka Warszawski Uniwersytet Medyczny

20 P (10 min) Symulacja medyczna w nauczaniu pielęgniarstwa w oparciu o schemat Situation Background Assessment Recommendation (SBAR). Medical simulation in teaching nursing based on the Situation Background Assessment Recommendation (SBAR) scenario. mgr piel. Celina Glaza P (10 min) Wpływ szkolenia w zakresie mycia i dezynfekcji rąk na poprawę poziomu higieny rąk w oddziale zabiegowym. Impact of hand washing and disinfection education on the improvement of hand hygiene level in the surgical ward. mgr piel. Sylwia Miętkiewicz P (10 min) Doskonalenie bazy testowych pytań egzaminacyjnych z przedmiotu Mikrobiologia dla studentów Pielęgniarstwa jako metoda podnoszenia jakości egzaminu wspomaganego komputerowo. Improvement of test exam questions database for Microbiology course for Nursing students as a means to improve quality of computeraided exam. dr hab. n. o zdrowiu Joanna Gotlib Warszawski Uniwersytet Medyczny P (10 min) Założenia ustawowe a oczekiwania pielęgniarek dotyczące ułatwień podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Statutory premises versus nurses expectations concerning facilitations during the improvement of professional skills. dr n. o zdr. Joanna Zdanowska P (15 min) Rola samorządu pielęgniarek i położnych w kształtowaniu i rozwoju zawodowym pielęgniarek i położnych. The role of self-government in professional development of nurses and midwives. mgr Teresa Kruczkowska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

21 P (15 min) Znaczenie badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem Importance of laboratory tests performed in point of care mgr Katarzyna Ziółkowska wykład sponsorowany Roche Diagnostics (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break hol główny Centrum Kongresowo - Dydaktyczne / Congress & Educational Centre - Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja pt. Problemy w pielęgniarstwie klinicznym: problemy prawne, etyczne, związane z bezpieczeństwem pracy i dokumentowaniem pracy. Session: Problems in clinical nursing: legal and ethical issues, safety in nursing practice, nursing documentation. Przewodniczący / Chairman: dr hab. n. med. Danuta Dyk członkowie składu / Members: dr hab. Grażyna Bączyk, dr n. biol. Dorota Talarska P (20 min) Stać po stronie pacjenta: prawo gwizdka w etyce pielęgniarskiej. To be on patient s side: Whistle blowing in nursing ethics. dr hab. n. hum. Lesław Niebrój Śląski w Katowicach P (20 min) Jak nauczać i uczyć się umiejętności dokonywania ocen moralnych i podejmowania moralnych decyzji w kształceniu pielęgniarskim. How to teach and learn the competence of moral judgment and decision making in nursing education. dr. phil. Miriam Tariba Richter University of Bremen, Niemcy P (10 min) Teoria umysłu u chorych na schizofrenię. Theory of mind in schizophrenia. mgr piel. Katarzyna Gołębiewska

22 P (10 min) Ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego przez chorych po zabiegach ortopedycznych. Evaluation of quality of nursing care in the field of postoperative pain among patients after orthopedics surgery. mgr piel. Anna Bielawska P (10 min) Edukacja pielęgniarska chorych na SM w trakcie leczenia immunomodulacyjnego. MS patient education during immunomodulatory treatment. mgr piel. Maria Wilkiewicz P (10 min) Praca a stan zdrowia w grupie pielęgniarek Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Work and health condition in the group of nurses at Accident and Emergency Units. dr n. med. Anna Andruszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu P (10 min) Poczucie własnej skuteczności a społeczno- zawodowa sytuacja pielęgniarek - wybrane aspekty. The sense of self-efficacy and social and professional situation of nurses - selected aspects. mgr Zofia Małgorzata Jurczyk Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie P (10 min) Wybrane uwarunkowania zdrowia a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym na przykładzie kobiet z nadciśnieniem tętniczym. Chosen conditioning of health and quality of life of women in the perimenopause period on the example of women with the arterial hypertension. dr n. med. Mariola Banaszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu P (20 min) Od rutyny do bezpieczeństwa w pielęgniarstwie infuzyjnym. From routine to safety in infusion nursing. mgr Maria Budnik Szymoniuk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

23 (60 min) Przerwa obiadowa / Lunch break Hol główny Centrum Kongresowo - Dydaktyczne / Congress & Educational Centre - Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja pt. Varia Session: Varia Przewodniczący / Chairman: dr hab. n. med. Andrzej Klejewski członkowie składu / Members: dr n. med. Barbara Grabowska Fudala, dr n. o zdrowiu Beata Skokowska P (20 min) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Promocja nowej roli zawodowej pielęgniarki w systemie. Polish Nurses Association- Promotion of a new role of nurses in the system. dr n. o. zdrowiu Grażyna Wójcik Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie P (5 min) Postawy chorych z chorobą afektywną dwubiegunową wobec badań naukowych w psychiatrii. The attitudes of patients with bipolar disorder toward participation in psychiatric research. mgr piel. Renata Szpalik P.1.20A (5 min) Poziom wiedzy chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit o chorobie i stylu życia. The level of knowledge of patients with inflammatory bowel about the disease and healthy lifestyle. mgr piel. Lucyna Gacek P (10 min) Ocena stopnia samodzielności chorych z przetoką jelitową. Evaluation of the degree of independence in patients with intestinal fistula. mgr piel. Katarzyna Anna Kozłowska

24 P (10 min) Zachowania zdrowotne a stan zdrowia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych ambulatoryjnie. Health behaviour and the health status of patients with chronic kidney disease treated of ambulatory services. dr n. o zdrowia Alicja Marzec Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu P (10 min) Respektowanie przepisów w pracy pielęgniarki wybrane aspekty. Respect of regulations in the work of nurses - selected aspects. Oksana Czujko - student Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie P (10 min) Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne doniesienie wstępne. Assessment of reliability and validity of original questionnaire to evaluate knowledge of and attitudes towards extending professional powers of nurses and midwives with respect to independent prescription of certain drugs, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests preliminary report. dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib Warszawski Uniwersytet Medyczny P (10 min) Analiza stanu funkcjonalnego starszych osób na podstawie samooceny zdrowia. Analysis the functional status in elderly population based on self-rated of health. dr n. przyr. Urszula Kwapisz

25 P ( 5 min) Evidence Based Practice (EBP) w praktyce zawodowej pielęgniarek analiza wiedzy, postaw i umiejętności w zależności od wykształcenia. Evidence Based Practice (EBP) in the professional practice of nurses an analysis of knowledge, attitudes and skills in relation to education. mgr Jarosława Belowska Warszawski Uniwersytet Medyczny P.1.26A (5 min) Evidence-based Practice Profile Questionnaire adaptacja kwestionariusza do badania wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie EBP w grupie polskich pielęgniarek. Evidence-Based Practice Profile Questionnaire adaptation of the questionnaire to the study of the knowledge, attitudes and skills in the area of EBP in a group of Polish nurses. mgr Jarosława Belowska Warszawski Uniwersytet Medyczny P (10 min) Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród kobiet po mastektomii. Methods of dealing with stress among post mastectomy women. mgr Agnieszka Kraińska im. Piastów Śląskich we Wrocławiu P (10 min) Psychoedukacja w chorobie psychicznej. Psychoeducation in mental diseases. mgr piel. Katarzyna Gołębiewska P (5 min) Wykorzystanie skali Northwick Park Dependency Score (NPDS) w praktyce pielęgniarskiej. The use of scale Northwick Park Dependency Score (NPDS) in nursing practice. mgr piel. Anna Smelkowska

26 P (5 min) Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wczesnej dorosłości. Mental health promotion for children and adolescents and young adults. mgr Anna Nieznańska (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break Hol główny Centrum Kongresowo - Dydaktyczne / Congress & Educational Centre - Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Panel wykładowo - dyskusyjny / Panel session Nowe wyzwania stojące przed Pielęgniarstwem Polskim dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr n. o. zdr. Grażyna Wójcik Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie dr n. med. Anna Andruszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska

27 WARSZTATY / WORKSHOPS Miejsce / Place: Centrum Symulacji Medycznej, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, Poznań. The Centre of Medical Simulation, Collegium Stomatologicum, Poznan, 70 Bukowska St Pielęgniarska ocena stanu chorego po zabiegu operacyjnym - warsztaty nauczania metodą symultaniczną. Nursing assessment of patient after surgery - workshops simultaneous teaching method. dr hab. Grażyna Bączyk dr Edyta Cudak mgr Celina Glaza Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań

28 POŁOŻNICTWO / OBSTETRICS Piątek, r. dzień 1, SESJA POŁOŻNICTWO / Friday, day 1, SESSION OBSTETRICS Sesja pt. Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia Session: Interdisciplinary approach to the care for the foetus and newborn on their last days Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski Członkowie składu / Members: dr hab. Aleksandra Gaworska - Krzemińska PO (20 min) Znaczenie badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem Importance of laboratory tests performed in point of care mgr Katarzyna Ziółkowska wykład sponsorowany Roche Diagnostics PO (20 min) Zagrożenie współczesnego świata wykluczenie społeczne chorego płodu lub/i noworodka A threat of the modern world social exclusion of the sick fetus and/or newborn ks. prof. Paweł Bortkiewicz Uniwersytet Adama Mickiewicza PO (20 min) Przekazywanie niepomyślnych informacji w ramach medycyny matczynopłodowej Informing about adverse news within the confines of mother-foetus medicine dr n. med. Jakub Kornacki im. Karola Marcinkowskiego

29 PO (20 min) Problemy w opiece położnych nad nieuleczalnie chorym i umierającym noworodkiem i jego rodzicami Problems in midwives care for the incurably ill and dying newborns and his/her parents mgr Magdalena Tomaszewska im. Karola Marcinkowskiego PO (20 min) Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia standardy postępowania wobec rodziców i personelu medycznego w GPSK Interdisciplinary approach to the care for the foetus and newborn on their last days - standards of conduct towards parents and medical staff at GPSK dr Jadwiga Łuczak Wawrzyniak im. Karola Marcinkowskiego PO (20 min) Perinatalna opieka nad noworodkiem w oparciu o model Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Perinatal care for the newborns based on the model of The Warsaw Hospice for Children Foundation mgr Agnieszka Baranowska Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break hol główny Centrum Kongresowo- Dydaktyczne Sesja pt. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w pracy położnej Session: Past, present, future in work of midwives Przewodniczący / Chairman: prof. UM dr hab. Beata Pięta Członkowie składu / Members: dr Grażyna Bączek

30 PO (40 min) Historia położnictwa The history of obstetrics dr Piotr Jasiński im. Karola Marcinkowskiego PO (40 min) Kształcenie i praktyka zawodowa położnych w świetle zmieniających się regulacji prawnych Education and medical practice of midwives in the light of the changing legal regulations dr hab. Grażyna Iwanowicz Palus w Lublinie PO (40 min) Aktualna kondycja zawodu położnej The present state (condition) of the profession of midwife mgr Leokadia Jędrzejewska Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (60 min) Przerwa obiadowa / Lunch break hol główny Centrum Kongresowo- Dydaktyczne

31 Sesja Dobry start w dobrą przyszłość Session: A good start to a good future Przewodniczący / Chairman: dr Jolanta Olszewska Członkowie składu / Members: mgr Barbara Gardyjas PO (15 min) Preparaty bezpieczne dla kobiet w ciąży Preparations safe for pregnant women mgr Ewa Bielak wykład sponsorowany Miralex Sp. z o.o. PO (35 min) Szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną Antenatal classes for the mentally and physically handicapped women dr Małgorzata Wojciechowska im. Karola Marcinkowskiego PO (35 min) Instrukcja obsługi niemowlaka, czyli istotna rola wczesnej interwencji terapeutycznej w tworzeniu prawidłowego rozwoju dziecka i wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie Newborn s manual - the importance of early therapeutical intervention for the child s proper development and future performance mgr Mirosława Maślak Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Emedea PO (35 min) Jakość narodzin a jakość życia The quality of birth versus the quality of life mgr Ewa Janiuk NZOZ Zdrowa Rodzina (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break hol główny Centrum Kongresowo- Dydaktyczne

32 WARSZTATY / WORKSHOPS Miejsce / Place: Ultrasonografia w praktyce Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka- sala seminaryjna-wejście A6 (parter), ul. Polna 33, Poznań Technika rodzenia tylnego barku jako pierwszego metoda Hanne Willer - Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa-sala seminaryjna II piętro, ul. Jackowskiego 41, Poznań (30 min) Ultrasonografia w praktyce teoria Ultrasonography in practice - theory (40 min) (40 min) (40 min) Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 1 Ultrasonography in practice practice, group 1 Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 2 Ultrasonography in practice practice, group 2 Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 3 Ultrasonography in practice practice, group 3 dr Piotr Dydowicz im. Karola Marcinkowskiego (40 min) Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 4 Ultrasonography in practice practice, group (90 min) Technika rodzenia tylnego barku jako pierwszego metoda Hanne Willer The project birth posterior shoulder first - methods Hanne Willer dr Agata Tarka im. Karola Marcinkowskiego

33 18.00 Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań

34 RATOWNICTWO MEDYCZNE / EMERGENCY MEDICINE Piątek, r. dzień 1, SESJA RATOWNICTWO MEDYCZNE Friday, 26th June 2015 DAY 1, Session of Emergency Medicine Sesja pt. RATOWNICTWO MEDYCZNE CZ. I Przewodniczący / Chairman: dr n. med. Magdalena Witt Członkowie składu / Members: dr n. med. Paweł Panieński RM (20 min) Otwarcie sesji. dr n. med. Magdalena Witt dr n. med. Paweł Panieński RM (20 min) Bezpieczeństwo pracy zespołowej na podstawie doświadczeń ACRM. Crew team work safety based on ACRM experience. dr n. med. Robert Gałązkowski Lotnicze Pogotowie Ratunkowe RM (20 min) Prawne uwarunkowania w MCR. Legal conditions of prehospital emergency medicine procedures. dr n. med. Krzysztof Kordel im. Karola Marcinkowskiego

35 RM (20 min) Praca w zespole i dobre przywództwo jako warunek bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Team work and good leadership as conditions for the safety of patients and medical teams. dr n. med. Magdalena Witt im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Nowe wyzwania służb ratowniczych pacjent pobudzony pod wpływem dopalaczy. The new threats to emergency services - the patient under the influence of legal highs. dr n. med. Magdalena Łukasik-Głębocka im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Podsumowanie sesji pierwszej. Dr hab. n. med. Michał Gaca (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Sesja pt. RATOWNICTWO MEDYCZNE CZ. II przewodniczący: lek. Eryk Matuszkiewicz członkowie składu: mgr Marek Dąbrowski RM (20 min) Wysiłek fizyczny tlenowy, beztlenowy. Physical exercise aerobic, anaerobic. mgr Marcin Fehlau Akademia Wychowania Fizycznego

36 RM (20 min) Środki ochrony osobistej w służbach medycznych a ryzyko ekspozycji Personal protection stuff in emergency medical services - the risk of exposure. lek. Michał Szemień im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Bezpieczeństwo służb medycznych w warunkach taktycznych Safety of Emergency Services in tactical conditions. mgr Marek Dąbrowski im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Wyposażenie ambulansu ratownictwa medycznego zagrożenia dla powodzenia akcji ratowniczej. Ambulance vehicle equipment risks to the success of the rescue operation mgr Andrzej Kołacki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni RM (20 min) Ratownictwo medyczne w dobie starzenia się społeczeństwa EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN TIMES OF AN AGEING SOCIETY Ewelina Janczewska w Warszawie (20 min) Zakończenie sesji Dr hab. med. Zbigniew Żaba (60 min) Przerwa obiadowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne WARSZTATY / WORKSHOPS

37 :30 (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań Sobota, r. dzień 2, SESJA RATOWNICTWO MEDYCZNE Sturday, 27th June 2015 DAY 2, Session of Emergency Medicine WARSZTATY / WORKSHOPS 08:30 10:30 (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne WARSZTATY / WORKSHOPS (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS (60 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

38 WARSZTATY / WORKSHOPS :30 (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS

39 TERAPIA ZAJĘCIOWA / OCCUPATIONAL THERAPY Piątek, r. dzień 1, SESJA TERAPIA ZAJĘCIOWA Friday, 26th June 2015 DAY 1, Session of Occupational Therapy Sesja I: Terapia zajęciowa aspekty teoretyczne i praktyczne I st Session: Occupational Therapy: theoretical and practical aspects Przewodniczący / Chairman: dr hab. Mariola Pawlaczyk Członkowie składu / Members: dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Wojciech Strzelecki, dr Sławomir Tobis TZ (15 min) Terapia zajęciowa w Polsce i na świecie Occupational therapy in Poland and in the other countries of the world dr hab. Aneta Bac Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Podejście Person Centered Practice jako podstawa relacji w terapii zajęciowej Person Centered Practice approach as the basis for the relationship in occupational therapy dr Edyta Janus Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Terapia śpiewem w neurologii przegląd wybranych badań Music therapy by singing in neurology: review of the selected research dr Mirosława Cylkowska- Nowak im. Karola Marcinkowskiego

40 TZ (15 min) Na raz Na dwa Świat za uszy dziś złap, czyli muzykoterapia w opinii rodziców dzieci autystycznych At one At two You catch the world by the ears today - music therapy in the opinion of parents of autistic children mgr Sabina Siwiec im. Karola Marcinkowskiego TZ (15 min) Zastosowanie technik muzykoterapeutycznych w regulacji nastroju The use of music therapy techniques in the regulation of mood mgr Alicja Ryczkowska Uniwersytet Wrocławski TZ (15 min) Terapia tańcem osób w podeszłym wieku Dance therapy in the elderly dr Katarzyna Filar- Mierzwa Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Papier medium wielkich możliwości i jego wykorzystanie w twórczej terapii zajęciowej Paper medium of great possibilities and its usage in the creative occupational therapy dr hab. Marek Pokutycki Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda terapii zajęciowej Snoezelen (Multi Sensory Environment) as occupational therapy method dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

41 Sesja II: Specyfika terapii wspomagających funkcjonowanie dzieci, dorosłych i osób starszych II nd Session: The specificity of complementary therapies the daily functioning of children, adults and elderly Przewodniczący / Chairman: dr hab. Aneta Bac Członkowie składu / Member: doc. dr Zhanna Paylozyan, dr Ewa Kuczyńska, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Ewa Zasadzka TZ (15 min) Ocena uczestnictwa dzieci ze szkół integracyjnych w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kontekście terapii zajęciowej Evaluation of participation in the extra-curricular activities among children from integration school in the occupational therapy context mgr Urszula Chrabota Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Dzieci z zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością intelektualną w Armenii postawy rodzicielskie a zasoby informacyjne o problemie Children with speech disorders and intellectual disabilities in Armenia parental attitudes and information resources regarding the problem mgr Anna Charchyan Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu TZ (15 min) Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii w perspektywie terapii zajęciowej studium przypadku Psychopedagogical aspects of hippotherapy from the occupational therapy perspective: a case study analysis dr Barbara Purandare im. Karola Marcinkowskiego TZ (20 min) Czynniki warunkujące efektywność terapii logopedycznej u pacjentów z afazją Factors affecting the efficacy of speech therapy in patients with aphasia doc. dr Zhanna Paylozyan Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu

42 TZ (20 min) Kierunki pooperacyjnej terapii logopedycznej osób po laryngektomii The directions of postoperative speech therapy with persons who had laryngectomy mgr Lilit Hakobyan Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu TZ (20 min) Nowoczesne cele i priorytety terapii logopedycznej w kontekście kształcenia podyplomowego i ustawicznego Modern objectives and priorities of speech therapy in the context of postgraduate and lifelong education doc. dr Karapetyan Siranush Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu TZ (15 min) Ocena wypalenia zawodowego kadry medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu An evaluation of medical staff burnout syndrome in University Hospital in Wroclaw dr Dagmara Gaweł- Dąbrowska im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (60 min) Przerwa obiadowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Sesja III: Funkcjonowanie codzienne osób starszych roboty jako możliwość wspomagania ich niezależności III rd Session: Daily life functioning of the elderly: robots as a possibility to supporting their independence Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Członkowie składu / Members: dr Edyta Janus, dr Mirosława Cylkowska-Nowak TZ (15 min) Wysiłek fizyczny jako terapia zajęciowa skierowana do osób starszych Physical exercise as occupational therapy targeted to the elderly Sławomir Kujawski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

43 TZ (15 min) Siła kończyny górnej dominującej a sprawność w zakresie wykonywania czynności życia codziennego u osób starszych Strength of dominant upper extremity and activities of daily living in the elderly dr Adrianna Maria Borowicz im. Karola Marcinkowskiego TZ (15 min) Projekt rozwiązania wykorzystującego urządzenie mobilne w czynnościach codziennego życia podopiecznego ze stwardnieniem rozsianym. Techniczne wspieranie profilu zajęciowego A project for the development of a mobile device solution used by patients with multiple sclerosis in their everyday activities technical support of the occupational profile dr Sławomir Tobis im. Karola Marcinkowskiego TZ (15 min) Systemy automatyki w opiece nad ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnymi Automation systems in the care for the elderly and disabled mgr inż. Krzysztof Tarociński I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu (EKOS) TZ (15 min) Roboty w środowisku życia osoby starszej przyszłość opieki nad osobami starszymi? Robots in the life environment of the elderly: the future of elderly care? dr Mirosława Cylkowska- Nowak im. Karola Marcinkowskiego

44 (25 min) Dyskusja panelowa część I Panel ekspercki: Kontrowersje wokół wprowadzania robotów do środowiska życia osób starszych Panel Discussion: part I Experts panel: Controversies on robots implementation to the life environment of elderly moderator: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis im. Karola Marcinkowskiego zaproszeni goście (20 min) Dyskusja panelowa część II Panel widowni: Kontrowersje wokół wprowadzania robotów do środowiska życia osób starszych Panel Discussion: part II Publicity panel: Controversies on robots implementation to the life environment of elderly moderator: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis im. Karola Marcinkowskiego (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań

45 ZDROWIE PUBLICZNE / PUBLIC HEALTH Piątek, r. dzień 1 Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Rokietnicka 8 Poznań SESJA ZDROWIE PUBLICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE. POMIĘDZY DOŚWIADCZENIAMI PRZESZŁOŚCI A WYZWANIAMI PRZYSZŁOSCI UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE godz , s Sesja PLENARNA I przewodniczący: prof. dr hab. Michał Musielak ( ) zastępca przewodniczącego: dr Ewelina Wierzejska ( ) Inauguracja konferencji powitanie uczestników Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacek Wysocki (10 min) Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Włodzimierz Samborski Pełnomocnik Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. kierunku Zdrowie Publiczne prof. dr hab. Michał Musielak ZP (20 min) Szczepienia ochronne w służbie zdrowia publicznego Vaccinations in the service of public health prof. dr hab. Jacek Wysocki

46 ZP (20 min) Działania gminy Piła w zakresie ochrony zdrowia Activities of Pila community in the health care area. mgr Adam Leszczyński Urząd Miasta Piła ZP (20 min) Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego przyszła rola środowiskowej opieki zdrowotnej Ageing population: a challenge for public health - the future role of community health care prof. dr Stefan Görres University of Bremen, Niemcy ZP (20 min) Polska medycyna szkolna przeszłość i postulaty na przyszłość School medicine in Poland - the past and the proposals for the future prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ZP (20 min) Zaufanie do lekarzy w procesie komercjalizacji medycyny i opieki zdrowotnej Trusting physicians and the process of commercialization of medicine and healthcare system prof. dr hab. Mieczysław Gałuszka w Łodzi (10 min) Dyskusja (30 min) Przerwa kawowa Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej godz , s Sesja PLENARNA II przewodniczący: Dr hab. Adam Czabańki ( im. Karola Macrinkowskiego ) zastępca przewodniczącego: Dr Krzysztof Prętki ( )

47 ZP (20 min) Rola farmakoekonomiki w finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce The role of pharmacoeconomics in the financing of the health care in Poland prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska ZP (20 min) SYSTEM ERROR. Ochrona zdrowia jako przedmiot badań krytycznej socjologii medycyny SYSTEM ERROR. Health care as the object of study by critical medicine dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS w Lublinie Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie ZP (20 min) Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin transnarodowych z perspektywy zdrowia publicznego Psychosocial functioning of children from transnational families from the perspective of public health dr hab. Julia Gorbaniuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ZP (20 min) Wpływ stresorów środowiskowych na jakość życia Influence of environmental stressors on the quality of life dr hab. Bożena Mroczek Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ZP (20 min) Nieprawidłowości żywieniowe populacji w wieku lat i ich skutki Unhealthy dietary habits in population of year-olds and their consequences dr hab. Katarzyna Sygit Uniwersytet Szczeciński (20 min) Dyskusja

48 (60 min) Przerwa obiadowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne godz , s Sesja PANELOWA I pt. HISTORIA ZDROWIA PUBLICZNEGO przewodniczący: Dr hab. Henryk Lisiak ( ) zastępca przewodniczącego: Dr Bogumiła Kempińska Mirosławska ( w Łodzi) ZP (15 min) Zdrowie publiczne w Łodzi w okresie zaboru rosyjskiego ( ) Public health in Łódź under Russian rule ( ) dr Zdzisław Jezierski w Łodzi ZP (15 min) Kobiety na froncie zdrowotnym i militarnym w okresie formowania się państwa polskiego w latach Women on the frontline health and military during the formation of the Polish state in the years dr hab. Henryk Lisiak ZP (15 min) Od obserwacji klinicznych do koncepcji etiologicznych - na przykładzie pandemii grypy tzw. hiszpanki From clinical observations to the concept of etiological on an example of the pandemic Spanish flu dr Bogumiła Kempińska Mirosławska w Łodzi ZP (15 min) Sport i rekreacja fizyczna młodzieży wiejskiej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego Sport and physical recreation of rural youth in Poland in the twentieth interwar period dr Małgorzata Posłuszna Lamperska

40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu 40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa International Day of Physiotherapy 26-27.06.2015r. Szanowni Państwo, Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z czterech Wydziałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu www.40lecie.wnoz.ump.edu.pl e-mail: jubileusz.wnoz@ump.edu.pl MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA 26-27 czerwca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2014 ROKU. 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 15-18.05.2014, Warsaw, Poland

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2014 ROKU. 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 15-18.05.2014, Warsaw, Poland CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2014 ROKU KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 15-18.05.2014, Warsaw, Poland Belowska Jarosława The comparison

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU. ul. Smoluchowskiego 11 tel Poznań fax

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU. ul. Smoluchowskiego 11 tel Poznań fax UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ul. Smoluchowskiego 11 tel. 061 8612 228 60-179 Poznań fax 061 8612 224 e-mail: aciesiel@ump.edu.pl Poznań, dnia 12 lutego

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Łódź, 21-23.05.2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie 90-251 Łódź, ul. Jaracza 55 tel./fax. 042 637 90 24,

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 17 kwietnia 2015r. Wrocław Program Konferencji Wrocław 2015 1 Organizator Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie II KONFERENCJA, 2 3 LIPCA 2012 r. Medyczna interoperacyjność i wdrażanie 09:00 09:45 Rejestracja uczestników, serwis kawowy Dzień pierwszy konferencji, 2 Lipca 2012 r. 09:45 10:00 Wprowadzenie dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD problem kliniczny i społeczny

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD problem kliniczny i społeczny I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD problem kliniczny i społeczny Data: 30.09-02.10.2015 r. Miejsce: 30.09.2015 r. Gabinet Prezydenta Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta:.... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT III. METODY A DOWODY NAUKOWE W FIZJOTERAPII Warszawa, 20-21 maja 2016 r.

KOMUNIKAT III. METODY A DOWODY NAUKOWE W FIZJOTERAPII Warszawa, 20-21 maja 2016 r. KOMUNIKAT III METODY A DOWODY NAUKOWE W FIZJOTERAPII Warszawa, 20-21 maja 2016 r. Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zaprasza na V Międzynarodową Konferencję

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu. Performance Stability 4 dni

Szczegółowy program kursu. Performance Stability 4 dni Szczegółowy program kursu Performance Stability 4 dni 1. Wstęp do Performance Stability a. Model biomechaniczny (siła) b. Model neurofizjologiczny (kontrola motoryczna) c. Reedukacja nisko progowa a rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ul. Smoluchowskiego 11 tel. 061 8612 288 60-179 Poznań fax 061 8612 224 e-mail: aciesiel@ump.edu.pl WNoZ/339/2015 Poznań,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Wrocław, 19-20 czerwca 2015,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy Miejsce: Wyższa Szkoła Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

postępy i ich skutki (konsekwencje) w medycynie perinatalnej, przekazywanie niepomyślnych informacji, reakcje kobiet i ich rodzin na złe wiadomości,

postępy i ich skutki (konsekwencje) w medycynie perinatalnej, przekazywanie niepomyślnych informacji, reakcje kobiet i ich rodzin na złe wiadomości, Konferencja stanowi w swoich założeniach płaszczyznę wymiany doświadczeń psychologów współpracujących z przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych lekarzami, położnymi, rehabilitantami - pracującymi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

11.12.2015 (piątek): 9.00 Msza Święta w Katedrze Wrocławskiej, przewodniczy Jego Ekscelencja Bp Andrzej Siemieniewski (Dla uczestników konferencji)

11.12.2015 (piątek): 9.00 Msza Święta w Katedrze Wrocławskiej, przewodniczy Jego Ekscelencja Bp Andrzej Siemieniewski (Dla uczestników konferencji) 10.12.2015 (czwartek) sesja warsztatowa 16.00-18.00 Ewa Wojtoń Leczenie ran 16-00.18.00 Andrzej Szuba obrzęk limfatyczny 18.00-20.00 Lenka Machálková, Zdeňka Mikšová, Tajniki stymulacji bazalnej 11.12.2015

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

Konferencja pn. Życie bez bólu. Wpisany przez poniedziałek, 25 marca :03

Konferencja pn. Życie bez bólu. Wpisany przez poniedziałek, 25 marca :03 Osiągnięcia fizjoterapii i neurorehabilitacji, leczenie i terapia schorzeń geriatrycznych, technologie biomedyczne, prezentacja projektów transgranicznych 5 i 6 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Bardziej szczegółowo

Wokół sztuki akuszeryjnej

Wokół sztuki akuszeryjnej STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETYKI STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POŁOŻNYCH PRZY ZAKŁADZIE DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

zapraszają na IX Jesienne Dni Fizjoterapii Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce Biała Podlaska, 5-6 października 2013 r. WWFiS Biała Podlaska

zapraszają na IX Jesienne Dni Fizjoterapii Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce Biała Podlaska, 5-6 października 2013 r. WWFiS Biała Podlaska POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski i Warmińsko-Mazurski AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej

Bardziej szczegółowo

Ból w chorobach narządu ruchu

Ból w chorobach narządu ruchu II Komunikat Sympozjum Ból w chorobach narządu ruchu 19 20 listopada 2015 roku Mini-Sympozjum Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012 Program Sympozjum: M E D Y C Y N A P R Z Y J A Z N A P A C J E N T O W I sobota 19.05.2012 09.00-10.00 Rejestracja 10.00-.10.10 Otwarcie Sympozjum Sesja plenarna wprowadzająca: Przewodniczą: L. Szewczyk,

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku lekarskim w rok akademickim 2015/2016

Zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku lekarskim w rok akademickim 2015/2016 Semestr I - do wyboru 2 fakultety po 20 godzin Semestr II - do wyboru 2 fakultety po 20 godzin y ROK 1 1. Zdrowy styl życia - podejście praktyczne dr n. med. Joanna Białkowska 1 2. Podstawy medycyny regeneracyjnej

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Patronat naukowy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KOBIETA I CUKRZYCA 7.12.2012 IPCZD SALA KONFERENCYJNA NR 119-F Komitet Naukowy Konferencji: Przewodnicząca: Alicja

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU. ul. Smoluchowskiego 11 tel Poznań fax

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU. ul. Smoluchowskiego 11 tel Poznań fax UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WNoZ/449/2016 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ul. Smoluchowskiego 11 tel. 061 8612 228 60-179 Poznań fax 061 8612 224 e-mail: aciesiel@ump.edu.pl Poznań,

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i str. 1 str. 2 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi dr Dorota Kilańska - przewodnicząca dr

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo