PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WYDARZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WYDARZENIA"

Transkrypt

1 Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K arola Marcinkowskiego PROGRAM SZCZEGÓŁOWY WYDARZENIA

2

3 ELEKTRORADIOLOGIA / ELECTRORADIOLOGY Piątek, r. dzień 1, SESJA ELEKTRORADIOLOGIA Friday, 26th June 2015 DAY 1, Session of ELEKTRORADIOLOGY Sesja/Session: Nowoczesne Techniki Radioterapii - State of the Art Radiation Therapy Przewodniczący / Chairman: mgr Bartosz Bąk Członkowie składu / Members: mgr Dorota Wojtusik E (20 min) Planowanie leczenia w Radioterapii. Treatment Planning in Radiotherapy. dr hab. Tomasz Piotrowski E (20 min) Ocena stabilności znaczników śródtkankowych GoldAnchor implantowanych do stercza u chorych napromienianych z powodu raka gruczołu krokowego. An evaluation of the GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the standard prostate cancer patients radiotherapy. mgr Dawid Bodusz E (20 min) Radioterapia raka prostaty na zrobotyzowanym akceleratorze CyberKnife. Radiosurgery prostate cancer treatment - Cyberknife. mgr Weronika Jackowiak E (20 min) Radioterapia stereotaktyczna w nowotworach płuc. Stereotactic radiotherapy in lung cancer. mgr Edmund Naczk

4 E (20 min) Ocena występowania skutków ubocznych radioterapii oraz czynników mogących potencjalnie mieć wpływ na ich częstość. Evaluation of radiation therapy side-effects and factors that may potentially affect their frequency. dr Sara Ferenc E (20 min) Rejestracja i klasyfikacja zdarzeń niepożądanych w radioterapii w Polsce i Europie. Registration and classification of adverse events in radiotherapy in Poland and Europe. mgr Anna Kowalik (30 min) Przerwa kawowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja/Session: Edukacja i Medycyna Education and Medicine Przewodniczący / Chairman: mgr Dawid Bodusz Członkowie składu / Members: mgr Jolanta Tomczak E (20 min) Sokrates Erasmus w edukacji elektroradiologii - doświadczenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Socrates Erasmus in education for electroradiology Experience gained at Gdansk University of Medical Science. prof. Piotr Lass E (30 min) 99mTc direct production using low-energy cyclotrons: could it be an option to the use of nuclear reactors?. prof. Luis Metello E (30 min) Studia elektroradiologii łączone w kilku uczelniach EU na przykładzie projektu EMPIRION. A joint course for electroradiology at multiple EU Universities. prof. Julian Malicki

5 E (30 min) Elektroradiologia w Radioterapii - Porównanie edukacji akademickiej w Polsce i Irlandii. Electroradiology in Radiotherapy comparison between academic education systems in Poland and Ireland. mgr Bartosz Bąk (60 min) Przerwa obiadowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Lunch break Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja/Session: Radiologia i Medycyna Nuklearna Radiology and Nuclear Medicine Przewodniczący / Chairman: Anna Kowalik Członkowie składu / Members: Piotr Olejnik E (20 min) Ocena przydatności akwizycji w projekcji bocznej, w scyntygraficznej detekcji węzła wartowniczego w badaniu SNOLL u pacjentek z rakiem piersi. The usefulness at the acquisition in lateral projection in scintigraphic detection of sentinel lymph node in SNOLL examination in patients with breast cancer. mgr Aleksandra Kaczmarek E (20 min) Medycyna Nuklearna między teorią a praktyką. Nuclear Medicine - between theory and practice. mgr Agata Sackiewiecz E (20 min) Audyty kliniczne w radiologii. Clinical audits In radiology. mgr Jerzy Kowski E (20 min) MR kręgosłupa szyjnego i kanału kręgowego od podstawowych do zaawansowanych technik obrazowania w 1.5 T. MRI of the cervical spine from basic to advanced imaging techniques in the 1.5 T. mgr Elżbieta Zawada

6 E (20 min) Ocena tętnic szyjnych przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów poddanych radioterapii regionu głowy i szyi. Evaluation of carotid artery by Doppler ultrasound in patients after radiotherapy of the head and neck region. mgr Jolanta Ferenc E (20 min) Rola Elektroradiologa w diagnostyce chorób oczu. The Role of an Electroradiologist in the Opthalmology Diagnostic. mgr Dorota Wojtusik (30 min) Przerwa kawowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań 58 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

7 Piątek, r. dzień 1, II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Friday, 26th June 2015 DAY 1, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Sesja / Session: FIZJOTERAPIA W PEDIATRII / PHYSIOTHERAPY IN PEDIATRICS Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki Członkowie składu / Members: dr hab. Elżbieta Rostkowska Prof. UM, dr Roksana Malak F (30 min) Istotna rola terapetów widzenia we wczesnej interwencji The important role of therapists including Vision as an integral part in early intervension prof. Lea Hyvärinen University of Dortmund, Germany University of Helsinki, Finland F (20 min) Badanie równowagi ciała, oczopląsu porotacyjnego, rozwoju motorycznego i stóp u dzieci z zespołem Downa Body balance, postrotatory nystagmus, motor development and feet posture in children with Down syndrome dr Roksana Malak, Polska F (20 min) Jakość życia rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym Quality of life family disabled children with cerebral palsy dr Grzegorz Gałuszka Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych- Kolegium Medyczne, Kielce, Polska F (20 min) Analiza stanu wiedzy fizjoterapeutów na temat przedniego łuku poprzecznego stopy i zagadnienia płaskostopia poprzecznego The analysis of the physiotherapists knowledge on the subject of the existence of the transverse metatarsal arch mgr Anna Fryzowicz Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 59

8 F (20 min) Badanie i terapia narządu żucia u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi The examination and therapy of masticatory system in children with neurological diseases. Katarzyna Kosiorek Studenckie Koło Naukowe Open Physiotherapy, Poznań, Polska (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja / Session: FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII / PHYSIOTHERAPY IN ORTHOPAEDICS Przewodniczący / Chairman: dr hab. Jacek Kaczmarczyk, Prof. UM Członkowie składu / Members: prof. dr hab. Lechosław Dworak, dr Katarzyna Pawlak-Buś F (30 min) Model 3D szkieletu do oceny postawy i ruchomości kręgosłupa, multisensoryczna analiza biomechaniczna 3D Full skeleton model for spine posture and movement, multi-sensor biomechanical analysis dr eng. Moreno D Amico Department of Neuroscience & Imaging Università degli Studi G. d Annunzio Chieti e Pescara, Chieti, Italy F (20 min) Rola sportów zimowych w pokonywaniu ograniczeń The use of snow sports in breaking limitations dr Aleksandra Bojarska University Hospital of South Manchester NHS FT, UK F :20-12:35 (15 min) Podstawy metody FDM. Diagnoza i terapia FDM w stanach pourazowych i przeciążeniach kończyn dolnych. Basic Principles of FDM. The diagnosis and treatment according to FDM in lower extremities injuries and overuse syndrome problems dr Maciej Jurasz Archeus, Poznań, Polska 60 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

9 F (10 min) Zmiany parametrów kinetycznych i kinematycznych chodu u pacjentów po całkowitym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego przed i po zastosowaniu kinesiotapingu Changes of kinetic and kinematic parameters of gait in patients with the complete ACL tear before and after the application of the Kinesio Taping dr Katarzyna Ogrodzka Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska F (10 min) Zastosowanie koncepcji Kinetic Control i fali uderzeniowej w leczeniu zespołów bólowych stawu rzepkowo-udowego Applying the concepts of Kinetic Control and Shock Wave Therapy in the treatment of Patellofemoral Pain Syndrome. mgr Katarzyna Kniaziew- Gomoluch Śląski, Katowice, Polska F (15 min) Nowoczesne metody rehabilitacji u chorych na hemofilię Modern rehabilitation of patients with hemophilia. mgr Adrian Dudek wykład sponsorowany Novonordisc F :10-13:35 (25min) Zastosowanie miejscowych NLPZ w praktyce - jak forma leku wpływa na efekt kliniczny The use of topical NSAIDs in practice - how form of drug affects the clinical outcome dr Michał Kołodziejczyk wykład sponsorowany Berlin-Chemie (60 min) Przerwa obiadowa Hol główny Centrum Kongresowo Dydaktyczne Lunch break Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 61

10 WARSZTATY / WORKSHOPS Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Marcelińska 25 / University s Sport Center 25 Marcelinska St Poznan University of Medical Sciences Metoda FDM - diagnoza i terapia w stanach pourazowych i przeciążeniach kończyn dolnych. Fascial Distortion Model - Diagnosis and therapy of lower extremity overuse injuries dr Maciej Jurasz :30 Wykorzystanie zabawy i terapii do obserwacji i oceny funkcji widzenia. Introduction in the use of play and therapy situations for observation and measuring visual functions. prof. Lea Hyvarynien Innowacyjne metody ortezowania i protezowania. Innovative splinting and orthosing methods Joanna Remlein Stanley, Poznań, Polska SESJA PLAKATOWA / POSTER SESSION Centrum Kongresowo-Dydaktyczne / Poznan Congress-Didactic Centre 62 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

11 F.1.14 Skuteczność terapii postawy ciała w leczeniu stawu skroniowożuchwowego. Przegląd literatury. Effectiveness of body posture rehabilitation in temporomandibular joint treatment. A review. mgr Ciesielska Jagoda, Polska F :30 (2h) Badanie czucia pozycji stawu jako składowej propriocepcji kończyny górnej Joint position sense measurement as an component of upper limb proprioception examination mgr Marta Jokiel, Polska F.1.16 Występowanie uogólnionej hipermobilności w stawach (ang. Generalized Joint Hypermobility) u osób trenujących wyczynowo pływanie. The Prevalence of Generalized Joint Hypermobility in Competitive Swimmers. mgr Natalia Radlińska Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 63

12 F.1.17 Prewencja wtórna dolegliwości bólowych kręgosłupa u kobiet w ciąży. Secondary prevention of back pain in pregnant women. dr Renata Gałuszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska F.1.18 Czynniki wpływające na poziom depresji u nieformalnych opiekunów osób cierpiących na demencję. Factors affecting the level of depression in informel caregivers of pe ople with dementi. mgr Przemysław Keczmer, Polska F :30 (2h) Natychmiastowy wpływ manualnej trakcji odcinka lędźwiowego na aktywację oraz grubość spoczynkową i skurczową mięśnia wielodzielnego u osób bez dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Immediate effects of lumbar spine traction on the activation, resting and contraction thickness of lumbar multifidus in subject without low back pain. Grzegorz Stępień Studenckie Koło Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska F.1.20 Komponenta bólu neuropatycznego w niespecyficznych bólach krzyża. Neuropathic pain components in patients with nonspecific low back pain. mgr Marta Rosołek, Polska (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań 64 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

13 Sobota, r. dzień 2, II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Saturday, 27th June 2015 DAY 2, 2 nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY Sesja / Session: FIZJOTERAPIA W GERIATRII / PHYSIOTHERAPY IN GERIATRICS Przewodniczący / Chairman: dr hab. Mariola Pawlaczyk Członkowie składu / Members: dr hab. Przemysław Lisiński, dr Elżbieta Skorupska F (30 min) Fizjoterapia dla serca Physiotherapy for the Heart prof. Richard Vincent Institute of Postgraduate Medicine Brighton and Sussex Medical School PRIME (Partnerships in International Medical Education), UK F (20 min) Konwergencja jako technologia wspomagająca proces edukacji w 21 wieku Convergence - a technology enhanced approach to education in the 21st century Lars Peter Bech Kjeldsen PhD Hanne Wacher Kjaergaard VIA University College, Denmark F (15 min) UnderstAID - jak aplikacje e-learningowe wspierają opiekunów rodzinnych osób z chorobami neurodegeneracyjnymi Caring for the caregiver using Understaid. How can e-learning apps support family caregivers? dr Katarzyna Warchoł- Biedermann, Polska II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY 65

14 F (15 min) Ocena wydolności statycznej stóp u osób w wieku geriatrycznym. The assessment of static function of foot in elderly people. mgr Zofia Dzięcioł w Białymstoku, Polska F (15 min) Wysiłek fizyczny jako terapia zajęciowa skierowana do osób starszych Physical exercise as occupational therapy targeted to the elderly Sławomir Kujawski Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska F (15 min) Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na poziom lęku przed ruchem u osób ze schorzeniami układu krążenia Effects of cardiac rehabilitation on the level of fear of movement in patients with cardiovascular diseases mgr Marek Brdak Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska F (15 min) UndesrstAID - platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnymi z demencją - ocena nieformalnych opiekunów - badania pilotażowe. UnderstAID - a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives - assessment of informal caregivers - a pilot study. mgr Julia Jajor, Polska (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja / Session:FIZJOTERAPIA W NEUROLOGII / PHYSIOTHERAPY IN NEUROLOGY Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Juliusz Huber Członkowie składu / Members: dr Marcin Bączyk dr Edyta Kinel 66 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE INTERNATIONAL DAY OF PHYSIOTHERAPY

15 F (30 min) Rezonans stochastyczny w układzie czuciowo-ruchowym Stochastic resonance in the sensory-motor system dr Lourdes Martinez-Silva Centre de Neurophysique, Physiologie et Pathologie Uni ver sité Paris Descartes, Paris, France F (15 min) Monosynaptyczna aferentacja Ia w mysim (SOD1) modelu stwardnienia zanikowego bocznego Ia monosynaptic pathway in SOD1 mouse model of Amyotrophic Lateral Sclerosis dr Marcin Bączyk, Polska Centre de Neurophysique, Physiologie et Pathologie Uni ver sité Paris Descartes, Paris, France F (15 min) Wpływ stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na spastyczność kończyny górnej u pacjentów z przewlekłym udarem mózgu: pilotażowe badanie prospektywne, randomizowane z grupą kontrolną-placebo. The effect of extracorporeal shock wave stimulation on upper limb spasticity in chronic stroke patients: a pilot prospective, randomized, single-blind, placebo-controlled trial. mgr Robert Dymarek, Wrocław, Polska F (15 min) Ocena nasilenia depresji poudarowej w odniesieniu do czasu od wystąpienia udaru oraz dysfunkcji ruchowych i poznawczych Evaluation of intensification of post-stroke depression in relation to time of occurrence of the stroke and to motor and cognitive dysfunctions mgr Marta Majewska- Pulsakowska, Wrocław, Polska

16 F (15 min) Poznawcze uwarunkowania zarządzania procesem własnego leczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Cognitive predictors of self-management in multiple sclerosis dr Maciej Wilski Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska F (30 min) Nowoczesne metody w rehabilitacji Modern methods in rehabilitation mgr Magdalena Hertel wykład sponsorowany BTL Polska (60 min) Przerwa obiadowa Hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Lunch break Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre WARSZTATY / WORKSHOPS

17 Punkty spustowe i technika dry-needling fakty i mity Trigger points and dry needling techniques facts and myths dr Elżbieta Skorupska Trening funkcjonalny w rehabilitacji Functional training system in rehabilitation mgr Paweł Krótki :30 Nowoczesny trendy w terapii manualnej Modern trends in manual therapy dr Marian Majchrzycki Sztuka komunikacji dla fizjoterapeutów Communication skills for physiotherapists prof. Richard Vincent dr Aleksandra Bojarska dr Magdalena Witt (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Coffee break I Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre

18

19 PIELĘGNIARSTWO / NURSING Piątek, r. dzień 1, SESJA PIELĘGNIARSTWO/ Friday, June 26, 2015 Day 1, NURSING SESSION Sesja pt. Edukacja w pielęgniarstwie problemy i wyzwania: kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe pielęgniarek, kształcenie w systemie dwustopniowym, kształcenie a kompetencje zawodowe pielęgniarek. Session: Education in nursing - problems and challenges: Undergraduate and postgraduate education, a two-stage system of higher education in nursing, education and professional competences. Przewodniczący / Chairman: dr hab. n. med. Krystyna Jaracz Członkowie składu / Members: dr hab. n. med. Krystyna Górna, prof. dr hab. n. hum. Maria Kózka P (20 min) Perspektywy uniwersyteckiego kształcenia pielęgniarek. Prospects of nurses education for the university. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie P (20 min) Kształcenie podyplomowe pielęgniarek wczoraj, dziś i jutro. Postdiploma education in nursing - the past, present and future. mgr Małgorzata Olszewska Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie P (10 min) E-learning i blended learning jako potencjalne narzędzie w edukacji podyplomowej w zakresie prawa medycznego pielęgniarek i położnych. Is e-learning and blended learning as a potential tool to provide a post-graduate education in terms of medical law for nurses and midwifes. mgr prawa Aleksander Zarzeka Warszawski Uniwersytet Medyczny

20 P (10 min) Symulacja medyczna w nauczaniu pielęgniarstwa w oparciu o schemat Situation Background Assessment Recommendation (SBAR). Medical simulation in teaching nursing based on the Situation Background Assessment Recommendation (SBAR) scenario. mgr piel. Celina Glaza P (10 min) Wpływ szkolenia w zakresie mycia i dezynfekcji rąk na poprawę poziomu higieny rąk w oddziale zabiegowym. Impact of hand washing and disinfection education on the improvement of hand hygiene level in the surgical ward. mgr piel. Sylwia Miętkiewicz P (10 min) Doskonalenie bazy testowych pytań egzaminacyjnych z przedmiotu Mikrobiologia dla studentów Pielęgniarstwa jako metoda podnoszenia jakości egzaminu wspomaganego komputerowo. Improvement of test exam questions database for Microbiology course for Nursing students as a means to improve quality of computeraided exam. dr hab. n. o zdrowiu Joanna Gotlib Warszawski Uniwersytet Medyczny P (10 min) Założenia ustawowe a oczekiwania pielęgniarek dotyczące ułatwień podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Statutory premises versus nurses expectations concerning facilitations during the improvement of professional skills. dr n. o zdr. Joanna Zdanowska P (15 min) Rola samorządu pielęgniarek i położnych w kształtowaniu i rozwoju zawodowym pielęgniarek i położnych. The role of self-government in professional development of nurses and midwives. mgr Teresa Kruczkowska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

21 P (15 min) Znaczenie badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem Importance of laboratory tests performed in point of care mgr Katarzyna Ziółkowska wykład sponsorowany Roche Diagnostics (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break hol główny Centrum Kongresowo - Dydaktyczne / Congress & Educational Centre - Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja pt. Problemy w pielęgniarstwie klinicznym: problemy prawne, etyczne, związane z bezpieczeństwem pracy i dokumentowaniem pracy. Session: Problems in clinical nursing: legal and ethical issues, safety in nursing practice, nursing documentation. Przewodniczący / Chairman: dr hab. n. med. Danuta Dyk członkowie składu / Members: dr hab. Grażyna Bączyk, dr n. biol. Dorota Talarska P (20 min) Stać po stronie pacjenta: prawo gwizdka w etyce pielęgniarskiej. To be on patient s side: Whistle blowing in nursing ethics. dr hab. n. hum. Lesław Niebrój Śląski w Katowicach P (20 min) Jak nauczać i uczyć się umiejętności dokonywania ocen moralnych i podejmowania moralnych decyzji w kształceniu pielęgniarskim. How to teach and learn the competence of moral judgment and decision making in nursing education. dr. phil. Miriam Tariba Richter University of Bremen, Niemcy P (10 min) Teoria umysłu u chorych na schizofrenię. Theory of mind in schizophrenia. mgr piel. Katarzyna Gołębiewska

22 P (10 min) Ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego przez chorych po zabiegach ortopedycznych. Evaluation of quality of nursing care in the field of postoperative pain among patients after orthopedics surgery. mgr piel. Anna Bielawska P (10 min) Edukacja pielęgniarska chorych na SM w trakcie leczenia immunomodulacyjnego. MS patient education during immunomodulatory treatment. mgr piel. Maria Wilkiewicz P (10 min) Praca a stan zdrowia w grupie pielęgniarek Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Work and health condition in the group of nurses at Accident and Emergency Units. dr n. med. Anna Andruszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu P (10 min) Poczucie własnej skuteczności a społeczno- zawodowa sytuacja pielęgniarek - wybrane aspekty. The sense of self-efficacy and social and professional situation of nurses - selected aspects. mgr Zofia Małgorzata Jurczyk Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie P (10 min) Wybrane uwarunkowania zdrowia a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym na przykładzie kobiet z nadciśnieniem tętniczym. Chosen conditioning of health and quality of life of women in the perimenopause period on the example of women with the arterial hypertension. dr n. med. Mariola Banaszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu P (20 min) Od rutyny do bezpieczeństwa w pielęgniarstwie infuzyjnym. From routine to safety in infusion nursing. mgr Maria Budnik Szymoniuk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

23 (60 min) Przerwa obiadowa / Lunch break Hol główny Centrum Kongresowo - Dydaktyczne / Congress & Educational Centre - Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Sesja pt. Varia Session: Varia Przewodniczący / Chairman: dr hab. n. med. Andrzej Klejewski członkowie składu / Members: dr n. med. Barbara Grabowska Fudala, dr n. o zdrowiu Beata Skokowska P (20 min) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Promocja nowej roli zawodowej pielęgniarki w systemie. Polish Nurses Association- Promotion of a new role of nurses in the system. dr n. o. zdrowiu Grażyna Wójcik Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie P (5 min) Postawy chorych z chorobą afektywną dwubiegunową wobec badań naukowych w psychiatrii. The attitudes of patients with bipolar disorder toward participation in psychiatric research. mgr piel. Renata Szpalik P.1.20A (5 min) Poziom wiedzy chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit o chorobie i stylu życia. The level of knowledge of patients with inflammatory bowel about the disease and healthy lifestyle. mgr piel. Lucyna Gacek P (10 min) Ocena stopnia samodzielności chorych z przetoką jelitową. Evaluation of the degree of independence in patients with intestinal fistula. mgr piel. Katarzyna Anna Kozłowska

24 P (10 min) Zachowania zdrowotne a stan zdrowia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych ambulatoryjnie. Health behaviour and the health status of patients with chronic kidney disease treated of ambulatory services. dr n. o zdrowia Alicja Marzec Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu P (10 min) Respektowanie przepisów w pracy pielęgniarki wybrane aspekty. Respect of regulations in the work of nurses - selected aspects. Oksana Czujko - student Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie P (10 min) Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne doniesienie wstępne. Assessment of reliability and validity of original questionnaire to evaluate knowledge of and attitudes towards extending professional powers of nurses and midwives with respect to independent prescription of certain drugs, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests preliminary report. dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib Warszawski Uniwersytet Medyczny P (10 min) Analiza stanu funkcjonalnego starszych osób na podstawie samooceny zdrowia. Analysis the functional status in elderly population based on self-rated of health. dr n. przyr. Urszula Kwapisz

25 P ( 5 min) Evidence Based Practice (EBP) w praktyce zawodowej pielęgniarek analiza wiedzy, postaw i umiejętności w zależności od wykształcenia. Evidence Based Practice (EBP) in the professional practice of nurses an analysis of knowledge, attitudes and skills in relation to education. mgr Jarosława Belowska Warszawski Uniwersytet Medyczny P.1.26A (5 min) Evidence-based Practice Profile Questionnaire adaptacja kwestionariusza do badania wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie EBP w grupie polskich pielęgniarek. Evidence-Based Practice Profile Questionnaire adaptation of the questionnaire to the study of the knowledge, attitudes and skills in the area of EBP in a group of Polish nurses. mgr Jarosława Belowska Warszawski Uniwersytet Medyczny P (10 min) Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród kobiet po mastektomii. Methods of dealing with stress among post mastectomy women. mgr Agnieszka Kraińska im. Piastów Śląskich we Wrocławiu P (10 min) Psychoedukacja w chorobie psychicznej. Psychoeducation in mental diseases. mgr piel. Katarzyna Gołębiewska P (5 min) Wykorzystanie skali Northwick Park Dependency Score (NPDS) w praktyce pielęgniarskiej. The use of scale Northwick Park Dependency Score (NPDS) in nursing practice. mgr piel. Anna Smelkowska

26 P (5 min) Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wczesnej dorosłości. Mental health promotion for children and adolescents and young adults. mgr Anna Nieznańska (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break Hol główny Centrum Kongresowo - Dydaktyczne / Congress & Educational Centre - Main hall of Poznan Congress-Didactic Centre Panel wykładowo - dyskusyjny / Panel session Nowe wyzwania stojące przed Pielęgniarstwem Polskim dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr n. o. zdr. Grażyna Wójcik Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie dr n. med. Anna Andruszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska

27 WARSZTATY / WORKSHOPS Miejsce / Place: Centrum Symulacji Medycznej, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, Poznań. The Centre of Medical Simulation, Collegium Stomatologicum, Poznan, 70 Bukowska St Pielęgniarska ocena stanu chorego po zabiegu operacyjnym - warsztaty nauczania metodą symultaniczną. Nursing assessment of patient after surgery - workshops simultaneous teaching method. dr hab. Grażyna Bączyk dr Edyta Cudak mgr Celina Glaza Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań

28 POŁOŻNICTWO / OBSTETRICS Piątek, r. dzień 1, SESJA POŁOŻNICTWO / Friday, day 1, SESSION OBSTETRICS Sesja pt. Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia Session: Interdisciplinary approach to the care for the foetus and newborn on their last days Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski Członkowie składu / Members: dr hab. Aleksandra Gaworska - Krzemińska PO (20 min) Znaczenie badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem Importance of laboratory tests performed in point of care mgr Katarzyna Ziółkowska wykład sponsorowany Roche Diagnostics PO (20 min) Zagrożenie współczesnego świata wykluczenie społeczne chorego płodu lub/i noworodka A threat of the modern world social exclusion of the sick fetus and/or newborn ks. prof. Paweł Bortkiewicz Uniwersytet Adama Mickiewicza PO (20 min) Przekazywanie niepomyślnych informacji w ramach medycyny matczynopłodowej Informing about adverse news within the confines of mother-foetus medicine dr n. med. Jakub Kornacki im. Karola Marcinkowskiego

29 PO (20 min) Problemy w opiece położnych nad nieuleczalnie chorym i umierającym noworodkiem i jego rodzicami Problems in midwives care for the incurably ill and dying newborns and his/her parents mgr Magdalena Tomaszewska im. Karola Marcinkowskiego PO (20 min) Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia standardy postępowania wobec rodziców i personelu medycznego w GPSK Interdisciplinary approach to the care for the foetus and newborn on their last days - standards of conduct towards parents and medical staff at GPSK dr Jadwiga Łuczak Wawrzyniak im. Karola Marcinkowskiego PO (20 min) Perinatalna opieka nad noworodkiem w oparciu o model Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Perinatal care for the newborns based on the model of The Warsaw Hospice for Children Foundation mgr Agnieszka Baranowska Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break hol główny Centrum Kongresowo- Dydaktyczne Sesja pt. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w pracy położnej Session: Past, present, future in work of midwives Przewodniczący / Chairman: prof. UM dr hab. Beata Pięta Członkowie składu / Members: dr Grażyna Bączek

30 PO (40 min) Historia położnictwa The history of obstetrics dr Piotr Jasiński im. Karola Marcinkowskiego PO (40 min) Kształcenie i praktyka zawodowa położnych w świetle zmieniających się regulacji prawnych Education and medical practice of midwives in the light of the changing legal regulations dr hab. Grażyna Iwanowicz Palus w Lublinie PO (40 min) Aktualna kondycja zawodu położnej The present state (condition) of the profession of midwife mgr Leokadia Jędrzejewska Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (60 min) Przerwa obiadowa / Lunch break hol główny Centrum Kongresowo- Dydaktyczne

31 Sesja Dobry start w dobrą przyszłość Session: A good start to a good future Przewodniczący / Chairman: dr Jolanta Olszewska Członkowie składu / Members: mgr Barbara Gardyjas PO (15 min) Preparaty bezpieczne dla kobiet w ciąży Preparations safe for pregnant women mgr Ewa Bielak wykład sponsorowany Miralex Sp. z o.o. PO (35 min) Szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną Antenatal classes for the mentally and physically handicapped women dr Małgorzata Wojciechowska im. Karola Marcinkowskiego PO (35 min) Instrukcja obsługi niemowlaka, czyli istotna rola wczesnej interwencji terapeutycznej w tworzeniu prawidłowego rozwoju dziecka i wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie Newborn s manual - the importance of early therapeutical intervention for the child s proper development and future performance mgr Mirosława Maślak Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Emedea PO (35 min) Jakość narodzin a jakość życia The quality of birth versus the quality of life mgr Ewa Janiuk NZOZ Zdrowa Rodzina (30 min) Przerwa kawowa / Coffee break hol główny Centrum Kongresowo- Dydaktyczne

32 WARSZTATY / WORKSHOPS Miejsce / Place: Ultrasonografia w praktyce Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka- sala seminaryjna-wejście A6 (parter), ul. Polna 33, Poznań Technika rodzenia tylnego barku jako pierwszego metoda Hanne Willer - Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa-sala seminaryjna II piętro, ul. Jackowskiego 41, Poznań (30 min) Ultrasonografia w praktyce teoria Ultrasonography in practice - theory (40 min) (40 min) (40 min) Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 1 Ultrasonography in practice practice, group 1 Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 2 Ultrasonography in practice practice, group 2 Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 3 Ultrasonography in practice practice, group 3 dr Piotr Dydowicz im. Karola Marcinkowskiego (40 min) Ultrasonografia w praktyce praktyka, grupa 4 Ultrasonography in practice practice, group (90 min) Technika rodzenia tylnego barku jako pierwszego metoda Hanne Willer The project birth posterior shoulder first - methods Hanne Willer dr Agata Tarka im. Karola Marcinkowskiego

33 18.00 Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań

34 RATOWNICTWO MEDYCZNE / EMERGENCY MEDICINE Piątek, r. dzień 1, SESJA RATOWNICTWO MEDYCZNE Friday, 26th June 2015 DAY 1, Session of Emergency Medicine Sesja pt. RATOWNICTWO MEDYCZNE CZ. I Przewodniczący / Chairman: dr n. med. Magdalena Witt Członkowie składu / Members: dr n. med. Paweł Panieński RM (20 min) Otwarcie sesji. dr n. med. Magdalena Witt dr n. med. Paweł Panieński RM (20 min) Bezpieczeństwo pracy zespołowej na podstawie doświadczeń ACRM. Crew team work safety based on ACRM experience. dr n. med. Robert Gałązkowski Lotnicze Pogotowie Ratunkowe RM (20 min) Prawne uwarunkowania w MCR. Legal conditions of prehospital emergency medicine procedures. dr n. med. Krzysztof Kordel im. Karola Marcinkowskiego

35 RM (20 min) Praca w zespole i dobre przywództwo jako warunek bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Team work and good leadership as conditions for the safety of patients and medical teams. dr n. med. Magdalena Witt im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Nowe wyzwania służb ratowniczych pacjent pobudzony pod wpływem dopalaczy. The new threats to emergency services - the patient under the influence of legal highs. dr n. med. Magdalena Łukasik-Głębocka im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Podsumowanie sesji pierwszej. Dr hab. n. med. Michał Gaca (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Sesja pt. RATOWNICTWO MEDYCZNE CZ. II przewodniczący: lek. Eryk Matuszkiewicz członkowie składu: mgr Marek Dąbrowski RM (20 min) Wysiłek fizyczny tlenowy, beztlenowy. Physical exercise aerobic, anaerobic. mgr Marcin Fehlau Akademia Wychowania Fizycznego

36 RM (20 min) Środki ochrony osobistej w służbach medycznych a ryzyko ekspozycji Personal protection stuff in emergency medical services - the risk of exposure. lek. Michał Szemień im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Bezpieczeństwo służb medycznych w warunkach taktycznych Safety of Emergency Services in tactical conditions. mgr Marek Dąbrowski im. Karola Marcinkowskiego RM (20 min) Wyposażenie ambulansu ratownictwa medycznego zagrożenia dla powodzenia akcji ratowniczej. Ambulance vehicle equipment risks to the success of the rescue operation mgr Andrzej Kołacki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni RM (20 min) Ratownictwo medyczne w dobie starzenia się społeczeństwa EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN TIMES OF AN AGEING SOCIETY Ewelina Janczewska w Warszawie (20 min) Zakończenie sesji Dr hab. med. Zbigniew Żaba (60 min) Przerwa obiadowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne WARSZTATY / WORKSHOPS

37 :30 (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań Sobota, r. dzień 2, SESJA RATOWNICTWO MEDYCZNE Sturday, 27th June 2015 DAY 2, Session of Emergency Medicine WARSZTATY / WORKSHOPS 08:30 10:30 (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne WARSZTATY / WORKSHOPS (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS (60 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

38 WARSZTATY / WORKSHOPS :30 (120 min) WARSZTATY WORKSHOPS

39 TERAPIA ZAJĘCIOWA / OCCUPATIONAL THERAPY Piątek, r. dzień 1, SESJA TERAPIA ZAJĘCIOWA Friday, 26th June 2015 DAY 1, Session of Occupational Therapy Sesja I: Terapia zajęciowa aspekty teoretyczne i praktyczne I st Session: Occupational Therapy: theoretical and practical aspects Przewodniczący / Chairman: dr hab. Mariola Pawlaczyk Członkowie składu / Members: dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Wojciech Strzelecki, dr Sławomir Tobis TZ (15 min) Terapia zajęciowa w Polsce i na świecie Occupational therapy in Poland and in the other countries of the world dr hab. Aneta Bac Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Podejście Person Centered Practice jako podstawa relacji w terapii zajęciowej Person Centered Practice approach as the basis for the relationship in occupational therapy dr Edyta Janus Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Terapia śpiewem w neurologii przegląd wybranych badań Music therapy by singing in neurology: review of the selected research dr Mirosława Cylkowska- Nowak im. Karola Marcinkowskiego

40 TZ (15 min) Na raz Na dwa Świat za uszy dziś złap, czyli muzykoterapia w opinii rodziców dzieci autystycznych At one At two You catch the world by the ears today - music therapy in the opinion of parents of autistic children mgr Sabina Siwiec im. Karola Marcinkowskiego TZ (15 min) Zastosowanie technik muzykoterapeutycznych w regulacji nastroju The use of music therapy techniques in the regulation of mood mgr Alicja Ryczkowska Uniwersytet Wrocławski TZ (15 min) Terapia tańcem osób w podeszłym wieku Dance therapy in the elderly dr Katarzyna Filar- Mierzwa Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Papier medium wielkich możliwości i jego wykorzystanie w twórczej terapii zajęciowej Paper medium of great possibilities and its usage in the creative occupational therapy dr hab. Marek Pokutycki Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda terapii zajęciowej Snoezelen (Multi Sensory Environment) as occupational therapy method dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

41 Sesja II: Specyfika terapii wspomagających funkcjonowanie dzieci, dorosłych i osób starszych II nd Session: The specificity of complementary therapies the daily functioning of children, adults and elderly Przewodniczący / Chairman: dr hab. Aneta Bac Członkowie składu / Member: doc. dr Zhanna Paylozyan, dr Ewa Kuczyńska, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Ewa Zasadzka TZ (15 min) Ocena uczestnictwa dzieci ze szkół integracyjnych w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kontekście terapii zajęciowej Evaluation of participation in the extra-curricular activities among children from integration school in the occupational therapy context mgr Urszula Chrabota Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie TZ (15 min) Dzieci z zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością intelektualną w Armenii postawy rodzicielskie a zasoby informacyjne o problemie Children with speech disorders and intellectual disabilities in Armenia parental attitudes and information resources regarding the problem mgr Anna Charchyan Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu TZ (15 min) Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii w perspektywie terapii zajęciowej studium przypadku Psychopedagogical aspects of hippotherapy from the occupational therapy perspective: a case study analysis dr Barbara Purandare im. Karola Marcinkowskiego TZ (20 min) Czynniki warunkujące efektywność terapii logopedycznej u pacjentów z afazją Factors affecting the efficacy of speech therapy in patients with aphasia doc. dr Zhanna Paylozyan Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu

42 TZ (20 min) Kierunki pooperacyjnej terapii logopedycznej osób po laryngektomii The directions of postoperative speech therapy with persons who had laryngectomy mgr Lilit Hakobyan Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu TZ (20 min) Nowoczesne cele i priorytety terapii logopedycznej w kontekście kształcenia podyplomowego i ustawicznego Modern objectives and priorities of speech therapy in the context of postgraduate and lifelong education doc. dr Karapetyan Siranush Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Khachatura Abovyana w Erewaniu TZ (15 min) Ocena wypalenia zawodowego kadry medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu An evaluation of medical staff burnout syndrome in University Hospital in Wroclaw dr Dagmara Gaweł- Dąbrowska im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (60 min) Przerwa obiadowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Sesja III: Funkcjonowanie codzienne osób starszych roboty jako możliwość wspomagania ich niezależności III rd Session: Daily life functioning of the elderly: robots as a possibility to supporting their independence Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Członkowie składu / Members: dr Edyta Janus, dr Mirosława Cylkowska-Nowak TZ (15 min) Wysiłek fizyczny jako terapia zajęciowa skierowana do osób starszych Physical exercise as occupational therapy targeted to the elderly Sławomir Kujawski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

43 TZ (15 min) Siła kończyny górnej dominującej a sprawność w zakresie wykonywania czynności życia codziennego u osób starszych Strength of dominant upper extremity and activities of daily living in the elderly dr Adrianna Maria Borowicz im. Karola Marcinkowskiego TZ (15 min) Projekt rozwiązania wykorzystującego urządzenie mobilne w czynnościach codziennego życia podopiecznego ze stwardnieniem rozsianym. Techniczne wspieranie profilu zajęciowego A project for the development of a mobile device solution used by patients with multiple sclerosis in their everyday activities technical support of the occupational profile dr Sławomir Tobis im. Karola Marcinkowskiego TZ (15 min) Systemy automatyki w opiece nad ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnymi Automation systems in the care for the elderly and disabled mgr inż. Krzysztof Tarociński I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu (EKOS) TZ (15 min) Roboty w środowisku życia osoby starszej przyszłość opieki nad osobami starszymi? Robots in the life environment of the elderly: the future of elderly care? dr Mirosława Cylkowska- Nowak im. Karola Marcinkowskiego

44 (25 min) Dyskusja panelowa część I Panel ekspercki: Kontrowersje wokół wprowadzania robotów do środowiska życia osób starszych Panel Discussion: part I Experts panel: Controversies on robots implementation to the life environment of elderly moderator: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis im. Karola Marcinkowskiego zaproszeni goście (20 min) Dyskusja panelowa część II Panel widowni: Kontrowersje wokół wprowadzania robotów do środowiska życia osób starszych Panel Discussion: part II Publicity panel: Controversies on robots implementation to the life environment of elderly moderator: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis im. Karola Marcinkowskiego (30 min) Przerwa kawowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Gala Jubileuszowa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37 Poznań

45 ZDROWIE PUBLICZNE / PUBLIC HEALTH Piątek, r. dzień 1 Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Rokietnicka 8 Poznań SESJA ZDROWIE PUBLICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE. POMIĘDZY DOŚWIADCZENIAMI PRZESZŁOŚCI A WYZWANIAMI PRZYSZŁOSCI UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE godz , s Sesja PLENARNA I przewodniczący: prof. dr hab. Michał Musielak ( ) zastępca przewodniczącego: dr Ewelina Wierzejska ( ) Inauguracja konferencji powitanie uczestników Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacek Wysocki (10 min) Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Włodzimierz Samborski Pełnomocnik Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. kierunku Zdrowie Publiczne prof. dr hab. Michał Musielak ZP (20 min) Szczepienia ochronne w służbie zdrowia publicznego Vaccinations in the service of public health prof. dr hab. Jacek Wysocki

46 ZP (20 min) Działania gminy Piła w zakresie ochrony zdrowia Activities of Pila community in the health care area. mgr Adam Leszczyński Urząd Miasta Piła ZP (20 min) Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego przyszła rola środowiskowej opieki zdrowotnej Ageing population: a challenge for public health - the future role of community health care prof. dr Stefan Görres University of Bremen, Niemcy ZP (20 min) Polska medycyna szkolna przeszłość i postulaty na przyszłość School medicine in Poland - the past and the proposals for the future prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ZP (20 min) Zaufanie do lekarzy w procesie komercjalizacji medycyny i opieki zdrowotnej Trusting physicians and the process of commercialization of medicine and healthcare system prof. dr hab. Mieczysław Gałuszka w Łodzi (10 min) Dyskusja (30 min) Przerwa kawowa Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej godz , s Sesja PLENARNA II przewodniczący: Dr hab. Adam Czabańki ( im. Karola Macrinkowskiego ) zastępca przewodniczącego: Dr Krzysztof Prętki ( )

47 ZP (20 min) Rola farmakoekonomiki w finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce The role of pharmacoeconomics in the financing of the health care in Poland prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska ZP (20 min) SYSTEM ERROR. Ochrona zdrowia jako przedmiot badań krytycznej socjologii medycyny SYSTEM ERROR. Health care as the object of study by critical medicine dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS w Lublinie Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie ZP (20 min) Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin transnarodowych z perspektywy zdrowia publicznego Psychosocial functioning of children from transnational families from the perspective of public health dr hab. Julia Gorbaniuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ZP (20 min) Wpływ stresorów środowiskowych na jakość życia Influence of environmental stressors on the quality of life dr hab. Bożena Mroczek Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ZP (20 min) Nieprawidłowości żywieniowe populacji w wieku lat i ich skutki Unhealthy dietary habits in population of year-olds and their consequences dr hab. Katarzyna Sygit Uniwersytet Szczeciński (20 min) Dyskusja

48 (60 min) Przerwa obiadowa hol główny Centrum Kongresowo-Dydaktyczne godz , s Sesja PANELOWA I pt. HISTORIA ZDROWIA PUBLICZNEGO przewodniczący: Dr hab. Henryk Lisiak ( ) zastępca przewodniczącego: Dr Bogumiła Kempińska Mirosławska ( w Łodzi) ZP (15 min) Zdrowie publiczne w Łodzi w okresie zaboru rosyjskiego ( ) Public health in Łódź under Russian rule ( ) dr Zdzisław Jezierski w Łodzi ZP (15 min) Kobiety na froncie zdrowotnym i militarnym w okresie formowania się państwa polskiego w latach Women on the frontline health and military during the formation of the Polish state in the years dr hab. Henryk Lisiak ZP (15 min) Od obserwacji klinicznych do koncepcji etiologicznych - na przykładzie pandemii grypy tzw. hiszpanki From clinical observations to the concept of etiological on an example of the pandemic Spanish flu dr Bogumiła Kempińska Mirosławska w Łodzi ZP (15 min) Sport i rekreacja fizyczna młodzieży wiejskiej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego Sport and physical recreation of rural youth in Poland in the twentieth interwar period dr Małgorzata Posłuszna Lamperska

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce

Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce 17 MAJA 2012 (czwartek) 17 th of May first day of the Congress Czas/Time Wydarzenie/Event Miejsce, temat /Place, topic 9.30-14.30 9.00-15.00 14.30 17.00-18.20 Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa

Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 1. Powitanie gości /Welcome Guests 2. Wystąpienia zaproszonych gości/speeches

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Adapted physical activity in rehabilitation and education

Adapted physical activity in rehabilitation and education 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy Ideas Adapted physical activity in rehabilitation and education 24th-25th of October 2014, Warsaw Supplement No 9 Postep_nr_9.indd 1 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 21 NR 2 2013 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS

Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS Lublin, 2015 1 Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego KONGRES MEDYCYNY I ZDROWIA WSI STRESZCZENIA ABSTRACTS LUBLIN, 24-26.05.2015 2 ORGANIZATORZY KONGRESU INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 3(33) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 185 PRACE ORYGINALNE Katarzyna Stefaniak,

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE. Logopaedics versus Special educational needs. 22.06.2013 Zielona Góra

THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE. Logopaedics versus Special educational needs. 22.06.2013 Zielona Góra THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Logopaedics versus Special educational needs 22.06.2013 Zielona Góra University of Zielona Góra 2013 THE COUNCIL OF THE PUBLISHING HOUSE: Krzysztof Pieczyński

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

" Focus on music therapist professional profile"

 Focus on music therapist professional profile MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles 539899 LLP 1 2013 1 IT LEONARDO LMP " Focus on music therapist professional

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

46 ROLA ZESPO U TERAPEUTYCZNEGO W INTERDYSCYPLINARNEJ Probl Hig OPIECE Epidemiol NAD 2007; PACJENTEM 88(suplement) W³aœciwe œrodowisko pracy: jakoœæ warunków pracy = jakoœæ opieki The proper environment

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizował zadania statutowe Towarzystwa zgodnie z przyjętym palem pracy na

Bardziej szczegółowo