ZASADY UŻYTKOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY UŻYTKOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ"

Transkrypt

1 Ostatnia aktualizacja: ZASADY UŻYTKOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ Terma Sp. z o.o. (zwana dalej Termą) oferuje darmowe, testowe oraz płatne licencje oraz aktualizacje swojego oprogramowania. Warunkiem korzystania z oprogramowania jest akceptacja niniejszych Zasad użytkowania. Niniejsze Zasady w sposób wyłączny regulują użytkowanie oprogramowania z wyjątkiem przypadków, gdy ich zapisy stanowią inaczej. Potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, że uruchamiając albo korzystając ze strony bądź usług, oprogramowania albo gry, potwierdzasz, że zapoznałeś się, rozumiesz i wyrażasz zgodę na niniejsze zasady, niezależnie od tego, czy zarejestrowałeś się na stronie, w serwisie, oprogramowaniu albo grze. Jeżeli nie zgadzasz się na te zasady, nie masz prawa uruchamiać ani korzystać ze strony, usług, zawartości, oprogramowania albo gry. Jeśli akceptujesz albo wyrażasz zgodę na te zasady w imieniu firmy albo innego podmiotu prawnego, niniejszym oświadczasz i poręczasz, że posiadasz umocowanie prawne do tego, żeby w imieniu tej firmy albo innego podmiotu prawnego zaciągać zobowiązania określone w niniejszych zasadach i w takim przypadku ty oraz twój będzie się odnosiło to tej firmy albo innego podmiotu prawnego. 2. ZMIANY Zastrzegamy sobie prawo, wedle naszego wyłącznego uznania, do modyfikacji, wycofania albo wyłączenia Strony, Usług, Oprogramowania i Gry albo do modyfikacji niniejszych Zasad, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zmodyfikujemy te Zasady, opublikujemy na Stronie powiadomienie o modyfikacji albo w inny sposób dostarczymy ci powiadomienie o zmianach. Zaktualizujemy również datę ostatniej aktualizacji na początku niniejszych Zasad. Kontynuując dostęp i korzystanie ze Strony, Usług, Oprogramowania albo Gier po opublikowaniu przez nas informacji o zmianach na Stronie albo po otrzymaniu takiej informacji, potwierdzasz, że zgadzasz się na zmodyfikowane Zasady. Jeśli nie zgadzasz się na zmodyfikowane Zasady, jedyną rzeczą, jaką możesz uczynić, jest zaprzestanie korzystania ze Strony, Usług, Oprogramowania oraz Gier. TERMA Sp. z o.o. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Czaple Gdańsk T: / F: / ////////////////////////////////////// NIP: REGON: nr rej. GIOŚ: E W Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp. KRS nr kapitał zakładowy PLN konto: ING Bank Śląski S.A ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2 3. WYMAGANIA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW Strona, Usługi, Oprogramowanie oraz Gry są przeznaczone wyłącznie dla osób w wieku 13 lat albo starszych. Jeżeli masz od 13 do 17 lat, oświadczasz niniejszym, że twój opiekun prawny przeczytał i zaakceptował te Zasady. 4. OCHRONA PRYWATNOŚCI Zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Prywatności w sprawach dotyczących Usług, Oprogramowania, Gier oraz używania twoich danych osobowych. 5. WŁASNOŚĆ Strona, Usługi, Zawartość, Oprogramowanie oraz Gry są objęte ochroną z tytułu praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Polsce oraz innych państwach. Jeśli niniejsze Zasady nie stanowią inaczej, my oraz nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami wszystkich praw, tytułów własności oraz udziałów dotyczących Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania i Gier, włącznie ze wszystkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej. Nie wolno usuwać, modyfikować albo ukrywać żadnych oznaczeń dotyczących praw autorskich, towarowych, usługowych albo innych oznaczeń informujących o prawach własności zawartych wewnątrz albo towarzyszących Stronie, Usługom, Oprogramowaniu albo Grze. 6. LICENCJA DOTYCZĄCA ZAWARTOŚCI Nie naruszając postanowień i warunków określonych w niniejszych Zasadach, udzielamy ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji, bez prawa udzielania sublicencji umożliwiającej dostęp, przeglądanie, pobieranie i drukowanie wszelkiej zawartości wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych. Nie wolno używać, kopiować, adaptować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, udzielać licencji, sprzedawać, przekazywać albo w inny sposób wykorzystywać Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Zasadach. Nie uzyskujesz żadnych licencji albo praw w drodze domniemania albo w inny sposób w odniesieniu do praw własności intelektualnej będących własnością albo kontrolowanych przez nas, naszych licencjodawców, z wyjątkiem licencji i praw jednoznacznie określonych w niniejszych Zasadach. Strona 2 z 7

3 7. ZAKAZY OGÓLNE Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz: Podejmować prób sprawdzania, skanowania albo testowania stopnia ochrony któregokolwiek z naszych systemów albo sieci albo złamania jakichkolwiek zabezpieczeń oraz sposobów uwierzytelniania użytkowników; Unikać, omijać, usuwać, deaktywować, zmniejszać skuteczności, odszyfrowywać albo w inny sposób omijać jakichkolwiek technologii zabezpieczających stosowanych przez nas albo któregokolwiek z naszych dostawców albo strony trzecie (włącznie z innymi użytkownikami) w celu ochrony Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry; Używać Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Zasadami; Podrabiać żadnych nagłówków pakietów TCP/IP albo jakiejkolwiek części danych nagłówków w wiadomościach mailowych, postach na grupach dyskusyjnych, albo w inny sposób wykorzystywać Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry w celu wysyłania zmodyfikowanych, wprowadzających w błąd albo fałszywych informacji służących identyfikacji pochodzenia; Próbować odszyfrować, dekompilować, demontować albo używać inżynierii odwrotnej względem oprogramowania służącego udostępnianiu Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry; Ingerować albo podejmować próby ingerowania w dostęp innego użytkownika, hosta albo sieci, w tym między innymi atakować Strony poprzez wysłanie wirusa, przeciążenie, powodziowanie (flooding), spamowanie albo bombę pocztową; Gromadzić albo przechowywać jakichkolwiek danych osobowe pochodzących ze Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry, od innych użytkowników Strony albo Usług bez ich wyraźnej zgody; Podawać się albo fałszywie przedstawiać twojego związku z jakąś osobą albo podmiotem; Łamać żadnego prawa albo zasad; albo Zachęcać albo umożliwiać innej osobie któregokolwiek z powyższych działań. Mamy prawo badać oraz kierować do sądu sprawy dotyczące złamania którejkolwiek z powyższych zasad w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W proces ścigania użytkowników, którzy łamią te Zasady, możemy angażować organy ścigania oraz współpracować z nimi. 8. LINKI Strona może zawierać linki do witryn internetowych albo zasobów innych podmiotów. Rozumiesz i zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności i nie możemy zostać pociągnięci odpowiedzialności za: (i) dostępność albo poprawność takich stron albo zasobów; albo (ii) zawartość, produkty albo usługi dostępne na takich stronach albo w zasobach, albo udostępniane za ich pośrednictwem. Linki do takich stron albo zasobów nie stanowią sugestii, że polecamy takie strony albo zasoby, albo udostępnianą na nich zawartość, produkty bądź usługi. Rozumiesz, że Strona 3 z 7

4 ponosisz wyłączną odpowiedzialność i bierzesz na siebie pełne ryzyko związane z korzystaniem z takich stron albo zasobów. 9. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ USUNIĘCIE KONTA Jeżeli złamiesz, którąkolwiek z tych Zasad, będziemy mieć prawo do zawieszenia albo dezaktywacji twojego Konta albo rozwiązanie niniejszej umowy określającej Zasady użytkowania bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo cofnięcia twojego dostępu do Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry oraz rozwiązania niniejszej umowy określającej Zasady użytkowania, bez konieczności podania powodu, w dowolnym momencie. W przypadku, gdy złamiesz niniejsze Zasady, co doprowadzi do rozwiązania umowy, nadal będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie należności zgodnie z niniejszymi Zasadami. 10. ZASTRZEŻENIA Strona, usługi, zawartość, oprogramowanie i gry są dostarczane w stanie tak jak jest, bez jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej albo dorozumianej. Nie ograniczając powyższego, jednoznacznie wyłączamy wszelkie gwarancje dotyczące zbywalności, przydatności do określonego celu, niezaburzonego korzystania albo nienaruszania praw, a także wszelkie gwarancje mogące wynikać z przebiegu transakcji albo zwyczajów handlowych. Nie gwarantujemy, że strona, usługi, treści albo treści pochodzące od użytkowników spełnią twoje wymogi albo będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakości produktów, usług, oprogramowania, treści albo gier udostępnionych poprzez nasze strony albo usługi, ani też poprawności, aktualności, prawdziwości, kompletności czy niezawodności treści pobranych poprzez naszą stronę internetową albo usługi. Żadna porada ani informacja, przekazana ustnie albo na piśmie przez nas bądź poprzez naszą stronę internetową, usługi, treści, oprogramowanie albo gry nie mogą stanowić podstawy żadnej gwarancji, jeśli nie mają pokrycia w niniejszych warunkach. Ponosisz pełną odpowiedzialność za całą twoją korespondencję oraz interakcje z innymi użytkownikami strony albo usług, a także z innymi osobami, z którymi komunikujesz się albo wchodzisz w interakcje w wyniku korzystania ze strony albo usług. Rozumiesz, że nie selekcjonujemy użytkowników ani nie sprawdzamy podstawowych danych użytkowników strony albo usług, ani też nie podejmujemy żadnych prób weryfikacji oświadczeń użytkowników strony i usług. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących zachowania użytkowników strony albo usług, ani też ich zgodnego współdziałania ze wszystkimi obecnymi bądź przyszłymi użytkownikami strony albo usług. Zgadzasz się na to, że zachowasz niezbędną ostrożność w swojej korespondencji oraz interakcjach z innymi użytkownikami strony albo usług oraz z innymi osobami, Strona 4 z 7

5 z którymi kontaktujesz się albo wchodzisz w interakcje w wyniku korzystania ze strony albo usług, zwłaszcza w sytuacji, gdy postanowisz spotkać się z nimi osobiście. Usługa jest dostarczana w stanie tak jak jest oraz w miarę dostępności. Od czasu do czasu mogą pojawić się problemy, błędy i przerwy w usłudze. Te problemy, błędy i przerwy w usłudze mogą przeszkadzać ci w korzystaniu z gier, oprogramowania oraz usługi i mogą być wyjątkowo frustrujące. My jedynie dostarczamy usługi w stanie tak jak jest oraz w miarę dostępności w ścisłym znaczeniu tych określeń. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa jednoznacznie wyłączamy wszelkie wyraźne albo dorozumiane gwarancje bądź rękojmie dotyczące usługi, w tym również domyślne gwarancje dotyczące własności, niezaburzonego korzystania, nienaruszania praw, zbywalności oraz przydatności do określonego celu. Nie ograniczając powyższego, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie gwarantujemy, że usługa albo korzystanie z niej (a) będą nieprzerwane, terminowe albo bezpieczne, (b) będą wolne od problemów technicznych, nieścisłości albo błędów, (c) spełnią twoje oczekiwania, (d) będą działały w konfiguracji albo na sprzęcie i oprogramowaniu, którego używasz albo (e) będą dokładne i niezawodne. Rozumiesz i zgadzasz się na to, że nie ponosimy żadnego ryzyka względem linków, usług albo systemów innych podmiotów stanowiących składnik naszej usługi, zintegrowanych albo używanych razem z nią. 11. ODSZKODOWANIA Wyrażasz zgodę na to, żeby zrekompensować straty oraz przejąć roszczenia i ich skutki prawne względem nas, naszego zarządu, dyrektorów, pracowników oraz przedstawicieli, w związku z wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami oraz wydatkami, w tym bez ograniczeń, z uzasadnionymi kosztami sądowymi i księgowymi, wynikającymi albo w jakikolwiek sposób powiązanymi z (i) twoim dostępem do oraz korzystaniem ze Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry, albo (ii) twoim naruszeniem niniejszych Zasad. 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa ponosisz pełne ryzyko wynikające z twojego dostępu oraz korzystania ze strony internetowej, usług, zawartości, oprogramowania oraz gry. Ani my, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję albo udostępnianie strony, usług, oprogramowania, gry albo zawartości nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowań za jakiekolwiek szkody uboczne, szczególne, wynikowe albo nawiązki, w tym również utratę korzyści, danych albo spadek wartości firmy, zakłócenie działania usług, uszkodzenie komputera albo awarię systemu, albo koszt Strona 5 z 7

6 zastępczych produktów bądź usług, albo odszkodowania za jakiekolwiek szkody osobiste albo uszkodzenie ciała, albo negatywny stan emocjonalny wynikające z albo powiązane z niniejszymi warunkami albo używaniem stron, usług, oprogramowania, zawartości bądź gier, albo z jakąkolwiek inną korespondencją, interakcją, albo spotkaniem z innymi użytkownikami strony albo usług oraz z innymi osobami, z którymi kontaktujesz się albo wchodzisz w interakcje w wyniku korzystania ze strony albo usług, czy to w oparciu o gwarancję, kontrakt, odpowiedzialność cywilną z tytułu wad produktu czy jakąkolwiek inną podstawę prawną, niezależnie od tego, czy zostaliśmy powiadomieni o możliwości zaistnienia takich szkód, również wtedy, gdy ograniczone środki naprawcze określone w niniejszych warunkach nie przyniosły zakładanego skutku. 13. UWAGI NT. INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z WŁASNOŚCI Wszystkie używane tu znaki handlowe, znaki usługowe, znaki graficzne, nazwy handlowe i inne oznaczenia objęte prawami własności są zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie inne znaki handlowe, znaki usługowe, znaki graficzne, nazwy handlowe i inne oznaczenia objęte prawami własności są zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli. 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA Niniejsze Zasady podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez uwzględnienia ani zastosowania przepisów kolizyjnych dotyczących reguł albo zasad. 15. CAŁOŚĆ UMOWY Niniejsze Zasady stanowią całe i wyłączne porozumienie oraz umowę pomiędzy nami i tobą dotyczącą Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry, a jednocześnie zastępują wszelkie wcześniejsze ustne albo pisemne porozumienia i umowy pomiędzy nami i tobą dotyczące Strony, Usług, Zawartości, Oprogramowania albo Gry. 16. PRZEKAZYWANIE UMOWY Nie wolno ci cedować ani przenosić praw do niniejszej umowy określającej Zasady na mocy prawa albo w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie próby cedowania albo przenoszenia praw do niniejszej umowy określającej Zasady bez naszej zgody, będą nieważne i nieobowiązujące. Mamy prawo do dowolnego, bez ograniczeń, cedowania albo przenoszenia praw do niniejszej umowy określającej Zasady. Z zastrzeżeniem powyższego niniejsze Zasady będą wiązać i obowiązywać następców prawnych oraz umocowanych cesjonariuszy z korzyścią dla stron. Strona 6 z 7

7 17. UWAGI Wszelkie powiadomienia oraz inne wiadomości dozwolone albo wymagane w ramach niniejszej umowy określającej Zasady, będą miały formę pisemną i zostaną przez nas przekazane (i) drogą mailową (w każdym przypadku na adres, który podasz) albo (ii) w formie publikacji na Stronie. W przypadku wiadomości mailowej za datę przekazania informacji uznaje się datę otrzymania wiadomości. Wersja 1.1 Chrystian Chiniewicz, Jan Klimczak Strona 7 z 7

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku.

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Wprowadzenie. Witamy na stronie Reverss ON-LINE (Sprzedaż on-line) na www.reverss.com.pl ( Reverss ). Wchodząc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi. 1. Własność intelektualna Właścicielem i dysponentem strony internetowej (dalej Strona ) jest Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi Aventis

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Warunki korzystania Warunki Korzystania ze Strony Internetowej Ostatnio zaktualizowane: 2017-06-13 Akceptacja Warunków Korzystania Witamy na stronie internetowej IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Poniższe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin )

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) I. Wstęp ogólne warunki korzystania 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INSTANTOR PRZEZ KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INSTANTOR PRZEZ KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INSTANTOR PRZEZ KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Instantor przez Klientów, w tym zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne.

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne. WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania. Postanowienia ogólne. Definicje

Warunki użytkowania. Postanowienia ogólne. Definicje Warunki użytkowania Postanowienia ogólne PROFILLER SOFTWARE SRL, zwany dalej ( Dyrektorem ) oraz platform internetowa SKILLSTATE odnosi się do osób prawnych i fizycznych, zwanych dalej ( Użytkownikami

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE USŁUGI SQULA W KLASIE

WARUNKI OGÓLNE USŁUGI SQULA W KLASIE WARUNKI OGÓLNE USŁUGI SQULA W KLASIE Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie wobec korzystania przez Nauczyciela lub Ucznia z Usługi Squla. Squla zaleca Nauczycielowi uważne przeczytanie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Wow Poland przeznaczonej na urządzenia mobilne

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur.

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Wstęp Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Artyku 1. Definicje Licencjonodawca Firma RST Szymon Podgórski, 58-100 Świdnica,

Bardziej szczegółowo

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW Właścicielem strony www.legutko.com.pl jest W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom 1 Zakres Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Szanując Twoje prawo do prywatności, firma ALKOR Sp. z o.o.. ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa, NIP 753 20 29 373, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Warunki prawne korzystania ze strony

Warunki prawne korzystania ze strony Warunki prawne korzystania ze strony www.ita-polska.com.pl Korzystanie ze strony www.ita-polska.com.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Odwiedzając stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Użytkownika oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym Użytkownika;

Aplikacja Użytkownika oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym Użytkownika; Rozdział 1 Postanowienia wstępne Art 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. siedzibą w Oświęcimiu ul. Leszczyńskiej 7 usługi SIL24. Art 2

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Wyspa Zdobywców gra symulacyjna

Wyspa Zdobywców gra symulacyjna Wyspa Zdobywców gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Wyspa Zdobywców' rozpowszechniana jest przez N-Biznes wraz z

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group Polityka Prywatności Niniejszy dokument stanowi oficjalną politykę prywatności, regulującą korzystanie z witryny Constructor Group znajdującej się pod adresem www.dexionpolska.pl, oraz wszystkich lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

LICENCJA INDYWIDUALNA

LICENCJA INDYWIDUALNA LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej. WARUNKI KORZYSTANIA Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej. Grupa towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów świadczących

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo