Family events Wydarzenia Rodzinne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Family events Wydarzenia Rodzinne"

Transkrypt

1 Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Family events Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Wydarzenia rodzinne Family events Wydarzenia Rodzinne Births, Deaths, Marriages and Civil Partnerships Narodziny, Zgony, Małżeństwa i Cywilne Związki Partnerskie Głównym urzędem rejestracyjnym jest centrum Archiwizacji i Rejestracji regionu Highland (Highland Archive and Registration Centre) przy Bught Road w Inverness. Pozostałe lokalne Urzędy Stanu Cywilnego to: Ardgour Ardnamurchan Assynt Aviemore Black Isle Broadford Clyne (Brora) Dingwall and Carnoch Dornoch Durness Fort Augustus Fort William and Ballachulish Gairloch Glenelg Golspie Grantown-on-Spey and Nethybridge Helmsdale Inverness Kingussie Kinlochbervie Kirkton and Tongue (Bettyhill) Lairg Lochalsh Lochbroom and Coigach (Ullapool) Lochcarron and Shieldaig Nairn Portree and Raasay Rosskeen (Invergordon) Small Isles Tain Thurso, Strathy and Mey Wick Birth Registration Rejestracja Narodzin How and where do I Register a Birth? Jak i gdzie należy zarejestrować narodziny dziecka? Narodziny dziecka w Szkocji należy zgłosić w Urzędzie rejestracji narodzin, zgonów i małżeństw w ciągu dwudziestu jeden dni. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym okręgu rejestracyjnym w Szkocji. Who can Register a Birth in Scotland Kto może dokonać rejestracji narodzin dziecka w Szkocji Ojciec lub matka muszą zarejestrować narodziny swojego dziecka. Jeśli ojciec lub matka nie mogą zarejestrować narodzin swojego dziecka powinni oni (lub członek rodziny) skontaktować się z urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania porady.

2 Jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, ojciec może zarejestrować narodziny dziecka i figurować w rejestrze jako jego ojciec tylko wtedy gdy; o Wspólnie z matką dziecka złoży podpis w rejestrze; o Obydwoje podpiszą deklarację (dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego), że jest on ojcem dziecka; lub o Sąd orzeknie, że jest ojcem dziecka i matka zarejestruje narodziny. Informacje o tym, komu przysługują obowiązki i prawa rodzicielskie są dostępne w publikacji Szkockiego Rządu Sprawy Rodzinne: prawo rodzinne i młodzi ludzie w Szkocji (Family Matters: family law and young people in Scotland). What Documents do I take to the Registrar? Jakie dokumenty trzeba przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego? Zaświadczenie o urodzeniu dziecka wydane przez szpital z datą oraz godziną narodzin dziecka; Odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka (jeżeli są małżeństwem). Rejestracji narodzin można dokonać nawet jeżeli powyższe dokumenty są niedostępne. Documents Issued by the Registrar at the time of Birth Registration Dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego podczas dokonywania rejestracji Narodzin Odpis skrócony aktu urodzenia zawierający następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia (wydawany bezpłatnie), Formularz EC58 zawierający Numer Ubezpieczenia Zdrowotnego Dziecka (NHS Number), który należy dostarczyć lekarzowi rodzinnemu. Pełny odpis aktu urodzenia dziecka można otrzymać po uiszczeniu opłaty. Zawiera on dane dotyczące pochodzenia. Re-registration of a Birth Ponowne Zarejestrowanie Narodzin Ponownego zarejestrowania narodzin można dokonać później, po to, żeby dodać dane dotyczące pochodzenia lub małżeństwa rodziców, jeśli zostało ono zawarte po narodzinach dziecka. Przerejestrowania można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Szkocji; w niektórych wypadkach potrzebna jest pisemna zgoda Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystkie pytania powinny być kierowane do lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu uzyskania poprawnych informacji, w oparciu o zaistniałe okoliczności. Marriage and Civil Partnership in the Highlands Małżeństwo i Zarejestrowany Związek Partnerski w rejonie Highlands

3 Religious Marriage Ceremony Ślub Kościelny Ślub kościelny (który obejmuje różne systemy wierzeń) może zostać zawarty w dowolnym miejscu. Ślubu kościelnego może udzielić jedynie osoba duchowna, ksiądz, kapłan, pastor lub inna osoba upoważniona do rejestrowania związków małżeńskich zgodnie z Ustawą z 1977 o Małżeństwach w Szkocji. Oprócz spotkania z kapłanem, państwo młodzi muszą skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego. Civil Marriage and Civil Partnership Ceremony Ślub Cywilny i Cywilny Związek Partnerski Ślub cywilny jest to niereligijna ceremonia prowadzona przez urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego. Do ceremonii można włączyć muzykę, osobiste przyrzeczenia, czytania itp. Urzędnik chętnie to z Wami przedyskutuje. Cywilny Związek Partnerski jest to prawna forma zalegalizowania związków osób tej samej płci i otrzymania takich samych praw, jakie przysługują małżonkom heteroseksualnym. Możliwość zawierania takich związków istnieje od 5 grudnia Prawa przysługujące tym związkom to: Prawo do spadku i dziedziczenia nieruchomości Prawo do zasiłków dla pracujących i zasiłków emerytalnych Prawo do świadczeń pomocy społecznej (social security) i ulg podatkowych (tax provisions) Zwolnienie od składania zeznań w sądzie przeciwko swojemu partnerowi Uznanie praw w kwestii imigracji i obywatelstwa Ochrona przed przemocą domową Uznanie siebie nawzajem za najbliższych członków rodziny Obowiązek utrzymania swojego partnera i dzieci Pary tej samej płci żyjące razem, które nie zarejestrują cywilnego związku partnerskiego mają bardziej ograniczoną ochronę prawną i obowiązki. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych aspektów cywilnych związków partnerskich odwiedź Civil Partnership in Scotland (Cywilny Związek Partnerski w Szkocji). Ceremonies may be conducted in: Ceremonie mogą odbywać się w:

4 Urzędach Stanu Cywilnego zlokalizowanych w różnych miejscach regionu Highlands. Kilka urzędów posiada osobną salę ślubów (Inverness, Dingwall, Fort William, Wick, Portree) Other Venues (innych miejscach) zatwierdzonych do tego celu na mocy Ustawy z 2002 o Małżeństwach w Szkocji. Aby uzyskać wstępne informacje skontaktuj się z Isobel MacKellaig ( Fort William Registration Office) Meg Gillies ( Portree Registration Office) Więcej informacji możesz również uzyskać na stronie Highland Council website (Rady Regionu Highland). Preliminaries to Marriage in Scotland Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego w Szkocji Państwo młodzi muszą wypełnić zgłoszenia o zamiarze zawarcia małżeństwa (Formularz M10) i dostarczyć je do Urzędu Stanu Cywilnego. Formularze można pobrać lub otrzymać pocztą z dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji. Formularze o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa można również pobrać i wydrukować razem z załączonymi wskazówkami ze strony General Register Office for Scotland (Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji). Minimalny okres na złożenie formularzy o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa wynosi 15 dni przed planowaną datą ślubu. Okres maksymalny to trzy miesiące. Zaleca się jednak, aby formularze o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w tym okręgu, w którym będzie się zawierać małżeństwo mniej więcej cztery do sześciu tygodni przed datą ślubu. Do formularzy należy załączyć: Stosowne opłaty (zobacz 'Current Documents') ( Bieżące Dokumenty ) Akty urodzenia Wyrok rozwodowy, dowód rozwiązania, unieważnienia lub prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, jeżeli osoba była poprzednio w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym cywilnym związku partnerskim i małżeństwo lub cywilny związek partnerski zostały rozwiązane lub unieważnione. Wyrok rozwodowy czy dowód rozwiązania małżeństwa wydany poza Szkocją musi być wyrokiem prawomocnym wyrok rozwodowy warunkowy nie jest akceptowany. Akt zgonu poprzedniego małżonka lub partnera cywilnego, jeżeli osoba ta zmarła. Jeżeli mieszkasz w innym państwie, poza granicami Zjednoczonego Królestwa zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez uprawniony organ władzy, z którego wynika, że możesz wstąpić w związek małżeński Poświadczone tłumaczenie, jeżeli któryś z tych dokumentów jest sporządzony w języku innym niż angielski Informacje dodatkowe zawierające dane świadków

5 Nie opóźniaj dostarczenia zgłoszenia tylko dlatego, że oczekujesz na otrzymanie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów. Dokumenty można dostarczyć później, najważniejsze jest, aby były doniesione do Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem związku małżeństwa. Wszystkie zaświadczenia muszą być poświadczone (ksera nie będą akceptowane) i wszystkie dokumenty, za wyjątkiem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zostaną zwrócone. W większości wypadków formularze, dokumenty i opłaty są dostarczane osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego. Istnieje jednak możliwość wysłania dokumentów pocztą. Więcej informacji można znaleźć w ulotce Małżeństwo w Szkocji (RM1) wydawanej z formularzami o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa (dostępnej w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Szkocji) lub na stronie General Register Office (Scotland) (Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji). Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wyjaśnień, aby dokonać ustaleń niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Registering a Death Rejestracja Zgonu Zgon może zgłosić: Dowolny krewny zmarłego; lub Dowolna osoba obecna przy śmierci, lub Wykonawca testamentu zmarłego bądź inny przedstawiciel prawa, lub Mieszkaniec nieruchomości, w której doszło do śmierci, lub jeśli taka osoba jest niedostępna, Ktokolwiek posiadający informacje podlegające rejestracji. What to do when someone dies (checklists) Co należy zrobić w przypadku czyjejś śmierci (lista rzeczy do zrobienia) Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, przydatne będą następujące informacje dotyczące zmarłej osoby. Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance number) Numer Ubezpieczenia Zdrowotnego (NHS Number) Data i miejsce urodzenia Data zawarcia związku małżeńskiego lub cywilnego związku partnerskiego (jeśli stosowne) Referencyjny numer podatkowy (tax reference number) Documents and information needed when someone dies (Dokumenty i informacje potrzebne w przypadku czyjejś śmierci) Find out about wills and probate (Dowiedz się więcej o testamentach i świadectwach autentyczności testamentu)

6 What to do in the first five days Co należy zrobić w ciągu pierwszych 5 dni Oto kilka kroków, które należy podjąć zaraz po czyjejś śmierci. W wielu wypadkach szpital lub lekarz rodzinny zaangażowani w sprawę pomogą ci na tym początkowym etapie: zawiadomić lekarza rodzinnego zarejestrować zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego znaleźć testament jeśli nie możesz go znaleźć, prawnik zmarłej osoby może posiadać kopię rozpocząć przygotowania do pogrzebu należy sprawdzić czy testament nie zawiera żadnych specjalnych życzeń wypełnić, jeśli to konieczne, formularz BD8 otrzymany podczas rejestracji zgonu i wysłać go do lokalnego urzędu pracy (Jobcentre Plus) lub opieki społecznej (Social Security) jeśli zmarła osoba otrzymywała świadczenia lub zasiłek dla osób o niskich dochodach (tax credits) to należy powiadomić urzędy, które dokonywały płatności jeśli nie możesz znaleźć stosownej korespondencji skorzystaj z linków poniżej do urzędu ds. zasiłku dla osób o niskich dochodach (tax credit) i urzędu pracy (Jobcentre plus) oferujących pomoc Registering a death (Rejestracja zgonu) Arranging a funeral (Przygotowania do pogrzebu) If there is a will Jeśli testament został spisany Skontaktuj się z wykonawcą testamentu, jeśli Ty nim nie jesteś (taka osoba przeważnie jest nominowana w testamencie do uporządkowania spraw zmarłego), aby umożliwić rozpoczęcie procesu otrzymania świadectwa autentyczności testamentu. If there is no will Jeśli testament nie został spisany Zdecyduj kto zajmie się uporządkowaniem spraw zmarłego i skontaktuj się z Sądem ds. Spadkowych (Probate Registry), aby złożyć wniosek o dokument zezwalający na zarządzanie majątkiem (letter of administration). What to do if there is no will (Co należy zrobić jeśli testament nie został spisany) What is probate? (Co to jest świadectwo autentyczności testamentu?) Applying for probate (Złożenie wniosku o świadectwo autentyczności testamentu) Who else to contact

7 Z kim jeszcze należy się skontaktować Obok powiadomienia najbliższych zmarłego o jego śmierci, w wielu wypadkach będziesz musiał/a także zamknąć konta bankowe, anulować lub zmienić szczegóły ubezpieczeń, prenumerat, umów, płatności lub zleceń stałych opłat. Oto lista, która pomoże Ci na bieżąco monitorować Twoje działania; rzeczy, które Cię nie dotyczą po prostu skreśl: rodzina i znajomi pracodawca szkoła prawnik/księgowy Government organisations Organizacje rządowe urząd podatkowy urząd zajmujący się pobieraniem składek ubezpieczeniowych (National Insurance Contributions Office), jeśli zmarły był samozatrudniony (aby anulować płatności) Urząd Świadczeń na Rzecz Dzieci (Child Benefit Office) (najpóźniej w ciągu ośmiu tygodni) urząd ds. zasiłków dla osób o niskich dochodach (Tax Credit office) władze lokalne, jeśli zmarły płacił podatek komunalny (Council Tax), miał pozwolenie na parkowanie, był posiadaczem Blue Badge - znaczka uprawniającego do parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub otrzymywał pomoc socjalną, uczęszczał do dziennego Domu Opieki Społecznej itp. Brytyjski Urząd Paszportowy (UK Identity and Passport Service), aby zwrócić lub anulować paszport DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) Agencja ds. rejestracji kierowców i pojazdów, aby zwrócić prawo jazdy, anulować podatek samochodowy lub zwrócić dowód rejestracyjny/zmienić właściciela What to do about tax and benefits after a death (Co należy zrobić w kwestii spraw podatkowych i zasiłków po czyjejś śmierci) Returning a deceased person's passport (Zwrot paszportu zmarłej osoby) Financial organisations Organizacje Finansowe podstawowe firmy ubezpieczeniowe - w tym: oferujące ubezpieczenia mienia, samochodu, turystyczne, medyczne itd. inne firmy, z którymi zmarły mógł mieć umowy o wynajem, wypożyczanie czy kredyt

8 jeśli zmarły był pierwszym wymienionym na polisie ubezpieczeniowej, sprawdź jak najszybciej, czy jesteś wciąż ubezpieczony fundusze emerytalne/firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie banki/kasy mieszkaniowe podmiot odpowiedzialny za hipotekę firmy oferujące sprzedaż ratalną i kredyty dostawcy kart kredytowych / kart sklepowych Utilities and household contacts Kontakty dotyczące miejsca zamieszkania i związanych z nim opłat wynajmujący mieszkanie lub władze lokalne, jeśli zmarły wynajmował mieszkanie prywatne organizacje/ instytucje zapewniające pomoc domową firmy odpowiedzialne za usługi komunalne, jeśli rachunki były na nazwisko zmarłego urząd pocztowy Royal Mail, jeśli poczta wymaga przekierowania firmy świadczące usługi telewizyjne/internetowe, z którymi zmarły miał umowy Royal Mail redirection service (Usługa przekierowania poczty) Other useful contacts Inne użyteczne kontakty Rejestr osób zmarłych (Bereavement Register) i organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego (Deceased Preference Service), aby usunąć nazwisko zmarłego z list wysyłkowych i baz danych kluby, związki zawodowe, stowarzyszenia z okresowym członkostwem, aby anulować członkostwo i uzyskać zwroty składek kościół/miejsca kultu grupy towarzyskie, do których należał zmarły stomatolog wierzyciele, osoby, u których zmarły zaciągnął dług dłużnicy, osoby, które są zmarłemu winne pieniądze Register with the Bereavement Register (Rejestracja w Rejestrze osób zmarłych) Deceased Preference Service (Organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego)

9 Benefits and financial help Zasiłki i pomoc finansowa Jeśli mieszkałeś z lub byłeś na utrzymaniu osoby zmarłej to możesz ubiegać się o niektóre zasiłki i jednorazowy dodatek finansowy. Obowiązują ograniczenia czasowe, więc jak najszybciej skontaktuj się z najbliższym urzędem pracy (Jobcentre Plus), aby uzyskać więcej informacji. skontaktuj się z urzędem pracy (Jobcentre Plus) złóż wniosek o zasiłek żałobny (Bereavement Allowance) złóż wniosek o zasiłek dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent s Allowance) złóż wniosek o świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka/partnera (Bereavement Payment) złóż wniosek o świadczenie pogrzebowe dla osób o niskich dochodach (Funeral Payment) sprawdź świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach obecnie Ci przysługujące Find your local Jobcentre Plus office (Znajdź lokalny urząd pracy) Bereavement Allowance (Zasiłek żałobny) Widowed Parent's Allowance (Zasiłek dla owdowiałych rodziców) Bereavement Payment (Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka/partnera) Funeral Payments (Świadczenie pogrzebowe dla osób o niskich dochodach) Making a new will Sporządzenie nowego testamentu Koniecznym może okazać się sporządzenie nowego testamentu przez żyjących krewnych i przyjaciół zmarłego. Ważne jest, aby zasięgnąć w tej kwestii porady prawnika. Making a will (Sporządzenie testamentu) Bereavement counselling and support Żałoba porada psychologiczna i pomoc Każdy radzi sobie ze stratą bliskiej osoby na swój własny sposób. Jeśli Tobie, lub komuś, kogo znasz, potrzebna jest porada psychologiczna, zwróć się do swojego lekarza rodzinnego lub skontaktuj się z taką organizacją jak Cruse Bereavement Care (Pomoc osobom w żałobie).

10 Local Regional Information Cruse Bereavement Care Lokalna, regionalna informacja o pomocy osobom w żałobie (Cruse Bereavement Care). Fort William contact: Inverness contact: Moray contact: Print out and keep the checklist handy (PDF) (Wydrukuj tę listę i miej ją pod ręką format PDF) Inne użyteczne informacje na temat tego, co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby można znaleźć poniżej Paying for a funeral (Opłacenie pogrzebu) Registering a death (Rejestracja zgonu) Documents and information needed when someone dies (Dokumenty i informacje potrzebne w przypadku śmierci bliskiej osoby) Arranging a funeral (Organizacja pogrzebu) Advice, support and comfort for the bereaved (Porady, pomoc i wsparcie dla osób w żałobie) Organ and body donation (Ofiarowanie organów) General Register Office guidance (Porady ze strony Urzędu Stanu Cywilnego) Highland Council When and where should a death be registered (Rada regionu Highland kiedy i gdzie należy zarejestrować zgon) Useful URLs Adresy przydatnych stron internetowych Highland Council website (Strona Rady Regionu Highland):

11 General Register Office for Scotland (Urząd Stanu Cywilnego w Szkocji): Civil Partnership in Scotland (Cywilny Związek Partnerski w Szkocji): Direct.gov.uk: x.htm Citizen s Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich): Register with the Bereavement Register (Rejestracja w Rejestrze osób zmarłych): Deceased Preference Service (Organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego): Royal Mail redirection service (Usługa przekierowania poczty) https://www.royalmail.com/delivery/inbound-mail/redirections

Work & Money Praca i pieniądze

Work & Money Praca i pieniądze Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Work & Money Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Praca i pieniądze Work & Money Praca i

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości Polish Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości (Housing and Council Tax Benefits information for landlords and agents) Ulotka ta jest adresowana

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego 2013-03-05 08:03:13 Urząd Miasta i Gminy ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy BS Piotrków Kujawski 72955100020000010120030005 Więcej informacji można

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego. Referat Spraw Obywatelskich - Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (przy zmianie stanu cywilnego) Dokumentów nie przedkładamy gdy: 1). urodzenie na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego Polish Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego (A guide to Local Housing Allowance) Niniejsza ulotka opisuje nowe sposoby na obliczanie maksymalnej wysokości dodatku

Bardziej szczegółowo

Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions

Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions Dodatek Mieszkaniowy Housing Benefit - Kto i kiedy może wystąpić oraz najczęściej spotykane problemy. Kto może wystąpić o Housing Benefit? Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Uwaga: MOŻE PAN/I OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ LUB ZNIŻKOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ. Wypełnienie tego wniosku pomoże Shirley Ryan AbilityLab w ustaleniu,

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego Związek Małżeński poza granicą kraju 1. Co powinienem wiedzieć? Osoba planująca zawrzeć związek małżeński za granicą może uzyskać Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece ADVICE Informacje dla pacjentów Co to jest Minor Ailment Service? Minor Ailment Service to usługa na rzecz dzieci, osób, które ukończyły 60 lat, osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO LISTA SPRAW Wydanie dokumentu z ksiąg stanu cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zawarcie związku małżeńskiego Zgłoszenie zgonu Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG) DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE 1. KOPIE WSZYSTKICH JAAROPGAAFÓW 2. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT 3. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r.

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r. Projekt z 2 lipca 2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia..2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz WIELKA BRYTANIA Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od roku podatkowego w Polsce zaczyna się z dniem 6 kwietnia a kończy z dniem 5 kwietnia. Z tego też powodu rok podatkowy kończący się 05.04.2009

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW. pierwsze dokumenty. dziecka

KRAKÓW. pierwsze dokumenty. dziecka KRAKÓW pierwsze dokumenty Twojego dziecka Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce informator, który pomoże w wypełnianiu pierwszych formalności związanych z narodzinami dziecka tak, aby nic niepotrzebnie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Jeżeli ma Pan/Pani dziecko, to pierwszą rzeczą, jaka powinna znaleźć się na Pana/Pani liście Do zrobienia powinno

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych A. Dane osobowe -proszę przedłożyć dowody w formie kopii- Nazwisko, imiona, względnie nazwisko rodowe Zawód Data

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. OŚWIADCZENIE osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych( Home Office) podlegają osoby, które po udaniu się na Wyspy podjęły zatrudnienie na okres

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ul. Radomska 45 27-200 Starachowice Pokój: 29, 30, 31 (parter) tel.: 041-273-83-21; 273-83-85 kierownik : (41) 273-83-49 email: usc@starachowice.eu fax: 0-41- 273-82-19 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 2 3 Przykłady: Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 12 marca 2014 r. (czwartek), to należy zgłosić urodzenie do dnia 26 marca 2014 r. (czwartek) do godz. 23:59:59. Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 15 marca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku Strona 1/5 UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego? Szereg zdarzeń w życiu każdego

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

WZÓR OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU WZÓR OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Miejscowośd, data Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w.. Wnioskodawca: Dane Uczestnicy postępowania: 1) Dane 2) Dane 3) Dane OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Bezdomność. Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje

Bezdomność. Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje Bezdomność Ta ulotka wyjaśnia etapy ubiegania się bezdomnego o mieszkanie i o co zapytamy w celu oceny sytuacji. Ta ulotka zawiera informacje oraz wskazówki, natomiast

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1 - Dane wnioskującego Ta sekcja musi zostać wypełniona zgodnie z instrukcjami. W innym przypadku rozpatrzenie może zostać opóźnione lub wniosek zostanie odrzucony A. Dane osobowe Zdjęcia należy

Bardziej szczegółowo

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom?

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom? Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom? Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać do 31 sierpnia tego samego roku.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak mam wystąpić o przyznanie mi mieszkania komunalnego? Jeżeli masz 18 lub więcej lat możesz wystąpić o umieszczenie Cię w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

(przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

(przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O REFUNDACJĘ SKŁADKI NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (OC) / NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (AC) (przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego:

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Legenda: I. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI str. 2 II. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ str. 3 III. SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca URZĄD GMINY CZARNA WU - 10 UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl I Uznanie wyroku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

Help & Advice Pomoc i Porady

Help & Advice Pomoc i Porady Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Help & Advice Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Pomoc i Porady Help & Advice Pomoc i Porady

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Pamiętaj! LINK4 to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne. W naszej ofercie znajdziesz również: Ubezpieczenie majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna?

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Do wszystkich, którzy mogliby potrzebować opieki społecznej dla siebie samych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Międzyborzu Urząd Stanu Cywilnego w MIĘDZYBORZU Kierownik USC Lucyna Kucharczyk adres: 56-513

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/ 1. Co powinienem wiedzieć? Osoby

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1/USC

KARTA USŁUG NR 1/USC KARTA USŁUG NR 1/USC Nazwa usługi: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD BRYTANIA LTD V V 220 C Blythe Rd London W14 0HH 02033029696 ------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD X 220 C Blythe Rd London W14

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: Pieczęć kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Alojzy Malicki zam. w Wałbrzychu, ul. Ludowa 3 m. 5 Uczestnik postępowania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie Mercy Hospital and Medical Center w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia nam stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Czym jest Karta Dużej Rodziny? Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie z Systemu rentowego Kanady dla dziecka pozostałego przy życiu

Świadczenie z Systemu rentowego Kanady dla dziecka pozostałego przy życiu Informator dla celów wypełnienia wniosku o świadczenia dla dziecka z Systemu rentowego Kanady na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską O ile: zamierzasz

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Załatw Sprawę 1. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego). 2. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI)

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) 2012 Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Co oznacza skrót SSI? Uzupełniająca Zapomoga Rządowa (Supplemental

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo