Family events Wydarzenia Rodzinne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Family events Wydarzenia Rodzinne"

Transkrypt

1 Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Family events Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Wydarzenia rodzinne Family events Wydarzenia Rodzinne Births, Deaths, Marriages and Civil Partnerships Narodziny, Zgony, Małżeństwa i Cywilne Związki Partnerskie Głównym urzędem rejestracyjnym jest centrum Archiwizacji i Rejestracji regionu Highland (Highland Archive and Registration Centre) przy Bught Road w Inverness. Pozostałe lokalne Urzędy Stanu Cywilnego to: Ardgour Ardnamurchan Assynt Aviemore Black Isle Broadford Clyne (Brora) Dingwall and Carnoch Dornoch Durness Fort Augustus Fort William and Ballachulish Gairloch Glenelg Golspie Grantown-on-Spey and Nethybridge Helmsdale Inverness Kingussie Kinlochbervie Kirkton and Tongue (Bettyhill) Lairg Lochalsh Lochbroom and Coigach (Ullapool) Lochcarron and Shieldaig Nairn Portree and Raasay Rosskeen (Invergordon) Small Isles Tain Thurso, Strathy and Mey Wick Birth Registration Rejestracja Narodzin How and where do I Register a Birth? Jak i gdzie należy zarejestrować narodziny dziecka? Narodziny dziecka w Szkocji należy zgłosić w Urzędzie rejestracji narodzin, zgonów i małżeństw w ciągu dwudziestu jeden dni. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym okręgu rejestracyjnym w Szkocji. Who can Register a Birth in Scotland Kto może dokonać rejestracji narodzin dziecka w Szkocji Ojciec lub matka muszą zarejestrować narodziny swojego dziecka. Jeśli ojciec lub matka nie mogą zarejestrować narodzin swojego dziecka powinni oni (lub członek rodziny) skontaktować się z urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania porady.

2 Jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, ojciec może zarejestrować narodziny dziecka i figurować w rejestrze jako jego ojciec tylko wtedy gdy; o Wspólnie z matką dziecka złoży podpis w rejestrze; o Obydwoje podpiszą deklarację (dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego), że jest on ojcem dziecka; lub o Sąd orzeknie, że jest ojcem dziecka i matka zarejestruje narodziny. Informacje o tym, komu przysługują obowiązki i prawa rodzicielskie są dostępne w publikacji Szkockiego Rządu Sprawy Rodzinne: prawo rodzinne i młodzi ludzie w Szkocji (Family Matters: family law and young people in Scotland). What Documents do I take to the Registrar? Jakie dokumenty trzeba przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego? Zaświadczenie o urodzeniu dziecka wydane przez szpital z datą oraz godziną narodzin dziecka; Odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka (jeżeli są małżeństwem). Rejestracji narodzin można dokonać nawet jeżeli powyższe dokumenty są niedostępne. Documents Issued by the Registrar at the time of Birth Registration Dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego podczas dokonywania rejestracji Narodzin Odpis skrócony aktu urodzenia zawierający następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia (wydawany bezpłatnie), Formularz EC58 zawierający Numer Ubezpieczenia Zdrowotnego Dziecka (NHS Number), który należy dostarczyć lekarzowi rodzinnemu. Pełny odpis aktu urodzenia dziecka można otrzymać po uiszczeniu opłaty. Zawiera on dane dotyczące pochodzenia. Re-registration of a Birth Ponowne Zarejestrowanie Narodzin Ponownego zarejestrowania narodzin można dokonać później, po to, żeby dodać dane dotyczące pochodzenia lub małżeństwa rodziców, jeśli zostało ono zawarte po narodzinach dziecka. Przerejestrowania można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Szkocji; w niektórych wypadkach potrzebna jest pisemna zgoda Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystkie pytania powinny być kierowane do lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu uzyskania poprawnych informacji, w oparciu o zaistniałe okoliczności. Marriage and Civil Partnership in the Highlands Małżeństwo i Zarejestrowany Związek Partnerski w rejonie Highlands

3 Religious Marriage Ceremony Ślub Kościelny Ślub kościelny (który obejmuje różne systemy wierzeń) może zostać zawarty w dowolnym miejscu. Ślubu kościelnego może udzielić jedynie osoba duchowna, ksiądz, kapłan, pastor lub inna osoba upoważniona do rejestrowania związków małżeńskich zgodnie z Ustawą z 1977 o Małżeństwach w Szkocji. Oprócz spotkania z kapłanem, państwo młodzi muszą skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego. Civil Marriage and Civil Partnership Ceremony Ślub Cywilny i Cywilny Związek Partnerski Ślub cywilny jest to niereligijna ceremonia prowadzona przez urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego. Do ceremonii można włączyć muzykę, osobiste przyrzeczenia, czytania itp. Urzędnik chętnie to z Wami przedyskutuje. Cywilny Związek Partnerski jest to prawna forma zalegalizowania związków osób tej samej płci i otrzymania takich samych praw, jakie przysługują małżonkom heteroseksualnym. Możliwość zawierania takich związków istnieje od 5 grudnia Prawa przysługujące tym związkom to: Prawo do spadku i dziedziczenia nieruchomości Prawo do zasiłków dla pracujących i zasiłków emerytalnych Prawo do świadczeń pomocy społecznej (social security) i ulg podatkowych (tax provisions) Zwolnienie od składania zeznań w sądzie przeciwko swojemu partnerowi Uznanie praw w kwestii imigracji i obywatelstwa Ochrona przed przemocą domową Uznanie siebie nawzajem za najbliższych członków rodziny Obowiązek utrzymania swojego partnera i dzieci Pary tej samej płci żyjące razem, które nie zarejestrują cywilnego związku partnerskiego mają bardziej ograniczoną ochronę prawną i obowiązki. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych aspektów cywilnych związków partnerskich odwiedź Civil Partnership in Scotland (Cywilny Związek Partnerski w Szkocji). Ceremonies may be conducted in: Ceremonie mogą odbywać się w:

4 Urzędach Stanu Cywilnego zlokalizowanych w różnych miejscach regionu Highlands. Kilka urzędów posiada osobną salę ślubów (Inverness, Dingwall, Fort William, Wick, Portree) Other Venues (innych miejscach) zatwierdzonych do tego celu na mocy Ustawy z 2002 o Małżeństwach w Szkocji. Aby uzyskać wstępne informacje skontaktuj się z Isobel MacKellaig ( Fort William Registration Office) Meg Gillies ( Portree Registration Office) Więcej informacji możesz również uzyskać na stronie Highland Council website (Rady Regionu Highland). Preliminaries to Marriage in Scotland Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego w Szkocji Państwo młodzi muszą wypełnić zgłoszenia o zamiarze zawarcia małżeństwa (Formularz M10) i dostarczyć je do Urzędu Stanu Cywilnego. Formularze można pobrać lub otrzymać pocztą z dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji. Formularze o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa można również pobrać i wydrukować razem z załączonymi wskazówkami ze strony General Register Office for Scotland (Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji). Minimalny okres na złożenie formularzy o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa wynosi 15 dni przed planowaną datą ślubu. Okres maksymalny to trzy miesiące. Zaleca się jednak, aby formularze o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w tym okręgu, w którym będzie się zawierać małżeństwo mniej więcej cztery do sześciu tygodni przed datą ślubu. Do formularzy należy załączyć: Stosowne opłaty (zobacz 'Current Documents') ( Bieżące Dokumenty ) Akty urodzenia Wyrok rozwodowy, dowód rozwiązania, unieważnienia lub prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, jeżeli osoba była poprzednio w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym cywilnym związku partnerskim i małżeństwo lub cywilny związek partnerski zostały rozwiązane lub unieważnione. Wyrok rozwodowy czy dowód rozwiązania małżeństwa wydany poza Szkocją musi być wyrokiem prawomocnym wyrok rozwodowy warunkowy nie jest akceptowany. Akt zgonu poprzedniego małżonka lub partnera cywilnego, jeżeli osoba ta zmarła. Jeżeli mieszkasz w innym państwie, poza granicami Zjednoczonego Królestwa zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez uprawniony organ władzy, z którego wynika, że możesz wstąpić w związek małżeński Poświadczone tłumaczenie, jeżeli któryś z tych dokumentów jest sporządzony w języku innym niż angielski Informacje dodatkowe zawierające dane świadków

5 Nie opóźniaj dostarczenia zgłoszenia tylko dlatego, że oczekujesz na otrzymanie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów. Dokumenty można dostarczyć później, najważniejsze jest, aby były doniesione do Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem związku małżeństwa. Wszystkie zaświadczenia muszą być poświadczone (ksera nie będą akceptowane) i wszystkie dokumenty, za wyjątkiem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zostaną zwrócone. W większości wypadków formularze, dokumenty i opłaty są dostarczane osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego. Istnieje jednak możliwość wysłania dokumentów pocztą. Więcej informacji można znaleźć w ulotce Małżeństwo w Szkocji (RM1) wydawanej z formularzami o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa (dostępnej w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Szkocji) lub na stronie General Register Office (Scotland) (Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji). Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wyjaśnień, aby dokonać ustaleń niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Registering a Death Rejestracja Zgonu Zgon może zgłosić: Dowolny krewny zmarłego; lub Dowolna osoba obecna przy śmierci, lub Wykonawca testamentu zmarłego bądź inny przedstawiciel prawa, lub Mieszkaniec nieruchomości, w której doszło do śmierci, lub jeśli taka osoba jest niedostępna, Ktokolwiek posiadający informacje podlegające rejestracji. What to do when someone dies (checklists) Co należy zrobić w przypadku czyjejś śmierci (lista rzeczy do zrobienia) Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, przydatne będą następujące informacje dotyczące zmarłej osoby. Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance number) Numer Ubezpieczenia Zdrowotnego (NHS Number) Data i miejsce urodzenia Data zawarcia związku małżeńskiego lub cywilnego związku partnerskiego (jeśli stosowne) Referencyjny numer podatkowy (tax reference number) Documents and information needed when someone dies (Dokumenty i informacje potrzebne w przypadku czyjejś śmierci) Find out about wills and probate (Dowiedz się więcej o testamentach i świadectwach autentyczności testamentu)

6 What to do in the first five days Co należy zrobić w ciągu pierwszych 5 dni Oto kilka kroków, które należy podjąć zaraz po czyjejś śmierci. W wielu wypadkach szpital lub lekarz rodzinny zaangażowani w sprawę pomogą ci na tym początkowym etapie: zawiadomić lekarza rodzinnego zarejestrować zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego znaleźć testament jeśli nie możesz go znaleźć, prawnik zmarłej osoby może posiadać kopię rozpocząć przygotowania do pogrzebu należy sprawdzić czy testament nie zawiera żadnych specjalnych życzeń wypełnić, jeśli to konieczne, formularz BD8 otrzymany podczas rejestracji zgonu i wysłać go do lokalnego urzędu pracy (Jobcentre Plus) lub opieki społecznej (Social Security) jeśli zmarła osoba otrzymywała świadczenia lub zasiłek dla osób o niskich dochodach (tax credits) to należy powiadomić urzędy, które dokonywały płatności jeśli nie możesz znaleźć stosownej korespondencji skorzystaj z linków poniżej do urzędu ds. zasiłku dla osób o niskich dochodach (tax credit) i urzędu pracy (Jobcentre plus) oferujących pomoc Registering a death (Rejestracja zgonu) Arranging a funeral (Przygotowania do pogrzebu) If there is a will Jeśli testament został spisany Skontaktuj się z wykonawcą testamentu, jeśli Ty nim nie jesteś (taka osoba przeważnie jest nominowana w testamencie do uporządkowania spraw zmarłego), aby umożliwić rozpoczęcie procesu otrzymania świadectwa autentyczności testamentu. If there is no will Jeśli testament nie został spisany Zdecyduj kto zajmie się uporządkowaniem spraw zmarłego i skontaktuj się z Sądem ds. Spadkowych (Probate Registry), aby złożyć wniosek o dokument zezwalający na zarządzanie majątkiem (letter of administration). What to do if there is no will (Co należy zrobić jeśli testament nie został spisany) What is probate? (Co to jest świadectwo autentyczności testamentu?) Applying for probate (Złożenie wniosku o świadectwo autentyczności testamentu) Who else to contact

7 Z kim jeszcze należy się skontaktować Obok powiadomienia najbliższych zmarłego o jego śmierci, w wielu wypadkach będziesz musiał/a także zamknąć konta bankowe, anulować lub zmienić szczegóły ubezpieczeń, prenumerat, umów, płatności lub zleceń stałych opłat. Oto lista, która pomoże Ci na bieżąco monitorować Twoje działania; rzeczy, które Cię nie dotyczą po prostu skreśl: rodzina i znajomi pracodawca szkoła prawnik/księgowy Government organisations Organizacje rządowe urząd podatkowy urząd zajmujący się pobieraniem składek ubezpieczeniowych (National Insurance Contributions Office), jeśli zmarły był samozatrudniony (aby anulować płatności) Urząd Świadczeń na Rzecz Dzieci (Child Benefit Office) (najpóźniej w ciągu ośmiu tygodni) urząd ds. zasiłków dla osób o niskich dochodach (Tax Credit office) władze lokalne, jeśli zmarły płacił podatek komunalny (Council Tax), miał pozwolenie na parkowanie, był posiadaczem Blue Badge - znaczka uprawniającego do parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub otrzymywał pomoc socjalną, uczęszczał do dziennego Domu Opieki Społecznej itp. Brytyjski Urząd Paszportowy (UK Identity and Passport Service), aby zwrócić lub anulować paszport DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) Agencja ds. rejestracji kierowców i pojazdów, aby zwrócić prawo jazdy, anulować podatek samochodowy lub zwrócić dowód rejestracyjny/zmienić właściciela What to do about tax and benefits after a death (Co należy zrobić w kwestii spraw podatkowych i zasiłków po czyjejś śmierci) Returning a deceased person's passport (Zwrot paszportu zmarłej osoby) Financial organisations Organizacje Finansowe podstawowe firmy ubezpieczeniowe - w tym: oferujące ubezpieczenia mienia, samochodu, turystyczne, medyczne itd. inne firmy, z którymi zmarły mógł mieć umowy o wynajem, wypożyczanie czy kredyt

8 jeśli zmarły był pierwszym wymienionym na polisie ubezpieczeniowej, sprawdź jak najszybciej, czy jesteś wciąż ubezpieczony fundusze emerytalne/firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie banki/kasy mieszkaniowe podmiot odpowiedzialny za hipotekę firmy oferujące sprzedaż ratalną i kredyty dostawcy kart kredytowych / kart sklepowych Utilities and household contacts Kontakty dotyczące miejsca zamieszkania i związanych z nim opłat wynajmujący mieszkanie lub władze lokalne, jeśli zmarły wynajmował mieszkanie prywatne organizacje/ instytucje zapewniające pomoc domową firmy odpowiedzialne za usługi komunalne, jeśli rachunki były na nazwisko zmarłego urząd pocztowy Royal Mail, jeśli poczta wymaga przekierowania firmy świadczące usługi telewizyjne/internetowe, z którymi zmarły miał umowy Royal Mail redirection service (Usługa przekierowania poczty) Other useful contacts Inne użyteczne kontakty Rejestr osób zmarłych (Bereavement Register) i organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego (Deceased Preference Service), aby usunąć nazwisko zmarłego z list wysyłkowych i baz danych kluby, związki zawodowe, stowarzyszenia z okresowym członkostwem, aby anulować członkostwo i uzyskać zwroty składek kościół/miejsca kultu grupy towarzyskie, do których należał zmarły stomatolog wierzyciele, osoby, u których zmarły zaciągnął dług dłużnicy, osoby, które są zmarłemu winne pieniądze Register with the Bereavement Register (Rejestracja w Rejestrze osób zmarłych) Deceased Preference Service (Organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego)

9 Benefits and financial help Zasiłki i pomoc finansowa Jeśli mieszkałeś z lub byłeś na utrzymaniu osoby zmarłej to możesz ubiegać się o niektóre zasiłki i jednorazowy dodatek finansowy. Obowiązują ograniczenia czasowe, więc jak najszybciej skontaktuj się z najbliższym urzędem pracy (Jobcentre Plus), aby uzyskać więcej informacji. skontaktuj się z urzędem pracy (Jobcentre Plus) złóż wniosek o zasiłek żałobny (Bereavement Allowance) złóż wniosek o zasiłek dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent s Allowance) złóż wniosek o świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka/partnera (Bereavement Payment) złóż wniosek o świadczenie pogrzebowe dla osób o niskich dochodach (Funeral Payment) sprawdź świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach obecnie Ci przysługujące Find your local Jobcentre Plus office (Znajdź lokalny urząd pracy) Bereavement Allowance (Zasiłek żałobny) Widowed Parent's Allowance (Zasiłek dla owdowiałych rodziców) Bereavement Payment (Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka/partnera) Funeral Payments (Świadczenie pogrzebowe dla osób o niskich dochodach) Making a new will Sporządzenie nowego testamentu Koniecznym może okazać się sporządzenie nowego testamentu przez żyjących krewnych i przyjaciół zmarłego. Ważne jest, aby zasięgnąć w tej kwestii porady prawnika. Making a will (Sporządzenie testamentu) Bereavement counselling and support Żałoba porada psychologiczna i pomoc Każdy radzi sobie ze stratą bliskiej osoby na swój własny sposób. Jeśli Tobie, lub komuś, kogo znasz, potrzebna jest porada psychologiczna, zwróć się do swojego lekarza rodzinnego lub skontaktuj się z taką organizacją jak Cruse Bereavement Care (Pomoc osobom w żałobie).

10 Local Regional Information Cruse Bereavement Care Lokalna, regionalna informacja o pomocy osobom w żałobie (Cruse Bereavement Care). Fort William contact: Inverness contact: Moray contact: Print out and keep the checklist handy (PDF) (Wydrukuj tę listę i miej ją pod ręką format PDF) Inne użyteczne informacje na temat tego, co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby można znaleźć poniżej Paying for a funeral (Opłacenie pogrzebu) Registering a death (Rejestracja zgonu) Documents and information needed when someone dies (Dokumenty i informacje potrzebne w przypadku śmierci bliskiej osoby) Arranging a funeral (Organizacja pogrzebu) Advice, support and comfort for the bereaved (Porady, pomoc i wsparcie dla osób w żałobie) Organ and body donation (Ofiarowanie organów) General Register Office guidance (Porady ze strony Urzędu Stanu Cywilnego) Highland Council When and where should a death be registered (Rada regionu Highland kiedy i gdzie należy zarejestrować zgon) Useful URLs Adresy przydatnych stron internetowych Highland Council website (Strona Rady Regionu Highland):

11 General Register Office for Scotland (Urząd Stanu Cywilnego w Szkocji): Civil Partnership in Scotland (Cywilny Związek Partnerski w Szkocji): Direct.gov.uk: x.htm Citizen s Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich): Register with the Bereavement Register (Rejestracja w Rejestrze osób zmarłych): Deceased Preference Service (Organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego): Royal Mail redirection service (Usługa przekierowania poczty) https://www.royalmail.com/delivery/inbound-mail/redirections

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Infolinia organizacji BrakeCare 0845 603 8570 Informacje, porady, wsparcie psychologiczne Pomoc w Internecie: www.brake.org.uk Wersja

Bardziej szczegółowo

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin Witamy w Okręgu Telford & Wrekin POLISH Welcome to Telford & Wrekin Ten przewodnik został stworzony przez dział Usług Na Rzecz Społeczności Lokalnej i Sąsiedztwa Rady Okręgu Telford & Wrekin (Community

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

Gdy umiera bliska osoba

Gdy umiera bliska osoba Gdy umiera bliska osoba Informacje, porady i wsparcie dla rodziny i przyjaciół NT/MED/6179 07/12 4k Wydano w listopadzie 2011 roku Rozumiemy ból i ciężką sytuację, w jakiej znaleźli się Państwo po śmierci

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania ludzie:umiejętności:praca EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania Poland EURES Irlandia Północna-często zdawane pytania Co to jest EURES? Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (European Employment

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Strata bliskiej osoby przez samobójstwo. Poradnik dla osób, które straciły kogoś bliskiego

Strata bliskiej osoby przez samobójstwo. Poradnik dla osób, które straciły kogoś bliskiego Strata bliskiej osoby przez samobójstwo Poradnik dla osób, które straciły kogoś bliskiego Wstęp Niniejsze wydanie broszury Strata bliskiej osoby przez samobójstwo zostało zweryfikowane przez grupę roboczą

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool

wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool Witamy w Kensington Pakiet Powitalny jest przewodnikiem po szerokiej gamie usług dostępnych w Kensington i jego okolicach.

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników migrującychch Wydanie trzecie 2011 This guide is in Polish 2 Twoje prawa w Irlandii Północnej Spis treści Rozdział Strona Wstęp 5 Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

Law & Personal Safety

Law & Personal Safety Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Law & Personal Safety Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Prawo i Bezpieczeństwo Osobiste

Bardziej szczegółowo

Formy Pomocy Socjalnej. {Social Welfare Benefits and Entitlements}

Formy Pomocy Socjalnej. {Social Welfare Benefits and Entitlements} Formy Pomocy Socjalnej {Social Welfare Benefits and Entitlements} FORMY POMOCY SOCJALNEJ 107 1 Wprowadzenie W rozdziale tym mowa jest o różnego rodzaju zasiłkach oraz świadczeniach, jakie można uzyskać

Bardziej szczegółowo

Accommodation Sprawy mieszkaniowe

Accommodation Sprawy mieszkaniowe Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Accommodation Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Sprawy mieszkaniowe Accommodation Sprawy

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo