Przewodnik po szkolnictwie podstawowym w dzielnicy Ealing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po szkolnictwie podstawowym w dzielnicy Ealing"

Transkrypt

1 Przewodnik po szkolnictwie podstawowym w dzielnicy Ealing USŁUGI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

2 Wstęp Przewodnik ten został przygotowany z myślą o rodzicach i opiekunach dzieci z dzielnicy Ealing, które już rozpoczęły już naukę lub wkrótce rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły w przygotowaniu tego przewodnika i zamieściły swoje reklamy oraz wniosły wkład w pokrycie kosztów druku i produkcji. Przewodnik ma pomóc w zrozumieniu podstawowych cech systemu nauczania podstawowego oraz podpowiada jak prawidłowo wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez szkołę. W ciągu ostatnich 10 lat szkolnictwo w Anglii bardzo zmieniło się. W tej sutuacji przewodnik będzie szczególnie cennym źródłem informacji dla osób, które po raz pierwszy zetknęły się z systemem szkolnictwa lub niedawno przybyły z innego kraju. Zamieściliśmy tu informacje o programie nauczania oraz o sposobie testowania (oceny) dziecka. Wyjaśniliśmy, jakie oczekiwania mają szkoły wobec rodziców i ich dzieci oraz zamieściliśmy informacje na temat wsparcia udzielanego przez szkołę. Przedstawiliśmy też w nim wiele wspaniałych pomysłów na to, jak najlepiej pomóc dziecku w nauce. Uważamy, że im więcej rodzice i opiekunowie wiedzą o edukacji swego dziecka, tym lepiej potrafią współpracować ze szkołą i umożliwić dziecku wykorzystanie całego jego potencjału.

3 Główne cechy szkolnictwa w dzielnicy Ealing Zgodnie z prawem, wszystkie dzieci w wieku 5 do 16 lat podlegają obowiązkowi nauczania. Większość rodziców decyduje się wysłać swoje dziecko do szkoły, ale prawo także zezwala rodzicom na kształcenie dzieci w domu, o ile realizowany jest państwowy program nauczania (National Curriculum). Obecnie w Anglii, nauczanie obowiązkowe dla dzieci kończy sie w ostatni piątek czerwca roku szkolnego, w którym kończy ono 16 lat. Ponadto, ostatnio prawo uległo zmianie. Od 2015 roku młodzież będzie miała obowiązek uczyć się do wieku 18 lat. Będzie to polegało na pewnej formie kontynuacji nauki lub uczęszczania na szkolenia. W większości przypadków dzieci przydzielane są do klas w oparciu o kryterium wiekowe, a nie na podstawie ich zdolności. Pod koniec każdego roku dzieci przechodzą do następnej klasy, niezależnie od tego czy osiągnęły określony poziom wiedzy szkolnej czy nie. nauczyciele mają prawo wyboru pewnych treści czy organizacji nauczania. Szkoła zapewnia dzieciom większość podręczników i zeszytów. Materiały do nauki zostają w szkole, a do domu dzieci zabierają tylko te książki, które potrzebne są do zrobienia pracy domowej. W porze obiadu dzieci otrzymują gorący posiłek, opłacany co tydzień przez rodziców/opiekunów. Niektóre dzieci uprawnione są do darmowych posiłków w szkole (FSM), o ile ich rodzice/opiekunowie otrzymują zasiłki. W większości szkół obowiązuje noszenie mundurka szkolnego. Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują listę ubrań, które muszą zakupić dla swego dziecka. W ramach państwowego systemu, szkoły zobowiązane są realizować państwowy program nauczania (National Curriculum), jednak zarówno szkoły jak i poszczególni

4 Etapy szkolne Wiek w dniu 31 sier-pnia Rok Poziom programu nauczania (Curriculum stage ) Rodzaj placówki edukacyj-nej Czy jest obowiązkowe? Czy jest bezpłatne 3-4 Przedszkole (Nursery) Etap podstawow y Nauczanie przedszkolne (Nursery school) Nie W niepełnym wymiarze godzin 4 5 Rok zerowy Rok Przedszkole Etap Rok Szko-ła Rok Podstawowa Tak Tak Rok Rok Etap 2 Szko-ła dla Mlodszych Rok Rok Rok Etap 3 Szkoła średnia Rok /gimnazjum Tak Tak Rok Rok Etap Rok Szkoła średnia Tak Tak Etap Rok /college Tak do 2015 roku Tak

5 Jak mierzony jest postęp? Na Etapach 1 i 2 każdy przedmiot oceniany jest na sześciu poziomach, które służą do pomiaru postępu dokonanego przez dziecko. Postęp oceniany jest przez porównanie dziecka do innych uczniów w kraju, którzy należą do tej samej grupy wiekowej. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, a tak wyznaczone poziomy pomagają określić postęp dziecka w odniesieniu do wymagań bowiązujących dla danej grupy wiekowej. Na przykład, przed zakończeniem Etapu 1, większość dzieci osiąga poziom 2, a do końca Etapu 2 większość osiąga poziom 4. Poszczególne poziomy ulegają dalszemu podziałowi i czasami nauczyciele używają określeń 1c, 1b lub 1a. W tym przypadku, c oznacza najniższe osiągnięcia na poziomie 1, b średnie, zaś a najwyższe. Zatem dziecko uczące się na Poziomie 2b znajduje się w środku tego poziomu, nieco powyżej Poziomu 2c, ale zmierza do osiągnięcia Poziomu 1a. Wszystko to może wydawać się skomplikowane, ale taki kolejny podział pomaga nauczycielom w określeniu postępu dokonanego przez uczniów w trakcie trwania danego semestru. Na przykład, dziecko które przechodzi z Poziomu 3c na 3a w ciągu roku, dokonuje wyraźnego postępu. Dziecko przechodzące z Poziomu 3a na Poziom 4c nie dokonuje tak znacznego postępu, pomimo przejścia z jednego poziomu na drugi.

6 Na jakim poziomie powinno uczyć się moje dziecko? Na zakończenie każdego Etapu dzieci powinny osiągnąć pewien wymagany poziom wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu. Tabela pokazuje jaki poziom powinno osiągnąć dziecko pod koniec każdego roku oraz poziom jaki osiągają dzieci, które wykraczają ponad oczekiwany poziom. Na przykład, większość dzieci pod koniec Roku 2 uczy się na Poziomie 2B, podczas gdy niektórzy uczniowie wykraczający poza wyznaczony poziom, mogą już pracować na poziomach 2A lub nawet na poziomie 3C. Oczywiście, każde dziecko uczy się w swoim tempie; Jednak szkole zależy, Na tym, by dzieci robiły postęp niezależnie od poziomu na którym zaczęły naukę. W wyznaczonym tempie Powyżej wymaganego poziomu Nauka nauczania początkowego wramach wyznaczonych celów 1C Rok zerowy Rok zerowy 1B Rok 1 Rok 1 1A 2C 2B 2A 3C Rok 2 Rok 3 Rok 2 3B Rok 4 Rok 3 3A 4C Rok 5 Rok 4 4B Rok 6 4A Rok 5 5C 5B 5A Rok 6 6C 6B 6A

7 Jak moje dziecko jest sprawdzane (oceniane)? Na koniec Roku 1, wszystkie dzieci muszą zdać sprawdzający test foniczny. Dziecko zostanie posadzone przy nauczycielu i poproszone o odczytanie 40 słów na głos. Jest to prosty i szybki sposób sprawdzenia wiedzy fonicznej dziecka i zwykle zajmuje kilka minut. Szkoła informuje rodziców o wynikach testu. Formalne testy o nazwie SATs Standardowe Testy Sprawdzające (Standard Assessment Tests), prowadzone są pod koniec Etapu 1 i 2. Pod koniec Etapu 1 (Rok 2, w wieku 6 i 7 lat) dzieci oceniane są przez swoich nauczycieli za pomoca nieformalnych testów z angielskiego, matematyki i nauk przyrodniczo-fizycznych (science). Na koniec Etapu 2 (Rok 6, w wieku 10 i 11 lat) dzieci podlegają formalnej ocenie z użyciem państwowych testów z matematyki (włącznie z pamięciowymi rachunkami arytmetycznymi) i z angielskiego: 1) czytania 2) gramatyki, interpunkcji oraz literowania. Pisanie oceniane jest przez nauczyciela. Wyniki tych testów przesyłane są rodzicom pocztą. Przynajmniej raz w roku rodzice otrzymują raport, z informacją o postępach dziecka w szkole. Są organizowane wieczory dla rodziców, podczas których mają możliwość spotkać się z nauczycielami, by porozmawiać o postępach swego dziecka.

8 Frekwencja i punktualność każdy dzień liczy się, a każde dziecko jest ważne. Wiadomo, że jeśli dzieci regularnie uczęszczają do szkoły, mają większe szanse uzyskania dobrych ocen. I odwrotnie dzieci, które nieregularnie uczęszczają do szkoły, częściej otrzymują gorsze stopnie. Badania wykazały: Dzieci, które opuścilły więcej niż 50 procent dni w szkole - tylko 3 procenty z nich zdołało osiągnąć pięć ocen A* do C z egzaminów GCSE, włącznie z angielskim i matematyką Dzieci, które opuścilły 10 do 20 procent dni w szkole - tylko 35 procent z nich zdołało osiągnąć pięć ocen A* do C z egzaminów GCSE, włącznie z angielskim i matematyką Dzieci, które opuściły mniej niż 5 procent dni w szkole - 73 procenty z nich osiąga pięć ocen A* do C z egzaminów GCSE, włącznie z angielskim i matematyką Uwaga: GCSE (General Certificate of Secondary Education Świadectwo Ogólnej Szkoły Sredniej) jest szkolną kwalifikacją obowiązującą w szkolnictwie średnim w Angli, przyznawaną za określone przedmioty. Zazwyczaj do egzaminów tych podchodzą uczniowie w wieku 16 lat.

9 Jeśli szkoła nie wie O nieobecności dziecka lub nie zgadza się na nią, rodzice mogą otrzymać z góry określoną karę grzywny, albo mogą zostać podjęte wobec nich inne kroki prawne. Codziennie spóźnienie o 5 minut oznacza, że dziecko opuści 25 minut szkoły w tygodniu, co daje 5 godzin i 20 minut w semestrze. Równa się to trzem dniom nauki w roku Nauka twojego dziecka jest ważna - Więc przyprowadzaj je do szkoły na czas. Prawidłowe uczęszczanie do szkoły podstawowej oznacza, że dzieci będą lepiej uczyły się w szkole średniej. Wiadomo też, że dzieci które mają złą frekwencję i nieregularnie uczęszczają do szkoły, o wiele częściej gorzej radzą sobie z problemami oraz mają trudności z zawieraniem przyjaźni.if the school does Rodzice mogą pomóc w następujący sposób: Zatrzymując dziecko w domu tylko w przypadku choroby Jeśli dziecko nie może przyjść do szkoły, należy zadzwonić i powiadomoć szkołę z samego rana Przez punktualne przychodzenie do szkoły dzieci, które często spóźniają się, mają trudności z przystąpieniem do nauki i nie korzystają z zajęć szkolnych. Nie należy zabierać dziecka na wakacje w trakcie trwania roku szkolnego Należy znać dokładne daty rozpoczęcia poszczególnych semestrów, aby dziecko nie spóźniało sie na rozpoczęcie zajęć szkolnych. Należy starać się by dziecko poszło do szkoły, nawet jeśli rodzic/opiekun jest chory. Należy rozmawiać z personelem szkolnym o występujących trudnościach z przyprowadzaniem dziecka do szkoły.

10 Zachowanie Społeczność szkolna przestrzega zasady poszanowania każdej osoby. Dzieci, personel i rodzice zawsze zobowiązani są zachowywać się w odpowiedzialny sposób, okazywać uwagę, urzejmość oraz szacunek każdej osobie. Personel szkolny, który zarówno naucza jak i opiekuje się dziećmi, zawsze jest chętny wysłuchać uprzejmych uwag rodziców, ale nie będzie tolerować agresywnych zachowań. Nauczyciele chwalą i nagradzaja dzieci za dobre zachowanie na wiele sposobów. Należą do nich: ustne pochwały za dobrą pracę/zachowanie punkty i naklejki świadectwa oddawanie pracy ucznia na wystawę lub do dyrektora uwagi do rodziców Fizyczne kary w szkole są prawnie zabronione. Uczniowie, którzy zachowują się nieprawidłowo, otrzymują za to karę oraz nakładane są na nich sankcje. Oto przykłady kar: przerwa w zabawie albo zakaz udziału w zabawie przesadzenie z dala od innych dzieci napisanie listu z przeprosinami zaproszenie rodziców na rozmowę o niewłaściwym zachowaniu ucznia

11 Znęcanie się (Bullying) Znęcanie się (bullying) nie jest tolerowane przez żadną szkołę i zwykle traktowane jest bardzo poważnie. Za znęcanie się uważa się użycie agresji wobec innej osoby w celu zranienia jej fizycznie lub psychicznie. Uczniowie, którzy czują się ofiarami znęcania, powinni natychmiast powiadomić o tym kogoś dorosłego. W takich wypadkach, personel szkoły sporządza wpis dotyczący incydentu prześladowania, może także skontaktować się w tej sprawie z rodzicami. Akty i groźby prześladowania są zawsze sprawdzane. Stosowane są też właściwe kary, a dzieciom udziela się konkretnej pomocy, która pozwala im zmienić swoje nieprawidłowe zachowania. Angielski jako drugi język (English as an Additional Language - EAL) Szkoła prowadzi program wdrożenia dla nowo przybyłych uczniów. Dziecko, które nie umie dobrze mówić ani pisać po angielsku, otrzymuje w szkole dodatkową pomoc w nauce angielskiego. Najpierw zostaje wykonana wstępna ocena poziomu znajomości języka angielskiego u dziecka. Przyzwyczajenie się dziecka do nowej szkoły może trwać kilka tygodni. Ponadto, dla zapewnienia dziecku pełnego korzystania z zajęć szkolnych, sporządza się indywidualny plan edukacyjny dziecka, który następnie jest dokładnie monitorowany.

12 Specjalne Potrzeby Edukacyjne - (SEN) - (Special Educational Needs -SEN) Dzieci posiadające specjalne potrzeby edukacyjne (SEN) otrzymuja dodatkową pomoc w nauce oraz zachowaniu. Większosć dzieci ze specjalnymi potrzebami SEN uczęszcza do normalnych szkół. Podstawowy poziom dodatkowej pomocy znany jest pod nazwą Szkolna Akcja (School Action) i polega na: odmiennym sposobie nauczania pewnych rzeczy udzielaniu dodatkowej pomocy przez dorosłego używaniu specjalnego sprzętu jak computer czy specjalny ołówek Na poszczególnych etapach nauczania, dziecko może potrzebować dodatkowego nadzoru przez krótki okres, albo nawet przez wiele lat. Na każdym etapie rodzice są informowani o postępach dziecka. Jeśli państwa dziecko rozwija się przy znacznym stopniu specjalnych potrzeb edukacyjnych SEN, szkoła zwraca się o poradę do specjalistów i korzysta z ich porad w celu udzielenia dziecku prawidłowej pomocy. W przypadku wystąpienia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SEN), podejście do dziecka objęte jest przepisami Kodeksu Postępowania. Szkoła informuje rodziców o zastosowaniu dodatkowej pomocy wobec ich dziecka, w związku z wystąpieniem u ich dziecka SEN (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SEN) mogą nie być w stanie pobierać nauki w ramach szkoły realizującej państwowy program naucznia (National Curriculum). W takich przypadkach postęp mierzony jest Poziomami P (P Levels). Spotkania z nauczycielem lub dyrektorem Aby umówić się na spotkanie z dyrektorem lub inną osobą personelu szkolnego, należy umówić się na spotkanie osobiście z nauczycielem klasy lub kontaktując się telefonicznie ze szkolnym biurem. Proszę nie zwracać się do nauczyciela o umówienie na spotkanie przed rozpoczęciem przez niego lekcji, gdyż opóźnia to rozpoczęcie zajęć. Proszę raczej zwracać się o to po lekcjach, kiedy wszyscy uczniowie już opuszczą klasę i nauczyciel będzie mógł porozmawiać z rodzicami. Jeśli dziecko ma problemy z innymi uczniami, należy rozmawiać o tym z przedstawicielami szkolnego personelu, a nie z rodzicami lub opiekunami drugiego dziecka.

13 Nauczanie o życiu seksualnym i w związku SRE (Sex and Relationship Education ) Wszystkie szkoły realizują wymaganą politykę tyczącą nauczania o życiu seksualnym i w związku (SRE) Nauczanie o życiu seksualnym i w związku (SRE) umożliwia uczniom szkoły podstawowej poznanie własnego ciała, zrozumienie procesu dojrzewania oraz zapoznanie się ze sposobmi tworzenia zdrowych związków. Obecnie, dzieci są wystawione na wielką ilość informacji płynących z internetu, telewizji i czasopism. Z tego powodu i tak trudny okres dojrzewania może stać się jeszcze trudniejszy. Dlatego podstawowym zadaniem rodziny i szkoły jest informowanie dzieci o poprawnym języku i zdrowych relacjach. Szkoły starają się zapewnić dzieciom osiągnięcie sukcesu nie tylko w nauce, ale również dbają o ich rozwój, by stali się pewnymi siebie i zdrowymi członkami społeczeństwa, którzy potrafią dokonywać właściwych wyborów. Ochrona dziecka Szkoły starają się promować zdrowie i dobrobyt dziecka. Jeśli personel szkoły zauważy, że dziecko doznało krzywdy lub cierpi z powodu napastowania, szkoła musi zastosować się do zasad przedstawionych przez Radę do spraw ochrony dzieci dzielnicy Ealing (Ealing Safeguarding Children Board). W takim przypadku rodzice zostaną poproszeni o przyjście na spotkanie z osobami z opieki społecznej, służby zdrowia i ze szkoły, w celu wyjaśnienia wszystkiego co miało miejsce oraz by zaplanować czynności polegające na zapewnieniu dziecku ochrony, a rodzicom wsparcie. Obowiązują surowe prawa tyczące traktowania dzieci. Personel szkoły może je państwu dokładnie wyjaśnić. Może też poinformować o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia problemów z opieką nad dzieckiem. Pełna wersja polityki ochrony dziecka realizowanej przez szkołę, jest dostępna do wglądu na życzenie.

14 Nasze najwżniejsze wskazówki dla rodziców: Należy poświęcać dużo czasu na rozmowę z dzieckiem i wysłuchiwać go z pełną uwagą W domu należy prowadzić zajęcia nauki; wspólne czytanie książek, ćwiczenie liczb Należy dopilnować, by dziecko na czas odrobiło pracę domową Nie należy włączać telewizora ani komputera w pokoju dziecka. Aby móc uczyć się, dziecko musi wysypiać się.

15 Jak zapewnić dziecku bezpieczne korzystanie z internetu Szkoły wykorzystują computer i internet jako pomoce w nauce. Dzieci muszą jednak zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie internet, a rodzice powinni wiedzieć do czego ich dziecko wykorzystuje internet. Dzieci mają dostęp do internetu poprzez computer, ale również przez niektóre telefony komórkowe i konsole do gier. Oto nasze rady dla rodziców: Należy ograniczyć dostęp dziecka do internetu poprzez zainstalowanie kontroli rodzicielskiej w komputerze oraz w telefonie komórkowym dziecka, o ile taki posiada. Należy sprawdzić czy strona internetowa, której używa dziecko jest odpowiednia dla jego wieku. Większość stron społecznościowych takich jak Facebook ma ograniczenie wiekowe i jest dostępne dla osób powyżej 13 roku życia. Należy kontrolować do czego dziecko wykorzystuje internet. Należy prosić dziecko o pokazanie stron, których państwo nie znacie. Należy trzymać computer w pokoju z którego korzysta cała rodzinna, gdyż łatwiej jest wtedy kontrolować do czego dziecko wykorzystuje komputer, w jakich godzinach i jak długo go używa. Nigdy nie należy pozwalać dziecku trzymać kamery sieci komputerowej we własnym pokoju. Trzeba też pamiętać, że niektóre telefony komórkowe mają zainstalowane kamery, z których można korzystać w sieci internetowej. Należy posługiwać się rodzinnym adresem mailowym, jako jedynym, na który dzieci mogą otrzymywać pocztę drogą mailową. Należy uświadomić dzieciom, że nigdy nie powinny podawać swoich danych osobowych znajomym poznanym w internecie. Wymienione poniżej stanowią dane osobowe: tożsamość nadawcy adres domowy adres mailowy numer telefonu komórkowego własne zdjęcia Jeśli dziecko otrzymuje spam drogą poczty elektronicznej lub w formie telefonicznych wiadomości tekstowych, należy przypominać dziecku, że nigdy nie wolno wierzyć w informacje przesyłane tą drogą, ani nie wolno na nie odpowiadać czy korzystać z nich. Należy uświadomić dziecku, że niektórzy ludzie w internecie niekoniecznie są tymi, za których się podają, dlatego lepiej jest pozostawić internetowych przyjaciół w internecie. Dzieci nigdy nie powinny spotykać się z nieznajomymi, jeśli nie odbywa się to w obecności zaufanej dorosłej osoby. Proszę poinformować swoje dziecko, że może zwracać się do państwa ze wszystkimi wątpliwościami związanymi z internetem. Należy stworzyć zestaw domowych zasad obowiązujących dzieci i ustalić, co się stanie, jeśli nie będą ich przestrzegały. Więcej informacji można znajeźć na stronie internetowej:

16 Zdrowe odżywiane zdrowe ciało zdrowy umysł Zdrowa zbilansowana dieta jest zasadniczą sprawą dla prawidłowego rozwoju dziecka. Talerz dobrego jedzenia (the eatwell plate) poniżej, może być pomocny w zaplanowaniu właściwej i zbilansowanej diety. Dużo owoców i warzyw (zaleca się jedzenie minimum pięciu porcji owoców I warzyw dziennie) Dużo ziemniaków, chleba, ryżu, makaronu i innych produktów bogatych w skrobię Mleko i produkty mleczne Mięso, jajka, fasola i inne produkty bogate w białko, ale bez zawartości nabiału Niewielkie ilości jedzenia i picia o zawartości tłuszczu i/lub cukru Śniadanie Śniadanie jest ważną częścią zdrowej diety, a badania wykazują, że spożycie śniadania: Poprawia koncentrację Zmniejsza bóle głowy i brzucha Dadodaje energii Zwiększa uwagę i czujność Propozycje zdrowego śniadania: Pełnoziarniste płatki Musli lub owsianka Jogurt i kawałki owoców Pełnoziarniste pieczywo lub tosty

17 Jak wybrać właściwe jedzenia dla dziecka Słodkie napoje, również gazowane, mają wysoką zawartość cukrów i są kaloryczne. Powodują one u dzieci: Psucie się zębów Nadwagę Wyzwalają u dzieci nadmiar energii i brak koncentracji Ważne jest by dziecko otrzymało wystarczającą ilość (6 do 8 filiżanek) płynów takich jak: Woda Naturalne soki owocowe i warzywne Naturalne napoje jogurtowe Półtłuste mleko dla dzieci w wieku powyżej 5 lat Szkolny lunch: Posiłki szkolne: Są ścisłe zasady obowiazujące przy doborze posiłków, które mają dostarczać właściwej porcji wartości odżywczych i energii, zgodnie z potrzebami dziecka. Niektóre dzieci mają prawo korzystać z darmowych posiłków szkolnych (FSM), o ile ich rodzice lub opiekunowie pobierają zasiłki. Oprócz wydawania dziecku darmowego, gorącego posiłku, szkoła otrzymuje dodatkowe dofinansowanie do każdego miejsca na które należy się FSM (darmowy posiłek), by dalej móc pomagać uczniom. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się ze szkolnym biurem. Zdrowe drugie śniadanie przyniesione z domu: Jeśli rodzice i dzieci wolą przynieść własne drugie śniadanie, mogą przygotować zbilansowany posiłek, który będzie zawierał porcje następujących produktów: Węglowodany (np. chleb, pieczywo typu pitta, makaron, ryż) Białko (np. mięso, ryba, fasola, jadalne nasiona roślin strączkowych) Nabiał (np. ser, jogurt, napoje mleczne) Owoce/warzywa (np. pokrojone owoce/warzywa, suszone owoce), Picie (np. soki owocowe/warzywne, mleko, woda) Nie należy dawać na drugie śniadanie napojów gazowanych ani słodyczy

18 Posiłek wieczorny w domu Wspólne spożywanie zdrowego, domowego posiłku w gronie rodzinnym, jest dobrym sposobem dbania o więzi rodzinne, a dla dzieci stanowi okazję by nauczyć się dobrych manier i rozmowy. Należy wyłączyć telewizor, by nic nie rozpraszało uczestników wspólnego posiłku. Przekąski dla dzieci Chipsy, czekolada oraz makaroniki z sera mają wysoką zawarość soli, tłuszczy nasyconych i cukrów, więc mogą powodować choroby serca, a w późniejszym wieku cukrzycę. Oto nasza lista zkupów zdrowych produktów: owoce niesolone orzechy herbatniki ryżowe suszone owoce krojone sałatki i warzywa na przykład marchewka, ogórki, papryka Odpowiednia ilość snu pomaga dzieciom w nauce Zaleca się by: 3-5-letnie dzieci otrzymywały od godzin snu 5-12-letnie dzieci spały każdej nocy od godzin. Dzieci, zwłaszcza w trakcie trwania roku szkolnego, powinny odpowiednio długo i regularnie sypiać, po to by mieć prawidłową koncentrację. Jak zabawa pomoga w nauce Zabawa u dzieci, jest skutecznym sposobem nauki. Ważne jest, by dzieci miały możliwość twórczej i bogatej w wyobraźnię zabawy w gronie rodziny, przyjaciół, a także w trakcie samodzielnej zabawy. Dzieci wolą bawić się ze swoimi rodzicami oraz opiekunami niż siedzieć przed telewizorem czy przy komputerze. Należy znaleźć czas na gry planszowe, zajęcia artystyczne i sportowe ze swoim dzieckiem lub na zabawy w odgrywanie scenek. Jeśli nie ma dużo czasu na zabawę, należy wdrażać dzieci we własne zajęcia, takie jak prace domowe. Dzieci uczą sie wszystkiego od dorosłych oraz czerpią ze wszystkiego co dzieje się wokół nich.

19 Aktywnie spędzanie czasu z dzieckiem Małe dzieci potrzebują 60 minut aktywności przynajmniej pięć razy dziennie. Częć zalecanej aktywności odbywa sie w szkole, ale również rodzice, poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach sportowych, mogą w istotny sposób uświadomić dzieciom jak ważne są regularne ćwiczenia. Należy poświęcać wspólnie spędzany czas z dzieckiem na zajęcia fizyczne. Można to robić w następujący sposób: razem jeździć na rowerze iść na spacer na plac zabaw razem bawić się w hula hop iść na pływalnię bawić się w kto najdłużej potrafi skakać na skakance! Children learn by Większość szkół organizuje dzieciom zajęcia i spotkania klubowe po szkole. Poza tym, w dzielnicy Ealing istnieje wiele ośrodków rekreacyjnych, które oferują wachlarz zajęć sportowych i sprawnościowych. Taki lokalny ośrodek można znaleźć wchodząc na stronę: Dzieci uczą się przez obserwację czynności swoich rodziców. Należy okazywać dzieciom, jak cenna jest dla was wspólna zabawa i jaką sprawia państwu przyjemność. Nawet tak proste sprawy jak wspólny spacer, zamiast przejazdu samochodem, okazują sie mieć wielką wartość.

20 Poprawa zdrowia psychicznego u dziecka Rodzice stanowią wzorzec postępowania dla swoich dzieci i to od nich dzieci uczą się jak postępować w sytuacjach stresujących, np. w czasie egzaminów. Dzieci uczą się, obserwując sposób dorosłych radzenia sobie w takich sytuacjach. Przykład dorosłej osoby, która w pozytywny sposób radzi sobie ze stresem, a natykając się na trudności nie traci panowania nad sobą, stanowi bardzo pożyteczną lekcję dla dziecka. Należy dziecku zagwarantować wystarczającą ilość czasu na odpoczynek, na przykład w formie spędzania wolnego czasu we własnym pokoju. Zachęcanie do zabawy i czytania także pomogą w relaksie. Atmosfera w domu powinna być spokojna, a można to osiągnąć wyłączając czasami telewizor czy głośną muzykę. Szczepienia dzieci przeciwdziałają chorobom Szczepienia są sposobem ochrony przed poważnymi chorobami. W Zjednoczonym Królestwie dzieci powinny otrzymywać następujące szczepienia: WIEK Szczepienia uodparniające 2 miesiące Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy / pałeczka grypy typu b (DTaP/IPV(polio)/Hib) wszystko w jednym zastrzyku, plus: PCV (połączona szczepionka pneumokokowa) jako osobny zastrzyk. 3 miesiące Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy / pałeczka grypy typu b (DTaP/IPV(polio)/Hib) (2-ga dawka), plus: MenC (zapalenie opon mózgowych C) jako osobny zastrzyk. 4 miesiące Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy / pałeczka grypy typu b (DTaP/IPV(polio)/Hib) (3-cia dawka), plus: MenC (zapalenie opon mózgowych C) (2-ga dawka) - jako osobny zastrzyk, plus: PCV (połączona szczepionka pneumokokowa), (2-ga dawka) jako osobny zastrzyk. Między 12 i Pałeczka grypy typu b / zapalenie opon mózgowych C (Hib/MenC) jako jeden 13 zastrzyk 4-ta dawka pałeczki grypy typu b (Hib) i 3-cia dawka zapalenia opon miesiącem mózgowych C (MenC) życia Odra, świnka, różyczka (MMR) jako jeden zastrzyk, plus: Około 3 lat i 4 miesięcy PCV (połączona szczepionka pneumokokowa), (3-cia dawka) jako osobny zastrzyk. Przed pójściem do szkoły dawka wspomagająca: Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy (DTaP/IPV(polio) wszystko w jednym zastrzyku, plus Odra, świnka, różyczka (MMR) (2-ga dawka) - jako osobny zastrzyk. Po więcej informacji proszę skontaktować się z lekarzem.

21 Zdrowe zęby i dziąsła Ważne jest, by w ramach dbania o hogienę jamy ustnej, rodzina miała ustalony stały rytm mycia zębów. Jak tylko dziecku wyrosną pierwsze zęby (mleczne), należy zacząć używać pasty do zębów z fluorkiem, w małych ilościach, po to aby zapobiegać próchnicy zębów. Dzieciom poniżej 3 roku życia, należy rozsmarować niewielką warstwę pasty do mycia zębów, na trzech czwartych długości pasty szczoteczki do zębów. Dzieci w wieku 3 do 6 lat powinny używać pasty do zębów w ilości odpowiadającej wielkości zielonego groszku. Dzieci powinny myć zęby szczoteczką do zębów przez około 2 minuty, dwa razy dziennie, raz tuż przed pójściem spać oraz przynajmniej raz w ciągu dnia. Należy zachęcać dziecko do wypluwania nadmiaru pasty, a nie płukania ust wodą. Próchnica zębów spowodowana jest częstym spożywaniem produktów o dużej zawartości cukru. Zaliczają się do nich: Napoje gazowane Herbatniki Słodycze Czekolada Ważne jest, by ograniczyć ilość i częstość spożywania produktów z zawartością cukru. Należy je ograniczyc do pór spożywania posiłków przez dziecko. Wizyty u dentysty W ramach służby zdrowia (NHS) leczenie zębów jest darmowe. Aby dziecko przyzwyczaiło się do otoczenia gabinetu oraz nie bało chodzenia do dentysty w przyszłości, należy zabrać dziecko do dentysty w terminie do 6 miesięcy od chwili pojawienia się u niego pierwszych zębów lub przynajmniej raz przed osiągnięciem wieku dwóch lat. Służba zdrowia (NHS) zaleca, by dziecko chodziło do dentysty przynajmniej raz w roku. Higiena Przestrzeganie higieny nie tylko uczy dbania o siebie, ale również ogranicza szerzenie się chorób. Na higienę osobistą składają się: Powstrzymywanie się od plucia w miejscu publicznym Regularne mycie rąk oraz zawsze przed wyjściem z toalety Regularna kąpiel i branie prysznica Regularne mycie włosów Mycie zębów dwa razy dziennie Noszenie czystych ubrań Alergie u dzieci I leki Należy powiadomić nauczyciela uczącego w klasie o alergiach występujących u dziecka na owoce, orzechy, warzywa i napoje. Nauczyciel musi też wiedzieć jakie leki przyjmuje dziecko. Lekarz U lekarza rodzinnego (GP General Practicioner) należy zarejestrować się, aby w razie potrzeby móc skorzystać z pomocy lekarskiej. Szkolne biuro pomoże znaleźć najbliższą przychodnię zdrowia. Więcej informacji na powyższe tematy można znaleźć na stronie internetowej NHS Choices,

22 Służby pomocnicze Ośrodki zdrowia (Health Centres) Należą do nich kliniki i przychodnie do których należy zgłaszać się z mniejszymi problemami zdrowotnymi oraz na wizyty kontrolne z niemowlętami. Acton Health Centre Church Road Acton W3 8QE T: Mattock Lane Health Centre Mattock Lane Ealing W13 9NZ T: The Broadway Health Centre The Broadway Southall UB1 1LA T: Grand Union Village Health Centre Taywood Road Northolt UB5 6WL T: Służby SAFE (0-18 years) (SAFE Service) (Akcja Wspierania Rodzin w dzielnicy Ealing) Służby te pracują z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, potrzebującymi wsparcia w trudnych sprawach. Acton, Ealing, Hanwell T: Northolt, Greenford, Perivale T: Southall T: Służby informacyjne dla rodzin (0 19 years) (Family Information Service) Służby informacyjne dla rodzin dzielnicy Ealing (FIS) udzielają informacji na temat opieki nad dzieckiem, szkolnictwa i nauczania początkowego oraz o innych placówkach pomocy. Usługi informacyjne dla rodzin (Family Information Service) Perceval House Uxbridge Road W5 2HL T:

23 Jobcentre Plus Jobcentre Plus świadczy usługi, udziela pomocy, także finansowej, pomaga w znalezieniu pracy i powrocie do pracy. Doradcy zawodowi dokonują oceny sytuacji danej osoby i sprawdzają jaka pomoc może być zaoferowana. Acton Jobcentre Plus Armstrong Road Acton W3 7JL T: Ealing Jobcentre Plus Uxbridge Road EalingW13 8RA T: Southall Jobcentre Plus 68 The Broadway Southall UB1 1QE T: Doradztwo w sprawach mieszkaniowych (Housing advice) Zespół do spraw mieszkaniowych udziela informacji w sprawach mieszkaniowych. Porady w sprawach mieszkaniowych (Housing Advice Service) 4th Floor, Perceval House Uxbridge Road, Ealing W5 2HL T: Zintegrowane usługi reagowania w sprawach dzieci z dzielnicy Ealing (ECIRS) - (Ealing Children s Integrated Response Service) Jeśli istnieją obawy o dobro i bezpieczeństwo dziecka lub młodej osoby, należy zadzwonić do ECIRS. Dla pełnego zrozumienia sytuacji, doradcy słuchają sprawozdania i udzielają porad co do sposobu postępowania. Kontaktują się też z właściwymi służbami, by te udzieliły niezbędnej pomocy i potrzebnego dziecku czy młodej osobie wsparcia. Tel: Wyprodukowane przez Ian Wingfield (Extended Services), Lubna Khan (Dyrektor, Berrymede Junior School), Rachel Martin (Dyrektor, West Twyford Primary School) and Sonita Pobi (Funkcjonariusz do spraw Poprawy Zdrowia - Health Improvement Officer) w imieniu Acton Extended Services Locality Partnership, kilku szkół podstawowych oraz dziecięcych ośrodków Londyńskiej Dzielnicy Ealing. Publikacja z lutego 2013 roku

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Autor: mgr Beata Draczko Temat lekcji: Wiem, co jem. Zasady racjonalnego odżywiania się człowieka. Cel ogólny: - zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego

Bardziej szczegółowo

10 kroków do wzmocnienia organizmu dziecka

10 kroków do wzmocnienia organizmu dziecka 10 kroków do wzmocnienia organizmu dziecka Krok pierwszy - pełnowartościowa dieta Drogi Rodzicu, prawidłowo dobrana dieta jest podstawowym czynnikiem, który pomoże w zapobieganiu chorobom. Konieczne jest

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia

Program Promocji Zdrowia Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni Program Promocji Zdrowia przeznaczony dla uczniów klas IV-VI śyjmy Zdrowo Opracowanie : mgr Marzena Otocka -Bednarek I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

National Educational Welfare Board. An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais Nie pozwól dziecku zaprzepaścić (dobrego startu w dorosle zycie!

National Educational Welfare Board. An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais Nie pozwól dziecku zaprzepaścić (dobrego startu w dorosle zycie! National Educational Welfare Board An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais Nie pozwól dziecku zaprzepaścić (dobrego startu w dorosle zycie!) Każde dziecko między 6. a 16. rokiem życia musi kontynuować naukę.

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Dla Ciebie - rodzica albo opiekuna dziecka POLSKA. Witamy w szkole!

Dla Ciebie - rodzica albo opiekuna dziecka POLSKA. Witamy w szkole! Dla Ciebie - rodzica albo opiekuna dziecka POLSKA Witamy w szkole! Twoje dziecko zaczyna naukę w klasie zerowej albo w innej klasie szkoły podstawowej. Z niniejszej ulotki dowiesz się więcej o tym, jak

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA GRA O ZDROWIE. Wybierz zdrowy styl życia i zostań zwycięzcą. Dofinansowane przez: Więcej na:

ZDROWY STYL ŻYCIA GRA O ZDROWIE. Wybierz zdrowy styl życia i zostań zwycięzcą. Dofinansowane przez: Więcej na: ZDROWY STYL ŻYCIA GRA O ZDROWIE Wybierz zdrowy styl życia i zostań zwycięzcą Dofinansowane przez: Więcej na: www.zdrowawatroba.uml.lodz.pl Masz 7, 9 a może 11 lat. Rośniesz, stajesz się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA RODZICÓW

EDUKACJA DLA RODZICÓW Materiał opracowała: Jolanta Gęca EDUKACJA DLA RODZICÓW Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne, ze względu na fazę intensywnego wzrostu i dojrzewania. Dla utrzymania wzrostu i

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z F I Z Y K I FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI F O R M Y P I S E M N E

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z F I Z Y K I FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI F O R M Y P I S E M N E Nauczyciel: Dominika Dzięgielewska Rok szkolny: 2011/2012 Zatwierdzony przez: P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z F I Z Y K I Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności i postawy

Bardziej szczegółowo

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1 Zdrowy styl życia Strona 1 1. Jaką najważniejszą rolę pełni odżywianie? pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności

Bardziej szczegółowo

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego:

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego: DANE OSOBOWE........................ data*.................................................. Imię i nazwisko: *............................................... Telefon: *..................................................

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Imię i nazwisko. Data urodzenia Masa ciała Wzrost. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu

ANKIETA. Imię i nazwisko. Data urodzenia Masa ciała Wzrost. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu ANKIETA Proszę o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie ankiety, gdyż jest to niezbędne do opracowania dobrze dopasowanego planu dietetycznego. Imię i nazwisko.. Data urodzenia Masa ciała Wzrost.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WAGA TWOJEGO DZIECKA MA ZNACZENIE. Seria Twoja waga, Twoje zdrowie

DLACZEGO WAGA TWOJEGO DZIECKA MA ZNACZENIE. Seria Twoja waga, Twoje zdrowie DLACZEGO WAGA TWOJEGO DZIECKA MA ZNACZENIE Seria Twoja waga, Twoje zdrowie Wprowadzenie Rodzice mogą zrobić wiele, aby pomóc swoim dzieciom w utrzymaniu zdrowej wagi. Zależy to zarówno od zdrowego odżywiania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

Nowy asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?!

Nowy asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?! Nowy asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?! Rozporządzenie Z dniem 01.09.2015 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Sprawozdanie z zadania numer 2 SP2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce W dn. 5 listopada 2014 r. w kl. III VI (75 uczniów) przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Zdrowe wybory Rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny mają do odegrania bardzo ważną rolę w rozwoju fizycznym, społecznym i emocjonalnym dziecka.to, jak

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna. Analiza ankiet dla uczniów

Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna. Analiza ankiet dla uczniów Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna Analiza ankiet dla uczniów Zdrowy styl życia- zachowania prozdrowotne Śpię co najmniej 8-9 godzin każdej nocy 4 3 2 1 1 Łatwo zasypiam i dobrze śpię w nocy 6 4

Bardziej szczegółowo

Ta zasada opiera się na "Nowych norm żywieniowych Obiady szkolne i inne pokarmy w szkole (DENI 2007).

Ta zasada opiera się na Nowych norm żywieniowych Obiady szkolne i inne pokarmy w szkole (DENI 2007). Zasady zdrowego jedzenia Wprowadzenie Rathore Szkoła jest szkołą promocji zdrowia. Zachęcamy uczniów, by dokonać wyboru zdrowej żywności, gdy są one w szkole. W tym celu oferujemy zdrowe żywienie dla poranna

Bardziej szczegółowo

3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego)

3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego) ... Rajcza 12.12.216r. 3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego) 1. Organizacja zabawy karnawałowej dla uczniów: 1.1. Klasy pierwszego etapu edukacyjnego 8: 11:25 1.2. Klasy drugiego

Bardziej szczegółowo

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl ZDROWIE jest jedną z najważniejszych wartości w Życiu człowieka. TROSKA O NIE to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz PSO obowiązuje w klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego. Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE SZKOLNYM Opracowała: Iwona Konowalska Prawidłowe żywienie powinno stanowić bardzo istotny element promocji zdrowia. Tworząc szkolne programy prozdrowotne należy koncentrować

Bardziej szczegółowo

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY I. Termin i czas trwania zajęć Rok szkolny obejmuje 33 soboty w ciągu roku.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

Cele i harmonogram warsztatów

Cele i harmonogram warsztatów Rozpoczynamy kolejną akcję Akademii Zdrowego Przedszkolaka, drugą edycję akcji Przedszkolak Pełen Zdrowia. Hasło tej akcji to: Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy. Cele i harmonogram

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety dotyczącej wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci

Podsumowanie ankiety dotyczącej wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci Podsumowanie ankiety dotyczącej wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci Szanowni Rodzice bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy chcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić. IMIĘ I NAZWISKO:... 1. Data wypełniania formularza - 2. Płeć A. kobieta B. mężczyzna 3. Wiek - 4. Wzrost - Aktualna masa ciała

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu. Podpis: ... Rodzaj wykonywanej pracy

ANKIETA. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu. Podpis: ... Rodzaj wykonywanej pracy ANKIETA Proszę o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie ankiety, gdyż jest to niezbędne do opracowania dobrze dopasowanego planu dietetycznego. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Inne

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Inne ANALIZA ANKIETY: PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE ANKIETA DLA RODZICÓW 1. Ankieta została przeprowadzona w styczniu podczas zebrań z rodzicami. 2. W ankiecie wzięło udział 200 rodziców, w tym: z klasy I 10 osób

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców dzieci posługujących się językami mniejszościowymi polski

Informacje dla rodziców dzieci posługujących się językami mniejszościowymi polski Witamy w przedszkolu! Informacje dla rodziców dzieci posługujących się językami mniejszościowymi polski Wniosek o przyznanie miejsca w przedszkolu: Wnioski do wszystkich przedszkoli w gminie składa się

Bardziej szczegółowo

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 1. Cel główny Uczeń ocenia swój sposób żywienia Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 2. Cele szczegółowe Uczeń: ocenia wielkość porcji poszczególnych grup produktów spożywczych identyfikuje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIET I TESTÓW KLAUDIA KRZYŻAŃSKA, KL.IIIF GIMNAZJUM NR14 BYTOM

WYNIKI ANKIET I TESTÓW KLAUDIA KRZYŻAŃSKA, KL.IIIF GIMNAZJUM NR14 BYTOM . WYNIKI ANKIET I TESTÓW KLAUDIA KRZYŻAŃSKA, KL.IIIF GIMNAZJUM NR14 BYTOM TESTY TESTY ROZWIĄZAŁO 140 UCZNIÓW 1.Co dostarcza organizmowi najwięcej energii? A)WĘGLOWODANY, TŁUSZCZE I BIAŁKA B)MAGNEZ,POTAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Olga Kamińska-Gamrot I. PODSTAWY PRAWNE Podstawa programowa języka obcego Program

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE CELE: 1. Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. 2. Uświadomienie dzieciom roli właściwego stylu życia w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik Ten przewodnik odpowiada na pytania, które możesz mieć odnośnie lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych i szkolnej opieki zdrowotnej w rejonie Grampian Polish - Polski Lekarz pierwszego

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI PRZYRODY

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI PRZYRODY SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI PRZYRODY Hasło: Czynności życiowe człowieka. Czym się odżywiamy? Temat: Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu. Cele: 1. Poziom wiadomości - uczeń - zna podstawowe składniki

Bardziej szczegółowo

Standard II. Realizacja projektu w klasach drugich W zdrowym ciele zdrowy duch.

Standard II. Realizacja projektu w klasach drugich W zdrowym ciele zdrowy duch. Standard II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ! Gimnazjum nr 2 10-113 Olsztyn ul. K. R. Małłków 3

TRZYMAJ FORMĘ! Gimnazjum nr 2 10-113 Olsztyn ul. K. R. Małłków 3 TRZYMAJ FORMĘ! Gimnazjum nr 2 10-113 Olsztyn ul. K. R. Małłków 3 Program Trzymaj Formę! jest realizowany w naszej szkole od roku szkolnego 2006/2007. Za cel naszego działania postawiliśmy sobie edukację

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I. Przedmiotem oceniania są: II. Cele oceniania 1. Ocenianie bieżące: pomóc

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim w drodze do uzyskania statusu SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ZDROWIE to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ "MOJE ZDROWIE JEST MOIM SKARBEM"

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ MOJE ZDROWIE JEST MOIM SKARBEM Literka.pl PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ "MOJE ZDROWIE JEST MOIM SKARBEM" Data dodania: 2010-02-21 16:05:48 Autor: Elżbieta Rólska Program adresowany jest do uczniów Zespołu Placówek Specjalnych z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA IM. MARII MONTESSORI W TORUNIU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA IM. MARII MONTESSORI W TORUNIU FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA IM. MARII MONTESSORI W TORUNIU Odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu mogą nam pomóc w przygotowaniu się do przyjęcia Państwa dziecka do naszego przedszkola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Polska. Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica

Polska. Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica Polska Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica Szkoła szwedzka Szkoła średnia młodzież w wieku: 16-20 lat, dobrowolna Szkoła podstawowa młodzież w wieku: 7-15 lat, obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KWESTIONARIUSZ ANKIETY SPOSÓB ŻYWIENIA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB STOSUJĄCYCH KĄPIELE ZIMOWE Zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Szkolny Program Poprawy Frekwencji

Załącznik nr 1 do Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Szkolny Program Poprawy Frekwencji SZKOLNY PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI I. Obecny stan frekwencji: 1. Niska frekwencja na zajęciach dydaktycznych w szkole, szczególnie w klasach szkoły zasadniczej oraz maturalnych; 2. Wybiórcze uczęszczanie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY. KONKURS 2 Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy.

KONKURSY. KONKURS 2 Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy. KONKURSY KONKURS 1 Najciekawszy plakat z hasłem zachęcającym do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody oraz ze słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. Wydaje się, że słodycze są nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z fizyki na rok szkolny 2016/2017 Spis treści Podstawa prawna...3 Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania...4 Zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków. Godziny z wychowawcą

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole i jego ocena

Program Owoce w szkole i jego ocena Program Owoce w szkole i jego ocena Warszawa, marzec 2012 Od roku szkolnego 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego administruje programem Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole Obecnie trwa trzeci rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach.

Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Załącznik nr 7 do statutu Szkoła Podstawowa nr2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta Nazwa szkoły Adres Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach Ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy Tel./fax 25 757 41 79 E-mail www Dyrektor spmrozy@spmrozy.pl spmrozy.pl Renata Kuligowska Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy ZSS w Chełchach na rok szkolny 2008/2009 klasy 0 - III

Plan pracy ZSS w Chełchach na rok szkolny 2008/2009 klasy 0 - III Plan pracy ZSS w Chełchach na rok szkolny 2008/2009 y 0 - III 1. Problem priorytetowy: Zbyt mało uczniów systematycznie myją zęby po posiłkach i dba o stan swojego uzębienia. Opis problemu: W wyniku obserwacji

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI 1 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI Ocenianie przedmiotowe z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami z 10 czerwca 2015 roku w

Bardziej szczegółowo

After your child is immunised (Polish) [cover] Po zaszczepieniu dziecka

After your child is immunised (Polish) [cover] Po zaszczepieniu dziecka [cover] Po zaszczepieniu dziecka Zaszczepienie dziecka oznacza podjęcie ważnej decyzji dotyczącej zabezpieczenia dziecka przed jedną lub kilkoma chorobami. Niniejsza broszura zawiera ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców Znamy się na dzieciach i rozumiemy rodziców Jesteś ekspertem w sprawach dotyczących Twojego dziecka Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zdrowia dziecka Zostać rodzicem to ogromne i niesamowite przeżycie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim 1) Wymagania na poszczególne oceny. 2) Opis wszystkich form

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji I ETAP KSZTAŁCENIA KLASY I III Klasy 0a i 0b realizują programy: Czyste powietrz wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, wiemy wiec działamy. Wybrany obszar KL. I KL. II KL. III Metody

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia

Zasady zdrowego żywienia Metadane scenariusza Zasady zdrowego żywienia 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - zna zasady prawidłowego żywienia, - zna piramidę zdrowego żywienia, - zna zapotrzebowanie energetyczne dla osób w danym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 3 edukacja zdrowotna

Obszar nr 3 edukacja zdrowotna Obszar nr 3 edukacja zdrowotna Nasza szkoła należy sieci Szkół promujących zdrowie. Systematycznie organizuje działania promujące zdrowy tryb życia. Podejmujemy świadome działania, aby rozwijać i wspierać

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć (c) Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne

Scenariusz zajęć (c) Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne Scenariusz zajęć (c) Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne Temat zajęć: Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne Liczba godzin: 1 Liczba uczniów: 30 Cele ogólne: uświadomienie uczniom potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH ŚRODOWISKO FIZYCZNE PRACY I NAUKI SPRZYJAJĄCE ZDROWIU 1. Czystość otoczenia, w którym przebywamy podstawą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Interpretacja wyników w skali standaryzowanej W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI:

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/12/09/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie z dnia 12 września 2013 r. ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

Wzdęcia, zaparcia, biegunki, brak. Jak często? Po jakich produktach?

Wzdęcia, zaparcia, biegunki, brak. Jak często? Po jakich produktach? Dane: Imię: Nazwisko: Data ur. Nr. Tel: E-mail: Wzrost: Waga: Obwód bioder: Obwód talii: Podstawowe Informacje: Miejsce pracy Godziny pracy Aktywność Fizyczna Aktualny Stan Zdrowia (Podkreślić właściwe)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW GIMNAZJUM W KSIĄŻKACH

PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW GIMNAZJUM W KSIĄŻKACH PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW GIMNAZJUM W KSIĄŻKACH 1. Wprowadzenie Przeprowadzona w szkole analiza frekwencji uczniów, skłania do stwierdzenia, że skala nieusprawiedliwionych dni oraz pojedynczych

Bardziej szczegółowo