Rozdział 4. Technologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 4. Technologia"

Transkrypt

1 Rozdział 4 Technologia Nasz model pozwala wyznaczyć cechy procesu wytwarzania monet istotne z punktu widzenia ekonomiki produkcji, między innymi czynniki decydujące o kosztach, które trzeba ponieść, gdy chce się przystąpić do wypuszczania fałszywych pieniędzy. Niniejszy rozdział jest poświęcony procesom technologicznym wykorzystywanym do produkcji monet. Piszemy, jakie metale wykorzystywano do produkcji monet, oraz przedstawiamy dostępne metody i urządzenia pozwalające je wytwarzać. Do wytwarzania monet stosowano trzy najważniejsze procesy technologiczne. Najstarszą metodą było wybijanie monet przez uderzanie młotem w górny stempel przyłożony do krążka leżącego na dolnym stemplu. Tę technologię stosowano od początku mennictwa co najmniej do roku Później wykorzystywano prasy śrubowe i walcowe, znane od 1550 roku. W trzecim procesie technologicznym, dostępnym od 1787 roku, wykorzystywano prasę napędzaną przez maszynę parową, którą skonstruował Matthew Boulton. W dalszych rozdziałach opisujemy, jak innowacje techniczne, którym towarzyszyło propagowanie nowatorskich elementów teorii monetarnej, stanowiły inspirację dla twórców nowych zasad polityki podaży monet. Monety o niskich nominałach w średniowieczu Zaczynamy naszą opowieść mniej więcej od roku 800, kiedy Karol Wielki otrzymał tytuł cesarza Imperium Rzymskiego 1. Jedną z licznych wdrożonych przez niego reform było wprowadzenie jednolitych monet we wszystkich z jego rozległych posiadłości. Plan ten wdrożono w 794 roku. Jedyną wybijaną monetą był srebrny denar, który będziemy tu nazywać pensem. Moneta ta zawierała 96 proc. srebra (około 1,7 grama; zob. ryc. 4.1). 1 Na temat pieniądza w średniowieczu zob. Spufford 1988a. Początkowo struktura nominałów była słabo rozbudowana. Od roku 794 do roku mniej więcej 1200 w zachodniej Europie stosowano wyłącznie pensy. Jednakże w następstwie nagłego rozpadu systemu władzy centralnej w tym okresie panowie feudalni, biskupi i miasta nabyli praw do bicia monety bez nadzoru. Każdy książę i każde miasto mieli własne pensy, a do produkcji tych monet używano z czasem coraz mniej srebra. Tempo zmniejszania ilości srebra w monetach wyglądało różnie w różnych miejscach. W 1160 roku europejskie pensy zawierały od 1,3 grama srebra doskonałej jakości, jak było w Anglii, do 0,05 grama, co praktykowano w Wenecji. Czystość metalu wahała się od 92,5 proc. w Anglii do 20 proc. w Barcelonie (Spufford 1988a, s ). Mimo tych wahań w dowolnym miejscu Europy pens był jedyną stosowaną monetą. Gdy liczba pensów była znaczna, posługiwano się tuzinami, zwanymi szylingami, i zbiorami dwudziestu tuzinów nazywanymi funtami 2. 2 Średniowieczny system upraszczamy do następującego: pens = 1 d = penny, denier, denaro; szyling = 1 s = shilling, sou, soldo = 12 d; funt, liwr, lira = 1 = 20 s = 240 d. Później zaczęto wybijać także monety o innych nominałach. Przez kolejne cztery stulecia, od roku 1200 do 1600, w europejskich systemach monetarnych wykorzystywano monety o różnych nominałach. Pens (1 d) był monetą o najmniejszej wartości albo jedną z najdrobniejszych monet 3. Do posługiwania się wyższymi nominałami służyły większe monety srebrne i złote, wybijane od połowy XIII wieku. 3 We Francji i na terenie Niderlandów wybijano półpensówki (1/2 d), a w Anglii również ćwierćpensówki (1/4 d). W średniowieczu drobne monety wybijano głównie ze stopu miedzi ze srebrem. W okresie średniowiecza monety o niewielkiej wartości wytwarzano ze stopu srebra i miedzy. Gdy udział srebra w stopie był niski (znacznie niższy od 50 proc.), stop ten nazywano bilonem. W Anglii drobne monety bito ze srebra o czystości 92,5 proc. (próby sterling), tego samego kruszcu, który wykorzystywano do bicia monet o wyższych nominałach. Aż do 1672 roku mennica królewska nigdy nie wybijała monet ze srebra gorszej próby 4. 4 Z wyjątkiem wielkiej obniżki wartości monet przeprowadzonej w latach przez zmniejszenie ilości kruszcu. Monety średniowieczne były pieniędzmi o prawie pełnej zawartości kruszcu. Prywatne osoby zawierające transakcje handlowe decydowały o tym, ile monet było w obiegu. W innych państwach srebro mieszano z miedzią, aby produkować monety większe, wygodniejsze w użyciu, ale zawartość srebra w monetach o niższych nominałach była zbliżona do procentowej zawartości tego kruszcu w monetach o nominałach wyższych. We Francji było tak do połowy XVI wieku. Gdy w średniowieczu decydowano się na obniżkę wartości monet poprzez zmniejszenie ilości wykorzystywanego metalu, obniżano w tym samym czasie wartości wszystkich typów monet. W okresach intensywnych obniżek wartości monet (w latach i ) nie wybijano monet o niskich nominałach. Początkowo nie ograniczano produkcji monet o niskich nominałach, podobnie jak monet o większej wartości, ale już w latach osiemdziesiątych XV stulecia monety o niskich nominałach wybijano jedynie na zlecenie władz, a w niektórych regionach nawet wprowadzano zakaz bicia monety. Oprócz monet srebrnych i wybijanych z bilonu monet o pełnej zawartości kruszcu istniały monety lekkie w porównaniu z monetami o nominałach wyższych. Decydujące o tej lekkości obniżenie zawartości kruszcu nie przekraczało zwykle proc. Można podać przykłady takich monet wybijanych w Hiszpanii, na terenie Niderlandów oraz we Włoszech. Kiedy we Florencji po raz pierwszy wybito quattrino (4 d), co nastąpiło w roku 1332, moneta ta była lżejsza od grosza (grossoo wartości 30 d) w tym znaczeniu, że nie zawierała??? srebra używanego do wybijania grosza, lecz jedynie około 83 proc. ilości tego kruszcu. W okresach obniżek wartości monet przez zmniejszanie ilości kruszcu mogły się zmieniać zależności między ilościami drogocennego metalu w różnych monetach. W czternasto- i piętnastowiecznej Florencji wybijano trzy srebrne monety, mianowicie grosze, quattrino i picciolo (1 d). W 1366 roku jedynie wartość picciolo obniżono przez zmniejszenie ilości kruszcu. W 1371 roku przeprowadzono w ten sposób obniżkę wartości wyłącznie quattrino, a w latach 1385 i 1461 obniżono wartość grosza. W roku 1472 zmniejszono wartość zarówno quattrino, jak i picciolo 5. 5 Co ciekawe, w latach quattrino było najcięższą monetą, a grosz (o wartości 80 d) był o 14 proc. lżejszy. Co do szczegółów, zob. Bernocchi 1976, s , Cipolla 1990, s oraz rozdział dziewiąty poniżej. Ogromne znaczenie miała siła nabywcza monet o niskich nominałach.

2 Siła nabywcza monet o niskich nominałach Jaką część dochodu stanowiły monety o niewielkiej wartości? John Munro podaje szczegółowe informacje na temat siły nabywczej flamandzkiego pensa, po czym zamyka swą analizę następującą konkluzją: W średniowiecznym społeczeństwie małe monety srebrne i inne zdawkowe monety odgrywały znacznie większą rolę niż we współczesnym systemie gospodarczym. Dla większości ówcześnie żyjących ludzi takie monety bezsprzecznie były najważniejszym środkiem płatniczym dla wielu jedynym wykorzystywanym w handlu detalicznym, czyli do nabywania i sprzedawania niezbędnych artykułów codziennego użytku (Munro 1988, s. 393). W tabeli 4.1 podano wykorzystywane w zachodniej Europie nominały i zestawiono je z dziennym wynagrodzeniem niewykwalifikowanego robotnika w różnych latach. Na ogół dniówka wynosiła od jednej do trzech srebrnych monet, a przez to do kupowania i sprzedawania artykułów codziennego użytku niezbędne były monety o mniejszej wartości. Inną metodą pozwalającą dostrzec znaczenie tych monet jest oszacowanie, co można było zakupić za najmniejszą monetę srebrną. We Florencji w drugiej połowie XIV stulecia najmniejszą srebrną monetą był grosz (5 s). Można za nią było nabyć 5 litrów najtańszego wina, kilogram baraniny, 20 jaj albo kilogram oliwy. W takiej wysokości opłacał robotnik kawaler czynsz za mieszkanie (La Ronciere [pierwsze e z akcentem na Szczecin] 1982, s ). Technologia średniowieczna: młot i stempel Większość mennic wydzierżawiono prywatnym przedsiębiorcom, którym zazwyczaj pozwalano pobierać różne opłaty za wytwarzanie monet o odmiennych nominałach 6. 6 Zob. Mayhew 1992, s , , 140, 148, i na temat angielskich mennic oraz Blanchet, Dieudonné 1916 odnośnie do mennic francuskich. Peter Spufford potwierdza, że podobne warunki na ogół przyjmowano w Niderlandach i w innych regionach Europy (Spufford 1988b). Florencja i Wenecja samodzielnie zarządzały własnymi mennicami, ale podobnie jak w innych częściach Europy mennica tylko ustalała ceny, natomiast pozwalała prywatnemu sektorowi decydować o liczba monet będących w obiegu. Po stopieniu i oczyszczeniu metalu proces wybijania monet składał się z trzech zasadniczych etapów. Przygotowywano mianowicie arkusze blachy, wycinano z nich krążki, a następnie wybijano monety za pomocą stempla. Na ryc. 4.2 ukazano, jak przyszły cesarz Maksymilian przygląda się procesowi, który niemal się nie zmienił od czasów greckich i rzymskich 7. Gdy osiągnięto odpowiednią czystość metalu poprzez przetapianie w piecu (widocznym w lewym górnym narożniku ryc. 4.2), młotem rozklepywano na kowadle płaską sztabkę na arkusz blachy (robi to widoczny w środkowej części ryciny rzemieślnik). Inny rzemieślnik ciął nożycami blachę na kawałki, które następnie przycinał, aby miały odpowiednią wagę, i zaokrąglał (pracownik ten jest ukazany na rycinie po lewej). Później metalowe krążki trawiono w kwasie, aby usunąć ślady patyny, po czym mincerze wybijali z nich monety (widać ich po prawej). Dolny stempel, którego drugi koniec był zaostrzony, mincerz umieszczał w drewnianym klocku, po czym wkładał klocek między nogi, na górnej części stempla umieszczał metalowy krążek, do którego od góry przykładał drugi stempel. Kilkakrotnie później uderzał młotem w górny stempel. Aż do XVI wieku nie zmieniła się technologia produkcji monet stosowana od czasów antycznych. Monety były niedoskonałe. 7 Podstawą tego opisu są następujące prace: Blanchet, Dieudonné 1916, Wedel 1960 oraz Cooper Technologię stosowaną w czasach rzymskich w przepiękny sposób ukazano na fresku zachowanym w Pompejach (Paolozzi Strozzi i in. 1992, s ). Stemple wykonywał zatrudniony w mennicy miejscowy grawer na podstawie wzoru dostarczonego przez władze centralne. Grawer przygotowywał zbiór punc, w każdej rzeźbiąc jeden element wzoru wybijanego później na monecie. Punce wykorzystywał następnie do wykonania stempla z kompletnym wzorem w negatywie. Stemple wymieniano, gdy się zużyły. Taki proces technologiczny wymagał wyspecjalizowanych rzemieślników. Prace na każdym etapie wykonywali odmienni pracownicy, na ogół należący do uprzywilejowanych cechów (przynależność do nich była dziedziczna). Wykorzystywano proste narzędzia, mennica była niewielka (najwięcej miejsca zajmował piec), a produkcję monet można było tak zorganizować, że była zdecentralizowana. Ta technologia miała jednak kilka poważnych wad. Ponieważ stemple wykonywali miejscowi grawerzy, wykorzystując typowe narzędzia stosowane przez złotników, wygląd i jakość wzorów wybijanych na monetach znacznie od siebie odbiegały. Produkowano przez to niedoskonałe monety o różnej wielkości i różnym ciężarze, a ponadto wzór często nie był wyśrodkowany. Wszystkie te czynniki powodowały, że trudno było wykryć monety fałszywe. Wielokrotnie przez to podrabiano monety, a poza tym odcinano od nich skrawki albo je piłowano. Koszty produkcji i seniorat W przeliczeniu na jednostkę wartości koszt wytworzenia monet o niskich nominałach był wyższy od kosztu produkcji monet większych, ponieważ ilość pracy koniecznej do wybicia monety nie zależała od jej wielkości, a niewiele mniej pracy trzeba było włożyć w przygotowanie mniejszych krążków niż w wycięcie większych. W tabeli 4.2 przedstawiono koszty produkcji monet w średniowieczu w różnych państwach europejskich 8. Różnie się przedstawiała sprawa tego, kto pokrywał owe koszty, zależało to od cen mennicy w wypadku każdego rodzaju monety. Koszty bicia małych monet były wyższe. Pokrywała je mennica lub władca z wpływów uzyskiwanych z tytułu senioratu bądź sektor prywatny. 8 Sprenger podaje jedynie koszty w Niemczech: 2 proc. w wypadku florenów, 7 proc. przy szylingach oraz 15 proc. za halerze; wielkości te są zgodne z podawanymi przez nas kosztami w innych państwach (zob. Sprenger 1991, s. 83). Analiza danych zamieszczonych w tabeli 4.2 prowadzi do wniosku, że koszty były odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego wyciągniętego z ilości kruszcu w monecie. Różnica między ceną mennicy a równoważnikiem menniczym w wypadku każdego nominału to stawka senioratu brutto. Koszty produkcji nazywano brassage. Ponieważ koszty produkcji były różne w zależności od nominału monety, przyjęcie tej samej ceny mennicy w wypadku wszystkich rodzajów monet wymagało albo pokrywania części kosztów produkcji mniejszych monet przez przychody uzyskiwane z wybijania monet większych, albo dotowania mennicy przez władze. Społeczeństwo i zarządca mennicy decydowali o strukturze nominałów monet znajdujących się w obiegu. We Florencji, gdzie miasto bezpośrednio zarządzało mennicą, zdecydowano się na inną politykę, mianowicie obciążono społeczeństwo kosztami bicia monet przez wprowadzenie odmiennych cen mennicy za monety o różnych nominałach. W 1347 roku, czyli w okresie, do którego odnoszą się dane zamieszczone w tabeli 4.2, stawka senioratu wynosiła 0,6 proc. w wypadku fiorino, czyli złotego florena, 4,6 proc. w wypadku grosza (grosso), 6,6 proc. pobierano za quattrino i 17,8 proc. za picciolo (Bernocchi 1976, s ).

3 We Francji i w Niderlandach cena mennicy była stała, niezależnie od nominałów monet, ale zarządca mennicy miał prawo odciągać od senioratu brutto odmienne kwoty z tytułu poniesionych kosztów produkcji 9. Tak więc seniorat netto uzyskiwany za większe monety wykorzystywano do dotowania produkcji monet mniejszych. Trzeba ponadto dodać, że o strukturze produkcji mianowicie stosunku wielkości produkcji monet złotych i srebrnych często decydowały ustalenia z umowy z mennicą, ale znaczenie miała wyłącznie wartość łączna, a liczby drobnych monet nigdy nie wymieniano, pozwalając, aby decydowało o tym zapotrzebowanie społeczne oraz zarządca mennicy. Jedynym obowiązkiem zarządcy było określenie minimalnej wielkości senioratu netto w okresie dzierżawienia przez niego mennicy. Ponieważ ze swego zobowiązania mógł się wywiązać niezależnie od struktury produkcji, wolał produkować srebrne monety o wyższych nominałach, chyba że nakazano mu inaczej. 9 Gdy monety bito ze srebra gorszej próby, cena mennicy była zazwyczaj niższa, niekiedy nawet o 10 proc. Wydaje się jednak, że cena mennicy nie zależała od tego, w jakich monetach ją pobierano. W Anglii po roku 1351 cena mennicy nie zależała od nominału wybijanych monet, lecz zarządca mennicy miał prawo nakładać stałą marżę na wszystkie monety wyprodukowane z tego samego metalu. Z tego powodu zarządcy mennicy najbardziej się opłacało bić wyłącznie monety o najwyższych nominałach. Zdarzało się sporadycznie, że w warunkach umowy dzierżawy mennicy określono, jaką część produkcji miały stanowić różne monety, ale król nie mógł zmusić stającego do przetargu oferenta, aby wziął na siebie te koszty. W 1461 roku postanowiono, że o strukturze produkcji monet o różnych nominałach będzie decydować królewski urzędnik (comptroller, kontroler finansów publicznych), który miał się kierować pragnieniem, wygodą i zadowoleniem ludu. Produkcja dużych monet zdecydowanie przeważała aż do 1770 roku, kiedy wprowadzono pełną skalę zróżnicowanych opłat za monety o różnych nominałach Craig 1953, s. 75; Mayhew 1992, s Mechanizacja produkcji monet Zaczęto zapożyczać innowacyjne rozwiązania techniczne ze sztuki medalierskiej, która rozwijała się we Włoszech od lat trzydziestych XV wieku 11. Medale, które często były znacznie większe od monet, na ogół odlewano, a później obrabiano rylcem, ale na początku XVI wieku wzrosło zapotrzebowanie na medale doskonałej jakości, poszukiwano więc nowych metod produkcji 12. Konieczna okazała się mechanizacja procesu produkcyjnego, zarówno po to, aby wycinać z blachy większe krążki metalu, jak i po to, aby wybijać z nich medale z odpowiednią siłą i dokładnością. Najważniejsze innowacyjne rozwiązania technologiczne zostały opracowane przez złotników południowoniemieckich i szwajcarskich około roku Później błyskawicznie się rozprzestrzeniły w całej Europie 13. Opracowano dwie metody produkcji monet. W jednym procesie technologicznym wykorzystywano prasę śrubową (ukazano taką maszynę na ryc. 4.3), w drugim zaś stosowano dwa walce z wygrawerowanymi wzorami, tak więc jednocześnie walcowano blachę i tłoczono w niej wzory. Prasę śrubową zaczęto wykorzystywać w XVII wieku We Francji i Anglii, a prasę walcową stosowano już wcześniej w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Szwecji. W XVIII wieku przeważyła technologia z wykorzystaniem prasy śrubowej maszynę tę wykorzystywano najczęściej do produkcji monet. 11 Podstawą tych informacji są następujące prace: Wedel 1960 i Cooper Niektóre medale odlewano, a następnie przebijano. Tę metodę zapożyczono od Wenecjan, aby w Tyrolu produkować grosze (groschen) w 1484 roku (Wedel 1960, s. 103). 13 Nie wykorzystano wcześniejszych wynalazków, które wcześniej we Włoszech opracowali Bramante, Leonardo da Vinci i Benvenuto Cellini (zarządzał rzymską mennicą w latach ). W kolejnych podrozdziałach omówiono upowszechnienie się obu technologii w całej Europie. W niektórych państwach eksperymentowano z oboma procesami technologicznymi. W następnych rozdziałach przedstawimy, jaki wpływ obie metody wywarły na politykę władz w wypadku produkcji monet o niskich nominałach, a także to, na jakie eksperymenty się zdecydowano w XVII wieku. Konstrukcję prasy śrubowej opracowano już około roku 1550, ale nową maszynę przyjęto niechętnie. Upowszechniła się dopiero w połowie XVII wieku. Prasa śrubowa W 1547 roku francuski król Henryk II postanowił zmodernizować produkcję monet w swoim królestwie. Mianował grawera generalnego, któremu powierzył wykonanie punc do przygotowania stempli we wszystkich mennicach, aby w ten sposób zapewnić większe podobieństwo monet bitych w całym królestwie. Swoim wysłannikom przebywającym w innych państwach nakazał także donosić o wszelkich nowych technologiach, które można by wykorzystać do produkcji monet lepszej jakości. W 1550 roku dowiedział się od swego ambasadora przebywającego w Niemczech, że pewien augsburski złotnik udoskonalił maszynę pozwalającą wytwarzać monety znakomitej jakości 14. Do Niemiec wysłano brata ambasadora, któremu towarzyszył królewski inżynier Aubin Olivier. Ustalili oni warunki nabycia praw do maszyn, po czym zlecili ich wyprodukowanie w Augsburgu i przewiezienie do Paryża. Sprowadzone maszyny ustawiono w budynku na paryskiej wyspie Île de la Cité, gdzie w latach trzydziestych XVI wieku wzniesiono młyn wodny, który napędzał maszyny wykorzystywane do szlifowania kamieni szlachetnych 15. W 1551 roku w Mennicy Młyńskiej (Monnaie du Moulin des Étuves) zaczęto wytwarzać złote monety, a od roku 1556 jej zarządcą był Olivier. Z napędzanej przez wodny młyn walcarki wychodziły gładkie płaskowniki, które następnie przepuszczano przez ciągarkę, aby im nadać żądaną szerokość. Później za pomocą ręcznych wycinarek wykrawano z tych płaskowników krążki, na których z obu stron wytłaczano wzór przy użyciu prasy. W 1555 roku Olivier prasę udoskonalił, dodając do niej złożoną z ruchomych elementów obejmę utrzymującą krążek, aby się nie przesunął przy wytłaczaniu wzoru. Podczas wykonywania awersu i rewersu obejma tłoczyła na krawędzi krążka motyw zdobniczy albo napis (obejma ta musiała się składać z części, aby po tłoczeniu można z niej było wyjąć gotową monetę). Innowacyjne maszyny umożliwiły więc zmechanizowanie wszystkich etapów produkcji monet, a ponadto zaczęto odciskać wzór na krawędzi monety, aby je chronić przed ścinaniem skrawków lub ścieraniem pilnikiem. 14 Szczegółowe informacje zob. w Vaissiere [pierwsze e z akcentem na Szczecin] Hocking 1909, Mazerolle 1907, s Nie potrafimy rozstrzygnąć, czy w pierwotnej augsburskiej maszynie zastosowano tradycyjne rozwiązanie polegające na tym, że ciężar opadał na stempel oparty o metalowy krążek, czy była to autentyczna prasa śrubowa, podobna do urządzenia ukazanego na ryc Nie ulega natomiast wątpliwości, że w połowie XVII wieku konstrukcja prasy śrubowej była już doskonale dopracowana. Najstarszy znany obraz tej maszyny znajduje się na pochodzącym z 1624 roku malowidle wykonanym na oknie mennicy w Konstancji. Do uzyskania siły koniecznej do tego, aby prasa tłoczyła wzór na metalowych krążkach, wykorzystywano bezwładność dwóch ołowianych kul o ciężarze od 18 do 68 kilogramów zamocowanych na końcach poziomej belki. W 1662 roku, kiedy zainstalowano tę maszynę w Londynie, można było za jej pomocą tłoczyć do trzydziestu monet na minutę. Pod koniec XVIII wieku zmechanizowano wyjmowanie gotowych monet z prasy i podawanie nowych krążków. Wykorzystywana w Paryżu prasa, którą obsługiwało szesnastu robotników, mogła wytwarzać do sześćdziesięciu monet na minutę 17.

4 16 Zakłada się zazwyczaj, że wzór pierwotnie wytłaczano za pomocą prasy śrubowej, ale niezbitymi dowodami, że taką maszynę wykorzystywano w Paryżu, dysponujemy dopiero w odniesieniu do okresu po roku Jest raczej mało prawdopodobne, aby augsburski złotnik miał w swoim warsztacie działającą prasę śrubową, toteż należy przypuszczać, że była to jakaś maszyna, w której wykorzystano opadający ciężar (Wedel 1960, s. 130). Na sporządzonym w 1676 roku rysunku maszyn znajdujących się w paryskiej mennicy ukazano zarówno prasę z opadającym ciężarem, jak i prasę śrubową. Nie wiadomo, kiedy zarządca mennicy ustawił w niej prasę śrubową, nigdy też nie odkryto powiązań z wcześniejszymi wynalazkami dokonanymi we Włoszech. 17 Zob. Cooper 1988, s. 59, Craig 1953, s. 164 oraz Wedel 1960, s Nowe maszyny ustawione w Mennicy Młyńskiej nie służyły jednak długo do wytwarzania monet, a to z powodu wysokich kosztów produkcji, a być może również w następstwie jakichś szachrajstw w początkowym okresie działalności. W 1563 roku zakres działalności Mennicy Młyńskiej ograniczono do produkcji medali i żetonów. W roku 1575 jej przywileje rozszerzono i mennica mogła również produkować monety z samej miedzi. Medale doskonałej jakości i małe miedziane monety wytwarzano w niej w ograniczonych ilościach do 1625 roku 18. Historycy na ogół uważają, że mennica nie produkowała monet z powodu protestów mincerzy, którzy kierowali się własnymi interesami, oraz postawy przedstawicieli władz odpowiadających za politykę monetarną, ale nie można wykluczyć możliwości, że przewidywano problemy podobne do tych, które wystąpiły w Anglii pod koniec XVII wieku. 18 Zob. Mazerolle 1907, s ; Blanchet, Dieudonné 1916, s W Anglii nowy proces technologiczny wzbudził zainteresowanie dość wcześnie, gdyż już w 1554 roku próbowano powielić prasę wykorzystywaną we Francji. W 1561 roku Eloi Mestrell, były pracownik francuskiej mennicy, przybył do Anglii i wdrożył nową technologię w londyńskiej mennicy Tower Mint. Maszyny były dziesięciokrotnie wolniejsze od tradycyjnego procesu z wykorzystaniem młotów, toteż po jedenastu latach prób poniechano Craig 1953, s ; Borden, Brown Mestrella zgładzono w 1578 roku za fałszowanie pieniędzy. W 1630 roku Jean Warin, grawer z Liege, objął stanowisko zarządcy Mennicy Młyńskiej, którą przeniesiono do Luwru i przemianowano na Mennicę Medalową. W 1640 roku, przy okazji ogólnej modernizacji produkcji monet stosowanych we Francji, pozwolono mu ponownie wypróbować prasy śrubowe do wytwarzania monet. W 1645 roku procesy technologiczne stosowane we wszystkich francuskich mennicach były zmechanizowane. Symbole starej technologii zachowały się jedynie w godle cechu mincerzy (ryc. 4.4). Kilka lat później w ślady Francji poszła Anglia. W 1649 roku zaproszono Francuza Pierre a Blondeau, aby zademonstrował nową technologię. Jego próbne monety zaaprobowano w 1651 roku, ale pierwsze angielskie pieniądze wykonane za pomocą nowych maszyn pojawiły się dopiero w 1658 roku. W 1662 roku produkowano już w ten sposób wszystkie angielskie monety. Do napędzania walcarek wykorzystywano konie. W 1663 roku Samuel Pepys odnotował w dzienniku, że przez te maszyny król ponosi większe koszty wytwarzania monet 20. W Anglii jednak nie przeprowadzono wymiany monet, więc walcowane pieniądze z wzorem wytłoczonym na obwodzie (po angielsku zwane milled : zob. przypis 28 do tego rozdziału) były w obiegu wraz z monetami starszymi, wybitymi z użyciem młota i stemplami. W rozdziale szesnastym opisujemy przeprowadzoną w 1696 roku wymianę wszystkich srebrnych monet. 20 Pepys , t. 4, s Prasa śrubowa upowszechniła się dopiero po prawie jednoczesnym wykorzystaniu tej technologii w Anglii i Francji. Zaczęto ją stosować w Brandenburgii krótko po zawarciu pokoju westfalskiego, podpisanego w 1648 roku, a w Niderlandach w 1671 roku. W Hiszpanii, gdzie w roku 1700 tron objął wnuk króla Francji, nową prasę zamiast wcześniejszej technologii zaczęto wykorzystywać w 1728 roku. Syn tego władcy wprowadził prasę śrubową w Parmie, a stamtąd w 1755 roku nowa technologia dotarła do Wenecji 21. Ostatecznie się okazało, że ta technologia jest lepsza, ale wskutek oporów wywoływanych przez konieczność znacznych inwestycji w kapitał ludzki i wysokich kosztów początkowych prasę śrubową zaczęto wykorzystywać dopiero sto lat po skonstruowaniu pierwszej takiej maszyny. 21 Zob. Walther 1939, Majer Wiadomo także, że prasę śrubową zaczęto wykorzystywać w niewielkim królestwie Nawarry (które wkrótce połączyło się z Francją). Były grawer paryski uruchomił tam podobną mennicę w 1556 roku. W 1600 roku prasę walcową wykorzystywano w Niemczech i krajach północnej Europy. Prasa walcowa Gdy Henryk II, król francuski, intensywnie poszukiwał nowej technologii bicia monet, to samo robił Karol V, cesarz niemiecki i król Hiszpanii. W 1551 roku jeden z jego doradców, hrabia zu Solm-Lich, zalecał zmechanizowanie produkcji monet w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na bicie pieniądza. Zaproponował wykorzystanie prasy walcowej, podobnej do maszyn wykorzystywanych już przez złotników do otrzymywania pasków metalu. Na walcach wyryto by wzory, które byłyby tłoczone na monetach (zob. ryc. 4.5). Do napędu pras wykorzystano by zaprzęgi końskie albo energię wody. Brat cesarza, Ferdynand, hrabia Tyrolu, okazał zainteresowanie nową koncepcją i polecił zarządcom jego mennicy znajdującej się w mieście Hall zbadać możliwości oferowane przez tę technologię. Pierwszą działającą prasę walcową ustawili na początku lat pięćdziesiątych XVI wieku w Zurychu dwaj złotnicy 22. Plusem nowej maszyny było to, że jednocześnie walcowała metal i tłoczyła wzór, ale późniejsze wycinanie monet z arkusza blachy było pracochłonne. Opracowano więc metodę, w której do prasy walcowej wkładano metalowe krążki, ale przez nierównomierne rozciąganie krążka podczas przechodzenia między walcami maszyny dochodziło do deformacji. Monety wychodziły eliptyczne albo uszkodzone, przez co nie można było uzyskać ząbkowanych krawędzi. Aby temu zapobiec, można było do prasy wkładać owalne kawałki metalu i przygotować owalne wzory na walcach, gdyż takie rozwiązanie zapewniało uzyskanie okrągłych monet. Pomimo tych wad nowa technologia zdobyła wielką popularność. Szwajcarscy wynalazcy założyli spółkę, aby produkować prasy zarobkowo i je eksportować. Uzyskali patent chroniący wynalazek na terenie całych Niemiec. Ferdynand nabył prasę, aby ją wykorzystywać w Tyrolu. Została zainstalowana w Innsbrucku w 1568 roku. W Austrii prasę walcową stosowano do produkcji monet aż do 1765 roku. 22 Zob. Hahn 1915, s. 19 oraz Newald 1885 na temat pierwszych etapów rozwoju technologii menniczej z wykorzystaniem prasy walcowej. Prasy walcowe wkrótce upowszechniły się na terenie całych Niemiec i w innych krajach. Wdrożono tę technologię w Heidelbergu w 1567 roku, w Kolonii w 1568, w Augsburgu w 1572, w Dreźnie w 1574, w Gdańsku w 1577, w Nyköping w Szwecji w 1580, w Magdeburgu w 1582, w Hamburgu w 1591, w Saalfeldt 1593, w Rostoku w 1594, w Osnabrück w 1597 i w Münsterze w Pod koniec XVI wieku prasa walcowa dotarła do Polski, gdzie bracia Göbelowie uzyskali patent, po czym nową technologię eksportowali do Królewca, Rygi i Danii. Przed rokiem 1600 prasa walcowa dotarła także do miast Clausthal i Zellerfeld w Królestwie Hanoweru, leżących niedaleko kopalń znajdujących się w Harcu, do Berlina oraz Strasburga. W Szwecji prasy walcowe zaczęto wykorzystywać w 1625 roku w mieście Kopparberg, w niewielkiej odległości od bogatych złóż miedzi 23.

5 23 Walther 1939, Wedel 1960, s W XVII wieku opracowano pewien wariant prasy walcowej. Nie grawerowano w tej technologii całego walca, lecz wzór ryto na dwóch stemplach w kształcie grzyba, które umieszczano w otworach wykonanych w obracających się osiach. Ten proces technologiczny, zwany Taschenwerk, wymagał wkładania do maszyny przygotowanych uprzednio owalnych kawałków metalu. Po przejściu przez maszynę monety były okrągłe. Rozwiązanie to zaczęto wprowadzać na początku XVII wieku we Francji i Anglii, ale się wtedy nie przyjęło. Nicolas Briot, zarządca mennic działających w północnej Francji i Lotaryngii, wiele podróżował do Niemiec, gdzie poznawał różnorodne stosowane tam technologie. W 1606 roku został grawerem menniczym, a w 1620 roku uzyskał zgodę na wydzierżawienie mennicy paryskiej. W 1617 roku zorganizowano pokaz opracowanej przez niego maszyny do produkcji monet, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz francuskich. Skończyło się to jednak porażką, ponieważ powstawało zbyt wiele odpadów, a monety nie były zadowalającej jakości 24. W 1625 roku Nicolas Briot wyjechał do Anglii, gdzie został głównym rytownikiem mennicy. W 1629 roku pozwolono mu prowadzić eksperymenty z wykorzystaniem maszyny, której używał wcześniej do wytwarzania medali. Powierzono mu również nadzór nad produkcją monet wytwarzanych z samej miedzi przez mennicę w Edynburgu, ale żadna z tych prób nie przyniosła wyników rozstrzygających. W 1639 roku próbował w Szkocji ponownie, tym razem pracując nad monetami srebrnymi. Wykorzystywał taschenwerk do produkcji monet o wysokich nominałach i prasę śrubową do wytwarzania monet drobnych. Do napędzania maszyn używano między innymi zaprzęgów końskich. Ponoszono wysokie koszty, a technologia najwyraźniej nigdy nie wyszła poza fazę eksperymentalną. Później, w okresie wojny domowej, Briot produkował monety dla rojalistów za pomocą pras walcowych Zob. Poullain 1709, gdzie opublikowano zapis przebiegu próby. 25 Craig 1953, s ; Challis 1992b. Stosowane w Niemczech prasy walcowe szybko się upowszechniły w południowej Europie. Wenecki ambasador akredytowany przy dworze cesarza niemieckiego przekonał swoich zwierzchników do zaimportowania prasy w 1575 roku (Majer 1953). W następnym roku Florencja zainstalowała taką prasę w nowej mennicy (zecca) nad rzeką Arno w pobliżu Santa Croce. Maszyny sprowadzono z Niemiec i obsługiwali je niemieccy inżynierowie, którzy okazali się nie tylko doskonałymi pracownikami, ale także przednimi konsumentami chianti 26. W 1581 roku podobne maszyny trafiły do Rzymu. W tym samym roku Filip II, król hiszpański, poprosił swego kuzyna, arcyksięcia Ferdynanda, hrabiego Tyrolu, o przesłanie kopii maszyny wykorzystywanej w Innsbrucku. Arcyksiążę wyprawił do Hiszpanii sześciu niemieckich rzemieślników, którzy wykonali maszyny w mennicy w Segowii, później nazywanej Ingenio 27. Pierwsze monety, srebrne reale, wyprodukowano w 1586 roku. Zainstalowanie tej maszyny w Hiszpanii miało ważkie konsekwencje, które przedstawimy w rozdziale czternastym. 26 Cipolla 1990, s W nowej mennicy produkowano wyłącznie srebrne monety, złote wytwarzano w starej zecca. Cipolla nie podaje, jaką technologię stosowano, ale Wedel twierdzi, że wykorzystywano prasę walcową (Wedel 1960, s. 134). 27 Na temat Ingenio w Segowii zob. Del Rivero Inne wynalazki Ważnym wynalazkiem siedemnastowiecznym było opracowanie technologii tłoczenia wzoru na obwodzie monet za pomocą maszyny, której konstrukcję opracował John Castaing (maszynę wynalezioną w Anglii zaczęto wykorzystywać we Francji w roku 1685). Leżąca na poziomej powierzchni tocząca się moneta jest przesuwana między dwiema stalowymi belkami. Na jednej z tych belek wyryta była dewiza albo ząbkowanie Ponieważ tę innowację w Anglii wprowadzono w okresie mechanizacji, a przez to pierwsze wzory na krawędziach pojawiły się na monetach wyprodukowanych we młynie, mówiono, że takie krawędzie zostały zmielone (milled). Kilka innowacji wdrożono pod koniec XVIII wieku i na początku XIX. Około roku 1780 Szwajcar Jean-Pierre Droz wynalazł grawerkę z pantografem i proces technologiczny z wykorzystaniem patryc. Dzięki tym wynalazkom matryce służące do produkcji monet mogły być powielane przy dokładnym zachowaniu wzoru, wyeliminowano też jedną z ostatnich przyczyn różnic między poszczególnymi monetami. Wynalazki te wykorzystał w 1791 roku Dupré, rytownik pracujący we francuskiej mennicy, a w Birmingham stosował te techniki Boulton. Maszyna parowa Wykorzystanie maszyny parowej do napędu pras menniczych stworzyło nowe możliwości produkcji monet pełniących funkcję żetonów. W 1786 roku pochodzący z Birmingham Matthew Boulton, wspólnik Jamesa Watta, wykorzystał maszynę parową do napędu prasy menniczej. Nową technologię najpierw zastosowali w 1787 roku prywatni mincerzy ze spółki Anglesey Copper, a później w ich ślady poszło wielu innych. Boulton jednak dążył przede wszystkim do uzyskania zamówienia rządowego. Przyznano mu je w 1797 roku. W latach Boulton produkował miedziane monety dla rządu. Przyzwyczajenie do monet o pełnej zawartości metalu było jednak tak silne, że w 1797 roku pens ważył uncję. Przez wzrost cen miedzi w okresie wojen napoleońskich trzeba było zmniejszyć ciężar pensa do dwóch trzecich uncji w 1798 roku, a w 1805 roku do połowy uncji. W 1807 roku przestano wypuszczać monety królewskie, ale nadal produkowano monety prywatnie. Królewską mennicę przebudowano i w 1810 roku wyposażono w maszyny konstrukcji Boultona, które mogły wtedy tłoczyć od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu monet na minutę. Ryc Prasa wykorzystywana w mennicy paryskiej, L Illustration, wydanie z 28 grudnia 1895 roku (zdjęcie przedrukowano dzięki uprzejmości Newberry Library z Chicago). Ryc. 4.7 Miedziana moneta o wartości 5 s wypuszczona przez spółkę Monneron Freres [pierwsze e z akcentem na Szczecin] w Paryżu w roku Na rewersie monety umieszczono informację, że można ją wymieniać na asygnaty o wartości co najmniej 50 franków. Na awersie ukazano scenę przysięgi na konstytucję Francuzów złożonej podczas uroczystości 14 lipca 1790 roku. (Moneta ze zbiorów autora).

6 Technologia opracowana przez Boultona natychmiast wzbudziła zainteresowanie w innych państwach. Już w 1791 roku spółka braci Monneron z Paryża zawarła z Boultonem umowę dotyczącą prywatnej produkcji miedzianych monet we Francji (zob. ryc. 4.7). Firmy wytwarzające takie monety wkrótce trzeba było zamknąć, gdyż rząd zmonopolizował produkcję monet o niskich nominałach i zaczął wytwarzać pieniądze papierowe. Przeprowadzona przez rząd rewolucyjny nacjonalizacja produkcji monet o niskich nominałach pełniących funkcję żetonów poprzedziła wprowadzenie w życie zespołu zasad normatywnych przez rząd brytyjski (piszemy o tym w rozdziale siedemnastym). Władze rosyjskie były pierwszymi władzami państwowymi, które nabyły prasy Boultona (w 1799 roku). Później maszyny te zostały także sprowadzone do Danii i Hiszpanii (Craig 1953, s. 264). Niełatwo jednak było dostosować maszyny parowe, aby bez problemów napędzały stare prasy śrubowe, pojawiały się bowiem problemy techniczne z dostosowaniem liczby obrotów i odkręcaniem prasy. W 1817 roku Dietrich Uhlhorn, niemiecki inżynier z miejscowości Grevenbroich pod Kolonią, wynalazł prasę zwaną kolanową, którą łatwiej można było napędzać za pomocą maszyny parowej. Maszyna skonstruowana przez Uhlhorna pozwalała tłoczyć od trzydziestu do sześćdziesięciu monet na minutę, w zależności od wielkości monety. Do 1840 roku Uhlhorn wykonał prasy dla mennic w Düsseldorfie, Berlinie, Utrechcie, Wiedniu, Monachium, Karlsruhe, Schwerinie, Sztokholmie, Wiesbaden i Neapolu. Od 1853 roku maszyny tej konstrukcji wykorzystywano również w Australii (zob. Meyer pod hasłem Münze ). Metodę opracowaną przez Uhlhorna z pewnymi modyfikacjami zastosował Pierre-Antoine Thonnelier we Francji w 1834 roku. Prasę Thonneliera, która pozwalała uzyskać czterdzieści monet na minutę, zaczęto wykorzystywać w Filadelfii w 1836 roku i w Paryżu w 1845 roku 29. Pod koniec XIX wieku, kiedy wykorzystywano ją w całej Europie, prasa Thonneliera pozwalała uzyskiwać od sześćdziesięciu do stu dwudziestu monet na minutę (ryc. 4.6) Blanchet, Dieudonné Encyclopaedia Britannica, wyd. 9, hasło Mint. W londyńskiej mennicy prasy kolanowe zaczęto wykorzystywać w 1872 roku. Maszyny te wytwarzały dziewięćdziesiąt monet na minutę. Fałszowanie, duplikowanie, imitowanie Musimy teraz poruszyć temat zawsze towarzyszący wszelkim systemom podaży monet, mianowicie kwestię fałszerstwa. Moneta fałszywa albo ma zaniżoną zawartość kruszcu, albo nie pochodzi z miejsca upoważnionego do bicia pieniądza 31. Gdy zaniżona jest ilość drogocennego metalu (albo przez obniżenie ciężaru monety, albo przez użycie kruszcu gorszej próby), oszukany zostaje ten, do kogo moneta trafi. Jeśli natomiast moneta nie pochodzi z miejsca upoważnionego do produkcji, to fałszerz pozbawia władze senioratu 32. Fałszować monety może albo sama mennica (takie przypadki tu pomijamy) 33, albo prywatna osoba czy firma, albo mennica zagraniczna. 31 Luschin von Ebengreuth dokonuje rozróżnienia na monety falsch i unecht (zob. von Ebengreuth 1926, s. 145, a Carothers używa określeń counterfeits oraz duplicates (Carothers 1930, s. 128). 32 Oszukany może być także ten, do kogo moneta trafi, jeżeli wartość monety jest uzależniona od tego, czy jest autentyczna. 33 Gdy sama mennica dopuszcza się fałszerstwa, pochodzenie pieniądza jest bez zarzutu, natomiast monety wykonuje się z zaniżonej ilości kruszcu. Takie monety wytwarzali skorumpowani zarządcy mennic albo kazały je wypuszczać władze potajemnie wdrażające program celowej obniżki wartości pieniędzy przez zmniejszenie ilości drogocennego metalu. Na przykład Dante zarzucał francuskiemu królowi Filipowi IV fałszowanie monet. Zob. Velde, Weber, Wright 1999, gdzie przedstawiono model obniżki wartości monet poprzez odmienne informacje odnośnie do zawartości kruszcu w monetach. Technologie umożliwiające fałszerstwa oraz udaremniające fałszowanie Niekiedy określenie fałszowanie wykorzystuje się jedynie w odniesieniu do produkcji monet zawierających zaniżoną ilość metalu w stosunku do tego, czego należy się spodziewać na podstawie wyglądu monety, natomiast sięga się po słowo duplikowanie na oznaczenie produkcji monet fizycznie nieróżniących się od monet produkowanych przez mennicę. Fałszerstwo w tym zawężonym znaczeniu zawsze stwarzało problem dla władz ustalających zasady polityki monetarnej, ale możliwość duplikowania monet również przynosiła poważne konsekwencje dla tej polityki. Oznaczało to bowiem, że mennica musi się liczyć z konkurencją, krajową albo zagraniczną. Możliwość pobierania senioratu brutto przez mennicę od monet o dowolnym nominale ograniczały koszty produkcji ponoszone przez fałszerza (do których należało dodać koszty transportu, jeżeli monety były produkowane przez mennice zagraniczne). Problem duplikowania monet stawał się mniejszy, gdy mennica była w stanie zmusić konkurentów do ponoszenia kosztów wyższych od tych, które ponosiła sama, albo wówczas, kiedy ich pozbawiła technologii niezbędnej do produkcji określonych monet. Możliwości osiągnięcia tych celów różniły się w zależności od tego, czy konkurenci byli krajowi czy zagraniczni. Konkurenci krajowi ponosili wysokie koszty produkcji, ponieważ fałszowanie monet było zabronione i surowo karane, a ponadto nie wprowadzano rozróżnienia na fałszowanie i duplikowanie (zob. na przykład Grimaudet 1576, s. 147). Zgodnie z tradycją prawa rzymskiego prawo do bicia monety uważano za przywilej królewski i każde naruszenie tego przywileju traktowano jak obrazę majestatu lub zdradę stanu. W prawie rzymskim i we wczesnych systemach prawa germańskiego karano za to pozbawieniem jednej lub obu dłoni, ale już w wieku czternastym normą była okrutna egzekucja. W Anglii skazanego wieszano (Ruding 1840, t. 1, s. 81), w Wenecji palono (Stahl 2000, s. 235), a we Francji gotowano żywcem (Saulcy , t. 1, s. 180). Można więc było wykorzystywać potęgę prawa, aby zniechęcić krajowych konkurentów, jednakże trzeba było ująć fałszerzy, aby im wymierzyć karę, a to nie było pewne. Mimo to nawet niewielkie prawdopodobieństwo poniesienia kary w postaci okrutnie zadanej śmierci zwiększało koszty pracy ponoszone przez fałszerzy. Przedstawiał ten argument Włoch Geminiano Montanari: Ci, którzy pracują w państwowej mennicy, nie ryzykują życia i otrzymują wynagrodzenie tylko za swoją pracę. Jeśli natomiast pracownik ma przygotowywać stemple potajemnie, kładąc na szali całe swe istnienie, przekona go do tego tylko wielka ilość złota. Aby podać przykład takiej premii za ryzyko, Montanari pisał o fałszerzu, który za stemple musiał płacić dziesięciokrotnie więcej niż mennica państwowa (Montanari [1683] 1804, s. 104, 115). Innowacyjne rozwiązania wdrażane w mennicach ograniczały dostęp do najnowszych technologii. Wprowadzona w renesansie mechanizacja produkcji oraz opracowanie metody wykorzystania maszyn parowych do napędu pras w okresie rewolucji przemysłowej początkowo zapewniały mennicy wyłączność. Nawet gdy nowinki technologiczne się upowszechniły, mennica nadal mogła próbować utrzymać przewagę kosztową i doprowadzić do sytuacji, w której nowa technologia była dla konkurentów po prostu zbyt kosztowna. Narzędzia mennicze stosowane w średniowieczu łatwo można było ukryć w warsztacie złotnika, ponieważ jego sprzęty się od nich nie różniły. Znacznie trudniej ukryć prasę śrubową i wytłumaczyć, do czego służy, a jest to jeszcze trudniejsze w wypadku prasy napędzanej maszyną parową. Ryzyko wykrycia mogło powodować, że fałszerze musieli działać na skalę zbyt małą, aby pozwoliło to pokryć wysokie koszty stałe.

7 Trudniej było walczyć z konkurencją zagraniczną, niekiedy nieodzowna okazywała się interwencja zbrojna. W średniowieczu większość państw była mała i żadna miejscowość nie leżała w znacznej odległości od państw sąsiednich. Władze miały ograniczone możliwości egzekwowania prawa i nie mogły patrolować granic. W Anglii, ponieważ była wyspą, czasami udaremniano import. W poświęconym kwestiom pieniądza statucie z 1335 roku (Statute of Money) nakazano dokładnie przeszukiwać we wszystkich portach przypływające statki, aby sprawdzić, czy nie przywozi się na nich fałszywych pieniędzy, a właściciele gospód mieli sprawdzać bagaże gości. Kilka lat później osobom gorliwie się wywiązującym z tych obowiązków obiecano trzecią część znalezionych pieniędzy, opieszałym zaś grożono grzywnami i uwięzieniem 34. Na podstawie źródeł przeanalizowanych w rozdziale ósmym należy stwierdzić, że te starania nie przynosiły większych skutków. 34 Ruding 1840, t. 1, s. 211, 215. Nie określono, jak dokonujący rewizji mogli rozporządzać przyznaną im nagrodą. Pewne wydarzenie dobrze ilustruje to, że zagraniczni konkurenci chcieli wykorzystywać wszelkie możliwości osiągnięcia zysku. W 1577 roku Francja zaczęła produkować monety z samej miedzi, wykorzystując do tego celu prasy śrubowe. Kilka dziesięcioleci później technologia ta na tyle się rozprzestrzeniła, że w kilku państewkach położonych blisko granicy francuskiej uznano, iż może się opłacać wytwarzanie podróbek francuskich pensów. Na ryc. 4.8 przedstawiono francuską monetę o wartości 2 d oraz jej imitacje wyprodukowane w Dombes, Château Renaud, Sedanie i Charleville W Dombes imitacje francuskich monet bił brat króla, a w Château Renaud jego kuzyn w prostej linii. Te zagraniczne monety nie były duplikatami, ponieważ bez trudu można je było odróżnić od oryginałów. Na awersie nie wybito profilu ani imienia króla francuskiego, lecz profil i imię zlecającego produkcję, a na rewersach, widocznych na ryc. 4.8, rozpoznawalne warianty francuskiego herbu królewskiego. Ogólny wzór był jednak podobny, a monety te wyraźnie miały uchodzić za francuskie pensy. Najlepiej te monety uważać nie za duplikaty, lecz za imitacje. Ryc Siedemnastowieczne monety miedziane wybijane we Francji i w pobliskich państwach. W górnym rzędzie: double tournois (denar podwójny miasta Tours), wybity we Francji w 1642 roku, oraz podwójny tournois wybity w Dombes w roku W dolnym rzędzie: podwójny tournois wybity w Sedanie w 1633 roku, podwójny tournois wybity w Château Renaud w latach oraz denier tournois wybity w Charleville w roku (Monety pochodzą ze zbiorów autora). Zdjęcie: Robert Lifson. Zmiana nastawienia władz wobec fałszowania monet W osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii złagodzono nastawienie władz wobec duplikowania monet. Na wielką skalę produkowano wtedy imitacje oficjalnych miedzianych monet. Jednym z najważniejszych ośrodków produkcyjnych był Manchester. W statucie z 1351 roku fałszowanie monet królewskich uznano za zdradę stanu, ale imitowania monet sądy nie uważały za proceder niezgodny z prawem, pod warunkiem że wytwarzane monety dostatecznie się różniły od oryginalnych (zob. s. 270). Parlament mógł przyjąć ustawy zabraniające imitowania monet, ale tego nie uczynił. Technologie i idee Technologia to zbiór koncepcji dotyczących tego, jak coś należy robić. W tym rozdziale przedstawiliśmy pokrótce historię technologii menniczych, mianowicie bicie monet metodą stosowaną już w starożytności, czyli z użyciem młota i stempli, do roku 1550, wytwarzanie monet za pomocą prasy śrubowej i prasy walcowej po roku 1550 oraz z wykorzystaniem wynalezionej przez Matthew Boultona prasy napędzanej maszyną parową. W każdym momencie wiodąca technologia wyznaczała granice jakości monet, a także stałe i zmienne koszty, które musiał ponosić każdy ich producent. Dostępna technologia decydowała o przebiegu walki między władzami decydującymi o polityce monetarnej a fałszerzami, wyznaczała również granice tego, co władze mogły osiągnąć. Na tym tle w kolejnych dwóch rozdziałach ukażemy rozwój odmiennej technologii, mianowicie dominującej teorii monetarnej, uważanej za mniej lub bardziej spójny zespół idei dotyczących tego, czym jest pieniądz i jak odpowiednio zorganizować jego podaż na potrzeby handlu, nie powodując jednocześnie inflacji. Przedstawimy również osiągnięcia w dziedzinie teorii monetarnej, które były co najmniej tak istotne jak opisane w tym rozdziale innowacyjne rozwiązania pozwalające produkować monety z metalu.

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego Dukaty Decjusza to projekt popularyzujący wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej, obejmujący historię i rolę pieniądza, politykę monetarną i numizmatykę. Adresowany jest do uczniów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Joanna Brzozowska Niezależności Narodowego Banku Polskiego na tle historii bankowości praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K C M Y CM MY CY CMY K Pieniądz wolny od odsetek i inflacji Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię? Margrit Kennedy we współpracy z Declanem Kennedym ilustracje Helmut Creutz

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Marcin Otorowski grupa 343, numer studenta: 140440 marcin@otorowski.com Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Praca zaliczeniowa na przedmiot Historia Myśli Ekonomicznej, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Bankoteka. Wystawa. Dzieje bankowości centralnej Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed)

Bankoteka. Wystawa. Dzieje bankowości centralnej Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) ISSN 2299-632X Grudzień 2013 r. Bankoteka Wydanie sp ecjalne Wystawa Dzieje bankowości centralnej Polska i USA 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) Wystawa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU Z 2007 ROKU

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU Z 2007 ROKU UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY Mateusz Cyrzan Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Numer albumu: 197826 PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE

Bardziej szczegółowo

Historia jakości: od Hammurabiego do Gates a

Historia jakości: od Hammurabiego do Gates a Historia jakości: od Hammurabiego do Gates a Dr Bolesław Szomański Definicje jakości Motto: Jakość jest za darmo to jej brak kosztuje Pojęcie jakości wydaje się powszechnie znane, ale istnieje wiele definicji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Centrów Handlowych Opis aktualnego stanu wiedzy na podstawie wcześniejszych publikacji

Modelowanie Centrów Handlowych Opis aktualnego stanu wiedzy na podstawie wcześniejszych publikacji Working paper 1/2015 Modelowanie Centrów Handlowych Opis aktualnego stanu wiedzy na podstawie wcześniejszych publikacji autor: Patryk Pagacz Antoni Serednicki Damian Jelito INIME Instytut nauk informatycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza

Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza Po gruntownym omówieniu paradygmatu austriackiej szkoły ekonomii, nadszedł czas na zastosowanie go w dziedzinie, o której traktuje niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII PIENIĄDZA POWSZECHNEJ I BANKOWOŚCI

ZARYS HISTORII PIENIĄDZA POWSZECHNEJ I BANKOWOŚCI ZARYS POWSZECHNEJ HISTORII PIENIĄDZA I BANKOWOŚCI Mojej żonie Annie moi Wojciech Morawski HORIZON Na miejscu ZARYS POWSZECHNEJ HISTORII PIENIĄDZA I BANKOWOŚCI W ydaw nictw o TRIO W arszawa 2002 Bibl. U

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne

Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne Piotr Kowalski piotr.kowalski (malpa) goldco.pl GOLDCO Centrala - ul. Rynek 7 GOLDCO Biuro Obsługi Klienta - Galeria Handlowa Feniks, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Partycypacja finansowa pracowników w przedsiębiorstwach. szansa czy iluzja?

Partycypacja finansowa pracowników w przedsiębiorstwach. szansa czy iluzja? Barbara Błaszczyk Partycypacja finansowa pracowników w przedsiębiorstwach. szansa czy iluzja? 1. Wstęp W czasie wprowadzania fundamentalnych zmian ustrojowych w naszym kraju na przełomie lat 80. i 90.

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo,

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo, nr 2 - grudzień 2006 od wydawcy Szanowni Państwo, to już drugi numer RISK FOCUS, pisma przedstawiającego różne oblicza ryzyka. Zainteresowanie premierowym wydaniem przerosło nasze oczekiwania. Konieczny

Bardziej szczegółowo

e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a

e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a od A do Z e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a od A do Z Warszawa 2009 Narodowy Bank Polski dziękuje P.T. Autorom za udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bury. Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach

Łukasz Bury. Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria Łukasz Bury Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Polska gospodarka w latach 1333-1370

ROZDZIAŁ III Polska gospodarka w latach 1333-1370 ROZDZIAŁ III Polska gospodarka w latach 1333-1370 1. Polityka pieniężna i podatkowa króla XIII wiek to okres rozpadu polskiego systemu skarbowego, opartego w dużej mierze na przywilejach immunitetowych,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET

PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojo wych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzent naukowy: Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Redakcja: Anita Sosnowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Szanowni Państwo,

SPIS TREŚCI. Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Szanowni Państwo, M iniony kwartał a zwłaszcza wrzesień obfi - tował w wiele doniosłych przedsięwzięć, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak również krajowym, których inicjatorem i głównym

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

KRONIKA KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Wojciech Morawski KRONIKA KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Wydawnictwo TRIO Warszawa 2003 Opracowanie graficzne Zenon Porada Copyright by Wojciech Morawski and Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003 ISBN 83-88542-64-8

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

Złoto. poradnik dla każdego. Spis treści. Spis treści

Złoto. poradnik dla każdego. Spis treści. Spis treści Spis treści Złoto poradnik dla każdego Spis treści Zakup srebra i złota...4 Monety...8 Sztabki...11 Ceny kruszców...13 Sprzedaż złota...15 Słownik pojęć...18 Złoto - poradnik dla każdego 3 Zakup złota

Bardziej szczegółowo

Ryszard Szewczyk PIENIĄDZ I BANKI W PROCESACH RYNKOWYCH UJĘCIE PERSONALISTYCZNE

Ryszard Szewczyk PIENIĄDZ I BANKI W PROCESACH RYNKOWYCH UJĘCIE PERSONALISTYCZNE Państwo i Społeczeństwo 2011 (XI) nr 2 Ryszard Szewczyk PIENIĄDZ I BANKI W PROCESACH RYNKOWYCH UJĘCIE PERSONALISTYCZNE Słowa kluczowe: pieniądz, banki, personalistyczne podejście do pieniądza, ekonomia

Bardziej szczegółowo

MODEL WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

MODEL WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Ewelina Ewa Rutkowska Rozprawa doktorska MODEL WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO Praca pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo