Z KOCIEWIAKAMI O KOCIEWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z KOCIEWIAKAMI O KOCIEWIU"

Transkrypt

1 NR 4/231 Kwiecień NR 1/ r. ISSN: Styczeń r. ISSN: Tragedia pod Soleńskie Z KOCIEWIAKAMI O KOCIEWIU Ta katastrofa wstrząsnęła wszystkii, niezależnie od politycznych sypatii i antypatii, niezależnie od wieku, światopoglądu. Boleśnie dotknęła nas Polaków, ale płakał z nai cały świat. 10 kwietnia pod Soleńskie rozbił się saolot rządowy zierzający na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Zginęli wszyscy 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria, znani politycy, wojskowi, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, załoga. Cała Polska pogrążyła się w żałobie. Również tczewianie oddali hołd ofiaro katastrofy. Więcej na str. 3-4, 18 Kulturę Kociewia propaguje.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA TCZEW (zdjęcie z 2009 r.) DZIEDZICTWO HISTORYCZNE KOCIEWIA wartością naszej ałej ojczyzny? tak postawione pytanie a przyświecać obrado IV Kongresu Kociewskiego, który odbędzie się w Tczewie 8 aja. Organizatorzy duży nacisk kładą na zainteresowanie teatyką Kociewia łodego pokolenia i wciągnięcie go do dyskusji o regionie, doceniają rolę Internetu i innych środków asowego przekazu, widzą ożliwość pokazania historii Kociewia jako atrakcyjnego produktu turystycznego. Już od kilku tygodni organizowane są debaty przedkongresowe ające zainteresować naszych ieszkańców sprawai regionu. Więcej na str

2 Wirtualny spacer po ieście XLIII SESJA Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 29 kwietnia 2010 r. o godz w sali konferencyjnej i. F. Fabicha w Urzędzie Miejski w Tczewie I. Część pierwsza: 1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 2. Sprawdzenie obecności radnych. 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 arca Inforacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 6. Inforacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 arca do 28 kwietnia 2010 r. Wirtualny spacer po Tczewie to propozycja zwiedzenia najciekawszych zakątków Tczewa bez wychodzenia z dou. To oferta adresowana głównie do turystów, osób chcących odwiedzić Tczew, a także tych, które niegdyś ieszkały w Grodzie Sabora i chętnie wracają wsponieniai do ulubionych iejsc. Ta wirtualna wizytówka Tczewa została przygotowana na zlecenie Biura Proocji UM przez portal a zaieszczona także na iejskiej stronie internetowej www. tczew.pl Wędrując po Tczewie ożna zobaczyć.in. kościoły, Urząd Miejski, plac Hallera, uliczki Starego Miasta. Portal pozwala także wrócić do uroczystości związanych z inauguracją Roku Jubileuszowego 30 stycznia br. (jest.in. fil z szy św.), jest też galeria zdjęć najciekawszych obiektów Tczewskiej Trasy Turystycznej. Oferta będzie na bieżąco wzbogacana. Tczew będzie iał swój znaczek pocztowy To gratka nie tylko dla filatelistów. W ty roku Poczta Polska wyda znaczek pocztowy z okazji 750-tej rocznicy nadania Tczewowi praw iejskich. Znaczek a się ukazać już pod koniec aja. Od wielu iesięcy saorząd iasta Tczewa wraz z Koitete Obchodów Jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw iejskich, przy wsparciu tczewskich środowisk filatelistycznych, zabiegali, aby wydanie tczewskiego znaczka uświetnić jubileusz. Niestety pierwsza decyzja nie była dla nas poyślna Tczew nie został ujęty w roczny planie eisji znaczków pocztowych na 2010 rok. Nadal trwały jednak działai,.in. tczewianina Jacka Prętkiego, aby znaczek jednak został wydany. 9 arca br. decyzja została zieniona, o czy prezydenta Tczewa poinforował Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Tczew będzie iał swój znaczek! Obecnie trwają prace nad projekte, na bazie ateriałów przekazanych przez Biuro Proocji UM. Wydanych a być 300 tys. egzeplarzy, część z nich zakupi iasto do celów proocyjnych. Przygotowane zostaną także okolicznościowe koperty. M.M. ILU NAS JEST? 1 kwietnia 2010 r. w Tczewie zaeldowanych było osób, w ty na pobyt stały i 1070 na pobyt czasowy. Od 1 arca przybyło 4 ieszkańców iasta. II. Część druga: 7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu iasta za 2009 r. 7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Koisji Rewizyjnej. 7.3 Dyskusja. 7.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriu Prezydentowi Miasta Tczewa za 2009 r. 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tczewa za 2009 r. 9. Inforacja z realizacji zadań Ginnego Prograu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoanii za 2009 r. 10. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych organizacjo pozarządowy za 2009 r. oraz inforacja o współpracy z organizacjai pozarządowyi za 2009 r. w zakresie: a) edukacyjnej opieki wychowawczej, b) ochrony zdrowia, c) poocy społecznej, d) edukacyjnej opieki wychowawczej, e) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, f) kultury fizycznej, g) upowszechniania turystyki, h) prowadzenia inforacji turystycznej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: 11.1 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu uarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych ających charakter cywilnoprawny przypadających Ginie Miejskiej Tczew wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia uów naju nieruchoości stanowiących własność Giny Miejskiej Tczew, położonych przy ul. Jagiellońskiej, Niepodległości i Konarskiego ziany uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Giny Miejskiej Tczew, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do ginnego transportu zbiorowego w ieście Tczewie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkie piwa) przeznaczonych do spożycia poza iejsce sprzedaży. 12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 13. Wolne wnioski, oświadczenia. Porządek sporządzono dnia r. Panoraa Miasta Biuletyn Inforacyjny Saorządu Miasta Tczewa Rada Prograowa: przewodniczący Kaziierz Ickiewicz członkowie Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodziierz Mroczkowski, Grażyna Antczak, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski. Redaktor naczelna Małgorzata Mykowska. Urząd Miejski Tczew, Biuro Proocji Miasta Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna i. Aleksandra Skulteta, ul. J. Dąbrowskiego 6, ;

3 Po tragedii pod Soleńskie SETKI WPISÓW DO KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ 10 kwietnia o godz czasu polskiego na lotnisku w Soleńsku rozbił się rządowy saolot TU 154 z prezydente RP Leche Kaczyński na pokładzie. Wszyscy zginęli 96 osób, a wśród nich para prezydencka, politycy, duchowni, wojskowi, załoga saolotu. Polacy lecieli na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. O ty jak bardzo tczewianai wstrząsnęła ta tragedia świadczą setki wpisów do Księgi Kondolencyjnej, znicze i kwiaty.in. pod obeliskie w Parku Kopernika, przed Urzęde Miejski, setki flag przepasanych kire na budynkach prywatnych, siedzibach instytucji, fir. Tczewianie tłunie uczestniczyli w szach św. w intencji ofiar katastrofy. Przez cały okres żałoby narodowej w sali obrad tczewskiego agistratu wyłożona była Księga Kondolencyjna. Są ta wpisy od osób prywatnych, instytucji, organizacji społecznych, politycznych, łodzieży z tczewskich szkół, a nawet przedszkolaków. Wiele osób wspoinało ubiegłoroczną wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tczewie, w ty roku również był zaproszony do naszego iasta świętującego jubileusz 750-lecia nadania praw iejskich. Zaledwie przed rokie gościł u nas również Maciej Płażyński. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska przyjechał raze z Andżeliką Borys, aby oówić przyjazd polskich dzieci z Białorusi do Tczewa. Maciej Płażyński przybył również do Tczewa na uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Do Księgi Kondolencyjnej w tczewski agistracie jako pierwsi wpisali się prezydent Tczewa Zenon Odya oraz przewodniczący Rady Miejskiej Włodziierz Mroczkowski: Pogrążeni w żałobie po tragicznej śierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej, posłów i senatorów, przedstawicieli duchowieństwa i wojska oraz osób towarzyszących, kierujey wyrazy głębokiego żalu, współczucia oraz sło- Prezydent Lech Kaczyński w Tczewie w aju ub. r. wa wsparcia dla rodzin i bliskich tragicznie zarłych oraz wszystkich Polaków. Jesteśy głęboko wstrząśnięci i zasuceni. Naszyi yślai i odlitwai jesteśy z Rodziną Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz rodzinai tych, którzy byli na pokładzie saolotu. Inne wpisy do Księgi Kondolencyjnej: Żal i rozpacz w obliczu tragedii narodu skłaniają do refleksji nad ty, co było, jest i będzie, z nadzieją na uznawanie iłości do Ojczyzny jako jednej z największych wartości To wszystko, co się stało jest po prostu, pod ludzku, ponad oje siły To wielka tragedia dla całej Polski. Katyń znów zabrał na Kwiat Polskiej Inteligencji. Może to zdarzenie skłoni nas do przeyśleń. Czy trzeba aż takich ofiar, byśy znów poczuli się jedny narode? Poruszcie się nasze suienia! Księga Kondolencyjna zostanie przekazana Kancelarii Prezydenta RP. O prezydencie Lechu Kaczyński czytaj też na str. 18. M.M. Do Księgi Kondolencyjnej wpisywali się.in. Dzieci z Przedszkola nr 9 Uczniowie SP 10 Andżelika Borys i Maciej Płażyński na spotkaniu z prezydente Tczewa Zenone Odyą w kwietniu ub.r. Aktualności Radni (na zdj. Roan Kucharski) 3

4 Niezwykle podniosły charakter iały tczewskie uroczystości upaiętniające 70. rocznicę ordu w Katyniu. 12 kwietnia pod ponik ofiar stalinizu licznie przybyli przedstawiciele saorządu iasta, powiatu, partii politycznych, instytucji, harcerze, łodzież. Wspoinano oficerów i inteligentów poległych w 1940 r. oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Soleńskie, w której 10 kwietnia zginęło 96 osób, w ty prezydent RP Lech Kaczyński. O tragicznych wydarzenia sprzed dwóch dni przyponiał prowadzący uroczystość Kaziierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Mieliśy się dzisiaj spotkać, aby uczcić 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, upaiętnić zaordowanych w 1940 r. polskich oficerów i inteligentów powiedział K. Ickiewicz. Tyczase spotkaliśy się po to, by oddać hołd również ty, którzy 10 kwietnia lecieli do Katynia, by uczcić Polaków zaordowanych 70 lat teu. Nie dolecieli. Zginęli K. Ickiewicz wyienił nazwiska wszystkich 96 ofiar tragedii pod Soleńskie. Poniżej publikujey fragenty niektórych z nadesłanych kondolencji. Z wielki szokie przyjęliśy straszną wiadoość o wielkiej katastrofie w Rosji, w której Prezydent Polski i wiele osób straciło życie. My wszyscy tutaj w Lev Hasharon i w cały Izraelu jesteśy pogrążeni w żalu i sutku. Naszyi yślai jesteśy z Wai i przy Was. Jako kraj, który przeżył wiele katastroficznych zdarzeń, wiey dobrze, jak ciężko i jak boleśnie odczuwa się taką tragedię ( ) Air Ritow, Przewodniczący Rady Gabi Sfati, szef ds. stosunków iędzynarodowych *** Wyraża szczere współczucie w związku z tragiczną śiercią Prezydenta Polski Pana Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii oraz obywateli Polski znajdujących się na pokładzie saolotu, który spadł. To tragiczne wydarzenie wstrząsnęło ieszkańcai Kurska, którzy są związani bliską przyjaźnią oraz partnerstwe z ieszkańcai pol- 4 Społeczeństwo Tczewianie złożyli hołd zaordowany w Katyniu i ofiaro katastrofy pod Soleńskie Radny Kaziierz Soliński wspoinał wizyty Lecha Kaczyń - skiego w Tczewie Czekaliśy na kolejną wizytę prezydenta Kaczyńskiego w związku z 750-lecie nadania Tczewowi praw iejskich. Niestety już się nie doczekay Mateusz Dziudziel, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa przytoczył fakty historyczne sprzed 70 lat, podkreślając, że dopiero od niedawna - w wolnej Polsce ożey o tej zbrodni ówić głośno. Tysiące polskich oficerów zginęło z dala od dou, od bliskich, zabito ich strzałe w tył głowy ówił M. Dziudziel. Zabijano ich bez wyroków, bez sądu. Kolejna tragedia Katynia to zakaz wspoinania tej tragedii przez wiele lat w ZSRR, PRL. Żyją w Tczewie dzieci i wnuki tych, którzy zginęli na tej Golgocie Wschodu. Kwiaty pod ponikie ofiar stalinizu złożyli.in. przedstawiciele saorządu iasta Tczewa Poseł Jan Kulas ówił o działaniach parlaentu zierzających do należytego upaiętnienia Polaków zaordowanych w Katyniu. Poseł wsponiał również o wielu Rosjanach, Ukraińcach, Białorusinach, którzy obok Polaków spoczęli w katyński lesie. Pod ponikie ofiar terroru stalinowskiego odbył się Apel Poległych. Złożono kwiaty i znicze. M.M. Po katastrofie pod Soleńskie Kondolencje z iast partnerskich Katastrofa saolotu rządowego pod Soleńskie wstrząsnęła cały świate. Do Urzędu Miejskiego w Tczewie, na ręce prezydenta iasta natychiast zaczęły napływać kondolencje z iast partnerskich Tczewa. Jako pierwszy, już w tragiczną sobotę wieczore, wyrazy współczucia przekazał telefonicznie przedstawiciel nieieckiego Werder nad Havelą. Kondolencje nadeszły też z Zagrzebia w Chorwacji, który jest partnere Tczewa w projekcie rowerowy PRESTO. skich iast Tczew i Dębno. Uboleway raze z Wai i dzieliy wspólnie gorycz utraty tych osób. Przewodniczący Urzędu Kurska N.I. Owczarow *** Wyraża szczere współczucie dla całego Polskiego Narodu z powodu wielkiej straty: śierci pana Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, jego żony, przedstawicieli Rządu Polski oraz Arii Polskiej, elity polskiego państwa, którzy zginęli w katastrofie saolotu. Niech zostanie po nich paięć na wieki. D.J. Chielniuk (Iliczjewsk, Ukraina) *** Drodzy przyjaciele, koledzy i ieszkańcy Tczewa, byliśy zszokowani wieściai o tragicznej śierci Waszego prezydenta i urzędników państwowych w Rosji. Jest to ogrona strata dla nas wszystkich. Składay Wa kondolencje. Jesteśy z raze z Wai serce i yślai. W iieniu ieszkańców Aizkraukle, Buristrz Vilnis Plue Jesteśy wstrząśnięci tragiczną śiercią Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony i wszystkich osób, w ty wysokiej rangi urzędników rządowych podczas katastrofy lotniczej. Z powodu bolesnej straty składay szczere wyrazy współczucia całeu polskieu narodowi. W iieniu Saorządu Rejonu Birżai Buristrz Regiantas Raonas *** ( )W ten czas głębokiego żalu podzielay ciężki ból straty przyjacielskiego polskiego narodu i jesteśy pogrążeni w sutku wraz z rodzinai tragicznie zarłych. W iieniu Starosty Regionu Owidiopolskiego, iast partnerów, ieszkańców Regionu Owidiopolskiego i w oi własny, wyrażay głębokie kondolencję i słowa otuchy dla rodzin i najbliższych tragicznie zarłych, oraz całeu polskieu narodowi. Na Ukrainie 12 kwietnia jest Dnie żałoby. Z sutkie Przewodniczący Rady Regionu Owidiopolskiego Władziir Lewczuk Sekretarz Irina Krywczenko

5 Radni protestują Coraz niej Kociewia w TVP Gdańsk Radni iejscy i powiatowi jednogłośnie zaprotestowali przeciwko zdjęciu z anteny TVP Gdańsk regionalnego prograu Na Kociewiu. Zdanie rajców, sprawa jest szczególnie bulwersująca wobec przygotowań do IV Kongresu Kociewskiego, który odbędzie się w aju br. Z inicjatywą wystosowania protestu wyszedł Ludwik Kiedrowski, radny powiatowy i kierownik Biura Proocji Urzędu Miejskiego. Jak powiedział podczas sesji Krzysztof Korda, przewodniczący Koisji Polityki Społecznej oraz członek kociewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Poorskiego, agazyn dotyczący Kociewia eitowany na antenie gdańskiej Trójki to efekt I Kongresu Kociewskiego. Ma nadzieję, że nasz protest odniesie skutek i agazyn Na Kociewiu wróci na antenę. Likwidacja niektórych prograów, w ty Na Kociewiu jest następstwe kiepskiej kondycji finansowej ośrodka i koniecznych oszczędności. Kociewiaków bulwersuje fakt, że na antenie pozostały progray kaszubskie. Mają one jednak swoich sponsorów. Radni uznali, że gdańska Trójka, to telewizja publiczna i inforowanie o ty, co się dzieje w regionie to jej isja. Telewizja nie próbowała też przedstawić saorządo sytuacji, w jakiej znalazły się progray kociewskie, być oże wówczas udałoby się znaleźć wspólnie jakieś rozwiązanie. Radni przyjęli protest przez aklaację Pozbawienie Kociewia w 2010 roku prograu inforacyjnego o regionie jest działanie nieziernie bulwersujący całe społeczeństwo tej części Województwa Poorskiego a także część Województwa Kujawsko-Poorskiego. Należy szczególnie brać pod uwagę fakt, że jest to rok IV Kongresu Kociewskiego a także rok jubileuszu 750-lecia iasta Tczewa największego iasta na Kociewiu. Mieszkańcy Kociewia ają prawo oczekiwać od regionalnej telewizji publicznej spełniania isji inforacyjnej szczególnie w roku tak ważny dla regionu. Nieiłe jest odczucie nierównego traktowania poszczególnych regionów przez TV Gdańsk. Wierzyy, że wszelkie probley związane z nadawanie prograu o regionie kociewski są do przezwyciężenia przy okazaniu dobrej woli i chęci współpracy przez przedstawicieli obu stron czytay w proteście. Piso zaadresowane do prezesa TVP Gdańsk, trafiło również do wiadoości: Telewizji Polskiej SA Warszawa Kociewskiego Klubu Parlaentarnego Marszałka Województwa Poorskiego M.M. Radni głosowali przeciw prezydentowi? Saorządowcy chcą uhonorować włodarza iasta Radni iejscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyznanie Zenonowi Odyi, prezydentowi Tczewa, Złotego Krzyża Zasługi. Ty say sprzeciwili się prezydentowi, który wnioskował o zdjęcie uchwały z porządku obrad. Z inicjatywą nadania Zenonowi Odyi wyróżnienia za zasługi dla saorządu i obywateli iasta Tczewa, wyszedł Włodziierz Mroczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej, który swoją propozycję przedstawił koisjo stały. Okazją do wręczenia odznaczenia ógłby być przypadający w ty roku jubileusz 20-lecia saorządności oraz 750-lecia nadania Tczewowi praw iejskich. Podejując uchwałę radni upoważnili przewodniczącego do wysłania wniosku do kancelarii Prezydenta RP. Nie pracuje dla zaszczytów i wyróżnień tłuaczył Zenon Odya, zwracając się do radnych, by zrezygnowali z głosowania uchwały. Ogroną satysfakcją jest dla nie, że przez dwadzieścia lat pracy w saorządzie zdobyłe poparcie wśród ieszkańców, czego odzwierciedlenie oże być to, że w wyborach bezpośrednich przechodziłe w pierwszej turze. Powtórzę jednak za oi dawny szefe: odznaczenia są dla działaczy, a pensja dla pracowników. A ja jeste pracownikie. Radni byli jednak innego zdania i jednogłośnie poparli wniosek przewodniczącego. Jak powiedział Kaziierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, prezydent zasługuje nie tylko na Złoty Krzyż Zasługi, ale na Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zenon Odya po powstaniu saorządu terytorialnego w 1990 r. został wybrany z raienia Koitetu na radnego Rady Miejskiej w Tczewie, gdzie od listopada 1991 r. pełnił funkcję jej przewodniczącego. W latach był także delegate do Sejiku Saorządowego Województwa Gdańskiego. Od 12 lipca 1994 r. pełni nieprzerwanie funkcję Prezydenta Miasta Tczewa. Jako prezydent podejował i współuczestniczył w wielu przedsięwzięciach ających istotne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju iasta Tczewa. W okresie Jego prezydentury iasto otrzyało szereg wyróżnień. Zenon Odya za swoją działalność i współpracę z organizacjai pozarządowyi otrzyał wiele wyróżnień, był tez laureate plebiscytów wojewódzkich takich jak: Dżentelen Roku 2000, Hoo Popularis 2000, Przyjaciel Poorskiej Przedsiębiorczości i Filar Gospodarczy czytay w uzasadnieniu przyjętej uchwały. M.M. Saorząd KRÓTKO Więcej na profilaktykę W związku z osiągnięcie większych dochodów z wpływów pozyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 r. o zł oraz z wykonania planu niejszego niż zakładano w 2009 r. o zł pojawiła się potrzeba korekty Ginnego Prograu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoanii na 2010 r. Uchwałą Rady Miejskiej, kwota zł została przekazana.in. na organizację prograu Bezpieczne wakacje w ieście i plenerze, organizację lokalnych iprez profilaktycznych proujących zdrowy styl życia, zakup ateriałów edukacyjnych, sprzętu sportowego dla szkół, nagród dla uczestników konkursów o teatyce uzależnień. Jednocześnie zaproponowano, aby nierozdysponowaną kwotę zł z otwartego konkursu Ginnego Prograu przeznaczyć na doposażenie placów zabaw, świetlic i klubów. 20 lat saorządności 27 aja świętować będziey 20-lecie saorządności. Uroczystości rozpoczną się w południe szą św. w kościele pw. NMP Matki Kościoła. Po szy, w Kaplicy Paięci, odsłonięta zostanie tablica z okazji 20-lecia saorządności. Uroczystości odbywać się będą także przy poniku Jana Pawła II. W prograie obchodów jest też posadzenie dębów z okazji jubileuszu oraz Dębu Papieskiego. Na godz zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w Centru Kultury i Sztuki. Wieczore odbędzie się Koncert Orkiestr Dętych oraz wytęp Kabaretu Pod Egidą z Jane Pietrzakie. Więcej szczegółów nt. uroczystości poday w kolejny wydaniu PM. 5

6 KRÓTKO Skwer 750-lecia na Górkach Tczewskie Osiedle Górki aktywnie włącza się w obchody jubileuszu 750-lecia iasta. 15 aja o godz tatejszy teren rekreacyjny stanie się Skwere 750-lecia Miasta Tczewa. Uroczystość nadania nazwy rozpocznie się od odsłonięcia paiątkowej tablicy na kaieniu. Organizatorzy zapraszają ieszkańców całego Tczewa i przygotowują dla nich wiele atrakcji,.in. koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej, pokazy walk karate, zagania rycerskie, pokazy wschodnich tańców. Swoje uiejętności zaprezentują ratownicy WOPR, strażacy, policjanci. Policja zapowiada ożliwość znakowania rowerów. Na zgłodniałych czekać będzie punkt gastronoiczny, a spragnieni wrażeń artystycznych obejrzą wystawę rzeźb. Inicjatore i poysłodawcą iprezy jest Stowarzyszenie Górki wspierane przez Urząd Miejski w Tczewie. OGŁOSZENIA Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki piersiowej Prezydent Miasta Tczewa w raach realizacji prograu profilaktyki zdrowotnej zaprasza do składania ofert w konkursie na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki piersiowej dla ieszkańców iasta Tczewa w terinie od zawarcia uowy do dnia 30 listopada 2010 r. Szczegółowe warunki konkursu i ateriały inforacyjne o przediocie konkursu ożna uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, Tczew, pok. nr (pawilon) tel. (58) Oferty należy składać w zakniętej kopercie w forie pisenej pod rygore nieważności w Urzędzie Miejski w Tczewie, w terinie do dnia. 24 aja 2010 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 aja br. o godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, sala nr 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2010 r. do godz Terin związania ofertą wynosi 30 dni. Zaawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terinu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. Oferenci ają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert. Prezydent Miasta Tczewa inforuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchoości ieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najeców oraz przyległych nieruchoości gruntowych położonych przy ul. Starowiejskiej 7, Starowiejskiej 20, Starowiejskiej 26 oraz ul. Wojska Polskiego 24 na rzecz właścicieli lokali ieszkalnych wyżej wyienionych budynków. Cykliści przyjadą do Tczewa już w środę 12 aja ówi Ludwik Kiedrowski, kierownik Biura Proocji w Urzędzie Miejski. 13 aja o godz w Centru Kultury i Sztuki rozpoczną się obrady. Otworzą je arszałek województwa poorskiego Mieczysław Struk, prezydent Tczewa Zenon Odya oraz dyrektor Europejskiej Federacji Cyklistów. Tego saego dnia po południu trwać będą warsztaty, a ok. godz. Organizacja w Tczewie Kongresu Europejskiej Federacji Cyklistów to dla naszego iasta duże wyróżnienie. Jak ożey wykorzystać to wydarzenie? Po raz pierwszy w Polsce będziey ieli ożliwość goszczenia około stu przedstawicieli ponad 50 organizacji rowerzystów z krajów europejskich i innych części świata,.in. z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Krótko ówiąc, będzie to wydarzenie, dzięki któreu o Tczewie dowie się cały świat ty bardziej, że rowerzyści są grupą dość obilną. To dla naszego iasta ogrona proocja. May szansę pokazać się jako iasto przyjazne rowerzysto, atrakcyjne także pod innyi względai turystyczny, historyczny, zwłaszcza, że obchodziy jubileusz 750-lecia nadania praw iejskich. Ma nadzieję, że ten rowerowy szczyt w połączeniu z innyi działaniai saorządu iasta, jak rewitalizacja starówki czy nadwiślańskie inwestycje (przystań, bulwar, trakty spacerowe) sprawi, że nasze iasto będzie postrzegane jako jedno z ważniejszych ośrodków turystycznych na Poorzu, Kociewiu. Konsekwencją będzie coraz większa liczba turystów odwiedzających Tczew a, co za ty idzie, rozwój infrastruktury i usług związanych z tą gałęzią gospodarki. Tczew jest postrzegany jako rowerowy lider, przynajniej na Poorzu. Czy rzeczywiście rowerzyści w Tczewie są traktowani lepiej niż gdzie indziej? Staray się uczynić Tczew iaste przyjazny dla rowerzystów. Uczestniczyy w projektach proujących transport rowerowy jak PRESTO, gdzie naszyi partnerai są, Brea, Zagrzeb, Grenoble, Wenecja. Niedawno Tczew był gospodarze warsztatów rowerowych w raach tego projektu. Staray się korzystać z doświadczeń iast, gdzie syste kounikacji rowerowej jest dobrze rozwinięty. Oczywiście nie sposób całego Tczewa pokryć siecią ścieżek rowerowych, ale też nie o to rowerzysto chodzi. Zależy na, aby rowerzyści czuli się bezpiecznie na 6 Rowery Kongres Europejskiej Federacji Cyklistów Około stu osób z całej Europy oraz z Brazylii i Stanów Zjednoczonych przybędzie do Tczewa na Kongres Europejskiej Federacji Cyklistów. Kongres rozpocznie się w Tczewie 13 aja. Integralną częścią konferencji będą warsztaty, a także przejazdy rowerowe podsuowany zostanie pierwszy dzień konferencji. Piątek 14 aja to drugi dzień obrad. Obrady trwać będą również w sobotę przed południe, zaś ok. godz nastąpi wyjazd studyjny do Malborka. 16 aja uczestnicy wyjadą, w większości na rowerach, z Tczewa do Gdańska. Z Gdańska przejadą do Sołdzina, która to gina jako druga w Polsce po Tczewie, otrzyała certyfikat polityki rowerowej BYPAD. CZEKA NAS ROWEROWY SZCZYT Rozowa z Mirosławe Pobłocki, wiceprezydente Tczewa naszych ulicach, planujey wydzielenie pasów dla cyklistów na niektórych jezdniach, a także uożliwienie i jazdy pod prąd na drogach jednokierunkowych. Większe sklepy, instytucje, także Urząd Miejski dysponują iejscai parkingowyi dla rowerów. O aatorach dwóch kółek nie zaponiy realizując ogroną inwestycję zintegrowany węzeł transportowy w sąsiedztwie dworca PKP. Proocji ruchu rowerowego służą też organizowane corocznie asowe przejazdy rowerowe podczas Dnia bez saochodu, a także rowery z napęde hybrydowy, które otrzyaliśy do dyspozycji w raach projektu PRESTO. Z rowerów tych, gdzie siła ięśni wspoagana jest energią elektryczną, od kilku iesięcy korzystają ieszkańcy Tczewa. Inwestujey w nadwiślańskie trasy rowerowe. To wszystko sprawia, że widok rowerzysty w Tczewie jest coraz bardziej powszechny. Jakie są najbliższe plany saorządu iasta dotyczące ruchu rowerowego? Kończą się przygotowania do realizacji około 70-kiloetrowej trasy rowerowej poiędzy Tczewe i Gniewe. May dokuentację oraz uzgodnienia ze wszystkii ginai partnerai projektu, teraz czekay na podpisanie uowy z arszałkie woj. poorskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia. Trasa nie przebiega dokładnie wzdłuż Wisły, ale po najbardziej atrakcyjnych terenach w pobliżu rzeki. Na paiątkę księcia poorskiego nosi ona nazwę Szlak Grzyisława. Ma nadzieję, że realizację rozpoczniey w ty roku. Rozawiała Małgorzata Mykowska Wiceprezydent Mirosław Pobłocki na jedny z hybrydowych rowerów

7 Wystawa w Fabryce Sztuk Byłe kierowcą Karola Wojtyły To już czwarta wystawa w Centru Wystawienniczo-Regionalny Dolnej Wisły poświęcona Janowi Pawłowi II. Ty raze pozwala spojrzeć na papieża Polaka oczya człowieka, który przez 16 lat był jego kierowcą. Wystawa zorganizowana została z okazji piątej rocznicy śierci Jana Pawła II. W skład ekspozycji wchodzą zdjęcia z prywatnej kolekcji Józefa Muchy, kierowcy Karola Wojtyły, zarówno z czasów, był jeszcze kardynałe, jak również z czasów, kiedy został wybrany na papieża. Wsponienia Józefa Muchy, utrwalone na fotografiach, są uzupełnione wywiade przeprowadzony przez Józefa Ziółkowskiego, wyświetlany na wystawie rok jest dla nas, tczewian szczególny powiedział prezydent Zenon Odya podczas wernisażu. Obchodziy w ty roku jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi praw iejskich, a także 30-lecie Solidarności i 20-lecie saorządności. Być oże tych ostatnich dwóch jubileuszy by nie było, gdyby nie Jan Paweł II. Miał on swój wkład w proces przeian politycznych, społecznych, obalenie ustroju kounistycznego. Mija już pięć lat od śierci Jana Pawła II. Wszystko, co służy teu, że yślai wracay do wielkiego Polka, jest godne uwagi. Musiy docenić, że Wystawę zwiedzili.in. iejscy radni. Na zdjęciu Brygida Genca i Toasz Jezierski za naszego życia ieliśy szczęście doświadczyć obecności papieża Polaka. Ja sa szczególnie wspoina wizytę w Castel Gandolfo, gdzie wspólnie z delegacją z Kociewia, zapraszaliśy papieża do odwiedzenia naszego regionu, a później wizytę Jana Pawła II w Pelplinie. Otwarcie wystawy uatrakcyjnił występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola Jarzębinka. Józef Mucha urodził się 6 arca 1923 r. w Więckowicach koło Tarnowa (powiat Brzesko) w ubogiej, wiejskiej rodzinie. Praca kierowcy w Tygodniku Powszechny w Krakowie uożliwiła u współpracę z najwyższyi dostojnikai kościoła. Był szofere kardynała Sapiehy, następnie arcybiskupa Baziaka, ostatecznie zaś Karola Wojtyły, któreu służył najdłużej, gdyż przez 16 lat. Przejechali raze pół iliona kiloetrów Wystawę ożna oglądać do 3 aja. M.M. Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Jan Paweł II zawsze na bliski 70 prac wpłynęło na III Tczewski Konkurs Plastyczny Jan Paweł II zawsze na bliski. Konkurs adresowany do dzieci z tczewskich przedszkoli, a także uczniów szkół podstawowych, ginazjalnych i ponadginazjalnych już po raz trzeci zorganizowało Centru Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły. Od początku patronuje u prezydent Tczewa. W tegoroczny konkursie wzięły udział dzieci z niepublicznych przedszkoli Jarzębinka i Akadeia Krasnoludków, z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia, Przedszkola nr 8, szkół podstawowych nr 5, 7, 10 i 12, ginazjów nr 1 i 2, I i II Liceu Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ekonoicznych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 30 arca w CWRDW. Uświetnił ją występ przedszkolaków z Jarzębinki. Gratuluję wszystki uczestniko konkursu, a także ich rodzico, nauczycielo, opiekuno powiedział Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa. Ma nadzieję, że łodzi plastycy będą rozwijać swoje talenty i z czase wyrosną spośród nich prawdziwi artyści. Jury konkursowe w składzie: Krystyna Des, Kaila Gilleister, Klaudia Lasota oraz Jan Misiek przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: I grupa dzieci w wieku przedszkolny oraz uczniowie szkół podstawowych klasy I-II I iejsce Ksawery Wołoszyk Przedszkole Sióstr Miłosierdzia II iejsce Zosia Wasiewicz- Pawlaczyk Przedszkole nr 8 III iejsce Olga Grabowska Przedszkole Akadeia Krasnoludków II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy III-VI I iejsce Karolina Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 10 II iejsce Maciej Szczuka Szkoła Podstawowa nr 7 III iejsce Artur Adaczuk Szkoła Podstawowa nr 7 III grupa uczniowie ginazjów I iejsce Monika Szczypior Ginazju nr 1 II iejsce Jan Kuśnierz Ginazju nr 1 III iejsce Karolina Machalewska Ginazju nr 1 Jan Paweł II Alicja Gajewska, dyrektor CWRDW oraz wiceprezydent Zenon Drewa wręczyli laureato nagrody i dyploy IV grupa uczniowie szkół ponadginazjalnych I iejsce Katarzyna Rybak I Liceu Ogólnokształcące II iejsce Marta Kaczar II Liceu Ogólnokształcące III iejsce Piotr Witkowski II Liceu Ogólnokształcące 7

8 Proocja onografii Sabora II Książęce iasto Tczew Władca nie pozbawiony talentu politycznego, energiczny, konsekwentny w działaniu, a przy ty postać tragiczna jego działalność polityczna zakończyła się fiaskie, został wygnany ze swojego księstwa, opuszczony przez wszystkich sojuszników, oszukany przez Krzyżaków księciu Saborowi II, założycielowi iasta Tczewa poświęcona jest onografia autorstwa prof. Błażeja Śliwińskiego. Matyldą, spory z brate, rządy wewnętrzne, kontrowersyjne niekiedy wybory polityczne jak sojusz z Krzyżakai, aż po śierć i walkę Błaż ej Śli o spa d ek Sa wińs ki bora. Z książki S a bo wyłania się Sar bor II jako dzieksiąż II ę tcz ewsk cko swojej epoki, i o rysach prawie Czytelnicy ustawili się w kolejce awanturniczych, po dedykację autora pełnokrwisty ksiąciekawą żę, z wieloa wadai, ale też zapostacią jest letai ówił M. Kargul. Bez wątpienia Tczew był przez również żona pewien czas siedzibą księcia i warto Sa b ora I I z ty fakte się obnosić stwier- Matylda. Jak wydził prof. Błażej Śliwiński, autor nika z dokuentów, książę publikacji. - W XIII wieku na terenie Sabor bardzo liczył się z jej zdanie, Poorza ieliśy saodzielną dy- wręcz dopuszczał ją do rządzenia. O jej nastię książęcą, przy czy jej człon- pozycji świadczy.in. własna pieczęć, kowie, wywodzący się w Poorza, a także zawarty w akcie lokacyjny związani byli z Polską, ale jednocześ- Tczewa zapis, iż lokacja odbywa się nie nie ieli korzeni piastowskich. za jej zgodą i przychylnością. MatylDynastia spoza Piastów nie cieszyła da dbała też o wykształcenie swoich się dotąd popularnością wśród hi- najbliższych. Swojego ęża nauczyła storyków na tyle, by doczekać się języka nieieckiego, zadbała o edukawłasnej onografii. Może teraz za- cję córek, uiejętność czytania i pisacznę pisać o nieodrodnej córce Sa- nia posiadły także wnuki Sabora bora żelaznej kobiecie Małgorza- i Matyldy. Nie było to czyś pocie, królowej Danii. Problee są wszechny w tatych czasach, najednak ateriały źródłowe, głównie wet na książęcych dworach. M.M. w językach skandynawskich. Sa bo r I I książ ę tczew ski natil rtebut, orae ulatio, que us? Vid et ta ss s hocr erterio cora us, neris; te con ius, a culocren tus. Seru rae ca; no? Nostris, s, nt ita pa in qu ed ntia, que actu stia? A tic facta, tui superfeita non pu is. Elicie onihil ica itari stu t opub iti C bl s fac nu lin tu asda no conu. N inatu es ferfest iaes ellarbit in e ntequ ndac o te h icu ace teride us hus rest s hi dit, sen su on alabe ltiu te lii pro pr cotes an aberibe, tanu ni di singulia s des atio tiusperei perei cone que n ru rte, tis ae o si pa nosse soride e conducie nt? Go aciorter faudaci tratia cre ede, clu publis? qui cons no rt ilibustu e tuiu tarbes O terore n dero nte no vereni uli culic u tanda cer us s cr adhu la s et in is scorqu o vivend teritiqua pecta te edea terfici be isulu ei intifes se. Ceret C aet in issiln nula su e in as cond pu idienter itpubl e ru, u ince blia riosul ta enda, e ndetie ssiiu sc ica is; a en Epse nosseriopon esenipo pse estabe licatis?, in hortus Catu o et aper es cre et; no heenda ihicas nt opteru su in he ste r qua racid cons sadduno straeis,opub qua ses clest ient atiis, no nest gra etra obusta au ia re e cu ne u lin con se ignater et. Vero in setnonscreco atus,nos videto ap ta de qu rit. Ehen daceru cu? Quit. co hore nesc proco te econ ru nsu na ite s ac sa ne scerri, pos, nihi, C. At te cu ips,eo,cons nsterebe vena, con tatiacio inguluda tus eterfe r ende a hu lv pe lic, c tu cep usqu se aederan re cris? Q ive rfecter s,neab quapo a unt, nos locae ad deoru onteri e es qu en po co ur ui a pro i se con tu nsunc en u pratuu tilissul ta adductu icaelinihint ruqua e con vesi orunu ac entiln ior iq fa vi a ra ur ta s enir d faccia ste que fa ua. Agi serfiriae audaqu esil vern eisulicanostu ctuaitia ni fur, ina Caste ubite n u no ct i pe sa reno tanu inta rtid a de co duc in us derfe con tus, natiliu ntu vas ierric re re apecer er licions,ina,qua vesiilut es at et di rni fur, pu tat in partus re ulincla dius,det? elusqui que trae no tu i is ul bl vilin N cae silis. a, ceps, co tu nihi si duc re resenihin iu ax nsigina rio es or qu ostgraverit ue co fina nu ca Nihin acia. ior nos nver ssen e es nt nequ iae etide aionsu tia nons i, siliculie intiu cusp de cotid opte, qu e inuer veriturniu sede a o, up po er ist ef s. bon se du re ade adhu ena vis cu pl. Bit; es intericii f ecuppl. econe. vigit Cat quid Cas egins vi tus, Ad Viv se nt t u iss t aucio cie ae in rei posus senda nte in accitusqu nia, ca u ses, C C. Ehe eris estr e oerfe, id id e cu vi vi oc at e rfero risula cert d con Et us, consid ltu inpr ia vignos te inatu ist voca fat, us, vi it. Viviliqu x bus, nos co us ius C rior aude eferu ecu fui sede en de uter opublis co de. Lin a ru o au us ti, Pa aste nfes nfi ius ipi It fec Rei in onsilii pu na, quodie st iiller, nont gra c verei ia abus? A labus pe ihil viri eru se aide t ve nabuss rit n ar su lto hu ustri scivi tin tia interi ividi pu est? An enati ul s, Catieni ntertu,, intilic ep e culicat i, blis? at, depe us, ica quit, oru vivi ia Patis Is, qu re eo, co que ego C equos tiusq Ris us die ho veri efaciv facerac te nu er s, n rr is, a ue at co ne ni i inul ortero seni nosto an confiri. Eviv nu te iuenih u il ho u actu spio it, r andac publibu isqui publ ex s, vestu id spes ulla re ri nt su siur s et esse aperu stid furi des teria, tanti quo aper oneribu urebus, ici s, co e s, d ei eus ncatiu que in pratili se ad overvi scriti con ta unc re s, se s in at d reov ssent ilistr a ocatu deoris, sed detin ste ac inte erfec tort sena, co nu esce hos ri ns C de is. rn e, es e tu ius. Tus ius, Paleg atua i rribule ica; non Seropu us, quis, st L. inves les? en in Et, co con ol Itab pectus dadit igit, acrist vehend ris. Ti. tu quod nda re ena veri Oris vidi t. con co ssess Ribun occ te a L. M u cons de ataber n sidic te pliquo en t. ul pu un te ar D tu, no es ia tian ii it u R blisnons sus, coen quon te ine octa u co aedo, rese et pa nveru oan ultore s pe t. Q rece n te ri neris t. hores cie plica ac tatia i siliurn ua in ri etissin ndactu Ita noriss gulti e t ife re ora re ntebun veruus sto en i pon crisse es efaudachi ihilin di t. u n ve, no it re vitiu nonus, fu s sedo, C niis, qu nequit; ina, ne r auda Cati atus, a rebe o niri su ax i ac turevi dessi ductus po resenia u t, vica atu e non ocrisse, tabisu a. C a S łażej Śliw iński Publikacja wydana została z inicjatywy saorządu iasta Tczewa, przez Kociewski Kantor Edytorski, sekcję wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej, z okazji jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw iejskich. Na proocję, która odbyła się 19 arca, przybyło wielu tczewian zainteresowanych historią swojego iasta. Dokonania autora przedstawił Kaziierz Ickiewicz, historyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie. Prof. dr hab. Błażej Śliwiński specjalizuje się w historii średniowiecznej i naukach poocniczych historii Polski, prootor wielu prac doktorskich, autor i redaktor publikacji z zakresu średniowiecza oraz historii Poorza. Jest kierownikie Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Poocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Chociaż jest to publikacja popularnonaukowa, to w dużej ierze spełnia wyogi pracy naukowej ówił Michał Kargul, recenzent publikacji. Książka odsyła do wielu źródeł historycznych, ale jednocześnie jest napisana przystępny językie. Zbiera inforacje do tej pory rozproszone. Publikacja zawiera osie chronologicznych rozdziałów ukazujących poorskiego księcia od jego narodzin (ur. 1211/1212 z. 1277/1278), łodość, ałżeństwo z księżniczką ekleburską okła Pod dka.sza staw ra.b owy 5_3 cyja.indd npo dsta 1 wow y ag enta Pod staw owy żółtypo dsta wow y czar ny 201 Jubileusz w wersji dla najłodszych Skrzat Saborek spotkał się z dzieći Sypatyczny Skrzat Saborek był goście najłodszych ieszkańców Tczewa. Na spotkanie z ni przybyły dzieci z tczewskich przedszkoli i pierwszoklasiści. Dzieci wysłuchały zabawnej bajki o tczewski skrzacie, przy okazji dowiadując się wiele o jubileuszu 750-lecia naszego iasta. Spotkanie odbyło się 19 arca w Centru Kultury i Sztuki, a zorganizowało je Biuro Proocji Urzędu Miejskiego w Tczewie. W postać skrzata wcielił się Ludwik Kiedrowski, kierownik Biura Proocji. Cele spotkania było przedstawienie najłodszy tczewiano nowej publikacji wydanej z okazji jubileuszu nadania praw iejskich. Ty raze książeczka napisana została specjalnie dla dzieci. Jej bohater Skrzat Saborek opowiada najłodszy o historii iasta. Uczestnicy spotkania najpierw uważnie wysłuchali bajki, po czy 8 ogli popisać się znajoością historii Tczewa. W nagrodę otrzyali książeczki. Wszyscy obdarowani zostali słodkościai. Książeczka jest bogato ilustrowana, wydana została na zlecenie Biura Proocji UM przez Wydawnictwo Agencji i Proocji Laetari z Zaościa. Publikacja trafiła do tczewskich szkół Uczestnicy spotkania podstawowych oraz ze Skrzate Saborkie wzięli udział w konkursie przedszkoli. Jubileusz :4 9:56

9 Marek Kaiński przepłynął Wisłę a po drodze trafił do Tczewa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli proponuje Studia podyploowe dla nauczycieli zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna /trzy seestry, łącznie 350 godzin/. Zajęcia będą prowadzone przez Elbląską Uczelnię Huanistyczno- Ekonoiczną w Elblągu a realizowane w CED w Tczewie. Odpłatność 850 zł za seestr, 120 zł wpisowe Inforacje dodatkowe i zapisy Alicja Olszewska, tel Wiceprezydent Mirosław Pobłocki przekazał podróżnikowi flagę Tczewa i proocyjną kaizelkę odblaskową Znany podróżnik Marek Kaiński zakończył ziową wyprawę, podczas której saotnie kajakie przepłynął Wisłę. 19 arca po południu dotarł do Tczewa. Na przystani przywitał go wiceprezydent iasta Mirosław Pobłocki, starosta Witold Sosnowski oraz grupa ieszkańców. Marek Kaiński realizował projekt pod nazwą Ekspedycja Wisła. Od 6 arca kajakie saotnie przeierzał najdłuższą z polskich rzek. Rozpoczął spływ na 0 kiloetrze w Oświęciiu, a zakończył go 20 arca w Gdańsku pokonując łącznie ok. 950 k. Podróżnik nocował w naiocie nad brzegai Wisły lub na wyspach na rzece. Wisła jest wspaniała, szeroka, wolna od kry dzielił się wrażeniai Marek Kaiński. To rzeka dla każdego, ale pod warunkie, że posiada się pewne uiejętności. Do takiej wyprawy trzeba się dobrze przygotować. Nurt jest silny, pogoda zienna. Płynąc kajakie ożna się przewrócić, jeśli brakuje się doświadczenia. Jak powiedział podróżnik, cel ekspedycji, czyli zainteresowanie Polaków Wisłą, został osiągnięty. Świadczy o ty już choćby obecność tczewian na nabrzeżu. W arcu w Gdyni nastąpiła wyiana załogi na /s KOCIEWIE. Po zakończeniu trzeciego rejsu z San Nicolas (Argentyna) do Rotterdau z rudą żelaza, statek przypłynął do Gdyńskiej Stoczni Reontowej, aby wyienić prądnicę. Nie ogła przepuścić takiej okazji spotkania z oi KOCIE- WIEM i pierwszą jego załogą, którą poznała w Tianjin w Chinach podczas chrztu KOCIEWIA 26 października 2009 r. ówi Alicja Gajewska, dyrektor Centru Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Przez dwa tygodnie podróży polarnik pił wodę z Wisły, oczywiście przefiltrowaną. Płynę już trzynaście dni i jak widać jeste zdrowy powiedział. Herbata z wodą z Wisły jest saczniejsza niż ta zaparzona chlorowaną wodą, jaka jest w warszawskich kranach. Marek Kaiński, po krótkiej rozowie z tczewianai, zaopatrzony we flagę Tczewa oraz kaizelkę odblaskową od Mirosława Pobłockiego oraz parasol od Witolda Sosnowskiego, wyruszył w stronę ujścia Wisły. Jak powiedział jego najbliższy cel to rodzina. Marek Kaiński pokonał już tę saą wiślaną trasę late ubiegłego roku. Wówczas towarzyszył u niepełnosprawny gdynianin Maciej Urbaniak. Wokół nas M.M. KOCIEWIE a drugą załogę Wisły w Tczewie i jedocześnie atka chrzestna asowca. Pierwszy kapitan KOCIEWIA Krzysztof Wierzchoń przekazywał statek swojeu następcy Józefowi Grzelakowi. Kolejny kapitan KOCIEWIA otrzyał od atki chrzestnej Eleentarz gwary kociewskiej oraz publikacje na teat naszego regionu oraz regionalny przysak fefernuski kociewskie. W nowy składzie załogi jest pierwsza kobieta arynarz Kasia Matusik. W pierwszy rejs z nową za- Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli Wychowanie do życia w rodzinie / łącznie 270 godzin/ Zajęcia będą realizowane w CED w Tczewie. Odpłatność całkowita 1800 zł Inforacje dodatkowe i zapisy Alicja Olszewska, tel Fory doskonalenia Twórcze nauczanie przyrody i ateatyki w szkole podstawowej prowadzący Barbara Pawłuszewicz warsztaty, 4 godziny, terin: r., godz , sala 204 CED Prawo oświatowe warsztaty, 4 godziny, terin: r., godz , sala 204 CED Dyżury doradców etodycznych Poniedziałek /godz / Wasyla Cychowska Poniedziałek /godz / Alicja Olszewska Środa /godz / Wasyla Cychowska Piątek /godz / Alicja Olszewska Alicja Olszewska tel ; e-ail Wasyla Cychowska tel ; e-ail łogą KOCIEWIE wypłynęło do Kłajpedy. Ta nastąpił załadunek nawozów do Rio Grande (Brazylia). 9

10 IV Kongres Kociewski Tczew, 8 aja 2010 roku Dziedzictwo historyczne Kociewia wartością naszej ałej ojczyzny? Występ zespołu regionalnego w trakcie rejestracji uczestników sypozju Hyn Kociewia, uroczyste otwarcie, przywitanie gości (CKiS) 2. 9:15-9:30 Inscenizacja historycznej opowieści Gryf i Małgorzata Roana Landowskiego w wykonaniu laureatów II Kociewskiego Konkursu Literackiego i. Roana Landowskiego (Przedszkole nr 8 w Tczewie) (CKiS) Wykłady inauguracyjne (CKiS) Występ zespołu uzycznego (CKiS) Dyskusje panelowe, cz. I. Wprowadzenie do dyskusji będą krótkie (aks. 8 in.) wcześniej przygotowane głosy panelistów, stanowiące w dużej ierze owoc debat przedkongresowych. Po ich wystąpieniach będą ogły wziąć udział w dyskusji wszystkie zainteresowane osoby obecne na sali. Debata będzie nadzorowana przez oderatora, który poza say prowadzenie panelu, przygotuje krótki raport z jej przebiegu, który zostanie zaprezentowany na zakończenie dnia kongresowego. a. Rewitalizacja obowiązek, kosztowna oda, czy atrakcyjny towar? (CWRDW) Dyskusja o stanie i roli ochrony konserwatorskiej, funkcji saorządów w nadzorze konserwatorski. Rozawiać tu powinniśy także o stanie badań archeologicznych na Kociewiu oraz forach atrakcyjnego ich proowania. Na przykładzie wybranych iejsc (starówka tczewska, gród w Owidzu, zaek gniewski, itp.) owa będzie o ożliwościach wykorzystania potencjału historyczno-zabytkowego kociewskich iejscowości na potrzeby gospodarcze, a zwłaszcza turystyczne. Przewidywane są głosy konserwatorów zabytków, archeologów, inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną w iastach. Spróbujey odpowiedzieć na pytania: Jak funkcjonuje nadzór konserwatorski na terenie zabytkowych iast Kociewia? Jak wykorzystywane są badania archeologiczne w koncepcjach rewitalizacyjnych? W jaki sposób prywatni inwestorzy wykorzystują potencjał historyczny działek/obiektów w centrach iast Kociewia? b. Kociewskie dzieje w Sieci (MBP) Dyskusja o roli i wykorzystaniu Internetu w proowaniu i poznawaniu historii regionu. Głosy: przedstawicieli ediów internetowych, twórców portali historycznych oraz bibliotek cyfrowych, uczestników forów internetowych i instytucji tworzących projekty wirtualne. Spróbujey odpowiedzieć na pytania: Czy digitalizacja książek zagraża tradycyjny biblioteko? Czy prace publikowane za publiczne pieniądze powinny być zawsze zaieszczane w Sieci? Jaką rolę odgrywają fora i portale historyczne są iejscai spotkań garstki pasjonatów, czy dobrze zorganizowany środowiskie dbający o nasze dziedzictwo? przerwa obiadowa (CKiS) dyskusje panelowe, cz. II c. Jak Kociewiako opowiadać o historii? (CKiS) Dyskusja na teat funkcjonowania instytucji badających oraz proujących historię i tożsaość regionu: uzeów, centrów kultury, szkół itd. W dyskusji konieczne będą głosy: przedstawicieli środowisk uzealnych, saorządowych instytucji kultury, nauczycieli oraz organizacji historyzujących. Starać się będziey odpowiedzieć na pytania: Jak działają kociewskie instytucje historyczne, a zwłaszcza uzea? Czy historia Kociewia jest atrakcyjny produkte turystyczny? Jaką wiedzę o regionie zdobywa nasza łodzież? d. Historia Kociewia w badaniach naukowych (CKiS) Dyskusja na teat badań historycznych na terenie Kociewia. Rozawiać powinniśy o stanie i potrzebach badań z zakresu historii, archeologii oraz etnologii i kulturoznawstwa. Zaierzay zaprezentować główne ośrodki naukowe zajujące się Kociewie oraz podyskutować nad potrzebą powołania osobnej instytucji naukowej badającej nasz region. Należałoby oówić kwestię zainteresowania studentów okolicznych uczelni Kociewie. Przewidywane są głosy studentów z różnych ośrodków naukowych, przedstawicieli historyków, redaktorów regionalnych pis naukowych i popularnonaukowych. Spróbujey odpowiedzieć na pytania: Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed historykai w najbliższy czasie, w odniesieniu do Kociewia? Czy studenci chcą zajować się Kociewie? Jak wyglądają badania historyczne w naszy regionie i jaki jest ich odbiór? Spektakl Nie czekaj na życie (teksty piosenek: wiersze ks. Janusza St. Pasierba) w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonoicznych w Tczewie (CKiS) Goście specjalni Kongresu (CKiS) Raporty oderatorów sekcji (CKiS) Zakończenie dnia kongresowego (CKiS) * * * CKiS Centru Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 10 MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6 CWRDW Centru Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, ul. 30 Stycznia Kongres Kociewski

11 Debaty przed IV Kongrese Kociewski Badania archeologiczne na Kociewiu 23 arca br. w Centru Wystawienniczo-Regionalny Dolnej Wisły w Tczewie odbyła się pierwsza debata przygotowująca do części tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego, pt. Badania archeologiczne na Kociewiu stan, plany, potrzeby i ich wykorzystanie w planach rewitalizacyjnych. Głównyi dyskutantai byli zaproszeni przez organizatora, Oddział Kociewski ZKP w Tczewie, archeolodzy: Renata Wiloch-Kozłowska i Bartosz Świątkowski. W dyskusji koncentrowano się głównie na lokalnych sprawach tczewskich, choć nie zabrakło odniesień do Gdańska czy Gniewa. Po krótkiej charakterystyce stanowisk archeologicznych na terenie Tczewa oraz ostatnich prac na nich prowadzonych, dyskusja zaczęła się koncentrować się wokół kwestii nadzoru archeologicznego na terenie iasta oraz wykorzystania, czy raczej braku wykorzystania, badań archeologicznych przy opracowywaniu różnego rodzaju projektów rewitalizacyjnych. Dyskutanci zwrócili uwagę, że wyraźnie szwankuje nadzór archeologiczny, takich cennych obszarów jak tczewskie Stare Miasto, czego przykłade są wydarzenia, jakie iały iejsce w ubiegły roku w okolicy ulicy Zakowej. Brak jest także długofalowego pla- W związku z przygotowaniai do części tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego 8 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyła się debata Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach sposobe ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia. Pierwsza część spotkania dotyczyła stanu digitalizacji regionaliów w polskich bibliotekach. Bożena Bednarek-Michalska zaprezentowała funkcjonowanie bibliotek cyfrowych ze szczególny uwzględnienie Kujawsko-Poorskiej Biblioteki Cyfrowej. Kolejna prelegentka Hanna Pacholska, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, przygotowała prezentację na teat zbiorów dotyczących Kociewia, które udostępniane są w Poorskiej Bibliotece Cyfrowej. Z kolei Iwona Joć, kierownik działu regionalnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdań- Renata Wiloch-Kozłowska i Bartosz Świątkowski dyskutowali o stanie badań archeologicznych w Tczewie nu dotyczącego badań archeologicznych na terenie Tczewa, choćby na obszarze inwestycji iejskich. Zebrani zgodzili się, że należy dążyć do stworzenia spójnego systeu konserwatorskiego na wzór tego znanego z Gdańska. Jednocześnie należy zapewnić pełną inforację inwestoro prywatny dotyczącą ich obowiązków w zakresie badań archeologicznych oraz przysługujących i z tego tytułu rekopensat, gdy badania te przekroczą 2% wartości całej inwestycji. Należy także wykorzystać prace prograowe nad powstający Muzeu Miasta, by Kongres Kociewski na wzór Gdańska czy Starogardu Gdańskiego wypracować także całościową koncepcję dotyczącą badań archeologicznych na terenie grodu Sabora. Tczew a potencjał historyczny, który dzięki systeatyczny i rzetelny badanio archeologiczny oże nie tylko zwiększyć naszą wiedzę o dziejach saego iasta, ale oże być także podstawą kolejnych etapów rewitalizacji. Sae zaś odkrycia, których na terenie grodu Sabora już dziś nie brakuje, odpowiednio wyeksponowane ogą stać się ważny eleente potencjału turystycznego Starego Miasta. Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach Po debacie ożna było zobaczyć.in. archiwalne kroniki, które digitalizuje tczewska książnica sku, przybliżyła zebrany projekt Cyfrowe Morze, polegający na digitalizacji wydawnictw zwartych i ciągłych o teatyce orskiej. Podczas spotkania przedstawione zostały również dokonania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w zakresie digitalizacji zbiorów regionalnych. W drugiej części debaty dyskutowano.in. o probleach bibliotek cyfrowych. Z najważniejszych wyieniono: rozproszenie zasobów cyfrowych, digitalizacja tych saych zbiorów przez różne biblioteki. Wielką bolączką bibliotekarzy cyfrowych jest nie do końca uregulowana kwestia praw autorskich, na co szczególnie zwrócono uwagę. Dyskutowano również o znaczeniu działań arketingowych w procesie cyfryzacji oraz wykorzystywaniu zbiorów elektronicznych w działalności edukacyjnej na Kociewiu. Ostatni punkte spotkania było zwiedzanie wystawki zbiorów specjalnych Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 11

12 Ośiu Wspaniałych Nagrodzono tych, którzy poagają inny Już po raz dziesiąty odbył się w powiecie tczewski konkurs Ośiu Wspaniałych. Jego ideą jest proowanie i nagrodzenie tych łodych ludzi, którzy swój czas i energię poświęcają na poaganie inny. Zwyciężczynią powiatowej edycji została Mirela Nowicka z Gniewa. Wśród laureatów byli także uczniowie z tczewskich szkół ginazjalnych i ponadginazjalnych. Uroczyste podsuowanie powiatowej edycji konkursu odbyło się 9 kwietnia w Zespole Szkół Ekonoicznych. W ciągu pierwszych dziewięciu edycji tytuł Wspaniałych otrzyały 72 osoby, teraz dołączyło do nich 8 kolejnych. Dodatkowo dwie osoby otrzyały specjalne wyróżnienia kapituły konkursu. Już po wstępnych eliinacjach było widać, że potencjał aktywności łodych ludzi jest ogrony ówił Jerzy Cisewski, dyrektor ZSE oraz przewodniczący kapituły konkursu. To bardzo ważny atut dla rozwoju iast i gin powiatu tczewskiego. Wyrażay ogrone uznanie dla Was, którzy troszczycie się o ludzi w potrzebie. Tak jak dotychczas, bądźcie doskonali w działaniach! LAUREACI: Mirela Nowicka uczennica Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Gniewie Jako wolontariusz pracuje od wielu lat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy w Gniewie, gdzie poaga ludzio starszy i chory. Ponadto czynnie uczestniczyła przy organizacji Turnieju Tenisa Stołowego Olipiad Specjalnych. Praca na rzecz innych nauczyła ją, że wystarczy niewielki wysiłek, aby sprawić kouś radość. Justyna Szatkowska uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w codzienny życiu Dou Poocy Społecznej w Pelplinie. Ponadto od wielu lat odwiedza niepełnosprawną Doinikę. Jest współorganizatorką wielu akcji charytatywnych,.in. rejestracji i pobierania krwi na rzecz kapanii związanej z oddanie szpiku kostnego dla chorej Natalii. Justyna Dziel uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie. Jako wolontariuszka pracuje od kilku lat. Aktywnie uczestniczy w życiu ieszkańców Dou Poocy Społecznej w Pelplinie, gdzie poaga ludzio chory i starszy. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych.in. Serce pełne dobra iej, Dzień dawcy dla Natalii i innych. W Dou Poocy Społecznej w Bielawkach zajuje się dzieći i łodzieżą niepełnosprawną. Wspiera nauczycieli w nauce rytu, piosenek i inscenizacji. Od kilu lat przygotowuje progra artystyczny z okazji Dnia Seniora. Poaga przy organizacji balów karnawałowych, ferii ziowych, Dnia Dziecka. Anna Kruszyńska uczennica Zespołu Szkół Ekonoicznych w Tczewie. Jest wolontariuszką w Towarzystwie Miłośników Ziei Tczewskiej, gdzie poaga przy organizacji różnego typu iprez oraz ich obsłudze. Od wielu lat aktywnie kwestuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Poocy. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Katarzyna Doinik uczennica Zespołu Szkół Ekonoicznych w Tczewie. Kasia od 8 lat jest wolontariuszką w świetlicy parafialnej, gdzie poaga ucznio szkół podstawowych w odrabianiu lekcji, a także w aktywny spędzaniu czasu wolnego. Ponadto jest opiekune na półkoloniach oraz koloniach organizowanych przez parafię. Weronika Nastała uczennica II Liceu Ogólnokształcącego w Tczewie. Weronika jest wolontariuszką w najłodszej grupie wychowawców w Dou Dziecka w Tczewie. Poaga dziecio w odrabianiu lekcji, czyta książki oraz organizuje i czas wolny. W raach Prograu Czytajy Raze a pod opieką ucznia szkoły podstawowej, z który spotyka się aby poprzez wspólne czytanie książek nauczyć dziecko płynnego czytania. Weronika jest również członkie szkolnego koła Caritas, z który zbiera środki na organizację Mikołajek oraz śniadania wielkanocnego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 12 Młodzież Laureaci konkursu pozowali do wspólnego zdjęcia wraz z Mirosławe Pobłocki, wiceprezydente Tczewa, starostą Witolde Sosnowski oraz Roane Kucharski, dyrektore Biura Poselskiego Jana Kulasa Sandra Kotlewska uczennica I Liceu Ogólnokształcącego w Tczewie. Sandra od wielu lat jest wolontariuszką w Dou Dziecka w Tczewie. Ponadto z wielki zaangażowanie uczestniczy w zbiórkach żywności i pieniędzy na pooc rodzino wielodzietny w okresie przedświąteczny. Sara Wojciechowska uczennica Publicznego Katolickiego Ginazju w Tczewie. Sara jest wolontariuszką w Ognisku Wychowawczy w Tczewie, gdzie poaga dziecio w odrabianiu lekcji oraz organizuje i różne fory spędzania czasu wolnego. Ponadto opiekuje się choryi w tczewski hospicju. Mio licznych zajęć znajduje również czas na czynne uprawianie wioślarstwa, gdzie również odnosi sukcesy. Ponadto Kapituła przyznała dwa wyróżnienia: Agata Paluchowska uczennica Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Gniewie. Agata w działalność wolontarystyczną zaangażowana jest od wielu lat. Swoją pooc oferuje pensjonariuszo Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gniewie. Bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych.in. w akcji Mały Wielki Uśiech oraz akcjach profilaktycznych. Stanisław Mejer uczeń Collegiu Marianu Liceu Katolickiego w Pelplinie. Od 2005 r. udziela się jako wolontariusz podczas różnych akcji charytatywnych na rzecz ieszkańców DPS w Stężycy oraz akcji Żonkil kwiate nadziei. W ubiegły roku pracował na Ukrainie przy budowie budynku Caritas oraz prowadził zajęcia z dzieći Polaków ieszkających na Ukrainie. Laureaci otrzyali dyploy i wiele nagród rzeczowych. W iieniu saorządu iasta Tczewa upoinki wręczył wiceprezydent Mirosław Pobłocki.

13 20-lecie Miejskiego Ośrodka Poocy Społecznej w Tczewie Podchody iejskie na starówce Miejski Ośrodek Poocy Społecznej w Tczewie, z okazji przypadającego w 2010 roku jubileuszu 20-lecia działalności Ośrodka, wspólnie z partnerai Europejski Centru Solidarności oraz Centru Edukacji Dorosłych, w dniach 7-8 kwietnia przeprowadził warsztaty budowania dialogu społecznego pn. Podchody do dialogu społecznego oraz konferencję nt. Społeczeństwo obywatelskie a dialog społeczny połączoną z projekcją filu Podaj dalej Mii Leder. Inauguracja obchodów roku jubileuszu nastąpiła w raach dwudniowego spotkania zorganizowanego z udziałe przedstawicieli władz iasta, lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji polityki społecznej, partnerów działań MOPS. Istotą wspólnego działania MOPS, ECS i CED było upowszechnienie dialogu społecznego poprzez proocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ośrodek jako wieloletni realizator działań na rzecz wzacniania i rozwijania kopetencji społecznych i obywatelskich członków społeczności lokalnej, po raz kolejny stworzył platforę wyiany doświadczeń i dobrych praktyk iędzy przedstawicielai władz saorządowych, instytucji i organizacji polityki społecznej, rynku pracy, kultury, edukacji, Policji i Straży Miejskiej. Udział w dwudniowy spotkaniu pozwolił na praktyczne (w raach warsztatów) i teoretyczne (w raach konferencji) poznanie etod budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego. Progra pierwszego dnia realizowany był z wykorzystanie foruły gry iejskiej (tzw. podchodów iejskich). Cele gry była popularyzacja wiedzy o dialogu społeczny poprzez prezentację zadań projektu (działania społecznego), do realizacji których w przestrzeni iejskiej (w obszarze Starego Miasta) skierowani zostali przedstawiciele i przedstawicielki.in. Rady Miejskiej, instytucji polityki społecznej i rynku pracy, policji, Straży Miejskiej, szkół, organizacji związkowych i pozarządowych. Gra iejska jest nową forą edukacji z wykorzystanie eleentów rozgrywki, zabawy. Istotą gier iejskich jest wykorzystywanie przestrzeni iejskiej jako istotnego eleentu rozgrywki (planszy gry). Łączy w sobie cechy flash obów (tłu. błyskawiczny tłu), happeningów ulicznych oraz gier koputerowych i planszowych (typu RPG) i harcerskich podchodów (definicja częściowo za: pl.wikipedia.org/wiki/gra_iejska). MOPS w Tczewie w raach obchodów jubileuszu 20-lecia zainicjował organizację iejskich podchodów w Tczewie. Inicjatywę otwartą na udział ieszkańców zaplanowano jako iprezę towarzyszącą działanio społeczny realizowany w raach rewitalizacji obszaru Starego Miasta. Foruła Podchodów do dialogu społecznego iała charakter integracyjny, ukierunkowana została na wypracowanie etody tworzenia partnerstw iędzysektorowych. Zorganizowana w drugi dniu obchodów konferencja pozwoliła na przedstawienie idei społeczeństwa obywatelskiego, etod organizacji społeczności Gra uliczna lokalnej i for dialogu społecznego, w ty w kontekście osiągnięć dwudziestoletniej działalności MOPS w Tczewie. Wystąpienia przygotowali dr Jacek Kołtan i Krzysztof Korda z ECS, Ada Urban i Julita Jakubowska z MOPS w Tczewie. Konferencja stała się okazją do przekazania podziękowań dla partnerów i pracowników MOPS w Tczewie, prezentacji doświadczeń w pracy na rzecz społeczności Tczewa, wzocnionego w ciągu 20 lat doświadczenie budowy i rozwoju istoty społeczeństwa deokratycznego. Obchody wpisują się w ideę rocznicy 20-lecia odrodzenia saorządu terytorialnego w Polsce. W roczny prograie obchodu znaleźć ają się ponadto uroczysty koncert oraz konferencja w raach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Będą ziany w studiu Złóż wniosek Rozpoczęła się procedura związana z przystąpienie do ziany studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego iasta Tczewa. Wszyscy zainteresowani ogą do 10 aja br. złożyć w Urzędzie Miejski wniosek w sprawie ziany dokuentu. Wnioskowane ziany ogą dotyczyć dotychczasowego przeznaczenia terenu oraz innych spraw związanych z zagospodarowanie przestrzenny ówi Danuta Morzuch-Bielawska, naczelnik Wydz. Planowania Przestrzennego UM. Jest to ważne szczególnie dla inwestorów, także osób prywatnych, które chciałyby rozpocząć działalność inwestycyjną, budowlaną. Z obecnyi ustaleniai studiu ożna zapoznać się na stronie: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia ziany studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego iasta Tczewa Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 arca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny, (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1 w związku z art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu inforacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199 poz ze zianai: Dz. U. z 2008 Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 340, Nr 84 poz. 700, Nr 157 poz. 1241), zawiadaia o podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie uchwały nr XXXVII/317/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ziany studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego iasta Tczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani ogą składać wnioski dotyczące studiu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Tczew, w terinie do dnia 10 aja 2010 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, iię, nazwę i adres wnioskodawcy, przediot wniosku oraz oznaczenie nieruchoości, której dotyczy. PREZYDENT MIASTA TCZEWA ZENON ODYA Społeczeństwo 13

14 Centru Edukacji Dorosłych Centru Kształcenia Ustawicznego w Tczewie Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel , , , fax: KURSY BIUROWE Kursy finansowo-księgowo-kadrowe Kadry i płace SYMFONIA 50 godz./400,00 zł obliczanie i dokuentacja wynagrodzeń sporządzanie dokuentów dla ZUS i US obsługa koputerowego prograu płacowo-kadrowego Finanse i rachunkowość w systeach koputerowych 120 godz./960,00 zł Podstawowe zasady rachunkowości i finansów 75 godzin VAT w systeach koputerowych 20 godzin Syste finansowo-księgowy Syfonia 25 godzin Kadry i płace z eleentai księgowości 125 godz./975,00 zł Koputerowy Progra Płatnik 20 godz. Eleenty rachunkowości 50 godz. Księga przychodów i rozchodów 15 godz. Podatki 10 godz. Ubezpieczenia społeczne 15 godz. Kadry i płace 15 godz. Kurs dla kandydatów na saodzielnych księgowych 140 godz./1000,00 zł Rachunkowość 80 godz. Syste podatkowy 20 godz. Zastosowanie koputera do operacji finansowo-księgowo-kadrowych 40 godz. Kurs sekretarka asystentka enadżera 96 godz./850,00 zł Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesny sekretariate (obsługi klienta, prowadzenia korespondencji, zarządzania czase, kounikowania się w ty także przez telefon). Ks. prałat S. Cieniewicz, jak ało kto, zaskarbił sobie wdzięczność i uznanie u wielu wiernych. Szczególnie wyraziście zapisał się w ostatni półwieczu iasta Tczewa. Wybudował największy kościół w Tczewie, zawsze również znajdował czas na wspieranie wspólnot i grup katolickich, w ty łodzieży. W najtrudniejszych latach stanu wojennego był ks. Stanisław niezawodny oparcie dla represjonowanych i prześladowanych. Był i na szczęście wciąż jest (!) kapelane Solidarności. Postanowiliśy przygotować książkę o naszy czcigodny ks. Stanisławie. Nadaliśy jej roboczy tytuł: Ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz. Życie przeznaczone Bogu, ludzio i ojczyźnie. Podstawa książki będą wsponienia i relacje. Dlatego prosiy odpowiedzi (od 2 do 5 stron) na pytania z poniższej ankiety przekazywać (w ciągu najbliższego iesiąca) na adres: Biuro Poselskie, ul. Kołłątaja 9, Tczew, lub (lepiej) elektronicznie: Czas odpowiedzi jest bardzo ważny, gdyż książka a, w naszej intencji,.in. uświetnić 30-lecie dziedzictwa Solidarności w 2010 r. radny Kaziierz Ickiewicz Andrzej Hegele urodził się w 1940 r. Po latach nauki zdobył wykształcenie inżyniera inforatyka. Ostatnio pracował w Telekounikacji Polskiej SA Ośrodek Służby Dalekosiężnej w Gdańsku Oddział w Tczewie. Członkie Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW był od początku istnienia Klubu, czyli 1992 roku (legityacja nr 4). Na pierwszą wędrówkę z Klube wybrał się roku na trasę; Bogaczewo Weklice Koorowo. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego wstąpił w roku 1997 (legityacja PTTK ). Od 1998 roku był wiceprezese NKK TRSOW. Przez lata swej działalności w Klubie został Instruktore Krajoznawstwa Regionu oraz Społeczny Opiekune Przyrody. Uczestniczył prawie w każdej wędrówce pieszej, zdobywając Złoty Kopas za udział w największej ilości wędrówek w okresach pięcioletnich 1992/ / /2007. Brał udział w 460 wędrówkach pie- 14 Region Odszedł Andrzej Hegele zasłużony członek NKK TRSOW Ksiądz Stanisław Cieniewicz w ojej paięci Ksiądz Stanisław Cieniewicz, prałat i zaraze dziekan Dekanatu Tczewskiego, należy do najbardziej znanych i szanowanych księży w Diecezji Pelplińskiej. Zajuje on także ważne iejsce w dziejach NSZZ Solidarność i w życiu iasta Tczewa. Poświadczają to.in. honorowe członkowstwo NSZZ Solidarność i Honorowe Obywatelstwo Miasta Tczewa. poseł Jan Kulas 1. Kiedy i w jakich okolicznościach po raz pierwszy usłyszał Pan (i)/ksiądz o Stanisławie Cieniewiczu? 2. Jak wyglądało pierwsze spotkanie, rozowa z ks. S. Cieniewicze? 3. Na czy polegała Pana(i)/ Księdza znajoość lub współpraca z ks. S. Cieniewicze? 4. Co najbardziej ceni Pan(i)/ Ksiądz w osobowości i postawie ks. S. Cieniewicza? 5. W jaki stopniu działalność i duszpasterstwo ks. S. Cieniewicza wpłynęły na Pana(i)/ Księdza zainteresowania lub postawę życiową? 6. Czy udało się Panu(i)/Księdzu zapaiętać jakieś ciekawe gesty, zwroty i powiedzenia ks. S. Cieniewicza? Jeśli tak, to jakie? 7. Czy ożna coś jeszcze interesującego i ważnego dopowiedzieć o ks. S. Cieniewiczu? szych. Podczas działalności turystycznej zdobył następujące odznaki turystyczne; Turysta Przyrodnik /popularna i jubileuszowa/ Turystyki Pieszej /popularna ała brązowa ała srebrna/ Szlakie Partyzantów AK i Gryfa Poorskiego Turysta Ziei Kaliskiej Miłośnik Ziei Elbląskiej /honorowa/ oraz Miłośnik Twierdzy Grudziądz. W Klubie NKK TRSOW zajował się.in. planowanie tras wędrówek i odszukanie dogodnych połączeń kounikacyjnych. Za swą wieloletnią działalność turystyczną otrzyał wiele dyploów i wyróżnień oraz Medal Centralnego Muzeu Morskiego w Gdańsku Dyplo Zarządu Głównego PTTK i Srebrną Honorową Odznakę PTTK. Zarł 24 lutego 2010 r. w Gdańsku pochowany na Centarzu Kounalny w Tczewie. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. Tadeusz Magdziarz NKK TRSOW

15 Urząd Miejski w Tczewie Wydział Spraw Kounalnych PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) e-ail: XI Miejski Konkurs Ekologiczny pod hasłe Ochrona przyrody rozstrzygnięty Inforacja na podstawie protokołu z posiedzenia koisji XI Miejskiego Konkursu Ekologicznego w dniu r. W XI Miejski Konkursie Ekologiczny pod hasłe Ochrona przyrody zorganizowany przez Ginazju nr 2 w Tczewie oraz Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego wzięli udział uczniowie z siediu szkół podstawowych, czterech ginazjów oraz trzech szkół ponadginazjalnych. 53 uczniów biorących udział w konkursie wykazało się nie tylko wiedzą i uiejętnościai z zakresu ekologii, zdobytyi na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęciach w Pracowni Edukacji Ekologicznej, ale także ogólny oczytanie dotyczący teatyki eliinacji. Zadania konkursowe zawierały przede wszystki probleatykę, która była realizowana podczas szkoleń nt. Fory ochrony przyrody w raach projektu Proowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa. Koisja konkursowa w składzie: 1. Katarzyna Świątkowska przewodnicząca 2. Anna Peichert członek 3. Anna Kwella-Manikowska członek stwierdziła, że największą wiedzą spośród uczniów szkół podstawowych wykazali się: I MIEJSCE Kacper Średziński z SP 7 II MIEJSCE Paweł Stopka z kl. 6 A z SP 7 III MIEJSCE Wojciech Baczyński z kl. 6 B z SP 11 WYRÓŻNIENIA Doinika Sobecka z kl. 6 C z SP 11 Daian Galinski z kl. 6 C z SSP 2 W grupie uczniów reprezentujących ginazja największą wiedzą wykazali się: Na podstawie protokołów koisji konkursowej z dn oraz r. Pracownia Edukacji Ekologicznej inforuje, że w suie do konkursu przystąpiło 82 uczniów. II etap konkursu (48 uczestników) odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie. Polegał on na pisaniu dyktand o teatyce ekologicznej, których autorai byli laureaci I etapu. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki pozio uiejętności ortograficznych, ale w każdej kategorii koisja usiała wybrać najlepiej napisany tekst. Decydowała liczba błędów ortograficznych, a w dalszej kolejności interpunkcyjnych. W kategorii szkół podstawowych (dyktando o chłystku Hubercie, który podróżował rowere po obrzeżach iasta autorstwa Jakuba Wyki ze Szkoły Podstawowej nr 12) I iejsce zajął Krzysztof Bartoszewski ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. W kategorii ginazjów (dyktando o eskapadzie rowerowej istrza od pożytecznych przedsięwzięć autorstwa Moniki Burczyk z III LO) I iejsce zajęła Agata Gierasińska z Ginazju nr 1. W kategorii szkół ponadginazjalnych (dyktando o znużony Jerzy i jego skrzypiący rowerze autorstwa Boguiły Śliwy z III LO) I iejsce zajęli: Michał Landowski oraz Mateusz Kulewicz, obaj z III Liceu Ogólnokształcącego. Po zakończeniu wszystkich etapów, decyzją koisji laureatai konkursu zostali: Konkursy I MIEJSCE Milena Walejko z kl. 3 C Gin. Kat. II MIEJSCE Aleksandra Warczak z kl. 3 C Gin. Kat. III MIEJSCE Magdalena Tocha z kl. 3 A Gin. Kat. WYRÓŻNIENIE Sebastian Jurczyński z kl. 3 H Gin. nr 3 Dla szkół ponadginazjalnych przyznano następujące iejsca: I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE Katarzyna Zielińska z kl. 1 G I LO Aleksandra Marzejon z kl. 2 F I LO Marika Orłowska z kl. 1 G I LO Opiekunai laureatów byli: 1. W kategorii szkół podstawowych: pan Cezary Wójcik z SP 7, panie Barbara Pawłuszewicz i Izabela Hinz z SP 11 oraz pani Anna Skwarek z SSP W ginazjach: panie Katarzyna Świątkowska i Anna Saulewicz z Ginazju Katolickiego oraz pani Ewa Szwaczka z Ginazju nr W kategorii szkół ponadginazjalnych: pani Katarzyna Falgowska z I LO. Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicznej przez laureatów konkursów będą atrakcyjne nagrody. Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów większości naszych konkursów będzie nawiązywała do obchodzonego w dniu 22 kwietnia Dnia Ziei. Urząd Miejski w Tczewie serdecznie gratuluje wiedzy wszystki uczestniko oraz ich opiekuno. Anna Peichert Pracownia Edukacji Ekologicznej przy UM w Tczewie Podsuowanie i wyniki III edycji Miejskiego Konkursu Przyrodnicze zagania z ortografią pod hasłe Rowerowyi ścieżkai w ortograficzne zaułki Nazwisko i iię Udział w etapie Szkoła, klasa Uwagi SZKOŁY PODSTAWOWE Jakub Wyka I SP 12 kl. VI F I iejsce Bartłoiej Sigda I SP 12 kl. V B II iejsce Julia Wyka I SP 12 kl. VI F III iejsce Krzysztof Bartoszewski II SSP 2 kl. VI C I iejsce GIMNAZJA Agata Gierasińska II Gin. nr 1 I iejsce SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Boguiła Śliwa I III LO; kl. III A I iejsce Marika Orłowska I I LO; kl. I G II iejsce Magdalena Grzebińska I III LO; kl. III A III iejsce Małgorzata Metryka I III LO; kl. III A wyróżnienie Monika Burczyk I III LO; kl. III A wyróżnienie Michał Landowski II III LO I iejsce Mateusz Kulewicz II III LO I iejsce W I etapie, decyzją koisji, nie wyłoniono laureatów na pozioie ginazjów. Koisja gratuluje laureato oraz składa podziękowania wszystki uczestniko konkursu. Laureaci otrzyają nagrody oraz dyploy podczas zjazdu Europejskiej Federacji Cyklistów, który odbędzie się w Tczewie w dniach aja 2010 r. W iieniu koisji, organizatorów oraz zespołu rowerowego iasta Tczewa Anna Peichert 15

16 Urząd Miejski w Tczewie Wydział Spraw Kounalnych PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) e-ail: X KONKURS Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT Praca laureatki I iejsca za teat Paiętajcie o nas, bo wyginiey! kategoria ginazja Zatłoczonyi ulicai Londynu wędrowało wielu przechodniów. Jak każdego ranka dorośli spieszyli do pracy, a łodzież do szkół. Po brudnych ulicach pędziły setki saochodów. Całe iasto tętniło życie, nie wiedząc, co działo się na Górze. A działo się wówczas wiele. Tysiące kiloetrów nad zieią, w najpiękniejszy ogrodzie jaki kiedykolwiek istniał, przed chatką, na drewnianej ławie siedział Bóg. Zapragnął on ponownie ujrzeć podopiecznych. Zawołał ich, a oni w gnieniu oka pojawili się przed Stwórcą. Byli nieziesko piękni, a każdy z nich obdarzony został niepowtarzalną zdolnością. Bóg zwrócił się do swych najwierniejszych Aniołów: Kero, Ceathely, Tarquinie, Shekherze, Medarcie i ty Isaacu, udajcie się do Strażnika Ranalotha i przekażcie u e poselstwo ówiąc to, wręczył Ceathely zapieczętowany zwój. Bez słowa wypełnili wolę Ojca. * Kassak głupcze! ryknął Hoosh-Pak, przywódca Cieni. Gdzie tyle czasu się szwendałeś?! Ależ... Panie wybełkotał Kassak. Myślę, że zdobyłe dla ciebie istotne inforacje. To czego tak stoisz?! Mów! Panie, jeden z Aniołów wie, gdzie ukryty jest święty artefakt Agkar-Mín, zgodził się wyjawić tę wielce skrywaną tajenicę w zaian za wolność i nieśiertelność. Jeden z Aniołów powiadasz? zayślił się Hoosh-Pak. Przyprowadź go do nie! rozkazał. * Victorre usiadł na kanapie przed telewizore. Z zainteresowanie spojrzał na nadawane wiadoości. Spiker ówił o wydarzeniach, które iały iejsce ubiegłej nocy w Nowy Orleanie, Bostonie i Phoenix. Doszło ta do serii dziwnych i brutalnych napadów. Każda ze zbrodni została popełniona w ten sa okropny sposób. Nikt z zaatakowanych nie przeżył. Policja odnalazła jedynie jednego świadka, który zeznał, że widział całe zajście oraz pewną istotę, która jedny ruche dłoni powaliła i zabiła czterech ężczyzn. Policja podeszła do tych zeznań bardzo sceptycznie i poradziła panu odwiedzenie poradni psychiatrycznej. * Na cały świecie dziesiątki tysięcy ludzi zginęło w niewytłuaczalnych okolicznościach. W Azji doszło do kilkuset tysięcy zachorowań na chorobę wywołaną nieznany wiruse, z czego kilkadziesiąt tysięcy osób zarło. Naukowcy obawiają się rozprzestrzenienia choroby. * Po cały niebie niósł się rozgniewany głos Boga: Dlaczego nie uchroniliście ludzi, gdy spadające ze szczytu Kiliandżaro tony śniegu zasypywały ich wioski?! Dlaczego nie powstrzyaliście knących tsunai, które zalewały piraidy?! Dlaczego nie zainterweniowaliście, gdy Dubaj nawiedziło siede huraganów, niszcząc przy ty najwyższy budynek w świecie?! Przez waszą niekopetencję zginęło wiele niewinnych istnień! Bóg spoglądał w twarze Aniołów. Wszyscy ieli kaienne oblicza i przepełnione bezgraniczny sutkie oczy. Lecz jednego brakowało... * W rocznych czeluściach lochów zaku Kazath Nar zwołano nadzwyczajne zgroadzenie. Przy potężny, dębowy stole, wśród oparów kadzideł i blasku świec siedziało sześciu Cieni i ich przywódca. Wszyscy zawzięcie dyskutowali. Musiy coś zrobić, by ludzie szybciej uierali wtrącił z poirytowanie Kaysed. To wszy stko za długo trwa. Anioły niedługo ogą zorientować się, o co w tej całej bitwie chodzi... Czy nie ożey od razu zabić wszystkich ludzi??? zaproponował Kassak. Po co się z ty tyle ęczyć? Durniu!!! warknął Hoosh-Pak. Nic nie rozuiesz!!! W gnieniu oka poderwał sztylet leżący na stole i z ipete cisnął ni w Kassaka. Nóż ze świste przeleciał przez jego głowę (nie wyrządzając u żadnej krzywdy, ponieważ nic co aterialne, nie oże Cienia zranić) i wbił się po rękojeść w kaienną ścianę. Czy wiesz co ogłoby się stać, gdybyśy tak postąpili?!! wykrzyknął Hoosh-Pak Zwrócili-byśy wtedy na siebie niepotrzebnie uwagę Boga, a tak cały jego gniew spadnie na Anioły. Dopiero gdy zgładzi je z powierzchni, Ziei zorientuje się, że były niewinne. Ależ panie... wydukał Kassak. Ja tylko poyślałe... To więcej nie yśl!!! warknął Przywódca. Tak jak ówiłe Kaysed upił łyk wina. Trzeba coś z ty zrobić... * Był piękny, sobotni poranek. Młoda Japonka siedziała wraz z chłopakie na ławce w parku. W dłoni trzyała pałeczkę węgla, a na kolanach szkicownik z pustą kartką. Chłopak opowiadał o wczorajszy dniu na uczelni. Po chwili zadał jej pytanie, lecz odpowiedziała u jedynie cisza. Ponownie je powtórzył, ale 16 Środowisko znowu nie doczekał się odpowiedzi. Daisuke spojrzał na nią. Zapatrzona gdzieś w dal dziewczyna szybko nanosiła węgle linie na kartkę. Z przerażenie ujrzał, że czarne niegdyś oczy Natsuko stały się leczne i bez wyrazu, jak gdyby zaszły głą. Złapał ją za raiona i lekko potrząsnął. Zawołał do niej po iieniu, lecz nadal nic nie zieniło się w jej zachowaniu. Gdy Daisuke zrozpaczony nie wiedział już co a robić, Natsuko jakby obudzona z transu nagle się poruszyła. Obróciła się do ukochanego, a leżący dotychczas na kolanach dziewczyny rysownik spadł na zieię. Spojrzała na chłopaka swyi, czarnyi jak węgielki oczya. Coś się stało skarbie? spytała jak gdyby nigdy nic. Chłopak wpatrywał się w nią onieiały. Natsuko pocałowała go i pociągnąwszy za rękę zusiła do wstania. Chodź zachęciła. Pokażę ci coś. Pobiegli. Wiatr zawiał. Przewrócił kartkai leżącego w trawie szkicownika, otwierając go na ostatniej zarysowanej stronie. Rysunek w porównaniu z pozostałyi szkicai sprawiał wrażenie, jakby nie został naalowany przez Natsuko. Grube, szybko kładzione kreski przedstawiały iście dantejskie sceny. Niealże wszystko płonęło. Spod gruzów zniszczonych budynków próbowali wydostać się ranni ludzie. Dookoła panował chaos. Ciene, burzowe chury kotłowały się na czarny niebie, a wydostające się z nich pioruny z potężną siłą uderzały w zrujnowaną, niebezpiecznie przechyloną wieżę Eiffla... * Cienie jeden za drugi szły wąską ścieżką wiodącą do Niebiańskich Wrót. Po obu stronach dróżki rósł dziki, gęsty i nieprzenikniony las pełen przeróżnych, dziwnych stworzeń, które tak na prawdę nigdy nie powinny istnieć na ty świecie. Przewodził i jeden z Aniołów, Shekher. Wskazywał drogę do Świetlistej Konaty, bowie tylko Bóg, on i siedioro innych Aniołów znali jej położenie. Przejścia przez wrota strzegł Cherubin noszący iię Strażnik Ranaloth. Idąc z przodu Shekher słyszał rożącą krew w żyłach rozowę Cieni. Vad właśnie przechwalał się Quethiyr, jak to przed trzea dniai jedny ruche zabił czterech ężczyzn. Usłyszawszy to, Quethiyr zaśiała się tak przerażająco, jak świat jeszcze nie słyszał. Czterech ężczyzn powiadasz? W taki razie usieli być pijani... parsknęła. Ja wczorajsze go dnia pozbawiła życia trzystu, a oże i czterystu

17 Urząd Miejski w Tczewie Wydział Spraw Kounalnych PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) e-ail: PUBLIKUJEMY NAJLEPSZE PRACE wieśniaków... Zaknijcie się idioci!!! uciszył ich Hoosh-Pak. Bo inaczej skończycie jak taci wieśniacy!!! * Ojcze! wydyszał zęczony Shekher stając przed oblicze Boga. Stwórca wpatrywał się w lśniący, szerzący struyk, po chwili zayślony rzekł: Czyż nie uważasz, że ludzie pięknie kochają? Ależ Oj... Jakież przecudne z nich istoty... przerwał u, dalej zachwycając się Stworzyciel. Panie... zająkał się Anioł. Panie, proszę zechciej nie wysłuchać! A więc słucha Bóg spojrzał z uwagą na podopiecznego swyi ądryi, błękitnyi oczya. Shekher przez chwilę wpatrywał się w swego rozówcę ze strache i obawą, po czy rzekł: Czy paiętasz Ojcze istoty, o których na niegdyś opowiadałeś? O upadłych aniołach? One... tu zatrzyał się na chwilę, by wziąć głębszy oddech. One wybiły się, nabrały sił, są teraz potężne. Potężne? Ale jakże to się stało? To nie jest i wiadoe, lecz dowiedziałe się, że chcą posiąść święty artefakt Agkar-Mín. By go zdobyć, chcą zgładzić ludzi, a zaraze Nas Aniołów, by w końcu pozbyć się i ciebie Panie... Ludzie nieal całkowicie już wyarli, pozostało oże kilkuset przedstawicieli gatunku. Cienie, bo tak się teraz nazywają, właśnie są na drodze do Niebiańskich Wrót. Prowadziłe ich, lecz w porę oprzytoniałe. Wybacz i Ojcze... Idź, ogłoś swy pobratyco, by gotowali się do starcia z wrogie... rozkazał Bóg. Ja uszę jeszcze coś zrobić. * W którą teraz stronę? powiedziała zirytowana Quethiyr patrząc na rozwidlającą się w trzy strony ścieżkę. Chodźy w prawo rzekł po chwili zastanowienia Tosha. Głupiś! Przyjrzyj się uważnie... poradził Kaysed. Cała jest wydeptana. To tani podstęp Aniołów... Musiy wybrać tę na lewo... A oże jednak pójdziecie na wprost? usłyszeli delikatny kobiecy głos. Przerażeni odwrócili się. Za nii w odległości kilkudziesięciu etrów stali Aniołowie. W ich twarzach ożna było dostrzec nieukrywaną wściekłość. Z tłuu wystąpił Bóg. I co na zrobisz? wykrzyknął Hoosh- Pak. Spalisz nas? A oże ześlesz nas na Zieię? zayślił się. Zaponiałe... cztery tysiące lat teu już to zrobiłeś!!! Nie asz nad nai żadnej władzy! Nie zdołasz nas powstrzyać... Owsze, nie zdoła tego uczynić przeówił Bóg. Ale istnieje ktoś kto zdoła... Nie kła... rzekł Przywódca Cieni. Ja nigdy nie kłaię stwierdził Bóg. Ale ja tak... Z rozstępującego tłuu wyłonił się łody, czarnowłosy ężczyzna o tajeniczy fiołkowy spojrzeniu. W lewej dłoni trzyał czarne, lśniące puzderko. Czy to jest...?? zapytał przerażony Kaysed. Tak, to Puszka Pandory... odpowiedział czarnowłosy Lucyfer. Wygnani z nieba trafiliście pod ą władzę. Złaaliście najświętszy zakaz i otworzyliście Puszkę. Uwolniliście całe zaknięte w niej zło i nieszczęście, skazując ludzi na wieczne potępienie. Teraz za to zapłacicie... ówiąc to uchylił wieczko puzderka. Na oczach zebranych Aniołów pudełeczko wciągnęło Cienie do środka. Ich Praca laureatki I iejsca za teat Paiętajcie o nas, bo wyginiey! kategoria szkoły ponadginazjalne. Popatrz na nie. Spójrz, chociaż raz, właśnie teraz, gdy uiera, bezwstydnie pełzając u twoich stóp i błagając cię o łaskę. Czyżbyś nie ógł na nie patrzeć, ój oprawco? Może to widok i odór ojej krwi napawa cię obrzydzenie? Chcesz powiedzieć, że asz suienie i to ono każe ci odwrócić ode nie wzrok? A oże nareszcie zauważyłeś, że ja też jeste istotą żywą, że odczuwa ból i że twoja broń sprawiła, że oje kruche życie wypływa? Chciałeś nie zabić czysto, jak to ówicie. Oczywiście, to oja wina. Gdyby nie zaczęła uciekać, pewnie już by nie żyła. O, jakże cię przeprasza za swoją niefrasobliwość. Czy bardzo urazi cię to, że swoje przeprosiny właśnie wyrzygała, urozaicając tę dzielącą nas jak ur czerwoną plaę? Ma nadzieję, że tego nie zaponisz. Nie zasługujesz na to, by zaponieć! Paiętajcie o nas, bo wyginiey. Już wyieray i to właśnie za sprawą takich orderców jak ty. Pracujesz, zarabiasz na nas. Sprzedajesz nasze trupy ta, gdzie przerobią nas na futra, kurtki, dywany, buty, kanapy. Cokolwiek! Ciekawe, czy gdybyś strzelił przypadkie do człowieka, byłbyś w stanie stać tak spokojnie, czekając, aż wreszcie uilknie jego skowyt? Zapewnia cię, że zraniony człowiek tak jak ja również urze. Ja jednak jeste tylko zwierzęcie, nie wygląda jak ty i chcesz wierzyć, że nie jeste w stanie odczuwać tak sao. Zdziwiłbyś się! Środowisko dzikie wrzaski przez jeszcze jakiś czas niosły się eche po lesie. Gdy było już po wszystki puszka zaknęła się. Bracie, przechowaj ją w bezpieczny iejscu. Minie jeszcze wiele stuleci ni znajdzie się następny głupiec, który ją otworzy powiedział Lucyfer, wręczając Puszkę Pandory Bogu. * Wciąż zadaję sobie pytanie, czeu ludzie byli tak podatni na działania Cieni rzekła Kera. To ludzie przyczynili się do swojej zagłady stwierdził Isaac. Ich serca przepełnione grzechai, złe i okrucieństwe, stawały się dla Cieni pożywienie. To dzięki ni odzyskały swą dawną oc. Gdyby nie to, Cienie nie ogłyby ich nawet tknąć. Ale to już przeszłość... Karolina Buczkowska z kl. 1 H Ginazju nr 3 w Tczewie Patrzę na ciebie i nienawidzę twojej ręki, palca, który zaraz pociągnie za spust. Nienawidzę całego ciebie, bo wie, że będziesz żył. Będziesz zabijał dalej! Cóż to za różnica, wieloryb, lis czy jakiekolwiek inne zwierzę, zagrożone czy nie? Dla ciebie to zysk! Ja akurat znalazła się na twojej drodze. Nie interesuje cię to, że iała szczenięta, które urą wkrótce z głodu. Nie interesuje cię fakt, że też chciałaby żyć. Ty nie chowasz do nie urazy. Wie! Chcesz tylko zarobić te swoje pieniądze! Tak swoją drogą, nigdy nie zauważyłeś, że onety pachną trochę jak krew? No tak, dla ciebie przecież pieniądze nie śierdzą. A szkoda. Czy chociaż paiętasz, że asz je dzięki na, twoi ofiaro? Stoso trupów?! Gratulacje, wreszcie spojrzałeś w oją stronę, choć nie w oje oczy. Czego się boisz? Już nie a nawet siły, żeby cię ugryźć Nie bój się, spójrz na nie. Tak wygląda śierć. Obrzydliwa, cuchnąca i pełna krwi. Bolesna, trwająca już chyba całe wieki, na przeian lodowata i gorąca. Tak właśnie wygląda oja śierć, prawda?! Ty zasłużyłeś na gorszą, kłusowniku! Morderco! Oprawco! Człowieku? Śiesz jeszcze twierdzić, że ni jesteś? Zastanów się, czy naprawdę zasługujesz na to jakże dune iano. Doinika Andrzejewska z kl. 1 A I Liceu Ogólnokształcące w Tczewie 17

18 W Tczewie żyli, w Tczewie byli... Lech Kaczyński ( ) Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 r. Przy porodzie bliźniaków Lecha i Jarosława Kaczyńskich asystowała jako położna atka poety Tadeusza Gajcego. Ich ojciec był z zawodu inżyniere, zaś atka filologie. Przyszły prezydent uczęszczał do szkoły w Warszawie. Na tatejszy uniwersytecie ukończył prawo. W 1971 roku przeniósł się do Sopotu. Ta też zetknął się po raz pierwszy z działaczai opozycyjnyi. Prowadził wtedy szkolenia z zakresu prawa pracy dla robotników. W 1979 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdański na podstawie pracy dotyczącej prawa pracy. W okresie późniejszy habilitował się z teatyki dotyczącej renty socjalnej. Gdy wybuchły strajki w 1980 r. został doradcą Międzyzakładowego Koitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jako, że posiadał wykształcenie prawnicze, był autore części zapisów porozuień sierpniowych. Po ogłoszeniu stanu wojennego został, wraz z innyi działaczai opozycyjnyi, internowany w Strzebielinku. W okresie ty był bliski współpracownikie Lecha Wałęsy. Na początku lat 90. dwudziestego wieku zajął stanowisko inistra stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta. Po otwarty kon- Zdjęcie z wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tczewie w 2009 r. flikcie z Mieczysławe Wachowski odszedł z tego stanowiska. W 1992 r. został Prezese Najwyższej Izby Kontroli, a osie lat później został powołany na stanowisko inistra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Zyskał wtedy ogrone poparcie. W 2001 r. wraz z brate założył prawicowe ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. Rok później zajął stanowisko prezydenta iasta stołecznego Warszawy, który został po raz pierwszy wybrany w wyborach bezpośrednich. W 2005 r. został wybrany Prezydente Polski. 15 aja 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński odwiedził Tczew. Przyjechał do naszego iasta ze Skórcza, gdzie uczestniczył w jego 75-leciu. Przyjechał do Tczewa około godziny 18:00. Wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów pod tablicą upaiętniającą tczewian rozstrzelanych przez Nieców, która znajduje się przy jednostce straży pożarnej. Następnie spotkał się z ieszkańcai iasta i powiatu w Centru Kultury i Sztuki. W ty say dniu z okazji dwudziestej rocznicy wyborów czerwcowych odbyła się konferencja. W związku z ty Lech Kaczyński spotkał się podczas kolacji z byłyi i obecnyi parlaentarzystai, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu deokracji. 10 kwietnia 2010 r. Lech Kaczyński zginął podczas katastrofy polskiego saolotu TU-154 w Soleńsku. Jego obowiązki przejął arszałek Seju Bronisław Koorowski. Piotr Paluchowski Ks. Robert Fabian Sawicki ( ) Tczew przez wieki był doe dla ieszkańców wielu narodowości. Zaieszkiwali go.in Polacy, Niecy i Żydzi. Przez lata żyli w zgodzie tworząc wspólnie historię naszego iasta. Wśród rodzin żyjących w Tczewie granice dotyczące tożsaości narodowej były dość płynne. W niektórych przypadkach trudno było jednoznacznie określić narodowość danych osób. Nie ulega jednak wątpliwości, iż poio tych trudności, nie ożna zaponieć o roli, jaką odegrali w ieście nad Wisłą. Historia Tczewa, z której wyazalibyśy paięć o tych właśnie ludziach byłaby znacznie uboższa. Ks. Robert Fabian Sawicki pełniący posługę kapłańską w naszy ieście przez 54 lata jest jedną z takich postaci. Dzięki nieu kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego przetrwał do naszych czasów w tak dobry stanie. Ponadto to właśnie jeu przypisać ożna decydujący wpływ na ukształtowanie osobowości oraz zdobycie wykształcenia przez jednego z czołowych polskich yślicieli filozofii katolickiej ks. profesora Franciszka Sawickiego. Przyszły ksiądz urodził się 7 arca 1941 r. w Toruniu, pochodził z rodziny istrza krawieckiego. W ginazju był stypendystą TPN, po aturze podjął studia w seinariu duchow- ny w Pelplinie, święcenia kapłańskie otrzyał 1 kwietnia 1865 r. Następnie odbywał wikariat w Świeciu i Gdańsku. Do Tczewa przybył w 1866 r., gdzie powierzono u opiekę nad jeńcai austriackii. W latach brał udział w wojnie francuskonieieckiej ( ) jako kapelan wojskowy, został odznaczony Krzyże Żelazny I Klasy. Proboszcze w Tczewie ks. Sawicki został 13 lipca 1871 r. Od początku dzięki dobry kontakto z dwore panujący był w stanie wiele zdziałać dla swojej parafii. W kolejnych latach realizował inwestycje takie jak budowa nowych budynków plebanii (1876) czy choćby poświęcenie dwóch nowych dzwonów (1884). Spory osiągnięcie, będący wyraze troski o ieszkańców iasta, było sprowadzenie polskich Sióstr Szarytek, które od 1894 r. prowadziły szpital iienia Świętego Wincentego à Paulo. Od 1881 r. zajował się również częściowo szkolnictwe pełniąc nadzór nad szkołą w Lubiszewie, a następnie Czyżykowie. Ks. Robert Fabian Sawicki przez 30 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu tczewskiego. Biskup Chełiński ianował go również swoi delegate na dekanaty: Gniew, Nowe, Starogard i Świecie. Wieloletni proboszcz Tczewa był odznaczany za swoją działalność duszpasterską. W pięćdziesięciolecie swojej posługi, 1 kwietnia 1915 r., nadano u tytuł prałata doowego. Wyróżniono go również Ordere Korony III klasy z nuere 50. Na jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich 1 kwietnia 1925 r. otrzyał godność protonotariusza apostolskiego z prawe noszenia infuły. Za działalność na rzecz krzewienia kultury nieieckiej odznaczano go również dwukrotnie ordere Orła Czerwonego IV i III klasy. Ksiądz Rober Sawicki dożył sędziwego wieku 84 lat. Posługę kapłańską pełnił przez 64 lata swojego życia. Miał ogrony wkład w rozwój budownictwa sakralnego oraz działalności charytatywnej. Zarł 17 aja 1925 r. Michał Maryniak Bibliografia: Więckowiak J., Kościół Katolicki w Tczewie, Pelplin * * * W poprzedni nuerze PM błędnie wydrukowana została data urodzenia ks. Jana Zareby. Ten organizator szkolnictwa polskiego na Poorzu urodził się w 1874 r., a zarł w Za poyłkę przepraszay. 18 Historia

19 22 aja w Centru Kultury i Sztuki XIII Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA TCZEW Na tegoroczny festiwalu wystąpi 12 zespołów z Białorusi, Łotwy, Słowacji i Nieiec oraz z różnych regionów Polski. Tegoroczną nowością będzie wykonanie przez występujących utworu na jubileusz 750-lecia iasta Tczewa. Myślą przewodnią festiwalu, który odbędzie się już po raz trzynasty, jest integracja rodzin poprzez śpiew, uzykę i taniec. Konkurs oceniać będzie jury złożone z ekspertów uzycznych różnych gatunków i rodzajów uzyki, artystów i znawców scen polskich oraz tekstów literackich z kraju i z zagranicy. Regulain festiwalu nie ogranicza rodzaju wykonywanej uzyki, dzięki teu ay ogroną różnorodność prezentacji uzycznych od uzyki poważnej poprzez folk, rock, uzykę biesiadną do uzyki regionów i ludowej. Organizatore Festiwalu FAMILIA-TCZEW jest Fundacja Dou Kultury, a współorganizatorai Urząd Miejski oraz Centru Kultury i Sztuki w Tczewie. Ipreza odbędzie się, w zależności od pogody, w parku lub w Centru Kultury i Sztuki (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10). PROGRAM (sobota 22 aja): Koncerty konkursowe Ogłoszenie wyników konkursu Wręczenie nagród Koncert Laureatów Koncert gwiazdy festiwalu Więcej inforacji na www. failia.tczew.pl Dni Ziei Tczewskiej Patrycja Markowska, Coa i inni Dni Ziei Tczewskiej dopiero w czerwcu, ale pojawiły się ziany w prograie w stosunku do tego zaieszczonego w Kalendarzu Iprez. Już dzisiaj warto zarezerwować sobie czas w przedostatni weekend czerwca. Dni Ziei Tczewskiej poprzedzi organizowany przez Centru Kultury i Sztuki w dniach 9-17 czerwca XVI Tczewski Plener Plastyczny Tczew iasto nad Wisłą. Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się 17 czerwca o godz w Galerii CKiS. Weekend pełen atrakcji rozpocznie się w piątek 18 czerwca o godz wielką paradą jubileuszową ulicai iasta połączoną z Jararkie Sabora. Na godz na Bulwarze Nadwiślański zaplanowano koncert zespołu Coa, ale już od godz grać będą grupy supportujące. W sobotę 19 czerwca o godz CWRDW zaprasza na otwarcie wystawy plenerowej Tczew dawniej i dziś. Na Bulwarze zaś trwać będą iprezy plenerowe. Swoje podwoje otworzy.in. Chata Literacka przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Muzyczną część wieczoru otworzy grupa GTC, po której wystąpią Sasha oraz Patrycja Markowska. Wieczór zakończy się pokaze sztucznych ogni. W niedzielę 20 czerwca scena na Bulwarze przekazana zostanie do dyspozycji instytucjo pozarządowy, zaś o godz rozpocznie się koncert zespołu Cover Garden. 19 i 20 czerwca czekają nas także inscenizacje historyczne oraz wiele iprez sportowych,.in. spływ kajakowy Wisłą, ogólnopolski turniej siatkówki plażowej, pływanie długodystansowe Wisłą. Szczegółowy progra DZT zaieściy w ajowy wydaniu PM. 15 aja w Fabryce Sztuk Noc Muzeów jak średniowieczny jarark O godz aja do 1.00 dnia następnego trwać będzie Noc uzeów w Fabryce Sztuk Centru Wystawienniczo-Regionalny Dolnej Wisły. Obiekt zaieni się w średniowieczny jarark. A atrakcji czeka nas co nieiara. Przejazdy bryczkai po Tczewie Goście będą ogli skorzystać z darowych przejazdów urokliwyi uliczkai starówki. Zakończenie trasy na Bulwarze Nadwiślański. Poczęstunek przy średniowieczny stole Goście będą ogli poczęstować się jadłe, sporządzony według średniowiecznych receptur będą pierogi z twarogie i skwarkai, kasza jaglana ze skwarkai, kapusta kiszona z kaszą jęczienną i grzybai oraz wędzona golonka, gotowana soczewica, słonina z cebulą. Opowiadania kociewskie starego bajarza Przedstawiciel starych książęcych rodów poorskich opowie, jak powstawało iasto Tczew, skąd przyleciał do nas gryf, oczaruje zakochanych roantyczną historią Jasnej i Dersława oraz wzruszy do łez legendą o Waćirze i Graży. Spacery po średniowieczny Tczewie: Przewodnik uruchoi aszynę czasu i przeniesie gości do czasów sprzed 800 lat. Pokaże, jak wyglądał i rozwijał się Tczew przed wiekai, czy zajowali się nasi przodkowie, jak spędzali wolny czas, a gdzie ciężko pracowali na utrzyanie własnej rodziny. Pokaże zwiedzający najciekawsze i najbardziej tajenicze iejsca w Tczewie. Pokazy walk średniowiecznych wojów: Wojowie zaprezentują sztukę walki, uzbrojenie i szyk bojowy. Księżniczki i dwórki uraczą nas swoi tańce, a nawet nauczą kilku sekretnych kroków! Jararczne kray rzeieślnicze: Z całą świtą przybędą również najróżniejsi rzeieślnicy: rogownik, garncarz, tkacz, złotnik, incerz, kaletnik, sokolnik, drukarz, ikonnik. Zaprezentują swoje wyroby i udzielą lekcji ich produkcji. Przybędzie również jałużnik, liczący na poratowanie jego pustej sakiewki. Gry i zabawy średniowieczne dla dzieci: Najłodsi goście będą ogli wziąć udział w przeróżnych grach planszowych i plenerowych o tajeniczo brziących nazwach: Kubb, Alquerque, Tabula i in. Maluchy doświadczą, jak spędzali dzieciństwo ich przodkowie. Prorocze wróżby i odły kapłanki z wyspy Rugii Po wielu prośbach i błaganiach na jarark zdecydowała się przybyć słynna w całej słowiańskiej ziei kapłanka rugijska. Dzięki jej niezwykły zdolnościo, każdy z przybyłych do nas gości będzie ógł się dowiedzieć, co usi zrobić, aby przebłagać srogi gniew słowiańskich bogów. Przybycie Karelitów Bosych z Gorzędzieja Bracia zakonni z Gorzędzieja opowiedzą o historii ich zgroadzenia, zdradzą tajenice relikwii św. Wojciecha oraz przybliżą sylwetkę ich sławnego patrona. Występy zespołu i chóru uzyki średniowiecznej W ryt średniowiecznych elodii wprowadzi nas zespół Fundacji Magis z Gdyni i chór Lutnia z Malborka. Spalenie na stosie o północy kapłanki rugijskiej i wykonanie średniowiecznego tańca dance acabre Nieszczęśliwy zbiegie okoliczności tczewska inkwizycja dowie się o szerzeniu się na jararku plugawego pogaństwa. Tuż przed północą przybędzie gorliwy franciszkanin, zwoła naradę bractwa Fabryki Sztuk i zapadnie decyzja o spaleniu na stosie sławetnej kapłanki rugijskiej. 19

20 20

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-REGIONALNE DOLNEJ WISŁY W TCZEWIE

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-REGIONALNE DOLNEJ WISŁY W TCZEWIE Tczew miasto od zawsze związane z Wisłą Kluczowe elementy struktury miasta: 2a drogi kolejowe drogowa - droga krajowa nr 1 1 obszar staromiejski 2 a,b obszary strefy ekonomicznej 2b 1 droga wodna Program

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO KATYŃ... ocalić od zapomnienia Ogólnopolska akcja posadzenia 21.857 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej (PROGRAM EDUKACYJNY) RAPORT Z POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO KATYŃ... ocalić od

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Rocznica grupy PaT w Malborku

Rocznica grupy PaT w Malborku Rocznica grupy PaT w Malborku Teatr Podaj dalej świętował swoje pierwsze urodziny W Malborku wszystko zaczęło się castingiem 13 czerwca 2012 r. Grupę stworzyły ekspert PaT pani Karolina Bakalarz oraz lider

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa)

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa) PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza 23 maja 1 czerwca 2012 roku 23 maja 2012 r. godz. 10.00, Inauguracja Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu w

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17.00 a zakończyło się o godz. 23.00 Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Napisano dnia: 2017-09-11 09:15:06 Na ten dzień przygotowywano się przez wiele miesięcy Okazja bowiem nie byle jaka; tak okrągłe rocznice miasto

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 Ubieganie się przez Rząd RP o przyznanie prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022 Łódź, 14 lipca 2015 roku Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT 4 - KULTUR, SPORT, TURYSTYK, OŚWIT Symbole klasyfikacyjne I I 40 UPOWSZECHNINIE KULTURY

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE MEC I CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR H. JORDANA W KRAKOWIE Młodzież Pamięta z Tramwajem Patriotycznym Przegląd

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK Kociewie 2015 15-17 maja 2015 r.

XI Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK Kociewie 2015 15-17 maja 2015 r. XI Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK Kociewie 2015 15-17 maja 2015 r. I Organizator: Regulamin Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku im. doktora Mariana Czyżewskiego II Współorganizatorzy: Komisja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY lecie CHRZTU POLSKI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY lecie CHRZTU POLSKI Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 1050-lecie CHRZTU POLSKI Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w Jubileuszowym roku obchodów 1050-lecia powstania państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37316,ksiazki-historyczne-roku-wybrane-po-raz-dziewiaty-warszawa-17-listopada-2016. html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:29

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/V/2013. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r.

Protokół nr 49/V/2013. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r. Protokół nr 49/V/2013 posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r. I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie komisji: na posiedzeniu komisji obecnych było 11 członków komisji,

Bardziej szczegółowo

Program wydarzeń związanych w przebiegiem akcji promującej budowę Wiślanej Trasy Rowerowej

Program wydarzeń związanych w przebiegiem akcji promującej budowę Wiślanej Trasy Rowerowej Program wydarzeń związanych w przebiegiem akcji promującej budowę Wiślanej Trasy Rowerowej Bielsko-Biała 15 sierpnia 2008 od 10.00 Plac pt. Wisła ostatnia taka do 20.00 Chrobrego Bielsko-Biała 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 maj 2011: Msza Św. w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej kościół pw. NNMP w Bełchatowie Odsłonięcie tablicy upamiętniającej

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7 /2014. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. z dnia 4 września 2014 r.

Uchwała Nr 7 /2014. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. z dnia 4 września 2014 r. Uchwała Nr 7 /2014 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się!

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - analiza obecnej sytuacji - Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem budowy

Bardziej szczegółowo

dlaczego kompleks nazywany jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie.

dlaczego kompleks nazywany jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie. 20 października 2016 roku wczesnym rankiem grupa 45 uczniów Zespołu Szkół w Przedczu wraz z opiekunami: Panią Grażyną Kołodziejek, Panią Katarzyną Osińską, Panią Magdaleną Sobańską oraz Panem Zbigniewem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym Od 2007 r. każdego roku stowarzyszenie organizuje jednodniowy obóz kajakowy, połączony ze spływem po Wiśle. Również w latach 2008, 2009 i 2011 r. SMA zorganizowało dla dzieci i młodzieży letnie kolonie

Bardziej szczegółowo

1 października (czwartek)

1 października (czwartek) 1 października (czwartek) 15:00-17:00 Rejestracja - punkty informacyjne 17:00-17:45 Oficjalne otwarcie 17:45-18:15 Wykład inauguracyjny: Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - nowe szanse i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

NSZZ Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

NSZZ Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku NSZZ Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku Program szkolenia Realizowanego przez KMPOiW NSZZ Solidarność,80-886 Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7 Szkolenie certyfikowane przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-70/10 BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI 12 kwietnia poniedziałek Komisja Rewizyjna, godz. 13, sala Portretowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2009 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2007 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2007r.

Protokół Nr 14/2007 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2007r. Protokół Nr 14/2007 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2007r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17.30 a zakończyło się o godz. 22.00 Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne W uzgodnieniu data Załącznik do Uchwały Nr../2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2015 r. STATUT MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Lubelskie w Lublinie, zwane

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo