Plon niesiemy, plon W gospodarza dom Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plon niesiemy, plon W gospodarza dom Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało"

Transkrypt

1 Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR III/2009 Plon niesiemy, plon W gospodarza dom Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało

2 Msza Święta w intencji rolników Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystej, dziękczynnej Mszy, aby podziękować Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu, za chleb. Dziękujemy również za to, że ominęły nas klęski żywiołowe, które niestety nie oszczędzały rolników mieszkających w innych rejonach województwa i kraju. Modlimy się też o wytrwałość i nowe siły do pracy dla naszych rodzin i naszej gminy - takie słowa wypowiedział Wójt Andrzej Bujek do zebranych mieszkańców Gminy Żyrzyn w dniu 23 sierpnia 2009r. Zarówno Wójt Gminy, jak i przybyli goście: Pani Małgorzata Sadurska - Poseł na Sejm RP, Pan Marek Flasiński Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który przybył na uroczystość z małżonką, a także Pan Witold Popiołek Wicestarosta Powiatu Puławskiego, dziękowali rolnikom za ich całoroczny wysiłek i ciężką pracę na roli oraz za zbiory zebrane z pól, mimo niesprzyjającej w tym roku pogody. Msza Święta odprawiona została w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie. Celebrował ją proboszcz tej parafii - Ks. Kanonik Tadeusz Siwkiewicz, a homilię wygłosił proboszcz parafii z Osin Ks. Andrzej Mizura. W posługę liturgiczną czynnie włączyli się reprezentanci naszej gminy. Pierwsze czytanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Olszak, drugie czytanie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar Krzysztof Gędek - rolnik z Bałtowa, modlitwę wiernych Pani Joanna Wolska - rolniczka i radna z Parafianki wspólnie z rolnikiem z Kośmina Panem Adamem Chachajem, a komentarze do darów radna Pani Grażyna Szlendak z Kośmina. W trakcie Mszy Świętej księża poświęcili przepiękne wieńce dożynkowe przyniesione przez przedstawicieli poszczególnych sołectw. W kategorii wieńców tradycyjnych wszyscy obecni mogli podziwiać dzieła przygotowane przez Panie z miejscowości: Kośmin, Kotliny i Zagrody, a w kategorii wieńców nowoczesnych z: Borysowa, Osin i Żerdzi. Wszystkim wieńcom z uwagi na ich wspaniałe wykonanie Wójt Gminy przyznał pierwszą równorzędną nagrodę pieniężną i dyplom. Wszystkie także zostały zgłoszone do konkursu wieńców dożynkowych na dożynkach powiatowych, które w tym roku odbyły się 30 sierpnia w Gminie Janowiec. Str.2

3 Chociaż uroczystości były skromne, to nie zabrakło oczywiście darów zaniesionych na ołtarz. Płonącą świecę nieśli młodzi strażacy z Żyrzyna - Dorota Olszak i Mariusz Sikora, bukiety kwiatów - Panie z Zagród Zofia Grzegorzak i Krystyna Grzegorzak, kosz z darami płodów rolnych z tegorocznych zbiorów Sołtys Wsi Borysów Pani Monika Szaruga i radny z tej miejscowości Pan Józef Kozak, a wodę i wino - dzieci z Osin rodzeństwo Julka i Kuba Matraszek, a chleb sołtys wsi Zagrody Pan Stefan Wiśniewski i rolniczka z Żerdzi Pani Jadwiga Kwit. Wielu osobom należą się słowa uznania i podziękowania, ale szczególnie należy nisko się pokłonić i podziękować wszystkim Paniom, który wyczarowały wspaniałe wieńce dożynkowe i przygotowały dary. Słowa uznania i podziękowania Wójt Gminy Żyrzyn kieruje także do: Pani Elżbiety Kałkowskiej, która przygotowała dekorację dożynkową w Kościele i Pani Marii Mizura, która napisała komentarze do darów i opracowała hasło dożynkowe : Ja siałem, Bóg dał wzrost. Chleb, który został przekazany w darach kapłanowi pochodził z mąki z tegorocznych zbiorów, a został upieczony w miejscowej piekarni Gminnej Spółdzielni SCH w Żyrzynie, i jak to podkreślił Wójt Gminy nie ma lepszego chleba w całej okolicy. Nim przystąpiono do podzielenia się chlebem Pan Andrzej Bujek powiedział Przyjmując ten chleb, z rąk Kapłana, jako gospodarz Gminy Żyrzyn obiecuję mądrze i sprawiedliwie go dzielić. Swoje wystąpienie Wójt zakończył słowami Papieża Jana Pawła II Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Wójt Gminy zaprosił do wspólnego podzielenia się chlebem przybyłych dostojnych gości, aby te rozdane bochny stały się zaczątkiem dobrego następnego roku, aby chleba starczyło dla każdego. Wierni przybyli na uroczystości dzielili się przekazanym poświęconym chlebem na znak zgody i miłości, o której mocy tak pięknie mówił w swoim kazaniu Ksiądz Andrzej Mizura. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości zamieszczonych na naszej stronie internetowej I.G Str.3

4 Święto Plonów Powiatu Puławskiego Janowiec 2009 Gminę Żyrzyn w konkursie na najsprawniejszego sołtysa reprezentowała Pani Monika Szaruga - Sołtys Wsi Borysów i Pan Jan Trybuła - Sołtys Wsi Osiny. W niedzielę sierpniową na zakończenie wakacji odbyły się dożynki gmin Powiatu Puławskiego. Współgospodarzami tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Puławach i Gmina Janowiec. Uroczystości odbywały się w przepięknej scenerii na wzgórzu zamkowym. Dzień 30 sierpnia 2009r. na długo zapadanie w pamięci uczestniczącej w tych dożynkach delegacji z Gminy Żyrzyn. Gmina Żyrzyn była bardzo licznie reprezentowana. W korowodzie dożynkowym za chorążym naszej gminy szli: Wójt Gminy Andrzej Bujek, a także pracownicy samorządowi, strażacy i delegacje z poszczególnych sołectw. Barwnie ubrane kobiety z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń twórców ludowych oraz strażacy nieśli przygotowane na tę okazję wieńce dożynkowe. Prezentowane były wieńce aż z 6 sołectw: Borysowa, Kośmina, Kotlin, Osin, Zagród i Żerdzi. Swoje reprezentacje Gmina zgłosiła również do konkursu na stoisko, potrawy regionalne oraz wybór najlepszej drużyny sołtysów. Dzień wcześniej także w scenerii dożynkowej na wzgórzu zamkowym w Janowcu odbyły się powiatowe zawody strażackie. Strażacy z OSP Osiny reprezentowali Gminę Żyrzyn, jako zwycięska drużyna takich zawodów zorganizowanych na szczeblu gminy. Nie znaleźli się śmiałkowie, którzy mogli dorównać ich umiejętnościom. Drużyna z Osin triumfowała w powiecie. Stoisko zaprojektowała Pani Elżbieta Kałkowska i przygotowała je wspólnie z mieszkankami z Żerdzi. Do konkursu kulinarnego w różnych kategoriach zgaszone było 27 potraw. Str.4

5 Wielką radością dla widzów i kibiców z terenu Gminy Żyrzyn były więc prezentacje nagrodzonych drużyn i wystawców. Najpierw na scenę wkroczyli dumni strażacy, aby odebrać z rąk Starosty Sławomira Kamińskiego wywalczoną pierwszą nagrodę wspaniałe hełmy bojowe, a później to już Żyrzyn stale był wywoływany przez prezentera. Nie zabrakło wśród wyróżnionych i nagrodzonych rolników. Tymi najlepszymi wśród wyróżnionych w kategorii - gospodarstwo ekologiczne byli Państwo Jadwiga i Tadeusz Kowalikowie z Osin, a w kategorii najlepsi producenci mleka Państwo Grażyna i Adam Raczyńscy ze Skrudek oraz Barbara i Adam Sułkowie z Osin. Występujący chór gminny, który prowadzi Pani Halina Kozak, zainaugurował występy wszystkich zespołów śpiewaczych tak udanie, że porwał nawet część publiczności do tańca. Reprezentanci Gminy Żyrzyn odebrali nie tylko wiele pochwał, w tym także za bojowość kibiców, ale przede wszystkim dużo nagród, a oto one: - I miejsce za wykonany wieniec dożynkowy w kategorii wieńca tradycyjnego przypadło Paniom z Kośmina. Oprócz nagrody Starosty otrzymały także puchar ufundowany przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Marka Flasinskiego. - I miejsce za wieniec dożynkowy w kategorii wieńca nowoczesnego zdobyły Panie z Żerdzi, - II miejsce wywalczyła drużyna sołtysów, - 5 nagród złożyło się na sukces w konkursie kulinarnym. Nagrodzeni z o s t a l i n a s t ę p u j ą c y wykonawcy: Pani Małgorzata S a l a m a n d r a z O s i n z a polędwicę obronną w kategorii - potraw mięsnych, Pani Justyna Matraszek z Osin za ogórki małosolne z liściem c h r z a n u w k a t e g o r i i - p r z e t w o r y w a r z y w n e i owocowe oraz za kopytka z kaszy jaglanej w kategoriipotrawy jarskie i półmięsne, Pani Marianna Płachta z Kośmina za nalewkę Limonka w kategorii napoje i nalewki oraz Pani Krystyna Nakonieczna z Borysowa za grzyby w sosie pomidorowym w kategorii przetwory warzywne i owocowe. Jak prezentowali się nasi reprezentanci, a także jak cieszyli się ich kibice można zobaczyć na stronie Gminy Żyrzyn I.G Str. 5

6 U k r a i ń s c y g o ś c i e n a ż y r z y ń s k i e j z i e m i W dniach od 24 do 31 lipca realizując podpisane w listopadzie 2008r. porozumienie partnerstwa gościliśmy na terenie naszej gminy 38 osobowy dziecięcy chór z polskiej parafii p.w. Świętej Zofii z miejscowości Podwołoczyska w województwie tarnopolskim na Ukrainie. Dzieci przyjechały pod opieką księdza proboszcza Waldemara Dudzińskiego i organistki Pani Oksany Szypak. Wśród przybyłych gości było 33 dzieci w wieku od 5 do 15 lat, pozostali to młodzież w wieku od 19 do 23 lat. Chór przyjechał na zaproszenie Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka i księdza Andrzeja Mizury proboszcza Parafii w Osinach. Była to kontynuacja zapoczątkowanej w listopadzie ubiegłego roku współpracy Gminy Żyrzyn i Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach z polską parafią i stowarzyszeniem polskim działającymi w Podwołoczyskach. Zawiezione zostały wówczas dary świąteczne dla ubogich rodaków i ich potomków mieszkających na Ukrainie. Organizowane wyjazdy Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin na Ukrainę także na swojej trasie wycieczkowej uwzględniały pobyt w tym miasteczku. Tak rodziły się przyjaźnie Większość z przybyłych do nas dzieci pochodzi z polskich rodzin, czasami ich korzenie sięgają pradziadków, czasami dziadków, a w nielicznych przypadkach rodziców. W przeważającej większości pochodzą one z rodzin ubogich, dlatego też staraniem wszystkich, którzy ich gościli zostały obdarowane licznymi prezentami. Otrzymały słodycze, plecaki i tornistry, przybory szkolne, zabawki, a także buciki i odzież. W wielu przypadkach również nowe torby podróżne, aby mogły zabrać wszystkie prezenty. Ich pobyt dał wszystkim wiele radości. Mieszkańcy Osin i naszej gminy, jak również Puław, którzy w niedzielę 26 lipca przybyli na Mszę Świętą do Osin mieli okazję wysłuchać przepięknego koncertu w wykonaniu chóru. Także na koniec pobytu chór pożegnał się czarowny m śpiewem. O tym,że pobyt na długo pozostanie w pamięci przybyłych dzieciaków mogą świadczyć ich uśmiechnięte buzie, które możemy obejrzeć w galerii fotografii zamieszczonej na stronie lub Dzieci i ich opiekunowie byli bardzo serdecznie przyjęci. Do granicy na przejście w Medyce wyjechał po nich szkolny Gimbus. Przez cały okres pobytu członkowie chóru mieszkali u rodzin w Osinach. Tak mieszkańcy, którzy ich gościli, jak i władze gminne zadbali o to, aby ich pobyt był atrakcyjny. Organizowane były więc wycieczki, ogniska, dyskoteki i zabawy na boisku sportowym. Dzieci zwiedziły: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Kozłówkę i Lublin, a także poprzez 2 godzinne pobyty i spacery po starym mieście Zamość i Przemyśl. Miały zapewnionych wiele atrakcji: zwiedzały groty, parki, zamki, kościoły, płynęły statkiem po Wiśle, odwiedziły małe zoo w Leonowie, Fikoland i McDonaldsa w Lublinie, bawiły się na basenach w Nałęczowie oraz boisku sportowym Orlik w Żyrzynie. Zwiedziły Izbę Tkactwa Regionalnego w Borysowie, a także wozami pojechały do parku krajobrazowego na Piskory. W Kozim Borze w Woli Osińskiej zorganizowane było dla nich ognisko, a w Osinach dyskoteka. Str.6

7 Pożegnanie było dla wszystkich bardzo wzruszające, a to za sprawą najmłodszej 5 letniej Jarenki, która nie ukrywała swoich uczuć i żegnała się ze swoimi opiekunami rzewnymi łzami. Dziecko, tak się tutaj dobrze czuło, że jeszcze nie chciało odjeżdżać. Tak, jak przyjazd, tak i powrót chóru na Ukrainę odbywał się przy udziale gminnego autobusu. Tym razem jednak z uwagi na dużą ilość bagaży dzieci zostały nie t y l k o dowiezione do granicy, lecz także p r z e z n i ą przeprowadz o n e. W pożegnaniu już po stronie ukraińskiej też nie było końca uściskom. Odprowadzający : Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin musieli zapewnić dzieci, że postarają się także w przyszłym roku zorganizować im takie wakacje. Dzieciaki, ze swej strony przekonywały, że wobec tego będą o tym marzyć przez najbliższy rok. Tak atrakcyjnie przygotowany pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i szczodrości sponsorów. Wójt Gminy Żyrzyn składa serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom i osobom, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia, a są to: mieszkańcy wsi Osiny (tak Ci, którzy przyjmowali dzieci, jak i Ci którzy przekazali dary i pieniądze na zakup upominków), Ksiądz Andrzej Mizura, Pan Sławomir Seredyn, Pan Jarosław Milczarczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych Gminy Żyrzyn (którzy nie tylko sprawowali opiekę podczas wyjazdów dzieci i ich pobytu, ale także przekazali pieniądze i dary rzeczowe, a przypadku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przygotowali obiad), przewodnicy: Pani Marta Denys z Lublina i Pan Jarosław Seredyn z Puław, trenerzy środowiskowi z ORLIKA, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin i Stowarzyszenia Wspólne Dobro Wsi Osiny, członkinie KGW z Borysowa, członkowie Społecznego Towarzystwa Kulturalno Oświatowego Gminy Żyrzyn, firmy cukiernicze: Pszczółka z Lublina i Wawel z Krakowa, Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór Markuszowskich, Bank Spółdzielczy w Cycowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ry k a c h, Z a k ł a d y A z o t o w e w P u ł a w a c h, Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TERMOCHEM w Puławach, Gorzelnia w Żyrzynie, Firmy: Technika Grzewcza i Sanitarna z Końskowoli oraz Usługi Transportowe ze Strzyżowic, Hurtownia Spożywcza z Woli Osińskiej, a także Dziennik Wschodni i Tygodnik Powiśla. Porozumienie partnerstwa, które Gmina Żyrzyn podpisała z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Zofii w Podwołoczyskach w województwie tarnopolskim na Ukrainie dotyczy nie tylko nawiązania współpracy w zakresie wymiany dzieci i młodzieży oraz podejmowania inicjatyw krzewiących i przybliżających kultury, obyczaje i tradycje obu środowisk, ale również pomoc charytatywną niesioną rodakom jej potrzebującym. Pragnieniem ludzi zaangażowanych w niesienie takiej pomocy jest zorganizowanie do Podwołoczysk transportu darów na Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia. W zorganizowanie takiego transportu włączy się Gmina Ż y r z y n ( z a b e z p i e c z a j ą c samochód dostawczy i p o n o s z ą c k o s z t a w y j a z d u ) o r a z członkowie STOK w Ż y r z y n i e, k t ó r z y zwracają się już teraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zechcieli wesprzeć ich starania. Dopomóc można przekazując na ten cele środki finansowe lub np. zabawki, czy przybory szkolne. Dary rzeczowe można składać w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 15, a pieniądze wpłacać na konto Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego w Żyrzynie, adres: Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 15 nr konta w BS Cyców O/Żyrzyn: z dopiskiem Dar dla dzieci polskich z Ukrainy Str.7 I.G

8 W malowniczej scenerii zamkowego wzgórza w Janowcu 29 sierpnia br. rozegrane zostały powiatowe zawody sportowo- pożarnicze. Do walki o tytuł najlepszej ochotniczej straży pożarnej w powiecie puławskim stanęło 12 drużyn męskich, triumfatorów zmagań gminnych. Zawodnicy stoczyli bój w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x 50 metrów z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. Strażacy z Osin n i e p o k o n a n i Gminę Żyrzyn w tegorocznych zawodach reprezentowała drużyna z Osin, która od początku walki o tytuł mistrza powiatu uplasowała się w czołówce. Młodzi strażacy z Osin stoczyli zaciekłą walkę z jednostkami z Płonek w Gminie Kurów, Wierzchoniowa w Gminie Kazimierz Dolny i Leokadiowa w Gminie Puławy. Jednak żadna z tych drużyn nie była w stanie ich pokonać. Zwyciężyli w klasyfikacji generalnej osiągając 107 punktów, na drugim miejscu uplasowali się strażacy z Leokadiowa (109,4 pkt.), a na trzecim zakończyli zawody ochotnicy z Płonek (119 pkt.). Złota drużyna wystąpiła w składzie: dowódca Łukasz Bernat, przodownik roty I Piotr Matraszek, pomocnik przodownika roty I K a m i l K o p e ć, przodownik roty II Paweł Matraszek, pomocnik roty II A r t u r W y d r a, r o z d z i e l a c z o w y Robert Matraszek, łącznik Damian J e ż y n a, o b s ł u g u j ą c y motopompę Jerzy Sikora i zawodnik rezerwowy Cezary Wiejak. Wszystkim druhom Wójt Gminy Andrzej Bujek składa gratulacje i podziękowania oraz życzenia powtórzenia sukcesu za rok na zawodach wojewódzkich. I.G. Str8 Zjazd w Osinach r w remizy OSP w Osinach miał miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych z p o w i a t u p u ł a w s k i e g o z ł o ż y l i sprawozdanie z działalności organizacji strażackich. Wybór posiedzenia zarządu w miejscowości Osiny to wyraz uznania dla osiągnięć miejscowej jednostki i wsparcia jakie otrzymuje od Zarządu Gminnego i Gminy Żyrzyn. Jednostka uregulowała stan prawny działki na której znajduje się remiza. Budynek przy dużym wsparciu druhów strażaków i środków finansowych Gminy został wyremontowany, działa w nim Internetowe Centrum Edukcyjno - Oświatowe, które było finansowane przez Zarząd Główny ZOSP, a obecnie jest utrzymywane z budżetu Gminy A.B

9 W tym roku wojewódzki finał odbył się dnia 19 lipca 2009r na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej regionalnej żywności z wykorzystaniem tradycyjnych technologii i w oparciu o miejscowe zasoby surowców. W tym roku była rekordowa liczba produktów bo aż 194 we wszystkich kategoriach. Naszą Gminę reprezentowały Panie: 1. Zofia Grzegorzak Zagrody (ciasteczka gryczaki) 2. Marianna Kamola Żerdź (racuchy z jabłkami) 3. Leokadia Olszak Żerdź (chleb żytni) 4. Zofia Stalega Żerdź (pierogi z kaszy gryczanej i sera) 5. Krystyna Nakonieczna Borysów ( napój z darów lasu i pierogi z kaszą jaglaną i białym serem) 6. Janina Furtak Bałtów ( żółty ser ze słodkiego mleka) 7. Halina Matraszek Osiny (pigwówka) 8. Józef Matraszek Osiny (bezksieżycowa noc) 9. Justyna Matraszek Osiny (kopytka z kaszy jaglanej) 10.Małgorzata Salamandra Osiny (krupnik staropolski) IX Edycja Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Pani Małgorzata Salamandra w kategorii Napoje Regionalne za Krupnik Staropolski otrzymała wyróżnienie, natomiast pani Justyna Matraszek w kategorii Inne Produkty Regionalne za kopytka zajęła III miejsce. I.M..-B. Str.9

10 Jubileusz 10-lecia połączenia Banków Spółdzielczych W dniu 29 sierpnia mieliśmy przyjemność obchodzić niecodzienny jubileusz. Tego bowiem dnia Bank Spółdzielczy w Cycowie świętował jubileusz 10-lecia połączenia Banków Spółdzielczych w: Cycowie, Jastkowie, Ludwinie, Michowie, Rejowcu, Urszulinie i Żyrzynie. Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele p.w. św. Józefa w Cycowie, którą celebrował ks. Adam Sołtysiak były Proboszcz Parafii w Osinach. By zapewnić godną oprawę tego dnia organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzenie uroczystości w przepięknej scenerii,,zajazdu Drob w Urszulinie. Połączenie siedmiu banków spółdzielczych nie byłoby możliwe bez odwagi i konsekwencji jaką wykazali się ówcześni Prezesi. Jak trafna i mądra była to decyzja widać doskonale po dziesięcioletnim okresie funkcjonowania banku. Dopiero w tym momencie możemy mówić o pełnym sukcesie jaki odniósł bank w nowej strukturze, wzorowym zarządzaniu i spółdzielczej roztropności, która pozwoliła przedsięwziąć środki zmierzające do poprawy jakości obsługi klientów. W czasie uroczystości wręczone zostały złote odznaki,, Za zasługi dla Polskiej bankowości spółdzielczej przyznane przez Kapitułę Zrzeszenia BPS dla byłych Prezesów połączonych banków: Pani Danuty Zielińskiej z Banku Spółdzielczego w Jastkowie; Pani Wiesławy Urban z Banku Spółdzielczego w Ludwinie; Pani Władysławy Brzozowiec z Banku Spółdzielczego w Urszulinie ; Pani Zenobii Krzowskiej z Banku Spółdzielczego w Żyrzynie; Pana Jana Dyszewskiego z Banku Spółdzielczego w Cycowie. Wzruszona Pani Prezes Jadwiga Mazurkiewicz z radością witała przybyłych gości, a znaleźli się wśród nich: Henryk Smolarz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stanisław Śledziewski - Zastępca Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Tomasz Włodek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Krzysztof Mazurkiewicz Kierownik Oddziału Planowania i Analiz, Adam Niwiński - Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Arkadiusz Biegaj - Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego, Piotr Pokropek - Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., wójtowie gmin, na terenie których działają banki, a wśród nich wójt naszej gminy Andrzej Bujek, Dyrektor Tadeusz Walasek i Krzysztof Piejak Wicedyrektor Oddziału Regionalnego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Lublinie, Stanisław Sygnowski - Prezes Gminnnej Spółdzielni S Ch w Żyrzynie. Licznie przybyli również przyjaciele-prezesi okolicznych banków spółdzielczych w: Radzyniu Podlaskim, Piaskach, Biłgoraju, Niemcach, Poniatowe j, Łęcznej, Białopolu i Sawinie. Proces ujednolicenia i rozwoju banku nie byłby możliwy bez nadzoru działaczy społecznych tworzących Radę Nadzorczą. Odznakami Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego z terenu gminy Żyrzyn odznaczenia otrzymali: Pan Stanisław Wiśniewski i Pan Józef Włoch. Str.10 W dowód uznania za wieloletnią pracę poświęconą budowaniu bankowości spółdzielczej w kraju, a także działalności podnoszącej atrakcyjność gospodarczą Województwa Lubelskiego, Bank Spółdzielczy w Cycowie otrzymał Medal Wojewody Lubelskiego. Pani Prezes Jadwiga Mazurkiewicz w dowód uznania za wzorową i efektywną współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz za zasługi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa została odznaczona medalem przyznanym przez Prezesa KRUS. Dyrektor BS oddział w Zyrzynie

11 Biblioteka proponuje Bernard Breton "Z wędką nad własnym stawem" Leżący z dala od zanieczyszczeń i zgiełku miasta staw jest azylem spokoju, gwarancją udanego wędkowania w gronie rodziny i przyjaciół. Należy jednak pamiętać, ż e s t a w t o p r z e d e wszystkim tętniący życiem ekosystem, który d o z a c h o w a n i a równowagi biologicznej wymaga pielęgnacji. K s i ą ż k a z a w i e r a informacje niezbędne do tego, by uczynić staw prawdziwym rajem na ziemi. Omówiono w niej zagadnienia dotyczące regulacji prawnych, wyboru terenu, fauny i f l o r y, a t a k ż e j e j zakładania, pielęgnacji i użytkowania stawu, głównie przez amatorów wędkarstwa. Stuhrowie Historie rodzinne W drugiej połowie XIX wieku pradziadek Jerzego Stuhra - Leopold - przyjeżdża do Krakowa, gdzie kupuje kamienicę w Rynku Podgórskim i zakłada restaurację. Od tego czasu w pasjonującej historii krakowskiej rodziny Stuhrów mieszają się wątki polskie, austriackie, czeskie i węgierskie. Opowieść doprowadzona do dnia dzisiejszego pokazuje jak rodzinna historia obecna jest w życiu rodziny i kształtuje Jerzego Stuhra i jego dzieci: Maćka i Mariannę. Dodatkowym smaczkiem książki jest bogaty wybór fotografii z rodzinnego archiwum oraz przygotowane przez Mariannę Stuhr rodzinne drzewo genealogiczne. Pellegrino Nicky Włoskie wesele Dwie zwaśnione rodziny, dwie historie miłosne i m n ó s t w o p y s z n e g o włoskiego jedzenia! Siostra Piety Martinelli wkrótce wyjdzie za mąż, a Pieta, która jest znaną stylistką ślubnych sukien, o t r z y m a ł a z a d a n i e przygotowania stroju dla p a n n y m ł o d e j. Młoda kobieta nie może się jednak skupić na projekcie. Jacy naprawdę są jej rodzice? Dlaczego ojciec wojuje z pełnym temperamentu sąsiadem? Czemu jej matka jest ostatnio taka smutna? Czy mężczyzna, którego zawsze podziwiała i skrycie kochała, zamierza rzeczywiście ożenić się z inną kobietą? Zajmując się suknią siostry, Pieta odkrywa sekrety, które odmieniły jej rodzinę i które stoją na drodze do jej własnego szczęścia... Stephanie Meyer Przed świtem Zakończenie bestsellerowego cyklu Stephanie Meyer. Czym zakończy się rok oczekiwania, marzeń, rozterek, lęków Belli? Czy rozdarta między uczuciami do wampira i wilkołaka nastolatka zdoła któregoś z nich wybrać? Czy zdecyduje się na mroczną, ale pociągająca egzystencję n i e ś m i e r t e l n e g o wampira, czy też zwalczy miłość do Edwarda i zdecyduje się pozostać zwykłym człowiekiem? Czy ten romans skończy się ślubem? I jakie będą jego konsekwencje? Życzymy przyjemnej lektury!!! Str.11

12 INFORMACJA w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku. W celu odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, producenci rolni, których grunty położone są na terenie gminy Żyrzyn składają wnioski do Wójta Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, Żyrzyn. W 2009 roku zwrot podatku wynosi iloczyn: 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych. Limit na 2009 rok oblicza się następująco: 0,85 zł/l x 86 x powierzchnia użytków rolnych wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych należy przedstawić faktury VAT na 86 l oleju napędowego aby uzyskać maksymalną wielkość 73,10 zł dopłaty do 1 ha użytków rolnych. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego: 1.Termin składania wniosków: od 1 września do 30 września 2009 r. 2.Druki wniosków można pobrać w Gminnym Centrum Informacji. 3.Wnioski przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji. 4.Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 marca do 31 sierpnia 2009 r. 5.Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać: a)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i producenta rolnego oraz ich adresy; b)numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; c)dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT ; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; d)nazwę towaru; e)jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów; f)cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); g)wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); h)stawki podatku; i)sumę wartości sprzedaży netto towarów z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; j)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; k)wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; l)kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Pieniądze wypłacane będą w terminie 2-30 listopada 2009 r., na podstawie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. GCI Żyrzyn, ul.. Powstania Styczniowego 15, tel Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach Gościniec Żyrzyński redagują: Magdalena Freliga, Iwona Matysiak-Borucka

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno 2012-08-21 W niedzielne popołudnie 19 sierpnia br. w naszej gminie odbyło się Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem RELACJA Z AKCJI CHARYTATYWNEJ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,,Żył na ziemi dobry święty, nocą roznosił prezenty. Delikatnie, cichuteńko składał dary pod okienko. W IMIENIU CHORYCH, SAMOTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok.

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLV-329/2010 Rady Gminy Urzędów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy. Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie w dniu 13 września 2015 roku

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy. Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie w dniu 13 września 2015 roku Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie w dniu 13 września 2015 roku I. Organizator Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie Pomorski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą za rok 2006.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą za rok 2006. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 24-340 Józefów n/ Wisłą ul Parkowa 13 NIP 717-12-39-823 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą za rok 2006. Rok 2006 rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj w Rachowicach

Święty Mikołaj w Rachowicach Święty Mikołaj w Rachowicach Przez wszystkie lata, kiedy był organizowany Święty Mikołaj niezmiennie hojnymi sponsorami byli Urban Metal z Rachowic i Rada Sołecka z Rachowic W pozostałych latach do głównych

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Ambasadorzy kultury osoby niepełnosprawne

Ambasadorzy kultury osoby niepełnosprawne Ambasadorzy kultury osoby niepełnosprawne Dnia 16 października 2014 roku po raz ósmy spotkaliśmy się w WTZ w Biszczy: Twórcy, Wykonawcy, Przyjaciele i Prześwietni Goście na Przeglądzie Poezji Recytowanej

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu 55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu Rok 1958 - p. Wanda Kowalińska i p. Anna Wolniewicz. To od nich się wszystko zaczęło Inicjatorki założenia TPZP podczas otwarcia wystawy Kazimierza

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011 PROJEKT Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację V edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW Jubileusz X lecia 10.04.2013 ORGANIZATOR KONKURSU: Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Polski Czerwony

Bardziej szczegółowo

str. 18 Poniedziałek, 26 sierpnia 2013 www.waszdzienpodniu.pl GMINA BABIMOST POŚWIĘCILI POMNIK W niedzielę, 11 sierpnia przy sali wiejskiej w Starym Kramsku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Gersheim

Wycieczka do Gersheim Wycieczka do Gersheim Na specjalne zaproszenie Pana Hansa Bollingera -dyrektora Gesamtschule Gersheim, prezesa Stowarzyszenia "Spotkania na Granicy" oraz Stowarzyszenia VEUBE - Spohns Haus, grupa siedmiu

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r.

Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-06 Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 MMG Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 W hołdzie naszemu Patronowi MŁODZIEŻOWY MAGAZYN GIMNAZJALNY NR 1 STR. 2 Od Redakcji W tym roku w naszej szkole wydawać będziemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Szanowni Państwo

Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Szanowni Państwo Wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w Podszynie Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Szanowni Państwo Dzisiejsze moje wystąpienie będzie nietypowe, ponieważ chciałbym w nim

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna Listopad 2013 Darcie pierza w Książnicach Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna Jesienny wieczór naszych babć darcie pierza która zintegrowała lokalne grupy społeczne

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

2-4 grudnia 2011 nasza pierwsza akcja- Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Fundację Bank Żywności SOS w Warszawie odbyła się w 30

2-4 grudnia 2011 nasza pierwsza akcja- Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Fundację Bank Żywności SOS w Warszawie odbyła się w 30 2-4 grudnia 2011 nasza pierwsza akcja- Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Fundację Bank Żywności SOS w Warszawie odbyła się w 30 warszawskich sklepach oraz kilkunastu miastach na Mazowszu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

KURIER RĘDZIŃSKI ISSN 1640-9213

KURIER RĘDZIŃSKI ISSN 1640-9213 KURIER RĘDZIŃSKI Nr 4/86 LIPIEC/SIERPIEŃ 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 1640-9213 Wiadomości z gminy KURIER RĘDZIŃSKI - LIPIEC/SIERPIEŃ 2010 Dokończenie ze str. 8 Pokaz akrobacji lotniczej, który przyciągnął

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Koron i Wieńców Dożynkowych 2014 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Koron i Wieńców Dożynkowych 2014 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Koron i Wieńców Dożynkowych 2014 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. W Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Po przybyciu orszaku, który tworzyli kapłani dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Mazurem

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie W dniach 6 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie

Bardziej szczegółowo

22 września o godz.11ºº rozpoczną się obchody Święta Ziemi Torzymskiej.

22 września o godz.11ºº rozpoczną się obchody Święta Ziemi Torzymskiej. 22 września o godz.11ºº rozpoczną się obchody Święta Ziemi Torzymskiej. Najważniejszym punktem obchodów będą -biegi przedszkolaków, - uczniów szkół podstawowych, -gimnazjów -i bieg główny dla osób dorosłych.

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

str. 16 Poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. MOCHY PODSUMOWALI MINIONY ROK Spotkanie Noworoczne w Sali Wiejskiej w Mochach rozpoczęło się od toastu i życzeń, po których

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM!

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM! ISSN 1641-0017 OD 2003 ROKU PONAD 2,4 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W KASZCZORZE INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 1-2/2009 (201/202) BIOGRAMY BOHATERÓW UDANY POCZĄTEK ROKU WESOŁE FERIE STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Bardziej szczegółowo

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu oraz Targi Wędkarskie Rybomania 2015 są organizatorami Międzynarodowych Halowych Zawodów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna po Krainie Lessowych Wąwozów

Wizyta studyjna po Krainie Lessowych Wąwozów Wizyta studyjna po Krainie Lessowych Wąwozów W dniach 2-4.09.2011 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Wojciechowa - do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów. Wyjazd miał charakter wizyty

Bardziej szczegółowo

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową i ankietami konkursowymi Kapituła ustaliła, iż największe osiągnięcia z dziedziny społecznej

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową i ankietami konkursowymi Kapituła ustaliła, iż największe osiągnięcia z dziedziny społecznej Sprawozdanie Fundacji Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy z Balu Charytatywnego połączonego z aukcją, loterią oraz wręczeniem nagrody Diament Zgorzelca Firma Społecznie Odpowiedzialna - II edycja 21

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Chętni uczniowie włączyli się do pracy w SU Przewodniczącą SU została uczennica klasy IIe Elżbieta Kunicka Opiekunami SU zostały panie: Barbara Korytko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789 Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana. Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana

Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana. Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Komisja konkursowa w składzie: 1. Bożena Borkowska - Przewodnicząca 2. Agata Małczuk

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. XIX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców

SPRAWOZDANIE. XIX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców SPRAWOZDANIE XIX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców Spółdzielnia UNIA w Koszalinie już po raz piąty gościła uczestników ogólnopolskiego turnieju strzeleckiego o Puchar

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Obchody 20-lecia Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie Lublin, Hotel Victoria 09.05.2014r.

Obchody 20-lecia Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie Lublin, Hotel Victoria 09.05.2014r. Obchody 20-lecia Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie Lublin, Hotel Victoria 09.05.2014r. Spotkanie rozpoczęło się od pięknego koncertu duetu pianisty Piotra Selima oraz skrzypka Dariusza Drzazgi.

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1973, 50-lecie OSP w Grabowcu 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1973, 50-lecie OSP w Grabowcu 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1973, 50-lecie OSP w Grabowcu 1 Zdjęcie 1 Rok 1973, 24 czerwca. Uroczystość 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu (zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej, Wiesława

Bardziej szczegółowo

,,Serce bez granic. II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r.

,,Serce bez granic. II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r. ,,Serce bez granic II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r. W programie wymiany brały udział następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

LATO W GMINIE PRZEMĘT

LATO W GMINIE PRZEMĘT KOMU NA ZAWODACH NAWALIŁA POMPA? ISSN 1641-0017 JAK URATOWAĆ TONĄCEGO? INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 6-7/2006 (175/176) * LATO 2006 * Cena 2 zł * www.przemet.pl LATO W GMINIE PRZEMĘT Gminne Zawody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo