Plon niesiemy, plon W gospodarza dom Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plon niesiemy, plon W gospodarza dom Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało"

Transkrypt

1 Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR III/2009 Plon niesiemy, plon W gospodarza dom Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało

2 Msza Święta w intencji rolników Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystej, dziękczynnej Mszy, aby podziękować Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu, za chleb. Dziękujemy również za to, że ominęły nas klęski żywiołowe, które niestety nie oszczędzały rolników mieszkających w innych rejonach województwa i kraju. Modlimy się też o wytrwałość i nowe siły do pracy dla naszych rodzin i naszej gminy - takie słowa wypowiedział Wójt Andrzej Bujek do zebranych mieszkańców Gminy Żyrzyn w dniu 23 sierpnia 2009r. Zarówno Wójt Gminy, jak i przybyli goście: Pani Małgorzata Sadurska - Poseł na Sejm RP, Pan Marek Flasiński Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który przybył na uroczystość z małżonką, a także Pan Witold Popiołek Wicestarosta Powiatu Puławskiego, dziękowali rolnikom za ich całoroczny wysiłek i ciężką pracę na roli oraz za zbiory zebrane z pól, mimo niesprzyjającej w tym roku pogody. Msza Święta odprawiona została w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie. Celebrował ją proboszcz tej parafii - Ks. Kanonik Tadeusz Siwkiewicz, a homilię wygłosił proboszcz parafii z Osin Ks. Andrzej Mizura. W posługę liturgiczną czynnie włączyli się reprezentanci naszej gminy. Pierwsze czytanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Olszak, drugie czytanie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar Krzysztof Gędek - rolnik z Bałtowa, modlitwę wiernych Pani Joanna Wolska - rolniczka i radna z Parafianki wspólnie z rolnikiem z Kośmina Panem Adamem Chachajem, a komentarze do darów radna Pani Grażyna Szlendak z Kośmina. W trakcie Mszy Świętej księża poświęcili przepiękne wieńce dożynkowe przyniesione przez przedstawicieli poszczególnych sołectw. W kategorii wieńców tradycyjnych wszyscy obecni mogli podziwiać dzieła przygotowane przez Panie z miejscowości: Kośmin, Kotliny i Zagrody, a w kategorii wieńców nowoczesnych z: Borysowa, Osin i Żerdzi. Wszystkim wieńcom z uwagi na ich wspaniałe wykonanie Wójt Gminy przyznał pierwszą równorzędną nagrodę pieniężną i dyplom. Wszystkie także zostały zgłoszone do konkursu wieńców dożynkowych na dożynkach powiatowych, które w tym roku odbyły się 30 sierpnia w Gminie Janowiec. Str.2

3 Chociaż uroczystości były skromne, to nie zabrakło oczywiście darów zaniesionych na ołtarz. Płonącą świecę nieśli młodzi strażacy z Żyrzyna - Dorota Olszak i Mariusz Sikora, bukiety kwiatów - Panie z Zagród Zofia Grzegorzak i Krystyna Grzegorzak, kosz z darami płodów rolnych z tegorocznych zbiorów Sołtys Wsi Borysów Pani Monika Szaruga i radny z tej miejscowości Pan Józef Kozak, a wodę i wino - dzieci z Osin rodzeństwo Julka i Kuba Matraszek, a chleb sołtys wsi Zagrody Pan Stefan Wiśniewski i rolniczka z Żerdzi Pani Jadwiga Kwit. Wielu osobom należą się słowa uznania i podziękowania, ale szczególnie należy nisko się pokłonić i podziękować wszystkim Paniom, który wyczarowały wspaniałe wieńce dożynkowe i przygotowały dary. Słowa uznania i podziękowania Wójt Gminy Żyrzyn kieruje także do: Pani Elżbiety Kałkowskiej, która przygotowała dekorację dożynkową w Kościele i Pani Marii Mizura, która napisała komentarze do darów i opracowała hasło dożynkowe : Ja siałem, Bóg dał wzrost. Chleb, który został przekazany w darach kapłanowi pochodził z mąki z tegorocznych zbiorów, a został upieczony w miejscowej piekarni Gminnej Spółdzielni SCH w Żyrzynie, i jak to podkreślił Wójt Gminy nie ma lepszego chleba w całej okolicy. Nim przystąpiono do podzielenia się chlebem Pan Andrzej Bujek powiedział Przyjmując ten chleb, z rąk Kapłana, jako gospodarz Gminy Żyrzyn obiecuję mądrze i sprawiedliwie go dzielić. Swoje wystąpienie Wójt zakończył słowami Papieża Jana Pawła II Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Wójt Gminy zaprosił do wspólnego podzielenia się chlebem przybyłych dostojnych gości, aby te rozdane bochny stały się zaczątkiem dobrego następnego roku, aby chleba starczyło dla każdego. Wierni przybyli na uroczystości dzielili się przekazanym poświęconym chlebem na znak zgody i miłości, o której mocy tak pięknie mówił w swoim kazaniu Ksiądz Andrzej Mizura. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości zamieszczonych na naszej stronie internetowej I.G Str.3

4 Święto Plonów Powiatu Puławskiego Janowiec 2009 Gminę Żyrzyn w konkursie na najsprawniejszego sołtysa reprezentowała Pani Monika Szaruga - Sołtys Wsi Borysów i Pan Jan Trybuła - Sołtys Wsi Osiny. W niedzielę sierpniową na zakończenie wakacji odbyły się dożynki gmin Powiatu Puławskiego. Współgospodarzami tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Puławach i Gmina Janowiec. Uroczystości odbywały się w przepięknej scenerii na wzgórzu zamkowym. Dzień 30 sierpnia 2009r. na długo zapadanie w pamięci uczestniczącej w tych dożynkach delegacji z Gminy Żyrzyn. Gmina Żyrzyn była bardzo licznie reprezentowana. W korowodzie dożynkowym za chorążym naszej gminy szli: Wójt Gminy Andrzej Bujek, a także pracownicy samorządowi, strażacy i delegacje z poszczególnych sołectw. Barwnie ubrane kobiety z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń twórców ludowych oraz strażacy nieśli przygotowane na tę okazję wieńce dożynkowe. Prezentowane były wieńce aż z 6 sołectw: Borysowa, Kośmina, Kotlin, Osin, Zagród i Żerdzi. Swoje reprezentacje Gmina zgłosiła również do konkursu na stoisko, potrawy regionalne oraz wybór najlepszej drużyny sołtysów. Dzień wcześniej także w scenerii dożynkowej na wzgórzu zamkowym w Janowcu odbyły się powiatowe zawody strażackie. Strażacy z OSP Osiny reprezentowali Gminę Żyrzyn, jako zwycięska drużyna takich zawodów zorganizowanych na szczeblu gminy. Nie znaleźli się śmiałkowie, którzy mogli dorównać ich umiejętnościom. Drużyna z Osin triumfowała w powiecie. Stoisko zaprojektowała Pani Elżbieta Kałkowska i przygotowała je wspólnie z mieszkankami z Żerdzi. Do konkursu kulinarnego w różnych kategoriach zgaszone było 27 potraw. Str.4

5 Wielką radością dla widzów i kibiców z terenu Gminy Żyrzyn były więc prezentacje nagrodzonych drużyn i wystawców. Najpierw na scenę wkroczyli dumni strażacy, aby odebrać z rąk Starosty Sławomira Kamińskiego wywalczoną pierwszą nagrodę wspaniałe hełmy bojowe, a później to już Żyrzyn stale był wywoływany przez prezentera. Nie zabrakło wśród wyróżnionych i nagrodzonych rolników. Tymi najlepszymi wśród wyróżnionych w kategorii - gospodarstwo ekologiczne byli Państwo Jadwiga i Tadeusz Kowalikowie z Osin, a w kategorii najlepsi producenci mleka Państwo Grażyna i Adam Raczyńscy ze Skrudek oraz Barbara i Adam Sułkowie z Osin. Występujący chór gminny, który prowadzi Pani Halina Kozak, zainaugurował występy wszystkich zespołów śpiewaczych tak udanie, że porwał nawet część publiczności do tańca. Reprezentanci Gminy Żyrzyn odebrali nie tylko wiele pochwał, w tym także za bojowość kibiców, ale przede wszystkim dużo nagród, a oto one: - I miejsce za wykonany wieniec dożynkowy w kategorii wieńca tradycyjnego przypadło Paniom z Kośmina. Oprócz nagrody Starosty otrzymały także puchar ufundowany przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Marka Flasinskiego. - I miejsce za wieniec dożynkowy w kategorii wieńca nowoczesnego zdobyły Panie z Żerdzi, - II miejsce wywalczyła drużyna sołtysów, - 5 nagród złożyło się na sukces w konkursie kulinarnym. Nagrodzeni z o s t a l i n a s t ę p u j ą c y wykonawcy: Pani Małgorzata S a l a m a n d r a z O s i n z a polędwicę obronną w kategorii - potraw mięsnych, Pani Justyna Matraszek z Osin za ogórki małosolne z liściem c h r z a n u w k a t e g o r i i - p r z e t w o r y w a r z y w n e i owocowe oraz za kopytka z kaszy jaglanej w kategoriipotrawy jarskie i półmięsne, Pani Marianna Płachta z Kośmina za nalewkę Limonka w kategorii napoje i nalewki oraz Pani Krystyna Nakonieczna z Borysowa za grzyby w sosie pomidorowym w kategorii przetwory warzywne i owocowe. Jak prezentowali się nasi reprezentanci, a także jak cieszyli się ich kibice można zobaczyć na stronie Gminy Żyrzyn I.G Str. 5

6 U k r a i ń s c y g o ś c i e n a ż y r z y ń s k i e j z i e m i W dniach od 24 do 31 lipca realizując podpisane w listopadzie 2008r. porozumienie partnerstwa gościliśmy na terenie naszej gminy 38 osobowy dziecięcy chór z polskiej parafii p.w. Świętej Zofii z miejscowości Podwołoczyska w województwie tarnopolskim na Ukrainie. Dzieci przyjechały pod opieką księdza proboszcza Waldemara Dudzińskiego i organistki Pani Oksany Szypak. Wśród przybyłych gości było 33 dzieci w wieku od 5 do 15 lat, pozostali to młodzież w wieku od 19 do 23 lat. Chór przyjechał na zaproszenie Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka i księdza Andrzeja Mizury proboszcza Parafii w Osinach. Była to kontynuacja zapoczątkowanej w listopadzie ubiegłego roku współpracy Gminy Żyrzyn i Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach z polską parafią i stowarzyszeniem polskim działającymi w Podwołoczyskach. Zawiezione zostały wówczas dary świąteczne dla ubogich rodaków i ich potomków mieszkających na Ukrainie. Organizowane wyjazdy Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin na Ukrainę także na swojej trasie wycieczkowej uwzględniały pobyt w tym miasteczku. Tak rodziły się przyjaźnie Większość z przybyłych do nas dzieci pochodzi z polskich rodzin, czasami ich korzenie sięgają pradziadków, czasami dziadków, a w nielicznych przypadkach rodziców. W przeważającej większości pochodzą one z rodzin ubogich, dlatego też staraniem wszystkich, którzy ich gościli zostały obdarowane licznymi prezentami. Otrzymały słodycze, plecaki i tornistry, przybory szkolne, zabawki, a także buciki i odzież. W wielu przypadkach również nowe torby podróżne, aby mogły zabrać wszystkie prezenty. Ich pobyt dał wszystkim wiele radości. Mieszkańcy Osin i naszej gminy, jak również Puław, którzy w niedzielę 26 lipca przybyli na Mszę Świętą do Osin mieli okazję wysłuchać przepięknego koncertu w wykonaniu chóru. Także na koniec pobytu chór pożegnał się czarowny m śpiewem. O tym,że pobyt na długo pozostanie w pamięci przybyłych dzieciaków mogą świadczyć ich uśmiechnięte buzie, które możemy obejrzeć w galerii fotografii zamieszczonej na stronie lub Dzieci i ich opiekunowie byli bardzo serdecznie przyjęci. Do granicy na przejście w Medyce wyjechał po nich szkolny Gimbus. Przez cały okres pobytu członkowie chóru mieszkali u rodzin w Osinach. Tak mieszkańcy, którzy ich gościli, jak i władze gminne zadbali o to, aby ich pobyt był atrakcyjny. Organizowane były więc wycieczki, ogniska, dyskoteki i zabawy na boisku sportowym. Dzieci zwiedziły: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Kozłówkę i Lublin, a także poprzez 2 godzinne pobyty i spacery po starym mieście Zamość i Przemyśl. Miały zapewnionych wiele atrakcji: zwiedzały groty, parki, zamki, kościoły, płynęły statkiem po Wiśle, odwiedziły małe zoo w Leonowie, Fikoland i McDonaldsa w Lublinie, bawiły się na basenach w Nałęczowie oraz boisku sportowym Orlik w Żyrzynie. Zwiedziły Izbę Tkactwa Regionalnego w Borysowie, a także wozami pojechały do parku krajobrazowego na Piskory. W Kozim Borze w Woli Osińskiej zorganizowane było dla nich ognisko, a w Osinach dyskoteka. Str.6

7 Pożegnanie było dla wszystkich bardzo wzruszające, a to za sprawą najmłodszej 5 letniej Jarenki, która nie ukrywała swoich uczuć i żegnała się ze swoimi opiekunami rzewnymi łzami. Dziecko, tak się tutaj dobrze czuło, że jeszcze nie chciało odjeżdżać. Tak, jak przyjazd, tak i powrót chóru na Ukrainę odbywał się przy udziale gminnego autobusu. Tym razem jednak z uwagi na dużą ilość bagaży dzieci zostały nie t y l k o dowiezione do granicy, lecz także p r z e z n i ą przeprowadz o n e. W pożegnaniu już po stronie ukraińskiej też nie było końca uściskom. Odprowadzający : Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin musieli zapewnić dzieci, że postarają się także w przyszłym roku zorganizować im takie wakacje. Dzieciaki, ze swej strony przekonywały, że wobec tego będą o tym marzyć przez najbliższy rok. Tak atrakcyjnie przygotowany pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i szczodrości sponsorów. Wójt Gminy Żyrzyn składa serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom i osobom, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia, a są to: mieszkańcy wsi Osiny (tak Ci, którzy przyjmowali dzieci, jak i Ci którzy przekazali dary i pieniądze na zakup upominków), Ksiądz Andrzej Mizura, Pan Sławomir Seredyn, Pan Jarosław Milczarczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych Gminy Żyrzyn (którzy nie tylko sprawowali opiekę podczas wyjazdów dzieci i ich pobytu, ale także przekazali pieniądze i dary rzeczowe, a przypadku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przygotowali obiad), przewodnicy: Pani Marta Denys z Lublina i Pan Jarosław Seredyn z Puław, trenerzy środowiskowi z ORLIKA, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin i Stowarzyszenia Wspólne Dobro Wsi Osiny, członkinie KGW z Borysowa, członkowie Społecznego Towarzystwa Kulturalno Oświatowego Gminy Żyrzyn, firmy cukiernicze: Pszczółka z Lublina i Wawel z Krakowa, Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór Markuszowskich, Bank Spółdzielczy w Cycowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ry k a c h, Z a k ł a d y A z o t o w e w P u ł a w a c h, Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TERMOCHEM w Puławach, Gorzelnia w Żyrzynie, Firmy: Technika Grzewcza i Sanitarna z Końskowoli oraz Usługi Transportowe ze Strzyżowic, Hurtownia Spożywcza z Woli Osińskiej, a także Dziennik Wschodni i Tygodnik Powiśla. Porozumienie partnerstwa, które Gmina Żyrzyn podpisała z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Zofii w Podwołoczyskach w województwie tarnopolskim na Ukrainie dotyczy nie tylko nawiązania współpracy w zakresie wymiany dzieci i młodzieży oraz podejmowania inicjatyw krzewiących i przybliżających kultury, obyczaje i tradycje obu środowisk, ale również pomoc charytatywną niesioną rodakom jej potrzebującym. Pragnieniem ludzi zaangażowanych w niesienie takiej pomocy jest zorganizowanie do Podwołoczysk transportu darów na Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia. W zorganizowanie takiego transportu włączy się Gmina Ż y r z y n ( z a b e z p i e c z a j ą c samochód dostawczy i p o n o s z ą c k o s z t a w y j a z d u ) o r a z członkowie STOK w Ż y r z y n i e, k t ó r z y zwracają się już teraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zechcieli wesprzeć ich starania. Dopomóc można przekazując na ten cele środki finansowe lub np. zabawki, czy przybory szkolne. Dary rzeczowe można składać w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 15, a pieniądze wpłacać na konto Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego w Żyrzynie, adres: Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 15 nr konta w BS Cyców O/Żyrzyn: z dopiskiem Dar dla dzieci polskich z Ukrainy Str.7 I.G

8 W malowniczej scenerii zamkowego wzgórza w Janowcu 29 sierpnia br. rozegrane zostały powiatowe zawody sportowo- pożarnicze. Do walki o tytuł najlepszej ochotniczej straży pożarnej w powiecie puławskim stanęło 12 drużyn męskich, triumfatorów zmagań gminnych. Zawodnicy stoczyli bój w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x 50 metrów z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. Strażacy z Osin n i e p o k o n a n i Gminę Żyrzyn w tegorocznych zawodach reprezentowała drużyna z Osin, która od początku walki o tytuł mistrza powiatu uplasowała się w czołówce. Młodzi strażacy z Osin stoczyli zaciekłą walkę z jednostkami z Płonek w Gminie Kurów, Wierzchoniowa w Gminie Kazimierz Dolny i Leokadiowa w Gminie Puławy. Jednak żadna z tych drużyn nie była w stanie ich pokonać. Zwyciężyli w klasyfikacji generalnej osiągając 107 punktów, na drugim miejscu uplasowali się strażacy z Leokadiowa (109,4 pkt.), a na trzecim zakończyli zawody ochotnicy z Płonek (119 pkt.). Złota drużyna wystąpiła w składzie: dowódca Łukasz Bernat, przodownik roty I Piotr Matraszek, pomocnik przodownika roty I K a m i l K o p e ć, przodownik roty II Paweł Matraszek, pomocnik roty II A r t u r W y d r a, r o z d z i e l a c z o w y Robert Matraszek, łącznik Damian J e ż y n a, o b s ł u g u j ą c y motopompę Jerzy Sikora i zawodnik rezerwowy Cezary Wiejak. Wszystkim druhom Wójt Gminy Andrzej Bujek składa gratulacje i podziękowania oraz życzenia powtórzenia sukcesu za rok na zawodach wojewódzkich. I.G. Str8 Zjazd w Osinach r w remizy OSP w Osinach miał miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych z p o w i a t u p u ł a w s k i e g o z ł o ż y l i sprawozdanie z działalności organizacji strażackich. Wybór posiedzenia zarządu w miejscowości Osiny to wyraz uznania dla osiągnięć miejscowej jednostki i wsparcia jakie otrzymuje od Zarządu Gminnego i Gminy Żyrzyn. Jednostka uregulowała stan prawny działki na której znajduje się remiza. Budynek przy dużym wsparciu druhów strażaków i środków finansowych Gminy został wyremontowany, działa w nim Internetowe Centrum Edukcyjno - Oświatowe, które było finansowane przez Zarząd Główny ZOSP, a obecnie jest utrzymywane z budżetu Gminy A.B

9 W tym roku wojewódzki finał odbył się dnia 19 lipca 2009r na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej regionalnej żywności z wykorzystaniem tradycyjnych technologii i w oparciu o miejscowe zasoby surowców. W tym roku była rekordowa liczba produktów bo aż 194 we wszystkich kategoriach. Naszą Gminę reprezentowały Panie: 1. Zofia Grzegorzak Zagrody (ciasteczka gryczaki) 2. Marianna Kamola Żerdź (racuchy z jabłkami) 3. Leokadia Olszak Żerdź (chleb żytni) 4. Zofia Stalega Żerdź (pierogi z kaszy gryczanej i sera) 5. Krystyna Nakonieczna Borysów ( napój z darów lasu i pierogi z kaszą jaglaną i białym serem) 6. Janina Furtak Bałtów ( żółty ser ze słodkiego mleka) 7. Halina Matraszek Osiny (pigwówka) 8. Józef Matraszek Osiny (bezksieżycowa noc) 9. Justyna Matraszek Osiny (kopytka z kaszy jaglanej) 10.Małgorzata Salamandra Osiny (krupnik staropolski) IX Edycja Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Pani Małgorzata Salamandra w kategorii Napoje Regionalne za Krupnik Staropolski otrzymała wyróżnienie, natomiast pani Justyna Matraszek w kategorii Inne Produkty Regionalne za kopytka zajęła III miejsce. I.M..-B. Str.9

10 Jubileusz 10-lecia połączenia Banków Spółdzielczych W dniu 29 sierpnia mieliśmy przyjemność obchodzić niecodzienny jubileusz. Tego bowiem dnia Bank Spółdzielczy w Cycowie świętował jubileusz 10-lecia połączenia Banków Spółdzielczych w: Cycowie, Jastkowie, Ludwinie, Michowie, Rejowcu, Urszulinie i Żyrzynie. Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele p.w. św. Józefa w Cycowie, którą celebrował ks. Adam Sołtysiak były Proboszcz Parafii w Osinach. By zapewnić godną oprawę tego dnia organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzenie uroczystości w przepięknej scenerii,,zajazdu Drob w Urszulinie. Połączenie siedmiu banków spółdzielczych nie byłoby możliwe bez odwagi i konsekwencji jaką wykazali się ówcześni Prezesi. Jak trafna i mądra była to decyzja widać doskonale po dziesięcioletnim okresie funkcjonowania banku. Dopiero w tym momencie możemy mówić o pełnym sukcesie jaki odniósł bank w nowej strukturze, wzorowym zarządzaniu i spółdzielczej roztropności, która pozwoliła przedsięwziąć środki zmierzające do poprawy jakości obsługi klientów. W czasie uroczystości wręczone zostały złote odznaki,, Za zasługi dla Polskiej bankowości spółdzielczej przyznane przez Kapitułę Zrzeszenia BPS dla byłych Prezesów połączonych banków: Pani Danuty Zielińskiej z Banku Spółdzielczego w Jastkowie; Pani Wiesławy Urban z Banku Spółdzielczego w Ludwinie; Pani Władysławy Brzozowiec z Banku Spółdzielczego w Urszulinie ; Pani Zenobii Krzowskiej z Banku Spółdzielczego w Żyrzynie; Pana Jana Dyszewskiego z Banku Spółdzielczego w Cycowie. Wzruszona Pani Prezes Jadwiga Mazurkiewicz z radością witała przybyłych gości, a znaleźli się wśród nich: Henryk Smolarz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stanisław Śledziewski - Zastępca Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Tomasz Włodek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Krzysztof Mazurkiewicz Kierownik Oddziału Planowania i Analiz, Adam Niwiński - Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Arkadiusz Biegaj - Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego, Piotr Pokropek - Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., wójtowie gmin, na terenie których działają banki, a wśród nich wójt naszej gminy Andrzej Bujek, Dyrektor Tadeusz Walasek i Krzysztof Piejak Wicedyrektor Oddziału Regionalnego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Lublinie, Stanisław Sygnowski - Prezes Gminnnej Spółdzielni S Ch w Żyrzynie. Licznie przybyli również przyjaciele-prezesi okolicznych banków spółdzielczych w: Radzyniu Podlaskim, Piaskach, Biłgoraju, Niemcach, Poniatowe j, Łęcznej, Białopolu i Sawinie. Proces ujednolicenia i rozwoju banku nie byłby możliwy bez nadzoru działaczy społecznych tworzących Radę Nadzorczą. Odznakami Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego z terenu gminy Żyrzyn odznaczenia otrzymali: Pan Stanisław Wiśniewski i Pan Józef Włoch. Str.10 W dowód uznania za wieloletnią pracę poświęconą budowaniu bankowości spółdzielczej w kraju, a także działalności podnoszącej atrakcyjność gospodarczą Województwa Lubelskiego, Bank Spółdzielczy w Cycowie otrzymał Medal Wojewody Lubelskiego. Pani Prezes Jadwiga Mazurkiewicz w dowód uznania za wzorową i efektywną współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz za zasługi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa została odznaczona medalem przyznanym przez Prezesa KRUS. Dyrektor BS oddział w Zyrzynie

11 Biblioteka proponuje Bernard Breton "Z wędką nad własnym stawem" Leżący z dala od zanieczyszczeń i zgiełku miasta staw jest azylem spokoju, gwarancją udanego wędkowania w gronie rodziny i przyjaciół. Należy jednak pamiętać, ż e s t a w t o p r z e d e wszystkim tętniący życiem ekosystem, który d o z a c h o w a n i a równowagi biologicznej wymaga pielęgnacji. K s i ą ż k a z a w i e r a informacje niezbędne do tego, by uczynić staw prawdziwym rajem na ziemi. Omówiono w niej zagadnienia dotyczące regulacji prawnych, wyboru terenu, fauny i f l o r y, a t a k ż e j e j zakładania, pielęgnacji i użytkowania stawu, głównie przez amatorów wędkarstwa. Stuhrowie Historie rodzinne W drugiej połowie XIX wieku pradziadek Jerzego Stuhra - Leopold - przyjeżdża do Krakowa, gdzie kupuje kamienicę w Rynku Podgórskim i zakłada restaurację. Od tego czasu w pasjonującej historii krakowskiej rodziny Stuhrów mieszają się wątki polskie, austriackie, czeskie i węgierskie. Opowieść doprowadzona do dnia dzisiejszego pokazuje jak rodzinna historia obecna jest w życiu rodziny i kształtuje Jerzego Stuhra i jego dzieci: Maćka i Mariannę. Dodatkowym smaczkiem książki jest bogaty wybór fotografii z rodzinnego archiwum oraz przygotowane przez Mariannę Stuhr rodzinne drzewo genealogiczne. Pellegrino Nicky Włoskie wesele Dwie zwaśnione rodziny, dwie historie miłosne i m n ó s t w o p y s z n e g o włoskiego jedzenia! Siostra Piety Martinelli wkrótce wyjdzie za mąż, a Pieta, która jest znaną stylistką ślubnych sukien, o t r z y m a ł a z a d a n i e przygotowania stroju dla p a n n y m ł o d e j. Młoda kobieta nie może się jednak skupić na projekcie. Jacy naprawdę są jej rodzice? Dlaczego ojciec wojuje z pełnym temperamentu sąsiadem? Czemu jej matka jest ostatnio taka smutna? Czy mężczyzna, którego zawsze podziwiała i skrycie kochała, zamierza rzeczywiście ożenić się z inną kobietą? Zajmując się suknią siostry, Pieta odkrywa sekrety, które odmieniły jej rodzinę i które stoją na drodze do jej własnego szczęścia... Stephanie Meyer Przed świtem Zakończenie bestsellerowego cyklu Stephanie Meyer. Czym zakończy się rok oczekiwania, marzeń, rozterek, lęków Belli? Czy rozdarta między uczuciami do wampira i wilkołaka nastolatka zdoła któregoś z nich wybrać? Czy zdecyduje się na mroczną, ale pociągająca egzystencję n i e ś m i e r t e l n e g o wampira, czy też zwalczy miłość do Edwarda i zdecyduje się pozostać zwykłym człowiekiem? Czy ten romans skończy się ślubem? I jakie będą jego konsekwencje? Życzymy przyjemnej lektury!!! Str.11

12 INFORMACJA w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku. W celu odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, producenci rolni, których grunty położone są na terenie gminy Żyrzyn składają wnioski do Wójta Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, Żyrzyn. W 2009 roku zwrot podatku wynosi iloczyn: 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych. Limit na 2009 rok oblicza się następująco: 0,85 zł/l x 86 x powierzchnia użytków rolnych wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych należy przedstawić faktury VAT na 86 l oleju napędowego aby uzyskać maksymalną wielkość 73,10 zł dopłaty do 1 ha użytków rolnych. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego: 1.Termin składania wniosków: od 1 września do 30 września 2009 r. 2.Druki wniosków można pobrać w Gminnym Centrum Informacji. 3.Wnioski przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji. 4.Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 marca do 31 sierpnia 2009 r. 5.Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać: a)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i producenta rolnego oraz ich adresy; b)numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; c)dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT ; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; d)nazwę towaru; e)jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów; f)cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); g)wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); h)stawki podatku; i)sumę wartości sprzedaży netto towarów z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; j)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; k)wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; l)kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Pieniądze wypłacane będą w terminie 2-30 listopada 2009 r., na podstawie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. GCI Żyrzyn, ul.. Powstania Styczniowego 15, tel Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach Gościniec Żyrzyński redagują: Magdalena Freliga, Iwona Matysiak-Borucka

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz Szanowni Państwo, Kasztany z drzew spadają nam pod nogi, Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. Przechodnie idą, tuląc się do płotów, Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt Krzysztof Daukszewicz Jesień,

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011 Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie 18 września uroczyście otwarto nowy stadion w Chlebowie. W styczniu wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jego budowy

Bardziej szczegółowo

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182)

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Gminny Biuletyn Informacyjny Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee d Spis treści Drodzy czytelnicy! M inęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

BĘDZIE REMONT. W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach. Relacja z budowy przedszkola w Niemcach

BĘDZIE REMONT. W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach. Relacja z budowy przedszkola w Niemcach Nr 3/86/2012 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. BĘDZIE REMONT W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach Relacja z budowy przedszkola w Niemcach Radio Lublin

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w Zespole Oświatowym w Śmiarach

Uroczystości w Zespole Oświatowym w Śmiarach ISSN 1731-2647 lipiec-listopad 2010 www.wisniew.pl e-mail: ug@wisniew.pl BORKI-KOSIORKI, BORKI-PADUCHY, BORKI-SOŁDY, CIOSNY, DAĆBOGI, GOSTCHORZ, HELENÓW, KACZORY, LIPNIAK, ŁUPINY, MOŚCIBRODY, MROCZKI,

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Na przyszłą rzeczy pamiątkę. * organizacja letniego wypoczynku

Na przyszłą rzeczy pamiątkę. * organizacja letniego wypoczynku Malarski plener w Smólniku KGW w Kruszynie obchodziło 50-lecie Budowa boiska w Kruszynie Czytaj str. 16 Czytaj str. 8 WŁOCŁAWEK W Naszej Gminie ISSN 1896-3692 KRUSZYN * MODZEROWO * SMÓLNIK * SMÓLSK * WARZĄCHEWKA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów

1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów 1 RANKING SAMORZĄDÓW 2006 W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2006 w kategorii Gminy Wiejskie Gmina Radomyśl nad Sanem zajęła 20 miejsce w Polsce!!! Do pierwszej 50-tki zakwalifikowało się jedynie pięć

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście. weszły w każdy dom, plon niesiemy plon. 1 czytaj str.

Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście. weszły w każdy dom, plon niesiemy plon. 1 czytaj str. NUMER 9/129 WRZESIEŃ 2013 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK weszły w każdy dom,

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:.

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:. www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421.: 20 lat w parafii Jedlińsk :. Życiorys ks. prałata Henryka Ćwieka, który od 1987 r. pełni funkcję str. proboszcza

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857

Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857 NR 271 STYCZEŃ 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Niebo błękitniało, niebo owdowiało,

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 5/2012. wrzesień październik. Z wizytą w Bałtowie stolicy polskiego questingu. Twórcy z gminy Dalików. Do czego służy sołtys

W numerze: Nr 5/2012. wrzesień październik. Z wizytą w Bałtowie stolicy polskiego questingu. Twórcy z gminy Dalików. Do czego służy sołtys Nr 5/2012 wrzesień październik bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Z wizytą w Bałtowie stolicy polskiego questingu W dniach 20 21 września Fundacja Rozwoju Gmin PRYM zorganizowała wyjazd szkoleniowy do

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Festyn Dożynkowy w Sorbinie. W numerze m.in.: Sobótka ma dwadzieścia lat. Na pielgrzymkowym szlaku. Gmina sportem stoi. Arcydzieła muzyki klasycznej

Festyn Dożynkowy w Sorbinie. W numerze m.in.: Sobótka ma dwadzieścia lat. Na pielgrzymkowym szlaku. Gmina sportem stoi. Arcydzieła muzyki klasycznej ISSN 2080-1327 Wrzesień 2010 r. Rok II, Nr 16 Egzemplarz bezpłatny W numerze m.in.: * Dni województwa świętokrzyskiego w Bliżynie, * z sesji Rady Gminy, * przedszkola rozpoczęły działalność, * witaj szkoło,

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV.

Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr299 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo