99Strzelał, la się nie boję!*'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99Strzelał, la się nie boję!*'"

Transkrypt

1 JUdem DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZVSTK IEM. CENA Wydanie D POJEDYŃCZ.EGZEMPL G ft CZWARTEK, 26 MARCA 1936 MANIFESTACYJNI POGRZEB OFIAR ZAJŚĆ KRAKOW SKICH K r a k ó w, Tel. w i. Dziś o godzinie 9 rozległ się" w Krakow ie glos syren fabrycznych, zw iastujący, źe praca ustaje i źe robotnicy podążą pod Dom Górników przy ul. Krasińskiego 16, skąd rozpocznie się pochód pogrzebowy. Już przed godziną 9 zebrały się przed Domem Górników wielkie tłum y robotników, a od godziny 9,30 zaczęły płynąć ul. Wiślną, Franciszkańską i Zwierzyniecką niezwykle liczne gromady robotników i robotnic ze sztandarami i wieńcami z poszczególnych zakładów pracy. Porządek utrzym ywała specjalna straż. Na ulicy Zwierzynieckiej zwracają trwagę liczne klepsydry. Z W ieliczki przybyła delegacja górników. Pochód żałobny ruszył z domu górników o godz. 10-tej. Na czele pochodu kroczyła silna grupa straży porządkowej, za nią kondukt pogrzebow y. R ozpoczynali pochód żałobny przedstawiciele C. K. W., P. P. S. z b. posł Arciszewskim na czele. Skoiei niesiono w ieńce w liczbie około 30, dalej postępowała grupa sztandarów 1 orkiestra, a za nią krakowscy radni P. P. S., za którymi na barkach niesiono proste czarne trumny. Za trumnami postępowali członkow ie rodzin ofiar, a potem olbrzymie tłumy. P o chód przeszedł ulicami Zwierzyniecką, Franciszkańską, Dominikańską, św. Gertrudy, Andrzeja Potockiego, Lubicz, Rakowicką, na now y cmentarz. Czerwone sztandary zatrzym ały się u bram cmentarza. Za ogrodzenie cmentarne wniesiono spoczątku tylko trumny. Nad grobami ks. Król odprawił modły żałobne, (duchow ieństw o nie brało udziału w kondukcie), poczem w eszły na cmentarz delegacje z czerwonem i sztandarami. P o przemówieniach b. posła Arciszewskiego, b. posła Dubois, adwokata Rosensielga, przedstawiciela krakowskiego O. K. R., P. P. S. i innych, trumny złożono do grobów, poczem tłumy w spokoju rozeszły się do domów. Przeważną część uczestników pochodu, skierowano ulicami okrężńemi, aby nie powodować gromadzenia się większych tłumów wśródmieściu. B yło to konieczne ze względu na to, źe liczba u- /zestników pochodu w ynosiła ok Około godz. 14,30 ruszyły w mieście tramwaje, a około godz. 15,30 Kraków przybrał już w ygląd zupełnie normalny. Dalsze zeznania świadków w procesie Grzeszolskiego W ; dziewiątym dmau procesu zainteresowanie Łtiacznie osłabło. Łaiwy dla publiczności jednak zajęte, przeważnie przez kobiety, które przychodzą na proces codziennie i z podziwu godną wytrwałością siedzą od rana do nocy. Są to przeważnie panie z lepszej sfery. Oskarżony, jak zwykle, spokojny, ubrany b. starannie. Wśród publiczności widać również jego żonę Pelagję, Która zdaleka przygląda się mężowi. Nie może z nim rozmawiać, bo prokurator na to nie zezwala. Po otwarciu. posiedzenia jako pierwszy świadek zeznaje Zcfja Gajdoch, dalsza krewna Bugajów. Przed pulpitem staje wysoka, ubrana w jasny kostjum i młoda kobieta, która głośno i płynnie opowiada o stosunkach Grzeszolsldch z kh dziećmi, oraz o tern, co tylko ma związek ze sprawą. Sposób wyrażania się zdradza dość duży stopień inteligencji. Opowiada oma o rozmowach ze zmarłą Anną Grzeszolską, która często żaliła jej się na postępowanie Grzeszolskiego. Pewnego razu stróżka zwróciła jej uwagę, źe Grzeszolski codziennie odprowadza jakąś uczenicę do szkoły. Uczenicą tą była Stadwińska. Opowiada o scenie, jak zmarła Grzeszolską, klęczała przed mężem, prosząc go, ażeby zaniechał tego i zmienił postępowanie. Gnzeazolaka wyjął rewolwer i groził jej zastrzeleniem, o ile nie zdradzi donosiciela. Przerażona kobieta upadla na kolana j wyciągając błagalnie ręce, prosiła; Daruj ml życie, ja chcę wychować dzieci! Opowiada dalej, jak Grzeazolski z żoną poszedł do Staciwińskiej, ażeby przekonać ją, że to wszystko nieprawda. > Biedna kobieta przeżywała prawdziwą ehenmęl mówił świadek i bardzo mi jej fyło żal. Świadek mówi, że Anna Grzeszolską opowiadała jej, iż nie chce wyjechać na letnisko, w obawie, że mąż będzie się jeszcze częściej spotykał ze Staciwińską. Mimo tego oskarżony znalazł sposób na to, bo wysłał na letnisko w okolicę Krakowa Staciwińską, do której jeździł aeroplanem. Patrzcie, to kochanka o ca. Najgorsze to było że dzieci wiedziały, o stosunku ojca do matki i o znajomości ze Staciwińską. Anna Grzeszolską groziła Staciwi risk ie i. doniesieniem do dyrekcji szkoły, jednak daremnie. Pewnego razu. Anna Grzeszolską, me wiedząc już co robić, zawołała dzied > pokazała im przechodzącą ulicę Staciwińską, mówiąc: Patrzcie dzied, to jest kochanka waszego ojca. Lalusiia była oburzona, lecz nic nie mówiła, natomiast Jerzyk spluwając z obrzydzeniem zawołał: Ja go (ojca) zastrzelę." Przeraziło to widocznie matkę mówi świadek, bo poczęła mówić chłopcu: Jurek, przecież to twój ojciec, cobyś ty zrobił najlepszego. Przecież jest Bóg na niebie/«tak, gdyby nie to, gdyby nie wiana w Boga, którą mi wszczepiłaś, napewnobym wykonał swą groźbę! odpowiedział ponuro chłopiec. Opowiada dalej, jak Grzeszolski, już po śmierci żony, skrzyczał Jurka za to, że powiedział służącej Cabajównie Marjanno! i Dzied, z któremi rommawiiałam, opowiada świadek żaliły się, że Ojciec sprzyja służącej i wyraziły przypuszczenie, że musi go coś łączyć z nią. Wiesz 1 mówiła do mnie Lalka. Ojciec teraz stale przebywa w kuchni, tam nawet jada obiady i pomaga służącej w gotowaniu, a dawniej nawet nie zaglądnął do kuchni. Duże zainteresowanie budzi zeznam«świadka, któremu Anna Grzeszolską zwierzyła się, że mąż musi coś ukrywać w bibliotece. Pewnego razu z drogi do biura wrócił się, ażeby zamknąć, bilbljotekę. On tam musi coś ukrywać, toteż ja to zbadam I zwierzyła się Amina Grzeszolską. Choćbym miała kazać drugi klucz dorobić. 99Strzelał, la się nie boję!*' Opowiada date] o stosunku oskarżonego do dzieci i o tern, że nie pozwalał się dzieciom stykać z krewnymi. Widziała opisane już objawy choroby dzieci, przyózem mówi, że po śmierci żony, Grzeszoteld nie dbał o dzieci i nic nie chciał im kupić. Gdy pewnego razu Lusia prosiła ojca o pieniądze na rękawiczki, wyjął rewolwer, którym jej zagroził., Strzelaj, ja się nie boję: odpowiedziało na to dziecko. Świadek namyśla się i często przypominając solbie jeszcze jakieś szczegóły, wraca do przeszłości. Z wyrażnem zażenowaniem opowiada, jak ojciec, po powrocie dzieci i żony z letniska, mówił do Jurka: No co, poznałeś już góralkę? świadek mówi, że pytanie miało jedno tylko znaczenie, którego Jurek wstydził się mocno. Gdy dowiedziała się o tern matka, skarżyła się do mnie: Ja muszę się szanować, bo gdyby tylko mnie brakło, to u nas byłaby dru- ŚSŚŚWŚSW»««Jedna z charakterystycznych póz Grzeszolskiego na ławie oskarżonych. Ag. Fot. Polonii" 1 Siedmiu Groszy. Fot. Cz. D atki. ga Gorgonowa. (W tym czasie toczył się proces Gorgonowej.) Świadek mówi o wadiach organicznych zmarłych dzieci, twierdząc, że były nieznaczne. Lusia była b. inteligentna, a Jurek tylko się zacinał w mowie. świadek mówi, że żarna nie wiedziała, ile G. zarabia, o wieprzu, zabitym przez Bugajów, z którego mięso też jadła, ale nie chorowała, oraz o krupkach'«w śmietanie. O napadzie nie wie nic. Obrońca: jak Jurek panią tytułował? świadek: Lalusła mówiła mi ty, a Jurek najczęściej docłu. świadek mówi, ie dzied wódki nie piły. Opowiada, że O. częściej przynosił przysmaki Lali, do której Jurek mówił z przekąsem: Mnie ojciec nie przekupi/«gdy oj dec czynił Jurkowi wymówki, że nie»dał egzaminu, Jurek powiedział: To twoja wina, bo przez kłopoty, sprawiane przez ciebie, nie mogę się uczyć!" Dostał za to takie bide, że stracfl przytomność. Przed pulpitem staje świadek Walenty Dyrka, starszy, siwy pan, b. prezes Banku Spółdzielczego. świadek bliżej nie znał oskarżonego, jednak stykał snę z nim i wiedział, kto to jest. Opowiada on o scenie spotkania się z Grzeszolskim w dniu pogrzebu jego żony. Spotkał oskarżonego w jednej z ręstauracyj w Pogoni. Grzeszolski żalił mu się na kłopoty, mówiąc, że jest bsedzo głodny, bo od trzech dni nic nie js: Zjedliśmy razem gorącą kolację z wódką, mówi świadek w czasie której pokazywał mi śruby od trumny, którą zapomniał zaśrubo wać. Obawa przed przedstawieniem1* Kto wie, co z tego będzie? powiedział Grzeszolski. Bo ludzie mówią, że otrułem żonę. Według świadka, Grzesz otoki był wtedy bardzo zmartwiony. W. śledztwie świadek zeznał trochę inaczej, bo wtedy, powiedział, że O. zaprosił go sam do restauracji. Potwierdza również fakt, że żona świadka swatała Grzeszolskiego ze Staciwińską. Podobno coś tam było! mówił świadek. Mówi także, że był na pogrzebie Jerzego i widział, źe Grzeszolski, mimo próśb Lucyny, nie wysiadł z dorożki, tylko od cmentarza zawrócą,

2 6tr. 3 Nr , Obrońca pyta si-ę oskarżonego, dlaczego nie wysiadł wtedy z dorożki? Grzeszołski wstaje 1 gajów, toteż chciałem uniknąć Miała mnie zastąpić moja matka. przykrości. opowiada, że był zmęczony, a przytem wiedział, Świadek Władysława Bugajowa, żona Władzić że udająca rozpacz Kuczalska, chce urządysława Bugaja, wysoka blondynka w ciem nad grobem przedstawienie. nym płaszczu, mówi tak cicho i szybko, że Prokurator: A skąd oskarżony wiedział, że Kuczalska chce urządzić przedstawienie i że Kuczalska taką jest? przewodniczący zmuszony by! ją upomnieć. świadek mało w e, mówi o znanych szczegółach i najważniejsze powiedziała chyba to, Osk.2 Byłem o tern przekonany. że Grzeszołski nie pozwolił służącej dać do Prok.: Miał pan na to dowody? analizy zupy, po której wszyscy chorowali. Osk.: Na piśmie nie. Świadek Marja Szwajser, wysoka, skromnie Trzeba zauważyć, że oskarżony odpowiada ubrana kobieta, jeszcze młoda, pomagała obsługiwać o, przytomnie, a przytem nadzwyczaj powściągliwie. Grzeszotskiego. Odpowiada tylko na Woli milczeć, aniżeli powiedzieć jedno pytania, głosem niepewnym, jakby zalęknionym. słowo zadużo. Przew. musi wyduszać poprostu z mej Sędzia Michalski: Dlaczego oskarżony odpowiedzi i stwierdza kilkakrotnie, że w śledztwie świadek inaczej zeznawała. nie był na pogrzebie swej córki? Gzem to tłumaczyć? Czy pan nie uważał tego za obowiązek? Nie wiem, nie pamiętam, słyszałam, lub Osk.: Wiedziałem, że będzie tam 72 Bu mało się tern zajmowałam! to są odpowiedzi świadka. Grzeszołski konkurentem Kuszalskiei Szwajserowd" podaje ciekawy fakt, że dwukrotnie świadek: Tak. odnosiła do Kuczalskiej listy od lirze- Przed pulpitem dla świadków staje nowy szolskiego. K. listy czytała i paliła, mówiąc, świadek, Anna Kopikowa, siostra obecnej żony żeby więcej listów nie przynosić. Grzeszołskiego. Na pytanie przewodniczącego Grzeszołski kazał powiedzieć przez świadka Kuczalskiej, że jak wyprostuje wszystko, to Obrońca oskarżonego w czasie odczytywania akt sprawy. A z- Tot. Polonii" I Siedmiu Groszy. Fot. Cz, Datku. się będzie starać o Jej rękę'*. Co miała wyprostować, nie vwe. Sędzia; A jak Kuczalska odnosiła się do Grzesz otektogo? świadek: Była wredna. Świadek Marja Samicka, dość inteligentna, w średnim wieku kobieta, charakteryzuje Annę Grzeszolską jako skrytą, przyczem powtarza znane szczegóły. O śmietanie mówi, że oskarżony dlatego nie dał jej do analizy, bo me chciał się po sądach włóczyć. Kuczalska w czasie choroby dzieci błagała Grzeszołskiego o ratunek kontynuuje świadek i nawet klękała przed nim. Nie wpuszczać więcej war jatki do domu! odpowiedział na to Grzeszołski. Kuczalska mówiła świadkowi, że oskarżony chce się z nią (Kuczalską) żenić, ale ta nie chce go. Zresztą, jak Lucynę przewiezie na cmentarz do Pogoni, to mogę dopiero z nim o tern mówić. Przew.: * Co pani wie o zupie? świadek: Cabajówna mówiła mi, że ile razy zjedzą zupę, to tyle razy chorują. Kilka pytań zadaje prokurator, naskutek czego obrońca zwraca się z prośbą do przewodniczącego, ażeby nie pytać o rzeczy, już konkretnie ustalone. Obrońca: Czy pani widziała garnek ze śmietany, po spożyciu której chorowano, czy tylko pani Się zdawało? Świadek mówi, że nie. Pani wie, o co oskarżony jest. Grzeszołski? O otrucie dzieci! Jak pani sobie to tłumaczy, że Grzeszołski starał się o Kuczalską, a. dzieci otruł dla Staciwiliski ej? ff*coś się w głowę zrobiło. Świadek: Zastanawiałam się nad tern i sądziłam, że Grzeszolskiemu coś się w głowę zrobiło. Obrońca: Że starał się o Kuczalską, tak? Przew. przed odpowiedzią świadka na pytanie obrońcy: Dlaczego pani tak myślała o głowie oskarżonego? Świadek: No, bo ożenił się ze Staciwińską, a ludzie opowiadali, że chce się żenić z Kuczalską. Zadaje pytanie prokurator, jednak mterwenjuje obrońca, mówiąc, że podobne pytanie jest niedopuszczalne. Przew. uchyla pytanie, toteż prokurator Inaczej go formułuje. Widać, żr obrońca pilnie uważa, wyzyskując każdy moment. Sąd zarządził 15-minutową przerwę. Po krótkiej przerwie zeznaje świadek Marja Otrębska, sąsiadka osk. Grzeszołskiego, a kuzynka jego pierwszej żony. świadek opowiada znane już szczegóły, iż zmarła żona Grzeszolskiego żaliła się jej, te mąż ją zaniedbuje, że ma kochankę itrp. Świadek mówi dalej, że po śmierci żony Grzeszołski pomagał służącej Cabajównie w gotowaniu i że razem z nią jadał. Dzieci żaliły się, że słabną, chorują, maią wymioty i bóle głowy. Obrońca Hofmokl-Ostrowsld: fest g domu Bugajówna? u Czy pam świadek odpowiada, że dostała pracę w fabryce Huldczyńskiego i tam poznała Grzeszolsk.cgo. Między świadkiem a sędziami wyw.ązuje się djalog. Liszczyk nałogowym psiakiem Sędzia Michalski: Czy siostra pani miała starającego? świadek: Tak, Zygmunta Lisżczyka. Sędzia Michalski: Czy siostra lubiła Zygmunta Liszczyka? świadek: Nie. To był nałogowy pijak, a ona nie znosi pijaków. Sędzia Michalski: Jak to, Liszczyk był uczniem i już nałogowym pijakiem? Świadek: Tak. Liszczyk mówił, że nie potrzebuje jeść obiadu, bo wystarczy mu butelka wódki. Sędzia Michalski: Czy siostra chciała Liszczyka odstraszyć od siebie? Świadek: Tak. Siostra mówiła, że Urzeszoiski podoba jej się bardzo, co budziło w Liszczyku szaloną zazdrość. Mówiła mu, że dostaje od Grzeszołskiego prezenty, jak neseser, kwiaty itp. Sędzia Michalski: Jak to było z tą pracą domową, którą Grzeszołski powierzył siostrze pani? świadek: Grzeszołski powierzył tę pracę mnie, a ponieważ siostra lepiej to znała, dałam ją jej do wykonania. Za pracę tę Grze- szolsfci dął dla siostry 50 zł. Jednak ona ich nie przyjęte, wobec tego dał neseser, który ja siostrze wręczyłam, jaiko prezent od siebie, nie mówiąc, że pochodzi od Grzeszołskiego. Sędzia Michalski: Wii Liiazczykowi dorr., czy oft sam przestał przychodzić? v < dizafii jej, aby wobec tych wszystkich płotek wyszła zamąż za Grzeszołskiego. Sędzia Michalski: Czy nie można było poczekać ze ślubem? Przecież Grzeszołski bvł wtedy w żałobie... Świadek: Siostra chciała to jaknajprędzej załatwić, gdyż mówiono, że Kuczalska chce wyjść za Grzeszołskiego. Siostra nie chciała do tego dopuścić. Cho-dzito jej tylko o siebie. Prokurator Suski: Czy w rodzime nie radzono, aby siostra wyjechała z Sosnowca na pewien czas I w ten sposób uniknęła plotek? Świadek: Myśleliśmy o tern. ale ja wyszłam zamąż, brat sie ożenił i każdy miał swoje troski. Siostra nawet nie miała za co wyjechać. Obrońca Hofmokl-Ostrowsiki: A czy para była u doktora Czarskiego i 0000? - Świadek: Byłyśmy u doktora Czarskiego z siostrą po świadectwo dziewictwa, ponieważ Bugajowi opowiadali wszedeie, że siostra otrzymywała z Grzeszolskäm bliższe stosunki. Chcieliśmy wytoczyć Bugajom proces o zniesławienie. Obrońca: Czy osk Grzeszołski zdradzał chęć starania się o rękę- siostry nami? Świadek: Nie. Raczej siostra narzucała mu się.. Obrońca* Jak ostatecznie pozbyliście się z domu Liszczyka? Świadek: Pewnego razu brat kategorycznie zakazał mu przychodzić do domu. Sędzia Malinowski!: A jednak Liszczyk potem przychodził jeszcze do was. Świadek.: Do domu nie przychodził, ale przysyła! kartki przez koleżanki, i wyznaczał siostrze spotkania. Siostra nie chodziła jednak na nie. Przewodniczący pyta świadka, czy przedmioty, zabrane jej przy rewizji, zostały jej zwrócone. Świadek mówi, że bry dla dzieci Skolei zeznaje świadek Władysław Zawadzki, robotnik fabryki Huldczyńskiego. gdzie jak wiadomo, pracował osk. Grzeszołski. Sędzia Michalski zwraca się do świadka s pytaniem, jaki by! stosunek Grzeszołskiego do dzieci.. Świadek odpowiada, że stosunek ten był bardzo dobry. Ojciec odprowadzał dzieci do kościoła w każdą niedzielę, co św. dość często widywał. Świadek ten wog61 e wyraża się o oskarżonym jaknajprzychylniej. Prok. Wiewióra: Czy to Grzeszołski wyrobił panu pracę u Huldczyńskiego? Świadek: Tak. Obrońca Ostrowski: Ą ozy świadek słyszał, że oskarżonego Grzeszołskiego okradziono? Grobowiec Bugajów w Sosnowcu, gdzie leży żona Grzeszołskiego i Jerzy Grzeszołski. Ag. Fot. Polonil" I Siedmiu G roszy". Fot. Cz. Datlta. świadek: Wymówili mu' dom, gdyż znano go jako zdecydowanego alkoholika. Sędzia Michalski: A niech pani powie, dlaczego siostra poszła z Liszczykiem do Anny Grzeszotokiej? Aby się wytłumaczyć? świadek: Poszła, bo była naiwna, miała dopiero 17 lat, a poizatom namówił ją do lego Liszczyk. świadek opowiada dalej, jak G rzeszo teki wyrobił jej siostrze posadę. Grzeszołski uważał to za swój moralny obowiązek, ponieważ przez niego Staciwińska została usunięta z semmarjum. Sędzia Michalski: Jaka była opmja publiczna po pogrzebie Anny Grzeszolskiej? halsow anie i sprawa zamałpdiscia świadek: Ludzie rnówift, że Grzeszolski ma kochankę, najwięcej opowiadała o tum Kuczalska. Gdy spotykała siostrę na ulicy mówiła: Patrzcie, oto kochanka Grzeszołskiego! Piękność z Sosnowca!" jednem słowem obel* gowaia" ją. świadek opowiada dalej, że pewnego razu siostra jej telefoniczne umówią się z Grzeszołskim na spotkanie 1 powiedziała mu. że jeżeli nie ożeni się z nią, to popełni samobójstwo. Nie może bowiem już dłużej znosić plotek. Sędzia Michalski: A czy siostra radziła się pani przedtem, zanim oświadczyła się Grzeszofetóemu? Świadek:' Taik i myśmy wszyscy dore- Świadek odpowiada, że Bugaj pray chodził często i,że zresztą on z każdym chodzi! na wódkę, bo jest zdecydowanym alkoholikiem. Następnie zeznaje świadek Anna Sowa. Sędzia Michalski pyta, czy świadek znała Annę Grześ,zołską i bywała u niej. I ten świa- 1dek opowiada znane już szczegóły, że Grzeszol ska żabia się na męża, że jej wymyśla od chamów i mato daje pieniędzy. Pewnego razu jak się żaliła, Grzeszołski powiedział do niej: Ja was się i tak pozbędę! Chamy. _ Najwięcej niesnasek było o to, że Grzeszołsiło mm! dużo znajomości kobiecych. Prok- W ewióra: A czy Anna Grzeszol* sfca opowiadała pani o awanturze? Świadek: Tak. Mówiła, że mąż jej był w restauracji i kiedy udała sie tam do mego, zrobił jej awanturę. Na dzień przed śmierc-ą, Anna Grzeszolską była u mnie. Kiedy na drugi dzień poszłam do niej, zastałam Już trupa. Wszyscy w domu rozpaczali, jedynie Grzeszolski był spokojny, co zwróciło ntoją uwagę. Obrońca: Czy podczas wizyty parni, Grzeszolską była chora? Świadek: Tak Około godzimy 3-ej popołudniu byłam u Grzeazr.iskiei i skarżyła się ona. że ją boli we wnętrznościach. Obrońca: Proszę o zaprotokołowanie tej odpowiedzi Przed sądem staje świadek Janina Kozłowska. POWIATU KASAOSZCZĘDNOŚCI KATOWICKIEGO Przewodniczący: Gzy parni znała Anetę Grzesz otok ą? Świadek: Tak. Poznałam la na terenie szkoły, gdzie pracowałam w Opiece Rodzicielskiej. Przewodniczący: A co zmarła Amta Grzeszołska mówiła parni swoich stosunkach rodzinnych? Świadek: Dość często opowtadaja mi, że mąż jej nie jest dla niej dobry, a oma jest chora I zmuszona jest się leczyć, świadek nic. więcej nie wie. Skolei zenaje świadek Jan Kozłowski, Zeznania tego świadka są przychylne dla oskarżonego Przewodniczący pyta, czy świadek znał skarżonego? Świadek odpowiada, że zetknął się z ntni w roku 193? na terenie gimnazjum, Greeszot- ski był skarbnikom Kola Rodzicielskiego, ft świadek był wtedy prezesem. Przewodniczący: Co pan mógłby powiedzieć o śmierci Jerzyka Grzeszołskiego? Z rozpaczy chciał się zastrzelić Świadek: Mówiono mf, że po śmierci Jerzego Greeszolskiego oskarżony zamknął się W pokoju, na strychu i z rozpaczy chciał się zastrzelić. Poszedłem wtedy do niego i próbowałem go pocieszyć. Osk. Grzeszołski leża! na łóżku i nic prawie nic odpowiada! mi. Widziałem człowieka złamanego nieszczęściem«! którego widok budził współczucie.. Świadek: Owszem słyszałem- Było to Przewodniczący: Mógłby pan określić Czy rodzice, pani-wymó- po śmteręi dzieci Qrzeszclski ego. charakter oskarżonego? Obrońca: Gzy stary Bug: Bugaj p o ' śmierci Świadek odpowiada, że jest to człowiek deleto przychodził j&zcże do Zięcia Ziec Da Wódkę? - wybitni» Inteligentny, z którym często rozmawiał na różne tematy naukowe i odpowiedzi jago budziły powszechny podziw. Świadek zwłaszcza w czasie spaceru ze szkoły do domu prowadził z oskarżonym długie rontowy, które sprawiały mu wielką przyjemność. Sędzia Malinowski: Ja/ki był stosunek oskarżanego do jego dzieci? Świadek: Bardzo serdeczny. Widziałem, jak dz ecj ściskały i całowały oskarżonego. Obrońca: Czy pan wiedza!, dlaczego oskarżony ożenił się poraź drugi? Świadek: Nie wiedziałem, ale «dziiwił mnie to, zwłaszcza, że ożeni! sie w- tak krótkim czasie po śmierci pierwszej żony. Uważałem, że przerwa między śmiercią pierwszej żony,a ślubem była za mała. Obrońca; Jak to, więc pan sądzi, że półroczna przerwa jest za mała? Świadek: Dla mnie, tak. Obrońca; A czy oskarżony Grzeszołski pracował intensywnie w zarządzie Koła Rodzicielskiego? świadek: Tak. By! bardzo pomocny przy pracach w Kole i pracował ofiarnie. Był taktowny, ni,e narzuca! się i by! bardzo rozsądny. Adw. Pawełek: Czy to jest człowiek ambitny? Świadek: Tak. bardzo ambitny. Prokurator Suski: Czy to jest człowiek niezłomnej woli? Świadek: Na zasadzie moich obserwacyj mogę powiedzieć, że Grzeszołski nieraz dawał się przekonywać o słuszności cudzego poglądu. Sądzę, że nie by! uparty. Przewodniczący: Czy można Greeszoiskiego określić jako człowieka mocnego, silnego? Świadek: Tak. Był bardzo energiczny- Następnie zeznaje świadek Andrzej Kozłowski. kolega zmarłego Jerzyka. Opowiada on o przeżyciach koleżeńskich «Jerzym Grzeszolskiim, jednak spraw rodiziinnyoh jego nie zna. Świadek mówi, że Jerzy był uwaiapy za chłopca bardzo skrytego, Mec. Pawełek: Czy Jerzy był sitoie zbudowany? świadek: Był «upejnäe normal nie zbudowany. Tajemniczy proszek w herbacie Po krótk ej przerw'e zeznaje świadek iiełena Podłewska. świadek słyszała od niejakiej Majewskiej, której mów la Cabajówna. że osk. Grzeszołski wsypał swej żonie do herbaty jakiś proszek. Bywałam u Grzeszolskich mówi świadek i zauważyłam, że Graeszołski był w stosunku do żony poprawny. Dziwiłam się. że Anna Grzeszolską żaliła sie na męża. W ówczas Grzeszolską opowiedziała ml, że

3 Nr SIEDEM "GROSZY" Str. S GnzesztilisM Jest Inny wobec ludzi, a Inny w domu Kuczalska skarżyła się świadkowi, że Cabajówna jest kochanką Grzeszolskiego. Adw. Hofmokl-Ostrowski: Ilu członków rodziny mają Bugajowie 100 czy 150? Świadek oburzona: Nie liczyłam. Przewodniczący upomina świadka, że ma Odpowiadać grzecznie na pytania obrońcy, jednak obrońca rezygnuje z dalszych pytań do świadka. Ż o l d l z i e c i <8 l c N astępni zeznaje świaaek Aleksandra Bugaj. świadek opowiada o ciastkach, po których dzieci zachorowały. Mówi, że Lela miała łysą głowę i ojciec chciał jej kupić perukę. Sędzia Michalski: Czy Jerzemu też wychodziły włosy? Świadek: Tak, wychodziły mu włosy pasmami, świadek opowiada dalej, że pewnego razu Jurek powiedział Cabajównie zamiast, jak zwykle Marynia, Maryna i za to ojciec rzucił w niego salaterką. Lucynka żaliła się świadkowi innym razem, że ojciec nie chce jej kupić sukienki, a gdy domagała się tego energicznie, chciał do niej strzelać. Lucyna robiła wrażenie chorej umysłowo. Adw. Ostrowski: Czy Lucyna mówiła, że Grzeszolski przysiągł, iż się ze Staciwińską nie ożeni? Świadek: Tak. Mówiła, że przysiągł, że się nie ożeni i będzie się opiekował dziećmi. Wiem to z opowiadania dzieci. Adw. Pawełek: Co mówiły dzieci o Cabajównie? świadek: Dzieci mówiły, że Cabajówna się maluje i usiłuje się podobać Grzeszolski emu. Skolei zeznaje świadek Zofja Bugaj, świadek mówi, że gdy Jerzyk był chory, to Grzeszolski był zadowolony, a Lucyna przyszła do jej matki po pieniądze na lekarza, gdyż Grzeszolski nie chciał dać pieniędzy. Na pogrzebie Jurka Lucyna krzyczała, trzymając się trumny, a Grzeszolski nawet nie podszedł do niej, aby ją uspokoić. Adw. Pawełek: Czy osk. Grzeszolski miał głos w rodzinie Bugajów? Świadek: Tak. Paweł Grzeszolski i ś. p. Anna mieli w rodzinie Bugajów glos decydujący. Ponieważ wszyscy świadkowie wyznaczeni ni dzień dzisiejszy złożyli swoje zeznania, sąd odroczył rozprawę do czwartku. W czasie przerwy Grzeszolska, obecna żona oskarżonego, chciała z nim rozmawiać, jednak policja nie pozwoliła na to. Zatrucie rodziny po spożyciu kiełbasy Do szpitala gminnego w Szopienicach odstawiono wśród objawów zatrucia członków rodziny fabrykanta w ody sodowej Adamskiego z Szopienic. Po spożyciu kiełbasy zachorowała żona Adamskiego, najstarszy syn oraz służąca, których stan jest groźny. Chorym udzielono natychmiast pom ocy, a powiadomiona o wypadku policja zajęła część spożytej kiełbasy, która poddana będzie a- nalizie. Kiełbasę nabyto u miejscowego rzeźnika. Strajk taksówek w Katowicach dnia 23 bm. Na zdjęciu ustawione taksówki na placu pod Parkiem Kościuszki. Ag. rot. Poionir 1..siedmiu Orosny". rot. Cz. Dutka. Z posiedzenia rad» miejskiej w Bierzowie Przy bardzo slabem zainteresowaniu radnych i publiczności odbyło się w środę o godz. 19-tej posiedzenie kom isarycznej rady miejskiej w Chorzowie, która przyjęła do zatwierdzającej wiadom ości p roto kuły z odbytej rewizji kasy b ali targow ej oraz Komunalnej Kasy O szczędności. W celu rozbudowy ulicy Nomiarki, łączącej Chorzów z Św iętochłow icam i.rada miejska zakupiła kilkaset metr. kwadr, gruntu na ten cel po cenie 3 zł. za metr kwadr. W końcu rada wyraziła swą zgodę na w ykonanie planu przyszłej rozbudowy fniasta, czego dokonać ma Biuro Regjonalne przy śl. Urz. W oj. za zł. Z obrad komisyj Sejmu SI. Komisja budowlano-mieszkaniowa Sejmu Śląskiego obradowała nad sprawą znowelizowania ustaw y o Śląskim Funduszu Gospodarczym. Referat na ten temat złożył na piśmie p. poseł Kotas. W dyskusji ogólnej domagano się wstrzymania licytacyj, wytoczonych właścicielom now ow y budowanych domów z tytułu niezapłaconych pożyczek, udzielonych przez Śląski Fundusz Gospodarczy. Obecny na posiedzeniu naczelnik w ydz. skarbowego, p. Kankofer, ośw iadczył, że sprawa należności z pożyczek, udzielonych przez Śląski Fundusz gospodarczy, będzie najliberalniej potraktowana, co Komisja przyjęła do wiadomości. Komisji przedłożony zostanie spis wszystkich osób, którym grozi egzekucja z powodu nieuiszczenia zaciągniętych pożyczek. Dal sze obrady Komisji odbędą się w poniedziałek o godz. 10-tej rano. Komisja Rolna Sejmu Śląskiego u- chwaliła w drugiem i trzeciem czytaniu projekt ustawy o zmniejszeniu udziału Skarbu Śląskiego w przedsiębiorstwie 0- sadniczem Ślązak". K. Abon. nr Tych 100 złp., jakie żona z polecenia pana tej osobie pożyczyła, już z pewnością nie będziecie oglądali, bo gdzie nic niema, tam też niczego nie można brać. M. 10. Jest wyrok, ale egzekutywa jego została wstrzymana z powodu wybuchu wojny światowej. Czy oryginał wyroku będzie można w sądzie pszczyńskim odnaleźć, jest wielkie pytanie. Jeśli się nie pogodzicie w myśl orzeczenia zapadłego wyroku: co do używania przejazdów i dojazdów oraz naprawy tej drogi, to nie widzę innej rady, jak wszcząć proces od nowa, dopóki jeszcze świadkowie żyją. Pochłonie to wiele kosztów z obu stron. Za te koszta moglibyście drogę kostką granitową wybrukować. bkoro obaj nie kwestionujecie orzeczenia wyroku z przed wojny, to cóż łatwiejszego, jak pójść do sądu i poczynić odpowiednie zapisy w księdze wieczystej. Nr marek niem. z 9. V. 22 r. wartają dzisiaj 52 zł., marek polskich z 9. V. 22 r. tylko 4 zł. Abon. nr Narazie kursu niema. Niech się zwróci do jakiego banku. P. P Żądać można zawsze, ale prawo pan-u nie przysługuje do odszkodowania. Po dobrej woli może pan coś otrzymać. Jan nr. ab Słusznie postępujecie, że jako rodzeni bracia chcecie się ojcowską rolą po równej części podzielić. Lecz starszemu, który już za życia matki i po śmierci ojca w gospodarstwie pracował i zawiadował niem, przysługuje odszkodowanie za lata małoletności młodszego brata. Każdy sędzia to przyzna. Radziłbym tak: rola na połowę, a domek i budynki gospod. wystawione w roku 1906 jako odszkodowanie bez spłaty dla starszego. Pogódźcie się, a rodzice wasi będą was z za grobu błogosławili. Olza pow. Rybnik. Była omyłka nie 90, lecz 80 złotych. Nr Bytków. światło w sieni i ca schodach wolno gospodarzowi zgasić po godzinie policyjnej, która może być w różnych gminach różna, o 8, 9 i 10 wieczorem, a rano świecić o 5, 6, aż do rozjaśnienia. P. Regina Donnerstag, Pawłów, id., Główna 71. Serdeczne dzięki za dobre serce. Sierota, o której wspominaliśmy, już znalazła nową rodzinę. Jest jednak bardzo dużo innych, również biednych dziewcząt. Może się zgłoszą wprost do pani, P. Marta Mandrela, Chełm Vnelki, pow. pszczyński. Pani pragnie przyjąć 9-letnią dziewczynkę na własność. Może się która zgłosi wprost do pani. P. Anna Lubowłcka, Chełm Wielki, ul. Kościelna 79. Pani pragnie przyjąć na własność 9 do 10-letnią dziewczynkę. Może Ssię która zgłosi wprost do pani. P. Piotr Musialik, Brzeziny 61., ul. Żwirki Wigury nr. 1. List pana w sprawie 15-letmej córki Marji, którą pan chce oddać na własność, przekazaliśmy p. Tarczyńskiej Nowy Bieruń nr. 61. P. Staniczku Bernard, Pawłowice. Sprawę p. Kozaka i jego kłopotów z Urzędem Skarbowym w Pszczynie, opisaliśmy już. P. D. w Szopienicach. Strażnik k o lejo w y o ile ma pewne podejrzenia co do zachowania się innych urzędników, a nawet funkcjonarju- szy policji państwowej, ma obowiązek zameldować to w swoim raporcie. Zato nie może go spotkać żadna nagana, przeciwnie tylko pochwała. Byleby to nie była tylko bezpodstawna denuncjacja. P. Barchańskl, Bzie Dolne. Nasz redaktor odwiedzi pana w pierwszej połowie kwietnia. P. N. Mysłowice. O ile funkcjonariusz Straży Granicznej pana przytrzymał i dokonał rewizji paczek, ma pan prawo zażalenia się i żądania ukarania odnośnego funkcjonariusza. Również może pan zażalić się do Dyrekcji Kolei, że pana w pociągu znieważono. Funkcjonariusze Straży Granicznej zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Każdy funkcjonariusz musi na żądanie się wylegitymować i ma pan prawo zapisać sobie jego nazwisko. P. W. w Siemianowicach. Pisze pan, że wdowa Dirczka z Siemianowic zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie 21 razy z prośbą o załatwienie swojej renty i ani razu nie otrzymała odpowiedzi. Wydaje nam się to niemożliwe, bo każdy urząd ma obowiązek odpowiedzieć na listy. O ile nie odpowiada, należy zwrócić się z zażaleniem do władzy zwierzchniej. P. A. w Hajdukach Wielkich. Do sprawy obniżki cen za gaz powrócimy. Abon. nr Sosnowiec. Skoro pan ma kwity za czynsz zapłacony i dom jest stary, to niech się pan skargi eksmisyjnej nie obawia, chroni pana ustawa o ochronie lokatorów. Abon. nr Płotki o przeniesieniu Polskiego Raidja -z Katowic dio Sosnowca są złośliwym wymysłem i są rozsiewane prawdopodobnie przez h i t l e r o w c ó w.. Takich płotek będzie coraz to więcej im bliżej będziemy czasokresu upłynięcia ważności Konwencji Genewskiej. Abon. nr A. Był rodzonym górnoślązakiem. H um ot ZŁOŚLIWE PYTANIE. Mówię panu, że mój brat genialnie gra na skrzypcach. Naśladuje na n ch wszystkie głosy... Czy prawdziwego skrzypka też? ODPOWIEDZIAŁ MU. Nowobogacki, angażując nowego szofera: A kiedy pan skończy z samodem, będzie pan froterował podłogi, wyprowadzał psy na spacer i pomagał ogrodnikowi: Szofer: Dobrze, proszę pana. A czy ziemia Jest tu gliniasta? Dlaczego? Bo gdyby była gliniasta, mógłbym w wolnych chwilach wyrabiać cegły... NIEŚMIAŁY. Jeśli już musicie żebrać, to bądźcie przynajmniej trzeźwi, człowieku! To się nie da pani dobrodzojko. Gdv jestem trzeźwy, wstydzę się żebrać. CZEM się POCIESZYĆ? DoKTor panu zabronił pić wódkę, ale to przecież dla pańskie! korzyści pociesz się pan. A czem? W \d)ką. 288 D ziało się to przed w yp raw ą Ślim aków do B reton#. Fad art i M ulot, niezad ow olen i z rezultatu doty ch cza so w y ch in teresów spółki, w ilię niepow o dzeń sw oich p rzyp isyw ali niedołędze Ślim akow i, który dużo gadał, a m ało robił, oraz grubej Zefirynie, nie um iejącej zała tw ia ć sw oich spraw, w y dzielającej im zbyt skąpo nędzne pożyw ien ie, za które sobie drogo płacić kazała. P rzyczep iali się n aw et z pretensjam i do biednych m alców, słu żąc y ch im za popychadła. P o z b y w sz y się tych niedogodnych w spólnik ów, M ulot i Fadart m ieli zam iar rozpocząć w y - p raw y na w ielką skalę i dokonać kilku dzieł mir strzow skich. P rzyp u szczać jednak n ależy, że dwaj zło c z y ń c y nie znaleźli sposobności zużytkow ania w pożądany sposób zdolności sw oich, g d y ż w ie l kolud i cherlak ucieszyli się bardzo, sp ofk aw szy p ew n ego w ieczoru w jednym z szynków paryskich d aw n ego tow arzysza, Ślim aka. T ony pańskie, jakie przybierał m ąż lunatyczki, ubranie now e, pieniądze, k tó r e m i. rozm yślnie pob rzęk iw ał w kieszeni, zn aczące spojrzenia, rzucane godnej sw ej to w a rzyszce, g d y b y ła w zm ianka o m alcach, w szy stk o doprow adziło Mulota do w niosku, że d aw n y w spólnik znalazł jakiś złotodajny interes, z k tórego um iał cią gn ą ć zysk i. Fadart ofu r o w a ł.poczęstunek. T ego m iędzy nrzyl';:i.ółm.i nie odm aw ia się nigdy. Szanow na czw órka zasiadła w k oło stołu, na którym szklanki poprzednich gości p o zo sta w iły 1'ilgotn e ślady. B yli dla siebie nader uprzejmi, chociaż k ażd y m iał się na baczn ości, TU WYCIĄĆ!. 285 T ym cza sem Fanfan czek ał nocy. G dy się ściem niło, pobiegł do sw e g o pokoju 1 w yjął z szafy zach ow ane przez panią Kerlor na pam iątkę podarte ubranie m ałego w łó częgi, zrobił z niego pakiecik, ukrył pod łóżkiem i w rócił do salonu. O koło 8-ej godziny udał w ielkie znużenie, a H e lena, litując się nad nim, w y sła ła go spać razem z Józiem. P rzech od ząc przez sień, Fanfan zatrzym ał się przed różną bronią, rozw ieszon ą na jednej ze ścian. N iby od niechcenia zdjął d u ży nóż sk ład an y, próbując ostrze na palcu, potem sięgnął po luk i pęk strzał. Nie rusz tych strzał! One są zatrute! zaw o ła ła Helena, w yjęła mu je z ręki, a luk zaw iesiła na kółku. S k orzystał z tego Fanfan, aby w su nąć nóż do k ieszen i. Jakie m iał zam iary? Najspokojniej rozebrał się i p ołożył, u k ryw szy przedtem przedm iot jakiś pod poduszką. P odobnie, jak dnia poprzedniego, H elena p rzy szła mu p ow ied zieć, dobranoc do jego łóżeczk a. N ie zadziw ił jej p rzeciągły uścisk, jakim syn żegnał matkę. P o jej odejściu, chłopiec zaraz zerw a ł się i usiadł na łóżku. Słuchaj, Józiu! rzekł cichym głosem. M uszę ci p ow ied zieć, jakie zam iary snują mi się w g ło w ie. Odkąd mi w spom niałeś o tych panterach. p rzech ow yw anych u Ślim aka, które m ogą b y ć m am ie potrzebne, o tern tylko m yślę, aby je odebrać. I znalazłeś na lo sposób?

4 5 fr. 4 S IE D E M G R O SZY " Nr Przaglsr«p o m g lh a W io c lió w Zamiast powstańcom, zrzucili broń z sam olotów Abisyńczykom Jak donoszą ze źródeł abisyńskich, 0- fiarami trzeciego bombardowania miasta Dżidżiga przez samoloty włoskie padło 12 zabitych i rannych. Te same źródła dodają, iż lotnicy w łoscy bombardowali ruiny miasta, co.wskazuje wyraźnie, że przy poprzednich bombardowaniach miasto już było całkowicie zniszczone. W kolach abisyńskich liczą sie z możliwością ponownego bombardowania Dessie, skąd naskutek tego przyspieszono ewakuację ludności cywilnej. Samoloty włoskie ostrzeliwane były przez artyłerję- przeciwlotniczą, lecz jak s -* zdaje bez rezultatu. Pogłoska o powstaniu szczepów abisyńskich w prowincji Godzam zdaje się znajdować potwierdzenie w wiadomości, iż samoitity w łoskie usiłow ały zaopatrzyć tamtejszych powstańców w broń na północ od Debra Markos. Korespondent Reutera w Addis Abebie donosi, że samoloty włoskie zrzuciły przy pomocy spadochronów 4 karabiny maszynowe, pewną liczbę karabinów ręcznych i rew olw erów oraz 10 tysięcy nabojów, przeznaczonych dla oddziałów powstańczych w prowincji Godżam. Okazuje się jednak, że lotnicy pomylili się i zrzucili Niem ądry figiel Z Warszawy donoszą: Of jarą niecodziennej mistyfikacji padł student uniwersytetu Jakób Szmit, który nr at w bież. tygodniu wstąpić w związki małżeńskie ze swą koleżanką uniwersytecką, Sznaj równą. Przed kilkoma dniami wszyscy znajomi Sznifa otrzymali zawiadomienia, drukowane na pięknym kartonie, o ślubie Szrifa z niejaką Reginą Parnasówną. W zawiadomieniach podany byt termin i miejsce zaślubin. Gości weselnych spotkała jednak przykra niespodzianka, gdyż okazało się, że wydrwił ich niewykryty jeszcze figlarz. Ponieważ intryga ta była przyczyną licznych przykrości, Szrif złożył skargę policji, prosząc o przeprowadzenie dochodzenia dla wykrycia autorów kawału. Matura zostanie skasow ana Z Warszawy donoszą: W zw iązku z otwarciem w roku szkolnym 1936/37 ostatniej klasy w szkołach średnich now ego typu, zapadły w Ministerstw ie O światy doniosłe dla młodzieży decyzje w sprawie skasowania egzaminów przy kończeniu szkół. Pierwotnie istniał zam iar w prow adzenia egzam inów dla kończących klasy 4-te gim nazjów w postaci t. zw. małej matury. M inisterstwo uznało jednak, że egzaminy te są zbędne, natom iast zdaw ać je będą kandydaci do liceów, zastępujących dotychczasow e klasy 7-m e i 8-m e. W ten sposób nastąpi skasow anie matury. broń oddziałom abisyńskich wojsk rządowych. Według informacyj z innych źródeł, jeden z przyw ódców powstańczych prowadzi jeszcze akcję przeciwko wojskom rządowym w tej prowincji. Związek kobiet abisyńskich, pracujących dla wojny, zajmuje się ostatnio w y łącznie fabrykacją masek gazow ych, których produkcja dzienna dochodzi do ty siąca. Maski te jednak, robione z flaneli, są bardzo prymitywne. Przypominają 0 - ne pierwsze maski, zastosowane przy u- życiu gazów w czasie wielkiej wojny. Pozatem Abisyńczykom brakuje pew nych środków chemicznych, któremi maski winny być przepojone, dla zapewnienia im skuteczności działania. Belgia przeprowadza V i $ $ W t n f f r e f o r m * ; w o i s l c o w q Z Brukseli donoszą: W komisji w ojskow ej izby minister wojny D eveze ośw iadczył, że rząd belgijski postanow ił zrezygnow ać z projektu nowej ustaw y w ojskow ej w spraw ie przedłużenia czasu służby w ojskow ej, jednakże zdecydow ał się obecnie służący rocznik nadal p ozostaw ić pod bronią. Przew idziany kontyngent arrnji, liczącej 67 tysięcy ludzi, nie zostanie przekroczony, podobnie, jak przyznane kredyty wojskowe nie będą podw yższone. Decyzja rządu ma charakter przejściowy i będzie zmieniona dopiero po przeprowadzeniu wielkiej reformy wojskowej, jaka opracowana zostanie przez specjalny komitet mieszany, w którego skład wejdą przedstaw iciele parlamentu i arrnji. Minister wojny oświadczył wreszcie, że sztab g e neralny w porozumieniu z ministerstwem wojny opracuje nowy plan obrony narodowej. Zamordowanie wiceadmirała angielskiego Wiceadmirał Henryk Boyle Somerville został ubiegłej nocy zam ordowany w swej rezydencji iv hrabstwie Cork w Irlandji. Zabójcy, którzy przybyli samochodem, dali do admirała kilka strzałów, zabijając w E r B o a m m d i a go na miejscu. W zbrodni, jak przypuszczają władze policyjne, brało udział kilka osób. Policja wydała zarządzenie w celu w y krycia i schwytanie przestępców, na których ślad dotychczas jednak nie natrafiono. Prawdopodobną przyczyną zabójstwa było popieranie przez admirała Somerville'a werbunku do arrnji brytyjskiej. W -pokoju, gdzie popełniono zbrodnię, znaleziono na podłodze kilka egzemplarzy odezw, nawołujących młodych ludzi, by wstępow ali do b rytyjsk iej arm ii i m arynarki. Zamordowany wiceadmirał liczył 72 lata. Francia protestuje w Londynie K» r z e c i «v l f f *» $ i s > w i $ S i a A n $ l l TU WYCIĄĆ! Ambasador Corbitt odwiedził min. Edema i w imieniu rządu francuskiego oficjalnie zaprotestował przeciwko interpretacji, nadawanej porozumieniu sygnatarjuszy paktu reńskiego przez prasę brytyjską i parlament brytyjski, domagając się zw łaszcza wyjaśnienia oświadczenia min. Edena, złożonego w Izbie Gmin w poniedziałek po południu, jakoby porozumienie to stanowiło jedynie szereg propozycyj, zwróconych do rządu Rzeszy. Ambasador Corbin podkreślił, że rząd francuski jest bardzo nieprzyjemnie uderzony i zaskoczony przez sposób, w jaki porozumienie to zostało przedstawione opinji publicznej W ielkiej Brytanji. W edług poglądów rządu francuskiego, porozum ienie to w niektórych jego częściach jest definitywnie wiążące, zw łaszcza o ile chodzi o klauzule, dotyczące natychmiastowej konsolidacji sztabów brytyjskiego, francuskiego i belgijskiego, zawarcia paktów wzajemnej pomocy pomiędzy tend trzema krajami i podjęcia kroków, niezbędnych na wypadek nieudania się koncyljacji. W yjaśnienia Edena Jak informują ze źródeł miarodajnych, min. Eden ośw iad czył am basadorow i francuskiemu, że rząd brytyjski sw ego słow a co do pow yższych zobow iązań bynajmniej nie cofa. Min. Eden podkreślił, że jego w łasna interpretacja porozumiena jako propozycji dotyczyła jedynie tej części porozumienia, która skierowana jest do Niem iec, a zw łaszcza w ezw ania Niemiec, aby przedłożyły argument prawny sporu trybunałowi haskiemu oraz projektu zaprowadzenia nowej strefy zdemilitaryzowanej i obsadzenia jej przez policję międzynarodową. Natomiast rząd brytyjski jest w całkowitej zgodzie z rządem francuskim, że zawarte porozumienia w zajemnych gwarancyj bezpieczeństwa i pomocy są ostateczne i bynajmniej nie stanowią propozycji do dyskusji z rządem niemieckim. Co dalej? W sferach delegacji francuskiej wyrażany jest pogląd, że przed początkiem maja w kw estii lokarneńskiej nie należy oczekiwać żadnych w ażniejszych w ydarzeń. Wskazują, że przerwa ta jest konieczna już choćby ze względu na prowadzone tymczasem pertraktacje dyplomatyczne między rządami państw miarodajnych i ze względu na nadchodzące wybory francuskie. Dyplom atyczny sprawozdawca Reutera donosi," że w sferach poinformowanych panuje pogląd, że rozważanie kontrpropozycyj niemieckich przez państwa lokarneńskie nie miałoby żadnego pożytku przed wyboram i do parlamentu francuskiego i zanim Mussolini nie ujawni swego sta. nowiska wobec propozycyj zaw artych w Białej Księdze. Powszechnie sądzą, że odpowiedzi Mussoliniego należy się spodziewać dopiero za kilka tygodni, tj. do czasu wyjaśnienia przez komitet trzynastu kwestji, czy wojna wlosko-abisyńska bedzie mogła być zakończona pokojowo, c zy też nie. W każdym jednak wypadku w szystko wskazuje, że do przyszłej środy nie będzie żadnych poważniejszych rozmów na temat kontrpropozycji Hitlera. Queen Mary trzy razy na mieliźnie Największy parostatek świata Queen Mary, w yruszył w środę na pierwsza dłuższą podróż z Clyde. B yło to połączone z trudnościami, ze w zględu na duże zanurzanie się parowca. Przed w ydostaniem się na pełne morze z koryta rzeki Queen Mary trzykrotnie osiadała na mieliźnie. likwidacja zatargu zarobkowego w Libiążu Z Chrzanowa donoszą: Na skutek interwencji Inpektoratu Pracy i władz oraz wobec zdecydowanej postawy robotników, dyrekcja kop. Janina w Libiążu wezwała delegację robotniczą, oświadczając jej, że rezygnuje z zamiaru przeprowadzenia 10- procentowej obniżki płac. Zlikwidowanie zatargu zostało przyjęte przez robotników z wielkiem zadowoleniem. 286 * - T ak! odparł Fanfari. P ójd ę po nie. _ T y m iałbyś w racać do tych ludzi! Broń B o że! za wo,lal Józio. Bądź spokojny, w iem, gdzie szukać papierów! m ów ił dzielny chłopie-c. Ale Ślim ak i Zefiryna zatrzym ają cię. B ęd ą ci zn ów dokuczać! Nie kłopocz się, pójdę w n ocy, n iep ostrzeżenie... ^ C hociaż uchodzę za m alca dodał, prostując się z dumą jestem silny i zręczn y. N auczyli mnie rzem iosła złodziejskiego, m uszę im d o w ieść, że z nauki tej odniosłem k o rzy ść. W stał po om acku i w y cią g n ą ł z pod łóżka ukryte łachm any. Co tam rob isz? p ytał Józio. P rzebieram się! G dzie id ziesz? D o nich, na ulicę L od ow ą. A c z y w iesz, że tam są? P ew n y nie jestem... Z obaczę, przekonam się, ale Jeśli są w P aryżu, to tam m uszą stać... Ależ to szaleń stw o! G dyby mam a nasza w iedziała... Kochana m am a! Taka dobra dla nas obu! Nie będzie się dłużej m artw iła. Nie sprzeciw iaj się zatn'arom m.o:m. mój drogi! Mimo prośby i groźby. Józio nie m ógł odw ieść przyjaciela od jego postanow ienia. U braw szy się pospiesznie, od w ażn y chłopiec w z ią ł nóż z pod poduszki. Broń m ogła mu b y ć potrzebną. Fanfan znał n iebezpieczeństw o, na jakie n arażał się bez trw ogi. U ścisn ą ł w r e szc ie po żołniersku dłoń przyjaciela. 287 T o dla niej, dla naszej m am y, chcę zdobyć fen pugilares! rzek ł odchodząc. Jak cień w su n ął się przez odem knięte drzw i do salonu. Tu zaw ah ał się. G dybym w y sz e d ł tylnem i drzw iam i m y ślał w duchu czuw ająca jeszcze służba gotow a b y mnie zobaczyć. B ezpieczniej przeleźć przez parkan. O puszczając ten dom dla szukania n o w y ch nieb ezp ieczeń stw, Fanfan p rzesłał od ręki pocałunek w stronę pokoju m atki. Jutro nie b ęd ziesz już p łak ała!... Śpij sp o kojnie, m amusiu, m ów ił. I znikł w Ue mu ości nocy. ROZDZIAŁ XV. ZASADZKA. Z czasem w szy stk o się z u żyw a 1 w szy stk o minąć musi. Od kilku już m iesięcy spółka Ślim ak. Zefiryna et Com. była rozw iązana. C iek a w y ten kw artet złodziejski p rzestał d ziałać zgodnie. Jak tylko interes z a c zą ł iść źle i, zdaniem Fadarta, akcje sp a d a ły. jedni do drugich w y ste r o w a li z ciągiem! pretensjam i, prześladując się w zajem nie. W takich warunkach w spólne p ożycie b yło niem ożliw e, postanow iono w ięc rozejść się dobrow oln ie. M ulot i Fadart porzucili budę, którą w dalszym ciągu w ęd row ać m iała po Francji i przy rozstaw aniu się składali sobie życzen ia szczęścia w d a lszych zabiegach. POPRAWA. Wiesz, w St. Zjednoczonych przybyło wielu milionerów! Co ty mówisz? Tak, tych, którzy byli przed tern miliarderami. ACH TA PROWINCJA. Fafuliński mieszka na prowincji. Przyjechawszy do Poznania, idzie na wyścigi pierwszy raz w życiu. Procedura wyścigów, a.zwłaszcza totalizator, bardzo go interesują. Przygląda się przez godzinę, wreszcie podchodzi do kogoś znajomego i wykrzykuje: Już rozumiem! Tu wygrywa tylko jeden koń. Oczywiście... - powiada znajomy. Naturalnie.. To ja jednego -ozunrem, dlaczego wo- :óle stawiają na inne konie? odmę BAJKA. Stara babcia opowiada Izieciom bajkę: # No i rozumiecie, orzyszedł taki straszny czarnoksiężnik i czego tylko się dotknął, to zaraz znikało. A to, babciu, komornik.»

5 STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Wybitny lekarz polsld z Poznańskiego, dr. żorski, zmuszony byl wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźni! się z sławnymi naczelnikami szczepów Indjan, z którymi podstępnie został porwany przez korsarzy i wywieziony na bezludną wyspę. Gdy po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam krwawe walki o panowanie. Z jednej strony byl Meksykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz Maksymiljan austrjacki, popierany przez Francuzów którzy odznaczali się okrucieństwem, mordując niewinnych republikanów meksykańskich. Lord angielski, sir Ltnd iy wraz z córką imieniem Amy, przywiód dla Juareza z Anglji wleikie zapasy broni 1 amunicji. Wtedy żorski i jego wierni towarzysze łndjanie udali się w drogę do hacjendy del Erina. Cała załoga została wycięta w pień. Ciężko pobity i uwięziony Arbellez, jego gospodyni i Antonio zostali uratowani. W tym samym czasie piękna Emilja, szpiegująca na rzecz Juareza, przybyła do klasztoru della Barbara w Santa jaga, gdzie chce wybadać zakonnika imieniem Hilario, który jest olśniony jej urodą i gotów uczynić dla niej wszystko. Z w rócił sw e p ożąd liw e o czy na jej tw arz, oczekując n iecierp liw ie odpow ied zi. B lask złota i d rogich kam ieni nie p o zosta ł na niej bez w rażenia. K tó - raż kobieta nie da się o lśn ić b ogactw em? K o szto w n o ści te p o ciągały ją m ocno. W p raw d zie b y ło b y to w ielk ą ofiarą z jej strony, o d d ać się tem u obrzydliw em u czło w iek o w i, p o św ięcić m u sw oją p ięk n ość i m łodość, ale te skarby, czy ż nie b yłyb y w stan ie opłacić tej ofiary so w ic ie? P od ob n e m yśli zap rzątały jej g ło w ę. A czyż nie m iała sp osob ów w inn y sposób d ostać te skarby w sw oje ręce, nie p otrzeb u jąc się w ią za ć na całe życie z tą obrzydliw ą m um ją? T o m u siałob y b yć jednak jeszcze dokładnie ob m yślan e. _ M u szę ' się zaraz zd ecyd ow ać? sp ytała. P roszę w as o to!» - A ja proszę o czas do n am ysłu! D la czeg o? B o to bardzo w a żn y krok, nad k tórym p otrzeb a się dokładnie za sta now ić. N ie m o g ę w am od m ów ić słu szności, ch ociaż z drugiej strony m iłość nie rachuje. J eżeli się rze czy w iście znajduje. ' N ie obudziła się je szc ze w w a- szem sercu? N ie jeszcze nie, sennor. N ie m o żecie mi teg o brać za złe. N ie n ależę do tych, k tóre zaraz za p ierw szym w i dokiem p łon ą, ale za to, sk oro raz p o kocham, kocham tern w ytrw ałej. D obrze, nie ch cę w as zatem nag lić, ale o jedno chciałbym w as poprosić. O co? C hciałbym za m oją otw artość i szczero ść m ałej nagrody. Jakiejże to? - M ałego całuska. C hciał się do niej p rzybliżyć i objąć ją w p ół, cofnęła się jednak n atych m iast, w yciągając, ręce przed siebie. T y lk o nie tak n atarczycie, sen n or! odpow iedziała. Ja m ogłab ym tylk o te g o całow ać, kom ubym oddała m oją rękę. Ja w łaśn ie się spodziew am, że m nie przypadnie to szczęście w udziale! M ożliw e, ale dotych czas jeszcze n iepew ne. P om yślcie tylk o, że taki całusek to p rzecież nie zbrodnia! T o nie, ale niem a sen su najm n iejszego. T y lk o p om ięd zy kochającym i się, ma rację bytu taka w y m ia na czu łości. < W ięc w zbraniacie mi teg o? T ak! W ied zia ła dobrze, że tem sam em rozdm ucha ty lk o silniej jeg o p ożąd liw o ść i uzyska w sk u tek teg o tern w ięk szą p rzew agę nad nim. W y d o b y ł n óż i złapał za jakiś bog a ty klejnot, W id zicie ten djam ent? rzekł. W art jest conajm niej dw a tysiące dolarów. W yłu p ię g o natychm iast i podaruję w am za jeden jed yn y całus. N ie zw ykłam sprzedaw ać m o ich cału sów! odrzekła zim no. P om im o te g o m uszę g o d ostać! P rzy tych słow ach p osk oczył nag le i objął ją, zanim się sp ostrzegła, w p ół ram ieniem. D łu g o m usiał się m o z o lić,. zanim p otrafił dotknąć ustam i jej w arg. W reszcie jednak udało m u się to, ale ty lk o tak krótki i przelotn ie, że potroiło to tylk o jego żądzę. N ie m ożna b yło poznać, czy rzeczyw iście udało m u się ją zm usić do teg o, czy też w sw ojej p rzeb iegłości pozw oliła m u na to. S tary zak onnik p oczął ją przyciskać m ocno do siebie, w reszcie zaw o łał: N a B oga, to nie będzie ostatni c a łu s! Otworzył okno I wystaw ił głowę. O s t a t n i! odrzekła. Sam nie w iedział, jak się to stało,, p oczu ł n agle silne pchnięcie i p otoczył się, p oczem padł jak długi. Zryw ając się natych m iast, zaw ołał: Sennorita, jesteście aniołem, ale zarazem i szatanem. B ó g stw o rzy ł w as do u szczęśliw ian ia drugich, a w y sw o ją, zim ną, lodokatą naturą przyprow a dzacie drugich ty lk o do rozpaczy. C zy n apraw dę jestem tak zim ną? spytała z uśm iechem. Jak lód! M im ow oli pom yślała o Czarnym G erardzie, którem u z duszą i ciałem by się oddała, g d y b y tylk o zechciał, gd yb y tylk o rękę w yciągn ął. Spróbujcie stop ić ten lód! w yrzekła. D u m n y, ale zarazem czarujący uśm iech osiad ł jej na w argach. P atrząc na nią, tracił zn ów g ło w ę i panow anie nad sobą. W łaśn ie próbow ałem! odpow iedział. ; A le nie w n a leżyty sposób, sennor. P rzem ocą, g w ałtem n igdy do m i ło ści m nie nie zn iew o licie; zapam iętajcie to so b ie! M am w am m oże czternaście dni słu żyć, jak Jakób R acheli? O nie, cztern aście dni zn u d ziłoby i m nie, te g o nie żądam. M acie m i jeszcze tutaj co p ok azać? Ju żeśćie w szy stk o w idzieli. A w ięc p ow róćm y na g ó rę! A k ied yż się dow iem, czy się zgadzacie zosta ć m oją żoną? W trzech dniach od p ow iem w am. N iech że i tak będzie. Spodziew am się, że m nie nie od rzucicie. A te raz ch odźm y! P ow rócili tą sam ą drogą, którą przybyli. N aturalnie H ilario p ozam y kał w sz y stk o bardzo starannie. Z rów ną starannością szp ieg o w a ły g o w tern oczy E m ilji. N ic nie u szło jej b aczn ego oka. W róciła w reszcie nie do jego celi, lecz do p rzezn aczonego dla siebie m ieszkania. H ilario, zn alazłszy się sam w sw o im pokoju, p oczął kroczyć tam i napow rót w n iezw y k łem rozdrażnieniu. # - M oże zrobiłem dzisiaj najw ięk sze głu p stw o w m ojem życiu! począł m ruczeć od siebie. Z dradziłem sw oje tajem nice. C iekaw ym jednak, czy m i to co p om oże? A jak mi da odm ow ną odpow iedź? P otrafi ona o tern w szystk iem zam ilczeć? Zakochany jestem w tej pięknej d ziew c zy nie jak ośm n astoletn i m łodzieniaszek. O ch, gd ybym tylko m ógł zosta ć jej w ybranym, zapew niam, że nie obaw iałbym się w szystk ich jej adonisów. Żeby tylk o te trzy dni jaknajprędzej m in ę ły! W tem zapukał k toś ostrożn ie w szyb ę jego okna. Z dziw iony p rzystanął, spogląd ając przed siebie. P o w tó r ne, siln iejsze pukanie od ezw a ło się znow u. O tw orzył okno i w y sta w ił g ło w ę. Z obaczył p ostać jak iegoś m ężczyzn y. K to tam? sp ytał półgłosem. - Ja, stryju! - odezw ał się przybysz. A ch! M anfredo, ty to jesteś? T ak. O tw órz m i! Z araz! N ie o tw o rzy ł głów n ej bram y, lecz m ałą furtkę b oczn ą. P o drugiej stronie stał już M anfredo. W id o czn ie nie pierw szy raz w su w a ł się tern ukrytem w ejściem do k lasztoru. N ie sp odziew ałem się cieb ie! ~ sz ep n ą ł H ilario. P rzyn o sisz jakie w iad om ości? * T ak, bardzo w a ż n e! - C hodź ze m ną do m ojej izby. P rzy b y w szy tam, obejrzał bratanka ciekaw ie. B y ł to ten sam, k tóry pom agał K ortejo w i nad staw em krokodyli i k tóry m u potem doradził, aby się ukrył w k lasztorze. Skąd p rzybyw asz - spytał go zakonnik. Z hacjen d y del E rina. Z hacjendy del E rina, a w ięc z zupełnie przeciw nej strony. W ysłałem cię p rzecież do M eksyku, abyś znalazł jed n ego z a g en tó w K orteja! B y łem i tam, m ój stryju. Jak się d o sta łeś p otem "do hacjendy del Erina? - U d a ło mi się w yszu k ać agenta K orteja. Od n ieg o d ow iedziałem się, że ten znajduje się w hacjendzie. Jako najem nik dałem się zaciągn ąć na jego służbę i dostałem się w ten sp osób do hacjendy. C zy nie należała ona przedtem do hrabiego R odriganda? T ak, on ją jednak zapisał, czy darow ał sen n orow i A rbellez. W takim razie dziw i m nie, że K ortejo o śm ielił się pójść do A rbelle- za. N ie w iesz, jak został p rzyjęty? O tern nie w iem dokładnie, bo nie byłem przy tern, słyszałem tylko od drugich, że napadł na tę p osiad łość i zrabow ał ją, plądrując do szczętu, A rbelleza zaś rozkazał pojm ać i u w ięzić. G dzie g o uw ięził? W p iw n icy hacjendy. 1 T o bardzo w ażna w iadom ość dla m nie. N ie znasz w praw dzie m oich zam iarów co do hrabiego R odriganda i co do K g r tę jii m o g ę ci tylk o tyle pow ied zieć, że chciałbym n aw et tem ti ostatn iem u dopom óc. W tym sen sie d ziałałem, stryju. U d a ło ci się m oże jem u w czem d opom óc? T ak. W ła śn ie d la teg o p rzychodzę do ciebie, abyś i ty m ógł w tern u czestn iczy ć, jeżeli ci na to tw o je plan y p ozw olą. T o m ogę, ale co m asz na m yśli? A b y ś K orteja ukrył u siebie. D o w szy stk ich djabłów, czego on tu ch ce? P rzych odzi jako w ygnaniec. H ila rio przybrał bardzo zdziwioną' m inę. Jako w y g n a n iec? W yd arzyło mu się jak ieś n ieszczęście? T a k! P rzy w ypraw ie nad rzeką R io G rande del N o rte od n iósł porażkę, stracił n aw et jedno oko w b itw ie z Indjanam i. P o co tam w yru szy ł? nie w iem dobrze. O pow iadano sob ie tylk o, że chciał sch w ytać jakąś przesyłkę, składającą się z broni i pieniędźy, a p rzeznaczoną dla Juareza. N ie udała się ta zd ob ycz? < Zdaje się, że n ie I W ięc Juarez otrzym ał to w szy stko? P raw dopodobnie. ' N iech g o djabeł porwie'. T en K o rtejo to o sioł sk oń czon y. Juarez b ęd zie m ó g ł zn ow u w zrosn ąć w siły.- A le d la czeg o n a zyw asz K orteja w y gn ań cem? M ó g ł p rzecież w rócić do hacjen d y! T ak, ch ciał to zrob ić, ale p rzyb y ł zapóźno. M iztek ow ie napadli na hacjendę. M iztek ow ie? W ię c $ ci się ruszy li? - T ak jest. B yłem n aw et przytem,- jak na nas napadli. B y ło ich p rzeszło tysiąc, z trudem ty lk o udało się kilku z nas u jść z całą skórą. - K to im p rzew od ził? B aw ole C zoło! G łupstw a p leciesz. T en przecież nie ż y j e! T akie b y ło p ow szech n e m niem a nie, ale b łęd n e! B a w o le C zoło zjaw ił się zn ow u! Jeżeli to praw da, td now a g w ia zda zabłysła Juarezow i, b o B aw ole C zoło niezaw odnie przyłączy się do n iego. D o te g o nie dopuścim y, ale jak? Co za kroki p rzed sięw zią ć? M oże w p ad n iesz na to stryjku, jak u sły szy sz, co się stało. T eraz nie m ogę ci w szystk iego dokładnie opow ied zieć, b o m oi to w a rzy sze czekają na m nie, ty lk o to ci p ow iem, żeśm y przeżyli straszne rzeczy i że ścigają nas niezaw odnie. K to? - B aw ole C zoło i N ied źw ied zie Serce, a m oże i inni. N ied źw ied zie Serce także m iał zgin ąć? Żyje tak, jak B a w o le C zoło. Jak tylk o zajęli hacjendę, u w ięzili córkę K orteja, Józefę, p oczem w yw lek li ją na górę el R eparo. T am chcieli ją dać na pożarcie krokodylom w sta w ie M iztek ów, aleśm y ją uratow ali.. A w ięc ona także jest tutaj z w am i? T ak jest. K ortejo, jego "córka, sennorita Józefa i sześciu M eksykańczyków. B y ło nas w ięcej, ale reszta opuściła nas po drodze. H ilario począł kroczyć zn ow u po sw ej izbie, zam yślając się g łęb oko, w reszcie od rzek ł: Co za dziw ny przypadek! N a tu ralnie ukryję K orteja. C iek aw ym bardzo, czy on m nie pozna? Z naliście się już p rzed tem? T ak! G dzie? W id zieliśm y się w M eksyku i w innych m iejscach. (C iąg dalszy nastąpi)

6 Sir. 8 *S 1 E D EM O R O S Z r Hr & 3 Czwartek j 26 Marca 1936 M r o n i f o a f f q s f i a Dziś: Ludglara b. w. Jutro: Ruperta Wschód stone»: g. 5 m. SO Zachód: g. 18 m. 22 Długość dnia: g. 12 m. 33 R edakcja i ad m inistracja: K atow ice, u lica S o b iesk ieg o 11, tek A REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATOWICACH: CZWARTEK: g. 20 W esoła L-wowaka f a l l. REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol:,.Piekło". C Ino: Driolejsze «*asy". Colosseum: Idziemy po e zcio td e. Rlalto: 1000 taktów m ooted". Stylow y: Cru-Czśn-Csaisi. Unio«: MHońć bez futra". KATOWICE-BOQUCICE. B aikal A. B. C. mlloicä" i Dymszą roa bogaty nadprogram. Atlantic: B urza w «klam ce wody I bogaty nadprogram. SZOPIENICE. Helios: Pan Tw ardow ski. CHORZÓW I. Apollo: Kochany tobtiz" t Beoky Sharp". Rlalto: Tajemnica malei S hldcy" 1 W ender B ar. Colosseum:.dlieSmiertelne melodie I Człowiek, który,rozbił bank w Monte Carlo. R oxy: Rapsodia B ałtyku I Tajfun. D elta: Nałplekniejszy dzień mego życia" i ipeekto Chin". MYSŁOWICE. Casino: Piekło O tto ". Odeon: Golgota". Helios: Samochód Nr. 99". WLK. HAJDUKI. Śląskie: Czarne ró ie I fieldom - 1. Rlalto: Piekło I Biała niewolnica. SIEMIANOWICE. Apollo: Czar m łodołd ". Kameralne: Ludzie z tunelu. PIOTROW ICE. M etropol: nieczynne. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Czarne ró ie t Pierw szy pocałunek". Colosseum : Burłak z nad W ołgi" 1 O statni posterunek". Rlalto: Uciekinierzy 1 bogaty nadprogram. KOCHLOWICE, Rlalto: Kuszenie szatana" t nadprogram. KOCHLOWICE-RADOSZOWY. Bajka: Zew dzikich" I Buster Keaton. NOWA WIES. Sienkiewicz: Biała parada" I Za krzywdę brata". Piast: M azur" I nadprogram. SZARLEJ. Apollo: Sztuka życia" 1 Lady L u". TARN. GÓRY. Nowości: Sprzedany glos. LUBLINIEC. Apollo: Dzień wielkiej przygody". RUDA SL. Apollo: Noce w iedeńskie" i W ielki pracz", P iast: Światło w ciemności" i nadprogram.. MIKOŁÓW. Adria: T yś mól cały -świat" i Bunt «v ie r.ząt". PAW ŁÓW. Eden: Napad na Kongo" I T yś mól cały św iat". RADZIONKÓW. Casino: M ały pułkow nik" ( C zterech dżentelmenów". KNURÓW. Casino: Pogrom cy Indian" t Kochanka * kabaretu", śląskie: Pan Twardow ski" 1 Aroylo&aj. CZERWIONKA. Apollo: W esoła wdówka" I Pow rót Frankensteina". WODZISŁAW. Słońce:.G o lg o ta" czy* Żyw ot I męka Jezusa C hrystusa". RYBNIK. Apollo: M arurka" I doda#!. Pałac: G rant to forsa 1 tygocktfk. CHROPACZÓW. M etropol: E w a" l Tajemnica czarnego pokoju". f BIERTULTOWY. H elios: O statnia serenada" 1 L a dzie w tunelu". RYDUŁTOWY. Polonia: P iotruś" I Tygodnik Pata PSZÓW. Apollo: Bohaterski fort" i nadprogram. ORZEGÓW. Casino: Bohaterski fort Douc-mont" 1 -R eportaż z Abisynii". RAD JO. Czwartek. 26 marca 1936 r. Katowice Pieśń poranna J gimnastyka Płyty Sygnał czasu Poranek muzyczny dla szkół powszechnych, P łyty Chwilka gospodarstwa domowego Płyty W iadomości giełdowe Muzyka salonowa W iersze dla dzieci Płyty Cala Polska śpiew a ,Mieszczaństw o krakow skie" odczyt koncert * cyklu Natolękntelsze sonaty M ozarta" Recital śpiewaczy Św ięty Józef" odczyt ks. dr. Bolesława Rosińskiego P łyty Wiadomości sportowe Muzyka lekka Obrona przeclwtotniozo-gazow a" pogadanka Słuchowisko: H istoria o żołnierzu" Nasze pieśni Recital skrzypcowy Płyty Skrzynka francuska. BÓG WSZYSTKO PRZEBACZA. Pewien łagiewnicki obywatel napisał sztukę teatralną pod tytułem Bóg wszystko przebacza", która cieszy się wielkiem powodzeniem. Sztukę odegrał ostatnio zespół amatorski Młodzieży Powstańczej. Po przedstawieniu zebrana publiczność, wywołując autora na scenę, sprawiła mu gorącą owację, (n) OSOBISTE. Panowie Józef Jończyk i Jan Kalinowski z Katowic proszeni są o podanie swoich adresów do redakcji Siedmiu Groszy. POŚREDNICTWO POCZTOWE NA LOTNISKU. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach podaje do wiadomości, że uruchamia e dniem 1 kwietnia br. pośrednictwo pocztowe z rozmównicą publiczną w porcie lotniczym w Katowicach. Pośrednictwo będzie czynne tylko w dmfach i godzinach pracy kierownictwa ruchu Polskich Lirnj Lotniczych Lot. ZAMKNIĘCIE BIUR Spowodu zamknięcia ' rachunków za rok biura Głównej Kasy Miejskiej j Kasy Podatkowej magistratu miasta Katowic, będą zamknięte dli a publiczności w czasie od 28 do 31 marca br. włącznie. Z HUTY PIŁSUDSKI". Prace około budowy pieców wgłębnych w walcowni bloków huty Piłsudski są na ukończeniu- W najbliższym czasie piece te będą uruchomione i zastąpią dotychczasowe stare piece. Piece wgłębne przyczynić się mają do zaoszczędzenia paliwa, a co zatem idzie, do zmnieńsizeima. kosztów produkcji. Rok wiezienia za sprzeniewierzenia M W dniu w czorajszym toczył się w dalszym ciągu interesujący proces przeciwko b. kierownikowi oddziału celno-przew ozow ego huty Pokój, W incentemu Hadule, oskarżonemu o sprzeniewierzenie zł. na szkodę huty. Pow ołany na rozprawę nowy świadek, inspektor celny, Andrzej Gorączko z D y- w f i l u c i e fi»ufig*m rekcji Ceł w Katowicach, miał zeznawać na okoliczność prow adzonych przez D y rekcję Ceł dochodzeń w spraw ie huty Pokój. Będąc zw iązany tajemnicą urzędową, św iadek stw ierdził jedynie, że dochodzenia te są już na ukończeniu. Obrońca oskarżonego w niósł o dołączenie do akt sądow ych w ystosow an ego Za podpalenie stodoły w Brynowie 5 m i e s i ą c u «a r $ z < ii Sąd O kręgow y w Katowicach rozpatryw ał w dniu w czorajszym spraw ę Józefa Grzytnowskiego z W arszaw y, oskarżonego o podpalenie. W dniu 9 stycznia br. nocow ał Grzymowski jako bezdom ny w stodole dworskiej w Katowicach-Brynowie wraz z około 20 innymi w łóczęgami. Już z w ieczora bawił się Grzymowski spalaniem słom ek w płomieniu św iecy, rano zaś około godiz. 7-mej w yw ołał pożar, Jak sw ego czasu donosiliśm y, dokonano w pierwszych dniach września ub. roku śm iałego napadu rabunkowego na dom emer. kier. szkoły, Augustyna Pilotka w Pawłowicach, pow. Pszczyna. Krytycznej nocy o godz.' 0.30 gospodyni Pilotka, 41- letnia Marja Chmielnikowa, oraz 19-letnia służąca, W iktor ja Koźlikówna, przebudzone zostały nagle dobijaniem się do drzwi w ejściow ych. Chnrielnikowa oraz Koźlikówna w ybiegły natychm iast na korytarz, gdzie zastały nieznanego człowieka, który zam ierzał dokonać najprawdopodobniej kradzieży. Bandyta rzucił się natychmiast na Chmiclnikową, z którą stoczył zaciętą walkę. Na pom oc napadniętej pobiegła bez namysłu Koźlikówna, która z niezwykłą PODZIĘKOWANIE. Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie i. p. Błażeja W atolła a w szczególności Ks. Kopycie, oraz nadmistrzowi, mistrzom i robotnikom cynkował Hohenlohego, krewnym, znajomym i współlokatorom, składamy tą drogą, serdeczne podziękowanie. ŻONA i SYN W mieszkaniu rodziny Smolorzów w M ikołowie-kamionce w ydarzył się straszny wypadek, który pociągnął za sobą śmierć dziecka. Smolorzowa udała się na nabożeństwo wieczorne do kościoła, pozostawiając w domu dwoje małoletnich dzieci. ' W pewnej chwili sąsiedzi usłyszeli straszliwe jęki dziecka w mieszkaniu Smolorzów, wobec czego, w yw ażyw szy drzwi, w eszli do mieszkania, gdzie córka Smolorza, Anna w iła się w strasznych POPULARNE PRZEDSTAWIENIE FILMOWE DLA CZYTELNIKÓW SIEDMIU GROSZY". W czwartek, dnia 26 bm. staraniem naszej redakcji wyświetlony zostanie film W KINI SŁOŃCE" W NOWEJ WSI, dla czytelników Siedmiu Groszy" i Polonii", zamieszkałych w miejscu i okolicy. Wstęp za okazaniem karty abonamentowej i dopłatą 25 groszy od osoby. Początek przedstawienia o godz. 17-tej. rzucając płonący w iecheć na nagrom adzoną w stodole słomę. Bezdomni z ledw ością zdołali opuścić płonącą stodołę, gdyż płomienie w bardzo krótkim czasie strawiły cały budynek. Grzym owski przyznał się na rozprawie do zarzucanego mu czynu, tłum acząc się, że pożar wywołał nieumyślnie. Sąd skazał go na 5 m iesięcy aresztu, z zaliczeniem aresztu tym czasow ego. (b y) Echa śmiałego napadu rabunkowego w P a w f t o w ś c a c h odw agą rzuciła się na bandytę, który o- statecznie zbiegł. Koźlikówna, zam ierzając go przytrzymać, w ybiegła na podwórze. Bandyta strzelił do Koźlikówny, raniąc ją pow ażnie w prawe podudzie. Następnie bandyta dał jeszcze dw a strzały do stojącej przed domem Chmielnlkowej, zabijając ją na miejscu. Jak się później okazało, jeden ze strzałów przeszedł przez skroń, co sp ow od o wało natychm iastową śmierć. Następnie bandyta, obaw iając się dalszego pościgu, i ujęcia przez zaalarm owanych strzałami sąsiadów, zbiegł w ciem nościach. Na miejscu krwawej walki znaleziono dwie łuski od kul rew olw erow ych. Zarządzony za zbiegłym bandytą p ościg nie dał żadnego wyniku. Koźlikównę zdołano uratować. W toku energicznych dochodzeń policja w padła na ślad zbiegłego bandyty I wreszcie go ujęła. Jest nim niejaki W iktor Ptasznik, którego osadzono w więzieniu przy Sądzie O kręgowym w Rybniku. Obecnie, jak się dowiadujem y, śledztw o zostało ukończone, i akta sprawy przekazane do dyspozycji W ydz. Sądu O kręgowego w Rybniku, który w yznaczył termin rozprawy na dzień 31 marca br. (G ) Dziecko oblane wrzaca kawa z * n «i r ä 4» w S r ó t il s tfro s zm ig c ł e ia ^ c z a r e ii boleściach. Jak stwierdzono, dziecko oblało się wrzącą kawą. Ofiara poparzenia zmarła w e wtorek wśród strasznych boleści. Nasz stały czytelni«, p. hranciszek śliwa, zamieszkały w Chorzowie HI, obchodził dnia 22 bm. 73-lede urodzin. Ad multos annos. przez Hadułę doniesienia do prokuratora, w którem rzekomo mają być wym ienione nazwiska szeregu urzędników celnych, którzy rzekomo pobrali łapówki. Sąd w niosek oddalił, taksamo, jak i w niosek pow ództw a cyw ilnego o dopuszczenie biegłego dla stw ierdzenia, że książki, prow a dzone przez Hadułę, były księgam i handlowem u Po zamknięciu przewodu sąd ow ego 1 wysłuchaniu przem ówień stron, sąd w y dał wyrok, skazujący W incentego Hadułę za sprzeniewierzenie i wadliwe prowadzenie ksiąg na łączną karę jednego roku w ięzienia, przyczem połow a kary darow ana mu została na m ocy amnestji. Pozatem zaliczono oskarżonem u areszt śledczy. W reszcie sąd skazał Hadułę na zapłacenie hucie Pokój kwoty zł. wraz z odsetkami I kosztami. Prokurator w niósł od tego wyroku odw ołanie. (b y) Nad stali czytelnicy, pp. Franciszka 1 Wiktor Bolkowie, obchodzili 23 bm. 30-lecle swego małżeństwa. Zmarł na progu domu narzeczone! We wtorek wieczorem zmarł nagle na ul. Plebiscytowej w Mikołowie Emanuel Górny, zam. w Mikołowie przy ul. Gliwickiej. Ś. p. Górny krytycznego dnia przyjechał na rowerze w odwiedziny do swojej narzeczonej, i kiedy usiłował wejść do bramy domu, w którym zamieszkuje znajoma, padł bez przytomności. Przywiany na miejsce lekarz stwierdził śmierć wskutek udaru sercowego. Zamówienia na abonament Polonii i Siedem Groszy z odnoszeniem do domu przyjmuje w BLUSZCZOWIE, ROGOWIE I OKOLICY Agentura K. Szymiczek. Strajk na koo. Slask leszcze trwa W trzecim dniu strajku załogi kop, Śląsk w Chropaczowie nie zaszła żadna ważniejsza zmiana. W szyscy strajkujący przebywają w dalszym ciągu na terenie kopalnianym, nie wykonując pracy. Jedynie kilku górników zatrudnionych jest przy pracach koniecznych. Strajkujący zachowują się spokojnie. Nowy dział produkcji w przemyśle Jak sta dowiadujemy Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewskie i Laura 1na m ocy umowy licencyjnej, zawartej z firmą inż. Luzzatto w Wiedniu, rozpoczęły produkcję maszyn garbarskich' w hucie Zgoda. Miljon zł. zadłużenia posiada ei» ir«afin «a T o r g o w i c a w l* * n s ło w icsacsa Jak nas informują,przymusowy zarząd Centralnej Targowicy w M ysłowicach stwierdził, że pasywa Targow icy przekraczają miljon złotych, przyczem wśród długów najwięcej przypada na rzecz gminy miejskiej M ysłowice, mianowicie 418 tys. zł. z tytułu opłat i gwarancyj. Pozatem M ysłowice gwarantowały należność spółki Państwowemu Banków" Rolnemu w wysokości zł. W ten sposób dług Targowicy*1 wobec miasta M ysłowic wynosi zł. Mniejsze sumy należą się W arszawskiemu Zrzeszeniu kupców, handlujących trzodą chlewną zł., Komunalnej Kasie Oszczędności w M ysłowicach zł., oraz Dyrekcji Kolejowej w Katowicach zł. Aktywa oraz majątek spółki nie przedstawiają wartości nawet trzeciej części długów firmy. Targowica sosnowiecka, eksploatowana również przez Centralną Targowicę dała w ub. r. zysk złotych, która to kwota ujawniona została dopiero po aresztowaniu kierowników przedsiębiorstwa. C zołowy działacz tej firmy, Kazimierz Kazoń, hojnie gospodarował funduszami spółki, w której posiadał trzy osobiste konta. Jego wspólnik, Aron Fruchthändler, posiadał dwa konta. B yły one obciążone długami, ponieważ zarówno Kazoń, jak i Fruchthändler, mimo wysokich pensyj, pobierali jeszcze w swojej firmie na te konta pożyczki. śledztw o w sprawie działalności Centralnej Targowicy" w M ysłowicach jest w pełnym toku i niewykluczone są dalsze niespodzianki w postaci wykrycia rozmaitych fikcyjnych kont oraz nielegalnych wypłat. Najwięcej na tej aferze może być poszkodowana gmina M ysłowice,

7 Nr. 8$ 26. 3& S I E D E M G R O S Z T" Str I Liczne zgłoszenia do biegu stis-jus? 99Polonii" i Siedmiu Groszy Zainteresowanie 12-tym biegiem na przełaj Polonii- I Siedmiu Groszy-' stale wzrasta. Do redakcji napływają liczne zgłoszenia Niektóre organizacje zgłaszają po kilkudziesięciu zawodników. I tak: K. S. M. Katowice zgłosił przeszło 20 zawodników, podobnie jak Sokół Chorzów. Ze zgłoszonych przez Sokół na specjalną uwagę zasługują zawodniczki: Sedlaczkówna 1 Loskówna. Pierwsza zdobyła ostatniej niedzieli mistrzostwo śląska w biegu na przełaj, które odbyło się w Bielsku, druga zaś należy do najbardziej utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia. K. S. Śląsk Glożyny, zgłosił zawodnika Hubnera, który w roku 1935 zdobył w biegu, Polonii trzecie miejsce. Klub ten zapewnia nas, że p. Hubner musi w roku b. bezapelacyjnie zdobyć pierwsze miejsce, gdyż znajduje się w rewelacyjnej formie. Ze znanych zawodników śląskich zapowiedział wczoraj swój udział Rakoczy * Pogoni. Wiadomości zagraniczne NOWE REKORDY ŚWIATOWIE V. STUCKA. Znany automabifeta v. Stuck ustalił ostatnio szereg nowych rekordów światowych na wo-zie Auto-UnVm na autostradzie Frankfurt Heidelberg. 5 mil (start lotny) 1,39,53, przeciętna szybkość 291 km. 50 km przeciętna szybkość 265,8 km. 100 km 22,49, przeciętna szybkość 262 km. W niedzielę odbył się szosowy wyścig kolarski na trasie Medjoian San Remo, dystans 281 kim. Wyścig stał pod znakiem licznych wypadków nieszczęśliwych, jakim. ulegli uczestnicy biegu. Przy wyjeździe z miasteczka Novi wydarzył się jednoczesny upadek szeregu zawodników, przytem ciężko poturbowany został miody kolarz wioski Guelfi, którego odwieziono do szpitala. Przy drugim zbiorowym upadku ciężko poturbowani zostali znani kolarze włoscy, Binda i Guerra, przytem. pierwszy złamał sobie-prawą nogę. Guerra' wskutek odniesionych ran również musiał zrezygnować z dalszej walki. Zwyciężył Varezo w czasie 7:42 min., mając średnią szybkość 36,5 kim. na godzinę, 2) Romanotti, 3) Bizzi. W niedzielę zakończony został 6-etapowy wyścig kolarski Paryż Nicea. W łącznej klasyfikacji 6 etapów, pierwsze miejsce zajął Archimbaud 36:26:44 sek., 2) Fontenay 36:29:52 sek., 3) Deloor. W Norymberdze odbyło się międzymiastowe spotkanie szermiercze Norymberga Praga w Norymberdze. We wszystkich trzech broniach wygrali szermierze Pragi, a mianowicie: w szabli 9:7, w szpadzie 9 i pół do 6 i pół oraz we florecie 10:6. Prezes Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, Oestgaard, oficjalnie zamknął wielką skocznię wx Planicy dla wszelkich międzynarodowych konkursów. Rozegrane zostały w Davos słynne coroczne zawody narciarskie w kombinacji alpejskiej 0 puhar Parsennu. W slalomie zwyciężył Otpn Lantschner w czasie 1:32,4 sek., 2) Guzzi Lantschner 1:36 sek. W biegu -zjazdowym pierwsze miejsce zajął Guzzi Lantschner przed. swoim bratem Otonem, w czasie 3:52 Sek. Łącznie w kombinacji alpejskiej zwyciężył Oton Lantschner. W niedzielę odbył się bieg narciarski na 50 kim. o mistrzostwo Szwecji w miejscowości Lulea. Pierwsze miejsce zajął Lindberg w czasie 4:14:28 sek., 2) Haessblad o sekundę później, 3) Englund (wicemistrz olimpijski na tym dystansie z Garmisch). Mistrz olimpijski, Viklund, wycofał się z walki na 20-tym kilometrze wskutek złamania kijka. W Amsterdamie odbył się mecz hokeja lodowego pomiędzy miejscową, drużyną Niebieska szóstka a drużyną Diabies Francais. Zwyciężyli amsterdamczycy 3:2. W przerwach meczu jazdą figurową popisywafłi się..mistrzowie olimpijscy Schäffer oraiz para Herber- Baler. W Duesseldorfie odbył się męcz hokeja lodowego, w którym drużyna SC. Riessersee wzmocniona niemieckim kanadyjczykiem. Rudi Ballem, pokonała reprezentację Brukseli 1:0. W międzypaństwowym meczu hokeja na trawie, Anglia pokonała Walję 4:1 (2:0). W hokeju na trawie niemiecki klub HS. Duesseid orf pokonał uniwersytecką drużynę angielską HC. Cambridge 2:1 (1:0). W finale międzynarodowego turnieju tenisowego w Kairze, czechoslowak Menzel przegrał po zaciętej walce do Niemca Henkia 8:10, 4:6, 0:6, zaś w San Remo spotkali się dwaj tenissei włoscy Palmier! i Rado. Wygrał Palmieri w 3 setach: 6:2. 6:3. 8:6. W Berlinie odbył się międzymiastowy mecz ping-pomgowy Berlin Praga,, w którym zwyciężyli Czesi 3:0. W drużynę czeskiej wystąpił mistrz świata Kotar. W meczu międzymiastowym Berlin Budapeszt wygrali Węgrzy 3:0. Trenerem olimpijskim szwedzkiej reprezentacji piłkarskiej został Węgier Nagy, Jeszcze raz przypominamy, że zgłoszenia przyjmują redakcja Polonii- ł Siedem Groszy, Katowice, ul. Sobieskiego II, oraz śląski Okręgowy Związek Lekkoatletyczny, Katowice, Kilińskiego 26. Bieg odbędzie się w okolicach Parku Kościuszki i Muchowca, ze startem i metą na boisku Miejskiego Komitetu W. F. i P. W. w Katowicach (dawniej Pogoń). Zbiórka zawodników o godz. 9. Badanie lekarskie o godzinie 9,30. Start do biegu o godz. 12. Co interesuje piłkarzy? PODZIAŁ OKRĘGÓW PIŁKARSKICH Trener Otto pracować będzie w Poznaniu W ROZGRYWKACH O PUHAR P. Z. P. N. od 23 bm. do 2 maja, następne we Lwowie Zarząd P. Z. P. N. ustalił pierwszą rundę od 4 do 9 maja przeprowadzi treating z reprezentacyjnym zespołem lwowskim, następnie od rozgrywek o puhar Polskiego Związku Piłki Nożnej, poczynając od dnia 21 maja hr. U do 16 maja trening z reprezentacją krakowską, wreszcie w Łodzi od 18 maja do Jednocześnie uchwalono, że w rozgrywkach gospodarzami będą okręgi słabsze. W myśl 6 czerwca. powyższego: Lublin będzie gościł Kraków, Trener Spojda prowadzić będzie treningi od Polesie Warszawę, K'elce reprezentację 20 do 25 kwietnia w Warszawie, od 27 kwietnia do 9 maja w Białymstoku, od 11 maja do Poenaniia, Wilno. Ligę A, Stanisławów drużynę Lwowa, Wołyń Ligę B, Pomorze 10 czerwca na Pomorzu. drużynę Śląska i Białystok drużynę Łodzi. PODZIAŁ GRUPOWY O PUHAR P. Z. P. N. Zarząd P. Z. P. N, zdecydował już podział grupowy w. rozgrywkach miiędzydkręgowych o puhar P. Z. P. N. Podział ten 'przedstawia *ę następująco: Grupa 1 Warszawa, Lublin, Łódź i Kielce. Grupa II Pomorze, Poznań, Śląsk. Grupa III Kraków, Lwów, Stanisławów ł Robotniczy Autonomiczny Podokręg śląska. Grupa IV WÜno, Białystok, Polesie i Wołyń. Rozgrywka między grupowe rozpoczną Się prawdopodobnie 15 Bpca br. Krakowska Wisła dostała zezwolenie, na wyjazd <to Belgji, gdzie w dniach 12 i 13 kwietnia weźmie udział w międzynarodowym turnieju plkairstóm przy udziale drużyn węgierskiej i bełgiiskiei. ZMIENIONY SYSTEM ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO LIGI. Zarząd P. Z. P. N. postanowił,.w myśl zaleceń walnego zgromadzenia, zmienić system rozgrywek piłkarskich między mwtnzami okręgów 0 wejść:e do Ugi ze względu na to, że obecnie dwa kljiby wchodzą do Liigf M. htlejeće "dwtich ostatnich klubów ligowych. Według nowego systemu zmieniono podział mistrzów Okręgów w grupach międzydloręgowych, a mianowicie: 1 grupa: - mistrzowie okręgów Warszawy, Lublina, Łodzi i Kielc, II grupa: mistrzowie okręgów Poznania, Pomorza i śląska, 111 grupa: mistrzowie oikręgów Krakowa, Śląskiego robotniczego poddtoręgu, Lwowa i Stanisławowa, IV grupa: mistrzowie okręgów Wilna, Białegostoku, Polesia i Wołynia. Rozgrywki te wyłonią mistrzów czterech grup. Następnie mistrzowie ci rozegrają pulę finałową według systemu punktowego każdy z każdym po dwa. razy. Dwa najlepsze kluby wchodzą do Ligi. TERMINARZ PRACY PIŁKARSKICH TRENERÓW OBJAZDOWYCH. Uchwalony już zastał terminarz przydziału pracy dla piłkarskich trenerów objazdowych. TABELA ROZGRYWEK ZAWODÓW O PU HAR KS. DĄB Naizwa klubu Gier Pkif St. br- 1) KS. 06' Mysłowice 8 13:3 23:13 2) KS. Chorzów 8 11:5 28:16 3) KS. Waiwel N. Wieś 7 10:4 21:13 4) KS. Słowian 8 9:7 19:19 5) KS- Pogoń N. Bytom 7 9:5 16:14 6) KS. 06 Katowic 6 7:5 17:12 7) I. F. C. 8 6:10 21:24 8) KS. Czarni 8 5:11 12:22 9) KS. Slask 7 4:10 15:20 10) KS. Dąb 8 5:11 14:21 11) KS- Naprzód 8 3:13 14:27 BIELSCY PIŁKARZE W RYBNIKU W dalszym ciągu rozgrywek o Puhar Plebiscytowy odbędzie się 29 bm- na boisku KS.,20 w Rybniku, ciekawy mecz piłkarski pomiędzy reprezentacja Rybnika i Bielska, Składy drużyn są następujące: Bielsk0: Kidiigowiez (TS. Koszarawa), Ostrowski (TS. Koszarawa), Koźmin, Waś (TS. Koszarawa). Neczas (TS. Biała Lipnik), Ślązak (BBTŚ), Lasek, Marjam (Leszczyński), Stępień (Koszarawa), Hofman (Grażyna), Barski (BBTS.) Rezerwowi: bramkarz Kuilig (TS. Biała Lipnik) i Gajda (Grażyna). Rybnik: Szczyrba (23 Czerwtmika), Herman, Gajda (KS. Concordia), Mrozek AL (Silesia), Bednarz Maks. (20 Rybnik). Pawletko Rysz- (Silesia), Rak Heim. (Rybnik 20), Hajduk Emil, Gnzbela (KS. Concordia). Motyka (23 Caerwionka), Bittner (Gorooordiia). Rezerwowy i: Goczał (Silesia). Fojt (Concordia) i Albrecht. - Zwycięzca powyższego spotkania rozegra mecz- finałowy o Puhar Plebiscytowy w du. 13 kwietnia w Katowicach z reprezentacją Chorzowa. Sprostow anie SI, 0. Z. L. Ä. Zarząd Si. O. Z. L. A. nadesłał nam sprostowanie następującej treści:,,1) Nieprawdą jest. że uchwała śl- O. Z- L. A. zawieszającą p. Nogaja. w urzędowaniu jako wiceprezesa zapadła w czasie nieobecności prezesa okręgu dyi. Jeziorowskiego, wiceprezesa Antoniego- Oski i innych cxlonkow zarządu, że o uchwale. zadecydowało czterech członków zarządu Śl. O. Z. L. A- z inż. Gerstmanem na czele, natomiast prawdą jest, że uchwała ta zapadła jednogłośnie w dniu 7-go marca br. nrzy pełnym składzie zarządu ś,. O. Z- L. A pod przewodnictwem prezesa dyr. Jeziorowskiego w obecności członków: Broiła. Gerstma.na, Her i cha, Jeziorowskiego Ppzemysława, Kailuży, Oski. Pakuły, Szymońskiego i inż. Wierzbickiego, oraz kot. Kasprzyka, delegata O kr. Urzędu WF. i PW. i kpt. Wideta, członka komisji propagandowej, zaś w nieobecności p- Nogaja, który uprzednio zgłosi! rezygnację z zarządu i p. Olszówki, który usprawiedliwił nieobecność i oświadczy! solidarność z uchwałą większości. W nadchodzącą niedzielę odbędzie się na stadjonie Ł. K. S-u w Łodzi ciekawe spotkanie piłkarskie o charakterze towarzyskim, pomiędzy czołową drużyną Ligi śląskiej Naprzodem z Lip:«, a ligowym zespołem Ł. K. S-u. Mecz ten zę względu na wspaniałą formę drużyny śląskiej wywoła! wielkie zainteresowanie w sferach sportowych Lodzi. Przyczyniło się do tego zwycięstwo Naprzodu odniesione ub. niedzieli nad krakowską Wisłą. Naprzód przyjeżdża do Łodzi w składzie: Wysocki, Michalski, Kalus, Piec 11, Sitek, Kiesser, Piec 1, Książek, Kandela, Stanowski i Stefan. Łodzianie przeciwstawią drużynę w składzie: Piasecki, Gałecki, Fliegel, (Karasiak), Ta. deusiewlcz, Wełnie, Pegza, Król, Lewandowski, Gątkiewicz, Sowiak i Pęski. Mecz ten rozpocznie się punktualnie o godz Sport w Zagłębiu ZNIESIENIE AUTONOMJ1. A MISTRZOSTWA Sędziowie piłkarscy nie godzą sie na zniesienie aiutonomji, co jak wiadomo jest już faktem. dokonanym. Wobec bliskości otwarcia sezonu i rozgrywek o mistrzostwo, sprawa obsadzania zarządów komplikuje się. Pod kol eg i om sędziów w Srsuowou też sprzeciwiło sie zniesieniu autoncmji.. Władze piłkarskie jednak nie mvślą ustąpić i o ie sędziowie nie podporządkują się u- chwale, z dawnych piłkarzy, którzy już obecnie mle grają, utworzą wydzia! sędziowski- Wybrani byliby inteligentniejsi gracze, którzy przeszyłby krótki kurs wyszkoleniowy. Sądzić należy jednak, że do tej ewentualności nie dojdzie.. UNIEWAŻNIONE MECZE C. K. S. Jak się dowiadujemy, władze okręgu na skutek odwołania C. K. S., któremu bezpodstawnie odebrano 4 punkty, postanowił uchylić decyzję Podokręgu i nakazał powtórne rozegranie meczów C. K. S. Unja i C. K. S. Brynica. HAKOAH - C. K. S. W nadchodzącą niedzielę na boisku w Czeladzi grają o mistrzostwo ki. A. HafcoaJi C. K. S. 'Jest to mćcz randy jesiennej. 5-go kwóctia rozpoczyna się runda' wiosenna- NOWI GRACZE W UNJI. Sosnowiecka Unja zasłona zestala kilkoma graczami rozwiązanego Ruchu, jak Kempa, Majewskim i Czekalą. Część graczy Ruchu, gra w będzińskiej Cynkowni. że pismo zredagowane na zebraniu w duto' 7 marca br., zawierające jednogłośną uchwalę o zawieszeniu red. Nogaja zastało w tymże dniu podpisane przez prezesa dyr. Jeziorowskiego i sekretarza p- Kałużę, w obecności wszystkich wyżej wymienionych panów, oraz. wysiane do Polskiej Agencji Telegraficznej w Katowicach o godz , a panowie Gerstman i, Broll nie mieli najmniejszego wpływu na opublikowanie uchwały zarządu. * Sprostowanie pomija milczeniem fakt, że sławny komunikat Śl. O. Z. L A- opracowany został przy pomocy osób postronnych w gmachu województwa, ótaiz nie prostuje zarzutu. 2) że jeden z komunikatów doręczony zo Nieprawdą jest, że wiceprezes Śl. O. Z. L. A. inż- Gerstman oraz działający w zastępstwie sekretarz p. Broll działali bez porozumienia się z prezesem Śl. O. Z. L- A- dyr. Jeziorowskim stał pewnemu dziennik arc owi przed zebraniem zarządu. Pozatem w sprostowaniu lest kilka nieścisłości. Dla nas sprostowanie to jest dal oraz wiceprezesem p. Antonim szą kompromitacją osób, które w niem wymiestał Oską, że o poczynaniach toż. Gerstma.ua i p. Broiła nie byli poinformowani również członkowie zarządu Śl. O- Z. L. A., pp. prof. Szyniono. zresztą osób skądinąd zasłużonych. Słuszność wywodów, poruszonych przez red. Nogaja na wal nem zebraniu P- Z. L A., została moński, arch. Pakuła, inż., Wierzbicki, p. Je-, przecież potwierdzona przez PUVVF. gruntowną ziorowiski, p. Herich, natomiast prawdą jest, zmianą regulaminu P. O- S. Przed mistrzostwami Slgska We wtorek odbyło się w Katowicach zebra, nie kierowników klubów gier sportowych, w sprawie tegorocznych mistrzostw szczypiornika, zwołane przez zarząd śl. O. Z. G. 5. i.wydział W. G. i D. W zebraniu wzięło udział 30 osób, reprezentujących 20 klubów szczypiorniaka. Sprawę mistrzostw referowali: pp. prezes Wielgosz i Bałdy. W mistrzostwach męskich startować będzie 19, klubów. Kluby te podzielono na trzy grupy. W pierwszej grupie znajdą się: PZP. Siemianowice, ATV Siemianowice, KS Chorzów, Pole Zachodnie Chorzów, Ruch Wielkie Hajduki. Makicąbi Chorzów, WSV Nowa Wieś. W drugiej grupie: Pogoń Katowice, ATV Katowice, Sokół I Katowice, St. MariaKatowice, Peter Paul Katowice, śl. K. H. Katowice. W trzeciej: Vorwärtz Katowice, RKS Giszowiec, MTV Mysłowice, Sokół II, Freie Turner i HKS Szopienice. Z każdej grupy po dwurundowych rozgrywkach dojdą do findłu dwie drużyny. Najbardziej wyrównaną jest grupa I-szą, w której Chorzów, w $z $ig*airsas«ł«b i Pole Zachodnie, PZP 1 ATV Siemianowice przedstawiają mniejwięcej jednakowy poziom. W II-giej grupie Pogoń i ATV Katowice powinny z łatwością dojść do finału, gdyż pozostali przeciwnicy prezentują się dość słabe. Silną i wyrównaną jest również grupa IH-cia, gdzie Freie Turner, RKS, MTV i Vorwärtz Stoczą z sobą zażartą walkę. Rozgrywki tegoroczne będą punktem wejścia do przyszłego ujednostajnienia mistrzostw śląska. Z drużyn finałowych zostanie mianowicie w roku przyszłym stworzona liga. Pozatem do ligi z każdej grupy wejdą dwie- dalsze drużyny, tak że 1'czyć ona będzie 12 drużyn. Takie postawienie sprawy jest bardzo słuszne. Stale roznące na sile, tak jakościowo, jak i ilościowo śląskie gry sportowe wymagają ujednostajnienie rzeczy najważniejszych, jakiemi bezwątpłenia są mistrzostwa. Kilka lat solidnej pracy, popartej wysiłkiem materialnym osób prywatnych doprowadziło śląski Okręgowy Związek Gier Sportowych do silnego zjednoczenia organizacyjnego I wysokiego poziomu sportowego. Zaznaczyć należy, że związek gier nie korzysta z żadnych subwencyj państwowych, czy komunalnych. Do zebranych przedstawicieli klubów zwrócił się Śl. O. Z. G. S. p. Wilgosz z apelem, by mistrzostwa potraktowano poważnie, aby nakazano zawodnikom fair grę, gdyż jest to podstawą propagandy gier sportowych. Ponadto na zebraniu omówiono sprawy obsady sędziowskiej, mistrzostw szczypiorniaka pań, do których zgłosiło się trzy drużyny. Terminarz rozgrywek, które rozpoczną się 5 kwietnia podamy w najbliższym czasie. Równocześnie z mistrzostwami szczypiorniaka odbywać się będą mistrzostwa w koszykówce. Jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, naskutek zrezygnowania z udziału w mistrzostwach Sokoła I, do grupy drugiej przeniesiono PZP. Siemianowice, tak, że w każdej z znajduje się po 6 klubów, grup

8 Str 3 M. D. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Gdyby tudzie zdawali sobie sprawę z tego, że m ałżeństw o jest rzeczą świętą, że przed zawarciem tego związku trzeba się długo 4 głęboko zastanow ić, nie byłoby tyle nieszczęść 1 tragedyj. Ludzie zbyt lekko traktują tę instytucję, a przysięgę, złożoną na w ierność w obec B oga i ludzi uważają raczej za jakiś formalny akt, n3ż za Sakrament i dlatego jest tak źle. D roga Pani!'! Nie d ziw ię się, te chciała Pani wyjlść zam ąż, b oć przecież m ałżeństw o jest głównym celem i obowiązkiem w szystkich łudzi, ale w dążeniu do tego celu trzeba łść drogą prostą, a n ie zbacza ć na m anow ce i zdobyw ać m ęża podstępnie. Prawtie każdy m ężczyzna w ykorzysta kobietę, jeżeli nie natrafia na opór, z jej strony, przyczem rzadko kiedy myśli 0 konsekwencjach w przyszłości. Wykorzystawszy ją bez trudu raz 1 drugi, traci do niej raz nazawsze zaufanie i jest przekonany, że tosamo może się udać Innemu mężczyźnie, 1 Präw da, że m ężczyzna, wmząe skutki sw ego czynu, poślubi czasem taką kobietę, ale zdarza się to bardzo rzadko. Małżeństw o takie nigdy jednak ule jest zupełnie szczęśliw e, bo mąż żonie nie dowierza, prześladuje go myśl, że kobieta, którą poślubił, jest mało odporna na zakusy m ężczyzn. Ta niepew ność dręczy go i rozstraja, to też staje się on chorobliw ie podejrzliw y i zazdrosny, a to w ystarczy, aby zatruć panującą w dom u atmosferę. jaką taką W idz! w ięc Pani, że z«lekkomyślność spotkała Panią kara. Jakkolwiek jednak ułożą się stosunki pom iędzy W am i, o jednem Pani musi pamiętać, a m ianowicie o tern, że małżeństwo jest nierozerwalne. N ie w olno Pani zapom inać o tern, że macie dziecko, które musicie wychować, a w ychow ać je tak, jak należy, m ożecie tylko w spólnie. Nie w olno się Pani tak spieszyć ze w szczynaniem kroków rozw odowych, b o te nieporozum ienia, ta W asza nienawiść do siebie jest chwilowa. Przejdzie ona prędzej, niżby się zdaw ało. Nie m ogę na łam ach pism a napisać Pani w szystkiego, niechże Pani jednak stara się przynajmniej wyczerpać wszelkie środki, któreby mogły doprowadzić do porozumienia między Wami, tembardziej, że nie jest Pani b ez winy. * 0 Moroz Nie wątpię, że się Paid dzieje wielka krzywda, ale przecież m usiała Pani postępow ać źle. Nie znaczy to, aby Pani posuw ała sie aż tak daleko, jak to Pani zarzuca mąż, jednakże zachowanie ślę Pani nie musi być zupełnie w porządku, skoro mąż postępuje tak, a nie inaczej. Niech się Pani J e d y n e LEGITYMACJA NR ORZE- GÓW. Okoliczności, w jakich ludzie popełniają błędy, są najrozm aitsza Jedne one odciążają człowieka, popełniającego błąd, inne znowu obciążąją. Niema jednak takich okoliczności, któreby zupełnie u- spraw iedliwiały popełnienie. karygodnego czynu.1 zw alniały od Winy. Jeśli chodzi o Panią, to przyznaję, że znajdowała się Pani w bardzo ciężkiej sytuacji, że nie m ogła Pani patrzeć na głód sw ych dzieci, ale dlaczego poszła Pani po linji najm niejszego oporu, dlaczego nie starała się Pani w jakiś inny, uczciwszy sposób, zarobić trochę pieniędzy?. Prawda, że czasy są ciężkie, pracy jest bardzo mało, a bezrobotnych bardzo dużo i, że o zarobienie trochę pieniędzy w uczciwy sposób jest nadzwyczaj trudno, ale to w szystko nie usprawiedliw ia Pani Sama nad tern wszystkiem poważnie zastanow i i szuka sposobu dojścia do porozumienia z mężem. w e j & c t e teraz przykrości. A co najgorsze to to, że nie ma Pani m ożności położenia kresu temu wszystkiem u, nie m oże Pani ow ego człow ieka pociągnąć do odpow iedzialności. Zresztą nie radzę Pani tego robić, bo będzie jeszcze więcej wrzawy, jeszcze w ięcej ludzie zaczną na ten temat mówić, w y szydzać Panią i wyśmiewać się z Niej. A gdyby Pani stanęła przed sądem, to czy może Pani zeznać pod przysięgą, że tak nie było? Nie! Co w ięc Pani wypada teraz uczynić? Otóż najlepiej nic nie robić. Na wszelkie zaczepki nie reagować, nie kłócić się, nie wym yślać i udawać całkowitą obojętność. Gdy ludzie ci zobaczą, że w szystko to Parni nie irytuje już, te się Pani z tern osw oiła i nic sobie z tego nie robi, sami o tern wkrótce zapomną, a jeśli nie zapomną w ogóle, to przynajmniej nie będą odnosili się d o Pani z taką agresyw nością, Bieg na przełaj w Tam. Górach, urządzony staraniem Red. Siedmiu Groszy. Na zdjęciu: z lewej w górze: junjorzy na starcie do biegu na m; w środku: grupa zawodników na starcie do biegu na m; wdole: start senjorów do biegu na m; z prawej: zdobywca pierwszego miejsca na m Ernest Bula, następnie Józef Bednarczyk, zwycięzca na m; w dole: Dänisch Ernest (Sokół Ruda SI.) zdobywca pierwszego miejsca na m. Ag. Fot. Polonii" I Siedmio Groszy". FoL Cc. D atki. m s m m Przygody Bezrobotnego Froncka N r NOTOWANIA GIEŁDY W ARSZAW SKIEJ e dnia 25 marca l'.-'so r. Papiery państwowe: 6 proc. poż. dolarowa 76.50, 4 proc. pot, dolarowa , 7 proc. po ż. stbalbiifca.- cyjraa drobne setki, 4 i pół proc. L. Z. Ziemskie Kredytowe drobne Waluty: Dolar prywatny dolar $otv 9.04* / Potyczki polskie w Nowym Jorku: Poż. warszawska POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA i s drill ZS m arca 1936 r. Ceny parytet Poznań. Siemię M anę , W yka laitowa Z SÄ C7.80, P e. iis&rita 36,50 28,50, ŁdbSn i6!ty '3,59 1.3, Seradela 24~t 36, iziemmtoloi jadalne 6,25 4,75, Malfcucäiy «lomeazdtktxw# 117,35-47,75. Reesta coltowa* zmiany, HUposoManM «pokoju«. Obroty: Syta 476 łoe, pottścj 373 łee, jt oaiufcuk 269 ton, owsa 168 ton. 1 i & S & s z e m i e s ZAKŁAD fryzjerski damsko-męsld dobrze zaprowadzony w centrum miasta sprzedam. Oferty Polonia", Chorzów pod Zaraz" CZELADNIK KRAWIECKI na duże i małe sztuki zaraz potrzebny. Cieślar, Chorzów I., Piastowska DOMEK z 2 ogrodami i 5 morgami pola do sprzedania. Kolonja Lisów, pow. Lubiiniecki. Zapytania: Chorzów III, Krasińskiego 2, m. 3* MŁODSSZY czeladnik krawiecki może się zgłosić, Chorzów Ł, Cmentarna 22, m DOBRA fryzjerka potrzebna od zaraz. Paweł Rzytki, Orzesze, Rynek DŁUGI mojej żony Klary nie odpowiadam, /'dra Franciszek, Zawada DOM z sklepem i zabudowaniami gospodarczemi, wybudowany przed 5 latami, z budówiskami w Bieruniu Nowym zostanie wystawiony na przetarg w Sądzie Mydło wice 28. III. br. o godz, 10 prżedpoł PANNA lat 28, inteligentna z gotówką pozna pana do lat 35, w celu założenia interesu. Cel matrymonialny. Oferty do 7 Groszy" pod d ULI z pszczołami, silne, zaraza do sprzedania. Katowice, Karbowa 4. Matysek ROWERY, najtańsze, najlepsze poleca składnica Katowice, Marjacka 21. Sprzedaż za gotówkę, na raty i obligacje pożyczek państwowych PANNA lat 27, szuka w celu matrymonialnym starszego pana z zawodem (kopalnianego również). Oferty w języku niemieckiem do 7 Groszy" pod 1910d CZELADNIKÓW krawieckich na duże sztuki poszukuję. Kuc Walenty Janów, Mikołowska. 4a Iw A PNo STRZEMIESZYCKIE, ROMANA DOBRZAŃSKIEGO jest najlepsze i najtańsze. Katowice, -Mikołowska 44. Tel , , Strzemieszyce PIANINO wynajmę lub sprzedam, futro damskie 95, gramofon tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8, m. L 3528 PIJAŃSTWO nałogowe uleczalne. Prospekty grat-s. Wytwórnia Chemiczna Contra". Poznań. Polna Idą sobie dwa wojald dzielne, jurne oraz chwaclde. Froncek patrzy z Abu Angą aa nich obu z swej zasadzki... Potem nagle wyskakuję, grożąc Im rewolwerami. Teraz, proszę mieć będziecie do czynienia ze mną, z nami...! Po tern miłem powitaniu»zbroili żołnierzyków. i tak ich puścili wolno niby jakichś ze wsi łyków. Froncek wziął gazową maskę i tłumaczy Abu Andze... Froncek bowiem, jak to wiede, w kapitana jest już randze. MIESIĘCZNY ABONAMENT «,7 G R O S Z V Z DOSTAWADO DOMU PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTĘ W KRAJU U PRZY ZAMÓWIENIU W URZCDZIE POCZT. ZŁ.2.41 ihmsikx CENNIK OGŁOSZEŃ W 7 GROSZACH" 1 POLE O WYMIARZE 3 5 mm 67mm. Z ł.20. OGŁOSZENIA DROBNE 2 0 GR. ZA SŁOW O. DruKirn i n**faaeui iwusedów Graficznych i Wydawniczych Polonia S. A. w Katowicach, Redaktor odpowiedzialny: Stanisław Nogaj,

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Dzisiaj odwiedzę Muzeum- Zamek w Łańcucie! Zamek w Łańcucie był domem dwóch rodzin. Zamek wybudował czterysta lat temu książę Stanisław

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE PRZYDAWKOWE A2/B1. Odmiana zaimka który. męski żeński nijaki męskoosobowy

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE PRZYDAWKOWE A2/B1. Odmiana zaimka który. męski żeński nijaki męskoosobowy ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE PRZYDAWKOWE A2/B1 Odmiana zaimka który liczba pojedyncza liczba mnoga męski żeński nijaki męskoosobowy niemęskoosobowy Mian. który która które którzy które Dop. którego której

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY Rzucanie palenia w czasie ciąży PRZEWODNIK DLA KOBIET W CIĄŻY PRAGNĄCYC H RZUCIĆ PALENIE Ciąża i palenie Większość kobiet palących w czasie ciąży wie, że może być to

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych 8 polska wersja: naukapoprzezzabawewordpresscom Prawdomównosc Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj Jeśli zawsze mówimy prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami Oto opowieść o kimś,

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie?

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie? CZAS PRZYSZŁY GRY 1. Gra ma na celu utrwalenie form i zastosowania czasu przyszłego niedokonanego i dokonanego. Może być przeprowadzona jako gra planszowa z kostką i pionkami, albo w formie losowania porozcinanych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dembończyk. KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze

Andrzej Dembończyk. KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze Andrzej Dembończyk KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze Copyright by Andrzej Dembończyk & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-509-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania.

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania. Tytuł: Marzenie Franka Kupki Tekst: Anna Cwojdzińska Ilustracje: Aleksandra Bugajewska Wydanie I, lipiec 2012 Text copyright Anna Cwojdzińska Illustration copyright Aleksandra Bugajewska Uprzejmie prosimy

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie ` ` ` dla najmłodszych.2. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com ` dla najmłodszych.3.

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Empatyczna komunikacja w rodzinie Beata Kosiacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 27 marca 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Porozumienie

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Główna myśl: Pan Jezus chce być blisko każdego z nas. Tekst: Mt 3,13-17: Chrzest Jezusa Wiersz:

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Spis tbreśo.

Spis tbreśo. Spis tbreśo Wprowadzenie. 13 Podziękowanie 15 Ciepła ręka śmierci Twardzina układowa 17 Spojrzeć śmierci w oczy Stwardnienie zanikowe boczne 19 Śmierć jako przyjaciel 22 Spostrzeżenie i strach 23 Nie ma

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA ŻONA DLA IZAAKA 35 Pamiętamy, że Pan Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, że pomimo że są w starym wieku będą mieli syna. O oznaczonym czasie, przepowiedzianym przez Pana Boga narodził się Izaak. Abraham bardzo

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN Olaf Tumski Olaf Tumski: Tomkowe historie 3 Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN 978-83-63080-60-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt:

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA ŻONA DLA IZAAKA 34 Pamiętamy, że Pan Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, że pomimo że są w starym wieku będą mieli syna. O oznaczonym czasie, przepowiedzianym przez Pana Boga narodził się Izaak. Abraham bardzo

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Drzewo genealogiczne. (skrót)

Drzewo genealogiczne. (skrót) Drzewo genealogiczne (skrót) W polskim uzdrowisku. Jesienny park. Na ławce siedzą dwaj nieznajomi, ale podobnie ubrani panowie. Od czasu do czasu rzucają na siebie życzliwe spojrzenia. A Przepraszam B

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Stenogram Nr 10 VN :22 6:38:30 MAMA SYLWIA KINGA TATA

Stenogram Nr 10 VN :22 6:38:30 MAMA SYLWIA KINGA TATA Stenogram Nr 10 VN780040 6:22 6:38:30 MAMA SYLWIA KINGA TATA Sylwia: Mamo chodź (Sylwia pozostawiona sama w kuchni na wysokim foteliku na około 20 minut) Mama: Zjesz Sylwia, to przyjdę. Sylwia: Teraz przyjdź.

Bardziej szczegółowo