DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 PUŁAPKI OCENIANIA. Tadeusz Tyszka* Akademia Leona Koźmińskiego THE JUDGMENT TRAPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 PUŁAPKI OCENIANIA. Tadeusz Tyszka* Akademia Leona Koźmińskiego THE JUDGMENT TRAPS"

Transkrypt

1 DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 PUŁAPKI OCENIANIA Tadeusz Tyszka* Akademia Leona Koźmińskiego Streszczenie: Artykuł ten pokazuje zestaw typowych błędów towarzyszących nam przy podejmowaniu decyzji. Jednym z nich jest przeddecyzyjna stronniczość ocen, która polega na skłonności do powiększania różnicy między atrakcyjnością alternatywy wybieranej i odrzucanej. Od dawna znanym błędem jest przenoszenie ocen z jednych zadań na inne. Zjawisko to nosi miano efektu aureoli. Równie powszechnym błędem oceniania jest zjawisko znane jako efekt pierwszeństwa. Polega ono na przecenianiu pierwszych informacji, a niedocenianiu następnych. W ocenianiu dają o sobie znać także mniej znane efekty: kontekstu i sformułowania. Obserwuje się w szczególności dwie tendencje: (1) unikanie opcji skrajnych oraz (2) efekt asymetrycznej dominacji. Efekt sformułowania polega z kolei na tym, że ocena i wybór mogą zależeć od tego, czy ten sam wynik zostanie opisany w jeden, czy drugi sposób. Nie jest rzeczą łatwą przezwyciężyć błędy oceniania. Najlepszym sposobem wydaje się takie organizowanie warunków oceniania, żeby znane pułapki nie mogły się w ogóle pojawić. Słowa kluczowe: błędy oceniania, przeddecyzyjna stronniczość ocen, efekt aureoli, efekt pierwszeństwa, unikanie opcji skrajnych, efekt asymetrycznej dominacji, efekt sformułowania. THE JUDGMENT TRAPS Abstract: This paper presents a set of typical fallacies that accompany us in everyday decision-making. One of them is the pre-decisional distortion of information which consists in a tendency to increase the difference between attractiveness of the chosen and rejected alternatives. Another well-known bias is the influence of judgments made in one attribute on judgments in other attributes. This phenomenon is known as the halo effect. An equally common cognitive bias is the primacy effect which refers to overestimating information that appears first and underestimating data presented later in the serial position. The evaluation of choice alternatives is also influenced by other, less known phenomena: the context * Tadeusz Tyszka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, Warszawa, 5

2 PUŁAPKI OCENIANIA effect and the framing effect. The former is responsible in particular for to tendencies: (2) avoiding extreme choice options and (2) the effect of asymmetric dominance. The latter describes a situation where the evaluation and choice may depend on whether the same result is presented in one or another way. Overcoming cognitive biases of judgment is not easy. The best way seems to be to arrange evaluation conditions in such a way that will prevent fallacies from occurring. Keywords: judgmental biases, pre-decisional distortion of information, halo effect, primacy effect, avoiding extreme options, asymmetric dominance, framing effect. Artykuł ten jest rozdziałem i zapowiedzią książki pt. Decyzje. Racjonalne i Nieracjonalne. Obejmuje kilka typowych błędów towarzyszących podejmowaniu decyzji. 1. Przeddecyzyjna stronniczość ocen Przy ocenie alternatyw wyboru ludzie popełniają różnego rodzaju błędy. Jednym z nich jest przeddecyzyjna stronniczość ocen, która polega na skłonności do powiększania różnicy między atrakcyjnością alternatywy wybieranej i odrzucanej, co naturalnie ułatwia decydentowi wybór. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, Księga V W rozdziale IV cytowano początek piątej księgi Pana Tadeusza, gdzie Telimena rozważa wybór między Hrabią i Tadeuszem. W pewnym momencie bardziej obiecującym kandydatem na męża wydaje się Telimenie Tadeusz. Ale tu pojawia się pewien minus Tadeusza jest on zdecydowanie młodszy od Telimeny i w związku z tym powstaje pytanie: lecz co powiedzą ludzie. Oto jak Telimena radzi sobie z tym minusem: Lecz co powiedzą ludzie? Można im zejść z oczu, W inne strony wyjechać, mieszkać na uboczu Lub, co lepsza, wynieść się całkiem z okolicy, Na przykład zrobić małą podróż do stolicy, Młodego chłopca na świat wielki wyprowadzić, Kroki jego kierować, pomagać mu, radzić, Serce mu kształcić, mieć w nim przyjaciela, brata! Nareszcie użyć świata, póki służą lata! 6

3 Tadeusz Tyszka Kiedy w sytuacji wyboru pojawia się tego typu konflikt motywów, jaki przeżywa Telimena, tj. kiedy jedna z alternatyw wydaje nam się bardziej atrakcyjna, ale prezentuje jakiś minus, to próbujemy zwykle coś z tym minusem zrobić. Wywód w ramce pokazuje, że coś, co wyjściowo było minusem, nagle okazuje się posiadać mnóstwo zalet. Teraz już nie ma wątpliwości, która opcja jest lepsza. Postępowanie Telimeny idealnie pasuje do procesu, który szwedzki psycholog Henry Montgomery (1983) opisał jako poszukiwanie przez decydenta tzw. struktury dominującej, czyli takiej struktury problemu decyzyjnego, w której jedna z alternatyw będzie wyglądała na lepszą od innych przynajmniej pod niektórymi względami i nie gorszą od innych pod względem pozostałych atrybutów. Alternatywa taka staje się niekwestionowanym zwycięzcą. Montgomery opisuje cały zestaw operacji, które są w stanie doprowadzić do uzyskania struktury dominującej: Najbardziej naturalny zabieg to obniżenie wad alternatywy obiecującej. Tak właśnie postąpiła Telimena: wady polegającej na tym, że wybór Tadeusza źle przyjmie otoczenie można łatwo uniknąć, zmieniając po prostu otoczenie. Podobnie konsument może obniżyć wadę produktu, na przykład jego wysoką cenę, rozdzielając płatności na mniejsze części. Rzeczywiście, prenumeraty czasopism sprzedają się lepiej, jeżeli cena w prenumeracie podana jest w postaci (mniejszego) kosztu za pojedynczy numer niż w postaci (większego) kosztu za pół czy za cały rok. Można pójść jeszcze dalej, mianowicie zanegować wady alternatywy obiecującej, np. poprzez powiązanie ich z zaletami. Rzeczywiście, Telimena odkryła liczne zalety zmiany otoczenia: zrobić małą podróż do stolicy i wszystko, co się z tym wiąże. Podobnie nabywca mieszkania na piątym piętrze w bloku bez windy może tłumaczyć sobie, że brak windy w domu to zaleta, gdyż wchodząc po schodach, można zadbać o kondycję fizyczną. Decydent może połączyć dwie lub więcej cech alternatywy w nową bardziej złożoną cechę, tak aby wykazać atrakcyjność alternatywy mimo istnienia pewnej wady. Na przykład położenie kupowanego domu w dużej odległości od miasta co jest wadą w połączeniu z możliwością zrelaksowania się podczas podróży co jest zaletą może być spostrzegane jako realizacja zdrowego trybu życia. Decydent może także wyolbrzymiać wady alternatywy odrzucanej. Hrabia jako blondyn jest przez Telimenę podejrzewany o to, że nie jest zbyt namiętny. Łatwo tu przesunąć ocenę w kierunku niewątpliwej beznamiętności Hrabiego. Podobnie palacz, rezygnując z walki z nałogiem, wyolbrzymia wady rzucenia palenia nerwowość, przybieranie na wadze, będzie się martwił, co z przerwą na papierosa? itp. 7

4 PUŁAPKI OCENIANIA Można wreszcie pomniejszać zalety alternatywy odrzucanej. Telimena mogłaby np. bez trudu poddać w wątpliwość swoją pierwszą konstatację odnośnie Hrabiego, czy rzeczywiście jest powabnej urody. Konsument, rezygnując z zakupu markowego kina domowego, może w takiej sytuacji (1) stwierdzić, że produkcję sprzętu właśnie przeniesiono do Chin, przez co jego jakość bardzo się pogorszyła, (2) uznać, że spędzałby zbyt dużo czasu w domu przed telewizorem, (3) skonstatować, że ostatnio nie produkują już dobrych filmów. O tym, że tego rodzaju zniekształcenia spotykamy nie tylko w literaturze pięknej, świadczy wiele wyników badań eksperymentalnych. Przytoczę eksperyment opisany w artykule Tyszki i Wielochowskiego (1991). Eksperyment został przeprowadzony z profesjonalnymi sędziami bokserskimi, którzy oceniali nagraną na kasecie walkę bokserską. Walka była tak dobrana, że pierwsze dwie rundy wygrywał bokser A (pierwszą wyraźniej, drugą mniej wyraźnie), a trzecią rundę bardzo wyraźnie wygrywał bokser B. W trzech grupach sędziów była pokazywana ta sama walka, ale w poszczególnych grupach sędziowie oglądali rundy w różnej kolejności. W jednej grupie była to oryginalna kolejność: R1, R2, R3. Innej grupie sędziów pokazywano walkę w kolejności R2, R3, R1. W jeszcze innej grupie zastosowano kolejność: R3, R1, R2. Zauważmy, że w pierwszych dwóch układach, to bokser A na początku walki pokazywał się sędziemu jako lepszy, a w ostatnim układzie jako lepszy na początku walki pokazywał się sędziom bokser B. Okazało się, że przewaga jednego z dwu zawodników w ocenie sędziów, a nawet to, kto był typowany jako zwycięzca, zmieniała się w zależności od kolejności pokazywanych rund. W grupie sędziów oceniających układ <R1, R2, R3> wyraźnie wygrywał zawodnik A, w grupie sędziów oceniających układ <R2, R3, R1> także wygrywał zawodnik A (choć mniej wyraźnie niż w układzie oryginalnym). Natomiast w grupie sędziów oceniających układ <R3, R1, R2> częściej wygrywał (w ocenie sędziów) zawodnik B. Warto przypomnieć, że sędziowanie w boksie jest czynnością bardzo prostą: sędzia ma po prostu liczyć, ile ciosów (nieważne mocnych czy słabszych) zadał przeciwnikowi każdy z zawodników. Kłopot polega na tym, że sędzia nie zawsze jest w stanie zobaczyć, czy wyprowadzony cios sięgnął przeciwnika. Co w tej sytuacji robi sędzia? Postępowanie sędziów w opisanym eksperymencie dobrze pasowało do następującego schematu: (1) sędzia od samego początku (tj. już po pierwszej rundzie) próbował podjąć wstępną decyzję o tym, który z zawodników jest lepszy i przypuszczalnie będzie zwycięzcą całej walki (wybór obiecującej alternatywy); (2) w kolejnych rundach sędzia ujawniał tendencję do faworyzowania zawodnika, który jego zdaniem miał przewagę w pierwszej rundzie, tj. zawodnika przewidywanego na zwycięzcę walki (wspieranie obiecującej alternatywy). Zyski takiego przypuszczalnego zwycięzcy były powiększane, a jego straty pomniejszane. Przeciwnie oceniany był zawodnik uznawany za przegrywającego walkę. Można to podsumować stwierdzeniem, że o zwycięstwie decydowali tu raczej sędziowie, a nie poziom walki zawodników. 8

5 Tadeusz Tyszka W jednym z badań Russo, Medvec i Meloy (1996) przestawiali badanym następujący opis dwu hoteli: Pokój dwuosobowy w Lakeshore Landing kosztuje od 75 do 110 $, podczas gdy w Lake Isle Inn od 80 do 110 $. W Lake Isle Inn w cenę pokoju wliczono pełne śniadanie. Ceny w Lakeshore Landing nie obejmują posiłków, ale można zamówić śniadanie kontynentalne do pokoju za 5$ od osoby. Tak więc dane na temat obu hoteli były w istocie identyczne, nie dawały przewagi żadnemu z nich. W jednej z grup eksperymentalnych podawano jednak badanym pewne dodatkowe informacje o jednym z hoteli (np. że właściciel restauracji funduje darmową kolację dla 2 osób jako nagrodę w dobroczynnej loterii fantowej). Zabieg ten miał wytworzyć u badanych osób preferencję wobec tego hotelu. Badanych pytano później o ocenę rozmaitych cech hoteli. Okazało się, że badani mieli skłonność do przeceniania różnych cech tego hotelu, o którym podawano im wcześniej korzystną informację. Holyoak i Simon (1999) zaznajamiali badanych z pewną sprawą karną dotyczącą tego, że ktoś umieścił na stronach internetowych negatywną opinię o firmie, do której miał pretensje. W rezultacie firma ta zbankrutowała. Firma oskarżała tę osobę o zniesławienie, twierdząc, że umieszczenie negatywnej opinii w Internecie jest w istocie tym samym, co zamieszczenie takiej samej opinii w prasie. Badani mieli wcielić się w rolę sędziego. Pytano ich, czy mają jakąś wstępną opinię odnośnie orzeczenia, a następnie proszono ich o ocenę każdego z 6 argumentów prezentowanych przez oskarżyciela i obrońcę. Badacze stwierdzili, że ocena różnych argumentów mocno zależała od tego, jaką decyzję badany podjął na samym początku. Argumenty wspierające wstępną decyzję badanego były wzmacniane, a ocena argumentów przeciwnych była osłabiana. W efekcie mimo wieloznaczności i sprzeczności dostępnych informacji badani byli wysoce pewni swoich decyzji. Tavris i Aronson (2008) wykazują, że stronniczość oceniania jest realnym zagrożeniem w praktyce sądowniczej. Zwracają uwagę, że śledczy lub prokuratorzy, stykając się z daną sprawą, mają skłonność szybko konstruować historie dotyczące tego, co się w rzeczywistości wydarzyło. Mogą się one opierać na słabych poszlakach albo nawet tylko na ogólnych przeświadczeniach np. że kiedy zostaje zamordowana młoda kobieta, to pierwszą osobą, którą należy podejrzewać, jest jej narzeczony. Problem jednak polega na tym, że od momentu postawienia takiej wstępnej hipotezy (od wstępnej identyfikacji podejrzanego) bardzo trudno jest traktować dowody w sposób bezstronny. Zamiast starannie rozważać wszystkie argumenty, wszyscy mamy skłonność akceptować tylko te, które potwierdzają przyjętą hipotezę i nie zauważać lub niedoceniać argumentów z tą hipotezą niezgodnych. Znane od dawna w psychologii efekt aureoli i efekt pierwszeństwa, które zostaną teraz pokrótce opisane, także sprzyjają stronniczemu ocenianiu alternatyw wyboru. 9

6 PUŁAPKI OCENIANIA 2. Przenoszenie ocen z jednych zadań na inne: efekt aureoli Już w roku 1920 Edward Thorndike, prowadząc badania na oficerach, stwierdził, że kiedy przełożeni oceniali swoich podwładnych ze względu na rozmaite cechy, na przykład inteligencję, kondycję fizyczną, zdolności przywódcze itp., to oceny tych różnych cech były wysoko skorelowane. Thorndike (1920, s ) podsumowuje swoje badania stwierdzeniem: nawet bardzo zdolny majster, pracodawca, nauczyciel czy kierownik nie jest w stanie traktować jednostki jako zbioru odrębnych cech i przypisać każdej z nich ocenę niezależnie od innych (cech). Rzeczywiście, kiedy słucha się lub czyta opinie jednych ludzi o innych, to opinie te z reguły zawierają albo same pozytywne, albo same negatywne oceny. Jest to najczęściej wynik skrzywienia w ocenianiu polegający na przenoszeniu ocen z jednych cech albo zadań na inne. Tendencja ta jest znana pod nazwą efektu aureoli. Jest to szczególny przypadek opisanej wyżej stronniczości ocen. Polega on na tym, że jeśli jakaś jedna cecha ocenianej osoby albo wytworu została oceniona pozytywnie, to mamy skłonność przypisywać tej osobie albo wytworowi również inne pozytywne cechy. Rzeczywiście, tak jak mamy skłonność myśleć o ludziach albo tylko dobrze, albo tylko źle, podobnie stronniczo oceniamy przedmioty, wydarzenia itp. Na przykład wynajmując albo kupując mieszkanie, jeżeli bardzo podoba nam się jego salon, to będziemy mieli skłonność zawyżać atrakcyjność jego łazienki, kuchni itd. Można obserwować wiele przejawów owej stronniczości. Jednym z nich jest wpływ nazwiska autora na ocenę wytworu. Słyszałem, że przeprowadzono kiedyś w Polskim Radiu następujące doświadczenie. Wyemitowano wykonany na fortepianie pewien utwór, informując słuchaczy, że jest to wykonanie sławnego pianisty X. Dla kontrastu puszczono następne wykonanie tego samego utworu, informując słuchaczy, że jest to wykonanie pewnego początkującego pianisty. Słuchacze zauważyli wyraźną przewagę wykonania sławnego muzyka nad wykonaniem początkującego pianisty. W rzeczywistości dwukrotnie wysłuchali tego samego wykonania tego samego utworu. W związku z tym efektem w niektórych instytucjach wprowadza się ocenianie wytworów bez ujawniania nazwisk autorów. Tak jest na przykład przy ocenianiu artykułów posyłanych do publikacji w dobrych czasopismach naukowych. Podobna praktyka zdarza się przy ocenie na niektórych konkursach. Jest to dobry sposób na redukcję efektu aureoli. Pouczający eksperyment na temat efektu aureoli wykonali Vallone, Ross i Lepper (1985). Wzięli oni propozycje pokojowe opracowane przez izraelskich negocjatorów i przedstawił je grupie Izraelczyków jako propozycje przygotowane przez Palestyńczyków. Innej grupie Izraelczyków przedstawili (zgodnie z prawdą) te same propozycje jako przygotowane przez Izraelczyków. Jak można się było domyślać, te same propozycje pokojowe przypisane negocjatorom izraelskim zyskały w oczach izraelskich 10

7 Tadeusz Tyszka badanych większą aprobatę niż wtedy, gdy były przypisane Palestyńczykom. Zadziałał wpływ autora na ocenę wytworu. Innym przejawem efektu aureoli jest wpływ atrakcyjności fizycznej jednostki na sposób jej spostrzegania i oceniania. Osobom atrakcyjnym fizycznie mamy skłonność przypisywać pozytywne cechy: utalentowanie, uczciwość, inteligencję itp. (por. Eagly i in., 1990; Wojciszke, 1991). Jednym z łatwo zauważalnych przykładów jest fakt, że przystojni kandydaci na posłów uzyskują zwykle więcej głosów niż kandydaci mniej przystojni. Podobny wpływ wyglądu można obserwować przy staraniach o zatrudnienie itd. (por. Cialdini, 1993). Może najbardziej niepokojące jest to, że osoby przystojne są także łagodniej traktowane w sądach. Chris Downs i Phillip Lyons (1991) prosili sędziów (mężczyzn i kobiety) o sformułowanie wielkości kary bądź kaucji w różnych przypadkach wykroczeń lub przestępstw. Oskarżeni różnili się naturalnie fizyczną atrakcyjnością. Badacze wykorzystali oficerów policji do oceny atrakcyjności oskarżonych. Oceny te porównano z wysokością kary bądź kaucji nakładanej na sprawców. Okazało się, że uroda oskarżonego miała wpływ na wyroki: bardziej przystojni sprawcy byli traktowani łagodniej niż mniej przystojni. Podobnie Richard A. Kulka & Joan Kessler (1978) stwierdzili, że wielkość odszkodowania za spowodowanie strat w wyniku wypadku samochodowego zależała od atrakcyjności fizycznej winnego. Od przystojniejszych oskarżonych zasądzano mniejsze odszkodowania niż od mniej przystojnych. 3. Efekt pierwszeństwa Peterson i DuCharm (1967) przeprowadzili badanie, wykorzystując dwie urny o różnej proporcji kulek różnych kolorów. Jak pokazuje rysunek 1, urny zawierały odpowiednio: urna I: 3 kule czarne, 2 szare, 2 w kratkę, 1 w paski i 2 białe, urna II: 2 kule czarne, 3 szare, 1 w kratkę, 2 w paski i 2 białe. Badacze udawali losowanie kolejnych kul z jednej z tych urn (naprawdę losowanie było tylko pozorowane), pokazując badanemu aż 60 losowań. Z góry jednak przygotowali dwie serie wylosowywanych kul. W serii pierwszych 30 losowań występowało więcej kul czarnych i w kratkę, dawała więc ona przewagę urnie 1. W drugiej serii 30 losowań występowało więcej kul szarych i w paski, dawała więc ona przewagę urnie II (w tym samym stopniu, co poprzednia seria dawała przewagę urnie I). Oznacza to, że po obejrzeniu wszystkich 60 losowań badany miał dokładnie tyle samo argumentów za urną I co i za urną II. Okazało się jednak, że liczyła się kolejność, w ja- 11

8 PUŁAPKI OCENIANIA kiej pokazywano dwie trzydziestki. Badani, którym pokazywano najpierw serię losowań dającą przewagę urnie I, a później serię losowań dającą przewagę urnie II, byli na końcu bardziej przekonani, że losowano z urny I. Natomiast badani, którym pokazywano najpierw serię losowań dającą przewagę urnie II, a później serię losowań dającą przewagę urnie I, byli na końcu bardziej przekonani, że losowano z urny II. Wystąpił efekt pierwszeństwa, polegający na przecenianiu pierwszych informacji, a niedocenianiu następnych. Rysunek 1. Urny do losowania kulek URNA I URNA II Efekt pierwszeństwa występuje w wielu kontekstach oceniania. Np. w badaniu Caverniego (za Noizet, Caverni, 1975) rozmieszczano celowo kilka rzucających się w oczy błędów raz w pierwszej, a innym razem w drugiej połowie wypracowania szkolnego. Okazało się, że nauczyciele niżej ocenili wypracowanie z błędami na początku niż na końcu tekstu. Innym przejawem efektu pierwszeństwa w szkole jest znany większości z nas efekt dobrego i słabego ucznia. Potoczna obserwacja pokazuje, że opłaca się mieć w szkole opinię dobrego ucznia wtedy nawet nieco słabsze odpowiedzi będą ocenione bardziej pozytywnie. I nie opłaca się mieć opinii słabego ucznia wtedy nawet nieco lepsze odpowiedzi będą ocenione bardziej negatywnie. Efekt pierwszeństwa sprawia, że szybko wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie czy zjawisku. Dzięki temu przy wyborze szybko znajdujemy alternatywę obiecującą. Efekt ten może być też odpowiedzialny za decyzje konsumenckie: dlatego też producenci zabiegają o wysoką pozycję w różnego rodzaju rankingach i testach konsumenckich, nie bez znaczenia okazuje się kolejność pojawiania się spotów w bloku reklamowym, ogłoszeń w prasie lub banerów reklamowych na stronie internetowej, a także niewinna kolejność w odpowiedzi udzielanej przez sprzedawcę zapytanego w sklepie o dostępne modele rowerów albo porządek pozycji polecamy także w ofercie sklepu internetowego. 12

9 Tadeusz Tyszka 4. Efekty kontekstu Nasze oceny w wielu wypadkach mają charakter względny. O tym, czy coś oceniamy jako duże albo małe, dobre albo złe itd. przesądza to, z czym tę rzecz porównujemy. Działa tu efekt kontrastu. Jak pokazuje to rysunek 2, dzieje się tak już na poziomie percepcji. Kółko umieszczone pomiędzy innymi kołami większymi wydaje się nam mniejsze od tego samego kółka umieszczonego pomiędzy innymi mniejszymi. Podobnie ocena czyjejś zamożności, mądrości itp. zależy od tła, na którym ocena ta jest dokonywana. Na nasze oceny, a w konsekwencji także na nasze wybory, wpływ ma kontekst, tj. zestaw alternatyw, z którego dokonuje się wyboru. Gdy chodzi o wybór, to obserwuje się w szczególności dwie tendencje: (1) unikanie opcji skrajnych oraz (2) efekt asymetrycznej dominacji. Rysunek 2. Wzrokowe złudzenie kontrastu 4.1. Unikanie opcji skrajnych Wyobraźmy sobie klienta, który ogląda w sklepie telewizory. Jest przy tym zainteresowany głównie dwoma cechami telewizorów: wielkością ekranu i ceną. (Dla laika zróżnicowanie ich parametrów technicznych nic właściwie nie mówi.) Powiedzmy, że styka się on z trzema telewizorami o zróżnicowanej wielkości ekranu i w różnej cenie, tak jak to ilustruje rysunek 3. Który z tych telewizorów ma największe szanse zakupu? Typowy konsument nie dysponuje gotowym standardem porównywania ceny i wielkości ekranu: np. czy warto dopłacić 900 zł, żeby mieć o 10 cali większy ekran. W tej sytuacji będzie skłonny zdecydować się na telewizor pośredni (pod względem ceny i wielkości ekranu). Wybór taki redukuje ryzyko błędu, że nietrafnie zestawimy cenę i wielkość ekranu. Przykład z wyborem telewizora ilustruje generalną skłonność do unikania opcji skrajnych. Można powiedzieć, że atrakcyjność alternatywy rośnie, gdy zajmuje ona w zbiorze miejsce pośrednie, a obniża się, gdy jest ona alternatywą skrajną. O ile łatwo zrozumieć logikę takiego wybierania (chęć uniknięcia poważnego błędu), to jest równie oczywiste, że wybory oparte na tej zasadzie są bardzo narażone na zależność 13

10 PUŁAPKI OCENIANIA Rysunek 3. Wybór pomiędzy trzema telewizorami o zróżnicowanej wielkości ekranu i cenie 22 cale 1000 zł 32 cale 1500 zł 42 cale 2400 zł od przypadkowego kontekstu, a także łatwo mogą podlegać manipulacji. Na przykład właściciel restauracji może celowo wprowadzić do karty dań szczególnie drogą potrawę, nie dlatego, żeby liczył, iż będzie ją zamawiało wielu konsumentów. Może nawet nikt jej nie zamówi. Ale restaurator liczy na to, że wielu klientów zamówi potrawę następną w kolejności ceny. Zrobi tak zgodnie z zasadą unikania opcji skrajnej. Podobnie można manipulować w wyborach politycznych. Unikanie opcji skrajnych oznacza, że dla partii korzystnym jest, gdy nie jest ona spostrzegana jako skrajna w jakimś ważnym wymiarze, powiedzmy: lewica prawica. Jak pokazuje rysunek 4, kandydaci lewej strony, powiedzmy A i B na rysunku, zyskują, kiedy na liście 14

11 Tadeusz Tyszka pojawi się kandydat o bardziej skrajnych poglądach lewicowych. Podobnie kandydaci prawej strony, powiedzmy C i D na rysunku, zyskują, kiedy na liście pojawi się kandydat o bardziej skrajnych poglądach prawicowych. Rysunek 4. Wybór pomiędzy hipotetycznymi kandydatami politycznych zróżnicowanymi na osi: lewica-prawica lewica--a`---a b c d prawica lewica a b c d d`--prawica Efekt asymetrycznej dominacji W 1977 roku przeprowadziłem badanie (Tyszka, 1983), w którym badani otrzymywali do wyboru między rozmaitymi zestawami alternatyw, na przykład: między kandydatami na stanowisko nauczyciela, między innowacjami technologicznymi, między technologiami wydobywania węgla itd. Alternatywy były scharakteryzowane ze względu na cztery cechy. Powiedzmy kandydaci na stanowisko nauczyciela różnili się ze względu na wiedzę, sumienność, zdolności komunikacyjne i sprawność językową. Rysunek 5 pokazuje, w jaki sposób prezentowano badanym alternatywy A i B. Ich pionowe ułożenie ze względu na poszczególne cechy (I, II, III, IV) oznaczało, która z alternatyw była lepsza, a która gorsza ze względu na daną cechę. Wychodząc od wzorcowego ułożenia alternatyw A i B pokazanego na rysunku 5, dobrano dla niego dwa dodatkowe układy: Układ 1 gdzie alternatywa C przewyższała pod niektórymi względami alternatywę B, ale nigdy nie przewyższała alternatywy A (C była zdominowana przez A). Układ 2 gdzie alternatywa D przewyższała pod niektórymi względami alternatywę A, ale nigdy nie przewyższała alternatywy B (C była zdominowana przez B). Rysunek 5. Układy alternatyw prezentowanych w eksperymencie Tyszki (1983) CECHY I II III IV WZÓR A B A B B A B A A B A B UKŁAD I C A C A B C B C A B A B UKŁAD II B D B D D A D A 15

12 PUŁAPKI OCENIANIA Okazało się, że w różnych zbiorach alternatyw wybierana była ta alternatywa, która miała w tym zbiorze opcję od siebie zdecydowanie gorszą (zdominowaną). Zjawisko to zostało nazwane później efektem asymetrycznej dominacji. Dalsze badania pokazały, że efekt asymetrycznej dominacji jest rzeczywiście zjawiskiem powszechnym. W swoim badaniu Simonson (1989) pokazywał osobom badanym zbiory złożone z trzech artykułów konsumpcyjnych, w których dwa podstawowe różniły się ze względu na dwie cechy w ten sposób, że żaden produkt nie był pod każdym względem lepszy od drugiego, artykuły nie dominowały się wzajemnie. Trzeci artykuł dobierano w ten sposób, że był on zdominowany przez jeden z dwu podstawowych produktów. Dla piwa na przykład zestawiano marki (anonimowe) w taki sposób, jak to pokazują rysunki 5a i 5b. Jak widać, w zbiorze I wybór C jest zdominowany przez wybór B, a w zbiorze II wybór D jest zdominowany przez wybór A. Rysunek 5a. Marki piwa A i B z trzecią marką C zdominowaną przez markę B Zbiór I Cena sześciu opakowań Szacowana jakość Gatunek A $ 1,90 65 Gatunek B $ 2,80 75 Gatunek C $ 3,10 75 Rysunek 5b. Marki piwa A i B z trzecią marką D zdominowaną przez markę A Zbiór II Cena sześciu opakowań Szacowana jakość Gatunek A $ 1,90 65 Gatunek B $ 2,80 75 Gatunek C $ 2,20 65 Zgodnie z prawem asymetrycznej dominacji, Simonson stwierdził, że marka B była częściej wybierana w zbiorze I, a w zbiorze II częściej była wybierana marka A. Jeszcze inne, podobne badanie przeprowadzili Simonson i Tversky (1992). Prezentowali w nim konsumentom ręczniki papierowe i chusteczki do twarzy. Dobierano przy tym owe ręczniki i chusteczki w sposób następujący: albo (A) ręcznik lepszej jakości chusteczka lepszej jakości chusteczka gorszej jakości, (B) ręcznik lepszej jakości ręcznik gorszej jakości chusteczka lepszej jakości. 16

13 Tadeusz Tyszka Tak więc, w zestawie (A) chusteczka lepszej jakości miała w sąsiedztwie chusteczkę gorszej jakości, a w zestawie (B) ręcznik lepszej jakości miał w sąsiedztwie ręcznik gorszej jakości. I znowu zgodnie z efektem asymetrycznej dominacji, gdy w zestawie znajdował się gorszy ręcznik, to konsumenci chętniej wybierali ów lepszy ręcznik (a nie lepszą chusteczkę), a gdy w zestawie znajdowała się gorsza chusteczka, to konsumenci chętniej wybierali lepszą chusteczkę (a nie lepszy ręcznik). Dwa ostatnie badania nasuwają oczywisty wniosek dla marketingu: jeżeli chcesz coś sprzedać, to wystaw obok owego sprzedawanego produktu produkt o identycznej cenie, ale wyraźnie gorszy. Zachęci to do zakupu twojego produktu. Nic dziwnego, że dodaną w ten sposób alternatywę, która sama nie jest wybierana, ale która wpływa na wybór innej alternatywy, nazwano w badaniach konsumenckich wabikiem (por. Ariely, 2008) Asymetryczna dominacja u pszczół i sójek Rysunek 6a. Sytuacja wyboru dla sójek między dwoma tunelami Ciekawe, że efekt asymetrycznej dominacji daje się zaobserwować nie tylko u ludzi. Shafir, Waite i Smith (2002) przeprowadzili interesujące doświadczenia z sójkami i pszczołami. W eksperymencie z sójkami dawano ptakom do wyboru między dwoma tunelami (o głębokości 1,2 metra), zawierającymi różną ilość pożywienia (jednego albo dwa rodzynki) oraz różniącymi się miejscem ulokowania tego pożywienia (bliżej albo dalej od wejścia do tunelu). Sytuację wyboru pokazano na rysunku 6a. Ptak był umieszczany na niewielkiej grzędzie, skąd miał dostęp do dwu tuneli: tunel z jednym rodzynkiem umieszczonym w odległości 28 cm od wejścia (28/1), tunel z dwoma rodzynkami umieszczonymi w odległości 56 cm od wejścia (56/2). 17

14 PUŁAPKI OCENIANIA Dodatkowo, jak pokazuje rys. 6b, w części prób sójki miały do wyboru trzy tunele: tunel z jednym rodzynkiem umieszczonym w odległości 28 cm od wejścia (28/1), tunel z dwoma rodzynkami umieszczonymi w odległości 56 cm od wejścia (56/2), tunel z dwoma rodzynkami umieszczonymi w odległości 84 cm od wejścia (84/2). Okazało się, że kiedy dostępne były trzy tunele 28/1, 56/2 i 84/2, sójki proporcjonalnie częściej wybierały tunel 56/2, niż wtedy, kiedy miały wybór tylko między dwoma tunelami: 28/1 i 56/2. Tak więc w sytuacji asymetrycznej dominacji alternatywa dominująca inną w danym zbiorze była wybierana częściej niż wtedy, gdy nie miała w zbiorze zdominowanej alternatywy. Rysunek 6b. Sytuacja wyboru dla sójek między trzema tunelami Ci sami autorzy wykonali analogiczne doświadczenie z pszczołami. W tym wypadku pszczoły wybierały między sztucznymi kwiatami, różniącymi się zawartością pożywienia (słodkiego płynu) i głębokością kielichów kwiatowych. Przy różnych kwiatach pszczoły znajdowały więcej albo mniej słodkiego płynu: 1, 2 albo 3 mililitry, kwiaty różniły się także głębokością kielicha: 40, 50 i 100 milimetrów. Podstawowy wybór dotyczył dwu alternatyw: kielich kwiatowy o głębokości 40 mm, zawierający 2 ml płynu (40/2), kielich kwiatowy o głębokości 50 mm zawierający 3 ml płynu 50/3. W części sytuacji pszczoły otrzymywały jednak wybór między trzema alternatywami: kielich kwiatowy o głębokości 40 mm, zawierający 2 ml płynu (40/2), kielich kwiatowy o głębokości 50 mm zawierający 3 ml płynu 50/3, kielich kwiatowy o głębokości 40 mm zawierający 1 ml płynu 40/1. 18

15 Tadeusz Tyszka Tak więc pszczoły te otrzymywały dodatkowo alternatywę 40/1, która była zdominowana przez kielich 40/2. Inna grupa pszczół jako trzecią alternatywę otrzymywała kielich 100/3, która to alternatywa była zdominowana przez kielich 50/3. Autorzy stwierdzili, że mając wybór między trzema kielichami kwiatowymi 40/1 40/2, 50/3, pszczoły proporcjonalnie częściej wybierały kielich 40/2 niż wtedy, kiedy miały wybór tylko między dwoma kielichami 40/2 i 50/3. Natomiast mając wybór między trzema kielichami kwiatowymi 40/2, 50/3 i 100/3, pszczoły proporcjonalnie częściej wybierały kielich 50/3 niż wtedy, kiedy miały wybór tylko między dwoma kielichami 40/2, 50/3. Eksperymenty Shafira, Waita i Smitha (2002) sugerują, że mechanizm leżący u podstaw efektu asymetrycznej dominacji musiał się rozwinąć bardzo wcześnie w procesie ewolucji. 5. Efekty sformułowania W roku 1979 Kahneman i Tversky zaproponowali nową teorię decyzji, różniącą się od wcześniej rozwijanych tym, że zamiast restrykcyjnych założeń o racjonalności decydenta, przyjęto w niej założenia niezgodne z postulatami racjonalności, ale zgodne z psychologicznymi prawami percepcji i oceniania. Chodzi o efekt sformułowania, polegający na tym, że ocena i wybór mogą zależeć od tego, czy ten sam wynik zostanie opisany w jeden, czy drugi sposób. Rozpoczniemy od przykładu. Ratowanie życia czy poświęcanie życia? Tversky i Kahneman (1981) prezentowali grupie studentów następujące zadanie: Oto w pewnej miejscowości pojawiła się nowa groźna odmiana grypy i są prognozy, że spowoduje ona śmierć 600 osób. Władze tej miejscowości mają dwie możliwości przeciwdziałania: A. Mogą zdecydować się na akcję 1, która daje pewność, że uda się uratować 200 osób spośród zagrożonych 600 osób. B. Mogą zdecydować się na akcję 2, która daje szansę równą 1/3, że uda się uratować wszystkie 600 osób, ale pozostaje szansa 2/3, że nie uda się uratować nikogo. Badani studenci mieli zdecydować, za którą możliwością by się opowiedzieli. Większość pytanych wybierała pierwszą opcję pewnego uratowania 200 osób. 19

16 PUŁAPKI OCENIANIA Drugiej grupie studentów opowiadano tę samą historyjkę, ale wybór był następujący: C. Akcja 1 z pewnością doprowadzi do tego, że zginie 400 osób. D. Akcja 2 daje szansę 1/3, że nikt nie zginie i zarazem szansę 2/3, że zginie 600 osób. W tej grupie większość pytanych opowiadała się za akcją 2. Nietrudno jednak zauważyć, że oba wybory opisują te same opcje i różnią się jedynie sposobem powiedzenia tego samego: uratować 200 spośród 600 osób to przecież to samo, co dopuścić, że 400 pozostałych osób zginie; podobnie przyjąć szansę 1/3, że uratuje się 600 osób i szansę 2/3 nie uratować nikogo, to tyle samo, co przyjąć szansę 1/3, że nikt nie zginie i szansę 2/3, że zginie 600 osób. Dlaczego więc następuje odwrócenie preferencji? Kahneman i Tversky (1979) zauważyli, że zanim dokonamy jakiejś oceny, to musimy przyjąć jakiś określony punkt odniesienia dla tej oceny. (Na przykład konsument, widząc określoną cenę produktu, odnosi ją do ceny, którą uznaje za właściwą czy korzystną). To ów punkt odniesienia przesądza o tym, co uważamy za wynik pozytywny (za zysk), a co za wynik negatywny (za stratę). Stworzona przez Kahnemana i Tversky ego teoria perspektywy pokazuje, że nasz sposób oceniania zysków i strat jest odmienny: straty odczuwamy na ogół dużo mocniej niż zyski. Poza tym inny mamy stosunek do ryzyka w sferze zysków i w sferze strat. W sferze zysków unikamy ryzyka (stąd w rozważanym przykładzie wybór opcji A), a w sferze strat poszukujemy ryzyka (stąd w rozważanym przykładzie wybór opcji D). Badanie Tversky ego i Kahnemana (1981) doczekało się dziesiątków powtórzeń, w których wykorzystywano albo ten sam scenariusz, co w oryginale, albo wiele innych scenariuszy (np. badani otrzymywali wybór między wykonywaniem nieprzyjemnego zadania przez określony czas, albo loterią, która pozwalała uniknąć wykonywania tego zadania, ale też zawierała możliwość przedłużenia wykonywania tego nieprzyjemnego zadania (por. Passe, 1995). W większości badań potwierdzano wynik odwracania się preferencji. Co więcej, pojawiła się też seria badań, które ujawniły zjawisko nazwane przez Levina, Schneidera i Gaetha (1998) efektem sformułowania cechy (attribute framing). Zacznijmy od przykładów. Mięso w 75% chude czy w 25% tłuste? Levin, Johnson, Russo i Deldin (1985) prosili grupę gospodyń domowych, by określiły odczuwany poziom satysfakcji związanej z zakupem wołowiny. Opisywali różne kombinacje ceny mięsa i jego jakości. W dwu grupach badanych używali dwu różnych sposobów określania jakości wołowiny: w jednej grupie podawali procent chudego mięsa, a w drugiej grupie podawali procent tłuszczu. Na przykład w jednej grupie mówiono, że mięso jest w 75% chude, a w drugiej, że jest w 25% tłuste. Okazało się, że pierwsza grupa była wyraźnie bardziej zadowolona z ocenianych kawałków mięsa niż grupa druga. 20

17 Tadeusz Tyszka Wzrost bezrobocia czy obniżenie zatrudnienia. Grupie studentów opisywano (Quattrone, Tversky, 1984) dwa programy gospodarcze, które różniły się między sobą tym, że prowadziły do różnych skutków: (a) gdy chodzi o bezrobocie, (b) gdy chodzi o stopę inflacji. Przedstawiano studentom następujące skutki każdego z dwóch programów: PROGRAM A: prowadzi do 10% BEZROBOCIA i 12% INFLACJI, PROGRAM B: prowadzi do 5% BEZROBOCIA i 17% INFLACJI. Jak widać, wybór zawiera konflikt między dwoma niepożądanymi rzeczami: wzrostem bezrobocia i wzrostem inflacji. Badani studenci byli proszeni o dokonanie wyboru jednego z tych programów, tego, który uznaliby za lepszy dla społeczeństwa. Okazało się, że większość badanych (64%) wybrała program B powodujący niższe bezrobocie. Innej grupie studentów sformułowano problem w taki oto sposób: PROGRAM C: prowadzi do 90% ZATRUDNIENIA i 12% INFLACJI, PROGRAM D: prowadzi do 95% ZATRUDNIENIA i 17% INFLACJI. I znowu badanych proszono o dokonanie wyboru jednego z tych programów, tego, który uznaliby za lepszy dla społeczeństwa. W grupie tej większość badanych (54%) wybrała program C obiecujący niższą stopę inflacji. Zauważmy jednak, że w obu grupach prezentowano dokładnie te same dwa programy: 90% zatrudnienie to przecież to samo, co 10% bezrobocie, a 95% zatrudnienie to 5% bezrobocie. Tak więc różnica między dwoma sformułowaniami sprowadzała się do tego, że w jednej grupie użyto terminu bezrobocie, a w drugiej grupie użyto terminu zatrudnienie. Okazało się jednak, że owa pozornie nieistotna różnica w sformułowaniu powoduje całkiem znaczące skutki: w zależności od sformułowania większość badanych wybiera albo jeden, albo drugi program. Jak widać, efekt sformułowania cechy dotyczy skutków opisywania tych samych konsekwencji działania albo w sposób pozytywny, albo w sposób negatywny. Okazuje się, że pozytywne sformułowanie uwypukla pozytywne aspekty informacji, a sformułowanie negatywne uwypukla negatywne aspekty informacji. W efekcie działanie jest oceniane albo bardziej, albo mniej pozytywnie. Wrażliwość ludzi na sposób prezentacji oferty jest naturalnie chętnie wykorzystywana w różnych dziedzinach. Na przykład właściciele pensjonatów jako cenę normalną apartamentów podają cenę obowiązującą w sezonie, a o cenie poza sezonem mówią, że jest ona obniżona. Można by równie dobrze powiedzieć, że cena obowiązująca poza sezonem to cena normalna, natomiast cena w sezonie jest podwyższona. Bez wątpienia pierwsze sformułowanie jest jednak dla klientów bardziej zachęcające. Toteż właściciele pensjonatów nie mają wątpliwości, jakich określeń używać. 21

18 PUŁAPKI OCENIANIA Levin, Schneider i Gaeth (1998) wyróżnili jeszcze jedną postać sformułowania, którą nazwali sformułowaniem celu (goal framing). Dobrze ilustruje ją następujący przykład: Przekazywano jednej grupie kobiet następujący komunikat: Badania pokazują, że kobiety, które przeprowadzają samodzielne badania piersi, mają zwiększoną szansę odkrycia guza we wcześniejszym, wyleczalnym stadium choroby. Innej grupie kobiet przekazywano następujący komunikat: Badania pokazują, że kobiety, które nie przeprowadzają samodzielnego badania piersi, mają zmniejszoną szansę odkrycia guza we wcześniejszym, wyleczalnym stadium choroby. Meyerowitz i Chaiken (1987), którzy prowadzili to badanie, stwierdzili, że pokazywanie negatywnych skutków towarzyszących zaniechaniu badania piersi wywierało większy skutek perswazyjny, niż ta sama informacja prezentowana w postaci pozytywnych skutków prowadzenia takich badań. Wiele innych badań potwierdza, że generalnie ludzie są bardziej skłonni podjąć działanie, gdy pokazuje się im negatywne konsekwencje zaniechania tego działania niż wtedy, gdy pokazuje się im pozytywne konsekwencje wykonania tego działania. Wykorzystuje się to przy konstrukcji komunikatów perswazyjnych: zamiast pokazywać pozytywne skutki podjęcia jakiegoś działania, pokazuje się możliwości uniknięcia negatywnych skutków zaniechania tego działania. 6. Czy można przezwyciężyć błędy oceniania? Generalnie nie jest łatwo uniknąć opisanych błędów oceniania i wpadania w przedstawione pułapki. Sytuacja jest tu trochę podobna do tej, z jaką mamy do czynienia przy złudzeniach w spostrzeganiu. Na przykład wszyscy ulegamy znanemu złudzeniu wzrokowemu Mullera-Lyera. Z dwu pokazanych niżej odcinków odcinek (a) widzimy jako dłuższy niż odcinek (b), nawet wtedy, kiedy je zmierzymy i przekonamy się, że są równej długości. Wiedza nie zmienia tu naszego sposobu widzenia. Zupełnie podobnie możemy wiedzieć, że ulegamy efektowi pierwszeństwa albo efektowi aureoli, a mimo to osoba wcześniej znana jako sympatyczna będzie za ten sam niewłaściwy czyn oceniana łagodniej niż osoba, którą poznaliśmy wcześniej jako niesympatyczną. Podobnie osoba, która nam się podoba fizycznie, będzie się wydawała na przykład bardziej inteligentna niż jest w rzeczywistości, a osoba mniej przystojna jako mniej inteligentna niż w rzeczywistości. Na szczęście nie zawsze błędy i złudzenia są nie do przezwyciężenia. Jak pokazał Philip E. Tetlock (1983), efekt pierwszeństwa można zredukować poprzez zwiększe- 22

19 Tadeusz Tyszka Rysunek 7. Złudzenie Mullera-Lyera nie motywacji osoby do starannej analizy odbieranej informacji. Badacz ten dawał swoim badanym skrócony opis aktu oskarżenia. W dwu wersjach eksperymentalnych zmieniał przy tym kolejność podawanej badanym informacji: albo na początku pojawiały się informacje korzystne dla oskarżonego, a później informacje niekorzystne dla oskarżonego, albo odwrotnie. W wyniku tego postępowania otrzymał klasyczny efekt pierwszeństwa: badani, którzy otrzymywali najpierw informacje korzystne dla oskarżonego, a dopiero po tym niekorzystne, formułowali zwykle łagodniejszy wyrok niż ci, którzy otrzymywali informacje w odwróconej kolejności. Jednak ten niepożądany wynik zmniejszał się, a nawet znikał, kiedy badanemu od początku zwrócono uwagę na to, żeby starannie analizował otrzymywaną informację, gdyż będzie musiał wytłumaczyć swój werdykt. W tym wypadku kolejność prezentowanej informacji przestała odgrywać rolę. Zabiegi tego rodzaju mają jednak na ogół ograniczone efekty. Generalnie bardziej skutecznym kierunkiem przezwyciężania naszych słabości jest takie organizowanie warunków oceniania, by znane pułapki nie mogły się pojawić. Na przykład efekt aureoli nie może się ujawnić, kiedy wykonuje się ocenianie w ciemno, tj. pozbawiając oceniającego informacji, które mogą wywołać efekt aureoli. To dlatego przy ocenie prac konkursowych albo przy ocenie artykułów naukowych wysyłanych do druku ukrywa się autorstwo dzieła. Przy zastosowaniu tego typu ślepych testów w badaniach konsumenckich nierzadko okazuje się, że konsument nie jest w stanie rozróżnić między dobrze znanymi i uważanymi za wyraźnie zróżnicowane markami. Wiele lat temu za zgodą Polskiego Związku Bokserskiego tak oto próbowaliśmy wspólnie z Markiem Wielochowskim zredukować wpływ efektu pierwszeństwa na ocenę walko bokserskich. Zamiast tradycyjnego jednego składu sędziowskiego, oceniającego trzy rundy spotkania, wprowadzaliśmy do oceny kolejnych rund po trzy różne zestawy sędziów. Tak więc każdy sędzia oceniał tylko jedną rundę, nie widząc przebiegu walki w pozostałych rundach. Wynik był obiecujący, zawodnik wygrywający w pierwszej rundzie rzadziej był ogłaszany zwycięzcą całej walki. 23

20 PUŁAPKI OCENIANIA Pewną formą obrony przed uleganiem efektowi kontekstu jest świadome dobieranie kontekstu. Na przykład jeżeli nie stać nas na zbyt drogi samochód lub zbyt drogie mieszkanie, to rozsądną rzeczą będzie powstrzymanie się od oglądania takich nieosiągalnych alternatyw. W ten sposób nie będą one przesuwały naszych preferencji w kierunku zbyt drogich opcji. Jeżeli restauracja celowo wprowadza zdecydowanie drogą potrawę (po to, żeby stworzyć korzystny dla niej kontekst wyboru), to możemy od razu zawęzić liczbę rozważanych alternatyw, z góry wykluczając danie najdroższe itp. Bibliografia Ariely, D Potęga Irracjonalności. Ukryte Siły, które Wpływają na Nasze Decyzje. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Downs, A.C., Lyons, P.M Natural observations of the links between attractiveness and initial legal judgments. Personalisty and Social Psychology Bulletin Cialdini, R Wywieranie Wpływu na Ludzi. Teoria I Praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Eagly, A.H., Ashmore, R.D., Makhijani, M.G., Longo, L.C What is beautiful is goog, but...: A meta-analitic review of research on the phisical attractiveness strerotype. Psychollogical Bulletin Gamliel, E., Peer, E Attribute framing affects the perceived fairness of health care allocation principles. Judgment and Decision Making Holyoak, K.J., Simon, D Bidirectional reasoning in decision making by constraint satisfaction. Journal of Experimental Psychology: General Kahneman, D., Tversky, A Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica Levin, I.P., Schneider, S.L., Gaeth, G.J All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes Noizet, G., Caverni, J.P Psychologiczne Aspekty Oceniania Osiągnięć Szkolnych. PWN, Warszawa. Peterson, C.R., Beach, L.R Man as an intuitive statistician. Psychological Bulletin 68 (1): Quattrone, G.A., Tversky, A Causal versus diagnostic contingencies: On selfdeception and the voter s illusion. Journal of Personality and Social Psychology Russo, J.E., Medvec, V.H. & Meloy, M.G The distortion of information during decisions. Organizational Behavior and Human Decision Processes Shafir, S., Waite, T.A., Smith, B.H Context-dependent violations of rational choice in honeybees (Apis mellifera) and gray jays (Perisoreus canadensis). Behavioral Ecology Sociobiology Simonson, I Choice based on reason: The case of attraction and compromise effects. Journal of Consumer Research Simonson, I., Tversky, A Choice in context: Tradeoff contrast and extremeness aversion. Journal of Marketing Research

21 Tadeusz Tyszka Travis, C., Aaronson, E Błądzą wszyscy (ale nie ja.) Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Sopot: Smak Słowa. Tetlock, Ph.E Accountability and the Perseverance of First Impressions Social Psychology Quarterly, Vol. 46, No. 4 (Dec., 1983), pp Thorndike, E.L A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology Tversky, A., Kahneman, D The framing of decision and the psychology of choice. Science Tyszka, T Contextual multi-attribute decision rules. W: L. Sjoberg, T. Tyszka, and J. Wise (wyd.) Human Decision Making, Sweden: Lund, Doxa. Tyszka, T., Wielochowski, M Must boxing verdicts be partial? Journal of Behavioral Decision Making Vallone, R.P., Ross, L., Lepper, M.R The hostile media phenomenon: Biased perception and perceptions of media bias in converge of the Beirut massacre. Journal of Personality and Social Psychology Wojciszke, B Procesy Oceniania Ludzi. PAN Instytut Psychologii. Poznań: Nakom. 25

Warszawa 2010. Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami. Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa 2010. Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami. Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa 2010 Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami Akademia Leona Koźmińskiego DECYZJE półrocznik Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami Akademia Leona Koźmińskiego ul.

Bardziej szczegółowo

Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami

Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami Rozdz 00 Spis tre ci.qxd 2010-08-12 09:27 Page 1 Warszawa 2010 Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami Akademia Leona Koźmińskiego Rozdz 00 Spis tre ci.qxd 2010-08-12 09:27 Page 2 DECYZJE

Bardziej szczegółowo

ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ KSIÊGA V

ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ KSIÊGA V DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ KSIÊGA V Warszawa: Czytelnik, 1998 Wojski, chlubnie skończywszy łowy, wraca z boru, A Telimena wgłębi samotnego dworu Zaczyna polowanie. Wprawdzie

Bardziej szczegółowo

19/05/2015. Teoria perspektywy w podejmowaniu decyzji. Proces podejmowania decyzji - wykład 10. Ratowanie czy zamykanie zakładu pracy?

19/05/2015. Teoria perspektywy w podejmowaniu decyzji. Proces podejmowania decyzji - wykład 10. Ratowanie czy zamykanie zakładu pracy? Teoria perspektywy w podejmowaniu decyzji Proces podejmowania decyzji - wykład 10 Stworzona przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky ego i Daniela Kahnemana (1979) Opisuje efekt niestałości preferencji

Bardziej szczegółowo

ang. merchant kupiec, merchandise towar.

ang. merchant kupiec, merchandise towar. SKUTECZNA ORGANIZACJA PRZESTRZENI SKLEPOWEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW/TOWARÓW MERCHANDISING ang. merchant kupiec, merchandise towar. Jest różnie określany, jako: efektywne wykorzystanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii finansów

Podstawy teorii finansów Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie gospodarcze Psychologia inwestora Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Podstawy

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA PÓŁKULOWA A RACJONALNOŚD DECYZJI

ASYMETRIA PÓŁKULOWA A RACJONALNOŚD DECYZJI ASYMETRIA PÓŁKULOWA A RACJONALNOŚD DECYZJI Agata Sobków, SWPS Wrocław, agata.sobkow@gmail.com Jakub Traczyk, SWPS Wrocław, jtraczyk@gmail.com KTÓRĄ OPCJĘ WYBIERASZ? A: Dostajesz pewne 50 zł. B: Możesz

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny. Listopad 2016 K.067/16

Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny. Listopad 2016 K.067/16 Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny Listopad 16 K.067/16 Informacje o badaniu W polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy, a postać polskiego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

Zależność cech (wersja 1.01)

Zależność cech (wersja 1.01) KRZYSZTOF SZYMANEK Zależność cech (wersja 1.01) 1. Wprowadzenie Często na podstawie wiedzy, że jakiś przedmiot posiada określoną cechę A możemy wnioskować, że z całą pewnością posiada on też pewną inną

Bardziej szczegółowo

9 Funkcje Użyteczności

9 Funkcje Użyteczności 9 Funkcje Użyteczności Niech u(x) oznacza użyteczność wynikającą z posiadania x jednostek pewnego dobra. Z założenia, 0 jest punktem referencyjnym, czyli u(0) = 0. Należy to zinterpretować jako użyteczność

Bardziej szczegółowo

oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw moralno ci diadyczna teoria moralno ci potocznej

oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw moralno ci diadyczna teoria moralno ci potocznej Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 4 (39) strony 388 398 Katedra Psychologii Spo ecznej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Wydzia Zamiejscowy w Sopocie oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 podręcznika Wolna przedsiębiorczość - Ilustracje krzywych popytu i podaży

Rozdział 10 podręcznika Wolna przedsiębiorczość - Ilustracje krzywych popytu i podaży Rozdział 10 podręcznika Wolna przedsiębiorczość - Ilustracje krzywych popytu i podaży Autor: Mateusz Machaj #popyt #podaż W rozdziale nauczysz się: Jak wyglądają krzywe popytu i podaży. Jak na wykresie

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Projekt Własnego Pomysłu Badawczego

Projekt Własnego Pomysłu Badawczego Projekt badawczy Projekt Własnego Pomysłu Badawczego 1. Prezentacja publiczna (10 pkt) Krótkie wystąpienie mające na celu zapoznanie grupy z najistotniejszymi aspektami własnego pomysłu badawczego Ocenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Złudzenia optyczne. . Złudzenia optyczne dzieli się na cztery kategorie:

Złudzenia optyczne. . Złudzenia optyczne dzieli się na cztery kategorie: ZŁUDZENIA OPTYCZNE Złudzenia optyczne Złudzenie optyczne - błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia.

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów Metody sprzedaży Wykład 5 Potrzeby i motywy konsumentów Potrzeby i motywacja Ludzie kupują po to, by zaspokoić swoje różnorakie potrzeby MOTYW to wewnętrzna siła, która ukierunkowuje zachowanie na te czynności,

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie Agnieszka Maryniak

Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie Agnieszka Maryniak Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie Agnieszka Maryniak Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski U dzieci w wieku szkolnym zaburzenia językowe mogą być trudne do rozpoznania Poprawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

W analizowanym zbiorze danych występowały sporadyczne (nie przekraczające pięciu brakujących wyników na zmienną), losowe braki danych, które

W analizowanym zbiorze danych występowały sporadyczne (nie przekraczające pięciu brakujących wyników na zmienną), losowe braki danych, które Raport z Quzi eksperymentu. Efektywności interwencji edukacyjnej Bliżej. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Innowacji Społecznych. Badania zostały przeprowadzone w grupie

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 4 Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa. Drzewko stochastyczne. Schemat Bernoulliego. ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Poznawcze znaczenie dźwięku

Poznawcze znaczenie dźwięku Poznawcze znaczenie dźwięku Justyna Maculewicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kognitywistyka (IV rok) akustyka (II rok) e-mail: justynamaculewicz@gmail.com Klasyczne ujęcie słyszenia jako percepcji zdarzeń

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze Marta Więckowska

Metody badawcze Marta Więckowska Metody badawcze Marta Więckowska Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Czy w Krakowie przez internet restauracji szukają częściej niż w Gdańsku? Gdzie znajdziesz smakoszy kuchni chińskiej?

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci Akademia Młodego Ekonomisty Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci Dr Ewa Tokajuk Uniwersytet w Białymstoku 26 listopada 2015 r. konsumpcja każde zaspokojenie ludzkich potrzeb decyzja postanowienie,

Bardziej szczegółowo

Rola perspektywy w podejmowaniu decyzji. Ratowanie czy zamykanie zakładu pracy? Teoria perspektywy. Który plan wybieracie..???

Rola perspektywy w podejmowaniu decyzji. Ratowanie czy zamykanie zakładu pracy? Teoria perspektywy. Który plan wybieracie..??? Rola perspektywy w podejmowaniu decyzji Psychologia wykład 8 Mechanizmy podejmowania decyzji Dr Beata Bajcar Zakład Psychologii I Ergonomii Teoria perspektywy jest teorią psychologiczną autorstwa Daniela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ DZIECKO Z PROBÓWKI - POSTAWY WOBEC ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO BS/78/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ DZIECKO Z PROBÓWKI - POSTAWY WOBEC ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO BS/78/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Gdzie widać rybę? Marcin Braun Autor podręczników szkolnych

Gdzie widać rybę? Marcin Braun Autor podręczników szkolnych FOTON 128, Wiosna 2015 35 Gdzie widać rybę? Marcin Braun Autor podręczników szkolnych Jednym z najbardziej znanych przykładów załamania światła jest fakt, że gdy znad wody patrzymy na przepływającą rybę,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Przez hipotezę statystyczną rozumiemy, najogólniej mówiąc, pewną wypowiedź na temat rozkładu interesującej nas

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Przez hipotezę statystyczną rozumiemy, najogólniej mówiąc, pewną wypowiedź na temat rozkładu interesującej nas TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Przez hipotezę statystyczną rozumiemy, najogólniej mówiąc, pewną wypowiedź na temat rozkładu interesującej nas cechy. Hipotezy dzielimy na parametryczne i nieparametryczne.

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 10

Mikroekonomia. Wykład 10 Mikroekonomia Wykład 10 Informacja Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii

Bardziej szczegółowo

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych ale Pół żartem, pół serio o naszej rutynie Czasem zdarza się, że pozwalamy wjechać klientowi na stanowisko Być może cierpi on na wadę wzroku

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENT PRACODAWCA PRACOWNIK oparty na eksperymencie Gift Exchange Game (Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993)

EKSPERYMENT PRACODAWCA PRACOWNIK oparty na eksperymencie Gift Exchange Game (Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993) Ekonomia Eksperymentalna Dr Tomasz Kopczewski EKSPERYMENT PRACODAWCA PRACOWNIK oparty na eksperymencie Gift Exchange Game (Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993) SPIS TREŚCI Wstęp 3 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk Zachowania nabywców mgr Jolanta Tkaczyk Za co płacą nabywcy? Nabywcy płacą za korzyści, których dostarczają im produkty i usługi Korzyści: właściwości funkcjonalne, cena, opakowanie, marka, wizerunek,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć Psychometria Wprowadzenie w problematykę zajęć W 1 Psychologia potoczna potoczne przekonanie dotyczące natury ludzkiego zachowania wyrażające się w zdroworozsądkowych, intuicyjnych twierdzeniach. dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

4.2. Program i jego konfiguracja

4.2. Program i jego konfiguracja 4.2. Program i jego konfiguracja Dopasowywanie wielkości widoku Podczas pracy z programem często dochodzi do sytuacji w której trzeba dopasować ilość zawartych danych w arkuszu do wielkości ekranu. Np.

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce K.076/12 FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce Warszawa, grudzień 2012 r. Sondaż TNS Polska przeprowadzony w dniach 6-10.12.2012 r. pokazuje aktualny stan opinii publicznej w sprawie firm zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zad. 1 Średnia ocen z semestru letniego w populacji studentów socjologii w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ODPŁATNOŚĆ ZA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE BS/76/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ODPŁATNOŚĆ ZA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE BS/76/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Diagram 1. Diagram 3

LEKCJA 1. Diagram 1. Diagram 3 Diagram 1 LEKCJA 1 - zaawansowanie czarnych zdecydowanie lepsze, - szansa dojścia czarnych do damki, - przynajmniej jeden kamień białych ginie, ale od czego jest ostatnia deska ratunku - KOMBINACJA! Ale

Bardziej szczegółowo

Rysunek zwykle bardziej przemawia do wyobraźni niż kolumna liczb. Dlatego tak często dane statystyczne przedstawia się graficznie.

Rysunek zwykle bardziej przemawia do wyobraźni niż kolumna liczb. Dlatego tak często dane statystyczne przedstawia się graficznie. PROCENTY I DIAGRAMY Rysunek zwykle bardziej przemawia do wyobraźni niż kolumna liczb. Dlatego tak często dane statystyczne przedstawia się graficznie. Często spotykamy się z diagramami kołowymi. Przedstawiają

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych Agenda Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 2 stycznia 2012 Agenda Agenda 1 Wprowadzenie Agenda 2 Hipoteza oraz błędy I i II rodzaju Hipoteza alternatywna Statystyka testowa Zbiór krytyczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Czy znaczna niestabilność postrzegania atrakcyjności twarzy podważa adaptacjonistyczną interpretację tego zjawiska?

Czy znaczna niestabilność postrzegania atrakcyjności twarzy podważa adaptacjonistyczną interpretację tego zjawiska? Czy znaczna niestabilność postrzegania atrakcyjności twarzy podważa adaptacjonistyczną interpretację tego zjawiska? Krzysztof Kościński Zakład Ekologii Populacyjnej Człowieka, UAM Charles Darwin, 1871,

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Praca w B2B to praca z klientem korporacyjnym czyli przykładową Kasią Nowak, która reprezentuje firmę No name. Pani Kasia musi wybrać produkt

Praca w B2B to praca z klientem korporacyjnym czyli przykładową Kasią Nowak, która reprezentuje firmę No name. Pani Kasia musi wybrać produkt 2.2.3 B2B a B2C 1 12 B2B (ang. Business to Business) oznacza ogół relacji pomiędzy firmami (tj. między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia

1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia 1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia kwadratów i sześcianów przez małe liczby, cechy podzielności przez 2, 4, 8, 5, 25, 125, 3, 9. 26 września 2009 r. Uwaga: Przyjmujemy, że 0 nie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera. ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo warunkowe Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym

Prawdopodobieństwo warunkowe Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym Edward Stachowski Prawdopodobieństwo warunkowe Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym W podstawie programowej obowiązującej na egzaminie maturalnym od 05r pojawiły się nowe treści programowe Wśród

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

10. Wstęp do Teorii Gier

10. Wstęp do Teorii Gier 10. Wstęp do Teorii Gier Definicja Gry Matematycznej Gra matematyczna spełnia następujące warunki: a) Jest co najmniej dwóch racjonalnych graczy. b) Zbiór możliwych dezycji każdego gracza zawiera co najmniej

Bardziej szczegółowo

korepetycje zdalne, na żywo, przez internet.

korepetycje zdalne, na żywo, przez internet. Zacznij budować własny dochodowy biznes oparty o korepetycje zdalne, na żywo, przez internet. Oferuj korepetytorom pracę, polecaj korepetycje zdalne uczniom, zachęcaj inne osoby do budowania własnego biznesu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo