Katalog wydawniczy Publikacje prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog wydawniczy Publikacje prawne"

Transkrypt

1 2005/2006 Katalog wydawniczy Publikacje prawne Komentarze - Ustawy - Podręczniki - UE

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy nasz nowy katalog prawny z ofertą wydawniczą. Znajdą Państwo w nim fachowe opracowania z zakresu podatków, gospodarki jak również poradniki i podręczniki prawne. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na serię Komentarzy przygotowaną z myślą o praktykach autorami opracowań są najlepsi specjaliści z renomowanych kancelarii prawnych, a poruszane zagadnienia dotyczą aktualnych i często kontrowersyjnych zmian prawnych. Nasze publikacje powstają z myślą o Państwa potrzebach i mamy nadzieję, że spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Czytelników. Zapraszamy do księgarń na terenie całego kraju, a także do Księgarni Internetowej Wydawnictwa Difin. Zapraszamy do współpracy Anna Żarska Redaktor Działu Literatury Prawnej i Podatkowej Spis treści: Komentarze prawno-podatkowe... 3 Komentarze prawne... 6 Prawo Internet... 7 Prawo z paragrafem Prawo Prawo Podręczniki Unia Europejska Zapowiedzi wydawnicze Informacje

3 KOMENTARZE PRAWNO-PODATKOWE Ustawa o VAT Komentarz Stan prawny na 1 września 2005 r Jerzy Martini (red) Zbigniew Liptak Paweł Kowalczyk, Przemysław Skorupa, Marek Wojda ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 1032/B5, CENA: 139 ZŁ Prezentowany komentarz kompleksowo omawia ustawę o VAT z 11marca 2004 roku, według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 września Uwzględnia dotychczasowe jej nowelizacje, a także rozporządzenia wykonawcze do ustawy (w tym rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych). Komentarz ma na celu przystępne wyjaśnienie zasad funkcjonowania podatku VAT. Szczególną uwagę autorzy poświęcili kwestii zgodności polskich przepisów o VAT z regulacjami prawa wspólnotowego. W związku z tym, stanowi prawdziwe kompendium wiedzy, jeśli chodzi o ten podatek. W szczególności, dokładnie opisane zostały zasady obrotu towarowego i usługowego wewnątrz Unii Europejskiej, obowiązki sprawozdawcze (m.in. deklaracje podatkowe oraz informacje podsumowujące), reguły ustalania miejsca powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji pomiędzy podatnikami. Komentarz uwzględnia orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, krajowych sądów administracyjnych, jak również interpretacje wydawane przez Ministra Finansów oraz inne organy skarbowe dotyczące podatku VAT. Omawia ponadto praktykę stosowania ustawy o VAT, jaka ukształtowała się w trakcie kilkunastu miesięcy jej obowiązywania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz Stan prawny na 1 września 2005 r Departament Doradztwa Podatkowego BDO POLSKA ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 632/B5, CENA: 95 ZŁ Prezentowana książka stanowi kompleksowe, aktualne i rzetelne omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest napisana w formie komentarza do poszczególnych artykułów ustawy. Komentarz ma na celu przybliżenie podatnikom wszystkich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w jej kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku. Autor szczegółowo wyjaśnia poszczególne przepisy, w tym uregulowania dotyczące leasingu, kosztów uzyskania przychodów, zwolnień podatkowych. Przytacza przykłady, które stanowią pomoc w praktycznym rozumieniu regulacji, oraz rozwiązania zaczerpnięte z własnej praktyki. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno osób zajmujących się profesjonalnie prawem podatkowym: doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się prawem podatkowym, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, jak również do przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową. 3

4 KOMENTARZE PRAWNO-PODATKOWE Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz. Stan prawny na 1 stycznia 2005 Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 1485/B5, CENA: 160 ZŁ Komentarz liczący prawie 1500 stron jest niewątpliwie kompleksowym omówieniem przepisów ustawy o pdof. Doświadczeni autorzy duży nacisk położyli na wyjaśnienie kontrowersji i wątpliwości związanych ze spóźnionym opublikowaniem ustawy nowelizującej PIT na 2005 r. Komentarz odnotowuje i szeroko omawia wszelkie zmiany, jakie zostały wprowadzone w 2005 r., w tym: opodatkowanie zagranicznych dochodów kapitałowych oraz giełdowych, zmiany w katalogu kosztów uzyskania przychodów, skutki w podatku dochodowym corocznych korekt VAT. Autorzy skupili się także na zmianach systemowych, jakie miały miejsce w podatkach dochodowych, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r nowej ustawy VAT. Spis treści: Podmiot i przedmiot opodatkowania Źródła przychodów Zwolnienia przedmiotowe Koszty uzyskania przychodów Opodatkowanie stron umowy leasingu Szczególne zasady ustalania dochodu Podstawa obliczenia i wysokość podatku Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Zeznania podatkowe Zmiany w przepisach obowiązujących Przepisy przejściowe i końcowe Postępowanie w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny Dariusz Malinowski (red.), Aleksander Dąbrowski, Ewa Szot ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 271/B5, CENA: 45 ZŁ W opracowaniu: Dokładne omówienie przepisów Ordynacji podatkowej i ich odpowiedników w ustawie o kontroli skarbowej dotyczących postępowania podatkowego; Szczegółowy indeks ułatwiający odnalezienie poszukiwanych zagadnień; Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, oraz Najwyższego Sądu Administracyjnego; Spis powołanych orzeczeń TK, SN i NSA; Wiele praktycznych rad i wskazówek dla podatników, dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z czynnościami kontrolnymi. Prezentowana książka stanowi omówienie zasadniczych dla postępowania podatkowego przepisów Ordynacji podatkowej i Ustawy o kontroli skarbowej. Autorstwo praktyków, doradców podatkowych współpracujących z jedną z firm Wielkiej Czwórki - KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. sprawia, że książka jest praktycznym i wartościowym przewodnikiem dla osób stosujących prawo podatkowe. 4

5 KOMENTARZE PRAWNO-PODATKOWE Podatek od od spadków i darowizn w 2005 roku Komentarz Krystyna Chustecka ISBN: , Data wydania: styczeń 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 220/B5, CENA: 55 ZŁ W niniejszym opracowaniu autorka omawiając poszczególne przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2005 roku, powołuje się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców przedstawione w niej zasady ustalania i poboru tego podatku dotyczą osób fizycznych nabywających nieodpłatnie majątek z tytułu spadku, darowizny, zachowku, zasiedzenia. Publikacja zawiera również omówienie regulacji wynikających z prawa cywilnego i innych dziedzin prawa, dotyczących form nabycia podlegającego opodatkowaniu majątku, wzory testamentów i umów darowizny, a także przykłady obliczenia podatku. W opracowaniu: Przedmiot opodatkowania Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania Wysokość podatku Płatnicy Przepisy przejściowe i końcowe Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2005 roku Komentarz Krystyna Chustecka ISBN: , Data wydania: styczeń 2005 LICZBA STRON/FORMAT:150/B5, CENA: 55 ZŁ Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie regulacji prawnych, dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2005 r, jak również regulacji prawnych, które wejdą w życie, po zakończeniu prac legislacyjnych, w ciągu roku w terminach określonych w przepisach końcowych. Kolejne rozdziały dotyczą: Zakres przedmiotowy podatku Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku Zwolnienia od podatku Zapłata, pobór i zwrot podatku Właściwość organów podatkowych Przepisy przejściowe i końcowe 5

6 KOMENTARZE PRAWNE Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych Jarosław Chałas, Halina Kwiatkowska ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 128/A5, CENA: 30 ZŁ Nakładem Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. ukazał się Komentarz do ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych autorstwa radców prawnych Jarosława Chałasa i Haliny Kwiatkowskiej. Czytelnik znajdzie w książce komentarze do poszczególnych artykułów ustawy. Autorzy wskazują jednocześnie na jej wady i luki. Komentarz przeznaczony jest nie tylko dla prawników - z całą pewnością okaże się przydatny przedsiębiorcom zainteresowanym ujawnianiem informacji o nierzetelnych kontrahentach i konsumentach. (Gazeta Prawna nr grudnia 2003) Przedmiotem obowiązującej od kwietnia 2003 r. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest określenie zasad i trybu ujawniania danych dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności informacji o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych. Założeniem regulacji było stworzenie instrumentu mobilizującego niesolidnych dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Możliwość publicznego ujawnienia niesolidności płatniczej ma - w zamiarze twórców ustawy - działać odstraszająco i powstrzymywać dłużników od uchylania się od obowiązku spełnienia zobowiązania, a jednocześnie pozwalać na weryfikację potencjalnych klientów i kontrahentów przed zawarciem z nimi umowy. Niniejsza publikacja spełnia wymogi rzetelnej i dokładnej informacji o charakterze prawniczym, a jednocześnie w sposób przystępny także dla laika przedstawia uregulowane ustawą zagadnienia. Sprawia to, iż książka ta zainteresuje nie tylko prawników specjalistów prawa gospodarczego, ale również przedsiębiorców i wszystkie osoby, które chciałyby bliżej poznać regulacje dotyczące ujawniania informacji o nierzetelnych kontrahentach i konsumentach. Poruszane zagadnienia Wprowadzenie Przepisy ogólne Biura Informacji Gospodarczych Przekazywanie informacji gospodarczych do biura Przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych przez biuro Aktualizacja informacji gospodarczych Nadzór nad biurami Przepisy karne Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 6

7 PRAWO - INTERNET Podpis elektroniczny Komentarz Robert Podpłoński, Piotr Popis ISBN: , Data wydania: 2004/Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 562/B5, CENA: 95 ZŁ Rozwojowi techniki, coraz powszechniejszemu dostępowi do internetu, musi towarzyszyć rozwój prawa. Ustawa o podpisie elektronicznym wytycza niezbędne ramy prawne pozwalające na skuteczne i bezpieczne stosowanie tego narzędzia. Autorami prezentowanego komentarza są twórcy projektu ustawy, skąd wysoka wartość merytoryczna publikacji. Komentarz zawiera kompleksową analizę całego prawa o podpisie elektronicznym, nie pominięto również w nim wpływu na inne dziedziny, takie jak: prawo cywilne, administracyjne, karne, bankowe, ochronę danych osobowych i informacji niejawnych. Książka jest godna polecenia dla prawników i informatyków zajmujących się usługami certyfikacyjnymi. (Puls Biznesu) Komentarz zawiera kompleksową analizę całego prawa o podpisie elektronicznym zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej oraz technologicznej. W ramach komentarza omówiono także wpływ ustawy na prawo cywilne, administracyjne, karne, bankowe, ochronę danych osobowych i informacji niejawnych, a także usługi świadczone elektronicznie. Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Xawery Konarski ISBN: , Data wydania: 2004/Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 288/A5, CENA: 55 ZŁ Książka stanowi kompleksowe omówienie - w formie komentarza - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określone w niej zasady znajdują zastosowanie do niemal wszystkich form aktywności gospodarczej realizowanych on-line, tzn. w drodze transmisji danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych. Znaczenie ustawy przejawia się również w zdefiniowaniu szeregu terminów właściwych dla komunikowania się w społeczeństwie informacyjnym. Znaczenie komentarza podkreśla fakt, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi podstawową - w stosunku do innych ustaw z zakresu nowych technologii - regulację dotyczącą szeroko rozumianego handlu elektronicznego. W ramach komentarza omówiona została nie tylko problematyka ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale również bezpośrednio z nią związana problematyka usług warunkowego dostępu oraz nowelizacji Kodeksu Cywilnego w części implementującej dyrektywę Unii Europejskiej o handlu elektronicznym. W komentarzu szczegółowo omówione zostały - pod kątem ich wprowadzenia do polskiego porządku prawnego - następujące dyrektywy Unii Europejskiej: dyrektywa nr 2000/31/WE o handlu elektronicznym; dyrektywa nr 2002/58/WE o ochronie danych osobowych i prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej; dyrektywa nr 98/84/WE o warunkowym dostępie. 7

8 PRAWO Z PARAGRAFEM Ustawa o rybactwie śródlądowym Komentarz Wojciech Radecki ISBN: X, Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 229/B5, CENA: 50 ZŁ Wielokrotnie nowelizowana ustawa z 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym należy do najstarszych w naszym porządku prawnym. Niniejsza publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w tej ustawie. Komentarz został podzielony na dwie części. W części pierwszej Autor omawia dzieje prawa rybackiego w Polsce, natomiast trzonem pracy jest część druga - komentarz do obowiązujących przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Stan prawny komentarza na 1 kwietnia 2005 roku. Prawo łowieckie Komentarz Wojciech Radecki ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 253/B5, CENA: 55 ZŁ Właściwy komentarz do ustawy Prawo łowieckie autor zdecydował się poprzedzić wprowadzeniem do problematyki prawa łowieckiego, w którym uwzględnia ewolucję przepisów łowieckich w Polsce. Komentarz skierowany jest do wszystkich, którym problematyka łowiecka nie jest obojętna, ale przede wszystkim do myśliwych, strażników Państwowej Straży Łowieckiej i strażników łowieckich. Gdyby komentarz okazał się także przydatny dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów, byłoby to dla autora powodem szczególnej satysfakcji. W komentarzach uwzględniono stan prawny na dzień 15 października 2004 r. Ustawa o lasach Komentarz Wojciech Radecki ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 216/B5, CENA: 45 ZŁ Komentowana ustawa o lasach stanowi trzon dającego się teoretycznie wyodrębnić działu prawa (rzecz jasna, nie gałęzi, ale właśnie działu), który zasadnie nazwać można prawem leśnym. Składają się na ten dział - obok przepisów ustawy o lasach - także przepisy trzech ustaw mających bezpośredni związek z leśnictwem. 8

9 PRAWO - INTERNET Wirtualne walne zgromadzenie Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej Małgorzata Engeleit ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 342/B5, CENA: 65 ZŁ Spółka akcyjna jest jedną z najważniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce jak i na świecie! Wydana publikacja omawia całościowo problematykę wykorzystania nowoczesnych technologii w spółce akcyjnej. Podkreśla korzyści płynące z sięgnięcia do nowych mediów w aspekcie corporate governance, w szczególności dla zapewnienia realnego wykonywania prawa akcjonariuszy. Obok rozważań dotyczących dopuszczalności komunikacji elektronicznej de lege lata w Polsce, przedstawione zostały rozwiązania istniejące w tym zakresie w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Korzyści związane z wykorzystaniem nowych technologii są widoczne przede wszystkim w aspekcie nadzoru korporacyjnego. W kodeksie spółek handlowych organ właścicielski spółki został wyposażony w kompetencje wystarczające dla zabezpieczenia akcjonariuszy przed oportunistycznymi działaniami zarządu, stworzone zostały także mechanizmy chroniące inwestorów mniejszościowych przed naruszaniem ich praw przez akcjonariusza dominującego. Obowiązujące w Polsce prawo spółek nie jest dostosowane do wymogów XXI w., a wskazane byłoby wprowadzenie regulacji ustawowych, które wprawdzie nie zmieniają istniejącego stanu prawnego, ale go precyzują i wyraźnie wskazują na możliwości zastosowania nowoczesnych technologii zachęcając tym samym spółki do ich stosowania. Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod redakcją Jacka Gołaczyńskiego ISBN: , Data wydania: 2005/Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 319/C5, CENA: 65 ZŁ Już dawno zauważono potrzebę regulacji sfery identyfikacyjnej autorów oświadczeń woli składanych drogą elektroniczną. Publikacja ta stanowi próbę omówienia pojęcia umowy elektronicznej, w szczególności przez wskazanie możliwych kryteriów podziałów. Szczegółowe rozważania dotyczą natomiast zagadnień: elektronicznych oświadczeń woli, zawierania umów elektronicznych, elektronicznej formy czynności prawnych, umów elektronicznych zawieranych z udziałem konsumenta, pieniądza elektronicznego jako przedmiotu świadczenia pieniężnego, umów elektronicznych w prawie wspólnotowym i w wybranych państwach, a także zagadnień kolizyjnych umów elektronicznych. 9

10 PRAWO Z PARAGRAFEM Nowe prawo upadłościowe Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców Małgorzata Olszewska, Waldemar Podel ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 206/B5, CENA: 45 ZŁ Prezentowana książka stanowi przewodnik po najważniejszych dla wierzycieli oraz dłużników instytucjach nowego Prawa upadłościowego i naprawczego. Uwagę skoncentrowano jednak na postępowaniu upadłościowym jako najczęściej występującym w praktyce. Systematyka książki pozwala czytelnikowi zapoznać się z omawianą problematyką w porządku chronologicznym oraz przedmiotowym. Opracowanie pochodzi od praktyków z wieloletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego. Jego charakterystyczną cechą jest przystępny styl prowadzonego wykładu, pozbawiony zbędnych dla przedsiębiorcy rozważań teoretyczno-prawnych W książce: Postępowanie upadłościowe Syndyk masy upadłości Wzory dokumentów Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska Wojciech Radecki ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 302/B5, CENA: 45 ZŁ Wejście w życie nowych ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody, prawo wodne oraz kilku innych aktów prawnych spowodowało istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. Odpowiedzialność prawna występuje w tej dziedzinie w licznych formach, najistotniejsze znaczenie mają odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna. Autor, wybitny specjalista z dziedziny ochrony środowiska, przedstawia kompleksowo zasady, przesłanki i mechanizmy funkcjonowania wymienionych form odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska w Polsce, uwzględniając kontekst historyczny, a także regulacje zawarte w konwencjach Rady Europy. 10 Kluczowe hasła: Ochrona środowiska Odpowiedzialność prawna Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność administracyjna Prawo ochrony środowiska

11 PRAWO Z PARAGRAFEM Spółka komandytowo-akcyjna Jacek Bieniak, Michał Bieniak ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 127/B5, CENA: 35 ZŁ Książka jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań poświęconych nowej formie prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. powstanie, funkcjonowanie, rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność komplementariuszy i komandytariuszy, a także wybrane zagadnienia podatkowe związane z jej działalnością. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowej i nieznanej polskiemu prawnikowi i przedsiębiorcy instytucji - spółki komandytowo-akcyjnej, a w szczególności wyjaśnienie najbardziej niejasnych i mogących budzić wątpliwości w praktyce zagadnień pojawiających się na tle regulacji tej spółki zawartej w kodeksie spółek handlowych. Zasady funkcjonowania i opodatkowania spółek cywilnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Katarzyna Golat, Rafał Golat ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 205/B5, CENA: 40 ZŁ Książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest wybranym problemom z zakresu praktycznego funkcjonowania spółek cywilnych. Druga część dotyczy spółek z o.o., wreszcie trzecia odnosi się do dwóch wspólnych dla obu powyższych rodzajów spółek zagadnień - wykorzystywanie ich we współpracy gospodarczej oraz wybranych kwestii podatkowych, w tym zwłaszcza z zakresu podatków dochodowych. Kluczowe hasła: Zasady funkcjonowania spółki cywilnej - wycofanie się wspólnika, zasady dziedziczenia udziału, możliwość wykluczenia wspólnika, podział zysków i strat Wkłady, udziały, kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa i obowiązki wspólników spółek z o.o. Podejmowanie decyzji w spółkach z o.o. Likwidacja i rozwiązywanie spółek z o.o. Działalność spółek cywilnych i spółek z o.o. w kontekście podatków 11

12 PRAWO Internet aspekty prawne Rafał Golat ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 162/B5, CENA: 35 ZŁ Internet jest wszechobecny, jego rola zwiększa się wraz z każdym rokiem, jednak posługiwanie się Internetem rodzi konkretne problemy i konflikty, które wymagają skutecznych rozwiązań prawnych. W opracowaniu kompleksowo zostało omówione miejsce Internetu i dylematy z nim związane w polskim systemie prawnym. Internet a prawo ustrojowe Internet a prawo procesowe Internet a prawo materialne Pozycja została uzupełniona zestawieniem wybranych przepisów prawnych (zapisy Konstytucji RP i przyjętych ustaw). Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych Wzory i komentarz Rafał Golat ISBN: , Data wydania: 2003 LICZBA STRON/FORMAT: 192/B5, CENA: 40 ZŁ Specyficzne dla prawa autorskiego i praw pokrewnych są rodzaje umów - przede wszystkim umowy rozporządzające, na mocy których dochodzi do przenoszenia (zbywania) majątkowych praw autorskich lub majątkowych praw pokrewnych z podmiotu wyłącznie uprawnionego (wyłącznego dysponenta tych praw) na inny podmiot oraz umowy licencyjne (sublicencyjne), dzięki którym możliwe jest udostępnienie zainteresowanym osobom powyżej wskazanych dóbr niematerialnych do ich czasowego wykorzystania w określonym zakresie. Publikacja omawia zbiorcze stosunki umowne w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prezentując w formie ilustracji przykładowe wzory poszczególnych rodzajów umów. 12

13 PRAWO - PODRĘCZNIKI Polskie prawo podatkowe Katarzyna Koperkiewicz-Mordel Włodzimierz Nykiel, Wojciech Chróścielewski ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I, LICZBA STRON/FORMAT: 278/B5, CENA: 48 ZŁ Autorzy przedstawili zagadnienia ogólne dotyczące podatku, prawa podatkowego w systemie prawa oraz jego źródła, a także zobowiązania i postępowanie podatkowe. Omówili szczegółowo poszczególne rodzaje podatków, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od gier, od nieruchomości, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od środków transportowych, od posiadania psów. Poruszona została również problematyka międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego UE. Opracowanie uzupełnia wskazanie literatury przedmiotu. Książka skierowana jest do studentów prawa i administracji, słuchaczy studiów podyplomowych, aplikantów, pracowników administracji skarbowej, doradców skarbowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką podatkową. Autorzy są pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Łódzkiego. (Notes Wydawniczy 7/8/2003) W ostatnich latach prawo podatkowe zyskało status odrębnej gałęzi prawa. Zaowocowało to między innymi umieszczeniem prawa podatkowego w programach nauczania na wydziałach prawa i administracji uniwersytetów oraz w programach innych szkół i placówek dydaktycznych. Niniejszy podręcznik adresowany jest do studentów prawa i administracji, słuchaczy studiów podyplomowych, aplikantów, pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, a także innych środowisk zainteresowanych problematyką podatkową. Podatek - zagadnienia ogólne Prawo podatkowe Zobowiązania podatkowe Postępowanie podatkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od gier Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Międzynarodowe prawo podatkowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej 13

14 PRAWO - PODRĘCZNIKI Postępowanie administracyjne zagadnienia podstawowe Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 392/B5, CENA: 60 ZŁ Książka pretenduje do rangi podręcznika adresowanego do praktyków i studentów wyższych szkół administracji publicznej a także prawa i administracji. Autorzy dokonują charakterystyki przepisów procesowych przede wszystkim z punktu widzenia obowiązków, jakie w tych postępowaniach zostały nałożone na organy administracji publicznej. Ponadto książka została wzbogacona o podstawowe zagadnienia z zakresu teorii postępowania. Szerzej zaprezentowano orzecznictwo sądowe, ukazując jego ewolucję i wyjaśniając przyczyny zmiany stanowiska przez sąd. Powołano również orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W książce w całości przedstawiono postępowanie sądowoadministacyjne. Szczególny nacisk położono na ukazanie obowiązków organów administracji publicznej, związanych ze złożeniem skargi do NSA, a także powinności tych organów będących konsekwencjami orzeczeń NSA. Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy Teresa Wyka ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 279/B5, CENA: 45 ZŁ Celem niniejszej pracy jest potwierdzenie podmiotowej pozycji pracownika w sferze praw indywidualnych jak i zbiorowych. Zasadnicze rozważania zawarte są w dwóch częściach, jednej poświęconej regulacji prawnej ochrony zdrowia i życia pracowników oraz kolejnej, zawierającej analizę praw i obowiązków stron stosunku w tym przedmiocie. Ochrona zdrowia i życia pracownika jest postrzegana na gruncie norm prawnych, a analizowane instytucje są prezentowane według przyjętego schematu, tzn. najpierw w świetle rozwiązań międzynarodowych, wspólnotowych i uregulowań wybranych państw obcych, a następnie na gruncie polskich unormowań i te ostatnie stanowią główny przedmiot badań. 14

15 PRAWO - PODRĘCZNIKI Ustawy o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności nie powodują likwidacji nawet w dłuższej perspektywie czasowej wieczystego użytkowania, lecz umożliwiają przekształcenie tego prawa w prawo własności wybranej grupie wieczystych użytkowników. Możliwości tej nie mają wieczyści użytkownicy będący osobami prawnymi. Mogą oni natomiast, podobnie jak wieczyści użytkownicy będący osobami fizycznymi, wykupić prawo wieczystego użytkowania po cenach wolnorynkowych na zasadach określonych w ustawie z 1997 r., o gospodarce nieruchomościami. Niniejszy komentarz winien spełnić oczekiwania potencjalnych odbiorców (praktyków, sędziów, adwokatów, a także studentów, głównie zaś wieczystych użytkowników, którzy nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności). Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla studentów prawa, administracji i zarządzania. Zawiera usystematyzowany wykład prawa pracy, uwzględniający stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r. Ujmuje zagadnienia w sposób respektujący wielopłaszczyznowość analizy instytucji prawnych. Przedstawia nowe zjawiska występujące w stosunkach pracy, np. zatrudnienie w formach podobnych do pracowniczych czy kontrakty menedżerskie; znacznie szerzej niż w innych podręcznikach zostały omówione szczególne stosunki pracy, zwłaszcza stosunki pracy w służbach publicznych oraz problematyka rozpatrywania sporów pracy. W szerokim zakresie uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądowe. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania Komentarz Henryk Cioch, Hanna Witczak ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 196/B5, CENA: 40 ZŁ W publikacji: Pojęcie i przedmiot prawa pracy Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 15

16 PRAWO - PODRĘCZNIKI Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Stahl ISBN: X, Data wydania: 2005/ Wydanie II LICZBA STRON/FORMAT: 436/B5, CENA: 65 ZŁ Niniejsze drugie wydanie stanowi zaktualizowaną i uzupełnioną wersję pracy pod tym samym tytułem opublikowanej w 2002 roku. Oddawany do rąk Czytelników tom mam charakter monografii, a zarazem podręcznika. Adresowany jest przede wszystkim do studentów uniwersyteckich i zawodowych studiów administracyjnych oraz praktyków, a także do wszystkich zainteresowanych przedstawianymi problemami. W pracy omówiono regulacje administracyjnoprawną w zakresie tzw prawa osobowego - prawa o obywatelstwie polskim, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów oraz prawa dotyczące cudzoziemców. Prawo własności przemysłowej praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Promińskiej ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie II LICZBA STRON/FORMAT: 332/B5, CENA: 55 ZŁ Prawo własności przemysłowej - zawiera wykład obejmujący problematykę materialnoprawną własności przemysłowej w zakresie wyznaczonym regulacją wskazanej ustawy. Wykład obejmuje zagadnienia polskiej regulacji a także uwzględnia w szerokim zakresie regulacje zawarte w umowach międzynarodowych w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, które są dla Polski wiążące, prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące przedmiotowej problematyki jak również orzecznictwo Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie udzielania patentu europejskiego. Z uwagi na wzrost znaczenia dóbr własności przemysłowej w gospodarce, zwłaszcza po wejściu Polski do UE i związane z tym faktem zmiany niektórych przepisów a także istotne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, opracowanie będzie przydatne dla prawników uprawiających praktykę adwokacką i radcowską oraz dla rzeczników patentowych. 16

17 PRAWO - PODRĘCZNIKI Zamówienia publiczne w Polsce studium prawne Grzegorz Herc, Edward Komorowski, Przemysław Szustakiewicz ISBN: X, Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 276/B5, CENA: 55 ZŁ Autorzy uwzględnili w opracowaniu najważniejsze zagadnienia zgłaszane przez pracowników jednostek budżetowych podczas szkoleń i prowadzonej działalności zawodowej. W sposób szczególny więc potraktowali między innymi: problematykę zamówień sektorowych, postępowań szczególnych (konkursy, koncesje na roboty budowlane, postępowania przed placówką zagraniczną i postępowania w wypadku klęski żywiołowej) Dużo miejsca poświęcono również trybom udzielania zamówień publicznych: przetargom nieograniczonym, przetargom ograniczonym, instytucji wadium, zamówieniom z wolnej ręki, aukcji elektronicznej. Jeden z rozdziałów został poświecony regulacjom dotyczącym ochrony interesów prawnych podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Prawo pracy zarys wykładu Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 278/B5, CENA: 65 ZŁ Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla studentów prawa, administracji i zarządzania. Zawiera usystematyzowany wykład prawa pracy, uwzględniający stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r. Ujmuje zagadnienia w sposób respektujący wielopłaszczyznowość analizy instytucji prawnych. Przedstawia nowe zjawiska występujące w stosunkach pracy, np. zatrudnienie w formach podobnych do pracowniczych czy kontrakty menedżerskie; znacznie szerzej niż w innych podręcznikach zostały omówione szczególne stosunki pracy, zwłaszcza stosunki pracy w służbach publicznych oraz problematyka rozpatrywania sporów pracy. W szerokim zakresie uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądowe. W publikacji: Pojęcie i przedmiot prawa pracy Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 17

18 PRAWO - PODRĘCZNIKI Przedmiotem książki, jak wskazuje jej temat, jest praktyka organizacji administracji publicznej w Polsce. Jest to nowe ujęcie konstrukcji systemu administracji publicznej. Organizacyjnej konwencji książki podporządkowana została jej treść. W publikacji: Podstawowe pojecie organizacji administracji publicznej Zasady budowy administracji publicznej Prawo instrumentem praktycznej organizacji administracji centralnej Praktyka organizowania prawem rządowej administracji terenowej Organizacja administracji samorządowej Praktyczne kształtowanie struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej Prawo wewnętrzne w praktyce organizacyjnej Niektóre zjawiska patologii w praktyce organizacji i działania administracji Praktyka organizowania administracji publicznej Stanisław Cieślak ISBN: X, Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 174/B5, CENA: 40 ZŁ Przedmiotem pracy przeznaczonej dla studentów uniwersyteckich studiów prawniczych i uniwersyteckich oraz zawodowych studiów administracyjnych i praktyków są zagadnienia zaliczane tradycyjnie do prawa administracyjnego, omawiane z uwzględnieniem dorobku teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Administracyjnego. W publikacji: Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Geneza, charakterystyka i określenie prawa administracyjnego Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji Źródła prawa administracyjnego Podmioty administrujące Podział terytorialny Ustrój administracji państwowej Samorząd terytorialny Prawne formy działania administracji publicznej Kontrola administracji Prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie III LICZBA STRON/FORMAT: 461/B5, CENA: 68 ZŁ 18

19 PRAWO - PODRĘCZNIKI Prawoznawstwo zarys wykładu Krzysztof Pałecki ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 219/B5, CENA: 40 ZŁ Prezentowana książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni prawo w zbiorowym i uporządkowanym życiu ludzi oraz politycznie zorganizowanych zbiorowości. Autor przedstawił zagadnienia odnoszące do porządku społecznego, stosunków społecznych, rodzajów norm społecznych, cech prawa jako systemu norm społecznych, przestrzegania norm, granic regulacji normatywnej i prawnej, prawnych i pozaprawnych regulacji porządku społecznego oraz prawa i systemu władzy politycznej (Notes Wydawniczy 11/2003) Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii Lucyna Jachimowska-Jaskólska, Marcin Targosz, Filip Grzegorczyk ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 184/B5, CENA: 30 ZŁ Publikacja ma charakter pomocy dydaktycznej do nauki prawa bankowego. Obejmuje ona zagadnienia zarówno publicznoprawne jak i prywatnoprawne, dzięki czemu stanowi przykład względnie całościowego opracowania. Skierowana jest ona do studentów kierunków ekonomicznych zarówno magisterskich jak i podyplomowych, jednakże należy sądzić, iż będzie ona pomocna dla osób zamierzających zgłębić problematykę prawa bankowego w ramach edukacji prawniczej. Należy z głębokim przekonaniem stwierdzić, iż sama wiedza teoretyczna to zbyt mało aby bezpiecznie poruszać się w świecie norm i przepisów prawa, dlatego też połączenie teorii z praktyką życia gospodarczego może zapewnić sukces. Rachunki bankowe Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności Gwarancje bankowe, poręczenie i akredytywy Papiery wartościowe w obrocie bankowym Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym Bankowy Fundusz Gwarancyjny Powstawanie banków, nadzór bankowy oraz postępowanie w razie niewypłacalności banków 19

20 UNIA EUROPEJSKA jak euro waluta nowej Europy Joanna Królak-Werwińska ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 114/B5, CENA: 35 ZŁ Jaki wpływ na gospodarkę, prowadzenie przedsiębiorstw i życie codzienne mieszkańców ma wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej.opracowanie pomoże w zrozumieniu mechanizmów i genezy wprowadzenia euro. Książka napisana przez eksperta w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, Dyrektora Departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA w Warszawie. Kluczowe zagadnienia: Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego Zasady dokonywania przeliczeń walutowych Banknoty i monety euro Polska UE. Porównanie poziomu życia ludności Maria Johann ISBN: , Data wydania: marzec 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 114/B5, CENA: 38 ZŁ Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena społecznych skutków transformacji, a dokładnie zmian w zakresie poziomu życia Polski w latach oraz porównanie poziomu życia ludności Polski i krajów UE w badanym okresie. Praca stanowi pierwszą od wielu lat próbę o charakterze syntetycznym, pokazania jakie jest miejsce Polski w dziedzinie poziomu i jakości życia na tle krajów UE (...) Najważniejszym osiągnięciem autorki jest ukazanie, że wewnątrz starych krajów unijnych w latach wystąpił proces stopniowego upodabniania się poziomu życia, natomiast dystans Poski od ogólnego wzorca unijnego - stopniowo zwiększał się (...) Dr hab. Marek Garbicz, prof SGH i WSM. 20

21 UNIA EUROPEJSKA Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską Analiza sektora dostaw Wacława Starzyńska ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 167/B5, CENA: 30 ZŁ O ile obserwacja przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych i ich dostosować do rozwiązań unijnych nie sprawia większej trudności, to znacznie bardziej skomplikowana jest ocena jak zmiany w ustawodawstwie przekładają się na rzeczywistość gospodarczą. W Unii Europejskiej rośnie konkurencyjność zamówień publicznych i wzrasta otwartość tego rynku, zwłaszcza w zakresie dostaw. W pracy ma miejsce próba oceny stopnia wrażliwości rożnych sektorów działalności wytwórczej, lokujących swoje produkty na rynku w drodze zamówień publicznych w Polsce. W książce zaprezentowano: Dostawy jako przedmiot zamówień publicznych Ilościowe aspekty analizy rynku zamówień publicznych na dostawy Analiza zamówień publicznych na dostawy w latach (2002) Ocena wrażliwości sektorów działalności wytwórczej na zamówienia publiczne Zamówienia publiczne a jednolity rynek europejski Polityka spójności Unii Europejskiej Wybrane zagadnienia Stanisław Naruszewicz ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 368/B5, CENA: 55 ZŁ Książka prezentuje wybrane przez Autora zagadnienia polityki spójności Unii Europejskiej. Obszary badawcze opracowania dotyczą współpracy sądowej, współpracy policyjnej oraz współpracy w zakresie lotnictwa cywilnego i bezpieczeństwa na morzu, a także wspólnej polityki handlowej oraz polityki regionalnej. Odrębne rozdziały stanowią analizę instytucji chroniących interesy finansowe Unii Europejskiej. Wskazano także na rolę Europejskiego Systemu Banków Centralnych w procesie integracji europejskiej. W książce: Ochrona interesów finansowych UE Współpraca sądowa Współpraca policyjna Wspólne zasady w zakresie lotnictwa i bezpieczeństwa na morzu Polityka handlowa Polityka regionalna Europejski System Banków Centralnych 21

22 UNIA EUROPEJSKA Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej Piotr Pełka, Mikołaj Stasiak ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 218/B5, CENA: 40 ZŁ Niniejsza książka poświęcona jest regułom udzielania pomocy publicznej, które stanowią dziedzinę prawa konkurencji. Autorzy przedstawiają reguły dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców obowiązujące w prawie wspólnotowym. Z dniem akcesji do Unii Europejskiej reguły te zaczną obowiązywać także w Polsce. Ich znajomość będzie miała znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, ale także dla organów udzielających pomocy. Celem niniejszej książki jest przedstawienie reguł dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców, obowiązujących w prawie wspólnotowym. Reguły dopuszczalności udzielania pomocy publicznej stanowią część wspólnotowego prawa konkurencji. Ich związek z tym prawem polega na tym, że udzielanie pomocy publicznej może stanowić źródło naruszenia konkurencji. Z tego względu acquis communautaire przewiduje generalny zakaz udzielania pomocy oraz wyjątki od tego zakazu. Książka jest w swej istocie podręcznikiem adresowanym do organów udzielających pomocy publicznej, przedsiębiorców, prawników i ekonomistów, którzy zajmują się prawem konkurencji, a także środowisk akademickich. System reguł dopuszczających udzielanie pomocy publicznej został zbudowany w prawie wspólnotowym właśnie dla tych wyjątków. Opracowanie dotyczy stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 2002 r. Reguły dopuszczalności pomocy zostały zaprezentowane w podziale według poszczególnych przeznaczeń jakie dopuszcza aquis. Oprócz tego, opisane zostały reguły proceduralne, tj. związane z kontrolą ex ante i ex post pomocy publicznej przez Komisję Europejską. 22

23 ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i zagranicą Grzegorz Abram Celem książki jest przedstawienie mechanizmu działania oraz wykorzystania instytucji akredytywy ( LC ) w Polsce i zagranicą oraz wskazanie przyszłych kierunków rozwoju tego instrumentu. W opracowaniu zostały przedstawione polskie i międzynarodowe ramy prawne, w tym odpowiednie przepisy polskiego prawa, ISP, UCP, UCCC oraz najnowszą regulację UCP. Zwrócono również uwagę na odrębny dla LC system arbitrażowy tzw. DOCDEX. Najważniejsze treść zawarta w publikacji wskazuje na: różnorodne sposoby wykorzystania LC na świecie, w tym jako środek wspomagania transakcji importowych/eksportowych sposób płatności w transakcjach międzynarodowych (np. ropa za żywność) zabezpieczenie emisji papierów wartościowych, transakcji nieruchomości, umów kupna sprzedaży oraz substytut gwarancji dobrego wykonania umowy, zabezpieczenie kredytu w krajach prawa zwyczajowego (common law), oraz instrument płatniczy przy rozliczaniu środków publicznych w USA. Planowany termin wydania : październik 2005 Procedury podatkowe Henryk Dzwonkowski, Zygmunt Zgierski Książka zawiera oryginalne i głębokie ujęcie tematyki ogólnego prawa podatkowego. Szeroko i kompleksowo omawia kwestie powstawania i wymiaru zobowiązań podatkowych oraz procedur ich realizacji, klasyczne instytucje przejęte z k.p.a. oraz specyficzne w prawie podatkowym regulacje dotyczące procedury uprzednich porozumień cenowych i transfer pricing, jak również kwestie interpretacji podatkowych, opodatkowania dochodów nieujawnionych, szacowania podstaw opodatkowania, obejścia prawa podatkowego, itd. Najnowszy stan prawny na wrzesień 2005 r. Planowany termin wydania : październik 2005 Polskie prawo podatkowe Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz Publikacja będąca kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Oddzielnie traktuje zagadnienia ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Oprócz przedstawienia polskiego systemu podatkowego obowiązującego obecnie zostaną przedstawione kierunki jego zmian w przyszłości. Planowany termin wydania : październik 2005 Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów Zasady ogólne Andrzej Gomułowicz Najważniejsze zagadnienia : Jakie przesłanki decydują o tym co stanowi, a co stanowić nie może kosztu podatkowego? Cel (osiągnięcie przychodu) a racjonalność działań podatnika. Związek przyczynowy. Czyn podatnika i jego ocena. Planowany termin wydania : październik

24 Informacje Dział handlowy ul. Kostrzewskiego 1, Warszawa Tel. /22/ wew. 110, 111, fax /22/ Księgarnia internetowa Dział marketingu Tel. /22/ wew. 123 Dział redakcji Tel. /22/ wew. 119, 120 Książki wydawnictwa dostępne są w wybranych księgarniach na terenie całego kraju, na stronie internetowej: można odnaleźć adres najbliższego punktu sprzedaży w wybranym regionie.

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Podatki 2005. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku. Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu:

Podatki 2005. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku. Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu: Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku Jan Porowski, Leszek Porowski Format A5, cena 40 zł Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu:

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE POLECAMY RÓWNIEŻ: O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH W ODZIMIERZ DZIER ANOWSKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY RAFA GOLAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE JUSTYNA OLSZEWSKA-STOMPEL,

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo pozycje wydane

Wydawnictwo pozycje wydane Wydawnictwo pozycje wydane Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży Autor: dr Maciej Kokociński Wydanie I, 2011, stron 168 ISBN 978-83-88018-57-2 Dorastanie młodzieży odbywa się przy udziale

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza Styczeń 1997 Eugeniusz Zawadzki Informacja Nr 441 BSE 1 I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Maj-Czerwiec 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E. Droga przez podatki nie musi być kręta!

Maj-Czerwiec 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E. Droga przez podatki nie musi być kręta! Maj-Czerwiec 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E B I U L E T Y N K L I E N T Ó W E C D D P Droga przez podatki nie musi być kręta! VAT w szkolnictwie wyższym najnowsze orzecznictwo Podatki w sse ECDDP w

Bardziej szczegółowo

morze gotowych rozwiązań...

morze gotowych rozwiązań... morze gotowych rozwiązań... w katalogu WRZESIEŃ 2010 WYDAWNICTWO DLA BIZNESU tel./fax: 58 554 29 17 801 080 917 KALENDARZE 2011 ŚRODKI UNIJNE RACHUNKOWOŚĆ PODATKI KADRY ZARZĄDZANIE / MARKETING PRAWO W

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce Sierpień 1998 Eugeniusz Zawadzki Raport Nr 146 Opracowanie

Bardziej szczegółowo