Katalog wydawniczy Publikacje prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog wydawniczy Publikacje prawne"

Transkrypt

1 2005/2006 Katalog wydawniczy Publikacje prawne Komentarze - Ustawy - Podręczniki - UE

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy nasz nowy katalog prawny z ofertą wydawniczą. Znajdą Państwo w nim fachowe opracowania z zakresu podatków, gospodarki jak również poradniki i podręczniki prawne. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na serię Komentarzy przygotowaną z myślą o praktykach autorami opracowań są najlepsi specjaliści z renomowanych kancelarii prawnych, a poruszane zagadnienia dotyczą aktualnych i często kontrowersyjnych zmian prawnych. Nasze publikacje powstają z myślą o Państwa potrzebach i mamy nadzieję, że spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Czytelników. Zapraszamy do księgarń na terenie całego kraju, a także do Księgarni Internetowej Wydawnictwa Difin. Zapraszamy do współpracy Anna Żarska Redaktor Działu Literatury Prawnej i Podatkowej Spis treści: Komentarze prawno-podatkowe... 3 Komentarze prawne... 6 Prawo Internet... 7 Prawo z paragrafem Prawo Prawo Podręczniki Unia Europejska Zapowiedzi wydawnicze Informacje

3 KOMENTARZE PRAWNO-PODATKOWE Ustawa o VAT Komentarz Stan prawny na 1 września 2005 r Jerzy Martini (red) Zbigniew Liptak Paweł Kowalczyk, Przemysław Skorupa, Marek Wojda ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 1032/B5, CENA: 139 ZŁ Prezentowany komentarz kompleksowo omawia ustawę o VAT z 11marca 2004 roku, według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 września Uwzględnia dotychczasowe jej nowelizacje, a także rozporządzenia wykonawcze do ustawy (w tym rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych). Komentarz ma na celu przystępne wyjaśnienie zasad funkcjonowania podatku VAT. Szczególną uwagę autorzy poświęcili kwestii zgodności polskich przepisów o VAT z regulacjami prawa wspólnotowego. W związku z tym, stanowi prawdziwe kompendium wiedzy, jeśli chodzi o ten podatek. W szczególności, dokładnie opisane zostały zasady obrotu towarowego i usługowego wewnątrz Unii Europejskiej, obowiązki sprawozdawcze (m.in. deklaracje podatkowe oraz informacje podsumowujące), reguły ustalania miejsca powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji pomiędzy podatnikami. Komentarz uwzględnia orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, krajowych sądów administracyjnych, jak również interpretacje wydawane przez Ministra Finansów oraz inne organy skarbowe dotyczące podatku VAT. Omawia ponadto praktykę stosowania ustawy o VAT, jaka ukształtowała się w trakcie kilkunastu miesięcy jej obowiązywania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz Stan prawny na 1 września 2005 r Departament Doradztwa Podatkowego BDO POLSKA ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 632/B5, CENA: 95 ZŁ Prezentowana książka stanowi kompleksowe, aktualne i rzetelne omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest napisana w formie komentarza do poszczególnych artykułów ustawy. Komentarz ma na celu przybliżenie podatnikom wszystkich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w jej kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku. Autor szczegółowo wyjaśnia poszczególne przepisy, w tym uregulowania dotyczące leasingu, kosztów uzyskania przychodów, zwolnień podatkowych. Przytacza przykłady, które stanowią pomoc w praktycznym rozumieniu regulacji, oraz rozwiązania zaczerpnięte z własnej praktyki. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno osób zajmujących się profesjonalnie prawem podatkowym: doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się prawem podatkowym, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, jak również do przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową. 3

4 KOMENTARZE PRAWNO-PODATKOWE Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz. Stan prawny na 1 stycznia 2005 Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 1485/B5, CENA: 160 ZŁ Komentarz liczący prawie 1500 stron jest niewątpliwie kompleksowym omówieniem przepisów ustawy o pdof. Doświadczeni autorzy duży nacisk położyli na wyjaśnienie kontrowersji i wątpliwości związanych ze spóźnionym opublikowaniem ustawy nowelizującej PIT na 2005 r. Komentarz odnotowuje i szeroko omawia wszelkie zmiany, jakie zostały wprowadzone w 2005 r., w tym: opodatkowanie zagranicznych dochodów kapitałowych oraz giełdowych, zmiany w katalogu kosztów uzyskania przychodów, skutki w podatku dochodowym corocznych korekt VAT. Autorzy skupili się także na zmianach systemowych, jakie miały miejsce w podatkach dochodowych, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r nowej ustawy VAT. Spis treści: Podmiot i przedmiot opodatkowania Źródła przychodów Zwolnienia przedmiotowe Koszty uzyskania przychodów Opodatkowanie stron umowy leasingu Szczególne zasady ustalania dochodu Podstawa obliczenia i wysokość podatku Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Zeznania podatkowe Zmiany w przepisach obowiązujących Przepisy przejściowe i końcowe Postępowanie w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny Dariusz Malinowski (red.), Aleksander Dąbrowski, Ewa Szot ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 271/B5, CENA: 45 ZŁ W opracowaniu: Dokładne omówienie przepisów Ordynacji podatkowej i ich odpowiedników w ustawie o kontroli skarbowej dotyczących postępowania podatkowego; Szczegółowy indeks ułatwiający odnalezienie poszukiwanych zagadnień; Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, oraz Najwyższego Sądu Administracyjnego; Spis powołanych orzeczeń TK, SN i NSA; Wiele praktycznych rad i wskazówek dla podatników, dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z czynnościami kontrolnymi. Prezentowana książka stanowi omówienie zasadniczych dla postępowania podatkowego przepisów Ordynacji podatkowej i Ustawy o kontroli skarbowej. Autorstwo praktyków, doradców podatkowych współpracujących z jedną z firm Wielkiej Czwórki - KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. sprawia, że książka jest praktycznym i wartościowym przewodnikiem dla osób stosujących prawo podatkowe. 4

5 KOMENTARZE PRAWNO-PODATKOWE Podatek od od spadków i darowizn w 2005 roku Komentarz Krystyna Chustecka ISBN: , Data wydania: styczeń 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 220/B5, CENA: 55 ZŁ W niniejszym opracowaniu autorka omawiając poszczególne przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2005 roku, powołuje się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców przedstawione w niej zasady ustalania i poboru tego podatku dotyczą osób fizycznych nabywających nieodpłatnie majątek z tytułu spadku, darowizny, zachowku, zasiedzenia. Publikacja zawiera również omówienie regulacji wynikających z prawa cywilnego i innych dziedzin prawa, dotyczących form nabycia podlegającego opodatkowaniu majątku, wzory testamentów i umów darowizny, a także przykłady obliczenia podatku. W opracowaniu: Przedmiot opodatkowania Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania Wysokość podatku Płatnicy Przepisy przejściowe i końcowe Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2005 roku Komentarz Krystyna Chustecka ISBN: , Data wydania: styczeń 2005 LICZBA STRON/FORMAT:150/B5, CENA: 55 ZŁ Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie regulacji prawnych, dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2005 r, jak również regulacji prawnych, które wejdą w życie, po zakończeniu prac legislacyjnych, w ciągu roku w terminach określonych w przepisach końcowych. Kolejne rozdziały dotyczą: Zakres przedmiotowy podatku Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku Zwolnienia od podatku Zapłata, pobór i zwrot podatku Właściwość organów podatkowych Przepisy przejściowe i końcowe 5

6 KOMENTARZE PRAWNE Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych Jarosław Chałas, Halina Kwiatkowska ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 128/A5, CENA: 30 ZŁ Nakładem Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. ukazał się Komentarz do ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych autorstwa radców prawnych Jarosława Chałasa i Haliny Kwiatkowskiej. Czytelnik znajdzie w książce komentarze do poszczególnych artykułów ustawy. Autorzy wskazują jednocześnie na jej wady i luki. Komentarz przeznaczony jest nie tylko dla prawników - z całą pewnością okaże się przydatny przedsiębiorcom zainteresowanym ujawnianiem informacji o nierzetelnych kontrahentach i konsumentach. (Gazeta Prawna nr grudnia 2003) Przedmiotem obowiązującej od kwietnia 2003 r. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest określenie zasad i trybu ujawniania danych dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności informacji o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych. Założeniem regulacji było stworzenie instrumentu mobilizującego niesolidnych dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Możliwość publicznego ujawnienia niesolidności płatniczej ma - w zamiarze twórców ustawy - działać odstraszająco i powstrzymywać dłużników od uchylania się od obowiązku spełnienia zobowiązania, a jednocześnie pozwalać na weryfikację potencjalnych klientów i kontrahentów przed zawarciem z nimi umowy. Niniejsza publikacja spełnia wymogi rzetelnej i dokładnej informacji o charakterze prawniczym, a jednocześnie w sposób przystępny także dla laika przedstawia uregulowane ustawą zagadnienia. Sprawia to, iż książka ta zainteresuje nie tylko prawników specjalistów prawa gospodarczego, ale również przedsiębiorców i wszystkie osoby, które chciałyby bliżej poznać regulacje dotyczące ujawniania informacji o nierzetelnych kontrahentach i konsumentach. Poruszane zagadnienia Wprowadzenie Przepisy ogólne Biura Informacji Gospodarczych Przekazywanie informacji gospodarczych do biura Przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych przez biuro Aktualizacja informacji gospodarczych Nadzór nad biurami Przepisy karne Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 6

7 PRAWO - INTERNET Podpis elektroniczny Komentarz Robert Podpłoński, Piotr Popis ISBN: , Data wydania: 2004/Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 562/B5, CENA: 95 ZŁ Rozwojowi techniki, coraz powszechniejszemu dostępowi do internetu, musi towarzyszyć rozwój prawa. Ustawa o podpisie elektronicznym wytycza niezbędne ramy prawne pozwalające na skuteczne i bezpieczne stosowanie tego narzędzia. Autorami prezentowanego komentarza są twórcy projektu ustawy, skąd wysoka wartość merytoryczna publikacji. Komentarz zawiera kompleksową analizę całego prawa o podpisie elektronicznym, nie pominięto również w nim wpływu na inne dziedziny, takie jak: prawo cywilne, administracyjne, karne, bankowe, ochronę danych osobowych i informacji niejawnych. Książka jest godna polecenia dla prawników i informatyków zajmujących się usługami certyfikacyjnymi. (Puls Biznesu) Komentarz zawiera kompleksową analizę całego prawa o podpisie elektronicznym zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej oraz technologicznej. W ramach komentarza omówiono także wpływ ustawy na prawo cywilne, administracyjne, karne, bankowe, ochronę danych osobowych i informacji niejawnych, a także usługi świadczone elektronicznie. Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Xawery Konarski ISBN: , Data wydania: 2004/Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 288/A5, CENA: 55 ZŁ Książka stanowi kompleksowe omówienie - w formie komentarza - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określone w niej zasady znajdują zastosowanie do niemal wszystkich form aktywności gospodarczej realizowanych on-line, tzn. w drodze transmisji danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych. Znaczenie ustawy przejawia się również w zdefiniowaniu szeregu terminów właściwych dla komunikowania się w społeczeństwie informacyjnym. Znaczenie komentarza podkreśla fakt, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi podstawową - w stosunku do innych ustaw z zakresu nowych technologii - regulację dotyczącą szeroko rozumianego handlu elektronicznego. W ramach komentarza omówiona została nie tylko problematyka ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale również bezpośrednio z nią związana problematyka usług warunkowego dostępu oraz nowelizacji Kodeksu Cywilnego w części implementującej dyrektywę Unii Europejskiej o handlu elektronicznym. W komentarzu szczegółowo omówione zostały - pod kątem ich wprowadzenia do polskiego porządku prawnego - następujące dyrektywy Unii Europejskiej: dyrektywa nr 2000/31/WE o handlu elektronicznym; dyrektywa nr 2002/58/WE o ochronie danych osobowych i prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej; dyrektywa nr 98/84/WE o warunkowym dostępie. 7

8 PRAWO Z PARAGRAFEM Ustawa o rybactwie śródlądowym Komentarz Wojciech Radecki ISBN: X, Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 229/B5, CENA: 50 ZŁ Wielokrotnie nowelizowana ustawa z 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym należy do najstarszych w naszym porządku prawnym. Niniejsza publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w tej ustawie. Komentarz został podzielony na dwie części. W części pierwszej Autor omawia dzieje prawa rybackiego w Polsce, natomiast trzonem pracy jest część druga - komentarz do obowiązujących przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Stan prawny komentarza na 1 kwietnia 2005 roku. Prawo łowieckie Komentarz Wojciech Radecki ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 253/B5, CENA: 55 ZŁ Właściwy komentarz do ustawy Prawo łowieckie autor zdecydował się poprzedzić wprowadzeniem do problematyki prawa łowieckiego, w którym uwzględnia ewolucję przepisów łowieckich w Polsce. Komentarz skierowany jest do wszystkich, którym problematyka łowiecka nie jest obojętna, ale przede wszystkim do myśliwych, strażników Państwowej Straży Łowieckiej i strażników łowieckich. Gdyby komentarz okazał się także przydatny dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów, byłoby to dla autora powodem szczególnej satysfakcji. W komentarzach uwzględniono stan prawny na dzień 15 października 2004 r. Ustawa o lasach Komentarz Wojciech Radecki ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 216/B5, CENA: 45 ZŁ Komentowana ustawa o lasach stanowi trzon dającego się teoretycznie wyodrębnić działu prawa (rzecz jasna, nie gałęzi, ale właśnie działu), który zasadnie nazwać można prawem leśnym. Składają się na ten dział - obok przepisów ustawy o lasach - także przepisy trzech ustaw mających bezpośredni związek z leśnictwem. 8

9 PRAWO - INTERNET Wirtualne walne zgromadzenie Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej Małgorzata Engeleit ISBN: , Data wydania: 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 342/B5, CENA: 65 ZŁ Spółka akcyjna jest jedną z najważniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce jak i na świecie! Wydana publikacja omawia całościowo problematykę wykorzystania nowoczesnych technologii w spółce akcyjnej. Podkreśla korzyści płynące z sięgnięcia do nowych mediów w aspekcie corporate governance, w szczególności dla zapewnienia realnego wykonywania prawa akcjonariuszy. Obok rozważań dotyczących dopuszczalności komunikacji elektronicznej de lege lata w Polsce, przedstawione zostały rozwiązania istniejące w tym zakresie w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Korzyści związane z wykorzystaniem nowych technologii są widoczne przede wszystkim w aspekcie nadzoru korporacyjnego. W kodeksie spółek handlowych organ właścicielski spółki został wyposażony w kompetencje wystarczające dla zabezpieczenia akcjonariuszy przed oportunistycznymi działaniami zarządu, stworzone zostały także mechanizmy chroniące inwestorów mniejszościowych przed naruszaniem ich praw przez akcjonariusza dominującego. Obowiązujące w Polsce prawo spółek nie jest dostosowane do wymogów XXI w., a wskazane byłoby wprowadzenie regulacji ustawowych, które wprawdzie nie zmieniają istniejącego stanu prawnego, ale go precyzują i wyraźnie wskazują na możliwości zastosowania nowoczesnych technologii zachęcając tym samym spółki do ich stosowania. Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod redakcją Jacka Gołaczyńskiego ISBN: , Data wydania: 2005/Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 319/C5, CENA: 65 ZŁ Już dawno zauważono potrzebę regulacji sfery identyfikacyjnej autorów oświadczeń woli składanych drogą elektroniczną. Publikacja ta stanowi próbę omówienia pojęcia umowy elektronicznej, w szczególności przez wskazanie możliwych kryteriów podziałów. Szczegółowe rozważania dotyczą natomiast zagadnień: elektronicznych oświadczeń woli, zawierania umów elektronicznych, elektronicznej formy czynności prawnych, umów elektronicznych zawieranych z udziałem konsumenta, pieniądza elektronicznego jako przedmiotu świadczenia pieniężnego, umów elektronicznych w prawie wspólnotowym i w wybranych państwach, a także zagadnień kolizyjnych umów elektronicznych. 9

10 PRAWO Z PARAGRAFEM Nowe prawo upadłościowe Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców Małgorzata Olszewska, Waldemar Podel ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 206/B5, CENA: 45 ZŁ Prezentowana książka stanowi przewodnik po najważniejszych dla wierzycieli oraz dłużników instytucjach nowego Prawa upadłościowego i naprawczego. Uwagę skoncentrowano jednak na postępowaniu upadłościowym jako najczęściej występującym w praktyce. Systematyka książki pozwala czytelnikowi zapoznać się z omawianą problematyką w porządku chronologicznym oraz przedmiotowym. Opracowanie pochodzi od praktyków z wieloletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego. Jego charakterystyczną cechą jest przystępny styl prowadzonego wykładu, pozbawiony zbędnych dla przedsiębiorcy rozważań teoretyczno-prawnych W książce: Postępowanie upadłościowe Syndyk masy upadłości Wzory dokumentów Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska Wojciech Radecki ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 302/B5, CENA: 45 ZŁ Wejście w życie nowych ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody, prawo wodne oraz kilku innych aktów prawnych spowodowało istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. Odpowiedzialność prawna występuje w tej dziedzinie w licznych formach, najistotniejsze znaczenie mają odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna. Autor, wybitny specjalista z dziedziny ochrony środowiska, przedstawia kompleksowo zasady, przesłanki i mechanizmy funkcjonowania wymienionych form odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska w Polsce, uwzględniając kontekst historyczny, a także regulacje zawarte w konwencjach Rady Europy. 10 Kluczowe hasła: Ochrona środowiska Odpowiedzialność prawna Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność administracyjna Prawo ochrony środowiska

11 PRAWO Z PARAGRAFEM Spółka komandytowo-akcyjna Jacek Bieniak, Michał Bieniak ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 127/B5, CENA: 35 ZŁ Książka jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań poświęconych nowej formie prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. powstanie, funkcjonowanie, rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność komplementariuszy i komandytariuszy, a także wybrane zagadnienia podatkowe związane z jej działalnością. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowej i nieznanej polskiemu prawnikowi i przedsiębiorcy instytucji - spółki komandytowo-akcyjnej, a w szczególności wyjaśnienie najbardziej niejasnych i mogących budzić wątpliwości w praktyce zagadnień pojawiających się na tle regulacji tej spółki zawartej w kodeksie spółek handlowych. Zasady funkcjonowania i opodatkowania spółek cywilnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Katarzyna Golat, Rafał Golat ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 205/B5, CENA: 40 ZŁ Książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest wybranym problemom z zakresu praktycznego funkcjonowania spółek cywilnych. Druga część dotyczy spółek z o.o., wreszcie trzecia odnosi się do dwóch wspólnych dla obu powyższych rodzajów spółek zagadnień - wykorzystywanie ich we współpracy gospodarczej oraz wybranych kwestii podatkowych, w tym zwłaszcza z zakresu podatków dochodowych. Kluczowe hasła: Zasady funkcjonowania spółki cywilnej - wycofanie się wspólnika, zasady dziedziczenia udziału, możliwość wykluczenia wspólnika, podział zysków i strat Wkłady, udziały, kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa i obowiązki wspólników spółek z o.o. Podejmowanie decyzji w spółkach z o.o. Likwidacja i rozwiązywanie spółek z o.o. Działalność spółek cywilnych i spółek z o.o. w kontekście podatków 11

12 PRAWO Internet aspekty prawne Rafał Golat ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 162/B5, CENA: 35 ZŁ Internet jest wszechobecny, jego rola zwiększa się wraz z każdym rokiem, jednak posługiwanie się Internetem rodzi konkretne problemy i konflikty, które wymagają skutecznych rozwiązań prawnych. W opracowaniu kompleksowo zostało omówione miejsce Internetu i dylematy z nim związane w polskim systemie prawnym. Internet a prawo ustrojowe Internet a prawo procesowe Internet a prawo materialne Pozycja została uzupełniona zestawieniem wybranych przepisów prawnych (zapisy Konstytucji RP i przyjętych ustaw). Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych Wzory i komentarz Rafał Golat ISBN: , Data wydania: 2003 LICZBA STRON/FORMAT: 192/B5, CENA: 40 ZŁ Specyficzne dla prawa autorskiego i praw pokrewnych są rodzaje umów - przede wszystkim umowy rozporządzające, na mocy których dochodzi do przenoszenia (zbywania) majątkowych praw autorskich lub majątkowych praw pokrewnych z podmiotu wyłącznie uprawnionego (wyłącznego dysponenta tych praw) na inny podmiot oraz umowy licencyjne (sublicencyjne), dzięki którym możliwe jest udostępnienie zainteresowanym osobom powyżej wskazanych dóbr niematerialnych do ich czasowego wykorzystania w określonym zakresie. Publikacja omawia zbiorcze stosunki umowne w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prezentując w formie ilustracji przykładowe wzory poszczególnych rodzajów umów. 12

13 PRAWO - PODRĘCZNIKI Polskie prawo podatkowe Katarzyna Koperkiewicz-Mordel Włodzimierz Nykiel, Wojciech Chróścielewski ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I, LICZBA STRON/FORMAT: 278/B5, CENA: 48 ZŁ Autorzy przedstawili zagadnienia ogólne dotyczące podatku, prawa podatkowego w systemie prawa oraz jego źródła, a także zobowiązania i postępowanie podatkowe. Omówili szczegółowo poszczególne rodzaje podatków, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od gier, od nieruchomości, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od środków transportowych, od posiadania psów. Poruszona została również problematyka międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego UE. Opracowanie uzupełnia wskazanie literatury przedmiotu. Książka skierowana jest do studentów prawa i administracji, słuchaczy studiów podyplomowych, aplikantów, pracowników administracji skarbowej, doradców skarbowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką podatkową. Autorzy są pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Łódzkiego. (Notes Wydawniczy 7/8/2003) W ostatnich latach prawo podatkowe zyskało status odrębnej gałęzi prawa. Zaowocowało to między innymi umieszczeniem prawa podatkowego w programach nauczania na wydziałach prawa i administracji uniwersytetów oraz w programach innych szkół i placówek dydaktycznych. Niniejszy podręcznik adresowany jest do studentów prawa i administracji, słuchaczy studiów podyplomowych, aplikantów, pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, a także innych środowisk zainteresowanych problematyką podatkową. Podatek - zagadnienia ogólne Prawo podatkowe Zobowiązania podatkowe Postępowanie podatkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od gier Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Międzynarodowe prawo podatkowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej 13

14 PRAWO - PODRĘCZNIKI Postępowanie administracyjne zagadnienia podstawowe Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 392/B5, CENA: 60 ZŁ Książka pretenduje do rangi podręcznika adresowanego do praktyków i studentów wyższych szkół administracji publicznej a także prawa i administracji. Autorzy dokonują charakterystyki przepisów procesowych przede wszystkim z punktu widzenia obowiązków, jakie w tych postępowaniach zostały nałożone na organy administracji publicznej. Ponadto książka została wzbogacona o podstawowe zagadnienia z zakresu teorii postępowania. Szerzej zaprezentowano orzecznictwo sądowe, ukazując jego ewolucję i wyjaśniając przyczyny zmiany stanowiska przez sąd. Powołano również orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W książce w całości przedstawiono postępowanie sądowoadministacyjne. Szczególny nacisk położono na ukazanie obowiązków organów administracji publicznej, związanych ze złożeniem skargi do NSA, a także powinności tych organów będących konsekwencjami orzeczeń NSA. Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy Teresa Wyka ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 279/B5, CENA: 45 ZŁ Celem niniejszej pracy jest potwierdzenie podmiotowej pozycji pracownika w sferze praw indywidualnych jak i zbiorowych. Zasadnicze rozważania zawarte są w dwóch częściach, jednej poświęconej regulacji prawnej ochrony zdrowia i życia pracowników oraz kolejnej, zawierającej analizę praw i obowiązków stron stosunku w tym przedmiocie. Ochrona zdrowia i życia pracownika jest postrzegana na gruncie norm prawnych, a analizowane instytucje są prezentowane według przyjętego schematu, tzn. najpierw w świetle rozwiązań międzynarodowych, wspólnotowych i uregulowań wybranych państw obcych, a następnie na gruncie polskich unormowań i te ostatnie stanowią główny przedmiot badań. 14

15 PRAWO - PODRĘCZNIKI Ustawy o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności nie powodują likwidacji nawet w dłuższej perspektywie czasowej wieczystego użytkowania, lecz umożliwiają przekształcenie tego prawa w prawo własności wybranej grupie wieczystych użytkowników. Możliwości tej nie mają wieczyści użytkownicy będący osobami prawnymi. Mogą oni natomiast, podobnie jak wieczyści użytkownicy będący osobami fizycznymi, wykupić prawo wieczystego użytkowania po cenach wolnorynkowych na zasadach określonych w ustawie z 1997 r., o gospodarce nieruchomościami. Niniejszy komentarz winien spełnić oczekiwania potencjalnych odbiorców (praktyków, sędziów, adwokatów, a także studentów, głównie zaś wieczystych użytkowników, którzy nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności). Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla studentów prawa, administracji i zarządzania. Zawiera usystematyzowany wykład prawa pracy, uwzględniający stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r. Ujmuje zagadnienia w sposób respektujący wielopłaszczyznowość analizy instytucji prawnych. Przedstawia nowe zjawiska występujące w stosunkach pracy, np. zatrudnienie w formach podobnych do pracowniczych czy kontrakty menedżerskie; znacznie szerzej niż w innych podręcznikach zostały omówione szczególne stosunki pracy, zwłaszcza stosunki pracy w służbach publicznych oraz problematyka rozpatrywania sporów pracy. W szerokim zakresie uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądowe. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania Komentarz Henryk Cioch, Hanna Witczak ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 196/B5, CENA: 40 ZŁ W publikacji: Pojęcie i przedmiot prawa pracy Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 15

16 PRAWO - PODRĘCZNIKI Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Stahl ISBN: X, Data wydania: 2005/ Wydanie II LICZBA STRON/FORMAT: 436/B5, CENA: 65 ZŁ Niniejsze drugie wydanie stanowi zaktualizowaną i uzupełnioną wersję pracy pod tym samym tytułem opublikowanej w 2002 roku. Oddawany do rąk Czytelników tom mam charakter monografii, a zarazem podręcznika. Adresowany jest przede wszystkim do studentów uniwersyteckich i zawodowych studiów administracyjnych oraz praktyków, a także do wszystkich zainteresowanych przedstawianymi problemami. W pracy omówiono regulacje administracyjnoprawną w zakresie tzw prawa osobowego - prawa o obywatelstwie polskim, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów oraz prawa dotyczące cudzoziemców. Prawo własności przemysłowej praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Promińskiej ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie II LICZBA STRON/FORMAT: 332/B5, CENA: 55 ZŁ Prawo własności przemysłowej - zawiera wykład obejmujący problematykę materialnoprawną własności przemysłowej w zakresie wyznaczonym regulacją wskazanej ustawy. Wykład obejmuje zagadnienia polskiej regulacji a także uwzględnia w szerokim zakresie regulacje zawarte w umowach międzynarodowych w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, które są dla Polski wiążące, prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące przedmiotowej problematyki jak również orzecznictwo Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie udzielania patentu europejskiego. Z uwagi na wzrost znaczenia dóbr własności przemysłowej w gospodarce, zwłaszcza po wejściu Polski do UE i związane z tym faktem zmiany niektórych przepisów a także istotne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, opracowanie będzie przydatne dla prawników uprawiających praktykę adwokacką i radcowską oraz dla rzeczników patentowych. 16

17 PRAWO - PODRĘCZNIKI Zamówienia publiczne w Polsce studium prawne Grzegorz Herc, Edward Komorowski, Przemysław Szustakiewicz ISBN: X, Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 276/B5, CENA: 55 ZŁ Autorzy uwzględnili w opracowaniu najważniejsze zagadnienia zgłaszane przez pracowników jednostek budżetowych podczas szkoleń i prowadzonej działalności zawodowej. W sposób szczególny więc potraktowali między innymi: problematykę zamówień sektorowych, postępowań szczególnych (konkursy, koncesje na roboty budowlane, postępowania przed placówką zagraniczną i postępowania w wypadku klęski żywiołowej) Dużo miejsca poświęcono również trybom udzielania zamówień publicznych: przetargom nieograniczonym, przetargom ograniczonym, instytucji wadium, zamówieniom z wolnej ręki, aukcji elektronicznej. Jeden z rozdziałów został poświecony regulacjom dotyczącym ochrony interesów prawnych podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Prawo pracy zarys wykładu Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 278/B5, CENA: 65 ZŁ Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla studentów prawa, administracji i zarządzania. Zawiera usystematyzowany wykład prawa pracy, uwzględniający stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r. Ujmuje zagadnienia w sposób respektujący wielopłaszczyznowość analizy instytucji prawnych. Przedstawia nowe zjawiska występujące w stosunkach pracy, np. zatrudnienie w formach podobnych do pracowniczych czy kontrakty menedżerskie; znacznie szerzej niż w innych podręcznikach zostały omówione szczególne stosunki pracy, zwłaszcza stosunki pracy w służbach publicznych oraz problematyka rozpatrywania sporów pracy. W szerokim zakresie uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądowe. W publikacji: Pojęcie i przedmiot prawa pracy Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 17

18 PRAWO - PODRĘCZNIKI Przedmiotem książki, jak wskazuje jej temat, jest praktyka organizacji administracji publicznej w Polsce. Jest to nowe ujęcie konstrukcji systemu administracji publicznej. Organizacyjnej konwencji książki podporządkowana została jej treść. W publikacji: Podstawowe pojecie organizacji administracji publicznej Zasady budowy administracji publicznej Prawo instrumentem praktycznej organizacji administracji centralnej Praktyka organizowania prawem rządowej administracji terenowej Organizacja administracji samorządowej Praktyczne kształtowanie struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej Prawo wewnętrzne w praktyce organizacyjnej Niektóre zjawiska patologii w praktyce organizacji i działania administracji Praktyka organizowania administracji publicznej Stanisław Cieślak ISBN: X, Data wydania: 2004/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 174/B5, CENA: 40 ZŁ Przedmiotem pracy przeznaczonej dla studentów uniwersyteckich studiów prawniczych i uniwersyteckich oraz zawodowych studiów administracyjnych i praktyków są zagadnienia zaliczane tradycyjnie do prawa administracyjnego, omawiane z uwzględnieniem dorobku teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Administracyjnego. W publikacji: Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Geneza, charakterystyka i określenie prawa administracyjnego Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji Źródła prawa administracyjnego Podmioty administrujące Podział terytorialny Ustrój administracji państwowej Samorząd terytorialny Prawne formy działania administracji publicznej Kontrola administracji Prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ISBN: , Data wydania: 2004/ Wydanie III LICZBA STRON/FORMAT: 461/B5, CENA: 68 ZŁ 18

19 PRAWO - PODRĘCZNIKI Prawoznawstwo zarys wykładu Krzysztof Pałecki ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 219/B5, CENA: 40 ZŁ Prezentowana książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni prawo w zbiorowym i uporządkowanym życiu ludzi oraz politycznie zorganizowanych zbiorowości. Autor przedstawił zagadnienia odnoszące do porządku społecznego, stosunków społecznych, rodzajów norm społecznych, cech prawa jako systemu norm społecznych, przestrzegania norm, granic regulacji normatywnej i prawnej, prawnych i pozaprawnych regulacji porządku społecznego oraz prawa i systemu władzy politycznej (Notes Wydawniczy 11/2003) Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii Lucyna Jachimowska-Jaskólska, Marcin Targosz, Filip Grzegorczyk ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 184/B5, CENA: 30 ZŁ Publikacja ma charakter pomocy dydaktycznej do nauki prawa bankowego. Obejmuje ona zagadnienia zarówno publicznoprawne jak i prywatnoprawne, dzięki czemu stanowi przykład względnie całościowego opracowania. Skierowana jest ona do studentów kierunków ekonomicznych zarówno magisterskich jak i podyplomowych, jednakże należy sądzić, iż będzie ona pomocna dla osób zamierzających zgłębić problematykę prawa bankowego w ramach edukacji prawniczej. Należy z głębokim przekonaniem stwierdzić, iż sama wiedza teoretyczna to zbyt mało aby bezpiecznie poruszać się w świecie norm i przepisów prawa, dlatego też połączenie teorii z praktyką życia gospodarczego może zapewnić sukces. Rachunki bankowe Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności Gwarancje bankowe, poręczenie i akredytywy Papiery wartościowe w obrocie bankowym Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym Bankowy Fundusz Gwarancyjny Powstawanie banków, nadzór bankowy oraz postępowanie w razie niewypłacalności banków 19

20 UNIA EUROPEJSKA jak euro waluta nowej Europy Joanna Królak-Werwińska ISBN: , Data wydania: 2005/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 114/B5, CENA: 35 ZŁ Jaki wpływ na gospodarkę, prowadzenie przedsiębiorstw i życie codzienne mieszkańców ma wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej.opracowanie pomoże w zrozumieniu mechanizmów i genezy wprowadzenia euro. Książka napisana przez eksperta w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, Dyrektora Departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA w Warszawie. Kluczowe zagadnienia: Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego Zasady dokonywania przeliczeń walutowych Banknoty i monety euro Polska UE. Porównanie poziomu życia ludności Maria Johann ISBN: , Data wydania: marzec 2005 LICZBA STRON/FORMAT: 114/B5, CENA: 38 ZŁ Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena społecznych skutków transformacji, a dokładnie zmian w zakresie poziomu życia Polski w latach oraz porównanie poziomu życia ludności Polski i krajów UE w badanym okresie. Praca stanowi pierwszą od wielu lat próbę o charakterze syntetycznym, pokazania jakie jest miejsce Polski w dziedzinie poziomu i jakości życia na tle krajów UE (...) Najważniejszym osiągnięciem autorki jest ukazanie, że wewnątrz starych krajów unijnych w latach wystąpił proces stopniowego upodabniania się poziomu życia, natomiast dystans Poski od ogólnego wzorca unijnego - stopniowo zwiększał się (...) Dr hab. Marek Garbicz, prof SGH i WSM. 20

21 UNIA EUROPEJSKA Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską Analiza sektora dostaw Wacława Starzyńska ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 167/B5, CENA: 30 ZŁ O ile obserwacja przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych i ich dostosować do rozwiązań unijnych nie sprawia większej trudności, to znacznie bardziej skomplikowana jest ocena jak zmiany w ustawodawstwie przekładają się na rzeczywistość gospodarczą. W Unii Europejskiej rośnie konkurencyjność zamówień publicznych i wzrasta otwartość tego rynku, zwłaszcza w zakresie dostaw. W pracy ma miejsce próba oceny stopnia wrażliwości rożnych sektorów działalności wytwórczej, lokujących swoje produkty na rynku w drodze zamówień publicznych w Polsce. W książce zaprezentowano: Dostawy jako przedmiot zamówień publicznych Ilościowe aspekty analizy rynku zamówień publicznych na dostawy Analiza zamówień publicznych na dostawy w latach (2002) Ocena wrażliwości sektorów działalności wytwórczej na zamówienia publiczne Zamówienia publiczne a jednolity rynek europejski Polityka spójności Unii Europejskiej Wybrane zagadnienia Stanisław Naruszewicz ISBN: , Data wydania: 2003/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 368/B5, CENA: 55 ZŁ Książka prezentuje wybrane przez Autora zagadnienia polityki spójności Unii Europejskiej. Obszary badawcze opracowania dotyczą współpracy sądowej, współpracy policyjnej oraz współpracy w zakresie lotnictwa cywilnego i bezpieczeństwa na morzu, a także wspólnej polityki handlowej oraz polityki regionalnej. Odrębne rozdziały stanowią analizę instytucji chroniących interesy finansowe Unii Europejskiej. Wskazano także na rolę Europejskiego Systemu Banków Centralnych w procesie integracji europejskiej. W książce: Ochrona interesów finansowych UE Współpraca sądowa Współpraca policyjna Wspólne zasady w zakresie lotnictwa i bezpieczeństwa na morzu Polityka handlowa Polityka regionalna Europejski System Banków Centralnych 21

22 UNIA EUROPEJSKA Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej Piotr Pełka, Mikołaj Stasiak ISBN: , Data wydania: 2002/ Wydanie I LICZBA STRON/FORMAT: 218/B5, CENA: 40 ZŁ Niniejsza książka poświęcona jest regułom udzielania pomocy publicznej, które stanowią dziedzinę prawa konkurencji. Autorzy przedstawiają reguły dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców obowiązujące w prawie wspólnotowym. Z dniem akcesji do Unii Europejskiej reguły te zaczną obowiązywać także w Polsce. Ich znajomość będzie miała znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, ale także dla organów udzielających pomocy. Celem niniejszej książki jest przedstawienie reguł dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców, obowiązujących w prawie wspólnotowym. Reguły dopuszczalności udzielania pomocy publicznej stanowią część wspólnotowego prawa konkurencji. Ich związek z tym prawem polega na tym, że udzielanie pomocy publicznej może stanowić źródło naruszenia konkurencji. Z tego względu acquis communautaire przewiduje generalny zakaz udzielania pomocy oraz wyjątki od tego zakazu. Książka jest w swej istocie podręcznikiem adresowanym do organów udzielających pomocy publicznej, przedsiębiorców, prawników i ekonomistów, którzy zajmują się prawem konkurencji, a także środowisk akademickich. System reguł dopuszczających udzielanie pomocy publicznej został zbudowany w prawie wspólnotowym właśnie dla tych wyjątków. Opracowanie dotyczy stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 2002 r. Reguły dopuszczalności pomocy zostały zaprezentowane w podziale według poszczególnych przeznaczeń jakie dopuszcza aquis. Oprócz tego, opisane zostały reguły proceduralne, tj. związane z kontrolą ex ante i ex post pomocy publicznej przez Komisję Europejską. 22

23 ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i zagranicą Grzegorz Abram Celem książki jest przedstawienie mechanizmu działania oraz wykorzystania instytucji akredytywy ( LC ) w Polsce i zagranicą oraz wskazanie przyszłych kierunków rozwoju tego instrumentu. W opracowaniu zostały przedstawione polskie i międzynarodowe ramy prawne, w tym odpowiednie przepisy polskiego prawa, ISP, UCP, UCCC oraz najnowszą regulację UCP. Zwrócono również uwagę na odrębny dla LC system arbitrażowy tzw. DOCDEX. Najważniejsze treść zawarta w publikacji wskazuje na: różnorodne sposoby wykorzystania LC na świecie, w tym jako środek wspomagania transakcji importowych/eksportowych sposób płatności w transakcjach międzynarodowych (np. ropa za żywność) zabezpieczenie emisji papierów wartościowych, transakcji nieruchomości, umów kupna sprzedaży oraz substytut gwarancji dobrego wykonania umowy, zabezpieczenie kredytu w krajach prawa zwyczajowego (common law), oraz instrument płatniczy przy rozliczaniu środków publicznych w USA. Planowany termin wydania : październik 2005 Procedury podatkowe Henryk Dzwonkowski, Zygmunt Zgierski Książka zawiera oryginalne i głębokie ujęcie tematyki ogólnego prawa podatkowego. Szeroko i kompleksowo omawia kwestie powstawania i wymiaru zobowiązań podatkowych oraz procedur ich realizacji, klasyczne instytucje przejęte z k.p.a. oraz specyficzne w prawie podatkowym regulacje dotyczące procedury uprzednich porozumień cenowych i transfer pricing, jak również kwestie interpretacji podatkowych, opodatkowania dochodów nieujawnionych, szacowania podstaw opodatkowania, obejścia prawa podatkowego, itd. Najnowszy stan prawny na wrzesień 2005 r. Planowany termin wydania : październik 2005 Polskie prawo podatkowe Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz Publikacja będąca kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Oddzielnie traktuje zagadnienia ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Oprócz przedstawienia polskiego systemu podatkowego obowiązującego obecnie zostaną przedstawione kierunki jego zmian w przyszłości. Planowany termin wydania : październik 2005 Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów Zasady ogólne Andrzej Gomułowicz Najważniejsze zagadnienia : Jakie przesłanki decydują o tym co stanowi, a co stanowić nie może kosztu podatkowego? Cel (osiągnięcie przychodu) a racjonalność działań podatnika. Związek przyczynowy. Czyn podatnika i jego ocena. Planowany termin wydania : październik

24 Informacje Dział handlowy ul. Kostrzewskiego 1, Warszawa Tel. /22/ wew. 110, 111, fax /22/ Księgarnia internetowa Dział marketingu Tel. /22/ wew. 123 Dział redakcji Tel. /22/ wew. 119, 120 Książki wydawnictwa dostępne są w wybranych księgarniach na terenie całego kraju, na stronie internetowej: można odnaleźć adres najbliższego punktu sprzedaży w wybranym regionie.

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk PRAWO FINANSOWE Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk Część I. Finanse publiczne. Prawo finansowe. Rozdział I PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki. Palestra 40/11-12( ),

Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki. Palestra 40/11-12( ), Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki Palestra 40/11-12(467-468), 177-180 1996 Zapowiedzi: Oazy podatkowe Jan Głuchowski Chociaż nikt nie lubi podatków, to płacić musi je każdy. Prawie każdy, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty systemu podatkowego i celnego

Instrumenty systemu podatkowego i celnego Instrumenty systemu podatkowego i celnego PRZEWODNIK METODYCZNY Opracowała: Prof. dr hab. Krystyna Znaniecka I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe Szkolenie Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe 1 dzień / 11.10.2016 godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe) Sala konferencyjna AHK Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki. Palestra 40/5-6( ),

Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki. Palestra 40/5-6( ), Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki Palestra 40/5-6(461-462), 206-209 1996 NOWEKSIĄŻKI Zapowiedzi: Podręcznik prawa międzynarodowego Lech Antonowicz Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996 Podręcznik akademicki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów 15

Spis treści. Od autorów 15 Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, Wojciech Matuszewski, Adam Zalasiński ; pod redakcją Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych 27.05.2015r. Warszawa FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych Rosnące wymagania wobec Działów Prawnych i Biur Zarządu spółek kapitałowych a także ciągłe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII Spis treœci Str. Nb Wstêp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Czêœæ I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdzia³ I. Pojêcie podatku... 3 1 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 1 I. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

Podatki majątkowe w praktyce

Podatki majątkowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki majątkowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Spis treœci Spis treści Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Spółka z o.o. w upadłości w sierpniu 2009 r. złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2009 r. z wykazaną nadwyżką

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Podatek. Dochodowy. od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Jerzy Kuchmacz. Difin

Podatek. Dochodowy. od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Jerzy Kuchmacz. Difin VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI Podatek Dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa Zbiór zadań z rozwiązaniami Jerzy Kuchmacz Difin Recenzent prof. UEK dr hab. Artur Hołda, CICA Copyright

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo