SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 5 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 5 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 5 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: Małpy skaczą niedościgle Cele ogólne: zachęcenie do wypowiadania się na temat filmu Mambo, Lula i piraci rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako formy wymiany informacji poznanie wyglądu, sposobu poruszania się i zwyczajów małp wzbogacanie wiadomości i zainteresowań przyrodniczych kształtowanie wyodrębniania zbiorów o określonej liczbie elementów doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Cele operacyjne: Dziecko: aktywnie uczestniczy w rozmowie wie, jak wygląda małpa i gdzie można ją spotkać nazywa części ciała małpy zna różne gatunki małp wie, co jest przysmakiem małp układa obrazek z dziewięciu części porównuje liczebność zbiorów porządkuje zbiory według ich liczebności wzrastającej zachowuje równowagę sytuacjach trudnych rozwija koordynację wzrokowo-ruchową wykonuje pracę plastyczną według wzoru Grupa wiekowa: dzieci 5 letnie Liczba dzieci: dowolna Formy pracy: grupowa i indywidualna Środki dydaktyczne: wiersz J. Brzechwy Małpa (w: J. Brzechwa ZOO wyd. Sara, Warszawa 2001, ISBN ), fotografie przedstawiające różne gatunki małp, rysunek przedstawiający małpę pocięty na 9 części (w kopertach dla każdego dziecka), dwie maskotki małpki, 5 kartoników z rysunkiem bananów, 5 kartoników z kółkami, 5 kartoników z cyframi od 1-5, koszyk z bananami, materiał do układania przeszkód (ławeczki, linki, krążki, kółka, pachołki itp.), materiały plastyczne (rolki po papierze toaletowym, papier brązowy i biały, brązowa krepina, klej, nożyczki, kredki), szablony do odrysowania.

2 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu 2. Słuchanie wiersza J. Brzechwy Małpa : Małpy skaczą niedościgle, Małpy robią małpie figle, Niech pan spojrzy na pawiana: Co za małpa, proszę pana! oglądanie zdjęć przedstawiających małpy określanie wyglądu, wielkości, części ciała, koloru sierści małp zwrócenie uwagi na różne gatunki małp i miejsca ich występowania 3. Układanie z części obrazka przedstawiającego małpę. 4. Zabawa ruchowa Małpka goni małpkę : dzieci ustawiają się na obwodzie koła dwoje stojących naprzeciwko siebie dzieci otrzymuje maskotki małpki na sygnał dzieci podają maskotkę sąsiadowi z prawej strony, który przekazuje ją dalej małpki gonią jedna drugą, a kończą gonitwę wtedy, gdy uda im się spotkać 5. Śniadanie małpki zabawa matematyczna: porządkowanie kartoników z bananami według ich liczebności wzrastającej przyporządkowywanie kartoników z kółkami do odpowiednich kartoników z bananami przyporządkowywanie kartoników z cyframi od 1-5 do odpowiednich kartoników z kółkami

3 Wyprawa po banany - tor przeszkód: dzieci układają kolejne przeszkody według polecenia nauczycielki, a następnie idąc jedno za drugim pokonują je nagrodą za pokonanie przeszkód jest koszyk z bananami 7. Degustacja bananów: mycie rąk poczęstunek 8. Wesołe małpki praca przestrzenna z papieru według wzoru: odrysowywanie głowy, kończyn i ogona małpki na brązowym papierze oklejanie rolek po papierze toaletowym brązowym papierem lub krepiną łączenie części za pomocą kleju naklejanie twarzy z białego papieru i dorysowanie szczegółów podsumowanie działań dzieci i wspólne zorganizowanie wystawy prac Opracowała: mgr Wiesława Twardowska nauczyciel dyplomowany

4 SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 6 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: Oddech tropikalnego lasu Cele ogólne: zachęcenie do wypowiadania się na temat filmu Mambo, Lula i piraci rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wzbogacenie wiadomości na temat dźwięków i różnic między nimi zapoznanie z budową i funkcjami ucha oraz różnymi źródłami dźwięku uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka wdrażanie do ochrony narządu słuchu przed hałasem wdrażanie do rozumienia przyczyn i akceptowania odmienności innych ludzi Cele operacyjne: Dziecko: swobodnie wypowiada się na temat filmu potrafi wymienić kilka źródeł dźwięku różnicuje, rozpoznaje i przyporządkowuje dźwięki klasyfikuje obrazki ze względu na rodzaj wydawanego dźwięku wymienia źródła hałasu usprawnia spostrzegawczość słuchową rozpoznaje zwierzęta na podstawie wyglądu ich uszu rozumie wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka zna sposoby ochrony słuchu przed hałasem rozumie prawo ludzi zwierząt do ciszy jest empatyczne Grupa wiekowa: dzieci 6 letnie Liczba dzieci: dowolna Formy pracy: grupowa i indywidualna Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD z muzyką relaksacyjną Oddech tropikalnego lasu (Blue Moon Productions 2001), fotografie (las tropikalny oraz uszy człowieka), parawan, piłka, gazeta, dzwoneczek, szklanka, butelka z wodą, młotek, gwizdek, rozsypanka obrazkowa, obrazki przedstawiające uszy zwierząt, aparat słuchowy, nauszniki, stopery, słuchawki ochronne, kartony, farby plakatowe, pędzelki, kubki z wodą, tacki.

5 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci : swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu i jego bohaterów - małp 2. Oglądanie fotografii przedstawiających środowisko, w którym żyją małpy: zwrócenie uwagi na roślinność i zwierzęta oraz klimat 3. Oddech tropikalnego lasu słuchanie muzyki relaksacyjnej: rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych odgłosów swobodne wypowiedzi na temat uczuć, których doznajemy w czasie odbierania usłyszanych dźwięków i skojarzeń z nimi związanych 4. Co słyszysz? zabawa dydaktyczna: rozpoznawanie odgłosów związanych ze znanymi czynnościami o nauczyciel ukryty za parawanem wykonuje różne czynności, np.: odbijanie piłki o podłogę, gniecenie papieru, nalewanie wody, dzwonienie dzwonkiem, stukanie młotkiem, gwizdanie itp., a dzieci odgadują, co to za dźwięk określanie, które dźwięki są przyjemne, a które nieprzyjemne dla ucha 5. Rozsypanka obrazkowa: klasyfikowanie obrazków ze względu na rodzaj wydawanego dźwięku: przyjemne i nieprzyjemne dla ucha 6. Wytęż słuch ćwiczenia słuchowe: określanie rodzajów dźwięków dochodzących z otoczenia, ich źródła, odległości, kierunku i miejsca, z którego dochodzą określanie stopnia nasilenia odgłosów i dźwięków poprzez używanie różnych określeń: ledwo słyszalne, bardzo słabe, słabe, ciche, średnie, średnio głośne (umiarkowane), głośne, donośne, bardzo głośne, hałaśliwe, itd. 7. Kto szybciej? zabawa orientacyjno-porządkowa: dzieci spacerują przy spokojnej, cichej muzyce wokół rozstawionych krzesełek

6 na przerwę w muzyce szybko siadają na najbliższym krzesełku nauczyciel powtarzając zabawę za każdym razem zabiera jedno krzesełko wygrywa dziecko, które zajmie ostatnie krzesełko 8. Rozwiązywanie zagadki: Ludzie je mają z obu stron głowy, z obu stron łowią dźwięki rozmowy. Wszystkie dźwięki do nich wpadają Dlatego ludzie bardzo o nie dbają. (uszy) 9. Oglądanie fotografii przedstawiających uszy człowieka: określanie, do czego służą uszy oglądanie uszu kolegi (zwrócenie uwagi na ich wygląd) zapoznanie z budową ucha 10. Co by było, gdyby ludzie utracili słuch? - burza mózgów; swobodne wypowiedzi dzieci 11. Czyje to uszy : rozpoznawanie zwierząt na podstawie wyglądu ich uszu 12. Oglądanie aparatu słuchowego: zapoznanie z przyczynami niedosłuchu

7 zwrócenie uwagi na konieczność stosowania urządzeń wzmacniających głośność dźwięku u osób niedosłyszących 13. Disco słuchanie bardzo głośnej muzyki: zwrócenie uwagi na szkodliwość hałasu dla słuchu, samopoczucia i zdrowia 14. Jak chronić uszy przed hałasem? - oglądanie przedmiotów, których zadaniem jest chronić uszy przed nadmiernym hałasem (nauszniki, stopery, słuchawki ochronne): zapoznanie z możliwością stosowania osłon na uszy w celu ich ochrony przed hałasem swobodne wypowiedzi dzieci na temat innych sposobów ochrony słuchu przed hałasem o dźwiękoszczelne okna, ekrany akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, obwodnice miejskie 15. Malowanie ciszy praca plastyczna: swobodne malowanie farbami plakatowymi na dowolny temat przy muzyce relaksacyjnej Oddech tropikalnego lasu. Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

8 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH klasa 1 inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: Pirackie wyprawy Cele ogólne: zapoznanie z wyglądem, zajęciami i zwyczajami piratów rozbudzanie zainteresowania życiem ludzi na ziemi oraz historią świata bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć wdrażanie do rozumienia sensu kodowania i dekodowania informacji doskonalenie umiejętności swobodnego i śmiałego wypowiadania się kształtowanie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego utworu rozwijanie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera Cele operacyjne: Uczeń: swobodnie wypowiada się na temat filmu i opowiadania interesuje się życiem ludzi w innych krajach wie, kim jest i jak wygląda strój pirata wie, jak wygląda okręt oraz bandera piratów i jakie jest jej znaczenie zna zwyczaje i charakterystyczne zachowania piratów wzbogaca wiedzę na temat piratów uważnie słucha opowiadania posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba przestrzega ustalonych reguł zabawy poszerza doświadczenia konstrukcyjne Liczba uczniów: dowolna Formy pracy: grupowa Środki dydaktyczne: książka W. Witkowskiego Burzliwe dzieje pirata Rabarbara (wyd. BIS, ISBN: ), fotografie przedstawiające sławnych piratów, ich broń, banderę i statki, komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, ekran, elementy stroju pirata, krążki, obręcze, 3 chorągiewki w kolorach żółtym, czerwonym i zielonym; kolorowanka bandera piracka, patyczki do balonów, rolki po papierowych ręcznikach kuchennych lub plakatach, czarny papier, klej, nożyczki, mapa świata.

9 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci : dzielenie się spostrzeżeniami na temat filmu swobodne wypowiedzi na temat, kto to jest pirat Pirat osoba, która napada w celu rabunkowym używając statku lub łodzi. Piraci atakują zwykle inne statki, ale mogą również napadać cele nabrzeżne. 2. Słuchanie wybranego opowiadania z książki Wojciecha Witkowskiego pt. Burzliwe dzieje pirata Rabarbara : dzielenie się spostrzeżeniami na temat przygód pirata Rabarbara prezentacja fotografii przedstawiających sławnych piratów https://pl.wikipedia.org/wiki/pirat Czarnobrody Długi Ben Anne Bonny Perkalowy Jack Kapitan Hak Pirat Rabarbar opisywanie wyglądu pirata (strój, atrybuty: przepaska na oku, kapelusz lub chustka na głowie, hak, drewniana noga, kolczyk w uchu, broda, papuga; broń, np. kordelas krótka szabla abordażowa) zwrócenie uwagi na charakterystyczne zachowania piratów o negatywne (grabieże, niszczenie statków) o pozytywne (podróżowanie, szukanie skarbów) 3. Strój pirata dobieranie elementów stroju: uczniowie dopasowują odpowiednie elementy stroju pirata do sylwety mężczyzny

10 4. Oglądanie fotografii lub ilustracji przedstawiających broń piratów: zapoznanie z nazwami i zastosowaniem 5. Oglądanie ilustracji przedstawiających pirackie statki: https://pl.wikipedia.org/wiki/pirat odczytywanie nazw statków: pinasa, slup, bryg, bark, galeon porównywanie wyglądu o pinasa (mały okręcik, zwykle wykorzystywany jako eskorta), o slup (większy, bardzo zwrotny, z chęcią eksploatowany przez piratów), o bryg (statek średniej wielkości, najczęściej kupiecki), o bark (większy statek kupiecki), o galeon (wielki statek handlowo-wojskowy) przeliczanie wyrazów, głosek, liter i sylab w nazwach statków pinasa slup bryg bark galeon 6. Piracka bandera kolorowanie: zapoznanie z wyglądem pirackiej bandery poznanie znaczenia bander na morzu kolorowanie według wzoru mocowanie patyczków Bandery na morzu mają ogromne znaczenie. Pozwalają odróżnić wrogie okręty od swoich i niejednokrotnie niosą ważne informacje. Na przykład ogólnie panującym zwyczajem jest, że biała flaga oznacza poddanie się lub pokojowe zamiary; natomiast żółty kolor oznacza panującą na pokładzie epidemie i ostrzega załogi innych statków przed zbliżaniem się. Okręty bez wywieszonej bandery z reguły traktuje się jako wrogie. 7. Zabawa ruchowa Okręty na morzu : uczniowie okręty stoją w rozsypce, a na środku sali na krzesełku stoi strażnik z chorągiewkami

11 strażnik zieloną chorągiewką daje znak do wyjazdu nad morze wszystkie okręty pływają swobodnie omijając podwodne skały (rozłożone w sali krążki i obręcze) żółta chorągiewka oznacza niebezpieczeństwo trzeba zwolnić i uważnie omijać skały podwodne uczniowie chodzą ostrożnie; na podniesienie czerwonej chorągiewki - ruch ustaje zabawę powtarzamy kilka razy, często zmieniając kolory chorągiewek 8. Oglądanie filmu Morze w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h0qfvdeblfg dzielenie się spostrzeżeniami 9. Burza mózgów: dlaczego ludzie zostawali piratami? swobodne wypowiedzi uczniów 10. Piracka luneta : określanie, co to jest luneta, jak wygląda i do czego służy Luneta - przyrząd optyczny służący do obserwacji odległych przedmiotów. Pierwszą lunetę skonstruował optyk holenderski Z. Jansen w W 1609 Galileusz wykorzystał lunetę do obserwacji astronomicznych. konstruowanie lunety z rolek po papierowych ręcznikach kuchennych lub z rolek po plakatach (oklejanie czarnym papierem) obserwacje z wykorzystaniem lunety 11. Prezentacja mapy świata: wskazywanie kontynentów, mórz i oceanów odnajdywanie Karaibów wysp, zamieszkiwanych dawniej przez piratów 12. Piracka wyprawa : zaproszenie do zorganizowania wspólnej wyprawy w poszukiwaniu skarbu piratów Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

12 Temat: Na żaglach Cele ogólne: SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH klasa II inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat kształtowanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi na dany temat zapoznanie z różnymi typami żaglowców i sposobami ich wykorzystania wzbogacenie wiadomości uczniów na temat wiatru, jego siły i prędkości poznanie urządzeń służących do pomiaru siły i kierunku wiatru rozwijanie umiejętności obserwowania, prowadzenia i analizy prostych doświadczeń przyrodniczych oraz wiązania przyczyny ze skutkiem rozbudzanie zainteresowań technicznych poszerzanie słownika biernego i czynnego budzenie zaciekawienia otaczającym światem Cele operacyjne: Uczeń: swobodnie wypowiada się na określony temat korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym wie, jak wygląda żaglowiec i jakie jest jego zastosowanie prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, dokonuje ich analizy i wyciąga wnioski wyjaśnia przyczynę poruszania się żaglówki i powstawania fal morskich wie, co to jest wiatr i w jaki sposób powstaje rozpoznaje wiatr wśród innych odgłosów zna urządzenia do pomiaru prędkości i siły wiatru potrafi określić kierunek i siłę wiatru wie, co to jest sztorm i skala Beauforta konstruuje prosty wiatrowskaz Liczba uczniów: dowolna Formy pracy: indywidualna, zespołowa i grupowa Środki dydaktyczne: Słowniki języka polskiego, encyklopedie przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, fotografie przedstawiające różne żaglowce, kartoniki z nazwami żaglowców, papierowe serwetki, plastikowe kubeczki, woda, słomki, płyta CD ROM Odgłosy przyrody (w: pakiet dydaktyczny Dźwięki wokół nas ), Krzysztof Klenczon. 10 w skali Beauforta (Wytwórnia Akar 1995 ), fotografie lub urządzenia służące do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru (wiatromierz tradycyjny i elektroniczny, wiatrowskaz), kartoniki z określeniami wiatru według wzrastającej siły wiatru, plastikowe butelki, tabela z opisem skali Beauforta, chusta animacyjna, patyczki od balonów, kolorowe wstążeczki, kompasy.

13 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci. swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu zwrócenie uwagi na statek piratów dzielenie się spostrzeżeniami 2. Wyjaśnienie słowa żaglowiec i żagiel : formułowanie odpowiedzi szukanie informacji w Słowniku Języka Polskiego odczytanie opisu Żaglowiec - duży statek z napędem żaglowym. Żagiel - duży płat mocnej tkaniny, rozpinany na maszcie statku w taki sposób, aby dmący w niego wiatr napędzał statek. 3. Oglądanie fotografii przedstawiających różne żaglowce: zwrócenie uwagi na ilość żagli zapoznanie z podziałem żaglowców ze względu na rodzaj osprzętu żaglowego czyli takielunek: o 1-masztowe (ket, slup, sluter, kuter) o 2-masztowe (jol, kecz, szkuner, brygantyna, bryg) o 3-masztowe i większe (szkuner, barkentyna, bark, fregata)

14 odczytywanie nazw żaglowców podział żaglowców ze względu na zastosowanie: o rekreacyjne, turystyczne, sportowe, szkolne, badawcze określanie, gdzie i w jakim celu są wykorzystywane 4. Zabawy badawcze dlaczego żaglówka się porusza? swobodne wypowiedzi uczniów dmuchanie na papierowe serwetki (lekko lub mocno) wyjaśnienie przyczyny poruszania się żaglówki o jeśli wiatr wieje lekko żaglówka płynie powoli, a jeśli mocno, to żaglówka płynie szybko. wdmuchiwanie powietrza przez słomkę do plastikowych kubeczków z wodą (lekko lub mocno) wyjaśnienie przyczyny powstawania fal morskich o gdy wieje niewielki wiatr, woda jest spokojna, ale jeśli wieje silny wiatr, powstaje duża fala, a morze jest wzburzone; 5. Co słychać w przyrodzie? - ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie wiatru wśród innych odgłosów (deszcz, burza, szelest liści, szum wody, wiatr) 6. Co to jest wiatr? : swobodne wypowiedzi uczniów szukanie informacji w encyklopedii odczytanie informacji Wiatr poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. zapisanie informacji w zeszycie 7. Czym zmierzyć prędkość wiatru? zabawa badawcza: prezentacja wiatromierza tradycyjnego Prędkość wiatru określa się na podstawie odchylenia wyskalowanej metalowej płytki. Do pomiaru kierunku wiatru na lotniskach używa się tzw. rękawów. prezentacja wiatromierza elektronicznego (anemometru) o nauczyciel za pomocą wentylatora (zbliżając i oddalając go) pokazuje, w jaki sposób mierzona jest siła wiatru Anemometr wystawiony na działanie wiatru wskazuje jego prędkość (w odpowiednich jednostkach) na wyświetlaczu.

15 8. Jaka jest siła wiatru? ćwiczenia słownikowe: wymienianie i wyjaśnianie określeń dotyczących siły wiatru (wietrzyk, wiaterek, wiatr, bryza, wichura, wietrzysko, zawierucha, zawieja, zamieć, wicher, halny, huragan, orkan, sztorm) układanie kartoników z określeniami wiatru według wzrastającej siły wiatru (cisza, powiew, wietrzyk, wiatr, wichura, huragan) 9. Wieje wiatr - ćwiczenia logopedyczne: ćwiczenia oddechowe - naśladowanie wiatru: dmuchanie w plastikowe butelki (lekko i mocno) ćwiczenia ortofoniczne - naśladowanie odgłosów szumu wiatru na zgłoskach sz (stopniowanie według siły wiatru) ćwiczenia artykulacyjne - gwiżdżący wiatr (gwizdanie ustami na jednym tonie (tylko wydech) 10. Burza mózgów co to jest sztorm? formułowanie odpowiedzi szukanie informacji w Słowniku Języka Polskiego odczytanie opisu Sztorm - burza morska, podczas której wieje bardzo silny wiatr powodujący powstawanie wysokich fal w skali Beauforta : zapoznanie uczniów ze skalą służącą do opisu siły wiatru

16 12. Sztorm zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej: uczniowie stają dokoła chusty trzymając ją za uchwyty na chuście umieszczają woreczki gimnastyczne zgodnie z muzyką poruszają chustą lekko lub mocno tworząc wiatr, fale i sztorm (piosenka 10 w skali Beauforta sł. J. Kondratowicz muz. K. Klenczon) 13. Czym zmierzyć kierunek wiatru? : oglądanie wiatrowskazu i zapoznanie z jego zastosowaniem Wiatrowskaz starego typu kierunek wiatru określany jest wg róży wiatrów. zapoznanie z określeniem róża wiatrów Strzałki pokazują kierunek wiatru, a liczby wskazują jego siłę (w skali wiatru według Beauforta). Obserwując położenie chorągiewki w stosunku do róży wiatrów, w każdej chwili można określić kierunek wiatru. prezentacja nowoczesnego wiatrowskazu Określa prędkość i kierunek wiatru i cyfrowe dane przekazuje do komputera meteorologa. poznanie sposobu pomiaru kierunku wiatru za pomocą chusteczki lub zwilżonego palca 14. Nauka słów i melodii piosenki Płynie łódź moja : Płynie łódź moja wzburzonym morzem, brzegu nie widać, wiatr w żagiel wieje. Inny by pewnie już stracił głowę, ja się tylko śmieję. Ref. Hej, bo wesoły uśmiech w czas burzy jest pogodą Uśmiech ku brzegom pędzi rozgniewaną wodą. Żagiel mój burzę niejedną przetrwał, nieraz nad głową wiatr kłębił chmury. Bardziej o fajkę dbam by nie zgasła Niż o własną skórę 15. Konstruowanie prostego wiatrowskazu: uczniowie przymocowują wstążeczkę do patyczków od balonów, a następnie na boisku szkolnym za pomocą kompasu wyznaczają kierunki świata odchylona wstążeczka wskazuje, że wiatr wieje z przeciwnej strony Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

17 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH klasa III inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: W świecie robotów Cele ogólne: doskonalenie mowy komunikatywnej rozwijanie umiejętności kulturalnego dyskutowania wzbogacenie wiadomości na temat zastosowania robotów w codziennym życiu poszukiwanie słabych i mocnych stron w zastosowaniu robotów uświadomienie potrzeb i możliwości, jakie stwarza wykorzystanie nowoczesnych technologii utrwalanie znajomości nazw podstawowych figur geometrycznych zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poszerzanie słownika biernego i czynnego rozwijanie kreatywności Cele operacyjne: Uczeń: umie zabrać głos w dyskusji i przedstawić własne stanowisko w sprawie uczy się argumentowania swoich wypowiedzi zna wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do wyrazu robot rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty umiejętnie korzysta ze słownika języka polskiego poszerza zakres słownictwa umie obsługiwać komputer tworzy teksty i rysunki w wybranym edytorze grafiki zna zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu zna zasady bezpieczeństwa w Internecie jest twórczy Liczba uczniów: dowolna Formy pracy: grupowa, zespołowa i indywidualna Środki dydaktyczne: encyklopedia, słowniki języka polskiego, fotografie lub ilustracje przedstawiające roboty, zestaw klocków Dienesa lub figur geometrycznych (dla każdego ucznia), wiersz J. Papuzińskiej Robotek (w: E. Ostrych Zabawa z książką. Stare i nowe wierszyki domowe Joanny Papuzińskiej wyd. Literatura, Łódź 2001, ISBN: ), odtwarzacz i płyta CD z piosenką Robot (w: Kiki Luna przeboje dla dzieci TBRecords 2013), komputery z urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do Internetu, arkusz papieru formatu A1, kolorowe markery.

18 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci : swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu zwrócenie uwagi na tajemniczego Carlosa, który przejął władzę na wyspie za pomocą swojego robota 2. Burza mózgów co to jest robot? formułowanie odpowiedzi określanie za pomocą opisu słownego szukanie informacji w słowniku języka polskiego odczytanie opisu Robot - urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności. wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych (synonimów) do wyrazu robot tworzenie schematu android automat robot cyborg maszyna urządzenie wyszukiwanie wyrazów pokrewnych (robić, robienie, robota, roboczy, robotny, robótka, robotyka, robotnik, robotnica) zapisywanie wyrazów w zeszytach próba wyjaśnienia zasady działania robotów 3. Oglądanie fotografii lub ilustracji przedstawiających różne roboty: opisywanie i porównywanie wyglądu robotów dzielenie się wiadomościami na temat zastosowania robotów w codziennym życiu o roboty przemysłowe (wykorzystywane w fabrykach produkujących różne przedmioty) o roboty w służbie prawa (rozbrajanie bomb, tłumacz na lotnisku, sanitariusz do celów militarnych) o roboty zwiadowcy (w terenach niedostępnych dla człowieka) o roboty w rozrywce (interaktywne zabawki) o roboty w nauce o roboty w gospodarstwie domowym (automatyczny odkurzacz) 4. Geometryczne roboty układanki geometryczne: analizowanie wyglądu robota określanie liczby wykorzystanych figur geometrycznych wpisywanie liczb w odpowiednie figury

19 5. Układanie swojego robota z wybranych figur geometrycznych: nazywanie figur geometrycznych określanie liczby wykorzystanych elementów zapisywanie w formie kodu, np wymiana kartek z kodem pomiędzy uczniami układanie robota według otrzymanego kodu porównywanie ułożonego robota z oryginałem 6. Zabawa ruchowa Roboty z wykorzystaniem piosenki Robot wyk. Various Artists naśladowanie zachowania i sposobu poruszania się robotów w rytm muzyki 7. Słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej Robotek : Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek. Co to będzie? Mały robot, Robotek. Dla kogo? No, nie dla mnie, Ja go dam naszej mamie. Robotek co dzień o świcie Nastawi dla wszystkich wodę na mycie, Do sklepu zbiegnie na dół I zakupy zrobi do obiadu. Pozdejmuje kożuchy z mleka, Szczypiorek drobno posieka, Wyprasuje fartuszki, Guzik przyszyje do bluzki. Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie, A mama będzie leżeć na tapczanie I książki czytać. Albo nas pytać: A może byśmy poszli do kina, kochani 8. Burza mózgów : w czym robot mógłby nas zastąpić? zapisywanie pomysłów uczniów w postaci słoneczka

20 9. Dyskusja na temat: czy warto zastępować człowieka robotami? formułowanie argumentów za i przeciw badanie zasadności odmiennych stanowisk wyciągnięcie wniosków uzgodnienie wspólnego stanowiska 10. Praca w grupach opracowanie mapy mentalnej: ustalanie skutków wykorzystania robotów zamiast ludzi tworzenie mapy mentalnej odczytanie zapisów na mapach mentalnych przez liderów grup zapisanie na tablicy powtarzających się stwierdzeń 11. Zabawa ruchowa Programujemy robota : uczniowie dobierają się parami; jeden z uczniów jest robotem, a drugi programistą programista uruchamia robota włączając przycisk na jego głowie, a robot rusza do przodu; gdy programista dotknie lewego ramienia robota, ten skręca w lewo, a gdy prawego to w prawo; programista idąc cały czas za robotem kieruje jego ruchami chroniąc robota przed zniszczeniem czy popsuciem robota można zatrzymać, wyłączając przycisk na jego głowie, lub przyspieszyć włączając przycisk na plecach po pewnym czasie następuje zmiana ról 12. Zajęcia w pracowni informatycznej: zapoznanie z robotem NetRobi i drużyną Sieciaków oraz portalem sieciaki.pl odczytanie informacji z profilu NetRobiego Co mnie kręci? Muza: szum wentylatorów Zajawka: koordynacja pracy Mega Centrum Zabezpieczeń Styl mody: stal i chromy Sport: Robo Dance Charakter: generowany automatycznie Ulubione danie: prąd zmienny 230V Ulubiony przedmiot: multipilot poznawanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz Netykiety Nie podawaj swoich danych. Mów, jeśli coś jest nie tak! Nie ufaj osobom poznanym w sieci. zapisywanie zasad w zeszytach Zabezpiecz swój komputer! Stosuj zasady Netykiety.

21 Fabryka Robotów budowanie robota, który pokona bardzo niebezpiecznego Sieciucha 13. Projektowanie swojego robota: rysowanie robota z gotowych figur za pomocą wybranego edytora grafiki nadanie mu imienia tworzenie profilu - wpisywanie za pomocą klawiatury wyrazów i zdań drukowanie dokumentu prezentacja robota i jego profilu na forum klasy zorganizowanie wystawy prac uczniów Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej Barbara Bieg-Panic Beata Sobczyk Beata Stachańczyk Mirosława Gruszka Ewa Stolarczyk PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa LekcjezGdyniąwtle praca zbiorowa Gdynia 2012 Copyright c 2012 by Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Redakcja: Elżbieta Wójcik Konsultacja metodyczna: Elżbieta Mazurek Projekt okładki: Anna Tarasiewicz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej.

Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej. Dziecko w swoim żywiole! Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu. Chcą być aktywne: działać, tworzyć, poznawać, odczuwać Ich żywiołem jest zabawa. Zadaniem nauczyciela jest twórcze ukierunkowanie tej żywiołowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ - wrzesień

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ - wrzesień PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ - wrzesień MOJE PRZEDSZKOLE Cele główne: Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze Kropelka do Kropelki - wyróżnione scenariusze Publikacja zawierająca zbiór wyróżnionych prac zgłoszonych do I etapu konkursu, polegającego na opracowaniu przez nauczycieli scenariusza zajęć lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT,,PRZEDSIĘBIORCZY DZIECIAK

PROJEKT,,PRZEDSIĘBIORCZY DZIECIAK PROJEKT,,PRZEDSIĘBIORCZY DZIECIAK Szanowni Państwo, w związku z nadchodzącymi obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole (w dniach 17 23 listopada 2014r.) z przyjemnością oddaję w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie. WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Edukacja polonistyczna Klasa 3 Umiejętności w zakresie korzystania z informacji ponad Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście ze tekstów czytanych

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Jagoda Cieszyńska. Marta Korendo. Elżbieta Wianecka. Agnieszka Bala KOCHAM SZKOŁĘ! Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III

Jagoda Cieszyńska. Marta Korendo. Elżbieta Wianecka. Agnieszka Bala KOCHAM SZKOŁĘ! Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III Jagoda Cieszyńska Marta Korendo Elżbieta Wianecka Agnieszka Bala KOCHAM SZKOŁĘ! Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III Copyright by Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo, Agnieszka Bala, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III Edukacja polonistyczna: Klasa III Treści nauczania: Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności i ponad Klasa 3 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK (ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA)

CZŁOWIEK (ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA) CZŁOWIEK (ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA) Grupa wiekowa: 4-latki Czas trwania projektu: 4 tygodnie Cele ogólne projektu: Budowanie wiedzy o zdrowiu i chorobie (w szczególności o sposobach dbania o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WZIĄCHOWIE WIELKIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WZIĄCHOWIE WIELKIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WZIĄHOWIE WIELKIM WSO opracowano z uwzględnieniem przepisów Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Anny Gierek i Elżbiety Gierek EKOLOGIA. NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Anny Gierek i Elżbiety Gierek EKOLOGIA. NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum pod redakcją Anny Gierek i Elżbiety Gierek EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 2009 EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo