SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 5 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 5 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 5 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: Małpy skaczą niedościgle Cele ogólne: zachęcenie do wypowiadania się na temat filmu Mambo, Lula i piraci rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako formy wymiany informacji poznanie wyglądu, sposobu poruszania się i zwyczajów małp wzbogacanie wiadomości i zainteresowań przyrodniczych kształtowanie wyodrębniania zbiorów o określonej liczbie elementów doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Cele operacyjne: Dziecko: aktywnie uczestniczy w rozmowie wie, jak wygląda małpa i gdzie można ją spotkać nazywa części ciała małpy zna różne gatunki małp wie, co jest przysmakiem małp układa obrazek z dziewięciu części porównuje liczebność zbiorów porządkuje zbiory według ich liczebności wzrastającej zachowuje równowagę sytuacjach trudnych rozwija koordynację wzrokowo-ruchową wykonuje pracę plastyczną według wzoru Grupa wiekowa: dzieci 5 letnie Liczba dzieci: dowolna Formy pracy: grupowa i indywidualna Środki dydaktyczne: wiersz J. Brzechwy Małpa (w: J. Brzechwa ZOO wyd. Sara, Warszawa 2001, ISBN ), fotografie przedstawiające różne gatunki małp, rysunek przedstawiający małpę pocięty na 9 części (w kopertach dla każdego dziecka), dwie maskotki małpki, 5 kartoników z rysunkiem bananów, 5 kartoników z kółkami, 5 kartoników z cyframi od 1-5, koszyk z bananami, materiał do układania przeszkód (ławeczki, linki, krążki, kółka, pachołki itp.), materiały plastyczne (rolki po papierze toaletowym, papier brązowy i biały, brązowa krepina, klej, nożyczki, kredki), szablony do odrysowania.

2 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu 2. Słuchanie wiersza J. Brzechwy Małpa : Małpy skaczą niedościgle, Małpy robią małpie figle, Niech pan spojrzy na pawiana: Co za małpa, proszę pana! oglądanie zdjęć przedstawiających małpy określanie wyglądu, wielkości, części ciała, koloru sierści małp zwrócenie uwagi na różne gatunki małp i miejsca ich występowania 3. Układanie z części obrazka przedstawiającego małpę. 4. Zabawa ruchowa Małpka goni małpkę : dzieci ustawiają się na obwodzie koła dwoje stojących naprzeciwko siebie dzieci otrzymuje maskotki małpki na sygnał dzieci podają maskotkę sąsiadowi z prawej strony, który przekazuje ją dalej małpki gonią jedna drugą, a kończą gonitwę wtedy, gdy uda im się spotkać 5. Śniadanie małpki zabawa matematyczna: porządkowanie kartoników z bananami według ich liczebności wzrastającej przyporządkowywanie kartoników z kółkami do odpowiednich kartoników z bananami przyporządkowywanie kartoników z cyframi od 1-5 do odpowiednich kartoników z kółkami

3 Wyprawa po banany - tor przeszkód: dzieci układają kolejne przeszkody według polecenia nauczycielki, a następnie idąc jedno za drugim pokonują je nagrodą za pokonanie przeszkód jest koszyk z bananami 7. Degustacja bananów: mycie rąk poczęstunek 8. Wesołe małpki praca przestrzenna z papieru według wzoru: odrysowywanie głowy, kończyn i ogona małpki na brązowym papierze oklejanie rolek po papierze toaletowym brązowym papierem lub krepiną łączenie części za pomocą kleju naklejanie twarzy z białego papieru i dorysowanie szczegółów podsumowanie działań dzieci i wspólne zorganizowanie wystawy prac Opracowała: mgr Wiesława Twardowska nauczyciel dyplomowany

4 SCENARIUSZ ZAJĘCIA - dla dzieci 6 letnich inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: Oddech tropikalnego lasu Cele ogólne: zachęcenie do wypowiadania się na temat filmu Mambo, Lula i piraci rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wzbogacenie wiadomości na temat dźwięków i różnic między nimi zapoznanie z budową i funkcjami ucha oraz różnymi źródłami dźwięku uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka wdrażanie do ochrony narządu słuchu przed hałasem wdrażanie do rozumienia przyczyn i akceptowania odmienności innych ludzi Cele operacyjne: Dziecko: swobodnie wypowiada się na temat filmu potrafi wymienić kilka źródeł dźwięku różnicuje, rozpoznaje i przyporządkowuje dźwięki klasyfikuje obrazki ze względu na rodzaj wydawanego dźwięku wymienia źródła hałasu usprawnia spostrzegawczość słuchową rozpoznaje zwierzęta na podstawie wyglądu ich uszu rozumie wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka zna sposoby ochrony słuchu przed hałasem rozumie prawo ludzi zwierząt do ciszy jest empatyczne Grupa wiekowa: dzieci 6 letnie Liczba dzieci: dowolna Formy pracy: grupowa i indywidualna Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD z muzyką relaksacyjną Oddech tropikalnego lasu (Blue Moon Productions 2001), fotografie (las tropikalny oraz uszy człowieka), parawan, piłka, gazeta, dzwoneczek, szklanka, butelka z wodą, młotek, gwizdek, rozsypanka obrazkowa, obrazki przedstawiające uszy zwierząt, aparat słuchowy, nauszniki, stopery, słuchawki ochronne, kartony, farby plakatowe, pędzelki, kubki z wodą, tacki.

5 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci : swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu i jego bohaterów - małp 2. Oglądanie fotografii przedstawiających środowisko, w którym żyją małpy: zwrócenie uwagi na roślinność i zwierzęta oraz klimat 3. Oddech tropikalnego lasu słuchanie muzyki relaksacyjnej: rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych odgłosów swobodne wypowiedzi na temat uczuć, których doznajemy w czasie odbierania usłyszanych dźwięków i skojarzeń z nimi związanych 4. Co słyszysz? zabawa dydaktyczna: rozpoznawanie odgłosów związanych ze znanymi czynnościami o nauczyciel ukryty za parawanem wykonuje różne czynności, np.: odbijanie piłki o podłogę, gniecenie papieru, nalewanie wody, dzwonienie dzwonkiem, stukanie młotkiem, gwizdanie itp., a dzieci odgadują, co to za dźwięk określanie, które dźwięki są przyjemne, a które nieprzyjemne dla ucha 5. Rozsypanka obrazkowa: klasyfikowanie obrazków ze względu na rodzaj wydawanego dźwięku: przyjemne i nieprzyjemne dla ucha 6. Wytęż słuch ćwiczenia słuchowe: określanie rodzajów dźwięków dochodzących z otoczenia, ich źródła, odległości, kierunku i miejsca, z którego dochodzą określanie stopnia nasilenia odgłosów i dźwięków poprzez używanie różnych określeń: ledwo słyszalne, bardzo słabe, słabe, ciche, średnie, średnio głośne (umiarkowane), głośne, donośne, bardzo głośne, hałaśliwe, itd. 7. Kto szybciej? zabawa orientacyjno-porządkowa: dzieci spacerują przy spokojnej, cichej muzyce wokół rozstawionych krzesełek

6 na przerwę w muzyce szybko siadają na najbliższym krzesełku nauczyciel powtarzając zabawę za każdym razem zabiera jedno krzesełko wygrywa dziecko, które zajmie ostatnie krzesełko 8. Rozwiązywanie zagadki: Ludzie je mają z obu stron głowy, z obu stron łowią dźwięki rozmowy. Wszystkie dźwięki do nich wpadają Dlatego ludzie bardzo o nie dbają. (uszy) 9. Oglądanie fotografii przedstawiających uszy człowieka: określanie, do czego służą uszy oglądanie uszu kolegi (zwrócenie uwagi na ich wygląd) zapoznanie z budową ucha 10. Co by było, gdyby ludzie utracili słuch? - burza mózgów; swobodne wypowiedzi dzieci 11. Czyje to uszy : rozpoznawanie zwierząt na podstawie wyglądu ich uszu 12. Oglądanie aparatu słuchowego: zapoznanie z przyczynami niedosłuchu

7 zwrócenie uwagi na konieczność stosowania urządzeń wzmacniających głośność dźwięku u osób niedosłyszących 13. Disco słuchanie bardzo głośnej muzyki: zwrócenie uwagi na szkodliwość hałasu dla słuchu, samopoczucia i zdrowia 14. Jak chronić uszy przed hałasem? - oglądanie przedmiotów, których zadaniem jest chronić uszy przed nadmiernym hałasem (nauszniki, stopery, słuchawki ochronne): zapoznanie z możliwością stosowania osłon na uszy w celu ich ochrony przed hałasem swobodne wypowiedzi dzieci na temat innych sposobów ochrony słuchu przed hałasem o dźwiękoszczelne okna, ekrany akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, obwodnice miejskie 15. Malowanie ciszy praca plastyczna: swobodne malowanie farbami plakatowymi na dowolny temat przy muzyce relaksacyjnej Oddech tropikalnego lasu. Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

8 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH klasa 1 inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: Pirackie wyprawy Cele ogólne: zapoznanie z wyglądem, zajęciami i zwyczajami piratów rozbudzanie zainteresowania życiem ludzi na ziemi oraz historią świata bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć wdrażanie do rozumienia sensu kodowania i dekodowania informacji doskonalenie umiejętności swobodnego i śmiałego wypowiadania się kształtowanie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego utworu rozwijanie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera Cele operacyjne: Uczeń: swobodnie wypowiada się na temat filmu i opowiadania interesuje się życiem ludzi w innych krajach wie, kim jest i jak wygląda strój pirata wie, jak wygląda okręt oraz bandera piratów i jakie jest jej znaczenie zna zwyczaje i charakterystyczne zachowania piratów wzbogaca wiedzę na temat piratów uważnie słucha opowiadania posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba przestrzega ustalonych reguł zabawy poszerza doświadczenia konstrukcyjne Liczba uczniów: dowolna Formy pracy: grupowa Środki dydaktyczne: książka W. Witkowskiego Burzliwe dzieje pirata Rabarbara (wyd. BIS, ISBN: ), fotografie przedstawiające sławnych piratów, ich broń, banderę i statki, komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, ekran, elementy stroju pirata, krążki, obręcze, 3 chorągiewki w kolorach żółtym, czerwonym i zielonym; kolorowanka bandera piracka, patyczki do balonów, rolki po papierowych ręcznikach kuchennych lub plakatach, czarny papier, klej, nożyczki, mapa świata.

9 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci : dzielenie się spostrzeżeniami na temat filmu swobodne wypowiedzi na temat, kto to jest pirat Pirat osoba, która napada w celu rabunkowym używając statku lub łodzi. Piraci atakują zwykle inne statki, ale mogą również napadać cele nabrzeżne. 2. Słuchanie wybranego opowiadania z książki Wojciecha Witkowskiego pt. Burzliwe dzieje pirata Rabarbara : dzielenie się spostrzeżeniami na temat przygód pirata Rabarbara prezentacja fotografii przedstawiających sławnych piratów https://pl.wikipedia.org/wiki/pirat Czarnobrody Długi Ben Anne Bonny Perkalowy Jack Kapitan Hak Pirat Rabarbar opisywanie wyglądu pirata (strój, atrybuty: przepaska na oku, kapelusz lub chustka na głowie, hak, drewniana noga, kolczyk w uchu, broda, papuga; broń, np. kordelas krótka szabla abordażowa) zwrócenie uwagi na charakterystyczne zachowania piratów o negatywne (grabieże, niszczenie statków) o pozytywne (podróżowanie, szukanie skarbów) 3. Strój pirata dobieranie elementów stroju: uczniowie dopasowują odpowiednie elementy stroju pirata do sylwety mężczyzny

10 4. Oglądanie fotografii lub ilustracji przedstawiających broń piratów: zapoznanie z nazwami i zastosowaniem 5. Oglądanie ilustracji przedstawiających pirackie statki: https://pl.wikipedia.org/wiki/pirat odczytywanie nazw statków: pinasa, slup, bryg, bark, galeon porównywanie wyglądu o pinasa (mały okręcik, zwykle wykorzystywany jako eskorta), o slup (większy, bardzo zwrotny, z chęcią eksploatowany przez piratów), o bryg (statek średniej wielkości, najczęściej kupiecki), o bark (większy statek kupiecki), o galeon (wielki statek handlowo-wojskowy) przeliczanie wyrazów, głosek, liter i sylab w nazwach statków pinasa slup bryg bark galeon 6. Piracka bandera kolorowanie: zapoznanie z wyglądem pirackiej bandery poznanie znaczenia bander na morzu kolorowanie według wzoru mocowanie patyczków Bandery na morzu mają ogromne znaczenie. Pozwalają odróżnić wrogie okręty od swoich i niejednokrotnie niosą ważne informacje. Na przykład ogólnie panującym zwyczajem jest, że biała flaga oznacza poddanie się lub pokojowe zamiary; natomiast żółty kolor oznacza panującą na pokładzie epidemie i ostrzega załogi innych statków przed zbliżaniem się. Okręty bez wywieszonej bandery z reguły traktuje się jako wrogie. 7. Zabawa ruchowa Okręty na morzu : uczniowie okręty stoją w rozsypce, a na środku sali na krzesełku stoi strażnik z chorągiewkami

11 strażnik zieloną chorągiewką daje znak do wyjazdu nad morze wszystkie okręty pływają swobodnie omijając podwodne skały (rozłożone w sali krążki i obręcze) żółta chorągiewka oznacza niebezpieczeństwo trzeba zwolnić i uważnie omijać skały podwodne uczniowie chodzą ostrożnie; na podniesienie czerwonej chorągiewki - ruch ustaje zabawę powtarzamy kilka razy, często zmieniając kolory chorągiewek 8. Oglądanie filmu Morze w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h0qfvdeblfg dzielenie się spostrzeżeniami 9. Burza mózgów: dlaczego ludzie zostawali piratami? swobodne wypowiedzi uczniów 10. Piracka luneta : określanie, co to jest luneta, jak wygląda i do czego służy Luneta - przyrząd optyczny służący do obserwacji odległych przedmiotów. Pierwszą lunetę skonstruował optyk holenderski Z. Jansen w W 1609 Galileusz wykorzystał lunetę do obserwacji astronomicznych. konstruowanie lunety z rolek po papierowych ręcznikach kuchennych lub z rolek po plakatach (oklejanie czarnym papierem) obserwacje z wykorzystaniem lunety 11. Prezentacja mapy świata: wskazywanie kontynentów, mórz i oceanów odnajdywanie Karaibów wysp, zamieszkiwanych dawniej przez piratów 12. Piracka wyprawa : zaproszenie do zorganizowania wspólnej wyprawy w poszukiwaniu skarbu piratów Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

12 Temat: Na żaglach Cele ogólne: SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH klasa II inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat kształtowanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi na dany temat zapoznanie z różnymi typami żaglowców i sposobami ich wykorzystania wzbogacenie wiadomości uczniów na temat wiatru, jego siły i prędkości poznanie urządzeń służących do pomiaru siły i kierunku wiatru rozwijanie umiejętności obserwowania, prowadzenia i analizy prostych doświadczeń przyrodniczych oraz wiązania przyczyny ze skutkiem rozbudzanie zainteresowań technicznych poszerzanie słownika biernego i czynnego budzenie zaciekawienia otaczającym światem Cele operacyjne: Uczeń: swobodnie wypowiada się na określony temat korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym wie, jak wygląda żaglowiec i jakie jest jego zastosowanie prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, dokonuje ich analizy i wyciąga wnioski wyjaśnia przyczynę poruszania się żaglówki i powstawania fal morskich wie, co to jest wiatr i w jaki sposób powstaje rozpoznaje wiatr wśród innych odgłosów zna urządzenia do pomiaru prędkości i siły wiatru potrafi określić kierunek i siłę wiatru wie, co to jest sztorm i skala Beauforta konstruuje prosty wiatrowskaz Liczba uczniów: dowolna Formy pracy: indywidualna, zespołowa i grupowa Środki dydaktyczne: Słowniki języka polskiego, encyklopedie przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, fotografie przedstawiające różne żaglowce, kartoniki z nazwami żaglowców, papierowe serwetki, plastikowe kubeczki, woda, słomki, płyta CD ROM Odgłosy przyrody (w: pakiet dydaktyczny Dźwięki wokół nas ), Krzysztof Klenczon. 10 w skali Beauforta (Wytwórnia Akar 1995 ), fotografie lub urządzenia służące do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru (wiatromierz tradycyjny i elektroniczny, wiatrowskaz), kartoniki z określeniami wiatru według wzrastającej siły wiatru, plastikowe butelki, tabela z opisem skali Beauforta, chusta animacyjna, patyczki od balonów, kolorowe wstążeczki, kompasy.

13 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci. swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu zwrócenie uwagi na statek piratów dzielenie się spostrzeżeniami 2. Wyjaśnienie słowa żaglowiec i żagiel : formułowanie odpowiedzi szukanie informacji w Słowniku Języka Polskiego odczytanie opisu Żaglowiec - duży statek z napędem żaglowym. Żagiel - duży płat mocnej tkaniny, rozpinany na maszcie statku w taki sposób, aby dmący w niego wiatr napędzał statek. 3. Oglądanie fotografii przedstawiających różne żaglowce: zwrócenie uwagi na ilość żagli zapoznanie z podziałem żaglowców ze względu na rodzaj osprzętu żaglowego czyli takielunek: o 1-masztowe (ket, slup, sluter, kuter) o 2-masztowe (jol, kecz, szkuner, brygantyna, bryg) o 3-masztowe i większe (szkuner, barkentyna, bark, fregata)

14 odczytywanie nazw żaglowców podział żaglowców ze względu na zastosowanie: o rekreacyjne, turystyczne, sportowe, szkolne, badawcze określanie, gdzie i w jakim celu są wykorzystywane 4. Zabawy badawcze dlaczego żaglówka się porusza? swobodne wypowiedzi uczniów dmuchanie na papierowe serwetki (lekko lub mocno) wyjaśnienie przyczyny poruszania się żaglówki o jeśli wiatr wieje lekko żaglówka płynie powoli, a jeśli mocno, to żaglówka płynie szybko. wdmuchiwanie powietrza przez słomkę do plastikowych kubeczków z wodą (lekko lub mocno) wyjaśnienie przyczyny powstawania fal morskich o gdy wieje niewielki wiatr, woda jest spokojna, ale jeśli wieje silny wiatr, powstaje duża fala, a morze jest wzburzone; 5. Co słychać w przyrodzie? - ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie wiatru wśród innych odgłosów (deszcz, burza, szelest liści, szum wody, wiatr) 6. Co to jest wiatr? : swobodne wypowiedzi uczniów szukanie informacji w encyklopedii odczytanie informacji Wiatr poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. zapisanie informacji w zeszycie 7. Czym zmierzyć prędkość wiatru? zabawa badawcza: prezentacja wiatromierza tradycyjnego Prędkość wiatru określa się na podstawie odchylenia wyskalowanej metalowej płytki. Do pomiaru kierunku wiatru na lotniskach używa się tzw. rękawów. prezentacja wiatromierza elektronicznego (anemometru) o nauczyciel za pomocą wentylatora (zbliżając i oddalając go) pokazuje, w jaki sposób mierzona jest siła wiatru Anemometr wystawiony na działanie wiatru wskazuje jego prędkość (w odpowiednich jednostkach) na wyświetlaczu.

15 8. Jaka jest siła wiatru? ćwiczenia słownikowe: wymienianie i wyjaśnianie określeń dotyczących siły wiatru (wietrzyk, wiaterek, wiatr, bryza, wichura, wietrzysko, zawierucha, zawieja, zamieć, wicher, halny, huragan, orkan, sztorm) układanie kartoników z określeniami wiatru według wzrastającej siły wiatru (cisza, powiew, wietrzyk, wiatr, wichura, huragan) 9. Wieje wiatr - ćwiczenia logopedyczne: ćwiczenia oddechowe - naśladowanie wiatru: dmuchanie w plastikowe butelki (lekko i mocno) ćwiczenia ortofoniczne - naśladowanie odgłosów szumu wiatru na zgłoskach sz (stopniowanie według siły wiatru) ćwiczenia artykulacyjne - gwiżdżący wiatr (gwizdanie ustami na jednym tonie (tylko wydech) 10. Burza mózgów co to jest sztorm? formułowanie odpowiedzi szukanie informacji w Słowniku Języka Polskiego odczytanie opisu Sztorm - burza morska, podczas której wieje bardzo silny wiatr powodujący powstawanie wysokich fal w skali Beauforta : zapoznanie uczniów ze skalą służącą do opisu siły wiatru

16 12. Sztorm zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej: uczniowie stają dokoła chusty trzymając ją za uchwyty na chuście umieszczają woreczki gimnastyczne zgodnie z muzyką poruszają chustą lekko lub mocno tworząc wiatr, fale i sztorm (piosenka 10 w skali Beauforta sł. J. Kondratowicz muz. K. Klenczon) 13. Czym zmierzyć kierunek wiatru? : oglądanie wiatrowskazu i zapoznanie z jego zastosowaniem Wiatrowskaz starego typu kierunek wiatru określany jest wg róży wiatrów. zapoznanie z określeniem róża wiatrów Strzałki pokazują kierunek wiatru, a liczby wskazują jego siłę (w skali wiatru według Beauforta). Obserwując położenie chorągiewki w stosunku do róży wiatrów, w każdej chwili można określić kierunek wiatru. prezentacja nowoczesnego wiatrowskazu Określa prędkość i kierunek wiatru i cyfrowe dane przekazuje do komputera meteorologa. poznanie sposobu pomiaru kierunku wiatru za pomocą chusteczki lub zwilżonego palca 14. Nauka słów i melodii piosenki Płynie łódź moja : Płynie łódź moja wzburzonym morzem, brzegu nie widać, wiatr w żagiel wieje. Inny by pewnie już stracił głowę, ja się tylko śmieję. Ref. Hej, bo wesoły uśmiech w czas burzy jest pogodą Uśmiech ku brzegom pędzi rozgniewaną wodą. Żagiel mój burzę niejedną przetrwał, nieraz nad głową wiatr kłębił chmury. Bardziej o fajkę dbam by nie zgasła Niż o własną skórę 15. Konstruowanie prostego wiatrowskazu: uczniowie przymocowują wstążeczkę do patyczków od balonów, a następnie na boisku szkolnym za pomocą kompasu wyznaczają kierunki świata odchylona wstążeczka wskazuje, że wiatr wieje z przeciwnej strony Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

17 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH klasa III inspirowany filmem Mambo, Lula i piraci dystrybutor Kino Świat Temat: W świecie robotów Cele ogólne: doskonalenie mowy komunikatywnej rozwijanie umiejętności kulturalnego dyskutowania wzbogacenie wiadomości na temat zastosowania robotów w codziennym życiu poszukiwanie słabych i mocnych stron w zastosowaniu robotów uświadomienie potrzeb i możliwości, jakie stwarza wykorzystanie nowoczesnych technologii utrwalanie znajomości nazw podstawowych figur geometrycznych zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poszerzanie słownika biernego i czynnego rozwijanie kreatywności Cele operacyjne: Uczeń: umie zabrać głos w dyskusji i przedstawić własne stanowisko w sprawie uczy się argumentowania swoich wypowiedzi zna wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do wyrazu robot rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty umiejętnie korzysta ze słownika języka polskiego poszerza zakres słownictwa umie obsługiwać komputer tworzy teksty i rysunki w wybranym edytorze grafiki zna zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu zna zasady bezpieczeństwa w Internecie jest twórczy Liczba uczniów: dowolna Formy pracy: grupowa, zespołowa i indywidualna Środki dydaktyczne: encyklopedia, słowniki języka polskiego, fotografie lub ilustracje przedstawiające roboty, zestaw klocków Dienesa lub figur geometrycznych (dla każdego ucznia), wiersz J. Papuzińskiej Robotek (w: E. Ostrych Zabawa z książką. Stare i nowe wierszyki domowe Joanny Papuzińskiej wyd. Literatura, Łódź 2001, ISBN: ), odtwarzacz i płyta CD z piosenką Robot (w: Kiki Luna przeboje dla dzieci TBRecords 2013), komputery z urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do Internetu, arkusz papieru formatu A1, kolorowe markery.

18 PRZEBIEG: 1. Nawiązanie do filmu Mambo, Lula i piraci : swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu zwrócenie uwagi na tajemniczego Carlosa, który przejął władzę na wyspie za pomocą swojego robota 2. Burza mózgów co to jest robot? formułowanie odpowiedzi określanie za pomocą opisu słownego szukanie informacji w słowniku języka polskiego odczytanie opisu Robot - urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności. wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych (synonimów) do wyrazu robot tworzenie schematu android automat robot cyborg maszyna urządzenie wyszukiwanie wyrazów pokrewnych (robić, robienie, robota, roboczy, robotny, robótka, robotyka, robotnik, robotnica) zapisywanie wyrazów w zeszytach próba wyjaśnienia zasady działania robotów 3. Oglądanie fotografii lub ilustracji przedstawiających różne roboty: opisywanie i porównywanie wyglądu robotów dzielenie się wiadomościami na temat zastosowania robotów w codziennym życiu o roboty przemysłowe (wykorzystywane w fabrykach produkujących różne przedmioty) o roboty w służbie prawa (rozbrajanie bomb, tłumacz na lotnisku, sanitariusz do celów militarnych) o roboty zwiadowcy (w terenach niedostępnych dla człowieka) o roboty w rozrywce (interaktywne zabawki) o roboty w nauce o roboty w gospodarstwie domowym (automatyczny odkurzacz) 4. Geometryczne roboty układanki geometryczne: analizowanie wyglądu robota określanie liczby wykorzystanych figur geometrycznych wpisywanie liczb w odpowiednie figury

19 5. Układanie swojego robota z wybranych figur geometrycznych: nazywanie figur geometrycznych określanie liczby wykorzystanych elementów zapisywanie w formie kodu, np wymiana kartek z kodem pomiędzy uczniami układanie robota według otrzymanego kodu porównywanie ułożonego robota z oryginałem 6. Zabawa ruchowa Roboty z wykorzystaniem piosenki Robot wyk. Various Artists naśladowanie zachowania i sposobu poruszania się robotów w rytm muzyki 7. Słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej Robotek : Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek. Co to będzie? Mały robot, Robotek. Dla kogo? No, nie dla mnie, Ja go dam naszej mamie. Robotek co dzień o świcie Nastawi dla wszystkich wodę na mycie, Do sklepu zbiegnie na dół I zakupy zrobi do obiadu. Pozdejmuje kożuchy z mleka, Szczypiorek drobno posieka, Wyprasuje fartuszki, Guzik przyszyje do bluzki. Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie, A mama będzie leżeć na tapczanie I książki czytać. Albo nas pytać: A może byśmy poszli do kina, kochani 8. Burza mózgów : w czym robot mógłby nas zastąpić? zapisywanie pomysłów uczniów w postaci słoneczka

20 9. Dyskusja na temat: czy warto zastępować człowieka robotami? formułowanie argumentów za i przeciw badanie zasadności odmiennych stanowisk wyciągnięcie wniosków uzgodnienie wspólnego stanowiska 10. Praca w grupach opracowanie mapy mentalnej: ustalanie skutków wykorzystania robotów zamiast ludzi tworzenie mapy mentalnej odczytanie zapisów na mapach mentalnych przez liderów grup zapisanie na tablicy powtarzających się stwierdzeń 11. Zabawa ruchowa Programujemy robota : uczniowie dobierają się parami; jeden z uczniów jest robotem, a drugi programistą programista uruchamia robota włączając przycisk na jego głowie, a robot rusza do przodu; gdy programista dotknie lewego ramienia robota, ten skręca w lewo, a gdy prawego to w prawo; programista idąc cały czas za robotem kieruje jego ruchami chroniąc robota przed zniszczeniem czy popsuciem robota można zatrzymać, wyłączając przycisk na jego głowie, lub przyspieszyć włączając przycisk na plecach po pewnym czasie następuje zmiana ról 12. Zajęcia w pracowni informatycznej: zapoznanie z robotem NetRobi i drużyną Sieciaków oraz portalem sieciaki.pl odczytanie informacji z profilu NetRobiego Co mnie kręci? Muza: szum wentylatorów Zajawka: koordynacja pracy Mega Centrum Zabezpieczeń Styl mody: stal i chromy Sport: Robo Dance Charakter: generowany automatycznie Ulubione danie: prąd zmienny 230V Ulubiony przedmiot: multipilot poznawanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz Netykiety Nie podawaj swoich danych. Mów, jeśli coś jest nie tak! Nie ufaj osobom poznanym w sieci. zapisywanie zasad w zeszytach Zabezpiecz swój komputer! Stosuj zasady Netykiety.

21 Fabryka Robotów budowanie robota, który pokona bardzo niebezpiecznego Sieciucha 13. Projektowanie swojego robota: rysowanie robota z gotowych figur za pomocą wybranego edytora grafiki nadanie mu imienia tworzenie profilu - wpisywanie za pomocą klawiatury wyrazów i zdań drukowanie dokumentu prezentacja robota i jego profilu na forum klasy zorganizowanie wystawy prac uczniów Opracowała: mgr Wiesława Twardowska

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat ŻYWIOŁY I KOLORY. ŚWIĘTA RODZINNE. tygodniowy Temat dnia Dzień Dziecka. Światowy Dzień Dziecka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 5-latki Temat: Już wakacje. Wakacje nad morzem. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: nazywa i rozpoznaje charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l)

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l) JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE. 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima Warzywa. 4-5 latki 2. Zabawa dydaktyczna Bawimy się słowami 4-5 latki 3. Teatrzyk sylwet na podstawie utworu J. Brzechwy Na straganie. 5latki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza,plastyczna Temat zajęć: Idzie rak nieborak. Cel/cele

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna.

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Wakacyjne podróże. Cele operacyjne: Uczeń: wskazuje elementy krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego, tworzy zbiory elementów o takich samych cechach, porównuje wielkości

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: W głębi ziemi. Scenariusz nr 6

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: W głębi ziemi. Scenariusz nr 6 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: W głębi ziemi Scenariusz nr 6 I. Tytuł scenariusza zajęć: Wulkan sukcesu. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): Przyrodnicza

Bardziej szczegółowo

Klasa I, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Spacer po łące. Temat: Mieszkańcy łąki

Klasa I, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Spacer po łące. Temat: Mieszkańcy łąki 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 141 SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_1_141, do zastosowania z: uczeń_1_141 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Domy dawno temu i dziś Pożyteczne urządzenia dawniej i dziś Zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kogut, Olga Kogut, Monika Michalewska, Janusz Łata Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas

Agnieszka Kogut, Olga Kogut, Monika Michalewska, Janusz Łata Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas Agnieszka Kogut, Olga Kogut, Monika Michalewska, Janusz Łata Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1, 89-97 2012

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat;

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat; MARZEC Tematy kompleksowe: 1. Muzyka jest wszędzie. 2. Poznajemy pracę krawcowej. 3. Wiosna tuż tuż. 4. Wiosna idzie przez świat. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 5- latków

Scenariusz zajęć dla 5- latków Scenariusz zajęć dla 5- latków Autor: Maria Greń Obszar podstawy programowej: 11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Grupa wiekowa: 5- latki Blok tematyczny:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas Z praktyki Agnieszka Kogut Olga Kogut Janusz Łata Monika Michalewska Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Jesień wokół nas I. Temat bloku: Jesień wokół nas II. Temat dnia: warzywnym III. Cele:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna Temat zajęć: Na wiejskim podwórku. Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 22 Temat: Podróż po Polsce poznajemy różne krajobrazy

Scenariusz zajęć nr 22 Temat: Podróż po Polsce poznajemy różne krajobrazy Scenariusz zajęć nr 22 Temat: Podróż po Polsce poznajemy różne krajobrazy Cele operacyjne: Uczeń: wyszukuje w tekście potrzebne informacje, rozróżnia na ilustracji krajobraz nadmorski, nizinny i górski,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Październik grupa Pszczółki

Plan Pracy Październik grupa Pszczółki 01.10.2015-02.10.2015 W zdrowym ciele, zdrowy duch Plan Pracy Październik grupa Pszczółki Data/temat tygodnia Zajęcia Cele dydaktyczne - zajęcia ruchowe - piosenka z gestami W zdrowym ciele, zdrowy duch

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Wakacje Scenariusz zajęć nr 6 Temat dnia: Lato z komarami. I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przed lekcyjne: Przygotowanie materiału

Bardziej szczegółowo

Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2}

Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2} Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2} Cele ogólne: - Uświadomienie niebezpieczeństw, jakie grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka. - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać?

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać? PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać? Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z lekkim i umiarkowanym stopniem uszkodzenia słuchu

Rozdział 2. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z lekkim i umiarkowanym stopniem uszkodzenia słuchu Rozdział 2. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z lekkim i umiarkowanym... strona 23 Rozdział 2. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z lekkim i umiarkowanym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 4. Realizacja

Scenariusz 4. Realizacja Scenariusz 4 Temat: Stosunki przestrzenne duży, mały. Cele: Rozwijanie percepcji samego siebie Kształtowanie rozumienia stosunków przestrzennych: duży, mały Materiały: balony, obrazki graficzne załączone

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Wiosna wokół nas! Scenariusz zajęć nr 4 I. Tytuł scenariusza zajęć: Wiosenny wietrzyk II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Chciałbym być matematykiem 2. Chciałbym być muzykiem Luty tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Chciałbym

Bardziej szczegółowo

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Jesień w lesie. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak zwierzęta szykują się do zimy? Autor: Marcela Rożnawska

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Jesień w lesie. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak zwierzęta szykują się do zimy? Autor: Marcela Rożnawska TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Jesień w lesie. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak zwierzęta szykują się do zimy? Autor: Marcela Rożnawska 1. CELE OŚRODKA PRACY: - poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt, -

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Technika dawniej i dziś Scenariusz zajęć nr 5 I. Tytuł scenariusza zajęć: Zainteresuj się techniką aparat fotograficzny. II. Czas realizacji: 2 jednostki

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESIENNE OBSERWACJE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Data: 11.03.2014 Grupa wiekowa: 3 i 4 latki Prowadzący: Monika Korzeniowska Temat kompleksowy: W zdrowym ciele zdrowy duch. Temat dnia: Sport to zdrowie.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Klasa III / Scenariusz nr 1 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Kształtowane umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

Klasa II, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Oblicza zimy Temat: Zwierzęta zimą spotkanie z leśniczym

Klasa II, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Oblicza zimy Temat: Zwierzęta zimą spotkanie z leśniczym 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 83, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_2_83, do zastosowania z: uczeń_2_83 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników" SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH. Ośrodek tematyczny. Metody nauczania

Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH. Ośrodek tematyczny. Metody nauczania MODUŁ II SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Ośrodek tematyczny Spotkanie ze szkołą : Dzień aktywnoś ci: Kultura bezpieczeństwa Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników" Cele ogólne: wdrażanie do swobodnego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Wycieczka do lasu Scenariusz zajęć nr 5 Temat dnia: U fotografa I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przedlekcyjne: wyszukanie

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania: pokaz, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia praktyczne, praca plastyczna.

Metody i techniki nauczania: pokaz, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia praktyczne, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Za co kocham lato? Cele operacyjne: Uczeń: formułuje wypowiedzi poprawne stylistycznie, opowiada, co znajduje się na ilustracji, ilustruje ruchem treść krótkiego opowiadania, dodaje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera Krąg tematyczny: W kraju Anaruka. Temat dnia: Z wyprawą na Grenlandię. Cele ogólne: poznanie cech charakterystycznych krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki LISTOPAD 2015 Tydzień pierwszy: JESIENA MUZYKA Tydzień drugi: Tydzień trzeci:

Bardziej szczegółowo

Klasa I, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny W świecie książek. Temat: Mole książkowe

Klasa I, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny W świecie książek. Temat: Mole książkowe 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 100, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_1_100, do zastosowania z: uczeń_1_100 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH w II kl. przeprowadzonych dnia 14.12.2004 r. PROWADZĄCY: HALINA TOMKIEWICZ CZAS ZAJĘĆ: 90 minut BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU TEMAT DNIA: Poznajemy zwyczaje świąteczne

Bardziej szczegółowo

Celem projektu jest wspomaganie i wspieranie rozwoju zainteresowań ortograficznych u dzieci w klasach I-III.

Celem projektu jest wspomaganie i wspieranie rozwoju zainteresowań ortograficznych u dzieci w klasach I-III. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz, ż poprzez różnorodne zabawy muzyczno-ruchowe, ortograficzne rebusy,krzyżówki i ćwiczenia w klasach I III oraz wykonanie gazetek ortograficznych. Termin wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Konkurs Lekcje o Mazowszu - scenariusz zajęć edukacyjnych

Konkurs Lekcje o Mazowszu - scenariusz zajęć edukacyjnych W konkursie "Lekcje o Mazowszu" zorganizowanym wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kategorii 7-9 lat miejsce 3 za scenariusz Logopedyczna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Metody: podająca, ekspresyjna, poszukująca, działań praktycznych, ekspresja plastyczna, muzyczna.

Scenariusz zajęć. Metody: podająca, ekspresyjna, poszukująca, działań praktycznych, ekspresja plastyczna, muzyczna. Scenariusz zajęć klasa I wrzesień - blok 3 - dzień 2 - Strona1 Klasa I wrzesień blok 3 dzień 2 Scenariusz zajęć Blok tygodniowy: Ulubione zabawki Temat dnia: Mój pierwszy album. Cele zajęć: Uczeń: -zna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 1

Scenariusz zajęć nr 1 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: W świecie filmu i teatru Scenariusz zajęć nr 1 Temat dnia: F jak foka. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Cele podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: społeczna, polonistyczna, plastyczna, matematyczna, techniczna, Cel zajęć: -zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: polonistyczna, matematyczna, plastyczna Temat zajęć: Jestem z mamą. Cel/cele zajęć: - utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: W domu tydzień 9 Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: W krainie bajek. I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przedlekcyjne: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, zabawa ruchowa.

Metody i techniki nauczania: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, zabawa ruchowa. Scenariusz zajęć nr 60 Temat: Polska naszą Ojczyzną Cele operacyjne: Uczeń: podaje nazwę swojej narodowości, opisuje symbole narodowe (flaga i godło), wymienia stolicę Polski oraz największe miasta: Wrocław,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROWADZĄCA: mgr Bożena Pasternak KLASA: 1 b OŚRODEK TEMATYCZNY: Na wsi TEMAT DNIA: U jak ul TREŚCI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: Edukacja polonistyczna 1.1a)

Bardziej szczegółowo

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Wstęp : Matematyka w przedszkolu jest nieodzownym elementem życia codziennego każdego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Muzykalny zając. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: rozpoznaje instrumenty

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: JESIEŃ w PARKU Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią zmiana koloru i opadanie liści. - Poszerzanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE.

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE. II. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE ORAZ GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA A. Rozwój intelektualny 5. Tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych. 6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel prowadzący: Arleta Kaczmarek. Nauczyciel wspomagający: Daria Bakowicz. Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu

Nauczyciel prowadzący: Arleta Kaczmarek. Nauczyciel wspomagający: Daria Bakowicz. Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu PROJEKT PTAKI Nauczyciel prowadzący: Arleta Kaczmarek Nauczyciel wspomagający: Daria Bakowicz Czas realizacji: 23.09. 20.12.2013 r. Grupa dzieci: 4-5latki Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu Ul.

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ Realizacja autorskiego projektu Mały odkrywca wody i lasu : 1. Obserwacja przyrody- zimą oraz zmian w niej zachodzących;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Podstawa programowa Klasa I Klasa II Klasa III 1. Uczeń wie jak ludzie wykorzystywali dawniej siły przyrody. proste zabawki zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Opowiedz mi bajkę Bajki i legendy. tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Moja mała ojczyzna

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Moja mała ojczyzna Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Moja mała ojczyzna Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza zajęć : "W mieście czy na wsi" - część1. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Moja fantazja

Temat lekcji: Moja fantazja Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: plastyczna, polonistyczna Cel/cele zajęć: - rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się inspirowanego ilustracjami oraz wyobraźnią, -rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: przyrodnicza Cel/cele zajęć: - poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia, występowaniu na Ziemi, przydatności, zagrożeniach, - poznanie trzech stanów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Poznajemy Mikołaja Kopernika Edukacje: polonistyczna społeczna, matematyczna, muzyczna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Spacer po Warszawie Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, I. Czas

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA 1 Zofia Twardowska Ztwardowska@wp.pl Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 279 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD. Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD. Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW Cele ogólne: - Poznawanie zjawisk optycznych: zróżnicowanie przedmiotów przezroczystych i nieprzezroczystyc

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć logopedycznych

Scenariusz zajęć logopedycznych Scenariusz zajęć logopedycznych Rodzaj terapii: logopedyczna Czas trwania zajęć: 45 min. Etap kształcenia: szkoła podstawowa Klasa: I Forma pracy: indywidualna Diagnoza logopedyczna: Dziewczynka lat 7

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 2

Scenariusz zajęć nr 2 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Świat liczb Scenariusz zajęć nr 2 Temat dnia: Pociąg do liczb- ćwiczenia z liczbą 11. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska Tydzień 1 - Poczta Cele: poszerzanie zasobu słownictwa, przeliczanie zbiorów, kształtowanie umiejętności społecznych, nauka wiersza, poznanie nowej formy wypowiedzi: kartka pocztowa i list Temat dnia 06.03:

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Małgorzata Prusak Kraków 5.01.2005. Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły. Cele operacyjne: Uczeń: Metody:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Metody: pogadanka, praca z książką, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia twórcze

Scenariusz zajęć. Metody: pogadanka, praca z książką, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia twórcze Scenariusz zajęć klasa I Październik - blok 4 - dzień 4 - Strona1 Klasa 1 październik blok 4 dzień 4 Scenariusz zajęć Blok tygodniowy: Mój dom i moja rodzina. Temat dnia: Każdy ma swój dom. Cele zajęć:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA?

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? - poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; - kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem; - zwracanie uwagi na przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Zwiększanie sprawności fizycznej: rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Metody: burza mózgów, rozmowa, patyczki, technika świateł drogowych, informacja błyskawiczna.

Scenariusz zajęć. Metody: burza mózgów, rozmowa, patyczki, technika świateł drogowych, informacja błyskawiczna. Scenariusz zajęć klasa III kwiecień- blok 2 dzień 1 - Strona1 Klasa 3 kwiecień blok 1 dzień 1 Blok tygodniowy: Możliwości naszego organizmu. Temat dnia: Lubimy łamigłówki. Cele zajęć: Uczeń: - podaje pomysły

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Poznajemy Wietnam. Hoan opowiada o Wietnamie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia procesów analizy i syntezy wzrokowej 1. Sortowanie lub segregowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 4-latków. Obszar podstawy programowej: 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Scenariusz zajęć dla 4-latków. Obszar podstawy programowej: 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Scenariusz zajęć dla 4-latków Autor: Anna Koźba Obszar podstawy programowej: 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Grupa wiekowa: 4-latki Blok tematyczny: Dbam o swoje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI PLASTYCZNEJ DLA KLASY I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI PLASTYCZNEJ DLA KLASY I SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI PLASTYCZNEJ DLA KLASY I TEMAT BLOKU: Dookoła jesień TEMAT DNIA: Jesienne liście CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z kształtem, kolorem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Późna jesień tydzień 12 Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Termometr, deszczomierz, wiatromierz. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZA JĘĆ KLASA: III BLOK TEMATYCZNY: TEMAT: PODSTAWA PROGRAMOWA:

SCENARIUSZ ZA JĘĆ KLASA: III BLOK TEMATYCZNY: TEMAT: PODSTAWA PROGRAMOWA: SCENARIUSZ ZA JĘĆ KLASA: III BLOK TEMATYCZNY: W jesiennej szacie TEMAT: Mnożenie w zakresie 100. Utrwalanie. PODSTAWA PROGRAMOWA: Edukacja matematyczna: - (7.6) mnożny i dzieli liczby w zakresie tabliczki

Bardziej szczegółowo

Klasa II, edukacja społeczna, krąg tematyczny Szlachetne zdrowie, któż ci to powie... Temat: Spotkanie z lekarzem

Klasa II, edukacja społeczna, krąg tematyczny Szlachetne zdrowie, któż ci to powie... Temat: Spotkanie z lekarzem 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 126, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_2_126, do zastosowania z: uczeń_2_126 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne rozwijające sprawność ręki, przygotowujące do pisania. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne rozwijające sprawność ręki, przygotowujące do pisania. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne rozwijające sprawność ręki, przygotowujące do pisania. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 3 - latki Temat: Budowle. Wieża. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: ćwiczy

Bardziej szczegółowo

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi Z końca świata, czy zza ściany, to przyjaciel Nasz kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi I Wspólne przygotowanie ilustracji do zajęć. Zabawa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 2

Scenariusz zajęć nr 2 Autor scenariusza: Krystyna Staszak Blok tematyczny: CZAS, ZEGAR, KALENDARZ Scenariusz zajęć nr 2 Temat dnia: Jak spędzam czas wolny? Edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, plastyczna

Bardziej szczegółowo