W IADOMO Ś C I BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W IADOMO Ś C I BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE"

Transkrypt

1 W IADOMO Ś C I BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE GRUDZIEŃ 2012 Ustronie Morskie na prostej Gmina Ustronie Morskie obniżyła zadłużenie o 10 procent. Oznacza to, że dzięki umiejętnej i gospodarnej polityce wójta możemy myśleć o uruchomieniu wielu inwestycji, które ułatwią życie mieszkańcom. To szczęśliwy koniec trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się gmina w 2011 roku. Szanowni Mieszkańcy! foto. Piotr Krahl / pasadena.eu.pl Obciążenia kredytowe postawiły gminę w bardzo trudnej sytuacji. Konieczne było niezwykle uważne gospodarowanie i szukanie rozwiązań bieżących problemów. Odczuły to wszystkie jednostki gminy, a przez to także mieszkańcy. -Na szczęcie to już za nami mówi wójt Jerzy Kołakowski. Wspólny wysiłek, pełne zrozumienie sytuacji i wielka wola szukania rozwiązań doprowadziły do sukcesu. Było to możliwe między innymi, dzięki nowatorskiemu podejściu do promocji sprzedaży nieruchomości. Nowa strona internetowa i specjalne pozycjonowanie informacji Wójt najwrażliwszy Jerzy Kołakowski, wójt gminy Ustronie Morskie, otrzymał tytuł Najwrażliwszy samorządowiec 2011 roku. Nagroda ta trafiła do niego za osobiste zaangażowanie w ratowanie sarny uwięzionej na krze w okolicy Ustronia Morskiego. Wyróżnienie przyznane zostało przez Redakcję Miesięcznika Forum Samorządowe. Do zdarzenia doszło na początku 2011 roku. J. Kołakowski błyskawicznie zareagował na wiadomość o uwięzionym na krze zwierzęciu. Zmobilizował służby ratownicze i sam wziął udział w akcji ratunkowej. O sprawie szeroko informowały media, a sarna stała się niemal symbolem Ustronia Morskiego. Dlatego latem przed Centrum Sportowo Rekreacyjnym Helios odsłonięto statuetkę sarny dryfującej na krze. Wieść niesie, że dotknięcie jej głowy przynosi szczęście. Mieszkańcy i turyści przyjęli ten symbol z życzliwością i humorem. w wyszukiwarkach spowodowało, że pomimo kryzysu, gmina dokonała sprzedaży kilku działek. Ponadto do kasy gminy trafiły środki pochodzące z uszczelnienia systemu podatkowego. Oznacza to, że więcej pieniędzy będzie można wydać na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Na lepszą kondycję finansową wpłynęły także pozyskane środki zewnętrzne. Do gminy Ustronie Morskie w latach trafiło ponad 6,6 miliona złotych na inwestycje. Drugie tyle Urząd Morski ze Słupska zainwestował w odbudowę plaż, czyli powstanie systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski. Oddajmy do Waszych rąk biuletyn informacyjny, w którym chcieliśmy pokazać i przypomnieć, co istotnego wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat w naszej gminie. Połowa kadencji sprzyja takim analizom. Za nami dwa trudne lata. Okres, w którym mogliśmy cieszyć się z zakończonych inwestycji, ale także dostrzec miejsca, gdzie dobry gospodarz nie zaglądał dawno. Dlatego konieczne były odważne decyzje, które także z perspektywy czasu, oceniam dobrze. Zarówno te personalne jak i gospodarcze. Wspominając ostatnie 24 miesiące widzę w Rusowie zadowolone twarze mieszkańców z zaadaptowanej na mieszkania szkoły, w Gwiździe dzieci szczęśliwe z wyremontowanej świetlicy i bezpiecznej drogi, w Ustroniu i Sianożętach czuję zadowolenie z prac związanych z zabezpieczeniem plaży. Lepsze drogi, bezpieczniejsza gmina, bogata oferta kulturalna i rekreacyjna, sprawny system opieki społecznej, wspaniała oświata tak opisuję naszą gminę. Mam pewność, że dążymy do wytyczonych celów, nie zapominając o ludziach. Lata to okres ciężkiej pracy. Są sprawy, dla których na razie nie znaleźliśmy najlepszego dla gminy rozwiązania. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie wszystkie sprawy znajdą swój szczęśliwy finał. Z uwagą wsłuchuję się w Wasze głosy i bardzo chętnie rozmawiam o kłopotach i radościach. O tym jak cenny jest Wasz głos niech świadczy stworzenie specjalnej platformy dialogu społecznego na stronie internetowej Urzędu Gminy. Najcenniejsze jest dla mnie Wasze zaufanie. Wasza wiara, że wszystko co robię, jest wypełnianiem obietnic i ślubowania, jakie złożyłem dwa lata temu, gdy obejmowałem urząd wójta gminy Ustronie Morskie. Życząc Państwu wszystkiego najlepszego, zapraszam do lektury. Jerzy Kołakowski Wójt Gminy Ustronie Morskie

2 2 WIADOMOŚCI Ustrońskie przedszkole Dzień dziecka Występy teatralne Drzwi ustrońskiego przedszkola witają serdecznie kolejne pokolenia przedszkolaków już od trzydziestu lat rok przyniósł sporo zmian. Nowy dyrektor, nowy system rozliczania rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, zmiany w kuchni. Na pierwszy ogień zmian poszedł system rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu. Zakupiony został czytnik elektroniczny wraz z kartami magnetycznymi do rejestracji czasu pobytu dzieci w placówce. Podpisywanie umów przez rodziców i dyrektora przedszkola przebiegło sprawnie i w atmosferze pełnego zrozumienia. Następnym krokiem były zmiany w przedszkolnej kuchni. Wymieniono stary, nie nadający się do użytku sprzęt i urządzenia. Zmiany ujawniły niezwykłe talenty pań pracujących w kuchni. W minionym roku i obecnie, w przedszkolu odbywa się dużo różnorodnych imprez i uroczystości. Cyklicznie, raz w miesiącu odbywają się koncerty z udziałem muzyków z filharmonii koszalińskiej, raz lub dwa razy w miesiącu odbywają się przedstawienia teatralne. Są to spektakle, w których grają aktorzy, jak i przedstawienia lalkowe. Budzą ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych i wielką radość. Dzieci z ochotą same stają się aktorami, przygotowują przedstawienia dla najbliższych. Dużym przedsięwzięciem było przedstawienie przygotowane przez wszystkie grupy przedszkolne. W spektaklu brały udział wraz z dziećmi ich wychowawczynie i rodzice. Premiera odbyła się na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie przedszkolnym. - Wszyscy pracownicy patrzą z optymizmem w przyszłość wyjaśnia Dorota Lipnicka-Fiuk, dyrektor przedszkola. - Dążymy do tego, by dzieci i ich rodzice mieli pewność, że nasze przedszkole jest oazą bezpieczeństwa, spokoju, uśmiechu i radości. Wyjątkowa szkoła Zespół Szkół to nowoczesna szkoła. Stosując sprawdzone i innowacyjne metody pracy, wspomaga uczniów w ich rozwoju. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i zajęciom dodatkowym uczniowie mają możliwość poszerzania własnych zainteresowań i pasji. Wielu z nich odnosi sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach. Najwyżej należy ocenić sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty: Konkursy- Języka Niemieckiego trzykrotna laureatka M. Rymaszewski,Języka Polskiego D. Dziewiałtowicz, Języka Angielskiego Z. Czepukojć, Matematycznego z Elementami Przyrody R. Stanisławczyk, Języka Polskiego z Elementami Historii N. Aleksiak Tylko w ostatnich latach uczniowie wzięli udział w konkursach tematycznych i otrzymali tytuł laureata. Warto wymienić: międzynarodowe - Matematyka bez granic, Kangur, ogólnopolskie - Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, Wszyscy dbamy o Bałtyk, Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, Matematyka Innego Wymiaru, Baśniowy świat bohaterów Marii Konopnickiej, Bezpieczny Internet na Start, Konkurs Nauk Przyrodniczych,,Świetlik, Konkurs Logicznego Myślenia, Mój Dom Moja Ojczyzna Moja Europa, regionalne - Morze a moja mała i duża Ojczyzna, Środowisko wodne zagrożenia ekologiczne, Moja Mała Ojczyzna jestem jej częścią. Szczególnie uzdolnieni uczniowie naszego gimnazjum zostali objęci programem stypendialnym Zachodniopomorskie talenty i znaleźli się w gronie wyróżnionych najzdolniejszych uczniów naszego województwa. Cieszą nas także dobre wyniki ubiegłorocznych egzaminów gimnazjalnych, które były wyższe niż średnia w powiecie, województwie czy okręgu. Atutem szkoły są bardzo dobre wyniki absolwentów podejmujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na wyższych uczelniach. Realizujemy projekty edukacyjne Obchody Święta Niepodległości i innowacje pedagogiczne: Wszyscy mamy równe szanse, Równa szkoła równe szanse, Matematyka innego wymiaru, Eduscience, Bank Sukcesów, Magia teatru w języku angielskim, dzięki którym uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach oraz wyposażono szkołę w laptopy, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne i tablicę interaktywną. Tradycją szkoły jest przyznawanie tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU, którą w ubiegłym roku szkolnym otrzymał A. Konarski. O wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce w Zespole Szkół możemy przeczytać na stronie internetowej szkoły (www.zsustroniem.kol.pl). Egzamin gimnazjalny Lekcja biologii Stop przemocy WYDAWCA: Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, Ustronie Morskie, tel , fax PRODUKCJA: Wydawnictwo Pasadena tel , Biuletyn sfinansowano w całości ze środków pozyskanych od sponsorów. We wrześniu 2011 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu weszli specjaliści oraz przedstawiciele różnych instytucji. Zadaniem Zespołu jest m.in. udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Zespół spotyka się na wniosek osób doświadczających przemocy, prośby rodziców, dorosłych członków danej rodziny lub dziecka, zgłoszenia anonimowe, informacje uzyskane od mieszkańców, informacje ze szkoły, policji, kościoła oraz innych organizacji. Od stycznia 2012 roku Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 8 razy. Założono 7 Niebieskich Kart z czego 3 karty zamknięto, uznając procedurę za zakończoną. Grupy Robocze powołane i działające w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spotykały się zarówno z ofiarami jak i ze sprawcami przemocy w celu monitorowania sytuacji rodziny.

3 WIADOMOŚCI 3 Helios zaprasza W czerwcu 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego etapu budowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego HELIOS w Ustroniu Morskim. To szczęśliwe zakończenie inwestycji było okazją do odsłonięcia statuetki sarenki, autorstwa Roberta Sobocińskiego z Poznania. Sarenka uratowana z dryfującej kry w Ustroniu Morskim stała się symbolem szczęścia oraz szacunku do zwierząt. Medale i odznaczenia strażaków OSP, PSP Tryton oraz osób biorących udział w akcji jej ratowania wręczyli: Anna Grażyna Sztark Wicemarszałek Senatu oraz Hieronim Kosecki - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Przy tej okazji Wójt Gminy Ustronie Morskie wręczył strażakom OSP Tryton Kołobrzeg symboliczny czek w kwocie: 3.000,00 zł na zakup silnika do łodzi ratowniczej patrolującej wody morskie w strefie przybrzeżnej. Dzień później na boisku sportowym swoją letnią trasę koncertową rozpoczęło Radio RMF FM. Gwiazdą Koncertowego Lata byli Ryszard Rynkowski i Ania Wyszkoni. Rękodzieło górą! W Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim przez pięć lipcowych dni trwał Festiwal Rękodzieła Arte Mare. Książki w roli głównej Mariusz Szczygieł i Krystyna Czubówna Po raz pierwszy tak licznie nad morze zjechali twórcy rękodzieła żeby zaprezentować swoją pasję i zarazić nią innych. Hasło imprezy brzmiało Mamy morze pomysłów na Twoją pamiątkę z wakacji i nadało charakter całemu artystycznemu przedsięwzięciu. Osoby zainteresowane mogły brać udział w niezliczonych warsztatach plastyczno rękodzielniczych, wysłuchać koncertów, a także zakupić dla siebie i swoich najbliższych oryginalną pamiątkę z wakacji z niezwykle bogatego asortymentu. Była biżuteria koralikowa, ozdoby do włosów dla dzieci, broszki, szale filcowe, zeszyty i bibeloty, ręcznie szyte zabawki i ozdoby użytku domowego: herbatnice, chusteczniki, obrazy. Warsztaty cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że trzeba było je powtarzać wielokrotnie. Koordynatorem i pomysłodawcą festiwalu była Natalia Jastrzębska, instruktor GOK, która twórczo aktywizuje lokalną społeczność prowadząc warsztaty rękodzieła. Letni Festiwal Literatury Morze bez fikcji zafundował uczestnikom ciekawą podróż przez krainy geograficzne i ludzkie historie. Wszystko za pośrednictwem reportaży, fotografii i rozmów z pisarzami. Do Ustronia Morskiego przyjechali najlepsi polscy twórcy literatury non-fiction: Mariusz Szczygieł, Jacek Hugo-Bader, biografistki: Angelika Kuźniak i Mariola Pryzwan oraz Paweł Skawiński, który opowiadał o Indiach oraz Marcin Zaborowski z wystawą fotografii Tybet. Trzy festiwalowe dni obfitowały w interesujące spotkania. Największą gwiazdą festiwalu był Mariusz Szczygieł, który dowcipnie mówił o tym, czym zachwyciły go Czechy i dlaczego lubi naszych południowych sąsiadów: Czechy są dla mnie miejscem, w którym dobrze się czuję. Kiedyś wyjadę tam na stałe. Na razie staram się bywać regularnie. Moja ostatnia książka to zbiór dowcipnych felietonów. Kolejna będzie już bardzo poważna. Fragmenty książek festiwalowych gości czytała Krystyna Czubówna. Wydarzeniu towarzyszyła także instalacja pt. Drugie życie książki autorstwa Natalii Jastrzębskiej, instruktorki GOK.

4 4 WIAD O MO ŚCI Inwestycje na medal W latach zrealizowano szereg istotnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Poprawiają one komfort życia i wpływają korzystnie na wizerunek gminy. Warto wspomnieć te, które cieszą najbardziej. Centrum Sportowo - Rekreacyjne HELIOS Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego HELIOS to udana próba przedłużenia sezonu i alternatywa dla kiepskiej pogody. To obiekt składający się z budynków krytej pływalni oraz otwartego kąpieliska. Centralnym punktem krytej pływalni jest hala basenowa z basenem pływackim o wymiarach 25x12,5m na którym można rozgrywać zawody sportowe. Do dyspozycji korzystających z pływalni jest także basen szkoleniowo rekreacyjny o wymiarach 13,70x12,5 15,30m w którym przewidziano 2-torową strefę nauki pływania, gejzery powietrzne, kaskady wodne z szeroką wylewką do masażu karku, stacje masażu wodno-powietrznego, 4-stanowiskową ławkę z hydromasażem, schody podwodne w wydzielonych punktach. Niezależnie w strefie tej znajduje się zjeżdżalnia wodna o długości ponad 40m. Jako uzupełnienie funkcji sportowych w hali basenowej zaprojektowano trzy wanny do hydromasażu oraz łaźnię suchą i parową. Kąpielisko otwarte jest niezależnie działającym obiektem. Głównym elementem kąpieliska jest wielofunkcyjna niecka basenowa o wymiarach 25x24m wokół której znajduje się plaża trawiasta z wydzielonym placem zabaw dla dzieci. W głębszej części basenu znajdują się 4 tory pływackie, pozostała, płytsza część ma charakter rekreacyjny. W basenie tym przewidziano dodatkowe atrakcje Otwarcie ul. Polnej w Ustroniu Morskim wodne, takie jak zjeżdżalnia wodna z lądowiskiem (33 mb) oraz zjeżdżalnia płaszczyznowa (13 mb). Uzupełnieniem Centrum Sportowo Rekreacyjnego HELIOS są korty tenisowe oraz kręgielnia. W obiekcie znajduje się także punkt gastronomiczny. Obiekt spełnia oczekiwania użytkowników nie tylko w sezonie. Od jesieni staje się miejscem spotkań mieszkańców. Kolejny powód do dumy to wybudowana w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej Nr 10 na odcinku Sianożęty Podczele ścieżka rowerowa o długości prawie trzy kilometry. Trakt biegnie wzdłuż linii brzegowej i łączy Sianożęty z Bagiczem. Kluczową inwestycją drogową gminy jest przebudowa ulicy Polnej. Ta realizowana wspólnie z Powiatem Kołobrzeskim droga podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap przebudowy niemal kilometrowego odcinka zakończył się w tym roku i obejmował: wykonanie nawierzchni, chodnika, instalacji elektrycznej, oznakowania, balustrady, kanalizacji deszczowej. Drugi etap odcinek drogi o długości 659 m - zostanie zrealizowany w 2013 roku. Piękne plaże to serce naszej gminy i podstawa sukcesu gospodarczego naszych mieszkańców. Dzięki staraniom Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego Urząd Morski w Słupsku zrealizował inwestycję za ponad 6,5 mln zł polegającą na budowie systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski. Kolejne środki na podobne inwestycje są już zaplanowane w budżecie na przyszły rok. Co nas czeka w 2013 roku? Przyszły rok upłynie pod znakiem istotnych gminnych inwestycji służących mieszkańcom jak i turystom naszej gminy. Powstaną nowe zejścia na plażę, place zabaw, przebudowane drogi. Wszystkie inwestycje w oparciu o środki zewnętrzne. Nowe zejścia na plaże powstaną w Ustroniu Morskim (ul. Okrzei, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego) oraz w Sianożętach (ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa, ul. Liliowa). Kosztować to ma ponad milion złotych. Nowe ostrogi na plaży / foto. Piotr Krahl / pasadena.eu.pl Ciągłe starania o poprawę jakości ustrońskich plaż przynoszą efekty. W 2012 roku w ogólnopolskim rankingu zajęliśmy czwarte miejsce i byliśmy w pierwszej dziesiątce Polskich Hitów Lata Od sześciu lat nad naszymi Nadmorska Trasa Rowerowa / foto. Piotr Krahl / pasadena.eu.pl plażami powiewa Błękitna Flaga dowód na posiadanie międzynarodowego certyfikatu jakości. Przyznaje się go tylko najlepszym plażom na świecie. W gminie powstaną także place zabaw. Z bezpiecznych miejsc spędzania wolnego cza- su za kilka miesięcy cieszyć się będą najmłodsi mieszkańcy Ustronia Morskiego, Rusowa i Kukini. W przyszłym roku zakończona ma być także modernizacja ulicy Polnej.

5 WIADOMOŚCI 5 Dożynki Powiatowe Takich dożynek nie pamiętają nawet najstarsi rolnicy dało się słyszeć podczas powiatowego święta plonów w Ustroniu Morskim. Spowodowała to wspaniała zabawa, mnóstwo atrakcji i bardzo bogaty program artystyczny zakończony występem gwiazdy Krzysztofa Krawczyka. Tegoroczne dożynki powiatowe zyskały rozgłos daleko przekraczający granice Ziemi Kołobrzeskiej. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym, następnie barwny korowód prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą Morka przeszedł na stadion sportowy, gdzie radośnie świętowano. Starostowie dożynek: Wioletta Krawczyk i Krzysztof Szydłowski z Kukinki przekazali gospodarzom chleb wypieczony z tegorocznych plonów. Jego smaku mógł potem skosztować każdy, kto zjawił się na dożynkach. Jerzy Kołakowski, dziękując rolnikom za ich trud, powiedział: Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję podziękować za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie, tworząc plon. Życzę Wam, aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Morka jubileuszowa W tym roku Morka świętowała swój pierwszy poważny jubileusz - dziesięciolecie. A, że to impreza satyryczna, obchody obfitowały w wesołe wydarzenia. Były dwa wernisaże wystaw, rysowanie w plenerze i odsłonięcie Skweru Sław Karykatury. Karykaturzyści wyjeżdżali z Ustronia zadowoleni i z obietnicą powrotu za rok. Imprezę rozpoczęła wystawa prezentująca wybór rysunków satyrycznych powstałych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wydarzeniu towarzyszy specjalny katalog, w którym zobaczyć można część z kilkuset zabawnych obrazków. Podczas wernisażu wręczono pamiątkowe ceramiczne reliefy autorstwa znanej artystki Doroty Waligóry. Otrzymali je, między innymi: Henryk Cebula, Michał Graczyk i Dariusz Pietrzak, którzy nie opuścili żadnego z dziesięciu plenerów Morka, a także Beata Mieczkowska Miśtak, pomysłodawczyni imprezy i Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. Nagrodzono także Piotra Szpaka, ustrońskiego przyjaciela Morki. Zwieńczeniem wieczoru był występ szczecińskiego kabaretu Szarpanina. B. Mieczkowska Miśtak w uznaniu jej wkładu w rozwój kultury i promocję Ustronia Morskiego, została ponadto nagrodzona przez wójta J. Kołakowskiego Pierścieniem Herbowym najważniejszym gminnym wyróżnieniem. Karykaturzyści przez kilka dni bawili swoją obecnością turystów i mieszkańców. Złożyli wizytę wójtowi gminy Jerzemu Kołakowskiemu i asystowali podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy dawnej Baterii Artylerii Stałej (BAS) zlokalizowanej w miejscowości Wieniotowo. Ogromną popularnością cieszyły się dwie sesje plenerowego rysowania. Plon kilkudniowego pleneru można oglądać w Galerii Nadbrzeżnej. Ostatnim akcentem imprezy było odsłonięcie Skweru Sław Karykatury. W parku przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym Helios ustawiono sześć z dziesięciu ławeczek sławiących najznakomitszych karykaturzystów, jakie odsłaniano przez pięć pierwszych lat Morki. Rozsiane pierwotnie w kilku miejscach w Ustroniu Morskim ławki znalazły stałe miejsce na najbardziej reprezentacyjnym deptaku gminy. W kolejnych latach odsłaniane będą kolejne.

6 6 WIADOMOŚCI GOPS aktywizuje Szkolenie fryzjerka - kosmetyczka + stylistka paznokci - edycja 2012 Zajęcia teoretyczne z podstaw fryzjerstwa w ramach szkolenia Fryzjerka - kosmetyczka + stylistka paznokci - edycja 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizuje partnerski projekt systemowy Jesteśmy aktywni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja osób z terenu gminy Ustronie Morskie w wieku aktywności zawodowej, która ma na celu przeciwdziałanie Wzmacniając identyfikację wizualną naszej gminy ogłoszono Konkurs na Turystyczne wykluczeniu społecznemu oraz powrót lub wejście na rynek pracy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej. Uczestnikami projektu w 2011 roku było 10 osób. W ramach zadania przeprowadzono: szkolenie zawodowe Kelner barman z elementami języka niemieckiego wraz z praktyką dla mężczyzn, szkolenie zawodowe: Fryzjerka kosmetyczka + stylistka 24 szczęśliwe rodziny Własne mieszkanie to marzenie wielu mieszkańców gminy Ustronie Morskie. Wójt gminy Jerzy Kołakowski intensywnie poszukuje możliwości zaspokajania tych potrzeb. W tym celu w Rusowie wyremontowano pomieszczenia byłej szkoły. Dzięki temu dwanaście rodzin znalazło swój dach nad głową. Adaptacja kosztowała blisko 500 tys. zł. W 2011 r. oddano do użytku kolejne 12 mieszkań w nowym Odnowiona świetlica Od wielu lat mieszkańcy Gwizdu zabiegali o remont świetlicy wiejskiej. Obiekt uniemożliwiał organizowanie spotkań i integracji. Dziś ten problem został rozwiązany. Świetlica została wyremontowana - przeprowadzono ocieplenie ścian, wykonano izolację ścian fundamentowych na ścianie frontowej, ścianie bocznej i tylnej. Teraz z pomieszczeń chętnie korzystają starsi i młodsi mieszkańcy. Gminny paznokci wraz z praktyką dla kobiet, warsztaty psychologiczne, warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych, poradnictwo z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczestnikami tegorocznej edycji projektu jest 12 osób. W ramach projektu w okresie od kwietnia do czerwca 2012 roku przeprowadzono: szkolenie zawodowe Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wy- budynku przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim. Pomimo wielu kontrowersji, cieszy nas ostateczne zrozumienie, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych, gdyż zasoby gminy są ograniczone. Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci i wyposaża świetlicę w gry oraz zabawki. Od niedawna dzieci i dorośli mogą korzystać także z komputera z profesjonalnym oprogramowaniem. Ustronie Morskie z nowym logo logo Ustronia Morskiego. Spośród 107 prac Kapituła wybrała koncepcję Aleksandra Bąka z Poznania, który jest specjalistą w marketingu wizualnym. Uniwersalność i oryginalność, a przy tym łatwość adaptacji projektu do różnych nośników reklamowych, to główne zalety zwycięskiego logo. Kolorystyka logo podkreśla turystyczno - rekreacyjny charakter Ustronia Morskiego i nawiązuje do morza jako jego głównego atrybutu turystycznego. Symbol logo stanowi litera U w formie graficznej stylizacji morskich fal oraz słońca. Istnieje przy tym możliwość rozbudowy formy znaku, dostawanego np. do cyklów sezonowych lub używanego z okazji wydarzeń okazjonalnych. kończeniowych dla mężczyzn i szkolenie zawodowe Fryzjerka-kosmetyczka + stylistka paznokci dla kobiet. Od września do listopada 2012 roku zrealizowano: warsztaty z doradztwa zawodowego Wiesz co wybierasz Prawie pół miliona złotych wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w pięciu sołectwach gminy Ustronie Morskie. Ciężki sprzęt trafiał na najmniejsze gminne drogi. Ekipy naprawcze starały się nie omijać żadnej wyrwy w drodze z elementami psychologicznymi, warsztaty edukacyjne Prowadzenie gospodarstwa domowego i prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Obecnie uczestnicy biorą udział w kursie języka niemieckiego. W 2012 roku usystematyzowano oznakowanie miejsc noclegowych i punktów handlowych w gminie. Tabliczki informujące o legalnym prowadzeniu działalności zawisły na około 60 obiektach. Każdy turysta wybierający oznaczony obiekt mógł być pewien legalności świadczonych usług turystycznych. Wczasowicze chętniej wybierają miejsca, które są sprawdzone i spełniają wszystkie wymogi, bo wiedzą, że obiekt prowadzony jest przez uczciwego przedsiębiorcę. Zachęcamy wszystkich oferujących miejsca noclegowe do wykupu tabliczki w Urzędzie Gminy. Jej koszt to zaledwie 40,00 zł. Priorytet - drogi OSP ma nowy wóz Od 2008 r. trwa sprawa w sądzie gospodarczym o odszkodowanie za przerwanie prac przy budowie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Niestety, skomplikowany charakter sprawy, tempo prac sądowych i opracowywania opinii przez czy dziury. Dzięki temu usprawniła się komunikacja drogowa i komfort mieszkańców. Wszyscy w Gwiździe, Rusowie, Kukince, Sianożętach czy Kukini wiedzą, że dobry stan dróg to priorytet władz gminy. Ochotnicza Straż Pożarna z Ustronia Morskiego będzie miała w grudniu nowy, wielozadaniowy samochód ratowniczy wyposażony m.in. w podwozie z napędem uterenowionym, w autopompę wysokociśnieniową, zbiornik wodny na litrów oraz sprzęt ratownictwa technicznego i drogowego. Samochód kosztował ponad 600 tys. zł, a jego zakup kwotą 500 tys. zł dofinansowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, PZU, Lasy Państwowe. Negocjacje z Mitexem (Eiffage) biegłych spowodowały, że sprawa utknęła w I instancji. Wójt jednak podjął decyzję o prowadzeniu równolegle ze sprawą sądową odrębnych negocjacji co do kwoty odszkodowania. Proponowana przez firmę kwota jest dla gminy nie do przyjęcia.

7 WIADOMOŚCI 7 Sukcesy naszych uczniów Turniej wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej - Święto Szkoły Podstawowej Jesienne biegi przełajowe Rozwój sportu i promowanie zdrowego trybu życia to współczesne wyzwania dla gmin. Dlatego Ustronie Morskie chętnie inwestuje w rozwój infrastruktury sportowej. Bieżnia ze skocznią do skoku w dal oraz kompleks boisk sportowych to zadania, jakie zrealizowano podczas minionych dwóch lat. Uczniowie Zespołu Szkół chętnie korzystają z tych obiektów, a lekcje wychowania fizycznego są teraz ich ulubionymi lekcjami. Dowodzą tego coraz lepsze sportowe wyniki naszych sportowców. Potwierdzeniem tego są osiągnięcia uczniów we współzawodnictwie sportowym. W roku szkolnym 2010/2011 nasza Szkoła Podstawowa wywalczyła trzecie miejsce w ramach Kołobrzeskiej Olimpiady Młodzieży, a kolejny rok szkolny przyniósł II pozycję i laur Najaktywniejszej sportowo szkoły w powiecie kołobrzeskim. Wśród wielu osiągnięć uczniów na uwagę zasługują sukcesy w piłce siatkowej oraz różnych konkurencjach lekkoatletycznych, w których w powiecie zawsze zaliczani jesteśmy do faworytów. Od lat w szkole rywalizacja i aktywność sportowa oceniana jest w konkursie Najlepszy uczeń-sportowiec szkoły, w ostatnim okresie o tytuł ten regularnie ubiegają się: Martyna Żuchowska, Maja Piesik, Natalia Aleksiak, Sebastian Żuchowski, Zuzanna Supińska, Kamil Miller, Oskar Woszczak, Bartosz Stasiak. Seniorzy w akcji Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się letnia promocja publikacji pt. A pamiętasz babciu, a pamiętasz dziadku? zrealizowana w ramach programu Seniorzy w Akcji. Mieszkańcy oraz turyści otrzymali broszurę z zawartymi opowieściami pierwszych osadników gminy Ustronie Morskie. Dodatkowo do każdej publikacji dołączona została mapa z zaznaczonymi miejscami kryjącymi ciekawe historie. Wiele osób ruszyło szlakiem wspomnień, zwiedzając miejsca pierwszych randek, potańcówek, sklepów tzw. geesów czyli punktów Gminnych Spółdzielni. Publikacja stanowi ciekawą pamiątkę i dokument historii osiedleń w gminie Ustronie Morskie. Akcję przez kilka miesięcy koordynowali: Kamil Lepa i Andrzej Pogonowicz, którzy z grupą zapaleńców postanowili zachować dla potomności wspomnienia pionierów. Zmiany w planie zagospodarowania gminy Ustronie pięknieje Gmina przystąpiła do opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego. Celem projektowanej zmiany jest uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego oraz rosnących wymagań środowiskowych i aktualizacja zadań służących rozwojowi gminy. Projekt zmian Studium będzie szeroko konsultowany z mieszkańcami i ośrodkami opiniotwórczymi, z udziałem organizacji pozarządowych i gospodarczych. Propozycje, w tym warianty rozwiązań, będą udostępniane publicznie, a ich rozstrzygnięcia będą wyrazem kompromisu możliwego do przyjęcia przez większość zainteresowanych i instytucji zobowiązanych do udziału w pracach planistycznych. Do zmiany przystąpiono w związku z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku. Wykonawcą projektu wyłonionym w drodze przetargu jest firma Armageddon z Poznania, a zakończenie prac zgodnie z umową planowane jest w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 27 października 2013 roku. *** Uchwałami Rady Gminy z dnia 25 października br. zainicjowano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębu Wieniotowo i Gwizd. Zmiany dotyczą złożonych wniosków o zmianę planu, nie wymagających konieczności wcześniejszej zmiany studium uwarunkowań, dla pojedynczych działek w centrum Ustronia Morskiego w strefie ochrony konserwatorskiej (zmiana pod nazwą Ustronie Centrum ) oraz pojedynczych działek poza tą strefą do drogi krajowej Nr 11 (zmiana pod nazwą Ustronie Południe ). Przewiduje się takie przeprowadzenie zmiany planu, które pozwoli na umożliwieniu realizacji zamierzeń inwestycyjnych inwestorów poprzez dokonanie korekt w części graficznej i tekstowej obecnych ustaleń. *** W celu uzyskania profesjonalnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat przygotowywanych projektów aktów planowania przestrzennego a także rozwiązań planistycznych wójt powołał organ doradczy Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dba o czystość i porządek w miejscowościach gminy Ustronie Morskie. Ogromne zaangażowanie pracowników, wspomagane nowoczesnym sprzętem przynosi doskonałe efekty. Zakupiona w tym roku profesjonalna zamiatarka uliczna oraz obkaszarka rotacyjna ułatwia te prace. Trwają postępowania administracyjne mające na celu weryfikację złożonych korekt podatkowych za lata spółki Baltic Center Polska. Sprawa zaskoczyła wójta i mogła wywołać zagrożenie płynności finansowej gminy. Gmina nie obawia się zimy. GOSiR planuje prace i przymierza się do zakupu pługu strzałkowego, ładowacza czołowego do ciągnika oraz pługo zamiatarki. Zimą, w ramach działalności zarobkowej, oferuje ponadto odpłatne usługi odśnieżania dla mieszkańców i firm. Co z podatakami BCP? Dziś już wiemy, że brak bieżącej weryfikacji deklaracji podatkowych może spowodować zgubne skutki dla finansów samorządu. Obecnie wprowadzane są mechanizmy kontrolne w tej dziedzinie.

8 8 WIAD OMO ŚCI Policja na nowym Od niedawna ustrońscy policjanci urzędują w nowym posterunku. Mieści się on w budynku obok Urzędu Gminy. Posterunek policji w nowej siedzibie Funkcjonariusze mają doskonałe warunki, a mieszkańcy mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo. Naszą gminę ominęła restrukturyzacja sieci posterunków, która zwykle oznacza ich likwidację. Bardzo mnie to cieszy, bo nasza tu- rystyczna gmina musi gwarantować bezpieczeństwo uważa wójt Jerzy Kołakowski. Stały posterunek daje takie poczucie także mieszkańcom. Wypoczywają u nas latem rodziny z małymi dziećmi, dla nich to jest także bardzo istotne. Bezpieczna droga do szkoły Nareszcie dzieci z Gwizdu i Grąbnicy, zmierzające do szkoły mogą czuć się bezpiecznie. Gmina zakończyła bardzo ważną inwestycję powstała asfaltowa droga Gwizd Grąbnica. Dwa kilome- try nowej drogi to bezpieczny sen rodziców i pewny powrót ich dzieci ze szkoły. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego 50% gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego. Porządek ze śmieciami Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przystąpił do ostatecznego zamknięcia wysypiska odpadów w Kukince. Przestanie ono istnieć 1 stycznia 2013 roku. Wykonano pełną dokumentację projektową i złożono wniosek o zamknięcie wysypiska. Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczęto przygotowania do rewolucji śmieciowej. W wielkim skrócie sprowadza się ona do tego, że śmieci staną się własnością gminy, która obłoży swoich mieszkańców czymś w rodzaju podatku śmieciowego (na zasadach ordynacji podatkowej), z którego będzie finansować wywóz odpadów i ich utylizację. Gminy w całej Polsce muszą wybrać metodę naliczania,,podatku śmieciowego. Ustawodawca przewidział cztery sposoby ustalania tej opłaty: od ilości zużywanej wody, od zameldowanych osób, od powierzchni lokalu bądź domu i ryczałt. Żadna z metod nie jest doskonała. Ten problem będzie musiała do końca bieżącego roku 2012 rozwiązać Rada Gminy w Ustroniu Morskim, podejmując wspólnie z wójtem stosowne uchwały. Obok posterunku już od roku działa filia Banku Spółdzielczego. Teraz mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu załatwić wszystkie formalności urzędowe i bankowe, pod czujnym okiem najlepszych funkcjonariuszy. Uroczyste przecięcie wstęgi W Astrze zmiany na lepsze Nadmorski Klub Sportowy Astra Ustronie Morskie od marca 2011 r. ma nowego prezesa oraz nowy zarząd. Grupa seniorów rozgrywa swoje spotkania w IV lidze zachodniopomorskiej. Mimo odejścia strategicznych sponsorów udało się, dzięki pomocy finansowej Rady Gminy i wójta Jerzego Kołakowskiego utrzymać zespół w IV lidze. Dzięki zaangażowaniu członków zarządu oraz naszych kibiców, którzy wspierają nasz klub swoimi wpłatami, drużyna plasuje się w środkowej strefie tabeli. W klubie działają trzy drużyny piłki nożnej: juniorzy starsi i młodzicy (trenuje ich Adam Matuszewski) oraz trampkarze (prowadzeni przez Sławomira Konarskiego). Pomimo niżu demograficznego nasi adepci piłki nożnej reprezentują Ustronie Morskie na szczeblu okręgu. Staramy się zachęcić dzieci i młodzież do ruchu na świeżym powietrzu. W ferie zimowe corocznie organizowany jest obóz Juniorzy starsi NKS Astra Ustronie Morskie w górach. Młodzież bierze również udział w turniejach halowych. Nasi wychowankowie Jerzy i Wojciech Kołakowscy oraz Marcin Budnik trafili do drużyn młodzieżowych Lecha Poznań, a Jerzy został wicemistrzem Pol- ski juniorów młodszych. Celem, jaki stawia sobie zarząd Astry, jest utrzymanie drużyny seniorów w IV lidze oraz promocja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

PODSUMOWANIE ROKU 2011 W GMINIE USTRONIE MORSKIE ORAZ PODSTAWOWE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2012.

PODSUMOWANIE ROKU 2011 W GMINIE USTRONIE MORSKIE ORAZ PODSTAWOWE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2012. Ustronie Morskie 4 stycznia 2012 r. PODSUMOWANIE ROKU 2011 W GMINIE USTRONIE MORSKIE ORAZ PODSTAWOWE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2012. Pierwszy rok kadencji nowego Wójta to okres niezwykle intensywnej pracy

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Pokaż firmę na Targach Rolnych

Pokaż firmę na Targach Rolnych Pokaż firmę na Targach Rolnych Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości na trwałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na Mazowszu. W tym roku 26 kwietnia odbędzie się 16. edycja imprezy,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Ustanowiliśmy Światowy Rekord Guinnessa! Gryf na dwudziestolecie. Mierzeja XXI wieku i nie tylko. Nagrody imienia Ireneusza Kwiatkowskiego rozdane!

Ustanowiliśmy Światowy Rekord Guinnessa! Gryf na dwudziestolecie. Mierzeja XXI wieku i nie tylko. Nagrody imienia Ireneusza Kwiatkowskiego rozdane! 1 Mierzeja XXI wieku i nie tylko Chcemy by nasza inwestycja była w 100% w zgodzie z naturą. (...) Zamierzamy ją podzielić na cztery strefy (etapy): Monte Carlo przy samym kanale. Będzie ona oparta na zwartej,

Bardziej szczegółowo

Nr 33(2) grudzieƒ 2012

Nr 33(2) grudzieƒ 2012 Nr 33(2) grudzieƒ 2012 Drodzy Mi zkańcy Gminy Kłodawa! Zbliżający się koniec roku 2012 i jednocześnie półmetek kolejnej kadencji samorządu gminnego sprzyja podsumowaniom i refleksji. Spoglądając na mijające

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY www.konstancinjeziorna.pl nr 1, wrzesień 2014 SPEŁNIONE MARZENIA otwarcie kompleksu sportowego s. 12 Żłobek już gotowy 03 Święto plonów w Słomczynie 08 Nowy ratusz w 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 09, 12.02.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 26.02.2013 r STRZEGOM Młodzi zdolni! Miasto walczyło o remont drogi wojewódzkiej. Udało

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NASZA GMINA ŻABIA WOLA BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 31/2014 PAŹDZIERNIK 2014 R. UKAZUJE SIĘ NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAKŁAD 2500 SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Plon niesiemy plon- Nowy chleb na

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze:

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze: AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA grudzień 0 w numerze: Drodzy Mieszkańcy Malborka, Oddajemy do Waszych rąk kolejną papierową wersję Codziennej Gazety Internetowej 8-00.pl. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl

Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno www.gminaslawno.pl Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (6) październik 2013 Gminne przedszkola już działają Wrześnica Boleszewo Gwiazdowo

Bardziej szczegółowo

Inwazja. Krasnali. Aglomeracja to dobra komunikacja. Obwodnice. Droga Sudecka. Kolej aglomeracyjna

Inwazja. Krasnali. Aglomeracja to dobra komunikacja. Obwodnice. Droga Sudecka. Kolej aglomeracyjna Aglomeracja to dobra komunikacja Budowa łączników drogowych z autostradą A-4 i drogą krajową nr 3, tzw. drogi sudeckiej, a także kolei aglomeracyjnej, to najważniejsze projekty, które chce zrealizować

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo