BRZASK P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Igrzyska zamiast chleba. Pamięć niechęć obojętność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRZASK P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Igrzyska zamiast chleba. Pamięć niechęć obojętność"

Transkrypt

1 Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! MAJ P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN NR 05/232 O b ch od y Ś wi ę ta P ra cy w P ol sce i n a Ś wi e ci e W numerze również: Igrzyska zamiast chleba 3 Pamięć niechęć obojętność 4 Owiadczenie PK z okazji 1 Maja 7 Komunistyczna Partia Grecji - w pierwszym szeregu 9 Czesi wolą komunizm 11 Rozgonić towarzystwo 12 Wampiry 12 Kryzysy zewnętrzne 13 Wyłowione w sieci 15 Kalendarium 15 Centralne uroczystości 1 Majowe KPP odbyly się w sercu Czerwonego Zagłębia - Dąbrowie Górniczej. Organizatorem był tradycyjnie komitet złożony ze związów zawodowych i organizacji lewicowych. Ze względu na remont Pałcu Kultury Zagłębia wszystkie obchody odbyły się tylko pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. W tym roku przybylo znacznie więcej osób (ponad 300) niż w ubiegłym, mimo braku większości członków SLD, którzy pojechali do Warszawy. Ceremonię rozpoczęto hymnem Unii Europejskiej. Wystąpili - MPZZ - Jerzy Ciastoń, Sekretarz KPP Marian Inelak, Przewodniczący PPS - Marcin Klose i Prezydent miasta Zbigniew Podraza. W wystąpienia potepiajace

2 Z ŻYCIA PARTII Ankara (Turcja) aspołeczną politykę rządu i pogarszającą się sytuacją społeczeństwa i piętnujące przerzucanie skutków kryzysu na najbiedniejszych nagradzano oklaskami. Protestowano przeciw fałszowaniu historii i niszczeniu pomników związnych z ruchem rewolucyjnym. Delegacje złozyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. Członkowie KPP i KMP rozdawali egzemplarze Brzasku i ulotki chętnie przyjmowane przez zgromadzonych. Na zakończenie odegrano Międzynarodówkę. Ateny (Grecja) W innych miejscowościach Polski także składano kwiaty w miejscach związanych z historią ruchu robotniczego i walki o sprawiedliwość społeczną. Istambuł (Turcja) 2

3 POLSKA Igrzyska zamiast chleba Przed kilkoma laty przyznanie organizacji EURO2012 Polsce i Ukrainie ówczesne władze powitały z entuzjazmem. Kolejne rządy i media starały się przekonać społeczeństwo, że rozegranie w Polsce części meczów mistrzostw Europy w piłce nożnej stanowi wielką szansę cywilizacyjną. Im bliżej EURO tym wyraźniej widać, jak bardzo nierentowne jest to przedsięwzięcie. Pierwszym wielkim osiągnięciem miały być inwestycje w miastach mających gościć piłkarzy i kibiców Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Dziś wiadomo już, że wiele z obiecywanych inwestycji nie powstanie przed EURO. Autostrada między Poznaniem a Warszawą niemal na pewno nie zostanie ukończona, podobnie jak wiele innych odcinków dróg. W okolicach Warszawy wyznaczane są objazdy po lokalnych drogach, które nawet bez dodatkowego ruchu samochodowego już są zatłoczone. Jakość wielu odcinków wybudowanych autostrad także pozostaje wątpliwa, co potwierdza przykład pękającego asfaltu niedawno położonego na autostradzie A1. Propagandowym kłamstwem okazała się także rzekoma poprawa komunikacji kolejowej, która ograniczyła się do odnowienia największych dworców w miastach goszczących turniej oraz zlokalizowanych na trasach przemieszania się kibiców. Nie powstała zapowiadana kolej dużych prędkości a kolejne połączenia kolejowe są wciąż redukowane. Największe pieniądze wydano nie na infrastrukturę czy ułatwienie życia mieszkańcom tych miast, ale na budowę stadionów, które kosztowały około 5 miliardów złotych. Stadion Narodowy w Warszawie został wzniesiony w całości ze środków budżetu państwa. Koszty pozostałych państwo podzieliło z samorządami. Według wyliczeń ekspertów budowa jednego miejsca na stadionach kosztowała podatnika około 12 tysięcy złotych. Do kosztów tych należy dodać między innymi stworzenie tak zwanych stref kibica. Warszawska, działająca przez 23 dni, będzie kosztować samorząd 27 milionów złotych. Inne wydatki ukryto pod kategorią promocja miasta, na którą w 2012 roku przeznaczono rekordową sumę 60 mln zł. Wśród nich znalazł się niemal amatorski w wykonaniu, kilkuminutowy klip promocyjny, kosztujący Warszawiaków 500 tysięcy złotych. Pieniądze te nie biorą się znikąd, stąd kampania zaciskania pasa. W Warszawie samorząd likwiduje na przykład stołówki szkolne, dzięki czemu ma zaoszczędzić 10 mln złotych. O 4,5 mln zł ma również zostać ograniczona dotacja do żłobków. Nie wystarczy to na sfinansowanie promocji miasta podczas EURO2012, więc ograniczone zostaną również inne wydatki na cele społeczne. Pozostałe miasta goszczące EURO2012 także stanęły na krawędzi bankructwa i również prowadzą podob- ną, wymierzoną w mieszkańców, politykę cięć oraz podwyższania opłat np. za komunikację. Złudzeniem okazuje się wizja turnieju jako okazji do promocji Polski i szansy na zysk. Gospodarze poprzednich imprez tego typu stanowią dobry przykład - przez wiele lat spłacają koszty ogromnych inwestycji. W Grecji organizacja olimpiady była jednym z czynników, które przyspieszyły załamanie budżetu państwa. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego wyliczyli, że dzięki organizacji mistrzostw całkowity, skumulowany wzrost PKB do 2020 roku może wynieść 27,9 mld zł. Stanowi to tylko około 1/3 kosztów poniesionych przez państwo przy okazji przygotowań do EURO Pojawiają się również duże wątpliwości czy da się utrzymać wybudowane specjalnie na tę okazję stadiony, ponieważ polskie kluby piłkarskie nie dysponują odpowiednimi pieniędzmi. Do kosztów imprezy sportowej należy dodać również patrole myśliwców F-16 w okolicach stadionów i stref kibica, a także utrzymywanie w pogotowiu obrony przeciwlotniczej na wypadek próby zamachu terrorystycznego. Temat ten entuzjastycznie przedstawiły media, bez podania informacji ile taka zabawa będzie kosztowała obywateli. Jednym z warunków przyznania Polsce oraz Ukrainie organizacji EURO2012 było niemal całkowite zwolnienie UEFA z podatków. Nie zapłaci ona za swoje działania w Polsce ani CITu, ani ceł. Miasta również nie uzyskają on niej podatków lokalnych. Miliardy zarobią elity kontrolujące przedsiębiorstwo, zwane Europejską Unią Związków Piłkarskich. Społeczeństwo z tych miliardów w ogóle nie skorzysta. Na sytuację taką zezwoliło Ministerstwo Finansów, które wydało rozporządzenie o zaniechaniu wobec UEFA poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Zarobią za to reklamodawcy wielkie koncerny takie jak Coca Cola, czy banki mające umowy sponsorskie z UEFA. Również z tych pieniędzy niewiele pozostanie w Polsce. Oczywiście kapitał polityczny na turnieju próbują zdobywać przede wszystkim rządzący. Premier, prezydent oraz przedstawiciele reszty władz powtarzają slogany o wielkim piłkarskim święcie, którego nic nie może zmącić. Społeczeństwo miałoby zaprzestać protestów i fascynować się igrzyskami przynoszącymi dochody elitom. Jednak wszystko wskazuje na to, że apele o zachowanie spokoju społecznego pozostaną bez echa. Protesty zapowiadają związkowcy z różnych branż, środowiska walczące w obronie szkół, żłobków i stołówek, lokatorzy, których próbuje się wyrzucać na bruk, a nawet pracownicy służby celnej. Beata Karoń 3

4 POLSKA Pamięć, niechęć, obojętność. Piastuni urzędów publicznych wobec śmierci państwowej i samorządowej na wieść i śmierci ich poprzedników, którzy sprawowali odpowiedzialne poprzedników stanowiska w służbie Polsce Ludowej. Pamięć o tych, co odeszli nie zaginie W ciągu ostatnich kilku lat zmarli byli wiceedward Gierek ( Przemówienie na otwarcie VIII Zjazdu PZPR, Warsza- premierzy: profesorowie Zbigniew Gertych i Tadeusz Pyka oraz dr Janusz Obodowski. wa, 11 lutego 1980 r.) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zapytywana Skoro końcem ub.r., dzień po dniu zmarli sek- przeze mnie o uczczenie ich pamięci przez premiretarz generalny Komitetu Centralnego Partii era czy wicepremiera w postaci nekrologów Pracy Korei, przewodniczący Narodowej Komisji w prasie, obecności na pogrzebach, wieńców na Obrony, głównodowodzący Koreańskiej Armii grobach, miała w tej sprawie do powiedzenia tylko Ludowej marszałek Kim Dzong Il (1 7 grudnia) oraz tyle, że w sprawach tych nie odnotowano były prezydent Czechosłowacji i Czech Václav korespondencji przychodzącej, ani wychodzącej Havel (1 8 grudnia), naturalną i zwyczajową koleją (pismo Centrum Informacyjnego Rządu do autora rzeczy ambasady KRLD i Czech w Polsce z 8 lutego br.). O reakcji Ministra Pracy i Polityki wyłożyły dla uczczenia ich pamięci księgi kondol- Społecznej na śmierć i pogrzeb swojego poprzedencyjne. Myliłby się ktoś, kto sądziłby, że włada- nika, ministra pracy, płac i spraw socjalnych Ja-. jący burżuazyjną Polską oddadzą jednaki hołd obu Obodowskiego, nie sposób czegokolwiek się dowzmarłym liderom: bynajmniej. Postarali się w jakże iedzieć, na straży bowiem resortowych w tej prostacki sposób okazać niechęć wobec pier- sprawie tajemnic stoi przytaczany już dyrektor wszego z nich, choć zmarł jako niekwestionowany Ł. Porycki, a użyty przezeń cytowany wyżej wykręt przywódca Ludowej Korei, spiesząc z kwiecistymi odnosi się także do uczczenia pamięci byłego dedykacjami dla drugiego, choć ten urzędy państ- ministra przez MPiPS. Zastępca dyrektora Biura wowe złożył już dawno. Prezydent Bronisław Ko- Ministra Sprawiedliwości Anna Suska-Baranowska morowski zmienił wręcz swój program pobytu (pismo do autora z 1 0 lutego br., BM-VI-061 w Pekinie, by z kondolencjami odwiedzić czeską 58/1 2/2) przyznaje natomiast szczerze, iż ani minambasadę; premier Donald Tusk, marszałkowie istra ani jego zastępców nie było na pogrzebie Sejmu (Ewa Kopacz) i Senatu (Bogdan Bor- zmarłej w 2008 r. byłej wiceminister sprawiedliusewicz) czy w imieniu swoich szefów wi- wości dr Marii Regent-Lechowicz, tym niemniej ceministrowie edukacji narodowej (Sławomir kondolencje ministra prof. Zbigniewa ĆwiąkalSielatycki) i spraw zagranicznych (Mirosław Dow- skiego i chwała mu za to złożone zostały do gielewicz); ministra sprawiedliwości dr. Jarosława publikacji w Rzeczpospolitej. 24 stycznia ub.r. Gowina w ambasadach nie było lecz nie om- zmarła była minister administracji, gospodarki terieszkał wysłać pisma z kondolencjami do enowej i ochrony środowiska, była minister pracy, czeskiej placówki, rzecz jasna. Kiedy usiłowałem płac i spraw socjalnych Maria Milczarek MPiPS dowiedzieć się o obecność w ambasadach minis- i w tym wypadku twierdzi, że to, o co śmiem pytać, tra pracy i polityki społecznej dr. n. med. nie stanowi informacji publicznej (pismo dyrektwładysława Kosiniaka-Kamysza, zastępca dyrekt- ora Biura Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr ora Biura Ministra Łukasz Porycki (pismo z 26 Bożeny Diaby do autora z 1 2 marca br., BM-I-051 stycznia br., BM-I (1 )-AB/1 2) był łaskaw zbyć 1 6(1 )-AB/1 2), Ministerstwo Środowiska nie dysmnie za pomocą mało wymyślnej wymówki ( za- ponuje informacją o ewentualnym udziale ministra kres żądanych wiadomości nie stanowi informacji środowiska w jej pogrzebie (wiadomość publicznej ). Czemu jednak się dziwić, skoro przekazana autorowi telefonicznie przez głównego politycznie poprawne media przyłożyły do osób specjalistę w Departamencie Edukacji Ekoloobu zmarłych nierówną miarę: Havla wysławiały gicznej MŚ Jarosława Mielnika 26 marca br.), pod niebiosy, Kim Dzong Ila zaś usiłowały pon- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie wie (!!!), iżyć, zaś żałobę jaką po jego śmierci okrył się czy uczynił to minister właściwy do spraw adminnaród koreański nazywały karykaturalną, istracji publicznej (pismo dyrektora Biura Ministra histeryczną czy nieszczerą. Czy państwo dzi- Administracji i Cyfryzacji Moniki Magdaleny ennikarze tak szybko zapomnieli o bzdurach jakie Bonieckiej do autora z 23 marca br., MAC/MMBwygadywali po wypadku lotniczym w Smoleńsku 1 1 /201 2), natomiast Ministerstwo Transportu, przed dwoma laty? Czy onegdajsze idiotyzmy nie Budownictwa i Gospodarki Morskiej jednoznbyły właśnie karykaturalne, histeryczne acznie powiadamia, iż minister infrastruktury nie pofatygował się na pogrzeb swojej poprzedniczki, i nieszczere? zaś resort ten nie wykosztował się na kwiaty, Refleksje o relatywizmie okazywanym przez wieniec czy kondolencje w prasie z tytułu jej władze państwowe wobec niemal równoczesnej śmierci (pismo rzecznika prasowego MTBiGM śmierci dwóch przywódców pragnę potraktować Mikołaja Karpińskiego do autora z 1 0 kwietnia br., jako wstęp do rozważań nad reakcjami osób pias- BM 3 kz-0652/1 39/1 2 Doc ). tujących kierownicze stanowiska w administracji Skoro umierali byli wicemarszałkowie Sejmu prof. 4

5 Halina Skibniewska i dr Mieczysław F. Rakowski, należało oczekiwać uczczenia ich pamięci przez izbę bądź jej organy, tymczasem ani Marszałek Sejmu ani przedstawiciele tegoż bądź Kancelarii Sejmu nie znaleźli czasu na udział w pogrzebach obojga, co się zaś tyczy nekrologów, kancelaria nie dysponuje informacją na temat takowych w związku ze śmiercią marszałek Skibniewskiej, zapewnia natomiast, że wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński ale już nie Marszałek Sejmu! zamieścił nekrologi w Trybunie i Gazecie Wyborczej na wieść o śmierci marszałka Rakowskiego (pismo specjalisty w Biurze Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Jakuba Majewskiego z 26 lipca ub.r., BKI /1 1 ). Nie lepiej bywa w terenie: kiedy 1 5 stycznia ub.r. umierał były przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Janusz Brych, nie wzruszyło to ani trochę władz województwa zachodniopomorskiego: marszałek i przewodniczący sejmiku województwa, bądź co bądź następca zmarłego, nie udali się na pogrzeb i nie publikowali żadnych kondolencji (pismo dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pawła Gzyla do autora z 1 6 marca br., RIP 34/201 2), wojewoda zaś był wobec tego faktu na tyle obojętny, że również zignorował ceremonię pogrzebową, zaś Urząd Wojewódzki nie złożył Rodzinie wyrazów współczucia (pismo dyrektora Biura Wojewody Zachodniopomorskiego mgr Jolanty Dróżdż do autora z 20 marca br., BW RĆ). Szczyty, wręcz Himalaje niekompetencji i niefrasobliwości zdobyły te urzędy państwowe i samorządowe, na czele których stoją następcy Kazimierza Mijala. Skoro pełnił on urząd Ministra Gospodarki Komunalnej, można było oczekiwać, że jego pamięć uczci Minister Infrastruktury, tymczasem nekrologu z jego strony w prasie bynajmniej się nie uświadczy, co się zaś tyczy pogrzebu Biuro Ministra nie posiada informacji, czy ktokolwiek z Ministerstwa ( ) uczestniczył w tych uroczystościach (pismo zastępcy dyrektora Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury Teresy Jakutowicz do autora z 1 0 marca r., MR-I-zp/ /201 0). Był szefem Kancelarii Cywilnej Prezydenta, szefem Kancelarii Rady Państwa i szefem Urzędu Rady Ministrów, ale przecie następcy zmarłego: szefowie Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa RM jak najdalsi byli od uczczenia jego pamięci, ignorując pogrzeb i stroniąc od prasowych kondolencji (pisma do autora dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta Macieja Myszki z 9 marca r., GS /2/1 0 i radcy Prezesa RM Dominiki Cieślak z 2 marca r., CIR (5)1 0/BŻ). K. Mijal był też sekretarzem Prezydium Krajowej Rady Narodowej oraz posłem do KRN, na Sejm Ustawodawczy RP i na Sejm PRL, oczywiste byłoby przeto, aby i Sejm RP oddał mu należny hołd. Gdzieżby tam? Na dzień 28 lutego br. [201 0 r. przyp. M.K.] Biuro Finansowe Kancelarii Sejmu nie dysponowało fakturami, z których wynikałoby, że organy Sejmu lub Kancelaria Sejmu zamieściły w prasie nekrolog POLSKA w związku ze śmiercią pana Kazimierza Mijala, informuje mnie finezyjnie a wykrętnie dyrektor BKI Kancelarii Sejmu Jan Morwiński (pismo z 8 marca r., BKI /1 0), najwyraźniej pragnący uniknąć powiadomienia mnie wprost, że pamięć o wybitnym parlamentarzyście została przy ul. Wiejskiej całkowicie przemilczana. Ponieważ jednak był Kazimierz Mijal pełnomocnikiem Rządu Tymczasowego na Miasto Łódź i Województwo Łódzkie oraz prezydentem miasta Łodzi i przewodniczącym tamtejszej Miejskiej Rady Narodowej, nadzieje na uczczenie jego pamięci przez łódzkich sukcesorów wydawały się uzasadnione, tymczasem Wojewoda Łódzki nie opublikował nekrologu i nie był reprezentowany przez kogokolwiek na pogrzebie (pismo dyrektora Biura Wojewody Łódzkiego Marcina Szmai do autora z 1 0 lutego r.), nie było też nekrologu ze strony Prezydenta Miasta Łodzi a informującemu mnie o tym Andrzejowi Berutowi, dyrektorowi Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi (pismo z 1 5 lutego r.) nie jest ( ) wiadome, aby w pogrzebie uczestniczyła delegacja Miasta Łodzi ; nadzwyczaj kuriozalne jest też adresowane do mnie pismo dyrektora Biura Rady Miejskiej w Łodzi Ewy Koronowskiej z 1 2 lutego r. (BRM-V /201 0), nie tylko bowiem poucza mnie, że K. Mijal nie był przewodniczącym MRN w Łodzi (!!!) lecz raczy powiadomić, iż nie jest zwyczajem zamieszczanie nekrologów dla rodzin wszystkich osób, które pełniły w minionych dziesięcioleciach jakieś [! przyp. M.K.] funkcje i zajmowały choćby najbardziej eksponowane wówczas stanowiska w naszym Mieście, ponadto nie zawsze obecna Rada Miejska ( ) ma wiedzę na temat śmierci osób sprawujących określone funkcje w samorządzie łódzkim przed laty ; tak było i w przypadku prezydenta Mijala, o śmierci którego Biuro Rady Miejskiej dowiedziało się dopiero ode mnie (!!!), przeto nikt z Rady ( ) nie uczestniczył w uroczystości, o której nie było wiedzy ani też nie zamieszczaliśmy nekrologu. Wiele miejsca można by też poświęcić dowolności i nadmiernej swobodzie pozostawionej resortowi obrony narodowej w decydowaniu o przyznawaniu bądź nie wojskowej asysty honorowej na pogrzeby osób zasłużonych oraz określaniu jej składu. Wciąż pamiętam niesmak z jakim spotkał się brak takowej asysty na pogrzebach generałów (!!!) Piotra Jaroszewicza w r. i Jana Dobraczyńskiego w roku 1 994, wciąż pamiętam krytyczne komentarze jakich nie szczędzono wojsku dwa lata temu, gdy zmarłych w tym samym wypadku lotniczym byłych ministrów obrony narodowej żegnała wojskowa asysta honorowa w rozmaitych składach Aleksandra Szczygłę całkiem spora a Jerzego Szmajdzińskiego znacznie skromniejsza. MON nie popisał się też w 2008 r., gdy przyszło chować dwóch byłych premierów: dr. Mieczysława F. Rakowskiego i gen. broni Władysława Sikorskiego, problem zaś w tym, że na pogrzeb pierwszego (potraktowanego nie jako zasłużony dla państwa były szef rządu lecz jako były żołnierz za- 5

6 POLSKA wodowy) nie Minister Obrony Narodowej lecz Dowódca Garnizonu Warszawa wysłał oficera, 2 żołnierzy jako posterunek honorowy, 2 żołnierzy do niesienia poduszek z odznaczeniami, sygnalistę i werblistę, podczas gdy przy pochówku drugiego tym razem z polecenia ministra towarzyszyło 1 0 oficerów oraz kompania honorowa (36 żołnierzy zawodowych), służba porządkowo-ochronna i asysta z pochodniami (32 żołnierzy służby zasadniczej) (pismo dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzego Gutowskiego do autora z 3 marca 2009 r., 1 038/DWiPO). Jeśli premier D. Tusk opublikował nekrolog po śmierci byłego premiera M. F. Rakowskiego, jeśli minister zdrowia E. Kopacz zamieściła w prasie podobne kondolencje dla rodziny zmarłego byłego ministra zdrowia i opieki społecznej prof. Mariana Śliwińskiego oraz ofiarowała na jego grób wieniec pogrzebowy (pismo dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MZ Jacka Woźniaka do autora z 7 listopada ub.r., MZ-BGP /MK/1 1 ), jeśli na zgon byłego ministra byłego ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisława Kukuryki Ministerstwo Infrastruktury zareagowało obecnością na pogrzebie delegacji pod przewodnictwem podsekretarza stanu Olgierda Dziekońskiego, złożonym przez nią wieńcem i nekrologiem w prasie (pismo zastępcy dyrektora BIiP MI T. Jakutowicz do autora z 20 września r., MR-2-pp/ /201 0), jeśli minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski opublikował w prasie kondolencje dla rodziny byłego ministra kultury i sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego a na jego pogrzeb nie wybrał się i nie podjął działań na rzecz nadania mu charakteru państwowego, gdyż zgodnie z ostatnią wolą zmarłego i jego najbliższych pochówek odbył się w ścisłym gronie rodzinnym (pismo dyrektora Centrum Informacyjnego MKiDN Edyty Mydłowskiej-Krawcewicz do autora z 9 marca br., CI-23/201 2), jeśli po śmierci byłego szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. w st. spocz. Jana Góreckiego BOR zamieściło w prasie nekrolog a na pogrzebie obecny był szef Biura gen. bryg. Marian Janicki wraz z delegacją funkcjonariuszy, pocztem sztandarowym i złożonym tam wieńcem (pismo szefa BOR gen. dyw. M. Janickiego do autora z 25 lipca ub.r., OK /1 1 ) jeśli na pogrzebie byłego szefa Kancelarii Rady Państwa i zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Jerzego Breitkopfa zjawił się dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Andrzej Dorsz z wieńcem od tejże kancelarii (wypowiedzi A. Dorsza udzielone autorowi 5 września ub.r. i 26 stycznia br.), należy i owszem wyrazić uznanie wobec osób wydających w tego typu sprawach takie a nie inne dyspozycje. Trzeba jednak zarazem podkreślić, że są one czymś naturalnym i oczywistym, że są a właściwie powinny być normą w postępowaniu wszystkich instytucji publicznych. Zbliżył się nieco do tej normy Narodowy Bank Polski, skoro w pogrzebie byłego prezesa NBP 6 Zdzisława Pakuły uczestniczył dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi i złożył w imieniu banku wieniec a w Rzeczpospolitej ukazał się nekrolog; informujący mnie o tym p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP Maciej Antes (pismo z 6 kwietnia br., DKPPK/051 /1 3/201 2) podkreśla fakt, iż pogrzeb miał miejsce w Łodzi, powiadamiając zarazem, że prezes NBP mgr inż. Sławomir Skrzypek nie uczestniczył w nim osobiście. Zaiste, Łódź leży bardzo daleko od Warszawy, zaś autorytet prezesa tysiąclecia z pewnością mocno by ucierpiał, gdyby przez swój udział w ceremonii oddał hołd pamięci jednego z najwybitniejszych prezesów polskiego banku centralnego i jednej z najznamienitszych postaci polskiej bankowości. Oczywiste jest to, że wskazane sytuacje to jedynie przykłady służące za ilustrację takich bądź innych sposobów okazywania pamięci a znacznie częściej niepamięci wobec wybitnych Polaków. To, czy i w jaki sposób premier odda hołd premierowi, minister ministrowi czy wojewoda wojewodzie zależy tyleż od klasy, poziomu i kindersztuby sprawujących eksponowane urzędy, co od ich stosunku do panującej w burżuazyjno-klerykalnym państwie atmosfery nienawiści wobec Polski socjalistycznej oraz stopnia rozumienia, że ciągłość państwowości jest bezwzględnie podstawową zasadą ustroju społecznego, jednym zaś z jej wymiarów continuum urzędów i ich piastunów. Maciej Kijowski PS. Instytucje publiczne mogą czuć się mocno zdezorientowane wiedzą biograficzną szerzoną na temat osób piastujących onegdaj znaczne urzędy przez pseudohistoryków z Instytutu Pamięci Narodowej. Włos jeży się przeto na głowie, gdy w Encyklopedii Rzeszowa (wyd. II poszerzone i uzupełnione, Rzeszów 201 1, s. 621 ) czyta się biogram byłego I sekretarza KW PZPR w Rzeszowie płk. w st. spocz. Jana Ptasińskiego, z którego wynika, iż zmarł on 29 października r. Nie dziwi przeto powaga z jaką dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Marek Walczak informuje mnie pismem z 1 5 marca br., Ga-940/860/1 2/KW, o braku jakichkolwiek czynności ze strony KGP związanych z organizacją pogrzebu pułkownika, choć przeraża niewiedza kierownictwa Policji o aktualnych losach bądź co bądź byłego wiceministra bezpieczeństwa publicznego i zastępcy Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej. Pułkownik Jan Ptasiński szczęśliwie ma się dobrze i z całego serca życzę mu jak najdłuższych lat w znakomitym zdrowiu, zaś autor biogramu dr Mariusz Krzysztofiński, kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie przyznaje, iż dane do jego sporządzenia pobrał z internetu! Pogratulować warto IPN-owi wykwalifikowanej kadry i wiarygodności źródeł z jakich korzysta ona w pracy naukowej! Maciej Kijowski

7 Kwiecień 2012 ŚWIAT Wsp ól n e O świ a d cze n i e P a rti i Kom u n i styczn ych i R o b o tn i c z y c h z oka zj i Ś wi ę ta P ra cy Manifestujemy przeciwko kapitalistycznemu ograniczenia systemowe, a klasa robotnicza, która wyzyskowi i imperialistycznym wojnom. O zaspokojenie aktualnych potrzeb klasy robotniczej i ludu! O obalenie systemu kapitalistycznego! O władzę robotniczo-ludową, socjalizm-komunizm! Pracujący mężczyźni i kobiety! Robotnicy całego świata! Partie komunistyczne i robotnicze, które podpisały oświadczenie, kierują to przesłanie z okazji niezwykle istotnego dnia, Święta Pracy 2012 roku. Dzień te ma szczególne znaczenie, gdyż nadchodzi w okresie, gdy robotnicy wielu krajów doświadczają konsekwencji kapitalistycznego kryzysu, konsekwencji imperialistycznych wojen i interwencji oraz nasilenia kapitalistycznego wyzysku. Nasze przesłanie jest jasne: klasa robotnicza posiada siłę, aby odwrócić dzisiejszą sytuację. W każdym zakątku globu miliony muszą wykrzyczeć: żadnych poświęceń dla wyzyskiwaczy! Obudzenie świadomości klasowej, jedność i organizacja musi mieć miejsce wszędzie. Podobnie jak walka o pokonanie antyludowych linii politycznych, o obronę rodzin klas robotniczych przed biedą i bezrobociem. Każdy z nas musi walczyć o takie życie, które jest warte naszej pracy i które odpowiada naszym potrzebom. Wtedy klasa robotnicza stanie się siłą i władzą. Nasze partie stoją na następujących stanowiskach: W przeciwieństwie do burżuazyjnych i oportunistycznych teorii, rzeczywistość mówi nam, że klasa robotnicza nie tylko nie zanikła, ale stale rozwija się, rośnie, nie tylko ilościowo, ale także jakościowo, jako podstawowa siła wytwórcza, bez względu na zmiany, które miały miejsce w jej składzie i strukturze na skutek postępu technologicznego. Klasa robotnicza jest siłą napędową rozwoju społecznego, jej misją historyczną jest zniesienie prywatnej własności środków produkcji, wyzysku człowieka przez człowieka w kierunku całkowitego zniesienia klas. Nie istnieje żadna inna siła społeczna, która może podołać temu zadaniu. Rzeczywistość dzisiejszego kryzysu gospodarczego kapitalizmu, który wystąpił jednocześnie w wielu krajach wskazuje raz jeszcze na to, że kapitalizm znalazł się w swoim najwyższym, imperialistycznym stadium rozwoju, torturując miliony robotników na całym świecie, rodząc biedę i niesprawiedliwość, cierpiąc na nieuleczalne sprzeczności, objawiające się w formie cyklicznych kryzysów, wojen, toczonych w imię ekspansji interesów ekonomicznych monopoli, podziału rynków, kontroli nad źródłami bogactw. Kryzys kapitalizmu ujawnia swoje historyczne jest pozbawiona własności środków produkcji jest grabarzem kapitalistycznej formacji gospodarczospołecznej. Warunkiem wstępnym tej historycznej, rewolucyjnej roli klasy robotniczej będzie jej organizacja jako klasy dla siebie. Do sprawienia, aby klasa robotnicza stała się świadoma swojej misji, do ukształtowania jej strategicznego przywództwa w jej walce klasowej z kapitałem, konieczna jest formacja i umocnienie partii rewolucyjnej. Klasa robotnicza nie osiągnie sukcesu poprzez linię konsensusu społecznego i społecznego pokoju jak twierdzą reformiści i siły oportunistyczne. Wiele lat negatywnych doświadczeń ukazuje, że linia ta prowadzi do asymilacji ruchu związkowego, a socjaldemokracja i siły oportunistyczne ponoszą za to główną odpowiedzialność. W dniu dzisiejszym, odebranie robotnikom najbardziej podstawowych osiągnięć, które zostały zdobyte w wyniku wielu dziesięcioleci walki klasowej na szczeblu narodowym i międzynarodowym, jest dla kapitalizmu koniecznością. Również walka klasy robotniczej o przeciwdziałanie antyludowym posunięciom, na rzecz celów i zdobyczy gospodarczych i społecznych w warunkach kapitalizmu nie może być odgrodzona chińskim murem od walki o socjalistyczne-komunistyczne społeczeństwo. Cel walk o żądania ekonomiczne, społeczne i polityczne, bazujące na aktualnych potrzebach klasy robotniczej i ludu, jakim jest zgromadzenie, koncentracja i przygotowanie sił klasy robotniczej do trudnej konfrontacji z opresyjnym systemem, nie ogranicza się tylko do uzyskania pewnych zdobyczy, ale jest ściśle powiązany z celem obalenia kapitalistycznego barbarzyństwa. Klasa robotnicza wytwarza bogactwo i musi uzyskać do niego prawo w walce o władzę. Wysiłek ten prowadzi się dzisiaj w mniej sprzyjających warunkach, na skutek kontrrewolucji w Związku Radzieckim i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kontrrewolucja ta spowodowała tymczasowy odwrót naszego ruchu, nasilenie złudzeń, którym sprzyja klasa burżuazyjna, że kapitalizm ma być rzekomo końcem historii. 20 lat później impas kapitalizmu jednoznacznie wskazuje na konieczność i aktualność socjalizmu. Badamy doświadczenia budowy socjalizmu XX wieku, bez negatywnych i nihilistycznych uprzedzeń w odniesieniu do jego pozytywnego i niezastąpionego wkładu. Usiłujemy wyciągnąć wnioski, które sprawią, że nasze partie będą silniejsze i które uzbroją pracujących mężczyzn i kobiety na całym świecie w nową świadomość i wiarę we władzę robotniczą, w socjalizm-komunizm. 7

8 ŚWIAT Pracujący mężczyźni i kobiety! Robotnicy całego świata! Oddajemy cześć Świętu Pracy, poświęceniom, walce światowej klasy robotniczej, kierując do wszystkich demonstracji pierwszomajowych bojowe przesłanie solidarności! Obiecujemy zwiększyć nasz wkład w organizowanie proletariatu i w walkę klas w naszych krajach, na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, tak, aby pokonać władzę monopoli, obalić kapitalistyczne barbarzyństwo i zbudować socjalizm. Stanowczo podnosimy głos i wzywamy robotników, młodzież, kobiety, ludzi o poglądach radykalnych i postępowych do zjednoczenia sił przeciwko antykomunizmowi i nakładaniu podwójnych standar- dów i środków przeciwko partiom komunistycznym przez Unię Europejską i inne imperialistyczne bloki. Manifestujemy w każdym miejscu przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi i imperialistycznym wojnom i interwencjom, dokonywanych na koszt ludów. Walczymy o prawo ludów do wyboru swojej przyszłości bez imperialistycznych interwencji z zewnątrz! Niech żyje światowa klasa robotnicza! Niech żyje rewolucyjny, komunistyczny światopogląd, Marksizm-Leninizm, oparta o zasady naukowe walka o obalenie systemu kapitalistycznego w każdym kraju, na całym świecie. Tędy prowadzi droga do pokojowego współżycia ludów, bez kapitalistycznego barbarzyństwa, bez wojen. PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ! 1. PADS, Algieria 2. Komunistyczna Partia Australii 3. Komunistyczna Partia Bangladeszu 4. Brazylijska Partia Komunistyczna 5. Nowa Komunistyczna Partia Brytanii 6. Komunistyczna Partia Bułgarii 7. Komunistyczna Partia Danii 8. Komunistyczna Partia Grecji 9. Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji 10. Węgierska Komunistyczna Partia Pracujących 11. Robotnicza Patia Irlandii 12. Socjalistyczna Partia Łotwy 13. Komunistyczna Partia Libanu 14. Komunistyczna Partia Luksemburga 15. Komunistyczna Partia Meksyku 16. Nowa Komunistyczna Partia Holandii 17. Komunistyczna Partia Pakistanu 18. Komunistyczna Partia Polski 19. Komunistyczna Partia Filipin PKP Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego 21. Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Rewolucyjna Partia Komunistów 22. Komunistyczna Partia Serbii 23. Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii 24. Syryjska Partia Komunistyczna 25. Komunistyczna Partia Turcji B o l i w i a : N a c j o n a l i z a c j a h i s z p a ń s ki e g o p o t e n t a t a Prezydent Boliwii Evo Morales ogłosił 1 maja nacjonalizację przedsiębiorstwa energetycznego Transportadora de Electricidad, w którym 99,94 proc. udziałów posiada hiszpańska firm Red Electrica Española. Znacjonalizowana firma, obsługująca 74 proc. boliwijskich linii przesyłu energii elektrycznej, zostaje przejęta przez państwowe przedsiębiorstwo Empresa Nacional de Electricidad. Do przejęcia instalacji zostały skierowane oddziały wojska. (...) Od momentu objęcia władzy w 2006 roku Morales prowadzi politykę mająca na celu zwrot sprywatyzowanych przez zagraniczne firmy zasobów naturalnych kraju. Znacjonalizowano sektor naftowy, telekomunikacyjny a w górnictwie zagraniczne podmioty pozbawiono koncesji wydobywczych. Dzięki nacjonalizacji przemysłu naftowego udział kapitału zagranicznego w tym sektorze zmalał z 82 8 do 18 proc. Nacjonalizacyjna decyzja Boliwii miała miejsce w kilka dni po podjęciu podobnych działań w Argentynie. Parlament zatwierdził zaproponowaną przez prezydentkę Cristinę Fernández ustawę o przejęciu przez państwo większościowego pakietu akcji hiszpańskiej firmy eksploatacji i przetwórstwa ropy naftowej i gazu Repsol, działającej w 29 krajach świata. Bezpośrednim argumentem na rzecz nacjonalizacji było stopniowe ograniczanie przez Repsol produkcji ropy i gazu, zmuszając Argentynę do wydatkowania w ubiegłym roku 9 miliardów dolarów na import tych surowców energetycznych. Przejęte przez Repsol w latach 90-tych argentyńskie przedsiębiorstwo naftowe YPF przez 70 lat działało pod pełną kontrolą państwa. Bolesław K. Jaszczuk

9 Kwiecień 2012 ŚWIAT KKE : W p i e rwszym sze re g u wa l k p rze ci wko n owe j b u rzy a n tyrob otn i cze j Wyniki wyborów definitywnie ukazują odwrócenie znanej nam sceny politycznej, zakłócenie rotacji dwóch partii: PASOK i Nowej Demokracji (ND). Wkraczamy w okres przejściowy w którym pojawią się próby utworzenia nowej sceny politycznej; z nowymi formacjami, nowymi postaciami o orientacji centroprawicowej lub - opartymi o nową socjaldemokrację, której centrum stanie się SYRIZA, a co będzie miało na celu zapobiegnięcie wzrostowi radykalizmu, który mógłby doprowadzić sprawy do prawdziwego obalenia władzy na korzyść ludu. Będziemy świadkami próby utworzenia rządu albo po tych wyborach, albo po wyborach następnych; rządu obejmującego wszystkie partie, rządu jedności narodowej lub rządu koalicyjnego wymierzonego bezpośrednio w powstający większościowy prąd, który będzie walczył o zmiany. Zwracamy się do członków partii, członków KNE, przyjaciół, sympatyków, wyborców, ludzi, którzy współpracują z partią, do każdego, kto był z nami w pierwszych szeregach ruchu i bitwy wyborczej i wzywamy was do pozostania na tych pozycjach w ciągu nadchodzących dni, gdyż walczymy w tej chwili o palące, poważne sprawy dotyczące umów zbiorowych, ochrony bezrobotnych, bankructwa funduszy opieki społecznej, nowych cięć, których koszt wielkości miliarda euro pokryje się z kieszeni ludu. Nie możemy marnować czasu. Lud nie może marnować czasu. Zwracamy się również do wyborców PASOK i ND w szczególności, do tych którzy przynależą do klasy robotniczej i do innych ludowych warstw, aby również wraz z nami i innymi bojownikami, stanęli na linii frontu w miejscach pracy, w szkołach, uniwersytetach, w dzielnicach mieszkalnych. Oni są tymi, którzy dostarczą nowego impetu i masowego charakteru toczącej się walce. Wzywamy lud do tego, aby nie dał się oszukać przez próby zamaskowania systemu politycznego, które będą miały miejsce w kolejnych dniach i miesiącach. Wyniki wyborów, wbrew temu, że głosy rozproszyły się w obie strony: na prawo i na lewo, obiektywnie ukazują pozytywną tendencję: że radykalne zmiany dojrzewają lub dojrzeją w świadomości ludowej, że ruch na rzecz prawdziwego obalenia kapitalizmu dojrzeje i że ruch ten nie będzie odległy, a na pewno nie znajdzie się w opozycji do politycznych stanowisk KKE dotyczących problemów bieżących: władzy robotniczej i ludowej. Uważamy za istotny, pozytywny i będący zarazem wielkim dziedzictwem dla przyszłości fakt, że przeciwstawiliśmy się rodzimym siłom pro-europejskim, pro-ue w całości, bez względu na stanowiska, które przyjmowały one w sprawie memorandum, fakt, że walczyliśmy w celu wsparcia naszych własnych, alternatywnych propozycji, które odpowiadają i zaspokajają interesy ludowe. Uważamy, że te propozycje stanowią istotne dziedzictwo dla ludu i że co oczywiste, nadadzą nowego pędu ludowej walce. Czujemy iż nasze obowiązki i nasza rola w odniesieniu do ludu i jego problemów musi zostać wzmocniona i wierzymy, a właściwie jesteśmy pewni, iż będziemy w dalszym ciągu niezastąpioną siłą, która broni ludowych interesów. Odnośnie wyniku wyborczego KKE: oczywiście KC wyda całościową ocenę po przestudiowaniu wyników jako całości i tendencji elektoratu w różnych regionach, tak aby wnioski były pełne. Ale możemy stwierdzić iż KKE dosłownie przedarła się przez bariery stawiane po dwóch stronach. Po jednej stronie był gniew, protest i oburzenie, które było całkowicie uzasadnione, ale jednocześnie pozbawione celu, po drugiej stronie znajdowały się iluzje. Jak pokazują wyniki wyborów, poparcie dla KKE wzrosło nieznacznie. Oczywiście chcielibyśmy większego wzrostu. Jednak, trzeba stwierdzić że KC i partia jako całości nie miała złudzeń co do tego, że głosy poparcia dla KKE wzrosną wykładniczo, gdyż osiągi KKE w wyborach są przede wszystkim powiązane nie tylko z bojowym ruchem ludowym, ale z utworzeniem potężnego, większościowego prądu, który będzie uwolniony od dobrze znanych dylematów ale także - od odnowionych iluzji. KKE oświadczyła publicznie w odpowiednim czasie, przed wyborami i bez wahania, jakie stanowisko przyjmie w stosunku do każdego rządu, który się na bazie tych wyborów utworzy, centroprawicowy, centro-lewicowy czy "lewicowy", gdyż rząd taki jako będzie służył jako rząd jedności narodowej lub jako rząd wielopartyjny, co wcześniej zostało już omówione. Wyjaśniamy nasze stanowisko: oczywiście jesteśmy pewni iż ani PASOK ani ND nie przedstawi nam propozycji współpracy. Organizacje te dobrze zdają sobie sprawę z głębokich różnic między nami. Ale chcielibyśmy jeszcze raz odpowiedzieć na propozycję, którą SYRIZA wielokrotnie powtarzała tuż po wyborach w związku z rządem lewicy. Odpowiemy jasno i bez wywoływania tego, co wszyscy widzą, a konkretnie tego, że liczba głosów i miejsc w parlamencie jest niewystarczająca. Być może SYRIZA sądzi, że jest inaczej, jako że stara się zdobyć wsparcie od członków parlamentu ze wszystkich pozostałych partii. Wyjaśniamy nasze stanowisko: w dalszym ciągu mówimy "nie" współpracy gdyż 9

10 ŚWIAT w ostatecznej analizie doszliśmy do tego stanowiska bez względu na nasze oczekiwania odnośnie wyniku wyborów. Słyszeliśmy iż przewodniczący SYRIZY będzie starał się o spotkanie i że będą oni chcieli przeprowadzić szereg prywatnych dyskusji na temat programu rządu koalicyjnego. Logicznie rzecz ujmując ktokolwiek występuje z propozycją rządu koalicyjnego powinien wyjaśnić szczegółowo przed wyborami to, co będzie robił w czerwcu, w lipcu, w odniesieniu do konkretnych spraw itd., zamiast ogólnych sloganów i ogólnego potępienia memorandum. Lub przynajmniej powinni być do tej pory gotowi. Czego oni dokładnie chcą? Słyszeliśmy jak na razie o jakiś zasiłkach, które można zapewnić i o podobnych tego typu rzeczach. Pomimo to, rząd, bez względu na swój skład musi zmierzyć się z całym spektrum problemów. Powinien nie tylko potępić memorandum, ale zwrócić ludowi wszystkie zdobycze, które zostały mu zabrane przed memorandum, wraz z tymi, które zostały zniesione już po nim. Rząd ma za zadanie pokierować wszystkim, nie tylko zasiłkami dla bezrobotnych, o których wspominano. Musi zarządzać gospodarką, postawami grup biznesowych w stosunku do ludzi pracy, listą przedsiębiorstw, przeznaczonych do prywatyzacji w poprzednich latach. Musi poradzić sobie ze problemami polityki zagranicznej, wynikającej z ogólnych zobowiązań wobec UE, NATO, ze strategicznego sojuszu z USA. Nie będzie rządu, który podrze te wszystkie zobowiązania na strzępy, wyabstrahuje politykę w jedynie poprze pakiet zmian na dzień jutrzejszy. Aby poprzeć taki rząd, KKE musiałoby przejść nie przez mały zwrot, drobne wycofanie się, ale musiałoby dokonać całkowitego zawrócenia kierunku, salta. Musiałoby mieć ono charakter dogłębnej i rozgałęzionej zmiany. Ale przede wszystkim musiałoby się to wiązać z niemożliwymi do zaakceptowania kompromisami, które niewiele mają wspólnego z interesami ludowymi. I być może lud nie jest zainteresowany czystością ideologiczną różnych partii, ale partia, która przez wszystkie te lata, od samego początku swojego powołania była na pierwszej linii walki nie ma zamiaru porzucać swoich stanowisk po to, aby zyskać kilka ministerstw. Lud nie potrzebuje takiej KKE. Ateny, 6 maja 2012 O H e l l a d z i e i n i e t y l ko... Przy okazji wyborów parlamentarnych w Grecji, można było zaobserwować nowe zjawisko, które jednak nie jest niczym niezwykłym, jeśli się spojrzy na historię ruchu robotniczego. Mowa o "nowej socjaldemokracji" (reprezentowanej w Grecji przez partię SYRIZA - obecnie trzecią co do wielkości siłę w parlamencie). "Stara socjaldemokracja" się już zużyła - uznali kapitaliści i wypuścili na rynek lśniący świeżością produkt. Produkt reklamowany sloganami "wrażliwej społecznie integracji europejskiej" oraz "walki o Europę socjalną, nie neoliberalną". Ta odnowiona "radykalna lewica" powie czasem parę ciepłych słów o Che Guevarze, nazwie kapitalizm z elementami "opiekuńczości" socjalizmem i będzie o ten porządek walczyć do ostatniej kropli szampana. Za cel postawi sobie powrót "państwa dobrobytu", a zarazem będzie wraz z liberałami i innymi antykomunistami atakować ruch komunistyczny (np. KKE czyli Kompartię Grecji), przedstawiać go jako "ekstremizm". Tymczasem swym zagranicznym kolegom przyklaskują polscy oportuniści spod różnych szyldów (anarchiści, trockiści, socjaldemokraci i inne elementy drobnomieszczańskie), którzy zajmują takie oto stanowisko: "Pora powiedzieć wprost: marksizm w wydaniu SYRIZY przemawia do Greków, oferta KKE jak na razie nie (może i lepiej, zważywszy na ich pomysły gospodarcze, zwłaszcza autarkię i budowę socjalizmu w jednym kraju). Grecy 10 chyba czują, że to się może skończyć drugą Koreą Północną, a w najlepszym wypadku drugą Kubą. Grecja ma szansę tylko wtedy, gdy proces "transformacji" ogarnie całą Europę, w tym kraje najbardziej uprzemysłowione." Widać tutaj nienawiść wobec marksistowsko-leninowskiej teorii o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym, z osobna wziętym kraju. Socjalizm - z celu i wytycznej działania - oportuniści pragną przekształcić w pobożne życzenia i marzenia o "lepszym świecie", w bujanie w obłokach. Za poglądem, że trzeba czekać na "ogólnoświatową permamentną rewolucję" (bo inaczej rzekomo rewolucja zostanie zdradzona i zastąpiona "dyktaturą biurokracji") kryje się mentalność szlachty, która głosiła, że wyzwoleni z pańszczyzny chłopi nie dorośli do bycia wolnymi, a więc dążenia wolnościowe są bezsensowne. Na przykładzie Grecji widać, że "nowa socjaldemokracja" ma kanalizować społeczne niezadowolenie i próbować zarazić wirusem oportunizmu partię komunistyczną. Wszystko pod płaszczykiem wezwań do "jedności lewicy" (słychać je i na polskim gruncie). Wokół kogo ma być osiągnięta ta jedność? Wygląda na to, że wokół rządu Republiki Federalnej Niemiec. Reżim Merkel wie, że zwycięstwo Komunistycznej Partii Grecji przerwałoby to najsłabsze ogniwo w obecnym łańcuchu imperiali-

11 ŚWIAT zmu i zagroziłoby całej UE. Nic więc dziwnego, że wspiera (wątpliwe, czy to wyłącznie duchowe wsparcie) organizacje "nowej socjaldemokracji" i innych lewaków. Zwłaszcza, że zawsze może liczyć na ich wrogość wobec komunistów. rientowanym wojskowym zamach stanu i wymordowanie kadr Komunistycznej Partii Grecji? Nie da się tego wykluczyć. Wrogowie komunizmu "z lewa" od początku czuli miętę do wrogów komunizmu "z prawej". Co może być następnym krokiem rekinów biznesu? Ustanowienie rządu z udziałem SYRIZY, która swymi posunięciami umożliwi faszystowsko zo- Dociekliwy Centrum Badania Opinii Publicznej w Pradze (CVVM) w Pradze sprawdziło wśród rodaków, jaki mają stosunek do komunizmu i kapitalizmu. Wyniki wzbudziły sensację, szok, konsternację i wściekłość ośrodków kapitalistycznych rządzących krajami w których zwyciężyła kontrrewolucja. demokracji w Czechach i coraz mniej osób uznaje tę formę ustroju politycznego w państwie za najlepszą. - Z 49% w 2011 do 42% w Niezadowolonych jest 53% badanych (w porównaniu z 46% w ubiegłym roku). Rzecz jasna CVVM (i Czesi) pod pojęciem demokracji rozumieją demokrację burżuazyjną, będącą mniej lub bardziej zakamuflowaną dyktaturą burżuazji. C z e s i w o l ą ko m u n i z m Co prawda względna większość badanych pozytywnie ocenia ustrój z lat 90-tych XX wieku (38%), zaś obecne realia (co za dziwacznie sformułowana sonda! Tak jakby te dwa okresy znacząco się różniły) za dobre uznaje 15%, to aż 23% dorosłych Czechów jest zdania, że najlepszy ze wszystkich ustrojów jest - jak go nazwali organizatorzy badania - komunizm (mając na myśli najpewniej ustrój panujący przed kontrrewolucją). Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że jeszcze 3 lata temu teraźniejszy porządek w kraju popierało 22% respondentów. A więc spadek jest znaczący. Podobnie jak wzrost oceniających go negatywnie (z 41% do 60%). Tylko 18% Czechów wierzy jeszcze, że ten ustrój ma jakąś przyszłość. Jak informuje PAP, ponad połowa z 1054 ankietowanych wyraża niezadowolenie z funkcjonowania A teraz ciekawostka: Zadowolenie wyraziło 43 proc. ankietowanych, głównie ludzi młodych, studentów, dobrze sytuowanych oraz sympatyków centroprawicy i prawicy. A więc najbardziej przywiązani do obecnego totalitarnego ustroju panującego m. in. w Czechach są nie tylko grupy i klasy będące jego beneficjentami, ale też młodzi ludzie, którym szkoła, media i uczelnie przez lata wpajały nienawiść do socjalizmu i tępe, ślepe uwielbienie dla kapitalizmu. Choć na własnej skórze zaczynają doświadczać dobrodziejstw tego porządku, to musi minąć jeszcze trochę czasu zanim wyleczą się ze skutków prania mózgu, które przeszli. Podobnie rzecz się ma w Polsce. Piotr Biełło S t o l i c a p o t u rn i e j u E U R O Biada Warszawie i jej mieszkańcom! Dramat rozpocznie się wkrótce, tuż po ostatnim gwizdku EURO Teraz jeszcze wygłodniałe wielkiej imprezy społeczeństwo tego nie widzi, lecz wkrótce ruszy cała machina podwyżek, którymi Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie musiała załatać pustą kasę miasta i przyznać spore premie dla swoich przydupasów za wierność i lojalność. Osobiście uwielbiam świat wielkiej piłki, lecz wiem jakie nakłady finansowe ponoszą budżety miasta i samego państwa w przede dniu turnieju. Jakoś więc niestety miejscy urzędnicy prędzej czy później zmuszeni będą zwrócić się do swoich niewolników-podatników i zabrać im spore sumki pod płaszczykiem modernizacji, remontu, budowy czegoś tam bardziej lub mniej konkretnie sprecyzowanego itp. Trzeba być głupcem żeby nie zauważyć iż impreza EURO 2012 z całym szacunkiem dla niej jest przeinwestowana, a przecież poza samymi obiektami raczej niewiele powstało. Cóż wiec byłoby w przypadku, gdyby elitom rządzącym udało się zrealizować cały wielki projekt z dworcami, autostradami, lotniskami itp.? Wtedy miejscy radni-bezradni po prostu zabieraliby nam całe pensje, a tak może parę groszy zostawią Tak czy owak zapowiada się trudny okres i z tego powodu, że widząc kończący się czas sprawowania władzy liberalnego sztandaru Platformy Obywatelskiej wszyscy jej członkowiekarierowicze zapragną złupić jeszcze Warszawiakom resztki tego, co posiadają. Wszak następna ekipa, która przejmie stery w mieście obstawi stołeczki swoimi ludźmi. Legus 11

12 POLSKA Rozg on i ć towa rzystwo Jakże miło, było oglądać pierwszoplanowych polityków koalicji rządzącej, którzy niczym przestraszone dzieci uciekały przed ostrzeżeniem narodu wyrażanym przez związkowców z Solidarności. Nie przekonają mnie żadne slogany, że tak nie powinno się postępować z posłami, którzy mają przecież immunitety i są reprezentantami całego narodu. Myślę, że ludzie ci są tak oderwani od rzeczywistości, że zmykanie przed społeczeństwem i chowanie się za drzewami niczym szczury, to najłagodniejsza forma kary dla nich i ich ugrupowań. Cieszy fakt, że coraz więcej ludzi dostrzega całkowitą degrengoladę polskiego państwa politycznego, gospodarczego i kulturowego oraz brak perspektyw na lepsze jutro. Zastanawiające, że większość tych bezideowych wyznawców liberalizmu, którzy są liberałami tylko ze względu na panujący w mediach trend i karierowiczostwo dostaje mandat po raz trzeci, czwarty czy piąty. Zamykanie fabryk, bezrobocie, bieda, notoryczne podwyżki wszystkiego i wszędzie, stanowi pretekst do tego, że osobników tych powinno się w większości izolować od reszty, gdyż doprowadzają kraj do upadku, nad którym właśnie stoimy. Tu nie ma czego wyjaśniać, tu po prostu trzeba działać i rozgonić towarzystwo, dzięki któremu polski przemysł wyginął już dawno temu, a ludzie powoli staja się, lub już stali niewolnikami we własnym kraju. Trzeba pozbawić przywilejów wszystkich tych, którzy występują przeciwko własnemu narodowi. Jaki bowiem szacunek do elit politycznych może mieć ktoś mający zaszczyt harować dla obcego kapitału na umowie śmieciowej, którą owy parlament przez malutkie p, kiedyś przyjął i uchwalił? Żadnego! Jak inaczej niż zdradą można nazwać wielomilionowe, bezcelowe i sztuczne wspomaganie tłustych greckich bankierów, a zapominanie o drobnej finansowej pomocy dla wiejskiej podstawówki, czy innej placówki dydaktycznej nie wspominając o zakładach pracy, gdyż te w większości należą do obcego kapitału, lub zostały pozamykane z powodu konkurencyjności dla zachodu Przykładów można mnożyć i mnożyć. Dlatego bardzo budujące są informację, że historia powoli znów zatacza koła i do władzy w różnych miejscach Europy wracają ludzie wyznający lewicowe wartości, dla których priorytetem powinno być walka o poprawę egzystencji swoich rodaków, a nie oddawanie usług zagranicznym kapitalistom. Jak się okazuje, jedne z największych pasożytów na zdrowym (a nierzadko chorym) ciele ludzkości, czyli koncerny farmaceutyczne, znalazły sobie nowe źródło zysków. Żywią się krwią honorowych krwiodawców. Ma to miejsce w Polsce. Jednak wspomniana ustawa nie zawiera wzmianki wyraźnie pozwalającej RCK sprzedawania krwi koncernom farmaceutycznym. Rodzi się też pytanie, o jakich nadwyżkach krwi mowa, skoro słyszymy wciąż o tym, jak bardzo krew jest niezbędna i jak wiele jej potrzeba? Radio podsumowuje: Krwiodawców bulwersuje też fakt, że jako właściciele krwi, którą przeznaczają na konkretny cel nie są, zdaniem centrów krwiodawstwa, upoważnieni do decydowania o faktycznym jej przeznaczeniu. Bo nawet, jeśli centra przekazują krew, zgodnie z wolą krwiodawcy, konkretnemu szpitalowi, pobierając za to opłatę trafia ona bezpośrednio do osoby potrzebującej. Natomiast w przypadku sprzedaży koncernom farmaceutycznym - krew jest sprzedawana przez centrum, a później - przetworzona na lek sprzedawana pacjentom. Miejmy nadzieję, że i nie inaczej stanie się u nas!!! Wa m p i ry Jak poinformowało radio Tok FM, Dodatkowy zapis w ankietach dla krwiodawców pojawił się w połowie lutego. Jego umieszczenie zalecił Regionalnym Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który nadzoruje ośrodki pobierania krwi. (...) Musisz podpisać zgodę, że twoja krew może zostać odpłatnie przekazana koncernom farmaceutycznym, które wyprodukują z niej leki. Bez takiego podpisu nie ma mowy o honorowej donacji. Wszystko zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi. Dyrektor działu krwiodawców RCKIK w Warszawie Joanna Wojewoda mówi reporterom: Ustawa o służbie krwi mówi o tym, że krew jest przekazywana do szpitali czy do innych placówek za odpłatnością i jest to suma, którą wydajemy na pojemnik oraz badania. Do hurtowni farmaceutycznych odpłatnie przekazujemy nadwyżki, czyli nie krew tylko osocze, którego nie możemy sprzedać szpitalom. 12 Legus Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwo Zdrowia nabrało wody w usta zapytane przez dziennikarzy czy wystąpiły jakiekolwiek nadwyżki krwi, czy przekazywane są one koncernom na takich samych zasadach jak szpitalom oraz co sądzą o tym, że koncerny mają prawo zarabiać na honorowym oddawaniu krwi. Bławatek

13 Kryzysy ze wn ę trzn e HISTORIA Minęło 170 lat, a problemy poruszone przez F. Engelsa nadal akualne. Niereformowalny kapitalizm boryka się się wciaż z tymi samymi trudnościami i zagadnieniami niemożliwymi do rozwiazania w tym systemie. Konflikty pomiędzy egoistycznym dążeniem do maksymalnego zysku z każdej dzialalności a potrzebami społeczeństwa prowadziło i prowadzi do cyklicznych kryzysów, katastrof ekonomicznych, marnowania surowców i ludzkiej pracy. ( Rheinische Zeitung, nr 343 z 9 grudnia 1842 r) Londyn, 30 listopada. Czy rewolucja jest w Anglii możliwa lub prawdopodobna? Jest to pytanie, od któ rego zależy przyszłość tego kraju. Postawcie to pytanie Anglikowi, a udowodni wam tysiącem pięknych argumentów, że o rewolucji nie ma być nawet mowy. Powie wam, że Anglia w tej chwili znajduje się, co prawda, w krytycznej sytuacji, że jednak dzięki swe mu bogactwu, swemu przemysłowi i swoim instytu cjom posiada ona dostateczne środki, by wydostać się z niej bez gwałtownych wstrząsów; powie wam, że konstytucja Anglii jest dostatecznie giętka, by móc przetrwać najsilniejsze wstrząsy wywołane walką róż nych kierunków i poddać się zmianom, do których zmuszą ją okoliczności, bez obaw o swe podstawy. Powie wam, że nawet najniższa klasa narodu dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że może tylko stracić na rewolucji, gdyż każde naruszenie porządku publiczne go musi pociągnąć za sobą zastój w interesach, a tym samym powszechne bezrobocie i głód. Słowem, przytoczy wam tyle jasnych i przekonywających dowo dów, że uwierzycie w końcu, iż naprawdę nie jest tak źle z Anglią i że na kontynencie snują na temat tego państwa różne fantastyczne teorie, które muszą pęknąć jak bańki mydlane w zetknięciu z realną rzeczywi stością i dokładniejszą znajomością rzeczy. I taki pogląd jest jedyny możliwy, jeżeli się stoi na narodo wo angielskim stanowisku bezpośredniej praktyki, interesów materialnych, tj. jeżeli nie bierze się pod uwagę pobudzającego działania myśli, jeżeli widzi się tylko powierzchnię zjawisk, nie dostrzegając podstaw, jeżeli widzi się drzewa, a nie widzi lasu. W Niemczech rozumie się to samo przez się, ale upartym Brytyjczykom w żaden sposób nie można wytłumaczyć, że tak zwane interesy materialne nigdy nie mogą występo wać w historii jako samodzielne cele przewodnie, lecz zawsze, świadomie czy nieświadomie, muszą służyć jakiejś zasadzie, od której zależą drogi postępu histo rycznego. Dlatego też jest niemożliwością, by takie państwo jak Anglia, które z powodu swej politycznej eksklarywności i samowystarczalności pozostało o kilka wieków w tyle za kontynentem, państwo, dla któ rego wolność oznacza tylko samowolę, które tkwi po uszy w średniowieczu by szkic państwo nie popadło w wreszcie w konflikt z rozwojem intelektualnym, który tymczasem posunął się naprzód. A czy nie taki jest obraz położenia politycznego Anglii? Czy istnieje kraj na świecie, gdzie by feudalizm do tego stopnia zacho wał niepożyte siły i pozostawał nie tknięty, nie tylko faktycznie, lecz również w opinii publicznej? Na czym że innym polega wielce zachwalana wolność angiel ska, jeżeli nie na czysto formalnej swobodzie robienia tego, co się komu żywnie podoba, w ramach istniejących ustaw? A jakieś to są ustawy! Chaos zagmatwa- nych, przeczących sobie wzajem przepisów, które zdegradowały prawo do czystej sofistyki, którymi sądownictwo nigdy się nie kieruje, gdyż nie nadają się dla naszych czasów przepisy, na których podstawie można by najuczciwszego człowieka za najbardziej niewinny czyn napiętnować jako przestępcę, gdyby dopuściła do tego opinia publiczna i jej poczucie sprawiedliwości. Czyż izba gmin nie jest ciałem wybranym wyłącznie metodami przekupstwa, zupełnie obcym narodowi? Czyż parlament nie depce ustawicznie woli narodu? Czy w sprawach dotyczących ogółu opinia publiczna wywiera choćby najmniejszy wpływ na rząd? Czyż władza jej nie ogranicza się tyl ko do poszczególnych konkretnych wypadków, do kontroli nad sądownictwem i administracją? Są to rzeczy, którym kategorycznie nie może zaprzeczyć nawet najbardziej ograniczony Anglik; i taki stan miałby się długo utrzymać? Zostawmy jednak sprawy należące do dzie dziny zasad. W Anglii, przynajmniej gdy chodzi o partie kłócące się teraz o władzę, o wigów i torysów, nie ma walki o zasady, są tylko konflikty między interesami materialnymi. Należałoby zatem uwzględnić i tę stronę sprawy. Anglia jest z natury krajem biednym, który poza dogodnym położeniem geograficznym, poza kopalniami rudy żelaznej i węgla posiada tylko trochę dobrych pastwisk; nie jest ona jednak urodzaj na ani nie ma innych bogactw naturalnych. Anglia jest więc zdana wyłącznie na handel, żeglugę i przemysł, i dzięki tym gałęziom gospodarki potrafiła osiągnąć swój obecny poziom. Wynika jednak z natury rzeczy, że kraj, który obrał tę drogę, może utrzymać swój wysoki poziom tylko pod warunkiem, że będzie stale podnosił produkcję przemysłową; każdy zastój byłby i w tym wypadku cofnięciem się wstecz. Jest dalej prostym wynikiem przesłanek pań stwa przemysłowego, że państwo, by chronić źródło swych bogactw, musi za pomocą ceł prohibicyjnych powstrzymywać dopływ wyrobów przemysłowych z innych krajów. A że przy istnieniu ceł na wyroby zagraniczne przemysł rodzimy podnosi ceny swoich produktów, powstaje z kolei konieczność ciągłego podwyższania ceł, żeby zgodnie z przyjętą zasadą usunąć konkurencję zagraniczną. W ten sposób z jednej strony cła, z drugiej strony ceny produktów wzrastałyby w nieskończoność, i już to samo ujawniałoby sprzeczność zawartą w pojęciu państwa przemysłowego. Ale nie potrzeba nam nawet tych fi lozoficznych kategorii do wykrycia sprzeczności, które stanowią zasadniczą trudność położenia Anglii. W sprawach dwojakiego rodzaju wzrostu ceł, głos mają nie tylko przemysłowcy angielscy; jeszcze kto inny ma tu coś do powiedzenia. Przede wszystkim zagranica, która posiada własny przemysł i nie ze - 13

14 HISTORIA chce być zalewana produktami angielskimi. Następnie zaś konsumenci angielscy, którzy nie zgodzą się na takie podwyższanie cła w nieskończoność. I właśnie ten punkt rozwoju osiągnęło teraz państwo przemysłowe w Anglii. Zagranica nie chce wyrobów angiel skich, gdyż własną produkcją pokrywa swe potrzeby, a konsumenci angielscy jednogłośnie żądają zniesie nia ceł prohibicyjnych. Już z tego opisu sytuacji wyni ka, że Anglia stanęła przed podwójnym dylematem, którego samo państwo przemysłowe nie jest w stanie rozwiązać; potwierdza to również bezpośrednia obserwacja istniejących stosunków. Jeśli idzie, po pierwsze, o cła to nawet w Anglii przyznaje się, że fabryki niemieckie i francu skie produkują lepiej i taniej niższe gatunki wszystkich prawie artykułów; również mnóstwo innych artykułów, w których fabrykacji Anglia pozostaje w tyle za kontynentem. W razie zniesienia systemu ceł prohibicyj nych artykuły te od razu zalałyby Anglię, i przemysłowi angielskiemu zostałby zadany śmiertelny cios. Z dru giej strony, można teraz swobodnie wywozić z Anglii maszyny, a wobec tego, że w produkcji maszyn jest ona jak dotąd bezkonkurencyjna, te maszyny angiel skie tym bardziej umożliwią kontynentowi konkurencję z Anglią. System ceł prohibicyjnych zrujnował poza tym dochody skarbu państwa w Anglii; już choćby z tego powodu musi się go znieść. Jakież więc istnieje wyjście dla państwa przemysłowego? szą w Anglii, a jeśli to sobie uświadomi biada bogaczom angielskim. Dotąd, co prawda, jeszcze to nie nastąpiło. Proletariusz angielski ma dopiero niejasne przeczucie swojej potęgi, a wynikiem tego przeczucia były rozru chy z ubiegłego lata. Charakter tych rozruchów oce niono na kontynencie zupełnie fałszywie. Powstały tu w każdym razie wątpliwości, czy sprawa nie przybie rze poważniejszego obrotu. Ale dla kogoś kto na własne oczy widział te rozruchy na miejscu, nie mogło być o tym mowy. Po pierwsze, cała sprawa polegała na nieporozumieniu; ponieważ kilku właścicieli fabryk chciało obniżyć płace, wszyscy robotnicy okręgów przemysłu bawełnianego, węglowego i żelaznego uważali swą pozycję za zagrożoną; a tak bynajmniej nie było. Poza tym cała sprawa nie była przygotowana, nie była zorganizowana, nikt nią nie kierował. Strajkujący nie mieli wyraźnego celu i byli także nie zgodni co do metod i sposobów działania. Dlatego też przy najmniejszym oporze ze strony władz zatracali się i nie mogli przemóc swego szacunku dla prawa. Kiedy czartyści stanęli na czele ruchu i przed zgromadzonymi masami proklamowali Kartę Ludu, było już za późno. Jedyną ideą, która przyświecała zarówno ro botnikom jak i czartystom, jej właściwym autorom, była idea rewolucji na drodze legalnej, a to jest sprzeczność sama w sobie, praktyczna niemożliwość; przy próbie jej realizacji robotnicy ponieśli klęskę. Już pierwszy chociażby krok podjęty przez wszystkich ( Rheinische Zeitung, nr 344 z 10 grudnia 1842 r) zaprzestanie pracy w fabrykach był stosowaniem Co się tyczy rynku dla produktów angielskich, przemocy, krokiem nielegalnym. Wobec tak chwiejne to Niemcy i Francja oświadczyły dość dobitnie, że nie go charakteru całego ruchu zostały on zdławiony zamają dłużej zamiaru dla przyjemności Anglii rezy- raz na początku, gdyby nie okoliczność, że gnować z rozwoju swego przemysłu. Zwłaszcza prze - administracja, którą te rozruchy całkowicie zaskoczyły, mysł niemiecki rozwinął się tak szybko, że nie była tak samo niezdecydowana i bezsilna. A przecież potrzebuje się już obawiać przemysłu angielskiego. wystarczyły nieznaczne siły wojskowe i policyjne, by Rynek kontynentalny jest dla Anglii stracony. Pozosta- utrzymać lud w ryzach. W Manchesterze można było je jej tylko jeszcze Ameryka i jej własne kolonie, a tyl - widzieć, jak tysiące robotników zgromadzonych na ko w tych ostatnich angielskie ustawy o żegludze placach dało się zatrzymać czterem czy pięciu drago chronią Anglię od obcej konkurencji. Ale kolonie nie są nom, z których każdy obsadził jakieś przejście. Le wcale tak duże, by mogły spożywać wszystkie wyroby galna rewolucja sparaliżowała wszystkich. W ten ogromnego przemysłu angielskiego, a wszędzie in - sposób cała sprawa ugrzęzła; robotnicy, w miarę jak dziej przemysł niemiecki i francuski coraz bardziej wy- wyczerpywały się ich oszczędności i nie mieli oni już pierają Anglię. Nie jest to oczywiście winą przemysłu za co jeść, zaczynali przystępować do pracy. Mimo to angielskiego, lecz winą systemu ceł prohibicyjnych, akcja przyniosła nieposiadającym jedną trwałą ko który wyśrubował nieproporcjonalnie wysoko ceny rzyść; jest nią świadomość, że rewolucja na drodze wszystkich artykułów pierwszej potrzeby, a wraz z tym pokojowej jest niemożliwa i że tylko gwałtowny prze i robociznę. A właśnie robocizna tak bardzo podraża wrót istniejących nienaturalnych stosunków, radykalne wyroby angielskie w porównaniu z wyrobami przemy- obalenie arystokracji ziemiańskiej i przemysłowej, słu kontynentalnego. Tak więc Anglia nie uniknie ko - może poprawić sytuację materialną proletariuszy. Od nieczności ograniczenia swego przemysłu. To jednak takiej gwałtownej rewolucji powstrzymuje ich jednak jest tak samo trudne do przeprowadzenia, jak przej - właściwy Anglikom szacunek dla prawa; jednakże ście od systemu ceł ochronnych do wolnego handlu. wobec sytuacji Anglii, którą wyżej opisaliśmy, niewątprzemysł bowiem wzbogaca wprawdzie kraj, ale pliwie dojdzie do tego, że w bliskiej przyszłości zapastwarza też klasę ludzi nieposiadających, ludzi abso - nuje wśród proletariuszy powszechne bezrobocie, lutnie biednych, klasę żyjącą z dnia na dzień i gwał- a strach przed śmiercią głodową głodową będzie townie wzrastającą, która potem już nie może wówczas silniejszy od strachu przed prawem. Taka zniknąć, gdyż nie może ona zdobyć stałej własności. rewolucja jest w Anglii nieuchronna; ale jak o wszysta do klasy tej należy jedna trzecia, prawie połowa kim, co się w Anglii dzieje, tak i o zapoczątkowaniu wszystkich Anglików. Najmniejszy zastój w handlu po - i przeprowadzeniu rewolucji stanowić będą interesy, zbawia chleba znaczną część tej klasy, poważny kry- nie zaś zasady; dopiero z interesów mogą rozwinąć zys handlowy całą klasę. Jeśli zaistnieje taka się zasady, tzn. że rewolucja nie będzie już wtedy re sytuacja, cóż pozostanie tym ludziom, poza rewolu - wolucją polityczną, lecz społeczną. cją? Dzięki swej masie klasa ta stała się najpotężniej - 14

15 POLSKA Wyłowione w sieci O przemyśle farmaceutycznym Jaaa Chcę obalić mit, że przemysł farmaceutyczny ma na celu poprawę zdrowia i leczenie. W rzeczywistości celem jest utrzymywanie chorób i zarządzanie objawami. Nie jest zainteresowany leczeniem raka, Alzheimera czy chorób serca, ponieważ gdyby tak było to działali by na własną szkodę - utra ty biznesu, a to nie ma sensu. Nie chciałabym, żeby ludzie myśleli, że jestem zwolenniczką "teorii konspiracji" - gdyż w rzeczywistości za tym co mówię nie stoi żadna "teoria" - a wszystko co mówię jest do udowodnienia. Można udowodnić, że przemysł farmaceutyczny wcale nie chce leczyć ludzi. Musimy się więc oprzeć na naszym zdrowym rozsądku i zrozumieć, że przemysł farmaceutyczny zarabia 5-6 razy więcej niż jakakolwiek inna kompania spośród największych Fortune 500 w USA. I nie dadzą łatwo sobie odebrać tego zarobku. Tak naprawdę jesteśmy dla nich tylko "ludzkim towarem" - nasze dzieci, rodzice, dziadkowie są dal nich tylko "krowami dojnymi" - na których żerują reprezentanci firm farmaceutycznych, jakim i ja byłam. Są oni zainteresowani tylko zdobywaniem rynku, bez uwzględniania konsekwencji jakie to przyniesie pacjentom. Nie interesuje ich to, że sieją dezinformację, że dane z badań klinicznych są ukrywane czy też fałszowane, że skutki uboczne są minimalizowane czy też prezentowane w niewłaściwy sposób. Należy sobie zdać sprawę z tego, że są są inne opcje, o wiele bardzie efektywne niż leki, poprawy twojego stanu zdrowia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na suplementy w diecie, ćwiczenia, taki styl życia, który sprzyja zdrowiu. Jeśli zaczniesz przyjmować leki, jeden za drugim, staniesz się klientem przemysłu farmaceutycznego na całe swoje życie i będziesz miał ograniczone możliwości wyboru. Tak więc proszę was o to byście się edukowali i podzielili informacjami z innymi. Następną ofiarą może być bowiem ktoś kogo kochacie. Kal en d ari u m 15 kwietnia zmarła Barbara Radziewicz - działaczka lewicowa i szefowa Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych 18 kwietnia 86. urodziny Polskiego Radia 18 kwietnia rocznica urodzin Bolesława Bieruta (ur. 1892) 19 kwietnia akcja CBA we wszystkich sądach rejonowych w okręgu zielonogórskim 19 kwietnia rocznica odparcia amerykańskiej inwazji na Kubę (1961) 21 kwietnia marsz zwolenników Tadeusza Rydzyka i jego mediów 22 kwietnia antyrządowe protesty społeczne w Pradze (Czechy) 22 kwietnia zmarł Jan Suzin (82 l.), lektor i prezenter Dziennika Telewizyjnego i TVP do 22 XI kwietnia wyniki I tury wyborów prezydenckich we Francji: Hollande 28%, Sarkozy 25%, Marine Le Pen 20%, Melenchon 12%, Joly 2% 22 kwietnia rocznica urodzin Włodzimierza Lenina (ur. 1870) 24 kwietnia kolejna afera, tym razem rybna: na polski rynek trafiły stare łososie i mintaje w nowych opakowaniach; w Lublinie zabezpieczyła wiele ton nieświeżych ryb. 24 kwietnia 30. lat Listy Przebojów Trójki (premiera miała miejsce 24 kwietnia 1982 r.) 24 kwietnia rocznica urodzin Gideona Sundbacka ( ), projektanta (1914) i autora (1917) zamka błyskawicznego 24 kwietnia Komunistyczna Partia Austrii pogratulowała Melenchonowi i jego Frontowi Ludowemu wyniku wyborczego; chwaląc nie tylko sukces, ale i całą kampanię, jako przejaw nowoczesnej lewicy w Europie 25 kwietnia Korea Północna wycofała sprzęt do prób rakietowych 26 kwietnia KGHM dostarczy Chinom miedź za 800 milionów dolarów 26 kwietnia Ryszard Kalisz przedstawił wniosek do Trybunału Stanu dla Ziobry i Kaczyńskiego 26 kwietnia rocznica katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu 26 kwietnia World Food Programme ogłosił raport, w którym zwraca uwagę na bardzo poważny problem światowego głodu 26 kwietnia Economist skrytykowało Polskę za biurokrację 27 kwietnia Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KPCiM) zorganizowała konferencję dotyczącą kryzysu gospodarczego w Czechach i w Europie 28 kwietnia KPCiM solidaryzuje się z represjonowanymi w Syrii 15

16 POLSKA 28 kwietnia wojskowe ataki na cywilów w Syrii zostały wstrzymane 29 kwietnia Sudan wprowadził stan wyjątkowy na granicy z Południem 29 kwietnia wypadek awionetki pod Radomiem; dwie osoby nie żyją 29 kwietnia jungewelt krytykuje propagandę wojenną USA wobec Iranu 30 kwietnia KPCiM w maju stanęła w obronie praw socjalnych 30 kwietnia Leszek Miller nowym szefem SLD 30 kwietnia anty atomowe protesty społeczne we Francji 1 maja wiec KPP i innych organizacji lewicowych w Dąbrowie Górniczej w obronie 8 godzinnego dnia pracy, dobrze płatnych emerytur i pracy do 60 roku życia 1 maja 26 partii komunistycznych i robotniczych wydało wspólne oświadczenie na 1 maja 2 maja skandal z prostytutkami w Secret Service USA 3 maja Raport Eurostat - wzrost bezrobocia w UE z 9,4% w marcu 2011 do 10,2 % w marcu maja można było obserwować ok. godziny 3 wielką pełnię księżyca 5 maja rocznica urodzin Karola Marksa (ur. 1818) 6 maja w sondażu ZDF CDU 30,9%, SPD 30,3%, FDP 8,3%, Zieloni 13,2%, Linke 2,3%, SSW 4,5%, Piraci 8,2% 6 maja F. Hollande nowym prezydentem Francji 6 maja wybory parlamentarne w Grecji: ND 18,85%, Syriza 16,78%, PASOK 13,18%, IG 10,6%, KKE 8,48%, Złoty Świt 6,97%, DL 6,11%. 8 maja wykryta przez TOKfm patologia w warszawskim domu dziecka przy Łukowskiej przez 10 dni dziewczynka nie mogła doprosić się o pomoc lekarską od wychowawców 9 maja 67. rocznica zwycięstwa wolnych narodów nad faszyzmem i nazizmem 9 maja Orange uruchomiła telewizję mobilną 9 maja zmarł znany, polski grafik Andrzej Czeczot 11 maja Sejm RP zagłosował za reformą emerytalną i za podwyższeniem wieku emerytalnego ignorując społeczne protesty 13 maja rocznica powstania ruchu Oburzonych; protesty w 80 miastach 13 maja na Kubie w ramach Dnia Majowego świętowano komunistyczną przyszłość wyspy 13 maja hiszpańska policja siłą wyrzuciła Oburzonych z głównego placu w Madrycie 13 maja (do 15 maja) próby stworzenia większościowego rządu greckiego 13 maja nowe dane dot. przemocy i gwałtów w Kongo; jest ich o 26 razy więcej 13 maja zmarł Lee Richardson na torze we Wrocławiu, awantura na gorzowskim stadionie 14 maja powrócił historyczny szyld im. Lenina na wejściu do Stoczni Gdańskiej 14 maja PE podejmuje sprawę więzień CIA w Polsce 14 maja w DR Kongo siedmiu ambasadorów pokojowych ONZ zostało rannych w ataku w prowincji Południowego Kivu 14 maja Noam Chomsky solidaryzuje się z Oburzonymi z Ruchu Occupy 15 maja WWF opublikowała raport, z którego wynika, że ludzkość zużywa o 50% bogactw surowcowych planety za dużo 15 maja z powodu nocnego aktu wandalizmu zmarły dwie żyrafy w łódzkim zoo 15 maja fiasko stworzenia rządu greckiego; utworzenie Tymczasowego Rządu i rozpisanie nowych wyborów na 17 czerwca 15 maja samochód obserwatorów ONZ został wysadzony w powietrze w Syrii 15 maja samolot prezydenta Francji w locie do Berlina trafiony piorunem; rozmowy Hollande a z Merkel; Hollande złożył hołd pod pomnikiem Marii Curie Skłodowskiej 15 maja pod gmachem sądu, w którym trwa proces Breivika, dokonano aktu samospalenia 16 maja CBA zatrzymało naczelnika wydziału projektowania systemów informatycznych w Komendzie Głównej Policji w związku z podejrzeniem o korupcję 16 maja Wałęsa w Radiu Z "Gdybym był na miejscu premiera Tuska, dałbym polecenie by spałować działaczy Solidarnoci z przewodniczącym na czele" 16 maja Beata Sawicka uznana winną korupcji 17 maja Południowy Sudan ogłosił pełną gotowość bojową swojego systemu przeciwlotniczego 21 maja Wspólne stanowisko 36 partii "NATO zagrożeniem dla swiatowego pokoju" opracował K.O. Publikowane artykuły wyrażają opinie autorów i nie zawsze są zgodne z poglądami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Skład Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karoń, Piotr Biełło. Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 154, Dąbrowa Górnicza. Opłatę za Brzask należy wpłacać na konto bankowe Partii z dopiskiem za Brzask. PKO BP S.A. Oddział I Dąbrowa Górnicza

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r.

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-05 Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka.

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. AC: jak pan ocenia konsultacje, które 16 stycznia zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z opiekunami

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

25 lat ustawy o Policji

25 lat ustawy o Policji Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 22 listopada 2015, 03:39 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 kwietnia 2015 25 lat ustawy o Policji - Na początku transformacji wydawało się,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 40/2015 DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia roku

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ

OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ Badanie dotyczące oceny działalności i finansowania samorządów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą PBS Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI Szanowni Państwo, Od pięciu lat, dzięki poparciu milionów Polek i Polaków, mam zaszczyt służyć Polsce jako Prezydent RP. Obiecywałem Państwu, że będę reprezentował wszystkich Polaków,

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 312. DECYZJA Nr 389/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 312. DECYZJA Nr 389/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 września 2014 r. Dowództwo Garnizonu Warszawa Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 312 DECYZJA Nr 389/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r.

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. Raport z badania Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PRZEDSIĘBIORCY CZUJĄ SIĘ TRAKTOWANI JAK OSZUŚCI...4 UCZCIWOŚĆ POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 637 Warszawa, 4 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III SOBIESKIEGO Czarna Dywizja ul. Żarska, 68-100 ŻAGAŃ, tel. +48 261688000, fax.

11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III SOBIESKIEGO Czarna Dywizja ul. Żarska, 68-100 ŻAGAŃ, tel. +48 261688000, fax. 11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III SOBIESKIEGO Czarna Dywizja ul. Żarska, 68-100 ŻAGAŃ, tel. +48 261688000, fax. +48 261688394 www.11ldkpanc.mil.pl ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Wnioski nierozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Godpodarcze "exposé" SLD: Miller odchodzi od podatku liniowego 16 września 2012

Godpodarcze exposé SLD: Miller odchodzi od podatku liniowego 16 września 2012 Na niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były premier Leszek Miller zaprezentował nowy gospodarczy program partii - projekt, który określił mianem programu dla

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU

Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU Gdynia, 2 grudnia 2010 Bożena Wawrzewska Stan wyjściowy: W polskiej polityce kobiet jest za mało: 20 proc. w Sejmie, 8 proc. w Senacie W

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ Zawarte w dniu 19 października 2000 r. 19 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo