BRZASK P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Igrzyska zamiast chleba. Pamięć niechęć obojętność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRZASK P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Igrzyska zamiast chleba. Pamięć niechęć obojętność"

Transkrypt

1 Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! MAJ P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN NR 05/232 O b ch od y Ś wi ę ta P ra cy w P ol sce i n a Ś wi e ci e W numerze również: Igrzyska zamiast chleba 3 Pamięć niechęć obojętność 4 Owiadczenie PK z okazji 1 Maja 7 Komunistyczna Partia Grecji - w pierwszym szeregu 9 Czesi wolą komunizm 11 Rozgonić towarzystwo 12 Wampiry 12 Kryzysy zewnętrzne 13 Wyłowione w sieci 15 Kalendarium 15 Centralne uroczystości 1 Majowe KPP odbyly się w sercu Czerwonego Zagłębia - Dąbrowie Górniczej. Organizatorem był tradycyjnie komitet złożony ze związów zawodowych i organizacji lewicowych. Ze względu na remont Pałcu Kultury Zagłębia wszystkie obchody odbyły się tylko pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. W tym roku przybylo znacznie więcej osób (ponad 300) niż w ubiegłym, mimo braku większości członków SLD, którzy pojechali do Warszawy. Ceremonię rozpoczęto hymnem Unii Europejskiej. Wystąpili - MPZZ - Jerzy Ciastoń, Sekretarz KPP Marian Inelak, Przewodniczący PPS - Marcin Klose i Prezydent miasta Zbigniew Podraza. W wystąpienia potepiajace

2 Z ŻYCIA PARTII Ankara (Turcja) aspołeczną politykę rządu i pogarszającą się sytuacją społeczeństwa i piętnujące przerzucanie skutków kryzysu na najbiedniejszych nagradzano oklaskami. Protestowano przeciw fałszowaniu historii i niszczeniu pomników związnych z ruchem rewolucyjnym. Delegacje złozyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. Członkowie KPP i KMP rozdawali egzemplarze Brzasku i ulotki chętnie przyjmowane przez zgromadzonych. Na zakończenie odegrano Międzynarodówkę. Ateny (Grecja) W innych miejscowościach Polski także składano kwiaty w miejscach związanych z historią ruchu robotniczego i walki o sprawiedliwość społeczną. Istambuł (Turcja) 2

3 POLSKA Igrzyska zamiast chleba Przed kilkoma laty przyznanie organizacji EURO2012 Polsce i Ukrainie ówczesne władze powitały z entuzjazmem. Kolejne rządy i media starały się przekonać społeczeństwo, że rozegranie w Polsce części meczów mistrzostw Europy w piłce nożnej stanowi wielką szansę cywilizacyjną. Im bliżej EURO tym wyraźniej widać, jak bardzo nierentowne jest to przedsięwzięcie. Pierwszym wielkim osiągnięciem miały być inwestycje w miastach mających gościć piłkarzy i kibiców Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Dziś wiadomo już, że wiele z obiecywanych inwestycji nie powstanie przed EURO. Autostrada między Poznaniem a Warszawą niemal na pewno nie zostanie ukończona, podobnie jak wiele innych odcinków dróg. W okolicach Warszawy wyznaczane są objazdy po lokalnych drogach, które nawet bez dodatkowego ruchu samochodowego już są zatłoczone. Jakość wielu odcinków wybudowanych autostrad także pozostaje wątpliwa, co potwierdza przykład pękającego asfaltu niedawno położonego na autostradzie A1. Propagandowym kłamstwem okazała się także rzekoma poprawa komunikacji kolejowej, która ograniczyła się do odnowienia największych dworców w miastach goszczących turniej oraz zlokalizowanych na trasach przemieszania się kibiców. Nie powstała zapowiadana kolej dużych prędkości a kolejne połączenia kolejowe są wciąż redukowane. Największe pieniądze wydano nie na infrastrukturę czy ułatwienie życia mieszkańcom tych miast, ale na budowę stadionów, które kosztowały około 5 miliardów złotych. Stadion Narodowy w Warszawie został wzniesiony w całości ze środków budżetu państwa. Koszty pozostałych państwo podzieliło z samorządami. Według wyliczeń ekspertów budowa jednego miejsca na stadionach kosztowała podatnika około 12 tysięcy złotych. Do kosztów tych należy dodać między innymi stworzenie tak zwanych stref kibica. Warszawska, działająca przez 23 dni, będzie kosztować samorząd 27 milionów złotych. Inne wydatki ukryto pod kategorią promocja miasta, na którą w 2012 roku przeznaczono rekordową sumę 60 mln zł. Wśród nich znalazł się niemal amatorski w wykonaniu, kilkuminutowy klip promocyjny, kosztujący Warszawiaków 500 tysięcy złotych. Pieniądze te nie biorą się znikąd, stąd kampania zaciskania pasa. W Warszawie samorząd likwiduje na przykład stołówki szkolne, dzięki czemu ma zaoszczędzić 10 mln złotych. O 4,5 mln zł ma również zostać ograniczona dotacja do żłobków. Nie wystarczy to na sfinansowanie promocji miasta podczas EURO2012, więc ograniczone zostaną również inne wydatki na cele społeczne. Pozostałe miasta goszczące EURO2012 także stanęły na krawędzi bankructwa i również prowadzą podob- ną, wymierzoną w mieszkańców, politykę cięć oraz podwyższania opłat np. za komunikację. Złudzeniem okazuje się wizja turnieju jako okazji do promocji Polski i szansy na zysk. Gospodarze poprzednich imprez tego typu stanowią dobry przykład - przez wiele lat spłacają koszty ogromnych inwestycji. W Grecji organizacja olimpiady była jednym z czynników, które przyspieszyły załamanie budżetu państwa. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego wyliczyli, że dzięki organizacji mistrzostw całkowity, skumulowany wzrost PKB do 2020 roku może wynieść 27,9 mld zł. Stanowi to tylko około 1/3 kosztów poniesionych przez państwo przy okazji przygotowań do EURO Pojawiają się również duże wątpliwości czy da się utrzymać wybudowane specjalnie na tę okazję stadiony, ponieważ polskie kluby piłkarskie nie dysponują odpowiednimi pieniędzmi. Do kosztów imprezy sportowej należy dodać również patrole myśliwców F-16 w okolicach stadionów i stref kibica, a także utrzymywanie w pogotowiu obrony przeciwlotniczej na wypadek próby zamachu terrorystycznego. Temat ten entuzjastycznie przedstawiły media, bez podania informacji ile taka zabawa będzie kosztowała obywateli. Jednym z warunków przyznania Polsce oraz Ukrainie organizacji EURO2012 było niemal całkowite zwolnienie UEFA z podatków. Nie zapłaci ona za swoje działania w Polsce ani CITu, ani ceł. Miasta również nie uzyskają on niej podatków lokalnych. Miliardy zarobią elity kontrolujące przedsiębiorstwo, zwane Europejską Unią Związków Piłkarskich. Społeczeństwo z tych miliardów w ogóle nie skorzysta. Na sytuację taką zezwoliło Ministerstwo Finansów, które wydało rozporządzenie o zaniechaniu wobec UEFA poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Zarobią za to reklamodawcy wielkie koncerny takie jak Coca Cola, czy banki mające umowy sponsorskie z UEFA. Również z tych pieniędzy niewiele pozostanie w Polsce. Oczywiście kapitał polityczny na turnieju próbują zdobywać przede wszystkim rządzący. Premier, prezydent oraz przedstawiciele reszty władz powtarzają slogany o wielkim piłkarskim święcie, którego nic nie może zmącić. Społeczeństwo miałoby zaprzestać protestów i fascynować się igrzyskami przynoszącymi dochody elitom. Jednak wszystko wskazuje na to, że apele o zachowanie spokoju społecznego pozostaną bez echa. Protesty zapowiadają związkowcy z różnych branż, środowiska walczące w obronie szkół, żłobków i stołówek, lokatorzy, których próbuje się wyrzucać na bruk, a nawet pracownicy służby celnej. Beata Karoń 3

4 POLSKA Pamięć, niechęć, obojętność. Piastuni urzędów publicznych wobec śmierci państwowej i samorządowej na wieść i śmierci ich poprzedników, którzy sprawowali odpowiedzialne poprzedników stanowiska w służbie Polsce Ludowej. Pamięć o tych, co odeszli nie zaginie W ciągu ostatnich kilku lat zmarli byli wiceedward Gierek ( Przemówienie na otwarcie VIII Zjazdu PZPR, Warsza- premierzy: profesorowie Zbigniew Gertych i Tadeusz Pyka oraz dr Janusz Obodowski. wa, 11 lutego 1980 r.) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zapytywana Skoro końcem ub.r., dzień po dniu zmarli sek- przeze mnie o uczczenie ich pamięci przez premiretarz generalny Komitetu Centralnego Partii era czy wicepremiera w postaci nekrologów Pracy Korei, przewodniczący Narodowej Komisji w prasie, obecności na pogrzebach, wieńców na Obrony, głównodowodzący Koreańskiej Armii grobach, miała w tej sprawie do powiedzenia tylko Ludowej marszałek Kim Dzong Il (1 7 grudnia) oraz tyle, że w sprawach tych nie odnotowano były prezydent Czechosłowacji i Czech Václav korespondencji przychodzącej, ani wychodzącej Havel (1 8 grudnia), naturalną i zwyczajową koleją (pismo Centrum Informacyjnego Rządu do autora rzeczy ambasady KRLD i Czech w Polsce z 8 lutego br.). O reakcji Ministra Pracy i Polityki wyłożyły dla uczczenia ich pamięci księgi kondol- Społecznej na śmierć i pogrzeb swojego poprzedencyjne. Myliłby się ktoś, kto sądziłby, że włada- nika, ministra pracy, płac i spraw socjalnych Ja-. jący burżuazyjną Polską oddadzą jednaki hołd obu Obodowskiego, nie sposób czegokolwiek się dowzmarłym liderom: bynajmniej. Postarali się w jakże iedzieć, na straży bowiem resortowych w tej prostacki sposób okazać niechęć wobec pier- sprawie tajemnic stoi przytaczany już dyrektor wszego z nich, choć zmarł jako niekwestionowany Ł. Porycki, a użyty przezeń cytowany wyżej wykręt przywódca Ludowej Korei, spiesząc z kwiecistymi odnosi się także do uczczenia pamięci byłego dedykacjami dla drugiego, choć ten urzędy państ- ministra przez MPiPS. Zastępca dyrektora Biura wowe złożył już dawno. Prezydent Bronisław Ko- Ministra Sprawiedliwości Anna Suska-Baranowska morowski zmienił wręcz swój program pobytu (pismo do autora z 1 0 lutego br., BM-VI-061 w Pekinie, by z kondolencjami odwiedzić czeską 58/1 2/2) przyznaje natomiast szczerze, iż ani minambasadę; premier Donald Tusk, marszałkowie istra ani jego zastępców nie było na pogrzebie Sejmu (Ewa Kopacz) i Senatu (Bogdan Bor- zmarłej w 2008 r. byłej wiceminister sprawiedliusewicz) czy w imieniu swoich szefów wi- wości dr Marii Regent-Lechowicz, tym niemniej ceministrowie edukacji narodowej (Sławomir kondolencje ministra prof. Zbigniewa ĆwiąkalSielatycki) i spraw zagranicznych (Mirosław Dow- skiego i chwała mu za to złożone zostały do gielewicz); ministra sprawiedliwości dr. Jarosława publikacji w Rzeczpospolitej. 24 stycznia ub.r. Gowina w ambasadach nie było lecz nie om- zmarła była minister administracji, gospodarki terieszkał wysłać pisma z kondolencjami do enowej i ochrony środowiska, była minister pracy, czeskiej placówki, rzecz jasna. Kiedy usiłowałem płac i spraw socjalnych Maria Milczarek MPiPS dowiedzieć się o obecność w ambasadach minis- i w tym wypadku twierdzi, że to, o co śmiem pytać, tra pracy i polityki społecznej dr. n. med. nie stanowi informacji publicznej (pismo dyrektwładysława Kosiniaka-Kamysza, zastępca dyrekt- ora Biura Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr ora Biura Ministra Łukasz Porycki (pismo z 26 Bożeny Diaby do autora z 1 2 marca br., BM-I-051 stycznia br., BM-I (1 )-AB/1 2) był łaskaw zbyć 1 6(1 )-AB/1 2), Ministerstwo Środowiska nie dysmnie za pomocą mało wymyślnej wymówki ( za- ponuje informacją o ewentualnym udziale ministra kres żądanych wiadomości nie stanowi informacji środowiska w jej pogrzebie (wiadomość publicznej ). Czemu jednak się dziwić, skoro przekazana autorowi telefonicznie przez głównego politycznie poprawne media przyłożyły do osób specjalistę w Departamencie Edukacji Ekoloobu zmarłych nierówną miarę: Havla wysławiały gicznej MŚ Jarosława Mielnika 26 marca br.), pod niebiosy, Kim Dzong Ila zaś usiłowały pon- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie wie (!!!), iżyć, zaś żałobę jaką po jego śmierci okrył się czy uczynił to minister właściwy do spraw adminnaród koreański nazywały karykaturalną, istracji publicznej (pismo dyrektora Biura Ministra histeryczną czy nieszczerą. Czy państwo dzi- Administracji i Cyfryzacji Moniki Magdaleny ennikarze tak szybko zapomnieli o bzdurach jakie Bonieckiej do autora z 23 marca br., MAC/MMBwygadywali po wypadku lotniczym w Smoleńsku 1 1 /201 2), natomiast Ministerstwo Transportu, przed dwoma laty? Czy onegdajsze idiotyzmy nie Budownictwa i Gospodarki Morskiej jednoznbyły właśnie karykaturalne, histeryczne acznie powiadamia, iż minister infrastruktury nie pofatygował się na pogrzeb swojej poprzedniczki, i nieszczere? zaś resort ten nie wykosztował się na kwiaty, Refleksje o relatywizmie okazywanym przez wieniec czy kondolencje w prasie z tytułu jej władze państwowe wobec niemal równoczesnej śmierci (pismo rzecznika prasowego MTBiGM śmierci dwóch przywódców pragnę potraktować Mikołaja Karpińskiego do autora z 1 0 kwietnia br., jako wstęp do rozważań nad reakcjami osób pias- BM 3 kz-0652/1 39/1 2 Doc ). tujących kierownicze stanowiska w administracji Skoro umierali byli wicemarszałkowie Sejmu prof. 4

5 Halina Skibniewska i dr Mieczysław F. Rakowski, należało oczekiwać uczczenia ich pamięci przez izbę bądź jej organy, tymczasem ani Marszałek Sejmu ani przedstawiciele tegoż bądź Kancelarii Sejmu nie znaleźli czasu na udział w pogrzebach obojga, co się zaś tyczy nekrologów, kancelaria nie dysponuje informacją na temat takowych w związku ze śmiercią marszałek Skibniewskiej, zapewnia natomiast, że wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński ale już nie Marszałek Sejmu! zamieścił nekrologi w Trybunie i Gazecie Wyborczej na wieść o śmierci marszałka Rakowskiego (pismo specjalisty w Biurze Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Jakuba Majewskiego z 26 lipca ub.r., BKI /1 1 ). Nie lepiej bywa w terenie: kiedy 1 5 stycznia ub.r. umierał były przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Janusz Brych, nie wzruszyło to ani trochę władz województwa zachodniopomorskiego: marszałek i przewodniczący sejmiku województwa, bądź co bądź następca zmarłego, nie udali się na pogrzeb i nie publikowali żadnych kondolencji (pismo dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pawła Gzyla do autora z 1 6 marca br., RIP 34/201 2), wojewoda zaś był wobec tego faktu na tyle obojętny, że również zignorował ceremonię pogrzebową, zaś Urząd Wojewódzki nie złożył Rodzinie wyrazów współczucia (pismo dyrektora Biura Wojewody Zachodniopomorskiego mgr Jolanty Dróżdż do autora z 20 marca br., BW RĆ). Szczyty, wręcz Himalaje niekompetencji i niefrasobliwości zdobyły te urzędy państwowe i samorządowe, na czele których stoją następcy Kazimierza Mijala. Skoro pełnił on urząd Ministra Gospodarki Komunalnej, można było oczekiwać, że jego pamięć uczci Minister Infrastruktury, tymczasem nekrologu z jego strony w prasie bynajmniej się nie uświadczy, co się zaś tyczy pogrzebu Biuro Ministra nie posiada informacji, czy ktokolwiek z Ministerstwa ( ) uczestniczył w tych uroczystościach (pismo zastępcy dyrektora Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury Teresy Jakutowicz do autora z 1 0 marca r., MR-I-zp/ /201 0). Był szefem Kancelarii Cywilnej Prezydenta, szefem Kancelarii Rady Państwa i szefem Urzędu Rady Ministrów, ale przecie następcy zmarłego: szefowie Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa RM jak najdalsi byli od uczczenia jego pamięci, ignorując pogrzeb i stroniąc od prasowych kondolencji (pisma do autora dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta Macieja Myszki z 9 marca r., GS /2/1 0 i radcy Prezesa RM Dominiki Cieślak z 2 marca r., CIR (5)1 0/BŻ). K. Mijal był też sekretarzem Prezydium Krajowej Rady Narodowej oraz posłem do KRN, na Sejm Ustawodawczy RP i na Sejm PRL, oczywiste byłoby przeto, aby i Sejm RP oddał mu należny hołd. Gdzieżby tam? Na dzień 28 lutego br. [201 0 r. przyp. M.K.] Biuro Finansowe Kancelarii Sejmu nie dysponowało fakturami, z których wynikałoby, że organy Sejmu lub Kancelaria Sejmu zamieściły w prasie nekrolog POLSKA w związku ze śmiercią pana Kazimierza Mijala, informuje mnie finezyjnie a wykrętnie dyrektor BKI Kancelarii Sejmu Jan Morwiński (pismo z 8 marca r., BKI /1 0), najwyraźniej pragnący uniknąć powiadomienia mnie wprost, że pamięć o wybitnym parlamentarzyście została przy ul. Wiejskiej całkowicie przemilczana. Ponieważ jednak był Kazimierz Mijal pełnomocnikiem Rządu Tymczasowego na Miasto Łódź i Województwo Łódzkie oraz prezydentem miasta Łodzi i przewodniczącym tamtejszej Miejskiej Rady Narodowej, nadzieje na uczczenie jego pamięci przez łódzkich sukcesorów wydawały się uzasadnione, tymczasem Wojewoda Łódzki nie opublikował nekrologu i nie był reprezentowany przez kogokolwiek na pogrzebie (pismo dyrektora Biura Wojewody Łódzkiego Marcina Szmai do autora z 1 0 lutego r.), nie było też nekrologu ze strony Prezydenta Miasta Łodzi a informującemu mnie o tym Andrzejowi Berutowi, dyrektorowi Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi (pismo z 1 5 lutego r.) nie jest ( ) wiadome, aby w pogrzebie uczestniczyła delegacja Miasta Łodzi ; nadzwyczaj kuriozalne jest też adresowane do mnie pismo dyrektora Biura Rady Miejskiej w Łodzi Ewy Koronowskiej z 1 2 lutego r. (BRM-V /201 0), nie tylko bowiem poucza mnie, że K. Mijal nie był przewodniczącym MRN w Łodzi (!!!) lecz raczy powiadomić, iż nie jest zwyczajem zamieszczanie nekrologów dla rodzin wszystkich osób, które pełniły w minionych dziesięcioleciach jakieś [! przyp. M.K.] funkcje i zajmowały choćby najbardziej eksponowane wówczas stanowiska w naszym Mieście, ponadto nie zawsze obecna Rada Miejska ( ) ma wiedzę na temat śmierci osób sprawujących określone funkcje w samorządzie łódzkim przed laty ; tak było i w przypadku prezydenta Mijala, o śmierci którego Biuro Rady Miejskiej dowiedziało się dopiero ode mnie (!!!), przeto nikt z Rady ( ) nie uczestniczył w uroczystości, o której nie było wiedzy ani też nie zamieszczaliśmy nekrologu. Wiele miejsca można by też poświęcić dowolności i nadmiernej swobodzie pozostawionej resortowi obrony narodowej w decydowaniu o przyznawaniu bądź nie wojskowej asysty honorowej na pogrzeby osób zasłużonych oraz określaniu jej składu. Wciąż pamiętam niesmak z jakim spotkał się brak takowej asysty na pogrzebach generałów (!!!) Piotra Jaroszewicza w r. i Jana Dobraczyńskiego w roku 1 994, wciąż pamiętam krytyczne komentarze jakich nie szczędzono wojsku dwa lata temu, gdy zmarłych w tym samym wypadku lotniczym byłych ministrów obrony narodowej żegnała wojskowa asysta honorowa w rozmaitych składach Aleksandra Szczygłę całkiem spora a Jerzego Szmajdzińskiego znacznie skromniejsza. MON nie popisał się też w 2008 r., gdy przyszło chować dwóch byłych premierów: dr. Mieczysława F. Rakowskiego i gen. broni Władysława Sikorskiego, problem zaś w tym, że na pogrzeb pierwszego (potraktowanego nie jako zasłużony dla państwa były szef rządu lecz jako były żołnierz za- 5

6 POLSKA wodowy) nie Minister Obrony Narodowej lecz Dowódca Garnizonu Warszawa wysłał oficera, 2 żołnierzy jako posterunek honorowy, 2 żołnierzy do niesienia poduszek z odznaczeniami, sygnalistę i werblistę, podczas gdy przy pochówku drugiego tym razem z polecenia ministra towarzyszyło 1 0 oficerów oraz kompania honorowa (36 żołnierzy zawodowych), służba porządkowo-ochronna i asysta z pochodniami (32 żołnierzy służby zasadniczej) (pismo dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzego Gutowskiego do autora z 3 marca 2009 r., 1 038/DWiPO). Jeśli premier D. Tusk opublikował nekrolog po śmierci byłego premiera M. F. Rakowskiego, jeśli minister zdrowia E. Kopacz zamieściła w prasie podobne kondolencje dla rodziny zmarłego byłego ministra zdrowia i opieki społecznej prof. Mariana Śliwińskiego oraz ofiarowała na jego grób wieniec pogrzebowy (pismo dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MZ Jacka Woźniaka do autora z 7 listopada ub.r., MZ-BGP /MK/1 1 ), jeśli na zgon byłego ministra byłego ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisława Kukuryki Ministerstwo Infrastruktury zareagowało obecnością na pogrzebie delegacji pod przewodnictwem podsekretarza stanu Olgierda Dziekońskiego, złożonym przez nią wieńcem i nekrologiem w prasie (pismo zastępcy dyrektora BIiP MI T. Jakutowicz do autora z 20 września r., MR-2-pp/ /201 0), jeśli minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski opublikował w prasie kondolencje dla rodziny byłego ministra kultury i sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego a na jego pogrzeb nie wybrał się i nie podjął działań na rzecz nadania mu charakteru państwowego, gdyż zgodnie z ostatnią wolą zmarłego i jego najbliższych pochówek odbył się w ścisłym gronie rodzinnym (pismo dyrektora Centrum Informacyjnego MKiDN Edyty Mydłowskiej-Krawcewicz do autora z 9 marca br., CI-23/201 2), jeśli po śmierci byłego szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. w st. spocz. Jana Góreckiego BOR zamieściło w prasie nekrolog a na pogrzebie obecny był szef Biura gen. bryg. Marian Janicki wraz z delegacją funkcjonariuszy, pocztem sztandarowym i złożonym tam wieńcem (pismo szefa BOR gen. dyw. M. Janickiego do autora z 25 lipca ub.r., OK /1 1 ) jeśli na pogrzebie byłego szefa Kancelarii Rady Państwa i zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Jerzego Breitkopfa zjawił się dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Andrzej Dorsz z wieńcem od tejże kancelarii (wypowiedzi A. Dorsza udzielone autorowi 5 września ub.r. i 26 stycznia br.), należy i owszem wyrazić uznanie wobec osób wydających w tego typu sprawach takie a nie inne dyspozycje. Trzeba jednak zarazem podkreślić, że są one czymś naturalnym i oczywistym, że są a właściwie powinny być normą w postępowaniu wszystkich instytucji publicznych. Zbliżył się nieco do tej normy Narodowy Bank Polski, skoro w pogrzebie byłego prezesa NBP 6 Zdzisława Pakuły uczestniczył dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi i złożył w imieniu banku wieniec a w Rzeczpospolitej ukazał się nekrolog; informujący mnie o tym p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP Maciej Antes (pismo z 6 kwietnia br., DKPPK/051 /1 3/201 2) podkreśla fakt, iż pogrzeb miał miejsce w Łodzi, powiadamiając zarazem, że prezes NBP mgr inż. Sławomir Skrzypek nie uczestniczył w nim osobiście. Zaiste, Łódź leży bardzo daleko od Warszawy, zaś autorytet prezesa tysiąclecia z pewnością mocno by ucierpiał, gdyby przez swój udział w ceremonii oddał hołd pamięci jednego z najwybitniejszych prezesów polskiego banku centralnego i jednej z najznamienitszych postaci polskiej bankowości. Oczywiste jest to, że wskazane sytuacje to jedynie przykłady służące za ilustrację takich bądź innych sposobów okazywania pamięci a znacznie częściej niepamięci wobec wybitnych Polaków. To, czy i w jaki sposób premier odda hołd premierowi, minister ministrowi czy wojewoda wojewodzie zależy tyleż od klasy, poziomu i kindersztuby sprawujących eksponowane urzędy, co od ich stosunku do panującej w burżuazyjno-klerykalnym państwie atmosfery nienawiści wobec Polski socjalistycznej oraz stopnia rozumienia, że ciągłość państwowości jest bezwzględnie podstawową zasadą ustroju społecznego, jednym zaś z jej wymiarów continuum urzędów i ich piastunów. Maciej Kijowski PS. Instytucje publiczne mogą czuć się mocno zdezorientowane wiedzą biograficzną szerzoną na temat osób piastujących onegdaj znaczne urzędy przez pseudohistoryków z Instytutu Pamięci Narodowej. Włos jeży się przeto na głowie, gdy w Encyklopedii Rzeszowa (wyd. II poszerzone i uzupełnione, Rzeszów 201 1, s. 621 ) czyta się biogram byłego I sekretarza KW PZPR w Rzeszowie płk. w st. spocz. Jana Ptasińskiego, z którego wynika, iż zmarł on 29 października r. Nie dziwi przeto powaga z jaką dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Marek Walczak informuje mnie pismem z 1 5 marca br., Ga-940/860/1 2/KW, o braku jakichkolwiek czynności ze strony KGP związanych z organizacją pogrzebu pułkownika, choć przeraża niewiedza kierownictwa Policji o aktualnych losach bądź co bądź byłego wiceministra bezpieczeństwa publicznego i zastępcy Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej. Pułkownik Jan Ptasiński szczęśliwie ma się dobrze i z całego serca życzę mu jak najdłuższych lat w znakomitym zdrowiu, zaś autor biogramu dr Mariusz Krzysztofiński, kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie przyznaje, iż dane do jego sporządzenia pobrał z internetu! Pogratulować warto IPN-owi wykwalifikowanej kadry i wiarygodności źródeł z jakich korzysta ona w pracy naukowej! Maciej Kijowski

7 Kwiecień 2012 ŚWIAT Wsp ól n e O świ a d cze n i e P a rti i Kom u n i styczn ych i R o b o tn i c z y c h z oka zj i Ś wi ę ta P ra cy Manifestujemy przeciwko kapitalistycznemu ograniczenia systemowe, a klasa robotnicza, która wyzyskowi i imperialistycznym wojnom. O zaspokojenie aktualnych potrzeb klasy robotniczej i ludu! O obalenie systemu kapitalistycznego! O władzę robotniczo-ludową, socjalizm-komunizm! Pracujący mężczyźni i kobiety! Robotnicy całego świata! Partie komunistyczne i robotnicze, które podpisały oświadczenie, kierują to przesłanie z okazji niezwykle istotnego dnia, Święta Pracy 2012 roku. Dzień te ma szczególne znaczenie, gdyż nadchodzi w okresie, gdy robotnicy wielu krajów doświadczają konsekwencji kapitalistycznego kryzysu, konsekwencji imperialistycznych wojen i interwencji oraz nasilenia kapitalistycznego wyzysku. Nasze przesłanie jest jasne: klasa robotnicza posiada siłę, aby odwrócić dzisiejszą sytuację. W każdym zakątku globu miliony muszą wykrzyczeć: żadnych poświęceń dla wyzyskiwaczy! Obudzenie świadomości klasowej, jedność i organizacja musi mieć miejsce wszędzie. Podobnie jak walka o pokonanie antyludowych linii politycznych, o obronę rodzin klas robotniczych przed biedą i bezrobociem. Każdy z nas musi walczyć o takie życie, które jest warte naszej pracy i które odpowiada naszym potrzebom. Wtedy klasa robotnicza stanie się siłą i władzą. Nasze partie stoją na następujących stanowiskach: W przeciwieństwie do burżuazyjnych i oportunistycznych teorii, rzeczywistość mówi nam, że klasa robotnicza nie tylko nie zanikła, ale stale rozwija się, rośnie, nie tylko ilościowo, ale także jakościowo, jako podstawowa siła wytwórcza, bez względu na zmiany, które miały miejsce w jej składzie i strukturze na skutek postępu technologicznego. Klasa robotnicza jest siłą napędową rozwoju społecznego, jej misją historyczną jest zniesienie prywatnej własności środków produkcji, wyzysku człowieka przez człowieka w kierunku całkowitego zniesienia klas. Nie istnieje żadna inna siła społeczna, która może podołać temu zadaniu. Rzeczywistość dzisiejszego kryzysu gospodarczego kapitalizmu, który wystąpił jednocześnie w wielu krajach wskazuje raz jeszcze na to, że kapitalizm znalazł się w swoim najwyższym, imperialistycznym stadium rozwoju, torturując miliony robotników na całym świecie, rodząc biedę i niesprawiedliwość, cierpiąc na nieuleczalne sprzeczności, objawiające się w formie cyklicznych kryzysów, wojen, toczonych w imię ekspansji interesów ekonomicznych monopoli, podziału rynków, kontroli nad źródłami bogactw. Kryzys kapitalizmu ujawnia swoje historyczne jest pozbawiona własności środków produkcji jest grabarzem kapitalistycznej formacji gospodarczospołecznej. Warunkiem wstępnym tej historycznej, rewolucyjnej roli klasy robotniczej będzie jej organizacja jako klasy dla siebie. Do sprawienia, aby klasa robotnicza stała się świadoma swojej misji, do ukształtowania jej strategicznego przywództwa w jej walce klasowej z kapitałem, konieczna jest formacja i umocnienie partii rewolucyjnej. Klasa robotnicza nie osiągnie sukcesu poprzez linię konsensusu społecznego i społecznego pokoju jak twierdzą reformiści i siły oportunistyczne. Wiele lat negatywnych doświadczeń ukazuje, że linia ta prowadzi do asymilacji ruchu związkowego, a socjaldemokracja i siły oportunistyczne ponoszą za to główną odpowiedzialność. W dniu dzisiejszym, odebranie robotnikom najbardziej podstawowych osiągnięć, które zostały zdobyte w wyniku wielu dziesięcioleci walki klasowej na szczeblu narodowym i międzynarodowym, jest dla kapitalizmu koniecznością. Również walka klasy robotniczej o przeciwdziałanie antyludowym posunięciom, na rzecz celów i zdobyczy gospodarczych i społecznych w warunkach kapitalizmu nie może być odgrodzona chińskim murem od walki o socjalistyczne-komunistyczne społeczeństwo. Cel walk o żądania ekonomiczne, społeczne i polityczne, bazujące na aktualnych potrzebach klasy robotniczej i ludu, jakim jest zgromadzenie, koncentracja i przygotowanie sił klasy robotniczej do trudnej konfrontacji z opresyjnym systemem, nie ogranicza się tylko do uzyskania pewnych zdobyczy, ale jest ściśle powiązany z celem obalenia kapitalistycznego barbarzyństwa. Klasa robotnicza wytwarza bogactwo i musi uzyskać do niego prawo w walce o władzę. Wysiłek ten prowadzi się dzisiaj w mniej sprzyjających warunkach, na skutek kontrrewolucji w Związku Radzieckim i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kontrrewolucja ta spowodowała tymczasowy odwrót naszego ruchu, nasilenie złudzeń, którym sprzyja klasa burżuazyjna, że kapitalizm ma być rzekomo końcem historii. 20 lat później impas kapitalizmu jednoznacznie wskazuje na konieczność i aktualność socjalizmu. Badamy doświadczenia budowy socjalizmu XX wieku, bez negatywnych i nihilistycznych uprzedzeń w odniesieniu do jego pozytywnego i niezastąpionego wkładu. Usiłujemy wyciągnąć wnioski, które sprawią, że nasze partie będą silniejsze i które uzbroją pracujących mężczyzn i kobiety na całym świecie w nową świadomość i wiarę we władzę robotniczą, w socjalizm-komunizm. 7

8 ŚWIAT Pracujący mężczyźni i kobiety! Robotnicy całego świata! Oddajemy cześć Świętu Pracy, poświęceniom, walce światowej klasy robotniczej, kierując do wszystkich demonstracji pierwszomajowych bojowe przesłanie solidarności! Obiecujemy zwiększyć nasz wkład w organizowanie proletariatu i w walkę klas w naszych krajach, na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, tak, aby pokonać władzę monopoli, obalić kapitalistyczne barbarzyństwo i zbudować socjalizm. Stanowczo podnosimy głos i wzywamy robotników, młodzież, kobiety, ludzi o poglądach radykalnych i postępowych do zjednoczenia sił przeciwko antykomunizmowi i nakładaniu podwójnych standar- dów i środków przeciwko partiom komunistycznym przez Unię Europejską i inne imperialistyczne bloki. Manifestujemy w każdym miejscu przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi i imperialistycznym wojnom i interwencjom, dokonywanych na koszt ludów. Walczymy o prawo ludów do wyboru swojej przyszłości bez imperialistycznych interwencji z zewnątrz! Niech żyje światowa klasa robotnicza! Niech żyje rewolucyjny, komunistyczny światopogląd, Marksizm-Leninizm, oparta o zasady naukowe walka o obalenie systemu kapitalistycznego w każdym kraju, na całym świecie. Tędy prowadzi droga do pokojowego współżycia ludów, bez kapitalistycznego barbarzyństwa, bez wojen. PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ! 1. PADS, Algieria 2. Komunistyczna Partia Australii 3. Komunistyczna Partia Bangladeszu 4. Brazylijska Partia Komunistyczna 5. Nowa Komunistyczna Partia Brytanii 6. Komunistyczna Partia Bułgarii 7. Komunistyczna Partia Danii 8. Komunistyczna Partia Grecji 9. Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji 10. Węgierska Komunistyczna Partia Pracujących 11. Robotnicza Patia Irlandii 12. Socjalistyczna Partia Łotwy 13. Komunistyczna Partia Libanu 14. Komunistyczna Partia Luksemburga 15. Komunistyczna Partia Meksyku 16. Nowa Komunistyczna Partia Holandii 17. Komunistyczna Partia Pakistanu 18. Komunistyczna Partia Polski 19. Komunistyczna Partia Filipin PKP Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego 21. Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Rewolucyjna Partia Komunistów 22. Komunistyczna Partia Serbii 23. Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii 24. Syryjska Partia Komunistyczna 25. Komunistyczna Partia Turcji B o l i w i a : N a c j o n a l i z a c j a h i s z p a ń s ki e g o p o t e n t a t a Prezydent Boliwii Evo Morales ogłosił 1 maja nacjonalizację przedsiębiorstwa energetycznego Transportadora de Electricidad, w którym 99,94 proc. udziałów posiada hiszpańska firm Red Electrica Española. Znacjonalizowana firma, obsługująca 74 proc. boliwijskich linii przesyłu energii elektrycznej, zostaje przejęta przez państwowe przedsiębiorstwo Empresa Nacional de Electricidad. Do przejęcia instalacji zostały skierowane oddziały wojska. (...) Od momentu objęcia władzy w 2006 roku Morales prowadzi politykę mająca na celu zwrot sprywatyzowanych przez zagraniczne firmy zasobów naturalnych kraju. Znacjonalizowano sektor naftowy, telekomunikacyjny a w górnictwie zagraniczne podmioty pozbawiono koncesji wydobywczych. Dzięki nacjonalizacji przemysłu naftowego udział kapitału zagranicznego w tym sektorze zmalał z 82 8 do 18 proc. Nacjonalizacyjna decyzja Boliwii miała miejsce w kilka dni po podjęciu podobnych działań w Argentynie. Parlament zatwierdził zaproponowaną przez prezydentkę Cristinę Fernández ustawę o przejęciu przez państwo większościowego pakietu akcji hiszpańskiej firmy eksploatacji i przetwórstwa ropy naftowej i gazu Repsol, działającej w 29 krajach świata. Bezpośrednim argumentem na rzecz nacjonalizacji było stopniowe ograniczanie przez Repsol produkcji ropy i gazu, zmuszając Argentynę do wydatkowania w ubiegłym roku 9 miliardów dolarów na import tych surowców energetycznych. Przejęte przez Repsol w latach 90-tych argentyńskie przedsiębiorstwo naftowe YPF przez 70 lat działało pod pełną kontrolą państwa. Bolesław K. Jaszczuk

9 Kwiecień 2012 ŚWIAT KKE : W p i e rwszym sze re g u wa l k p rze ci wko n owe j b u rzy a n tyrob otn i cze j Wyniki wyborów definitywnie ukazują odwrócenie znanej nam sceny politycznej, zakłócenie rotacji dwóch partii: PASOK i Nowej Demokracji (ND). Wkraczamy w okres przejściowy w którym pojawią się próby utworzenia nowej sceny politycznej; z nowymi formacjami, nowymi postaciami o orientacji centroprawicowej lub - opartymi o nową socjaldemokrację, której centrum stanie się SYRIZA, a co będzie miało na celu zapobiegnięcie wzrostowi radykalizmu, który mógłby doprowadzić sprawy do prawdziwego obalenia władzy na korzyść ludu. Będziemy świadkami próby utworzenia rządu albo po tych wyborach, albo po wyborach następnych; rządu obejmującego wszystkie partie, rządu jedności narodowej lub rządu koalicyjnego wymierzonego bezpośrednio w powstający większościowy prąd, który będzie walczył o zmiany. Zwracamy się do członków partii, członków KNE, przyjaciół, sympatyków, wyborców, ludzi, którzy współpracują z partią, do każdego, kto był z nami w pierwszych szeregach ruchu i bitwy wyborczej i wzywamy was do pozostania na tych pozycjach w ciągu nadchodzących dni, gdyż walczymy w tej chwili o palące, poważne sprawy dotyczące umów zbiorowych, ochrony bezrobotnych, bankructwa funduszy opieki społecznej, nowych cięć, których koszt wielkości miliarda euro pokryje się z kieszeni ludu. Nie możemy marnować czasu. Lud nie może marnować czasu. Zwracamy się również do wyborców PASOK i ND w szczególności, do tych którzy przynależą do klasy robotniczej i do innych ludowych warstw, aby również wraz z nami i innymi bojownikami, stanęli na linii frontu w miejscach pracy, w szkołach, uniwersytetach, w dzielnicach mieszkalnych. Oni są tymi, którzy dostarczą nowego impetu i masowego charakteru toczącej się walce. Wzywamy lud do tego, aby nie dał się oszukać przez próby zamaskowania systemu politycznego, które będą miały miejsce w kolejnych dniach i miesiącach. Wyniki wyborów, wbrew temu, że głosy rozproszyły się w obie strony: na prawo i na lewo, obiektywnie ukazują pozytywną tendencję: że radykalne zmiany dojrzewają lub dojrzeją w świadomości ludowej, że ruch na rzecz prawdziwego obalenia kapitalizmu dojrzeje i że ruch ten nie będzie odległy, a na pewno nie znajdzie się w opozycji do politycznych stanowisk KKE dotyczących problemów bieżących: władzy robotniczej i ludowej. Uważamy za istotny, pozytywny i będący zarazem wielkim dziedzictwem dla przyszłości fakt, że przeciwstawiliśmy się rodzimym siłom pro-europejskim, pro-ue w całości, bez względu na stanowiska, które przyjmowały one w sprawie memorandum, fakt, że walczyliśmy w celu wsparcia naszych własnych, alternatywnych propozycji, które odpowiadają i zaspokajają interesy ludowe. Uważamy, że te propozycje stanowią istotne dziedzictwo dla ludu i że co oczywiste, nadadzą nowego pędu ludowej walce. Czujemy iż nasze obowiązki i nasza rola w odniesieniu do ludu i jego problemów musi zostać wzmocniona i wierzymy, a właściwie jesteśmy pewni, iż będziemy w dalszym ciągu niezastąpioną siłą, która broni ludowych interesów. Odnośnie wyniku wyborczego KKE: oczywiście KC wyda całościową ocenę po przestudiowaniu wyników jako całości i tendencji elektoratu w różnych regionach, tak aby wnioski były pełne. Ale możemy stwierdzić iż KKE dosłownie przedarła się przez bariery stawiane po dwóch stronach. Po jednej stronie był gniew, protest i oburzenie, które było całkowicie uzasadnione, ale jednocześnie pozbawione celu, po drugiej stronie znajdowały się iluzje. Jak pokazują wyniki wyborów, poparcie dla KKE wzrosło nieznacznie. Oczywiście chcielibyśmy większego wzrostu. Jednak, trzeba stwierdzić że KC i partia jako całości nie miała złudzeń co do tego, że głosy poparcia dla KKE wzrosną wykładniczo, gdyż osiągi KKE w wyborach są przede wszystkim powiązane nie tylko z bojowym ruchem ludowym, ale z utworzeniem potężnego, większościowego prądu, który będzie uwolniony od dobrze znanych dylematów ale także - od odnowionych iluzji. KKE oświadczyła publicznie w odpowiednim czasie, przed wyborami i bez wahania, jakie stanowisko przyjmie w stosunku do każdego rządu, który się na bazie tych wyborów utworzy, centroprawicowy, centro-lewicowy czy "lewicowy", gdyż rząd taki jako będzie służył jako rząd jedności narodowej lub jako rząd wielopartyjny, co wcześniej zostało już omówione. Wyjaśniamy nasze stanowisko: oczywiście jesteśmy pewni iż ani PASOK ani ND nie przedstawi nam propozycji współpracy. Organizacje te dobrze zdają sobie sprawę z głębokich różnic między nami. Ale chcielibyśmy jeszcze raz odpowiedzieć na propozycję, którą SYRIZA wielokrotnie powtarzała tuż po wyborach w związku z rządem lewicy. Odpowiemy jasno i bez wywoływania tego, co wszyscy widzą, a konkretnie tego, że liczba głosów i miejsc w parlamencie jest niewystarczająca. Być może SYRIZA sądzi, że jest inaczej, jako że stara się zdobyć wsparcie od członków parlamentu ze wszystkich pozostałych partii. Wyjaśniamy nasze stanowisko: w dalszym ciągu mówimy "nie" współpracy gdyż 9

10 ŚWIAT w ostatecznej analizie doszliśmy do tego stanowiska bez względu na nasze oczekiwania odnośnie wyniku wyborów. Słyszeliśmy iż przewodniczący SYRIZY będzie starał się o spotkanie i że będą oni chcieli przeprowadzić szereg prywatnych dyskusji na temat programu rządu koalicyjnego. Logicznie rzecz ujmując ktokolwiek występuje z propozycją rządu koalicyjnego powinien wyjaśnić szczegółowo przed wyborami to, co będzie robił w czerwcu, w lipcu, w odniesieniu do konkretnych spraw itd., zamiast ogólnych sloganów i ogólnego potępienia memorandum. Lub przynajmniej powinni być do tej pory gotowi. Czego oni dokładnie chcą? Słyszeliśmy jak na razie o jakiś zasiłkach, które można zapewnić i o podobnych tego typu rzeczach. Pomimo to, rząd, bez względu na swój skład musi zmierzyć się z całym spektrum problemów. Powinien nie tylko potępić memorandum, ale zwrócić ludowi wszystkie zdobycze, które zostały mu zabrane przed memorandum, wraz z tymi, które zostały zniesione już po nim. Rząd ma za zadanie pokierować wszystkim, nie tylko zasiłkami dla bezrobotnych, o których wspominano. Musi zarządzać gospodarką, postawami grup biznesowych w stosunku do ludzi pracy, listą przedsiębiorstw, przeznaczonych do prywatyzacji w poprzednich latach. Musi poradzić sobie ze problemami polityki zagranicznej, wynikającej z ogólnych zobowiązań wobec UE, NATO, ze strategicznego sojuszu z USA. Nie będzie rządu, który podrze te wszystkie zobowiązania na strzępy, wyabstrahuje politykę w jedynie poprze pakiet zmian na dzień jutrzejszy. Aby poprzeć taki rząd, KKE musiałoby przejść nie przez mały zwrot, drobne wycofanie się, ale musiałoby dokonać całkowitego zawrócenia kierunku, salta. Musiałoby mieć ono charakter dogłębnej i rozgałęzionej zmiany. Ale przede wszystkim musiałoby się to wiązać z niemożliwymi do zaakceptowania kompromisami, które niewiele mają wspólnego z interesami ludowymi. I być może lud nie jest zainteresowany czystością ideologiczną różnych partii, ale partia, która przez wszystkie te lata, od samego początku swojego powołania była na pierwszej linii walki nie ma zamiaru porzucać swoich stanowisk po to, aby zyskać kilka ministerstw. Lud nie potrzebuje takiej KKE. Ateny, 6 maja 2012 O H e l l a d z i e i n i e t y l ko... Przy okazji wyborów parlamentarnych w Grecji, można było zaobserwować nowe zjawisko, które jednak nie jest niczym niezwykłym, jeśli się spojrzy na historię ruchu robotniczego. Mowa o "nowej socjaldemokracji" (reprezentowanej w Grecji przez partię SYRIZA - obecnie trzecią co do wielkości siłę w parlamencie). "Stara socjaldemokracja" się już zużyła - uznali kapitaliści i wypuścili na rynek lśniący świeżością produkt. Produkt reklamowany sloganami "wrażliwej społecznie integracji europejskiej" oraz "walki o Europę socjalną, nie neoliberalną". Ta odnowiona "radykalna lewica" powie czasem parę ciepłych słów o Che Guevarze, nazwie kapitalizm z elementami "opiekuńczości" socjalizmem i będzie o ten porządek walczyć do ostatniej kropli szampana. Za cel postawi sobie powrót "państwa dobrobytu", a zarazem będzie wraz z liberałami i innymi antykomunistami atakować ruch komunistyczny (np. KKE czyli Kompartię Grecji), przedstawiać go jako "ekstremizm". Tymczasem swym zagranicznym kolegom przyklaskują polscy oportuniści spod różnych szyldów (anarchiści, trockiści, socjaldemokraci i inne elementy drobnomieszczańskie), którzy zajmują takie oto stanowisko: "Pora powiedzieć wprost: marksizm w wydaniu SYRIZY przemawia do Greków, oferta KKE jak na razie nie (może i lepiej, zważywszy na ich pomysły gospodarcze, zwłaszcza autarkię i budowę socjalizmu w jednym kraju). Grecy 10 chyba czują, że to się może skończyć drugą Koreą Północną, a w najlepszym wypadku drugą Kubą. Grecja ma szansę tylko wtedy, gdy proces "transformacji" ogarnie całą Europę, w tym kraje najbardziej uprzemysłowione." Widać tutaj nienawiść wobec marksistowsko-leninowskiej teorii o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym, z osobna wziętym kraju. Socjalizm - z celu i wytycznej działania - oportuniści pragną przekształcić w pobożne życzenia i marzenia o "lepszym świecie", w bujanie w obłokach. Za poglądem, że trzeba czekać na "ogólnoświatową permamentną rewolucję" (bo inaczej rzekomo rewolucja zostanie zdradzona i zastąpiona "dyktaturą biurokracji") kryje się mentalność szlachty, która głosiła, że wyzwoleni z pańszczyzny chłopi nie dorośli do bycia wolnymi, a więc dążenia wolnościowe są bezsensowne. Na przykładzie Grecji widać, że "nowa socjaldemokracja" ma kanalizować społeczne niezadowolenie i próbować zarazić wirusem oportunizmu partię komunistyczną. Wszystko pod płaszczykiem wezwań do "jedności lewicy" (słychać je i na polskim gruncie). Wokół kogo ma być osiągnięta ta jedność? Wygląda na to, że wokół rządu Republiki Federalnej Niemiec. Reżim Merkel wie, że zwycięstwo Komunistycznej Partii Grecji przerwałoby to najsłabsze ogniwo w obecnym łańcuchu imperiali-

11 ŚWIAT zmu i zagroziłoby całej UE. Nic więc dziwnego, że wspiera (wątpliwe, czy to wyłącznie duchowe wsparcie) organizacje "nowej socjaldemokracji" i innych lewaków. Zwłaszcza, że zawsze może liczyć na ich wrogość wobec komunistów. rientowanym wojskowym zamach stanu i wymordowanie kadr Komunistycznej Partii Grecji? Nie da się tego wykluczyć. Wrogowie komunizmu "z lewa" od początku czuli miętę do wrogów komunizmu "z prawej". Co może być następnym krokiem rekinów biznesu? Ustanowienie rządu z udziałem SYRIZY, która swymi posunięciami umożliwi faszystowsko zo- Dociekliwy Centrum Badania Opinii Publicznej w Pradze (CVVM) w Pradze sprawdziło wśród rodaków, jaki mają stosunek do komunizmu i kapitalizmu. Wyniki wzbudziły sensację, szok, konsternację i wściekłość ośrodków kapitalistycznych rządzących krajami w których zwyciężyła kontrrewolucja. demokracji w Czechach i coraz mniej osób uznaje tę formę ustroju politycznego w państwie za najlepszą. - Z 49% w 2011 do 42% w Niezadowolonych jest 53% badanych (w porównaniu z 46% w ubiegłym roku). Rzecz jasna CVVM (i Czesi) pod pojęciem demokracji rozumieją demokrację burżuazyjną, będącą mniej lub bardziej zakamuflowaną dyktaturą burżuazji. C z e s i w o l ą ko m u n i z m Co prawda względna większość badanych pozytywnie ocenia ustrój z lat 90-tych XX wieku (38%), zaś obecne realia (co za dziwacznie sformułowana sonda! Tak jakby te dwa okresy znacząco się różniły) za dobre uznaje 15%, to aż 23% dorosłych Czechów jest zdania, że najlepszy ze wszystkich ustrojów jest - jak go nazwali organizatorzy badania - komunizm (mając na myśli najpewniej ustrój panujący przed kontrrewolucją). Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że jeszcze 3 lata temu teraźniejszy porządek w kraju popierało 22% respondentów. A więc spadek jest znaczący. Podobnie jak wzrost oceniających go negatywnie (z 41% do 60%). Tylko 18% Czechów wierzy jeszcze, że ten ustrój ma jakąś przyszłość. Jak informuje PAP, ponad połowa z 1054 ankietowanych wyraża niezadowolenie z funkcjonowania A teraz ciekawostka: Zadowolenie wyraziło 43 proc. ankietowanych, głównie ludzi młodych, studentów, dobrze sytuowanych oraz sympatyków centroprawicy i prawicy. A więc najbardziej przywiązani do obecnego totalitarnego ustroju panującego m. in. w Czechach są nie tylko grupy i klasy będące jego beneficjentami, ale też młodzi ludzie, którym szkoła, media i uczelnie przez lata wpajały nienawiść do socjalizmu i tępe, ślepe uwielbienie dla kapitalizmu. Choć na własnej skórze zaczynają doświadczać dobrodziejstw tego porządku, to musi minąć jeszcze trochę czasu zanim wyleczą się ze skutków prania mózgu, które przeszli. Podobnie rzecz się ma w Polsce. Piotr Biełło S t o l i c a p o t u rn i e j u E U R O Biada Warszawie i jej mieszkańcom! Dramat rozpocznie się wkrótce, tuż po ostatnim gwizdku EURO Teraz jeszcze wygłodniałe wielkiej imprezy społeczeństwo tego nie widzi, lecz wkrótce ruszy cała machina podwyżek, którymi Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie musiała załatać pustą kasę miasta i przyznać spore premie dla swoich przydupasów za wierność i lojalność. Osobiście uwielbiam świat wielkiej piłki, lecz wiem jakie nakłady finansowe ponoszą budżety miasta i samego państwa w przede dniu turnieju. Jakoś więc niestety miejscy urzędnicy prędzej czy później zmuszeni będą zwrócić się do swoich niewolników-podatników i zabrać im spore sumki pod płaszczykiem modernizacji, remontu, budowy czegoś tam bardziej lub mniej konkretnie sprecyzowanego itp. Trzeba być głupcem żeby nie zauważyć iż impreza EURO 2012 z całym szacunkiem dla niej jest przeinwestowana, a przecież poza samymi obiektami raczej niewiele powstało. Cóż wiec byłoby w przypadku, gdyby elitom rządzącym udało się zrealizować cały wielki projekt z dworcami, autostradami, lotniskami itp.? Wtedy miejscy radni-bezradni po prostu zabieraliby nam całe pensje, a tak może parę groszy zostawią Tak czy owak zapowiada się trudny okres i z tego powodu, że widząc kończący się czas sprawowania władzy liberalnego sztandaru Platformy Obywatelskiej wszyscy jej członkowiekarierowicze zapragną złupić jeszcze Warszawiakom resztki tego, co posiadają. Wszak następna ekipa, która przejmie stery w mieście obstawi stołeczki swoimi ludźmi. Legus 11

12 POLSKA Rozg on i ć towa rzystwo Jakże miło, było oglądać pierwszoplanowych polityków koalicji rządzącej, którzy niczym przestraszone dzieci uciekały przed ostrzeżeniem narodu wyrażanym przez związkowców z Solidarności. Nie przekonają mnie żadne slogany, że tak nie powinno się postępować z posłami, którzy mają przecież immunitety i są reprezentantami całego narodu. Myślę, że ludzie ci są tak oderwani od rzeczywistości, że zmykanie przed społeczeństwem i chowanie się za drzewami niczym szczury, to najłagodniejsza forma kary dla nich i ich ugrupowań. Cieszy fakt, że coraz więcej ludzi dostrzega całkowitą degrengoladę polskiego państwa politycznego, gospodarczego i kulturowego oraz brak perspektyw na lepsze jutro. Zastanawiające, że większość tych bezideowych wyznawców liberalizmu, którzy są liberałami tylko ze względu na panujący w mediach trend i karierowiczostwo dostaje mandat po raz trzeci, czwarty czy piąty. Zamykanie fabryk, bezrobocie, bieda, notoryczne podwyżki wszystkiego i wszędzie, stanowi pretekst do tego, że osobników tych powinno się w większości izolować od reszty, gdyż doprowadzają kraj do upadku, nad którym właśnie stoimy. Tu nie ma czego wyjaśniać, tu po prostu trzeba działać i rozgonić towarzystwo, dzięki któremu polski przemysł wyginął już dawno temu, a ludzie powoli staja się, lub już stali niewolnikami we własnym kraju. Trzeba pozbawić przywilejów wszystkich tych, którzy występują przeciwko własnemu narodowi. Jaki bowiem szacunek do elit politycznych może mieć ktoś mający zaszczyt harować dla obcego kapitału na umowie śmieciowej, którą owy parlament przez malutkie p, kiedyś przyjął i uchwalił? Żadnego! Jak inaczej niż zdradą można nazwać wielomilionowe, bezcelowe i sztuczne wspomaganie tłustych greckich bankierów, a zapominanie o drobnej finansowej pomocy dla wiejskiej podstawówki, czy innej placówki dydaktycznej nie wspominając o zakładach pracy, gdyż te w większości należą do obcego kapitału, lub zostały pozamykane z powodu konkurencyjności dla zachodu Przykładów można mnożyć i mnożyć. Dlatego bardzo budujące są informację, że historia powoli znów zatacza koła i do władzy w różnych miejscach Europy wracają ludzie wyznający lewicowe wartości, dla których priorytetem powinno być walka o poprawę egzystencji swoich rodaków, a nie oddawanie usług zagranicznym kapitalistom. Jak się okazuje, jedne z największych pasożytów na zdrowym (a nierzadko chorym) ciele ludzkości, czyli koncerny farmaceutyczne, znalazły sobie nowe źródło zysków. Żywią się krwią honorowych krwiodawców. Ma to miejsce w Polsce. Jednak wspomniana ustawa nie zawiera wzmianki wyraźnie pozwalającej RCK sprzedawania krwi koncernom farmaceutycznym. Rodzi się też pytanie, o jakich nadwyżkach krwi mowa, skoro słyszymy wciąż o tym, jak bardzo krew jest niezbędna i jak wiele jej potrzeba? Radio podsumowuje: Krwiodawców bulwersuje też fakt, że jako właściciele krwi, którą przeznaczają na konkretny cel nie są, zdaniem centrów krwiodawstwa, upoważnieni do decydowania o faktycznym jej przeznaczeniu. Bo nawet, jeśli centra przekazują krew, zgodnie z wolą krwiodawcy, konkretnemu szpitalowi, pobierając za to opłatę trafia ona bezpośrednio do osoby potrzebującej. Natomiast w przypadku sprzedaży koncernom farmaceutycznym - krew jest sprzedawana przez centrum, a później - przetworzona na lek sprzedawana pacjentom. Miejmy nadzieję, że i nie inaczej stanie się u nas!!! Wa m p i ry Jak poinformowało radio Tok FM, Dodatkowy zapis w ankietach dla krwiodawców pojawił się w połowie lutego. Jego umieszczenie zalecił Regionalnym Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który nadzoruje ośrodki pobierania krwi. (...) Musisz podpisać zgodę, że twoja krew może zostać odpłatnie przekazana koncernom farmaceutycznym, które wyprodukują z niej leki. Bez takiego podpisu nie ma mowy o honorowej donacji. Wszystko zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi. Dyrektor działu krwiodawców RCKIK w Warszawie Joanna Wojewoda mówi reporterom: Ustawa o służbie krwi mówi o tym, że krew jest przekazywana do szpitali czy do innych placówek za odpłatnością i jest to suma, którą wydajemy na pojemnik oraz badania. Do hurtowni farmaceutycznych odpłatnie przekazujemy nadwyżki, czyli nie krew tylko osocze, którego nie możemy sprzedać szpitalom. 12 Legus Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwo Zdrowia nabrało wody w usta zapytane przez dziennikarzy czy wystąpiły jakiekolwiek nadwyżki krwi, czy przekazywane są one koncernom na takich samych zasadach jak szpitalom oraz co sądzą o tym, że koncerny mają prawo zarabiać na honorowym oddawaniu krwi. Bławatek

13 Kryzysy ze wn ę trzn e HISTORIA Minęło 170 lat, a problemy poruszone przez F. Engelsa nadal akualne. Niereformowalny kapitalizm boryka się się wciaż z tymi samymi trudnościami i zagadnieniami niemożliwymi do rozwiazania w tym systemie. Konflikty pomiędzy egoistycznym dążeniem do maksymalnego zysku z każdej dzialalności a potrzebami społeczeństwa prowadziło i prowadzi do cyklicznych kryzysów, katastrof ekonomicznych, marnowania surowców i ludzkiej pracy. ( Rheinische Zeitung, nr 343 z 9 grudnia 1842 r) Londyn, 30 listopada. Czy rewolucja jest w Anglii możliwa lub prawdopodobna? Jest to pytanie, od któ rego zależy przyszłość tego kraju. Postawcie to pytanie Anglikowi, a udowodni wam tysiącem pięknych argumentów, że o rewolucji nie ma być nawet mowy. Powie wam, że Anglia w tej chwili znajduje się, co prawda, w krytycznej sytuacji, że jednak dzięki swe mu bogactwu, swemu przemysłowi i swoim instytu cjom posiada ona dostateczne środki, by wydostać się z niej bez gwałtownych wstrząsów; powie wam, że konstytucja Anglii jest dostatecznie giętka, by móc przetrwać najsilniejsze wstrząsy wywołane walką róż nych kierunków i poddać się zmianom, do których zmuszą ją okoliczności, bez obaw o swe podstawy. Powie wam, że nawet najniższa klasa narodu dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że może tylko stracić na rewolucji, gdyż każde naruszenie porządku publiczne go musi pociągnąć za sobą zastój w interesach, a tym samym powszechne bezrobocie i głód. Słowem, przytoczy wam tyle jasnych i przekonywających dowo dów, że uwierzycie w końcu, iż naprawdę nie jest tak źle z Anglią i że na kontynencie snują na temat tego państwa różne fantastyczne teorie, które muszą pęknąć jak bańki mydlane w zetknięciu z realną rzeczywi stością i dokładniejszą znajomością rzeczy. I taki pogląd jest jedyny możliwy, jeżeli się stoi na narodo wo angielskim stanowisku bezpośredniej praktyki, interesów materialnych, tj. jeżeli nie bierze się pod uwagę pobudzającego działania myśli, jeżeli widzi się tylko powierzchnię zjawisk, nie dostrzegając podstaw, jeżeli widzi się drzewa, a nie widzi lasu. W Niemczech rozumie się to samo przez się, ale upartym Brytyjczykom w żaden sposób nie można wytłumaczyć, że tak zwane interesy materialne nigdy nie mogą występo wać w historii jako samodzielne cele przewodnie, lecz zawsze, świadomie czy nieświadomie, muszą służyć jakiejś zasadzie, od której zależą drogi postępu histo rycznego. Dlatego też jest niemożliwością, by takie państwo jak Anglia, które z powodu swej politycznej eksklarywności i samowystarczalności pozostało o kilka wieków w tyle za kontynentem, państwo, dla któ rego wolność oznacza tylko samowolę, które tkwi po uszy w średniowieczu by szkic państwo nie popadło w wreszcie w konflikt z rozwojem intelektualnym, który tymczasem posunął się naprzód. A czy nie taki jest obraz położenia politycznego Anglii? Czy istnieje kraj na świecie, gdzie by feudalizm do tego stopnia zacho wał niepożyte siły i pozostawał nie tknięty, nie tylko faktycznie, lecz również w opinii publicznej? Na czym że innym polega wielce zachwalana wolność angiel ska, jeżeli nie na czysto formalnej swobodzie robienia tego, co się komu żywnie podoba, w ramach istniejących ustaw? A jakieś to są ustawy! Chaos zagmatwa- nych, przeczących sobie wzajem przepisów, które zdegradowały prawo do czystej sofistyki, którymi sądownictwo nigdy się nie kieruje, gdyż nie nadają się dla naszych czasów przepisy, na których podstawie można by najuczciwszego człowieka za najbardziej niewinny czyn napiętnować jako przestępcę, gdyby dopuściła do tego opinia publiczna i jej poczucie sprawiedliwości. Czyż izba gmin nie jest ciałem wybranym wyłącznie metodami przekupstwa, zupełnie obcym narodowi? Czyż parlament nie depce ustawicznie woli narodu? Czy w sprawach dotyczących ogółu opinia publiczna wywiera choćby najmniejszy wpływ na rząd? Czyż władza jej nie ogranicza się tyl ko do poszczególnych konkretnych wypadków, do kontroli nad sądownictwem i administracją? Są to rzeczy, którym kategorycznie nie może zaprzeczyć nawet najbardziej ograniczony Anglik; i taki stan miałby się długo utrzymać? Zostawmy jednak sprawy należące do dzie dziny zasad. W Anglii, przynajmniej gdy chodzi o partie kłócące się teraz o władzę, o wigów i torysów, nie ma walki o zasady, są tylko konflikty między interesami materialnymi. Należałoby zatem uwzględnić i tę stronę sprawy. Anglia jest z natury krajem biednym, który poza dogodnym położeniem geograficznym, poza kopalniami rudy żelaznej i węgla posiada tylko trochę dobrych pastwisk; nie jest ona jednak urodzaj na ani nie ma innych bogactw naturalnych. Anglia jest więc zdana wyłącznie na handel, żeglugę i przemysł, i dzięki tym gałęziom gospodarki potrafiła osiągnąć swój obecny poziom. Wynika jednak z natury rzeczy, że kraj, który obrał tę drogę, może utrzymać swój wysoki poziom tylko pod warunkiem, że będzie stale podnosił produkcję przemysłową; każdy zastój byłby i w tym wypadku cofnięciem się wstecz. Jest dalej prostym wynikiem przesłanek pań stwa przemysłowego, że państwo, by chronić źródło swych bogactw, musi za pomocą ceł prohibicyjnych powstrzymywać dopływ wyrobów przemysłowych z innych krajów. A że przy istnieniu ceł na wyroby zagraniczne przemysł rodzimy podnosi ceny swoich produktów, powstaje z kolei konieczność ciągłego podwyższania ceł, żeby zgodnie z przyjętą zasadą usunąć konkurencję zagraniczną. W ten sposób z jednej strony cła, z drugiej strony ceny produktów wzrastałyby w nieskończoność, i już to samo ujawniałoby sprzeczność zawartą w pojęciu państwa przemysłowego. Ale nie potrzeba nam nawet tych fi lozoficznych kategorii do wykrycia sprzeczności, które stanowią zasadniczą trudność położenia Anglii. W sprawach dwojakiego rodzaju wzrostu ceł, głos mają nie tylko przemysłowcy angielscy; jeszcze kto inny ma tu coś do powiedzenia. Przede wszystkim zagranica, która posiada własny przemysł i nie ze - 13

14 HISTORIA chce być zalewana produktami angielskimi. Następnie zaś konsumenci angielscy, którzy nie zgodzą się na takie podwyższanie cła w nieskończoność. I właśnie ten punkt rozwoju osiągnęło teraz państwo przemysłowe w Anglii. Zagranica nie chce wyrobów angiel skich, gdyż własną produkcją pokrywa swe potrzeby, a konsumenci angielscy jednogłośnie żądają zniesie nia ceł prohibicyjnych. Już z tego opisu sytuacji wyni ka, że Anglia stanęła przed podwójnym dylematem, którego samo państwo przemysłowe nie jest w stanie rozwiązać; potwierdza to również bezpośrednia obserwacja istniejących stosunków. Jeśli idzie, po pierwsze, o cła to nawet w Anglii przyznaje się, że fabryki niemieckie i francu skie produkują lepiej i taniej niższe gatunki wszystkich prawie artykułów; również mnóstwo innych artykułów, w których fabrykacji Anglia pozostaje w tyle za kontynentem. W razie zniesienia systemu ceł prohibicyj nych artykuły te od razu zalałyby Anglię, i przemysłowi angielskiemu zostałby zadany śmiertelny cios. Z dru giej strony, można teraz swobodnie wywozić z Anglii maszyny, a wobec tego, że w produkcji maszyn jest ona jak dotąd bezkonkurencyjna, te maszyny angiel skie tym bardziej umożliwią kontynentowi konkurencję z Anglią. System ceł prohibicyjnych zrujnował poza tym dochody skarbu państwa w Anglii; już choćby z tego powodu musi się go znieść. Jakież więc istnieje wyjście dla państwa przemysłowego? szą w Anglii, a jeśli to sobie uświadomi biada bogaczom angielskim. Dotąd, co prawda, jeszcze to nie nastąpiło. Proletariusz angielski ma dopiero niejasne przeczucie swojej potęgi, a wynikiem tego przeczucia były rozru chy z ubiegłego lata. Charakter tych rozruchów oce niono na kontynencie zupełnie fałszywie. Powstały tu w każdym razie wątpliwości, czy sprawa nie przybie rze poważniejszego obrotu. Ale dla kogoś kto na własne oczy widział te rozruchy na miejscu, nie mogło być o tym mowy. Po pierwsze, cała sprawa polegała na nieporozumieniu; ponieważ kilku właścicieli fabryk chciało obniżyć płace, wszyscy robotnicy okręgów przemysłu bawełnianego, węglowego i żelaznego uważali swą pozycję za zagrożoną; a tak bynajmniej nie było. Poza tym cała sprawa nie była przygotowana, nie była zorganizowana, nikt nią nie kierował. Strajkujący nie mieli wyraźnego celu i byli także nie zgodni co do metod i sposobów działania. Dlatego też przy najmniejszym oporze ze strony władz zatracali się i nie mogli przemóc swego szacunku dla prawa. Kiedy czartyści stanęli na czele ruchu i przed zgromadzonymi masami proklamowali Kartę Ludu, było już za późno. Jedyną ideą, która przyświecała zarówno ro botnikom jak i czartystom, jej właściwym autorom, była idea rewolucji na drodze legalnej, a to jest sprzeczność sama w sobie, praktyczna niemożliwość; przy próbie jej realizacji robotnicy ponieśli klęskę. Już pierwszy chociażby krok podjęty przez wszystkich ( Rheinische Zeitung, nr 344 z 10 grudnia 1842 r) zaprzestanie pracy w fabrykach był stosowaniem Co się tyczy rynku dla produktów angielskich, przemocy, krokiem nielegalnym. Wobec tak chwiejne to Niemcy i Francja oświadczyły dość dobitnie, że nie go charakteru całego ruchu zostały on zdławiony zamają dłużej zamiaru dla przyjemności Anglii rezy- raz na początku, gdyby nie okoliczność, że gnować z rozwoju swego przemysłu. Zwłaszcza prze - administracja, którą te rozruchy całkowicie zaskoczyły, mysł niemiecki rozwinął się tak szybko, że nie była tak samo niezdecydowana i bezsilna. A przecież potrzebuje się już obawiać przemysłu angielskiego. wystarczyły nieznaczne siły wojskowe i policyjne, by Rynek kontynentalny jest dla Anglii stracony. Pozosta- utrzymać lud w ryzach. W Manchesterze można było je jej tylko jeszcze Ameryka i jej własne kolonie, a tyl - widzieć, jak tysiące robotników zgromadzonych na ko w tych ostatnich angielskie ustawy o żegludze placach dało się zatrzymać czterem czy pięciu drago chronią Anglię od obcej konkurencji. Ale kolonie nie są nom, z których każdy obsadził jakieś przejście. Le wcale tak duże, by mogły spożywać wszystkie wyroby galna rewolucja sparaliżowała wszystkich. W ten ogromnego przemysłu angielskiego, a wszędzie in - sposób cała sprawa ugrzęzła; robotnicy, w miarę jak dziej przemysł niemiecki i francuski coraz bardziej wy- wyczerpywały się ich oszczędności i nie mieli oni już pierają Anglię. Nie jest to oczywiście winą przemysłu za co jeść, zaczynali przystępować do pracy. Mimo to angielskiego, lecz winą systemu ceł prohibicyjnych, akcja przyniosła nieposiadającym jedną trwałą ko który wyśrubował nieproporcjonalnie wysoko ceny rzyść; jest nią świadomość, że rewolucja na drodze wszystkich artykułów pierwszej potrzeby, a wraz z tym pokojowej jest niemożliwa i że tylko gwałtowny prze i robociznę. A właśnie robocizna tak bardzo podraża wrót istniejących nienaturalnych stosunków, radykalne wyroby angielskie w porównaniu z wyrobami przemy- obalenie arystokracji ziemiańskiej i przemysłowej, słu kontynentalnego. Tak więc Anglia nie uniknie ko - może poprawić sytuację materialną proletariuszy. Od nieczności ograniczenia swego przemysłu. To jednak takiej gwałtownej rewolucji powstrzymuje ich jednak jest tak samo trudne do przeprowadzenia, jak przej - właściwy Anglikom szacunek dla prawa; jednakże ście od systemu ceł ochronnych do wolnego handlu. wobec sytuacji Anglii, którą wyżej opisaliśmy, niewątprzemysł bowiem wzbogaca wprawdzie kraj, ale pliwie dojdzie do tego, że w bliskiej przyszłości zapastwarza też klasę ludzi nieposiadających, ludzi abso - nuje wśród proletariuszy powszechne bezrobocie, lutnie biednych, klasę żyjącą z dnia na dzień i gwał- a strach przed śmiercią głodową głodową będzie townie wzrastającą, która potem już nie może wówczas silniejszy od strachu przed prawem. Taka zniknąć, gdyż nie może ona zdobyć stałej własności. rewolucja jest w Anglii nieuchronna; ale jak o wszysta do klasy tej należy jedna trzecia, prawie połowa kim, co się w Anglii dzieje, tak i o zapoczątkowaniu wszystkich Anglików. Najmniejszy zastój w handlu po - i przeprowadzeniu rewolucji stanowić będą interesy, zbawia chleba znaczną część tej klasy, poważny kry- nie zaś zasady; dopiero z interesów mogą rozwinąć zys handlowy całą klasę. Jeśli zaistnieje taka się zasady, tzn. że rewolucja nie będzie już wtedy re sytuacja, cóż pozostanie tym ludziom, poza rewolu - wolucją polityczną, lecz społeczną. cją? Dzięki swej masie klasa ta stała się najpotężniej - 14

15 POLSKA Wyłowione w sieci O przemyśle farmaceutycznym Jaaa Chcę obalić mit, że przemysł farmaceutyczny ma na celu poprawę zdrowia i leczenie. W rzeczywistości celem jest utrzymywanie chorób i zarządzanie objawami. Nie jest zainteresowany leczeniem raka, Alzheimera czy chorób serca, ponieważ gdyby tak było to działali by na własną szkodę - utra ty biznesu, a to nie ma sensu. Nie chciałabym, żeby ludzie myśleli, że jestem zwolenniczką "teorii konspiracji" - gdyż w rzeczywistości za tym co mówię nie stoi żadna "teoria" - a wszystko co mówię jest do udowodnienia. Można udowodnić, że przemysł farmaceutyczny wcale nie chce leczyć ludzi. Musimy się więc oprzeć na naszym zdrowym rozsądku i zrozumieć, że przemysł farmaceutyczny zarabia 5-6 razy więcej niż jakakolwiek inna kompania spośród największych Fortune 500 w USA. I nie dadzą łatwo sobie odebrać tego zarobku. Tak naprawdę jesteśmy dla nich tylko "ludzkim towarem" - nasze dzieci, rodzice, dziadkowie są dal nich tylko "krowami dojnymi" - na których żerują reprezentanci firm farmaceutycznych, jakim i ja byłam. Są oni zainteresowani tylko zdobywaniem rynku, bez uwzględniania konsekwencji jakie to przyniesie pacjentom. Nie interesuje ich to, że sieją dezinformację, że dane z badań klinicznych są ukrywane czy też fałszowane, że skutki uboczne są minimalizowane czy też prezentowane w niewłaściwy sposób. Należy sobie zdać sprawę z tego, że są są inne opcje, o wiele bardzie efektywne niż leki, poprawy twojego stanu zdrowia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na suplementy w diecie, ćwiczenia, taki styl życia, który sprzyja zdrowiu. Jeśli zaczniesz przyjmować leki, jeden za drugim, staniesz się klientem przemysłu farmaceutycznego na całe swoje życie i będziesz miał ograniczone możliwości wyboru. Tak więc proszę was o to byście się edukowali i podzielili informacjami z innymi. Następną ofiarą może być bowiem ktoś kogo kochacie. Kal en d ari u m 15 kwietnia zmarła Barbara Radziewicz - działaczka lewicowa i szefowa Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych 18 kwietnia 86. urodziny Polskiego Radia 18 kwietnia rocznica urodzin Bolesława Bieruta (ur. 1892) 19 kwietnia akcja CBA we wszystkich sądach rejonowych w okręgu zielonogórskim 19 kwietnia rocznica odparcia amerykańskiej inwazji na Kubę (1961) 21 kwietnia marsz zwolenników Tadeusza Rydzyka i jego mediów 22 kwietnia antyrządowe protesty społeczne w Pradze (Czechy) 22 kwietnia zmarł Jan Suzin (82 l.), lektor i prezenter Dziennika Telewizyjnego i TVP do 22 XI kwietnia wyniki I tury wyborów prezydenckich we Francji: Hollande 28%, Sarkozy 25%, Marine Le Pen 20%, Melenchon 12%, Joly 2% 22 kwietnia rocznica urodzin Włodzimierza Lenina (ur. 1870) 24 kwietnia kolejna afera, tym razem rybna: na polski rynek trafiły stare łososie i mintaje w nowych opakowaniach; w Lublinie zabezpieczyła wiele ton nieświeżych ryb. 24 kwietnia 30. lat Listy Przebojów Trójki (premiera miała miejsce 24 kwietnia 1982 r.) 24 kwietnia rocznica urodzin Gideona Sundbacka ( ), projektanta (1914) i autora (1917) zamka błyskawicznego 24 kwietnia Komunistyczna Partia Austrii pogratulowała Melenchonowi i jego Frontowi Ludowemu wyniku wyborczego; chwaląc nie tylko sukces, ale i całą kampanię, jako przejaw nowoczesnej lewicy w Europie 25 kwietnia Korea Północna wycofała sprzęt do prób rakietowych 26 kwietnia KGHM dostarczy Chinom miedź za 800 milionów dolarów 26 kwietnia Ryszard Kalisz przedstawił wniosek do Trybunału Stanu dla Ziobry i Kaczyńskiego 26 kwietnia rocznica katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu 26 kwietnia World Food Programme ogłosił raport, w którym zwraca uwagę na bardzo poważny problem światowego głodu 26 kwietnia Economist skrytykowało Polskę za biurokrację 27 kwietnia Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KPCiM) zorganizowała konferencję dotyczącą kryzysu gospodarczego w Czechach i w Europie 28 kwietnia KPCiM solidaryzuje się z represjonowanymi w Syrii 15

16 POLSKA 28 kwietnia wojskowe ataki na cywilów w Syrii zostały wstrzymane 29 kwietnia Sudan wprowadził stan wyjątkowy na granicy z Południem 29 kwietnia wypadek awionetki pod Radomiem; dwie osoby nie żyją 29 kwietnia jungewelt krytykuje propagandę wojenną USA wobec Iranu 30 kwietnia KPCiM w maju stanęła w obronie praw socjalnych 30 kwietnia Leszek Miller nowym szefem SLD 30 kwietnia anty atomowe protesty społeczne we Francji 1 maja wiec KPP i innych organizacji lewicowych w Dąbrowie Górniczej w obronie 8 godzinnego dnia pracy, dobrze płatnych emerytur i pracy do 60 roku życia 1 maja 26 partii komunistycznych i robotniczych wydało wspólne oświadczenie na 1 maja 2 maja skandal z prostytutkami w Secret Service USA 3 maja Raport Eurostat - wzrost bezrobocia w UE z 9,4% w marcu 2011 do 10,2 % w marcu maja można było obserwować ok. godziny 3 wielką pełnię księżyca 5 maja rocznica urodzin Karola Marksa (ur. 1818) 6 maja w sondażu ZDF CDU 30,9%, SPD 30,3%, FDP 8,3%, Zieloni 13,2%, Linke 2,3%, SSW 4,5%, Piraci 8,2% 6 maja F. Hollande nowym prezydentem Francji 6 maja wybory parlamentarne w Grecji: ND 18,85%, Syriza 16,78%, PASOK 13,18%, IG 10,6%, KKE 8,48%, Złoty Świt 6,97%, DL 6,11%. 8 maja wykryta przez TOKfm patologia w warszawskim domu dziecka przy Łukowskiej przez 10 dni dziewczynka nie mogła doprosić się o pomoc lekarską od wychowawców 9 maja 67. rocznica zwycięstwa wolnych narodów nad faszyzmem i nazizmem 9 maja Orange uruchomiła telewizję mobilną 9 maja zmarł znany, polski grafik Andrzej Czeczot 11 maja Sejm RP zagłosował za reformą emerytalną i za podwyższeniem wieku emerytalnego ignorując społeczne protesty 13 maja rocznica powstania ruchu Oburzonych; protesty w 80 miastach 13 maja na Kubie w ramach Dnia Majowego świętowano komunistyczną przyszłość wyspy 13 maja hiszpańska policja siłą wyrzuciła Oburzonych z głównego placu w Madrycie 13 maja (do 15 maja) próby stworzenia większościowego rządu greckiego 13 maja nowe dane dot. przemocy i gwałtów w Kongo; jest ich o 26 razy więcej 13 maja zmarł Lee Richardson na torze we Wrocławiu, awantura na gorzowskim stadionie 14 maja powrócił historyczny szyld im. Lenina na wejściu do Stoczni Gdańskiej 14 maja PE podejmuje sprawę więzień CIA w Polsce 14 maja w DR Kongo siedmiu ambasadorów pokojowych ONZ zostało rannych w ataku w prowincji Południowego Kivu 14 maja Noam Chomsky solidaryzuje się z Oburzonymi z Ruchu Occupy 15 maja WWF opublikowała raport, z którego wynika, że ludzkość zużywa o 50% bogactw surowcowych planety za dużo 15 maja z powodu nocnego aktu wandalizmu zmarły dwie żyrafy w łódzkim zoo 15 maja fiasko stworzenia rządu greckiego; utworzenie Tymczasowego Rządu i rozpisanie nowych wyborów na 17 czerwca 15 maja samochód obserwatorów ONZ został wysadzony w powietrze w Syrii 15 maja samolot prezydenta Francji w locie do Berlina trafiony piorunem; rozmowy Hollande a z Merkel; Hollande złożył hołd pod pomnikiem Marii Curie Skłodowskiej 15 maja pod gmachem sądu, w którym trwa proces Breivika, dokonano aktu samospalenia 16 maja CBA zatrzymało naczelnika wydziału projektowania systemów informatycznych w Komendzie Głównej Policji w związku z podejrzeniem o korupcję 16 maja Wałęsa w Radiu Z "Gdybym był na miejscu premiera Tuska, dałbym polecenie by spałować działaczy Solidarnoci z przewodniczącym na czele" 16 maja Beata Sawicka uznana winną korupcji 17 maja Południowy Sudan ogłosił pełną gotowość bojową swojego systemu przeciwlotniczego 21 maja Wspólne stanowisko 36 partii "NATO zagrożeniem dla swiatowego pokoju" opracował K.O. Publikowane artykuły wyrażają opinie autorów i nie zawsze są zgodne z poglądami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Skład Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karoń, Piotr Biełło. Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 154, Dąbrowa Górnicza. Opłatę za Brzask należy wpłacać na konto bankowe Partii z dopiskiem za Brzask. PKO BP S.A. Oddział I Dąbrowa Górnicza

Prole tariusze wszystkich krajów, ł ączcie się!

Prole tariusze wszystkich krajów, ł ączcie się! Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI Dz i e s i ę c i o l e c i e Komunistycznej Partii Polski ISSN 1 429-8279 W numerze również: Jak powstawała KPP 2 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI W PRZEDEDNIU III ZJAZDU KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI W PRZEDEDNIU III ZJAZDU KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! B R Z A S K PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI Wrzesień - Październik 2010 ISSN 1429-8279 NR 9 10/213 W PRZEDEDNIU III ZJAZDU KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI

Bardziej szczegółowo

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa.

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN 1 429-8279 NR 1 0-11 /237 RE WO LU CJ A, KTÓ RA ZM I E N I ŁA Ś WI AT W numerze również: Międzynarodowy dzień działania

Bardziej szczegółowo

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Parkuj i płać. Jeszcze więcej

Parkuj i płać. Jeszcze więcej DZIŚ: PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT-ÓW ZA 202 ROK JAK WYPEŁNIĆ PIT KROK PO KROKU JAK SKORZYSTAĆ Z ULG Płyta dostępna w prenumeracie i w punktach sprzedaży JUTRO: KTO MOŻE PRZESŁAĆ PIT PRZEZ INTERNET P A T

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Wrzesień 2008 Nr 110 (163) Cena: 2 zł Ludzie ponad zyskami s. 2 Nacjonalizacja w USA s.3 Szpitale na sprzedaż s.3 Nowy imperializm s. 5-7

Bardziej szczegółowo

trzydzieści lat To już

trzydzieści lat To już Wrzesień 2010 ISSN 1508-6971 nr 128 Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Przy Philip Morris Polska SA To już trzydzieści lat Jeśli w powojennych dziejach Polski miał miejsce cud, to bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Zero tolerancji dla układu Kaczyńscy- Giertych

Zero tolerancji dla układu Kaczyńscy- Giertych Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Listopad 2006 Nr 91 (143) Cena: 2 zł W numerze: * Dmowski musi runąć * Wybory samorządowe - tworzy się alternatywa * Szkoła bez Giertycha

Bardziej szczegółowo

Dalej! ISSN 0867-6496. Nr 47 wiosna lato 2014

Dalej! ISSN 0867-6496. Nr 47 wiosna lato 2014 Dalej! p i s m o s o c j a l i s t y c z n e ISSN 0867-6496 Nr 47 wiosna lato 2014 Ukraina Nie walczysz? To przegrałeś! Polska jest krajem o olbrzymiej skali nierówności ekonomicznych, niesprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE SPOŁECZEŃSTWA I WYBRANYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE DO KWESTII WPROWADZENIA WALUTY EURO

PODEJŚCIE SPOŁECZEŃSTWA I WYBRANYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE DO KWESTII WPROWADZENIA WALUTY EURO UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Ekonomii i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA PODEJŚCIE SPOŁECZEŃSTWA I WYBRANYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE DO KWESTII WPROWADZENIA WALUTY EURO Marta Bartosiak Promotor Dr

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

NIE. dla RAKIET USA. Pracownicza Demokracja. Globalny kryzys kapitalizmu s. 6-8. Tarcza to miecz imperium. Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

NIE. dla RAKIET USA. Pracownicza Demokracja. Globalny kryzys kapitalizmu s. 6-8. Tarcza to miecz imperium. Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Kwiecień 2008 Nr 107 (159) Cena: 2 zł W numerze: Koniec LiD - SLD udaje lewicę s. 3 Traktat Lizboński s. 2 NIE dla tarczy s. 4 Chiny, USA,

Bardziej szczegółowo

POPIERAJMY GÓRNIKÓW KOPALNI BUDRYK

POPIERAJMY GÓRNIKÓW KOPALNI BUDRYK Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja ŚWIAT PRZECIW WOJNIE Nie chcemy być okupantem Nie chcemy być tarczą Styczeń 2008 Nr 104 (156) Cena: 2 zł Ochrona zdrowia, kolej, nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

Wersja pierwotna: papierowa.

Wersja pierwotna: papierowa. Wersja pierwotna: papierowa. SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 1 (22)/2010 Pułtusk Rada Programowa: prof.

Bardziej szczegółowo

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Nr 10 12/2013 Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Spis treści Rada Krajowa PO 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rada Krajowa PO wybrała zarząd partii Zjazd Regionu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY Z DEKONTAMINACJĄ str. 18. Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Nr ind. 371203 ISSN 0137-8910 Cena 2,93 zł (w tym 5% VAT) Z czym do mediów?

PROBLEMY Z DEKONTAMINACJĄ str. 18. Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Nr ind. 371203 ISSN 0137-8910 Cena 2,93 zł (w tym 5% VAT) Z czym do mediów? PROBLEMY Z DEKONTAMINACJĄ str. 18 8 Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Nr ind. 371203 ISSN 0137-8910 Cena 2,93 zł (w tym 5% VAT) 2011 Z czym do mediów? W NUMERZE 8 PROBLEMY Z DEKONTAMINACJĄ str. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NOWOCZESNA SOLIDARNA BEZPIECZNA POLSKA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI KRAKÓW 2009 Wydawca: Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa SPIS TREŚCI I WSTĘP..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

LINCOLN: WOLNOŚĆ JEST W NAS \ Film Stevena. kino w najlepszym wydaniu. fot. mat. pras. s.9 s.12 GOSPODARKA. Kreml postawił Orlen pod ścianą

LINCOLN: WOLNOŚĆ JEST W NAS \ Film Stevena. kino w najlepszym wydaniu. fot. mat. pras. s.9 s.12 GOSPODARKA. Kreml postawił Orlen pod ścianą #0 (4) Wtorek 05/0/01 cena1,0 ZŁ (w tym % VAT) NAKŁAD OGÓLNY 1 57 INDEKS 10065 ISSN 0-711 WYDANIE 1 www.niezalezna.pl PKW poszuka inspiracji w Moskwie Wspólna wymiana doświadczeń pomiędzy komisjami wyborczymi

Bardziej szczegółowo

Bardzo krótka ścieżka do likwidacji autoszkody

Bardzo krótka ścieżka do likwidacji autoszkody Dziś: Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie B0 P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E gazetaprawna.pl Środa czwartek 4 5 sierpnia 203 3,40 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

Do podpisania umowy dojdzie w Warszawie. Postulaty w niej zawarte

Do podpisania umowy dojdzie w Warszawie. Postulaty w niej zawarte NAFTA I GAZ 5 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 299 ROK XXIV CERAMIKA MAJ SZK O 2015 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Dlaczego Solidarność PSG ogłosiła pikietę? SPCH w Rumunii Rozmowy SPCH : z Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy i radni domagają się. PUBLICZNEJ DEBATY na temat zagospodarowania lasu w centrum miasta str. 3 Niech się święci Trzeci Maja

Mieszkańcy i radni domagają się. PUBLICZNEJ DEBATY na temat zagospodarowania lasu w centrum miasta str. 3 Niech się święci Trzeci Maja G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 2 kwiecień 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl EDUKACJA Galeria wątpliwości Akademicka wizytówka KOMUNIKACJA str. 4 Z biletem, czy

Bardziej szczegółowo

60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba

60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł 60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna

Bardziej szczegółowo