Fakty i dokumenty. Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego część II, PSE,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fakty i dokumenty. Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego część II, PSE,"

Transkrypt

1 LITERATURA A European Network of Excellence for Cluster Management, Matching and Promotion, Economic Development Karlsruhe, Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa Acton J., Vogelsang I., Introduction [w:] Symposium on Price Cap Regulation, Rand Journal of Economics 1989, vol. 20, nr 3. Aluchna M., Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa Ambroziak A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Wspólnoty Europejskie 2003, nr 2 i 3. Analizy wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, pod red. E. Wojnickiej, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa Rzeszów Andersson T., Serger S., Sorvik J.E., Hansson E.W., The Cluster Policies Whitebook, IKED, Sweden Autostrada przyciąga kapitał, Rzeczpospolita 2007, 27 czerwca. Averch H., Johnson L., Behavior of the Firm under Regulatory Constraint, American Economic Review 1962, vol. 52, nr 5. Barembruch A., Gostomski E., Penczar M., Lepczyński B., Pośrednictwo kredytowe w Polsce podręcznik dla praktyków, Wydawnictwo Cedetu, Warszawa Barr M.S., Models of Credit Market Regulation [w:] Building Assets, Building Wealth; Creating Wealth in Low-Income Communities, pod red. N. Retsinas, E. Belsky, Brookings Press, Washington DC Bednarek M., O kredyt trudniej niż w USA, Gazeta Prawna 2007, 16 sierpnia. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 46, Warszawa Bobińska K., Zdefiniowanie pojęcia usługi użyteczności publicznej [w:] Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, pod red. K. Bobińskiej, Bellona, Warszawa Boekhold P., Thuriaux B., Overview of Cluster Policies in International Perspective. A Report for the Dutch Ministry of Economic Affairs, Final Report, 1999.

2 183 Bogucka K., W Wielkiej Brytanii rośnie liczba osób mających problem ze spłatą kredytów, Portal Bankier.pl, Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wobec problemu bezrobocia [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Raport nr 36, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Studia i Materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Brdulak J., Niedziółka D., Specjalne strefy ekonomiczne i wolne obszary celne jako czynnik kształtowania innowacyjnej struktury przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku, pod red. J. Brdulaka, PTE, Warszawa Brdulak J., Ewolucja uprzywilejowania ekonomicznego specjalnych stref ekonomicznych w Polsce [w:] Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce, SGH, Warszawa 2003, nr 506. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów, Niebieskie Księgi/Rekomendacje, nr 11, IBnGR/PFSL, Gdańsk Bucka M., Koncepcja klastrów w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, nr Budzowski K., Ekonomika handlu zagranicznego, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków Calmors L., Active Latour Market Policy and Unemployed A Framework for the Analysis of Crucial Design Features, OECD Economic Studies 1994, nr 22. Clusters in Poland, raport przygotowany dla LEED/OECD Program on Clusters in Transition Economies, IBnGR, Gdańsk Colander D., Microeconomics, Irwin, Homewood Boston Competition in Electricity Markets, OECD/IEA, Paris Coraz więcej centrów kompetencyjnych. Czy nasz kraj ma szansę stać się centrum usług BPO?, Rynki Zagraniczne 2005, nr 81. Croft J., Niewypłacalni klienci obciążają wyniki banków, Rzeczpospolita 2006, 5 listopada. Czech A., Zagóra-Jonszta U., Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe PTE, nr 1, Warszawa Czuryło P., Polacy ruszyli na zakupy z grubszymi portfelami, Gazeta Prawna 2007, sierpnia. Dach Z., Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej [w:] Podstawy makroekonomii, pod red. Z. Dach, B. Szopy, PTE, Kraków Dauten C.A., Financing the American Consumer, Consumer Credit Monograph no. 1, American Investment Company of Illinois, St. Louis Davey M., Mortgage Equity Withdrawal and Consumption, Bank of England Quarterly Bulletin 2001, vol. 41, nr 1. Dembiński P., Gospodarka rynkowa dla każdego, Editions Spotkania, Warszawa DG Competition Report on Energy Sector Inquiry, European Commission, Brussels 2007.

3 184 Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zalewski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa Toruń Dylematy polskiego rynku pracy, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Dyrektywa 98/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. zmieniająca dyrektywę 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego. Dyrektywa Rady 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego. Dyrektywa Rady 90/88/EWG z dnia 22 lutego 1990 r. zmieniająca dyrektywę 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS, Warszawa Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, pod red. A. Dobroczyńskiej, URE, Warszawa European Regions Knowledge-based Innovation Network, partners.html. European Trend Chart on Innovation, Thematic Report-Cluster Policies, European Commission, Fakty i dokumenty. Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego część I, PSE, Warszawa, nr II/1999 (14). Fakty i dokumenty. Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego część II, PSE, Warszawa, nr III/1999 (15). Fala wielkich projektów w łódzkiej strefie, Puls Biznesu 2007, 5 października. Fierla I., Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce [w:] Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku, PTE, Warszawa Finlay S., Consumer Credit Fundamentals, Palgrave Macmillan, Houndmills New York Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa Frydman R., Rapaczyński A., Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo traci na znaczeniu?, Znak, Kraków Gacki G., Miliony na klastry, Gibuła R., Wpływ regulacji prawnych Unii Europejskiej na polskie specjalne strefy ekonomiczne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr Glikman P., Kontrowersje wokół kapitału zagranicznego w Polsce, Gospodarka Narodowa 2000, nr Global Services Location Index 2006, Golinowska S., Polska droga do zatrudnienia, Tygodnik Powszechny 2007, nr Gorynia M., Niewidzialne efekty zagranicznych inwestycji, Rzeczpospolita 2007, 23 lutego. Grelo G., Inwestycje w SSE nadal opłacalne, Prawo i Gospodarka 2000, kwietnia.

4 185 Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Grzegorczyk M., Strefy mają szansę na dłuższe życie, Puls Biznesu 2006, 5 września. Guzik R., Regulacja energetyki w kontekście ochrony konkurencji [w:] Amerykański i europejski system ochrony konkurencji, UOKiK, Warszawa Holik G., Nowak Z., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2004, nr 651. Hunt S., Making Competition Work in Electricity, John Wiley & Sons, New York Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na dzień 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w 2006 roku, NBP, Warszawa Innovation, Knowledge and Clusters, Bolonia Intven H., Oliver J., Sepúlveda E., Telecommunications Regulation Handbook, World Bank, Washington Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa Jamasb T., Pollitt M., Electricity Market Reform in the European Union: Review of Progress toward Liberalization & Integration, CEEPR, 2005, RePEc/mee/wpaper/ pdf. Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Grala J., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3. Jappelli T., Pagano M., The Role and Effects of Credit Information Sharing [w:] The Economics of Consumer Credit, pod red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge London Jarczewski W., Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik przyciągający inwestorów [w:] Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Jarczewski W., Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, Samorząd Terytorialny 2007, nr 7 8. Jurczyk Z., Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowanej przez Komisję Europejską, Prawo Unii Europejskiej 2004, nr 9. Jurczyk Z., Wybrane zagadnienia polityki konkurencji, UOKiK, Warszawa Kabaj M., Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy? [w:] Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Kabaj M., Zasoby pracy, zatrudnieni i bezrobocie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Kaliński M., Państwo w kreatywnej gospodarce [w:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, pod red. G. Wrzeszcz-Kamińskiej, WSH we Wrocławiu, Wrocław 2007.

5 186 Kessides I.N., Reforming Infrastructure. Privatization, Regulation, and Competition, The World Bank and Oxford University Press, Washington Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, pod red. S. Szultki, IBnGR, Gdańsk Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki, przyjęty w dniu 21 września 2007 r., KOM(2007) 546, 2002/0222 (COD). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Konsumentów portret własny raport z badań, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa Kowalik T., Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, Gospodarka Narodowa 2001, nr 9. Krajowa strategia zatrudnienia na lata , Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa Krakowiak M., Jesteśmy liderem regionu, Rzeczpospolita 2007, 26 kwietnia. Krześniak M., Banki różnie liczą tę samą prowizję, Gazeta Prawna 2007, 8 października. Kubiak P., Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Kudełko J., Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2006, nr 709. Kwiatkowski E., Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce [w:] E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Larson A.C., Parsons S.G., Telecommunications Regulation, Imputation Policies and Competition, Hastings Communications and Entertainment Law Journal 1993, vol. 16, nr 1. Levi-Faur D., Jordana J., The Politics of Regulation in Age of Governance [w:] The Politics of Regulation. Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, pod red. D. Levi-Faura, J. Jordany, Edward Elgar Pub, Liberska B., Globalizacja a korporacje międzynarodowe [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa Liniowy szturmuje Europę, Rzeczpospolita 2008, 5 stycznia. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, Ekonomista 2002, nr 2. Łódzka strefa zgarnia inwestorów, Puls Biznesu 2007, 12 września. Łódź może powtórzyć sukces Wrocławia, Rzeczpospolita 2007, 21 lutego. Łukawer E., Bariery transformacji (w oczach polskich ekonomistów) [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa, pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE w Katowicach, Katowice Mamy nowy rekord inwestycji zagranicznych, Rzeczpospolita 2007, 13 lutego. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, Ekonomista 1999, nr 1 2.

6 187 Melody W.H., Policy Objectives Models of Regulation [w:] Telecom Reform: Principles, Policies and Regulatory Practices, pod red. W.H. Melody ego, Technical University of Denmark, Den Private Ingenierford, Methodology for Regional and Transnational Technology Clusters: Learning with European Best Practices, European Commission, Enterprise DG, Michalski M., Krysta B., Lelątko P., Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku, Warszawa Mielczarski W., Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Wydawnictwo ARE, Warszawa Międzynarodowe koncerny wybierają Polskę, Gazeta Prawna 2006, nr 81. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mokrzyc M., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Gospodarka Narodowa 1998, nr 8 9. Mróz J., Specjalna strefa ekonomiczna jako forma pobudzania aktywności gospodarczej regionu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 864. Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Ocena jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego, Raport Firmy Expander oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Warszawa Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, pod red. W. Szpringera, W. Rogowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna na temat zgodności projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3059) oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 3063) z konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, Warszawa Pestoff V.A., Przedsiębiorstwa społeczne i demokracja obywatelska w Szwecji: budowa partycypacyjnego społeczeństwa dobrobytu XXI wieku [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, pod red. J. Hausnera, SAE w Krakowie, Kraków Pierścionek Z., Fuzje i przejęcia w procesie globalizacji przedsiębiorstw, SGH, IFGN, Warszawa Pilarska C., Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland s Integration with the European Union, Argumneta Oeconomica Cracoviensia, Cracow University of Economics, Cracow 2001, nr 1. Piotrowski A.J., Rachunek zysków i strat, Telecom Forum 1999, nr 1. Pitofsky R., Patterson D., Hooks J., The Essential Facilities Doctrine under U.S. Antiutrust Law, Antitrust Law Journal 2003, vol. 70, nr 2, files/antitrust_law_ Journal.pdf. Politt M., Liberalisation and Regulation in Electricity Systems: How Can Get the Balance Right?, 2007, Polska Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Polskie specjalne strefy ekonomiczne zamierzenia i efekty, pod red. E. Kryńskiej, Uniwersytet Warszawski Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

7 188 Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Porter M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, Economic Development Quarterly 2000, vol. 14, nr 1. Prawo konkurencji stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, pod red. C. Banasińskiego, UOKiK, Warszawa Privatization. Critical Perspectives on The World Economy, pod red. G. Yarrowa, P. Jasińskiego, Routledge, London New York 1996, vol. 1. Promocja zatrudnienia aktywne programy walki z bezrobociem, Przedsiębiorcy oblegają strefy, Rzeczpospolita 2007, 31 sierpnia. Przybywa centrów usług, Rzeczpospolita 2008, 2 stycznia. Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według danych Narodowego Banku Polskiego [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego 2006, NBP, Warszawa Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2006 rok, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa Regulation Reference Paper on Basic Telecommunications, WTO 1997, newsarchive/press/wtpf98/ WTORefpaper.html. Report of the APEC Energy Working Group, Strengthening Operational Aspects of APEC Energy Micro-Economic Reform: Phase II, The Allen Consulting Group, Melbourne Responsible Lending and Financial Inclusion, The European Parliamentary Financial Services Forum, briefings/briefing_23apr2003.pdf. Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006, zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata , na podstawie art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206, z 2005 r. nr 90, poz. 759 i nr 267, poz oraz z 2006 r. nr 149, poz. 1074). Rożyński P., Netia czwartym operatorem komórkowym, Gazeta Wyborcza 2005, 9 maja. Rychter K., Wygórowane koszty kredytu zapłaci klient, Gazeta Prawna 2007, 20 sierpnia. Sadowski Z., Polska wobec wyzwań XXI wieku [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, pod red. Z. Dach, PTE AE w Krakowie, Kraków Sadowski Z., Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, Zeszyty Naukowe PTE, nr 2, Warszawa Sadowski Z., Transformacja i rozwój. Wybór prac, PTE, Warszawa Sadowski Z., Współczesna gospodarka rynkowa a funkcje państwa, Biuletyn Informacyjny PTE, Kraków Schwartz T., Satola D., Telecommunications Legislation in Transitional and Developing Economies, World Bank, Washington Singa Boyenge J.P., ILO Database on Export Processing Zones, Working Paper, International Labour Office, Geneva, April 2007.

8 189 Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania 2004, nr 3. Smyczek S., Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych [w:] Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, pod red. E. Kieżel, Difin, Warszawa Solek A., Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych, AE w Krakowie, Kraków 2006 (praca niepublikowana). Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm Special Economic Zones. Magnet for Investors, The Warsaw Voice 2007, nr 23. Specjalne strefy ekonomiczne zwiększają zatrudnienie na potęgę, Rzeczpospolita 2006, 11 listopada. Specjalne strefy ekonomiczne. Badanie edycja 2007, KPMG, Warszawa Specjalne strefy ekonomiczne. Stan na dzień 31 marca 2004 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2004, Specjalne strefy ekonomiczne. Stan na dzień 31 grudnia 2004 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005, Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na rok 2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Sprawozdanie z działalności Arbitra Bankowego w 2006 roku, Związek Banków Polskich, Warszawa Spyrelli Ch., Regulating the Regulators? An Assessment of Institutional Structures and Procedural Rules of National Regulatory Authorities, International Journal of Telecommunications Law and Policy 2003, nr 8. Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i rynku gazu: raporty porównawcze komisji europejskiej, URE, Warszawa Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa Strefy ekonomiczne rosną jak na drożdżach, Gazeta Wyborcza 2007, 27 listopada. Strefy mają dostać czas nawet do 2020 r., Puls Biznesu 2007, 15 czerwca. Szlasa A., Strata zamiast szybkiej pożyczki, Gazeta Prawna 2006, 9 sierpnia. Szopa B., Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, Ekonomia Społeczna 2007, nr 1. Szpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Szpringer W., Opinia do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki (Druk nr 3911) o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Druk nr 3059) oraz o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (Druk nr 3063), opinia z dnia 13 maja 2005 r. dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Szpringer W., Szpringer Z., Regulacja kredytu konsumenckiego i upadłości konsumenckiej (inspiracje dla Polski w świetle rozwiązań niektórych krajów UE oraz projektu noweli do dyrektywy UE o kredycie konsumenckim), Bank i Kredyt 2004, nr 9.

9 190 Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki, rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi/Rekomendacje, nr 12, IBnGR/PFSL, Gdańsk Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa Szymaniak A., Specjalne strefy ekonomiczne a negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, nr 976. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa Szymoniuk B., Podwyższanie konkurencyjności regionu rolniczego: klaster Dolina Ekologicznej Żywności, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce Śląsk tworzy klaster motoryzacyjny, Puls Biznesu 2007, nr 239. Toczyłowski E., Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa Train K.E., Optimal Regulation. The Economic Theory of Natural Monopoly, MIT, Cambridge Usowicz E., Pożyczki na bakier z prawem, Gazeta Prawna 2006, 22 lutego. Usowicz E., Uwaga! Zakazane klauzule..., Gazeta Prawna 2006, grudnia. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600). Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 54, poz. 348). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939, z późn. zm.). Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. 2003, nr 86, poz Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100, poz. 1081, z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424, z późn. zm.). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 162, poz. 1693). Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800). Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 157, poz. 1316). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2006 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593). Vertical Price Squeezing, Wałęga G., Skutki ograniczenia maksymalnego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych w Polsce [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, pod red. Z. Dach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Więcław E., Nadszedł kredytowy boom, Rzeczpospolita 2006, 3 lutego.

10 191 Witkowska J., Zagraniczne źródła innowacji w gospodarce polskiej [w:] Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Raport nr 26, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa Wojna na podatki o międzynarodowe inwestycje, Rzeczpospolita 2008, 9 stycznia. Wojtyna A., Przyszłość państwa a gospodarka, Komitet Prognoz Polska XXI wieku przy Prezydium PAN, Warszawa World Investment Report 2002, UNCTAD, Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Yarrow J., Vickers G., Privatization: An Economic Analysis, MIT Press, Cambridge Massachusetts London, England Zachęty podatkowe w SSE, Zagóra-Jonszta U., Rola państwa w procesie współczesnych przeobrażeń ekonomiczno- -społecznych [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, pod red. D. Kopycińskiej, Print Group, Szczecin Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce. Raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa Zapowiada się rekordowy napływ firm, Rzeczpospolita 2007, 21 lutego. Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 20, poz Zerka M., Przeciwdziałanie nadużywaniu siły rynkowej na rynku energii elektrycznej, Biuletyn PTOSPEE 2001, nr 4. Zerka M., Strategie na rynkach energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku, Warszawa Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa Żołnowski A., Szymczak W., Polski sektor telekomunikacyjny w świetle działań organu antymonopolowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2003.

11 192 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie Wydanie I Objętość 12,0 ark. wyd. Nakład egz. Skład i łamanie Małgorzata Kopijka Druk i oprawa TECHNET Sp. z o.o. ul. Biskupińska 3A, Kraków Druk ukończono w grudniu 2008 r.

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red.

Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. Literatura Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW

POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW 6 POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW 6.1. WPROWADZENIE W polityce ekonomicznej coraz więcej uwagi poświęca się problemowi przestrzennej koncentracji przedsiębiorstw współpracujących ze sobą

Bardziej szczegółowo

Literatura XXV W TROSCE O PRACĘ RAPORT UNDP

Literatura XXV W TROSCE O PRACĘ RAPORT UNDP Literatura AIG/Agora S.A (2002), Praca dla Młodych, AIG/Agora S.A (2003), Młodzi w Pracy, Allmendinger J., Leibfried S. (2002), Education and Welfare State, in: G. Burkart /J. Wolf (eds.) Lebenszeiten.

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20 LITERATURA Adequate and Sustainable Pensions Synthesis Report 2006, European Commission Directorate-General for Employment, Official Publications of the European Communities, Luxembourg, August 2006. Anioł

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Katarzyna Maria Łogwiniuk SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Dr hab. Niny Siemieniuk,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach

Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach Zeszyty Naukowe nr 778 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Finansów Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach 1. Wstęp Od lat

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo finansowe K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014, ss. 299 324. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. ROZDZIAŁ 14 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD 1. Informacja biznesowa Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 : Statistical Yearbook of the Tepublic of Poland; wydawca: Zakład Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm.

1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm. 1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm. KONSTYTUCJE - BADANIA PORÓWNAWCZE; KONSTYTUCJE - ZMIANA; POLSKA - KONSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo