Profil działalności. Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil działalności. Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A."

Transkrypt

1 1

2 Profil działalności Platforma Mediowa Point Group S.A. (PMPG) to notowany na GPW od grudnia 2006 holding wydawniczo-mediowy o szerokim portfolio mediów, który skutecznie działa na rynku TMT (Technology, Media and Telecommunication) od 1997 roku. Media Marketing Technologia Platforma Mediowa Point Group S.A. 2

3 Profil działalności 3

4 Profil działalności Struktura przedsięwzięć w ramach PMPG PMPG realizuje swoje przedsięwzięcia w podziale na trzy podstawowe grupy. Wykorzystując nasze wysoko wyspecjalizowane zasoby wykonawcze tworzymy nowe rynki dla naszych produktów mediowych ale także wykonujemy usługi dla klientów zewnętrznych cross-selling w ramach zintegrowanego działu sprzedaży. Nowe przedsięwzięcia Nowe przedsięwzięcia Nowe przedsięwzięcia 4

5 Profil działalności Główne zasoby wykonawcze One of the leading polish mobile marketing full interactive agency. Offers unique products for SMS, MMS, IVR, Mobile Internet, Bluetooth Proximity Marketing, Matrix Codes, QR-Codes, J2ME and other Multimedia Content for Mobile as well as Mobile Advertising. One of the leading polish BTL/TTL (Throughthe-line) marketing agency. Working all around the country in 8 regions, 29 divisions / managers and over 1500 co-workers all over the country. Over 10 years on the market with top brands portfolio: Pepsi, SonyEricsson, Sony, P&G, Adidas, Nestle etc. Print Plant ideally localized near to the capital (which gives great competitive advantage to the company) using up to date machinery. Specialized in short time, quality marketing print materials (full colour brochures) close cooperation with BTL Point Group. 5

6 Profil działalności Główne aktywa mediowe media tradycyjne nowe media Number 1 polish music and popculture magazine, 12 years on the market. Number 1 polish cinema, dvd movie magazine, 61 years on the market. Number 1 polish students magazine, 10 years on the market. First polish WEB2.0 / social networking sport Internet portal, over 2 years on the market. Growing over 30% a month. Unique Concept of Virtual Assistant proven in practice on polish market. over 2 years on the market. Number 1 polish portal for students and graduates. Over 800k uu/month. 6

7 Profil działalności Model biznesu: potencjał rozwoju Optymalizacja dotarcia w mediach 7

8 Profil działalności Model biznesu: optymalizacja dotarcia / przychodów w mediach Print Annual Rewards Special Editions Recurrent Events Other Media New Media Muzyka Machina Machinery Modne Miasta Design Wyd. urodzinowe Music events / concerts Radio, TV, out-door Bombadaj.pl 100klatka.pl Kultura Film Złote Kaczki Gold Edition, MH, KH Cykle filmowe Premier Directors Actors Radio, TV Filmopedia, Plotki24.pl, Mniemanie Edukacja?Dlaczego SPRy Sporootym SID Dlatego Guru meetings / trainings Uiniversities In-door, TV, Radio Korba.pl Sport Sportlife TBD Sportlife [temat] Uefa lato Radio, TV (podcast) Sport24.pl 8

9 Podsumowanie działań 2007 Zasoby wykonawcze Rozpoczęcie procesu integracji admobile oraz On-Line Point Group = Full Interactive Uruchomienie NewsPR agencji PR / IR Modernizacja parku maszyn drukarni Gem-Text nabytej w 2006 roku, przedefiniowanie strategii spółki Media tradycyjne Kupno oraz relaunch najstarszego polskiego magazynu filmowego Film Realizacja wręczenia nagród oraz gali Złote Kaczki 2007 i relaunch Machinerów (TV) Ekspansja marki Machina - Machina Design / Modne Miasta by Machina Nowe media Stworzenie struktur odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć w nowych mediach Kupno pakietu większościowego w Infini sp. z o.o. (właściciel Sport24.pl) oraz przebudowa serwisu i wzmocnienie redakcji Podpisanie umów nabycia praw do objęcia większościowyego pakietu udziałów w Gretix sp. z o.o. (właściciel Gretix.com) Uruchomienie z ATM SA infrastruktury do dystrybucji video w Internecie (www.100klatka.pl) 9

10 Potencjał rynkowy Globalny rynek rozrywki i mediów CAGR 6,6% Polski rynek reklamowy - niskie nasycenie (0,6% PKB) w porównaniu z krajami UE15 (ok. 0,8% PKB) - wysoki potencjał wzrostu 1,3 bln USD 2005 r. 1,8 bln USD 2010 r. Przychody reklamowe mediów ogółem (mln zł) Polski rynek rozrywki i mediów CAGR 6,6% 8,4 mld USD 11,6 mld USD 2005 r r. PWC, Global Entertainment and Media Outlook Źródło: CR Media Consulting 10

11 Potencjał rynkowy Kluczowe tendencje na rynku mediów Kierunek Nowe Media 15 milionów użytkowników Wydatki na reklamę internetową w Polsce (mln PLN) Udział Internetu w globalnych wydatkach reklamowych Source: IAB Polska Raport Internet 2006 Source: PWC, Global Entertainment and Media Outlook 11

12 12

13 Strategia rozwoju: podstawowe kierunki strategiczne 1 Cyfryzacja treści oraz budowa sieci dystrybucji w nowych mediach digitalizacja posiadanych treści redakcyjnych (Film, Machina, Dlaczego, ) archiwizowanie i zarządzanie treściami tworzonymi w ramach poszczególnych redakcji udostępnianie zasobów treściowych i multimedialnych między redakcjami (TV Machina, Radio Machina, portal Machina, Film, ) usprawnienie współpracy w ramach zespołów redakcyjnych - wspomaganie powstawania treści dystrybucja treści multimedialnych w Internecie, telewizji, na telefony komórkowe sprzedaż treści w segmencie B2B szukanie nowych form dystrybucji i syndykacji zasobów (Internet, mobile) budowa serwisów internetowych oraz serwisów mobile w ramach synergii grupy 13

14 Strategia rozwoju: podstawowe kierunki strategiczne 2 Rozszerzanie posiadanych marek na nowe kanały komunikacji i sprzedaży 3 Rozbudowa portfela mediów rozwój poprzez akwizycje oraz wzrost organiczny 14

15 Strategia rozwoju: cele emisji Struktura wykorzystania środków z emisji 15

16 Strategia rozwoju: cele emisji Wykorzystanie środków z emisji: nowe media nowe media: 23.3 mln PLN Thematic web services: building of web brands in the areas of Culture, Music, Film, Sport / acquisition, amount: PLN 2.7 million Media Navigator: building of the Media-Navigator service (Internet + mobile) / acquisition of services supplementing the offer, amount: PLN 5.2 million OZON2.0: development of web community journal, amount: PLN 2 million Shared infrastructure for services / entities Electronic licenses: strengthening of the product base in the area of license purchase for electronic education products and their development, amount: PLN 8.1 million Central Archives: digitalization of content, as well as production and distribution of multimedia content, amount: PLN 5.3 million 16

17 Strategia rozwoju: cele emisji Opis wybranych Serwisów Internetowych* Basing on the content from our print magazines like Machina and Film, hiring chef-editing form one of the print gossip magazines, basing on the state of the art software infrastructure of Sport24.pl we will build polish gossip celebrity portal which address high consumers demand in this area. Utilizing unique distributed infrastructure for video and multimedia content distribution on the territory of Poland (already used by 100klatka.pl) we will build social video sharing Internet portal as one of the syndication fields for our multimedia content form tv and other content media entities. Basing on Gretix.com wide calendar events database, utilizing great content potential of other media entities within the group in the area of sports, culture, education and movie, we will build first polish search engine for events just type: [Warsaw, theater, Saturday] or [comedy, Friday] or [Warsaw, Sports, weekend] cinemas, theaters, tv guides, sports events all under the same roof. * with syndication on mobile channel Basing on high brand awareness of weekly magazine OZON (over 20M zloty spend on marketing by the previous owner within one year) and state of the art software infrastructure of Sport24.pl we will build polish citizen journalism daily Internet newspaper like Ohmynews.com 17

18 Strategia rozwoju: cele emisji Current issue demand for the amount of: PLN 14.5 million Machina TV Objective: to launch a new tv channel based on the hugely successful consumer franchise Machina Unique: target audience brand essence unique content Execution: digital broadcast: tv (digital platforms), internet, mobile Opportunities: Advertisers Machina own and affiliated events Already sponsored video content supply for new media 18

19 Strategia rozwoju: cele emisji Current issue demand: traditional media Example of FILM brand expansion potential Example of education brands expansion potential Traditional media: PLN 5.7 million Sport monthly: launch and development of the monthly on general sport, amount: PLN 2.5 million Development of FILM brand: development of FILM magazine and brand onto new areas, amount: PLN 2 million Educational products: development of off-line educational products, amount: PLN 1.2 million 19

20 Strategia rozwoju: cele emisji Current issue demand for the amount of: PLN 6.8 million premium (out-door) media Planned acquisitions (mega-format) Only the best locations premium, high traffic Multimedia (large format TV on premium media) media with possible interaction PMPG has launched the first Polish interactive billboard! We are able to help advertisers through the whole process Next multimedia content syndication channel within the group 20

21 Strategia rozwoju: cele emisji Current issue demand: executive resources Full Interactive Executive resources: PLN 3 million Full Interactive: development of Full Interactive agency, amount: PLN 1.5 million Gem-Text: modernization of equipment and development of Gem-Text printing house, amount: PLN 1 million News PR: development of News PR agency team strengthening, amount: PLN 0.5 million Total: PLN 57.2 million 21

22 22

23 Pozycja względem konkurencji Pozycja PMPG S.A. w stosunku do konkurencji Źródło: Na podstawie Media & Marketing 23

24 24

25 Wyniki finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe narastająco (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

26 Wyniki finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) IV kwartały narastająco 2007 IV kwartały narastająco 2006 Przychody netto ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach (w tys. zł) 26

27 Wyniki finansowe Wskaźniki rentowności Rentowność brutto ze sprzedaży 33,32% 52,46% 65,45% 39,63% Rentowność działalności operacyjnej -4,2% 8,6% -23,74% 9,92% Rentowność brutto 6,8% 8,4% -19,14% 11,61% Rentowność netto 5,5% 5,5% -21,13% 11,30% Rentowność aktywów ROA 13,5% 14,8% -52,16% 19,64% Rentowność kapitału własnego ROE 53,3% 40,5% -198,25% 53,60% Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 27

28 28

29 Prognoza wyników w tys. zł Prognoza na rok 2008 Prognoza na rok 2009 Przychody ze sprzedaży Wynik operacyjny Wynik brutto

30 30

31 Nowa emisja Struktura emisji Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Oferowane akcje: akcji zwykłych na okaziciela serii E Cena emisyjna akcji: 2,5 zł Szacowane wpływy z emisji: 57,2 mln zł 4 prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji nowej emisji serii E Prawa poboru są przedmiotem notowań na GPW Harmonogram emisji Dzień ustalenia prawa poboru: 8 X 2007 r. Notowanie praw poboru: 7-23 IV 2008 r. Przyjmowanie Zapisów Podstawowych oraz Dodatkowych: IV 2008 r. Przydział akcji w wykonaniu prawa poboru: 8 V 2008 r. Zapisy w ramach zaproszenia Zarządu PMPG S.A.: 9-15 V 2008 r. Przydział akcji oferowanych w ramach zaproszenia Zarządu i zamknięcie publicznej oferty: 23 V 2008 r. Oferujący: Dom Maklerski IDMSA 31

32 Nowa emisja Struktura akcjonariatu przed ofertą akcji serii E Struktura akcjonariatu po ofercie akcji serii E* Free float 22% Parrish Media N.V. 12% Michał Lisiecki 66% *) Przy założeniu, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają przysługujących im praw poboru i objęcia akcji serii E oraz objęcia wszystkich oferowanych akcji. Jeśli wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki skorzystają z przysługującego im prawa poboru i obejmą akcje serii E, ich udział w kapitale pozostanie bez zmian. 32

33 33

34 Podsumowanie Dlaczego warto zainwestować w akcje PMPG SA Perspektywiczny, dynamicznie rozwijający się rynek Skuteczny model biznesu - unikalne połączenie mediów, marketingu i technologii Własne aktywa mediowe Silne marki Zdywersyfikowane kanały dotarcia Rozwój Nowych Mediów - wysoki potencjał wzrostu Dobra kondycja finansowa, wysoka rentowność, bezpieczny poziom płynności finansowej Kompetentny zespół sprawdzone kompetencje w budowaniu jak i przejmowaniu / reorganizacji (np. Film, Machina) 34

35 Kontakt Platforma Mediowa Point Group SA Al. Jerozolimskie 146 C, Warszawa, tel. ( ) fax ( ) Dom Maklerski IDMSA Mały Rynek 7, Kraków tel. (+48 12) , (12) fax (+48 12) Niniejsza prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjno-promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i papierach wartościowych, będących przedmiotem publicznej oferty jest prospekt emisyjny, dostępny na stronach internetowych Emitenta: oraz Oferującego: 35

36 Profil działalności Struktura organizacyjna w ramach holdingu 36

37 Profil działalności Zespół menedżerski Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Założyciel i główny akcjonariusz Platformy Mediowej Point Group. Od 14 lat związany z rynkiem mediowomarketingowym, współtwórca rozwijających się z sukcesem przedsięwzięć z obszaru TMT: Telecom Media, OnePlayFrame, AdMobile, Gretix. Jest także członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także członkiem prestiżowej międzynarodowej YPO (Young Presidents Organization) i założycielem Eksploratorium Nowej Gospodarki przy PTE. W 2002 roku otrzymał tytuł Managera Roku 2002 nadawany przez magazyn Home & Market. Absolwent Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Handlu Zagranicznego i Businessu Międzynarodowego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Businessu. Piotr Surmacki Wiceprezes Zarządu Związany z rynkiem telekomunikacyjnym i mediowym od ponad 11 lat. W tym czasie pracował dla takich firm jak: Polska Telefonia Cyfrowa (Era), Andersen Consulting (Accenture), Hewlett-Packard. Był założycielem oraz przez ponad dwa lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Telecom Media Sp. z o.o. - obecnie jednego z głównych graczy na rynku dystrybucji treści multimedialnych na telefony komórkowe, spółki której obecnymi udziałowcami są m.in. BBI Capital NFI SA oraz fundusz MCI Management SA. Od maja 2005 do marca 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Działu Nowe Media w Telewizji Polsat SA z odpowiedzialnością w zakresie tworzenia oraz realizacji strategii Polsat, TV4 oraz kanałów tematycznych w obszarze Nowych Mediów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale zarządzania. 37

38 Profil działalności Zespół menedżerski Tomasz Sadowski Wiceprezes Zarządu Wysokiej klasy specjalista z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Pracował na stanowiskach prawniczych m.in. w BGŻ, KPWiG, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Technologie Informatyczne; syndyk w Sądach Rejonowych w Warszawie i Lublinie; wykładowca Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz Prawa Dewizowego i Celnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno Informatycznej. Doktor Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, ukończył także Prawo Handlowe na Wydziale Handlu Zagranicznego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz studia podyplomowe w KSAP w Warszawie. Paweł Hordyński Członek Zarządu Specjalista w zakresie finansów. Pełnił stanowisko audytora w firmie audytorskiej MAZARS & Gerard audyt, Kontrolera Finansowego oraz p.o. Dyrektora Finansowego w MATERNE Polska, Kierownika Finansowego MANPOWER Polska; Pełnomocnik Zarządu w MP Services, Prokurent w Gem-Text; zasiadał w Radzie Nadzorczej EUROMAG, Arksteel (obecnie PMPG SA). W latach sprawował również funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej w Stowarzyszeniu Conquest Consulting, organizacji nonprofit działającej w celu praktycznego kształcenia studentów. Jest członkiem Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej (FREE), Stowarzyszenia Absolwentów SGH oraz Stowarzyszenia Conquest Consulting. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości w SGH w Warszawie, obecnie kończy studia Executive MBA na University of Illinois przy współpracy z UW. 38

39 39

Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A.

Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A. 1 Agenda Profil działalności Podsumowanie działań 2007 Potencjał rynkowy Strategia rozwoju oraz wykorzystanie środków z emisji Pozycja względem konkurencji Wyniki finansowe Prognoza wyników Nowa emisja

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w nowe media

Inwestycja w nowe media Inwestycja w nowe media POINTGROUP(PGM) Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce prezentację działalności i dokonań Platformy Mediowej Point Group. Spółka od ponad roku jest notowana

Bardziej szczegółowo

... Platforma Mediowa Point Group S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze informacji

... Platforma Mediowa Point Group S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze informacji PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Media tradycyjne, media elektroniczne, marketing i reklama Wydawca Machina, Film Właściciel Ozon Właściciel TV Machina Platforma Mediowa Point Group S.A. powstała

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

OFERUJĄCY DATA ZATWIERDZENIA: 31 MARCA 2008 R.

OFERUJĄCY DATA ZATWIERDZENIA: 31 MARCA 2008 R. Prospekt emisyjny 2008 PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI SERII E ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW POBORU AKCJI SERII E, PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ

Bardziej szczegółowo

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin. 2006 2006 Annual report Raport roczny pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.pl Naszą siłą są ludzie Our strength is in people Raport roczny 2006 2006 Annual report Naszą siłą są ludzie Our

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj 2007 1 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 6 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 8 ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

18.6. TMT.Communities 09 Warsaw. H Partnerzy. Partner Platynowy. Partner Złoty. Partner Wspierający. Partnerzy

18.6. TMT.Communities 09 Warsaw. H Partnerzy. Partner Platynowy. Partner Złoty. Partner Wspierający. Partnerzy H Partnerzy Partner Platynowy Partner Złoty Partner Wspierający Partnerzy Partnerzy Strategiczni TechCrunch Partnerzy Medialni H Spis treści/contents en 5 9 Agenda Agenda en 13 14 Zaproszenie na konferencję:

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A.

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A. Company profile Jest mi niezwykle miło przekazać Państwu folder zawierający informacje na temat działalności oraz dotychczasowych osiągnięć Global Cosmed S.A., a także plany dalszego rozwoju i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2009 wybrane dane finansowe selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2009 2008 Zmiana Change % (2009 vs. 2008) 2007 Zmiana Change % (2008

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r.

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r. PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Warszawa, marzec 2015 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual Report

Raport roczny Annual Report Raport roczny Annual Report Empik Smyk E-commerce Empik Digital Schools Publishing Optimum Fashion Financials GRUPA EM&F W LICZBACH W 2012 RokU EM&F Group in numbers in 2012 3,2 mld PLN Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Marzec 2014 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju Agenda 1. Profil IDEA TFI 2. Historia Spółki 3. Rozwój IDEA TFI 4. Model biznesu 5. Strategia rozwoju 6. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich 7. Finanse Spółki 8. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników... 3 Kim jesteśmy... 5 Historia

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r.

REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r. REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r. Grupa Kapitałowa Work Service Najważniejsze wydarzenia w 1H 2013 Podpisanie w dniu 20 stycznia 2013 r. umowy inwestycyjnej z Balibon Investments S.a.r.l. (obecna nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji serii C spółki Power Media S.A. Warszawa, luty 2008 r.

Oferta publiczna akcji serii C spółki Power Media S.A. Warszawa, luty 2008 r. Oferta publiczna akcji serii C spółki Power Media S.A. Warszawa, luty 2008 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Listopad 2013

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Listopad 2013 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Listopad 2013 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe Grupy K2... 13 Podsumowanie 2014 roku... 15 Agencja K2... 16 Good... 18 Fabrity... 19 Oktawave... 21 K2 Media i K2 Search...

Otoczenie rynkowe Grupy K2... 13 Podsumowanie 2014 roku... 15 Agencja K2... 16 Good... 18 Fabrity... 19 Oktawave... 21 K2 Media i K2 Search... Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników... 3 Kim jesteśmy... 5 Historia Grupy K2...7 Skrócona

Bardziej szczegółowo