ENCYKLOPEDIE INTERNETOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZTUKACH PIĘKNYCH [INTERNET ENCYCLOPEDIAS AS A SOURCE OF INFORMATION ON FINE ARTS]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENCYKLOPEDIE INTERNETOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZTUKACH PIĘKNYCH [INTERNET ENCYCLOPEDIAS AS A SOURCE OF INFORMATION ON FINE ARTS]"

Transkrypt

1 Stanisława Kurek-Kokocińska, Piotr Szeligowski Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Łódzki ENCYKLOPEDIE INTERNETOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZTUKACH PIĘKNYCH [INTERNET ENCYCLOPEDIAS AS A SOURCE OF INFORMATION ON FINE ARTS] Abstrakt: Celem referatu jest zdanie relacji z badań wybranych encyklopedii dostępnych w polskim Internecie pod kątem obecności, zawartości oraz treści haseł z dziedziny sztuk pięknych, tj. muzyki, sztuk plastycznych oraz literatury. Porównawcza analiza obejmuje hasła dotyczące twórców i ich dzieł ze szczególnym uwzględnieniem ilustrujących te hasła prezentacji utworów muzycznych oraz malarstwa, prowadząc do próby oceny badanych źródeł informacji. ENCYKLOPEDIE INTERNET LITERATURA MUZYKA SZTUKI PIĘKNE SZTUKI PLASTYCZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI Abstract: The paper is aimed at presenting the findings of the survey of selected Polish encyclopedias available on the Internet. The presence and content of entries for art (music, fine arts, and literature) were analyzed. In this comparative analysis the entries for authors and their works were taken into account with special emphasis placed on presentations (particularly music and paintings), which accompanies the entries. It resulted in an attempt to evaluate the examined sources of information. ART ENCYCLOPEDIAS FINE ART INTERNET LITERATURE SOURCES OF INFORMATION * * * Encyklopedia to stała rodzajowo pozycja warsztatu informacyjnego bibliotekarza. Aktualnie dostęp do encyklopedycznych źródeł informacji o zakresie uniwersalnym uwzględnia globalne środowisko Internetu oraz tryb WWW. Warto przy tym pamiętać, że: Każda encyklopedia uwzględnia przede wszystkim sprawy własnego kraju, w różnym zaś stopniu krajów i narodów innych, zależnie od tego, z którym ojczyznę encyklopedii łączyły bliższe stosunki, albo który odegrał w dziejach ważniejszą rolę [Urbańczyk 1991, s. 66], a ( ) to, co oczywiste dla Anglika, jawi się już inaczej niemieckiemu czytelnikowi [Czubaj 2000, nr 40, s. 57]. Ukształtowane w toku dziejów kultury znaczenie encyklopedii skłania do przyjęcia postawy badawczej. Zabierając głos w dyskusji nad współczesnymi źródłami informacji, rozważymy encyklopedie internetowe w roli źródła informacji o sztukach pięknych. Na drodze porównawczej odniesiemy się do zawartości i kompozycji wybranych haseł z zakresu muzyki, malarstwa oraz literatury. Refleksja taka wydaje się konieczna z perspektywy dyscypliny, która współuczestniczy w kształtowaniu świadomego korzystania przez użytkowników z bogatych pokładów informacji elektronicznej. Na wstępie poddane badaniu źródła przedstawione zostaną w trybie sprawozdawczym. 106

2 Encyklopedie dostępne w polskich portalach to osobno zorganizowane systemy wiedzy. Każdy z nich identyfikuje własny tytuł: Encyklopedia Internautica (Interia), Encyklopedia Wiem (Onet), Wikipedia.Wolna Encyklopedia (Wikipedia), Internetowa Encyklopedia PWN (Wirtualna Polska). Encyklopedie obecne w sieci wykazują związki z wydawnictwami encyklopedycznymi istniejącymi w innej postaci. Jednoznacznie o genezie tego źródła w portalu WP zaświadcza komunikat obecny pod treścią wyświetlanych haseł: Encyklopedia PWN Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (...). Brak bliższych danych nie pozwala dokładniej określić relacji pomiędzy edycjami. Internautica czerpie z obecnej na rynku wydawniczym Popularnej encyklopedii powszechnej. W portalu Interia można przeczytać: Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem Pinnex. Encyklopedia Wiem ma ścisły związek z Multimedialną encyklopedią powszechną. W opisie zamieszczonym w portalu pn. Informacja o produktach czytamy: Użytkownicy płytowej wersji WIEM 2005 mogą skorzystać ze specjalnej oferty na zakup dostępu do codziennie aktualizowanej internetowej wersji Encyklopedii, znajdującej się na stronach portalu wiedzy Onet.pl ( ). Dalsze objaśnienie stanowi tekst pojawiający się pod wyświetlanym hasłem: Encyklopedia WIEM została opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra ( ). Część haseł encyklopedycznych w Onet.pl powołuje się na inne źródła drukowane i elektroniczne, tj. słowniki oraz utrwalone wywiady (czaty). Wikipedia nie posiada związków z określonym istniejącym źródłem informacji. Powstaje na bieżąco, pozwalając włączyć się do grona autorskiego osobom zainteresowanym i czującym się na siłach. Użytkownik, nie odszukawszy żądanego przez siebie hasła, odczytuje tu skierowane do niego słowa: W Wikipedii nie ma jeszcze artykułu o tytule [tu pojawia się żądane hasło]. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju Wikipedii, możesz napisać go poniżej. Gdy skończysz, naciśnij Zapisz. ( ) Jeśli nie chcesz utworzyć tego artykułu nie umieszczaj nic, wciśnij po prostu Wstecz. Konkludując: nasuwa się, że encyklopedie internetowe z natury rzeczy budzić mają zaufanie użytkownika. Zapewniają pozyskanie różnorodnych wiadomości, nie zawsze informując o kolejnych poziomach metainformacji w łańcuchu dostępu do wiedzy. Oddziaływaniu na odbiorcę służyć mogą dane ilościowe. Na stronie Internautiki czytamy: Największa i najbardziej przyjazna encyklopedia w polskim Internecie, umożliwiająca przeszukiwanie bazy ponad haseł ( ). W opisie Encyklopedii Wiem podano: Encyklopedia zawiera obszerną bazę, 125 tysięcy haseł ( ).Wikipedia, jak można dowiedzieć się z zamieszczonej tam informacji, stanowi: Projekt [który] ma na celu stworzenie największej wielojęzycznej, dostępnej dla wszystkich encyklopedii.( ) Chociaż do tej pory napisano już haseł, nadal wiele pozostaje do zrobienia. Ten rodzaj danych pominięty został w portalu WP. Zorganizowana w strukturę bazy danych wiedza wymaga koniecznych narzędzi dostępu. Na ogół jest możliwość wpisania w okno dialogowe frazy, która ukierunkowuje przeszukiwanie zawartości encyklopedii. Istnieje też opcja wyboru z wyświetlanej kolejno porcjami listy haseł. Inną drogę otwierają skupienia haseł w obrębie działów i poddziałów, pozwalające zawężać zakres poszukiwań. Pewne możliwości stwarza postępowanie w ślad za obecnymi odsyłaczami lub też wykorzystywanie nazw, np. osobowych, występujących w treści hasła, a nie posiadających statusu hiperłącza; ich ponowne wprowadzenie w okno dialogowe pozwala kontynuować wyszukiwanie. Dalej przedstawione zostaną obserwacje użytkownika poszukującego w encyklopedii wiedzy na temat muzyki, malarstwa oraz literatury w okresie romantyzmu; taki opis pozwoli wskazać właściwości poszczególnych systemów encyklopedycznych. 107

3 Encyklopedie internetowe, o których mowa, oferują dostęp do wiedzy o muzyce na podstawie odszukanych następujących haseł: Tab. 1 Zestawienie haseł tytułowych na temat muzyki w okresie Romantyzmu PWN WIEM ROMANTYZM; w ramach hasła fragment zat. MUZYKA ROMANTYZM W MUZYCE ROMANTYZMU MUZYKA MUZYKA ROMAN- TYCZNA Analiza zawartości haseł przynosi określone uwagi. Przygotowane zestawienie ilustruje ważniejsze podobieństwa i różnice zaistniałe w badanych encyklopediach. Tab. 2 Zestawienie wybranych elementów zawartości haseł na temat muzyki w okresie Romantyzmu PWN Przywołane nazwy osób 1 przedstawicieli epoki; nie Berlioz H. 2 Brahms J. Chopin F. Franck C. Liszt F. Mahler G. Mendelssohn-Bartholdy F. Moniuszko S. Musorgski M. Paganini N. Rimski-Korsakow N. Schubert F. Schumann R. Strauss R. Wagner R. Wolf H. Przywołane gatunki muzyczne charakterystyczne dla epoki; nie funkcjonują jako dramat muzyczny; msza; oratorium; pieśń; poemat symfoniczny; sonata; suita; symfonia; symfonia programowa; uwertura; wariacje Przywołane nazwy osób przedstawicieli epoki; funkcjonują jako BERLIOZ H. Liszt F. Wagner R. Przywołane gatunki muzyczne charakterystyczne dla epoki; ballady; fantazje; poemat symfoniczny; sonaty; wokalistyka solowa WIEM Przywołane nazwy osób przedstawicieli epoki; funkcjonują jako BELLINI V. BERLIOZ H. BRAHMS J. CZAJKOWSKI P.I. DONIZETTI G. DVOŘÁK A.L. LISZT F. MASSENET J. MENDELSSOHN F. MEYERBEER G. MONIUSZKO S. RIMSKI-KORSAKOW N.A. ROSSINI G. SCHUBERT F. SCHUMANN R. SMETANA B. STRAUSS R. VERDI G. WAGNER R. WEBER C.M. VON WOLF H. Przywołane gatunki muzyczne charakterystyczne dla epoki; MAZURKI NOKTURNY OPERA PIEŚNI POEMAT SYMFONICZNY SYMFONIA PROGRAMOWA WALCE Przywołane nazwy osób przedstawicieli epoki; funkcjonują jako BERLIOZ H. BRAHMS J. BRUCKNER A. CZAJKOWSKI P. DWORAK A. GRIEG E. LISZT F. MAHLER G. MENDELSSOHN F. MONIUSZKO S. MUSORGSKI M. PAGANINI N. SAINT-SAENS K. SCHUBERT F. SCHUMANN R. SMETANA B. STRAUSS R. WAGNER R. WEBER K.M. WIENIAWSKI H. Przywołane gatunki muzyczne charakterystyczne dla epoki; ETIUDY KAPRYSY KONCERT OPERY PIEŚNI 1 W niniejszym i w kolejnych zestawieniach pisownia nazwisk zgodna z zapisem obecnym w encyklopediach. 2 W niniejszym i w kolejnych zestawieniach alfabetyczny porządek wymienianych nazw. 108

4 Do ewidentnych różnic dotyczących zawartości rozpatrywanych haseł oraz ich nasycenia łącznikami hipertekstowymi, dodać należy dalsze spostrzeżenia. Tab. 3 Zestawienie wybranych elementów budowy haseł na temat muzyki w okresie Romantyzmu PWN Brak odsyłaczy wewnętrznych Brak odsyłaczy zewnętrznych Brak ilustracji muzycznych Odsyłacze wewnętrzne zobacz również obecne w haśle głównym [6 odsyłaczy] oraz w hasłach osób, np. F. Chopin [106 odsyłaczy], H. Berlioz [16 odsyłaczy]; odsyłacz zobacz tabelę obecny w haśle F. Chopin pn. Laureaci Międzynarodowych konkursów im. F. Chopina Brak odsyłaczy zewnętrznych Brak ilustracji muzycznych WIEM Odsyłacze wewnętrzne inne na ten temat obecne w haśle głównym [53 odsyłacze] oraz w hasłach osób, np. B. Smetana [16 odsyłaczy], F. Chopin [164 odsyłacze] Odsyłacze zewnętrzne pn. odwiedź w Internecie obecne w hasłach osób: - Fundacja chopinowska w USA DONIZETTI D. - Donizetti Domenico Gaetano Maria ROSSINI G. - Rossini Gioacchino Opery STRAUSS R. - Strauss Richard Site; - Strauss Richard Opery VERDI G. - Verdi Giuseppe WAGNER R. - Wagner Richard - Opery Ilustracje muzyczne: łącznie: 20, z czego 6 występuje w haśle głównym, pozostałe w hasłach osób Odsyłacze wewnętrzne zobacz też obecne w haśle głównym [38 odsyłaczy] oraz w hasłach osób, np. F. Chopin [46 odsyłaczy], P. Czajkowski [77 odsyłaczy] Odsyłacze zewnętrzne pn. linki zewnętrzne obecne w hasłach osób: - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina; - Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie; - Fundacja Chopina w USA; - Strona internetowa o Fryderyku Chopinie po polsku; SCHUBERT F.P. - Utwory Schuberta wg katalogu O.E. Deutscha; - Notes on Franz Schubert by pianist Bart Berman; - The Schubert Institute (UK); MENDELSSOHN F. - FELIX MENDELSSOHN (po angielsku) CZAJKOWSKI P. - Czajkowski w Encyklopedii Kompozytorów Ilustracje muzyczne: łącznie: 1 Ilość, a zwłaszcza identyfikacja ilustracji muzycznych i graficznych w haśle głównym oraz w hasłach osób przedstawicieli muzyki Romantyzmu zasługuje na osobną uwagę. W Encyklopedii Wiem ilustracje muzyczne wystąpiły w 10 spośród 22 haseł kompozytorów, dotycząc następujących osób [w nawiasie ilość fragmentów]: 109

5 Berlioz [1], Brahms [4], Chopin [5], Czajkowski [1], Liszt [1], Mendelssohn [1], Rossini [1], Schumann [1], Schubert [3], Verdi [2]. Opisu ilustracji dokonano na dwóch niejako poziomach, skróconym i rozwiniętym, skróconą identyfikację napotyka użytkownik przed wyborem utworu do odsłuchania, rozwiniętą przed uruchomieniem odtwarzania zapisu muzycznego (np. w haśle CHOPIN FRYDERYK opis skrócony: Chopin F., Walc cis-moll op. 64 ; opis rozwinięty: Fryderyk Chopin, Walc cis-moll op. 64, kompozycja cyklu 3 Walców, ). Wikipedia ilustrująca dźwiękowo hasło MODEST MUSORGSKI, w opisie fragmentu uwzględniła następujące dane: Obrazki z wystawy cykl fortepianowy. Ilustracje graficzne haseł twórców muzyki Romantyzmu na ogół przedstawiają portret kompozytora; odbiorca często nie dowiaduje się tego, kim był twórca wizerunku. Nierzadko ilustrują tekst hasła fotografie pomników, grobowców, rzeźb, rzadziej fragmentów dzieł. Poniższe zestawienie unaoczni poczynione obserwacje. Tab. 4 Zestawienie dotyczące ilustracji graficznych haseł na temat muzyki w okresie Romantyzmu PWN WIEM Brak ilustracji graficznych Ilustracje graficzne, tj. podpisane portrety autorstwa malarzy oraz fotografie w hasłach osób: BERLIOZ H. Paul Sieffert, Louis Hektor Berlioz, 1907 Eugenie Delacroix, portret Fryderyka Chopina fotografie: Pokój Chopina w Nohant Rękopis Mazura Fryderyka Chopina Ilustracje graficzne, tj. nie podpisane portrety w hasłach osób: SCHUBERT F.P. SCHUMANN R. VERDI G. Ilustracje graficzne, tj. podpisane i nie podpisane por-trety i fotografie osób, miejsc, dzieł w hasłach osób: - nie podpisane portrety CZAJKOWSKI P. GRIEG E. MAHLER G. MENDELSSOHN F. MUSORGSKI M. PAGANINI N. SCHUBERT F. SCHUMANN R. SMETANA B. STRAUSS R. WAGNER R. - podpisane fotografie: FRYDERYK CHOPIN: - Pomnik Szopena w warszawskich Łazienkach - Grób Szopena na paryskim cmentarzu Père Lachaise STANISŁAW MONIUSZKO: - Popiersie Stanisława Moniuszki w Poznaniu Porównawczą analizę warto uzupełnić uwagami wskazującymi rozwiązania swoiste. Z tego punktu widzenia wyróżnia się Wolna encyklopedia. Hasła kompozytorów cechuje tu różnorodność, o czym decyduje w dużym stopniu ich ujęcie. Dla przykładu: hasła poświęcone S. Moniuszce, R. Wagnerowi oraz F. Chopinowi są niejednorodne. Biogram Moniuszki jest zwarty, podana niezbędna faktografia, osobno wyliczone dzieła. Postać Wagnera przedstawiona została z uwzględnieniem szerszego tła. Prezentacja dokonań Chopina to odrębna monografia uporządkowana Spisem treści (rozbudowany hipertekst) z dołączonym m.in. kalendarium i bibliografią przedmiotową, oceną dorobku. Internetowe łączniki dodane do haseł istotnie wzbogacają podane wiadomości, stwarzając np. możliwość zapoznania się z tekstami libretta oper Moniuszki (np. Straszny dwór). Niepospolitą 110

6 propozycją Wolnej encyklopedii są fragmenty wypowiedzi znanych osób ujęte w podzbiór pn. Wikicytaty; odpowiednia kolekcja cytatów F. Chopina uzupełnia hasło kompozytora w tej Encyklopedii. Zawartość haseł poświęconych twórcom muzyki romantycznej nasunęła pewne obserwacje dotyczące potraktowania w encyklopediach dokonań z obszaru malarstwa oraz twórczości literackiej epoki. Sugestywnemu zaprezentowaniu dalszych rezultatów badania polskich encyklopedii dostępnych przez sieć Internet posłuży zestawienie. Tab. 5 Zestawienie wybranych elementów zawartości i budowy haseł na temat malarstwa w okresie Romantyzmu PWN WIEM Hasło: ROMANTYZM; w ramach hasła fragment zat. SZTUKA Przywołane nazwy osób Blake W. Constable J. Delacroix F. Friedrich C.D. Füsele H. Géricault T. Goya F. Michałowski P. Rude F. Runge Ph. O. Turner W. nazwy zbiorowe hiperłącza Nazareńczycy Hasło: ROMANTYZMU SZTUKA Przywołane nazwy osób BLAKE W. CONSTABLE J. DELACROIX F FRIEDRICH C.D. GOÝA F. MICHAŁOWSKI P. TURNER W. nazwy osób hiperłącza Géricault T. Runge Ph. O. Füssle J.H. [brak hasła] nazwy zbiorowe hiperłącza Nazareńczycy Hasło: ROMANTYZM W SZTUKACH PLASTYCZNYCH Przywołane nazwy osób BARYE A.L. BLAKE W. CONSTABLE J. D`ANGERS P.J.D. DAUMIER H. DELACROIX E. FRIEDRICH C.D. GERICAULT T. GOYA F. GROTTGER A. MICHALOWSKI P. ORLOWSKI A. OVERBECK J.F. PFORR F. PIRANESI G. ROBERT. H. RODAKOWSKI H. RUDE F. TURNER W. Hasło: ROMANTYZM Przywołane nazwy osób FRIEDRICH C. D. RUNGE P.O. (hiperłącze w trakcie budowy) Brak ilustracji graficznych Brak odsyłaczy zewnętrznych Ilustracje graficzne malarstwa: łącznie 12, tj. w haśle głównym: 2 w hasłach malarzy epoki: 10 Brak odsyłaczy zewnętrznych nazwy zbiorowe hiperłącza BARBIZOŃCZYCY BATALISTYKA BIEDERMAIER NAZAREŃCZYCY Ilustracje graficzne malarstwa, fotografie miejsc: łącznie w hasłach malarzy epoki: 11 Odsyłacz zewnętrzny odwiedź w Internecie obecny w haśle MI- CHAŁOWSKI P. - Kultura polska Brak ilustracji graficznych Brak odsyłaczy zewnętrznych 111

7 Niektóre encyklopedie przybliżają użytkownikowi twórczość malarzy epoki, zamieszczając stosowne ilustracje. W Encyklopedii Internautica spośród przywołanych siedmiu twórców (hasła osobowe jako hiperłącza), zilustrowana została praca sześciorga [w nawiasie ilość ilustracji], tj. CONSTABLE [1], DELACROIX [1], FRIEDRICH [1], GOÝA [3], MICHAŁOWSKI [2], TURNER [2]. Encyklopedia Wiem na 19 haseł osobowych oraz 4 zbiorowe twórców malarstwa romantycznego, zilustrowała 7 haseł, tj. DAUMIER [2], GÉRICAULT [1], GOYA [3], GROTTGER [1], ROBERT [1], TURNER [2], Millet (barbizończyk) [1]. Charakterystykę encyklopedii, które zostały już w tym tekście w znacznym stopniu zaprezentowane, skoncentrujemy teraz na zagadnieniu z twórczości A. Mickiewicza. Postać i dzieła wieszcza opisują hasła obecne w każdej z czterech encyklopedii. Przyczynek do ukazania odmienności oraz szczegółowości tych źródeł informacji stanowi analiza wyników wyszukiwawczych dla frazy PAN TADEUSZ. Tab. 6 Zestawienie ilości haseł uzyskanych na podstawie frazy PAN TADEUSZ PWN WIEM WIKIPEDIA Ilość odpowiedzi: 65 Ilość odpowiedzi: 1268 Ilość odpowiedzi: 676 Ilość odpowiedzi: 1 Internetowa Encyklopedia PWN posiada w swoim zasobie hasła osobowe reżyserów filmów oraz widowisk teatralnych, ilustratorów, aktorów, właściwego autora epopei, tłumacza książki na język obcy, kompozytora utworu Pan Tadeusz. Część haseł dotyczyła zagadnień szerszych, jak: Polska.Film czy Polska.Literatura, a większość osób o imieniu Tadeusz. Hasło-tytuł utworu Mickiewicza jest obecne w Encyklopedii Internautica. W treści tego hasła wyróżniono nazwy postaci literackich jako hiperłącza. Wiele spośród wyszukanych haseł należy uznać za szum informacyjny. Wyszukiwanie na podstawie obecności słów niekiedy owocuje zaskakująco pozytywnie; np. po wpisaniu frazy SOPLICA (JACEK SOPLICA) Encyklopedia Wiem odpowiada hasłami pozostającymi w merytorycznym związku, tj. BOHATER ROMANTYCZNY oraz BOHATER UTWORU, w treści których przywołany został tytuł epopei. Choć brak w Encyklopedii Wiem osobnego hasła odnoszącego się do utworu, to fraza PAN TADEUSZ sprowadza użytkownikowi na ekran komputera hiperłącze do osobnego zbioru portalu Onet pn. Biblioteka, skąd możliwy jest dostęp do pełnej wersji tekstu dzieła. Wikipedia w odpowiedzi na wprowadzoną frazę PAN TADEUSZ przywołuje hasło odnoszące się do utworu o Soplicowie. Wymienione w treści hasła nazwy bohaterów, funkcjonują (obecnie lub w przyszłości) jako hiperłącza. Konkludując: zgromadzony i przedstawiony materiał daje podstawy, by encyklopedie internetowe uznać za źródło wiedzy przede wszystkim o twórcach sztuk pięknych. Użytkownik różnych encyklopedii otrzymuje na ten sam temat wiedzę nieidentyczną, łączoną dodatkowo w różnorakie konteksty. W tym świetle uzasadnione okazuje się korzystanie z kilku źródeł, które dopełniają się pod pewnymi względami: treściowym, bibliograficznym (wykazy piśmiennictwa obecne w encyklopedii w portalu WP), z punktu widzenia obecności materiału ilustracyjnego, muzycznego i graficznego, pod względem prezentacji treści utworów literackich oraz kierowania do pełnych tekstów, z racji występowania nieczęsto jeszcze stosowanych linków zewnętrznych, których obecność pozwala widzieć encyklopedie internetowe również jako bazy-przewodniki po merytorycznych wartościowych zasobach sieci. 112

8 Encyklopedie w typologii źródeł sytuujemy w grupie informatorów, które służą doraźnym i natychmiastowym poszukiwaniom informacji. Takie rozumienie wpisane jest też w treść definicji hasła obecnego w analizowanych tu systemach wiedzy. Obserwując encyklopedie w środowisku WWW, odnotowujemy spostrzeżenie o uzasadnionym sięganiu i cierpliwym poszukiwaniu przez użytkownika wiadomości w kilku takich źródłach równocześnie. Wykorzystane źródła i opracowania Czubaj, M. (2000). (Po)waga książki. Polityka nr 40, s Urbańczyk, S. (1991). Słowniki i encyklopedie: ich rodzaje i użyteczność. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 91 s. Internetowa Encyklopedia PWN, [odczyt: ]. Encyklopedia Internautica, [odczyt: ]. Encyklopedia Wiem, [odczyt: ]. Wikipedia.Wolna Encyklopedia, [odczyt: ]. 113

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Opracowały: Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz Małgorzata Sikorska Urszula Tobolska Cel zajęć - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany Komitet organizacyjny Do użytku wewnętrznego Konkursu Chopin znany i mniej znany Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Edukacji Muzycznej REGULAMIN do przeprowadzenia KONKURSU Chopin znany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW Zasady tworzenia i wzory MATURZYSTO! Aby przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego: Stwórz bibliografię do swojej prezentacji maturalnej. Bibliografię należy

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ FLET. Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ FLET. Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo FLET Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo - W. A. Mozart Koncert G-dur KV 313 (cz. I ekspozycja i kadencja, cz. II) lub - W. A. Mozart Koncert D-dur KV 314 (cz. I - ekspozycja i kadencja, cz.

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!: OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego. Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny. Literatura podmiotu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Utwory obowiązkowe: I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S.

Utwory obowiązkowe: I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S. KONCERTMISTRZ I SKRZYPIEC I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S. Bacha Partie solowe: N. Rimsky-Korsakov Scheherezada op.35

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki.

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki. Bibliografia załącznikowa - (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy(cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Temat: Pozyskiwanie informacji z Internetu

Temat: Pozyskiwanie informacji z Internetu Temat: Pozyskiwanie informacji z Internetu Klasa:V Cele ogólne: Poznawcze (IN) (intelektualne) Praktyczne (PR) (psychomotoryczne) Wychowawcze (ME) (motywacyjne, emocjonalne) poznanie podstawowych pojęć

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Martyna Darowska Biblioteka Główna Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z katalogu on-line

Korzystanie z katalogu on-line Korzystanie z katalogu on-line Biblioteka PWSZ w Elblągu dysponuje katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2/MARC21. Katalog ten jest dostępny on-line pod adresem

Bardziej szczegółowo

czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół

czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół Co to jest bibliografia? 1. Bibliografia to zapis dzieł, które masz zamiar omówić w trakcie prezentacji. 2. Dzieli się na: bibliografię podmiotową

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszego roku różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI ZASADY SPORZĄDZANIA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH ORAZ SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I. Bibliografia jest to uporządkowany wg określonych kryteriów opis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA KLARNET 2. Tadeusz Hejda. Spis treści

SZKOŁA NA KLARNET 2. Tadeusz Hejda. Spis treści Rozłożone akordy dominantowe septymowe (1-3) Przewroty rozłożonych akordów septymowych (3) Rozłożone akordy septymowe zmniejszone (4-7) Przewroty rozłożonych akordów zmniejszonych (6-7) Ćwiczenia interwałowe

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA CHOPIN 2010

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA CHOPIN 2010 KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA CHOPIN 2010 - Konkurs wiedzy o Chopinie dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I III gimnazjów - Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

http://literat.ug.edu.pl/indexx.htm

http://literat.ug.edu.pl/indexx.htm PROJEKT BADAWCZO-NAUKOWY LITERATURA POLSKA W INTERNECIE Katedra Kulturoznawstwa WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET GDAŃSKI http://literat.ug.edu.pl/indexx.htm To serwis edukacyjny poświęcony literaturze.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I III gimnazjów w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP;

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Pozyskiwanie informacji z internetu 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; opisać budowę strony WWW; scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WIEDZY O KULTURZE W KLASIE 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONSPEKT LEKCJI WIEDZY O KULTURZE W KLASIE 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Małgorzata Libera V ASK KONSPEKT LEKCJI WIEDZY O KULTURZE W KLASIE 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Temat: W epoce romantyzmu Czas trwania: 3 lekcje Cele ogólne: powtórzenie i poszerzenie wiadomości na temat

Bardziej szczegółowo

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: MATURA USTNA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: - BIBLIOGRAFIA-MIESIĄC PRZED EGZAMINEM PISEMNYM - KONSPEKT 2 TYGODNIE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM Konspekt- podstawa udanej prezentacji Konspekt,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 )

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) Wiadomości ogólne V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) V.2.1 Poddziały wspólne formy wiadomości ogólne 1 Poddziały wspólne formy służą do oznaczania formy (piśmienniczej, graficznej,

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć?

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? Na początek zapoznać się z aktami prawnymi 1) Aneks do informatora maturalnego od 2010 roku. [www.oke.krakow.pl] 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 29.01.2015 NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

J. S. Bach 2 kontrastujące części z dowolnej sonaty lub suity. W. A. Mozart I część koncertu A-dur lub D-dur z kadencją

J. S. Bach 2 kontrastujące części z dowolnej sonaty lub suity. W. A. Mozart I część koncertu A-dur lub D-dur z kadencją SKRZYPCE J. S. Bach 2 kontrastujące części z dowolnej sonaty lub suity W. A. Mozart I część koncertu A-dur lub D-dur z kadencją utwór dowolny P. Czajkowski Uwertura 1812 R. Schumann Scherzo z II Symfonii

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE SZKOLNE TEST

ELIMINACJE SZKOLNE TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA MUZYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 ELIMINACJE SZKOLNE TEST

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Historia i Teoria Muzyki Kod przedmiotu PKR28 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać literaturę podmiotu:

Jak napisać literaturę podmiotu: Jak napisać literaturę podmiotu: Mamy już temat i lektury - teraz czas na bibliografię. Składa się ona z literatury podmiotu i przedmiotu. Najpierw zajmijmy się literaturą podmiotu. Ten artykuł ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nauczanie muzyki w klasie I w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 13 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 13 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 13 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota Historia muzyki Starożytność (VIII w. p.n.e.-v w. n.e.) Średniowiecze (V-XIII w.) Renesans, Ars Nova (XIII-XVI w.) Barok (XVI-XVII

Bardziej szczegółowo

Program nauczania muzyki

Program nauczania muzyki Program nauczania muzyki Klasy III Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 1 FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI Temat nr 1 Czas : Biblioterapia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego im. Fryderyka Chopina

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego im. Fryderyka Chopina Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego im. Fryderyka Chopina I 1. Międzyszkolny Konkursu Muzyczny im. Fryderyka Chopina, organizowany przez Klub Myśli Psychologicznej przy I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ADAM MICKIEWICZ NASZ PATRON

PROJEKT EDUKACYJNY ADAM MICKIEWICZ NASZ PATRON PROJEKT EDUKACYJNY ADAM MICKIEWICZ NASZ PATRON Świat ten jest czysta bajka A. Mickiewicz Instrukcja do projektu Temat projektu: "ADAM MICKIEWICZ - NASZ PATRON" I. Cele projektu: Celem projektu jest uczczenie

Bardziej szczegółowo

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - potrafi wyjaśnić pojęcie strona WWW, - zna sposoby tworzenia stron internetowych. b) Umiejętności Uczeń

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Aby znaleźć potrzebne książki i czasopisma, skorzystaj ze wspólnego katalogu Biblioteki Głównej, jej filii oraz większości bibliotek

Bardziej szczegółowo

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele operacyjne: Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na poziomie wiadomości uczeń jest przygotowany do korzystania z różnego rodzaju bibliografii

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyki dla klasy V na podst. programu Odkrywamy na nowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyki dla klasy V na podst. programu Odkrywamy na nowo Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyki dla klasy V na podst. programu Odkrywamy na nowo Temat (rozumiany jako lekcja) Nauka Hymnu do Bałtyku budowa muzycznego. Muzyka programowa Wełtawa

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44 Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Wzory stron tytułowych prac licencjackich na podstawie źródeł: 1. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 2004, s.

Wzory stron tytułowych prac licencjackich na podstawie źródeł: 1. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 2004, s. Wzory stron tytułowych prac licencjackich na podstawie źródeł: 1. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 2004, s. 32-33, 84-85. 2. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Przeglądaj katalog. Rysunek 66. Przeglądanie indeksu autorskiego na literę M. Wyszukaj

Przeglądaj katalog. Rysunek 66. Przeglądanie indeksu autorskiego na literę M. Wyszukaj Przeglądaj katalog W katalogu elektronicznym istnieją dwie opcje wyszukiwawcze: przeglądaj oraz wyszukaj. Pierwsza opcja umożliwia przeglądanie wszystkich pozycji posługując się elektronicznym katalogiem

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo