OKŁADKA. czas czchowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKŁADKA. czas czchowa"

Transkrypt

1 czas czchowa 1

2 OKŁADKA 2 czas czchowa

3 Oddajemy do rąk Państwa numernumer kwietniowy Czasu Czchowa przygotowaliśmy nieco inaczej niż dotychczas. Tym razem opracowaliśmy tematy z wielu ciekawych dziedzin są porady, jest podjęty temat medycyny naturalnej i dysleksji. Przygotowaliśmy również ze względu na szereg pytań, jakie docierają do redakcji, wywiad z Burmistrzem na ważne dla mieszkańców gminy tematy. Opatrzyliśmy go aktualnymi zdjęciami z terenu. Warto go przeczytać. Dzięki współpracy ze strażą mamy dla Czytelników spory materiał dokumentalny z kwietnia. Jak widać, dużo się dzieje, nie tylko na drogach, a publikowane przez nas obrazy powinny dać do myślenia. Redakcja przygotowała również fotoreportaż interwencyjny dotyczący bezpieczeństwa w pobliżu szkoły. Trzeba go zobaczyć. Tym razem to nie jedyna interwencja Czasu Czchowa. Mamy dla Czytel- ników jeszcze kilka niespodzianek. Internetowe perełki o Czchowie wyszukał i opisał młody polonista Michał Osienkiewicz. Myślę, że Jego artykuły będą bardzo wartościowe dla naszych Czytelników. W sporcie pojawia się po raz pierwszy artykuł teoretyczny, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Czytelników postanowiliśmy ten dział poszerzyć o rady sportowców w kwestii dbania o kondycję fizyczną i rekreacji tematów dziś nie tylko modnych, ale i potrzebnych w powszechnie dość szybkim i ubogim w te elementy życiu. I dział historyczny... Pan Sta- nisław Piotrowski z Czchowa udostępnił redakcji kolejne perełki, tym razem dokumentalne. Prezentujemy tym razem pocztówki z 1924 roku oraz dokument z 1920 r. Felieton Dudzika też tym razem nie jest osamotniony w swoim stylu pojawia się na gorąco polemika. Przy opracowaniu kalejdoskopu zaczynamy współpracę z sołtysami, co da redakcji możliwość pozyskiwania najciekawszych informacji z całej gminy. Okładka należy do naszych wysportowanych koszykarek, a wkładka zawiera fotoreportaże: inicjatywy w Brukseli i Dni Otwartych Zespołu Szkół w Czchowie Na koniec wspomnę, że zmieniamy układ strony internetowej, mam nadzieję, że uda nam się spełnić Państwa oczekiwania. Życzymy przyjemnej lektury. Joanna Dębiec Redaktor Naczelny Czasu Czchowa Reklamy prosimy dostarczać bezpośrednio do redakcji, na miejscu jest uzgadniany format, wymagania reklamodawcy, możliwości techniczne wydawnictwa, koszty i warunki umieszczenia reklamy. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: TELEFONICZNIE: (0-14) DROGĄ POCZTOWĄ: Redakcja Czasu Czchowa, Rynek 12, Czchów REDAKTOR NACZELNY: TEL CZAS CZCHOWA - PRENUMERATA I REKLAMA PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA: TELEFONICZNE (tel. redakcji jw. lub Wydawcy: ), DROGĄ POCZTOWĄ (na adres redakcji), DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Strona Internetowa: Wydawca: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZCHOWIE Ogłoszenia drobne są publikowane na łamach gazety nieodpłatnie Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. Nakład: 750 egz. Za treść ogłoszeń nie bierzemy odpowiedzialności. Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel Stałe reklamy Czasu Czchowa: Bank BSR Kraków, o/czchów, FHU RABEK Jurków, Restauracja PODZAMCZE w Melsztynie, Firma SEKO z Tymowej, KBS o/bochnia filia Jurków, DOM SYSTEM Tomasz Żak Złota, Firma Leszek Szot Jurków, Partnerzy Czasu Czchowa: OSP Czchów, Muzeum Okręgowe w Tarnowie czas czchowa 3

4 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA OŚWIADCZENIE W związku z pojawiającymi się informacjami radiowymi i prasowymi, dotyczącymi sprawy aktu oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Brzesku oświadczam, że informacje, przedstawione przez środki przekazu są nieścisłe i nieprecyzyjne. Przedstawiają bowiem stan nie w pełni odpowiadający prawdzie. Informuję, że przedmiotem postawionych zarzutów jest rzekome złożenie przeze mnie nieprawdziwego oświadczenia. Złożone oświadczenie nie niosło żadnych skutków dla prowadzonych rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Chcę dodać, że nigdy nie brałem udziału w Komisjach Przetargowych. Podejmowane przeze mnie decyzje ograniczały się jedynie do akceptacji przyjętych przez Komisję rozstrzygnięć. Nie było przypadku w trakcie pełnienia funkcji Burmistrza Czchowa podważenia choćby jednego rozstrzygnięcia Komisji. Z ustawowych kompetencji wynikają moje uprawnienia, które ograniczają się do zatwierdzania wyników w prowadzonych postępowaniach przetargowych, zaś z kompetencji ogólnych wynika nadzór nad całokształtem funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie. Zaznaczam, że nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej na własny rachunek, ani też nie byłem członkiem organów jakiejkolwiek spółki (zarząd, rada) w prywatnej firmie. Decyzją Rady Miejskiej w Czchowie, jako reprezentant udziałów Gminy Czchów, zostałem oddelegowany do spółki Eurogiełda Czchów-Jurków sp. z o.o. spółki z udziałem Gminy Czchów, Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Powszechnej Agencji Handlowej. Nigdy nie nawiązałem z tą firmą stosunku pracy, ani nie łączyła mnie z nią żadna umowa cywilnoprawna, nie pobierałem też żadnego wynagrodzenia. Podkreślam szczególnie, że spółka Eurogiełda faktycznie jest spółką, wykonującą przede wszystkim zadania z zakresu spraw komunalnych na terenie Gminy Czchów. Informuję, że Gmina Czchów posiada procentowy udział w tej spółce (ok. 70 %) i razem z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, która jest finansowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, posiada łączny udział ok. 100%. Do czasu zakończenia sprawy nie będę podejmował polemiki z informacjami prasowymi. Rozważam jednakże możliwość zaskarżenia prasy regionalnej. Marek Chudoba SESJA BUDŻETOWA 28 marca br. Rada Miejska w Czchowie podjęła jedną z najważniejszych uchwał uchwałę budżetową. Uchwała należy do najważniejszych aktów prawnych, w niej zawierają się wszystkie kierunki działania na najbliższy rok, jednocześnie określa się plany w zakresie wydatków majątkowych na najbliższe 5,6 lat, łącznie z prognozowaniem. Budżet w tym roku to niewiele ponad 24 mln zł. Porównując go do ubiegłorocznego jest o ok. 4 mln mniejszy. Burmistrz w kilku zdaniach przedstawił najważniejsze założenia, plany i prognozy na ten rok, określił ten budżet jako budżet oczekiwania na środki unijne. Podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Czchowa księdzu Józefowi Pamule, wieloletniemu proboszczowi Czchowa. Burmistrz podał argumenty wyboru jednej kandydatury, jako wyznaczającej rangę tytułu. Ceremonia nadania Honorowego Obywatela Miasta Czchowa odbędzie się podczas Jubileuszowych Obchodów 800-lecia Czchowa. Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Czchów do lokalnej grupy działania pod roboczą nazwą Na śliwkowym szlaku. Jest to projekt mieszany, z tzw. środków miękko-twardych, w ramach którego składamy projekt wraz z kilkoma innymi gminami po kolejne środki unijne. Uchwała w sprawie realizacji projektu pn. Szkoła naszych szans, pozwoli gminie starać się o kolejne środki dla szkół. Upoważniono również Burmistrza Czchowa do zawarcia porozumienia z Wojewodą w sprawie powierzenia Gminie Czchów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy. Radni podjęli na koniec uchwałę w sprawie przystąpienia Czchowa do grona założycieli Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Rozpatrzono przedstawione przez Przewodniczącą pisma i podjęto stosowne uchwały, o których zainteresowani zostaną poinformowani. Red. 4 czas czchowa

5 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Wywiad z Burmistrzem Czchowa Markiem chudobą WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW Panie Burmistrzu, są tematy, które nurtują mieszkańców gminy, dlatego pozwolę sobie zadać kilka pytań w zupełnie różnych sprawach. JAKI BUDŻET? Pod koniec marca radni przyjęli Pański projekt budżetu, proszę w kilku zdaniach, żeby nie przytaczać szczegółowych załączników do Uchwały i samych liczb, przybliżyć Czytelnikom, mieszkańcom gminy, założenia i plany finansowe, szczególnie inwestycyjne gminy na ten rok. - Budżet jest zrównoważony, blisko 24 mln zł, z tego inwestycje stanowią blisko 2 mln zł. Jest to budżet oczekiwania na środki unijne. W tym roku zamierzamy złożyć kolejne wnioski licząc na wsparcie w ich finansowaniu z zewnątrz. Budżet zakłada w swoich elementach środki przeznaczone na dalszą część wykonania dokumentacji, tzn. studium wykonalności i pozostałych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosków, zarówno do programów regionalnych u Marszałka, jak i pod Spójność. Większość już została złożona, są to wnioski z zakresu kanalizacji i wodociągowania Czchowa i części Jurkowa - od ul. Szkolnej w dół, aż po Jurków. Wykonanie budżetu będzie zależało przede wszystkim od pozyskania środków zewnętrznych. W najbliższym czasie zostaną rozpisane przetargi na wszystkie drogi, infrastrukturę drogową, chodniki i pozostałe, natomiast przy wodociągach aż do momentu ogłoszenia naboru wstrzymujemy się z ogłoszeniem przetargu ze względu na to, że jeśli wcześniej go ogłosimy, to potem środki nie będą kwalifikowane do wniosku. Jeśli tu się okaże, że środki nie zostaną przydzielone, wtedy będziemy zastanawiać się, co dalej. Czy z własnych środków, ze środków pochodzących z mienia komunalnego, czy pożyczki są różne formy rozwiązania tego problemu. Natomiast na dzisiaj, ze wszystkich wskaźników, współczynników zadłużenia gminy wynika, że możemy w najbliższym okresie czasu zaciągnąć kredyty nawet blisko 7-8 mln i nie będzie to miało wpływu na działalność finansową gminy. Z bieżących wydatków będą realizowane zadania niezbędne do utrzymania gminy, trzeba pamiętać, że mamy coraz więcej obowiązkowych zadań zleconych, nie zawsze środki z dotacji, czy to od Wojewody, czy od innych podmiotów są wystarczające. Dlatego, gdy mieszkańcy dziwią się, iż wzrastają koszty utrzymania Urzędu, to zawsze powtarzam, że sytuację tę można porównać do gospodarstwa domowego, gdzie te koszty też rosną niewspółmiernie do inflacji, która faktycznie jest podawana. Koszty utrzymania gminy to jest kilkanaście obiektów, cała administracja, ogrzewanie, energia, nie mówiąc o bieżących remontach, budynki średnio mają po 40, 50 lat i wymagają natychmiastowej ingerencji, a tych środków jest zawsze za mało. Mówię tu o szkołach, przedszkolach, cały czas prowadzi się te zadania, a żadnych środków zewnętrznych na te cele nie ma. Przymierzamy się też po środki unijne z tzw. środków miękkich, mówię tu o zasobach ludzkich i samodzielnie, i wspólnie z innymi gminami. Wchodzimy w Leadera w formie stowarzyszenia z 5 gminami. Projekt przewiduje ok. 1 mln 600 tys., i będzie realizowany w najbliższym okresie. Jest to projekt pn. Na śliwkowym szlaku i możemy go realizować wraz z indywidualnymi mieszkańcami oraz przedsiębiorstwami. Wniosek jest przygotowywany. Natomiast w dalszym ciągu występujemy po środki unijne w programie wyrównywania szans. Mówię tu o oświacie i kulturze. Wspólnie z 5 gminami złożyliśmy konkretny wniosek. Trudno powiedzieć, czy ze względu na właśnie kończącą się realizację podobnego wniosku, nie zostaniemy na jakiś czas odsunięci, są podmioty, które do tej pory nie skorzystały z tych środków. Natomiast liczymy na to, że jeśli nie na pierwszy nabór, to na pewno do drugiego się zakwalifikujemy. Z wypowiedzi Marszałka wynika, że będzie jeszcze w tym roku II nabór, mamy już przygotowane wszystkie dokumenty. SALE GIMNASTYCZNE Temat sal gimnastycznych jest ważny i wciąż powraca w dyskusjach i komentarzach mieszkańców. Zostało w tym roku zaplanowane w budżecie po na każdą z tych inwestycji. Jak Pan widzi szanse na dalszą ich realizację? - Zaplanowaliśmy po wyłącznie na studium wykonalności. Jak tylko zostanie ogłoszony przez Marszałka nabór pod budownictwo tego rodzaju, od razu składamy przygotowane wnioski. Marszałek być może tym razem, widząc, że są złożone wnioski na 4 sale gimnastyczne z jednej gminy, zdecyduje i wybierze którąś i tę inwestycję jako pierwszą będziemy realizować. Następne będziemy budować z innych środków, czy to z Ministerstwa, ze środków Totalizatora Sportowego, czy też ze środków własnych. Dlatego też zabezpieczamy środki na studium wykonalności do każdej z tych sal i czekamy na ogłoszenie naboru. Z 800-LECIEM W TLE Czy są planowane w tym roku jakieś inwestycje związane z 800-leciem Czchowa? - Właściwie żadne inwestycje związane konkretnie z 800-leciem nie są w budżecie przewidziane, natomiast zostają wzmożone działania w celu uświetnienia tego roku i w poszerzonej wersji będą skierowane do wszystkich, zarówno dzieci, młodzieży, jak i do dorosłych - elementy z zakresu kultury; na pewno Dni Czchowa będą inne niż co roku, bardziej rozbudowane w czasie i pewno inne pod względem jakości. Mieszkańcy Czchowa zamierzają w rynku z tej okazji zamontować pamiątkowy obelisk kamienny, pochodzący z naszych czchowskich lasów. Poza tym będą na pewno wydane, jak już było wspominane w Czasie Czchowa, medale pamiątkowe, jest opracowany projekt, zadanie zostało zlecone. Przygotowujemy album, będzie to prawdziwy album, taki, jaki posiadają duże miasta: Kraków, Warszawa, czy Łańcut. Czchów też będzie miał po raz pierwszy w tej wersji wydany wolumin, do tej pory mieliśmy opracowany tylko w formie książkowej, biuletynowej, czy też folderowej. czas czchowa 5

6 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Przy podejmowaniu uchwały budżetowej wspomniał Pan o modernizacji pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury... - Tak, planujemy niewielkie remonty. Spróbujemy salę kinową zamienić na salę wielofunkcyjną. Do tej pory sala narad, w której m.in. odbywały się sesje Rady Miejskiej mieściła się w gabinecie Burmistrza, ze względu na szczupłość powierzchni zdecydowałem się i zaproponowałem Radzie przeniesienie obrad i pracy Komisji do obiektu kina, oczywiście po niewielkiej modernizacji. Nie ma tutaj likwidacji kina, jest tylko remont, który pozwoli godnie przyjąć gości w trakcie uroczystości związanych z Jubileuszem Czchowa. Na pewno uroczysta sesja będzie trwała 2 dni. I część, oficjalna, odbędzie się w poniedziałek w szkole podstawowej w Czchowie, natomiast II część, nie mniej ważna konferencja historyczna wymiana poglądów historyków, co dla koneserów może być wyjątkowo interesujące, odbędzie się na sali kina, już w zmodernizowanych pomieszczeniach. SZLAK SOLNY ŚW. KINGI Proszę przybliżyć projekt pn. Szlak solny św. Kingi, na którego realizację wspólnie z in. gminami liczymy w najbliższym czasie. - W 2007 r. złożyliśmy wspólnie z innymi gminami Nowy Wiśnicz, Bochnia, Stary Sącz wniosek do projektów tzw. norweskich. Jest to projekt o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Niemniej chcemy wykorzystać moment, pomysł, że św. Kinga była patronką tych wszystkich miast i tu niegdyś przebywała. Z samej nazwy wynika, że będzie to kontynuacja już istniejących projektów, wykonanych na bazie pozwolenia, projektu aranżacji placu zamkowego, całego wzgórza. W dalszym ciągu podtrzymujemy te zadania: odsłonięcie dziedzińca, wykorzystanie murów, podziemi, przykrycie i na to nałożenie nowych murów budynku mieszkalnego. W tym miejscu chcielibyśmy utworzyć muzeum, tam organizowane byłyby imprezy o charakterze ogólnogminnym. Jest to kwota blisko 2 mln zł, w tym % pochodzi ze środków własnych. Jest to gra warta świeczki. Jeśli uda się z tego programu skorzystać, w ciągu 2-3 lat zadanie zostanie zrealizowane. Trzeba zwrócić uwagę, iż jest ono to bardzo pracochłonne. CO Z TURYSTYKĄ NA ZAPORZE? Mieszkańcy Czchowa pytają, co z Zaporą? Czemu z terenem przy Taurusie, ze sceną, gmina nic nie robi? Czy Taurus wycofał się z budowy hotelu na miejscu byłej Goćwinówki? Sala kina MOK. - Taurus wydzierżawił od gminy teren pod budowę hotelu, w międzyczasie od Eurogiełdy wydzierżawił teren pod działalność gastronomiczną. To są osobne nieruchomości. Po płaceniu przez okres 2 lat obciążeń związanych z dzierżawą Ogłoszono przetarg na dzierżawę działek nad brzegiem Dunajca gmina czeka na inwestora gruntu, na którym miał być hotel, wycofał się ze względu na nieopłacalność przedsięwzięcia. Dzierżawca stwierdził, że istniejąca już baza lokalowa, tj. Temida i Łaziska ma problem z zapewnieniem dochodowości przez cały rok, nawet w sezonie. Zyski nie przełożyłyby się tak twierdzi inwestor na oczekiwane. Dlatego wycofał się z inwestycji. W tej chwili ten teren (była Goćwinówka) przeznaczony jest pod dzierżawę pod działalność handlową. Przetarg będzie ogłoszony zdj. ze sceny Była Goćwinówka gmina ogłasza kolejny przetarg na dzierżawę 6 czas czchowa

7 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA w najbliższym czasie. Natomiast teren pod wałem, bezpośrednio przy korycie Dunajca, jest to teren gminny, przeznaczony pod dzierżawę na okres 20 lat. Także ogłaszamy przetarg na zagospodarowanie tego terenu. Czchów jako rynek już właściwie wszedł w życie i trudno dzisiaj przenosić organizację imprez w tamte tereny. Oczywiście jest koncepcja zagospodarowania terenu nad zaporą, jeżeli nowy dzierżawca zdecyduje się na dzierżawę, ma do realizacji koncepcję, którą mu przedstawimy, a w niej jest zabezpieczona pełna infrastruktura łącznie z urządzeniami do uprawiania jazdy na rolkach, pole biwakowe, basen letni. Czekamy na inwestora. Przez 2 lata ogłaszane przetargi nie wyłoniły inwestorów. Być może w tym roku teren znajdzie większe zainteresowanie. TEMIDA SPRZEDANA Ośrodek Wczasowy Temida został pod koniec marca sprzedany prywatnemu inwestorowi. W przetargu nieograniczonym najlepszą ofertę przedstawił p. Dariusz Kuderko z Olkusza i kupił nieruchomości w Czchowie na Zaporze wraz z działką za łączną kwotę zł. Do przetargu zgłosiło się 4. oferentów spoza terenu gminy Czchów. (inf. Starostwo Powiatowe w Brzesku przyp.red.) Dlaczego gmina nie startowała w przetargu? - Zwracaliśmy się do Starosty o przekazanie gminie przynajmniej jednego z budynków,,temidy w formie darowizny, podkreślaliśmy, że wycena, która została przedstawiona jest znacznie zaniżona. Starosta prośbę odrzucił. Skarżyliśmy decyzję Starosty do Wojewody, Wojewoda odpisał, że skarga jest niesłuszna i Temida została przeznaczona do sprzedaży. Kwota, którą Pani podaje jest już po kolejnej wycenie, poprzednia kwota to było ok zł. Ponad rok uzasadnialiśmy staroście, że są nam potrzebne obiekty na mieszkania socjalne. Starosta nie uwzględnił naszych racji i obiekt sprzedał. Wartość tego majątku można wycenić na ok. 1,5 mln do 2 mln zł, nie jestem rzeczoznawcą, ale wiem, ile ten majątek jest warty. Dlatego też jestem zaskoczony niską ceną sprzedaży. Chciałem temu zapobiec, ale się nie udało. Sprzedaje się tak ogromny majątek Skarbu Państwa za bezcen, a gminie nie daje się nawet części obiektu, dla zaspokojenia potrzeb ludzi, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. poszerzenie lini brzegowej jeziora Dlaczego dalsza inwestycja poszerzenia linii brzegowej jeziora będzie realizowana w kierunku Tropsztyna? - W istniejących już projektach w stronę Czchowa nie ma żadnej infrastruktury turystycznej. Jest ścieżka rowerowa. Poszerzenie brzegu Jeziora Czchowskiego w tym kierunku zapewnia ewentualnie dodatkowy pas jezdni. Natomiast w stronę Tropsztyna są zaplanowane: przystań wodna, korty tenisowe oraz parkingi i inne urządzenia. Być może wynika to z ukształtowania linii brzegowej. Natomiast od Będzieszyny w kierunku Czchowa na niewielkim, 20-kilkumetrowym poszerzeniu zaplanowano pas zieleni plus chodnik. Nawet nie ma parkingu. Cały ten teren, obszar blisko 5-hektarowy zamierzamy przeznaczyć pod cele turystyczno-wypoczynkowe i rekreacyjne z odpowiednią bazą turystyczną. Natomiast możemy go zabezpieczyć tylko na odcinku od Będzieszyny do Tropsztyna. Ten odcinek zapewnia cel, jaki zamierzamy osiągnąć. Trudno też ponosić koszty inwestycji w wysokości kilku mln., na zrobienie ścieżki rowerowej. W KWESTII KARETEK Czy wie Pan coś w temacie zmiany przekwalifikowania karetki, stacjonującej w Czchowie ze statusu specjalistycznej, z lekarzem - na podstawową? Dla Czytelników: taki stan jest już od stycznia zakontraktowany przez NFZ, zgodnie z informacjami, jakie otrzymałam w Starostwie Powiatowym oraz w rozmowie z ordynator Ratownictwa Drogowego przy ZOZ w Brzesku. fot. J.W. Dodatkowa karetka, stacjonująca w Szczurowej została zakontraktowana jako specjalistyczna, tylko ze względu na przygotowywanie pomieszczeń w Szczurowej, sytuacja jest jeszcze odwrotna przyp.red. Czy w tej sprawie będzie jakaś interwencja? - Znam temat z forum internetowego Czasu Czchowa. Nikt nas nie informował o tej zmianie, ale oczywiście będziemy interweniować u Wojewody. W miejscowości turystycznej, przy ruchliwej trasie Kraków Nowy Sącz, powinna nadal być do dyspozycji karetka specjalistyczna. Dlatego też złożymy ostry sprzeciw. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała red. Joanna Dębiec Poszerzona linia brzegowa jeziora - Wytrzyszczka, Będzieszyna. Wszystkie informacje z zewnątrz zostały sprawdzone i potwierdzone przez kompetentne urzędy. (fot. J.D.) czas czchowa 7

8 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Z INWESTYCJI - NA BIEŻĄCO... Kontynuowane są roboty na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Jurków i Biskupice Melsztyńskie. Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe. Do wykonania pozostały prace wykończeniowe, w tym w szczególności związane z wyprofilowaniem rowu przydrożnego. Umowny termin zakończenia zadania przypada na r., jednak z uwagi na tempo prac można spodziewać się ich wcześniejszego zakończenia. Zadanie realizowane jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zakończenie tego etapu zadania zamknie ciąg chodnika przy drodze wojewódzkiej od ronda w miejscowości Jurków do Domosławic. Referat Inwestycji UM (fot. J.D.) Informacja dla mieszkańców Gminy Czchów INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE CZCHÓW Mieszkańcy Gminy Czchów Azbest jest substancją szczególnie szkodliwą dla naszego zdrowia, a zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz.150) zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dalej ustawa w art. 162 określa, że azbest jako substancja niebezpieczna powinna być sukcesywnie eliminowana przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, przedkładają informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Następnie zebrane informacje burmistrz przekazuje wojewodzie. Dlatego też prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy i złożenie ich u sołtysa lub w Urzędzie. Druki formularzy można pobrać w Urzędzie lub ze strony internetowej Urzędu. -> BIP -> środowisko Środowisko i Rolnictwo UM Czchów INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ CYCH AZBEST 1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 1. Miejsce, adres W a ciciel/zarz dca/u ytkownik *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imi, nazwisko i adres Tytu w asno ci Nazwa, rodzaj wyrobu 2) Ilo (m 2, tony) 3) Przydatno do dalszej eksploatacji 4) Przewidywany termin usuni cia wyrobu: a) okresowej wymiany z tytu u zu ycia wyrobu 5)... b) ca kowitego usuni cia niebezpiecznych materia ów i substancji Inne istotne informacje o wyrobach 6) Data (podpis) Objaśnienia: *) Niepotrzebne skreślić. 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura. 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 4) Według Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 8 czas czchowa

9 Z DZIAŁAŃ CZCHOWSKIEJ STRAŻY Biskupice Melsztyńskie. Wypadek miał miejsce 31 marca 2008 r - samochód dostawczy najechał na tył osobowego.... Dwie osoby ranne - zabrane do szpitala. 10 marca 2008 r. - Czchów sam. ciężarowy najechał na tył samochodu osobowego. Poszkodowany kierowca sam. osobowego Czchów - Wytrzyszczka, neutralizacja substancji ropopochodnych na drodze wojewódzkiej K Czchów - ul. Cmentarna - zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba ranna - udzielono jej pomocy medycznej na miejscu. czas czchowa 9

10 Z DZIAŁAŃ CZCHOWSKIEJ STRAŻY Czchów Zapora, zabezpieczanie terenu przy wycinaniu drzewa zagrażającego ruchowi drogowemu i pieszym na drodze K Tymowa, droga K-75, kierowca sam. osobowego wpadł w poślizg na rozlanej substancji ropopochodnej i uderzył w słup trakcji elektrycznej i ogrodzenie posesji Tworkowa - pracujący ciągnikiem rolniczym zginął, śmiertelnie przygnieciony kierowanym przez siebie pojazdem Czchów, droga K-75 - na wskutek zajechania drogi przez inny pojazd, kierowca samochodu ciężarowego zjechał do rowu doprowadzając do przewrócenia pojazdu. Inf.i fot. OSP Czchów OGŁOSZENIE Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 25a. Tel OGŁOSZENIE Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,07 ha (41m x 250m) Czchów, ul. Tymowska, Cena do uzgodnienia Tel. kontakt czas czchowa

11 KU PRZESTRODZE fotoreportaż interwencyjny dla kierowców Szkoła, przejście dla pieszych, oznakowany autobus! Co jeszcze musi się stać (dn potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych przy szkole w Czchowie), by kierowcy nie ignorowali przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w okolicach szkół i przedszkoli? I by dzieci przy jezdni zachowywały szczególną ostrożność. Tym razem skończyło się na potłuczeniu dziecka... Zobaczmy w krótkim fotoreportażu z bliska, jak wygląda ta sytuacja każdego dnia. Ok. godz przyjeżdża jedna tura dzieci dowożonych do szkoły, przed 8.00 kolejna. Popołudnie. Godz (ta właśnie sytuacja jest przedstawiona na zdjęciach) spod szkoły zabiera dzieci i odjeżdża z jednej strony autobus szkolny, natomiast z drugiej strony jezdni, z parkingu bus. Godz sytuacja się powtarza. UWAGA! ODPOWIEDNIO OZNAKOWANY, DO- DATKOWO ZNAKIEM STOP (PODCZAS WSIADA- NIA I WYSIADANIA DZIECI) AUTOBUS SZKOLNY TO ZNAK, ŻE KIEROWCY Z KAŻDEJ ZE STRON MUSZĄ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!!! Dzieci wsiadają do samochodu i w każdej chwili zza niego może ktoś wybiec, może popchnąć jedno dziecko drugie... Trochę wyobraźni kierowcy nie zawadzi, a może ustrzec przed nieszczęściem. Tym razem tablice rejestracyjne zamazaliśmy. Redakcja fot. J.Dębiec Autobus szkolny ze znakiem STOP stoi przed szkołą na światłach awaryjnych......dzieci WSIADAJĄ BĄDŹ WYSIADAJĄ! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!!! lub w razie potrzeby się zatrzymaj ruch samochodowy nie maleje dzieci czekają na przejście BUS szkolny czeka na parkingu po drugiej stronie ulicy na kolejną turę uczniów czas czchowa 11

12 Z KOMISARIATU POLICJI Z KOMISARIATU POLICJI NIETRZEŹWI KIERUJĄCY 29. marca 2008 r. w miejscowości Wytrzyszczka policjanci dokonali zatrzymania nietrzeźwego, kierującego samochodem marki FIAT 126p, który posiadał 1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Odpowie on za przestępstwo z art. 178 a 1 KK, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy. 2 kwietnia br. w miejscowości Czchów na drodze K-75 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki OPEL CORSA, który posiadał 0,22 i 0.18 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawca odpowie za wykroczenie z art KW przed Sądem Grodzkim w Brzesku. Grozi mu kara utraty prawa jazdy i grzywna do 5 tys. zł. 10. kwietnia br. w miejscowości Jurków policjanci dokonali zatrzymania nietrzeźwego kierującego samochodem marki POLONEZ, który posiadał 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawca wykazał się ponadto wyjątkowym brakiem odpowiedzialności, przewożąc w pojeździe małoletnie dziecko. Odpowie za przestępstwo z art. 17 a 1 KK, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy. NARUSZENIE ZAKAZU SĄDOWEGO 5. kwietnia br. w miejscowości Czchów policjanci ujawnili kierującego, który kierował pojazdem pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Sprawcy grozi odpowiedzialność karna z art. 244 KK do 3 lat pozbawienia wolności. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM W okresie od 1 do 2 kwietnia br. nieznani sprawcy z prywatnych posesji w miejscowościach Czchów i Tworkowa dokonali kradzieży dwóch samochodów tj. AUDI i VW PASSATA. Policja poszukuje sprawców tych kradzieży, jak również prosi o kontakt z Komisariatem Policji w Czchowie ewentualnych świadków, mogących pomóc w ustaleniu sprawców tych przestępstw. POŁÓW RYB W OBRĘBIE OCHRONNYM. W rejonie Zapory w Czchowie 30. marca br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czchowie ujawnili nielegalny połów ryb siecią na rzece Dunajec, w tzw. obrębie ochronnym. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch art. 27a ust. 1 pkt 4. Ustawy o Rybactwie śródlądowym oraz przepadek narzędzi, służących do połowu ryb. WYPADKI DROGOWE 31 marca br. ok. godz. 8 rano na drodze publicznej w miejscowości Biskupice Melsztyńskie, kierujący pojazdem marki CITROEN w wyniku niezachowania należytych środków ostrożności, a w szczególności bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go pojazdu, najechał na tył samochodu marki FIAT UNO. Kierujący i pasażer FIATA doznali obrażeń ciała. 31 marca br. ok. godz na drodze publicznej w miejscowości Wytrzyszczka kierujący pojazdem marki OPEL ASTRA, w wyniku niezachowania należytych środków ostrożności, a w szczególności wymuszenia pierwszeństwa, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki VW GOLF. Kierujący OPLEM ASTRA doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. POTRĄCIŁ PRZECHODZĄCE DZIECKO! 16. kwietnia br. ok. godz w Czchowie przy ul. Szkolnej NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH! KIERUJĄCY POJAZDEM PO- TRĄCIŁ PRZECHODZĄCE DZIECKO. Poszkodowany doznał obrażeń ciała i został przewieziony do Szpitala w Brzesku. UWAGA Policja apeluje do wszystkich, którym jest oferowane do sprzedaży paliwo, butle gazowe z niewiadomego źródła, po atrakcyjnej cenie, aby nie kupować takiego towaru, gdyż kupujący może ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwo paserstwa. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5, określona w art KK. Zainteresowaniem sprawców cieszą się również rzeczy, które można sprzedać na złom. W ostatnim czasie odnotowano kilka kradzieży napowietrznych linii energetycznych. Sprawcy w bezgranicznej głupocie, oprócz surowej odpowiedzialności karnej ryzykują własnym życiem. Policja w Czchowie apeluje do mieszkańców o zgłaszanie i informowanie o wszystkich podejrzanych osobach, które próbują dokonywać takich czynów. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat wyżej wymienionych zdarzeń, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czchowie tel lub alarmowy KPP Brzesko 997. KARY ZA NIEPRAWIDŁOWE PARKOWANIE! Policja zwraca się ponownie z apelem do wszystkich osób parkujących lub zatrzymujących pojazdy wzdłuż ulicy Rynek i ulicy Szkolnej, w szczególności w rejonie kościoła, apteki, straży pożarnej, szkoły podstawowej takie usytuowanie pojazdów, zwłaszcza w niedziele, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Przypomina się, że parking dla pojazdów znajduje się w Rynku oraz przy ulicy Węgierskiej w kierunku na basztę (rejon za Komisariatem Policji). Uprzejmie przypomina się, iż po obu stronach ulicy Szkolnej, a w szczególności w rejonie kościoła i straży pożarnej obowiązuje znak B-36 zakaz zatrzymywania się. Niestosowanie się do przepisów Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym określonych w art. 46 ust.1, sankcjonowane jest w Ustawie Kodeks Wykroczeń w art. 90 lub 97. Grozi za to kara grzywny od 100 do 300 zł oraz 1 pkt karny. Apelujemy również do mieszkańców rejonu apteki, pogotowia i straży pożarnej, aby nie parkowali pojazdów na chodniku zastawiając w ten sposób całkowicie przejście dla pieszych. WYPALANIE TRAW PRZYCZYNĄ POŻARÓW Policja również apeluje i informuje: opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych, w okresie wiosennym odnotowuje się liczne przypadki wypalania nieużytków, rowów, trzcinowisk, szuwar i in. miejsc. Takie czyny są niezgodne z prawem, a ponadto stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak również mogą być przyczyną powstania pożaru. Sprawca takich czynów może ponieść odpowiedzialność karną z art. 131 pkt 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. Grozi za to kara aresztu lub grzywny do 5 tys. zł. Oprac. Komendant KP Czchów nadkom. Lucjan Pałucki 12 czas czchowa

13 CZAS DLA ROLNIKÓW ZALECENIA GOSPODARCZE NA MAJ W maju, na plantacjach zbóż, będących w fazie początku strzelania w źdźbło, należy zastosować drugą dawkę nawozów azotowych. - Wiosenne odchwaszczanie pszenicy ozimej powinno być już wykonane. Jednakże w przypadku, gdy występuje duże jej zachwaszczenie lub oprysk łanu z różnych powodów okazał się nieskuteczny, zabieg odchwaszczania należy niezwłocznie wykonać. - Zachwaszczenie zbóż jarych można ograniczyć poprzez stosowanie bronowania pielęgnacyjnego. Bronowanie należy wykonać w dwóch terminach, pierwsze w fazie szpilkowania, drugie w fazie 4-5 liści, ukośnie lub poprzecznie do kierunku siewu. Po okresie 7-10 dni od zabiegu bronowania, należy dokonać oceny stanu zachwaszczenia (widoczne nowe wschody chwastów). - W maju należy rozpocząć systematyczne obserwacje i ocenę zagrożenia wystąpienia szkodników upraw polowych. Oprysk preparatami owadobójczymi wykonujemy zgodnie z zalecanymi dawkami na opakowaniach preparatów. - Maj to okres intensywnej ochrony rzepaku zarówno ozimego, jak i jarego. Ciepło, wysoka wilgotność i opadające płatki kwiatowe kwitnącego rzepaku sprzyjają w szczególności rozwojowi zgnilizny. Następuje także infekcja innych groźnych chorób, takich jak szara pleśń i czerń krzyżowy. Do zwalczania wymienionych chorób należy przystąpić od początku kwitnienia rzepaku do odpadania pierwszych płatków kwiatowych. - Szczególnie intensywnej ochrony przed szkodnikami wymagają plantacje rzepaku jarego, a zwłaszcza te, które położone są w pobliżu rzepaku ozimego. - Optymalny termin koszenia łąk z przeznaczeniem na kiszonkę lub siano, to początek kłoszenia się traw, a rośliny motylkowe powinny znajdować się w stadium pączkowania. SAD - Podczas suchej wiosny pamiętamy o podlewaniu posadzonych drzewek i krzewów. W tym celu wokół drzewek robimy misy, do których jednorazowo wlewamy około 8-10 l wody. - W maju rozpoczynamy formowanie nowo posadzonych drzewek w taki sposób, by pomiędzy przewodnikiem a gałązkami był w przybliżeniu kąt prosty. Kiedy na przewodniku wyrosną młode pędy i osiągną cm, przyginamy je delikatnie do położenia poziomego tak, aby się nie wyłamały i nad nimi do przewodnika przypinamy klamerkę. Położenie poziome pędów utrwali się po około 4 tygodniach. Starsze, już zdrewniałe gałązki, można delikatnie nagiąć do położenia poziomego i przywiązać sznurkiem do palików wbitych obok drzewka. - Pamiętajmy o mechanicznym niszczeniu chwastów w uprawach truskawek. Po odchwaszczeniu międzyrzędzi warto je wyściółkować pociętą słomą. Czynność tę wykonujemy najczęściej dni po kwitnieniu. WARZYWNIK - W maju siejemy do gruntu fasolę wielokwiatową, późne odmiany marchwi, pietruszki i buraka ćwikłowego, a także nasiona cebuli uprawianej na dymkę, kukurydzę, rzodkiewkę. Po 10 maja do gruntu wysadzamy rozsadę pomidora, selera korzeniowego, ogórka dyni, cukini oraz majeranku i bazylii. ROŚLINY OZDOBNE - Nowo założony trawnik regularnie podlewamy w czasie suchej pogody. Systematycznie zwalczamy chwasty i kosimy trawę co 5-7 dni na wysokość 5-8 cm. CZAS DLA ROLNIKÓW - W maju przypada pełnia kwitnienia tulipanów. Jeśli ścinamy kwiaty do wazonów, starajmy się zostawić liście na roślinach, potrzebne są do dobrego wzrostu cebul. - Na początku maja wysadzamy bulwy mieczyków. Przed sadzeniem warto je zaprawić środkiem grzybobójczym. - W maju przycinamy żywopłoty z krzewów liściastych np. bukszpanu lub ligustru. - Przenosimy do stawu przetrzymywane w domu rośliny egzotyczne, takie jak hiacynt wodny, piscja czy salwinia. Specjaliści prognozują nam wiosnę chłodną i wilgotną, natomiast lato piękne i upalne. (Z.Przybylak). Póki co, prognoza się sprawdza, pozostaje uzbroić się w cierpliwość i dbać o zdrowie w tym zmiennym wiosennym czasie. Na koniec mamy dla Czytelników ciekawe majowe przysłowie: Pankracy (12 maja), Serwacy (13), Bonifacy (14), źli na ogrody chłopacy. A że w każdym przysłowiu tkwi mądrość, radzimy zabezpieczyć ogród przed niespodziankami połowy miesiąca maja. Red. Materiał oprac. z wykorzystaniem rad rolników i specjalistów z PODR w Gdańsku AGENCJA FINANSUJE W 100 %... Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja podpisała umowy z podmiotami utylizacyjnymi, które będą w 2008 roku świadczyły producentom rolnym usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie oraz konie. Agencja finansuje w 100 % ponoszony przez producenta rolnego koszt zbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt oraz koszt unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec i kóz, zwierząt, które ukończyły 12 miesiąc życia. Natomiast w przypadku bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od wieku, Agencja dofinansuje 100 % zbioru i transportu oraz 75 % kosztu unieszkodliwienia tych zwierząt. Maksymalne jednostkowe ceny netto usług, obowiązujące na terenie województwa małopolskiego można sprawdzić w Wydziale Środowisko i Rolnictwo UM Czchów. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, Agencja nie finansuje podatku VAT za wykonane usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt. Lista podmiotów, które w 2008 r. na podstawie umowy z ARiMR świadczą usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na obszarze województwa małopolskiego: 1. Saria Małopolska sp. z o.o. - tel. stacjonarny 012/ , fax 012/ Utires sp. z o.o. - tel. 016/ , fax 016/ Farmutil HS S.A. - tel. 067/ , fax 067/ Wszystkie podane telefony, pod którymi są przyjmowane zgłoszenia od producentów rolnych są całodobowe! Dyrektor Wydziału mgr inż. Jacek Gołda czas czchowa 13

14 Medycyna naturalna starsza siostra współczesnych sposobów leczenia znajduje dzisiaj coraz więcej zwolenników. Natura przywraca zdrowie, daje siłę i radość życia. Przesłanie to płynie do współczesnego człowieka z głębi dziejów, ze źródeł doświadczeń całych pokoleń. Tej wiedzy nie da się zlekceważyć. Nie jest ona ani modą, ani zabobonem. Ziołolecznictwo, kąpiele wodne, kąpiele słoneczne, wykorzystywanie leczniczych właściwości roślin, naturalnych antybiotyków, technik uciskowych, akupunktury, czy energoterapii są w coraz większym stopniu codzienną praktyką uzupełniającą metody leczenia akademickiego. Tylko współdziałanie, bezpieczne wykorzystywanie osiągnięć najnowszej medycyny i darów natury, stwarza rzeczywiste warunki szybkiego powrotu do zdrowia. Czas Czchowa na swoich łamach kilka lat wstecz pisał o znanym Doktorze Nauk Medycznych, dziś już śp. Czesławie Bryniaku. Był to człowiek o ogromnej wiedzy, szczególnie z dziedziny medycyny naturalnej. Wiele osób, które znały go osobiście, zawdzięczało mu zdrowie, nawet życie swoje lub bliskich. Generalnie wiedza na temat naturalnych sposobów leczenia była przekazywana z pokolenia na pokolenie, dawniej jej stosowanie było tak naturalne jak oddychanie, natomiast dziś... mało wiemy na jej temat. Ktoś jednak zebrał i spisał te mądrości, które warto znać i może docenić? Tak jak wracamy do tradycji, która zanika, jak chcemy pokazać zależność rolników, ogrodników od naturalnego kalendarza pór roku, jak legendami i historią wracamy do wspaniałej historycznej świetności tej ziemi, tak prostymi, naturalnymi poradami z dziedziny medycyny naturalnej chcemy pokazać jej wartość dla zdrowia i życia ludzkiego. W numerze kwietniowym Czytelnicy będą mogli dowiedzieć się, jak można np. leczyć się wodą. Lecznicze i terapeutyczne właściwości wody znano już w dawnych Indiach, Chinach i Egipcie, doceniali je też starożytni Grecy i Rzymianie. Współczesna medycyna, choć nie lekceważy terapeutycznych właściwości wody, wykorzystuje je w stopniu CIEKAWE TEMATY CIEKAWE TEMATY CZEGO UCZY MEDYCYNA NATURALNA? CIEKAWOSTKI OD CZYTELNIKÓW PORADY Z KUCHNI Zebrała red. - Aby pieczone mięso za bardzo nie wyschło, trzeba do gazowego piekarnika włożyć płaskie naczynie z wodą. - Aby rosół był klarowny schłodzone białko jajka ubij na sztywną pianę, po czym dodaj ją do rosołu. Powoli doprowadź go do wrzenia i łyżką cedzakową zdejmij białko z resztkami włoszczyzny i mięsa. - Nawet najtwardsze mięso zmięknie w gotowaniu i nic nie straci na smaku, jeśli po odszumowaniu wleje się do garnka łyżeczkę wódki. - Zielony koperek najdłużej przechowuje się z korzonkiem, ale młoda zielona pietruszka, gdy jej nie uciąć korzonka, bardzo szybko traci świeżość. - Zwiędnięte rzodkiewki będą ponownie kruche, jeśli włożymy je do zimnej wody zielonym w dół. - Do zagęszczenia sosu można użyć zamiast zasmażki kawałków starego chleba, które wrzucamy na początku gotowania. Przed podaniem należy wyjąć z sosu resztki chleba. bardziej niż skromnym. Szkockie bicze, podwodne masaże, jaccuzi, to trochę za mało. To jedynie rehabilitacja. A czy wiemy, jak woda może leczyć? - Ból głowy. Wystarczy stosować zimne wodne kompresy na czoło i kark. Należy je zmieniać kilkakrotnie. - Katar. Aby powstrzymać rozwijający się katar lub skrócić jego trwanie, należy w ciągu dnia parokrotnie zanurzyć łokcie w gorącej wodzie. Woda nie powinna być zbyt gorąca, łokcie są bowiem bardzo wrażliwe na temperaturę. Zanurzamy je na 1 minutę. - Niedociśnienie, poprawa krążenia, rześkość. Aby doprowadzić do normy niskie ciśnienie i poprawić krążenie w nogach, wystarczy trochę zimnej wody i... konsekwencji. Terapia polega na porannym dreptaniu przez jedną minutę w zimnej wodzie. Wlewamy ją do miednicy i zanurzamy w niej stopy. Stojąc drepczemy w miejscu, a następnie wychodzimy z wody i nie osuszając nóg, drugą minutę stąpamy po ręczniku. Po tym czasie, nie wycierając nóg, zakładamy grube skarpety i zajmujemy się swoimi sprawami. Zabieg reguluje ciśnienie, po paru dniach stosowania zimne do tej pory nogi stają się ciepłe, poprawie ulega krążenie. Terapia hartuje cały organizm. Kurację stosować przez miesiąc. UWAGA. Zimnych lub chłodnych kąpieli nie powinno się stosować przy chorobach nerek i pęcherza moczowego. - Zaparcie. Stosować ciepłe kąpiele. Inny sposób - wieczorem i rano pić po 1 szklance ciepłej, przegotowanej wody. UWAGA. Gorąca kąpiel przeciwwskazana jest przy chorobach serca i układu krążenia. - Zmęczone oczy. Aby usunąć zmęczenie, należy nalać do miednicy ciepłej wody i kilkakrotnie zanurzyć w niej twarz, nie zamykając oczu. Oczywiście stosowanie medycyny naturalnej w poważnych schorzeniach należy konsultować ze swoim lekarzem. J.D. Art. oprac. na podst. wydania A. Żaka pt. Medycyna naturalna 1000 skutecznych porad, art. w Poradniku Zdrowie Gorąca kąpiel? i strony - Do gotowania warzyw i owoców nie należy używać obitego garnka emaliowanego. Zawarta w warzywach witamina C ulega bowiem rozkładowi przy zetknięciu się z metalicznym żelazem. PORADY DOMOWE - Jeśli zdarzy się, że po okresie zimowym szafki w altanie pachną stęchlizną, umyj je ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia drewna i pozostaw otwarte przez kilka godzin, żeby dobrze wyschły; potem upraż na patelni ziarna kawy i jeszcze ciepłe wsyp na talerzyki, które poustawiaj na półkach, zamknij szafki. Zabieg można co jakiś czas powtórzyć. - Ubrania ze skór glansowanych utrzymamy w dobrym stanie, czyszcząc je poprzez pocieranie zwilżoną w ciepłej wodzie, mocno odciśniętą gąbką i wycierając do sucha miękką szmatką. Po oczyszczeniu, dla odżywienia skóry, należy starannie natłuścić ją woskową pastą do obuwia i wypolerować wełnianą szmatką. Można też nacierać skórę mieszaniną denaturatu i gliceryny (2 łyżki spirytusu, 1 łyżka gliceryny). - Czarne rysy na podłodze po gumowych podeszwach można czyścić zwyczajną gumką do wycierania. - Złocone ramy można wyczyścić przekrojoną na pół cebulą. 14 czas czchowa

15 Niedawno w Newsweeku ukazał się ciekawy tekst Zmysły w rozsypce, w którym uderza już na początku stwierdzenie... co piąte dziecko ma trudności z nauką, bo jego zmysły nie współdziałają tak jak powinny. Dawniej się mówiło zdolny leń, dziś się mówi dysleksja i niewiele się nie tylko na ten temat wie, ale i nic z tym nie robi. A trzeba dostrzec problem, problem niejako naszych czasów. Mówimy o nowościach, internecie, komórkach, zabawkach interaktywnych i komputerach, z którymi i dzieci mają styczność od pierwszych dni swojego życia. Warto się zastanowić, czy nie ma tu pewnych sygnałów. Dziś do umysłu kilkulatka dociera ogrom bodźców, z których odbiorem po prostu sobie nie radzi. Są dzieci, które mają kłopoty z powiązaniem tego, co słyszą, z tym, co widzą i czego dotykają. Jak mówią specjaliści, ich zmysły nie współpracują. Brak współdziałania pomiędzy setkami sygnałów docierających do mózgu kilkulatka daje o sobie znać najsilniej wtedy, kiedy dziecko trafia do szkoły. Inteligentny i bystry dzieciak nie może złożyć liter w jeden wyraz. Jego palce nie potrafią pisać. Widzi, ale nie spostrzega. Słyszy, ale nie może zapamiętać. Chodzi, ale obija sie o ściany. Lekarze rozkładają ręce pocieszając rodziców, że z tego się wyrasta. Z braku koordynacji między najważniejszymi zmysłami niestety nie da się wyrosnąć, ale, jak wykazuje autor na konkretnych przykładach (niestety nie wyjętych z polskiej rzeczywistości), można temu zaradzić. Ważne są, jak twierdzą zajmujący się badaniem konkretnie tej dziedziny, specjaliści - codzienne ćwiczenia wyznaczane i kontrolowane przez terapeutów. Naszym kilkulatkom w większości inteligentnym ponad przeciętną normę potrafią pomóc ćwiczenia na wzmocnienie równowagi. Na to wygląda, że nasze dzieci potrzebują (oczywiście w największym uproszczeniu) po prostu ruchu... Świadomość kłopotów dzieci, których zmysły nie potrafią ze sobą współpracować, jest wciąż nikła w przedszkolach, w szkołach i niestety wśród pediatrów. Wychowawczynie maluchów, czy starszaków, są najczęściej głęboko zdumione trudnościami, jakie mają te dzieci z najprostszymi czynnościami. Ale nie zawsze właśnie na tym etapie rozwoju dziecka rozpoznajemy jego trudności. Przytoczę inny przykład. Chłopiec, którego pierwsze testy w przedszkolu wypadły rewelacyjnie. -To dziecko nigdy nie będzie miało kłopotów w szkole zaręczał rodziców psycholog. Posłano go do najlepszej podstawówki. Trudności zaczęły się w II klasie. Nauczycielka stwierdziła, że chłopiec to zdolny leń, nie odrabia lekcji i nie słucha uwag. (Czy nie kojarzą nam się z czymś podobne uwagi?) Był w ogonie klasy. Podczas pisania opuszczał sylaby, odwracał kolejność liczb. Pewnego dnia matka zobaczyła go, jak pod szkołą schowany przeczekuje lekcję. Wychowawczyni powiedziała mu, że jest idiotą i nadaje się tylko do szkoły specjalnej. Chłopiec płakał i powtarzał, że nie chce żyć. Rodzice dopiero w poradni psychologicznej usłyszeli, ze kłopoty dziecka to brak integracji sensorycznej i związana z tym dysleksja. Myślę, że nie trzeba niczego dodawać. CIEKAWE TEMATY CIEKAWE TEMATY CO PIĄTE DZIECKO MA TRUDNOŚCI Z NAUKĄ Na pewno dysleksja jest szerszym problemem. Brak koordynacji zmysłów u niektórych dzieci dopiero niedawno został dostrzeżony przez psychologów (Stany Zjednoczone, dr Jean Ayres). Na grunt polski trafił dopiero w latach 90. (prof.violet Maas). Od tego czasu wykłady na ten temat odbywają się w Polsce co roku. Wracając do ćwiczeń ruchowych, o których wspomniałam. Rodzaj ćwiczeń, jak twierdzą specjaliści, zależy od konkretnych potrzeb dziecka. Nie ma jednej recepty. Niektórym bardziej potrzebne jest wykonywanie ruchów okrągłych, obrotów wokół pionowej osi ciała, innym chodzenie po równoważni czy chwytanie i rzucanie piłki. To, co jednym dzieciom pomaga, dla innych może się okazać niepotrzebne, dlatego nie drukuje sie powszechnie dostępnych opisów takich ćwiczeń do wykonywania w domu. Najważniejsze jednak jest to, że te dzieci muszą nauczyć mózg koordynowania bodźców wzroku, słuchu, nerwów czuciowych, mięśni rąk, nóg, grzbietu i wielu innych sygnałów. Dlatego tak ważne są zabawy stymulujące ich poczucie równowagi. Karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie, skakanie, odbijanie się na batucie, zabawa w dmuchanych zamkach, jazda na hulajnodze - to wszystko to nieodzowny poker dla mózgu. We współczesnej szkole często zapomina się, że zdolność do koncentracji na lekcjach zwykle zależy od stopnia kontroli, jaką dziecko ma nad własnym ciałem. Dzieci, które nie mogą usiedzieć na miejscu, potrzebują ruchu! Wiedzieli to dobrze nauczyciele już XV wieków temu. W starożytnej Grecji edukacja składała się z dwóch głównych elementów gimnastyki i muzyki. Platon mówił o jedności ciała i umysłu. Gimnastyka miała rozwijać harmonię ciała, a muzyka umysłu. Skoro ruch poprawia także wyższe czynności umysłowe (u wszystkich), czemu nie spróbować codziennie 10 minut z lekcji poświęcić na ruchowe ćwiczenia rozwojowe? Przeprowadzono podobny eksperyment w szkołach brytyjskich, dodam tylko, że ćwiczenia zdziałały cuda. Dzieci zaczęły się lepiej uczyć, staranniej pisać... Na koniec kilka faktów. W Polce już 30 lat temu wydano zarządzenie ministra w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zobowiązuje ono szkoły do zapewnienia wszystkim uczniom możliwości uczenia się. W naszym kraju dla określenia najpowszechniejszych trudności w uczeniu, które wynikają z braku integracji sensorycznej, stosuje sie nazwę dysleksja, lub dysleksja rozwojowa. Nigdy jednak nie przeprowadzono ogólnopolskich badań, które pozwoliłyby ocenić, ile faktycznie dzieci w Polsce ma z tym problem. Może już za chwilę się to zmieni, ale póki co, zamiast tylko przyjmować do wiadomości, że nasze dziecko ma dysleksję, robi błędy, bo widzi dziwnie odwrotnie lub kompletnie nie potrafi się skupić zróbmy coś, poczytajmy na ten temat, popytajmy specjalistów, poszperajmy w internecie, a może... odłóżmy na chwilę wszystkie sprawy i znajdźmy czas na trochę ruchu i zabawy z dzieckiem? Joanna Dębiec czas czchowa 15

16 MISJA - NAUCZYCIEL MISJA - NAUCZYCIEL PIERWSZA LEKCJA Kamil Cyganik To była pierwsza lekcja pokory, z tych, jakich wiele dali mi przez następne lata moi uczniowie. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba... Tęskno mi Panie... Gdy przebrzmiały słowa tej prościutkiej, stęsknionej modlitwy Cypriana Kamila Norwida, zapytałem, kto ją wypowiada? To była klasa ósma (ech! Gdzie te czasy?) szkoły podstawowej. Pierwszy miesiąc mojej belferskiej drogi. Prawie wszystkie odpowiedzi były takie, jak się spodziewałem, w końcu podpis pod wierszem wskazujący na miejsce jego powstania, do czegoś zobowiązuje. Usłyszałem, że to Norwid, który przebywa na emigracji i tęskni za swoim krajem. Mając w głowie to, czego dowiedziałem się podczas znakomitych zajęć z teorii literatury na polonistycznych studiach, zacząłem wyjaśniać, że podmiot liryczny i autor to dwie różne osoby, że nie należy utożsamiać osoby mówiącej w wierszu, jej skromniutkiej biografii, zamykającej się w tych kilku strofach - z biografią autora. Podpis pod wierszem, to tylko informacja, nie należy do utworu... Nie byłem pewien, czy rozumieją (w końcu mowa, to bardzo niedoskonały wynalazek), więc zasugerowałem pewne ćwiczenie: - Wyobraźcie sobie, że nie ma informacji Nowy Jork, ani daty, a nawet nie ma autora. Wiersz jest anonimowy. Czy nie bylibyście wtedy w stanie nic powiedzieć na temat podmiotu lirycznego? Chwilę później okazało się, że może to być wypowiedź każdego emigranta-patrioty w każdej części świata. Modlitwa tęsknoty za ojczyzną wszystkich uchodźców na przestrzeni naszej historii. I gdy już wydawało mi się, ze osiągnąłem zamierzony cel: pokazałem uniwersalizm poezji, która jak dziecko, żyje własnym życiem, niezależnym od poety i tego, co miał na myśli, odezwała się Kinga: - Można też inaczej odczytać ten wiersz. -? - Jeżeli to jest prawda, co pan mówi, że podmiot liryczny i poeta to dwie różne osoby, jeżeli nie zauważymy informacji, gdzie wiersz powstał, to osoba mówiąca, wcale nie musi być za granicą. Poprosiłem o wyjaśnienie, choć już kiełkowało ziarenko pełnego podziwu zrozumienia. - Ten, kto się tak modli, może być w tym kraju, ale tęskni za tym, jaki ten kraj był kiedyś. Genialne. Zaniemówiłem, a ta chwila została we mnie przez te wszystkie lata, gdy rozmawiam z dzieciakami o poezji. Została i nie pozwala zapomnieć, że one mają często znacznie lepszą intuicję, niż my, że mogą nas też czegoś nauczyć. Bo dla mnie dzięki Kindze z ósmej klasy XIX-wieczny wiersz Norwida zaczął żyć nowym życiem. Ja też tęsknię za Krajem z tej modlitwy, choć nigdy nie myślałem o drodze emigranta. Ta historia ma jednak dalszy ciąg. Nie wiem, tragiczny? Komiczny? Pełen emocji po wspomnianej lekcji, po tej jednej wypowiedzi, wszedłem do pokoju nauczycielskiego i zwróciłem się do pierwszej doświadczonej polonistki, którą zarobaczyłem: - To nie samowite! zacząłem się dzielić Kto, twoim zdaniem, jest podmiotem lirycznym w Mojej piosnce Norwida? - Norwid za granicą... padła odpowiedź, a we mnie coś zgasło. Kamil Cyganik GABINET STOMATOLOGICZNY Czchów, ul.granice 51 lek. stom. Joanna Mikusek - znieczulenie WAND* - leczenie zachowawcze - protetyka - biżuteria nazębna - wybielanie TEL * TECHNIKI THE WAND: - umożliwiają użycie nowoczesnej technologii mikroprocesorowej zastępując nieco już nieaktualne, bolesne strzykawki. - można ją stosować w obrębie całej jamy ustnej (wewnatrzustnie i zewnątrzustnie). GABINET POSIADA UMOWĘ Z NFZ 16 czas czchowa

17 PROMOCJA CZCHOWA Perełki Internetu o Czchowie Bogactwo zasobów Internetu umożliwia dziś każdemu z nas poszerzanie swojej wiedzy, związanej właściwie z większością sfer życia. Dlaczego by nie skorzystać z możliwości znalezienia informacji na temat swojej małej ojczyzny? Każdemu mieszkańcowi gminy Czchów gorąco polecamy śledzenie, jak społeczność globalnej sieci informuje o nas samych. Czasem kilka chwil spędzonych na stronie wyszukiwarki internetowej umożliwi nam przeglądnięcie ciekawych tekstów, zdjęć czy unikalnych filmów, które opowiadają o terenach Czchowa i okolic. Chcąc zachęcić czytelników Czasu Czchowa do takich wirtualnych poszukiwań, przedstawiamy kilka jedynie internetowych perełek wyróżniających się stron www, które traktują o naszej gminie i nie tylko. Nie są to oficjalne strony miasta czy urzędów, ale raczej odnalezione w sieci ciekawostki, galerie, zbiory przydatnych informacji. Bazę adresów takich stron internetowych już od 2005 roku tworzą użytkownicy forum Czasu Czchowa. Na krótkiej liście wybranych dziś witryn znajdą coś dla siebie i kierowcy, i historycy, i kinomani index.htm Niezwykle cenny zbiór archiwalnych zdjęć czchowskiej zapory. Fotografie zostały wykonane w końcowym etapie budowy zapory, w czerwcu 1948 roku. Właśnie wtedy przez Czchów przeszła fala powodziowa, która doprowadziła do zniszczenia placu budowy. Na zdjęciach nieznanego autora możemy między innymi zobaczyć, jak próbowano zapobiec zniszczeniu placu, jak usypano wał, a ostatecznie - jak konieczne było ewakuowanie ludności z terenu budowy. Woda doprowadziła do zniszczenia dźwigu i położonej na brzegu Dunajca wysokiej konstrukcji wytwórni betonów. Zdjęcia na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił dr inż. Krzysztof Fiedler. Strony Traxelektronik ułatwią życie każdemu kierowcy. Krakowska spółka udostępnia internautom szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków pogodowych na drogach. Małopolska jest pod tym względem jednym z najlepiej monitorowanych województw. Możliwe jest sprawdzenie informacji na temat temperatury powietrza, wiatru i opadów, a nawet tego, czy dana droga jest posypana solą. Na żywo udostępniane są także informacje na temat intensywności ruchu i prędkości poruszania się pojazdów. W większości stacji pomiarowych Traxelektronik umieszczone są kamery, których obraz może podglądać każdy użytkownik Internetu. Dostępny jest widok na nasz rejon: na drogę pod zamkiem Tropsztyn, a także na trasy w: Gosprzydowej, Brzesku, Tęgoborzy i Wieloglowach. Informacje o Stanisławie Milskim, czchowskim aktorze i reżyserze. Stanisław Hołyst bo tak brzmiało jego prawdziwe PROMOCJA CZCHOWA Stanisław Milski. Fot. Dział Dokumentacji ZASP nazwisko urodził się w Czchowie w 1897 roku. Ukończył szkołę baletową w Poznaniu, ale kontuzja uniemożliwiła mu karierę tancerską. Występował w zespołach teatralnych na terenie całej Polski, zajmował się reżyserią, pracował także jako spiker Polskiego Radia. W filmach takich jak: Szatan z siódmej klasy, Miasteczko oraz Gdzie jest generał zagrał czołowe role. Znany był jednak przede wszystkim jako znakomity epizodysta, który drugoplanowe role czynił prawdziwymi kreacjami ( Faraon, Chłopi, Jak rozpętałem II wojnę światową ). Właśnie dlatego zmarły w 1972 roku Milski często nazywany jest mistrzem epizodu. Stanisław Milski w Szatanie z siódmej klasy. Fot. Dział Dokumentacji ZASP Obszerny zbiór informacji na temat dekanatu czchowskiego. Strona prezentuje zdjęcia i przybliża historię powstania większości kościołów zlokalizowanych w parafiach czchowskiego rejonu. Przedstawiane są sylwetki świętych czczonych przez tutejszych wiernych. Nie brakuje również przydatnych, a często trudno dostępnych w innych miejscach, danych administracyjnych i kontaktowych poszczególnych parafii. Opublikowane są dane statystyczne z lat , dzięki którym możliwe jest sprawdzenie liczby osób wyznania katolickiego, liczby wiernych przystępujących do sakramentów oraz liczby pogrzebów. Dwie strony internetowe, na których możemy obejrzeć Czchów z lotu ptaka. Serwis Wrota Małopolski udostępnia internau- Widok na czchowską zaporę w serwisie wrotamalopolski.pl. Screenshot czas czchowa 17

18 PROMOCJA CZCHOWA tom nie tylko mapy topograficzne i historycznie, ale również interaktywne zdjęcia lotnicze całej Małopolski. Na drugiej polecanej stronie dostępne są fotografie o mniej dokumentacyjnym charakterze. Są to zdjęcia z rekreacyjnego lotu nad Czchowem i okolicami. Fotografie kościoła w Tropiu, zamku Tropsztyn oraz czchowskiej zapory i rynku wykonano podczas lotu rozpoczętego w Łososinie Dolnej. Część z tych fotografii, w formie pocztówek, była już publikowana w Czasie Czchowa. Wszystkim internautom życzymy dobrej zabawy w poszukiwaniu innych ciekawych stron o Czchowie! Zachęcamy także do aktywności na forum Czasu Czchowa, które umożliwia wypowiedzenie się na dowolny temat związany ze swoim miejscem zamieszkania. Będąc aktywnymi na lokalnych stronach, sami przyczynimy się do powiększania bazy informacji o Czchowie - bazy, która tak często okazuje się przydatna innym. Michał Osienkiewicz PROMOCJA CZCHOWA Czchowski rynek z lotu ptaka. Fot. Bartosz Osienkiewicz. (w kolorze na II str. okł.) WARTO PRZECZYTAĆ! W tym numerze Czasu Czchowa polecam książkę Ryszarda Kapuścińskiego. pt, Podróże z Herodotem. Pióro kształcił najpierw na reportażach krajowych, potem zjeździł cały świat, uczestnicząc w kilkudziesięciu wojnach, przewrotach i rewolucjach w Ameryce, Azji, a zwłaszcza w Afryce, której wyzwoleniu z kolonialnego jarzma asystował i któremu poświęcił kilka świetnych książek. Kapuściński, zrazu tylko dociekliwy reporter, zadziwia od lat siedemdziesiątych jako autor książek, coraz to literacko kunsztowniejszych, w których technika narracji, rysunek psychologiczny postaci, bogata stylizacja, metaforyka i niezwykłe obrazowanie służą do interpretacji oglądanego świata. Książka Podróże z Herodotem to mieszanina pamiętnika, reportażu, rozważań o pracy dziennikarza, obrazu kultur i języków różnych krajów, przytoczenie i analiza, polegająca na stawianiu trudnych pytań. W Podróżach przeplatają się dwie historiegrecka opowiadająca o czasach wojen z Persami oraz historia podróży autora po świecie, poczynając od Indii poprzez Chiny, po kraje afrykańskie, jak Sudan, Kongo, Etiopia. Jest to książka którą na pewno warto przeczytać. Rozalia Krakowska PROGRAM SZCZEGÓŁOWY GŁÓWNYCH OBCHODÓW 800-LECIA CZCHOWA DNI CZCHOWA 26 i 27 lipca 2008 rok RYNEK W CZCHOWIE SOBOTA, Rozpoczęcie, Exclusive Band Brathanki Camert s Band NIEDZIELA Rozpoczęcie Średniowieczne Miasto Czchów ZABAWY PLEBEJSKIE, POTYCZKI I WALKI RYCERSKIE, INSCENIZACJE... Występy uczniów ze szkół, Akcja KUP KSIĄŻKĘ DLA BIBLIOTEKI VIP Losowanie nagród Biblioteka VIP Zbigniew Wodecki z zespołem Venus 18 czas czchowa

19 WYDARZENIA WYDARZENIA WYDARZENIA Nagrody od Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego z NATO i UE w Brukseli dla MBP w Czchowie 19 marca 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie nastąpiło przekazanie nagród na akcję Kup książkę dla biblioteki od Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy NATO i UE w Brukseli. Przekazania dokonał podpułkownik Jerzy Jankowski, który od dwóch lat pracuje w Brukseli, a z Czchowem jest związany od ponad trzech lat. Podpułkownik Jerzy Jankowski minionego lata spędzał urlop w Czchowie w czasie, w którym organizowane były Dni Świnki pełne - Bruksela 2008 Czchowa. Akcję dla Biblioteki, samą inicjatywę kupowania książek i nastepnie ich darowania bibliotece - uznał za genialną i wartą każdej promocji. Zakupił kilka książek, wziął udział w losowaniu i od tego czasu rozpoczęła się nasza współpraca, która zaowocowała zasponsorowaniem wartościowych nagród na tegoroczną Akcję - Kup Książkę dla biblioteki. Aby została przeprowadzona w Przedstawicielstwie zbiórka funduszy na ten cel, podpułkownik Jankowski musiał otrzymać pozwolenie od swojego szefa, generała broni Mieczysława Cieniucha, któremu pomysł nie tylko się spodobał, ale On również okazał się pierwszym darczyńcą na akcję. I tak przez cztery miesiące w biurach Przedstawicielstwa Wojskowego przy NATO i UE w Brukseli były wystawione skarbonki z herbem Czchowa, do których wojskowi wrzucali wolne datki. Ogólnie na czchowską Akcję zebrano około 500 EUR oraz wiele gadżetów, nie mówiąc o niesamowitej promocji Czchowa w samej Brukseli. Tam nikt już dziś nie ma wątpliwości co to Czchów, a i niejeden wojskowy chętnie osobiście zobaczyłby z opowiadań nakreślany, malowniczy zakątek Małopolski. Dla uczestników akcji, którzy kupując książkę przekazują ją na rzecz biblioteki w ramach Akcji otrzymaliśmy od nietypowych Sponsorów m.in. telewizor, mikser kuchenny, piłki, krawat,,wojsko Polskie, spinki do mankietów z logo MON i inne. Już dziś zapraszamy na tegoroczną Akcję w ramach Dni Czchowa Na koniec kilka słów na temat naszych darczyńców. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, powołaną do zapewnienia ciągłości współpracy z organami wojskowymi Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Jest najwyższą jednostką w hierarchii polskich przedstawicielstw wojskowych i zespołów łącznikowych poza granicami kraju. Aktualnie obowiązki Polskiego Przedstawiciela Wojskowego pełni generał broni Mieczysław Cieniuch, który reprezentuje Szefa Sztabu Generalnego WP zarówno w Komitecie Wojskowym NATO, jak i UE. Oficerowie pełniący służbę w Przedstawicielstwie reprezentują wszystkie rodzaje wojsk i służb Sił Zbrojnych RP. W zakresie swoich kompetencji uczestniczą w pracach grup roboczych Komitetów Wojskowych, jak również w posiedzeniach innych podmiotów obydwu organizacji. Odpowiedzialni są za współudział w przygotowywaniu dokumentów normatywnych oraz uwzględnieniu w nich polskiego stanowiska. W tym celu utrzymują na bieżąco kontakty robocze z odpowiednimi instytucjami w kraju. Za okazaną bezinteresowną pomoc serdecznie dziękuję podpułkownikowi Jerzemu Jankowskiemu i na jego ręce składam podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób Akcję wsparli. Rozalia Krakowska OGŁOSZENIE Potrzebuję pracownika z umiejętnościami: - blacharka samochodowa - lakiernictwo Zakład: Piaski Drużków tel. 014/ Oficjalne przekazanie nagród bibliotece. czas czchowa 19

20 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czchowie 14 kwietnia 2008 r. zorganizował po raz 18-ty, tym razem w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie Konkurs Wiedzy Pożarniczej i przeprowadził eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W eliminacjach gminnych udział wzięły reprezentacje 6 szkół, 24 uczniów z: 1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie 2. Zespołu Szkół w Domosławicach 3. Zespołu Szkół w Tymowej 4. Publicznego Gimnazjum w Czchowie 5. Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZDZ w Czchowie 6. Zespołu Szkół w Czchowie. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych W grupie najmłodszych (10-13) lat najlepszymi są: I miejsce - Uraś Michał - ZS w Domosławicach II miejsce - Szot Paulina - PSP w Czchowie III Miejsce - Mielec Kamil - ZS w Domosławicach W grupie młodzieży gimnazjalnej (14-16) lat I miejsce - Duda Klaudia - ZS w Domosławicach II miejsce - Sikora Natalia - Z S w Tymowej II miejsce - Żółty Piotr - ZS w Domosławicach WYDARZENIA WYDARZENIA WYDARZENIA Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej już po raz 18-ty W grupie młodzieży szkół średnich I miejsce - Kuc Piotr - ZSZ przy ZDZ w Czchowie II miejsce - Kuśnierz Robert - ZS w Czchowie III miejsce - Trzópek Kamil - ZS w Czchowie Tradycyjnie już autorem pytań był dh Stanisław Obal, a w Jury zasiedli niezawodni druhowie: Roman Trepa, Piotr Musiał, Władysław Malaga. Najlepszym Burmistrz Czchowa - Marek Chudoba wręczył atrakcyjne nagrody książkowe. Żaden konkurs nie może się odbyć bez współpracy nauczycieli, dyrektorów szkół z młodzieżą i strażą pożarną. W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować opiekunom za przygotowanie młodzieży, a szczególnie Pani mgr Izabeli Ancukiewicz z ZS w Czchowie, Pani mgr Dorocie Potoczek Dyrektorowi ZS w Tymowej oraz Panom: mgr Kazimierzowi Wojnickiemu dyrektorowi ZS w Domosławicach i mgr Ryszardowi Sikorze Dyrektorowi ZS przy ZDZ w Czchowie. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zapoznania młodzieży zasadami postępowania na sytuacjach kryzysowych oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą. Cel został osiągnięty. Organizatorzy Test pisemny Ustne sprawdzenie wiedzy W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie sprawdzali sprzęt strażacki 20 czas czchowa Zwycięzcy etapu gminnego Turnieju Wiedzy Poż. z organizatorami

W NUMERZE NOTATNIK NASIELSKI. O dwie szkoły mniej

W NUMERZE NOTATNIK NASIELSKI. O dwie szkoły mniej W NUMERZE NOTATNIK NASIELSKI Pani Marianna Olewniczak ma 100 lat! Krótszy labirynt str. 3 Wysokoprocentowe zwierzątko Areszt za znęcanie się nad matką str. 3 str. 4 Łatwiejsze życie przedsiębiorcy str.

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Mroczne tajemnice schroniska

Mroczne tajemnice schroniska NOWA, NIŻSZA CENA! W NUMERZE: Spór o drogę Chrcynno Siennica W ślepej uliczce POW str. 3 str. 5 Sąsiad ministrem Przedszkole ma 55 lat MOSQITOO WŚRÓD NAJLEPSZYCH str. 7 str. 8 str. 9 Cmentarzysko zwierząt

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. SESJA RADY POWIATU Drugie L.O. w Nasielsku

PROGRAM TV. SESJA RADY POWIATU Drugie L.O. w Nasielsku To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Koncepcja rozbudowy kanalizacji Maturalna etyka str. 3 str. 5 Będzie więcej mieszkań EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

C zas. zchowa. składa Rodzina

C zas. zchowa. składa Rodzina czas czchowa 1 2 czas czchowa OD REDAKCJI Oddajemy do rąk Czytelników nr sierpniowy Czasu Czchowa. Przygotowaliśmy tym razem, biorąc pod uwagę zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego, szerszy materiał

Bardziej szczegółowo

JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ?

JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ? ROK XXII NR 3 (219) KWIECIEŃ 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Szanowni Państwo Już 22 kwietnia 2013 roku mieszkańcy kolejnych kilkudziesięciu gmin Małopolski stracą możliwość odbioru

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo

Czy przylecą do Modlina?

Czy przylecą do Modlina? PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ Czy przylecą do Modlina? Więcej pożarów - czy będzie czym i za co je gasić? 2 Życie Nasielska 2-8 kwiecień 2004 Pożyczka na lepszą wodę poniedziałek 29 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku.

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Obrady

Bardziej szczegółowo

Tour de Pologne na Biłgorajszczyźnie!

Tour de Pologne na Biłgorajszczyźnie! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO Rej. Pr 139 Budowa w centrum miasta Trwa rozbudowa budynku po byłym oddziale wewnętrznym szpitala. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju na remont tego

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Odmówili pomocy rannemu dziecku

Odmówili pomocy rannemu dziecku szczegóły na stronie IV szczegóły na stronie VIII Aktualne e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT) ogłoszenie własne wydawcy www.wiescirolnicze.pl

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA 9 WYBRANO NOWEGO SZEFA RAWICKIEJ LECZNICY Prezes szpitala spod Jarocina Tomasz Paczkowski, były szef jarocińskiego szpitala, posadę w Rawiczu ma objąć 1 marca. Został wybrany spośród sześciorga kandydatów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Prezydent Lech Kaczyński Honorowym Obywatelem Miasta

Prezydent Lech Kaczyński Honorowym Obywatelem Miasta Czytaj nas codziennie na WWW.MIASTONS.PL 13 listopada 2009 Rok IV Nr 162 Informujemy, że tygodnik MIASTO znajdziecie Państwo w punktach handlowych, urzędach i innych miejscach na terenie powiatu nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! czas czchowa 3

UWAGA!!! czas czchowa 3 czas czchowa 1 2 czas czchowa Oddajemy do rąk Czytelników numer marcowo-kwietniowy,,czasu Czchowa. Jest to numer świąteczny, w którym znajdziecie Państwo obok życzeń artykuły o tematy- ce wielkanocnej.

Bardziej szczegółowo

ECM chlubą Skanski SA

ECM chlubą Skanski SA R E K L A M A Nr 3 (204) Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl ECM chlubą Skanski SA Drodzy Czytelnicy! Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, składamy najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia LUTY 2012 NR 14. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia UTRZYMAJ STANDARD AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OZNAKOWANIE TYMCZASOWE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA SŁOWO WSTĘPNE. BIULETYN INFORMACYJNY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kolejne supermarkety powstaną w mieście

Kolejne supermarkety powstaną w mieście reklama GAZETA BEZPŁATNA - DWUTYGODNIK nakład 5000 egzemplarzy WTOREK, 14 KWIETNIA, NUMER 3(25)/2015 Poważny wypadek w Nieporęcie Na ul. Jana Kazimierza doszło do zderzenia 5 samochodów. Na szczęście w

Bardziej szczegółowo

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Pacjenci z Kłobucka bez opieki PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 STYCZNIA 2015

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Pacjenci z Kłobucka bez opieki PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 STYCZNIA 2015 REKLAMA W Kłobucku jedynie na pomoc mogą liczyć chorzy na nowotwory. W mieście znajdują się dwa hospicja domowe, o placówce stacjonarnej i DPS-ie można tu jedynie pomarzyć. Od lat jednak mówi się o konieczności

Bardziej szczegółowo

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X Wywiad z p. Jadwig¹ Dudys Kultura spêdzania wolnego czasu cd. Bli ej natury Coaching w numerze: C O A C H I N G W Y W I A D strona 24 Bliżej natury strona 14 strona

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X Udane, to za mało powiedziane O Mistrzostwach Karate w Kolnie czytaj w środku numeru 2 MARZEC 2007 Koncert sezonu Przed chwilą na sali widowiskowej KDK zakończył się

Bardziej szczegółowo