CO W TRAWIE PISZCZY CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO W TRAWIE PISZCZY CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ"

Transkrypt

1 Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Łódź , ul. Zielona 27 tel , fax kom CO W TRAWIE PISZCZY CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Streszczenie projektu Projekt ma na celu przeszkolenie grupy około 180 nauczycieli z mniejszych miejscowości, gdzie oferta szkoleniowa dla nauczycieli jest znacznie uboższa niż w miastach wojewódzkich. Planujemy zorganizowanie cykli szkoleniowych w 10 miastach powiatowych z terenu 6 województw. Cykl szkoleniowy składać się będzie z trzech etapów. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu szkolenia, uczestnicy będą zobowiązani do zrealizowania wyznaczonych zadań. Ostatnie szkolenie będzie zamykało cały cykl i uprawniało do otrzymania certyfikatu, jednocześnie jednak każde kolejne szkolenie będzie stanowiło odrębną całość i nauczyciele nie będą zobligowani do ukończenia całego cyklu. Cel ogólny projektu Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom z mniejszych miejscowości zapoznania się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami edukacji ekologicznej, zapoznania ich z aktualnymi trendami w edukacji ekologicznej oraz zmotywowania ich do podjęcia długofalowych działań z zakresu edukacji ekologicznej w swojej szkole. A ponadto: urozmaicenie formalnej edukacji ekologicznej oraz podniesienie poziomu nauczania o zagadnieniach ochrony środowiska (na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych); przekazanie gotowych i sprawdzonych pomysłów na zajęcia o tematyce ekologicznej wraz z materiałami edukacyjnymi i konspektami zajęć; stworzenie możliwości współpracy między nauczycielami. Harmonogram szkoleń Pierwsze szkolenie z cyklu 8 h (odbędzie się 10 ośmiogodzinnych szkoleń w 10 miejscowościach) Drugie szkolenie z cyklu 8 h (odbędzie się 10 ośmiogodzinnych szkoleń w 10 miejscowościach) Trzecie szkolenie (wyjazdowe) z cyklu 16 h (odbędą się 4 szkolenia w 4 miejscowościach, na obszarach przyrodniczo cennych) MSCDN Wydział w Płocku r. MSCDN Wydział w Płocku r. od 1 września 2010 do 15 października 2010 Finansowanie Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolenia dla uczestników są bezpłatne. Pokrywamy także koszt materiałów szkoleniowych a także koszt noclegów i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego. Kontakt Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła MSCDN Wydział w Płocku Magdalena Krymarys Joanna Pocałuń tel we. 117 kom

2 Ramowy program szkolenia (etap I) Pierwsze szkolenie poświęcone będzie metodom i treściom edukacji ekologicznej: na poziomie wiedzy szeroko pojętej małej ekologii, a na poziomie metodyki aktywizującym metodom w edukacji ekologicznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z ciekawymi nowatorskimi metodami i jednocześnie przekonanie ich do tego, że zajęcia aktywizujące czy praca w grupach powinny być szkolną codziennością a nie tylko okresowym urozmaiceniem zajęć szkolnych. Chcemy pokazać, że większość tematów da się przekazać w formie aktywnej. Jednocześnie bardzo ważnym efektem szkolenia będzie ukazanie, że zagadnienia małej ekologii mogą i powinny być na stałe obecne w pracy szkoły, nie tylko w formie wydzielonych lekcji ale jako sposób spojrzenia na inne, wydawałoby się zupełnie nie związane z ekologią, tematy. Uczestnicy Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele z miejscowości do 200 tys. mieszkańców, którzy formalnie zgłoszą się do udziału w projekcie. Zakładamy, że w szkoleniach weźmie udział łącznie ok. 200 nauczycieli z terenu 10 powiatów (10 szkoleń x 20 os.) Organizacja szkolenia - grupa ok. 20 osób - wymiar czasowy: 8 godzin - terminy: od 1 lutego do 15 marca 2010 r., Płock: r., g miejsce: Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Włocławek, Kalisz, Konin, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Płock, Nowy Sącz - szkolenie nieodpłatne Program szkolenia Część I (formalna) Podanie informacji o organizatorach projektu i specyfice działania organizacji pozarządowych Poznanie uczestników projektu (warsztaty integracyjne o tematyce ekologicznej: kto jest kim, wywiady w parach, budowanie atmosfery - dlaczego szkolenie jest ważne dla uczestników) Omówienie przebiegu projektu i harmonogramu szkoleń Omówienie kwestii organizacyjnych i spraw formalnych, zadania na poszczególnych etapach, dokumentacja) Część II (część praktyczna) Alfabet ekologii (metoda diagnozowania zainteresowań) Warsztat Stan świadomości (metoda diagnozowania stanu wiedzy) Warsztat Ekologiczny pajączek - mała ekologia Ciepło, cieplej, gorąco - wprowadzenie do zagadnień zmian klimatu (burza mózgów praca w grupach z kartami pracy) Od karety do rakiety (warsztat z elementami parateatralnymi) Niebieska planeta - doświadczenia z wodą Sprzątanie świata na mapie Ekologiczne zakupy (poker kryterialny) Ekoznaki (zajęcia z rekwizytami oraz kartą pracy) Mur warsztat plastyczny Rebusy ekologusy krótkie zabawy z treningiem twórczości. Podsumowanie szkolenia Część III Wypełnianie ankiet przez uczestników

3 Ramowy program szkolenia (etap II) Drugie szkolenie składać się będzie z dwóch bloków. Pierwszy z nich to ukazanie możliwości realizacji treści ekologicznych na różnych przedmiotach, w trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną (i przerobione w formie warsztatowej) zajęcia plastyczne, z zakresu wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, matematyki, geografii, chemii, edukacji polonistycznej. Zaletą takiego połączenia zajęć wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego z wychowaniem ekologicznym jest to, że nie potrzeba poświęcać dodatkowych lekcji na edukację ekologiczną, w sytuacji gdy często i tak brakuje czasu na realizację programu, a z drugiej strony uczeń otrzymuje od nauczycieli różnych przedmiotów jasny i spójny przekaz, że ekologia to nie udział w akcjach kilka razy do roku, lecz że łączy się z różnymi dziedzinami wiedzy i naszego życia codziennego. Druga część szkolenia poświęcona będzie zaprezentowaniu stworzonej w Finlandii i wykorzystywanej w szkołach skandynawskich od kilkunastu lat metody edukacji ekologicznej Green Drama. Metoda skierowana jest zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych. Za główny cel stawia sobie zmianę zachowań i stylu życia uczestników treningu na bardziej przyjazny środowisku. Kładzie nacisk na kształtowanie wrażliwości, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zdrowotnej oraz doskonalenie umiejętności społecznych, kreatywności i inwencji. Podczas warsztatów wykorzystuje się aktywne techniki pracy, głównie ruchowe, pantomimiczne, parateatralne, zarówno indywidualne jak i grupowe, często nawiązujące do technik treningu kreatywności. Uczestnicy Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele z miejscowości do 200 tys. mieszkańców, którzy formalnie zgłoszą się do udziału w projekcie, uczestniczyli w pierwszym etapie szkolenia i wykonali zadanie w postaci zorganizowania i przeprowadzenia w swojej szkole co najmniej 5 warsztatów dla młodzieży w oparciu o metody poznane podczas pierwszego szkolenia. Zakładamy, że w szkoleniach weźmie udział łącznie ok. 160 nauczycieli z terenu 10 powiatów (10 szkoleń x 16 os.) Metody - wykłady teoretyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych - ćwiczenia praktyczne - zajęcia o charakterze warsztatowym - dyskusje Organizacja szkolenia - grupa ok. 16 osób - wymiar czasowy: 8 godzin - terminy: od 15 marca do 30 kwietnia 2010 r., Płock: r. - miejsce: Piotrków Trybunalski, Sieradz, Tomaszów Maz., Włocławek, Kalisz, Konin, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Płock, Nowy Sącz - szkolenie nieodpłatne Program szkolenia Część I (formalna) Powitanie, przypomnienie harmonogramu projektu, omówienie zadania domowego Część II - poświęcona realizacji treści ekologicznych na różnych przedmiotach Praca w grupach metaplan gdzie się łączy ekologia, omówienie prac Papier makulatura metamorfozy: ekologia w sztuce (papier czerpany, scrapbooking, kolaże, zabawki) Sposoby zrobienia toreb z materiału Szkolna statystyka ekologiczna matematyka a edukacja ekologiczna Kto chroni środowisko w Polsce oraz Co każdy z nas może zrobić dla przyrody zajecia z zakresu wiedzy o społeczeństwie (metoda kuli śniegowej, burzy mózgów, czterech kątów, praca z tekstem, gra symulacyjna, dyskusja) Międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu geografia polityczno-gospodarcza A ty jak myślisz? etyka lub godzina wychowawcza Warsztat generowania pomysłów na działania w tamach różnych przedmiotów. Część III Green Drama (4 h) Green Drama jest metodą edukacji ekologicznej młodzieży i osób dorosłych, stworzoną w Finlandii i wykorzystywaną w szkołach skandynawskich od kilkunastu lat. Za główny cel stawia sobie zmianę zachowań i stylu życia uczestników treningu na bardziej przyjazny środowisku. Kładzie nacisk na kształtowanie wrażliwości, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zdrowotnej oraz doskonalenie umiejętności społecznych, kreatywności i inwencji. Podczas warsztatów wykorzystuje się aktywne, nowatorskie techniki pracy: plastyczne, ruchowe, pantomimiczne, parateatralne, literackie, zarówno indywidualne jak i grupowe, często nawiązujące do technik

4 treningu kreatywności. Bardzo ważna jest swobodna dyskusja uczestników, która umożliwia wymianę wiedzy, obalenie różnych mitów i często zrewidowanie własnych poglądów. Omówienie metody Pierwsza sesja Green Dramy Jak Eko poznał Lansa warsztat o ekologicznym stylu życia Druga sesja Green Dramy Odyseja kosmiczna 2100 wymiary zrównoważonego rozwoju Podsumowanie zajęć Część IV Ewaluacja poprzez wypełnienie ankiety

5 Ramowy program szkolenia (etap III) Trzecie szkolenie będzie miało nieco odmienny charakter od wcześniejszych. Będzie to szkolenie dwudniowe, wyjazdowe, zorganizowane w terenie charakteryzującym się dużymi walorami przyrodniczymi. Szkolenie skierowane będą do najaktywniejszych i najbardziej zmotywowanych nauczycieli, którzy zrealizowali wymagane zadania. Szkolenie poświęcone będzie dwóm zagadnieniom. Pierwsze z nich to terenowe edukacja przyrodnicza. W ramach szkolenia odbędzie się wycieczka z przewodnikiem połączona z obserwacją i badaniem przyrody. Podczas niej, oprócz poznawania przyrody danego regionu, prezentowane będą różnego rodzaju warsztaty terenowe. Na podsumowanie dnia odbędą się warsztaty poświecone zaletom i sposobom organizacji zajęć w terenie (zielonych szkół, biwaków, wycieczek przyrodniczych, ogródka szkolnego). Drugi dzień poświęcony będzie ekologii w szkolnej praktyce. Będziemy rozmawiać nt. pomysłów i trudności w podejmowaniu przez szkoły działań na rzecz środowiska, podczas warsztatów wypracujemy sposoby wprowadzania tematyki ekologiczne w codzienne życie szkoły, sposoby angażowania społeczności szkolnej. Uczestnicy Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele z miejscowości do 200 tys. mieszkańców, którzy formalnie zgłoszą się do udziału w projekcie, brali udział w dwóch wcześniejszych etapach szkolenia oraz wykonali zadanie w postaci zorganizowania w macierzystej szkole szkoleniowej rady pedagogicznej w ramach wewnątrz szkolnego systemu doskonalenia nauczyciel, której celem było przekazanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy merytorycznej jak i metodycznej z zakresu edukacji ekologicznej, a dodatkowo zainspirowanie innych nauczycieli z danej placówki do stworzenia bardziej systematycznego działania w zakresie wychowania ekologicznego. W związku ze stopniowaniem trudności zadań zakładamy, że w trzecim etapie szkoleń weźmie udział łącznie ok. 80 nauczycieli (4 szkoleń x 20 os.). W przypadku większego niż zakładamy zainteresowania szkoleniem wprowadzone zostaną dodatkowe wymagania, które pozwolą wyłonić najbardziej zmotywowanych nauczycieli. Metody - wykłady teoretyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych - ćwiczenia praktyczne - zajęcia o charakterze warsztatowym - dyskusje Organizacja szkolenia - grupa ok. 20 osób - wymiar czasowy: 2 dni (16 godzin szkoleniowych) - terminy: od 1 września do 15 października miejsce: do ustalenia - szkolenie nieodpłatne Program szkolenia Część I (cześć formalna) Powitanie, omówienie spraw organizacyjnych. Część II terenowa wycieczka połączona z badaniem i obserowaniem przyrody z przewodnikiem, w trakcie warsztaty szkic z natury badania po sznurze Entowie pasterze drzew charakter drzewa czym szumią drzewa zwierzęta i zasoby co w trawie piszczy? łąka kolorów nasiona i owoce poszukiwanie skarbów obserwacje przyrodnicze dla maluchów zabawy ruchowe w parku Część III - omówienie edukacji terenowej Warsztat poświecony zaletom zajęć w terenie Prezentacja nt, organizacji zielonych szkół, tworzenia programu, wykorzystywania sytuacji pobytu w naturze Prezentacja nt. ogródków szkolnych

6 Część IV - ekologia w szkolnej praktyce (dzień drugi) Gwiazda pytań Omówienie przez uczestników zadania domowego czyli efektów szkoleniowych rad pedagogicznych Kto jest odpowiedzialny za ekologiczność szkoły piramida priorytetów Logiczny ciąg kształcenia ekologicznego prezentacja Jak wychowywać młodych ekologów metoda world cafe Test zdań niedokończonych Co w przyszłości? wypisanie pomysłów na dalszą współpracę (kula śniegowa) Praca w grupach nad wybranymi rozwiązaniami, prezentacja Podsumowanie cyklu szkoleń Część V Ewaluacja poprzez wypełnienie ankiety Rozdanie certyfikatów

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji Projekty konkursowe 1 SPIS TREŚCI Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja... 4 Akademia Uczniowska...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZESPŁÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KACZKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko I Liceum Ogólnokształcące Łańcut Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim X edycja 2015 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM CYKLU WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH ORAZ MYŚLIWYCH ZRZESZONYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dobre praktyki Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły z Pasją. Publikacja powstała w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo