GTF KURIER ŚWIATEŁKO. MOTOREM ROZWOJU Cezary Borek, dyrektor sprzedaży i rozwoju GTF AFRYCE. Reportaż Katarzyny Góralczyk. TUNELU Dr Piotr Białowolski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GTF KURIER ŚWIATEŁKO. MOTOREM ROZWOJU Cezary Borek, dyrektor sprzedaży i rozwoju GTF AFRYCE. Reportaż Katarzyny Góralczyk. TUNELU Dr Piotr Białowolski"

Transkrypt

1 KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ŚWIATEŁKO W TUNELU Dr Piotr Białowolski GTF JEST MOTOREM ROZWOJU Cezary Borek, dyrektor sprzedaży i rozwoju GTF NA POMOC AFRYCE Reportaż Katarzyny Góralczyk ISSN: GRUDZIEŃ 2013

2

3 NA WSTĘPIE Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, zbliża się koniec roku, nadchodzi czas podsumowań. Co było dobre w minionych miesiącach, czego nie udało się osiągnąć to pytania, które stawiamy sobie w tym okresie. Na podsumowanie wyników GTF jeszcze nie pora. Grudzień to dogodny okres na sprzedaż produktów bankowych, podsumowaniem zajmiemy się więc nieco później. Przyjrzyjmy się jednak sprawom bardziej ogólnym, sprawom dotyczącym nas wszystkich, czyli polskiej gospodarce. Ostatnie dane mówią o poprawie sytuacji gospodarczej w kraju. Odczyty podstawowych danych statystycznych w zakresie PKB i wyników produkcji można ocenić pozytywnie. Jednak w modelowym cyklu koniunkturalnym potwierdzeniem rzeczywistego ożywienia gospodarki jest wzrost konsumpcji. Obecne dane wskazują na jej niewielkie ożywienie, i to jedynie w sprzedaży produktów konsumpcyjnych trwałych, natomiast nie odnotowaliśmy wzrostu konsumpcji produktów nietrwałych. Pojawiają się więc wątpliwości, czy ten niewielki wzrost konsumpcji nie jest wynikiem doraźnego manewru, spowodowanego wycofaniem oszczędności przez bardziej zamożną część społeczeństwa, z uwagi na niskie stopy procentowe, i przesunięciem tych środków w kierunku zakupu dóbr trwałych? Aby wspomniane zmiany miały charakter zmian stabilnych i rozszerzyły się na wszelkie dobra konsumpcyjne, musi nastąpić znaczący spadek bezrobocia, a ono jak wiemy nie spada, zaś wszelkie prognozy w tym zakresie nie są zbyt optymistyczne. W mijającym roku motorami wzrostu polskiej gospodarki Fot.: Krzysztof Kusiak SPIS TREŚCI ŚWIATEŁKO W TUNELU Dr Piotr Białowolski o rynku consumer finance str. 04 SZYBKOŚĆ, MINIMALIZM, SKUTECZNOŚĆ Elwira Kuziel, kierownik do spraw klientów kluczowych w Meritum Banku str. 06 Jak szlafrok Marilyn Monroe dywersyfikuje portfolio inwestora Weronika Aleksandra Kosmala o inwestycjach alternatywnych str. 08 FIRMA W PREZENCIE Felieton dra Mirosława Ciesielskiego str. 11 JESTEM DUMNA, ŻE JESTEM ŚLĄZACZKĄ Z Joanną Bartel rozmawia Paweł Kawałek str. 12 GTF jest motorem rozwoju Rozmowa z Cezarym Borkiem, dyrektorem sprzedaży i rozwoju GTF str. 14 Na pomoc Afryce Reportaż Katarzyny Góralczyk str. 17 były trzy czynniki ( Dziennik Gazeta Prawna nr 204): fundusze unijne, dobra dynamika gospodarki niemieckiej oraz impuls, płynący ze strony polityki fiskalnej (wzrost deficytu finansów publicznych). Niestety, jeśli myślimy o roku 2014, to przy każdym ze wspomnianych czynników pojawiają się znaki zapytania. Fundusze unijne będą mniejsze, możliwości wydatków państwa ograniczone (nowa formuła konstruowania budżetu, limitująca wzrost wydatków państwa), a prognozy krótko- i długoterminowe, dotyczące gospodarki niemieckiej, od lat siły napędowej polskiej ekonomii, nie przedstawiają się optymistycznie (w długim okresie, z powodu radykalnych skutków niżu demograficznego). Eksperckie głowy szacują jednak, że nasza gospodarka będzie się rozwijać w tempie stabilnym, lecz nad wyraz powolnym w najbliższych latach wzrost PKB wynosić będzie pomiędzy 1,5 a 3,0%. P a w e ł Kosmala Należy jednak postawić pytanie, czy takie tempo jest zadowalające, czy pozwoli na niezbędny wzrost inwestycji, w konsekwencji którego moglibyśmy liczyć na redukcję bezrobocia i, co za tym idzie, na wzrost konsumpcji i naszego dobrobytu? To pytania, na które eksperckie głowy odpowiedzi nie dają, a na potwierdzenie wiarygodności swoich ekspertyz głów swoich nie stawiają. Zapraszam Państwa do lektury grudniowego wydania Kuriera GTF. Naszym partnerom biznesowym agencjom pośrednictwa kredytowego szczególnie rekomenduję opracowanie dra Piotra Białowolskiego, pracownika naukowego SGH, który przedstawia tendencje, występujące w minionym kwartale na rynku consumer finance. Z satysfakcją odbieram obecność w Kurierze p. Elwiry Kuziel, kierownika ds. klientów kluczowych w Meritum Banku. Z wywiadu dowiadujemy się o zaletach i przewagach kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. biznes pożyczki, która stała się produktem flagowym tego banku. Jak zwykle, w Kurierze GTF nie może zabraknąć gwiazdy, osoby powszechnie znanej i cenionej. Tym razem gościmy Joannę Bartel, aktorkę, wokalistkę i przede wszystkim popularną artystkę kabaretową. Pani Joanna uświetniła swymi występami imprezy integracyjne, organizowane ostatnio przez GTF. Tym bardziej cieszy jej obecność w świątecznym numerze Kuriera. Życząc Państwu miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, serdecznie zapraszam do lektury. PATRON: GórnośląskieTowarzystwo Finansowe GTF Sp. z o.o. Prezes: Paweł Kosmala Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF Sp. z o.o. REDAKCJA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Redaktor prowadzący: Grzegorz Chmielewski Sekretarz redakcji: Radosław Urban Zespół redakcyjny: Michał Durbas, Grażyna Jancik, Paweł Jaworski, Paweł Kawałek, Marcin Zawada Korekta: Jolanta Witkowska STUDIO DTP: Jerzy Gorczyca (kierownik studia DTP), Wojciech Kleszcz, Krzysztof Kusiak Produkcja: Krzysztof Chachlowski DRUK: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, Kraków WYDAWCA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Fot. na okładce: shutterstock.com W magazynie wykorzystano zdjęcia z biblioteki Shutterstock.com. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki z magazynu Kurier GTF są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy. jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma oraz wydawcy (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. Fabryczna 2, Tychy Infolinia: (0-32) kurier gtf str. 3

4 Loża Ekspertów Światełko w t u n e l u D r P i o t r Białowolski Czy rynek consumer finance wkroczy na ścieżkę wzrostu? Badanie consumer finance, prowadzone przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, pokazuje zmiany nastawienia gospodarstw domowych i tym samym służy jako narzędzie do przewidywania zmian na rynku kredytów i pożyczek z przynajmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. kurier gtf 15 Sygnały, docierające z sektora gospodarstw domowych, są coraz bardziej optymistyczne, a prognozowana na IV kwartał 2013 r. wartość barometru consumer finance wzrosła po raz drugi z rzędu. W rezultacie barometr osiągnął najwyższą wartość od początku 2011 r. Popyt na kredyt ze strony gospodarstw domowych jest jednak wciąż daleko mniejszy, niż w okresie dobrej koniunktury z lat Warto przypomnieć, że szczytowa wartość barometru KPF-IRG po roku 2000 odnotowana została w czwartym kwartale 2007 r., kiedy to wskazania barometru doszły do 74,6 punktu, a obecnie jest on na poziomie zaledwie 67,5 punktu. Obecny poziom nastrojów najprawdopodobniej nie będzie wystarczająco korzystny, aby był możliwy trwały wzrost wartości zadłużenia gospodarstw domowych w średnim horyzoncie czasowym. Obecnie obserwowana poprawa jest w głównej mierze wynikiem zwiększenia skłonności gospodarstw domowych do kupowania dóbr trwałych. Dodatkowo, widoczna jest pozytywna zmiana w obszarze sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Oczekiwania, dotyczące sytuacji finansowej, są obecnie najlepsze od 2011 r. Warto w tym miejscu nadmienić, że poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych jest niezbędnym warunkiem do zwiększenia wydatków finansowanych kredytem. Wiąże się z nią bowiem większe poczucie bezpieczeństwa, które w konsekwencji przekłada się na skłonność do podejmowania poważnych wydatków. W polskich gospodarstwach domowych dokonała się też trwała zmiana mentalności w odniesieniu do domowych finansów i zarządzania domowym budżetem. Od ponad czterech lat, a obecnie w coraz większym nasileniu, utrzymuje się widoczna przewaga udziału tych gospodarstw domowych, które są w stanie oszczędzać (32,6% obecnie), nad tymi, które przejadają oszczędności lub wpadają w długi (15,9% obecnie). Pozytywny wpływ na decyzje kredytowe gospodarstw domowych będzie również zapewne wywierać otoczenie gospodarcze. W ślad za poprawą prognoz, dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych, bardzo dynamicznie poprawiają się też prognozy, dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej na nadchodzących 12 miesięcy, a także oczekiwania co do zmian poziomu bezrobocia. Niestety, rolę hamulców rynku wciąż pełnią poważne wydatki, a także skłonność do finansowania ich z kredytu. Odsetek gospodarstw domowych, skłonnych do sięgnięcia po kredyt przy zakupie samochodu lub sfinansowaniu remontu, wynosi jedynie po ok. 30%, a w przypadku zakupu mieszkania jedynie 60%. Są to wielkości znacząco (o ok pp.) niższe, niż przed kryzysem. Bez powrotu zaufania między gospodarstwami domowymi a bankami o trwały wzrost zadłużenia na cele konsumpcyjne będzie bardzo trudno. W stosunkowo największej zapaści znajduje się rynek kredytów mieszkaniowych. Dane Narodowego Banku Polskiego, dotyczące wielkości zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych, pokazują spadek dynamiki do poziomu jedynie około 4%, podczas gdy jeszcze półtora roku temu kredyt mieszkaniowy wzrastał w tempie 15%, a w okresie największej hossy dynamika przyrostów sięgała przejściowo nawet 70% w skali roku. Tak niskie tempo wzrostu jest naprawdę niekorzystnym sygnałem dla całego rynku, gdyż wydatki mieszkaniowe stymulują wydatki na remont, a także zakupy dóbr trwałych. W obecnej sytuacji dochodowej i demograficznej tempo wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów powinno sięgać nawet 15-20%, ze względu na duży odsetek gospodarstw domowych, które wciąż wchodzą na rynek, i niewielki odsetek gospodarstw domowych, które kończą spłatę kredytu. Pozytywną rolę na rynku consumer finance wciąż odgrywa obsługa zobowiązań. W świetle relacji polskich gospodarstw domowych, dominujący udział mają gospodarstwa domowe, które obsługują zobowiązania bezproblemowo (51,8% ogółu), a odsetek gospodarstw domowych, deklarujących duże problemy z obsługą zobowiązań, wynosi 11,9%. Sytuacja w dziedzinie bieżącej obsługi przenosi się również na prognozy gospodarstw domowych, dotyczące obsługi zobowiązań w kolejnych miesiącach. W bieżących wynikach widoczny jest spadek udziału gospodarstw domowych, spodziewających się problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Łącznie problemów z obsługą spodziewa się obecnie 34,5% (wobec 36,0% poprzednio), przy czym do spodziewanego spadku problemów przykłada się głównie zmniejszenie udziału gospodarstw domowych, które obawiają się dużych problemów z obsługą bądź całkowitego zaprzestania spłat (9,5% obecnie, wobec 12,3% poprzednio). str. 4

5 Loża Ekspertów 11-procentowa grupa chciałaby utrzymywać swoje zadłużenie na stałym poziomie. W rezultacie obecne nastawienie do zaciągania pożyczek gotówkowych jest na najniższym poziomie w całej historii analizy tego zjawiska w badaniu consumer finance (od 2007 r.). To też nie jest dobry prognostyk dla dynamiki zadłużenia konsumpcyjnego w całej gospodarce. Wydaje się, że nawet w obliczu złagodzenia polityki banków w obszarze udzielania kredytów konsumpcyjnych, odbudowa zaufania i powrót znaczącej dynamiki na rynku pożyczek gotówkowych zajmie sporo czasu. Fot. Lech Gawuć P I O T R BIAŁOWOLSKI Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rynku kredytowego dla gospodarstw domowych w Polsce, a także zastosowania badań ankietowych do oceny ogólnej sytuacji gospodarki, ze szczególnym naciskiem na sektor gospodarstw domowych. Autor bądź współautor około 70 publikacji naukowych oraz około 15 raportów, dotyczących funkcjonowania rynku kredytowego w Polsce. Od ponad sześciu lat jest zaangażowany w przygotowywanie kwartalnych raportów, dotyczących bieżącej sytuacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Jednocześnie nieznacznie spadł odsetek gospodarstw domowych, spodziewających się bezproblemowej obsługi zobowiązań w nadchodzących 12 miesiącach (z 39,0% do 36,8%). Spadek w grupie gospodarstw domowych, spodziewających się problemów, oraz w grupie oczekującej bezproblemowej obsługi, możliwy był dzięki wzrostowi niepewności co do przyszłej obsługi, wyrażonej odsetkiem odpowiedzi nie wiem (wzrost 25,0% do 28,7%). Dla rynku consumer finance istotna jest skłonność polskich gospodarstw domowych do sięgania po kredyt gotówkowy. Niestety, po raz kolejny odnotowano jej spadek. Obecnie jedynie 5,5% polskich gospodarstw domowych deklaruje, że chciałoby zwiększyć swoje zadłużenie lub zaciągnąć kredyt gotówkowy, którego jeszcze nie posiadają. Niespełna Ucieczka gospodarstw domowych od kredytu, szczególnie gotówkowego, znajduje odbicie w odpowiedziach na pytanie o posiadanie zobowiązań. Obecnie posiadanie kredytu/pożyczki w instytucji finansowej deklaruje 37,9% ogółu, i jest to bardzo zbliżony odsetek do tego, który uzyskali autorzy badania Diagnoza Społeczna (36,6%). Na przestrzeni ostatnich lat maleje też znaczenie pożyczek, udzielanych przez zakłady pracy. Obecnie jedynie co jedenaste gospodarstwo domowe deklaruje posiadanie takiej pożyczki, podczas gdy jeszcze pięć lat temu dotyczyła ona co ósmego gospodarstwa. Analogiczny spadek roli nie dotknął pożyczek pochodzących od rodziny i znajomych. Konsekwentnie około 10% badanych deklaruje, że posiada zobowiązanie, zaciągnięte u bliskich. Należy jednak pamiętać, że jest to również, niestety, grupa pożyczek, obarczona największym ryzykiem, gdyż to w tej grupie najczęściej dochodzi do zadłużania się celem spłaty wcześniejszych długów lub celem finansowania bieżącej konsumpcji. Pomimo niechęci do zaciągania długów, całkowite zadłużenie gospodarstw domowych rośnie częściowo jest to skutek uboczny osłabienia złotego w ostatnich latach. W grupie gospodarstw domowych, które posiadają zadłużenie, udział gospodarstw domowych, które posiadają dług przekraczający 50 tys. złotych, po raz pierwszy w historii badania przekroczył 20%. Spośród zadłużonych gospodarstw domowych wciąż jednak największa grupa ma dług w wysokości powyżej zł, ale nie większej niż zł. Taka wielkość zobowiązań jest obserwowana w grupie 41,7% zadłużonych gospodarstw domowych. Uwzględniając wskazania barometru i konfrontując je z prognozami banków można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach rynek kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych będzie rósł, jednak w dość wolnym tempie do 5% w skali roku. 15 kurier gtf str. 5

6 WYWIAD SZYBKOŚĆ, MINIMALIZM, SKUTECZNOŚĆ Z Elwirą Kuziel, kierownikiem do spraw klientów kluczowych w Meritum Banku, rozmawia Grzegorz Chmielewski. kurier gtf 15 Meritum Bank to marka coraz lepiej rozpoznawalna. Źródłem rozpoznawalności są przede wszystkim: aktywność w Internecie, coraz liczniejsze oddziały i placówki franczyzowe oraz silna pozycja w kredytowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Porozmawiajmy o tym ostatnim obszarze działalności, o tzw. Biznes Pożyczce. Czy ten produkt to Wasza specjalność? Już kilka razy na łamach Kuriera GTF przedstawiciele banku podkreślali, że podstawowym obszarem działania Meritum Banku jest segment gospodarstw domowych oraz mikroprzedsiębiorstw. Dla tych ostatnich bank daje do dyspozycji kompleksową obsługę, włączając w to także unikatową ofertę kredytową w ramach produktu Biznes Pożyczka. To z pewnością nasz wyróżnik na rynku. Bez wątpienia mamy najszybszy system oceny i weryfikacji wniosków kredytowych, który pozwala na otrzymanie środków w ciągu 48 godzin. W obszarze kredytów dla przedsiębiorstw to najlepszy wynik, dotychczas dostępny wyłącznie dla kredytów konsumpcyjnych. Meritum Bank jako pierwszy zaproponował te kredyty. Dziś macie sporą konkurencję Idea Bank, FM Bank, BZ WBK i największy gracz na polskim rynku, PKO BP. Jak radzicie sobie z tak poważną konkurencją, na jakie przewagi Waszego produktu warto zwrócić uwagę? Opisałabym to trzema słowami: szybkość, minimalizm (co do formalności), skuteczność. Biznes Pożyczka to produkt bez zabezpieczeń rzeczowych do 500 tys. złotych na okres do 10 lat. Od niedawna o Biznes Pożyczkę mogą wspólnie ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej. Nowością jest finansowanie gospodarstw rolnych. Ostatnio rozszerzyliśmy pakiet produktów o Mikro Biznes Pożyczkę, ofertę dedykowaną klientom spoza segmentu tzw. wolnych zawodów na warunkach uproszczonych, w oparciu o roczną deklarację PIT do 50 tys. złotych na okres do 60 miesięcy. Jedną z przewag jest proces ciągłego doskonalenia oferty produktowej, która jest stale dopasowywana do potrzeb rynku. W lipcu 2013 wprowadziliśmy rewolucyjne rozwiązanie: wniosek o Biznes Pożyczkę można w Meritum Banku złożyć jeszcze przed spotkaniem z klientem. Dane można wypełnić na podstawie rozmowy telefonicznej, następnie podpisany skan wniosku z podpisem klienta wysłać elektronicznie do banku. Taki proces znacznie skraca czas decyzji kredytowej i zwiększa komfort pracy doradcy. Mamy też rozwiązanie na wypadek, gdyby z różnych powodów wydruk wniosku nie był możliwy. Można go wtedy wypełnić z klientem w formie papierowego formularza. Oczywiście, podstawową i najczęściej wybieraną metodą jest wprowadzenie wniosku poprzez system sprzedażowy, taki jak Planeta (internetowa aplikacja sprzedażowa GTF). Klient Meritum Banku, bez względu na to, o jaką kwotę wnioskuje, zawsze otrzyma maksymalną możliwą dla niego ofertę. To bardzo pomocne w procesie sprzedaży. Finansowanie przedsiębiorców w Meritum Banku to nie tylko Biznes Pożyczka. Przedsiębiorca może uzyskać równocześnie kredyt gotówkowy lub gotówkowy, przeznaczony na spłatę zobowiązań finansowych. Klient wraz z doradcą decyduje, czy chce wnioskować o kredyt dla firmy, czy na inne cele prywatne. Klient, któremu wysokość przychodów i dochodów na to pozwala, może otrzymać w Meritum Banku oba produkty równocześnie. Jakie są Pani rady co do najskuteczniejszych form docierania do osób i podmiotów, zainteresowanych Biznes Pożyczką? Znalezienie, nawiązanie kontaktu, spotkanie, zbadanie potrzeb, przedstawienie produktu i finalnie sprzedaż to najtrudniejsze zadanie. Jest wiele publikacji, warsztatów, szkoleń na ten temat, ale nie ma złotego środka. Najważniejsze są: cierpliwość, systematyczność, uczciwość i wiara w to, co się sprzedaje. W jednej osobie musi być siła całej armii! Meritum Bank pomaga znaleźć dobrego klienta, wskazując zarówno cechy pożądane, jak i niepożądane, które zmniejszają szansę na otrzymanie kredytu. Do cech pożądanych należą m.in. branża, wysokość dochodu czy przychodu, czas prowadzenia działalności gospodarczej, spółki cywilnej, czy gospodarstwa rolnego. Mając jasno określone oczekiwania i wykluczenia, doradca może świadomie wybrać kierunek działań akwizycyjnych. Najlepsi w sprzedaży Biznes Pożyczki chwalą się, że dziennie wykonują tyle telefonów, by umówić 10 spotkań w tygodniu, z których przynajmniej 3 powinny zamienić się na wnioski kredytowe. To, jaki procent tych wniosków zamieni się na umowy kredytowe, zależy od klientów. Opierając się na tej teorii należy pamiętać, że celem samym w sobie nie powinna być liczba rozmów telefonicznych, tylko skutecznie umówione spotkanie. Do rozmowy telefonicznej należy się przygotować, warto stworzyć własny skrypt, według którego rozmowa ma przebiegać. Z czasem skrypt przestanie być potrzebny, ale na początku pomoże przypomnieć, podczas rozmowy, ważne jej elementy. Niezależnie od reguł i procedur, według mnie, skuteczny sprzedawca to przede wszystkim optymista o pozytywnym nastawieniu do świata. str. 6

7 WYWIAD E l w i r a K u z i e l Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (bankowość i ubezpieczenia). W bankowości pracuje od 1999 r. Zanim trzy lata temu została kierownikiem do spraw klientów kluczowych Meritum Banku, pracowała m.in. w Santander Consumer Bank. Lubi muzykę rockową, jej pasją jest sport (wyczynowa jazda na rowerze, pływanie, narciarstwo, bieganie, ćwiczenia na siłowni). Najlepiej odpoczywa podczas długich wycieczek pieszych lub rowerowych. Pracownicy GTF przyznają, że w zakresie sprzedaży Biznes Pożyczki mają wiele do nadrobienia. Kiedyś dostałam książkę z krótką dedykacją: Jak w tytule. Była to książka Donalda Trumpa Nigdy się nie poddawaj. Wyznaję zasadę, że aby osiągnąć założone cele, nie można zbyt łatwo schodzić z raz obranej drogi, należy działać z pasją i równocześnie być skoncentrowanym, a na koniec nie tracić impetu. W GTF poznaję osoby o podobnych przekonaniach. Organizujemy cykliczne szkolenia, warsztaty, by wiedza pracowników GTF była na bieżąco aktualizowana i aby Meritum Bank znał opinie rynku o swych produktach i procesach. Jesteśmy w stałym kontakcie. Dbamy, by pracownicy Działu Wspierania Sprzedaży GTF czy regionalni dyrektorzy GTF dokładnie wiedzieli, do kogo w Meritum Banku kierować pytanie, gdy niezbędna jest konsultacja. Wiele pozornie nieważnych szczegółów ma wpływ na komfort pracy z bankiem. W portfelu GTF nie jesteśmy jedynym bankiem, zatem pielęgnujemy kontakty i dostarczamy narzędzia, niezbędne do profesjonalnego reprezentowania Meritum Banku wśród agentów. Nie samym chlebem człowiek żyje Ma Pani mocną pasję sportową! Aby być szczęśliwym i spełnionym, muszą być zachowane proporcje po jednej trzeciej pracy, rodziny i hobby. Staram się tego trzymać. Nie potrafiłabym z zapałem iść do pracy, gdybym potem nie mogła zrobić czegoś dla siebie. W 2007 r. zaczęła się moja przygoda z rowerem, która szybko przerodziła się w pasję. O kolarstwie górskim początkowo myślałam, że to jeżdżenie po duktach i ścieżkach szutrowych, przeznaczonych do rodzinnej jazdy. Poznałam prawdziwy smak zmagań ze sobą, gdy pojechałam z przyjaciółmi z Wrocławia do pobliskiej Sobótki na Ślężę, górę wysoką na 718 m. Do pokonania trasy jak do każdego wyzwania podeszłam z ambicją. Na początku jazda nie wydawała się trudna. Wjazd niezbyt stromy, podłoże gładkie. Ale z każdym metrem robiło się trudniej. Opona pokonywała luźne, ostre kamienie wielkości pięści, mój oddech i bicie serca były szybsze niż u zająca, to wszystko przy zachwycie spacerowiczów, pokonujących z mozołem tę samą drogę: Patrzcie, dziewczyna brawo!. Mimo łez, które z wysiłku cisnęły się do oczu, udało się dotrzeć na szczyt, tam czekali koledzy z oklaskami. Dawno nie czułam się tak dumna i szczęśliwa! Ale to pierwsza część zadania, należało tą samą drogą zjechać. Wysiłek włożony w podjazd jest niczym w porównaniu z tym, ile kosztuje pokonanie strachu przy prędkości ok. 60 km/h. Myślałam wtedy, że skoro inni zjeżdżają, to i ja mogę. Teraz nie nogi, a ręce mdlały z wysiłku, kierownica próbowała się wyrwać, kamienie uderzały o ramę. Cała, zdrowa i uśmiechnięta dotarłam na dół niewiele później od reszty. Wtedy pokochałam tę formę pokonywania słabości. Potem kolejne wyjazdy czasem w deszczu, przy temperaturze koło zera, czasem przy mrozie, po śniegu. Treningi rowerowe uzupełnia bieganie. Od tego, jak się trenuje zimą, zależy forma w sezonie. Aby pobiegać, należy mieć przy sobie buty i strój, zatem przy moim trybie pracy, gdy często jestem w podróży, biega się po prostu łatwiej. Zastanawiałam się nad triathlonem, ale na razie rower i jazda górska bardziej mnie interesują, może spróbuję w przyszłości. Parę słów o największych dokonaniach sportowych Rozumiem, że mam się chwalić (śmiech). W sezonie 2012 sprawiłam sobie nowy, bardziej profesjonalny rower górski, koledzy namówili mnie na start w maratonach górskich, ich trasa to km. Wzięłam udział w kilku edycjach. Tłum ludzi, strome podjazdy, potem kamieniste zjazdy. Zawody w: Istebnej, Karpaczu, Bielawie, Głuszycy to coś dla mnie! W pierwszym sezonie sukcesem dla mnie był każdy przejechany wyścig. W tym roku, po przepracowanej treningowo zimie, widać postęp zarówno w technice jazdy, jak i osiąganych czasach. Sukcesy zaczęły się od 5. miejsca w MTB Powerade w Piwnicznej-Zdroju, w deszczu i błocie, przy temperaturze 11 stopni. Potem kolejne 5. miejsce w Istebnej, 6. w Wałbrzychu, 4. w Wiśle w Bike Maraton, 4. w Świeradowie. W końcu wymarzone podium 3. miejsce w Polanicy-Zdroju. Za cały sezon zajęłam 4. miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet w mojej kategorii wiekowej w cyklu Bike Maraton. Teraz zaczął się okres treningów na przyszły sezon. Chcę utrzymać dobrą passę i zwyciężać! 15 kurier gtf str. 7

8 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Jak szlafrok Marilyn Monroe dywersyfikuje p o r t f o l i o i n w e s t o r a Weronika Aleksandra K o s m a l a Chociaż związki kolędowych fraz Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony z kategorią inwestycji alternatywnych są raczej trudne do wykazania, dla wydobycia chociaż odrobiny świątecznego nastroju można się o to postarać. Pieśń o Narodzeniu Pańskim, autorstwa poety Franciszka Karpińskiego, powstała w XVIII wieku, na zamówienie księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. kurier gtf 15 Już więc na tak początkowym etapie rozwijania skojarzeń można nawiązać do aktywnego kolekcjonowania przez słynną mecenaskę dóbr, w dzisiejszym rozumieniu, inwestycyjnych. Błękitna Markiza, jak określano arystokratkę, lubującą się w błękitnych strojach, gromadziła przeważnie dzieła sztuki upierając się jednak przy rozwinięciu wątku kolęd w wątek biznesowy, można poszerzyć temat Lubomirskiej o temat Czartoryskiej, która była jej bratową. Izabela z Flemingów Czartoryska, poza obiektami artystycznymi, kolekcjonowała mianowicie dużo bardziej różnorodne przedmioty cenne pamiątki. W powstałym na początku XIX w. Domku Gotyckim prezentowane były więc eksponaty wręcz osobiste, uczestniczące w codziennym życiu najznakomitszych pisarzy, polityków i myślicieli. Na tle obitych zielonym suknem ścian ustawiono rozmaite posągi, a w szklanych szafkach księżna przechowywała takie drobiazgi, jak: pióro Voltaire a, filiżankę Washingtona, pamiątki po Napoleonie czy przedmioty należące do Goethego. Stołek, z którego korzystał Jan Jakub Rousseau, ustawiony został tuż obok krzesła, będącego ponoć własnością Szekspira. Jak pozostało w opisach, domek napełniony był słynnościami wszystkich epok dzisiaj można byłoby zastanowić się jeszcze, jaki potencjał inwestycyjny miałyby te zbiory. Chociaż memorabilia, związane ze znanymi osobistościami, są trudną do precyzyjnego zdefiniowania klasą aktywów, ich rynek stale się rozrasta, a do katalogów światowych domów aukcyjnych trafiają już nawet bardzo osobiste przedmioty sław. Nagłówki gazet są z kolei przepełnione rewelacjami o wartych miliony dolarów strojach hollywoodzkich ikon, drogocennych włosach Elvisa Presleya czy ocalałych po katastrofie Titanica skrzypcach, sprzedanych na aukcji za 900 tysięcy funtów. Wspólną cechą tych najróżniejszych obiektów jest zazwy- Perła La Peregrina we fragmencie portretu królowej hiszpańskiej. Juan Pantoja de la Cruz Królowa Małgorzata Austriacka, 1606, olej/płótno, 112x97 cm, Prado, Madryt. str. 8

9 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Naszyjnik z perłą La Peregrina, diamentami, perłami i rubinami, przeprojektowany na życzenie Elizabeth Taylor w Cartier. Cena na aukcji w domu aukcyjnym Christie s w Nowym Jorku: dolarów. czaj długi czas oczekiwania na wzrost ich wartości, a także niska płynność rynku, co może oznaczać problemy z natychmiastową odprzedażą przedmiotu, wartego, owszem, sporo, ale dla węższego grona zainteresowanych. Cenne pamiątki zazwyczaj nie generują też stałego dochodu, z pewnością jednak mogą wymagać poniesienia dodatkowych kosztów bezpiecznego przechowywania i ubezpieczenia ich od zniszczenia czy kradzieży. Co wobec tego sprawia, że zarówno fani, jak i biznesmeni, skłonni są zapłacić za czyjś szlafrok czy nawet kawałek zapisanej kartki równowartość wysokiej klasy limuzyny? Przyczyny są najczęściej dwie, chociaż nie zawsze występujące razem możliwość zysku i prawdziwa pasja. Wśród kolekcjonerów nie brakuje bowiem ani hobbystów, którzy zbierają każdą chociażby podkładkę pod kufel z podobizną księżnej Diany, ani skrupulatnie kalkulujących przyszłe stopy zwrotu analityków. Tym drugim zawdzięczać można między innymi wyodrębnienie w owym bliżej nieokreślonym rynku poszczególnych sektorów. Najprężniej rozwija się handel pamiątkami w dziedzinach sportu i rozrywki, klasyfikując jednak bardziej szczegółowo, eksperci wyodrębniają poszczególne wąskie rynki. Przyglądając się światowym aukcyjnym rekordom, stwierdzić można, że chyba najbardziej pożądane są memorabilia, związane z gwiazdami filmu, jak i z samymi produkcjami. Za najdrożej sprzedaną pozycję na aukcjach tego typu wskazuje się wartą 116 milionów dolarów kolekcję biżuterii, należącej do Elizabeth Taylor, w skład której wchodzą między innymi pierścionek z brylantem od Richarda Burtona, wyceniony na ponad 8 milionów dolarów, a także posiadający niezwykłą historię naszyjnik z perłą, którego cena w dolarach przekroczyła 11 milionów. La Peregrina, bo tak nazwano tę perłę, odnaleziona została przez afrykańskiego niewolnika u wybrzeży wyspy w Zatoce Panamskiej w połowie XVI stulecia. Znalazcy darowano wolność, znalezisko natomiast powędrowało statkiem na dwór hiszpański, gdzie po latach portretowane były z nim przez Velázqueza żony Filipa IV. Kilkakrotnie zmieniając właściciela, klejnot znalazł się w posiadaniu arystokratów angielskich. Z przekazów wiadomo, że z powodu swojej sporej wagi, damom zdarzało się perłę zawieruszyć to w zakamarkach sofy zamku w Windsorze, to podczas balu w pałacu Buckingham. W latach 60. ubiegłego wieku członkowie rodu Hamiltonów postanowili sprzedać cenny okaz w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby s, a nowy właściciel, wspomniany już Richard Burton, mógł go wtedy podarować Elizabeth Taylor z okazji walentynek. W pamiętnikach aktorki można odnaleźć w związku z tym romantycznym gestem też dosyć kontrowersyjny zapis: otóż przyznaje się, że któregoś dnia, kiedy już myślała, że prezent się zgubił, zobaczyła, jak bawi się nim pies. O tak ujmującej swobodzie nie sposób już mówić, kiedy intymne wręcz rzeczy nabierają charakteru muzealnych eksponatów. Do jednych z najcenniejszych zaliczyć można całą gamę obiektów, otaczających kiedyś Marilyn Monroe, na czele z wartą ponad 4 miliony dolarów białą sukienką, której plisy w komedii Słomiany wdowiec uniósł podmuch z kanału wentylacyjnego nowojorskiego metra. Spośród wielu partii garderoby gwiazdy, wystawianych na aukcjach, odnaleźć można również suknię, w której Marilyn zaśpiewała słynne Happy Birthday prezydentowi 15 kurier gtf str. 9

10 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Ceny autografów Michaela Jacksona w okresie , w funtach, wg PFC40 Autograph Index. kurier gtf 15 str. 10 Kennedy emu, a także bardziej osobiste elementy, jak części bielizny. Poza pamiątkami natury raczej rozrywkowej, przedmiotem handlu stają się również takie, jak chociażby wyceniany na 50 tysięcy dolarów list, w którym Marilyn zwierzała się z nastrojów samobójczych. W bardziej makabrycznym klimacie można mówić chyba tylko o aukcji, podczas której za 4,6 miliona dolarów wylicytowano kwaterę na urnę powyżej miejsca pochówku aktorki. Miejsce tuż obok przezornie zarezerwował już założyciel magazynu Playboy, milioner Hugh Hefner. Równie zyskowne okazać się mogą inwestycje na specyficznym rynku obiektów, związanych z kultowymi muzykami od gitary Erica Claptona, przez notatki Paula McCartneya czy Johna Lennona ze słowami piosenek, po specjalny fundusz, który lokuje środki, skupując kostiumy z teledysków Madonny. Gwałtowne fluktuacje cen tego typu dóbr były jednak widoczne cztery lata temu, kiedy zaczął się pogarszać stan zdrowia Michaela Jacksona. W krótkim okresie, poprzedzającym odejście piosenkarza, wzrost wartości pamiątek z nim związanych szacowany był na 40%, natomiast, według danych portalu Amazon.com, w tydzień po śmierci gwiazdora wolumen sprzedaży płyt był większy niż przez poprzednich jedenaście lat. Do niewątpliwie spektakularnych sprzedaży przedmiotów, którymi dysponował Król Popu, należą zarówno licytacje pełnych przepychu mebli, jak i części kunsztownie zdobionych kostiumów. Jedno z kasyn Las Vegas nabyło za cenę 49 tysięcy dolarów ozdobioną szlachetnymi kamieniami rękawiczkę Jacko, rekordową cenę prawie dwóch milionów dolarów uzyskała jednak czerwona skórzana kurtka, uwieczniona w teledysku do przeboju Thriller. Poza memorabiliami Króla Popu, obrotowi podlegają również te literalnie królewskie, dworskie aktywa, jak na przykład żałobny strój królowej Wiktorii, czy mniej trwały, pierwszy kawałek tortu z wesela Kate i Williama, wart prawie dwa tysiące euro. Według indeksu cen autografów PFC40 Autograph Index, wartość podpisanych zdjęć księżnej Diany rosła rocznie 18,23%, z blisko 2 tysięcy dolarów w 2000 roku do ponad 14 tysięcy w W przypadku podpisów księcia Williama indeks ich cen wzrósł w zeszłym roku o ponad 33%. Nie są to jednak tak cenne autografy, jak te autorstwa Beatlesa, George a Harrisona, których cena od 2000 do 2012 r. zwiększyła się aż o 1310%. Według wspomnianego indeksu, podobne stopy zwrotu co sygnatury członków The Beatles dawać mogą również podpisy Fidela Castro, a jeśli ktoś byłby zainteresowany jedną z sześciu sygnatur, przypisywanych Szekspirowi, musiałby przeznaczyć na taki zakup około 2,5 miliona funtów. Ciekawą strategię kontroli podaży, a w efekcie i stabilizacji cen własnych autografów, zastosował golfista Tiger Woods, który zatrudnił w celu nadzorowania tej ilości specjalną agencję. Podobnych marketingowych ruchów nie musiał za to wykonywać Steve Jobs, bo w przypadku sygnowanych przez niego oficjalnych dokumentów raczej nie można mówić o nadpodaży oryginalny kontrakt, na podstawie którego założono firmę Apple, został sprzedany na aukcji w Sotheby s za 1,6 miliona dolarów. Skoro prawa rynku kolekcjonerskich pamiątek dotyczą tak monarchów, jak i rockowych skandalistów i innowatorów biznesu, nie można zakładać, że pominą ważne figury Kościoła. Przykład może stanowić aukcja z 2005 roku, podczas której użytkownik o pseudonimie golden_palace_casino wylicytował przez Internet samochód Volkswagen Golf, którym jeździł kiedyś kardynał Ratzinger. Z kolei poprzez ten łagodny klimat papieski, spróbować można miękko przejść do opisu rodzimego rynku. Określenie, że nie obfituje on w tak rekordowe transakcje jak wymienione powyżej, byłoby już jednak zbyt mało konkretne. Polski rynek inwestycyjnych pamiątek jest jeszcze w bardzo nierozwiniętym stadium, a sprzedaże, które są w tym sektorze rejestrowane, odbywają się zwykle w okolicznościach charytatywnych. Ze swojskich substytutów garderoby Marilyn Monroe mamy więc buty Moniki Olejnik. W roli trąbki Milesa Davisa trąbka Zbigniewa Wodeckiego. W roli świątecznych życzeń jednak niech nigdy nie będą w nastroju smutnego Blue Xmas Davisa, a zawsze w radosnym nastroju Bóg się rodzi!

11 FELIETON F i r m a w p r e z e n c i e Idealnie byłoby, gdyby biznes zarabiał na rozwiązywaniu problemów społecznych. Wiele negatywnych zjawisk, jak bieda, wykluczenie czy zatruwanie środowiska, przestałoby istnieć lub zostało poważnie ograniczonych. Oczywiście, wiele firm wspomaga pokrzywdzonych i niepełnosprawnych. W większości wypadków oferuje im jednak rybę zamiast wędki. Na niwie bankowej za przykład mogą służyć dotychczas słabo się sprawdzające w Polsce karty dobroczynne (charity). Każda transakcja taką kartą oznacza przeznaczenie z góry określonej kwoty na rzecz potrzebujących. Każdy szanujący się bank ma programy wsparcia i pomocy. Większości jednak wiele brakuje, żeby stać się prawdziwym przedsiębiorstwem społecznym. Ekonomia społeczna, której taka firma jest nieodłącznym atrybutem, rozwija się jednak powoli i staje się narzędziem mobilizacji ekonomicznej oraz społecznej zaniedbanych społeczności i obszarów. Szacuje się, że w Polsce w sektorze ekonomii społecznej zatrudnionych jest ok. 4,5% ogółu pracujących (głównie osób niepełnosprawnych). Dla porównania, w innych krajach członkowskich UE udział ten stanowi np. 7,5% we Włoszech, a w Irlandii czy Holandii ponad 10,5%. Jesteśmy więc dużo poniżej unijnej średniej. Najbardziej znanym na świecie bankiem społecznym stał się Grameen Bank, założony przez goszczącego niedawno u nas na kongresie pokojowych noblistów Muhammada Yunusa. Ta funkcjonująca w Bangladeszu instytucja udzieliła mikropożyczek (równowartości 100 dolarów każda) rzemieślnikom i rolnikom, w przeważającej mierze kobietom bez zdolności kredytowej. Głównym zabezpieczeniem kredytów pozostawało zaufanie i opinia społeczna. Łącznie bank udzielił pożyczek o wartości ponad 7 mld dolarów przy wskaźniku spłacalności 98%. Światła idea, jak to zwykle bywa, znalazła fałszywych naśladowców, którzy wpędzili wielu Hindusów w pętlę zadłużenia, doprowadzając do społecznych i osobistych dramatów. W Polsce o przykłady prawdziwie społecznych przedsiębiorstw trudno, co jest pochodną, delikatnie mówiąc, słabych zasobów kapitału społecznego, rozumianego jako zdolność do zaufania, solidar- ności i umiejętności stowarzyszania się dla realizacji społecznych celów. Niestety, ciągle jesteśmy społeczeństwem o niskim wskaźniku zaufania społecznego, które jest przeciwieństwem podejrzliwości wobec intencji osób trzecich. Tym bardziej należy pozytywne przykłady krzewić i pokazywać. Mnie urzekła działalność i sukces Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem z Cieszyna. To firma społeczna, działająca w części dzięki funduszom dwóch współzałożycieli, którzy dodatkowo skorzystali jeszcze z kredytów. Dali oni zatrudnienie osobom trwale wykluczonym z rynku pracy (czyli niepełnosprawnym społecznie). Po latach chaotycznych nieco poszukiwań firma zbudowała trwały model biznesu, godząc sprzeczne zdaje się interesy i co ważne generując zyski. Firma pod marką WellDone-DobreRzeczy sprzedaje ekskluzywne gadżety (m.in. świeczniki, stojaki do wina, podkładki, których ceny dochodzą nawet do 200 zł) głównie klientom instytucjonalnym, czyli innym firmom. W 2009 fundacja podjęła, pomagając im wejść na rynek designu, współpracę ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także z Instytutem Technologii w Holon, w Izraelu, i Zamkiem Cieszyn, w ramach wspieranego przez Instytut Adama Mickiewicza projektu Od idei do obiektu, od obiektu do produktu. Wyroby musiały spełniać określone warunki, tj. być małe, ciekawe, atrakcyjne rynkowo, dowcipne i funkcjonalne, a przede wszystkim możliwe do wyprodukowania przez ludzi z pewnymi ograniczeniami. I to się udało! Możliwe okazało się przekształcenie negatywnych aspektów, związanych z zatrudnianiem osób z grup wykluczenia społecznego, w czynniki sukcesu. Co więcej, dla osób takich MIROSŁAW C I E S I E L S K I Doktor nauk ekonomicznych, menedżer sektora bankowego z dwudziestoletnim stażem. Wykładowca akademicki na studiach MBA (Wyższa Szkoła Bankowa, Uniwersytet Gdański). Trener biznesu, autor artykułów z zakresu marketingu, bankowości i gospodarki światowej. otaczanie się estetycznymi przedmiotami i ich produkcja może zasadniczo zmieniać ich świat, do tej pory szary i brudny. Również studenci-projektanci otwierają się przy tym na nowe obszary społecznej wrażliwości. Parę miesięcy temu prezes fundacji Być Razem Mariusz Andrukiewicz został laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w dziedzinie działalność społeczna. PR tej nagrody był tak skuteczny, że wartość zamówień na produkty WellDone wzrosła o 200%. Nie ma chyba lepszej satysfakcji dla przedsiębiorcy, który robi bilans zamknięcia roku, niż świadomość, że odniosło się finansowy sukces i, a może przede wszystkim, odmieniło trwale los wielu osób. Na lepsze! 15 kurier gtf str. 11

12 GOŚĆ KURIERA J e s t e m d u m n a, że jestem Ślązaczką R o z m a w i a ł P a w e ł Kawałek Miłośnicy nieszablonowego poczucia humoru, zamkniętego w prawdziwie kobiecych kształtach, znają ją nie od dziś. Stwierdzenie jedyna w swoim rodzaju nie będzie w tym przypadku kurtuazją, bo trudno pomylić ją z kimkolwiek innym. Gryfno dziołcha ze Ślunska, aktorka telewizyjna i kabaretowa. Kobieta, która przeżyła Świętą wojnę Joanna Bartel. kurier gtf 15 str. 12 Długo nie mogliśmy się zgrać czasowo. Najpierw z powodu Pani urlopu, potem nagłej kontuzji. Wszystko już w porządku? Wypadł mi dysk w szyjnym odcinku kręgosłupa. Jest niewielka poprawa, ale z kolei biodro mam do wymiany. Przez cały czas, kiedy bolała mnie szyja, nie czułam dolegliwości, związanych z biodrem. To trochę tak, jak wyjście na spacer w przyciasnych butach, kiedy człowieka boli głowa to odwraca naszą uwagę. Zdaję sobie sprawę, że kiedyś będę musiała dać się położyć w szpitalu, ale na razie nie mam wolnego terminu, więc odsuwam to od siebie jak mogę najdalej. Kiedy się jest osobą publiczną, człowiek ma jakiś niesamowity opór przed pójściem do szpitala. Nie chce zepsuć sobie wizerunku, pokazując, że on też choruje. Poza tym ja nigdy w życiu nie leżałam w szpitalu! Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie tego, że miałabym być unieruchomiona i zdana na opiekę innych ludzi. Nie wiem, jak to będzie, gdy już się zdecyduję, ale muszę tam iść i koniec. Na razie jak na złość z każdej strony atakują mnie maile i telefony w sprawach zawodowych. Ciężko jest z tego zrezygnować na rzecz szpitala, bo wiadomo, że bardziej lubię występować na scenie i być między ludźmi, niż leżeć plackiem. Każdy by tak wolał (śmiech). Oczywiście, ale zachowanie sprawności ciała chyba powinno być dla artysty szczególnie ważne, by mógł się realizować choćby właśnie na scenie. Czuję ból w nocy, kiedy śpię i nie mogę swobodnie obrócić się z boku na bok. Ciężko mi się wchodzi po schodach, z samochodu wysiadam przez 15 minut, ale gdy wychodzę na scenę, jest we mnie taka adrenalina, że nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek byłam chora. To mnie nawet w pewien sposób inspiruje literacko, ale tymczasem nic więcej nie zdradzę. Moja mama wyleciała do Kolonii, gdzie mieszka, więc chwilowo mogę bawić się w artystkę, bo kiedy się nią opiekuję w Polsce, jestem gospodynią domową. Mama wyznaje zasadę, że rytm dnia musi być śniadanie, obiad, kolacja. Poza tym uwielbia bywać na przyjęciach, wśród ludzi. Podchodzi wtedy do wszystkich i gada: Moja córka mi się starzeje. Sama ma 85 lat i charakter turystyczno-rozrywkowy. Mówię wszystkim, że mam z nią kłopoty wychowawcze (śmiech). Wygląda na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. A tata? Ojciec też był bardzo wesoły i wysportowany. Był bokserem i trenerem boksu, uczniem Feliksa Stamma. W zasadzie mogę powiedzieć, że wychowałam się na ringu. Miałam fantastycznego tatę. Jestem przekonana, że przyszedł na świat po to, żeby być ojcem. Zrobił mi wózki dla lalek, hulajnogi, kąpał nas, nosił na rękach, uczył pływać. Nie miał nawet kumpli. Tylko kilku znajomych z pracy. Wszystko kręciło się wokół domu. Na dwa dni przed śmiercią dzwonił do mnie z Niemiec, pytając, czy zrobiłam przegląd samochodu. Taki był troskliwy. Był naprawdę fajnym facetem i wcale się nie dziwię, że moja mama była skłonna do wielu poświęceń. Przez trzy lata opiekowała się moim sparaliżowanym ojcem. Chociaż ojciec miał sprawną tylko jedną rękę i nie mówił, widać było tę miłość między rodzicami. Nie mogłam na to patrzeć, bo łzy ściskały mi gardło. Na przykład pokazywał mamie palcem, że ma się zbliżyć do łóżka, obrócić się, po czym poprawiał jej wystającą z bluzki metkę. Próbował

13 GOŚĆ KURIERA scowości, o której opowiedział film, ciężko się za to na niego obrazili. Taki sam syndrom wystąpił u ludzi pochodzących ze wschodu, którzy po filmie Sami swoi mieli wielkie pretensje do Chęcińskiego, że stworzył takie dwie postaci. Dziś śmiało można powiedzieć, że to jest film kultowy. Jestem bardzo wdzięczna Świętej wojnie, a w zasadzie jej reżyserowi, Darkowi Goczałowi, za to, że wziął mnie do tego serialu. Dzięki niemu moje życie całkowicie się odmieniło. Mogłam wrócić do Polski. Miałam do czego wracać, bo miałam pracę. Zyskałam przyjaciół i rodzinę zastępczą, bo bardzo przyjaźnię się z chłopakami i szalenie się lubimy. Skoro tak, to może warto byłoby pokusić się po latach o jeszcze jeden sezon? Fot.: Andrzej Musik nas rozśmieszać, choć był zły na siebie za to, że jest sparaliżowany. Tak jak ja dziś jestem wściekła na siebie za to bolące biodro, ale tłumaczę sobie, że to nie mnie boli, a kogoś innego. Pochodzi Pani ze Śląska. Ogromną popularność zyskała Pani dzięki serialowi Święta wojna, ukazującemu życie codzienne grupki Ślązaków. To niesamowita promocja dla regionu. To prawda, choć muszę powiedzieć, że na Śląsku mieliśmy bardzo dużą grupę przeciwników tego serialu. Szczególnie w środowiskach ludzi, którzy silnie utożsamiali się z postacią wiecznie bezrobotnego Bercika. Jestem dumna z tego, że jestem Ślązaczką, i zawsze to podkreślam, ale tak jak zdaję sobie sprawę z zalet tej naszej mniejszości, tak samo znam jej wady. Ślązacy mają poczucie mniejszej wartości. Wielu z nich popada w kompleksy zupełnie niepotrzebnie. Myślą, że ktoś chce im zrobić krzywdę. Jak większość z mniejszości, sądzą, że są atakowani chociaż tak nie jest. Ślązacy są szalenie lubiani w Polsce. Ja zrobiłam karierę, kiedy zaczęłam mówić gwarą. Ludzie prosili: powiedz coś po śląsku, opowiedz jakiś kawał. Nawet sama Maryla Rodowicz mówiła: Jak to? Nie znacie Asi Bartel? Przecież to śląski underground. Nie miałam pojęcia, że ona wie o moim istnieniu. Przy okazji wspólnej kolacji okazało się, że tak jest. Byłam tym mile zaskoczona. Wspomniała Pani, że serial miał przeciwników. W jaki sposób okazywali swoje niezadowolenie? Szczególnie atakowano Krzysia Hankego, zarzucając, że gra takiego gupieloka, idiotę i wariata. Że serialowy Zbyszek warszawiak, jest taki cwany (choć i on robił wiele głupich rzeczy). Nie mogli zrozumieć, że to scenariusz, a serial jest przecież komedią. Uważali, że kalamy własne gniazdo. Ci, którzy są wykształceni od matury wzwyż, widzą, jak wielu ludzi ze Śląska realizuje się zawodowo, nie wstydząc się swoich korzeni. Choćby sprawny dziennikarz Kamil Durczok, mówiąca wieloma językami Grażyna Torbicka, muzycy zespół Myslovitz, Feel, Staszek Soyka czy aktor Krzysiek Globisz. Jest nas wielu naprawdę bardzo utalentowanych. Wracając do kwestii nagonki kiedy Fellini nakręcił film Amarcord, mieszkańcy miej- Jest taki plan, żeby Świętą wojnę wystawiać jako przedstawienie teatralne. Scenariusz jest już gotowy. Mamy grać w trójkę. Na razie wszyscy cierpimy na brak czasu, żeby spotkać się na próbach. Do tego ta moja kontuzja Ale będziemy grać to w całym kraju. Ten serial wciąż jest żywy w pamięci ludzi. Zaczepiają mnie na ulicy, pytając: Czemu tego nie ma? Myśmy to tak lubili. Swego czasu były powtórki w TVP Seriale i na nowo odżyła fala popularności serialu. Czułam to, idąc ulicą, stąd wiem, że serial się podobał. Poza tym, powtórki Świętej wojny były emitowane też w TV Polonia, więc na platformie oglądał ją cały świat. Z tym wiąże się zabawna historia. W Międzyzdrojach podszedł do mnie bardzo czarny Murzyn, prawie granatowy, i powiedział: Andzia, jak ja ciebie lubię!. Zapytałam: A skąd ty mnie znasz? Bo ja oglądam Święta wojna. Kiedy zapytałam, gdzie ją ogląda, okazało się, że w Senegalu. Rozmawialiśmy po polsku, bo tutaj studiował. Serialowego Bercika fan z Ukrainy zaczepił w toalecie, mówiąc, że ogląda nas dzięki TV Polonia. Na czym polegał fenomen tego serialu? Jego przewagę z pewnością stanowi fakt, że był to serial klasycznie polski. Nieoparty na żadnym zagranicznym formacie, jak choćby Kasia i Tomek, Lokatorzy, Niania czy cudny serial, który uwielbiam ze względu na aktorów w nim grających, Rodzinka.pl, który jest serialem francuskim, nazywa się Les Parent czyli Rodzice. Tego typu produkcje robione są na wzorcach, do których pisany jest polski scenariusz. Święta wojna została stworzona od zera, i jest to w 100% polski pomysł. Polak potrafi! 15 Grudzień kurier gtf str. 13

14 NASZE SPRAWY GTF JEST MOTOREM ROZWOJU Cezary Borek niedawno objął w Górnośląskim Towarzystwie Finansowym kluczową funkcję dyrektora sprzedaży i rozwoju. O doświadczeniach i nowych wyzwaniach z dyr. Cezarym Borkiem rozmawia Grzegorz Chmielewski. kurier gtf 15 Grudzień str. 14 Z rynkiem consumer finance jestem związany od blisko dwóch dekad. Myślę, że jest to bogaty bagaż doświadczeń, zdobytych w okresie dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych w Polsce. W tym czasie byłem przez sześć lat w GE Capital Banku (późniejszym GE Money, obecnym Banku BPH). W kolejnych latach pracowałem dla Best SA (Grupa BRE Bank), PTF SA (obecnie Santander Consumer Bank) i ING Banku Śląskiego. Osiem lat pracowałem na stanowiskach zarządczych w firmach bliźniaczo podobnych do GTF w zakresie działalności głównej. Z mego punktu widzenia, ważne jest, że prowadziłem w międzyczasie własną sieciową agencję finansową. Daje mi to dziś pogląd na współpracę z naszymi kontrahentami od ich strony łatwiej jest rozmawiać z naszymi agentami o ich problemach. GTF specjalizuje się w sprzedaży kredytów gotówkowych. Wiele firm podobnych do GTF przeżywało trudne chwile w okresie kryzysu finansowego, niektóre zlikwidowały działalność. Jak dziś ocenia Pan ten rynek? Jestem urodzonym optymistą. Wierzę, że jeśli nie jesteśmy już po kryzysie, to na pewno w ostatniej jego fazie. Polski PKB, po historycznych spadkach na poziom bliski zera, rośnie od początku roku, i to musi być dla nas ważne, bo pracujemy i mieszkamy w Polsce. Ale nie możemy nie zauważać, że polski sukces wynika w dużej mierze z niemieckiej nadwyżki w bilansie handlowym, a ta z kolei, przy niskim popycie wewnętrznym u zachodnich sąsiadów, jest główną zaporą dla wyjścia z recesji pozostałych państw UE. W jakiś więc sposób nasze obecne sukcesy w innej perspektywie spowalniają nas w osiąganiu stabilnego wzrostu. Jeśli Polska wychodzi z kryzysu, przy dużej pomocy funduszy z UE i naszego głównego partnera handlowego Niemiec, to nie możemy zapominać, że gospodarczo jesteśmy częścią większej zbiorowości, całej Unii Europejskiej, od której w dłuższym czasie jesteśmy uzależnieni ekonomicznie. Spadki kursu złotego w ostatnich latach wynikały też w dużej mierze z tego, co działo się np. z węgierskim forintem i nie pomagało wtedy, że nasze PKB było na przyzwoitym poziomie. Słaba złotówka istotnie przyczyniła się do wzrostu naszego eksportu, nasze produkty były i są tanie, więc można ich nabyć więcej. Ale słaba złotówka przyczyniła się też do zubożenia wielu gospodarstw domowych, mam na myśli m.in. przeszło 700 tys. kredytobiorców, zadłużonych w CHF. Zastanawiam się nawet, czy nasze państwo nie powinno dziś wspomóc tych, którzy nie mieli żadnego wpływu na deprecjację złotego, a zostali uwięzieni w pułapce kredytu denominowanego. Zjawisko ekonomiczne, z jakim mieliśmy do czynienia przez pięć ostatnich lat, było naprawdę złożone i wieloczynnikowe. Kryzys finansowy w pierwszej fazie najmocniej dotknął pośredników hipotecznych. W drugiej połowie 2008, praktycznie z dnia na dzień, banki wycofały się z finansowania zakupu nieruchomości, obawiając się znacznego przeszacowania wartości zabezpieczeń i istotnego spadku cen rynkowych nieruchomości. Gdy po paru miesiącach (już w 2009) w sferze analiz bankowych znalazły się wskaźniki spłacalności poszczególnych linii produktowych, okazało się, że, z punktu widzenia bezpieczeństwa zwrotu, udzielanie kredytów hipotecznych w Polsce jest zajęciem mało ryzykownym. Banki zaczęły wracać do udzielania kredytów hipotecznych, jednak działo się to z dużą asekuracją, np. na poziomie wskaźników LTV. W tym czasie znacząco wzrosła szkodowość portfela pożyczek gotówkowych wskaźnik nieregularnego portfela przekroczył poziom 25%, co dla banków oznaczało oczywisty deficyt w zakresie opłacalności dystrybucji tych produktów. Kolejnym naturalnym krokiem były więc ograniczenia sprzedaży produktów gotówkowych, które w wielu bankach polegały wprost na zakończeniu z dnia na dzień sprzedaży tych produktów. Dopełnieniem, a może ostatnim gwoździem do trumny dla wielu pośredników na rynku, stało się wprowadzenie ograniczeń KNF w postaci rekomendacji T. Rynek pośrednictwa finansowego, który jeszcze w 2008 był wyceniany na ponad 2 mld zł, został przez kryzys i działania regulacyjne okrojony o ponad 50%. Dla małych, jednoosobowych, agencji finansowych to był szok. Prawie połowa z nich nie przetrwała z braku możliwości uzyskiwania bieżących dochodów. Z okresu sprzed 2008 na rynku pozostały tylko te, które albo miały odpowiednie zaplecze finansowe, albo zdołały wejść w alians z większymi sieciami, albo po prostu w porę zapewniły sobie możliwość udzielania kredytów w tych nielicznych bankach, które,

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2017 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, sierpień 2017 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2017 roku OPRACOWANIE: DR HAB. PIOTR BIAŁOWOLSKI,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, lipiec 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, listopad 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, kwiecień 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r.

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r. SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r. INFORMACJA SYGNALNA 1 Warszawa - Gdańsk, styczeń 2012r. SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R.

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R. KONFERENCJA PRASOWA I kwartał 2013 R. Warszawa, 7 lutego 2013 Konferencja prasowa I kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, maj 2015 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. Konferencja prasowa. I kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa Gdańsk, luty 2011 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR DUDEK

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 lutego 2016 r. OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Rynek Consumer Finance w Polsce

Rynek Consumer Finance w Polsce Rynek Consumer Finance w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja Andrzej Reterski Prezes Zarządu Domu Finansowego QS Początki Consumer Finance w Polsce Przed 989 r. Po 989 r. Przemiany Praktyczny społeczne

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

KLIENT MOBILNY OD NARODZIN DO DOJRZAŁOŚCI. Katarzyna Prus-Malinowska

KLIENT MOBILNY OD NARODZIN DO DOJRZAŁOŚCI. Katarzyna Prus-Malinowska KLIENT MOBILNY OD NARODZIN DO DOJRZAŁOŚCI Katarzyna Prus-Malinowska KIM JEST TWÓJ KLIENT? DANE DEMOGRAFICZNE DANE ANALITYCZNE Z SYSTEMÓW DANE BIZNESOWE RAPORTY I BADANIA RYNKOWE ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Warszawa, 22.09.2010 Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Zamieszanie wokół Rekomendacji T sprawiło, że problem ubezpieczenia niskiego wkładu ożył w mediach i zaczął wzbudzać coraz większe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach 2005-2009 Dla gminy Kolbudy opracował: Adam Rodziewicz sierpień 2010 A-BAN Adam Rodziewicz ul. Morenowe Wzgórze

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Hipoteki: kolejny kwartał spadku

Hipoteki: kolejny kwartał spadku RAPORT Open Finance, 04.03.2009 r. Hipoteki: kolejny kwartał spadku W IV kwartale 2008 r. liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła o 12,5 proc. wobec IV kwartału 2007 r. i była niższa o 21,15 proc.

Bardziej szczegółowo

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 NAJNIŻSZY WYNIK W HISTORII BADANIA CCI W POLSCE W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata

Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata Autor: Agata Szymborska- Sutton, Magdalena Piórkowska - Tax Care 23.06.2012. Od przedsiębiorców starających się o kredyt banki wymagają najczęściej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o racie mieszkaniowego kredytu hipotecznego?

Co należy wiedzieć o racie mieszkaniowego kredytu hipotecznego? Co należy wiedzieć o racie mieszkaniowego kredytu hipotecznego?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Stosunek Polaków do reklamy

Stosunek Polaków do reklamy 1 Stosunek Polaków do reklamy Rzeczowo o reklamie Celem reklamy jest przekazywanie informacji o produktach i rozwiązaniach ułatwiających nam życie. Dzięki reklamie można dowiedzieć się co, po co i za ile

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo