Nagrody matematyczne E W A K U C H A R S K A M A T E M A T Y K A W P P T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nagrody matematyczne E W A K U C H A R S K A M A T E M A T Y K A W P P T"

Transkrypt

1 Nagrody matematyczne E W A K U C H A R S K A M A T E M A T Y K A W P P T P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

2 Medal Fieldsa Ufundowany w 1933 r. przez kanadyjskiego matematyka Johna Charlesa Fieldsa. Medal przyznaje Międzynarodowa Unia Matematyczna, wybierając maksymalnie 4 laureatów poniżej 40 roku życia. Chociaż finansowe korzyści nagrody nie są duże, jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie porównywane do Nagrody Nobla. Przyznawana co 4 lata od 1936 (z przerwą ze względu na wojnę do 1950 r.) Nagroda: złoty medal oraz ok dolarów

3 AWERS: Archimedes Inicjały: projektant Robert Tait McKenzie rok: MCMXXXIII cytat z rzymskiego poety Maniliusza: Transire suum pectus mundoque potiri Wznieść się ponad granice ludzkich możliwości i przewodzić światu.

4 REWERS: Congregati ex toto orbe mathematici ab scripta insignia tribuere. Zebrani z całego świata matematycy honorują wielkie osiągnięcia. W tle Archimedesowa kula wpisana w walec Nazwisko laureata grawerowane na brzegu medalu. Zgodnie z wolą Fieldsa i postanowieniem społeczności matematycznej, kraj pochodzenia i uczelnia laureata nie mają znaczenia.

5 W 2010 r. medal Fieldsa został przyznany matematykom: Elon Lindenstrauss Ngô Bào Châu Stanislav Smirnov Cédric Villani Więcej informacji o laureatach medalu Fieldsa:

6 Nagroda Abela ufundowana przez rząd norweski z okazji 200 rocznicy urodzin Nielsa Henrika Abela wręczana przez króla Norwegii Nagroda Abela, a medal Fieldsa przyznawana corocznie brak ograniczeń wiekowych znacznie większa wartość nagrody pieniężnej. Stąd Nagroda Abela porównywana jest także do Matematycznego Nobla Przyznawana co roku od 2001 Nagroda: statuetka oraz ok dolarów

7 Endre Szemerédi laureat nagrody w 2012 r. Za istotny wkład w rozwój matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. A także w dowód uznania za ogromny wpływ na wyniki w zakresie teorii liczb i teorii ergodycznej. John Milnor laureat nagrody w 2011 r. Za nowatorskie odkrycia w topologii, geometrii i algebrze. John Torrence Tate laureat nagrody w 2010 r. Za ogromny i długotrwały wpływ na teorię liczb.

8 Międzynarodowa Nagroda Króla Faisala Fundacja Króla Faisala założona przez synów Króla Faisala w Arabii Saudyjskiej. nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w służbie islamowi, islamistyce, literaturze arabskiej, medycynie i naukach ścisłych. Przyznawana co roku od 1977 Nagroda: Dyplom z ręcznie kaligrafowanym (Diwani) podsumowaniem pracy naukowej laureata, złoty medal oraz riali saudyjskich (ok dolarów)

9 Wśród matematyków nagrodę otrzymali: M. Atiyah (1987) D. P. Sullivan (1994) Y. I. Manin (2002) P. W. Shor (2002) S. Donaldson (2006) M. Narasimhan E. Bombieri (2006) (2010) oraz Andrew J. Wiles (1998). T. Chi-Shen Tao (2010)

10 Nagroda Wolfa Fundacja Wolfa założona przez Ricardo Wolfa i jego żonę Franciscę Subrianę Wolf. nagrodę wręcza Prezydent Izraela w budynku Parlamentu w Jerozolimie. nagroda przyznawana w sześciu dziedzinach: Rolnictwo, chemia, matematyka, medycyna, fizyka i sztuka. Jak dotąd nagroda została przyznana 253 naukowcom i artystom z 23 krajów. Przyznawana co roku od 1978 Nagroda: Dyplom oraz dolarów

11 Polacy uhonorowani nagrodą Wolfa: 1980: Karl Maramorosch (Polska/ Stany Zjednoczone) za pionierskie badania o szerokim zasięgu nad relacjami pomiędzy owadami, a czynnikami chorobotwórczymi roślin 1986: Samuel Eilenberg (Polska/ Stany Zjednoczone) za zasadniczy wkład w topologię algebraiczną i algebrę homologiczną (rozprawa doktorska pod kierunkiem K. Kuratowskiego) 1987: Krzysztof Penderecki (Polska) za osiągnięcia i innowacje w komponowaniu 2011: Krzysztof Matyjaszewski (Polska/ Stany Zjednoczone) za wielki wkład twórczy w chemię, w dziedzinie syntezy, właściwości i rozumienia substancji organicznych

12 Nagrody Milenijne Instytutu Claya Instytut Matematyczny Claya (Cambrigde) Amerykańska organizacja non-profit. Założona przez parę milionerów z Bostonu: Landona T. Claya i Lavinię D. Clay, przy współpracy matematyka Arthura Jaffa. Oprócz znanych nagród za rozwiązanie Problemów Milenijnych, finansuje również nagrody za badania naukowe oraz wiele szkoleń i stypendiów dla wyróżniających się matematyków. Statuetka wręczana corocznie: Clay Research Award Figure eight Knot Complement VII/CMI.

13 Poniższe 7 problemów zostało uznane za ważne i klasyczne pytania, które nie zostały rozwiązane przez lata. W 2000 r., ogłaszając te 7 problemów, CMI nawiązało do 23 problemów Hilberta ogłoszonych w 1900 r. 1. Problem P=NP? w informatyce. Nierozwiązany, pomimo wielu prób dowodzenia, obalania oraz wykazania niedowodliwości. 2. Hipoteza Riemanna w analizie zespolonej i teorii liczb pierwszych. Nierozwiązany. Wiele argumentów za poprawnością. 3. Hipoteza luki masowej i związane z nią kwestie w równaniach Yanga Millsa w kwantowej teorii pola. Nierozwiązany. Wiele nowszych teorii tego typu.

14 4. Hipoteza Hodge a w geometrii algebraicznej. Rozwiązany dla niektórych przypadków. 5. Równania Naviera Stokesa w dynamice płynów (rozwiązanie dla najbardziej skomplikowanych zjawisk hydrodynamicznych). 6. Hipoteza Bircha i Swinnertona Dyera w algebraicznej teorii liczb. Rozwiązany dla niektórych przypadków. Rozwiązany dla niektórych przypadków. 7. Hipoteza Poincarégo w topologii. Rozwiązany przez Grigorija Perelmana, nagroda została mu przyznana, jednak jej nie przyjął.

15 Nagroda Shawa Run Run Shaw (ur. 1907) Znacząca postać hongkońskich mediów, także producent filmowy. Otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki oraz Order Imperium Brytyjskiego. Na Jego cześć nazwano odkrytą r. planetoidę 2899 Runrun Shaw. Nagroda przyznawana w trzech kategoriach: astronomia, nauki przyrodnicze i medycyna oraz matematyka.

16 Shiing Shen Chern (2004), David Mumford and Wentsun Wu (2006), Robert Langlands and Richard Taylor (2007), Vladimir Arnold and Ludwig Faddeev (2008), Simon K. Donaldson and Clifford H. Taubes (2009), Jean Bourgain (2010), Demetrios Christodoulou and Richard S. Hamilton (2011), Maxim Kontsevich (2012) oraz Andrew J. Wiles (2005). Wiles otrzymał m.in. również: Nagrodę Wolfa (1995) Nagrodę Schocka (1995) Nagrodę Króla Faisala (1998) Clay Research Award (1999) Międzynarodowa Unia Matematyczna przyznała mu srebrną plakietkę (ograniczenia wiekowe dotyczące medalu Fieldsa). Przyznawana co roku od 2004 Nagroda: Medal oraz dolarów

17 Medal Łobaczewskiego Przyznawany przez Uniwersytet w Kazaniu Za wybitne prace w dziedzinie geometrii Po raz pierwszy przyznany w 1897 r., po raz ostatni w 2002 r. w 210 rocznicę urodzin Łobaczewskiego.

18 Medal Sylvestera Przyznawana przez Brytyjskie Towarzystwo Królewskie (Royal Society) Wybrani laureaci: Henri Poincaré Georg Cantor Jean Gaston Darboux Godfrey Harold Hardy John Edensor Littlewood przyznawana co 3 lata Od 2010 przyznawana co 2 lata Nagroda: 1000 funtów oraz medal

19 Nagroda Nevanlinny Nazwa odnosi się do fińskiego matematyka Rolfa Nevanlinny, który w latach 50-tych XX wieku podjął inicjatywę komputeryzacji fińskich uczelni. Przyznawana co 4 lata od 1982 r. na Międzynarodowych Kongresach Matematyków. Ufundowana przez Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii. Przyznawana za wybitne osiągnięcia w informatyce teoretycznej.

20 Nagroda Carla Friedricha Gaussa Przyznawana za wybitny wkład matematyczny, który ma znaczące zastosowania poza matematyką. Przyznawana co 4 lata od 2006 r. na Międzynarodowych Kongresach Matematyków, wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne Kiyosi Itô Yves Meyer

21 Nagroda Ramanujana Nazwa odnosi się do Srinivasa Ramanujana, indyjskiego matematyka nazywanego genialnym samoukiem. Przyznawana młodym (do 45 roku życia) matematykom z krajów rozwijających się. Ufundowana przez Międzynarodowe Centrum Fizyki Teoretycznej, Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Fundację Abela. Przyznawana co roku od 2005 Nagroda: Statuetka, wykład oraz dolarów

22 Nagroda Beala Andrew Beal 41 miejsce w rankingu Forbesa najbogatszych w Ameryce z majątkiem ~8.4 mld dolarów (wrzesień 2012) Znany jako gracz w pokera, który wygrał najwięcej w ciągu jednego dnia w Las Vegas, w kasynie Bellagio wygrał 11.7 mln dolarów. Pasjonat teorii liczb. hipoteza Beala: A p + B q = C r Jeśli A, B, C, p, q i r należą do dodatnich liczb całkowitych, a p, q i r są większe od 2, to A, B i C muszą mieć wspólny dzielnik. Rok: 1993 Nagroda: dolarów

23 Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego Na Jego cześć nazwano odkrytą r. planetoidę Kuratowski. Nagroda ustanowiona przez córkę matematyka Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda przyznawana jest matematykom poniżej 30 roku życia Przyznawana co roku od 1981 W 2012 r. Dr inż. Mateusz Kwaśnicki z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, został 35. laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.

24 Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha Główna nagroda naukowa, którą honorowani są polscy matematycy za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych. Przyznawana jest co roku od Hugo Steinhaus (1946) Wacław Sierpiński (1946). wrocławscy matematycy: J.Mikusiński (1950), S. Hartman (1953), W.Wolibner (1955), J. Mycielski (1965), W. Narkiewicz (1968), R. Duda (1970), L. Pacholski (1974), T. Byczkowski (1983), M. Bożejko (1984), R. Szwarc (1993), T. Januszkiewicz (2008), T. Downarowicz (2009).

25 Medal im. Stefana Banacha Międzynarodowa nagroda przyznawana przez Polską Akademię Nauk Po raz pierwszy przyznany w 1992 r. w 100 rocznicę urodzin Banacha. Czesław Ryll- Nardzewski (1992) - był studentem H. Steinhausa. W wieku 26 lat został profesorem UW, a w 1959 r. Politechniki Wrocławskiej. wrocławscy matematycy: Kazimierz Urbanik (1996) - był Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego imieniem nazwano bibliotekę Wydziału Matematyki i Informatyki.

26 Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha Za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych Obejmuje rozprawy doktorskie na uczelniach białoruskich, czeskich, estońskich, litewskich, łotewskich, polskich, słowackich, ukraińskich i węgierskich. 2009: dr Tomasz Elsner (Uniwersytet Wrocławski) 2010: dr Jakub Gismatullin (Uniwersytet Wrocławski) 2011: dr Łukasz Pańkowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 2012: dr Andras Mathe (Uniwersytetu w Warwick / Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie) Przyznawana co roku od 2009 Nagroda: Odczyt plenarny oraz złotych

27 Dziękuję za uwagę

Matematyka idee i rzeczywistość

Matematyka idee i rzeczywistość Matematyka idee i rzeczywistość Jacek Chmieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku UP 20 marca 2014r. Nie będę prowadził typowego wykładu matematycznego z rygorystycznym zapisem, definiowaniem pojęć, formułowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący prof. Marcin Kamiński Joanna Kulesza prof. Marek Lewandowski Dorota Maciejko Redaktor Anna Knapińska

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki Przegląd Uniwersytecki 6-8/2009 PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Matematyki n i Informatyki prezentacje Wydział Matematyki i Informatyki W ydział Matematyki i Informatyki ulokowany

Bardziej szczegółowo

GAZETA W NUMERZE UNIWERSYTECKA. 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 13 Krótki przewodnik po finansach uczelni Część 1. Dotacja podstawowa

GAZETA W NUMERZE UNIWERSYTECKA. 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 13 Krótki przewodnik po finansach uczelni Część 1. Dotacja podstawowa W NUMERZE 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 10 GAZETA UNIWERSYTECKA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rada programowa: dr Jacek Taraszkiewicz (przewodniczący) prof. dr hab. Dariusz

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

L I D E R. Numer 5. 2014 /281/ PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA

L I D E R. Numer 5. 2014 /281/ PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA L I D E R PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA Numer 5. 2014 /281/ Dążenie do pokoju daje radość i zadowolenie. Sprzyja też zdrowiu, ponieważ serce spokojne jest życiem dla ciała. Natomiast żywienie

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku W N U M E R Z E M.IN. ycie Uczelni 4/2008 Uznanie dla osiągnięć naukowych Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymało na uroczystych posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

LAUREACI NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH. HISTORIA I WKŁAD LAUREATÓW DO WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ

LAUREACI NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH. HISTORIA I WKŁAD LAUREATÓW DO WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (64) 2013 Justyna KŁOBUKOWSKA 1 LAUREACI NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH. HISTORIA I WKŁAD LAUREATÓW DO WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ Streszczenie Ustanowienie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Rok 22 Wrzesień 2012 nr 8-9 (260-261)

Rok 22 Wrzesień 2012 nr 8-9 (260-261) Rok 22 Wrzesień 2012 nr 8-9 (260-261) 2 Gazeta AMG nr nr 8-9/2012 3/2012 Z życia Uczelni Nowe władze GUMed Uroczyste posiedzenie połączonych Senatów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kadencji 2008-2012

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/15 (317), wrzesień 2015 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/15 (317), wrzesień 2015 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/15 (317), wrzesień 2015 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 2 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2014 ROKU 4 KALENDARIUM 6 1. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ ZESPÓŁ REKTORSKI

Bardziej szczegółowo

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o ISSN 1689-4723 Nr 3 (142) Kwiecień-Czerwiec 2014 Trzymajmy się morza! ŚWIĘTO

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3 grudzień 2007 1 2 nr 216 W NUMERZE WYDARZENIA Niech żyje Politechnika! Obchody Święta Nauki Wrocławskiej... 4 Prof. K. Wilk i prof. W. Witkiewicz nagrodzeni przez KRUWiO...9 KONFERENCJE O autonomii szkół

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY MŁODYCH WYNALAZCÓW

WSPIERAMY MŁODYCH WYNALAZCÓW Numer 2/15/2013 ISSN 2299-5536 UMOWA UP RP SIPO ChRL WAŻNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WYNALAZCÓW PRAWO W INTERNECIE JAK KORZYSTAĆ LEGALNIE Z ZASOBÓW SIECI EDUKACJA = INNOWACYJNA GOSPODARKA ROK PROF. J. CZOCHRALSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2010 Nr 4 (48) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Ewa Drabik O matematycznym modelowaniu zjawisk gospodarczych i interakcji społecznych...

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

WIELCY UCZENI I ICH POSTAWA WOBEC WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

WIELCY UCZENI I ICH POSTAWA WOBEC WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Referat przedstawiony w ramach konferencji Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki Nauka-Etyka-Wiara w Rogowie, 18-21 X 2007r. WIELCY UCZENI I ICH POSTAWA WOBEC WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Dr hab. Leszek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce W N U M E R Z E Święto Politechniki Łódzkiej W dniu 68. rocznicy wręczono nagrody i odznaczenia, nadano tytuł doktora honoris causa prof. Jimowi McDonaldowi oraz podpisano kolejną umowę o współpracy z

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego

PRZEGLĄD. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 5 (19) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X Z 4 na 5 czerwca br. w nocy z Auli Leopoldyńskiej, perły architektury barokowej, zrabowano 8 olejnych

Bardziej szczegółowo